DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL"

Transkript

1 DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse, ved Bestyrelsen, for gennemførelsen af aftalerne om nye forbedrede pensionsordninger, der blev indgået med de fleste af DIP`s medlemmer efter pensionsvalget i 2006, i stedet for de hidtidige pensionsordninger med rentegaranti. - Hvor mange medlemmer drejer det sig om? - Hvor mange medlemmer er fortsat omfattet af pensionsordninger med rentegaranti? BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER På dip.dk/gf2017 findes bestyrelsens skriftlige redegørelse om emnet. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen kort opsummere redegørelsen og besvare spørgsmål i den henseende. Pkt. 4.2 Forslag fra bestyrelsen Børnepension Bestyrelsen ønsker at præcisere, at det endnu tydeligere fremgår, at børn, der er undfanget efter den hændelse, der medfører udbetaling af børnepension, ikke er berettigede til børnepension. Præciseringen sker, således at der ikke er fortolkningsmæssig tvivl om, at børnepensionen ikke er knyttet til et forsørgelseshensyn, men udbetales som følge af en forsikringsbegivenhed. Endvidere foreslår bestyrelsen præcisering af børnepensionsbestemmelsen vedrørende stedbørns ret til børnepension efter et DIP-medlem. Stedbørn oppebærer ret til børnepension, hvis en af deres biologiske forældre har samliv med DIP s medlem, og DIPmedlemmet deltager i reel forsørgelse af barnet. Denne ret ændres der ikke ved. Men hvis stedbarnets ene biologiske forælder og DIP-medlemmet ophæver samlivet, eller den reelle forsørgelse bortfalder, ønsker bestyrelsen, at stedbarnets ret til børnepension bortfalder. Da stedbarnet fortsat har to biologiske forældre, der har forsørgelsespligten over for barnet, skal DIP ikke længere bidrage til forsørgelsen af et barn, der ikke længere har tilknytning til DIP s medlem. Det er medlemmerne, der i forbindelse med samlivsophævelsen har pligt til at informere DIP herom, således at DIP kan stoppe udbetalingen af børnepension. Ændringerne ønskes gennemført i Regulativ 1, 2 og 3. Reglerne fremgår ikke af Regulativ 4, men i stedet af Forsikringsbetingelserne til Regulativ 4, der vedtages af bestyrelsen. Reglerne indføres i Forsikringsbetingelserne til Regulativ 4, samtidig med de træder i kraft i de øvrige regulativer. Forlængelse af invalidedækning Bestyrelsen ønsker at stille forslag om, at alderen for udbetaling af invalidepension forlænges til 68 år. Baggrunden for forslaget er, at medlemmerne bliver længere på arbejdsmarkedet og derfor har behov for en forlængelse af forsikringen mod tab af erhvervsevnen. Ændringen ændrer ikke ved det enkelte medlems ret til at gå på alderspension. Ændringerne i udløbsalderen for invalidepension foreslås gennemført i Regulativ 3. Ændring af bestemmelserne gælder dog ikke på pensionsordninger under udbetaling, for medlemmer, der allerede er tilkendt invalidepension samt medlemmer, der når de nye regler træder i kraft, har opnået en alder på 65 år. Medlemmer på Regulativ 1 og 2 er helt undtaget fra ændringerne. Reglerne fremgår ikke af Regulativ 4, men i stedet af Forsikringsbetingelserne til Regulativ 4, der vedtages af bestyrelsen. Reglerne indføres i disse Forsikringsbetingelser, samtidig med de træder i kraft i Regulativ 3. Ratepension I Regulativ 3 og 4 ønsker bestyrelsen endvidere at indføre en ny bestemmelse om, at hvis et medlem indbetaler mere til sin ratepensionen i DIP, end hvad der kan gives fradrag for i hvert kalenderår, jf. pensionsbeskatningsloven, vil det overskydende beløb automatisk blive overført til en livsvarig ydelse. Ved automatisk at overføre for meget indbetaling på ratepension til livsvarig ydelse sikrer DIP, at medlemmerne fortsat får fradrag for indbetalingerne. DIP kan ikke foretage denne overførsel til livsvarige ydelser uden enten at have bemyndigelse hertil via regulativerne. Forældelse Endelig ønsker bestyrelsen at indsætte en ny bestemmelse om forældelse i Regulativ 3, da den nuværende ordlyd er forældet. 1

2 REGULATIV 1 a. Ændring af Regulativ 1, stk. 9., 13. og 17. Børnepension Bestyrelsen foreslår præciseret, at start på graviditeten skal være før pensionshændelsen for at få ret til børnepension, samt at børnepension til stedbørn bortfalder, hvis samlivet og den faktiske forsørgelse ophører. På grundlag heraf foreslås følgende ændringer i Regulativ 1: Gældende Regulativ 1 Forslag til nyt Regulativ 1 24 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du blev pensioneret. 24 år. Ret til børnepension tilkommer dog alene børn, som er undfanget, før du har opnået ret til alders- eller delpension. 9.2 pensioneret, har også ret til børnepension, jf.. For 9.2 Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af alders- eller delpensionen. 9.3 Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af alders- eller delpensionen. I stk. 1 ønsker bestyrelsen en præcisering af, at alene børn, der er undfanget på tidspunktet, hvor medlemmet opnår ret til alderspension, er berettiget til børnepension. Børn, der undfanges efter dette tidspunkt, kan således ikke få børnepension efter DIP s medlemmer. Bestemmelsen vil blive fortolket i overensstemmelse med arvelovens regler om overlevelseskravet. Dette er i overensstemmelse med den praksis, som DIP allerede har, idet børnepension i DIP, i modsætning til i fx tjenestemandspensionsloven, ikke er knyttet op på et forsørgelseshensyn, men er knyttet op på en forsikringshændelse. Når et medlems forsørgelsesgrundlag ændres, hjælper børnepensionen medlemmet med at opretholde familiens forsørgelsesgrundlag, fuldstændig som fx en ansvarsforsikring, der heller ikke dækker efterfølgende forhold. Endvidere ønskes indført et nyt stk. 2, hvorefter stedbørn, der modtager børnepension efter et medlem i DIP, kan få frataget denne ret, hvis samlivet mellem DIP s medlem og barnets biologiske forælder ophæves, og den forsørgelse, som DIP s medlem har haft over for stedbarnet, bortfalder. Bestemmelsen findes allerede i de fleste punkter om børnepension i DIP s regulativer og indføres nu i alle børnepensionsbestemmelserne. Gældende Regulativ 1 Forslag til nyt Regulativ 1 adoptivbørn - ret til børnepension indtil de er fyldt 24 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du blev pensioneret adoptivbørn - ret til børnepension indtil de er fyldt 24 år. Ret til børnepension tilkommer dog alene børn, som er undfanget, før du har opnået ret til invalidepension. pensioneret, har også ret til børnepension, jf.. For

3 I stk. 1 ønsker bestyrelsen en præcisering af, at alene børn, der er undfanget på tidspunktet, hvor medlemmet opnår ret til invalidepension, før DIP s medlem afgår ved døden, er berettiget til børnepension. Bestemmelsen vil blive fortolket i overensstemmelse med arvelovens regler om overlevelseskravet. Børn, der undfanges efter tilkendelsen af pension, kan således ikke få børnepension efter DIP s medlemmer. Dette er i overensstemmelse med den praksis, som DIP allerede har, idet børnepension i DIP, i modsætning til i fx tjenestemandspensionsloven, ikke er knyttet op på et forsørgelseshensyn, men er knyttet op på en forsikringshændelse. Når et medlems forsørgelsesgrundlag ændres, hjælper børnepensionen medlemmet med at opretholde familiens forsørgelsesgrundlag, fuldstændig som fx en ansvarsforsikring, der heller ikke dækker efterfølgende forhold. Endvidere ønskes indført et nyt stk. 2, hvorefter stedbørn, der modtager børnepension efter et medlem i DIP, kan få frataget denne ret, hvis samlivet mellem DIP s medlem og deres biologiske forælder ophæves, og den forsørgelse, som DIP s medlem har haft over for stedbarnet, bortfalder. Bestemmelsen findes allerede i de fleste punkter om børnepension i DIP s regulativer og indføres nu i alle børnepensionsbestemmelserne. Gældende Regulativ 1 Forslag til nyt Regulativ Børnepension 17. Børnepension børnepension, indtil de er fyldt 24 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du døde. tilkommer dog alene børn, som er undfanget før din død. børnepension, indtil de er fyldt 24 år. Ret til børnepension Medmindre stedbarnet allerede får udbetalt børnepension, bortfalder retten til børnepension for stedbørn, som er børn af ægtefæller, hvis ret til ægtefællepension bortfalder, eller ville være bortfaldet i henhold til Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du døde. Medmindre stedbarnet allerede får udbetalt børnepension, bortfalder retten til børnepension for stedbørn, som er børn af ægtefæller, hvis ret til ægtefællepension bortfalder, eller ville være bortfaldet i henhold til I stk. 1 ønsker bestyrelsen en præcisering af, at alene børn, der er undfanget på tidspunktet før DIP s medlem afgår ved døden, er berettiget til børnepension. Børn, der undfanges efter dødstidspunktet, kan således ikke få børnepension efter DIP s medlemmer. Bestemmelsen vil blive fortolket i overensstemmelse med arvelovens regler om overlevelseskravet. Dette er i overensstemmelse med den praksis, som DIP allerede har, idet børnepension i DIP, i modsætning til i fx tjenestemandspensionsloven, ikke er knyttet op på et forsørgelseshensyn, men er knyttet op på en forsikringshændelse. Når et medlems forsørgelsesgrundlag ændres, hjælper børnepensionen medlemmet med at opretholde familiens forsørgelsesgrundlag, fuldstændig som fx en ansvarsforsikring, der heller ikke dækker efterfølgende forhold. Endvidere ønskes indført et nyt stk. 2, hvorefter stedbørn, der modtager børnepension efter et medlem i DIP, kan få frataget denne ret, hvis samlivet mellem DIP s medlem og deres biologiske forælder ophæves, og den forsørgelse, som DIP s medlem har haft over for stedbarnet, bortfalder. Bestemmelsen finders allerede i de fleste punkter om børnepension i DIP s regulativer og indføres nu i alle børnepensionsbestemmelserne. 3

4 REGULATIV 2 b. Ændring af Regulativ 2, stk. 8., 11. og 16. Børnepension Bestyrelsen foreslår præciseret, at et barn skal være undfanget før pensionshændelsen for at få ret til børnepension, samt at børnepension til stedbørn bortfalder, hvis samlivet og den faktiske forsørgelse ophører. På grundlag heraf foreslås følgende ændringer i Regulativ 2: Gældende Regulativ 2 Forslag til nyt Regulativ 2 8. Børnepension 24 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du blev pensioneret. 8. Børnepension 24 år. Ret til børnepension tilkommer dog alene børn, som er undfanget, før du har opnået ret til alders- eller delpension. 8.2 pensioneret, har også ret til børnepension, jf.. For 8.2 Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af alders- eller delpensionen 8.3 Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af alders- eller delpensionen. Se bemærkninger under Regulativ 1, pkt. 9., hvor bestyrelsen også foreslår denne ændring. Gældende Regulativ 2 Forslag til nyt Regulativ Børnepension 11.1 adoptivbørn - ret til børnepension indtil de er fyldt 24 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du blev pensioneret. 11. Børnepension 11.1 adoptivbørn - ret til børnepension indtil de er fyldt 24 år. Ret til børnepension tilkommer dog alene børn, som er undfanget, før du har opnået ret til invalidepension pensioneret, har også ret til børnepension, jf. pkt For længere faktisk forsørger stedbarnet 11.3 Se bemærkninger under Regulativ 1, pkt. 13., hvor bestyrelsen også forslår denne ændring. Gældende Regulativ 2 Forslag til nyt Regulativ Børnepension 16.1 børnepension, indtil de er fyldt 24 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du døde. Medmindre stedbarnet allerede får udbetalt børnepension, bortfalder retten til børnepension for stedbørn, som er børn af ægtefæller, hvis ret til ægtefællepension bortfalder eller ville være bortfaldet i henhold til Børnepension 16.1 børnepension, indtil de er fyldt 24 år. Ret til børnepension tilkommer dog alene børn, som er undfanget før din død Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du døde. Medmindre stedbarnet allerede får udbetalt 4

5 børnepension, bortfalder retten til børnepension for stedbørn, som er børn af ægtefæller, hvis ret til ægtefællepension bortfalder eller ville være bortfaldet i henhold til Se bemærkninger under Regulativ 1, pkt. 17., hvor bestyrelsen også forslår denne ændring. REGULATIV 3 c. Ændring af Regulativ 3, stk. 8. Invalidepension, stk. 9. og, stk. 20 Bidragsfri dækning og hvilende medlemskab, stk. 25. Pensionens udbetaling og stk. 26. Skattemæssig behandling Bestyrelsen foreslår bestemmelserne om børnepension ændret som i Regulativ 1. Bestyrelsen foreslår, at alder for udløb af invalidepension ændres til 68 år, hvilket medfører konsekvensrettelse af alderen for bidragsfri dækning. Endvidere forslår bestyrelsen automatisk overløb fra ratepension til livsvarig livrente ved indbetalinger over fradragsloftet. Endelig foreslå bestyrelsen, at forældelsesbestemmelse opdateres i forhold til gældende lovgivning. På grundlag heraf foreslås følgende ændringer i Regulativ 3: 8. Invalidepension 8. Invalidepension Hvis du bliver erhvervsudygtig, har du ret til invalidepension Hvis du bliver erhvervsudygtig, har du ret til invalidepension fra den 1. i måneden, efter din varige erhvervsudygtighed er fra den 1. i måneden, efter din varige erhvervsudygtighed er indtrådt, medmindre du er fyldt 65 år. Bestyrelsen kan indtrådt, medmindre du er fyldt 68 år. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen reguleres i forhold til bestemme, at aldersgrænsen reguleres i forhold til ændringer ændringer i folkepensionsalderen. Erhvervsudygtighed vil i folkepensionsalderen. Erhvervsudygtighed vil sige, at din sige, at din erhvervsevne er varigt nedsat til 1/3 eller erhvervsevne er varigt nedsat til 1/3 eller derunder. derunder. 8.3 Invalidepensionen svarer til den forventede alderspension, du vil få ved pensionering som 65-årig, jf. dog 8.6, medmindre DIP gør klausuleringsperioden gældende, jf. 4. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen reguleres i forhold til ændringer i folkepensionsalderen. Gør DIP klausuleringsperioden gældende, vil din invalidepension kun blive beregnet ud fra de allerede foretagne indbetalinger. Du får udbetalt invalidepensionen fra den 1. i måneden, efter din ret til invalidepension er indtrådt, dog tidligst fra det tidspunkt indbetalinger til DIP ophører. 8.3 Invalidepensionen svarer til den forventede alderspension, du vil få ved pensionering som 68-årig, jf. dog 8.6, medmindre DIP gør klausuleringsperioden gældende, jf. 4. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen reguleres i forhold til ændringer i folkepensionsalderen. Gør DIP klausuleringsperioden gældende, vil din invalidepension kun blive beregnet ud fra de allerede foretagne indbetalinger. Du får udbetalt invalidepensionen fra den 1. i måneden, efter din ret til invalidepension er indtrådt, dog tidligst fra det tidspunkt indbetalinger til DIP ophører. Udløbsalderen for invalidepension ønskes ændret fra 65 år til 68 år. Ændringen betyder, at medlemmerne kan få tilkendt invalidepension helt frem til alder 68 år, ligesom udbetaling af invalidepension kan ske frem til alder 68 år, før den afløses af alderspension. DIP sikrer hermed, at medlemmerne kan få invalidepension helt frem til de fylder 68 år, men de fortsat beholder deres faktiske pensionsalder, som ikke berøres af ændringerne. 5

6 Bestemmelsen bringes derved i overensstemmelse med dels tilbagetrækningsreformen, dels overenskomsterne for offentligt ansatte, hvorefter invalidepension skal være løbende indtil alderspensioneringstidspunktet. adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 21 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, inden du blev pensioneret. adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 21 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, inden du blev pensioneret. 9.2 Børnepensionen pr. barn udgør 20 pct. af den invalidepension, du som medlem får udbetalt Stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, inden du blev pensioneret, har også ret til børnepension, jf.. For 9.3 Børnepensionen pr. barn udgør 20 pct. af den invalidepension, du som medlem får udbetalt. Se bemærkninger under Regulativ 1, pkt. 13., hvor bestyrelsen også forslår denne ændring. børnepension, indtil de er fyldt 21 år. Samme ret til børnepension har stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, inden børnepension, indtil de er fyldt 21 år. Ret til børnepension du døde. tilkommer dog alene børn, som er undfanget før din død. Ret til børnepension bortfalder til stedbørn, hvis ret til ægtefællepension for stedbarnets forælder bortfalder eller ville være bortfaldet i henhold til 10.2 eller Samme ret til børnepension har stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, inden du døde. Medmindre stedbarnet allerede får udbetalt børnepension, bortfalder retten til børnepension for stedbørn, som er børn af ægtefæller, hvis ret til ægtefælle-pension bortfalder, eller ville være bortfaldet i henhold til 10.2 eller Se bemærkninger under Regulativ 1, pkt. 17, hvor bestyrelsen også forslår denne ændring. 20. Bidragsfri dækning og hvilende medlemskab 20.1 Hvis du ophører med at betale bidrag, inden du er fyldt 65 år - uden at du er gået på pension eller har fået bidragsfritagelse, se 7., og uden at du udtræder af DIP - bevarer du dine rettigheder i minimum tre måneder, dog højst til du fylder 65 år, mod at DIP til dækning af risiko, administration mv. fradrager i din opsparede pension. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen på 65 år reguleres i forhold til ændringer i folkepensionsalderen. 20. Bidragsfri dækning og hvilende medlemskab 20.1 Hvis du ophører med at betale bidrag, inden du er fyldt 68 år - uden at du er gået på pension eller har fået bidragsfritagelse, se 7., og uden at du udtræder af DIP - bevarer du dine rettigheder i minimum tre måneder, dog højst til du fylder 68 år, mod at DIP til dækning af risiko, administration mv. fradrager i din opsparede pension. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen på 68 år reguleres i forhold til ændringer i folkepensionsalderen. Bestemmelsen konsekvensrettes som følge af ændringerne i pkt. 8. 6

7 25. Pensionens udbetaling 25.6 Pensionsbeløb fra DIP forældes i overensstemmelse med Forsikringsaftalelovens regler fem år efter, at sådanne pensionsbeløb er eller skulle være udløst til udbetaling. 25. Pensionens udbetaling 25.6 Pensionsbeløb fra DIP forældes i overensstemmelse med de i den til enhver til gældende lovgivning fastsatte forældelsesfrister. Den nuværende bestemmelse henviser til forældede regler. Med forslaget til ændring af bestemmelsen bringes denne i overensstemmelse med lovgivningen. 26. Skattemæssig behandling 26.2 Bidrag og indskud til ratepension, der overstiger den i Pensionsbeskatningsloven fastsatte grænse for fradragseller bortseelsesret, anvendes til en livsvarig ydelse efter pensionskassens nærmere bestemmelse. Der ønskes indsat en ny bestemmelse om automatisk overløb af indbetalinger fra ratepensionen til livsvarige ydelser, hvis de samlede indbetalinger til ratepensionen i kalenderåret overstiger SKATs maksimumsindbetaling for at få fradrag for indbetalingen (rateloftet). Uden denne bestemmelse skal pensionskassen, hver gang der er indbetalt over rateloftet, have tilladelse fra det enkelte medlem til at overføre det for meget indbetalte beløb til en livsvarig ydelse. Hvis der ikke sker overførsel til livsvarige ydelser, får medlemmet ikke fradrag for indbetalingerne. REGULATIV 4 d. Ændring af Regulativ 4, stk. 12. Pensionens udbetaling og skattemæssige behandling Bestyrelsen foreslår indførsel af automatisk overløb fra ratepension til livsvarig livrente ved indbetalinger over fradragsloftet. På grundlag heraf foreslås følgende ændringer i Regulativ 4: Gældende Regulativ 4 Forslag til nyt Regulativ 4 Udbetaling og skat 12. Pensionens udbetaling og skattemæssig behandling Udbetaling og skat 12. Pensionens udbetaling og skattemæssige behandling 12.4 Bidrag og indskud til ratepension, der overstiger den i pensionsbeskatningsloven fastsatte grænse for fradragseller bortseelsesret, anvendes til en livsvarig ydelse efter pensionskassens nærmere bestemmelse. Se bemærkninger under Regulativ 3, pkt. 26., hvor bestyrelsen også forslår denne ændring. 7

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Januar 2018 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning,

Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2019 Cirkulære af 30.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 24. april 2017 kl. 16.30 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 5 Offentligt 6. november 2017 J.nr. 2017-3772 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 2 2018 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 3 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 2 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse 5 4 Fritagelse

Læs mere

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18 Vilkår for gruppeforsikring børnepension ved gruppemedlemmets førtidspension eller død Pensionskassen for Sundhedsfaglige PKA Privat 1. Gruppeforsikringen 18 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 18

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 2 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 2 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse 5 4 Fritagelse

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

I forlængelse heraf er overførsel til firmapensionsordning eller individuelle pensionsordninger ikke mulig.

I forlængelse heraf er overførsel til firmapensionsordning eller individuelle pensionsordninger ikke mulig. Udbetaling ved Pensionering Arbejdsmarkeds- / Tillægspensionen kan komme til udbetaling fra det den i kontrakten aftalte pensionsalder og skal være påbegyndt udbetalt senest ultimo december måned i kalenderåret

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere