ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012"

Transkript

1 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever

2 Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater og uddybende konklusion Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og uddannelsesniveau Del III Anbefalinger til det videre arbejde Del IV Resultatopsplitninger ud fra køn, alder, og eget fagligt niveau Appendiks - 35 Forord I forlængelse af styringsanalysen, som Undervisningsministeriet gennemførte forud for de amtskommunale uddannelsesinstitutioners overgang til statslig selveje, blev det af Folketinget besluttet, at uddannelsesinstitutionerne skal udarbejde et årligt ressourceregnskab, der skal give et overblik over den enkelte institutions ressourceallokering og de heraf opnåede resultater. Én af de 18 indikatorer som ressourceregnskabet skal omfatte er brugertilfredshed. Brugertilfredshed er en resultatindikator i forhold til den uddannelsespolitiske målsætning om at have uddannelser af høj kvalitet. Indikatorens formål er i Manualen for institutionernes udarbejdelse af ressourceregnskab forklaret således: Brugertilfredshed er en central indikator for den kvalitet, den enkelte institution møder brugerne med. Den er en grundlæggende forudsætning for et godt læringsmiljø og for fastholdelse af brugerne i uddannelsen. På grund af tilfredshedsmålingers subjektive karakter kan de ikke stå alene som resultatindikator. Tilfredshed vurderes dog i samspil med andre indikatorer at være et godt input for institutionen, som kan sammenlignes fra år til år. Termen Brugertilfredshed bruges ofte, når der er et decideret kundeforhold. Uddannelse er mere end et kundeforhold. Det er et samspil mellem skole og elev/kursist, hvor der skabes rammer for læring, og derfor har vi valgt at kalde målingens hovedindikator for Elevtrivsel. Elever/Kursister der trives, er alt andet lige bedre disponeret for læring, og dermed drejes fokus i målingen væk fra kun at handle om tilfredshed, til også at handle om trivsel og læring. Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Datagrundlag Top 10 svarprocenter Erhvervsskoler med de højeste svarprocenter I figuren ser du svarprocenterne for de 10 Erhvervsskoler, der på landsplan har opnået de højeste svarprocenter. 100% 80% 99% 99% 97% 95% 95% 94% 91% 90% 90% ResponseRate Svarprocent 87% 60% Om svarprocenterne Da det for en stor del af skolerne er skolerne selv, som foretager dataindsamlingen kan opgørelsesprincipperne for svarprocenterne variere betragteligt fra skole til skole. Eksempelvis opgør nogle skoler deres svargrundlag, som de elever der har haft mulighed for at svare i klasselokalet på indsamlingsdagen, mens andre skoler opgør svargrundlaget som det samlede elevgrundlag på skolen uagtet om de har haft reel adgang til dataindsamlingen. Denne forskel kan give anledning til statistisk usikkerhed, men det er Ennovas opfattelse, at ingen skoler har haft interesse i ikke at sikre så høj en deltagelsesprocent som muligt for derigennem at opnår et så godt beslutningsgrundlag som muligt for det videre kvalitetsarbejde. 40% 20% 0% Asmildkloster Landbrugsskole Bygholm Landbrugsskole Lemvig Handelsskole Grindsted Erhvervsskole Skive Handelsskole Slagteriskolen i Roskilde Dalum Landbrugsskole Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Nyborg- Kerteminde Handelsskole Skander- borg- Odder Center for uddannelse [3]

4 Datagrundlag - regionsniveau Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 341 Slagteriskolen i Roskilde % Campus Bornholm (Erhvervsskole) % Handelsskolen København Nord % Erhvervsskolen Nordsjælland % CPH WEST % Niels Brock - Copenhagen Business College % Københavns Tekniske Skole % Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet % Hotel- og Restaurantskolen Ikke oplyst 454 ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 341 EUC Nordvestsjælland % Køge Handelsskole % Roskilde Handelsskole % CELF - Center for erhvervsrettede uddannelse Lolland - Falster % Zealand Business College 9 2 % Selandia CEU % EUC Sjælland % Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 341 Grindsted Erhvervsskole % Dalum Landbrugsskole % Nyborg-Kerteminde Handelsskole % Vejen Handelsskole % HANSENBERG % Gråsten Landbrugsskole % Vejle Handelsskole og VUC % IBC International Business College % EUC Syd % TietgenSkolen % Ribe Handelsskole % Svendborg Erhvervsskole % Tønder Handelsskole % Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 93 % Haderslev Handelsskole % Syddansk Erhvervsskole % EUC Lillebælt % Kold College % Rybners HG % Vestfyns Handelsskole 119 % EUC Vest Ikke oplyst 5 ( - ) [4]

5 Datagrundlag - regionsniveau Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 341 Bygholm Landbrugsskole % Asmildkloster Landbrugsskole % Lemvig Handelsskole % Skive Handelsskole % Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium % Skanderborg-Odder Center for uddannelse % Herningsholm Erhvervsskole % Skive Tekniske Skole % Tradium % Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium % Handelsskolen Silkeborg % Jordbrugets Uddannelsescenter Århus % Mercantec % AARHUS TECH % SKT, Aarhus Universitet % Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 341 EUC Nordvest % Frederikshavn Handelsskole % EUC Nord % Aalborg Handelsskole % Nordjyllands Landbrugsskole Ikke oplyst 1 ( - ) [5]

6 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Hvor høj er den overordnede elevtrivsel? I figuren ser du hovedresultatet af elevtrivselsundersøgelse 2011 for Erhvervsskoler. Her kan du se landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" [0] Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 0 Elevtrivsel Hvordan kan der skabes større elevtrivsel på landsplan. Analysen af elevernes svar på landsplan viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER jeres indsatsområder Følgende områder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende områder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: Undervisning Socialt miljø Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser elevernes vurderinger af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. Du kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [6]

7 Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og uddannelsesniveau [7]

8 Elevtrivsel på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" 1. Gråsten Landbrugsskole (82%) 2. Bygholm Landbrugsskole (99%) 3. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 4. Asmildkloster Landbrugsskole (99%) 5. Frederikshavn Handelsskole (79%) 6. Dalum Landbrugsskole (91%) 7. Ribe Handelsskole (%) 8. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (%) 9. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (48%) 10. Roskilde Handelsskole (79%) 11. Skive Tekniske Skole (80%) 12. Mercantec (%) 13. IBC International Business College (81%) 14. Hotel- og Restaurantskolen ( - ) 15. EUC Nordvest (81%) 16. HANSENBERG (83%) 17. Skive Handelsskole (95%) 18. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) ( - ) 19. EUC Syd (79%) 20. EUC Nord (%) 21. Haderslev Handelsskole (%) 22. Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium (90%) 23. Herningsholm Erhvervsskole (82%) 24. EUC Sjælland (60%) 25. Slagteriskolen i Roskilde (94%) 26. SKT, Aarhus Universitet (28%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) ( - ) 27. Vejen Handelsskole (86%) 28. Vejle Handelsskole og VUC (82%) 29. Kold College (%) 30. Københavns Tekniske Skole (%) 31. EUC Lillebælt (%) 32. Syddansk Erhvervsskole (%) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU ( - ) 33. Tradium (80%) 34. Niels Brock - Copenhagen Business College (%) 35. Selandia CEU (%) 36. EUC Vest ( - ) 37. Tønder Handelsskole (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) ( - ) 38. Svendborg Erhvervsskole (%) 39. Vestfyns Handelsskole (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) ( - ) 40. Grindsted Erhvervsskole (95%) 41. Nyborg-Kerteminde Handelsskole (90%) 42. CPH WEST (80%) 43. Erhvervsskolen Nordsjælland (82%) 44. Handelsskolen Silkeborg (%) Elevtrivsel på institutionsniveau Figuren fortsættes på næste side [8]

9 Elevtrivsel på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. 45. Zealand Business College (%) 46. Campus Bornholm (Erhvervsskole) (85%) 47. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium (%) 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret Elevtrivsel på institutionsniveau Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. 52. Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" [9]

10 Elevtrivsel på uddannelsesniveau: Merkantil - EUD - Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på Merkantil - EUD I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle Erhvervsskoler med Merkantil - EUD, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" 1. Frederikshavn Handelsskole 2. Ribe Handelsskole 3. Mercantec 4. Roskilde Handelsskole 5. IBC International Business College 6. Skive Handelsskole 7. EUC Nordvest 8. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium 9. Haderslev Handelsskole 10. Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium 11. Vejen Handelsskole 12. Vejle Handelsskole og VUC Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 13. EUC Nord Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 14. Niels Brock - Copenhagen Business College 15. Tønder Handelsskole 16. Erhvervsskolen Nordsjælland 17. Vestfyns Handelsskole 18. Tradium Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 19. Selandia CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 20. CPH WEST 21. Grindsted Erhvervsskole 22. Nyborg-Kerteminde Handelsskole Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 23. Handelsskolen Silkeborg 24. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 25. Aalborg Handelsskole 26. Skanderborg-Odder Center for uddannelse 27. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelse Lolland - Falster 28. Lemvig Handelsskole 29. Køge Handelsskole 30. Svendborg Erhvervsskole 31. Zealand Business College 32. Anonymiseret 33. Anonymiseret 34. Anonymiseret 35. Anonymiseret 36. Anonymiseret 37. Anonymiseret Elevtrivsel på Merkantil - EUD [10]

11 Elevtrivsel på uddannelsesniveau: Teknisk - EUD - Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på Teknisk - EUD I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle Erhvervsskoler med Teknisk - EUD, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. 1. Zealand Business College 2. Skive Tekniske Skole 3. EUC Nordvest 4. Hotel- og Restaurantskolen 5. Mercantec 6. Herningsholm Erhvervsskole Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 7. HANSENBERG 8. EUC Nord 9. Campus Bornholm (Erhvervsskole) 10. EUC Sjælland 11. EUC Syd 12. Slagteriskolen i Roskilde Elevtrivsel på Teknisk grundforløb - EUD Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" 13. Svendborg Erhvervsskole Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 14. Tradium 15. Københavns Tekniske Skole 16. EUC Lillebælt Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 17. Syddansk Erhvervsskole Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 18. Selandia CEU 19. Kold College Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 20. EUC Vest Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 21. Erhvervsskolen Nordsjælland 22. Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret [11]

12 Elevtrivsel på uddannelsesniveau: Landbrug - EUD - Hvordan klarer vi os på landsplan? Elevtrivsel på Landbrug - EUD I figuren ser du resultaterne for Elevtrivsel for alle Erhvervsskoler med Landbrug - EUD, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Elevtrivsel med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Elevtrivsel på Landbrug - EUD 1. Gråsten Landbrugsskole Bygholm Landbrugsskole 3. Nordjyllands Landbrugsskole 4. Asmildkloster Landbrugsskole Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 5. Dalum Landbrugsskole Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 6. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 7. EUC Nordvest 8. HANSENBERG 9. Kold College 10. Anonymiseret Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 11. Anonymiseret Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" [12]

13 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav Elevtrivsel Høj 3% [-1] 15% [-1] 63% [+2] 18% [-2] Ja Har du inden for de seneste 3 måneder seriøst overvejet at droppe ud af uddannelsen? Nej Elevtyper inden for Erhvervsskoler Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 %- point angives det som [0]. AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. TROFAST De Trofaste udtrykker lav til mellem trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og der er i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 63% [+2] 18% [-2] 3% [-1] 15% [-1] Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 61% 20% 3% 16% Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Sjælland) 59% 22% 3% 17% Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Syddanmark) % 18% 4% 14% Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Midtjylland) % 15% 4% 13% Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) % 16% 4% 14% [13]

14 Del III Anbefalinger til det videre arbejde [14]

15 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan du se hvordan eleverne bedømmer de 7 fokusområder. af overordnede fokusområder Fokusområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. 100 Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Sjælland) Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit EUD samlet ekskl. SOSU (Region Nordjylland) [+1] [+2] [0] [+1] [+1] [-1] 20 0 Organisering Undervisere Undervisning * Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der har størst betydning for trivslen. 13% Organisering 11% Undervisere 37% Undervisning 16% Socialt miljø 10% Fysisk miljø 11% Egen motivation 2% Udstyr & materialer * Grundet udskiftning i spørgsmålene bag Undervisning, kan dette fokusområde ikke sammenlignes til Spørgsmålet "Der forventes noget af mig i undervisningen" er nyt i Tidligere indgik spørgsmålet "Jeg bliver ofte udfordret i undervisningen", men det er nu fjernet fra spørgerammen. [15]

16 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af fokusområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. VURDERING 80 TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation Undervisere Socialt miljø Undervisning Udstyr & materialer Organisering Fysisk miljø PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD Undervisning Socialt miljø TILPAS Undervisere Egen motivation Udstyr & materialer OBSERVER 60 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj Organisering Fysisk miljø Sådan tolker du Prioriteringskortet PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. [16]

17 De syv overordnede områder [17]

18 Organisering på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Organisering på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Organisering for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Organisering med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Organisering fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Gråsten Landbrugsskole (82%) 2. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (48%) 3. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 4. Dalum Landbrugsskole (91%) 5. Frederikshavn Handelsskole (79%) 6. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium (%) 7. Asmildkloster Landbrugsskole (99%) 8. Bygholm Landbrugsskole (99%) 9. IBC International Business College (81%) 10. Skive Tekniske Skole (80%) 11. Ribe Handelsskole (%) 12. Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium (90%) 13. Vejen Handelsskole (86%) 14. Skive Handelsskole (95%) 15. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (%) 16. Hotel- og Restaurantskolen ( - ) 17. Mercantec (%) 18. Niels Brock - Copenhagen Business College (%) 19. EUC Syd (79%) 20. EUC Nordvest (81%) 21. Grindsted Erhvervsskole (95%) 22. EUC Lillebælt (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 23. Roskilde Handelsskole (79%) 24. Tønder Handelsskole (%) 25. Slagteriskolen i Roskilde (94%) 26. Lemvig Handelsskole (97%) 27. EUC Sjælland (60%) 28. Haderslev Handelsskole (%) 29. EUC Nord (%) 30. EUC Vest ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 31. SKT, Aarhus Universitet (28%) 32. Svendborg Erhvervsskole (%) 33. HANSENBERG (83%) 34. Vestfyns Handelsskole (%) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU ( - ) 35. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelse Lolland - Falster (%) 36. Skanderborg-Odder Center for uddannelse (87%) 37. Tradium (80%) 38. Herningsholm Erhvervsskole (82%) 39. Aalborg Handelsskole (%) 40. Syddansk Erhvervsskole (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 41. CPH WEST (80%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 42. Nyborg-Kerteminde Handelsskole (90%) 43. Kold College (%) 44. Zealand Business College (%) Organisering på institutionsniveau Figuren fortsættes på næste side [18]

19 Organisering på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Organisering på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Organisering for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. 45. Selandia CEU (%) 46. Vejle Handelsskole og VUC (82%) 47. Campus Bornholm (Erhvervsskole) (85%) 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret Organisering på institutionsniveau Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Organisering med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. 52. Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Organisering fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [19]

20 Undervisere på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisere på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisere for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Undervisere med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisere fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (48%) 2. Frederikshavn Handelsskole (79%) 3. SKT, Aarhus Universitet (28%) 4. Gråsten Landbrugsskole (82%) 5. EUC Syd (79%) 6. HANSENBERG (83%) 7. Skive Tekniske Skole (80%) 8. Bygholm Landbrugsskole (99%) 9. Slagteriskolen i Roskilde (94%) 10. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 11. Asmildkloster Landbrugsskole (99%) 12. EUC Sjælland (60%) 13. Hotel- og Restaurantskolen ( - ) 14. Mercantec (%) 15. EUC Nord (%) 16. EUC Nordvest (81%) 17. Herningsholm Erhvervsskole (82%) 18. Ribe Handelsskole (%) 19. Selandia CEU (%) 20. Syddansk Erhvervsskole (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 21. Skive Handelsskole (95%) 22. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (%) 23. Campus Bornholm (Erhvervsskole) (85%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 24. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelse Lolland - Falster (%) 25. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium (%) 26. EUC Lillebælt (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 27. Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium (90%) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU ( - ) 28. Dalum Landbrugsskole (91%) 29. IBC International Business College (81%) 30. Roskilde Handelsskole (79%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 31. Svendborg Erhvervsskole (%) 32. Kold College (%) 33. Vejen Handelsskole (86%) 34. CPH WEST (80%) 35. Erhvervsskolen Nordsjælland (82%) 36. Københavns Tekniske Skole (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 37. Tradium (80%) 38. EUC Vest ( - ) 39. Niels Brock - Copenhagen Business College (%) 40. Køge Handelsskole (81%) 41. Nyborg-Kerteminde Handelsskole (90%) 42. Lemvig Handelsskole (97%) 43. AARHUS TECH (52%) 44. Tønder Handelsskole (%) Undervisere på institutionsniveau Figuren fortsættes på næste side [20]

21 Undervisere på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisere på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisere for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. 45. Vejle Handelsskole og VUC (82%) 46. Grindsted Erhvervsskole (95%) 47. Handelsskolen Silkeborg (%) 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret Undervisere på institutionsniveau Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Undervisere med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. 52. Anonymiseret 53. Anonymiseret 54. Anonymiseret 55. Anonymiseret 56. Anonymiseret 57. Anonymiseret De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisere fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [21]

22 Undervisning på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisning på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisning for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Undervisning med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisning fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 2. Gråsten Landbrugsskole (82%) 3. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (48%) 4. Asmildkloster Landbrugsskole (99%) 5. Skive Tekniske Skole (80%) 6. Bygholm Landbrugsskole (99%) 7. Frederikshavn Handelsskole (79%) 8. EUC Sjælland (60%) 9. Skive Handelsskole (95%) 10. EUC Nord (%) 11. EUC Nordvest (81%) 12. EUC Syd (79%) 13. Dalum Landbrugsskole (91%) 14. EUC Lillebælt (%) 15. Slagteriskolen i Roskilde (94%) 16. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 17. Herningsholm Erhvervsskole (82%) 18. Ribe Handelsskole (%) 19. IBC International Business College (81%) 20. Grindsted Erhvervsskole (95%) 21. Mercantec (%) 22. Syddansk Erhvervsskole (%) 23. HANSENBERG (83%) 24. Tradium (80%) 25. Svendborg Erhvervsskole (%) 26. Roskilde Handelsskole (79%) 27. Niels Brock - Copenhagen Business College (%) 28. Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium (90%) 29. SKT, Aarhus Universitet (28%) 30. CPH WEST (80%) 31. Hotel- og Restaurantskolen ( - ) 32. Tønder Handelsskole (%) 33. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelse Lolland - Falster (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 34. Campus Bornholm (Erhvervsskole) (85%) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU ( - ) 35. Vejen Handelsskole (86%) 36. Handelsskolen Silkeborg (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 37. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 38. Vejle Handelsskole og VUC (82%) 39. Københavns Tekniske Skole (%) 40. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium (%) 41. Aalborg Handelsskole (%) 42. Zealand Business College (%) 43. Køge Handelsskole (81%) 44. Haderslev Handelsskole (%) Undervisning på institutionsniveau Figuren fortsættes på næste side [22]

23 Undervisning på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Undervisning på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Undervisning for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. 45. Rybners HG (%) 46. Vestfyns Handelsskole (%) 47. Erhvervsskolen Nordsjælland (82%) 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret Undervisning på institutionsniveau Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Undervisning med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. 52. Anonymiseret 53. Anonymiseret 54. Anonymiseret 55. Anonymiseret 56. Anonymiseret 57. Anonymiseret De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Undervisning fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [23]

24 Socialt miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Socialt miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Socialt miljø for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Socialt miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Socialt miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 2. Gråsten Landbrugsskole (82%) 3. Asmildkloster Landbrugsskole (99%) 4. Bygholm Landbrugsskole (99%) 5. Dalum Landbrugsskole (91%) 6. Ribe Handelsskole (%) 7. Skive Tekniske Skole (80%) 8. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (%) 9. EUC Lillebælt (%) 10. EUC Syd (79%) 11. HANSENBERG (83%) 12. Mercantec (%) 13. Herningsholm Erhvervsskole (82%) 14. EUC Sjælland (60%) 15. EUC Nordvest (81%) 16. EUC Nord (%) 17. Hotel- og Restaurantskolen ( - ) 18. Skive Handelsskole (95%) 19. Slagteriskolen i Roskilde (94%) 20. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (48%) 21. Syddansk Erhvervsskole (%) 22. EUC Vest ( - ) 23. IBC International Business College (81%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 24. Erhvervsskolen Nordsjælland (82%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 25. Grindsted Erhvervsskole (95%) 26. Roskilde Handelsskole (79%) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU ( - ) 27. Nyborg-Kerteminde Handelsskole (90%) 28. Frederikshavn Handelsskole (79%) 29. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelse Lolland - Falster (%) 30. Københavns Tekniske Skole (%) 31. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium (%) 32. EUC Nordvestsjælland (81%) 33. SKT, Aarhus Universitet (28%) 34. Tradium (80%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 35. Niels Brock - Copenhagen Business College (%) 36. Svendborg Erhvervsskole (%) 37. AARHUS TECH (52%) 38. Kold College (%) 39. Campus Bornholm (Erhvervsskole) (85%) 40. Selandia CEU (%) 41. Vejle Handelsskole og VUC (82%) 42. Vejen Handelsskole (86%) 43. Zealand Business College (%) 44. Køge Handelsskole (81%) Socialt miljø på institutionsniveau Figuren fortsættes på næste side [24]

25 Socialt miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Socialt miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Socialt miljø for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. 45. CPH WEST (80%) 46. TietgenSkolen (%) 47. Vestfyns Handelsskole (%) 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret Socialt miljø på institutionsniveau Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Socialt miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. 52. Anonymiseret 53. Anonymiseret 54. Anonymiseret 55. Anonymiseret 56. Anonymiseret 57. Anonymiseret Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Socialt miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [25]

26 Fysisk miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Fysisk miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Fysisk miljø for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Fysisk miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Fysisk miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Frederikshavn Handelsskole (79%) 2. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 3. Gråsten Landbrugsskole (82%) 4. Ribe Handelsskole (%) 5. Bygholm Landbrugsskole (99%) 6. Grindsted Erhvervsskole (95%) 7. Dalum Landbrugsskole (91%) 8. Skive Handelsskole (95%) 9. Haderslev Handelsskole (%) 10. Asmildkloster Landbrugsskole (99%) 11. Skive Tekniske Skole (80%) 12. IBC International Business College (81%) 13. Roskilde Handelsskole (79%) 14. EUC Nordvest (81%) 15. Mercantec (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 16. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium (%) 17. EUC Nord (%) 18. Vestfyns Handelsskole (%) 19. Skanderborg-Odder Center for uddannelse (87%) 20. Hotel- og Restaurantskolen ( - ) 21. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (48%) 22. Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium (90%) 23. Vejen Handelsskole (86%) 24. EUC Syd (79%) 25. EUC Sjælland (60%) 26. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (%) 27. EUC Lillebælt (%) 28. Syddansk Erhvervsskole (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 29. SKT, Aarhus Universitet (28%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 30. Aalborg Handelsskole (%) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU ( - ) 31. Københavns Tekniske Skole (%) 32. Tradium (80%) 33. Vejle Handelsskole og VUC (82%) 34. Slagteriskolen i Roskilde (94%) 35. Herningsholm Erhvervsskole (82%) 36. HANSENBERG (83%) 37. Selandia CEU (%) 38. Svendborg Erhvervsskole (%) 39. Kold College (%) 40. Køge Handelsskole (81%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 41. Campus Bornholm (Erhvervsskole) (85%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 42. AARHUS TECH (52%) 43. Erhvervsskolen Nordsjælland (82%) 44. Nyborg-Kerteminde Handelsskole (90%) Fysisk miljø på institutionsniveau Figuren fortsættes på næste side [26]

27 Fysisk miljø på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Fysisk miljø på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Fysisk miljø for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. 45. Lemvig Handelsskole (97%) 46. Handelsskolen Silkeborg (%) 47. Tønder Handelsskole (%) 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret Fysisk miljø på institutionsniveau Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Fysisk miljø med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. 52. Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Anonymiseret Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Fysisk miljø fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [27]

28 Egen motivation på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Egen motivation på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Egen motivation for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Egen motivation med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Egen motivation fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (48%) 2. SKT, Aarhus Universitet (28%) 3. Københavns Tekniske Skole (%) 4. HANSENBERG (83%) 5. Hotel- og Restaurantskolen ( - ) 6. EUC Syd (79%) 7. Syddansk Erhvervsskole (%) 8. Slagteriskolen i Roskilde (94%) 9. Herningsholm Erhvervsskole (82%) 10. Gråsten Landbrugsskole (82%) 11. EUC Nord (%) 12. EUC Vest ( - ) 13. Skive Tekniske Skole (80%) 14. EUC Lillebælt (%) 15. EUC Sjælland (60%) 16. AARHUS TECH (52%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 17. CPH WEST (80%) 18. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 19. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (%) 20. Asmildkloster Landbrugsskole (99%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) 21. Mercantec (%) 22. Bygholm Landbrugsskole (99%) 23. Erhvervsskolen Nordsjælland (82%) 24. Kold College (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 25. Dalum Landbrugsskole (91%) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU ( - ) 26. EUC Nordvest (81%) 27. Svendborg Erhvervsskole (%) 28. Niels Brock - Copenhagen Business College (%) 29. Selandia CEU (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 30. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelse Lolland - Falster (%) 31. Tradium (80%) 32. EUC Nordvestsjælland (81%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 33. Campus Bornholm (Erhvervsskole) (85%) 34. Frederikshavn Handelsskole (79%) 35. Zealand Business College (%) 36. Handelsskolen Silkeborg (%) 37. Tønder Handelsskole (%) 38. Vejen Handelsskole (86%) 39. Skive Handelsskole (95%) 40. TietgenSkolen (%) 41. Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium (90%) 42. Roskilde Handelsskole (79%) 43. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium (%) 44. IBC International Business College (81%) Egen motivation på institutionsniveau Figuren fortsættes på næste side [28]

29 Egen motivation på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Egen motivation på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Egen motivation for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Egen motivation med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. Egen motivation på institutionsniveau 45. Køge Handelsskole (81%) 46. Skanderborg-Odder Center for uddannelse (87%) 47. Vejle Handelsskole og VUC (82%) 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret 52. Anonymiseret 53. Anonymiseret 54. Anonymiseret 55. Anonymiseret 56. Anonymiseret 57. Anonymiseret De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Egen motivation fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [29]

30 Udstyr & materialer på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Udstyr & materialer på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Udstyr & materialer for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Udstyr & materialer med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Udstyr & materialer fremgår af appendikset bagerst i rapporten. 1. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium (%) 2. Ribe Handelsskole (%) 3. Asmildkloster Landbrugsskole (99%) 4. Frederikshavn Handelsskole (79%) 5. Skive Tekniske Skole (80%) 6. Vejen Handelsskole (86%) 7. Nordjyllands Landbrugsskole ( - ) 8. Skive Handelsskole (95%) 9. Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium (90%) 10. Roskilde Handelsskole (79%) 11. Gråsten Landbrugsskole (82%) 12. Vestfyns Handelsskole (%) 13. IBC International Business College (81%) 14. Grindsted Erhvervsskole (95%) 15. EUC Nordvest (81%) 16. Herningsholm Erhvervsskole (82%) 17. Bygholm Landbrugsskole (99%) 18. EUC Lillebælt (%) 19. Mercantec (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Nordjylland) 20. EUC Sjælland (60%) 21. Haderslev Handelsskole (%) 22. Tønder Handelsskole (%) 23. Vejle Handelsskole og VUC (82%) 24. TietgenSkolen (%) 25. Syddansk Erhvervsskole (%) 26. Nyborg-Kerteminde Handelsskole (90%) 27. Dalum Landbrugsskole (91%) 28. Campus Bornholm (Erhvervsskole) (85%) 29. Tradium (80%) 30. Aalborg Handelsskole (%) 31. EUC Nord (%) 32. EUC Syd (79%) 33. CELF - Center for erhvervsrettede uddannelse Lolland - Falster (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Syddanmark) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland) 34. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (%) 35. Skanderborg-Odder Center for uddannelse (87%) Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU ( - ) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Sjælland) 36. Zealand Business College (%) 37. Erhvervsskolen Nordsjælland (82%) 38. Svendborg Erhvervsskole (%) 39. SKT, Aarhus Universitet (28%) 40. Niels Brock - Copenhagen Business College (%) 41. HANSENBERG (83%) 42. Selandia CEU (%) 43. EUC Nordvestsjælland (81%) 44. Slagteriskolen i Roskilde (94%) 45. CPH WEST (80%) Udstyr & materialer på institutionsniveau Figuren fortsættes på næste side [30]

31 Udstyr & materialer på institutionsniveau: Hvordan klarer vi os på landsplan? Udstyr & materialer på institutionsniveau I figuren ser du resultaterne for Udstyr & materialer for alle Erhvervsskoler, der har deltaget i undersøgelsen. Erhvervsskolerne er oplistet efter deres resultat på Udstyr & materialer med højeste resultat øverst. Svarprocenten vises i forlængelse af navnet. Udstyr & materialer på institutionsniveau 46. Københavns Tekniske Skole (%) Regionsgns. EUD ekskl. SOSU (Region Hovedstaden) 47. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet (48%) 48. Anonymiseret 49. Anonymiseret 50. Anonymiseret 51. Anonymiseret 52. Anonymiseret 53. Anonymiseret 54. Anonymiseret Anonymiseret 56. Anonymiseret Anonymiseret De 20% laveste resultater er anonymiseret for at undgå at hænge institutioner med relativt lave resultater ud. Endelig vises landsresultatet og hvert af de fem regionsresultater. Modelspørgsmålene som ligger bag Udstyr & materialer fremgår af appendikset bagerst i rapporten. [31]

32 Del IV Resultatopsplitninger ud fra køn, alder, og eget fagligt niveau [32]

33 Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Køn 40% Kvinde 60% Mand fordelt på Køn 100 Kvinde Mand Elevtrivsel 100 Kvinde Mand Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [33]

34 Baggrundsanalyse - Alder Fordeling af undersøgelsens deltagere efter Alder 41% 18 år eller yngre 22% år 22% år 15% 26 år eller ældre fordelt på Alder år eller yngre år år 26 år eller ældre Elevtrivsel år eller yngre år år 26 år eller ældre Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [34]

35 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Oversigt over undersøgelsens spørgsmål [35]

36 Rapportens indhold Rapportens fokus Denne rapport belyser eleverne/lærlingene på EUD s trivsel på nationalt plan og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet for at fastholde eller øge trivslen blandt eleverne/lærlingene generelt i Danmark. Rapporten giver input til: At kunne sammenligne elevernes/lærlingenes trivsel på tværs af institutioner/skoler. At identificere styrkerne i sektoren dvs. hvad er vi gode til At identificere udfordringer i sektoren dvs. hvor har vi et problem? At identificere de institutioner/skoler, hvor trivslen er særligt høj, og hvor man derfor med fordel kan søge inspiration til best practice NB: Mange skoler har bestilt den officielle skolerapport hos Ennova. I denne sættes der fokus på den enkelte institutions/skoles resultater. Det er også i Skolerapporten, at resultaterne splittes op på uddannelser og klasser, så ledelsen og medarbejderne har det fulde overblik over sundhedstilstanden. I skolerapporten er alle spørgsmål fra undersøgelsen med og der er benchmark til relevante gennemsnit på både regions- og landsplan. Om Benchmarking ikke en konkurrence Nærværende benchmarkingrapport skal ikke ses som en konkurrence eller gabestok, men som et redskab for de danske uddannelsesinstitutioner til at måle sig med ligesindede institutioner. Med i vurderingen af om en placering er god eller dårlig, skal derfor altid tages med de forudsætninger den enkelte institution har for at skabe elevtrivsel eller løfte de syv underliggende områder. Rapportens værdi ligger således i at sammenligne sig med de institutioner, hvor de samme forudsætninger er til stede og derudfra foretage sin bedømmelse af egne resultater. Herfra kan de enkelte skoler forhåbentlig lære af hinandens best practices. Af samme grund vil Ennova anbefale, at man at hensyn til ovenstående ikke publicerer grafer fra nærværende rapport i markedsføringsøjemed. Hertil kan bruges de individuelle skolerapporter, hvor det enkelte institutionsresultat er sammenlignet med et regionseller landsgennemsnit alene. Spørgsmål og emner, som ligger til grund for rapporten Eleverne/lærlingene er blevet stillet en række grundspørgsmål. Grundspørgsmålene, som eleverne/lærlingene har vurderet, dækker: Organisering, underviserne, undervisningen, socialt og fysisk miljø, udstyr og materialer samt egen motivation. Det er disse emner, der også giver input til Ressourceregnskabet. I undersøgelsen har institutionerne/skolerne haft mulighed for at inkludere følgende uddybende spørgsmålspakker: Mobning, Screening af skolens fysiske miljø, Screening af æstetiske miljø, Arbejdsmiljø, Anvendelse af pc og it i undervisningen og Kostafdeling. Bagerst i rapporten kan du se de spørgsmål, eleverne/lærlingene er blevet stillet inden for de enkelte emner. Kun offentlige resultater vises Vigtigt: Det er kun de resultater, der også indgår i Ressourceregnskabet, der vises i denne rapport. Det har således været vigtigt for Ennova, at der ikke offentligt bliver vist resultater, som ikke på anden vis kan findes også (når Ressourceregnskabet i fremtiden er fuldt ud opdateret med resultaterne). Ønsker man mere åben benchmarking på fx uddybende spørgsmålspakker og vurderinger på spørgsmålsniveau kan man henvende sig til Ennova, som herefter kan assistere med at formidle resultatudvekslingen med skoler, som deler samme lyst til at udveksle data mere detaljeret. Der henvises i øvrigt også til ESB-netværket, som er Danmarks største kvalitetsnetværk for uddannelsesinstitutioner. [36]

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for HTX/HHX Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 25.845 HTX og HHX elever Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Overordnede

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for HTX og HHX Svarprocent: 85% (28832/33985) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016

ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 ETU 2015 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 251 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

ETU 2012 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2013

ETU 2012 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2013 ETU 2012 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2013 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 284 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 79% ( besvarelser ud af 314 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 92% (324 besvarelser ud af 352 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (277 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 12032 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (875 besvarelser ud af 193 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Januar 2014 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 9361 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 96% (717 besvarelser ud af 748 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (5 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (359 besvarelser ud af 482 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Benchmarkingrapport for HTX-HHX Rapporten er baseret på 14290 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21616 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 99% (276 besvarelser ud af 279 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (235 besvarelser ud af 286 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne SOSU Nord Svarprocent: 65% (1164 besvarelser ud af 1789 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 86% (337 besvarelser ud af 39 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen

Læs mere

ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for VUC Svarprocent: 51% (21004/41007) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens Svarprocent: 85% (1 besvarelser ud af 933 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse.

Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. Bilag 1: Oversigt over institutionsfordelte kvoter i 2019 Neden for ses en oversigt over de institutionsfordelte kvoter for hver uddannelse. 29. juni 2018 Sagsnr.:18/06167 1) Bygningsmaler Erhvervsskolen

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen EUC Nord Svarprocent: 87% (5 besvarelser ud af 656 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (2286 besvarelser ud af 3116 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (667 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 82% (897 besvarelser ud af 191 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 84% (167 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 2842 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 272 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde NEXT. Skolerapport. Svarprocent: 39% (339/866)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde NEXT. Skolerapport. Svarprocent: 39% (339/866) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 39% (339/866) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Benchmarkingrapport for VUC Rapporten er baseret på 15642 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: % (576 besvarelser ud af 578 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Alle skoler. Benchmarkrapport. Svarprocent: 46% (6310/13721)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Alle skoler. Benchmarkrapport. Svarprocent: 46% (6310/13721) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Benchmarkrapport Alle skoler Svarprocent: 46% (10/131) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Januar 2015 Benchmarkingrapport for VUC Rapporten er baseret på 14507 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag mv. Del II Anbefalinger til det videre arbejde Del III Resultatopsplitninger

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 55% (156 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 212 Elevtrivselsundersøgelsen December 212 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 84% (279 besvarelser ud af 334 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 73% (22/30)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 73% (22/30) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOSU Nykøbing F. Svarprocent: 73% (22/30) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen SOSU C Svarprocent: 79% (493 besvarelser ud af 628 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Svarprocent: 434 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 39% (223/574)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 39% (223/574) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Hotel- og Restaurantskolen Svarprocent: 39% (223/574) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nord. Skolerapport. Svarprocent: 70% (26/37)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nord. Skolerapport. Svarprocent: 70% (26/37) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOSU Nord Svarprocent: 70% (26/37) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 95% (352 besvarelser ud af 37 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (1994 besvarelser ud af 2318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 EUD ekskl. SOSU, SOSU og HTX/HHX Anders Filtenborg, Afdelingschef, Ennova Odense, 25. januar Ennova A/S Datagrundlag EUD ekskl. SOSU 21.616 svar (1:13.632) SOSU 6.6 svar (1:

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 52% (34/66) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - EUD ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 25455 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 43% (75/176)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 43% (75/176) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 43% (/1) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 53% (29/55)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 53% (29/55) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 53% (29/55) Indhold Introduktion Sammenfatning af undersøgelsens resultater I II Elevernes præstation,

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. ESB benchmarkrapport. Svarprocent: 42% (7203/17203)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. ESB benchmarkrapport. Svarprocent: 42% (7203/17203) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde ESB benchmarkrapport Svarprocent: 42% (7203/17203) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 49% (132/270)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 49% (132/270) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 49% (132/2) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne SOSU C Svarprocent: 88% (9 besvarelser ud af 921 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 55% (178/324)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Lillebælt. Skolerapport. Svarprocent: 55% (178/324) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport EUC Lillebælt Svarprocent: 55% (1/324) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 81% (1157 besvarelser ud af 1435 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 84% (32/38)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Skolerapport. Svarprocent: 84% (32/38) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 84% (32/38) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (766 besvarelser ud af 968 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde SOPU. Skolerapport. Svarprocent: 67% (107/159)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde SOPU. Skolerapport. Svarprocent: 67% (107/159) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOPU Svarprocent: 67% (107/159) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 66% (33/50)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 66% (33/50) VTU 2017 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport SOSU Nykøbing F. Svarprocent: 66% (33/50) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Campus Bornholm. Skolerapport. Svarprocent: 58% (40/69) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 58% (40/) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 164 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet Svarprocent: 95% (143 besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Velkommen

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr. til:

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K (Sendt pr.  til: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers (REUs) indstilling vedr. kvotefordelingen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne EUC Nord Svarprocent: % (527 besvarelser ud af 527 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 15 ESB - SOSU Rapporten er baseret på 1686 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. EUC Nord. Skolerapport. Svarprocent: 35% (120/345) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 35% (120/345) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information &

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Virksomhedernes tilfredshed er uændret

Virksomhedernes tilfredshed er uændret Virksomhedernes tilfredshed er uændret - Virksomhedstilfredshedsmåling 2017 Praktikvirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Randers Social- og Sundhedsskole. Skolerapport. Svarprocent: 91% (10/11)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Randers Social- og Sundhedsskole. Skolerapport. Svarprocent: 91% (10/11) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Svarprocent: 91% (10/11) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland- Svarprocent: 78% (11 besvarelser ud af 151 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere