Holdturnering 2012 Nr: Klub: Navn: Pulje: Plads:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holdturnering 2012 Nr: Klub: Navn: Pulje: Plads:"

Transkript

1 Holdturnering 2012 Nr: Klub: Navn: Pulje: Plads: 1 Agerbæk 1 Villy Hansen M2p3 5 2 Gunner Mikkelsen 3 Ole Jensen 4 Michael Mortensen 5 Tonny Kristiansen 6 Agerbæk 2 Anna Lindberg C2p2 4 7 Birgit Jørgensen 8 Anna Kirstine Lund 9 Inga Jensen 10 Lydia Nielsen 11 Preben Vonsil 12 Alslev 1 Svend B Jacobsen A2p Hanna V Jacobsen Finale: 14 Astrid Lehnemann 4. Plads 15 Hans Sørensen 16 Grethe Borgwardt 17 Alslev 2 Karl Iversen B1p Hilmer Nissen 19 Grethe Borgwardt 20 Inger Alslev 21 Ellen Bondesen 22 Ansager 1 Børge Thomsen M1p Flemming Nørskov 24 Karen Jepsen 25 Kris Hansen 26 Ansager 2 Jens Brix Thomsen M1p Bøje Østergård 28 Bent Gøbel Poulsen 29 Poul Erik Jensen 30 Ansager 3 Hans Christian Marcussen M1p Keld Østergård 32 Benny Sørensen 33 Andreas K Nielsen 34 Poul Erik Vedstesen 35 Andreas K Nielsen 36 Ansager 4 Jens Eghøj Hansen M1p Tage Jepsen 38 Gert Kristiansen 39 Jens Ulbæk 40 Ansager 5 Kristian Petersen M2p Lars Bo Jepsen Finale: 42 Max Jensen 1. Plads 43 Evald Møller LM: 44 Jens Ove Skovbjerg 45 Ansager 6 Bent Kristensen A2p Ellen Poulsen 47 Flemming Christensen 48 Karin Eskerod 49 Britta Jensen 50 Kirsten Thomsen 51 Hans Ingeman Knudsen

2 52 Ansager 7 Hans Ingeman Knudsen C1p Bent Jepsen 54 Eva Knudsen 55 Ruth Kristensen 56 Britta Jensen 57 Askov/Vejen 1 Frede Markussen A2p Anni Bennetzen 59 Niels Poder Sørensen 60 Henry Jannsen 61 Askov/Vejen 2 Jytte Brun A2p Christian Andersen 63 Svend Erik Christensen 64 Kaj Madsen 65 Kaj Kristensen 66 Karen Mikkelsen 67 Karl Brun 68 Askov/Vejen 3 Hans Lauridsen B2p Kaj Madsen 70 Sigrun Jensen 71 Bent Sørensen 72 Gurli Markussen 73 Askov/Vejen 4 Per Gotschalk Olesen C1p Karen Mikkelsen 75 Jens Barsballe 76 Erik Nymann 77 Frede Jørgensen 78 Billum 1 Kristian Hansen M2p Tove Bokeloh 80 Hans Jørgen Christensen 81 Bruno Vedstesen 82 Billum 2 Grethe S Bech M2p Else Lynge 84 Knud Mortensen 85 Kaj Egon Bech 86 Grethe S Bech 87 Rigmor Vejlgaard 88 Billum 3 Marie Brink B1p Ida Pedersen 90 Lissy Lauridsen 91 Jens Ole Nielsen 92 Billum 4 Jesper Kølle C2p Gurli Søndergaard Finale: 94 Kristian Pedersen 2. Plads 95 Rigmor Vejlgaard 96 Bramming 1 Solvej Nielsen A1p Jørn Dransfeldt 98 Martha Brink 99 Kristoffer Smidt 100 Flemming Rahr 101 Hilda Christiansen 102 Ingrid Nielsen 103 Bramming 2 Ruth Poulsen A2p Edith Sørensen 105 Jonna Lauesen 106 Evald Jensen

3 107 Bramming 3 Hans Jørn Mikkelsen B1p Verner Gammelgaard Finale 109 Anders Andersen 1. Plads 110 Vera Vang LM 111 Gerda Rasmussen 112 Bramming 4 Ingrid Nielsen B2p Kirsten Hansen 114 Lis Schøler 115 Carl Schøler 116 Gudrun Andersen 117 Birte Schou 118 Gerda Christensen 119 Bramming 5 Anne Thim B2p Betty Dransfeldt Finale: 121 Lis Nielsen 3. Plads 122 Børge Nielsen 123 Kirsten Hansen 124 Agner Thim 125 Bramming 6 Lillian Mikkelsen C1p Inger Marie Lundgren 127 Birgit Brun 128 Birte Schou 129 Gerda Christensen 130 Bramming 7 Birgit Nielsen C2p Jytte Rahr 132 Asta Qvist 133 Anna Holst 134 Karen Nielsen 135 Brørup 1 Thora E Stenger C1p Elly Skovbjerg 137 Svend Eg 138 Hans Chr Andersen 139 Gertrud Sørensen 140 Bøvl 1 Erik Kristensen M1p Kaj Raahede Pedersen 142 Knud Henning Olesen 143 Villy Thomsen 144 Tage Mortensen 145 Knud Jørgensen 146 Bøvl 2 Britta Secher A1p Willy Olsen 148 Christian Flugt 149 Annelise Modvig 150 Anne Birgit Olesen 151 Bøvl 3 Evelyn Flugt B2p Mogens Christensen Finale: 153 Lasse Burmeister 2. Plads 154 Anna Hørup 155 Anne Birgit Olesen 156 Lene Jørgensen 157 Bøvl 4 Ritta Jørgensen C2p Hilda Jensen 159 Maja Ahn 160 Tove Nielsen

4 161 Endrup 1 Marie Jensen A1p Jens Egon Kjeldsen 163 Gunhild Kjeldsen 164 Mie Mortensen 165 Frede Rasmussen 166 Jørn Mortensen 167 Endrup 2 Frede Rasmussen B1p Ruth Andersen 169 Else Marie Hansen 170 Bente Rasmussen 171 Kirsten Jensen 172 Hans Peder Andersen 173 Esbjerg 1 Jørn Kåe M2p Tyge Buchreitz 175 Svend Aage Jensen 176 Holger Nielsen 177 Bent Jensen 178 Jørgen Jensen 179 Esbjerg 2 Chresten Andersen B1p Holger Nielsen Finale: 181 Jørgen Jensen 2. Plads 182 Emil Jensen 183 Fanø 1 Kjeld Kristensen A1p Rigmor Petersen 185 Anna Devantier 186 Grethe Kristensen 187 Fanø 2 Anders Foldager C2p Margit Foldager 189 Ingrid Hansen 190 Robert Sørensen 191 Forum 1 Henning Mortensen B2p Ida Enemark 193 Aksel Jakobsen 194 Egon Rasmussen 195 Alvilda Lautsen 196 Glejbjerg 1 Kristian Hungeberg M2p Svend Åge Pedersen 198 Svend Åge Andersen 199 Hans Fyhn Jacobsen 200 Sigurd Ø Thomsen 201 Glejbjerg 2 Harald Andersen C1p Ove Baier 203 Mads Peder Bolding 204 Gert Jensen 205 Glejbjerg 3 Egon Olsen C2p Henry Damgård Finale: 207 Erik Østergård Hansen 3. Plads 208 Thorkild Knudsen 209 Jens Dalgas Jensen 210 Grimstrup 1 Vibeke Beier B2p Bent Thomsen Pedersen 212 Vinni Hansen 213 Sonja Nielsen 214 Anne Simonsen 215 Britta Torbensen

5 216 Grindsted 1 Bjarne Aasbjerg M1p Bent Larsen 218 Poul J. Ebbesen 219 Svend Åge Hansen 220 Grindsted 2 Knud B Nielsen M2p Verner Kjær 222 John Birkegård 223 Børge Andersen 224 Grindsted 3 Frank Larsen A1p Bent Macussen 226 Jens Å. Baadsgaard 227 Frede Frahm 228 Grindsted 4 Johan Thomsen A1p Poul Tonnesen 230 John Ove Nielsen 231 Flemming Thøstesen 232 Grindsted 5 Margith Jensen B1p Anny Sørensen 234 Erik Jessen 235 Hans H Lindbjerg 236 Åse Madsen 237 Grindsted 6 Sonja Andresen C2p Poul Spaabæk 239 Gunnar Pedersen 240 Hans Peter Thøgersen 241 Hans Fris Andersen 242 Gørding 1 Grethe Bjerre A2p Børge Fyhn 244 Sonja Kaas Rasmussen 245 Verner Bjerre 246 Gørding 2 Grethe Olesen B1p Vagn Olesen 248 Ellen Jepsen 249 Peder Holden 250 Margit Jensen 251 Kristen Jepsen 252 Søren Peter Sørensen 253 Hejnsvig 1 Arne Madsen M1p Henning Kruse 255 Niels Ove Nielsen 256 Bo Bolding 257 Thomas Uldbæk Frandsen 258 Karlo Nielsen 259 Karl A Stenger 260 Hejnsvig 2 Henning Kruse A2p Elly Lauridsen 262 Henning Johnsen 263 Karl A Stenger 264 Peter Vinther 265 Karlo Nielsen 266 Hejnsvig 3 Bjarne Jensen C2p Bent Hansen 268 Peter Vinther 269 Kristian La Cour 270 Birthe Johansen

6 271 Horne 1 Karsten Ladefoged M1p Margit Gydesen 273 Jens Henning Gydesen 274 Anni Ladefoged 275 Horne 2 Anne Marie Jensen A1p Asta Hansen 277 Jes Jensen 278 Kristian Hansen 279 Horne 3 Jørn Pedersen A2p Ilse Lauridsen Finale: 281 Erling Anthonsen 3. Plads 282 Else Mortensen 283 Jørgen Søndergård 284 Børge Andersen 285 Horne 4 Thomas Linding B2p Grethe Ladefoged 287 Svend Hansen 288 Grethe Hansen 289 Peder Rasmussen 290 Viggo Aarhus 291 Horne 5 Helge Linding B2p Karen Linding 293 Svend Aage Jensen 294 Elly Jensen 295 Horne 6 Jørgen Søndergård C1p Peter Henriksen Finale: 297 Mads Guldager 1. Plads 298 Hans Chr Hansen LM 299 Kurt Pallesen 300 Lorents Hansen 301 Horne 7 Karen Madsen C1p Edith Rasmussen 303 Kirsten Jeppesen 304 Børge Madsen 305 Grethe Sørensen 306 Hovborg 1 Anne S Petersen M2p Hans Chr Petersen 308 Jakob Christensen 309 Søren A Hansen 310 Hovborg 2 Karen Elisabeth Hansen B2p Hedvig Thøgersen 312 Frans Wittendorff 313 Rita Mahler 314 Hovborg 3 Edith Hansen B2p Erik Hansen 316 Holger Hansen 317 Erna Jensen 318 Hovborg 4 Peter Tarp C1p Pia Eugster 320 Inger Holm 321 Andreas Christensen 322 Vagn Holm 323 Erik Hansen

7 324 Hviding 1 Egon Petersen M2p Jens Schmidt 326 Wagn Haansen 327 Peter Jørgensen 328 Hviding 2 Henning Jensen A2p Bente Jensen 330 Lis Beck 331 Hardy Beck 332 Hviding 3 Gunnar Andersen B1p Inge Jørgensen 334 Alma Hedelund 335 Kaj Petersen 336 Høm/Seem 1 Ellen Thomsen B2p Lis Holdt 338 Knut Holdt 339 Aage Thomsen 340 Høm/Seem 2 Ketty Hansen C1p Peter Hansen 342 Martin Zeerow 343 Eva Wind 344 Else Hansen 345 Janderup 1 Annalise Iversen M2p Inger Bøgh Baun 347 Gurli Baun Nielsen 348 Edith Pedersen 349 Janderup 2 Nanna Kjeldsen B1p Jørgen C H Hansen 351 Christian Jensen 352 William Pedersen 353 Edith Louise Olesen 354 Kvong 1 Axel Ravn Pedersen A1p Bjarne Skovfoged Jensen Finale: 356 Michael Varmehren 3. Plads 357 Ole Kjær Nørgaard 358 Bodil M Madsen 359 Kvong 2 Svend Aa Jeppesen C1p Edith Henneberg 361 Sonja S Nielsen 362 Michael Varmehren 363 Meta Marie Thomsen 364 Lunde 1 Gunnar Nielsen M2p Inger Vigen Søndergård 366 Margit Brun 367 Laurids Søndergård 368 Thea Jakobsen 369 Lunde 2 Kirstine Andersen M2p Inga Ølgård Kristensen 371 Jørgen Bitsch 372 Kirsten Beyer 373 Laurids Søndergård 374 Hans Jensen

8 375 Nordenskov 1 Gylling Pallesen M1p Kurt Kristensen 377 Otto Mortensen 378 Christian Jacobsen 379 Hans Peder Christensen 380 Niels Verner Jensen 381 Nordenskov 2 Anne Marie Baunsgaard A2p Niels Verner Jensen 383 Ejler Bertelsen 384 Gerda Bertelsen 385 Nordenskov 3 Knud Hungeberg A2p Ellen Møller Nielsen 387 Gert Møller Nielsen 388 Anna Lise Thomsen 389 Jens Alfred Nielsen 390 Jytte Toft Hungeberg 391 Nanna Mortensen 392 Otto Mortensen 393 Gerda Bertelsen 394 Niels Verner Jensen 395 Nordenskov 4 Nanna Mortensen B2p Aase Hjerrild Jacobsen Finale: 397 Verner Nielsen 4. Plads 398 Otto Mortensen 399 Stense Madsen 400 Nordenskov 5 Anna Lise Thomsen B2p Stense Madsen 402 Agnete Ladefoged 403 Else Poulsen 404 Jens Alfred Nielsen 405 Nordenskov 6 Ove Jensen C1p Anna Madsen 407 Eigil Madsen 408 Doris Jensen 409 Viggo Jensen 410 Nymindegab 1 Ebba Lyngesen A1p Poul Erik Jensen 412 Matis Pedersen 413 John Lund 414 Grethe Kristiansen 415 Nymindegab 2 Karen Lund C1p John Nilsen 417 Johannes Jakobsen 418 Jonna Hansen 419 Jytte Sørensen 420 Ingelise Pedersen 421 Næsbjerg 1 Gert Ovesen M1p Leif Pedersen 423 Villy Kjeldsen 424 Thomas Kristensen 425 Henry Hedegård

9 426 Næsbjerg 2 Jørgen Vind A1p Hans Møller 428 Freddy Jessen 429 Lykke Thomsen 430 Theodor Pedersen 431 Lisbeth Hedegård 432 Næsbjerg 3 Børge Jessen A2p Bent Christensen 434 Verner Jessen 435 Grethe Jessen 436 Næsbjerg 4 Anne Grethe Nielsen B1p Anna Stinne Dam 438 Lisbeth Hedegård 439 Frida Pedersen 440 Mary Møller 441 Næsbjerg 5 Hans Peter Christiansen B2p Villy Lauridsen 443 Erling Sørensen 444 Niels Jørn Nikolajsen 445 Meinert Møller 446 Næsbjerg 6 Solvej Jensen C1p Elsebeth Pedersen Finale: 448 Bente Nielsen 2. Plads 449 Inger Marie Jessen 450 Anne Christensen 451 Næsbjerg 7 Harald Poulsen C2p Tage Jensen 453 Eske Madsen 454 Mogens Pedersen 455 Anders Runge 456 Næsbjerg 8 Lena Rosgård C2p Magnus S Johannsen Finale: 458 Kurt Runge Jensen 1. Plda 459 Jytte Christensen LM 460 Knud Erik Kristensen 461 Oksbøl 1 Birgit Lauridsen M1p Ejvind Th Jepsen Finale: 463 Egon Lauridsen 4. Plads 464 Emmy Nielsen 465 Oksbøl 2 Anne Grethe Nielsen A2p Jakob Agersnap Finale: 467 Henning Johannesen 4. Plads 468 Niels Bruun 469 Oksbøl 3 Henning Jepsen A2p Ulla Jepsen 471 Tage Pedersen 472 Inger Pedersen 473 Oksbøl 4 Arne Sillesen B1p Anny Knudsen 475 Rita Sillesen 476 Preben Ditlevsen 477 Elly Simonsen 478 Hanna Pedersen

10 479 Oksbøl 5 Elly Simonsen B2p Rita Gade Jepsen 481 Poul Andersen 482 Preben Ditlevsen 483 Gerda Agersnap 484 Oksbøl 7 Doris Jøker C2p Peder Jøker 486 Hanna Pedersen 487 Svend Erik Busk 488 Villy Jull Sørensen 489 Outrup 1 Jens Andresen M2p Lindy Jensen 491 Jørgen Vinter 492 Hans Erik Hansen 493 Outrup 2 Flemming Christiansen M2p Knud Bertelsen 495 Villy Frederiksen 496 Asger Kristiansen 497 Verner Kristensen 498 Outrup 3 Asger Kristiansen A1p Else Hansen 500 Egon M. Villumsen 501 Alice Jensen 502 Outrup 3 Harald Thestrup A1p Richard Pedersen 504 Jens G Jepsen 505 Egon M Villumsen 506 Søren Larsen 507 Else Hansen 508 Jens Sigfred Jensen 509 Cor Keyzer 510 Alice Jensen 511 Outrup 4 Andrea Andersen C2p Ester Nielsen 513 Vagn Christensen 514 Clara Christensen 515 Jens Bertelsen 516 Bent Krogh 517 Birthe Kristensen 518 SGI 1 Ernst Vedstesen M1p Søren Brandt 520 Viktor Grønning 521 Egon Jepsen 522 SGI 2 Eva Jepsen A1p Ellen Christensen 524 Vera Hansen 525 Peter Hansen 526 Erik Nielsen 527 Eigil Jensen 528 Svend Aage Sørensen 529 Verner Freund 530 Esther Freund

11 531 SGI 3 Henning Tøt A2p Verner Freund 533 Dagny Tøt 534 Esther Freund 535 Erik Nielsen 536 Anders Kyed 537 SGI 4 Svend Aage Sørensen C1p Robert Hansen Finale: 539 Henny Frisgaard 4. Plads 540 Rigmor Jacobsen 541 Anders Kyed 542 SGI 5 Marie Sørensen C2p Eigil Jensen 544 Erik Nielsen 545 Peter Sørensen 546 Grethe Kramers 547 Sig/Thorstrup 1 Carl Ejnar Lyngsø M1p Mogens Thomsen 549 Carsten Marcher 550 Hans Simon Pallesen 551 Viggo Atzen 552 Sig/Thorstrup 2 Dorrit E Kristensen A1p Henning Jepsen 554 Kai Lehmann Andersen 555 Viggo Atzen 556 Harry Kristoffersen 557 Sig/Thorstrup 3 Henny Andersen C1p Svend Erik Jensen 559 Inga Hansen 560 Gunner Hansen 561 Anne Magde Jessen 562 Inger Stald Madsen 563 Sig/Thorstrup 4 Jens Gram C1p Tove Madsen Finale: 565 Birgit Gram 3. Plads 566 Mads Peder Madsen 567 Skads/Andrup 1 Ove Christensen M1p Tommy Madsen 569 Tommy Nielsen 570 Hans Peter Østergård 571 Jens Jørn Lønne 572 Skads/Andrup 2 Inger Villadsen A1p Kimiko Laursen 574 Gunnar Clausen 575 Jens Jørn Lønne 576 Kaj Åge Pedersen 577 Skads/Andrup 3 Søren Nygård Madsen B1p Harry Hansen 579 Kaj Mayer 580 Carsten Laursen 581 Kirsten Andreasen 582 Skovlund 1 Lars Knudsen M1p Claus Madsen 584 Per Lundhede Hansen 585 Ejvind Hansen

12 586 Skovlund 2 Jacob Vilhelmsen M2p Jane Breum Knudsen Finale: 588 Thomas Tyndkjær-Thomsen 2. Plads 589 Rask Rasksen 590 Peter Pedersen 591 Skovlund 3 Peter Kristensen A1p Jens Vad Larsen Finale: 593 Jens Erik Jepsen 2. Plads 594 Svend Åge Kristiansen 595 Niels Hansen Guldager 596 Lars Madsen 597 Erik Elbæk Sørensen 598 Starup 1 Niels Verner Jensen A2p Karsten Skjødt Finale: 600 Hartvig Jacobsen 2. Plads 601 Laura Jacobsen 602 Starup 2 Tage Christensen B2p Hanne Jessen 604 Ole Jessen 605 Dagny Boddum 606 Starup 3 Klara Daugaard C1p Henny Jensen 608 Birte Smidt 609 Vita Pedersen 610 Kis Nielsen 611 Stenderup 1 Henry Schmidt M2p Henning Grundahl 613 Holger Engvang 614 Eva Ruth Pedersen 615 Carl Henrik Hagen Pedersen 616 Stenderup 2 Aase Rahbek Madsen B1p Aage Haulrik Madsen 618 Gunnar Ravnkilde Salomonsen 619 Annalise Salomonsen 620 Stenderup 3 Hans Haulrik Madsen B1p Bent Poulsen Finale: 622 Inga Egelund 3. Plads 623 Jørn Sørensen 624 Inger Petrea Jensen 625 Tistrup 1 Bent Nielsen M1p Svend Erik Knudsen Finale: 627 Kaj Hansen 1. Plads 628 Regnar Hansen LM 629 Tage Lauridsen 630 Kirsten Sørensen 631 Tistrup 2 Ejvind Sørensen M1p Knud Rose 633 Hans Bech 634 Peter Nielsen 635 Tistrup 3 Jørgen Madsen M1p Niels Jessen 637 Bjarne Lunde 638 Hans Jørgen Jørgensen

13 639 Tistrup 4 Gunda Lauridsen A1p Villy Bergsted 641 Hans Nielsen 642 Magrethe Mortensen 643 Inga Hansen 644 Tistrup 5 Henry Pedersen A1p Jytte Hammelsvang 646 Sonja Nielsen 647 Otto Dam 648 Christian Uhre Olesen 649 Tistrup 6 Svend Åge Sørensen A2p Hans Larsen 651 Jens Thorhauge 652 Inga Hansen 653 Eva Madsen 654 Kirsten Sørensen 655 Tistrup 7 Aase Jessen B2p Grethe Mortensen 657 Jens Chr Møller 658 Hans Larsen 659 Tistrup 8 Ninna Hansen C1p Grethe S Hansen 661 Herdis Henriksen 662 Henning Høj 663 Mie Mortensen 664 Tjæreborg 1 Anna Haahr Jensen C1p Grete Poulsen 666 Birthe Johansen 667 Ingelise Waldhauer 668 Ruth Jensen 669 Tjæreborg 2 Gunnar Drøgemüller C1p Svend Erik Andreasen 671 Leif Sørensen 672 Jens Møller 673 Ole K Østergaard 674 Tjæreborg 3 Anna Katrine Pedersen B2p Lis Køhlert 676 Lyra Thomsen 677 Ketty Kristensen 678 Grete Poulsen 679 Tjæreborg 4 Herluf Christiansen A2p Frederik Horsbøl Andersen 681 Marie Nielsen 682 Keld Dohrmann 683 Knud B Thomsen 684 Tjæreborg 5 Christa Andersen A2p Christian Christensen 686 Hans Frandsen 687 Birgit Christensen 688 Tjæreborg 6 Viggo Laursen M2p Karl Erling Christensen 690 Arne Jensen 691 Ib Nim Jensen 692 Niels Henning Pedersen

14 693 Tjæreborg 7 Egon Kristiansen M1p Bent Hermansen 695 Svend Lyhne Ebsen 696 Peter Nielsen 697 Varde 1 Kurt Schmidt M1p Ester Blåbjerg 699 Ejnar Nielsen 700 Ove Arnbjerg 701 Gerda Nielsen 702 Niels Peder Nielsen 703 Varde 2 Jens Nielsen M2p Kaj Pedersen 705 Niels Aksel Hansen 706 Thomas P Thomsen 707 Hannike Prins 708 Varde 3 Kurt R Kristiansen A1p Ester Blåbjerg Finale: 710 Valther Lauridsen 4. Plads 711 Bente Gemmer 712 Kristian Holst 713 Ove Arnbjerg 714 Varde 4 Ingvard Graversen A2p Johanne Jensen 716 Frede Sørensen 717 Henry Gadegård 718 Anna Marie Larsen 719 Ragna Thomsen 720 Svend O Kristensen 721 Varde 5 Anna Marie Larsen B1p Dinne Kristensen 723 Ejnar Møller Kristensen 724 Ragna Thomsen 725 Svend O Kristensen 726 Varde 6 Svend O Kristensen B2p Jørgen Klemmensen 728 Henning Nielsen 729 Mette Mathiasen 730 Varde 7 Poul Hviid C2p Gunnar Hansen 732 Birgit Olsgård 733 Robert Forkrog 734 Maren Madsen 735 Vesterhede 1 John Pedersen M1p Kim Guldager Finale: 737 Steen Hansen 3. Plads 738 Viggo Kring 739 Henning Hansen 740 Vesterhede 2 Finn K Nielsen M1p Jan Grenaa Finale: 742 Anton Gade 2. Plads 743 Lene Iversen 744 Vesterhede 3 Carl Østergård C1p Ove Iversen 746 Johannes Hansen 747 Erling Kristensen

15 748 Vilslev 1 Henry Beck A1p Nanna Hansen 750 Bent Thomsen 751 Murat Hodzic 752 Vilslev 2 Lauritz Lauritzen A2p Bo Pedersen 754 Henry Sørensen 755 Anton Pedersen 756 Vilslev 3 Egon Thomsen B1p Inga Thomsen 758 Niels Frøsig 759 Sine Frøsig 760 Vorbasse 1 Kristian Johansen M2p Knud Sørensen Finale: 762 Egon Hansen 3. Plads 763 Ejvind Bech 764 Jens Pedersen 765 Vorbasse 2 Jørgen Laursen A1p Poul Erik Vejgaard 767 Niels Tisgaard 768 Jens Andersen 769 Henry Pallesen 770 Vorbasse 3 Birger Enevoldsen B2p Kaj Fyhn Finale: 772 Gunhild Skovbjerg 1. Plads 773 Peter Lauersen LM 774 Vorbasse 4 Ingrid Bech C2p Anni Birkelund 776 Christian Poulsen 777 Ib Svendsen 778 Birgit Koch 779 Karen Margrethe Møller 780 Paula Andersen 781 Ålbæk 1 Vagn Støjer A2p Niels Erik Junk 783 Niels Pedersen 784 Alfred Holm 785 Vera Sørensen 786 Årre 1 Frode Nielsen M2p Svend Mose Poulsen 788 Per Petersen 789 Ronald Van Der Horst 790 Casper Pedersen 791 Orla Jørgensen 792 Årre 2 Orla Jørgensen A2p Casper Pedersen 794 Anne Lise Knudsen 795 Marie Jørgensen 796 Jørgen Christensen 797 Laust Hansen 798 Årre 3 Jørgen Christensen C1p Tonny Pedersen 800 Britta Christensen 801 Karl Vogt Bertelsen 802 Laust Hansen

16 803 Ølgod 10 Gurli Nielsen B2p Inge Christensen 805 Eva Sørensen 806 Inga Pedersen 807 Ølgod 1 Egon Krog Nielsen M1p Bennet Nielsen 809 Arne Johannessen 810 Helge Nørtoft 811 Ølgod 11 Bruno Jørgensen C1p Ernst Søllingvraa 813 Jørgen Christiansen 814 Søren Kristian Hansen 815 Poul Jørgensen 816 Ølgod 2 Thomas U Nielsen M1p Laugaard Sørensen 818 Svend Aage Hansen 819 Niels Jakob Jessen 820 Kristian Graversen 821 Ølgod 3 Møller Jørgensen M2p Anne G Tranholm Finale: 823 Vagn Tranholm 4. Plads 824 Gudrun Jørgensen 825 Mads Peder Knudsen 826 Ølgod 4 Manfred Hansen M2p Jens Kr Pedersen 828 Karl Nielsen 829 Kurt Thomsen 830 Peder A Jensen 831 Ølgod 5 Niels H Nielsen A1p Villy Jensen 833 Kaj Pedersen 834 Jakob Sørensen 835 Torben Christensen 836 Gerda Østergård 837 Karen Nielsen 838 Vagn Pontoppidan 839 Ølgod 6 Svend Østergård A2p Arne Jensen 841 Torben Christensen 842 Peder Madsen 843 Inge Christensen 844 Ølgod 7 Karen Nielsen B1p Jenny Nørtoft 846 Tove Nielsen 847 Gerda Østergård 848 Lillian Hildebrand 849 Ølgod 8 Egon Thomsen B1p Kristian Hedeager 851 Tonny Tarbensen 852 Erling Nielsen 853 Tommy Vang 854 Ølgod 9 Svend U Nielsen B2p Egon Sørensen 856 Else Pedersen 857 Agnete Nielsen 858 Børge Sørensen

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2018 Stævne: Række: Navn: Klub: Vesterhede 28. april Vorbasse 12. maj Bramming 26. maj M1p1 Hans Jørgen Nielsen Sole M1p1 Kristian Hedegård Sole M1p2 Steen S Hansen

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2017 Stævne: Række: Navn: Klub: Horne 3. september. Nordenskov 12. august. M1 Jan Grenaa Vesterhede M1 Anton Gade Vesterhede M1 Erling Christensen Vesterhede M1 Finn

Læs mere

Hold Finaler, DGI Sydvest

Hold Finaler, DGI Sydvest Række C2 Bane 23 Navne: Klub: 1: 2: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Søren Tanghus Paula Andersen Annie Birkelund Tonny Andersen Vorbasse 4 - C2: C2 1: XXX XXX 0 0 0 2: XXX XXX 0 0 0 0 0 Række C1 Bane

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august

Strandstævne Rømmø 25. august M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Varde 1: XXX Kurt R. Kristiansen Jes Jensen Horne IF 2: XXX Anne Marie Jensen Finn K. Nielsen Vesterhede 3:

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R.

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R. M1 Pulje 1 Bane 1-2 Bente Gemmer Kurt R. Kristiansen Varde 1: XXX 16 12 20 1 48 44 4 3 Jes Jensen Anne Marie Jensen Horne IF 2: 20 XXX 20 20 3 60 35 25 1 Magnus Johansen Gert Ovesen Næsbjerg 3: 20 7 XXX

Læs mere

Strandstævne. Lakolk Rømø 31 august. C2 Pulje 1 Bane file:///c:/fr/c_proj/krocket/stævne_plan/source/tempdir/tempfileall.

Strandstævne. Lakolk Rømø 31 august. C2 Pulje 1 Bane file:///c:/fr/c_proj/krocket/stævne_plan/source/tempdir/tempfileall. 1 af 20 25-09-2014 22:17 C2 Pulje 1 Bane 37-38 Birte Søgård Per S. Christensen Endrup 1: XXX 20 6 20 2 46 43 3 3 Tove Pedersen Kirsten Linnet Tjæreborg 2: 7 XXX 20 20 2 47 28 19 1 Inge Sørensen Kjeld Burgby

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016 Stævne: Række: Navn: Klub: M1p1 Viggo Kring Vesterhede M1p1 Stenn Hansen Vesterhede M1p2 Christian Jacobsen Nordenskov M1p2 Verner Nielsen Nordenskov M2p1 Anna

Læs mere

Strandstævne. Lakolk den 30 August

Strandstævne. Lakolk den 30 August C1 Pulje 1 Bane 39-40 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Annelise Hansen Ruth Hansen Ingrid Albersen Lone krag Poulsen Margit Hansen Mogens Juliussen Erik Andersen Peter Laursen

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2015 Stævne: Række: Navn: Klub: M1 Jan Grenå Vesterhede M1 Finn Nielsen Vesterhede M1 Jes Jensen Horne M1 Jens H. Gydesen Horne M1 Arne Vestersager Kibæk M1 Stampe

Læs mere

Strandstævne. Lakolk Rømø Den

Strandstævne. Lakolk Rømø Den M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Finn Nielsen Jan Grenaa Erling Sørensen Steen Hansen Anne M Jensen Jes Jensen Eigil Jakobsen Gitte Galsgaard Magnus Johansen

Læs mere

Strandstævne. Lakolk Rømø den C2 Pulje 1 Bane 39-40

Strandstævne. Lakolk Rømø den C2 Pulje 1 Bane 39-40 C2 Pulje 1 Bane 39-40 Lone Nygaard Hansen Vibeke Lindblad Birgit Jørgensen Kasper tykær Jensen Birte Søgård Kaj Søgaard Bent E. Christiansen Robert Hansen Svendborg 1: XXX 16 9 0 0 25 60-35 4 Agerbæk 2:

Læs mere

Aktiv Krocket Camping

Aktiv Krocket Camping M1 Pulje 1 Bane 1-3 Carl Ejnar Friis Lyngsø Carl Møller Poul Olesen Anni Ladefoged Kurt Rotvig Kristiansen Karl Jakobsen Laugaard Sørensen Anne Marie Jensen Finn Kolbe Christian Flugt Erik Johnsen Egon

Læs mere

DM Krocket Hold. Vildbjerg den17-18 september. Række C2. Bane 2: XXX XXX Ingen kampe; eneste hold i C2

DM Krocket Hold. Vildbjerg den17-18 september. Række C2. Bane 2: XXX XXX Ingen kampe; eneste hold i C2 DM Krocket Hold Vildbjerg den17-18 september Række C2 Bane Navne: Klub: 1: 2: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Preben Vonsil Martin Kristensen Kasper Tykjær Jensen Birgit Jørgensen Agerbæk 1: XXX XXX

Læs mere

Aktiv Krocket Camping

Aktiv Krocket Camping 1 af 14 13-07-2014 21:35 M1 Pulje 1 Bane 1-3 Anne Grethe Tranholm 1: XXX 20 3 20 9 6 2 58 79-21 5 Ejvind Th. Jepsen Boldklubben Vestkysten Helge Nørtoft 2: 12 XXX 20 7 20 1 2 60 74-14 3 Birgit Lauridsen

Læs mere

Enkeltmandsstævne 2016 Indledende

Enkeltmandsstævne 2016 Indledende B2 Pulje 1 Bane 21-22 Gunnar Andersen Ribe GF 1: XXX 2 16 20 1 38 44-6 3 Bente Gemmer Varde 2: 20 XXX 20 20 3 60 15 45 1 Hilda Jensen Bøvl IF 3: 20 4 XXX 20 2 44 52-8 2 Tage Jensen NRUI 4: 4 9 16 XXX 0

Læs mere

Holdturnering Hans Christian Marcussen. Ejvind Th Jepsen Egon Lauridsen 16 Ølgod 2 Karsten Ladefoged M1p Anne Grethe Tranholm

Holdturnering Hans Christian Marcussen. Ejvind Th Jepsen Egon Lauridsen 16 Ølgod 2 Karsten Ladefoged M1p Anne Grethe Tranholm Holdturnering 2014 Nr: DGI-Klub hold: DGI-Navn: Pulje: 20ere: Points: Plads: 1 Bøvl 1 Kaj Raahede Pedersen M1p1 16-87 5 2 Villy Thomsen 3 Knud Jørgensen 4 Erik Kristensen 5 6 Tage Toksvig Mortensen Ingolf

Læs mere

Holdturnering 2013 Nr: Klub: Navn: Pulje: 20'ere: Points: Plads:

Holdturnering 2013 Nr: Klub: Navn: Pulje: 20'ere: Points: Plads: Holdturnering 2013 Nr: Klub: Navn: Pulje: 20'ere: Points: Plads: 1 Agerbæk KC 1 Villy Hansen M2p1 11-275 6 2 Ole Jensen 3 Anna Lindberg 4 Tonny Kristiansen 5 Gunner Mikkelsen 6 Preben Vonsil 7 Georg Sørensen

Læs mere

Landsmesterskab for HOLD

Landsmesterskab for HOLD Landsmesterskab for HOLD Vildbjerg den.-. september 0 Række: M Bane: 0' Egne Modst. Navne Klub ere point point Kibæk Kibæk Næstelsø Næstelsø Tistrup Tistrup Sole Sydøstjylland Sole Sydøstjylland Vinding

Læs mere

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2 M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Jan Grenaa Nielsen Bo Bolding Jørgen Olesen Jørgen Halkjær Jytte Sørensen Finn Kolbe Ingrid Tidemann Michael Jørgensen Hejnsvig(Sydvest)

Læs mere

Krocket Camping. Ølgod juli Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: 1: XXX

Krocket Camping. Ølgod juli Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: 1: XXX C1 - C2 Pulje 2 Bane 40-42 Tove Skårup Agner Jepsen Anne Marie Simmonsen Peter Melgaard Agnethe Jensen Anne-Marie Lambertsen Grethe Drøgemøller Søren Hjort Lars V-B. Gregersen Inge Jepsen Tage Tang Sørensen

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

DM Enkeltmands stævne.

DM Enkeltmands stævne. M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Grethe Buus Poulsen Sinding - Midtjylland 1: XXX Tommy Risum Jensen Vognsild - Nordjylland 2: XXX Steen Hansen Vesterhede

Læs mere

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september M1 finale Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Anker M. Nielsen Poul Olesen Benny Christoffersen Tommy Risum Jensen Jørgen Kristensen Thomas Larsen Anton Gade Jan Grenaa

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Danmarksmesterskab for hold

Danmarksmesterskab for hold M1 Pulje 1 Bane 1-5 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Erik Johnsen Ernst Vedstesen Lyne / Vestjylland Frede Jensen Sinne Johnsen Jørgen Halkjær Jørgen Olesen

Læs mere

Enkeltmandsturnering 2017

Enkeltmandsturnering 2017 M1 (Finale) Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Thomas Uldbæk Frandsen Hejnsvig 1: XXX 12 20 20 9 20 20 4 101 58 43 1 Steen Søndergaard Hansen Vesterhede 2: 20

Læs mere

20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads:

20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: M1 Pulje 1 Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Erik Daugaard Sørensen Tåstrup M-V-Sjælland 1: XXX 12 4 3 4 20 1 43 84-41 5 Arne Sørensen Sport 92 Midtjylland 2: 20

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3 21 Kjeld Hansen Gerlev 29 29 25 83 1 Nr- 1. 102 Annelise Andersen Gerlev 28 27 29 84 2 Nr- 1. 53 Tage Bang Gerlev 28 27 31 86 3 Nr. 2. 41 Jytte Rasmussen Gerlev 27 30 30 87 4 Nr. 2 15 Henning Rasmussen

Læs mere

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019 0 k Astrid Madsen Karup / Kølvrå 31 31 29 0 91 1 1 k Aase M Jensen Randers Krolf 29 34 34 0 97 11 2 k Margrethe Winther Gerlev Krolf 33 34 31 0 98 16 k Krista Andersen Karup / Kølvrå 34 29 35 0 98 16 k

Læs mere

Resultat sæson

Resultat sæson Resultat sæson 2002-2003 17/10-02 - 6/3-03 (10 spillerunder i Hvirring) 1. Bjarne Stormborg 10555 2. Henning Nielsen 5470 3. Inger Kristensen 5255 4. Grethe Nielsen 4705 5. Mogens Larsen 4635 6. Jørn Petersen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe Krista Hansen Skodborg K 59 48 61 62 48 75 77 65 68 67 275 352 323 1 Dorte Haumann Øster Lindet K 75 62 57 65 57 75 68 71 66 64 269 344 326 2 Lene Fuglsig Øster Lindet K 73 67 68 58 58 71 64 70 64 74 269

Læs mere

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe Albert Madsen Friheden M 78 81 79 74 64 64 76 75 68 86 305 305 369 40 Alfred Knudsen Friheden M 79 79 #NUM! #NUM! Anton Mosegaard Friheden M 76 76 66 66 67 72 #NUM! 139 #NUM! Bente Griepentrog Friheden

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 7 Kirsten Nielsen Ny Thorup Krolf 31 33 33 97 1 D 120 Ruth Bliksted Thorup Klim Krolf 35 32 36 103 2 D 64 Kirsten Fonager Brønderslev Krudtuglerne 38 36 31 105 3 D 67 Helen Stiller Aalborg Krolf senior

Læs mere

D.M. Enkelmand. Tune 29 juli 17. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads:

D.M. Enkelmand. Tune 29 juli 17. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: M1 Pulje 1 Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Erik Daugaard Sørensen Tåstrup M-V-Sjælland 1: XXX Arne Sørensen Sport 92 Midtjylland 2: XXX Poul Olesen Hundborg Nordjylland

Læs mere

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub Opstartstævne 2018 Bane Navn: Klub: 1 2 3 Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub 35 30 34 99 Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub 36 29 37 102 201 Ole Jensen Dronninglund krolf klu 31 35 32

Læs mere

D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. Tune 25 Juli Navne Klub

D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. Tune 25 Juli Navne Klub Tune 5 Juli 05 Række: M Pulje Bane: 7-- Navne Klub 5 6 0' Thomas U Frandsen Hejnsvig 0 0 0 0 0 80 9 Jørgen F Poulsen Sinding Midtjylland 0 0 0 67 55 Tommy Risum Vognsild Nordjylland 0 0 0 0 0 5 00 96 Aksel

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Forårs Mesterskab. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Forårs Mesterskab. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 1 Elly Kristoffersen Møldrup 42 36 34 112 2 Andreas Søndergaard Blichergaarden 35 37 38 110 3 Erling Madsen Karup/Kølvrå 31 30 30 91 2 Nr- 2. 4 Gerda Hald Kjær Vridsted 45 44 38 127 5 Peter Jensen Stoholm

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen. Hans Christensen Kirstine Krogsgaard Viggo Bertelsen Finn Svendsen

Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen. Hans Christensen Kirstine Krogsgaard Viggo Bertelsen Finn Svendsen Dato: -0-0 Thorup-Klim BK Bane: -- Start: Start Mappenr Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen Amtoft Østerild Langholt Krolf Hjørring Krolf Klub Dommer: Tove Sønderhaven Dato: -0-0

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Augustenborg Open August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F

Augustenborg Open August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F Augustenborg Open 28-29-30 August 2015 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F. 779 21 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Anja Jensen Fidelitas D.Ke.F. 778 17 Bedste Dame

Læs mere

Puljevinderfinale 2019

Puljevinderfinale 2019 2 Ole W Jørgensen Assentoft 36 35 39 0 110 81 4 Leif Pedersen Assentoft 34 31 36 0 101 32 6 Henry Jensen Assentoft 37 33 36 0 106 62 8 Grethe B Jørgensen Assentoft 38 39 36 0 113 95 430 20 25 Esben Videbæk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Kval til DM for hold. Puljevinderfinalen. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane

Kval til DM for hold. Puljevinderfinalen. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane 1 Hanne Gade Amtoft 1 1.2.3. start 2 Birgit S. Hansen IF Vagten 2 3 Bjarne Pedersen Krutuglerne 1 4 Sonja Olsen Langholt Krolf 1 5 Vagn Thomsen Langholt krolf 1 2.3.1. start 6 Per Pilgaard Amtoft 1 7 Henning

Læs mere

KLubmesterskab huls spillere

KLubmesterskab huls spillere 18 1 2290 Preben Madsen 85 8 10 6 3 7 11 12 10 15 3 18 34 27 36 32 29 33 37 38 36 41 29 2 1108 Gertrud Bang 81 9 4 10 10 10 7 10 6 13 2 35 25 26 30 36 36 36 33 36 32 28 39 28 3 2292 Vita Madsen 77 1 3

Læs mere

KLubmesterskab huls spillere

KLubmesterskab huls spillere 18 1 2290 Preben Madsen 91 8 10 6 7 11 12 10 15 7 5 18 34 27 36 32 29 33 37 38 36 41 29 33 31 21 28 28 31 2 1108 Gertrud Bang 90 9 10 10 10 7 10 13 8 6 7 35 25 26 30 36 36 36 33 36 32 28 39 28 34 32 33

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Augustenborg Open & 26 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F

Augustenborg Open & 26 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F Augustenborg Open 24-25 & 26 August 2012 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat Niere Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F. 772 19 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat

Læs mere

NKK Par-stævne. Opstartsstævne Nr. Sundby Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane

NKK Par-stævne. Opstartsstævne Nr. Sundby Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane 1 Elly Kristoffersen Møldrup 1-2-3-4 start 2 Jens Rasmussen Hjørring 3 Evald Kristoffersen Møldrup 4 Flemming Ask Adriadsen Hjørring 5 Herdis Dahl Møldrup 2-3-4-1 start 6 Kirsten Nielsen Hjørring 7 Kjeld

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2019-07. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Augustenborg Open & 29 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Roland Møller Syd EnergiFirma Spor

Augustenborg Open & 29 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Roland Møller Syd EnergiFirma Spor Augustenborg Open 27-28 & 29 August 2010 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Roland Møller Syd EnergiFirma Spor 791 30 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Marita Geinitz Sydals D.Ke.F. 752 16 Bedste

Læs mere

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl.

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl. Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge Jæger Kl.

Læs mere

Ny Thorup Mesterskab 2016

Ny Thorup Mesterskab 2016 61 61 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf Klub 35 35 32 37 139 1 131 131 Bent Thomsen Fjerritslev 36 37 33 38 144 2 141 141 Børge Christensen Krutuglerne 35 40 37 37 149 3 52 52 Thomas Jørgensen Krolfseniorerne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 10 Solveig Madsen 1074 ogager Jagtforening 36 44 2 12 Kristine Madsen 1052 ogager Jagtforening 33 44 3 11 Laila Terkelsen 1053 ogager Jagtforening 32 41 4 95 Anne-Mette Svingholm 1051Omegns

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Augustenborg Klubstævne 24 & 25 Januar 2015

Augustenborg Klubstævne 24 & 25 Januar 2015 Augustenborg Klubstævne 24 & 25 Januar 2015 Hold Tid Navn Holdnavn Resultat Placering 1 09:00 Gerhard Schmidt Stavnsbøllerne 432 1 1 09:07 Estrid Schmidt Stavnsbøllerne 401 3 1 Thea Guldborg Augusta 406

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Udvalgte billeder fra TIF - gymnastikhistorien fra

Udvalgte billeder fra TIF - gymnastikhistorien fra Udvalgte billeder fra TIF - gymnastikhistorien fra 1909-1975. Indmarch i Sognegården i 1954. Forrest leder Ella Larsen Figur 1. Efter indmarch i Sognegården. Hans Hansen med fanen, o. 1960. Ingeborg Nielsen

Læs mere

Augustenborg Open & 07 Sept. 2003

Augustenborg Open & 07 Sept. 2003 Augustenborg Open 05-06 & 07 Sept. 2003 1 09.30 Johannes Grau Midtals Ældre 467 2 1 09.38 Lillian Grau Midtals Ældre 483 1 1 09:46 Helga Cordsen Midtals Ældre 452 3 1 09:54 Frede Cordsen Midtals Ældre

Læs mere

Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen

Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen Gruppe 3 Esbjerg Golfklub Kent Kikkenborg Gruppe 3 Esbjerg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by. Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by. Total Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Dame Træf Skud 1 41 Solveig Madsen 1074 Krogager Jagtforening 37 40 2 40 Anja Harboe Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 35 43 3 43 Laila Terkelsen 1053 Krogager

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2018-09. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

DGI Nordjylland TIDSPLAN PROGRAM

DGI Nordjylland TIDSPLAN PROGRAM 2 TIDSPLAN Onsdag den 08. marts 2017 1-10 09:00 11-20 09:18 21-30 09:36 31-40 09:54 41-50 10:12 51-60 10:30 61-70 10:48 71-80 11:06 81-90 11:24 91-100 11:42 101-110 12:00 111-120 12:18 121-130 12:36 131-140

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Krolf stævne individuelt

Krolf stævne individuelt 1 Kathrine Uhrenholt Randers Krolf Grøn 1-2-3 fra start 2 Bente Grænse Hammelbanens Krolf 3 Irma Christensen LLI-Livlang Rosa 4 Lisbeth Thorsager Gjerlev 5 Herdis Dahl Møldrup Krolf Hvid 2-3-1 fra start

Læs mere

Danmarksmesterskab for par

Danmarksmesterskab for par M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Ingrid Tidemann Michael Jørgensen Ølsted / Nordsjælland 1: XXX 6 1 2 0 9 60-51 4 Anker M. Nielsen Poul E Olesen Sinding /

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

HOLD NAVN POINT SKYDETID

HOLD NAVN POINT SKYDETID HOLD NAVN POINT SKYDETID HOLD 03 Hurrycane 144 8.30 HOLD 03 Max 375 134 8.30 HOLD 02 Stig Sørensen 133 8.15 HOLD 03 cp 129 8.30 HOLD 12 Jesper Madsen 129 10.45 HOLD 01 Leif Mikkelsen 128 8.00 HOLD 03 ssg

Læs mere

Individuelle Resultater Turnering 2 Sommer

Individuelle Resultater Turnering 2 Sommer Individuelle Resultater Turnering 2 Sommer Gevær, 50m. - Klasse BK1 1 99520 Stine Jacobsen 11-072 Helle Skytteforening 199/10 2 109523 Kasper Johannsen 11-001 Ribe Skyttekreds 198/09 3 114084 Magnus Ølgod

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2016

Augustenborg Open & 27 August 2016 Augustenborg Open 25-26 & 27 August 2016 Hold Tid Navn Klub Række Resultat Placering Niere 1 08:30 Hugo Jensen Midtals Ældre 544 2 1 08:38 Anette Jensen Midtals Ældre 523 4 1 08:46 Estrid Schmidt Midtals

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 2 Krogager Damer 96 131 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 5 Solveig Madsen 1074 Krogager Jagtforening

Læs mere

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 07-8 06-7 0-6 Per Frederiksen Vilhelm Christiansen Hobro BK / BK Nord Anne Schousboe Jes Bank BK Nord Jørgen Solsig Nielsen Jørgen H. Mellergaard BK 97, Hjørring / BK Nord Michael Matthiesen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

STARTLISTE Skoven - Sletten

STARTLISTE Skoven - Sletten 09:00 1-54 S Jensen / G Andersen 33,1 21 57 M 105 ANDERSEN, Gert 78-1045 A 16,3 20 57 M 104 JENSEN, Sven 78-3400 A 16,8 21-75 M Sørensen / H Rasmussen 43,5 27 57 M 152 SØRENSEN, Michael 78-2705 B 20,7

Læs mere

Stilling score point Viborg Ok : Mariager Fjord Ok : Ok Vendelboerne : Randers/djurs Ok :

Stilling score point Viborg Ok : Mariager Fjord Ok : Ok Vendelboerne : Randers/djurs Ok : Matcher (2-3 division) -------------------- 1 : Viborg Ok - Mariager Fjord Ok : 115-75 2 : Viborg Ok - Ok Vendelboerne : 123-76 3 : Viborg Ok - Randers/djurs Ok : 128-41 4 : Mariager Fjord Ok - Ok Vendelboerne

Læs mere