1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK"

Transkript

1 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8

2 Indhold 1. Indledning Opsummering Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Arbejdskraftreserven Sygefravær Unge Personer på kanten Indsats...12

3 1. Indledning Beskæftigelsesregion udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre i klyngen, nabojobcentre og hele. For uddybende målinger henvises til bilagsrapporterne, som udarbejdes i tilknytning til opfølgningsrapporterne. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside Figur 1.1: Antal fuldtidsledige i Antal ledige Ændring Ledighedsprocent okt 7 okt 8 Antal % okt 7 okt 8 Ledige i alt ,8 Dagpengemodtagere ,4 Kontanthjælpsmodtagere -1-33,3 Ledige i alt ,2 Dagpengemodtagere ,8 Kontanthjælpsmodtagere , Hele landet Ledige i alt ,7 Dagpengemodtagere ,5 Kontanthjælpsmodtagere ,1 2 1,8 1,8 1,4 2,1 1,6

4 2. Opsummering Arbejdskraftreserven Den samlede arbejdskraftreserve er reduceret med 34 %, hvilket placerer i midten af klyngen. har den næstlaveste reduktion af arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere i klyngen (32 %). Andelen af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der kommer i arbejdskraftreserven, er den 4. højeste i klyngen (27 %) har den 3. højeste reduktion af arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere i klyngen ( %). Andelen af ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere, der kommer i arbejdskraftreserven er den laveste i klyngen (34 %). En højere rettidighed for aktivering for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kan medvirke til yderligere resultater. Sygefravær har den største reduktion i klyngen i sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger (på 28 %). Forløb med en varighed mellem 27 og 52 uger er faldet med 41 % mens forløb med en varighed over 52 uger er steget med 4 %. Den gennemsnitlige varighed for en person på sygedagpenge i er den laveste i klyngen (8,9 uger). Unge har den næsthøjeste stigning i klyngen i antallet af under -årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (24 %). Stigningen skyldes især en stigning i antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (på 39 %). Antallet af unge dagpengemodtagere er steget med 5 % og antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 15 %. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgør 52 % af den samlede ungegruppe. Under 25-årige kontanthjælpsmodtagere udgør 53 % af den samlede ungegruppe, og der er i perioden kommet % flere under 25-årige kontanthjælpsmodtagere. Personer på kanten Antallet af personer på overførselsindkomst mindst % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år er i faldet med 27 %, hvilket er den næsthøjeste reduktion i klyngen. Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 9,4 %. En højere rettidighed for aktivering og et højere aktiveringsomfang kan medvirke til yderligere resultater. Antallet af fuldtidspersoner i fleksjob er steget med 24 %, og antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er faldet med 25 %. Ledighedsprocenten er faldet fra 19,5 % til 12,8 % og er den næstlaveste i klyngen. Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension er faldet med 1 %.

5 Resultatoversigten - Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning (sidste mdr.) Antal Sidste mdr. Sidste år Bedst i klyngen Gnsn. i klyngen Arbejdskraftreserve i alt Sep % -34% -1% -6% A-dagpenge Sep % -32% -14% -6% Kontant- og starthjælp Sep % -% -26% -5% Ny chance for alle -- procent -- procentpoint procent samme mdr -- Andel i beskæftigelse 2. kvt % 1% 25% 21% Selvforsørgelsesgrad 2. kvt 8 19 % 6% 19% 15% Aktiveringsgrad 2. kvt % 5% 73% 33% Unge under år i alt Sep % 24% -1% 4% A-dagpenge Sep % 6% -6% 14% Kontant- og starthjælp Sep 8 1-3% 31% -1% 2% Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning (sidste mdr.) Antal Sidste mdr. Sidste år Bedst i klyngen Gnsn. i klyngen Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) % -3% -% 1% Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner 424 1% -11% -4% 7% A-dagpenge - antal berørte personer Okt % -11% -7% 5% Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Okt % 7% -2% 5% Ikke-arb.markedsparate - fuldtidspersoner Okt % 9% -3% 1% Kontant- og starthjælp - antal berørte personer Okt % 11% -4% 1% Sygedagpenge - fuldtidspersoner Okt % -16% -4% 1% Antal forløb (26-52 uger) Sep % -41% -1% -4% Antal forløb (over 52 uger) Sep % 4% -1% 3% Revalidering - fuldtidspersoner Okt % -1% -8% -4% Antal berørte personer Okt % -9% -9% -3% Fleksjob - fuldtidspersoner Okt % 24% 2% 1% Påbegyndte forløb Okt % -31% % -18% Antal berørte personer Okt % 24% 2% % Ledighedsydelse - fuldtidspersoner Okt % -24% -6% 4% Antal berørte personer Okt % -15% -4% 8% Antal forløb (over 13 uger) Sep 8-9% -% -1% 7% Førtidspension - fuldtidspersoner Okt % 1% -1% % Påbegyndte forløb Okt % -31% -54% -14% Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning (niveau) Procent Sidste mdr. (pct. point) Sidste år (pct. point) Bedst i klyngen Gnsn. i klyngen Aktiveringsgrad i alt -3% -% 41% 32% A-dagpenge Okt % -2% 39% 32% Kontant- og starthjælp, arbejdsmarkedsparate Okt % 3% 7% 44% Kontant- og starthjælp, ikke-arbejdsmarkedsparate Okt % 9% 51% 31% Rettidighed Jobsamtaler a-dagpenge Sep 8 2% 6% % 98% Jobsamtaler kontant- og starthjælp Okt % 39% 92% 76% Første tilbud - a-dagpenge Sep 8 9-1% -1% % 86% Første tilbud - kontant- og starthjælp Sep % -27% 92% 62% Gentagne tilbud - a-dagpenge Sep 8 14% 1% % 98% Gentagne tilbud - kontant- og starthjælp Sep 8 % -1% % 66% Bem.: Resultatoversigten opdateres én gang månedligt sammen med data for arbejdskraftreserven. Derfor kan der være afvigelser fra øvrige data i opfølgningsrapporten.

6 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter 3.1 Arbejdskraftreserven (ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt) Figur 3.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, sep. 7 sep. 8,, klynge og nabojobcentre Figur 3.1b: Udvikling i arbejdskraftreserven, sep. 7 sep. 8, og klynge, indeks Udvikling i % ,4-32,1 Dagpenge -42,2-28,6 Kontanthjælp Indeks sep-7 okt-7 nov-7 dec-7 dp Klynge dp jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 kont Klynge kont jul-8 aug-8 Figur 3.1c: Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, sep. 8,, klynge og nabojobcentre Andel i % 7 1 Figur 3.1d: Udvikling i andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven, sep. 7-sep. 8, og klynge % 7 Faaborg-M. Dagpenge Kontanthjælp sep-7 okt-7 nov-7 dec-7 jan-8 dp Klynge dp feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 kont Klynge kont Kilde: Jobindsats.dk

7 Bemærkninger: Fra september 7 til september 8 er den samlede arbejdskraftreserve i reduceret med 34,2 %. Dette placerer i midten af klyngen. I september 8 var,8 % af arbejdsstyrken i i arbejdskraftreserven. Dette er på niveau med gennemsnittet i, og placerer midt i klyngen. Dagpenge Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere er reduceret med 44 personer svarende til 32,1 %. Dette er den næstlaveste reduktion i klyngen. Arbejdskraftreserven steg kraftigt fra oktober 7 til februar 8 og siden faldet. Særligt fra februar til april har der været et stort fald. 26,8 % af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i september 8 opnår 13 ugers sammenhængende ledighed og kommer dermed i arbejdskraftreserven. Andelen er højere end gennemsnittet i klyngen. Andelen har været faldende siden juli 8. Kontanthjælp Arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere er reduceret med 19 personer svarende til,4 %. Dette er den 3. højeste reduktion i klyngen. 34,2 % af de ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere opnår i september 13 ugers sammenhængende ledighed og kommer dermed i arbejdskraftreserven. Dette er den laveste andel i klyngen. Andelen er faldet fra 61,8 % i september 7. Kun,2 % af arbejdsstyrken var i september 8 på kontanthjælp og i arbejdskraftreserven. Dette er den næstlaveste andel i klyngen. Der har fra oktober 7 til oktober 8 været en stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 9,4 % (svarende til 22 fuldtidspersoner). En del af udviklingen kan derfor afspejle omvisiteringer fra match 1-3 til match 4-5. har en relativt lav rettidighed for aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (et gennemsnit på % for første tilbud og 43,9 % for gentagne tilbud i perioden juli til september 8). har dog en høj aktiveringsgrad for gruppen. En højere rettidighed kan dog medvirke til yderligere resultater. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere: - 66 % af arbejdskraftreserven er kvinder % af arbejdskraftreserven er over år, men reserven falder mere for de over -årige (den er faldet med 43 % for de over -årige og er uændret for de under -årige) % af arbejdskraftreserven er medlem af 3F, og 26 % er medlem af HK. Af større a-kasser har HK den største andel af ledighedberørte, der opnår 13 ugers sammenhængende ledighed og kommer i arbejdskraftreserven (57 %). - Der er ledige i arbejdskraftreserven, der kan tage job inden for mangelområder. F.eks. har 15 personer jobmål som pædagogmedhjælper. Karakteristika ved arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere: - 75 % af arbejdskraftreserven er kvinder, men arbejdskraftreserven falder også mere for kvinder end for mænd (arbejdskraftreserven er reduceret med 49 % for kvinder, mens den er steget med 1 person for mænd). - Andelen af ledighedsberørte der kommer i arbejdskraftreserven er højere for kvinder end for mænd (45 % af ledighedsberørte kvinder kommer i arbejdskraftreserven mod 21 % af ledighedsberørte mænd) % af arbejdskraftreserven er under år. - % af arbejdskraftreserven er i matchkategori 3.

8 3.2 Sygefravær (Ministermål 2 fra 9: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.2a: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, sep. 7 sep. 8,, klynge og nabojobcentre Figur 3.2b: Udvikling i sygedagpengeforløb med varighed over 26 uger, sep. 7 sep. 8,, klynge og, indeks Udvikling i % ,1 -,8 Faaborg-M uger Over 52 uger 7,8-7,7 Indeks sep-7 okt-7 nov-7 dec-7 jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 Klynge Kilde: Jobindsats.dk Bemærk: Da der på sygedagpengeområdet i jobindsats.dk ofte kommer efterregistreringer til de seneste målinger, benyttes her ikke den senest tilgængelige måned i jobindsats.dk men måneden før. Pga. efterregistreringer kan data or samme periode i jobindsats variere afhængig af tidspunktet data er trukket. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem data på denne side og data i resultatoversigten (s. 4.) selv om de omfatter samme periode. Bemærkninger: har den største reduktion i klyngen i sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger. Disse er samlet faldet med 27,8 % fra september 7 til september 8. Forløb med en varighed mellem 26 og 52 uger er faldet med,8 %. Her er det i særlig grad forløb med en varighed mellem 27 og 29 uger der er faldet (med 56,6 %). Forløb med en varighed over 52 uger er steget med 4,1 %. I august 8 var 742 personer berørt af sygedagpengefravær. Det er 7,4 % færre end i august 7 (en del af dette fald kan dog tilskrives at den arbejdsgiverbetalte sygefraværsperiode er steget fra to til tre uger). Målt i fuldtidspersoner var 3,2 % af arbejdsstyrken i august 8 på sygedagpenge, hvilket placerer i midten af klyngen. Den gennemsnitlige varighed for en person på sygedagpenge i var i perioden 4. kvt. 7 til 3. kvt. 8 8,9 uger, hvilket er den laveste gennemsnitlige varighed i klyngen. Efter 8 uger på sygedagpenge har 74 % forladt ydelsen. Efter uge er afgangen fra sygedagpenge meget begrænset. Et af redskaberne til at holde sygemeldte aktive under sygemelding er delvise raskmeldinger. I 12,2 % af sygedagpengeforløbene i september måned anvendte Jobcenter delvise raskmeldinger, hvilket er på niveau med størstedelen af klyngen.

9 3.3 Unge (ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under år bliver nedbragt i forhold til året før) Figur 3.3a: Udvikling i årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. sep. 7 sep. 8,, klynge og nabojobcentre Udvikling i % ,9 15,4 39,1 Faaborg-M. -21,4 Dagpenge Kont.hj. 1-3 Kont.hj ,5 Figur 3.3c: Udvikling i unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, sep. 7 sep. 8, og klynge 1 6,6 Figur 3.3b: Udvikling i unge dagpengemodtagere, og klynge, indeks sep. 7 = Indeks sep-7 okt-7 nov-7 dec-7 jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 Klynge Figur 3.3d: Udvikling i unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, sep. 7 sep. 8, og klynge Indeks sep-7 okt-7 Kilde: Jobindsats.dk nov-7 dec-7 jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 Klynge Indeks sep-7 okt-7 nov-7 dec-7 jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 Klynge

10 Bemærkninger: I perioden september 7 til september 8 har samlet haft en stigning i antal under -årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. på 23,6 %. Det er den næsthøjeste stigning i klyngen. Gruppen af unge på dagpenge og kontanthjælp svarer til 6,7 % af arbejdsstyrken i, hvilket placerer i den øverste halvdel af klyngen. Unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgør en stor del af ungegruppen (52,2 %). Under 25-årige kontanthjælpsmodtagere udgør ligeledes en stor del af ungegruppen (52,8 % af den samlede ungegruppe er under 25-årige kontanthjælpsmodtagere). Samtidig er det i særlig grad blandt de under 25-årige kontanthjælpsmodtagere, der har været et stigende antal fuldtidspersoner (der er i perioden kommet,3 % flere under 25-årige kontanthjælpsmodtagere). Dagpenge Der er perioden kommet 4,9 % flere unge på dagpenge (svarende til 2 fuldtidspersoner). Dette er den 3. højeste stigning i klyngen. Stigningen i antallet af unge dagpengemodtagere skyldes en stigning i august og september 8, samt en kraftig stigning i de sidste måneder af 7. Fra januar til juli 8 faldt antallet af unge dagpengemodtagere. 1,6 % af de unge i arbejdsstyrken var i september 8 på dagpenge, hvilket er den næsthøjeste andel i klyngen. Kontanthjælpsmodtagere har en stigning i antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 15,4 % (svarende til 6 fuldtidspersoner). Dette er den næsthøjeste procentuelle stigning i klyngen. For de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har haft en stigning på 39,1 %, hvilket er den 3. højeste stigning i klyngen. Karakteristika for de unge dagpengemodtagere: - Antallet af unge dagpengemodtagere er steget med 17 % for mænd (svarende til 3 fuldtidspersoner) og er uændret for kvinder. 51 % af de unge dagpengemodtagere er kvinder % af de unge dagpengemodtagere er mellem 25 og 29 år. Karakteristika for de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: - 78 % af de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år. - Antallet af under 25-årige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 16 % (svarende til 18 fuldtidspersoner). Antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mellem 25 og 29 år er faldet med 57 % (svarende til 13 fuldtidspersoner) % af de unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er kvinder. Karakteristika for de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere % af de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er under 25 år. - Antallet af under 25-årige ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 42 % (svarende til 17 fuldtidspersoner). Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mellem 25 og 29 år er steget med 34 % (svarende til 7 fuldtidspersoner) % af de unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er kvinder.

11 3.4 Personer på kanten Figur 3.4a: Personer på kanten: Udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet 1, rullende år,, klynge og Figur 3.4b: Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere: Udvikling i antal fuldtidspersoner, sep. 7 sep. 8,, klynge og nabojobcentre ,4 Indeks , kv6-2kv7 4kv6-3kv7 1kv7-4kv7 2kv7-1kv8 3kv7-2kv8 s Klynge % Sv.borg/Langel./ Ærø Figur 3.4c: Fleksjob og ledighedsydelse: udvikling i ledighedsprocent 2, sep. 7 sep. 8,, klynge og 19 Figur 3.4d: Førtidspension Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension, okt. 7 okt. 8,, klynge og nabojobcentre 8,% 6,% ,% 2,% 2,1% % 16 15,% -,5% -2,% okt-7 nov-7 dec-7 jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 okt-8 Klynge Kilde: Jobindsats.dk Personer på kanten af arbejdsmarkedet er personer der har modtaget overførselsindkomst i mindst % af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, ntroduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Ledighedsprocent er udtryk hvor stor en andel personer på ledighedsydelse udgør af det samlede antal personer i eksjob og på ledighedsydelse. -4,% -6,% s Sv.borg/Langel./Ærø

12 Bemærkninger: Personer på kanten Personer på kanten er personer, der har modtaget overførselsindkomst i % af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. Denne gruppe er i reduceret med 26,6 % siden perioden 3. kvartal 6 2. kvartal 7. Dette er den næsthøjeste reduktion i klyngen. I perioden 3. kvartal 7 2. kvartal 8 var der 281 personer på kanten i. Heraf havde 58,7 % modtaget overførselsindkomst i % af tiden i 5 år eller flere. Antallet af personer på kanten svarer til 1,9 % af arbejdsstyrken. Dette er den 3. laveste andel i klyngen og er lavere end i generelt. Personer på kanten fylder dermed relativt mindre i end i klyngen og generelt. Kontanthjælp match 4-5 har fra oktober 7 til oktober 8 haft en stigning i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 9,4 % (svarende til en stigning på 22 fuldtidspersoner). Dette placerer midt i klyngen. kan have et yderligere potentiale i forhold til de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ved at øge rettidigheden for aktiveringstilbud og aktiveringsomfanget. Den gennemsnitlige rettidighed for første tilbud var 52,6 % (jul.- sep. 8). For gentagne tilbud var rettidigheden 47,6 % (aug. sep. 8). Aktiveringsgraden ligger generelt under gennemsnittet i klyngen, men på niveau med gennemsnittet i (27,3 % i oktober 8). har en høj passivandel for aktivering (29,9 % i oktober 8 4. højeste i klyngen). Fleksjob og ledighedsydelse Fra oktober 7 til oktober 8 har den næsthøjeste stigning i antal fuldtidspersoner i fleksjob i klyngen (23,8 %). I samme periode er antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse faldet med 24,6 %, hvilket er den næsthøjeste reduktion i klyngen. Følgelig er ledighedsprocenten i perioden faldet fra 19,5 % til 12,8 %. har dermed den næstlaveste ledighedsprocent i klyngen. Den gennemsnitlige varighed en person er på ledighedsydelse var i perioden 4. kvt. 7 til 3. kvt. 8 17,3 uger. Dette er den 3. laveste gennemsnitlige varighed i klyngen. Førtidspension Fra oktober 7 til oktober 8 er antallet af fuldtidspersoner på førtidspension i stort set uændret. I oktober 8 var fuldtidspersoner på førtidspension. Der har i oktober 8 været en tilgang til førtidspension på 11 personer. Siden oktober 7 har der samlet været en tilgang på 162 personer.

13 3.5 Indsats Figur 3.5a: Rettidighed for jobsamtaler, dagpengemodtagere (gns. juli sep. 8), arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. for aug. okt. 8),, klynge og nabojobcentre Figur 3.5b: Rettidighed for aktivering, dagpengemodtagere (gns. juli sep. 8),, klynge og nabojobcentre Andel i % Andel i % 1 1 Dagpenge Kontanthjælp, match 1-3 Kontanthjælp, match 4-5 Mål 1. tilbud Gentagne tilbud Mål Figur 3.5c: Rettidighed for aktivering, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. juli sep. 8),, klynge og nabojobcentre Andel i % tilbud Gentagne tilbud Mål Figur 3.5d: Rettidighed for aktivering, ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (gns. juli sep. 8 for 1. tilbud og aug. sep. 8 for gentagne tilbud),, klynge og nabojobcentre Andel i % tilbud Gentagne tilbud Mål

14 Figur 3.5e: Aktiveringsgrad for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, okt. 8 Figur 3.5f: Udvikling i aktiveringsgrad for dagpengemodtagere, april september 8 (klynge = vægtet gennemsnit) 45 Andel i % 1 Akt.grad i % 35 s Dagpenge Ikke-arb.mark.parate kont. Sv.borg/Langel./ Arb.mark.parate kont. 25 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 okt-8 s Klynge Figur 3.5g: Udvikling i aktiveringsgrad for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, april september 8 (klynge = vægtet gennemsnit) Figur 3.5h: Udvikling i aktiveringsgrad for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, april september 8 (klynge = vægtet gennemsnit) Akt.grad i % 45 Akt.grad i % maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 okt-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 okt-8 s Klynge s Klynge Kilde: Jobindsats.dk

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal

Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. udvikling i udvikling i. Antal Resultatrevision 2008 I det følgende udarbejdes Resultatrevision 2008 for Hvidovre. Resultatrevisionen udarbejdes på baggrund af en lang række resultater, som Hvidovre får præsenteret i Arbejdsmarkedsstyrelsens

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatoversigten. 1. Indledning

Resultatoversigten. 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat Resultatoversigten 1. Indledning Formålet med at introducere resultatoversigten er at skabe en kortfattet oversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere