R E S U L T A T R E V I S I O N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E S U L T A T R E V I S I O N"

Transkript

1 Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N Side 1 af 9

2 INDHOLD 1. INDLEDNING SAMMENFATNING MINISTERMÅL Arbejdskraftreserven Sygedagpengeforløb over 26 uger Unge på offentlig forsørgelse Resultatoversigt for Randers Arbejdskraftreserven Forsørgede alle målgrupper Aktiveringsgrad Opfyldelse af minimumskrav SCORECARD RETTIDIGHED BESPARELSESPOTENTIALE...9 Side 2 af 9

3 1. INDLEDNING Jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for, på hvilke indsatsområder jobcentret har klaret sig godt, og på hvilke område det har klaret sig mindre godt. Formålet er, at jobcentret på baggrund af resultatrevisionen kan korrigere indsatsen og udpege områder, hvor der er behov for ekstra tiltag. De data der ligger til grund for resultatrevisionen stammer alle fra jobindsats.dk. Resultatrevisionen er bygget op som en konsekvent sammenligning af jobcentrets præstationer med 11 andre jobcentre. De 11 andre jobcentre er udvalgt ud fra om de har samme rammevilkår som Jobcenter Randers. Rammevilkårene er en række forskellige faktorer, der er regnet sammen til et forventet antal ydelsesdage pr. borger pr. år. Er der i en kommune et forventet højt antal ydelsesdage pr. borger pr. år, har kommunen ringere rammevilkår end en kommune med en lavere forventning. På det grundlag er alle kommuner rangordnet og fordelt i grupperinger med nogenlunde ens rammevilkår. Grupperingerne omtales som klynger. Bedste placeringer har kommuner som Vallensbæk, Dragør og Allerød, mens der i den anden ende af skalaen findes kommuner som Bornholm, Frederikshavn og Svendborg-Langeland-Ærø. Randers er placeret som nr. 77. De kommuner som Randers er i klynge med, og som jobcentret derfor sammenlignes med i resultatrevisionen er: Bornholm, Frederikshavn-Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Slagelse, Svendborg-Langeland-Ærø og Vordingborg. 2. SAMMENFATNING Jobcenter Randers har overordnet set klaret sig tilfredsstillende i Jobcentret har blandt andet placeret sig som tredje bedste jobcenter i klyngen målt ud fra resultaterne på ministermålene. Resultatrevisionen viser, at der også er områder, hvor jobcentret bør være opmærksom på udviklingen. Områderne er: Arbejdskraftreserven, og ikke mindst faren for tiltagende langtidsledighed. Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Ungdomsledigheden, og specielt unge kontanthjælpsmodtagere i kategorien indsatsklar. Sygedagpengeområdet. Der er mange tegn på en positiv udvikling, men der er stadig behov for at have fokus på indsatsen. Ledighedsydelsesområdet og ikke mindst antallet af sager over 18 måneder kræver en høj grad af opmærksomhed. Jobcentret vil være meget opmærksomt på at holde en høj rettidighed på samtaler og tilbud. 3. MINISTERMÅL Udviklingen i ministermålene fra december 2009 december 2010: Opgørelsen viser, hvordan jobcentrene i klyngen har klaret sig inden for hvert ministermål. Jobcentrene er rangordnet efter den gennemsnitlige placering for alle tre ministermål. Jobcenter Randers er placeret som nr. 3 ud af Arbejdskraftreserven Der var i Randers Kommune personer i arbejdskraftreserven i december Det er en stigning på 6,2 % i forhold til december Det placerer Randers på en femteplads i klyngen. Gennemsnittet i klyngen er på 6,8. Jobcentrets mål var, at arbejdskraftreserven skulle begrænses til personer i december Målet er dermed opfyldt. Jobcentret vurderer at udviklingen i arbejdskraftreserven hænger nøje sammen med efterspørgselen på arbejdsmarkedet. Det fremgår af jobindsats.dk, at det daglige gennemsnitlige antal stillinger på jobnet i 3. og 4. kvartal 2010 lå på det laveste niveau i 6 år. Det er således ikke jobcentrets opfattelse, at der har været noget galt med den indsats der er leveret. Dette understreges af, at arbejdskraftreserven i september var ned på 785 for a-dagpengemodtagere og samlet for alle arbejdsmarkedsparate var den på 985. Side 3 af 9

4 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger. Der var i Randers Kommune 732 forløb over 26 uger i december Det er et fald på 15, 1 % i forhold til december Der giver Randers en placering som nr. 3 ud af 12. Gennemsnittet i klyngen er et fald på 6,3 %. Det var jobcentrets mål, at antallet af forløb ikke skulle overstige 500 i december Målet er således ikke nået. Jobcentret har i 2010 især haft fokus på sygedagpengesager over 52 uger, og hvor indsatsen har haft et tilfredsstillende resultat. Der har i 2010 været arbejdet med at implementere aktive tilbud og delvise raskmeldinger. Jobcentret vurderer, at effekten ikke er nået at slå helt igennem på tallene for sager over 26 uger i det omfang, det var forventet. Blandt andet fordi indsatsen kom lidt senere i gang end forventet. Sidst på året et de aktive i stort omfang bortfaldet. 3.1 Unge på offentlig forsørgelse Der var i Randers Kommune unge på offentlig forsørgelse i december Det er en stigning på 2,9 % i forhold til december Det giver Randers en placering som nr. 5 ud af 12. Gennemsnittet i klyngen er en stigning på 5,0 %. Det var jobcentrets mål, at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse til 750 i december 2010, hvilket var meget ambitiøst. Målet er ikke opfyldt. Indsatsen har bestået i konsekvent anvendelse af uddannelsespåbud og virksomhedsrettet aktivering, der i videst muligt omfang har haft til hensigt at motivere til efterfølgende uddannelse. Det er jobcentrets opfattelse, at indsatsen har været rigtig. For de forsikrede ledige har der været en positiv effekt med et fald på 103 i perioden. På kontanthjælpsområdet har der været en stigning på 65. Jobcentret vurderer, at der fortsat er grund til at have et særligt fokus på de unge ledige. 4.0 Resultatoversigt for Randers Resultatoversigten sammenfatter udviklingen i Randers inden for ministermålene, de enkelte målgrupper, aktiveringsgraden og rettidigheden. 4.1 Arbejdskraftreserven Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, Ift. samme Bedste udvikling pct. måned året i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før pct. Arbejdskraftreserven i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Arbejdskraftreserven var i december 2010 på Det er en stigning på 5 % i forhold til måneden før og en stigning på 6 % i forhold til samme måned året før. Det bedste jobcenter i klyngen havde en nedgang på 26 % i forhold til året før. Gennemsnitligt var der en stigning i klyngen på 7 %. Randers placerer sig således med en udvikling, der er bedre en den gennemsnitlige i klyngen. For a-dagpengemodtagerne har udviklingen også været bedre end gennemsnittet i klyngen, mens der på kontant- og starthjælpsområdet har været en lidt dårligere udvikling end gennemsnittet. Væksten i arbejdskraftreserven hænger sammen med en lav efterspørgsel på arbejdskraft. Med det daglige gennemsnitlige antal stillinger på jobnet som indikator (kilde: jobindsats.dk) fremgår det eksempelvis, at der i december 2009 var 100 stillinger, mens der i december 2010 var 69 stillinger i snit pr dag. Den stigende arbejdskraftreserve er også en advarsel om fare for stigende langtidsledighed. Sygedagpengeforløb over 26 uger Nov Side 4 af 9

5 Antallet af sygedagpengesager med varighed over 26 uger var i november Det er et fald på 4 % i forhold til måneden før og et fald på 13 % i forhold til samme måned året før. Bedste udvikling i klyngen var på et fald på 18 % på et år, mens gennemsnittet i klyngen var 2 %. Udviklingen i Randers har således været bedre end gennemsnittet i klyngen. Randers Kommune vil dog fortsat have fokus på sygedagpengeområdet. Unge under 30 i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp Dec Antallet af unge under 30 på offentlig forsørgelse var i december 2010 på Sammenlignet med måneden før er det tale om et uændret antal, mens der i forhold til december 2009 er tale om en stigning på 3 %. Bedste jobcenter i klyngen har haft et fald på 10 %, mens gennemsnittet ligger på en stigning på 5 % i forhold til året før. Randers har således haft en udvikling der er bedre end gennemsnittet. For de unge på a-dagpenge har der været en lille stigning på 1 % fra november til december 2010, mens der har været et fald på 5 % fra december 2009 til december Det bedste jobcenter i klyngen har præsteret et at fald på 24 % mens der i gennemsnit har været en stigning på 3 % i klyngen. For de unge på kontant- og starthjælp har der været tale om et fald fra november 2010 til december, mens der i perioden december 2009 til december 2010 har været en stigning på 9 %. Det bedste jobcenter i klyngen har haft et flad på 1 % i løbet af 2010, mens gennemsnittet har været en stigning på 7 % i klyngen. Jobcenter Randers har således haft en stigning, der ligger lidt over gennemsnittet. Vurderet i forhold til matchkategorier, har antallet i match 1 ligget stabilt hen over året. Matchkategori 2, der antalsmæssigt er den største gruppe, har i løbet af året haft den største antalsmæssige tilgang. Match kategori 3 udgør den mindste gruppe, og har også kun haft en mindre tilgang i årets løb. Det er således de unge i matchkategori 2 der i sær kræver opmærksomhed i indsatsen. 4.2 Forsørgede alle målgrupper Forsørgede i alt Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året Bedste udvikling i klyngen ift. året før pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året Dec Der var i december 2010 i alt på forsørgelse i Randers Kommune. Der er tale om en lille stigning i forhold til december Bedste kommuner i klyngen har haft en nedgang på 4 %, mens den gennemsnitlige udvikling i klyngen har været på 0, altså stilstand. Randers Kommune ligger lidt over den gennemsnitlige udvikling, men det er i ubetydelig grad. Ifølge resultatoversigten for 2009 på jobindsats, var stigningen i Randers fra december 2008 til december 2009 på 18 %. Der har således været en betydelig nedtrapning i stigningen i Randers. Jobcenter Randers finder således, at der er tale om en meget positiv udvikling overordnet set. Jobklar Dec a-dagpenge berørte personer Kontant- og starthjælp berørte personer Dec Dec Der var jobklare i Randers pr. december I forhold til måneden før er der tale om en stigning på 3 %, mens der i forhold til december 2009 har været et fald på 2 %. Bedste jobcenter i Klyngen har haft et fald på 17 %, mens gennemsnittet i klyngen er på 1 %. Randers har således haft en udvikling der er bedre end klyngens gennemsnit. For a-dagpengemodtagerne, opgjort som berørte personer, har der været tale om et fald på 5 %, hvilket er bedre end gennemsnittet. For kontanthjælpsmodtagere har faldet i Randers været på 2 %, mens der gennemsnitligt har været et fald på 5 % i klyngen. Udviklingen for de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har således ikke været helt så gunstig i Randers som i klyngen. Samlet set må udviklingen i Randers betragtes som tilfredsstillende set i lyset af konjunkturerne og sammenlignet med andre kommuner med de samme rammevilkår. Side 5 af 9

6 Indsatsklar Dec Berørte personer Dec I december 2010 var der indsatsklare på kontant- og starthjælp i Randers. I forhold til måneden før er der tale om et fald på 10 %, mens der i forhold til december 2009 er tale om en kraftig stigning på 25 %. Bedste jobcenter i klyngen har haft et fald på 24 %, mens gennemsnittet i klyngen har været et fald på 3 %. Udviklingen for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere har således ikke været helt tilfredsstillende, og kan være et område, der vil kræve mere opmærksomhed. Midlertidig passiv Dec Berørte personer Dec Der var i december , der var midlertidigt passive i Randers. Sammenlignet med måneden før, har der været en stigning på 592 %, mens der i forhold til året før har været et fald på 26 %. Den bedste udvikling i klyngen har 0, altså en uændret andel, mens der i gennemsnit har været en stigning på 59 %. Randers har således langt bedre resultater end resten af klyngen på dette område. Den store stigning fra november til december 2010 skyldes ommatchninger. Når bedste resultat i klyngen er 0 samtidig med, at Randers har et fald på 26 %, skyldes det, at Randers, når der sammenlignes med klyngen, ikke indgår i den samlede klynge. Sygedagpenge Nov Antal forløb (26-52 uger) Nov Antal forløb (> 52 uger) Nov I november 2010 blev der opgjort i alt på sygedagpenge i Randers. Det svarer til, hvad der var i måneden før, mens der i forhold til samme måned året før er sket et fald på 7 %. Bedste udvikling i klyngen var et fald på 12 %, mens gennemsnittet lå på 7 %. Udviklingen i Randers svarede således til den gennemsnitlige udvikling i klyngen. I november 2010 var der 395 forløb mellem 26 og 52 uger. Det var en fald på 7 % i forhold til måneden før og et fald på 4 % i forholdt til samme måned året før. Bedste udvikling i klyngen var et fald på 16 %, mens den gennemsnitlige udvikling lå et fald på 5 %. Udviklingen i Randers var altså en anelse under gennemsnittet. Antallet af forløb over 52 uger er i november 2010 opgjort 359. Det svarer til et fald i forhold til måneden før på 1 %, og i forhold til samme måned året før er der tale om et fald på 21 %. Bedste udvikling i klyngen var et fald på 27 %, mens den gennemsnitlige udvikling i klyngen var en stigning på 1 %. Der har således været tale om en meget tilfredsstillende udvikling i antallet af sager over 52 uger. Sygedagpengeområdet har stor bevågenhed i indsatsen i Randers. Samlet set præstere Jobcenter Randers på linie med gennemsnittet i klyngen, hvilket er godt. For sager mellem 26 og 52 uger ligger Randers niveau lidt under middel, mens der har været en meget tilfredsstillende udvikling på det vigtige område med sager over 52 uger. Jobcentret har noteret sig, at udviklingen går i den rigtige retning, men der er fortsat behov for stor opmærksomhed på området. Revalidering Dec Antal berørte personer Dec Der var i december 2010 registreret 231 på revalidering. Det er et fald på 6 % i forhold til måneden før og et fald på 25 % i forhold til sammen måned året før. Bedste resultat i klyngen er et fald på 46 % og gennemsnittet for klyngen er et fald på 20 % i forhold til året før. Randers har således haft en udvikling, der er bedre end gennemsnittet i klyngen. Resultat er tilfredsstillende. Fleksjob Dec Påbegyndte forløb Dec Antal berørte personer Dec er i december 2010 registreret som fleksjobbere. Det er et fald på 1 % i forhold til november 2010 og en stigning på 3 % i forhold til december Bedste resultat i klyngen er et fald i løbet af 2010 på 2 % og gennemsnittet for klyngen er en stigning på 2 %. Udviklingen i Randers svarer således til den gennemsnitlige i klyngen. Der er i Randers i december 2010 på begyndt 13 forløb. Det er et fald i forhold Side 6 af 9

7 til november på 41 % og fald i forhold til december 2009 på 35 %. Bedste resultat i klyngen er et fald på 50 % og gennemsnittet i klyngen er en stigning på 9 %. Randers har således placeret sig væsentligt bedre end gennemsnittet i klyngen. Udviklingen på fleksjobområdet er tilfredsstillende. Ledighedsydelse Dec Antal berørte personer Dec Antal forløb >13 uger Nov var på ledighedsydelse pr. december Det er en stigning på 5 % i forhold til situationen i november og en stigning på 12 % i forhold til december Bedste resultat i klyngen er et fald på 9 % i forhold til december 2009, mens gennemsnittet for klyngen er en stigning på 5 %. I november 2010 var der 260 forløb med en varighed over 13 uger. Det var en stigning på 7 % i forhold til måneden før, men et fald på 14 % i forhold til november Det bedste resultat i klyngen var et fald i forhold til året før på 15 %. I gennemsnit steg antallet i klyngen med 7 %. Set i forhold til klyngen svarer det resultatet til det bedste i klyngen. Samlet set er situationen på ledighedsydelsesområdet i Randers ikke tilfredsstillende. I sær for andelen med forløb på over 18 måneder er der grund til særlig opmærksomhed. Jobcentret vil derfor i 2011 have et særligt fokus på ledighedsydelsesmodtager med varigheder over 18 måneder og der vil generelt være opmærksomhed på området. Førtidspension - Jan Påbegyndte forløb Jan Der er i januar 2011 registreret på førtidspension. Det tal er uændret i forhold til december 2010, mens der i forhold til januar 2010 er sket en stigning på 2 %. I klyngen er det bedste resultat et fald i antallet af på 4 %. Der er i gennemsnit ikke sket nogen ændringer i klyngen fra januar 2010 til januar Der har således været en udvikling i Randers, der ligger lidt under den gennemsnitlige udvikling i klyngen. I januar er der påbegyndt 52 forløb. Det er en stigning på 41 % i forhold til januar I klyngen er den bedste udvikling et fald på 66 %. Gennemsnitligt er der ingen ændring i klyngen i forhold til året før. Overordnet set er udviklingen på førtidspensionsområdet ikke helt tilfredsstillende. Men situationen skal ses i sammenhæng med udviklingen på sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet, hvor der arbejdes meget på at få nedbragt sagsantallet og afsluttet sager. Det vil således være en naturlig konsekvens af den indsats, at der vil komme flere på førtidspension. På den korte bane er der således tale om en fornuftig udvikling, mens der på den lange bane skal ske et fald. Det skal også bemærkes, at førtidspensionisterne udgør en mindre andel af befolkningen i Randers end gennemsnittet i klyngen. Et egentligt fald i antallet af førtidspensionister forventes at ske i løbet af nogle år som følge af en aldersbetinget afgang af førtidspensionister og resultat af en langsigtet sundhedspolitisk indsats. 4.3 Aktiveringsgrad Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, Ift. samme Bedste udvikling pct. point måned året i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året point før pct. Aktiveringsgrad i alt Dec A-dagpenge Dec Kontant- og starthjælp, jobklar Kontant- og starthjælp, indsatsklar Dec Dec Aktiveringsgraden er i december 2010 samlet opgjort til 32 %. Det er et lille fald i forhold til måneden før, men en stigning i forhold til året før. Niveauet er under det højeste i klyngen, som er 39 %, og under niveauet for gennemsnittet i klyngen. Det samlede billede svarer til niveauet for a-dagpengemodtagere. For jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere var niveauet 62 % i december Det er et lille fald i forhold til måneden før, men lidt højere end året før. Det bedste resultat i klyngen er 71 % og gennemsnittet er 54 %. Dermed ligger niveauet i Randers over niveauet i klyngen. Side 7 af 9

8 Niveauet for indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere var i december 28 % lidt over niveauerne i måneden før og året før. Det højeste niveau i klyngen var på 56 %, mens gennemsnittet var 37 %. Niveauet i Randers er altså her under niveauet i klyngen. Resultatoversigten fokuserer på udviklingen i aktiveringsgraden. Ser man på aktiveringsgraden i Randers for f.eks. a-dagpengemodtagere i december 2010, så var den ifølge jobindsats.dk på 30,9 og gennemsnittet for de øvrige jobcentre i klyngen var på 31, 7. Randers har altså et niveau, der svarer til de øvrige centres på a- dagpengeområdet. På kontant- og starthjælpsområdet er billedet det samme samlet set. Randers har en aktiveringsgrad på 32,3 og gennemsnittet er 33,6. For match 1 har Randers 62,2 mens snittet er 52,6. For match 2 har Randers 27,9 og snittet er på 37,8. I match 3 er tallene henholdsvis 12,7 og 3,3. Randers skiller sig således ikke i december 2010 negativt ud i forhold til resten af klyngen. 4.4 Opfyldelse af minimumskrav Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler a-dagpenge Manglende jobsamtaler Kontant- og starthjælp Manglende aktive tilbud a-dagpenge Manglende aktive tilbud Kontant- og starthjælp Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året point Bedste udvikling i klyngen ift. året før pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året Dec Dec Dec Dec Rettidighederne for jobsamtaler og aktivering er opgjort i december Rettidigheden for samtaler til a-dagpengemodtager lå 91 %, hvilket vil sige, at 9 % ikke var rettidige. Det svarer til resultatet måneden før. Bedste rettidighed i klyngen er på 99 % svarende til at 1 % ikke fik samtaler til riden. Gennemsnittet i klyngen var på 4 % ikke-rettidige samtaler. Resultatet i Randers er altså under niveauet i klyngen. Normalt regnes en rettighed på 90 % for tilfredsstillende. Rettidigheden for samtaler til kontant- og starthjælpsmodtager var på 86 %, svarende til 14 % ikke rettidige. Det er en stigning på 4 procentpoint i forhold til måneden før. Bedste niveau i klyngen var på 5 % ikke - rettidige og det gennemsnitlige niveau var på 14 % ikke rettidige. Resultatet i Randers svarer således til det gennemsnitlige i klyngen. Men det er under de acceptable 90 %. Opgørelsen over rettidigheden i tilbud viser, at der var 7 % af a-dagpengemodtagerne, der ikke fik et tilbud til tiden. Bedste i klyngen er nede på 3 %, mens gennemsnittet ligger på 7 %. For kontant- og starthjælpsmodtagerne er det 5 % der ikke får deres tilbud til tiden. Bedst i klyngen har en manglende rettidighed på 6 %, men gennemsnittet er på 13 %. Randers er således på niveau med de bedste og bedre end gennemsnittet. Niveauet er over de acceptable 90 %. Bort set fra rettidigheden i samtaler for kontant- og starthjælpsmodtagere, så er niveauet for rettidigheden acceptabelt. Jobcentret er opmærksomt på, at det i 2011 vil være forbundet med omkostninger ikke at have en høj rettidighed. Der vil derfor være fokus på, at rettidigheden er på mindst 90 %. 5.0 SCORECARD RETTIDIGHED Scorecardet for rettidighed er lavet på baggrund af rettidighederne i Region Midtjylland for 1. kvartal Jobcenter Randers ligger lidt under niveauet i Midtjylland, hvad angår a-dagpengemodtagere, mens niveauet Side 8 af 9

9 et væsentligt højere i Randers på kontant- og starthjælpsområdet. Samlet er Randers placeret på en 4. plads. Resultatet er tilfredsstillende. fjerede 6.0 BESPARELSESPOTENTIALE Besparelsespotentialet er udregnet efter, hvor meget jobcentret kunne spare i forsørgelse, hvis andelen af befolkningen på forsørgelsesydelser blev bragt ned på samme niveau som gennemsnittet i klyngen. Konkret udregnes besparelsespotentialet ved at gange den potentielle reduktion af med udgiften til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelse i jobcentret (ekskl. udgifter til løntilskud). De tilfælde hvor antallet af på en konkret ydelse i Randers er under gennemsnittet indregnes ikke i besparelsespotentialet. Opgørelsen viser, at Randers har et besparelsespotentiale på 54,8 mio. Kr. Besparelsen vil kunne hentes på a-dagpengeområdet, sygedagpengeområdet, ledighedsydelsesområdet, fleksjob og revalidering. Besparelsespotentialet er en teoretisk størrelse, som ikke lader sig realiserer fra den ene dag til den anden. A-dagpengeområdet er meget konjunkturfølsomt, og en udnyttelse af potentialet vil i høj grad være afhængig af stigende beskæftigelse eller en stor aldersbetinget afgang fra arbejdsstyrken. Der er bred enighed blandt økonomer om, at der først i 2012 kan forventes en afgørende ændring i beskæftigelsessituationen. Baggrunden for sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse er kompleks, men er blandt afhængig af den langsigtede folkesundhedspolitiske indsats. I nogen grad vil en reduktion af antallet af sygedagpengemodtagere betyde en forøgelse af fleksjob- og ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionister. Således vil hele besparelsespotentialet ikke være umiddelbart tilgængeligt. Randers Kommune er naturligvis opmærksom på, at udgifterne kan reduceres, hvis færre er på offentlige ydelser. At nedbringe antallet af borgere på offentlig ydelse kræver en langsigtet indsats, som Randers Kommune allerede har sat i gang. Side 9 af 9

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 16 1.0 Indhold Indhold 1.0 Indhold... 2 2.0 Indledning... 3 3.0 Konklusion... 4 4.0 Resultatopgørelse... 5 4.1 Ministermålene... 6 4.2

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2013 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2013 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 14 1. Indledning Jobcentret skal hvert år ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejde en resultatrevision,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

RESULTATREVISION 2011 Jobcenter Randers

RESULTATREVISION 2011 Jobcenter Randers RESULTATREVISION 2011 Jobcenter Randers Side 1 af 9 Randers Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 3 2.1 Ministerm l 4 2.2 Forsłrgelsesgrupper 4 2.3 aktiveringsgrad 4 2.4 Rettidighed 5 2.5 Langtidsledighed

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Scorecard Brønderslev

Scorecard Brønderslev Resultatrevision for 2008 Resultatrevisionen har ændret form i forhold til sidste års resultatrevision. Resultatrevisionen indeholder 4 dele som Jobcentret skal kommentere på: Et scorecard, med resultater

Læs mere

Resultatoversigten. 1. Indledning

Resultatoversigten. 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat Resultatoversigten 1. Indledning Formålet med at introducere resultatoversigten er at skabe en kortfattet oversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere