Attavik 146. Årsopgørelsen 2008 PAARISA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attavik 146. Årsopgørelsen 2008 PAARISA"

Transkript

1 Attavik 146 Årsopgørelsen 2008 PAARISA 1

2 Årsopgørelse for ATTAVIK 146 telefonrådgivning 2008 Baggrund. Den landsdækkende telefonrådgivning Attavik 146, åbnede for telefonlinierne d Det er således 2. gang at PAARISA offentliggør en årsrapport om rådgivningens virke. Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i efteråret Selvmordsforebyggelse er et prioriteret område under Folkesundhedsprogrammet, Inuuneritta. Formålet med Attavik 146 er at tilbyde landsdækkende, anonym og gratis rådgivning primært til personer, som overvejer selvmord eller som på anden måde er i en personlig krise, som er truende for den enkeltes psykiske livskvalitet. En anden målgruppe er pårørende til selvmordstruede, og pårørende til personer, som har begået selvmord, samt personer, som er berørt af selvmord eller selvmordstrusler i deres nærmeste omgangskreds. Attavik 146 er åben mandage og onsdage fra kl I åbningstiden er der 2 åbne telefonlinier med hver sin rådgiver. Der er indtil nu ansat 7 rådgivere, som, ud over en faglig relevant baggrund, har gennemgået flere fælles kurser i telefonrådgivning. Der er ansat en psykolog til supervision af de 5 rådgivere. Analyse af rådgivningssamtaler i Dette notat indeholder en mindre analyse af de rådgivningssamtaler, der blev foretaget via Attavik i Der er i alt registreret 185 samtaler, men i denne analyse er der lavet statistik over 154 registrerede samtaler. Så der er foretaget yderligere 31 opkald til Attavik i 2008, hvilket er vigtigt at holde sig for øje i denne gennemgang. Den statistiske opsummering indeholder dermed ikke de registreringsskemaer, hvor der er noteret telefonfis, fejlopkald eller de skemaer, hvor der ikke optrådte nogen afkrydsninger om samtalens indhold, men eksempelvis kun kønvariablen 1. Inden selve præsentationen vil enkelte metodiske overvejelser optræde her. Det er kun de samtaler, hvor der har været tale om regulær rådgivning der er inddraget, og dette bliver dermed en totalundersøgelse af rådgivningssamtalerne til Attavik, og derfor er det ikke relevant at tale om repræsentivitet, da alle samtalerne er inddraget. 1 For uddybning af hvilke samtaler der ikke er medregnet se det allersidste afsnit i notatet, hvor der optræder en liste over de fravalgte skemaer. 2

3 De kvantitative data fra rådgivningsskemaerne er blevet analyseret ved hjælp af statistikprogrammet SPSS, der er målrettet til analyser inden for samfundsvidenskaben. De steder, hvor der er blevet kigget på sammenhænge mellem variabler, er der blevet foretaget statistiske test af data i form af chi 2 -test. Denne test bidrager med at undersøge, om de sammenhænge man finder i data skyldes tilfældigheder, eller om disse er signifikante. I analysen er der blevet testet for signifikans, men da der er tale om meget få observationer i hver celler, er det ofte ikke muligt at teste for statiske sammenhænge. Det fremgår af teksten ved de relevante tabeller om der er statistik sammenhæng og her vil p-værdien ligeledes være angivet. I analyserne arbejdes der med et signifikansniveau på 5 %, hvilket betyder at der for alle fundne sammenhæng er mindre end 5 % risiko for at de fundne sammenhænge er tilfældige. Nedenfor ses dispositionen og analysens emnekredse: 1. Karakteristik af opkaldene 2. Hvem ringer op? 3. Samtalernes indhold 4. Sammenligning med Karakteristik af opkaldene Indledningsvis vil der optræde forskellige oversigter, der overordnet siger noget om samtalernes længde, tidspunkt og endelig hvor ofte der er foretaget akutopkald til Attavik i Tabel 1: Samtalernes fordeling i årets løb. Januar 5 3,2 Februar 4 2,6 Marts 23 14,9 April 10 6,5 Maj 6 3,9 Juni 12 7,8 Juli 11 7,1 August 11 7,1 September 30 19,5 Oktober 14 9,1 November 13 8,4 December 15 9,7 3

4 I alt Ovenstående tabel viser, hvilke måneder der var flest og færrest opkald til Attavik i De tal der er markeret med fed skrifttype viser de tre måneder, hvor der har været flest opkald og her topper september måned med 30 samtaler, og i denne måned blev der registreret knap 20 % af alle samtaler i årets løb. I marts og december var der ligeledes mange samtaler, hvorimod januar og februar var de to måneder, hvor der er noteret færrest samtaler. Det var i årets anden halvdel, der blev foretaget flest opkald, hvilket især er efterårsmånederne. Attavik havde i 2008 åbent for telefonisk rådgivning onsdag og lørdag. Det var om onsdagene, man registrerede flest opkald, hvis man sammenligner de to dage. Nedenstående tabel viser, at ca. 60 % af samtalerne blev foretaget om onsdagen og kun cirka 40 % om lørdagen. Tabel 2: samtaler foretaget på de to ugedage. Onsdag 91 59,1 Lørdag 63 40,9 I alt Samtalernes længde varierede naturligvis en del, men der var flest samtaler med en varighed på minutter, og denne længde havde cirka 36 % af alle samtalerne. Der var desuden cirka 29 % af samtalerne, der tog 5-15 minutter og kun cirka 5 % af samtalerne varede over en time. Tabel 3: Samtalernes længde. 0-5 min 13 8, min 45 29, min 55 35, min 27 17,5 Over 60 min 8 5,2 Ikke oplyst 6 3,9 I alt I 2008 var der i 4,5 % af rådgivningssamtalerne tale om et akutopkald (syv opringninger), hvor personen, der havde foretaget opkaldet, var ved at begå selvmord. I to tilfælde blev politiet tilkaldt, men i ingen af tilfældene blev hverken 113 eller vagtlægen tilkaldt. I et af tilfældene var der trussel om at indtag af det smertestillende middel Pamol. 4

5 2. Hvem ringer op? Nu vil vi se nærmere på, hvem der primært foretog opkald til Attavik i Allerførst viser kønsfordelingen, at der i høj grad er tale om, at både mænd og kvinder benytter sig af rådgivningslinjen, og kvinderne stod for 58 % af samtalerne, hvorimod mændene ringede op i 42 % af tilfældene. Tabel 4: let af mænd og kvinder der ringede i let af mænd og kvinder der ringede i Mænd 90 Kvinder Figur 1 viser, at det primært var fra byerne opkaldene kom, og cirka 17 % af samtalerne blev foretaget fra bygder. Endeligt var der en stor andel af samtalerne, hvor det ikke fremgik af registreringsskemaerne hvorfra opringningerne kom. Figur 1: let af opkaldere der kom fra byer eller bygder By Bygd Ikke oplyst 5

6 De opkald, der er foretaget fra en by, kan belyses endnu mere, og det kan specificeres hvilke konkrete byer opkaldene er foretaget fra. I nedenstående tabel er kun inddraget de samtaler, der er foretaget fra byer. Hver femte og dermed størstedelen af opkaldene kommer fra Nuuk, og byen med næstflest foretagede opkald er Uummanaq. Både Sisimiut og Qaqortoq står hver for cirka 9 % af opkaldene. Der er ingen af opkaldene, der kommer fra Qaanaaq. Tabel 5: By-fordelingen af opkald foretaget fra byer. Upernavik 2 2,0 Uummannaq 10 10,1 Illulissat 4 4,0 Qeqertarsuaq 2 2,0 Qasigiannguit 5 5,1 Aasiaat 2 2,0 Kangaatsiaq 3 3,0 Sisimiut 9 9,1 Manitsoq 5 5,1 Nuuk 20 20,2 Paamiut 7 7,1 Qaqortoq 9 9,1 Narsaq 2 2,0 Nanortalik 2 2,0 Tasiilaq 2 2,0 Ittoqqortoormiit 1 1,0 Ikke oplyst 14 14,1 I alt 99 N=99 Rådgivningssamtalerne i 2008 blev foretaget inden de nye storkommuner blev indført pr. 1. januar 2009, men alligevel er det interessant at gruppere samtalerne med udgangspunkt i de nye kommuner. Hvis man kigger nærmere på, hvilke kommuner opkaldene kommer fra er det især Qaasuitsup Kommunia der er repræsenteret med knap 40 % af opkaldene. Endvidere står Kommuneqarfik Sermersooq for cirka 31 % af opkaldene, og Kummune Kujalleq ligger i bunden, da kun cirka 13 % af de registrerede opkald kommer derfra. Tabel 6: Rådgivningssamtalerne fordelt på storkommunerne. 6

7 Rådgivningssamtalerne fordelt på storkommuner Ikke oplyst; 52 Qaasuitsup Kommunia; 40 Kommune Kujalleq; 13 Qeqqatq Kommunia; 17 Kommuneqarf ik Sermersooq; 32 N=102 Nu vil der blive fokuseret på de aldersgrupper, der er repræsenteret i datamaterialet og det viser jævnfør nedenstående tabel, at det primært var de årige, der ringede op til Attavik. Der var næstflest af de samtaler, hvor opkalderen var år. Der var kun 8,4 % af samtalerne, hvor opkalderen var under 20 år, og her var der oftest tale om teenagers. Attaviks målgruppe er ikke de helt unge, og tanken er egentlig, at de skal benytte Børne- og ungetelefonen 134. I 33,1 % af samtalerne var det ikke blevet oplyst, hvilken alder opkalderen havde. Tabel 7: Aldersfordelingen. 0-9 år 1 0, år 12 7, år 19 12, år 33 21, år 26 16, år 10 6, år 2 1,3 Ikke oplyst 51 33,1 I alt

8 I registreringsskemaet kan rådgiveren også afkrydse, hvilken arbejdsmæssig status opkalderen har og ud af de registrerede samtaler var opkalderen oftest i arbejde (se figur 2). Der var dog også en del arbejdsløse, der ringede ind og endelig var opkalderen også i flere tilfælde pensioneret eller førtidspensioneret. Figur 2: Opkaldernes arbejdsmæssige status I arbejde Arbejdsløs Ikke oplyst Langtidssygemeldt Pensioneret/førtidsp Under uddannelse Tabel 8 viser de steder, hvor rådgiveren fra Attavik oftest anbefalede henvendelser til i Det var Socialforvaltningen der blev fremhævet i 15,6 % af samtalerne, og ellers blev det anbefalet at opkalderen henvendte sig til en anden voksen eller eventuelt vedkommendes læge. Der var 24 % af rådgivningssamtalerne, hvor der var andre anbefalinger, og her var det primært Familierådgivningen, der blev anbefalet. Tabel 8. De steder hvor rådgiverne har anbefalet, at opkalderen skulle henvende sig efterfølgende. Forældre 3 1,9 Anden voksen 17 11,0 Lærer 3 1,9 Læge 10 6,5 Psykolog 6 3,9 Inuusuttut 2 1,3 Akisunnerat Socialforvaltningen 24 15,6 Politiet 3 1,9 8

9 Andet 37 24,0 Ikke oplyst 49 31,8 I alt Samtalernes indhold I dette afsnit vil det blive undersøgt, hvorvidt der optræder forskellige sammenhænge i datamaterialet, hvilket kan bidrage med at give et indtryk af, hvilken karakter rådgivningssamtalerne havde. Hvis man kigger nærmere på de personlige problemer, som opkalderne gav udtryk for at de havde, så var det især ensomhed, der kom til udtryk. Desuden var traumatiske begivenheder, som for eksempel dødsfald også højt placeret på listen over personlige problemer samt psykisk sygdom og belastende omstændigheder. Sidstnævnte blev ofte afkrydset, når der var tale om seksuelt misbrug eller overgreb. Afslutningsvis er der mulighed for at afkrydse, om der er andre problemområder hos opkalderen og her nævnes flere gange hjemløshed. Det er centralt at fremhæve, at der ofte var flere personlige problemer involveret ved hver opkalder, men i dette datasæt er der kun mulighed for at afkrydse en af tingene, hvilket er et vigtigt forbehold i aflæsningen af tabellen. Der var med andre ord ofte flere af problemområderne, der gjorde sig gældende ved hvert opkald. Tabel 9: Opkaldernes personlige problemer. Ikke oplyst 44 28,6 Ensomhed 28 18,2 Traumatisk begivenhed 19 12,3 Psykisk sygdom 18 11,7 Belastende omstændigheder 17 11,0 Misbrugsproblemer 11 7,1 Andet 6 3,9 Sociale, økonomiske eller 4 2,6 9

10 juridiske Seksuelle 4 2,6 Eksistens-/udviklingskrise 3 1,9 Total De forskellige personlige problemer kan naturligvis skyldes forskellige oplevelser og i nedenstående krydstabel kan man se, at der var en del af opkalderne, der udover at have personlige problemer også havde oplevet seksuelt misbrug eller krænkelser. Der var blandt andet 10 af dem, der havde oplevet en traumatisk begivenhed, der havde været udsat for voldtægt, fysiske- eller verbale krænkelser. Fire af de personer med en psykisk sygdom havde også oplevet seksuelt misbrug, fysiske- eller verbale krænkelser. Tabel 10: Sammenhæng mellem personlige problemer og oplevelse af seksuelt misbrug eller krænkelser. Oplevet seksuelt Ikke oplyst I alt misbrug eller krænkelse Ensomhed Psykisk sygdom Traumatisk begivenhed Belastende omstændigheder Eksistentiel- 3 3 /udviklingskrise Sociale, økonomiske, juridiske 4 4 Misbrugsproblemer Seksuelle Andet Ikke oplyst I alt Man kunne formode, at de opkaldere, der giver udtryk for, at de har oplevet traumatiske ting eller belastende omstændigheder, har en større risiko for at have selvmordstanker. Nedenstående tabel viser da også, at der var 33 % af de personer, der havde oplevet disse ting ligeledes var plaget af selvmordstanker. Tabel 11: Selvmordstanker blandt opkaldere med traumatisk begivenhed eller belastende omstændigheder som personlige problemer. Ja 12 33,3 Nej 7 19,4 Ikke oplyst 17 47,2 I alt

11 N=36 Denne tabel viser fordelingen af ofre og krænkere i rådgivningssamtalerne fra I 28 % af samtalerne var det et offer, der ringede op og i 2008 var der 6 % af samtalerne, hvor der var tale om en krænker. Man kan både være offer for seksuelt misbrug og vold, og ligeledes krænker inden for samme områder. Tabel 12: ofre og krænkere ofre og krænkere 28% Offer Krænker Ikke oplyst 66% 6% Nedenstående tabel indikerer, hvorvidt opkalderen havde oplevet verbale- eller fysiske krænkelser eller fuldbyrdet voldtægt. Der var 8,4 % af opkalderne, der gav udtryk for, at de var blevet voldtaget på et givent tidspunkt. Hvis man sammenlægger procentsatserne kan man konkludere, at der samlet set var 18,8 % af de personer der modtog rådgivning, der havde været udsat for en af formerne for overgreb. Tabel 13: opkaldere der har oplevet seksuelt misbrug eller krænkelser. Verbale krænkelser 6 3,9 Fysiske krænkelser 10 6,5 Voldtægt 13 8,4 Ikke oplyst ,2 I alt Hvis man ser lidt nærmere på krænkerne og ofrene kan man se, hvorvidt der er sammenhæng mellem deres egen rolle, og hvorvidt de selv har oplevet seksuelt misbrug eller andre krænkelser. Nedenstående krydstabel viser, at der var en svag sammenhæng mellem dem, der blev angivet som ofre, og så hvorvidt de havde oplevet overgreb. Sammenhængen er svag, da der kun er tale om at 11

12 lige under halvdelen har oplevet seksuelt misbrug eller andre former for krænkelser. Det er svært at analysere, hvad de resterende kan have været ofre for. Der var ni krænkere i alt der modtog rådgivning i 2008, og en tredjedel af disse havde selv oplevet voldtægt. Der var én af krænkerne, der havde oplevet verbale krænkelser. Så her var der ligeledes tale om, at knap halvdelen af krænkerne havde oplevet seksuelt misbrug eller krænkelser. Man kan på baggrund af ovenstående ikke konkludere, at der er en direkte sammenhæng mellem om man oplever seksuelt misbrug, og hvorvidt man kan betegnes som offer eller krænker. Da der er meget få observationer i hver celle er det ikke muligt at sige noget om statistisk sammenhæng, da testen bliver for usikker, når mere end 20 % af cellerne har under 5 observationer. Det er dog stadig relevant at se på sammenhængen mellem antallet af opkaldere, der angiver at de er ofre eller krænkere, og om de har oplevet seksuelt misbrug eller anden form for krænkelse. Tabel 14: Sammenhæng mellem krænkere/ofre og oplevelser med seksuelt misbrug eller krænkelser. I alt Offer Krænker Ikke oplyst % fordeling ifht. informantens rolle % fordeling ifht. informantens rolle % fordeling ifht. informantens rolle % fordeling ifht. informantens rolle Oplevet seksuelt misbrug eller krænkelse Verbale Fysiske krænkelser krænkelser Voldtægt Ikke oplyst I alt ,6% 16,3% 20,9% 51,2% 100,0% ,1% 33,3% 55,6% 100,0% ,9% 1,0% 96,1% 100,0% ,9% 6,5% 8,4% 81,2% 100,0% Nedenstående krydstabel viser, at ud af de 51 personer med selvmordstanker, der havde 1/3 af disse ligeledes problemer med et rusmiddel misbrug. Der var ligeledes 55 % af de opkaldere, der havde et rusmiddel misbrug, som ikke havde selvmordstanker eller hvor dette ikke var oplyst. Der er dog ikke signifikant sammenhæng mellem disse variabler, så denne fordeling kan også skyldes forskellige andre forhold. Tabel 15: Sammenhængen mellem selvmordstanker og misbrug af en eller anden form for rusmiddel. 12

13 Count Selvmordstanker Total og P=0,159 Ja Nej Ikke oplyst Misbruger eller ej Ikke misbruger/ Misbruger af ikke oplyst et rusmiddel misbruger Total I registreringsskemaerne kan man også afkrydse, om personen der ringer op har oplevet nogle former for vold, og det viser sig, at i cirka 10 % af tilfældene havde opkalderen oplevet fysisk vold og tilsvarende var der cirka 10 % af opkaldene, hvor der blev givet udtryk for, at personen havde oplevet psykisk vold. Der var her ikke tale om, at det er de samme personer, der har oplevet både fysisk og psykisk vold. Tabel 16: opkaldere der har oplevet fysisk eller psykisk vold. Fysisk 15 9,7 Psykisk 15 9,7 Ikke oplyst ,5 I alt Sammenligning med 2007 Der er udarbejdet nogle nøgletal fra 2007, som man kan sammenligne tallene fra 2008 med. Først og fremmest kan man konkludere, at antallet af samtaler er mere end fordoblet og gået fra 75 i 2007 til 184 i Dette skal naturligvis ses i lyset af, at Attavik kun eksisterede i fem måneder i Når man kigger nærmere på de ugedage, hvor samtalerne fandt sted, så foregik 76 % af samtalerne i 2007 om onsdagen, men i 2008 var der sket en ændring i fordelingen, og her fandt kun 59 % af samtalerne sted om onsdagen. Så der er kommet en mere jævn fordeling mellem ugedagene i I 2009 er åbningstiderne for rådgivningstelefonen ændret. Tabel 17: Sammenligning af opkald på ugedage i 2007 og Onsdag

14 Lørdag N = Rådgivningssamtalerne var i 2007 som tidligere nævnt kun fordelt på de sidste fem måneder i årets løb, hvilket gør det lidt svært at sammenligne. Hvis man ser på det gennemsnitlige antal samtaler per måned i 2007, og sammenligner det med antallet af samtaler i 2008, så viser det sig, at der var 15 samtaler i gennemsnit per måned i 2007 og 15,33 i 2008, så der var stort set det samme antal samtaler på årsbasis. Desuden stod september måned i 2007 for 27 % af årets samlede antal samtaler, og i 2008 var september den måned med flest opkald på årsbasis. Der er sket en ændring i hvorfra opkaldene kommer. I 2007 kom 64 % af opkaldene fra byer og 36 % fra bygder. Tilsvarende var der i % af samtalerne der kom fra byer, og kun 21 % af samtalerne kom fra bygder 2. Der er desværre ikke lavet opgørelser over opkaldenes fordeling på byerne i 2007, så derfor kan det ikke lade sig gøre at sammenligne med oversigten fra Tabel 18: By- og bygdefordelingen af opkaldene fra 2007 og Byer Bygder N = Rådgivningssamtalernes længde er ligeledes blevet sammenlignet, og her viser det sig, at andelen af samtaler der tager minutter stort set er ens i 2007 og 2008, hvor de står for henholdsvis 32 % og 36 % af samtalerne. I 2007 var der 30 % af samtalerne, der havde en varighed på minutter, hvilket kun var tilfældet i 18 % af tilfældene i Der var også en større andel af samtalerne, der varede over 60 min i 2007 sammenlignet med 2008 (9 % og 5 %). Tabel 19: Kønsfordelingen i opkaldene til Attavik i 2007 og Mænd Kvinder N = Denne sammenligning inkluderer ikke de registreringsskemaer, hvor det ikke er oplyst, hvorfra samtalen kommer. 14

15 Det er meget interessant at sammenligne kønsfordelingen de to år. Ovenstående tabel viser, at der procentvis var væsentlig flere mænd, der benyttede Attavik i 2008 sammenlignet med Det er glædeligt, at rådgivningstelefonen i højere grad bliver anvendt af begge køn. De problemområder, der oftest bliver nævnt i samtalerne fra 2007 og 2008, er i begge tilfælde primært ensomhed. Der er med andre ord rigtig mange ensomme mennesker, der bruger Attavik til at lufte deres tanker og føre samtaler med andre voksne. I 2007 er denne variable blevet slået sammen med andre variabler, så det er ikke så ligetil at sammenligne, men hvis man kigger på hvor ofte, det bliver angivet, at opkalderen har en psykisk sygdom, så er der sket en kraftig stigning i I 2007 blev dette problem angivet i 2 % af samtalerne, hvorimod det tal er steget til 12 % i Det kan naturligvis skyldes forskellige ting, der kan både være tale om, at der rent faktisk er flere psykisk syge der ringer, eller også kan denne afkrydsningsmulighed i højere grad være blevet benyttet i skemaerne fra Det er desværre ikke muligt at sammenligne antallet af akutopkald i 2008 med det foregående år, da det ikke er oplyst. 15

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 1 Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 Denne årsopgørelse af Børne-Ungetelefonen for 2005 viser hvem og hvad der er ringet om til Børn - Ungetelefonen. Årsopgørelsen

Læs mere

Årsopgørelse for. Børne Ungetelefonen

Årsopgørelse for. Børne Ungetelefonen Årsopgørelse for Børne Ungetelefonen 2004 1 Årsopgørelse for Børne- Ungetelefonen 2004 Opgørelsen af henvendelserne til Børne- Ungetelefonen i 2004 viser, at børn og unge i alle aldre ringer til Børne-

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Qaanaaq fangst Kvote Etah 0 5 Qaanaaq 63 98 Melville Bugt Bestand fangst Kvote#* Savissivik 11 18 Upernavik 79 52 Resterende kvote 90 70 #49 til erhversfangere,

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Sådan bruger du internettet elevrapport MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Indhold 3 Forord 4 Hvem, hvad og hvorfor? 4 Mange tak for hjælpen! 5 Hvem deltog i undersøgelsen?

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit:

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kal. Nunaanni tamanit attavigineqarsinnaasut: Sianerfigineri akeqanngillat, kikkulluunniit sianersinnaapput. Kinaassutsit isertuussinnaavat. Siunnersuisarfiit

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen.

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner. Bilag 2: Fangsttal for rensdyr og

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Dok. 157789/ 19-05-2016 Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk indgik i december 2014 en samarbejdsaftale om, at tilbyde

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Etnisk Konsulentteams statistik 2016

Etnisk Konsulentteams statistik 2016 Etnisk konsulentteam er forankret i Socialforvaltningen i Center for Forebyggelse og Rådgivning, og er et tilbud til ansatte i Københavns kommune. Da Etnisk Konsulentteam er VISO leverandør bruges teamet

Læs mere

Efterladte efter selvmord

Efterladte efter selvmord Efterladte efter selvmord Skriv hver dag, om dine tanker og følelser eller en slags brev til den afdøde. På den måde vil du kunne se tilbage på de ting du har skrevet og se at der sker en udvikling i dig,

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

GÆLDSPROBLEMATIKKEN Set fra boligselskabernes perspektiv

GÆLDSPROBLEMATIKKEN Set fra boligselskabernes perspektiv GÆLDSPROBLEMATIKKEN Set fra boligselskabernes perspektiv De økonomiske konsekvenser af manglende huslejebetaling Åbenlyse for lejerne Afsmittende virkning på boligafdelingernes økonomi og dermed huslejeniveauet

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog

Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog Siunnersuisarfik/Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Box 520 3920 Qaqortoq Tlf.nr.: 64 21 51. Fax nr.: 64 24 99. Henvendelser i år 2006 til Siunnersuisarfik/Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning (PPRs) psykolog

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2012 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje 1 Denne rapport giver et indblik i antallet af forbyggende hjemmebesøg fordelt på aldersgrupper og civilstand

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

Underretningsstatistik - første halvår 2010

Underretningsstatistik - første halvår 2010 Underretningsstatistik - første halvår 21 Familiecentret, Ishøj kommune 3. november 21 Dette notat præsenterer status for underretninger modtaget i Familiecentret i første halvår 21 og sammenligner udviklingen

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2004 2006:1. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Socialstatistik 2006:1 Modtagere af sociale ydelser 2004 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1999-2004 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere