MONTERING SELVBYGGERPAP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERING SELVBYGGERPAP"

Transkript

1 SE MONTERINGSVIDEO HER MONTERING SELVBYGGERPAP Selvbyggerpap er udviklet således, at du selv, og helt uden brug af åben ild, kan pålægge tagpappet. Rul ud søm fast og klæb. Ja, så let er det faktisk. MONTERINGSVEJLEDNING

2 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Produktet Side 4 Vedligeholdelse Side 4 Her kan du anvende Selvbyggerpap Side 5 Her kommer fagmanden ind i billedet Side 6 Før du går i gang og på indkøb Side 7 Sådan gør du Side 8 Tilbehør Side 13 Hvad skal du bruge? Tjekliste før indkøb Side 14 Huskeseddel Side 15 2 MONTERINGSVEJLEDNING

3 Indledning Tak, fordi du valgte et Phønix Tag Materialer produkt. Når du har læst denne brochure, ved du helt nøjagtigt, hvordan du skal gå frem med arbejdet på dit nye tag. Med den i hånden er det som om, fagmanden står lige bag dig! Selvbyggerpap er udviklet således, at du selv, og helt uden brug af åben ild, kan pålægge tagpappet. Rul ud søm fast og klæb. Ja, så let er det faktisk. For at gøre det hele endnu lettere for dig har vi også lavet en indkøbsliste over alle de ting, du kan få brug for, når du skal i gang. Med denne brochure i hånden undgår du således, at der opstår overraskelser, efter du er gået i gang. Yderligere informationer og detaljer se vores hjemmeside MONTERINGSVEJLEDNING 3

4 Produktet Selvbyggerpap Selvbyggerpap En rulle er 5 m lang og 1 m bred. PF/GF 5000 SBS Selvbyggerpap er en polymermembran med kombiarmering af polyesterfilt/glasfilt. Kombiarmeringen er imprægneret med bitumen. Den er herefter belagt på over- og undersiden med SBS polymerbitumen. Oversiden er belagt med skifersten, der beskytter bitumenlaget mod solens UV-stråler. Selvklæberkanten er selvfølgelig både på over- og undersiden af banen. Kanten er 12 cm bred og beskyttet med slipfolie. Selvklæberkanten er friholdt for skifersten og belagt med en speciel og særdeles effektivt selvklæbende bitumen. Selvbyggerpap kan anvendes ned til en temperatur på 5 C. Det bedste resultat opnås dog ved temperaturer over 10 C. De selvklæbende kanter er beskyttet af en slipfolie, der er siliconebehandlet. Dette betyder, at kanterne ikke klæber sammen under udlægningen og tilret ningen. Desuden har slipfolien den egenskab at kunne holde til et stort træk, når den skal fjernes. Vedligeholdelse Dit nye tag fortjener at holde i rigtigt mange år. Derfor bør du sørge for vedligeholdelse og periodiske eftersyn. Undersøg taget engang imellem. Sørg for, at taget er ryddet for blade, sne, sten og andet snavs, og se efter, at bladfang er monteret og renset for blade. Dermed forebygger du også, at der opstår unødvendige skader på dit nye tag. 4 MONTERINGSVEJLEDNING

5 Her kan du anvende Selvbyggerpap Du kan anvende Selvbyggerpap som renoveringsløsning på eksisterende tagpaptage eller på helt nye tage. Produktet bør kun anvendes på sekundære bygninger såsom småhuse, udhuse, garager og carporte. Ideelt tag En ubrudt tagflade, altså uden f.eks. tagbrønde, ovenlys eller lignende, er ideel for anvendelse af Selvbyggerpap. Har du sådanne forhindringer, finder du også løsninger herpå på side Selvbyggerpap kan anvendes følgende steder: småhuse sommerhuse udhuse garager/carporte havehuse tilbygninger skure stalde verandaer lader Underlaget Det er en betingelse, at underlaget er sømbart, f.eks. brædder eller krydsfiner. Hældninger Ved nye tage kræves en hældning på minimum 20 cm pr. m og ved renoveringer minimum 5 cm pr. m. På nedenstående figur kan du se et eksempel på måling af hældning. Selvbyggerpap fastgøres mekanisk, og den viste metode dækker bygninger, som har en maksimal højde på 4 m, og som ikke er beliggende i fladt terræn, f.eks. ved åbent hav og hedesletter (terrænklasse 0.01). Selvbyggerpap opfylder lovgivningens krav til en brandmæssigt egnet tagdækning direkte på et underlag af krydsfiner eller brædder med en mindste rumvægt på 400 kg/m 3. Eksempel: 5 cm 5 cm = taghældning 1: cm 100 cm MONTERINGSVEJLEDNING 5

6 Her kommer fagmanden ind i billedet I disse tilfælde henvises til en professionel tagdækker: Tag uden hældning Ved lavere hældning end 1:20, d.v.s. under 5 cm fald pr. m, bør anvendes en svejseløsning (svejste overlæg). På et tag uden hældning vil der meget tit stå vand. Derfor er der her brug for den ekstra sikkerhed, en svejseløsning giver. For yderligere informationer, se vores hjemmeside dk Beton eller isoleret underlag Ved et ikke sømbart underlag, f.eks. hvor der er foretaget efterisolering lige under eksisterende tagpap, kan Selvbyggerpappet ikke fastgøres som anvist. Derfor henvises her til en svejseløsning (svejste overlæg). Tag med mange detaljer som f.eks.: Ovenlys på karm Det er vanskeligt at fastgøre og tætne afslutninger mod ovenlys. Skotrende Er en skotrende (hvor to tagflader mødes) placeret midt på taget, kræves der fald ind imod skotrenden fra begge sider. Desuden er der som regel intet fald i skotrenden, og derfor er det nødvendigt med en svejse løsning. Udvendige hjørner Svært at udføre disse pænt samt sikre, at de er tætte. Built-up-tage På tage med stenbelægning ovenpå har tagpappet under stenene en meget ujævn overflade, der kræver et specielt opretningslag derfor professionel assistance. 6 MONTERINGSVEJLEDNING

7 Før du går i gang og på indkøb For at nå frem til den helt rigtige løsning til dit tag er det en god idé at gå på taget og indsamle alle de oplysninger, du senere vil få gavn af. Med disse oplysninger og tjeklisten på side 14 har du let ved at udfylde indkøbslisten bagerst i brochuren og dermed huske de ting, du får brug for. Hvis der allerede ligger tagpap på taget, skal dette fejes og rengøres for mos og lignende inden udlægning af den nye tagpap. Mål og tegn taget op Lav en tegning af dit tag. Skriv mål på tegningen (bredde, længde samt højde op ad sternkanter), og placer dine afløb, detaljer m.v. Se på kanterne (Fig. 1) Er der tagfodsprofil ved tagfoden (1)? Kan den genbruges, eller bør den udskiftes? Mål også tagryggen (2), da der her skal være en afsluttende bane (se tjekliste side 14). Hvordan ser sternkanten ud (3)? Er der opstået råd, bør sternbrættet udskiftes. Er der et højt sternbræt, skal der være sternkapsel. Den gamle kan eventuelt afmonteres forsigtigt og genbruges. Er der vindskede? Kan den genbruges, eller bør den udskiftes? Beregn baner Lige brede baner ved begge gavle og forskudte baneoverlæg giver en harmonisk tagflade (Fig. 1). Find derfor midten, og mål ud, hvor brede de yderste baner skal være, og husk at medregne dette i dit rulleforbrug. Eksempel: (se Fig. 1 og 2) Tagbredde (1), højden (3) på de to sternbrædder (B) samt bredden på sternbrædderne er målt til eksempelvis 8,15 m + 2 x 0,15 m + 2 x 0,025 m = 8,5 m. En banebredde dækker (banebredde overlægsbredde) 1,00-0,125 m = 0,875 m. Det betyder, at der skal bruges 9 hele banebredder + én bane med en bredde på 0,625 m (9 x 0, ,625 = 8,5 m). Men da ønsket er, at de to baner langs sternen skal være lige brede, vælges der kun at bruge 8 hele banebredder (8 x 0,875 m = 7 m). Der mangler således 8,5-7 m = 1,5 m at blive dækket, svarende til 0,75 m i begge sider. Med den ene af siderne skal tillægges overlægsbredde på 0,125 m. De to baner langs sternen bliver således henholdsvis 0,75 m og 0,75 + 0,125 m = 0,875 m. Fig. 1 Fig. 2 Tagbrønde Undersøg, om vedhæftningen af det eksisterende pap på tagbrøndens flange er i orden/tæt. Alternativt udskiftes brønden. Husk at isætte bladfang Genbrug Ved genbrug af tagbrønde, vindskeder og tagfod skæres disse fri for gammelt tagpap og afrenses. Det gøres lettest med en spartel. Derefter grundes på metalflangen med Grundingsasfalt. Antal ruller Når du nu har beregnet dine baner og indtegnet din tagflade, er du klar til at udfylde din tjekliste side 14. MONTERINGSVEJLEDNING 7

8 Sådan gør du Illustrationer Fig. 3 ved sternkanterne Første bane: Start tagdækningen ved en af sternkanterne. Rul den første bane ud, og mål op, hvor knækket ved sternbrættet skal være (A på Fig. 2, side 7). Banekanten med slipfolie på oversiden skal vende ind mod tagfladen. Bemærk, at tagfod skal være påsømmet inden udlægning af banerne (se Fig. 3). Bøj tagpappet tilbage, og træd på knækket, så der bliver en skarp fold. Der udlægges ca. 10 cm klæbeasfaltbane tæt ved sternbrættet (Fig. 3). Skub folden helt ind mod sternbrættet, så tagpapbanen ligger lige, og træd tagpappet godt til, hvor der er udlagt klæbeasfalt. Træk slipfolien af på den side, der ligger ind mod taget, og krydssøm med tagpapsøm for hver 6 cm i det selvklæbende overlæg (Fig. 4). Fig. 4 Fig. 5 Søm tagpappet til sternbrættet med tagpapsøm pr. 6 cm både på oversiden og ca. 2 cm nede på indersiden. Skær nu det overskydende tagpap væk langs yderste kant af sternbrættet (Fig. 4). Ved kippen (rygningen) skæres pappet af, så det følger sternbrættets kant og selve kippen. Afslutning: Sternkanten afsluttes med montering af sternkapsel (Fig. 5) med Alu-søm med neoprenskive. 8 MONTERINGSVEJLEDNING

9 Sådan gør du Illustrationer Fig. 6 på tagfladen Banerne rulles ud og rettes til efter den fore gående. Den er lettere at styre, hvis den fastholdes med et enkelt søm midt i overkanten. Sømmet skal ikke slås helt i, før banen ligger, som den skal (Fig. 6). Fig. 7 Når banen er placeret korrekt, slås sømmet i toppen helt i, og placeringen fastholdes med 1-2 søm mere i overkanten. Derefter fjernes slipfolien på oversiden, og der krydssømmes med tagpapsøm pr. 6 cm og mindst 2 cm fra banens kant i det selvklæbende overlæg (Fig. 7) og i toppen. Monter slipfolien igen efter der er krydssømmet. Fig. 8 I denne banes modsatte side trækkes slipfolien af bagsiden samt fra den anden side (Fig. 8). Overlægget trædes nu godt til hele vejen ned (Fig. 9). Fig. 9 Undgå folder I kolde perioder kan rullerne med fordel opbevares ved rumtemperatur indtil umiddelbart inden, de skal anvendes/pålægges. MONTERINGSVEJLEDNING 9

10 Sådan gør du Illustrationer Fig. 3 Fig. 10 ved endeoverlæg Endeoverlæg mellem baner laves med 15 cm overlæg. Lav en markering på de 15 cm med bagsiden af kniven, så du kan se, hvor den øverste bane skal gå til (Fig. 10), og hvor du skal have klæbeasfalt på. Dernæst krydssømmes der pr. 6 cm i overlægget på den nederste bane. Fig. 11 For at få pæne overlæg skæres en trekant af den nederste bane før klæbning af overlæggene (Fig. 11). Du tilpasser den øverste bane og fastgør denne i top og sider, men undlader de nederste ca. 50 cm. Så påfører du klæbeasfalten på overlægget, uden at den kommer unødigt ud på den synlige tagflade, træder overlægget godt til, og til sidst sømmer du de sidste 50 cm. 10 MONTERINGSVEJLEDNING

11 Sådan gør du Illustrationer Fig. 12 ved tagryg, vindskede og tagfod Tagryg: På kippen (rygningen) dækkes sømmene i baneenderne med rygningsstrimler, der skal gå 15 cm ned på hver side af taget. Strimlerne skæres som en minimum 30 cm bred strimmel af en hel rulle. Strimlen foldes langs midten, så der bliver en skarp fold, og den klæbes til begge tagflader med Klæbeasfalt (Fig. 12). Derefter fjernes folien, og overlægget trykkes til. Vindskede: Der, hvor du starter, bruges selvklæberkanten. Ved den modsatte afslutning placeres den sidste bane, og slipfolien i overlægget ind mod tagfladen fjernes. Kanten mod vindskeden skæres til, bukkes om, og der påføres Klæbeasfalt. Fig. 13 Fig. 14 Til slut lægges Tagfugemasse i kanten mellem tagpap og vindskede (Fig.13). Tagfod: Læg en 15 cm bred murpap inden tagfoden påsømmes. Efterhånden som de enkelte tagpapbaner lægges ud, klæbes de til tagfoden med Klæbe asfalt (Fig. 14). Det er vigtigt, at klæbemassen fylder overlægget helt ud. MONTERINGSVEJLEDNING 11

12 Sådan gør du Illustrationer Fig. 15 ved hjørner og mur Indvendige hjørner: Indvendige hjørner vil forekomme på mange tage, og typisk hvor der er sternkanter hele vejen rundt, eller hvor to husmure støder op til hinanden. Buk kanterne op, og lad det overskydende pap i hjørnet danne en fold (Fig. 15). Fig. 16 Denne fold fastgøres til kanten med søm og dækkes, når sternkantprofilet monteres. Ved murkanter fastholdes folden af en Klemliste, og der fuges med Tagfugemasse. Fastgørelse til mur: For at afslutte pænt og sikkert langs murkanter monteres Klemlister med Exnitte, og der fuges med Tagfugemasse (Fig. 16). Er der tale om en teglstensmur, skal der afsluttes med et murindskud/løskant. 12 MONTERINGSVEJLEDNING

13 Tilbehør Tagfod Tagfod er fremstillet af 0,6 mm aluminium med en bitumenbelagt klæbeflange. Anvendes til afslutninger ved tagfod, og fastgøres med blanke tagpapsøm. Sternkapsel Sternkapsel er fremstillet af 0,6 mm aluminium. Anvendes til afslutning på sømfaste sternkanter. Fastgøres med Alu-søm. Klemliste Bruges til fastgørelse af tagpappet til lodrette flader. Der bruges Toxdybel og fuges med Tagfugemasse. Alu-søm Alu-søm anvendes til fastgørelse af sternkapsel. Sømmene er forsynet med neoprenskive, som beskytter mod vandindtrængning. Exnitte Anvendes til forankring af klemlister og Alu-løskant i beton. Til forboring anvendes 5 mm betonbor. Forankringsdybden er 2 cm. Vindskede Vindskede er fremstillet i 0,6 mm aluminium. Anvendes som afslutning ved tagkanter uden stern. Sømmes med blanke tagpapsøm. Bladfang Eksisterende tagnedløb bør afsluttes med at placere et bladfang, når pålægningen af tagpappet er færdigt. Løskant Løskant er fremstillet i 0,6 mm aluminium. Anvendes ved fastgørelse til mur. Tagpapsøm (blanke) Anvendes til fastgørelse af tagpap og aluprofiler på træunderlag. MONTERINGSVEJLEDNING 13

14 Hvad skal du bruge? Tjekliste før indkøb Tegn taget ind på et kvadreret ark (mål f.eks.: 1 felt 0,5 m). Vis også hjørner, tagbrønde m.v. Rullelængde: 5 m - 15 cm overlæg ved begyndelse af ny bane = 4,85 m Rullebredde: 1 m - 12,5 cm overlæg mellem banerne = 0,875 m 1 rulle dækker: m 2 pr. rulle: 4,85 x 0,875 ~ ca. 4 m 2.. (4,2) Tagfladens størrelse: Længde inkl. op ad sternkanter x bredde = m 2 Antal m 2 tag m 2 pr. rulle ( ~ 4 m 2 ) = rl. + Rygning: Længde 0,3 x 0,875 5 = rl. + evt. ekstra ruller for lige brede baner i begge sider (se eks. side 7) = rl. Antal ruller i alt = rl. Klæbeasfalt Antal baner x ca. 400 g...= kg + evt. vindskede 200 g/m...= kg + evt. tagbrønd 600 g/...= kg I alt...= kg Søm (antal ruller x 170 søm) + kanter Antal kasser à Tagbrønde (OBS! Findes i flere str.) Antal...= kasser Vindskede Antal m/0,9...= + evt. hjørneprofiler...= Tagfod Antal m/0,9...= Sternkapsel (25 eller 35 mm) Antal m/0,9...= + evt. hjørneprofiler...= Alu-søm m x 8...= Klemlister Antal m/0,9...= Exnitte 6 pr. m...= Tagfugemasse 0,3 l...= ltr. Evt. grundingsasfalt...= Hvad skal du også bruge? ltr. Gummisko Når du går på taget, anbefaler vi brug af gummisko. Stanleykniv Det bedste værktøj, når du skal skære i tagpap, er en hobbykniv med udskiftelige krumme blade. Hammer En, der passer dig godt, og som kan bruges til tagpapsøm. Fugepistol/tandspartel Afhængig af om du vælger at købe patroner eller spande med Klæbeasfalt. Boremaskine Med murbor og skruebits, hvis der skal monteres fiberklemlister. Tagpapsøm Blanke tagpapsøm 25 mm lange. Ved flere lag tagpap på eksisterende tag skal du bruge 30 mm tagpapsøm. 14 MONTERINGSVEJLEDNING

15 Eksempel Huskeseddel Eksempel på udregning af antal ruller: 12,5 Selvbyggerpap... Klæbeasfalt... Søm, antal (1.000)... ruller kg kasser 6 Taglængde inkl. op ad sternkanter = 12,5 m Bladfang... Vindskede... m Tagets størrelse: 12,5 x 6 = 75 m 2 x 2 flader = 150 m 2 Antal ruller: 150 m 2 4 = 37,5 rl. + Rygning: ( 12,5 ) x ( 0,3 ) 0,875 5 = 0,9 ~ 1 rl. + evt. ekstra ruller for lige brede baner i begge sider (se eks. side 7) = rl. Antal ruller i alt = 39 rl. Hjørneprofiler... Tagfod... Sternkapsel, antal... Hjørneprofiler... Alu-søm... Klemlister... Exnitte... Tagfugemasse... Grundingsasfalt... Hammer Stanleykniv med krumt blad Fugepistol Tandspartel Alm. spartel Pensel Boremaskine Murbor Skruebits Gummisko m m kasser m ltr. ltr. MONTERINGSVEJLEDNING 15

16 Phønix Tag Materialer A/S Vester Allé 1 DK-6600 Vejen Tlf Kundeservice Vest Tlf Juni 2017, ver. 2 info@phonixtagmaterialer.dk Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad. For yderligere information herom henvises til vores hjemmeside Kundeservice Øst Tlf Fax

MONTERING SELVBYGGERPAP

MONTERING SELVBYGGERPAP MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING SELVBYGGERPAP SE MONTERINGSVIDEO HER Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis Selvbyggerpap er udviklet

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING. Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING. Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING MEKANISK FASTGJORT TAGDÆKNING Til renovering og nye tage MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Generelt Side 4 2-lags løsning Side 5 Undgå folder Side 7 1-lags løsning Side 8

Læs mere

ICOPAL TopSafe. Stærk og enkel tagløsning

ICOPAL TopSafe. Stærk og enkel tagløsning ICOPAL TopSafe Stærk og enkel tagløsning 2 ICOPAL TopSafe Der er mange fordele ved Icopal TopSafe En af dem er, at det er så enkelt. Icopal TopSafe er en revolution i sig selv. Lige til at lægge på i ét

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING

MONTERING LISTEDÆKNING monteringsvejledning MONTERING LISTEDÆKNING Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Specifikationer metoder Detaljer forentiantio hældningstage experovidogqui tem- comnis eo ssuntiam utempor rem venis alis

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSEs guide

VEDLIGEHOLDELSEs guide VEDLIGEHOLDELSEs guide Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer Kom godt i gang med... Vedligehold og reparation af dit tag Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel, men med jævnlige

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES GUIDE. Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP

VEDLIGEHOLDELSES GUIDE. Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP VEDLIGEHOLDELSES GUIDE Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP Kom godt i gang med... Med produktserie fra Phønix Tag Materialer til behandling, reparation og vedligeholdelse

Læs mere

MONTERING LISTEDÆKNING. Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING LISTEDÆKNING. Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING LISTEDÆKNING Specifikationer og metoder Detaljer for hældningstage MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Listedækning, beskrivelse Side 3 Arbejdsvejledning synlig tagdækning

Læs mere

ALUMINIUMS PROFILER. Professionel og nem inddækning

ALUMINIUMS PROFILER. Professionel og nem inddækning ALUMINIUMS PROFILER Professionel og nem inddækning Aluminiumsprofiler til permanent og fugtsikker inddækning overalt i bygningen... Phønix Tag Materialers professionelle program af aluminiums profiler

Læs mere

Ved behov for elastisk fugemasse kan f.eks. anvendes Casco Multiseal

Ved behov for elastisk fugemasse kan f.eks. anvendes Casco Multiseal ICOPAL Alu-profiler Standardprofiler På tag og mur udføres alle former for inddækninger nemt og korrekt med standard Icopal Alu-profiler. Profilerne leveres som standard i 0, mm 3S hård aluminium, hvilket

Læs mere

Kompendium.1. Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve.

Kompendium.1. Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve. Kompendium.1 Listedækning. Dobbelt skotrende. Kasserende. Glatdækning. Plankedækning. Shingles. Tagdækkerafdelingen. 5.Hovedforløb. Svendeprøve. 1 5/2 2019 Indholdsfortegnelse. Projekt. Repetition. 10

Læs mere

MONTERING polartag. Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis. Tagdækning i Grønland

MONTERING polartag. Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis. Tagdækning i Grønland monteringsvejledning MONTERING polartag Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui experovid qui tem comnis entiantio eo ssuntiam utempor rem venis alis Tagdækning i Grønland Indholdsfortegnelse Forord Side

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

PTM-ANVISNING 8 DAMPSPÆRRE I VARME TAGE

PTM-ANVISNING 8 DAMPSPÆRRE I VARME TAGE PTM-ANVISNING 8 DAMPSPÆRRE I VARME TAGE 1. Indledning Revision af dampspærreafsnit i PTM-anvisning 3 Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompendium.1. Isolering. Dobbelt skotrende og Kasserende. Tagdækkerafdelingen. 2.Hovedforløb. 18/9 2018

Kompendium.1. Isolering. Dobbelt skotrende og Kasserende. Tagdækkerafdelingen. 2.Hovedforløb. 18/9 2018 Kompendium.1 Isolering. Dobbelt skotrende og Kasserende Tagdækkerafdelingen. 2.Hovedforløb. ½ 1 18/9 2018 Indholdsfortegnelse. Dobbelt skotrende. Kasserende. Auto Cad. Teknologi. Byggeri og samfund. Byggepladsindretning

Læs mere

ICOPAL IcoLight Ovenlys. Ovenlys til boliger og andre bygninger med fladt tag

ICOPAL IcoLight Ovenlys. Ovenlys til boliger og andre bygninger med fladt tag ICOPAL IcoLight Ovenlys Ovenlys til boliger og andre bygninger med fladt tag Få naturligt dagslys ind i boligen IcoLight er et ovenlys til boliger og sekundære bygninger med fladt tag. Det kan bruges til

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

til store og små byggeopgaver

til store og små byggeopgaver SCAN tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter til store og små byggeopgaver Scan tagpap, murpap og flydende asfaltprodukter Indhold og informationer indholdsfortegnelse Svejseoverpap PF-5100 SBS & PF-5500

Læs mere

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap.

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et varmt tag, med tagpap. Opgave: Mål udvendig luft temperatur C Mål udvendig overflade temperatur på tagmembran C. Mål indvendig

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

KONSTRUKTIONSDETALJER

KONSTRUKTIONSDETALJER KONSTRUKTIONSDETALJER RYGNING 19 x 50/75 Kip Liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning med søm pr. max. 300 mm. Anden øverste række plader sømmes i opbuk, øvrige plader sømmes i forkant.

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

aluminiums- PROFILER Professionel og nem inddækning

aluminiums- PROFILER Professionel og nem inddækning aluminiums- PROFILER Professionel og nem inddækning Aluminiumsprofiler til permanent og fugtsikker inddækning 1 Stern 7 Løskant 3 Vindskede Tagfod 8 9 Murkrone* Klemliste* 7 4 5 Skotrende Z-profil Sålbænk

Læs mere

Uni til carporte, terrasser og andre åbne overdækninger. Fastlock. Icopal Leverandør af den indre ro. Så enkelt er det...

Uni til carporte, terrasser og andre åbne overdækninger. Fastlock. Icopal Leverandør af den indre ro. Så enkelt er det... Fastlock Uni til carporte, terrasser og andre åbne overdækninger SfB: (47)Nn6 Arbejdsvejledning April 2008 Så enkelt er det... Monteres enten med lægtebeslag nedefra eller med topclips ovenfra, hvilket

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid

Adeso tagpap. Selvklæbende tagpap med lang levetid Adeso tagpap Selvklæbende tagpap med lang levetid Unikt tagpapsystem Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier icopal Listedækning smukke vertikale linier Vi beskytter din bygning kvalitet og godt design Listedækning er en klassisk tagdækning, der er kendetegnet ved smukke vertikale linier. Listedækning udstråler

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning DANSK TAGPAP

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning DANSK TAGPAP TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning DANSK TAGPAP Valg af metode og tagpaptype UNDERLAG HÆLDNING/ TAGPAPTYPER FALD I CM PR. M OG METODER *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus

APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus APP Tagdækning - Lægning af APP-papper 2 dage kursus Undervisningsministeriet. Maj 2012. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med faglærer John Rosenmeyer

Læs mere

ADESO TAGPAP. selvklæbende tagpap med lang levetid

ADESO TAGPAP. selvklæbende tagpap med lang levetid ADESO TAGPAP selvklæbende tagpap med lang levetid UNIKT TAGPAPSYSTEM Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

Kompendium.1. Listedækning - skrå tage. Tagdækkerafdelingen. 1.Hovedforløb. 27/6 2018

Kompendium.1. Listedækning - skrå tage. Tagdækkerafdelingen. 1.Hovedforløb. 27/6 2018 Kompendium.1 Listedækning - skrå tage. Tagdækkerafdelingen. 1.Hovedforløb. 1 27/6 2018 Indholdsfortegnelse for H1: Listedækning med overliggende kapper. Listedækning med underliggende kapper. AutoCad.

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran).

MTC. Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran). Intro. I skal i gang med et forløb, hvor i skal lærer hvordan man opbygger et koldt tag, med tagpap (tagmembran). Opgave: Mål udvendig luft temperatur C Mål udvendig overflade temperatur på tagmembran

Læs mere

ADESO TAGPAP. Selvklæbende tagpap med lang levetid

ADESO TAGPAP. Selvklæbende tagpap med lang levetid ADESO TAGPAP Selvklæbende tagpap med lang levetid UNIKT TAGPAPSYSTEM Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, problemfri montage og lang levetid ADESO tagpap er et unikt, selvklæbende tagpap system, specielt

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP

UNDERTAG TIL ALLE TAGE. Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu DANSK TAGPAP Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage...

Læs mere

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM

HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM HALOTEX KLIMASKÆRM- SYSTEM Sundt indeklima i et sundt hus Halotex sundt indeklima Mange danskere bor i (for) tætte huse... Bygges der for tætte huse i Danmark? det har længe været diskuteret. Svaret er

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

ICOPAL SYNTAN. Arbejdsanvisning

ICOPAL SYNTAN. Arbejdsanvisning ICOPAL SYNTAN Arbejdsanvisning Icopal med SYNTAN overflader SYNTAN er en tynd acrylcoating som primært anvendes til produkterne fra 500-serien. SYNTANEN er påført de bituminøse overflader for at få optimale

Læs mere

Montage vejledning til glastag med forsat glas - Nr.450-6/2004

Montage vejledning til glastag med forsat glas - Nr.450-6/2004 Hvis du mangler yderligere information, bedes du venligst kontakte os. Kort resumé af retningslinjerne for montage af glastag, for detaljeret oplysninger om montage se side 3-23. 1. Kontroller styrken

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

ICOPAL med SYNTAN. Arbejdsanvisning. Leverandør af den indre ro

ICOPAL med SYNTAN. Arbejdsanvisning. Leverandør af den indre ro ICOPAL med SYNTAN Arbejdsanvisning Leverandør af den indre ro Icopal med SYNTAN overflader SYNTAN er en tynd acrylcoating som primært anvendes til produkterne fra 500-serien. SYNTANEN er påført de bituminøse

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Derbigum, hældningstag, listedækning Indledning

Derbigum, hældningstag, listedækning Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, hældningstag, listedækning Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende

STÅLTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende STÅLTAGRENDER Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende STÅLTAGRENDER RODENA ståltagrender er lette at arbejde med og montere med almindeligt håndværktøj. Tagrenderne har et æstetisk udseende

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Detailtegninger Autodesk Revit

Detailtegninger Autodesk Revit Indholdsfortegnelse Nr. Navn Dato Udg. B0 Brugervejledning Apr. 0 A B0 Brugervejledning Detail Components Aluprofiler Apr. 0 A B0 Brugervejledning Detail Components Diverse D0 Fibercementrenovering D0

Læs mere

Til carporte, terrasser og andre åbne overdækninger

Til carporte, terrasser og andre åbne overdækninger FASTLOCK Uni Monteringsvejledning SfB: (47)Nn6 Til carporte, terrasser og andre åbne overdækninger Så enkelt er det... Fastlock Uni monteres oppefra med Topclips. Enkelt montage med et klik og ingen synlige

Læs mere

IsoCover Monteringsanvisning

IsoCover Monteringsanvisning IsoCover Monteringsanvisning Gode råd ved montage af IsoCover Værktøj: Kan klippes / skæres med saks eller hobbykniv. IsoCover formes med hænderne. Fleksibel / selvvulkaniserende: IsoCover kan strækkes

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

25. marts side II-3

25. marts side II-3 25. marts 2013 - side II-3 side II-4-25. marts 2013 ICOPAL Flydende asfaltprodukter Overstrygning ICOPAL tagasfalt består af koldflydende asfalt tilsat fibre og anvendes til overstrygning i forbindelse

Læs mere

V æ r e b r o CARPORTE CP01 DUR ****2016**** 6,0 X 7,8 MTR.

V æ r e b r o CARPORTE CP01 DUR ****2016**** 6,0 X 7,8 MTR. CP01 DUR ****2016**** 6,0 X 7,8 MTR. 1 Husk at kontrollerer materiale listen inden du går i gang. Beskrivelse Længde Antal Enhed Beskrivelse Træ & Tagplader 25x200 mm. trykimp. Brædt 360 4 Stk understernbrædder

Læs mere

aluminiums- PROFILER Professionel og nem inddækning

aluminiums- PROFILER Professionel og nem inddækning aluminiums- PROFILER Professionel og nem inddækning Aluminiumsprofiler til permanent og fugtsikker inddækning 7. 4. 3. 16. 13. 2. 1. 12. 1. 11. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 15. 2. 1. 16. 1. Sternkapsel med skrå bagkant

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde Fagligt Fælles Forbund

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde Fagligt Fælles Forbund Tagdækning Forenklet Tidskurant For Tagdækningsarbejde 2017-2020 Fagligt Fælles Forbund Tidskurant forenkling Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2017-2020 Fagligt Fælles Forbund (3F) Gældende for hele landet

Læs mere

Samlevejledning Kjellerup mini legehus m/terrasse

Samlevejledning Kjellerup mini legehus m/terrasse Samlevejledning Kjellerup mini legehus m/terrasse Kære Kunde De materialer vi anvender er 100% naturligt massiv træ, der altid påvirkes af vejrforholdene i omgivelserne også selvom det er ovntørret. Derfor

Læs mere