Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 19

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Fonden Krobakken Hovedgaden 32, Skovsgård 9460 Brovst Tlf.: Hjemmeside: (beskyttet beskæftigelsestilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) *Målgrupper: 18 til 65 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 13 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Karen Nielsen (Socialtilsyn Nord) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Socialtilsyn Nord har den besøgt Fonden Krobakken i forbindelse med anmeldt tilsyn. Der har været fokus på temaerne Kompetencer og Fysiske forhold. Side 2 af 19

3 *Samlet vurdering: Fonden Krobakken er et tilbud i henhold til Lov om Social Service 107 og 103 for borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Tilbuddet består af 4 afdelinger, og der er plads til 11 beboere i botilbuddet og 13 beboere i dagtilbuddet. Det er tilsynets vurdering, at Krobakken matcher de indskrevne beboeres behov, og at beboerne tilhører tilbuddets målgruppe. de fysiske rammer på Krobakken matcher de indskrevne beboeres behov. Rammerne på Krobakken er små, hvilket fungerer godt for målgruppen. På et tidspunkt blev Krobakken lavet om, således at alle har 2 rum. Der er 2 om hvert badeværelse, hvilket fungerer godt. Beboerne trives med de fysiske rammer, viser gerne deres boliger frem, og indtrykket er, at de trives med rammerne, som de færdes hjemmevant i. Huset i hovedgaden har plads til fire beboer. Der er to små lejligheder samt 2 enkelt værelser. Huset har to badeværelser, et badeværelse på hver etage. I huset er der desuden et stort fælles køkken-alrum med spiseafdeling samt et vaskerum. Der er fælles TV stue. Huset Krobakken har fem små lejligheder. Hver lejlighed indeholder soveværelse og stue. Huset er i to etager, og der er et badeværelse på hver etage. Huset rummer desuden et fælles spisekøkken, tv-stue, og bryggers med vaskesøjle, samt kontor. Der er flere dejlige solterresser og lidt have. I huset Nordvangsvej er overetagen indrettet med to lyse lejligheder i hver sin ende af overetagen. Hver lejlighed indeholder ligeledes stue og soveværelse. Det midterste af overetagen er indrettet med fælles køkken-allrum med en hyggeligt tv-stue, samt vaskerum og to moderne badeværelser. I underetagen er tilbuddets dagbeskæftigelse med en lille butik Butik den gamle sparekasse." Indretningen og rammerne på alle 4 afdelinger er hjemlige. Beboernes værelser er personligt og hyggeligt indrettet, Side 3 af 19

4 fællesarealerne indbyder til fællesskab, og der er en god atmosfære overalt. Det er tilsynets vurdering, at der er ansat personale med rette kompetencer på Krobakken. Der er ialt er tilknyttet 15 medarbejdere til tilbuddet Halvdelen af personalet er pædagoger. 3-4 har en anden uddannelse. Der er en fast "stab" på Krobakken, som har lang anciennitet. Leder er uddannet pædagog og har en lederuddannelse fra det private område. Leder er med i ledernetværk, hvor der sparres. Personalet ikke får supervision, men sparrer, ligesom der på personalemøde er en orienteringsrunde, hvor man kan komme med det man har på hjerte. Der er minimum 1 på vagt i husene. På Krobakken er der 2 på arbejde på samme tid. Personalet mødes kl til eftermiddagskaffe, hvor der er overlevering med dem, som møder ind om eftermiddagen. Den pædagogiske tilgang på Krobakken er KRAP, som alle faste medarbejdere har været på kursus i. Det pædagogiske arbejde er jf. hjemmeside, funderet i et humanistisk og anerkendende menneskesyn, hvor det enkelte menneske anerkendes for den han/hun er. Dialogen mellem personale og beboere skal være respektfuldt med vægt på, at skabe forståelse og ansvar for eget liv. Der er udarbejdet personalehåndbog for Krobakkens medarbejdere med udførlige beskrivelser af værdigrundlag, ansvarsområder, udvikling/kvalitetssikring, tavshedspligt m.v. På tilsynsbesøg observeres, at beboerne tiltales og omtales respektfuldt, og beboerne er tillidsfulde og trygge i forholdet til personalet. Side 4 af 19

5 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Udfyldt ansøgningsskema med tilhørende materiale Tilbudsportalen Tilbuddets hjemmeside eftersendt materiale Besigtigelse og rundvisning på alle 4 afdelinger. Interview med leder, medarbejdere, 3 borgere og 1 rådgiver. Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 19

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger Karen Nielsen Nordvangsvej 2, stuen, 9460 Brovst Hovedgaden 32, 9460 Brovst Krobakken 28, 9460 Brovst Nordvangsvej 2, 1. sal, 9460 Brovst Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 6 af 19

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 19

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4,5 Det er tilsynets vurdering, at der er ansat personale med rette kompetencer på Krobakken. Der er ialt er tilknyttet 15 medarbejdere til tilbuddet Halvdelen af personalet er pædagoger. 3-4 har en anden uddannelse. Der er en fast "stab" på Krobakken, som har lang anciennitet. Leder er uddannet pædagog og har en lederuddannelse fra det private område. Leder er med i ledernetværk, hvor der sparres. Personalet ikke får supervision, men sparrer, ligesom der på personalemøde er en orienteringsrunde, hvor man kan komme med det man har på hjerte. Der er minimum 1 på vagt i husene. På Krobakken er der 2 på arbejde på samme tid. Personalet mødes kl til eftermiddagskaffe, hvor Side 8 af 19

9 der er overlevering med dem, som møder ind om eftermiddagen. Den pædagogiske tilgang på Krobakken er KRAP, som alle faste medarbejdere har været på kursus i. Det pædagogiske arbejde er jf. hjemmeside, funderet i et humanistisk og anerkendende menneskesyn, hvor det enkelte menneske anerkendes for den han/hun er. Dialogen mellem personale og beboere skal være respektfuldt med vægt på, at skabe forståelse og ansvar for eget liv. Der er udarbejdet personalehåndbog for Krobakkens medarbejdere med udførlige beskrivelser af værdigrundlag, ansvarsområder, udvikling/kvalitetssikring, tavshedspligt m.v. På tilsynsbesøg observeres, at beboerne tiltales og omtales respektfuldt, og beboerne er tillidsfulde og trygge i forholdet til personalet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Der er ialt er tilknyttet 15 medarbejdere til tilbuddet Halvdelen af personalet er pædagoger. 3-4 har en anden uddannelse. Der er en fast "stab" på Krobakken, som har lang anciennitet. Leder er uddannet pædagog og har en lederuddannelse fra det private område, hvor han tidligere har arbejdet. Leder har endvidere auditeruddannelse og kan tage ud i andre tilbud i.f.m. afkredittering. Leder er med i Side 9 af 19

10 ledernetværk, hvor der sparres. Personalet ikke får supervision, men sparrer, ligesom der på personalemøde er en orienteringsrunde, hvor man kan komme med det man har på hjerte. Der er minimum 1 på vagt i husene. På Krobakken er der 2 på arbejde på samme tid. Personalet mødes kl til eftermiddagskaffe, hvor der er overlevering med dem, som møder ind om eftermiddagen. Den pædagogiske tilgang på Krobakken er KRAP, som alle faste medarbejdere har været på kursus i. Det pædagogiske arbejde er jf. hjemmeside, funderet i et humanistisk og anerkendende menneskesyn, hvor det enkelte menneske anerkendes for den han/hun er. Dialogen mellem personale og beboere skal være respektfuldt med vægt på, at skabe forståelse og ansvar for eget liv. Der er udarbejdet personalehåndbog for Krobakkens medarbejdere med udførlige beskrivelser af værdigrundlag, ansvarsområder, udvikling/kvalitetssikring, tavshedspligt m.v. På tilsynsbesøg observeres, at beboerne tiltales og omtales respektfuldt, og beboerne er tillidsfulde og trygge i forholdet til personalet. Side 10 af 19

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad opfyldt) Af fremsendt personaleliste fremgår, at der ialt er tilknyttet 15 medarbejdere til tilbuddet Leder oplyser, at der er 9 ansatte og 4 vikarer ansat i tilbuddet. Halvdelen af personalet er pædagoger. 3-4 har en anden uddannelse. 1 vikar er uddannet og 3 er ikke. Der er en fast "stab" på Krobakken, som har lang anciennitet. Der er minimum 1 på vagt i husene. Leder er uddannet pædagog og har en lederuddannelse fra det private område, hvor han tidligere har arbejdet. Leder oplyser på forespørgsel, at han ikke p.t. har ressourcer til yderligere lederuddannelse. Leder har endvidere auditeruddannelse og kan tage ud i andre tilbud i.f.m. afkredittering. Leder er med i ledernetværk, hvor der sparres. Medarbejder fortæller, at personalet ikke får supervision, hvilket ville være godt indimellem. Det har været godt for personalet at have besøg/hjælp fra Viso. Medarbejder oplyser videre, at der på personalemøde er en orienteringsrunde, hvor man kan komme med det man har på hjertet. På Krobakken er der 2 på arbejde på samme tid, hvilket er godt. Personalet mødes kl til eftermiddagskaffe, hvor der er overlevering med dem, som møder ind om eftermiddagen. Den pædagogiske tilgang på Krobakken er KRAP, som alle faste medarbejdere har været på kursus i. Det pædagogiske arbejde er jf. hjemmeside, funderet i et humanistisk og anerkendende menneskesyn, hvor det enkelte menneske anerkendes for den han/hun er. Dialogen mellem personale og beboere skal være respektfuldt med vægt på, at skabe forståelse og ansvar for eget liv. Der er udarbejdet personalehåndbog for Krobakkens medarbejdere med udførlige beskrivelser af værdigrundlag, ansvarsområder, udvikling/kvalitetssikring, tavshedspligt m.v. Side 11 af 19

12 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) Leder oplyser, at han ser meget på de menneskelige egenskaber og hurtigt kan se, hvorvidt medarbejderne har de rigtige kompetencer i forhold til samspil med borgerne. Leder sætter pris på en masse livserfaring, og synes også, at det er godt at få studerende, så der kommer andre øjne på beboerne og metoderne. Medarbejder fortæller, at personalet har forskellige måder at se tingene på, hvilket er godt. Tema Gns. bedømmelse På tilsynsbesøg observeres, at beboerne tiltales og omtales respektfuldt, og beboerne er tillidsfulde og trygge i forholdet til personalet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Krobakken matcher de indskrevne beboeres behov. Rammerne på Krobakken er små, hvilket fungerer godt for målgruppen. På et tidspunkt blev Krobakken lavet om, således at alle har 2 rum. Der er 2 om hvert badeværelse, hvilket fungerer godt. Beboerne trives med de fysiske rammer, viser gerne deres boliger frem, og indtrykket er, at de trives med rammerne, som de færdes hjemmevant i. Huset i hovedgaden har plads til fire beboer. Der er to små lejligheder samt 2 enkelt værelser. Huset har to badeværelser, et badeværelse på hver etage. I huset er der desuden et stort fælles køkken-alrum med spiseafdeling samt et vaskerum. Det anbefales, at der laves vagtværelse for nattevagt. Endvidere anbefales, at det overvejes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at en beboer deler badeværelse/toilet med personale. Side 12 af 19

13 Der er fælles TV stue. Huset Krobakken har fem små lejligheder. Hver lejlighed indeholder soveværelse og stue. Huset er i to etager, og der er et badeværelse på hver etage. Huset rummer desuden et fælles spisekøkken, tv-stue, og bryggers med vaskesøjle, samt kontor. Der er flere dejlige solterresser og lidt have. I huset Nordvangsvej er overetagen indrettet med to lyse lejligheder i hver sin ende af overetagen. Hver lejlighed indeholder ligeledes stue og soveværelse. Det midterste af overetagen er indrettet med fælles køkken-allrum med en hyggeligt tv-stue, samt vaskerum og to moderne badeværelser. I underetagen er tilbuddets dagbeskæftigelse med en lille butik Butik den gamle sparekasse." Indretningen og rammerne på alle 4 afdelinger er hjemlige. Beboernes værelser er personligt og hyggeligt indrettet, fællesarealerne indbyder til fællesskab, og der er en god atmosfære overalt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Rammerne på Krobakken er små, hvilket fungerer godt for målgruppen. På et tidspunkt blev Krobakken lavet om, således at alle har 2 rum. Beboerne vil angiveligt ikke profitere af at have egen køkken. Der er 2 om hvert badeværelse, hvilket fungerer godt. Beboerne giver udtryk for, at de trives med de fysiske rammer. Beboerne viser gerne deres boliger frem, og indtrykket er, at de trives med rammerne, som de færdes hjemmevant i. Side 13 af 19

14 Tilbuddet præsenterer sig således på hjemmesiden: "Huset i hovedgaden Huset i hovedgaden har plads til fire beboer. Der er to små lejligheder samt 2 enkelt værelser. Huset har to badeværelser, et badeværelse på hver etage. I huset er der desuden et stort fælles køkken-alrum med spiseafdeling samt et vaskerum. Der er fælles TV stue. Huset Krobakken Huset har fem små lejligheder. Hver lejlighed indeholder soveværelse og stue. Huset er i to etager, og der er et badeværelse på hver etage. Huset rummer desuden et fælles spisekøkken, tvstue, og bryggers med vaskesøjle, samt kontor. Der er flere dejlige solterresser og lidt have. Huset Nordvangsvej Nordvangsvej er overetagen indrettet med to lyse lejligheder i hver sin ende af overetagen. Hver lejlighed indeholder ligeledes stue og soveværelse. Det midterste af overetagen er indrettet med fælles køkken-allrum med en hyggeligt tvstue, samt vaskerum og to moderne badeværelser. I underetagen har vi vores dagbeskæftigelse samt vores lille butik Butik den gamle sparekasse." I Hovedgaden bor der 3 borgere, og der er p.t. en ledig plads. Beboerne på 1. sal deles om badeværelse og i stueplan deler beboer og medarbejdere badeværelse. Leder har kontorfaciliteter på denne adresse. På Nordvangsvej bor 2 beboere på 1. sal. Der er fællesrum i form af stue og køkken. Nattevagt til den ene beboer sover i fællesrummet. Den anden beboer sover ofte hos sin kæreste. Vagtværelset for nattevagt drøftes. Leder er opmærksom på dette og oplyser, at hvis den aktuelle borger fortsat skal bo der, vil leder være indstillet på at sætte skillevæg op. På Nordvangsvej ligger dagbeskæftigelsen i stueplan. Side 14 af 19

15 På Krobakken 28 bor 5 beboere. Der har tidligere været 7 beboere, men det er ændret til 5 beboere, for at borgerne kunne få 2 værelser hver. Indretningen og rammerne på alle 4 afdelinger er hjemlige. Beboernes værelser er personligt og hyggeligt indrettet, og fællesarealerne indbyder til fællesskab, og der er en god atmosfære overalt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad opfyldt) Leder oplyser, at han synes, at de små rammer fungerer godt. På et tidspunkt blev Krobakkenlavet om, således at alle har 2 rum. Ingen af beboerne vil profitere af at have egen køkken. Der er 2 om hvert badeværelse, hvilket fungerer godt. En medarbejdere siger: "Det fungerer godt nu, men på sigt kan det bliver problematisk med trapper." Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad opfyldt) Beboerne giver udtryk for, at de trives med de fysiske rammer. 2 af de interviewede beboerne vil gerne, på et tidspunkt, have egen lejlighed. Beboerne viser gerne deres boliger frem, og indtrykket er, at de trives med rammerne, som de færdes hjemmevant i. Flg. fremgår af tilbuddets hjemmeside: "Huset i hovedgaden Huset i hovedgaden har plads til fire beboer. Der er to små lejligheder samt 2 enkelt værelser. Huset har to badeværelser, et badeværelse på hver etage. I huset er der desuden et stort fælles køkkenalrum med spiseafdeling samt et vaskerum. Der er fælles TV stue. Huset Krobakken Huset har fem små lejligheder. Hver lejlighed indeholder soveværelse og stue. Huset er i to etager, og der er et badeværelse på hver etage. Huset rummer desuden et fælles spisekøkken, tvstue, og bryggers med vaskesøjle, samt kontor. Side 15 af 19

16 Der er flere dejlige solterresser og lidt have. Huset Nordvangsvej Nordvangsvej er overetagen indrettet med to lyse lejligheder i hver sin ende af overetagen. Hver lejlighed indeholder ligeledes stue og soveværelse. Det midterste af overetagen er indrettet med fælles køkken-allrum med en hyggeligt tvstue, samt vaskerum og to moderne badeværelser. I underetagen har vi vores dagbeskæftigelse samt vores lille butik Butik den gamle sparekasse." Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) I Hovedgaden bor der 3 borgere, og der er p.t. en ledig plads. Beboerne på 1. sal deles om badeværelse og i stueplan deler beboer og medarbejdere badeværelse. Leder har kontorfaciliteter på denne adresse. På Nordvangsvej bor 2 beboere på 1. sal. Der er fællesrum i form af stue og køkken. Nattevagt til den ene beboer sover i fællesrummet. Den anden beboer sover ofte hos sin kæreste. Vagtværelset for nattevagt drøftes. Leder er opmærksom på dette og oplyser, at hvis den aktuelle borger fortsat skal bo der, vil leder være indstillet på at sætte skillevæg op. På Nordvangsvej ligger dagbeskæftigelsen i stueplan. På Krobakken 28 bor 5 beboere. Der har tidligere været 7 beboere, men det er ændret til 5 beboere, for at borgerne kunne få 2 værelser hver. Indretningen og rammerne på alle 4 afdelinger er hjemlige. Beboernes værelser er personligt og hyggeligt indrettet, og fællesarealerne indbyder til fællesskab. I dagtilbuddet spises fælles frokost, og det er tydeligt, at beboerne opfatter stedet som deres. Der er en god atmosfære overalt. Side 16 af 19

17 Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 17 af 19

18 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad 76,30 Overskud 4,40 Ejendomsudgifter 7,30 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 78,60 Lønomkostninger, fast personale - 7,10 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 60,50 0,50-10,00 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 103. Afdeling: Nordvangsvej 2, stuen, 9460 Brovst Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 beskyttet beskæftigelsesydelse ,00 Tilbudstype: 107. Afdeling: Nordvangsvej 2, 1. sal, 9460 Brovst Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 midlertidigt ophold ,00 Side 18 af 19

19 Tilbudstype: 107. Afdeling: Krobakken 28, 9460 Brovst Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 midlertidigt ophold ,00 Tilbudstype: 107. Afdeling: Hovedgaden 32, 9460 Brovst Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 midlertidigt ophold ,00 Side 19 af 19

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere