Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?"

Transkript

1 Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS Navn CPR-nummer Adresse i Danmark Statsborgerskab Postnr. By Telefonnr. Hvilet EØS-land ønsker du at søge arbejde i? EØS-land Nøjagtig afrejsedato fra Danmark Dato Har du tidligere fået dagpenge under arbejdssøgning i udlandet? JA NEJ Adresse i det andet EØS-land (hvis kendt) Postnr. By Telefonnr. Seneste arbejdsgivers navn Adresse Postnr. By Arbejdsperiode fra Dato til Dato Fik du eller arbejdsgiveren tilskud til din løn? JA NEJ Har du selv sagt op? JA NEJ Årsag til arbejdsophør? Skriv dine eventuelle bemærkninger: Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. 86, stk. 1, og 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Jeg forpligter mig til at oplyse a-kassen om ændringer, der kan have betydning for dokumentet. Jeg erklærer også, at jeg har læst vejledningen. Oplys straks a-kassen om alt, der har betydning for udstedelse af dokumentet. Dato Underskrift HUSK Ansøgningen og eventuel dokumentation sendes til din a-kasse. Husk! A-kassen skal have ansøgningen senest 14 dage før det ansøgte afrejsetidspunkt. AK-Samvirke EØS Side 1 af 3

2 Vejledning om at søge arbejde i et andet EØS-land Læs denne vejledning, inden du udfylder ansøgningen Hvis du er arbejdsløs, kan du på visse betingelser søge arbejde i et andet EØS-land og samtidig få dine danske dagpenge udbetalt direkte fra din danske a-kasse. For at du kan få dagpenge i det andet EØS-land, skal du have et dokument PD U2, der udstedes af din a-kasse. Dokument PD U2 er din dokumentation på, at du har ret til at få udbetalt danske dagpenge i højst 3 måneder, mens du søger arbejde i et andet EØS-land, hvor du stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal sørge for at afmelde dig på jobcenteret med virkning fra din afrejsedato. Når du vender tilbage igen, skal du tilmelde dig som arbejdssøgende i Danmark. Du bør derfor normalt ikke afmelde dig fra Folkeregisteret i Danmark, inden du udrejser til det andet EØS-land, fordi du ikke umiddelbart vil kunne tilmelde dig igen på jobcenteret uden en folkeregisteradresse i Danmark. Betingelser for at få et dokument PD U2: Du skal væres statsborger i et EØS-land, konventionsflygtning eller statsløs bosat i et EØS-land. Du skal have ret til dagpenge den dag, du rejser fra Danmark. Det betyder bl.a. at du skal have bopæl og ophold i Danmark på den dato, du har oplyst som afrejsedato på ansøgningen. Du skal sammenlagt have været tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret og have stået til rådighed i mindst 4 uger, efter du sidst blev fuldt ledig (4-ugers-kravet). Ferie og arbejde kan ikke medregnes til 4-ugers-kravet. Har du tidligere modtaget dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land, kan du ikke få en ny tilladelse til at modtage dagpenge under arbejdssøgning i andet EØS-land, før du har dokumenteret, at du har haft arbejde i mindst 296 timer (deltidsforsikrede mindst 148 timer) inden for 12 uger eller 3 måneder eller har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i 8 hele uger inden for 12 uger eller 3 måneder (husk at vedlægge dokumentation herfor). Der kan på visse betingelser dispenseres fra 4-ugerskravet, hvis: - Du ønsker at følge din ægtefælle eller samlever, der skal overtage arbejde (mere end 5 uger) eller begynde uddannelse (mindst 18 måneder) i det andet EØS-land. Dokumentation for arbejdet eller uddannelsen skal vedlægges ansøgningen. Hvis du er samlevende, skal der også vedlægges dokumentation for fælles bopæl i Danmark indtil afrejsen (bopælsattest eller kopi af dit og din samlevers sygesikringsbevis). - Du er statsborger i det EØS-land, du ønsker at rejse til; dog er det et krav, at du har været tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret i mindst en uge, efter at du senest blev ledig. - Du skal til en ansættelsessamtale i det andet EØS-land. Dokumentation med angivelse af datoen for samtalen skal vedlægges ansøgningen. -Du har fået arbejde på deltid eller arbejde af kortere varighed i det andet EØS-land; dog er det et krav, at du ikke bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land. - Du har været syg af kortere varighed, herunder barns sygdom. - Du har højst arbejdet 2 dage i 4-ugers-perioden. Underskrift Husk dato og underskrift. Bemærk, at du skriver under på tro og love. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af dagpenge og tab af rettigheder. Det står bl.a. i 86, stk. 1 og 2, og 87, stk. 1, 2 og 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Kontrol og anden information De oplysninger, som du giver på denne blanket bliver kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol sker også ved registersamkøring. I henhold til persondataloven skal det oplyses, at - A-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter - A-kassen registrerer modtagne oplysninger - A-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a- kassen og SKATs indkomstregister til registersamkøring - Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, a-kassen registrerer om dig - Du kan kræve forkerte oplysninger rettet. Er du i tvivl spørg a-kassen AK-Samvirke EØS Side 2 af 3

3 Sådan søger du om dagpenge under arbejdssøgning i udlandet Vær opmærksom på, at du selv har ansvaret for, at din ansøgning er korrekt udfyldt, og at den krævede dokumentation følger med. 1. Udfyld blanketten 2. Du skal sørge for, at ansøgningen med eventuel dokumentation kommer frem til din a-kasse 3. Du kan TIDLIGST ansøge om dagpenge under arbejdssøgning til et andet EØS-land 4 uger før afrejsen Hvis ansøgningen først modtages i jobcenteret eller i din a-kasse efter den dato, du har oplyst som afrejsedato på ansøgningen, får du afslag på ansøgningen. Hvis du rejser før den dato, du har oplyst som afrejsedato på ansøgningen, får du afslag på dokument PD U2. Hvis dokument PD U2 er udstedt, vil denne blive tilbagekaldt, og du kan ikke modtage dagpenge igen, før du er vendt tilbage til Danmark og tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret. A-kassens afgørelse Hvis a-kassen får din ansøgning 14 dage før din afrejse, kan den udstede dokument PD U2 ca. 1 uge før den dato, du har anført som afrejsedato. Det forudsætter naturligvis, at du opfylder betingelserne for at få dokumentet, og at der i øvrigt ikke mangler oplysninger. Hvis a-kassen ikke får din ansøgning senest 14 dage før den ansøgte afrejsedato, er det ikke sikkert, at den kan nå at behandle ansøgningen, før du rejser. Du kan få problemer med at blive tilmeldt som ledig og arbejdssøgende i det andet EØS-land, hvis du rejser, før a-kassen har udstedt dokumentet. Hvis du rejser, før a-kassen har truffet afgørelse Hvis du rejser, før a-kassen har nået at træffe afgørelse i sagen, kan du få problemer med at blive tilmeldt som arbejdssøgende på arbejdsformidlingskontoret i det andet EØS-land og dermed få udbetalt dagpenge i hele perioden med EØS-dagpenge. Det er vigtigt, at du sørger for at få en dateret bekræftelse fra de udenlandske myndigheder på, at du har henvendt dig for at blive tilmeldt som arbejdssøgende. Tilmelding som arbejdssøgende på arbejdsformidlingskontoret i det andet EØS-land For at du kan modtage dagpenge i hele perioden med EØS-dagpenge, skal du tilmelde dig som arbejdssøgende på arbejdsformidlingskontoret i det andet EØS-land senest 7 kalenderdage fra og med afrejsedatoen (datoen fremgår af dokumentet). Hvis du tilmelder dig senere, betyder det, at du først kan få dagpenge fra den dag, hvor du er tilmeldt som arbejdssøgende. Ændring af afrejsedato Hvis du ændrer din afrejsedato, er udgangspunktet, at du må søge på ny. Annullering af ansøgning Hvis du har fået tilladelsen, men beslutter dig for ikke at rejse alligevel, skal du straks sende dokumentet tilbage til din a-kasse. A-kassen vil så give besked til jobcenteret om, at du ikke er rejst. I visse tilfælde skal a-kassen sende dokumentet til din udenlandske adresse. Det er derfor vigtigt, at du i ansøgningen skriver din adresse i det andet EØS-land. AK-Samvirke EØS Side 3 af 3

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere