Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse"

Transkript

1 Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister, tilsvarende i 2010 trods et mindre fald, men i 2011er aktiviteten gået i stå med en samlet aktivitet på kursister, hvilket svarer til et fald i aktiviteten på 31% i forhold til kursister deltog i 2011 på et HAKL-kursus, i 2010 var tallet kursister, hvilket svarer til en nedgang på 43% fra 2010 til 2011, og er en væsentlig større nedgang end på AMU generelt (31%). Årsagerne til aktivitetsnedgangen kan være mange, men den økonomiske krise, de ændrede rammevilkår for AMU-kurserne, og en række sager om misbrug med AMU, kan være medvirkende til aktivitetsfaldet. AMU anvendes mest af beskæftigede På trods af økonomisk krise og stigende arbejdsløshedstal er andelen af ledige på kurserne faldet. 85% på HAKL s kurser er i beskæftigelse og på hele AMU-området er 84% i beskæftigelse. På både HAKL s område og AMU generelt er 5% kursister ledige, når de deltager på et kursus. Dog er der sket en markant stigning i andelen af kursister med 6-ugers selvvalgt uddannelse. I 2010 udgjorde andelen af kursister med 6 ugers selvvalgt uddannelse 18% af HAKL s aktivitet mod 23% i På hele AMU-området er der dog samlet set sket et fald fra 14% i 2010 til 12% i Uddannelsesbaggrund I 2011 er den andel, der defineres som primær målgruppe for AMU (til og med erhvervsuddannelsesniveau) i vækst på bekostning af de højere uddannede. Den primære målgruppe udgør i ,3% mod 83,5% i 2010 af den samlede AMU-aktivitet. Denne tendens ses også på HAKL s område, som ellers har været kendetegnet ved at have en relativ stor andel af kursister med en uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau - 82,8% i 2011 mod 81,5 i ,8% på hele AMU-området og 15,5% på HAKL s område har en uddannelsesmæssig baggrund over erhvervsuddannelsesniveau i 2011 mod 13,3 % for hele AMU-området i 2010 og 16 % for HAKL. Aktivitetsfaldet i 2011 var forventet, som konsekvens af regeringens genopretningspakke, hvor der blev indført fuld deltagerbetaling for kursister med en uddannelsesmæssig bagrund over erhvervsuddannelsesniveau, men det er kun sket i mindre grad. Geografisk fordeling Erhvervsskolerne i region Hovedstaden har været bedst til at fastholde antallet af kursister på HAKLs område kursister i 2011 mod i 2010, hvilket er et fald på 14%, hvor det samlede fald for hele landet er 43%. Det er dog stadigvæk erhvervsskolerne fra region Syddanmark og Midtjylland, som er bedst til at anvende AMU. 57 % af aktiviteten på HAKL s område kommer fra kursister, som har været på kursus på en erhvervsskole i enten region Syddanmark eller Midtjylland. Kursisterne kommer typisk fra virksomheder, som har beliggenhed i region Hovedstaden (25 %), og herefter følger region Syddanmark (21 %) og Midtjylland (20 %). Kursisterne selv har også typisk bopæl i region Hovedstaden (26 %), region Syddanmark (26 %) og region Midtjylland. Vurderet alene på de faktiske tal, aftager erhvervsskolerne i region Syddanmark og Midtjylland en del kursister, som enten har arbejdssted i region Hovedstaden, eller bor i region Hovedstaden. Hvilket 1 af 11

2 betyder, at den fleksibilitet, som er indbygget i udbudsregler fra 2009 udnyttes således, at de virksomheder, som ønsker en bestemt erhvervsskole som udbyder, gør brug af reglen om det frie valg af erhvervsskole. Offentlige- kontra private virksomheders brug af AMU Faldet i aktiviteten på hele AMU-området og på HAKL s område kan primært tilskrives, at det private arbejdsmarked i 2011 ikke har sendt deres kursister på AMU-kurser i så høj grad som i Det offentlige anvender AMU i næste samme grad som tidligere, hvilket betyder, at det offentliges andel af AMU-kurser er i vækst, mens det private arbejdsmarked er faldet. På HAKL s område stammer 21 % af kursisterne i 2010 fra det offentlige, mens dette tal i 2011 er steget til 27 %. HAKL har typisk ligget lidt under gennemsnittet, hvor andelen af kursister fra det offentlige i 2010 lå på 24 % og i 2011 var andelen 29 %. Virksomhedernes størrelse HAKL s kurser anvendes typisk af kursister, som kommer fra virksomheder med mere end 100 ansatte. Således kom 31 % af kursisterne i 2011 fra virksomheder med 100+ ansatte. Dette er en lille stigning i forhold til året før, hvor 29 % af aktiviteten kom herfra, mens det er lidt mindre end årene før 2010, hvor aktiviteten fra kursister ansat i virksomheder med mere end 100 ansatte lå på mellem 32 og 35 % af den samlede aktivitet på HAKL s område. 14 % aktiviteten i 2011 stammer fra kursister, som er ansat i virksomheder, som beskæftiger fra 1-9 medarbejdere ligesom 14 % af aktiviteten kommer fra virksomheder, som beskæftiger medarbejdere. Fordelingen på HAKLs område er identisk med fordelingen på hele AMU-området. 2 af 11

3 tal der taler! Den samlede AMU-aktivitet, og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været kursister i 2011 mod kursister i 2010, og i Det er et fald på 31,3 % i forhold til 2010, og et fald på 32,2 % i forhold til (Tabel 1) Aktiviteten på HAKL s FKB ere har været i 2011 mod kursister i 2010, og kursister i Det er et fald på 39,1 % i forhold til 2010 og 38,7 % i forhold til (Tabel 1) Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kvartalspersoner Kvartalspersoner opgøres ved kun at registrere cpr-numre en gang i kvartalet uagtet, hvor mange kurser, den enkelte kursist har deltaget i. Med andre ord vil en kursist, som deltager i 2 eller flere AMU-kurser inden for et kvartal, kun blive registreret en gang. Den samlede aktivitet for personer har været kvartalspersoner i 2011 mod i 2010, og i Det er et fald på 29,7 % i forhold til 2010, og et fald i forhold til 2009 på 34,3 %. (Tabel 2) På HAKL s FKB ere har aktiviteten, opgjort i personer, været kvartalspersoner i 2011 mod i 2010, og i Det er et fald på 38,0 % i forhold til 2010, og et fald på 41,7 % i forhold til (Tabel 2) Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Årselever Opgjort på årselever, har den samlede aktivitet været ,8 årselever i 2011 mod ,1 årselever i 2010, og ,7 i (Tabel 3) Det er et fald på 32,2 % i forhold til 2010, og et fald på 33,4 % i forhold til (Tabel 3) HAKL s aktivitet på årselever har været 2.450,8 i 2011 mod 4.098,5 i 2010, og 4.002,6 i (Tabel 3) Det er et fald på 40,2 % i forhold til 2010, og et fald på 38,8 % i forhold til (Tabel 3) Fælles kompetencebeskrivelser Ud af HAKL s samlede aktivitet i 2011 på kursister, har FKB Administration haft størst aktivitet, nemlig kursister, hvilket svarer til 37,6 % af den samlede aktivitet på HAKL s område. Den 2. største FKB på HAKL s område er FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling, hvor kursister har deltaget på et kursus. Det svarer til 15,5 % af den samlede aktivitet på HAKL s område. Herefter følger FKB Detailhandel med kursister (14,2 % af den samlede aktivitet på HAKL s område), og FKB Ledelse med kursister (12,0 % af den samlede aktivitet på HAKL s område). (Tabel 5) Samlet set udgør de 4 FKB ere med højest aktivitet 79,2 % af den samlede aktivitet på HAKL s område, og knap 28,1 % af den samlede AMU-aktivitet. (Tabel 1 og 5) Opgjort i personer har der været 38,8 % på FKB Administration ( personer), 22,9 % på FKB Detailhandel ( personer), 13,4 % på FKB Ledelse ( personer), og 12,7 % på FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling ( personer). (Tabel 6) 3 af 11

4 I antal årselever har der været 35,4 % på FKB Administration (866,4 årselever), 15,9 % på FKB Offentlig forvaltning og sagsbehandling (390,9 årselever), 15,2 % på FKB Ledelse (372,6 årselever), og 12,0 % på FKB Detailhandel (294,7 årselever). (tabel 4) De mest afholdte kurser På top 10-listen over mest afholdte kurser på HAKL s område findes, 1 kommunikationskursus, 2 organisatoriske kurser, 2 it-kurser, 4 salgs- og servicekurser, samt 1 ledelseskursus. Det er kurset Målrettet mundlig kommunikation i adm. arbejde, der har haft størst aktivitet med 3,1 % af den samlede aktivitet på HAKLs område, dernæst Samarbejde i grupper i virksomheden med 2,6 %, og Anvendelse af regneark til talbehandling med 2,6 %.(Tabel 20 og 21) Søgningen på de mest populære kursustitler i 2011 er i øvrigt med undtagelse af 2 kurser identisk med topti listen fra 2010, og med undtagelse af 3 kursustitler identisk med topti listen fra Der er dog sket forskydninger de enkelte kursustitler imellem. (Tabel 20 og 21) De 7 titler, som er gået igen på top 10-listen i 2011, 2010 og 2009 er; Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde Samarbejde i grupper i virksomheden (også på top 10-listen i 2008, 2007 og 2006) Anvendelse af regneark til talbehandling Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (også med på top 10-listen i 2008 og 2007) Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere (også med på top 10-listen i 2008) Konceptanvendelse i salg og kundeservice (også med på top 10-listen i 2008) Kundeservice i administrative funktioner Skoler 41 erhvervsskoler, har haft aktivitet på HAKL s område. Da skolerne har mulighed for, at udlægge eller udlicitere undervisningen, betyder det, at der vil være flere end de 41 erhvervsskoler, som har gennemført kurser på HAKL s område. I forbindelse med udbudsrunden 2009 blev reglerne omkring udlån ændret, hvilket også har konsekvenser i forhold til opgørelsen af, hvor mange skoler der er registreret på HAKL s område. Skoler, som har lånt en godkendelse, vil ikke optræde i AMUstatikken, men den aktivitet, de har gennemført, vil indgå i den samlede aktivitet for den godkendte skole. I nogle tilfælde lader det til, at Andre udbydere dvs. skoler, som er godkendt til en FKB, hvori der indgår kernemål fra en anden FKB, vil blive talt med på den FKB, hvor kurset er kernemål og ikke i den FKB, som skolen er godkendt til, og aktiviteten er afholdt. Den største skole på HAKL s område i 2011 er Niels Brock CBC, som har haft en aktivitet på kursister, hvilket er 8,0 % af den samlede aktivitet for HAKL på kursister. Herefter følger Viden Djurs, som har haft kursister, svarende til 8,0 %, og Erhvervsskolen Nordsjælland, som har haft kursister, svarende til 7,6 %, ud af den samlede aktivitet for HAKL. (Tabel 14) Der er inden for HAKL s område 11 skoler, der har en aktivitet, som er over kursister. De 11 skoler er geografisk pænt fordelt rundt om i Danmark. Der er en række skoler, som i 2011 har haft et markant fald i deres aktivitet i forhold til året før. Det drejer sig om; Skole Campus Vejle af 11

5 Roskilde Handelsskole Skanderborg-Odder Center for uddannelse Zealand Business College Aalborg Handelsskole Kursisternes uddannelsesbaggrund 11,8 %, svarende til kursister af det samlede antal kursister for hele AMU, har en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau (korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser, lange videregående uddannelser og Ph.d. mv.) Herudover har 2,9 %, svarende til kursister, en uddannelsesbaggrund, der er uoplyst/ukendt. Det betyder, at 85,3 %, svarende til kursister, af det samlede antal kursister, der brugte AMU i 2010, var inden for den primære målgruppe for AMU (Grundskole, Ikke kompetencegivende uddannelse, Gymnasiale uddannelser og Erhvervsuddannelser). (Tabel 8A og 8B) 15,5 %, svarende til af HAKL s kursister, har en uddannelsesbaggrund over erhvervsuddannelsesniveau, og 82,8 %,, svarende til kursister, kan henføres til målgruppen for AMU, mens 1,7 %, svarende til kursister, er uoplyst/ukendt. (Tabel 9A og 9B) I forhold til 2010 og 2009 er der sket en mindre stigning i andelen af kursister inden for HAKL s område, som befinder sig inden for den primære AMU-målgruppe. Stigningen på HAKL s område (0.5 procentpoint i forhold til 2010 og 1,8 procentpoint i forhold til 2009) er marginalt mindre end den samlede stigning for hele AMU (0,6 procentpoint i forhold til 2010 og 2,4 procentpoint i forhold til 2009). Ud af HAKL s kursister, har 54,2 % en erhvervsfaglig uddannelse ( kursister). (Tabel 9A og 9B) Der er store forskelle på kursisternes uddannelsesbaggrund på de enkelte FKB ere på HAKL s område. De FKB ere med det højeste antal kursister inden for AMU-målgruppen, er FKB Administration og assistance i sundhedssektoren, hvor 96 % af kursisterne er inden for AMU-målgruppen, og FKB Handel og logistik samt FKB Finansiel rådgivning og forsikring, hvor 90 % af kursisterne er inden for målgruppen. Herefter følger FKB Detailhandel samt FKB Administration i sundhedssektoren, hvor 88 % af kursisterne er inden for målgruppen. (Tabel 9B) De to FKB ere med det lavest antal kursister inden for den primære målgruppe for AMU (til og med erhvervsuddannelsesniveau), er FKB Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere, hvor 45 % af kursisterne er inden for målgruppen, og FKB Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning, hvor 50, % af kursisterne er inden for målgruppen. (Tabel 9B) Aktivitet i forhold til arbejdsmarkedstilknytning 84,3 % af kursisterne, som har deltaget på en arbejdsmarkedsuddannelse, er i beskæftigelse. Dette tal er lidt større for HAKL, hvor 84,9 % af kursisterne, som har deltaget på en arbejdsmarkedsuddannelse inden for HAKL s område, er i beskæftigelse. Antallet af ledige er 5,2 % for hele AMU og 5, 0 % for HAKL. Der er færre kursister, som står udenfor arbejdsstyrken, der anvender et HAKL kursus (8,6 %), end opgjort for hele området (8,8 %). (Tabel 16 og 17) 5 af 11

6 Der er store forskelle på kursisternes tilknytning til arbejdsmarkedet på de enkelte FKB ere på HAKL s område. På 7 FKB ere er over 90 % af kursisterne i beskæftigelse, mens kun 71,5 % af kursisterne på FKB Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion er i beskæftigelse. I forhold til FKB Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion skyldes det lave tal primært, at 13,5 % af kursisterne er udenfor arbejdsstyrken, og 13,8 % af kursisterne var ledige i 2011, mens de deltog på et kursus. (Tabel 18) 6-ugers selvvalgt uddannelse Ud af den samlede aktivitet på kursister, har kursister deltaget på AMU som 6-ugers selvvalgt uddannelse, hvilket svarer til 12,6 %. 64,6 % af kursisterne med selvvalgt uddannelse har deltaget på et HAKL-kursus. (Tabel 10) For HAKL har kursister deltaget på AMU som 6-ugers selvvalgt uddannelse, svarende til 23,0 %, af HAKL samlede aktivitet på kursister. (Tabel 10) Det er kursister færre end året før, hvor kursister var på et HAKL-kursus som led i deres 6-ugers selvvalgt uddannelse. I 2009 deltog 16,2 % af kursisterne på et HAKL kursus som led i 6-ugers selvvalgt uddannelse. Dette tal steg i 2010 til 18,4 %, mens det i 2011 var 23,0 %. (Tabel 10) Kursisterne vælger i 2010 oftest kurser fra FKB Administration ( kursister), FKB Viden- og forretningsservice ( kursister), og Offentlig forvaltning og sagsbehandling (8.571 kursister) i forbindelse med 6-ugers selvvalgt uddannelse. Lidt mere end ¾ af aktiviteten, som stammer fra 6- ugers selvvalgt uddannelse på HAKL s område, kommer fra de 3 FKB ere ( kursister ud af kursister) (Tabel 12). Branchefordeling Ud af HAKL s samlede aktivitet på kursister i 2011, var kursister fra branchen Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed mv., mens kursister kommer fra branchen Offentlig administration, undervisning og sundhed (Tabel 19). Virksomhedsform Ud af den samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en offentlig arbejdsplads, mens kursister kommer fra en privat arbejdsplads. Det svarer til, at 28,6 % af AMU-aktiviteten kan henføres til en offentlig arbejdsplads, mens 55,7 % kan henføres til en privat. For kursister er der angivet, at deres tilknytning til virksomhedsform er uoplyst/ukendt. Det svarer til 15,7 % af den samlede AMU-aktivitet. Uoplyst/ukendt dækker blandt andet over personer, der er udenfor arbejdsstyrken eller ledige. (Tabel 23) Ud af HAKL s samlede aktivitet på kursister, kommer kursister fra en arbejdsplads inden for den offentlige sektor, mens kursister kommer fra en arbejdsplads inden for den private sektor. Det svarer til, at 27,2 % af aktiviteten på HAKL s område kommer fra kursister fra den offentlige sektor, mens 57,7 % kan henføres til kursister, der arbejder inden for den private sektor. (Tabel 24) Mens både det offentliges og det privates forbrug af AMU på HAKL s område har været støt stigende i perioden , oplevede det privates forbrug af AMU en markant aktivitetsstigning i 2009, hvor aktiviteten blev fordoblet i forhold til året før. I 2011 er aktivitetsniveauet i forhold til den private sektor faldet til et niveau, som kan genfindes i årene 207 og 2008, mens den offentlige sektors faktiske forbrug ikke har været mindre end af 11

7 Specielt for de enkelte FKB ere Administration Aktiviteten er faldet i forhold til 2010, fra kursister til kursister i Den største aktivitet har været på kurset Anvendelse af regneark til talbehandling med kursister, efterfulgt af Samarbejde i grupper i virksomheden med kursister samt Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde med kursister. (Tabel 22) Den største skole på området er Viden Djurs, som har haft 8,9 % af kursisterne, Niels Brock har haft 7.9 % af kursisterne, og BC Syd har haft 6,9 % af kursisterne på FKB Administration. (Tabel 15) Der er på FKB Administration tale om, at en række skoler har haft markant nedgang i aktiviteten i 2011 i forhold til Det drejer sig om: Skole Campus Vejle Skanderborg-Odder Center for uddannelse Roskilde Handelsskole Erhvervsskolen Nordsjælland Det er i alt en nedgang for de 4 skoler fra 2010 til 2011 på kursister på FKB Administration Administration i sundhedssektoren Aktiviteten på FKB Administration i sundhedssektoren er på kursister. (Tabel 5) Den største aktivitet i 2011 har været på kurset Grundlæggende diagnoselatin med 431 kursister, efterfulgt af Beskrivelser af anatomi i medicinske journaler med 164 kursister. (Tabel 22) Det er Roskilde Handelsskole, der har haft størst aktivitet på FKB Administration i sundhedssektoren, nemlig 41,3 % af kursisterne svarende til 414 kursisterne, efterfulgt af Tietgenskolen med 33,3 % af kursisterne, hvilket svare til 297 kursister, mens Aalborg Handelsskole har gennemført aktivitet svarende til knap 25,4 % af aktiviteten. (Tabel 15) Tietgenskolen har haft stigende aktivitet på FKB en modsat de to øvrige skoler, som har oplevet et fald. For Aalborg handelsskole er der tale om et mindre fald på 42 kursister, mens Roskilde Handelsskole har haft en stor nedgang fra kursister i 2010 til 414 kursister i Administration og assistance i tandklinikken Aktiviteten på FKB Administration og assistance i tandklinikken er på 519 kursister. (Tabel 5) Den største aktivitet i 2010 har været på kurset Profylakse fjernelse af hårde tandbelægnigner med 88 kursister, efterfulgt af Profylakse mod tandsygdomme fissurforsegling med 70 kursister,og Profylakse misfarvninger og tandbelægninger, Profylakse gingivitis og parodontitis samt Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling med hver 61 kursister. (Tabel 22) 7 af 11

8 Hansenberg er eneste godkendte udbyder af FKB Administration og assistance i tandklinikken, og står derfor også for hele aktiviteten. Administrative funktioner i HR FKB en var ny i 2009, og blev først godkendt i juni Aktiviteten er stødt stigende. I 2010 var aktiviteten på FKB en kursister, og aktiviteten er steget i 2011 til kursister. Anvendelse af personaledatabaser (1.764 kursister), og Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (323 kursister), og Udarbejdelse og afstemning af lønsedler er de tre kurser, som er anvendt hyppigst af kursisterne på FKB Administrative funktioner i HR. (Tabel 22) Der findes 6 kernekurser, som siden 2009 endnu ikke har været afholdt. De fem skoler, som er godkendt til at udbyde FKB én har alle haft aktivitet på FKB en. Niels Brock har gennemført kurser inden for FKB en for kursister i 2011, IBC for 882 kursister, Aalborg Handelsskole for 726 kursister, Tietgenskolen for 611 kursister, mens Århus Købmandsskole har gennemført kurser på FKB en for 198 kursister i Detailhandel Aktiviteten i 2011 er mere end halveret i forhold til året før. I 2011 var aktiviteten kursister mod kursister i Et fald i aktiviteten på 52,9 % i forhold til (Tabel 5) Kurset med mest aktivitet i 2011 var, som i 2010, Salgsplanlægning i detailhandel med kursister, herefter kommer Konceptanvendelse i salg og kundeservice med kursister. (Tabel 22) Det skal bemærkes, at aktiviteten på kurset Konceptanvendelse i salg og kundeservice er faldet markant siden 2009, hvor aktiviteten var kursister. Viden Djurs har haft størst aktivitet på FKB Detailhandel kursister har deltaget på et kursus inden for FKB Detailhandel på Viden Djurs, hvilket svarer til 19,4 % af kursisterne på FKB en. Viden Djurs efterfølges af IBC med12,8 % af kursisterne, og Aalborg Handelsskole med 12,2 % af kursister. (Tabel 15) Aktiviteten på Roskilde Handelsskole er faldet markant, fra kursister i 2010 til kursister i 2011 på FKB Detailhandel. (Tabel 15) Finansiel rådgivning og forsikring Aktiviteten i 2011 er mere end halveret i forhold til I 2011 var aktiviteten 312 kursister mod 679 kursister i (Tabel 5) Aktiviteten på FKB en er spredt ud over en række enkeltfag, som er tilkoblet fra erhvervsuddannelsesområdet og 2 AMU-kurser. De to AMU-kurser er Indlån og betalingsformidling samt Vurdering af erhvervskundens skatteforhold, hvor også den sidste har haft størst aktivitet på FKB en i 2011 med 42 kursister.(tabel 22) To skoler har haft aktivitet på FKB en. Det er Tietgenskolen og IBC, hvor IBC har haft den største aktivitet på FKB en med 232 kursister, hvilket svare til 74,4 % af kursisterne. (Tabel 15) Foto-, film-, tv- og redaktionel produktion Der har været et fald i aktiviteten fra kursister i 2010 til kursister i Aktivitetsfaldet er mindre end det samlede fald for hele HAKL s område, hvorfor FKB ens andel af den samlede aktivitet for hele HAKL er vokset fra 0,8 % til 1,0 %. 8 af 11

9 Den største aktivitet har været på kurserne Produktion af dig. kommunikation i grafisk værktøj, med 187 kursister, og Publicering og reg. af dig. kommunikationsproduk., med 150 kursister. (Tabel 22) Det er som i 2010 næsten udelukkende Københavns Tekniske Skole, som tegner sig for aktiviteten på FKB en. Københavns Tekniske Skole har haft en aktivitet på 91,4 % af kursisterne, og Medieskolerne har, som anden største skole på området, haft en aktivitet på 6,8 % af kursisterne, svarende til 177 kursister. (Tabel 15) Handel og logistik Der har været et massivt fald i aktiviteten fra i 2010 til kursister i De 2 mest afholdte kurser var kurserne Administrativ drift af varelager med 254 kursister, og Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheder med 206 kursister.(tabel 5) Det store aktivitetsfald skyldes hovedsageligt, at aktiviteten på tre kurser er blevet kraftigt reduceret. Det drejer sig om Konceptanvendelse i salg og kundeservice, som er faldet fra kursister i 2010 til 47 i 2011, mens kurset Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden er faldet fra kursister i 2009 til 806 kursister i 2010, for i 2011 at være afholdt for 206 kursister, Endeligt er kurset Optimering af intern logistik og service faldet fra 344 i 2010 til 52 i BC Syd har haft det største antal kursister, nemlig 677, hvilket svarer til 56,3 % af kursisterne indenfor denne FKB, herefter kommer Aalborg Handelsskole med 19,2 % af kursisterne, og Tietgenskolen med 14,5 % af kursisterne. (Tabel 15) Tietgenskolen har oplevet et fald i aktiviteten fra kursister i 2010 til 174 kursister i 2011 IKT-administration og vedligeholdelse Der har været et fald i aktiviteten fra i 2010 til kursister i De mest afholdte kurser i 2011 var Virksomheders websider - Tekst og grafik med 944 kursister, Praktisk web-opbyg. og vedligeh. af virk. webside på 830 kursister, og Anv. af principper og værkt. til webopbyg. i virks på 759 kursister. (Tabel 22) CPH West har den største aktivitet på FKB en med kursister, svarende til 26,8 % af alle kursister på FKB en. Herefter kommer Tietgenskolen med 19,1 %, og Aalborg Handelsskole med 12,4 %. (Tabel 15) Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere Aktiviteten er steget fra 267 kursister i 2010 til 332 kursister i (Tabel 5) Den største aktivitet har været på kurset Myndighedsudøvelse psykisk syge og misbrugere med 125 kursister. (Tabel 22) Der har kun været aktivitet på et af de tre kernemål, som FKB en indeholder, nemlig Observation og dokumentation til myndighedsbrug, som 47 kursister har deltaget på i Det er AMU-Fyn med 287 kursister, og Frederikshavn Handelsskole med 45 kursister, som i 2011 har haft aktivitet på FKB en. (Tabel 15) Ledelse 9 af 11

10 Aktiviteten er faldet fra kursister i 2010 til kursister i Der har været størst aktivitet på de 5 kurser, som tilsammen udgør den grundlæggende lederuddannelse, Ledelse og samarbejde (3.897kursister), Kommunikation som ledelsesværktøj (3.612 kursister), Konflikthåndtering som ledelsesværktøj (3.498 kursister), Mødeledelse (3.243 kursister) og Medarbejderinvolvering i ledelse (3.166 kursister). De fem kurser udgør 57 % af den samlede aktivitet på FKB Ledelse. (Tabel 22) Viden Djurs har haft størst aktivitet på FKB Ledelse i 2010 med kursister, hvilket udgør 16,1 % af den samlede aktivitet på FKB en. (Tabel 15) Offentlig forvaltning og sagsbehandling Der har været en et mindre fald i aktiviteten fra kursister i 2010 til kursister i (Tabel 5) Den største aktivitet har været på kurset Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde med kursister. Herefter kommer Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser med kursister, og Kommunikation i teams med kursister. (Tabel 22) Der har været aktivitet på 6 af 22 kernemål på FKB en. Aktiviteten på kernemål udgør 1,1 % af den samlede aktivitet på FKB en i 2011 (447 kursister). (Tabel 22) Erhvervsskolen Nordsjælland har haft den største aktivitet med kursister, svarende til 36,6 % af aktiviteten på denne FKB. Herefter følger Campus Vejle med 24,7 %, og Tietgenskolen med 10,3 %. (Tabel 15) Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning Aktiviteten er steget fra kursister i 2010 til kursister i Den største aktivitet har været på kurset Elektronisk sagsbehandling i operative funktioner med 801 kursister, hvilket svarer til 36 % af den samlede aktivitet. (Tabel 22) Tre skoler har haft aktivitet på FKB en i Uddannelsescenter Holstebro har i 2011 haft af de kursister på FKB en, mens Niels Brock har tegnet sig for 938 kursister. Det svare til 88,3 % af den samlede aktivitet. På AMU-Fyn har 216 kursister deltaget på kursus inden for FKB en i (Tabel 15) Praktisk kirketjeneste Aktiviteten er steget fra kursister i 2010 til kursister i (Tabel 5) Der har været størst aktivitet på kurset Brug af pc på arbejdspladsen med 396 kursister. Herefter kommer kurset Håndtering af data i virksomhedens it-systemer med 336 kursister og Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde i kirken med 232 kursister. (Tabel 22) Aktiviteten afholdes alene på AMU-Fyn. (Tabel 15) Produktion af trykt og digital kommunikation Der har været et stort fald i aktiviteten fra kursister i 2010 til kursister i Den største aktivitet var på kurset Redigering og manipulation af billeder med 522 kursister, herefter kurset Billedbehandling af s/h billeder med 347 kursister. (Tabel 22) 10 af 11

11 Tech College Aalborg har haft størst aktivitet på FKB en med kursister, svarende til 43,2 % af aktiviteten. Herefter kommer Syddansk Erhvervsskole, med 27,5 % (1.941 kursister) og Københavns Tekniske Skole med 16,6 % af aktiviteten (1.173 kursister). (Tabel 15) Spedition og shipping Der har været aktivitet på 3 kernemål på FKB Spedition og shipping. 17 kursister har været på hver af de tre kernemål, hvilket tilsammen repræsenterer den samlede aktivitet på på FKB en (51 kursister). I 2010 var der ingen aktivitet, på hverken kernemål eller tilkoblede mål. Det er Århus Købmandsskole, som har gennemført den samlede aktivitet. Turist og rejse Aktiviteten er faldet fra 239 kursister i 2010 til 135 kursister i Der har været aktivitet på 6 forskellige kurser på området, hvoraf 3 er udviklet specifik til dette område - kernekurser. Niels Brock CBC (94 kursister), og Tradium (41 kursister) har stået for den samlede aktiviteten på FKB en. (Tabel 15) Viden- og forretningsservice Aktiviteten på FKB en er mere end fordoblet fra 2009 til 2010, fra kursister i 2009 til kursister i 2010, men er faldet til kursister i Kurset med størst aktivitet var Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport med kursister, efterfulgt af kurset Daglig registrering i et økonomistyringsprogram med kursister, og Placering af resultat- og balancekonti med kursister. (Tabel 22) Niels Brock CBC er den skole, som har haft størst aktivitet på FKB Viden- og forretningsservice. Aktiviteten på Niels Brock CBC i 2011 var kursister, svarende til 24,6 % af den samlede aktivitet. Herefter følger Århus Købmandsskole med kursister (16,6 %), og Aalborg Handelsskole med kursister (15,5 %). (Tabel 15) 11 af 11

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2013 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2013 har der været 620.475 kursister på hele AMU-området, heraf 190.572 inden

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2009 Forbehold Da der har været nogle usikkerheder knyttet til antal ledige og antal kursister med 6-ugers selvvalgt uddannelse, er dette område ikke kommenteret i dette notat,

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse AMU-årsstatistik 2015 på HAKLs områder Opsummering: Året der er gået i tal 2015 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2015 har der været 488.109 kursister på

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL september 2012 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL marts 2014 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2013 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juni 2011 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Resume Det generelle billede Kursisternes arbejdsmarkedsstatus Udarbejdet af HAKL maj 2016 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 3 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. udarbejdet af HAKL juli 2010 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset...

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... udarbejdet af HAKL november 2009 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Anvendelse af de opnåede kompetencer på kurset... 4 3.2 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus...

