הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'"

Transkript

1 בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו תאריך הגשה: חשון תשס"ז

2 תוכן העניינים תקציר רקע תיאורטי מבוא הגדרת מושגים סקירה ספרותית מטרות המחקר ורציונאל משתני המחקר השערת המחקר שיטת המחקר אוכלוסיית המחקר הליך הניסוי כלי המחקר הליך ומערך המחקר שיטת עיבוד נתונים בעיות אתיות לוח זמנים הממצאים (תוצאות) לוח מתאמים (קשר) לפי מגדר טבלת מבחן T (הבדלים) גרפים דיון סיכום השוואה למחקרים דומים שנעשו בעבר האם התאוריה מאושרת או לא? סיכום מסקנות סופיות יישומים פרקטיים בחינוך יישומים תיאורטיים והמלצות למחקרים עתידיים בנושא ביבליוגרפיה נספחים

3 תקציר ממצאים רבים מצביעים על כך כי אקלים כיתה חיובי תורם להערכה עצמית חיובית של התלמיד. מקנה ביטחון, מרגיע, מטפח אחריות אישית ונכונות למעורבות ומשפיע על הישגים לימודיים. במסגרת עבודה זו נבדק הקשר בין אקלים כיתה חיובי לבין הישגים לימודיים בארבעה מקצועות לימוד מתמטיקה, אנגלית, תנ"ך המתייחס לתורה ונביא, ועברית המתייחס ללשון,ספרות והבעה. מקצועות אלו מיצגים את מבנה תעודת הבגרות הישראלית. אוכלוסיית המחקר כללה את שכבת כיתה ט' בחט"ב דתית, כיתת בנים וכיתת בנות. אוכלוסיית המחקר מנתה 8 תלמידים בשתי הכיתות יחד. זמן קצר לאחר תחילת המחצית השניה של שנת הלימודים התשס"ו הועבר השאלון בכיתות, הציונים התייחסו למחצית הראשונה של השנה ופריטי השאלון נלקחו משאלון אקלים כיתה של "מדד תפישת האקלים החברתי של (968) Anderson,"Walberg & שתורגם לעברית ועובד ע"י שרן ולזרוביץ (978). הכלי בודק את תפישת האקלים החברתי בכיתה מנקודת מבטם של תלמידי הכיתה. למדד שלושה תחומים המתארים את רמת תפישת האקלים החברתי של הכיתה: ריכוז מנהיגות והשפעה בכיתה, אווירת תחרות מול שיתוף פעולה, לכידות ומשיכה ביןאישית מול עוינות ודחייה. נמצא קשר מובהק בין מרכיבי האקלים הכיתתי לבין הישגי התלמידים, אם כי קיימת הבחנה בין הבנים לבנות. ממצא זה תואם את הממצאים הקיימים בשדה המחקר. הדיון מעלה שורה של הדגשים באלו דרכים ניתן לשפר את אקלים הכיתה על מנת להגיע להישגים גבוהים יותר בתחום הלימודי. חשוב לציין שהתחום הלימודי הוא פן אחד ממכלול התחומים והערכים המשפיעים על התלמיד.

4 . רקע תיאורטי. מבוא מטרת המחקר הכללית מקום העבודה או הלימודים שבו שוהה אדם שעות ארוכות מהווה עבורו סביבה חברתית ופסיכולוגית רבת משמעות. אנשים שונים נמצאים בסביבתו, בין אם אלה עמיתים, כפופים או ממונים. המגעים עם חלק מהם תכופים, ועם אחרים נדירים. תחושותיו של האדם לגבי עבודתו מושפעות מן האנשים העובדים עמו, מתוכן המעשים שהוא עושה, מן המבנה הפיזי וכמו כן מדברים נוספים שלא כולם נהירים לו כל צרכם. סביבתם החברתית של מקצת העובדים מקיפה את הארגון עצמו בלבד, וסביבתם החברתית של מקצתם מקיפה הן את הארגון שבו הם עובדים והן סביבות נוספות כמו בית, משפחה, קהילה וציבור בכלל. העובד יכול לתפוס את סביבת עבודתו כ"טובה", "מהנה", "תומכת" ובאופן כללי: "חיובית", או כ"קשה", "בלתי מהנה", "מכבידה" ובאופן כללי: "שלילית". סביבת העבודה בארגונים נלמדה ותוארה על ידי חוקרים מתחום הפסיכולוגיה החברתית, פסיכולוגיה ארגונית סוציולוגיה ומינהל והם כינו אותה בשם "אקלים ארגון" או בקיצור "אקלים". תיאוריות אלו נכונות גם לגבי בית הספר והכיתה. התלמידים שוהים כ 0,000 שעות בבית הספר במהלך שנות הלימוד, לפיכך איכות החיים בכיתה משמעותית לפיתוח אישיותם, רגשותיהם, ועמדותיהם כלפי מערכת החינוך והחברה בכלל. קבוצת הכיתה היא אחת מקבוצות הגיל המשמעותית למשתתף בה, ולאקלים החברתי בה השפעה ניכרת על תפקודו של כל פרט בתוכה. ראיית הכיתה כקבוצה מצריכה התייחסות לקשרים בין אישיים, לאחריות הדדית ולמעורבות בחיי הקבוצה. גדילתו והתפתחותו של הנער מושפעות רבות מהתנסויות בקבוצת בני הגיל. התנסויות אלו תורמות בצורה משמעותית לתפיסת הפרט את הקבוצה, לתפיסת מעמדו בתוכה ולתחושת הנוחות שלו בה. שייכות, אהדה והשפעה הם שלושה צרכים בין אישיים בסיסיים שסיפוקם הכרחי להתפתחות הבריאה של הפרט. האקלים החברתי בקבוצה יכול לתרום או לעכב מילוי צרכים אלו. בעבודה זו נעסוק בחקר האקלים החברתי בכיתה, נבדוק מה מידת ההשפעה של אקלים כיתה חיובי על הישגי התלמידים, פן אחד במכלול המשתנים השונים הניתנים למדידה בחקר האקלים. במחקרים רבים נמצא קשר בין ה"אקלים" לבין ההישגים הלימודיים של התלמידים. במחקר הנוכחי ביקשנו לזהות את מרכיבי האקלים המשפיעים על ההישגים וההבדלים בין בנים לבנות באותו גיל ובאותו בי"ס. לשם כך נבדק הקשר בין האקלים החברתי כיתתי לבין הישגים בארבעה מקצועות עיקריים. (עברית כולל שלושה מקצועות, תנ"ך שניים, מתמטיקה ואנגלית). נושא זה נבחר מכיוון שעד עתה התייחסו למקצועות ייחודיים כמו פיסיקה, ביולוגיה, מתמטיקה ולא נבדק מספיק קשר בין אקלים כיתה לבין הישגים לימודיים במספר רב של מקצועות. מכאן נקבל נדבך נוסף בחקר אקלים כיתה. מחקר זה עשוי לתת כיוונים למחשבה על שינוי ושיפור פני החטיבה. על שימת דגש לחשיבותו של האקלים כיתה ושינוי סדר עדיפויות בבואנו לשפר את הישגי התלמידים.

5 אקלים כיתה הגדרה, תיאוריות ומחקרים... "אקלים" הוא מושג מקיף ורב מדדי הכולל גורמים רבים, כגון יחסים בין אישיים, נורמות, מידת הפיקוח או החופש, לכידות, תחושת השתייכות וסיפוק, סדר ונוהל, שיתוף, תחרותיות ועוד. חוקרים שונים נותנים הגדרות שונות לאקלים, ובהתאם לכך גם מודדים אותו בכלים שונים, לפעמים אף מכנים גורם אחד בשמות שונים. אקלים בית הספר מורכב ממערכת יחסים בין המורים למנהל, בין המורים לתלמידיהם וכן בין המורים ומנהל לבין ההורים, הקהילה ועוד. ואילו אקלים הכיתה מאופיין על ידי מדדים נוספים כמו נורמות, לכידות ועוד. שניהם שזורים אחד בשני. אנו מוצאים הגדרות רבות ל"אקלים" המותאמות לתחומי העניין של כל מחקר וחוקר, אך המכנה המשותף בין כולם הוא הנסיון למלא את המושג אקלים סביבה בתכנים ייחודיים הקשורים באפיונים השונים, בחברים המאכלסים אותה, בתפיסותיהם ובאווירה השוררת בסביבה ובקבוצה. ההכרה הגוברת בהשפעותיה של הסביבה על התגובות האנושיות, הרגשיות והחברתיות, וכן ההכרה בכך ששינוי הסביבה ושיפור איכותה יביאו לשינוי בתגובות האנושיות ולשיפור איכות החיים של הפרט והחברה בכללותה, הגביר את ההתעניינות בחקר הסביבה האנושית והשפעותיה על התנהגות הפרט. למושג "סביבה" התייחסו במבנים חברתיים כלליים ביותר, תוך שהחוקרים מצביעים על השפעותיהם של תנאים התנסותיים מגוונים החל מהשפעות הזולת ודפוסי חיברות וכלה בתפקודה של תרבות החברה בכללותה. ההתעניינות המחודשת בתחום הפסיכולוגיה מאופיינת בהוספת ממד נוסף למושג "סביבה" הממד הפיזי. המטרה היא להבין את הקשר שבין התנהגות והתנסות אנושיים לבין הסביבה הפיזית ולהסב תשומת לב רבה יותר להתאמה הקיימת בין הצרכים האנושיים לבין הסביבה. נמצא שאנשים מתנהגים אחרת בסביבות שונות והיכולת לתאר ולהגדיר סביבה עוזרת לנבא התנהגויות. ספרות המחקר מכירה בהיות גורם האקלים החברתי בכיתה מרכיב חשוב בתיאור ההתרחשויות החינוכיות בכיתה, ומשקיעה בו מאמצים רבים. עם התקדמות המחקר בנושא, נעשו נסיונות להגדיר את האקלים באמצעות תכונות ארגוניות "אובייקטיביות", שאפשר למדוד אותן בקלות יחסית, כמו גודל, מבנה, מימון ומשתנים אקולוגיים. מאחר שרבים ממשתנים אלה לא נמצאו קשורים באופן הדוק לתוצרים חינוכיים, קבעו חוקרים רבים שלבתי הספר אין השפעה מכרעת על תלמידיהם. בצורה דומה נערכו לא מעט מחקרים במשתני "רקע" כגון: הרכב חברתי, הרכב יכולות המשתתפים, וכו' וזאת במטרה להוסיף עוד נתונים לממדי האקלים הנחקרים. חוקרים אחרים התמקדו במשתנים בתחום התהליך החברתי ובתחום הממדים התרבותיים. לאמיתו של דבר, גם אם היתה נעשית במחקרים דגימה של משתנים מכל אחד מארבעת הממדים עדיין נשארת בעינה השאלה: "כמה מהם נלקחו בחשבון?" כמו כן נשארת הבעיה שקשה להשוות בין הממצאים המתקבלים, משום שהמשתנים והמושגים אינם נמדדים באותה שיטה ובאותו אופן. נוכל לסכם ולומר כי שימת הדגש על ממדים אלה או אחרים היא תוצר של האוריינטציה התיאורטית של החוקר. יתרה מזו, תיאורי האקלים נבדלים זה מזה, בהתאם למשתנים הנכללים באותם ממדים עצמם. גם המסקנות באשר להשפעתם של ממדי האקלים מגוונות וזאת בהתאמה לשיטות המדידה של החוקרים השונים ולתוצרים המיוחסים לאותם ממדים. בעיה בסיסית, בהקשר זה של חקירת האקלים, היא מורכבותם של משתנים המעורבים בהגדרת המושג ובמדידתו, והקושי להפריד בין השפעותיהם של מאפיינים אישיותיים של התלמידים

6 השונים לבין השפעותיהם של מאפיינים כיתתיים "אקלימיים" מסיבה זו הועלתה הסברה, שחוקרים נואשו מלחקור את האקלים כישות הוליסטית (שלמותית) עם זה, לא כל החוקרים הם פסימיים. רבים רואים באקלים כמושא חקירה רצוי ואפשרי כאחת למרות שהם מודעים לקשיי חקירתו, הם סבורים שההתמקדות ההוליסטית במושג האקלים ולא חקירתם של משתנים נבדלים ובודדים היא הרצויה ביותר והיא שעשויה לגלות לנו את מהותו של המושג.. סקירת ספרות חקר האקלים החברתי בכיתה האקלים החברתי בכיתה בית הספר הוא סוכן החיברות החשוב ביותר לאחר המשפחה, ויש לו השפעה ישירה על השתלבותו של הפרט בחברה ועל התנהגותו כאזרח בעתיד. בבית הספר מתנסה התלמיד במצבים חברתיים ומושפע מגורמים שבהם ייתקל גם בחייו כמבוגר חלוקת תפקידים, יחסי כוח וסמכות, תחרות ושיתוף פעולה, ציות לנורמות וחוקים. כלומר בית הספר מכשיר את התלמיד לחייו כמבוגר לא רק באמצעות הידע שהוא מקנה לו במקצועות הלימוד, אלא גם באמצעות חינוך חברתי. בחקר אקלים הכיתה קיימות שתי גישות עיקריות המבוססות על תפיסות תיאורטיות שונות של מושג האקלים. הגישה הראשונה מתמקדת במורה ומאבחנת את מהות פעילות הגומלין שבינו לבין התלמידים. מחקרים הנוקטים בגישה זו משתמשים בתצפית ולכן אפשר לראותה כבודקת את ההיבט ה"אובייקטיבי" של האקלים כפי שהוא נראה למתבונן מן הצד. גישה זו מאפיינת את החוקרים הראשונים של אקלים הכיתה (97) Flanders, (99) H.H., Anderson, (99).Lewin, Lipot & Wieet הגישה השנייה מתמקדת גם במורה, גם בתלמידים וגם בפעילות הגומלין שבין המורה לתלמידים, ובין תלמידים לבין עצמם. בגישה זו נבדקים משתנים רבים שכולם ביחד מרכיבים את האקלים. אקלים כיתה נבדק כפי שהוא נתפס בעיני התלמידים,באמצעות שאלוני תפיסה הנקראים גם שאלוני דיווח עצמי. אפשר לראות גישה זו כבודקת את ההיבט ה"סובייקטיבי" הכיתה. בגישה זאת נקטו חוקרים מאוחר יותר, למשל: של אקלים (97) Trickett & Moos, (968).Walberg & Anderson בתפישתנו, אקלים כיתתי מהווה ראי של התנסות לימודית במרקם ארגוני ושלטוני בבית הספר. התלמיד החי את חייו בכיתה לומד בדרך התנסותית משמעותית בתהליכים דינמיים של צפייה, חיקוי, חוויות אישיות, השתתפות וגיבוש ידע, את המרכיבים הרוקמים את אקלים הכיתה. אנו מניחים שהתלמיד כפרט, מגבש במודע, או שלא במודע, את האני החברתי שלו, כחלק בארגון הכיתתי. התלמיד מפנים מרכיבים שונים של המערבית. זאת בדומה להפנמה של התנהגויות ערכיות אחרות. התנהגות ערכית דמוקרטית האופיינית לחברה 6

7 הכיתה כקבוצה חברתית קבוצה היא ציבור של יחידים הקיימת ביניהם פעילות גומלין ומידה מסוימת של השפעת גומלין. לפי הגדרה זו הכיתה מהווה קבוצה חברתית (שרן, 978). הכיתה נתפשת כארגון היסודי והאינטימי ביותר של בית הספר. שווים המתאפיין בקביעות ההשתייכות של חבריו בתקופת חיים ארוכה, זהו ארגון חברתי של קבוצת ובמערכת חברתית דינמית של יחסים ביןאישיים. הכיתה היא ארגון בעל מאפיינים משימתייםלימודיים. על חברי הכיתה מוטלות משימות לביצוע. בכיתה קיימים תהליכים ממוסדים של משוב והערכה. כל אלה מתבצעים בקרב 00.(987 תלמידים, שביניהם קיימת מערכת חברתית פורמלית (הרץ לזרוביץ, הגדרתו של. D.H (97) Hargreves את הקבוצה מפורטת יותר: קבוצה היא זו, שיש בה שני אנשים לפחות ומתקיימת בה פעילות גומלין. הקשר בין חברי הקבוצה הוא ישיר, והם מודעים לחברות בה. לחברי הקבוצה יש מטרות משותפות, בקבוצה, מבנה הכולל ציפיות, חלוקת תפקידים והיררכיה בין החברים. הם מצייתים למערכת של נורמות, קיום המשותף להגדרות אלו הוא המרכיב של פעילות הגומלין, שמשמעותה השפעה הדדית תוך קיום קשר לאורך זמן, על ידי התנהגות ועל ידי תגובות מילוליות ולא מילוליות. לא תמיד ניתן לייחס לקבוצה התרחשות של השפעה ושל פעילות גומלין. הכיתה נתפשת כמסגרת לימודית חברתית משמעותית ביותר לתהליכי הסוציאליזציה של הפרט במשך שנים רבות, ומגלמת בפעילותה היוםיומית מרכיבים חברתיים ערכיים רבים. קיימים בכיתה יחסי שולט (מורה) ונשלט (תלמידים), חוקים, ארגון וסדר, וכן קבוצות תלמידים כמייצבי סטטוס כוח והשפעה שונים. ישנה מערכת נוקשה שדורשת לבצע משימות לימודיות. בד בבד ישנה גם מערכת של מתן שבח ופרסים. בכיתה קיימים מאבקי כוח על יוקרה, תשומת לב מעמד, והצלחה, וכן מערכות מורכבות של יחסים ביןאישיים, חברויות קרובות, מתחים וחילוקי דעות. יש לזכור, שהתלמידים בכיתה הם נציגים של משפחה וסביבה. הם מביאים לכיתה את מערכת הערכים של משפחתם וסביבתם הכלכלית והתרבותית. להשפעות חוץ כיתתיות וחברתיות רחבות יותר. הכיתה משמשת לפיכך, מקום מפגש דרכי הוראה בכיתה מעצבות את התהליכים הלימודיים והחברתיים בין התלמידים למורים ובין התלמידים לבין עצמם. הפעילות הלימודית בכיתה מתמשכת אלפי שעות במהלך מאות ימים. הכיתה דומה בתכונותיה לקבוצות אחרות: והמשתתפים מתחברים יחד להשגת המטרה יש מטרה שכל המשתתפים רוצים להשיגה, (אבישרחן,,(97 ישנם יחסים של מנהיגות ומונהגות המשפיעים על פעילות הקבוצה, וכן יחסים פנימיים עם קבוצות אחרות במוסד ויחסים חיצוניים עם מוסדות אחדים. לכיתה יש תכונות בהן היא שונה מקבוצות אחרות בנוסף לאלמנטים החשובים שהוזכרו לעיל. היא קבוצה שתוכננה לשם למידה. הלמידה היא אמצעי להשגת מטרות חינוכיות שונות, וגם מטרה בפני עצמה. החומר התהליכים, האמצעים והמטרות נקבעו מבחוץ. השליטה והמנהיגות העיקריים הם בידי המורה, שהוא המבוגר היחיד, בעל הסמכות וההכשרה. זיו ושילה (977) בהתייחסם לכיתה, מגדירים אותה כ"קבוצה" המהווה אוסף של יחידים בעלי קשרים בין אישיים, שיש ביניהם השפעה הדדית בדרגות שונות. לדעתם, הכיתה הנה ארגון חברתי, הומוגני במובנים רבים, שנוצר בין השאר כדי לגרום שינויים בחבריה. מטרתה העיקרית 7

8 היא "יצירת" אינטראקציה, אזרחים שיתפקדו באופן יעיל בחברתם. נורמות, עמדות כלפי הלמידה, מבנה, התכונות המשותפות לכל הכיתות הם: לכידות, דבקות, דמוקרטיות, מטרות משותפות, קונפורמיות, שיתוף פעולה, ביצוע מטלות דפוסי תקשורת ביןאישית (צדקיהו, 988). ככל שתכונות אלו מתקיימות בכיתה במידה אופטימלית, הן מאפשרות לפרט לממש את הפוטנציאל הגלום בו, מגדילות את ביטחון התלמידים והמורה ונותנת בסיס לאווירה חברתית, בה ההיזון החוזר וקשרים הדוקים בין המורה לתלמידו ובתוך קבוצת התלמידים עצמם הינה תופעה קבועה. יש להוסיף לרשימת תכונות אלו את תכונות המנהיגות ותחושת ההשתייכות. הכיתה אינה ציבור של יחידים בלבד, למעלה מזה, היא חברה ושולטים בה החוקים הפועלים בכל מבנה חברתי. כוחות שונים פועלים בכיתה, והמחקר בתחום החברה פועל על מנת להבינם, להכירם ולהפיק את התועלת המירבית. הדינמיות בתוך הכיתה משפיעה על דמות הכיתה ועל כל תלמיד, ובכך בולט ייחודה של הכיתה. גורם נוסף המשפיע על פעילות הכיתה הוא המורה. רבים מהמורים אינם רואים את המומנטים הקבוצתיים בכיתתם ועקב זה הם מחמיצים אפשרויות רבות לקידומה הריגושי והחברתי נוסף לקידום האינטלקטואלי. יתר על כך: אילו ידענו להשתמש באפשרויות הקבוצתיות הגנוזות בכיתה, ומגיעים להישגים גדולים יותר בתחום זה. היינו משיגים אף ביתר קלות את המטרות הלימודיות הנכספות נראה כי טרם הגענו לתודעה כי קידום הפרט הרגיל ניתן להיעשות לא רק באמצעות אישיותו של המחנך, אלא לעיתים ביתר הצלחה, באמצעות הקבוצה שאליה משתייך היחיד (אדר, 969). אווירת הכיתה וחשיבותה ההנחה המרכזית בחקר סביבות חברתיות היא, כי לסביבה השפעה על התנהגות האוכלוסיה שבה (979, Walberg 97). לסביבות ולמסגרות חברתיות הדומות לבני אדם יש "אישיות" ייחודית וניתן לתארן במידה רבה של דיון ופירוט.(976) Moos ניתן לדוגמא לתאר סביבה כתומכת וכחמה לעומת סביבות נוקשות וביקורתיות. יש סביבות שבהן מודגשים: סדר, בהירות וארגון, ואחרותבעלות אפיונים הפוכים דווקא. העניין בחקר סביבת בית הספר ובהשפעותיה על התנהגות התלמידים החל בסוף שנות השישים ובתחילת שנות השבעים.(979) Walberg,(979) Moos כאשר הובן, שהכיתה היא הסביבה הפיזית והחברתית שבה שוהים התלמידים רוב הזמן ובה הם מתנסים בחוויות שונות במשך שנים רבות. הכיתה היא אפוא ארגון חברתילימודי היוצר "אקלימים" כיתתיים, לימודיים ורגשיים (לווין ואחרים, 98). אצל חוקרי אקלים חברתי כיתתי קיימות שתי הנחות מרכזיות: האחת כי קיימת שונות באקלים החברתי של הכיתות ולכן ניתן לחקור באופן שיטתי את הגורמים המשפיעים על היווצרות האקלים החברתי כיתתי. והשנייה אקלים כיתתי מצוי בקשרי גומלין עם מכלול רחב של תופעות העשויות לתרום להתפתחות האישית של התלמידים ולהשפיע על דימויים העצמי, על ביטחונם העצמי ועל עמדותיהם כלפי תחומי הדעת השונים הנלמדים בבית הספר (9). Cneng על מכלול דברים אלו נמצא כי אקלים כיתה חיובי תורם להערכה עצמית חיובית של התלמיד, מקנה ביטחון, אישית ונכונות למעורבות ולהרגשת שייכות.,(98) Schumuk & Schumuk מחדד זאת צדקיהו מטפח אחריות מרגיע, (988) באומרו כי: "אקלים 8

9 כיתה חיובי עשוי אפוא לתרום להתפתחותו האישית של התלמיד ולהשתלבותו בחיי בית הספר והחברה". טיפוח אקלים כיתה חיובי, ובעיקר המעורבות האינטנסיבית האישית של התלמידים בהערכת האקלים החברתי כיתתי מפתחים את יכולתם של התלמידים להעריך את מקומם וכוחם בקבוצה ואת יחסיהם עם חבריהם. נמצא (980) Hofesten et al כי קיים קשר בין אקלים כיתתי לבין הישגים לימודיים והבחירה העתידית של מקצוע ההתמחות בבית הספר. החוקרים בתחום זה מסכימים שהסביבה החברתית משפיעה על התנהגותו של התלמיד בתחומים שונים הישגים בלימודים, עמדות, הנעה, דימוי עצמי והשתלבות חברתית. מכל האמור לעיל נובע שחקר הסביבה החברתית שבה פועל התלמיד יעמיק את הבנת העוסקים בכך לגבי תפקודו של כל פרט ולגבי תהליך החינוך בכלל. ואכן, בשנים האחרונות מודגשים הגורמים החברתיים הפועלים והמשפיעים במערכת החינוך. אפשר להתייחס אל הגורמים החברתיים בכיתה בשלוש גישות:. הגישה היחידנית המתמקדת ביחיד כחלק מקבוצה.. גישה קבוצתית המתמקדת בתכונותיה של הכיתה בהיותה קבוצה חברתית.. גישה מערכתית החוקרת את בית הספר כולו כארגון. הגישה שנבחרה בעבודה זו היא הגישה השנייה, המתמקדת בכיתה כקבוצה חברתית. בחרנו בכיתה כמסגרת התייחסות חברתית מפני שתהליך הלמידה בחלקו הגדול קיים במסגרתה. יש לכיתה השפעה גדולה ביותר על התלמיד. מחקרים נוספים מעידים כי קיים קשר חיובי בין יחס התלמיד לבית הספר לבין הישגיו הלימודיים (דרום ריץ 980, מינקוביץ ועמיתיו 980, מוזס 989, קלדרון 99, רותם 98, מניס 99). יחסו החיובי של התלמיד לבית הספר הוא גורם שגם ההורים וגם אנשי חינוך מכירים בחשיבותו. השפעתם של הגורמים הרגשיים והחברתיים במישור בית הספר, הכיתה והפרט בקבוצה הובילה אנשי חינוך (זיו,שרן ועוד) למסקנה ששינוי אקלים חברתי ויצירת אקלים חיובי צריך להיות ולהוות מטרה בפני עצמה במסגרת הפעילות בבית הספר. השינוי צריך להיות מבוסס על הבנה של תהליכים קבוצתיים בכיתה ועל מודעות לצורכי הפרט במצבים השונים. יש להשתמש בכוח הקבוצה במטרה להשיג אקלים חברתי חיובי ובכך להביא להישגים לימודיים ולהקניית ערכים נוספים, לפרט כחלק מהחברה. אבחון האקלים ומדידתו, בדיקת הגורמים המשפיעים עליו, ובדיקת השפעותיו על תוצאות החינוך, עשויים להבהיר את התהליכים החברתיים הפועלים בכיתה ולהסביר את התנהגותם של התלמידים בתחום ההכרתי (למידה) והריגושי (עמדות). תיאור ממצה כזה עשוי לסייע לאנשי חינוך לתכנן תכניות התערבות שונות בסביבה החינוכית במגמה לשפר תהליכי הוראהלמידה. זיו (97) Flanders (979) מציינים, כי האווירה בכיתה תושפע מהיחסים בין מורה לתלמידים לבין עצמם ומחלוקת התפקידים החברתיים שביניהם. מכיוון שקבוצה מלוכדת פועלת טוב יותר, צריך המורה לסייע להגברת הליכוד שבכיתה, בדרך של פעילות משותפת ומתן אפשרות של אינטראקציה. אווירה קבוצתית שומרת על בריאות הנפש של כל יחיד, ומעוררת שאיפה להשתתף בקבוצה, מתן אפשרות ליוזמה עצמית, אחריות משותפת, הקניית הרגשה של מקובלות ואפשרות של פעילות. שיתוף פעולה בלימוד גורם להרגשת סיפוק. 9

10 לכל פרט יש מקום בקבוצה. הדבקות הקבוצתית וחלוקת הכיתה לתתקבוצות, קובעות את האקלים החברתי בה. ניתן באמצעות הקבוצה להעלות את הדימוי העצמי של הפרט והן את הדימוי העצמי הקבוצתי (אדר, 969). יישום תהליכים חברתיים בקבוצת הכיתה היחסים בקבוצת הכיתה או בתת הקבוצה חשובים לתלמיד. הוא חי בעולמו שלו ולא בעולמו של המורה. לעיתים מעוניין התלמיד קודם כל בשיפור יחסיו החברתיים ורק לאחר מכן בשיפור בלימודיו. האישור והעידוד שחבריו מספקים לו חשובים לתלמיד לא פחות ולעיתים אף יותר מזה שהוא מקבל מהמורה. לחץ הקבוצה מהווה עבורו מוטיבציה חזקה מאוד. הקבוצה היא המציאות של התלמיד והיא מכתיבה את התנהגותו. התנהגות התלמידים מוסברת במידה רבה על ידי הקבוצות הקטנות בכיתה, חבורות ותת קבוצות. ככל שגדל כח המשיכה של הקבוצה לגבי חבריה, כן גדלה ההשפעה שהיא עשויה להפעיל עליהם. הלכידות היא אחת מתכונות הקבוצה החשובות. תכונה זו עושה את הקבוצה לבריאה. הלכידות משפיעה הן על היחסים החברתיים בכיתה והן על הישגים בלימודים. הלכידות היא אחד ההיבטים החשובים של האקלים או האווירה בכיתה. בקבוצה בעלת לכידות גבוהה, חבריה מקריבים יותר וישנה הסכמה רבה בין החברים. ארליך (970) מציין כי בכל כיתה קיימים דפוסים מורכבים של יחסים פסיכולוגיים וחברתיים המתרחשים בקביעות ויוצרים אווירת לימוד כיתתית המשפיעה באופן משמעותי על מוטיבציית התלמיד בתחום הלמידה. (978) Schumuk & Schumuk סבורים ששהייה משותפת של התלמידים במסגרת הכיתה משפיעה עליהם באופן אינטלקטואלי ורגשי. יחסיהם הבלתי רשמיים בתחומי הידידות, השפעה יוקרה והערכה משפיעים על הדרך בה הדרישות הרשמיות מהם באות לידי ביצוע. ככל שיחסיו הבין אישיים של התלמיד מטופלים, מעודדים ונתמכים, גדל הסיכוי שהישגיו הלימודיים והתנהגותו בכיתה יושפעו מכך לטובה. יחסים אישיים וטבעיים עם המורה ואווירה בלתי פורמלית בכיתה הכרחיים להתקדמות יעילה של התלמיד. במצב כזה נחוצה לתלמיד תמיכה רגשית אותה מספקת אווירת הלימוד בקבוצה, וזאת בנוסף לשיתוף, לכידות ואחדות דעות היוצרים חיזוקים ומעניקים לתלמיד את היכולת להתמיד בלמידה מעבר למצב הנוכחי. זיו (977) קובע כי כיתה אשר קיימת בה תחרות קבועה על הישגים אישיים או על הישגים של תתקבוצות, אווירתה פחות נעימה מזו של כיתה הפועלת תוך שיתוף פעולה של כל חבריה. הקשר החיובי שבין שיתוף פעולה לבין לכידות ואווירה טובה בקבוצה קיבלה את אישורה במחקרים רבים (ריץ דרום 989, הרץ לזרוביץ 980, מוזס 989, קלדרון 99). הללו העלו, שבקבוצות משתפות פעולה קיימת יותר קומוניקציה בין החברים, יותר לכידות ויותר אהדה הדדית מאשר בקבוצות תחרותיות. מצב של תחרות מהווה גירוי לצורך של המשתתפים בהישג ובכך מגביר את מאמציהם להצליח. 0

11 מקום המורה ביצירת אקלים חברתי בכיתה הכיתה הינה המסגרת הארגונית הברורה והקבועה אליה שייך התלמיד מרגע היכנסו לבית הספר. מסגרת זו מהווה עבור הפרט את הקבוצה. הכיתה עבור הפרט היא סביבה חברתית, שבה מתרחשים תהליכים חברתיים בנוסף לתהליך הלמידה (ברטל, 99). הכיתה נתפסת כמסגרת המתאימה ביותר לתהליך החינוך החברתי (גברעם, 996). הרכב הכיתה, מגוון הפעילות בתוכה, כל אלה מקנים לה משמעות חברתית ערכית גבוהה ביותר. גלאור (988) רואה במסגרת הכיתה את הגוף המאפשר יצירת תהליכים חברתיים ופעילות גומלין המושפעים ממשתנים רבים, כגון: מאפייני הסביבה הפיזית, מאפיינים ארגוניים. המורה וקבוצת הגיל תופסים מקום נכבד בעיצוב תגובותיו האישיות של הילד ביחס לחברה (דרייקוס, 97). הפרט, רוכש מיומנויות אשר היוו את היסוד להסתגלותו החברתית בהמשך חייו. דפוסי התנהגות הקשורים במצב שלו בכיתה, בשיתוף פעולה, בתחרות, עמידה בלחץ החברתי, ומנהיגות, הם רק חלק מהשיעורים החשובים שאותם לומד הילד בכיתה. באמצעות שיטות ההוראה השונות מודגש הקשר בין הישגים לימודיים לבין מעמד חברתי. שחר וריץ (99) מציינים כי יחסים חברתיים חיוביים בין תלמידים יחידים וקבוצות של תלמידים בעלי רקע שונה עשויים לתרום ליצירת אקלים לימודי חיובי. מכאן ניתן להסיק כי ההשקעה בהיבטים חברתיים של הכיתה היא שתקבע אם התלמיד יצליח או ייכשל. אף גברעם (996) שותפה להנחה זו. המורה כאחראי על תהליך ההוראה בכיתה מוצג בספרות המקצועית כאחת הדמויות המרכזיות בקבוצה החברתית הכיתה, והוא מכונה מנהיג הכיתה (דרייקוס 97, זיו 977). מרכזיותו מתבטאת בכך שחסרונו משנה את מהות הקבוצה. הוא שונה מיתר חברי הקבוצה בכך שהוא מבוגר יותר, בידיו התפקיד הפורמאלי של המנהיג. הוא קובע יעדים. בידיו אמצעים לתמריצים וסנקציות. הוא מרכז הכוח והעצבים של הכיתה. הוא חלק מהקבוצה החברתית אך שונה ממנה. הוא חי את חייה והצלחתה היא הצלחתו, אך הוא ממונה ונמצא מעליה. מורה (ברטל 99) הוא מנהיג שמונה לקבוצה ויש בידיו כוח רב. הדחף של המורה לשתף עצמו בחיי הקבוצה בא מהצורך שלו להנהיג את הקבוצה. המודעות העצמית של המורה לצורכי הפרט והכלל היא התכונה המכרעת הקובעת את יכולתו להנהיג את תלמידיו הנהגה תומכת. מחנך הכיתה הוא המנהיג הפתוח השומר על יחסים אישיים טובים בכיתה בעיקר בין מורה ותלמיד יוצרת אינטימיות ומגבירה את ההיכרות ביניהם, והוא אחד הגורמים ליצירת ההנעה ללמידה. מידת העניין שמוצא התלמיד בכיתה ומידת הפעילות הלימודית, החינוכית והחברתית אותה יוצר המורה תקבע את יחס התלמיד, משיכתו והשתייכותו לכיתתו. אווירה חברתית מתאימה רשות לבחירה הדדית בין חברי הקבוצה וסדר ישיבה, הכוונת הקבוצה לשיחות בעלות אפיק חיובי, מעורבות התלמיד כל אלו יגבירו את השאיפה ללמידה ולהישגים גבוהים יותר בלימודים. המחנך יכול להשפיע על ידי יצירת תנאים מתאימים שידגישו את המאפיינים שנאמרו לעיל, בעיקר ביצירת אקלים שיעודד תלמידים לפתיחות ולדיון חופשי. כמו כן המורה יכול להשפיע בתחום החינוך החברתי, שהוא חלק מיצירת אווירה חיובית בכיתה. לתחום זה יש השפעה על חיי היוםיום בכיתה ועל עיצוב האקלים בה. במוקד החינוך החברתי עומדות מסגרות רבות כמו: טיולים, שעת חברה, תקנון, עיתון כיתה ועוד. גברעם (996) מציינת

12 בעבודתה חקר מקרה, חשיבות רבה לחינוך החברתי. זהו פן נוסף בתהליכים המתרחשים בכיתה ובבית הספר בכללותו, המשפיעים על עיצוב אישיותו של התלמיד. גברעם מציינת (עמ' 09), כי "עיסוק בתחום החברתי הוא המטרה והאמצעי הטוב ביותר שדרכו ניתן להגיע לא רק לאקלים חברתי פתוח, מקובל ודמוקרטי, אלא שאקלים זה מאפשר תנאים טובים יותר ללמידה משמעותית לפרט, למורה ולתלמיד כאחד". תפיסת האקלים החברתי בכיתה על ידי התלמיד הנטייה לבחון את אקלים בית הספר גם מנקודת ראותם של התלמידים התפתחה רק בסוף שנות השישים. המטרה היתה לקבל פרופיל בית הספר מנקודת ראותם של התלמידים. באמצעות הפרופיל אפשר לאחד את נקודות החולשה והגורמים המעכבים את האווירה הטובה והיעילה בבית הספר. הפרופיל יסייע גם למצוא דרכים לשיפור ההרגשה והאווירה של התלמידים ובכך להגביר את ההנעה להישגים גבוהים יותר בלימודים. במחקרים שונים (זיו 977, גברעם שושנה 996) נמצא כי להעדפות חברתיות בעת הלמידה יש השלכה על ההישגים הלימודיים. כאשר אותרו נטיות התלמידים בתחום החברתי ושיטות ההוראה הופעלו בהתאם ליכולתם, שאיפתם ומידת התעניינותם, ניכרה עלייה בהישגים לימודיים. השהייה בקבוצת הגיל המהווה חברה בזעיר אנפין והתנסות בתהליכים אישיים ממלאים תפקיד מרכזי בחיברות (סוציאליזציה) הילד. חוקרים רבים התייחסו למסגרת הכיתה ומצאו שהיא משפיעה על משתנים אישיותיים וחברתיים מעבר לקידום האינטלקטואלי (זיו 977). את ההשפעה הזו ייחסו להערכת האקלים החברתי בכיתה. התלמידים מצפים מכל אחד שיעשה כמיטב יכולתו ויסייע לזולתו. לתלמידים השפעה הדדית האחד על השני, ועל המורה (שרן 976). קיימת רמה גבוהה של משיכה הן לקבוצה כגוף והן בין חברי הכיתה לבין עצמם, כמו כן קיימת תקשורת פתוחה המאפשרת תהליכים של התפתחות, עבודה בקבוצות, עבודת עמיתים ועוד יוצרים אווירה טובה ללמידה. באקלים כזה ניתן לצפות להנעה חזקה להגשמת מטרות משותפות, הרגשה נעימה ונינוחה של ביטחון, רמה גבוהה של מעורבות, ומידה גדושה של משיכה מצד התלמיד לבני כיתתו ולבית הספר. מדעני וחוקרי החינוך רואים באקלים חיובי חשיבות רבה. הם סבורים שהיא מעלה את הדימוי העצמי של התלמידים והערך העצמי שלהם, נוטע בהם תחושת שייכות ומקדמת את הישגיהם הלימודיים. אקלים שלילי מעורר תחושת ניכור ופוגם בהישגיהם הלימודיים. לדעת תומר (98), חשוב איך הפרט תופס את סביבתו ולא איך אחרים רואים אותה.

13 הישגים לימודים ואקלים כיתה הישגים לימודיים הערכה פירושה חקירה עקבית של ערך ואיכות של נושא מסוים, כמו: תוכנית, פרוייקט, כישורים אישיים, סטנדרטים וצרכים. הערכת הישגים לימודיים הינה מנגנון של משוב, המספק מידע בדבר השגת מטרות מסוימות (96). Tyler הוא עניין משמעותי העוסק בחיי בני אדם לא רק בחייהם של הצעירים אלא גם בחייהם של מורים ומבוגרים אחרים. לבחון הישגי תלמיד פירושו לדגום באופן שיטתי חלקים רלוונטיים מהתנהגותו, כך שתתאפשר הערכה של רמת הישגיו ביחס ליעדים לימודיים (מנור 98). בין הגורמים הלוקחים חלק בתהליך הלמידה ומדידת ההישגים ניתן למנות מורים, תלמידים, חומר לימודי, בית הספר, הורים וסביבה (נבו 99). התלמיד עשוי להגיע לרמת הישגים גבוהה בתנאי שחומר הלימוד יוגש לו בעקביות ובהירות על ידי המורה. מכאן, למורה תפקיד חשוב בעבודת ההוראה כשמדידת הישגים משמשת עבורו מדד לקביעת רמת עבודתו לקשר שהוא מפתח עם תלמידיו ולמידת התקדמות תלמידיו בחומר הלימוד. מורה המשתמש בהערכה ככלי לקידום תלמידיו, ינחה אותם לקראת הידע שהוצב בפניהם כשהוא משתפם בתהליכי הלמידה והערכה. שיתוף זה יפתח בפניהם אפשרויות למידה מגוונות, חשיבה ברמות גבוהות ואפשרות להישגים גבוהים. המושג הישגים לימודיים כולל מושגים נלווים, כמו: ידע, יכולת,עמדות, מיומנות, הצלחה וכישלון. כמו כן הישגים לימודיים נמצאו קשורים למספר משתנים אישיותיים דימוי עצמי, רמת שאיפות, מצב סוציואקונומי, עדתיות ועוד. הקניית הידע אינה המטרה היחידה של הלומדים בבית הספר ולא יכולה לשמש אמת מידה יחידה לשפוט באמצעותה את הצלחתו או יעילותו של הלומד בבית הספר, הקניית ערכים, עיצוב גישות וגיבוש תגובה לתופעות חברתיות סביבתיות הינן מטרות חינוכיות נוספות בעלות ערך רב, עבור הלומדים בבית הספר. חשוב לאמץ גישות אלו על מנת לתרום לאקלים טוב יותר בכיתה ובבית הספר ובכך לגרום להנעה פנימית חזקה יותר של התלמיד. אקלים כיתה והישגים לימודיים אקלים הכיתה נחשב כחלק מן האקלים של בית הספר ולמרות ההתפתחות המקבילה של שני התחומים והקשר הלוגי ביניהם מבחינה מחקרית, נותרו שניהם עצמאיים במידה רבה (קלדרון.(99 יחד עם זאת חלק מן החוקרים ראו באקלים הכיתה אחת הדרכים האפשריות לבחון גם את אקלים בית הספר. בחלק מן המחקרים אשר התמקדו בנעשה בתוך בית הספר, המשתנים הנתונים לשליטת בית הספר, נבדק הקשר בין אקלים בית הספר וכיתה לבין הישגי התלמידים. זאת מתוך הנחה כי השפעת אקלים בית הספר צריך להתבטא, בין היתר, גם במדדים מקובלים של הצלחה וכישלון במערכת החינוך, דהיינו הצלחה וכישלון בלימודים. (98, Riorden עמ' 0) טוען: "אקלימים

14 לימודיים בונים יכולים להיות כל כך חשובים שסדר העדיפויות צריך להשתנות באופן דרסטי". כלומר, במטרה לקדם את ההישגים הלימודיים יש להעביר את הטיפול בשיפור אקלים בית הספר לראש סולם העדיפויות. במחקרים רבים אכן נמצא קשר בין משתני האקלים בארגון החינוכי לבין הישגים הלימודיים של תלמידיו. בישראל חקרו ענבר, אדלר ורש (977) את הקשר בין עמדות מורים כלפי חטיבת הביניים ונתונים אישיים לבין הישגים של התלמידים. אקלים חטיבת הביניים נקבע על פי ארבעה מדדים שתוארו על ידי המורים: מדיניות החטיבה, שביעות רצון המורים ויחסם לעבודה, יחס המורים לשינוי שחוללה הרפורמה והגישות החינוכיות של המורים. בניתוח נתקבלו שני קטבים של אקלים: קוטב הישגי שמרני לעומת קוטב אינטגרטיבי פתוח. נמצא כי אקלים אינטגרטיבי פתוח קשור ברמת הישגים גבוהה יותר. קלדרון (99) בדקה את הקשר בין תפיסת התלמיד את איכות החיים בבית הספר לבין הישגיו בבחינות הבגרות, ומצאה כי תפיסת איכות החיים בבית הספר תורמת באופן שונה להישגי התלמידים בבחינות הבגרות. כמו כן התוצאות אוששו את הנחת מחקרה, כי מעבר להשפעתם של משתני רקע ונתונים אישיים, יש לתפיסת התלמידים את אקלים בית הספר קשר להישגים לימודיים. הדגש הרב הניתן להישגים לימודיים בבתי ספר בארץ גורם לכך שהם הופכים למשאב חברתי כבדמשקל בהתגבשות היחסים בכיתה. משתמע מכך, שהבלטת הישגים לימודיים עלולה לעכב התפתחות רצויה של יחסים חברתיים בין יחידים מקבוצות שונות. מניס (99) בדק ומצא, כי קיים קשר בין האקלים הכיתתי להישגי התלמידים במקצוע המתמטיקה. מניס מסיק ממחקרו כי אפשר להשליך את תוצאות מחקריו גם למקצועות אחרים. מנור (98) בדקה קשרים בין טיפוסי לחצים ומטלות באקלים החברתי לבין ההצלחה או הכישלון בהישגים הלימודיים של התלמידים. מחקרה העלה, כי ללחצים שבהם נתון התלמיד מעורבות, תחרות, גיוון בשיטות ההוראה ותמיכת המורה נמצא קשר חיובי עם ההישגים הלימודיים. כמו כן נמצא, כי האקלים מבחין בין בתי ספר שבהם הדגש הו אמוציונלי והתלמיד הוא במרכז, לבין בתי הספר שבהם הדגש הוא אינסטרומנטלי ובית הספר הוא במרכז. (97) Nillsen & Kirk שסיכמו אחד עשר מאמרים שנתפרסמו עד ראשית שנות ה 70, הצביעו על קשרים חלשים וכלליים ביותר בין ההיבט הריגושי של אקלים הכיתה לבין ההישגים הלימודיים של התלמידים. רק מחקרים מעטים הראו קשר חיובי בין "אקלים טוב" לבין הישגים גבוהים. מחקרים אחרים הראו קשר חיובי בין אקלים "פתוח" לבין יצירתיות והערכה עצמית חיובית. היעדר הקשר החדמשמעי בין האקלים לבין הישגי התלמידים מוליך למספר מסקנות אפשריות. ראשית, יתכן שכמה מכלי המדידה שפותחו במשך השנים היו בעלי תוקף נמוך, כלומר: יתכן שחלק מן הכלים נתכוונו אמנם למדוד אקלים כיתה או בית ספר, אך למעשה מדדו דברים אחרים. שנית, המושג "אקלים" הוא ככל הנראה רחב ומגוון מדי מכדי שיהיה לו ערך ניבוי חשוב לגבי משתני תוצאה של התלמידים או מורים, הישגים, הרגשה חיובית או שלילית כלפי מקום העבודה וכיוצ"ב. שלישית, תוצאות, כמו: הישגים או תפוקות חינוכיות אחרות, אינן מושגות על ידי גורם אחד ואפילו לא על ידי מקבץ של גורמים, אלא על ידי מגוון רחב של גורמים אפשריים, שהקשרים ביניהם מורכבים ביותר.

15 ח לסיכום ניתן לומר, כי ממצאי המחקרים שהוצגו ואחרים Schmak) Walberg H.J (966),,(969) אנדרסן,(970) Epstein,(979) Moos,(976) McParland & מנור (98) ועוד) מובילים למסקנה המרכזית כי בית הספר, על מבנהו הארגוני חברתי ועל תהליכיו הפדגוגיים היחודיים, משפיע השפעה מכרעת על הישגי התלמידים. ממצאי המחקרים מחזקים את ההנחה כי קיים קשר בין אקלים בית הספר לבין ההישגים הלימודיים של תלמידיו. בהנחה שיחס התלמידים לבית הספר אכן משקף חלק מאקלים בית הספר, ממצאים אלה מספקים את הדחף להמשך המחקר בתחום זה לבדיקת יחסם של התלמידים לבית ספרם, ובהמשך לבדיקת הקשר בין תפיסתם את בית ספרם לבין הישגיהם הלימודיים. מין התלמיד ויחסו לבית הספר אנשי חינוך נוטים לדעה כי בנות מתייחסות ברצינות רבה יותר ובאופן חיובי יותר לבית הספר לעומת בנים. המחקר החינוכי נוטה לאמת הנחה זו. בחלק מהמחקרים נמצא כי קיים הבדל בין תפיסת בנים לתפיסת בנות את אקלים הכיתה. להלן מספר דוגמאות מחקריות. באנגליה, מחקריהם של (97,969) Barker Lunn שחקרו עמדות כלפי בית הספר, ומחקרו של.D (969) Sharples, אשר חקר את היחס למקצועות הלימוד השונים הראו שלבנות יחס חיובי יותר מאשר לבנים. בישראל, הרץ לזרוביץ ושרן (980) בדקו בין היתר, את תפיסת האקלים החברתי בקרב, ילדים ב כיתות א' ' בחמישה בתי ספר עירוניים בישראל. החוקרים מצאו כי קיים הבדל בהערכת אקלים כיתה בין בנים לבנות. דרום ריץ ואברהמי (980) בדקו את תפיסת איכות החיים ב 66 בתי ספר, כאשר אחד הסולמות מתוך שבעה בדק האם קיימים הבדלים בין בנים ובנות. נכללו 99 תלמידים מכיתה ד' י"ב מבתי ספר טעוני טיפוח ומבוססים בישראל, מתוכם יותר ממחצית היו בנות. במחקרם נמצא כי הבנות מגלות יחס חיובי יותר לבית הספר מאשר הבנים בארבעה מתוך שבעת הסולמות שנבדקו. במחקר שבדק את ההישגים והעמדות של תלמידי ישראל בתחום מדעי הטבע ברמת בית הספר היסודי, חטיבת הביניים ותיכון, מצאו תמיר לוין ועמיתים (988) שקיימת הערכה שונה לגבי תהליכי הלמידה וההוראה בשיעורי המדע אצל בנים לעומת בנות. מהמחקר עולה כי דפוס ההערכה של הבנים שונה מעט מזה של הבנות. כמו כן נמצא כי בנות מגלות עמדות חיוביות יותר כלפי בית הספר מאשר הבנים. ברמת בית ספר תיכון, כיתות י"ב נמצא כי בנות מגלות יחס חיובי יותר לבית הספר וכן שקידה ומסירות ללימודים ובהכנת שיעורים יותר מאשר בנים (קלדרון, 99) ביחס למקצועות מדע נמצא כי בנות מתעניינות בהם פחות מאשר בנים. בניגוד לממצאי המחקרים שנסקרו, קיימת שורה של מחקרים שנערכו בארצות שונות ובקרב תלמידי בית הספר היסודי והתיכון, בהם לא נמצאו הבדלים בין בנים לבנות ביחסם לבית הספר, כגון: (976) Epstein & McParland מנור.(98) במחקרים לעיל מתברר כי התחום העיקרי שנבדק היה המימד הלימודי ולא שביעות רצון כללי. ניתן לשער שבנות מגלות יחס חיובי יותר לבית הספר בתחומים כמו שביעות רצון כללית ויחסים

16 עם גורמים אנושיים בבית הספר מורה, חברים לכיתה וכו', ואילו בתחום הלימודי יחסם של הבנים אינו נופל מזה של הבנות. למרות האמור לעיל ניתן לומר כי בדרך כלל הבנות מגלות יחס חיובי יותר לבית הספר מאשר הבנים. אולם מאחר ורק חלק מן המחקרים גילו כי תופעה זו קיימת, יש לחזור ולבדוק בממדים השונים של אקלים בית הספר ובשכבות גיל שונות. בעבודה זו בדקנו את הקשר בין אקלים חברתי חיובי לבין הישגים לימודיים בקרב בנים ובנות בכיתות ט', בהמשך נבדוק אם אכן קיים הבדל בין בנים לבנות. יחס לבית הספר והישגים לימודיים אחד המחקרים שנתן תנופה רבה לחקר הקשר בין יחס לבית הספר לבין הישגים לימודיים הוא (969), Walenberg שפיתח את מכשיר.LEI הוא העביר את השאלון ל,700 תלמידים ב כיתות לפיסיקה בארה"ב. בנוסף להישגים בתחום הקוגנטיבי בחן את הקשר בין יחס לבית הספר לבין הישגים, ומצא כי ליחס לבית הספר תרומה ממשית להסבר השונות, לאחר נטרול השפעת מנת המשכל. שמאק (966) במחקרו על אקלים חברתי בבית הספר, מצא שתלמידים אשר הרגישו כי יש ביכולתם להשפיע על תלמידים אחרים ועל מורים מבחינת הפעולות הלימודיות הנהוגות בכיתה, תופשים את מצבם בכיתה תפישה חיובית יותר, יש להם יחס חיובי יותר כלפי בית הספר, והם מגיעים לניצול יעיל יותר של כישוריהם האינטלקטואלים בתחום הלימודי. תלמידים החשים חסרי אונים ביחס לסביבתם החברתית מגלים יחס שלילי, יחסית, כלפי בית הספר, ולרוב אינם יודעים לנצל את כישוריהם האינטלקטואלים בתחום הלימודי. במחקרם של (976) Epstein & McParland נמצא מתאם נמוך אבל מובהק בין יחס לבית הספר לבין ציוני בית הספר וציונים במבחן סטנדרטי. אבל הקשר היה חזק יותר במקרה של ציונים בתעודה. ממצא נוסף ומעניין שעלה במחקרם, היה שתלמידים בעלי הישגים גבוהים בתעודה והישגים נמוכים במבחן סטנדרטי הביעו יחס אוהד יותר לבית הספר מאשר תלמידים בעלי הישגים נמוכים בתעודה והישגים גבוהים במבחן ההישגים הסטנדרטי. (978) Brookover et al ערכו מחקר מקיף בקרב תלמידי בתי ספר יסודיים וניסו לבדוק את התרומה הייחודית של האקלים להישגים לימודיים מעבר לשונות המוסברת על ידי משתנים סוציואקונומיים. השוני במחקרם לעומת שאר המחקרים שנסקרו נעוץ בהגדרת האקלים כשילוב של תפיסות התלמיד, המורה והמנהל את חיי בית הספר. בהתאם להגדרה זו הועברו שאלונים שונים לתלמידים, מורים ומנהלים ב 9 בתי ספר במדגם מייצג במדינת מישיגן. בניתוח רגרסיה מרובה נמצא כי משתנה האקלים תורם להסבר השונות בהישגים מעבר לרמה חברתית כלכלית וגזע. גם מספר מחקרים שנערכו באנגליה מצביעים על קשר חיובי לבית הספר לתלמידים בעלי הישגים גבוהים מהממוצע מאשר תלמידים בעלי הישגים נמוכים. מינקוביץ ועמיתיו (980) ערכו מחקר אשר נועד להציג תמונת מצב של הישגי מערכת החינוך כולה בכמה מקצועות ולזהות גורמי רקע וגורמי בית הספר המסבירים הבדלים בהישגים. מחקרם בחן את הקשר בין הישגים לימודיים ויחס של התלמיד לשלושה מימדים של בית הספר: המורה, הכיתה ובית הספר. נמצא מתאם חיובי נמוך, אבל מובהק, בין שלושת המימדים לבין הישגי 6

17 תלמידי כיתה ד'. לא כן בכיתה ו'. ממחקרם נראה שהיחס לכיתה נמצא בקשר החזק ביותר עם הישגים בקרב שתי קבוצות התלמידים, בכיוון החיובי. במחקרם של (99) Bulcock et al נמצא שתפיסתם של התלמידים את החיים בבית ספרם מנבאת את שביעות הרצון או אי שביעות הרצון מן הלימודים וגם את הישגיהם בהבנת הנקרא ובחשבון. לאור ממצאי המחקרים מתחזקת המסקנה כי קיים קשר בין אקלים כיתה חיובי לבין ההישגים הלימודיים. שאלת המחקר היסודית היתה האם קיים קשר בין תפיסת הצורות השונות של האקלים החברתי בבית הספר לבין הישגיו של התלמיד בתחומי ידע שונים?. מטרות המחקר ורציונל המחקר נועד לבדוק האם קיימים הבדלים בין בנים לבנות בתפישת אקלים כיתה והשפעה על ההישגים הלימודיים. וזאת בנוסף לבדיקה על מידת ההשפעה של האקלים הכיתתי על ההישגים באופן כללי. לדעתנו תהיה הבחנה בין מרכיבי האקלים המשפיעים בכל כיתה, כלומר המרכיב שישפיע אצל הבנים לא יהיה זהה לזה שמשפיע אצל הבנות, אך במכלול, תהיה השפעה בשתי הכיתות. הרציונאל העומד מאחורי ההשערה הוא, שדברים שחשובים לבנים בכיתה והדברים החשובים לבנות בכיתה שונים אלו מאלו. אך לשניהם בסופו של דבר חשוב שיהיה אקלים כיתה חיובי. הגדרתם את האקלים החיובי, בפירוק למרכיבים תהיה שונה.. משתני המחקר שמות המשתנים ושמות ערכיהם.. משתנה בלתי תלוי רמת אקלים כיתה. בדיקת ערכי האקלים: שיתוף פעולה ואחריות, ריכוז מנהיגות והשפעה כיתתית, לכידות ומשיכה בין אישית מול עוינות ודחייה... משתנה תלוי לתלמידים... משתני רקע דמוגרפיים הישגים לימודיים הציונים נבדקו בשבעה מקצועות אשר פורטו בשאלון כיתה ט', כיתת בנים וכיתת בנות בבי"ס תיכון דתי עירוני גדרה, אוכלוסייה ברובה מעדות המזרח, חלק ילידי הארץ וחלק עולים (ממוצא אתיופי). מצב סוציו אקונומי ממוצע. תיכון אקסטרני (לא פנימייתי). לימודים משעה 8:00 עד :00 חמישה ימים בשבוע וביום שישי בכיתה והוא פיקח על מילוי השאלונים. 8:00 עד :00. השאלונים הועברו במסגרת שיעור כאשר היה מורה. השערת המחקר השערת המחקר היא שיימצא קשר חיובי בין אקלים כיתה חיובי לרמת ההישגים הלימודיים. ויימצאו הבדלים בין בנים ובנות בתפישתם את האקלים הכיתתי ובהשפעת מרכיבי האקלים על ההישגים ברמות שונות. 7

18 . שיטת המחקר. אוכלוסיית המחקר נבחרו שתי כיתות ט' בבי"ס תיכוני עירוני. הנגישות שלנו אליהן. (הכרת המנהל, המורה וכו'.) כיתת בנים וכיתת בנות. היא מיוצאי עדות המזרח. (תושבי גדרה.) ובמצב סוציואקונומי ממוצע.. הליך הניסוי. כיתות אלו נבחרו בגלל ביה"ס נחשב לתיכון דתי רגיל. רב האוכלוסיה התלמידים קיבלו שאלון (כלי המחקר) וכל תלמיד נדרש לענות עליו בכנות וע"פ תחושתו הפנימית, לא היתה התערבות בכיתה, אלא התייחסות למצב קיים.. כלי המחקר.. שם הכלי ושם מחברו: מדד תפישת האקלים החברתי של (968) Anderson,Walberg & שתורגם לעברית ועובד ע"י שרן ולזרוביץ (978). הזמן הדרוש להעברת השאלון 0 דקות... תיאור הכלי: א. הכלי בודק את תפישת האקלים החברתי בכיתה מנקודת מבטם של תלמידי הכיתה. למדד שלושה תחומים המתארים את רמת תפישת האקלים החברתי של הכיתה: מנהיגות והשפעה בכיתה, עוינות ודחייה. אווירת תחרות מול שיתוף פעולה, דוגמא לשאלות: בכיתה שלי התלמידים מתחשבים אחד בשני. ב. השאלון מועבר לקבוצה. יש בכיתתי תלמידים שלועגים לאחרים וכו'. לכידות ומשיכה ריכוז ביןאישית מול ג. השאלון נועד לתלמידים משכבה ט', בשתי קבוצות כיתת בנים וכיתת בנות באותו ביה"ס. ד. סוג השאלות: מילוליות. ה. תוקף נראה: בשאלון שלושים היגדים. בכל היגד מתבקש הילד לסמן תשובה על פי סולם מ, כאשר הספרה מציינת: אף פעם לא, והספרה מציינת: תמיד. (יתכן וכדאי שהגדרות אלו יהיו מעל הסולם, בשאלון הנוכחי הגדרות אלו מופיעות מעל השאלות). הוראות השאלון ברורות, בשאלון נכתב הסבר לתלמידים כי השאלון אנונימי. הובהר כי אין תשובות נכונות או לא נכונות, כל תשובה מתקבלת ובלבד שתבטא את תחושותיו הפנימיות של הילד בזמן מילוי השאלון. בנוסף, בעת העברת השאלון ניתן הסבר חוזר בע"פ. למראית עין השאלון מסודר וצורתו החיצונית אסטטית. ו. אין צורך בכישורים מיוחדים של הבוחן, כל אדם יכול להעביר שאלון זה.. הגורמים (תת סולמות סקלות) בשאלון (תוקף מבנה): א. שמות הגורמים בשאלון על פי נושאים שונים ומספרי הפריטים הכלולים בהם: שיתוף פעולה ואחריות 8 פריטים. תחרות, ריכוז מנהיגות פריטים. לכידות ומשיכה בין אישית 0 פריטים. תקשורת (מילולית) פריטים. תקשורת (לא מילולית) פריטים. 8

19 ב. החוקר מצא את ממדי התוכן ע"י ניתוח גורמים ושיקולי תוכן. בשאלון זהנעשה שימוש רק בחלק מן השאלות שבשאלון המקורי (0 מתוך 60), אלו שיש להן קשר ישיר לנושא בו עוסק המחקר הנוכחי. מסיבה זו ומאחר ומהימנות הגורמים בשאלון המקורי היתה מאוד נמוכה (0.0 ו 0.60 ), וכן בחלוקה של 0 השאלות הנבחרות ל הגורמים במקור יצרה גורם עם שאלות וגורם נוסף עם שאלות שהמהימנות הפנימית שלהם היתה נמוכה,לכן היה צורך להריץ ניתוח גורמים מחדש ולבדוק שוב את תוקף השאלון. בשאלון ספציפי זה התקבלו ע"י ניתוח הגורמים שלושה גורמים: שיתוף פעולה מול אחריות פריטים. ריכוז מנהיגות והשפעה כיתתית פריטים. לכידות ומשיכה בין אישית מול עוינות ודחייה 7 פריטים... שאלות בעלות משמעות הפוכה לצורך החישובים הסטטיסטיים היה צורך להפוך שאלות שנוסחו בצורה שלילית. השאלות שבוצע עליהם היפוך, הן שאלות מספר:.,,6,7,,,7,8,0,,,,7,8,9,0.. מהימנות תקיפות ונורמות השאלון: א. סוג המהימנות היא אלפא של קרונבך. a = 0.8 בבדיקת המהימנות של השאלון באופן כללי, נמצא אלפא של קרונבך מהימנות תתי הגורמים: a = 0.80 שיתוף פעולה a = 0.68 לכידות ומשיכה a = 0.77 מנהיגות ב. סוג התקפות הינו תוקף מבנה המאופיין בניתוח גורמים (דרך אימפירית). ג. נורמה תוך קבוצתית עפ"י מדגם הקבוצה. קבוצת ניסוי מול קבוצת ביקורת...6 סוג הסולם וסוגי הפריטים בשאלון: א. סולם ליקרט מ עד, כאשר מציין:אף פעם לא ו מציין: תמיד. ב. דוגמאות מאפיינות של פריטים: בכיתה שלי התלמידים מתחשבים אחד בשני. יש ילדים בכיתה שלי, שתמיד רוצים להיות חשובים ביותר. רוב התלמידים בכיתתי נשמעים לכמה תלמידים שקובעים עבורם. יש בכיתתי תלמידים שלועגים לאחרים. התלמידים בכיתה שלי רבים הרבה זה עם זה...7 שיטת ציינון השאלון: השאלון נבדק על יד בדיקת ממצאים וסיכומים. נעשתה גם בדיקת תקיפות תוכן של הפריטים בשאלון. 9

20 ..8 טבלת סיכום מרכיבי השאלון: מספר הגורם בשאלון מספר השאלות מספרי השאלות ההפוכות אלפא ממוצע סטיית תקן טווח ,,6,7,, 7,8,0,,,,7,8,9,0, 0 6,7,,0,,,,7,8,,7,8,9,0 0,,8,9,0,,,6,,,6,6,7,,9,0,,,,7,8,,,7,8,9,0 אקלים כיתה כללי שיתוף פעולה לכידות ומשיכה ריכוז מנהיגות מתמטיקה אנגלית תורה נביא לשון ספרות הבעה הליך ומערך מחקר בחודש אדר תשס"ו הועברו השאלונים בשתי הכיתות במקביל. לפני חלוקת השאלונים הוסבר לתלמידים אופן מילוי השאלון, הובהר כי אין זה מבחן וכל אחד התבקש לענות בהתאם לתחושתו והרגשתו האישית. התלמידים שיתפו פעולה, העברת השאלונים ארכה כרבע שעה וכ 9 אחוז מהם מולאו באופן מלא ותקין ושימשו לצורך המחקר.. שיטת עיבוד נתונים על ידי תוכנת אקסל וspss..6 בעיות אתיות התלמידים התבקשו לכתוב את ציוניהם בעצמם, אין אפשרות לדעת אם המידע הוא אמין או לא, תלמיד שרצה "הוסיף לעצמו ציון".. אבל הסוד שבמחקר שכזה הוא האמון הניתן....7 לוח זמנים את השאלונים התלמידים מילאו באמצע השנה, המדד לציוניהם הוא מחצית א', ותחילת מחצית ב'. לחלקם היו ציוני מחצית א' בלבד. 0

21 . הממצאים (תוצאות) לוח מתאמים (קשר) מתאמים בין ציונים לבין מרכיבי האקלים כיתה. שיתוף פעולה לכידות ומשיכה ריכוז מנהיגות כללי.7*.6** מתמטיקה.89**.89**.6*.99**.79**.99**.* אנגלית תורה נביא לשון ספרות הבעה P<.0 ** P<.0 * בטבלה שלפנינו אנו רואים כי קיים מתאם גבוה בין מתמטיקה לריכוז מנהיגות, בחלק מהמקצועות ההומניים קיים קשר ללכידות ומשיכה (אנגלית, נביא,הבעה), ואנגלית קשור גם למנהיגות וגם ללכידות ומשיכה. בין המקצועות לאקלים כיתה כללי, לא נמצא קשר במקצועות תורה, ספרות והבעה. טבלת המתאמים הזו היא קבוצתית, של שתי הכיתות שנדגמו יחד, כדי שנוכל לבדוק אם המתאמים "שייכים" לכיתת הבנים או הבנות פיצלנו את הקבוצות לפי מגדר בטבלה הבאה.

22 לפי מגדר מגדר שיתוף פעולה לכידות ומשיכה ריכוז מנהיגות כללי.9*.6*.*.*.*.**.9**.6*.08*.90*.88** מתמטיקה אנגלית תורה נביא לשון ספרות הבעה בנים בנות בנים בנות בנים בנות בנים בנות בנים בנות בנים בנות בנים בנות בטבלה זו מוצג הקשר בין אקלים כיתה להישגים לפי קבוצות מגדר. קיים קשר בין בנות ללכידות ומשיכה. וקשר בין בנים למנהיגות. נמצא, כי בנות מצליחות במקצועות הומאניים כיוון שהן משתפות פעולה ומתפתחות. ואת הבנים לא מעניינת השותפות בחברה ברמה זו, חשובה המנהיגות, ונמצא קשר בין מתמטיקה, כמקצוע ריאלי, למנהיגות אצל בנים.

23 ל( ל( טבלת מבחן T (הבדלים) על מנת לבדוק את ההשערה כי יימצאו הבדלים בין בנים לבנות ביחס להישגים ועמדות, חושבו מבחני T. SIG(P) DF T אקלים כיתה כללי שיתוף פעולה לכידות ומשיכה ריכוז מנהיגות מתמטיקה אנגלית תורה נביא לשון ספרות הבעה מגדר מספר הנבדקים ממוצע סטיית תקן סטייה מהממוצע.009** 7.7 בנים בנות * 7.06 בנים... בנות בנים מ.) 7.7 בנות * 7. בנים בנות בנים מ.) 99. בנות ל.מ.. בנים בנות ל.מ..6 בנים בנות **.07 בנים בנות **.77 בנים בנות בנים בנות בנים בנות P<.0* בטבלה זו מוצגים ההבדלים בין בנים ובנות ביחס להישגים ועמדות. נמצא כי באקלים כיתה כללי יש הבדלים בין תפישת הבנים לתפישת הבנות את ההישגים, ובמרכיביו יש רק בשיתוף פעולה ובריכוז מנהיגות. בין המקצועות, נמצאו הבדלים רק בתפישתם את הנביא והלשון.

24 גרפים להמחשה ברורה יותר של הטבלה ניתן להציג את ההבדלים שבין הבנים לבנות ביחסיהם להישגים ועמדות באמצעות הגרפים הבאים: בנים בנות אקלים כיתה שיתוף פעולה לכידות ומשיכה ריכוז מנהיגות ניתן לראות בבירור כי הבנות מייחסות חשיבות רבה יותר מאשר הבנים לתפיסתם את האקלים ואת מרכיביו. אם כי ההפרש בין הבנים לבנות אינו משמעותי ובגבול סטיית התקן.

25 בנות בנים לשון ספרות הבעה נביא מתמטיקה אנגלית תורה גם בטבלה זו, של תפיסת הבנות והבנים את יחסם להישגיהם, אנו רואים כי הבנות מייחסות חשיבות רבה יותר מאשר הבנים, אם כי גם כאן, זה עדיין בגבול סטיית התקן.

26 . דיון. מטרתו העיקרית של מחקר זה היה לעמוד על הקשר בין אקלים חברתי לבין הישגים לימודיים בכיתה ט' בהשוואה בין בנים לבנות. כדי לעמוד על קשר זה העברנו שאלון לבדיקת תפיסת התלמידים את האקלים בכיתתם וביקשנו מהם לרשום את ציוניהם. שאלון האקלים חובר בידי (968) Anderson,Walberg & ותורגם לעברית ועובד ע"י שרן ולזרוביץ (978). (השאלון נקרא: מדד תפישת האקלים החברתי). מחקרים רבים סיפקו הוכחות לכך שלאקלים כיתה ולאקלים בית הספר חלק לא מבוטל בהסבר בהישגים לימודיים, בנוסף לנתונים אישיים נתוני יכולת (נתונים פסיכולוגיים), רקע עדתי, ורמה סוציואקונומית וכן נתונים משפחתיים של התלמיד. בהתבסס על הרקע התיאורטי עמדה במרכז מחקרנו ההשערה כי יימצא קשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים כפי שנתפס על ידי התלמידים במקצועות הלימוד העיקריים. וימצאו הבדלים בין בנים ובנות בתפיסתם את האקלים הכיתתי. השערת המחקר אוששה. באופן כללי הוכח שקיים קשר בין אקלים כיתה חיובי לציוני התלמידים. אולם הופתענו לגלות שקיימים הבדלים בפרטי המשתנה, במקצועות ובמינים. לדוגמה, מרכיב המנהיגות. גם אצל הבנים וגם אצל הבנות היה משמעותי במקצוע המתמטיקה, אך רק אצל הבנות היה משמעותי באנגלית. ממצאינו מצטרפים למחקרים נוספים אשר מלמדים כי לבית הספר ולכיתה על כל מרכיביה ולתהליך הייחודי המתרחש בתוכה קשר להישגי התלמידים מעבר לקשר המיוחס ולגורמי הרקע ולגורמים האישיים והמשפחתיים. (99) Grosin חקר מורים בשמונה חט"ב בשוודיה ומצא מתאמים מובהקים סטטיסטית בין אקלים בית הספר לבין הישגי התלמידים והתנהגותם. Grusin העלה במחקרו שאקלים בית הספר הוא גורם חזק יותר בשיפור הישגים בבית הספר מאשר הרקע החברתי כלכלי של התלמידים. במילים אחרות, באקלים בית ספרי "טוב" תלמידים מרקע חברתי כלכלי חלש יכולים להגיע להישגים לימודיים טובים יותר מאשר תלמידים מרקע חברתי כלכלי חזק הלומדים בבתי ספר שבהם אקלים בית ספרי "לא טוב". 6

27 לאור ממצאי מחקרנו צדק (98) Grosin בטענתו כי האקלים הלימודי הבונה יכול להיות כל כך חשוב עד כי עלינו לשנות את סדר העדיפויות שלנו בשעה שאנו רוצים להעלות את היעילות ורמת ההישגים הלימודיים בבית הספר. שינוי סדר העדיפויות יכול לבוא באופנים שונים, החל ביצירת מודעות לתרומה החשובה של האקלים הבית ספרי וכיתתי ולאופן תפיסתם של התלמידים לשיפור ההישגים, וכלה בהפניית משאבים ומאמצים רבים יותר לשיפורו. אצל בנים לדוגמא, במקצוע לימוד הנחשב מרכזי מתמטיקה גדולה תרומת האקלים החברתי ומרכיב המנהיגות. כשמשכילים לנתב את האקלים הכיתתי בצורה חיובית, התלמידים מרוצים מהאוירה בכיתה שהלימודים אינם קשים במיוחד ובעקבות האקלים הנוח והיחס האוהד של המורה תהיה מוטיבציה גבוהה להישגים במקצוע זה. מכאן שהאווירה החברתית מקרינה קשר חיובי וחזק על רצון להישגיות אף במקצוע קשה לכאורה כמו מתמטיקה. בהקשר לבנות, ראוי לשמור איתן על לכידות ושיתוף פעולה, ע"מ להפיק תוצאות טובות, בעיקר במקצועות ההומאניים. אקלים כיתתי מנבא בסופו של דבר הצלחה בלימודים, חלקו באופן חיובי חלקו באופן שלילי ובולט האקלים הלימודי כמנבא בצורה חיובית. ניתן לסכם ולומר כי באופן כללי יש לתפיסת התלמיד את האקלים הכיתתי קשר חזק להישגים בלימודים. זאת למרות מציאת קשרים בעלי כיוון שלילי בחלק מהסולמות. קשר שלילי משמעותי היא שהצלחת התלמידים בלימודים היא למרות ההערכה הנמוכה שלהם בחיי בית הספר. ממצאים אלו משקפים גישה פרגמאטית של תלמידים כי ההצלחה בלימודים היא המפתח להצלחה חברתית.. השוואה למחקרים דומים שנעשו בעבר בעבודתנו זו הסתמכנו על מחקר קודם שנעשה על בנות בחטיבת ביניים דתית אזורית לבנות השומרון. המחקר נעשה על בנות בכיתה ט' בשנת תשנ"ז. (מחקר דומה, אם כי השאלון שהועבר אז ועכשיו הוא לא אותו שאלון. ( ממצאי המחקר מראים על קשר חזק בין מקצוע המתמטיקה לבין אקלים כיתה גם במחקר הזה, אך לא נעשתה השוואה ולא נבדקה אוכלוסיית הבנים. גם במחקר הזה התגלה קשר חזק בין האקלים כיתה להישגים הלימודיים.. האם התיאוריה מאושרת או לא? נמק התיאוריה על מציאת קשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים הוכח. אקלים כיתה חיובי, הציונים גבוהים יותר, וההישגים עולים. נמצא כי כאשר קיים. סיכום מסקנות סופיות. אקלים כיתתי חיובי תורם להתפתחות האישית של התלמיד, עוזר לו להשיג ציונים טובים להצליח ולהשתלב בחיי בית הספר והחברה. טיפוח אקלים כיתה חיובי יכול לעזור רבות בהעלאת הציונים ובתרומה לתלמיד. על המורה ליצור מודעות לתרומה החשובה של האקלים הבית ספרי וכיתתי על ההישגים הלימודיים בבית הספר בקרב התלמידים, ועליו להפנות גם משאבים ומאמצים כדי לגרום לשיפור ולהשפעה חיובית. במחקרים נוספים נמצא כי האקלים הכיתתי לא כולל רק את התנהגות והתנהלות התלמידים בינם לבין עצמם בכיתה, אלא נבדקה כל הדינאמיות והקשר בין המורה, לתלמידים, לסגנון 7

28 ההוראה, ולקשר בין התלמידים לבין עצמם. כל אלה מציגים את מפת האקלים הכיתה וכל מרכיב כאן משפיע על רמת ההישגים. לדוגמא, הוראת עמיתים, למידה שיתופית וכו', בזמן שאקלים הכיתה חיובי יכול לקדם את הישגי התלמידים. מורה המגלה יחס מבין ומתחשב בתלמידיו, המוכן להאזין להם ולהתחשב בדעתם, יכול לעזור לתלמידים וליצור אוירה לימודית נוחה בכיתה. באוירה כזאת יכולים התלמידים לתת ביטוי טוב יותר ליכולתם, הם בטוחים יותר בעצמם ואינם מסתובבים בהרגשת כישלון. להערכת חוקרים נוספים הסבר זה תופס בכל שנות הלימוד ובעיקר בחטיבה, שזהו גיל ההתבגרות והמעבר לתיכון. השאיפה להעלות את רמת ההישגים בבית הספר היא נחלתם של הורים, תלמידים, אנשי חינוך ומעצבי מדיניות החינוך בישראל, ולכן חשוב לפעול לשיפור האקלים בבית הספר על כל היבטיו.. יישומים פרקטיים בחינוך בהנחה שלתפיסת התלמידים את אקלים בית הספר והכיתה יש קשר להישגים, ובהנחה שתפיסת התלמידים מושפעים מאקלים בית הספר והכיתה, השאלה היא כיצד להשיג אקלים טוב יותר בבית הספר בכלל ובכיתה בפרט במטרה לשפר את הישגי התלמידים. דוגמא, למורים ולתלמידים נקודות ראיה שונות לפירוש מאורעות בכיתה. נקודת המבט של כל צד בפירוש אירוע מסוים עשויה להיות שונה. מידע מהתלמידים המתאר מאורעות מנקודת מבטם יסייע בידי המורה בפתרון בעיות חברתיות. במטרה לשפר את ההישגים הלימודיים, על האקלים הכיתתי להשתנות ולהתקרב במידת האפשר לתכונות הרצויות על ידי התלמידים. כאשר התלמידים ירגישו שהמורה מעוניין ורוצה לשמוע את דעתם, הם ישתפו איתו פעולה והאוירה בכיתה תהיה נוחה יותר. מורה צריך להיות קשוב לצרכים בכיתתו. כל כיתה שונה במהותה ובהרכבה מכיתות אחרות, אם המורה ידאג לאוירה טובה בכיתתו, ולאקלים כיתה חיובי ושיתוף פעולה בין התלמידים בכיתה, ההישגים והציונים בכיתה הזו תעלה. צריך לדאוג לכל כיתה ולצרכיה, ולאוירה חיובית בה, וכך הציונים בה ישתפרו. לא להתעסק כל הזמן בשינוי החומר הלימודי, ובניסיונות מיותרים להספיק חומר נדרש, וזה השינוי סדר עדיפויות שדובר בו כבר, לתת חשיבות לאוירה ולאקלים כיתה..6 יישומים תיאורטיים והמלצות למחקרים עתידיים בנושא שני המחקרים המוזכרים בעבודה זו (המחקר של העבודה שאנחנו העברנו, והמחקר שנעשה בשנת תשנ"ז) מדברים על כיתות ט' בבתי ספר דתיים. אמנם נעשתה השוואה בין כיתת בנים לבנות באותו ביה"ס, אך לדעתנו יש מקום גם להשוואה בין חט"ב נפרדות לבנים ובנות, או בין מספר חטיבותביניים. כמו כן יש מקום לעסוק בהשוואה בין בתי ספר דתיים לחילוניים, בתי ספר טכנולוגיים לעיוניים, עירוניים לעיירות פיתוח ועוד. ישנה חשיבות רבה להכשרת מורים ומתן כלים חברתיים בתחום זה. יש לבדוק מקצועות לימוד נוספים וברמות לימוד שונות. לקבוע קריטריונים ברורים הקיימים בבית ספר. דרכי הוראה, רמת הסגל, צורת שיבוץ התלמידים בהקבצות ומגמות, ציוד פדגוגי, פעולות תרבות פעולות חברתיות וכו'. ראוי לבנות תוכניות לימודים בתחום החברתי על מנת לשפר את האוירה בכיתת הלימוד והיחס למורה. 8

29 שביעות רצונם של התלמידים מבית הספר והרגשתם הטובה בו תורמת גם ליתרון פרגמטי של בית הספר הבא לידי ביטוי בעלייה במוטיבציה ללימודים. שינוי בתחומים אלו עשוי לגרור שינויים בתחומים נוספים. אנשי חינוך מצדדים היום בהפיכת בית הספר למקום אנושי וחם יותר, בתקווה שלחינוך תהיה השלכה על פיתוח חברה אנושית וטובה יותר. 9

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים החוג בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים 1 תוכן עניינים: בית ספר האקדמי דינה, בילינסון 3 5 -הקשר בין משתנים סוציודמוגרפים ואישיים לבין

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף למחוננים ולמצטיינים יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן חברי המערכת: שלומית רחמל מאירה אבידר אפרת חן ציקי רדיאנו עריכה לשונית: סטודיו שושנה

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מלמ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים על סיון תשע ה יולי 2015 כתב עת למורי הכימיה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים הפיקוח על הוראת הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים משרד החינוך

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גלובס לתעשייה גיליון מס' 4 מארס 2013 רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גיליון מס' 4 מארס 2013 המערכת דבר לתעשייה גלובס רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף שני אילני קוראים יקרים,

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות

מיקור-חוץ בתוכנית מעגלי תעסוקה: ניתוח והמלצות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים נייר עבודה מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות רמי אדוט מאי 2017 מבוא שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית w w w. a y u r v e d a - h e a l. c o m, i g a l k u t i n @ g m a i l. c o m " זה אשר רואה את המציאות כפי שהיא, בעל שליטה עצמית, סובב בעולם

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

תוכן עניינים המהנדס של המדינה... 8 מחויבות למשתמשי הדרך, לחברה ולקהילה.. 70 אסטרטגיה וניהול נושא הקיימות והאחריות מנהלים באחריות...

תוכן עניינים המהנדס של המדינה... 8 מחויבות למשתמשי הדרך, לחברה ולקהילה.. 70 אסטרטגיה וניהול נושא הקיימות והאחריות מנהלים באחריות... אחריות תאגידית 2016 תוכן עניינים דבר יושב ראש הדירקטוריון...4 דבר המנכ"ל...5 דו"ח הקיימות והאחריות התאגידית... 6 של נתיבי ישראל... 6 תוכן ומבנה...7 המהנדס של המדינה... 8 שנות ה- 60...15 שנות ה- 70...16

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere