Grøn Viden. Hyben fra hunderose. Lægemiddelplante med dokumenteret anti-inflammatorisk effekt. Havebrug nr december 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn Viden. Hyben fra hunderose. Lægemiddelplante med dokumenteret anti-inflammatorisk effekt. Havebrug nr. 155. december 2003"

Transkript

1 GVhavehyben 17/12/03 10:58 Side 1 Havebrug nr. 155 december 2003 Hyben fra hunderose Lægemiddelplante med dokumenteret anti-inflammatorisk effekt Lars Porskjær Christensen, Erik Larsen og Kirsten Brandt, Afdeling for Råvarekvalitet, Forskningscenter Årslev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

2 GVhavehyben 2 17/12/03 10:59 Havebrug nr. 155 Side Figur 1. Hunderose (Rosa canina L.) tilhører Rosenfamilien (Rosaceae). Til venstre hunderose i blomst og til højre modne hyben fra hunderose klar til høstning. Fotos: Hyben Vital International ApS. Hyben fra hunderose (figur 1), dyrkes i dag i Danmark og Sverige især med henblik på produktion af naturmedicinpræparater (figur 2). Danmarks JordbrugsForskning har siden 1999 deltaget i en række projekter vedrørende helbredsgavnlige stoffer i hyben, i tæt samarbejde med Rigshospitalet, Danmarks Farmaceutiske Universitet og virksomheden Hyben Vital International ApS, der producerer og sælger produktet»langelands-hyben«(figur 3). Fokus har især været rettet mod at finde en forklaring på hybens lindrende effekt på slidgigt og ledegigt samt at producere et naturlægemiddel til gigtpatienter med veldokumenteret effekt. I denne beskrives nogle af resultaterne fra et projekt, hvor formålet har været at undersøge hyben fra hunderose for anti-inflammatoriske forbin- Figur 2. Etablering af hunderose (R. canina) kultur foregår ved udplantning af små planter, og høstning af de modne hyben fra hunderose foregår med en ombygget mejetærsker eller tilsvarende maskine. Fotos: Hyben Vital International ApS.

3 Havebrug nr Figur 3. Til venstre modne hyben fra hunderose klar til forarbejdning og til højre resultatet efter forarbejdningen af de modne hyben, som er naturmedicinpræparatet»langelands-hyben«, der i øjeblikket markedsføres som kosttilskud. Forarbejdningen af de modne hyben foregår kort fortalt i 4 procestrin: frysning, snitning, tørring ved 40 C og sluttelig formaling. Fotos: Hyben Vital International ApS. delser, der kan forklare den helbredsgavnlige effekt af hyben fra hunderose. I en tidligere Grøn Viden (Havebrug nr. 69) er dyrkning og den ernæringsmæssige anvendelse af forskellige hybenarter blevet beskrevet. Hvad er slidgigt og ledegigt? Slidgigt, også kaldt osteoartrose, er en kronisk ledsygdom, som starter med, at brusken i leddet begynder at blive tynd og ujævn. Samtidig fortykkes ledkapslen, og der dannes mere ledvæske, hvilket øger bruskødelæggelsen. Til sidst forsvinder brusken helt. Det almindeligste symptom på sygdommen er smerter, der er lokaliseret til det angrebne led som ofte er led i rygsøjlen, hånden, foden, hoften og knæene. Smerterne skyldes ofte irritation i de angrebne leds slimhinder, i form af en betændelse (inflammation), som viser sig ved hævelse og rødmen. Slidgigt er den mest almindelige ledsygdom og én af de hyppigste sygdomme overhovedet. Slidgigt er meget udbredt hos personer over 50 år. Ifølge Gigtforeningen har ca. 3,8% af den danske befolkning over 16 år fået stillet diagnosen slidgigt. Ledegigt (reumatoid arthritis) er en kronisk forløbende sygdom, der fortrinsvis angriber leddene, men også bindevæv andre steder i organismen kan angribes. Sygdomsprocesserne fører til en fremadskridende nedbrydning af ledbrusken, knoglevævet og ledkapslen som følge af en kronisk betændelsestilstand. Efterhånden som sygdommen skrider frem, deformeres leddene og bliver mere eller mindre ubevægelige. Ledforandringerne er meget smertefulde, hvorfor sygdommen kan være invaliderende. Ifølge tal fra Gigtforeningen lider ca. 1% af den danske befolkning af ledegigt. Behandling Der kendes ingen behandling, der kan helbrede slidgigt og ledegigt, og behandlingen er derfor udelukkende rettet mod symptomerne. Til symptombehandling benyttes ofte konventionelle smertestillende og/eller anti-inflammatoriske medikamenter (»gigtpiller«) (NSAID), som for eksempel acetylsalicylsyre (aspirin) og/eller lægemidler baseret på binyrebarkhormoner (kortikosteroider). Problemet med disse konventionelle lægemidler er, at de ved længerevarende brug ofte kan have væsentlige bivirkninger, der bl.a. kan føre til skader på lever og nyrer. Bivirkningerne ved den konventionelle gigtmedicin betyder, at mange gigtpatienter søger alternativ medicin og behandlingsformer, herunder naturlægemidler og andre naturmedicinpræparater med dokumenteret lindrende effekt overfor sygdommen. Et af disse naturmedicinpræparater er»langelands-hyben«, som i flere videnskabelige undersøgelser har vist at have en lindrende effekt mod især slidgigt, der kan tilskrives præparatets evne til at modvirke/bekæmpe inflammation i forbindelse med sygdommen.

4 4 Havebrug nr Anti-inflammatorisk effekt Der findes en række ædeceller i organismen, også kaldt fagocytter, som er en del af de hvide blodlegemer. Disse ædeceller er i stand til at optage fremmede partikler og fordøje dem ved brug af nogle fordøjelses enzymer kaldt lysozymer. I blodet findes de polymorfkernede (PMK) leukocytter også kaldt granulocytter, der er vore vigtigste og mest aktive fagocytterende celler. Disse celler er frit bevægelige og kan trænge igennem blodets karvægge og ud i vævet, hvor de kan bevæge sig rundt mellem cellerne. Når et væv beskadiges eller rammes af infektion, tiltrækker de kemiske stoffer, der frigøres fra det beskadigede væv, bl.a. PMK leukocytter. Denne proces, hvor hvide blodlegemer tiltrækkes af kemiske stoffer, kaldes kemotaksi. Under fagocytosen hænder det ofte, at PMK leukocytterne selv ødelægges, hvorved lysozymer frigøres, der så kan beskadige og nedbryde raske celler. Derved kan betændelsesreaktionen vedligeholdes og sågar forstærkes. For at lindre symptomerne i forbindelse med sygdomme som f.eks. slidgigt og ledegigt er det derfor vigtigt at kunne finde frem til nogle stoffer, der kan mindske kemotaksi af de hvide blodlegemer, således at man undgår en for kraftig og evt. kronisk betændelsesreaktion. I et in vitro bioassay, der specifikt måler kemotaksi af hvide blodlegemer, har det vist sig i flere videnskabelige undersøgelser, at ekstrakter fra naturmedicinpræparatet»langelands- Hyben«er i stand til at hæmme kemotaksi af PMK leukocytter og at blodet fra gigtpatienter efter indtagelse af»langelands- Hyben«over en længere periode også havde en hæmmende effekt på kemotaksi af PMK leukocytter. Dette tyder helt klart på, at»langelands-hyben«indeholder et eller flere anti-inflammatoriske stoffer, der optages i kroppen og som til en vis grad er i stand til at hæmme kemotaksi af PMK leukocytter, og dermed har en gavnlig effekt på sygdomme som slidgigt og ledegigt. Tidligere har man troet, at det høje indhold af vitamin C i hyben var den væsentligste årsag til den helbredsgavnlige effekt, men efterfølgende undersøgelse af hybenekstrakter har vist, at effekten hovedsagelig kan tilskrives et galaktolipid. I det følgende beskrives, hvorledes dette aktiv- Figur 4. Det anti-inflammatoriske galaktolipid i hyben fra hunderose (R. canina) blev isoleret ved bioassaystyret kromatografisk fraktionering som skitseret ovenfor.

5 Havebrug nr mau UV detektion 203 nm DOTGG Figur 5. Et typisk HPLC-kromatogram af et dichlormethanekstrakt fra tørrede og formalede hyben fra hunderose. Ekstraktets anti-inflammatoriske aktivitet skyldes galaktolipidet DOTGG, som er angivet med rødt i HPLC-kromatogrammet Retentionstid (min) stof er blevet isoleret og identificeret fra hyben. Isolering og identifikation af aktivstof Det aktive stof i hyben fra hunderose blev isoleret ved bioassaystyret kromatografisk fraktionering. Princippet i bioassaystyret kromatografisk fraktionering går kort fortalt ud på at adskille indholdsstoffer efter polaritet fra et ekstrakt med påvist biologisk aktivitet, i dette tilfælde hæmmende effekt på kemotaksi af PMK leukocytter, og teste de fremkomne fraktioner for biologisk aktivitet. De fraktioner, der viser aktivitet, adskilles igen kromatografisk i nye fraktioner, som igen testes for biologisk aktivitet. Denne procedure gentages indtil man har lokaliseret de aktive forbindelser i ekstraktet, hvorefter forbindelserne identificeres ved forskellige spektroskopiske teknikker. Den bioassaystyrede kromatografiske fraktionering af ekstrakter fra tørret og formalet hyben fra hunderose er illustreret i figur 4. Tørret og formalet hyben blev ekstraheret med forskellige opløsningsmidler i rækkefølgen hexan, dichlormethan, methanol og vand. De enkelte ekstrakter blev derefter testet for anti-inflammatorisk aktivitet i det omtalte bioassay, og resultaterne fra testningen viste, at forbindelser med anti-inflammato- Figur 6. Den anti-inflammatoriske forbindelse (DOTGG), der blev isoleret fra hunderose hyben blev identificeret som et galaktolipid (systematisk navn: (2S)-1,2-Di-O-[(9Z,12Z,15Z)- octadeca-9,12,15-trienoyl]-3-o-ß-d-galactopyranosyl glycerol), vha. spektroskopiske teknikker, og består af galaktose (sort), glycerol (orange) og to linolensyrer (rød).

6 6 Havebrug nr Hæmning af PMK leukocytter (%) Levedygtighed af PMK leukocytter (%) DMSO 0, Standardopløsninger af DOTGG (µg/ml) DMSO Standardopløsninger af DOTGG (µg/ml) Figur 7. (A) Det isolerede galaktolipid (DOTGG) har en hæmmende effekt på kemotaksi af hvide blodlegemer (PMK leukocytter), der er koncentrationsafhængig. (B) DOTGG påvirker ikke levedygtigheden af de hvide blodlegemer, hvilket betyder at den hæmmende effekt af DOTGG ikke skyldes toksicitet. DMSO (dimethylsulfoxid) = kontrol. 82 A B risk aktivitet kun var tilstede i dichlormethanekstraktet. Analytisk højtryksvæskekromatografi (HPLC) viste, at ekstraktet bestod af en lang række forbindelser (figur 5). Kromatografisk fraktionering af dichlormethanekstraktet ved søjlekromatografi gav 20 fraktioner, hvoraf kun 3 fraktioner havde anti-inflammatorisk aktivitet. Efterfølgende fraktionering af disse fraktioner ved præparativ HPLC resulterede i isolering af et aktiv galaktolipid. Dette stof, hvis navn forkortes DOTGG, består af galaktose, glycerol og to linolensyrer som vist i figur 6. Som det ses i figur 5, er DOTGG en af hovedkomponenterne i dichlormethanekstraktet. Galaktolipider, inklusiv DOTGG, er kendt fra mange forskellige planter herunder også enkelte citrus frugter, men er ikke tidligere isoleret fra Rosenfamilien. Testning af aktivstof for anti-inflammatorisk aktivitet Testning af DOTGG i bioassayet i forskellige koncentrationer viste, at forbindelsen hæmmede kemotaksi af PMK leukocytter med over 60% fra 1 til 100 µg/ml (figur 7a). At aktiviteten af DOTGG ikke blot skyldes at den dræber PMK leukocytterne blev testet ved at måle dens toksicitet overfor disse celler. Selv ved 100 µg/ml, hvor DOTGG viste en hæmning af kemotaksi af PMK leukocytter på 82%, var DOTGG ikke toksisk, som det fremgår af figur 7b. Dette tyder på, at DOTGG er central i forklaringen af hybens anti-inflammatoriske effekt og lindrende effekt på slid-

7 Havebrug nr gigt og relaterede sygdomme. DOTGG oxideres (iltes) let og er derfor ustabil i ren form, men i selve hyben og naturmedicinpræparatet»langelands-hyben«er den relativ stabil, fordi vitamin C, som er en god antioxidant, beskytter DOTGG mod oxidation. Så derfor er der nu en forklaring på den sammenhæng man tidligere havde observeret mellem højt indhold af vitamin C og helbredsgavnlig effekt af hyben, selv om effekten i virkeligheden skyldes DOTGG. Det skal dog understreges, at et højt indhold af vitamin C ikke i sig selv er ensbetydende med en kraftig anti-inflammatorisk effekt, da indholdet af DOTGG varierer meget i hyben imellem de forskellige rosenarter, men også indenfor hunderose varieteter. Desuden har det stor betydning, hvordan hyben er blevet opbevaret og behandlet efter høst. Anvendelse af den nye viden Naturlægemidler er per definition lægemidler og skal derfor godkendes af lægemiddelstyrelsen. Dette betyder, at der stilles stort set de samme krav til naturlægemidler som til konventionelle lægemidler mht. fremstilling, kvalitet, sikkerhed og virkning. Nogle af de væsentligste krav til naturlægemidler er, at de skal have dokumenteret effekt og at de skal være standardiseret. Hvis man ikke ved, hvilket stof i et naturlægemiddel, der er af betydning for effekten på patienter, sker standardiseringen ud fra et markørstof. Dette betyder at man vælger et indholdsstof, som er karakteristisk for den plantedel der indgår i naturlægemidlet, så man er i stand til at producere præparater med samme indhold af markørstoffet, uanset at råvarerne har variabelt indhold. Kender man derimod et aktivstof, hvor videnskabelige undersøgelser har fastslået en sammenhæng mellem indhold af aktivstof og produktets effekt, bør producenten standardisere ud fra dette stof, dvs. at producenten skal garantere at naturlægemidlet altid indeholder den samme mængde aktivstof. Standardisering ud fra et aktivstof giver naturligvis patienten en større sikkerhed for virkningen af naturlægemidlet, da der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem indhold af markørstof og produktets effekt. Effekten af hybenpræparatet»langelands-hyben«er allerede dokumenteret, så det vil være muligt at få det registreret som naturlægemiddel uanset kendskabet til aktivstoffet i hyben. Nu er der fundet et aktivstof i hyben, som højt sandsynligt kan forklare præparatets effekt, hvilket gør det muligt at producere et virksomt og troværdigt naturlægemiddel med garanteret konstant indhold af aktivstof. Hvis effekten af aktivstoffet i hyben bekræftes i fremtidige kliniske studier i dyr og mennesker vil det formodentlig også kunne danne grundlag for udviklingen af nye konventionelle gigtpræparater uden væsentlige bivirkninger. Endelig vil hyben fra hunderose kunne anvendes i udviklingen af functional foods med en dokumenteret helbredsgavnlig effekt. Konklusion Flere videnskabelige undersøgelser har vist, at naturmedicinpræparatet»langelands-hyben«, som udelukkende består af tørrede og formalede hyben fra hunderose, har en anti-inflammatorisk effekt og en lindrende effekt på slidgigt og relaterede sygdomme. Der er ikke konstateret bivirkninger ved brug af naturmedicinpræparatet»langelands-hyben«i modsætning til konventionel gigtmedicin, der kan forårsage skader på lever og nyrer. Undersøgelse af hyben fra hunderose for anti-inflammatoriske forbindelser ved brug af bioassaystyret kromatografisk fraktionering har ført til isoleringen af et galaktolipid, som kan sandsynliggøre hybens effekt mod slidgigt og relaterede sygdomme. Den videnskabelige dokumentation for virkningen af hybenpræparatet»langelands-hyben«samt isoleringen af et aktivstof fra præparatet har skabt muligheden for produktion af et troværdigt og virksom naturlægemiddel. Effekten af det aktive stof i hyben mangler at blive efterprøvet i kliniske studier i dyr og mennesker, med henblik på at bevise at stoffet spiller en central rolle for hybens effekt.

8 GVhavehyben 8 17/12/03 10:59 Havebrug nr. 155 Side indeholder informationer fra Danmarks JordbrugsForskning. udkommer i en mark-, en husdyr- og en havebrugsserie, der alle henvender sig til konsulenter og interesserede jordbrugere. Abonnement tegnes hos Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf / Prisen for 2003: Markbrugsserien kr. 222, husdyrbrugsserien kr. 162 og havebrugsserien kr Adresseændringer meddeles særskilt til postvæsenet. Michael Laustsen (ansv. red.) Britt-Ea Jensen (redaktør) Lay-out: Enggaardens Tegnestue Tryk: Rounborgs grafiske hus ISSN x Mark med hunderoser i blomst. Foto. Hyben Vital International A/S Bekræftes effekten af det aktive galaktolipid i kliniske studier vil stoffet kunne danne grundlag for udviklingen af nye konventionelle gigtpræparater uden væsentlige bivirkninger. Endvidere vil hyben fra hunderose kunne anvendes i udviklingen af functional foods med en dokumenteret helbredsgavnlig effekt. Litteratur Kharazmi, A. & Winther, K. (1999). Rose hips inhibits chemotaxis and chemiluminescence of human peripheral blood neutrophils in vitro and reduces certain inflammatory parameters in vivo. Inflammopharmacology 7, Kühn, B.F. (1992). Hyben. Dyrkning og anvendelse. (Havebrug) nr. 69, 1-6. Larsen, E., Kharazmi, A., Christensen, L.P. & Christensen, S.B. (2003). An antiinflammatory galactolipid from rose hip (Rosa canina L.) that inhibits chemotaxis of human peripheral blood neutrophils in vitro. Journal of Natural Products 66, Warholm, O., Skaar, S., Hedman, E., Mølmen, H.M. & Eik, L. (2003). The effects of a standardized herbal remedy made from a subtype of Rosa canina in patients with osteoarthritis: A double-blind, randomized placebo-controlled clinical study. Current Therapeutic Research 64, Winther, K., Rein, E. & Kharazmi, A. (1999). The antiinflammatory properties of rose-hip. Inflammopharmacology 7,

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Livstilsmedicin mod. slidgigt. med hjælp fra nettet. Af John Buhl Nomedica

Livstilsmedicin mod. slidgigt. med hjælp fra nettet. Af John Buhl Nomedica Livstilsmedicin mod slidgigt med hjælp fra nettet Af John Buhl Nomedica Livsstilsmedicin mod slidgigt Forfatter: John Buhl Forlag: Nomedica 1. udgave maj 2019 ISBN: 978-87-90009-41-0 Til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Supplement til BBCH skala for korn (vintersæd) i de tidlige stadier

Supplement til BBCH skala for korn (vintersæd) i de tidlige stadier Markbrug nr. 263 Oktober 2002 Supplement til BBCH skala for korn (vintersæd) i de tidlige stadier Kamilla Jentoft Fertin, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter Flakkebjerg Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt Slidgigt Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen.

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen. 1. Hvad er cannabis? Cannabis, også kaldet hash, pot, marihuana mv. - kommer ofte fra planten Cannabis sativa. Cannabis indeholder mange forskellige aktive stoffer(cannabinoider). De to stoffer man typisk

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Fra Plante til Medicin eller Kosttilskud med udgangspunkt i case om hyben

Fra Plante til Medicin eller Kosttilskud med udgangspunkt i case om hyben Fra Plante til Medicin eller Kosttilskud med udgangspunkt i case om hyben Prof. Lars Porskjær Christensen Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet, SDU Oprindelsen af anticancer

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til Gigtmedicin Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til lindre og behandle gigt. Der findes mange former for gigt. Her omtales medicin til slidgigt og leddegigt. SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Grøn Viden. Krusesygegalmyggen. Pernille Mia Madsen og Lars Monrad Hansen. Markbrug nr. xxx Januar 2006

Grøn Viden. Krusesygegalmyggen. Pernille Mia Madsen og Lars Monrad Hansen. Markbrug nr. xxx Januar 2006 Grøn Viden Markbrug nr. xxx Januar 2006 Krusesygegalmyggen Pernille Mia Madsen og Lars Monrad Hansen Havebrug nr. xxx Januar 2006 Krusesygegalmyggen (Contarinia nasturtii) forårsager skade på korsblomstrede

Læs mere

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen

Grøn Viden. Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden. Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen Grøn Viden Teknik til jordløsning Analyse af grubberens arbejde i jorden Martin Heide Jørgensen, Holger Lund og Peter Storgaard Nielsen 2 Mekanisk løsning af kompakt jord er en kompleks opgave, både hvad

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

dansk kemi, 88, nr. 5, 2007

dansk kemi, 88, nr. 5, 2007 Pharmland illusion eller mulighed? Miljø Skal Danmarks landbrugsarealer i fremtiden stadig bruges til produktion af bulkprodukter eller er tiden inde til at landbruget omstiller sig til dyrkning af nicheafgrøder

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-d (Paclitaxel, 8 serier) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Syddansk Universitet. Blomsterfarver i Alstroemeria Nørbæk, Rikke; Christensen, Lars Porskjær ; Brandt, Kirsten. Published in: Groen Viden, Havebrug

Syddansk Universitet. Blomsterfarver i Alstroemeria Nørbæk, Rikke; Christensen, Lars Porskjær ; Brandt, Kirsten. Published in: Groen Viden, Havebrug Syddansk Universitet Blomsterfarver i Alstroemeria Nørbæk, Rikke; Christensen, Lars Porskjær ; Brandt, Kirsten Published in: Groen Viden, avebrug Publication date: 2001 Document version Forlagets udgivne

Læs mere

Ekstra zink og kobber til grise i fravænningsperioden? Bag om de fysiologiske mekanismer. Danmarks JordbrugsForskning

Ekstra zink og kobber til grise i fravænningsperioden? Bag om de fysiologiske mekanismer. Danmarks JordbrugsForskning Husdyrbrug nr. 35 Juni 2003 Ekstra zink og kobber til grise i fravænningsperioden? Bag om de fysiologiske mekanismer Dorthe Carlson & Hanne Damgaard Poulsen Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi, Forskningscenter

Læs mere

Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold

Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold Markbrug nr. 225 Juni 2000 Bedømmelse af græsmarkens kløverindhold Marian Damsgaard Thorsted og og Karen Søegaard Afdeling for for Plantevækst og og Jord, Forskningscenter Foulum Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

Grøn Viden. Optimalt plukketidspunkt for Aroma og Elstar. Karl Kaack og Marianne Bertelsen. Markbrug nr. xxx Januar 2006

Grøn Viden. Optimalt plukketidspunkt for Aroma og Elstar. Karl Kaack og Marianne Bertelsen. Markbrug nr. xxx Januar 2006 Grøn Viden Markbrug nr. xxx Januar 2006 Optimalt plukketidspunkt for Aroma og Elstar Karl Kaack og Marianne Bertelsen 2 Det er vigtigt, at æbler plukkes på korrekt tidspunkt. Ved høst på optimalt tidspunkt

Læs mere

Patientinformation april 2011 Ergoterapien Amager Hospital Amager Hospital Ergoterapien. Patientinformation. Ledaflastning

Patientinformation april 2011 Ergoterapien Amager Hospital Amager Hospital Ergoterapien. Patientinformation. Ledaflastning Ergoterapien Amager Hospital Amager Hospital Ergoterapien Patientinformation Ledaflastning Hvad er leddegigt Sygdommen er en betændelsesreaktion i leddene og ændringer i kroppens immunsystem. De hyppigst

Læs mere

De to stoffer man typisk taler om i forbindelse med medicinsk cannabis er:

De to stoffer man typisk taler om i forbindelse med medicinsk cannabis er: 1. Hvad er cannabis? Cannabis, også kaldet hash, pot, marihuana mv. - kommer ofte fra planten Cannabis sativa. Cannabis indeholder mange forskellige aktive stoffer(cannabinoider). De to stoffer man typisk

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Når diæt, motion og medicin ikke er nok

Når diæt, motion og medicin ikke er nok Når diæt, motion og medicin ikke er nok HAR DU SLIDGIGTSSMERTER I KNÆET? Hvad sker der i mit knæ? Knoglerne i et sundt knæ beskyttes og polstres af brusk og ledvæske, så knæet er let at bøje og bevæge.

Læs mere

Grøn Viden. Kvælstofgødskning af kløvergræsmarker. Karen Søegaard. Markbrug nr. 304 December 2004

Grøn Viden. Kvælstofgødskning af kløvergræsmarker. Karen Søegaard. Markbrug nr. 304 December 2004 Grøn Viden Kvælstofgødskning af kløvergræsmarker Karen Søegaard 2 Kvælstof til kløvergræs har været i fokus et stykke tid. Det skyldes diskussionen om, hvor meget merudbytte man egentlig opnår for det

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-bt (Docetaxel, 6 serier) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Kepaløg (Allium cepa L) dyrket konventionelt og økologisk - ligheder og forskelle

Kepaløg (Allium cepa L) dyrket konventionelt og økologisk - ligheder og forskelle Havebrug nr. 153 Oktober 2003 Kepaløg (Allium cepa L) dyrket konventionelt og økologisk - ligheder og forskelle Gitte Bjørn og Anne Mette Fruekilde Forskningscenter Årslev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Grøn Viden. Ramularia-bladplet på byg. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Grøn Viden. Ramularia-bladplet på byg. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Grøn Viden Ramularia-bladplet på byg Hans O. Pinnschmidt og Mogens S. Hovmøller, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter Flakkebjerg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

GODE RÅD OG NYTTIG INFORMATION TIL DIG SOM HAR KRONISK TARMBETÆNDELSE OG SKAL BEHANDLES MED BIOLOGISKE LÆGEMIDLER

GODE RÅD OG NYTTIG INFORMATION TIL DIG SOM HAR KRONISK TARMBETÆNDELSE OG SKAL BEHANDLES MED BIOLOGISKE LÆGEMIDLER GODE RÅD OG NYTTIG INFORMATION TIL DIG SOM HAR KRONISK TARMBETÆNDELSE OG SKAL BEHANDLES MED BIOLOGISKE LÆGEMIDLER Hvad betyder IBD? Og hvad er kronisk tarmbetændelse? IBD er en forkortelse af den engelske

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere

Information om Lyrica (pregabalin)

Information om Lyrica (pregabalin) Information om Lyrica (pregabalin) Denne brochure er til dig, der er i behandling med lægemidlet Lyrica, og er et supplement til den information om din sygdom og medicin, som du har fået af din læge. Hvilke

Læs mere

Interventionel Onkologi Patientinformation

Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Onkologi Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Naturlig separering af næringsstoffer i lagret svinegylle effekt af bioforgasning og gylleseparering

Naturlig separering af næringsstoffer i lagret svinegylle effekt af bioforgasning og gylleseparering Grøn Viden Naturlig separering af næringsstoffer i lagret svinegylle effekt af bioforgasning og gylleseparering Sven G. Sommer og Martin N. Hansen Under lagring af svinegylle sker der en naturlig lagdeling

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Hudproblemer BUMSER

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave Halsbrand, sur mave og mavesår Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller fedtrige måltider. Andre kender til

Læs mere

Canosan Cat. Boehringer Ingelheim. for daglig bevægelse. Natural Care by

Canosan Cat. Boehringer Ingelheim. for daglig bevægelse. Natural Care by Canosan Cat for daglig bevægelse Natural Care by Boehringer Ingelheim Stærke led i alle livsfaser Forudsætningen for et aktivt katteliv er et velfungerende bevægelsesapparat, hvor knogler, muskler og ikke

Læs mere

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom A gentle revolution in IBD therapy INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Rødkløverekstrakt og Mælkebøtteekstrakt

Rødkløverekstrakt og Mælkebøtteekstrakt Rødkløverekstrakt og Mælkebøtteekstrakt Fermenteret med mælkesyrebakterier Fermenterede urteekstrakter til dit daglige velbefindende siden 1959 Rødkløver ekstrakt Til kvinder i og efter overgangsalderen

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse.

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse. Naturmedicin 1 Udgivet af ÆldreForum, februar 2008 Design: DanChristensenDesign Foto: Niels Nyholm Tegninger: Flora Danica, Det Kongelige Bibliotek Tryk: Tryk Team, Svendborg Folderen kan frit citeres

Læs mere

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer s effekter i fødevarer, DI Fødevarer 2 Formål Hvilke regler gælder for kommunikation af sundhedsmæssige effekter på fødevarer? Krav til dokumentation Er de bioaktive sikre at indtage? Krav om sikkerhedsvurdering

Læs mere

Osteoarthritis i haseleddet (spat)

Osteoarthritis i haseleddet (spat) Osteoarthritis i haseleddet (spat) Hvad er spat? Først og fremmest er det vigtigt at understrege at et haseled på hest udgøres af flere forskellige led, det består altså af 4 forskellige led (se figur

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Grøn Viden. Vejret i vækståret september august Birgit Sørensen & Iver Thysen. Markbrug nr. 297 Oktober 2004

Grøn Viden. Vejret i vækståret september august Birgit Sørensen & Iver Thysen. Markbrug nr. 297 Oktober 2004 Grøn Viden 2 Vejret i vækståret september 2003 - august 2004 Birgit Sørensen & Iver Thysen 2 Vækståret som helhed var mildt og der faldt lidt mere nedbør end Middeltemperaturen for perioden var 0,9 C højere,

Læs mere

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Markbrug nr. 283 September 2003 Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Peter Sørensen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Hidrosadenitis suppurativa

Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hvad er Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme bylder. Hvor

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus sider Få bugt med leddegigt medicin UDEN Naturens bedste kure mod gigt

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus sider Få bugt med leddegigt medicin UDEN Naturens bedste kure mod gigt Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få bugt med leddegigt UDEN medicin Naturens bedste kure mod gigt Få det bedre uden medicin INDHOLD: Gennembrud i gigtbehandling...4-5

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

NANOKEM Kræft og hjerte-kar sygdomme

NANOKEM Kræft og hjerte-kar sygdomme NANOKEM Kræft og hjerte-kar sygdomme Anne Thoustrup Saber Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Toksicitet Kræft Hjerte-kar sygdomme Allergi Fosterskadende effekter Direkte sammenhæng

Læs mere

FAQ om smertestillende håndkøbspræparater til voksne

FAQ om smertestillende håndkøbspræparater til voksne FAQ om smertestillende håndkøbspræparater til voksne 1. Hvilke forskellige typer smertestillende håndkøbspræparater findes der? Der findes smertestillende håndkøbsmedicin som tabletter, hvor det smertestillende

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen Til patienter og pårørende Blodtransfusion Vælg billede Vælg farve Syddansk Transfusionsvæsen Samtykke til blodtransfusion Sygehuset er forpligtet til at give dig den nødvendige information og indhente

Læs mere

Vejledende udtalelse: Vurdering, diagnose og henvisning

Vejledende udtalelse: Vurdering, diagnose og henvisning Vejledende udtalelse: Vurdering, diagnose og henvisning Baggrund IBLCE har modtaget flere henvendelser vedrørende diagnosticering af sygdomme og sygdomsprocesser, derunder bl.a. for stramt tungebånd, svamp

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED Knæleddet er et meget kompliceret led. Det er ikke et kugleled som skulder og hofte, det er heller ikke et hængselled som albue eller fingerled. Et knæled kan bedst sammenlignes

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1)

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) I medfør af 5, 34, nr. 2 og 3, og 104, stk. 2, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDENTEREKSAMEN 2007 2007-BT-1 BITEKNLGI HØJT NIVEAU Torsdag den 31. maj 2007 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver samt 1 bilag i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar af bilaget afleveres

Læs mere

ØKOLOGI OG SUNDHED HVAD ER SUNDHED?

ØKOLOGI OG SUNDHED HVAD ER SUNDHED? NAVN KLASSE LÆRINGSMÅL: Du kan forklare om de ting, der spiller en rolle i forhold til sundhed. Du kan give eksempler på, hvad man undgår, når man spiser økologisk mad. ØKOLOGI OG SUNDHED HVAD ER SUNDHED?

Læs mere

ELEKTRONISK SMERTESTILLENDE OG UDRENSENDE LYMFEDRÆNAGE

ELEKTRONISK SMERTESTILLENDE OG UDRENSENDE LYMFEDRÆNAGE ELEKTRONISK SMERTESTILLENDE OG UDRENSENDE LYMFEDRÆNAGE Hvordan kan dette være interessant/relevant for dig? Jo - hvis du f.eks. har problemer med: Ødemer/Væskeophobninger og andre hævelser Hudproblemer,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibutop creme 50 mg/g Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Du kan få Ibutop

Læs mere

Hvorfor har vi brug for salt?

Hvorfor har vi brug for salt? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Højeffekts-hjerneskanninger afslører natriumændringer ved HS En ny hjerneskanningsteknik afslører

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr.

Stabilisering af drivveje til køer. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Husdyrbrug nr. Husdyrbrug nr. 25 Maj 2002 Stabilisering af drivveje til køer Kaj Hansen, Jan S. Strøm & Morten Levring, Afdeling for Jordbrugsteknik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Vedr. Energirigtig produktion af mikroalger ved brug af LED-teknologi

Vedr. Energirigtig produktion af mikroalger ved brug af LED-teknologi Hr. Bjarne M. Petersen Tullebølle den 18. januar 2011 Vedr. Energirigtig produktion af mikroalger ved brug af LED-teknologi Efter henvendelse til Hyben Vital om vort firma kunne være interesseret i deltagelse

Læs mere

Medicinsk cannabis: Forsøgsordningen og udviklingsordningen. Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz

Medicinsk cannabis: Forsøgsordningen og udviklingsordningen. Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz Medicinsk cannabis: Forsøgsordningen og udviklingsordningen Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz Lægemiddelstyrelsens 'normale' rolle Effektive og sikre lægemidler til gavn for borgerne Patienternes

Læs mere