Brugervejledning CM-1. FM-system til kommunikation og undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning CM-1. FM-system til kommunikation og undervisning"

Transkript

1 Brugervejledning CM-1 FM-system til kommunikation og undervisning

2 Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af CM-1 s funktioner. Tillykke med dit nye CM-1 FM-system. CM-1 kommunikationssystem gør det meget lettere for hørehæmmede at deltage i samtale i vanskelige situationer. Advarsel! Hver gang du anvender systemet, så vær opmærksom på, at styrkekontrollen på din CM-1 modtager er indstillet korrekt i forhold til dit behov således, at du undgår skader som følge af for kraftig lydstyrke. For at undgå skader, så skru ned for styrken inden du tænder modtageren. CM-1 kommunikationssystemet indeholder små dele, som kan blive slugt, hvorfor systemet ikke er egnet for børn under 3 år. Såfremt systemet ikke anvendes korrekt, kan forhandleren eller producenten ikke drages til ansvar for overlast eller skader. 2

3 Indhold side Standard system ved levering 4 Beskrivelse og anvendelse af funktioner 5 CM-1 kommunikationssystem 5 CM-1 modtager 5 CM-1 sender 9 CM ladeapparat 13 Transporttaske 15 CM-1 kommunikationssystem- i daglig brug 16 Ved rundbordssamtale 16 Ved møde 17 I direkte kommunikation 17 På rejse i bil, i togkupé eller ved fl yrejse 18 Lytte til TV eller musikprogrammer 19 Ændring af sendefrekvens 19 Øvrige oplysninger 20 Sikkerhedsinstruktioner 20 Bortskaffelse 20 Vedligeholdelse 21 CE-mærkning 21 Tekniske data 21 Garanti 23 3

4 Standardsystem ved levering Den komplette pakning indeholder følgende dele: Nr. Beskrivelse Antal leveret 1 CM-1 sender 1 2 CM-1 modtager 1 3 CM ladeapparat med broelement og sikkerhedsskruer 2 4 Strømforsyning 1 5 Halsteleslynge 1 6 Bæresnor 1 7 Pen til indstilling af frekvens 1 8 Audiokabel til TV eller radio, viklet op 1 9 Transporttaske 1 10 Genopladeligt batteri AAA størrelse 3 Brugervejledning 1 Garantikort 1 4

5 Beskrivelse og anvendelse af funktioner CM-1 kommunikationssystem CM-1 kommunikationssystem anvendes til trådløs overførsel af tale, musik og lyd mellem CM-1 senderen og CM-1 modtageren med en rækkevidde på ca. 30 meter. CM-1 modtageren Nr. CM-1 modtagerens funktioner: 1 HI/LO om- HI Fremhæver overførslen af lyse skifter toner. LO Fremhæver overførslen af mørke toner. 2 LED rød Batteriladestatus når apparatet er tændt. (lysdiode) Konstant Batterierne er fuldt opladet. lys 5

6 Beskrivelse og anvendelse af funktioner Ingen lys Batterierne er afl adet. Sæt CM-1 modtageren i CM-1 ladeapparatet for at genoplade batterierne. 3 Styrke- Knap- 0 Ingen lydoverførsel. kontrol indstilling 1, 2 Lav styrke. Anbefales når apparatet tændes. 3, 4 Middel styrke. 5, 6 Høj styrke. 4 On/Off Knap- On Skub omskifteren op for at tænde indstil- apparatet. ling Off Skub omskifteren ned for at slukke apparatet. 5 Hoved- Mulighed for tilslutning af hoved- eller øretelefon- telefon, stetoclip. bøsning 6 Frekvensomskifter Der er en omskifter for valg mellem 3 forskellige sendefrekvenser i batterikammeret under batteriet i CM-1 modtageren. Om- A 863,725 MHz skiftet B 864,225 MHz position C 864,725 MHz 6

7 Beskrivelse og anvendelse af funktioner 7 Batterikammerdæksel Batterikammeret er placeret i bunden af højre side af apparatet. Der skal bruges 1 stk. batteri. 8 Halstele- Bøsninger for tilslutning af halsteleslynge. slynge Halsteleslynge Stetoclip Tilslutning af halsteleslynge til CM-1 modtageren: CM-1 modtageren kan anvendes på to måder: - Lydoverførsel til høreapparatets telespole via den medfølgende halsteleslynge. 1. Indsæt de to stik helt i bøsningerne på toppen af modtageren. Markeringen på siden af stikkene peger mod hovedtelefonbøsningen. 2. Drej stikket 90 således, at markeringen peger mod fronten af apparatet. - Lydoverførsel via hoved- eller øretelefon eller stetoclip (ikke inkluderet tilbehør). 7

8 Beskrivelse og anvendelse af funktioner For at sikre succesfuld overførsel af lyden via halsteleslyngen, skal dit/dine høreapparat(er) have en indbygget telespole, som lyden overføres til. Ved brug sættes dit/dine høreapparater i T eller M/T stilling. Isættelse af batterier i CM-1 modtageren: Modtageren arbejder med et genopladeligt batteri i størrelse AAA. Den kan også fungere med alkalinebatteri af typen AAA LR3. Anvend kun originale batterier ved udskiftning. Det medfølgende grønne batteri er et specielt genopladeligt batteri. Andre genopladelige batterier kan IKKE bruges. Hvis CM-1 kommunikationssystemet anvendes med alkaline batterier, må apparaterne IKKE sættes i ladeapparaterne. ADVARSEL! Opladning af almindelige batterier vil ødelægge både sender og modtager samt ladeapparaterne. Vær sikker på, at batterierne placeres korrekt i batterikammeret. Den korrekte orientering af batterierne er vist i batterikammeret. N.B. De genopladelige batterier er ikke fuldt opladet ved leveringen, og skal oplades en fuld ladesekvens før ibrugtagning. 1. Sluk CM-1 modtageren. 2. Aftag batteridækslet. 3. Isæt de medfølgende genopladelige batterier i batterikammeret. (Bemærk polariseringen.) 4. Påsæt batteridækslet. 5. Sæt CM-1 modtageren i ladeapparatet. 8

9 Beskrivelse og anvendelse af funktioner Bemærk: Der er ikke nogen indikering under opladning. Batterierne er fuldt opladet efter 12 timer. CM-1 senderen Nr. CM-1 senderens funktioner: 1 Mikrofon- To mikrofoner præciserer afstanden til det område, enhed hvor lyden optages. 2 LED rød (lysdiode) Konstant lys Batterierne er fuldt opladet. Ingen lys Batterierne er afl adet. Sæt CM-1 modtageren i CM-1 ladeapparatet for at genoplade batterierne. 9

10 Beskrivelse og anvendelse af funktioner 3 MODE- Ind- Super Zoom Dialog: Tydelig reduktion af omskifter stilling forstyrrende lyde fra siderne og bagfra. Når denne indstilling vælges, vil ændringen blive indikeret med 3 hurtige og høje bip. Zoom Møde: Tydelig reduktion af forstyrrende lyde bagfra. Når denne indstilling vælges, vil ændringen blive indikeret med 2 hurtige og høje bip. Omni Samtale: Forstærker lyde fra alle sider. Når denne indstilling vælges, vil ændringen blive indikeret med 1 højt bip. 4 On/Off Posi- On Skub omskifteren op for omskifter tion at tænde CM-1 senderen. Off Skub omskifteren ned for at slukke CM-1 senderen. 5 Audioind- Mulighed for at tilslutte TV, radio, etc, direkte til gang Andre led- (LINE) CM-1 senderen. Audioledning vedlagt (viklet op). ninger kan leveres af leverandøren. Anvend kun godkendte tilslutningsledninger. 10

11 Beskrivelse og anvendelse af funktioner 6 Fod Folde-ud fod. 7 Frekvens- Der er en omskifter for valg mellem 3 forskellige omskifter sendefrekvenser på bagsiden af CM-1 senderen. Omskiftet A 863,725 MHz position B 864,225 MHz C 864,725 MHz Skub frekvensomskifteren til den ønskede frekvens ved hjælp af den med følgende pen. Husk at CM-1 senderen og CM-1 modtageren altid skal stilles på samme frekvens. Forskellig frekvensindstilling forhindrer forbindelse mellem sender og modtager. 8 Batteri- Batterikammeret er placeret bag på apparatet og dæksel der skal bruges 2 batterier. 9 Bærestrop Indsæt spiden af bærestroppen i den runde del af apparatet og fastgør den ved at skubbe den mod toppen af apparatet. 11

12 Beskrivelse og anvendelse af funktioner Isættelse af batterier i CM-1 senderen: Senderen arbejder med genopladelige batterier i størrelse AAA. Den kan også fungere med alkalinebatterier af typen AAA LR3. Anvend kun originale batterier ved udskiftning. Det medfølgende grønne batteri er et specielt genopladeligt batteri. Andre genopladelige batterier kan IKKE bruges. Hvis CM-1 kommunikationssystemet anvendes med alkaline batterier, må apparaterne IKKE sættes i ladeapparaterne. ADVARSEL! Opladning af almindelige batterier vil ødelægge både sender og modtager samt ladeapparaterne. Vær sikker på, at batterierne placeres korrekt i batterikammeret. Den korrekte orientering af batterierne er vist i batterikammeret. NB. De genopladelige batterier er ikke fuldt opladet ved leveringen, og skal oplades en fuld ladesekvens før ibrugtagning. 1. Sluk CM-1 senderen. 2. Aftag batteridækslet. 3. Isæt de medfølgende genopladelige batterier i batterikammeret. (Bemærk polariseringen.) 4. Påsæt batteridækslet. 5. Sæt CM-1 senderen i ladeapparatet. Bemærk: Der er ikke nogen indikering under opladning. Batterierne er fuldt opladet efter 12 timer. 12

13 Beskrivelse og anvendelse af funktioner CM Ladeapparat Volt strøm- Bøsning til strømforsyning er placeret bag tilslutning på ladeapparatet. 2 Ladelomme 3-punkt ladelomme holder CM-1 sender eller CM-1 modtager opret under opladning. 3 LED rød (lysdiode) Standby indikator. 4 LED grøn (lysdiode) Ladeindikator. 5 Tilslutningsrille koblingsskinne 6 Koblingsskinne Under plastikdækslet i bunden af ladeapparatet er der en tilslutningsrille. En koblingsskinne kan skubbes ind i tilslutningsrillen. Dette giver mulighed for at sammenkoble to ladeapparater. Koblingsskinne for elektrisk sammenkobling af to CM ladeapparater. 13

14 Beskrivelse og anvendelse af funktioner Installation af CM ladeapparat 1. Sæt strømforsyningen i 230V stikkontakt. 2. Forbind CM ladeapparatet til strømforsyningen ved at isætte stikket fra strømforsyningsledningen i DC bøsningen bag på ladeapparatet. 3. Tænd på stikkontakten. Sammenkobling af to stk. CM ladeapparater 1. Afbryd forbindelsen mellem de to ladeapparater der ønskes sammenkoblet og 230V. 2. Frigør en koblingsskinne fra bunden på et af ladeapparaterne. 3. Fjern plastikdækslet fra koblingsskinnens tilslutningsrille på det første ladeapparat. Skub koblingsskinnen ind i tilslutningsrillen. 4. Fastgør koblingsskinnen fra undersiden af ladeapparatet med de medfølgende skruer. 5. Skub det andet ladeapparat ind over koblingsskinnen, der rager ud fra det første ladeapparat. 6. Tryk ladeapparaterne helt sammen. 7. Fastgør det andet ladeapparat til koblingsskinnen fra undersiden af ladeapparatet med de medfølgende skruer. 8. Forbind strømforsyningen til èt af ladeapparaterne. BEMÆRK: Når to ladeapparater er sammenkoblet, må der kun anvendes 1 stk. strømforsyning. 14

15 Beskrivelse og anvendelse af funktioner Transporttaske 15

16 CM-1 kommunikationssystem i daglig brug Bemærk: Du kan ændre tonen på lyden, der transmitteres ved at ændre på HI/LO omskifteren: HI stillingen fremhæver de lyse toner. Ved rundbordssamtale Du sidder f.eks. ved et bord og vil gerne høre alle. Lyden distribueres ensartet i hele lokalet fra et højttaleranlæg. Spørgsmål stilles fra personer placeret forskellige steder i lokalet til f.eks. en foredragsholder. Brug OMNI mikrofonindstillingen. 1. Sæt dit/dine høreapparat(er) i T eller M/T stilling for at kunne modtage lyden direkte via telespolen i høreapparatet(erne) via halsteleslyngen, eller via en tilsluttet hoved- eller øretelefon eller en stetoclip. 2. Sæt MODE omskifteren på OMNI. 3. Placér CM-1 senderen så centralt som muligt i forhold til de, der taler, f.eks. på bordet. 4. Brug fold-ud foden til at løfte mikrofonenheden og for at minimere støj fra berøring etc. fra bordet. 5. Tænd for CM-1 senderen og CM-1 modtageren på On/Off omskifterne. 6. Juster lydstyrken til en komfortabel lyttestyrke med styrkekontrollen på CM-1 modtageren. 16

17 CM-1 kommunikationssystem i daglig brug Ved møde Du er deltager i et møde som vist. De andre deltagere taler med for skellig styrke. Brug ZOOM mikrofonindstillingen. 1. Sæt dit/dine høreapparat(er) i T eller M/T stilling for at kunne modtage lyden direkte via telespolen i høreapparatet(erne) via halsteleslyngen, eller via en tilsluttet hoved- eller øretelefon eller en stetoclip. 2. Sæt MODE omskifteren på ZOOM. 3. Placér CM-1 senderen så tæt på taleren som muligt. Senderens mikrofonenhed skal pege så direkte mod taleren som muligt. 4. Tænd for CM-1 senderen og CM1 modtageren på On/Off omskifterne. 5. Juster lydstyrken til en komfortabel lyttestyrke med styrkekontrollen på CM-1 modtageren. I direkte kommunikation Du har en mere privat samtale med en anden person. Du ønsker eller har behov for fuld koncentration om samtalen. Du generes af alle andre omgivende støjkilder. 17

18 CM-1 kommunikationssystem i daglig brug Brug SUPER ZOOM mikrofonindstillingen for at reducere støj fra begge sider samt bagfra, sådan at lyden fra samtalepartneren høres tydeligt. 1. Drej mikrofonsenderen således, at den peger så direkte mod samtalepartneren som muligt. 2. Sæt MODE omskifteren på SUPER ZOOM. 3. Juster lydstyrken til en komfortabel lyttestyrke med styrkekontrollen på CM-1 modtageren. På rejse i bil, i tog eller på flyrejse Du er på rejse, f.eks. som en del af en gruppe med tog eller bus, som ledsager i bil eller rejser på egen hånd. Du har behov for at samtale med personen, som sidder ved siden af dig under rejsen, men personen sidder måske ikke på den side, hvor du bærer høreapparat. Situationen vanskeliggøres af alle de andre omkringværende og forstyrrende lyde f.eks. konstante lyde så som air-condition. Ligesom ved en privat samtale ved et møde har du behov for forstærkning af de lyde, der kommer fra samtalepartneren med den størst mulige koncentration. CM-1 giver den ønskede effekt i SUPER ZOOM indstillingen ved at reducere støjen fra siderne samt bagfra mærkbart og ved at fi ltrere samtalen ud. 18

19 CM-1 kommunikationssystem i daglig brug Lytte til musik eller TV programmer Audioindgangen på CM-1 senderen kan anvendes til direkte tilslutning til dit TV eller din radio via den medfølgende ledning. Sådan tilsluttes apparatet: 1. Sluk CM-1 senderen og CM-1 modtageren. 2. Sæt styrkekontrollen på CM-1 modtageren på lav styrke. 3. Sæt det ene stik (3,5mm) i audio indgangsbøsningen på CM-1 senderen. 4. Sæt det andet stik i udgangsbøsningen på dit TV eller radio. 5 Tænd CM-1 sender og CM-1 modtager. 6. Indstil styrken til et komfortabelt niveau. Ændring af sendefrekvens Hvis du oplever lydforstyrrelser, når CM-1 systemet anvendes, kan det skyldes, at der er et andet CM-1 system i brug i nærheden. CM-1 systemet er i stand til at fungere på tre forskellige frekvenser. Frekvenserne er angivet med bogstaverne A, B og C, og er ens anført på såvel sender som modtager. BEMÆRK: Husk altid på, at både CM-1 senderen såvel som CM-1 modtageren skal være indstillet på samme frekvens. Afvigelse herfra forhindrer brugbar funktion. 1. Sluk CM-1 senderen og CM-1 modtageren. 2. Tag batteridækslet af CM-1 modtageren og udtag batteriet. 3. Anvend den medfølgende pind til at skifte frekvensen på omskifteren i batterikammeret under dækslet. 4. Genindsæt batteriet og påsæt batteridækslet. 19

20 Øvrige oplysninger 5. Vend CM-1 senderen rundt således, at den vender væk fra dig. 6. Anvend den medfølgende pind til at skifte frekvensen med omskifteren bag på CM-1 senderen til samme placering som du før valgte på din CM-1 modtager. 7. Tænd CM-1 sender og CM-1 modtager igen. Sikkerhedsforskrifter CM-1 kommunikationssystem er designet efter den løbende teknologiske udvikling samt gældende sikkerhedsregler. Vær opmærksom på de følgende sikkerhedsregler: 1. Placér ladeapparatet på en ikke glat overfl ade. 2. Placér ledningen således, at ladeapparatet ikke kan vælte. 3. Udsæt ikke apparaterne for følgende påvirkninger: Kraftig varme fra varmeapparater, ovne eller pejse. Direkte sollys. Fugt. 4. Beskyt enhederne mod em, støv samt aggressive væsker og dampe. 5. Tilslut kun stikkene til de bøsninger hvortil de er beregnet. 6. Tilslut kun godkendt tilbehør. 7. Der må under ingen omstændigheder ske elektriske eller mekaniske modifi kationer på kommunikationssystemet. 8. CM-1 kommunikationssystemet indeholder smådele, som kan sluges. Systemet er derfor ikke tilrådeligt for børn under tre år. Bortskaffelse Destruktion af udtjente elektriske produkter skal ske efter de gældende regler for affaldssortering i Danmark. Symbolet på produktet eller emballagen indikerer, at dette produkt ikke må håndteres som almindeligt husholdningsaffald, men skal afl everes 20

21 Øvrige oplysninger til affaldssortering for fragmentering og destruktion. Ved at følge de til enhver tid gældende affaldssorteringsregler medvirker du til at bevare et rent miljø. Mangel herpå kan skade dine medborgeres helbred samt miljøet. Materialegenbrug hjælper med til at reducere råstofforbruget. Du kan få de lokalt gældende regler hos din kommunes tekniske forvaltning. Vedligeholdelse CM-1 kommunikationssystemet kræver ikke vedligeholdelse. Hvis en enhed bliver snavset, så tør den af med en let fugtet blød klud. Anvend ALDRIG sprit, fortynner eller andre organiske væsker. Placér aldrig produkterne på et sted, hvor de kan udsættes for langvarig sollys. Husk, at solen fl ytter sig gennem dagen! Herudover skal det beskyttes mod høj varme, fugt og kraftige mekaniske påvirkninger. CE-mærkning CM-1 kommunikationssystemet opfylder kravene i EU Direktiv 1999/5/EC gældende for radio- og telekommunikationsudstyr. Overholdelse af det ovenstående direktiv bekræftes af CE symbolet på produktet. Tekniske data CM-1 sender Mål (H x B x D): Vægt: Strømkilde: Ladetid (efter komplet afl adning): Max timer 19 x 37 x 120 mm 64g 2 stk. 1,2 V NiMH genopladelige batterier (LR03 typen) 21

22 Øvrige oplysninger Brugstid pr. opladning (belastningsafhængig): Max timer CM-1 modtager Mål (H x B x D): Vægt: Strømkilde: 20 x 39 x 96 mm 45g 1 stk. 1,2V NiMH genopladelige batterier (LR03 typen) Ladetid (efter komplet afl adning): Max timer Vigtigt! Ladning generelt Sæt først batteriet til opladning, når systemet har været brugt i 7-10 timer. Dette forlænger batteriets levetid betydeligt. CM ladeapparat Mål (H x B x D): Vægt: Strømforsyning: 67 x 83 x 65 mm 94g Primær 220/230V Hz ACSekundær 12 V DC 22

23 Garanti Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis. Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeur samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet. Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller uhensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet. Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningsskemaet, hvis et sådant fi ndes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningsskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren. Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura. Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon

24 Dansk Høreteknik HJM ApS Østervej 6 Postboks Ølstykke Forhandler Tlf.: Fax: /11

Brugervejledning NL100. Halsteleslynge

Brugervejledning NL100. Halsteleslynge Brugervejledning NL100 Halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye NL100 Halsteleslynge.

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

Shake Awake Jumbo 901

Shake Awake Jumbo 901 Brugervejledning Shake Awake Jumbo 901 Vibratovækkeur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit vibratorvækkeur ShakeAwake Jumbo 901. Vågn

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

Brugervejledning. Sonic Shaker Rejsevibratorvækkeur

Brugervejledning. Sonic Shaker Rejsevibratorvækkeur Brugervejledning Sonic Shaker Rejsevibratorvækkeur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevækkeur. Tillykke med dit nye Sonic

Læs mere

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge. Tillykke med din nye CM-BT2

Læs mere

Brugervejledning. Sonic Boom. Digitalt vibratorvækkeur

Brugervejledning. Sonic Boom. Digitalt vibratorvækkeur Brugervejledning Sonic Boom Digitalt vibratorvækkeur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye vibratorvækkeur. Tillykke med dit nye

Læs mere

Brugervejledning. RadioLight II

Brugervejledning. RadioLight II DK Brugervejledning RadioLight II 1 Tilslutning Scartstik HiFi CD/DVD-afspiller Walkman m.v. Strømforsyning Til tilbehør R=højre L=venstre Mikrofon Styrken på TV, radio, HIFI, CD m.v. indstilles til et

Læs mere

Brugervejledning. Teleslyngeanlæg med AutoScart og tidsforsinkelse

Brugervejledning. Teleslyngeanlæg med AutoScart og tidsforsinkelse Brugervejledning UniVox DLS30TV Teleslyngeanlæg med AutoScart og tidsforsinkelse Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit teleslyngeanlæg

Læs mere

Brugervejledning AP40. Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys

Brugervejledning AP40. Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys Brugervejledning AP40 Telefon med ekstra høj styrke, kraftig telespole og blitzlys Indledning Tak fordi du valgte at købe en AP40 telefon. Vi håber, at du bliver glad for telefonen. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge. DK Brugervejledning

CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge. DK Brugervejledning CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge DK Brugervejledning Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge. Tillykke med din nye CM-BT2

Læs mere

Humantechnik BRUGERVEJLEDNING LA-90

Humantechnik BRUGERVEJLEDNING LA-90 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING LA-90 Betjeningselementer Farvestribe Kontrollampe Signalindikator Indbygget mikrofon Power on diode Justering af mikrofon Tændknap Volumenkontrol Slukknap Mikrofon valg

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Humantecknik Crescendo 50

Humantecknik Crescendo 50 Humantecknik DK BRUGERVEJLEDNING Humantecknik Crescendo 50 Side 2 Tillykke med købet af din Crescendo 50 forstærker. Du har valgt et moderne og pålideligt system. Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

PowerTel 49 Plus (PT49)

PowerTel 49 Plus (PT49) Brugervejledning PowerTel 49 Plus (PT49) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på SBA3011/00. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på   SBA3011/00. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome SBA3011/00 Brugervejledning 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner. Benyt

Læs mere

Signolux Pager A-2619

Signolux Pager A-2619 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Pager A-2619 Symboler Batteristatusindikator Batterirum Bælteklips Funktionsknap Tænd/slukknap Ladekontakter Sletknap Stik til pude- og sengebundsvibrator Bordfod

Læs mere

HUMANTECHNIK BRUGERVEJLEDNING. Humantechnik Trykknapsender A

HUMANTECHNIK BRUGERVEJLEDNING. Humantechnik Trykknapsender A HUMANTECHNIK DK BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Trykknapsender A-2441-0 Side 2 Tillykke med købet af din RF-personkalder/RF-dørklokkeknap. Vi håber, at du vil få mange års betryggende brug ud af apparatet.

Læs mere

Hearing Products International BRUGERVEJLEDNING. Echo MiniTech Pro

Hearing Products International BRUGERVEJLEDNING. Echo MiniTech Pro Hearing Products International DK BRUGERVEJLEDNING Echo MiniTech Pro Tillykke med din nye MiniTech Pro! MiniTech Pro er en lille brugervenlig personlig modtager med: Mikrofon til samtaleforstærkning Teleslynge

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Alarmsender A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Alarmsender A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Alarmsender A-2473-0 Side 2 Tillykke med købet af din RF-alarmsender akustisk. Vi håber, at du vil få mange års betryggende brug ud af apparatet.

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

Sennheiser BRUGERVEJLEDNING. Set 840

Sennheiser BRUGERVEJLEDNING. Set 840 Sennheiser DK BRUGERVEJLEDNING Set 840 Tillykke med dit nye trådløse Set 840 S fra Sennheiser Ved at følge nedenstående beskrivelse kommer du hurtigt i gang med at bruge dit nye trådløse TV sæt. Pak udstyret

Læs mere

Humantecknik. BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Modtager A

Humantecknik. BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Modtager A Humantecknik DK BRUGERVEJLEDNING Humantechnik Akustisk Modtager A-2418-0 Side 2 Tillykke med købet af din akustiske RF-modtager. Vi håber, at du vil få mange års brug ud af produktet. Du har valgt et moderne

Læs mere

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis)

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis) PRÆSENTATION Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til opringning Tast til telefonsvarer Tast til genopringning (Bis) Tast interkommunikation/ venteposition med musik Program og

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Humantecknik DS-1/RF A-3250-0 Side 2 Tillykke med købet af dit nye vækkeur lisa DS-1/RF. Vi håber at du vil få mange års brug ud af produktet. Du har valgt et moderne og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Signolux Flash A-2644

Signolux Flash A-2644 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Flash A-2644 Batteristatusindikator Område med kraftige lysblink Stik Funktionsknap - AUX-stik til pudevibrator og andet tilbehør Slet-knap Symboler Side 2 Tillykke

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Register your product and get support at SBA3010/00. Brugervejledning

Register your product and get support at   SBA3010/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Brugervejledning 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner.

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Geemarc Amplicall 16

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Geemarc Amplicall 16 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Geemarc Amplicall 16 Beskrivelse Side 2 Installering 1 - Indsæt 4 (AA) batterier i batterirummet (valgfrit) 2 - Tilslut adapteren 7.5V DC/1A (valgfrit). Strømforbindelse: Apparatet

Læs mere

NL 200 Bluetooth Halsteleslynge

NL 200 Bluetooth Halsteleslynge Amplicomm DK BRUGERVEJLEDNING NL 200 Bluetooth Halsteleslynge Introduktion Tillykke med din nye NL200 Bluetooth halsteleslynge. Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største

Læs mere

Register your product and get support at SBT30. Brugervejledning

Register your product and get support at   SBT30. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support SBT30 Brugervejledning a b c d e f g BEEP PHILIPS SBT30 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler.

Læs mere

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2007/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel 2007/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på SBA3210/00. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på   SBA3210/00. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome SBA3210/00 Brugervejledning 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner. Benyt

Læs mere

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R Oticon Opn S Oticon Opn Play Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye oplader. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugervejledning. 5 LED Display

Brugervejledning. 5 LED Display Brugervejledning 5 LED Display Indholdsfortegnelse 1. Funktioner 3 1.1 Display 3 1.2 Display funktioner 3 1.3 Assist-funktion 3 1.4 LED display funktioner 4 1.5 Fejlfinding 4 2. Batteri 5 2.1 Af- og påmontering

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

ATD. Bruger manual. By AntiTremor.org. Revsion 1.1

ATD. Bruger manual. By AntiTremor.org. Revsion 1.1 ATD By AntiTremor.org Bruger manual Revsion 1.1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Sikkerhed... 3 Virkemåde... 3 Betjening... 4 Opladning... 4 ATD computer program... 5 Kontrol af programmer... 5 Andre

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Dette er en generel beskrivelse af, radiostyrede biler. Der kan være oplysninger, der ikke er relateret til et bestemt produkt.

Dette er en generel beskrivelse af, radiostyrede biler. Der kan være oplysninger, der ikke er relateret til et bestemt produkt. Dette er en generel beskrivelse af, radiostyrede biler. Der kan være oplysninger, der ikke er relateret til et bestemt produkt. Denne manual omfatter både biler med genopladelige batterier og Alkaline

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING WIN ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON/OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD330 (Black) AD333 (White) DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 3 Indledning 3 Hvad er der i kassen

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol COMWAY MWC01 1 2 4 3 5 7 6 8 9 10 11 12 Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol 6 Søgetast 7 Afbryd samtale 8 Tilslutning, netdel 9 Tilslutning, telefonrør 10

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 En brik til en lettere hverdag Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 Jadea v/ergoterapeut Janne Mottlau Frederiksborgvej 5, baghuset. 3450 Allerød mobil 2323 0055 fax 3536 3559 e-mail: post@jadea.dk www.jadea.dk

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

800.000 dansker i alle aldre bruger dagligt høreapparat. Her er et bredt udsnit af høretekniske hjælpemidler.

800.000 dansker i alle aldre bruger dagligt høreapparat. Her er et bredt udsnit af høretekniske hjælpemidler. Til private og professionelle 2015 800.000 dansker i alle aldre bruger dagligt høreapparat. Her er et bredt udsnit af høretekniske hjælpemidler. Trådløse alamsystem Modtager Bærbar Modtager BE 1450 Alarmerer

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

SecureEar. Brugervejledning

SecureEar. Brugervejledning SecureEar Brugervejledning Hjertelig tillykke med dit nye SecureEar høreværn SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde fra f.eks et dyr

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Call Pro. Puzzle Pro lydgiver. Brugervejledning Dansk

Call Pro. Puzzle Pro lydgiver. Brugervejledning Dansk Call Pro Puzzle Pro lydgiver Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Pakkens indhold 5 Oversigt 6 Tilbehør 8 Parring til Puzzle Pro sendere 9 Placering og installering 11 Tilslutning

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere