Data og konsensusforventninger Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % -"

Transkript

1 d Resumé I de første tre kvartaler af 2011 vokser økonomien akkummuleret med 3,2 %. Forventningerne til BNP-væksten i 2011 ligger på 3 %, svarende til en nedjustering på 0,5 %-point siden sidste kvartalsanalyse. Det sker som følge af de svære verdensøkonomiske tilstande. Delstaten Ceará vækster fortsat på et niveau over resten af Brasilien - i årets første 9 måneder akkumuleret med 3,5 %. Den formelle arbejdsløshed blev i november registreret på lave 5,2 %, hvilket endnu engang er ny bundrekord. Det 12-måneders akkumulerede detailsalg viser med en stigning på 7,28 % å/å fortsat fremgang med aftagende hastighed. Inflationen nærmer sig målsætningen for 2011 og måles i november til 6,64 % p.a. Banco Central do Brasil (BCB) har på de tre seneste rentemøder sænket renten med 0,5 %-point. Renten er ved årets udgang på 11,00 % p.a. Renten bruges foreløbigt som eneste økonomiske stimulans. På sidste dag i 2011 kostede en brasiliansk Real 3,07 DKK. Realens årlige handelsgennemsnit i 2011 overfor DKK ligger 1,2 % svagere end i Data og konsensusforventninger BNP vækst 3,0 % 4,0 % Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Offentlig gæld/bnp (okt.) 38,2 % 37,35 % Inflation (IPCA p.a., nov.) 6,64 % 5,33 % Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % - Valutakurs (DKK/BRL) (31. dec) 3,07 - Betalingsbalance/BNP (okt.) % - CDI, månedlig indlånsrente (dec.) 0,90 % INCC byggeprisindeks (p.a., nov) 8,09 % -

2 2 BNP Den globale afmatning og den langstrakte gældskrise i Europa svækker tilliden både privat og på finansmarkederne verden over og påvirker i bred forstand de enkelte landes vækstudsigter. Væksttendenserne i Brasilien er som direkte følge heraf også blevet svækket i løbet af det forgangne år. Trods den stærke og modstandsdygtige hjemlige efterspørgsel, som fortsat er den primære vækstkilde, er aktiviteten aftagende. Brasilien vækstede i årets tredje kvartal svagt med 2,1 % sammenlignet med tredje kvartal i Dermed får økonomien en lidt hårdere landing end håbet ovenpå den enorme økonomiske opblomstring landet oplevede i I de første tre kvartaler af 2011 vokser økonomien akkummuleret med 3,2 %. Forventningerne til BNP-væksten i 2011 ligger på 3 %, hvilket er en nedjustering på 0,5 %-point siden sidste kvartalsanalyse. BNP-væksten i 2011 forventes at være på omkring 3 % Figur 1 BNP-vækst og forventet BNP Vækst BNP-vækst, procent p.a. 7,5% 5,5% 3,5% 1,5% -0,5% e På sæsonkorrigeret kvartalsplan vokser landbruget pænt med 3,2 %, mens industrisektoren lider og registrerer den mest negative vækst med -0,9 %. Kilde: Banco Central do Brasil (BCB) I delstaten Ceará, hvor Exact Invest A/S har sine primære aktiviteter, vokser økonomien i tredje kvartal med 3,3 % sammenlignet med tredje kvartal i Dette er fortsat et niveau over landsgennemsnittet på 2,1 %, og i årets første ni månerder vokser Ceará akkumuleret med 3,5 %. Billedet for hele Brasilien gentager sig i Ceará, hvor landbrugssektoren i 2011 oplevede store mængder regnfald og klarer sig flot ovenpå et svært Cearás industrisektor må i samme periode registrere negativ vækst, da den er stærkt eksport afhæning og dermed påvirket af den globale afmatning. Kilde: Ipece Kornproduktionen forventes at vokse med hele 288% i 2011

3 3 Den enorme opblomstring af den Brasilianske økonomi i 2010 skete bl.a. på baggrund af stor finans- og pengepolitisk stimulans, som følge af finanskrisen i Brasilien har relativt lav offentlig gæld på 38,2 % af BNP i oktober og et af verdens højeste renteniveauer, hvilket står i stærk kontrast til mange andre vestlige lande. Det betyder, at landet, også i den nuværende globale krisetid, har adskillige midler til økonomisk stimulans. I første omgang har Brasiliens centralbank (BCB) taget ansvaret ved at sænke renten af flere omgange. Når renten er over 10 %, er der naturligvis god plads til at påvirke økonomien i positiv retning med renteændringer. En handlekraftig og ansvarlig centralbank påvirker investeringslysten og tilliden positivt, og vigtigheden af en sådan blev også fremhævet i seneste kvartalsrapport. Regeringen har i denne omgang ikke samtidig skruet op for den finanspolitiske stimulans. Dette stemmer overens med den mere balancerede og langsigtede vækststi Brasilien forventer, at kunne betræde i de kommende år - niveauet lavere end i rekordåret Når Brasilien vækster på et lidt lavere niveau, kan det give plads til udvikling i infrastruktur, skattesystem og produktiviten kan følge med resten af økonomien. Brasiliens svækkede vækst må også betragtes relativt, hvilket illustreres af, at Brasilien i flere forecast analyser allerede nu beskrives som en større økonomi end Storbritannien. Dermed kan Brasilien d. 6 marts, når landets væksttal for fjerde kvartal offentliggøres, officielt kalde sig verdens sjette største økonomi målt på BNP. ARBEJDSLØSHED Arbejdsløsheden i november varrekordlav og kun 5,2 % trods svagere jobtilvækst. Arbejdsmarkedet er hedt som følge af vedholdende historisk lav arbejdsløshed, dog aftager den månedlige jobskabelse markant i november. Den formelle arbejdsløshed registredes i november til rekord lave 5,2 %, hvilket er den laveste måling siden det nuværende arbejdsløshedsindeks startede i marts Nedgangen i arbejdsløsheden skyldes primært sæsonarbejde sidst på året, hvilket også tydeligt ses i figur 2. Figur 2: Arbejdsløshed Arbejdsløshed i procent, i procent, ,0% 12,5% 11,0% 9,5% 8,0% 6,5% 5,0% apr-04 dec-04 aug-05 apr-06 dec-06 aug-07 apr-08 dec-08 aug-09 apr-10 dec-10 aug-11 Kilde: IBGE

4 4 Jobtilvæksten, som også i 2011 har været særdeles stærkt, er de seneste måneder aftaget, og tendensen i kurven på figur 2 kan derfor forventes at flade ud i 2012 sammenlignet med Trods faldende jobskabelse i de seneste måneder har Brasilien i de første 11 måneder af 2011 skabt 2,32 millioner nye arbejdspladser. Det er lidt lavere end de 2,9 millioner nye jobs,der blev skabt i rekordåret De første 11 måneder af 2011 viser en gennemsnitlig arbejdsløshed på imponerende lave 6,1 %, hvilket er mere end et halvt procentpoint lavere end i 2010, hvor arbejdsløsheden også satte rekord. Når arbejdsløsheden er så lav, som tilfældet er, risikerer det at presse produktiviteten, da det er vanskeligere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og arbejderne kan tillade sig at kræve mere i løn. Forbedret produktivitet må derfor komme af andre veje. Administrerende direktør for moderselskabet Exact Group A/S, Martin Nymark, beskriver, hvordan samarbejdspartnere og byggepladser i Nordøst Brasilien i højere grad aktivt tilstræber at øge produktiviteten gennem en række andre kanaler: Flere maskiner og præfabrikerede byggeelementer erstatter oftere dele af den manuelle arbejdskraft, som dog fortsat ligger på et relativt billigt niveau i det nordøstlige Brasilien. Exact Invest A/S forventer, at denne udviklling fortsætter grundet en stærk efterspørgsl efter kvalificeret arbejdskraft og et stigende lønniveau. DETAILHANDEL Den indenlandske efterspørgsel og i særdeleshed detailhandel har været en af de primære drivkræfter for den brasilianske økonomi. Gennem de seneste 10 år har den gennemsnitlige Brasilianer ændret forbrugsvaner. Som bekendt har Brasilien i samme periode gennemgået en enorm økonomisk transition, hvorfor brasilianerne nu også i høj grad ledes af markedsøkonomiske forbrugsmønstre. Figur 3: 12-måneders akkumuleret detailsalg, %-stigning, jan 06- okt 11 16% Detailsalget i Brasilien stiger 7,28 % å/å i november 14% 12% 10% 8% 6% 4% jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 Kilde: IBGE Brasilien Ceará

5 5 Forbrugerne skifter væk fra de mere basale forbrugsevner, og bruger i stedet pengene på boligindretning og kommunikation Det månedlige sæsonkorrigede indeks er de seneste måneder fladet ud. I oktober falder det svagt med - 0,04 % ift. september. Det 12-måneders akkumulerede detailsalg (figur 3) viser med en stigning på 7,28 % å/å fortsat fremgang med aftagende hastighed. At brasilianernes forbrugsvaner ændres illustreres af den lavere stigningstakt i forbruget, men aflæses også i præferencerne. Forbrugspræferencerne læses fra det sektorinddelte detailindeks. De største stigninger å/å opleves indenfor Møbler og husholdningsartikler samt kontor-, computer-, og kommunikationsartikeler. Begge kategorier har registreret stigninger på mellem % å/å gennem hele Samtidig vokser salget i sektorerne indenfor Brændstoffer og smøremidler samt supermarkeder, fødevarer og drikkevarer svagere med under 5 % å/å. Ligesom i mere modne økonomier investerer forbrugerne altså pengene i boligindretning og kommunikation og udskifter de mere basale forbrugsvarer. I Ceará stiger det sæsonkorrigerede indeks fortsat relativt pænt og viderefører tendensen fra første halvdel af Det stiger pæne 0,66 % mellem september og oktober. Den generelle tendens i Ceará følger, som det fremgår af figur 3, resten af Brasilien - dog på et højere niveau. Den 12-måneders akkumuledere detailsalg stiger således hele 10,03 % å/å i oktober. Et hurtigt blik på de sektor inddelte indeks viser, at forbrugsmønstrene i Ceará fortsat ikke helt svarer til resten af Brasilien, og de mere basale forbrugsvarer registrerer højere stigninger end i resten af Brasilien. Samtidig vokser salget af varer indenfor boligindretning og kommunikation på et niveau tilsvarende resten af Brasilien. Da Ceará relativt er en af de fattigste dele af Brasilien, ligger der fortsat et stort potentiale i landsdelen, specielt indenfor sektorer, der sælger mere materielle forbrugsgoder. INFLATION I 2011 har det været svært at være centralbank direktør i Brasilien. I årets første måneder steg inflationen stærkt, da høje råvarepriser og stærkt indenlandsk efterspørgsel pressede priserne op. Læs mere i kvartalsrapporterne for Q1 og Q2. Den globale afmatning har også ramt Brasilien, og den har hjulpet til at tage en stor del af prispresset i anden halvdel af 2011.

6 6 Inflation, Figur 4: Inflation IPCA, procent p.a., jan. 06 nov. 11 8% Inflationen nærmer sig målsætningen for 2011 og måles i november til 6,64 % p.a. 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 Kilde: IBGE IPCA inflationsmål nedre grænse øvre grænse Inflationen er de seneste måneder konvergeret tilbage mod målsætningen. I november steg priserne med 0,52 % sammenlignet med måneden før, hvilket svarer til årets månedlige gennemsnit I de forgangne 12 måneder til og med november 2011 måltes inflationen til 6,64 % - marginalt over målsætningen. Ved årets udgang er det altså et åbent spørgsmål om inflationen kan holdes indenfor en målsætning på 4,5 % p.a. +/- 2 %-point. Lader det sig ikke gøre, skal BCB direktør, Alexandre Tombini, i et åbent brev til regeringen forklare, hvorfor det ikke har været muligt at overholde målsætningen. Skal inflationen holdes indenfor målsætningen i 2011, som den fremgår af figur 4, må prisstigningen i december højst være på 0,5 % m/m. Kategorien Føde- og drikkevarer vejer fortsat tungt i inflationsmålingen, og står alene for knap halvdelen af pristigningen i oktober. Den føromtalte mere moderate vækst vil hjælpe til at holde inflationen indenfor målsætningen i 2012 og samtidig give plads til BCBs rentesænkninger. Konsensusforventningerne forudser 2012 inflationen til 5,33 % p.a. RENTE Inflationen nærmer sig målsætningen for 2011 og måles i november til 6,64 % p.a. Selic-renten er BCBs primære værktøj ift. inflationen. I årets første måneder hævede BCB således renten af fem omgange til 12,5 % p.a. En udvikling som fik en brat afslutning, da BCB viste sig handlekraftig ift. den globale økonomiske afmatning, og ovenpå den femte rentestigning ved det efterfølgende møde sænkede renten med Selic Renten Figur 5: Selic-rente, procent p.a., maj. 05 dec % 20% 15% 10% 5% 0% maj-05 dec-05 jul-06 feb-07 sep-07 apr-08 nov-08 jun-09 jan-10 aug-10 mar-11 okt-11 Kilde: IBGE

7 7 0,5%-point. Efterfølgende har BCB på de to seneste rentemøder sænket renten i samme tempo, og renten er ved årets udgang på 11,00 % p.a, hvilket også fremgår af figur 5. Brasilien har siden 1999 officielt ladet pengepolitikken styre af inflationsmålsætningen, hvilket man fra officiel side stadig holder fast i. At økonomien efterhånden har den størrelse som den har, var utvivlsomt medvirkende til, at BCB på modig vis valgte at sænke renten i august. Det skete i en periode, hvor inflationen lå over målsætningen og økonomien trængte til stimulans. Dette ville markedet have straffet hårdt for bare fem år siden, og trods en del kritik i de efterfølgende uger, er BCB sidenhen blevet rost for sin hurtige ageren. Samtidig viste rentesænkningen en lille opblødning ift. BCBs seneste 12 års målrettede inflationskontrol. Skulle inflationen derfor overstige målsætningen for 2011 vil BCB direktør Alexandre Tombini i sit brev, med oprejst pande, kunne referere til rentesænkningerne, som en vigtig økonomisk stimulans i en svær verdensøkonomisk tid. Den seneste tids rentelempelser ligger i tråd med Exact Invest A/S forventninger om et nedaggående renteniveau på lidt længere sigt, og konsunsus forventer en gennemsnitlig Selic-rente på under 10 % p.a. i Kilde: BCB VALUTA Brasilien Real (BRL) stod historisk stærkt i første halvår af 2011, mens regeringen ville undgå en yderligere appreciering for at beskytte eksportørerne. BRL blev i andet halvår påvirket af Eurokrisen, som har berørt valutamarkederne verden over og resulteret i større volatilitet. Helt overordnet er BRL blevet svækket mærkbart i anden halvdel af 2011, hvilket har givet lokale producenter en udefrakommende produktivitetsforbedring. BRL er over for den Danske Krone (DKK) deprecieret med 7,4 %, i en sammenligning mellem de månedlige gennemsnit for december 2010 og december BRLs årlige Figur 6: DKK pr. BRL juni 08 dec. Kurs 11 DKK/BRL daglig 3,6 BRLs årlige handlesgennemsnit overfor DKK ligger 1,2 % svagere end i ,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 Kilde: OANDA.com

8 8 handlesgennemsnit overfor DKK ligger dog kun 1,2 % svagere end i På sidste dag i 2011 kostede en BRL 3,07 DKK. Det svarer til at BRL er blevet svækket med 2,87 % siden 1. oktober BRL er mere volatil overfor USD end ift. DKK. På sidste handelsdag i 2011 kostede en USD 1,86 BRL USA har siden finanskrisen ladet seddelpressen køre og holdt renten tæt på nul. Samtidig opfattes en Amerikanske dollar (USD), trods en nedgradering af kreditvurdering af S&P i sommers, som en af de sikreste havne at placere penge i. Specielt når det Kurs BRL/USD daglig 2,7 Figur 7: BRL pr. USD juni 08 dec. 11 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 Kilde: OANDA.com er i Europa krisen kradser. Apprecieringen af USD er derfor også lidt kraftige overfor BRL sammenlignet med de europæiske valutaer. BRL har længe været et yderst attraktiv for investorer, men i krisetid aftager risikoviljen og færre investerer også i BRL. BRL er overfor USD deprecieret med 8,3 %, når man sammenligner de månedlige gennemsnit for december 2010 og december BRLs årlige handlesgennemsnit overfor USD er faktisk 4,7 % stærkere end i På sidste dag i 2011 kostede en USD 1,86 BRL, hvilket svarer til at BRL er blevet svækket med 1,32 % siden 1. oktober Disse lidt forskelligt rettede tendenser i BRL overfor USD indikerer en noget større volatilitet end mellem DKK og BRL.

9 9 Exact invest A/S Eksporten har generelt klaret sig rigtig godt i 2011, og mens nogle eksportører har haft det svært, når valutaen er stærk, tjener andre endnu flere penge, da det meste af eksporten handles i USD. Overskuddet på handelsbalancen steg med 48 % til 29,79 mia. USD i Det bedste resultat siden Det tilskrives primært Brasiliens største FDI, millioner USD handelspartner Kina, Figur 8: FDI, i millioner USD, FDI i Brasilien har i de første 11 måneder af 2011 oversteget 60 mia. USD som i stort omfang efterspørgser brasilianske råvarer, og stigende råvarepriser Direkte udenlandske investeringer (FDI), som er den investe0 ringsform Exact Invest *Nov A/S involverer sig i, har Kilde: OANDA.com modsat porteføljeinvesteringer og investeringer i valutaen ligget pænt stabilt hen over hele året. I de første 11 måneder af 2011 overstiger den samlede FDI 60 mia. USD. Når alle 12 måneder er gjort op er det derfor forventeligt, at FDI er steget med mere end 30 % ift Det fremgår af figur 8, hvor vigtig en del af den brasilianske økonomi FDI investeringer er blevet. Da regeringen ville beskytte valutaen mod yderligere styrkelse i 2010 og starten af 2011 greb den ind med IOF skatter overfor det den kaldte mere spekulative investeringer. I modsætning anses FDI for at være mere langsigtede investeringer, som kan skabe arbejdspladser og yderligere vækst. Eksempelvis involverer Exact Invest A/S sig i byggerier, der har genereret mere end 1500 arbejdspladser for brasilianske byggearbejdere. Flere af de IOF-skatter, som Exact Invest A/S i flere tidligere analyser har beskrevet, blev i starten af december enten afskaffet eller midlertidigt suspenderet af regerin-

10 10 gen. IOF-skatterne blev pålagt finansielle transaktioner, hovedsageligt på det som regeringen betegnede som spekulative investeringer, men skulle også reducere hurtigt voksende kredittagning af brasilianske privatforbrugere. Exact Invest A/S forventer på den lidt længere bane, at BRL vil fastholde det nuværende niveau, og at stabiliteten vil vende tilbage i takt med at finansmarkederne falder mere til ro. I november 2011 udgør de samlede boliglån 4,7 % af BNP. I Danmark udgør de 101 % af BNP Figur 9: Udviklingen i udlån til Gæld bolig i som bolig % som af BNP, procent af BNP. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 jan-03 sep-03 maj-04 jan-05 sep-05 maj-06 jan-07 sep-07 maj-08 jan-09 sep-09 maj-10 jan-11 sep-11 Kilde: OANDA.com UDLÅN TIL BOLIGKØB Det brasilianske udlånsmarked til boligkøb er under udvikling, mens det kommer fra et næsten ikke eksisterende niveau. I november 2011 udgør de samlede boliglån således kun 4,7 % af BNP, se figur 9. I Danmark udgør boliglån til sammenligning 101 % af BNP. Det skal selvfølgelig bemærkes, at man i Danmark finansierer sin bolig til en markant lavere rente. Der er altså ikke nogen boligboble stimuleret af unsvarlig udlånsgivning i Brasilien, som tilfældet var i de fleste andre vestlige lande op til finanskrisen i Boligudlånsmarkedet i Brasilien er altså i sit tidlige udviklingsstadie, men er vokset ganske hurtigt i løbet af de sidste år. Stigningen i udlån til boligkøb over de forgangne 12 måneder er på hele 49% i november. Til sammenligning steg det samlede udlån til private med mere moderate 17,8 % i samme periode. Denne udvikling understøtter Exact Invest A/S fokus på boligsegmentet i Brasilien. Det er fortsat staten, som låner flest penge til boligkøberne, mens de private banker står for 25 % af udlånene til bolig.

11 11 DIsclaimer Denne analyse er udarbejdet af Exact Invest A/S. Analysen indeholder udtalelser om fremtiden herunder om valuta-, rente- og markedsudviklingen. Disse udtalelser er generelt baseret på Exact Invest A/S forventninger og er således forbundet med en række usikkerheder som ligger udenfor Exact Invest A/S kontrol. Ændringer i relevante økonomiske forhold samt andre faktorer vil sandsynligvis medføre, at analysens konklusioner vil ændres i større eller mindre omfang. Analysens informationer, beregninger og estimater er tilvejebragt for, at potentielle investorer kan danne eget skøn over, hvorledes eventuelle investeringer skal disponeres. Exact Invest A/S påtager sig intet juridisk ansvar for eventuelle tab, der følger af investeringer foretaget på baggrund af analysen. RESEACH & ANALYSE Søren Møller-Larsson - Dette materiale må på ingen måde videredistribueres uden forudgående aftale med Exact Invest A/S. Exact Invest A/S Skt. Pauls gade 25, 3. sal 8000 Aarhus C exactinvest.dk CVR NR

svagere end kursen ved årsskiftet. Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (sep.) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug.

svagere end kursen ved årsskiftet. Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (sep.) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug. - 2012 d. 08.10.12 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: www.exactinvest.dk I årets

Læs mere

Økonomisk faktaark 1. kvartal, 2014

Økonomisk faktaark 1. kvartal, 2014 1 Økonomisk faktaark 1. kvartal, 2014 Data og konsensusforventninger 2014 2014* BNP vækst - resultat 2013 & 2014 forventninger 2,3 % 2 %* Arbejdsløshed - (feb) 5,1 % - Offentlig gæld/bnp (feb.) 33,7% -

Læs mere

ØKONOMISK FAKTAARK 2. KVARTAL

ØKONOMISK FAKTAARK 2. KVARTAL 1 ØKONOMISK FAKTAARK 2. KVARTAL BRASILIEN Data og konsensusforventninger 2013 2013* BNP vækst - 2013 forventninger - 2,5 %* Arbejdsløshed - (maj) 5,8 % - Offentlig gæld/bnp (apr.) 35, - Inflation (IPCA

Læs mere

Økonomisk faktaark 2. kvartal, 2014

Økonomisk faktaark 2. kvartal, 2014 1 Økonomisk faktaark 2. kvartal, 2014 Data og konsensusforventninger 2014 2014* BNP vækst - 2014 forventninger - 1,5 %* Arbejdsløshed - (apr.) 4,9% - Offentlig gæld/bnp (apr.) 34,2% - Inflation (IPCA p.a.)

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (nov.) 4,9 % - Offentlig gæld/bnp (nov. 2012) 35,2% - Renten (SELIC p.a.

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (nov.) 4,9 % - Offentlig gæld/bnp (nov. 2012) 35,2% - Renten (SELIC p.a. - 2012 d. 20.12.12 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: Den brasilianske økonomi

Læs mere

Økonomisk faktaark 3. kvartal, 2013

Økonomisk faktaark 3. kvartal, 2013 1 Økonomisk faktaark 3. kvartal, 2013 Data og konsensusforventninger 2013 2013* BNP vækst - 2013 forventninger - 2,5 %* Arbejdsløshed - (juli) 5,3 % - Offentlig gæld/bnp (aug.) 33, - Inflation (IPCA p.a.)

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2011/12 2012* Arbejdsløshed (feb.) 5,7 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 9,75 % -

Data og konsensusforventninger 2011/12 2012* Arbejdsløshed (feb.) 5,7 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 9,75 % - - 2012 D. 30.03.12 Resumé BNP i 2011 voksede med relativt beskedne 2,7 % og lader noget tilbage at ønske sammenlignet med 2010. Det til trods kan Brasilien nu officielt kalde sig verdens sjette største

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Økonomisk analyse. - 1. kvartal - 2013. d. 02.04.13. Resumé

Økonomisk analyse. - 1. kvartal - 2013. d. 02.04.13. Resumé - 2013 d. 02.04.13 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: www.exactinvest.dk Den samlede

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 3. kvartal 2011

Økonomisk analyse af Brasilien 3. kvartal 2011 Research & Analyse Økonomisk Analyse 11. oktober 2011 Økonomisk analyse af Brasilien 3. kvartal 2011 KONTAKT: RESUMÉ: info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (maj.) 5,8 % - Offentlig gæld/bnp ( april 2012) 35,7% -

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (maj.) 5,8 % - Offentlig gæld/bnp ( april 2012) 35,7% - - 2012 d. 02.07.12 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: www.exactinvest.dk Ligesom

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2010

Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2010 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 7. maj 2010 Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2010 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 1. kvartal 2011

Økonomisk analyse af Brasilien 1. kvartal 2011 Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. marts 2011 Økonomisk analyse af Brasilien 1. kvartal 2011 KONTAKT: info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk INFORMATION:

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA september 016 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Bedre end forventet første kvartal 016, med negativ vækst

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA marts 2017 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL 10. Marts 2017 4. kvartal endte med negativ vækst på 0,9%.

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. nov. 2009 Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 13-Oct-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Væksten for 2. kvartal endte med negativ vækst på 0,6%, justeret

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 22-Feb-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL For 3. kvartal 2015 var Brasiliens BNP-vækst negativ med 1,7%,

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 16-May-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Væksten i Brasilien fortsatte den negative udvikling i 4. kvartal

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2011

Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2011 Research & Analyse Økonomisk Analyse 4. juli 2011 Økonomisk analyse af Brasilien 2. kvartal 2011 KONTAKT: info@exactinvest.dk RESUMÉ: I første kvartal af 2011 voksede økonomien med bæredygtige 4,2 % sammenlignet

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2010

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2010 Research & Analyse Økonomisk Analyse 1. december 2010 Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2010 KONTAKT: info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 11-Nov-15 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst for de seneste 12 måneder frem til udgangen

Læs mere

Økonomisk faktaark 4. kvartal, 2013

Økonomisk faktaark 4. kvartal, 2013 1 Økonomisk faktaark 4. kvartal, 2013 Data og konsensusforventninger 2013 2013* BNP vækst - 2013 forventninger - 2,3 %* Arbejdsløshed - (nov.) 4,6 % - Offentlig gæld/bnp (oct.) 35,1% - Inflation (IPCA

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 17-Aug-15 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var i 1. kvartal 2015 negativt med 0,2%.

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2017

Status på udvalgte nøgletal september 2017 Status på udvalgte nøgletal september 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi venter en vækst i år på 2,25-2,5%. Det vil være den højeste vækst siden 26. Den højere

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2017

Status på udvalgte nøgletal november 2017 Status på udvalgte nøgletal november 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Nye tal har vist, at vi allerede sidste år fik en vækst på 2 pct. et mål, som vi ellers

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 Markedet i dag Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 AGENDA Det økonomiske forår Sommervejret er mere usikkert Den globale og danske kriseterapi Vækst i krisetider - mange kan

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2017

Status på udvalgte nøgletal maj 2017 Status på udvalgte nøgletal maj 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling De økonomiske nøgletal i ind- og udland er fortsat ganske fornuftige men der er dog også forhold,

Læs mere