Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "https://www.lectio.dk/lectio/427/studieplan/hold_undervisningsbeskrivelse.aspx?hold..."

Transkript

1 Side 1 af 13

2 Side 2 af 13 Holdet A 2x MA - Undervisningsbeskrivelse Udskrevet fra Lectio: 10/ :20 Vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin(er) 2014/ /16 Institution EUC Syd - htx Fag og niveau Matematik A Lærer(e) Per Hansen Nørgaard Hold A2014 x MA (A 1x MA, A 2x MA) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Geometri Titel 2 Ligninger og uligheder Titel 3 Projekt afkodning Titel 4 Tal og bogstavregning Titel 5 Vektorer Titel 6 Rumgeometri Titel 7 Repetition Titel 8 Funktioner Titel 9 Projekt æblemost Titel 10 Differentialregning Titel 11 Projekt bil Titel 12 Integralregning Titel 13 Trigonometriske ligninger Titel 14 Repetition Titel 15 Forløb#8 Titel 16 Forløb#11 Titel 17 Forløb#12 Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Geometri Litteratur: Marthinus, Klaus et al., MAT B1, htx, Systime 1. udg. 2006, s Grundlæggende klassisk geometri, cirklen med cirkelberegninger. mål: Eleverne skal kunne opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonne-ment. Skal kunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer. Progression: Eleverne har mulighed for at udvikle deres tankegangskompetence, problembehandlingskompetence, repræsentationskompetence, symbol- og formaliserings-kompetence samt hjælpemiddelkompetence.

3 Side 3 af 13 MAT 1B; sider: MAT 1B; sider: opgaver med cirklen 7. januar 2015.docx Titel Afleveringsdato Opgaver til 22. januar Titel 2 Estimeret: 4,00 moduler Dækker over: 4 moduler Lytte Overskue og strukturere Ligninger og uligheder Litteratur: Marthinus, Klaus et al., MAT B1, htx, Systime 1. udg. 2006, s , s Ligninger og uligheder Ligningsløsning (analytisk, grafisk og med it), flere ligninger med én og flere ubekendte, 2.gradsligninger, 1. og 2. grads uligheder. Kompetencer Eleverne får indsigt i og viden om teorien bagved de ligninger og uligheder. Samt erfaring i beregning af ubekendte og vurdering af løsning. S-EUCST-HTX pdf MAT 1B; sider: 14-15, 38-51, 59-75, MAT 1B; sider: 14-15, 38-51, 59-75, opgaver i mængdebygning.docx Titel Afleveringsdato Opgaver til 22. januar Matematikopgaver til Matematikopgaver til Matematikopgaver i andengradsligninger Matematikopgaver i andengradsligninger Opgaver i 2.g ligninger Opgaver i 2.g ligninger Matematikopgaver i matematik Matematikopgaver i matematik Estimeret: 12,00 moduler Dækker over: 16 moduler

4 Side 4 af 13 Titel 3 Læse Selvrefleksion Individuelt arbejde Pararbejde Projekt afkodning Dette forløb er hovedtema 2 i studieområdet. I særfaget matematik arbejdes der med en erhvervelse af følgende kompetencer: Kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøjer og matematikprogrammer, til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter begrebsudviklingen, samt til dokumentation. Kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. Titel Afleveringsdato Projekt afkodning Projekt afkodning Titel 4 Estimeret: 4,00 moduler Dækker over: 0 moduler Formidling Selvrefleksion Præsentationsgrafik Internet Tal og bogstavregning Litteratur: Marthinus, Klaus et al., MAT B1, htx, Systime 1. udg. 2006, s Potenser og regneregler for potenser, rødder og regneregler for rodregning. mål: Eleverne skal kunne opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonne-ment og selv kunne foretage matematiske ræsonnementer, kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer Eleverne har mulighed for at udvikle deres tankegangskompetence, problembehandlingskompetence, symbol- og formaliseringskompetence samt hjælpemiddelkompetence og ræsonnementskompetence

5 Side 5 af 13 Titel 5 MAT 1B; sider: 25-28, MAT 1B; sider: 25-28, Opgaver på klassen.docx scan0001.pdf Estimeret: 4,00 moduler Dækker over: 4 moduler Overskue og strukturere Personlige Initiativ Vektorer Litteratur: Marthinus, Klaus et al., MAT B1, htx, Systime 1. udg. 2006, s , s Geometrisk og analytisk vektorregning i plan (og rum), herunder bestemmelse af projektioner, afstande og vinkler. mål: Eleverne skal kunne opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonne-ment og selv kunne foretage matematiske ræsonnementer, kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer Progression: Eleverne møder et nyt begreb, vektorer. Eleverne bliver i stand til at se sammen-hængen mellem vektorregning og div. trigonometriske størrelser. Eleverne har mulighed for at udvikle deres tankegangskompetence, problembehandlingskompetence, modelleringskompetence, repræsentationskompetence, symbol- og formaliseringskompetence samt hjælpemiddelkompetence og ræsonnementskompetence MAT 1B; sider: , MAT 1B; sider: , Vektoropgaver.pdf jpg jpg Opgaver den docx 1.xy opgaver i vektorer 25.3.docx Projektionsvektor.doc 1.xy projektionsvektor 26.3.docx Opgaver i matematik i 1.xy.docx Titel Afleveringsdato Opgaver til uge Opgaver til uge Projektopgave vedr. kørsel i bakker Projektopgave vedr. kørsel i bakker Projektopgave legeredskaber Projektopgave legeredskaber Estimeret: 18,00 moduler Dækker over: 18 moduler

6 Side 6 af 13 Titel 6 Læse Selvrefleksion Personlige Initiativ Individuelt arbejde Pararbejde Rumgeometri Litteratur: Marthinus, Klaus et al., MAT B1, htx, Systime 1. udg. 2006, s Bestemmelse af areal af plane figurer samt volumen og overfladeareal af rumlige figurer. mål: Eleverne skal kunne formulere og løse matematiske problemer af teoretisk art. Progression: Der opnås bl.a. progression inden for modelleringskompetence og kommunikati-onskompetence, hjælpemiddelkompetence, tankegangskompetence, problembe-handlingskompetence og ræsonnementskompetence. Spørgsmål til s rumgeometri.docx Spørgsmål til s rumgeometri.docx Spørgsmål til s rumgeometri.docx Spørgsmål til s rumgeometri.docx Opgaver i rumgeometri afsluttende.docx Titel Afleveringsdato Projekt Gokart Projekt Gokart Estimeret: 12,00 moduler Dækker over: 5 moduler Lytte Personlige Selvstændighed Sociale Samarbejdsevne Pararbejde

7 Side 7 af 13 Titel 7 Repetition Emnerne fra titlerne i grundforløbet og 2. semester for 1.x og 1.y mål: Eleverne skal opnå en evaluerende perspektiverende gennemgang af stoffet fra områderne, som der er arbejdet med i 1.g. Repetitionsstoffet skrives løbende ind i studieplanen ved lektionsgennemførslerne. Eleverne skal opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement. Skal kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Skal kunne analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitet. CAS-værktøjer og matematikprogrammer skal kunne anvendes i forløbet. Eleven skal kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det dagligt skrevne eller talte sprog Progression: Eleverne udvider deres kompetenceområde fra at kunne løse en given matematisk problemstilling til at kunne relatere denne problemstilling til en model af målte data. Til understøttelse af emnet anvendes matematiske programmer. Der opnås bl.a. progression inden for modelleringskompetence og kommunikati-onskompetence, hjælpemiddelkompetence, tankegangskompetence, problembe-handlingskompetence og ræsonnementskompetence. Titel 8 Matematik 1.xyz repetitionsplan.docx Opgaver den 6. maj.docx Facit.docx Opgaver den 7. maj 1.xyz.docx 1.xyz opgaver den 8. maj.docx opgaver i cosinusrelation m.m..docx Opgaver med sinusrelationen.docx Sjove opgaver i 1.xy.docx Vedr. skrivning af projektopgaver.docx Estimeret: 14,00 moduler Dækker over: 9 moduler Formidling Selvrefleksion Overskue og strukturere Personlige Selvstændighed Initiativ Ansvarlighed Individuelt arbejde Pararbejde Funktioner Litteratur: Marthinus, Klaus et al., MAT B2, htx, Systime 1. udg. 2007, s. 8-38, 43-86, ,. Udleverede vejledninger i forbindelse med regression i Logger pro, maple og excel Den lineære funktion, parablen, hyperblen, potens-funktioner, polynomier, sammensatte funktioner, omvendte funktioner, stykkevis sammensat funktion, eksponentialfunktioner, den naturlige eksponentialfunktion, logaritmefunktioner, den naturlige logaritmefunktion, eksponentiel udvikling, logaritmefunktion med lydberegning, afstandsloven, lineær regression, eksponentiel regression, potensregression, anvendelse af matematikprogrammer til fortolkning af resultater, samt til opbygning af en besvarelse med korrekt matematisk notation.

8 Side 8 af 13 Mat B2; sider: 8-39, 43-86, Mat B2; sider: 8-39, 43-86, MAT 1B; sider: MAT 1B; sider: opgaver den 31.8 på klassen. andengradsligninger.docx Opgaver vedr. 2.gradsfunktionen den 7. sep..docx I regner opgaverne 21 og 22 til i dag Sammensatte funktioner.docx opgaver i omvendte funktioner.docx logaritmer 1.pdf logaritmer 2.pdf Inspirationsgrupper.docx Opgaver den docx Opgaver den (1).docx Titel Afleveringsdato Hjemmeopgaver teltbarduner og cykelskur Hjemmeopgaver teltbarduner og cykelskur Projektopgave indgangsparti 2.grad Projektopgave indgangsparti 2.grad Afleveringsopgaver keglestub, cirkel og vektorer Afleveringsopgaver keglestub, cirkel og vektorer Opgaver med vektorer og minkrende Opgaver med vektorer og minkrende Matematikopgaver uge Matematikopgaver uge Projektopgave i funktioner, sejlrute Projektopgave i funktioner, sejlrute Matematiktest Matematiktest Projektopgave kusltof Projektopgave kusltof Projektopgave musikfestival Projektopgave musikfestival Estimeret: 58,00 moduler Dækker over: 47 moduler Læse Præsentationsgrafik Individuelt arbejde

9 Side 9 af 13 Titel 9 Projekt æblemost Faget deltager i projekt æblemost, hvilket er det, der på htx i Aabenraa er hovedtema 3 i studieområdet. I faget gælder følgende vedr. projektet: Matematik A/B: Eleverne skal kunne formulere og løse matematiske problemer af såvel teoretisk som anvendelsesmæssig karakter Eleverne skal kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøjer og matematikprogrammer til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter begrebsudviklingen samt dokumentation. Målene i matematik nås ved udførelse af følgende opgaver: Matematik A+B: Under den omtalte pasteurisering af æblemost skal eleverne ud fra hhv. tid og tilført energi lave regression over de tilhørende matematiske modeller. I dette arbejder anvender eleverne hhv. programmerne Logger Pro og Maple. De matematiske modellers validitet skal vurderes. Matematik A: Eleverne skal foruden anvendelse af CAS foretage manuel beregning af regressionsmodellen for mindst en af de indgående matematiske modeller. Korrelationskoefficienten skal beregnes og vurderes. Datapunkterne skal sammenholdes med den regressionsmodellen og vurderes. Titel Afleveringsdato Projekt æblemost Projekt æblemost Estimeret: 4,00 moduler Dækker over: 0 moduler Titel 10 Differentialregning Litteratur: Marthinus, Klaus et al., MAT B2, htx, Systime 1. udg. 2007, s Kopier s fra Carstensen, Jens. Matematik HF tilvalgsfag. Systime Grænseværdibegrebet for funktioner nævnt i forløb 8, kontinuitet, sekant, differenskvotient, differentiabilitet, regneregler for differentiation af sum, differens, produkt og kvotient af to funktioner, differentiation af sammenstykkede funktio-ner. Tangentligningen, lokale ekstrema, vandret vendetangent, kurveovergange, funktionsundersøgelse, optimering Supplerende stof: Rolles sætning, middelværdisætningen, L Hôpitals regel,

10 Side 10 af 13 Læs især det vedhæftede dokument: Side Grænseværdi Læs især det vedhæftede dokument: Side 104. Grænseværdi Mat B2; sider: , , , Mat B2; sider: , , , grænseværdi0001.pdf Læs gårsdagens vedhæftede dokument side jpg Titel Afleveringsdato Matematikopgaver til 14. januar Matematikopgaver til 14. januar Matematikopgaver. SU og bro Matematikopgaver. SU og bro Projektopgave vedr. terræn Projektopgave vedr. terræn Projektopgave vedr. optimering Projektopgave vedr. optimering Titel 11 Estimeret: 28,00 moduler Dækker over: 25 moduler Lytte Personlige Selvstændighed Individuelt arbejde Pararbejde Projekt bil Matematik deltager i hovedetema 5, Projekt bilen. Der vil senere komme tekst he rvedr. projektet Titel Afleveringsdato Projekt bilen Projekt bilen Estimeret: 4,00 moduler Dækker over: 0 moduler

11 Side 11 af 13 Titel 12 Eksperimentelt arbejde Integralregning Litteratur: Marthinus, Klaus et al., MAT B2, htx, Systime 1. udg. 2007, s , ubestemte- og bestemte integraler af funktionerne i forløb 1, arealbestemmelse, regneregler ved integration af sum og differens samt for funktion multipliceret med konstant, areal mellem to kurver, rumfangeberegning af firesidet pyramide. Supplerende stof: Integralregningens middelværdisætning, egentlige- og uegentlige integraler. mål: Eleverne skal kunne beregne, fortolke og anvende udtryk for stamfunktioner, herunder forskellige fortolkninger af bestemt og ubestemt integral. Progression: Eleverne bliver i stand til at anvende nye teknikker inden for matematikken til arealbestemmelse. Eleverne skal opnå kompetencer i at lære at føre bevis for en matematisk sam-menhæng. Eleverne har mulighed for at udvikle deres tankegangskompetence, problembehandlingskompetence, modelleringskompetence, repræsentationskompetence, symbol- og formaliseringskompetence samt hjælpemiddelkompetence og ræson-nementskompetence Mat B2; sider: 87-92, , Mat B2; sider: 87-92, , Titel Afleveringsdato Projekt hængebro. (diff. og int. regning) Projektopgave hængebro (diff og int. regning) Projektopgave i integralregning Projektopgave i integralregning Titel 13 Estimeret: 16,00 moduler Dækker over: 15 moduler Læse Selvrefleksion Trigonometriske ligninger Litteratur: Marthinus, Klaus et al., MAT B2, htx, Systime 1. udg. 2007, s , Trigonometriske funktioner og sammensætning af disse, trigonometriske ligninger, trigonometriske uligheder, harmonisk svingning. Mat B2; sider: Mat B2; sider:

12 Side 12 af 13 Titel 14 Estimeret: 8,00 moduler Dækker over: 8 moduler Lytte Læse Individuelt arbejde Repetition Emnerne fra titlerne 1.g og 2.g mål: Eleverne skal opnå en evaluerende perspektiverende gennemgang af stoffet fra områderne, som der er arbejdet med i 1.g og 2.g. Eleverne skal opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement. Skal kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Skal kunne analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitet. CAS-værktøjer og matematikprogrammer skal kunne anvendes i forløbet. Eleven skal kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det dagligt skrevne eller talte sprog Progression: Eleverne udvider deres kompetenceområde fra at kunne løse en given matematisk problemstilling til at kunne relatere denne problemstilling til en model af målte data. Til understøttelse af emnet anvendes matematiske programmer. Der opnås bl.a. progression inden for modelleringskompetence og kommunikati-onskompetence, hjælpemiddelkompetence, tankegangskompetence, problembe-handlingskompetence og ræsonnementskompetence. Matematiktimen den 10. maj.docx Titel Afleveringsdato Test i matematik Test i matematik Repetitionsopgaver Repetitionsopgaver Estimeret: 4,00 moduler Dækker over: 4 moduler Læse Diskutere Formidling Selvrefleksion Personlige Ansvarlighed Sociale Samarbejdsevne Præsentationsgrafik Pararbejde

13 Side 13 af 13 Titel 15 Forløb#8 Titel 16 Estimeret: Ikke angivet Dækker over: 0 moduler Forløb#11 Titel 17 Estimeret: Ikke angivet Dækker over: 0 moduler Forløb#12 Estimeret: Ikke angivet Dækker over: 0 moduler

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 10-juni 11 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B2 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 - Juni 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 2014 - jun 2015 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Klavs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: 2012 Htx Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3. semester efterår 2010 Titel 5 til og med Titel 10 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

https://www.lectio.dk/lectio/427/studieplan/hold_undervisningsbeskrivelse.aspx?hold...

https://www.lectio.dk/lectio/427/studieplan/hold_undervisningsbeskrivelse.aspx?hold... Side 1 af 7 Side 2 af 7 Holdet A 1b Ma - Undervisningsbeskrivelse Udskrevet fra Lectio: 10/5-2017 10:26 Vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb Stamoplysninger til brug ved

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hotel- og Restaurantskolen EUX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester 2011-2012 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester 2011-2012 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 08/09 Htx Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august 2015 maj 2016 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX A Steffen Podlech Hold 2.E Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2009-forår 2011 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A (st.retn.fag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juli 2017 Institution Teknisk Gymnasium Sønderborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2017/18 Institution VID Gymnasier HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Htx Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juni 2018 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2017 Institution Den Jyske Håndværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold EUX - Tømre Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2017/18 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj/juni 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/17 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Valghold Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2016 Institution Den Jyske Håndværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold EUX - Tømre Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners Tekniske Skole Esbjerg EUX Matematik A Lærer(e) Bassel Mustapha

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2013-forår 2014 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsplan og -beskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bøger:

Undervisningsplan og -beskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bøger: Undervisningsplan og -beskrivelse Udarbejdet april 2018 Termin November 2017 Juni 2020 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Esbjerg Htx Matematik A Steffen Podlech Hold 1.B Bøger: Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Niveau A Emil Hartvig emh@skivets.dk 1bhtx13 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Termin Undervisningen afsluttes den 16. maj 2012 Skoleåret hvor undervisningen har foregået: 2011-2012 Institution Skive Teknisk Gymnasium Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 2016 - Juni 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX ernæringsassistent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 08 jun10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium htx Matematik B2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Matematik B ved bmk Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Matematik B Birgit Mehl Kristensen (bmk) 2t16 Forløbsoversigt (5)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Shihua Wang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2018 Skoleår: august-december 2018 Institution Den jydske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016til juni 2019 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 10- jun 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Matematik B1 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2015-forår 2016 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Matematik B Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser jfr. Htx-bekendtgørelsen, juni 2010 bilag 22 Termin Eksamen forår 2017 Institution EUC Syd - Aabenraa

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-juni 2013 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14 Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. August 2017-juni 2020 (1.,2, og3.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. August 2017-juni 2020 (1.,2, og3. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer August 2017-juni 2020 (1.,2, og3. år) Rybners HTX Matematik A Antonia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Sukkertoppen, Københavns tekniske gymnasium

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Teknisk Gymnasium - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag og niveau Matematik B Lærer(e) PBL Hold 2. c. KDS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2019 Skoleår: januar-juni 2019 Institution Den jydske Haandværkerskole,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009-juni 2012 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2017-forår 2018 Institution Videndjurs, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 13- jun 15

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 13- jun 15 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 13- jun 15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vid Gymnasier HTX Matematik B Klavs Skjold Bjerg Hold Htxkity

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 14 - jun 16

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 14 - jun 16 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 14 - jun 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vid Gymnasier HTX Matematik B Michael Jensen, Niels Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A (st.retn.fag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2016/17 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2017 juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Rybners htx Matematik B Jørn Uldall

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 10- jun 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Matematik B1 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 og maj-juni 12/13 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC-Nordvest Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj/juni 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår efterår18, eksamen V18 Kolding HF & VUC Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår forår 2019, eksamen S19 Kolding HF & VUC Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj, 2018 Institution Vid Gymnasier, Handelsgymnasium Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Matematik A (st.retn.fag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2018/19 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik A Hasse Rasmussen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Termin Maj-juni 2014-2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Matematik B Ineta Sokolowski mab2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester efterår 2013-forår 2014 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas UVB Skoleår: 2013-2014 Institution: Fag og niveau: Lærer(e): Hold: Teknisk Gymnasium Skive Matematik A Claus Vestergaard og Franka Gallas 3. A Titel 1: Rep af 1. og 2. år + Gocart Titel 2: Vektorer i rummet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2016 RYBNERS - TEKNISK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2018 Rybners Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 og maj/juni 13/14 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC - nordvest Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2018 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Thomas Voergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Mat C-B Henrik Jessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hansenberg Gymnasium htx Matematik A Thomas Voergaard.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 2014 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik A Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2018/19 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2016 RYBNERS - TEKNISK GYMNASIUM HTX Fag og

Læs mere