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

Modtagne GVU planer 2013

Modtagne GVU planer 2013 Modtagne GVU planer 2013 Opgørelse over GVU planer, som de faglige udvalg i 2013 har modtaget fra skolerne til orientering indsendt? 561 91 43 381 45 0 1 CPH WEST 42 1 41 EUC Nordvest 6 6 Frederikshavn

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser Markedsføringsplanen i

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser Markedsføringsplanen i Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 93,2 74 93,2 Arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Virksomhedernes tilfredshed er uændret

Virksomhedernes tilfredshed er uændret Virksomhedernes tilfredshed er uændret - Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 Praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev

Læs mere

Kalenderåret 2017 Side 1 af 5 Tietgen KompetenceCenter

Kalenderåret 2017 Side 1 af 5 Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100,0 29 100,0 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 91,6 107 91,6 40008 Årsafslutning af bogholderiet 90,5 105 90,5 40067 Anvendelse af ESDH

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2019 Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 29. juni 2018 Sagsnr.:18/06167 1) Bygningsmaler Erhvervsskolen

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser Markedsføringsplanen i

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser Markedsføringsplanen i Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 97,6 41 97,6 Arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Den kommende AMU-udbudsrunde - muligheder/konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne

Den kommende AMU-udbudsrunde - muligheder/konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne Den kommende AMU-udbudsrunde - muligheder/konsekvenser for uddannelsesinstitutionerne Koordinationsforum v/rar Nordjylland 10. december 2018 A. Neil Jacobsen, EUC Nord Tidsplanen for udbudsrunden Det blev

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår Den Grundlæggende Lederuddannelse Deltagernes evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse i 2004 August 2005 Den Grundlæggende Lederuddannelse Denne undersøgelse giver en sammenfatning af deltagernes

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU

2012 2008 2009 2010 2011 1. 2. 2012 2012 AMU (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Institutioner og AMU EUU - FKB og AMU EUU - Fag Anvendelse af 5-S modellen for operatører Etablering af selvstyrende grupper AMU Nordjylland 1.082 1.024 346

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335

Hvem kører kurserne. Ledelse og samarbejde (tidligere Ledelse og samarbejdsteknik i praksis) 4,335 Kilde: Undervisningsministeriets AMU-statistik Antal kursister i 2006 Ledelse og samarbejde (tidligere "Ledelse og samarbejdsteknik i praksis") 4,335 Bornholms Erhvervsskole 24 Lyngby Uddannelsescenter

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm.

Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Godkendelsestype: Udstedt af: Type: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40029 Udarbejdelse og bearbejdning

Læs mere

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: CPH West Uddannelsescenter København Vest EUC Sjælland

Læs mere

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1 AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse Side 1 Disposition Ledige 2007-2010 1. kvartal 2011 for hhv. beskæftigede og ledige Profil 6-ugers selvvalg i 2010 Profil 6-ugers selvvalg i 2011 Side 2 Overblik

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs

Konkursanalyse Flere ældre virksomheder går konkurs Flere ældre virksomheder går konkurs Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra Danmarks

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr. til:

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr.  til: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) indstilling vedr. kvotefordelingen

Læs mere

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund

- i n f o. Indhold. Merkantile tal der taler. Elevernes skolebaggrund Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Ny Vestergade 17 1471 København K Telefon: 33 36 66 00 Telefax: 33 36 66 33 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 1/ 2011 - april

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016/2017 Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 13 Formålet med dette analysenotat er at belyse skoleskift mellem de frie grundskoler og folkeskolerne

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et Faktaark o vokse-, efter- og videreuddaelsessysteet Disruptionrådets sekretariat Juni 217 Executive summary Danmark har et godt udgangspunkt for også i fremtiden at tilpasse sig til et arbejdsmarked i

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Kortlægning af ingeniørlederne

Kortlægning af ingeniørlederne Kortlægning af ingeniørlederne Januar 2018 Opsummering Boks 1 Konklusioner En højere andel af ingeniører arbejder som ledere end den samlede population af tilsvarende højtuddannede. Forskellen er markant

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

FLERE DANSKERE UNDER 25 PÅ ARBEJDSMARKEDET - FÆRRE TAGER EN UDDANNELSE. 13. september Resumé:

FLERE DANSKERE UNDER 25 PÅ ARBEJDSMARKEDET - FÆRRE TAGER EN UDDANNELSE. 13. september Resumé: 13. september 2008 FLERE DANSKERE UNDER 25 PÅ ARBEJDSMARKEDET Resumé: - FÆRRE TAGER EN UDDANNELSE Arbejdsstyrken blandt unge i alderen 16-25 år, der ikke er under uddannelse, er steget med næsten 11.000

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Undervisernes faglige kvalifikationer summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Undervisernes faglige kvalifikationer summary Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt finder de faglige kvalifikationer hos de undervisere,

Læs mere