Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til redigeringsfaciliteterne"

Transkript

1 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 11. august Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon:

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om redigering af hjemmesiden... 4 Redigering... 5 Rediger teksten... 7 Indsæt tekst fra et Word dokument... 8 Fjern formatering... 8 Indsæt et billede Indsæt et internt link Indsæt et link til et dokument i mediebiblioteket Indsæt et eksternt link Indsæt et link til en tekst på samme side (bogmærke/anchor) Design Indsæt et spot eller en komponent Flyt et spot eller en komponent Fjern et spot eller en komponent Udskift spottet eller komponenten Rediger indstillingerne for et spot eller en komponent Rediger indholdet i et spot Skift mellem Redigering og Design Oprettelse af nye sider Skift layout på siden Reset Layout Flytte en side Ændre rækkefølgen på menupunkterne Sidens Egenskaber Topbillede Menu Metatags Skjul opdaterings information Vis i menu Mediebiblioteket af 33

3 Indledning Dette dokument indeholder en introduktion til udvalgte faciliteter i forbindelse med redigering af hjemmesiden. Sitecore Foundry er et moderne og professionelt CMS system. Det er meget brugervenligt, og hjemmesiden kan redigeres af alle med et minimum af edb-kendskab. For de teknisk interesserede er der mulighed for at udnytte mere avancerede faciliteter via Back-end editoren, som kaldes Indholdsredigering. Indholdsredigering er ikke omtalt i denne vejledning. Der henvises til vejledningen Introduktion til Indholdsredigering som findes på Man kan tildele brugerne forskellige rettigheder, således at Webmasteren har fuld adgang til at redigere, mens andre kun har adgang til at udføre visse former for vedligeholdelse og eventuelt kun på udvalgte sider af hjemmesiden. Værktøjsbjælken vil indeholde forskellige muligheder alt efter brugerens rettigheder. Eksemplerne og billederne i denne vejledning kan derfor indeholde faciliteter, som visse brugere ikke har adgang til. Bemærk: Tilpasningerne af Internet browserens indstillinger er nødvendige for at undgå at visse funktioner i Sitecore spærres. På kan man læse om de aktuelle indstillinger. 3 af 33

4 Generelt om redigering af hjemmesiden Log ind på hjemmesiden, hvorefter der fremkommer en værktøjsbjælke foroven. Klik på et af menupunkterne i Værktøjsbjælken eller klik på pilen oppe i højre hjørne for hhv., at folde værktøjsbjælken ud eller ind. Bemærk: Værktøjsbjælkens indehold vil afhænge af de rettigheder, som webmasteren tildeler den enkelte webredaktør. Udgangspunktet for al redigering er, at man skal navigere hen til den side, som skal ændres. Med andre ord, skal man stå på den side, som skal ændres. Herefter kan man vælge den ønskede funktion i værktøjsbjælken, f.eks. Indsæt ny side. Når redigeringen er gennemført, skal man klikke på knappen Gem. Ændringerne er nu både gemt og udgivet, dvs. ændringerne kan ses af alle på hjemmesiden. Når Preview er valgt, kan man navigere rundt på hjemmesiden. Når den side, som man ønsker at redigere, vises på skærmen, klikkes på knappen Rediger, hvorefter redigeringen kan begynde. Når Rediger er valgt, er der mulighed for at benytte faciliteter til at redigere indhold i f.eks. tekst og billedfelter ved at sætte markeringen i Redigering eller benytte faciliteterne til at indsætte og flytte rundt på spots ved at sætte markeringen i Designe. Det er muligt at benytte begge faciliteter samtidigt, men for nemheds skyld anbefales det kun at benytte én af faciliteterne ad gangen. 4 af 33

5 Redigering Hvis feltet Redigering under fanebladet Vis markeres, kan de tilgængelige elementer redigeres. Når man fører musen rundt på siden, vises en ramme omkring de elementer, som kan redigeres. Hvis feltet Kontroller under fanebladet Vis markeres, vises rammer om alle de elementer, som kan redigeres uden at man behøver føre musen rundt på siden. Nogle elementer kan måske ikke redigeres (ingen ramme omkring elementet), enten fordi webredaktøren ikke har rettighed til at redigere disse elementer, eller fordi der er tale om spots eller komponenter, som ikke kan redigeres, men kun indsættes og flyttes rundt på siden. Når der klikkes på et element med en ramme omkring vises en lille redigeringsmenu. Er der tale et billede, vises knapper til indsættelse af et billede, indsættelse af et link mv. Er der tale om et tekstfelt, vises knapper til redigering af teksten. 5 af 33

6 De små redigeringsmenuer er forskellige alt efter hvilken felttype, der er tale om. Nogle felter, f.eks. en overskrift, har ingen redigeringsmenu. Disse felter er f.eks. simple tekstfelter, som ikke kan formateres med f.eks. fed skrift eller ændring af skrifttype. I dette tilfælde klikkes på teksten, og teksten redigeres direkte i rammen. Formateringen af f.eks. overskrifter styres af et fælles regelsæt (stylesheet), således at alle overskrifter er ens på hele hjemmesiden. Hold musen hen over knapperne i redigeringsmenuen for at få se en beskrivelse af de enkelte knappers funktion. På de efterfølgende sider findes en beskrivelse af udvalgte funktioner i redigeringsmenuerne. Når redigeringen er afsluttet skal ændringerne gemmes. Det gøres ved at klikke på knappen øverst til venstre i værktøjsbjælken (eller tastesekvensen Ctrl + S). Når siden er gemt, er den synlig for alle. Ønsker man, at siden ikke skal offentliggøres endnu, kan man ændre siden til en kladde eller sætte en bestemt dato for offentliggørelse. Under Preview, klikkes på knappen Skift indstillinger. Herefter er det muligt at ændre siden til en kladde ved at fjerne markeringen i feltet Kan udgives. Eller der kan angives et datointerval for offentliggørelse. 6 af 33

7 Rediger teksten De fleste sider eller tekstsektioner har hhv. en titel, en abstract og et tekstfelt. Titlen er overskriften. Abstract, der også kaldes manchet, teaser eller appetitvækker er en kort beskrivelse. Teksten er brødteksten, hvor selve indholdet skrives. Det er ofte indholdet i abstracten, der afgør om Internetbrugeren vælger at læse videre, så en kort og god beskrivelse kan anbefales. Ved tekstfelter, hvor teksten kan formateres af web-redaktøren, findes en redigeringsmenu med knappen: Rediger teksten. Klikkes på knappen Rediger teksten, åbnes et redigeringsvindue. Redigeringsvinduet (Rich Text Editor) indeholder en værktøjsbjælke med en række funktioner til formatering af teksten, indsættelse af billeder, indsættelse af links og eventuelt andre funktioner. De tilgængelige funktioner afhænger af de rettigheder, som brugeren har til at redigere det pågældende felt. Værktøjsbjælken kan således være forskellig afhængig af det enkelte felt, og den enkelte bruger. Når redigeringen er afsluttet, klikkes på knappen Accepter. I værktøjsbjælken klikkes på knappen Gem (eller taste sekvensen Ctrl + S), hvorefter ændringerne er gemt og udgivet på hjemmesiden. På de efterfølgende sider beskrives et udvalg af funktionerne. 7 af 33

8 Indsæt tekst fra et Word dokument Hvis man skal indsætte tekst fra f.eks. et Word dokument, bør man rense teksten for formatering inden det indsættes på en hjemmeside. Årsagen er, at en tekst i et Word dokument typisk indeholder formatering, som kan medføre utilsigtede effekter på en hjemmeside. Det anbefales derfor at undlade at benytte den almindelige indsæt funktion, men derimod indsæt funktionen Indsæt som klartekst, der fjerner formateringen. Fjern formatering Normalt vil formateringen være styret af et overordnet stylesheet, dvs. et regelsæt for formatering. Det betyder, at teksten automatisk vil blive formateret uden at man selv angiver formatering. Hvis man selv har angivet en formatering, måske ubevidst ved at kopiere tekst fra et Word-dokument med formatering, vil det sædvanligvis overtyre reglerne i stylesheetet. Hvis man ønsker at fjerne den specifikke formatering og sætte formateringen til den standard, som det pågældende dokument (element) er underlagt, kan det gøres påfølgende måde: I redigeringsvinduet markeres den ønskes tekst, hvorefter der klikkes på dropdown menuen Tilføj CSS-Klasse. På dropdown listen klikkes på Ryd Klassen. Tilsvarende åbnes dropdown menuen for Afsnit styling, hvor typen Normal vælges. Herefter vil formateringen for den markerede skrift være nulstillet, og fremtræde med standard formateringen. Det er også muligt at rense udvalgte teksten for udvalgte formateringskoder ved at vælge klikke på knappen Ryd formatering og vælge at fjerne al formatering eller kun en del af formateringen. 8 af 33

9 OBS Det anbefales at oprette en ny version af siden inden større ændringer foretages. På den måde kan man altid komme tilbage til den oprindelige udgave, hvis ændringerne ikke er som forventet. Alternativt kan formateringen ændres ved at klikke på knappen HTML. Det kræver indsigt i html-sproget, og man bør være omhyggelig med ændringer direkte i htmlkoden. Nedenfor findes et eksempel, hvor der er anført en bestemt farve på teksten Formand. 9 af 33

10 Indsæt et billede Placér markøren der hvor billedet ønskes, og klik på knappen Indsæt Sitecore Media. Et vindue åbnes, hvor mapperne i mediebiblioteket vises. Vælg et billede og klik på knappen Indsæt. Findes billedet ikke i mediebiblioteket, kan det uploades. Klik på den mappe, som billedet ønskes placeret i og klik på knappen Upload for at uploade et billede fra den lokale PC. Når billedet er uploadet, er der mulighed for bl.a. at indtaste en Alternativ tekst. Den alternative tekst vises, når man fører musen hen over et billede på hjemmesiden. Klik på Lås og ret, hvorefter den alternative kan indtastes i feltet Alt. Når teksten er indtastet, klikkes på knappen Gem/Luk, hvorefter billedet kan indsættes på siden. 10 af 33

11 Når billedet er indsat i teksten kan størrelsen mv. tilpasses. Markér billedet, højreklik, og vælg Juster billedegenskaber. Billedets bredde og højre kan ændres. Ofte vil det være en god idé at fastlåse højde og bredde forholdet, hvilket gøres ved at klikke på den lille lås til højre for felterne Bredde og Højde. Det er muligt at ændre billedet størrelse direkte i redigeringsvinduet ved f.eks. at trække i et hjørnerne af billedet. Men hvis man skal indsætte flere billeder og de skal være lige store, vil det være nemmere at angive størrelsen i pixel på hvert billede. Ændringen af billedets størrelse påvirker kun præsentationen af billedet på denne side, men ikke det originale billede. Det samme billede kan derfor anvendes flere steder på hjemmesiden og præsenteres i hver sin størrelse på de enkelte sider. Der er også mulighed for f.eks. at vælge om billedet skal være højre stillet, venstre stillet mv., således at der f.eks. kan skrives tekst omkring billedet. Under Billedopstilling klikkes på den ønskede opstilling. I eksemplet nedenfor er billedet gjort mindre og højre stilling valgt. 11 af 33

12 Indsæt et internt link Et internt link er et link til en anden siden på hjemmesiden. Markér den tekst eller det billede, der skal indeholde linket, og klik på knappen Indsæt Sitecore Link. Der åbnes et vindue, hvor træstrukturen på hjemmesiden vises. Klik på den side, som linket skal anvende, og klik herefter på knappen Link. 12 af 33

13 Indsæt et link til et dokument i mediebiblioteket Markér den tekst eller det billede, der skal indeholde linket til dokumentet, og klik på knappen Indsæt Sitecore Link. Der åbnes et vindue, hvor træstrukturen på hjemmesiden vises. Klik på fanebladet Medieelementer, hvorefter mapperne i mediebiblioteket vises. Klik på det dokument, f.eks. en PDF-fil, som linket skal anvende og klik herefter på knappen Link. Hvis dokumentet ikke findes i mediebiblioteket, kan man klikke på knappen Upload og uploade filen fra sin egen PC. Sædvanligvis vil man åbne et pdf-dokument i et nyt vindue. Højreklik på linket og vælg Juster link-egenskaber. Nyt vindue vælges som Destination. 13 af 33

14 Indsæt et eksternt link Et eksternt link er et link til en anden hjemmeside. Markér den tekst eller det billede, der skal indeholde linket til den fremmede hjemmeside, og klik på knappen Hyperlink Manager. Indtast Internetadressen (URL) på den fremmede hjemmeside. Sædvanligvis vil man åbne en fremmed hjemmeside i et nyt vindue. I så fald vælges Nyt vindue som Destination. 14 af 33

15 Indsæt et link til en tekst på samme side (bogmærke/anchor) Et bogmærke (Engelsk: Anchor) kan benyttes til at linke fra et sted på siden til et andet sted. F.eks. kan man i en indledende beskrivelse markere udvalgte nøgleord, som kan linke til en uddybende forklaring længerede nede på siden. Eller man kan oprette en ordliste, som kan fungere som et index for indholdet på siden. For at oprette bogmærker, startes med at markere den tekst, som der skal linkes til. Klik herefter på knappen Hyperlink i værktøjsbjælken. Vælg fanebladet Anchor og indtast navnet på bogmærket. Der kan efterfølgende oprettes flere bogmærker på samme måde. Herefter markeres den tekst som skal aktivere linket til bogmærket. Klik herefter på knappen Hyperlink i værktøjsbjælken. Vælg fanebladet Hyperlink og vælg et af de bogmærker som er oprettet. Der er nu oprettet et bogmærke på den markerede tekst. 15 af 33

16 Design Der er rig mulighed for webredaktøren til at ændre designet på de enkelte sider på hjemmesiden. Det overordnede layout styres sædvanligvis af webmasteren gennem indstillinger i Guiden og brug af stylesheet. Indstillingerne for det overordnede layout beskrives i vejledningen Hjemmesidens layout, som findes på For at få adgang til design faciliteterne markeres knappen Designe under fanebladet Vis i værktøjsbjælken. Det er muligt at markere både Redigering og Designe samtidigt, og dermed benytte begge faciliteter samtidigt, men for nemheds skyld anbefales det kun at benytte én af faciliteterne ad gangen. Indsæt et spot eller en komponent Når der klikkes på knappen Indsæt komponent, er der mulighed for at indsætte spots og andre komponenter på siden. De enkelte sider er inddelt i nogle sektioner (Placeholdere), som kan indeholde forskelligt indhold. Mulighederne for at indsætte spots og andre komponenter afhænger af det valgte sidelayout samt de rettigheder, som webredaktøren er blevet tildelt. Knapperne Tilføj her, viser hvor det er muligt at indsætte spots og andre komponenter. 16 af 33

17 Når der klikkes på knappen Tilføj her, er det muligt at vælge mellem et antal spots og andre komponenter. De tilgængelige spots og komponenter er afhængige af webredaktørens rettigheder, placeringen på siden og hvilken side, der vælges. Det er således ikke alle spots og komponenter, der kan vælges alle steder. En nærmere gennemgang af de enkelte spots og komponenter findes i vejledningen Spots og komponenter som findes på Vælges f.eks. Text Spot, åbnes et vindue med Spot biblioteket, hvor det er muligt vælge et eksisterende spot eller oprette et nyt spot. Spot biblioteket indeholder alle spots, som er oprettet. De spots, der findes i spotbiblioteket, kan anvendes et enkelt sted på hjemmesiden, eller samtidigt flere steder på hjemmesiden. Hvis webredaktøren har rettigheder til det, vil der også være mulighed for at oprette nye spots. 17 af 33

18 Flyt et spot eller en komponent Spots og andre komponenter kan flyttes til et andet sted på siden. Når der klikkes på spottet eller komponenten vises en redigeringsmenu. Når der klikkes på knappen Skift position, vises hvor det er muligt at flytte spottet eller komponenten hen. Klik på en af knapperne Flyt hertil, hvorefter positionen skiftes. 18 af 33

19 Fjern et spot eller en komponent Spots og andre komponenter kan fjernes fra siden. Når der klikkes på spottet eller komponenten vises en redigeringsmenu. Klik på Knappen med det røde kryds for at fjerne spottet eller komponenten fra siden. Bemærk: Spottet eller komponenten fjernes fra siden, men det slettes ikke. Spottet eller komponenten kan f.eks. indsættes et andet sted på hjemmesiden. 19 af 33

20 Udskift spottet eller komponenten Spots og andre komponenter kan udskiftes med et andet spot eller komponent. Når der klikkes på spottet eller komponenten vises en redigeringsmenu. Klik på Knappen Skift kilde for at vælge et andet spot eller komponent. 20 af 33

21 Rediger indstillingerne for et spot eller en komponent Det er nødvendigt at redigere indstillingerne for nogle spots eller komponenter inden de kan tages i brug. F.eks. er det nødvendigt at angive kilden på et RSS Feed før indholdet kan vises. Når der klikkes på spottet eller komponenten vises en redigeringsmenu. Klik på knappen Rediger for at angive indstillingerne. 21 af 33

22 Rediger indholdet i et spot For at redigere indholdet i et spot skal Redigering i værktøjsbjælken være aktiveret. Det er muligt at benytte begge faciliteter samtidigt, men for nemheds skyld anbefales det kun at benytte én af faciliteterne ad gangen. Når Redigering er aktiveret, klikkes på spottet, hvorefter redigeringsmenuen vises, og de forskellige redigeringsmulighed kan anvendes. 22 af 33

23 Skift mellem Redigering og Design Aktiveres både Redigering og Design, er det muligt at anvende begge faciliteter samtidigt. Når der klikkes på et spot, vises redigeringsmenuen. Det er nu muligt at redigere spottet, f.eks. ændre linket på billedet. Klikkes på den blå pil i redigeringsvinduet skiftes fokus fra indholdet i spottet til selve spottet, dvs. et niveau op. Nu vises redigeringsmenuen tilhørende selve spottet, og det er f.eks. muligt flytte eller fjerne spottet (Design mulighederne). Det er muligt at bevæge sig yderligere et niveau op ved igen at klikke på den blå pil i redigeringsmenuen. Klikkes på spottet skiftes til det laveste niveau igen, dvs. indholdet i spottet. 23 af 33

24 Oprettelse af nye sider Nye sider indsættes ved at klikke på knappen Indsæt i værktøjsbjælken under fanebladet Hjem. Der er mulighed for at vælge forskellige sidetyper, der har hver sit layout. Nye sider indsættes altid som underside til den side, der vises på skærmen. Ønskes en ny side i hovedmenuen, navigeres hen til forsiden, hvorefter der kan indsættes en ny side. Det er altid muligt efterfølgende at flytte en side til et andet sted, eller ændre rækkefølgen på siderne. Klik på knappen Rediger og aktiver Redigering under fanebladet Vis. Under fanebladet Hjem klikkes på knappen Indsæt side. Vælg et sidelayout, og indtast sidens navn. Husk at sidens navn anvendes i Internetadressen, så der må kun anvendes bogstaverne a til z og tallene 1 til 9 samt en bindestreg. Undlad at bruge mellemrum og lange navne. 24 af 33

25 Efterfølgende kan navnet, der vises på hjemmesiden ændres under knappen Omdøb. Her kan både sidens navn, der anvendes i Internet adressen og navnet, der vises i menuen (Menutitel) ændres. 25 af 33

26 Skift layout på siden Når en side oprettes, vælges en sidetype, f.eks. Side med spots, side med 4 kolonner eller Standard side. Efterfølgende kan sidetypen ændres, hvis man ønsker et andet layout på siden. Naviger hen til den side, som ønskes ændret, og klik på knappen Rediger og aktiver Design. Klik på selve siden, dvs. udenfor de redigerbare områder. Klikkes på et spot eller en tekst, kan man gå et niveau op indtil menuen med knappen til at skifte sidetype fremkommer. 26 af 33

27 Klik på knappen for at vælge en anden sidetype. Reset Layout Funktionen Reset Layout nulstiller sidens layout til det oprindelige layout, dvs. alle spots og andet, som er tilføjet, fjernes også. Spots mv. slettes ikke, de fjernes kun fra siden, og kan indsættes igen på siden eller en anden side. 27 af 33

28 Flytte en side Det er muligt at flytte en side til et andet sted på hjemmesiden. Naviger hen til den pågældende side, hvorefter der klikkes på knappen Flyt i værktøjsbjælken. Et nyt vindue åbnes, hvor den nye placering vælges, hvorefter der klikkes på knappen Flyt. 28 af 33

29 Ændre rækkefølgen på menupunkterne For at ændre rækkefølgen på menupunkterne i hovedmenuen eller undermenuer, markeres knappen Designe i værktøjsbjælken under faneblandet Vis. Herefter klikkes på et menupunkt i hovedmenuen eller den undermenu, der ønskes ændret, hvorefter der fremkommer en designmenu for den pågældende menu. Klik på knappen Sorter elementerne, hvorefter der fremkommer et vindue, hvor det er muligt at ændre rækkefølgen på siderne i den pågældende menu. 29 af 33

30 Sidens Egenskaber Under fanebladet Hjem findes sidens Egenskaber, hvor det er muligt at sætte yderligere indstillinger for den enkelte side. Naviger til den ønskede side og klik på Egenskaber, hvorefter der åbnes et vindue med forskellige parametre, der har betydning for hvordan siden vises: Topbillede Det er muligt at indsætte et topbanner, der vises på den valgte side, og underliggende side. Det betyder at det generelle topbanner, der vælges i Guiden, vises på forsiden, og de sider, som ikke har valgt et sit eget topbanner. Menu Under Menu er der mulighed for at indtaste menutitlens navn, som kan være anderledes end det fysiske navn på siden, der anvendes i Internet adressen, når siden vises. Menu alternativ tekst vises, når musen holdes hen over menupunktet. 30 af 33

31 I stedet for at en side indeholder tekst og billeder, kan siden anvendes som et Menulink, dvs. der kan indsættes et link til f.eks. en anden side på hjemmesiden eller et link til et dokument i mediebiblioteket. Bemærk: Inden linket angives skal linktypen vælges. Metatags For at øge chancerne for at hjemmesiden nemmere bliver fundet, når der søges på f.eks. Google og Yahoo, kan man indtaste nogle søgeord. Metatags beskrivelse indtastes som hele sætninger, mens Metatags nøgleord indtastes som enkelt ord adskilt med kommaer. Hvis man ikke ønsker at søgemaskinerne skal finde den pågældende side kan man angive forskellige søgemaskinedirektiver. Skjul opdaterings information Såfremt det ikke er relevant vise datoen for hvornår siden er opdateret, kan det undlades. Vis i menu Hvis siden ikke skal vises i menuen, men f.eks. indeholde en artikel, som der linkes til fra den anden side, kan man undlade at vise siden i menuen. 31 af 33

32 Mediebiblioteket Mediebiblioteket indeholder billeder, pdf-dokumenter og andre filer, som anvendes på hjemmesiden. I forbindelse med redigering af et element er det muligt at uploade et billede eller et dokument til mediebiblioteket, men det er også muligt at få direkte adgang til mediebiblioteket. I værktøjsbjælken under fanebladet Hjem klikkes på knappen Mediebiblioteket. I mediebiblioteket er der dels mulighed for at oprette mapper, således at billeder og andre filer bliver organiseret hensigtsmæssigt, dels at uploade filer til mediebiblioteket. For at oprette en ny mappe klikkes på Medie mappe i værktøjsbjælken i Indsæt gruppen under fanebladet Hjem eller på knappen Ny mappe i højre side af skærmbilledet. Mappen oprettes under den mappe, som er markeret. Opret f.eks. årsmapper, således at alle billeder og dokumenter, der kun har relevans for det angive år placeres i årsmappen (eller undermapper til årsmappen). På den måde vil det være nemmere at rydde op på et senere tidspunkt. 32 af 33

33 Der er flere muligheder for at uploade filer til mediebiblioteket. Klik på Upload filer for at uploade filer uden særlige indstillinger. Klik på Upload filer (Avanceret) for at uploade mange filer med mulighed for angive alternativ tekst mv.. Klik på Træk og slip for at benytte træk og slip funktionen til at uploade en eller flere filer Det anbefales at anvende Upload filer (Avanceret), da der er mulighed for at angive alternativ tekst i forbindelse med upload. Der er også mulighed for at uploade zip-filer, som udpakkes, når markeringen er sat i Udpak ziparkiverne. Uploades en fil, som skal overskrive en eksisterende fil, sættes markeringen i Overskriv eksisterende medie elementer. Bemærk: Hvis en fil uploades med et navn, der allerede eksisterer i Mediebiblioteket, overskrives filen ikke automatisk. Der kan godt eksistere flere filer med samme navn, men det er sjældent hensigtsmæssigt. 33 af 33

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til Indholdsredigering

Introduktion til Indholdsredigering Sitecore Foundry 4.0 Introduktion til Indholdsredigering 18. oktober 2013 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Sitecore 8. Brugervejledning for web-redaktører. 3. marts Version 1.2

Sitecore 8. Brugervejledning for web-redaktører. 3. marts Version 1.2 Brugervejledning for web-redaktører Sitecore 8 3. marts 2017 - Version 1.2 Pentia A/S Islands Brygge 55 2300 København S Telefon: 7023 3330 E-mail: info@pentia.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Log

Læs mere

Spots og komponenter. Sitecore Foundry februar Version 1.0

Spots og komponenter. Sitecore Foundry februar Version 1.0 Sitecore Foundry 4.0 Spots og komponenter 23. februar 2013 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbreve. Sitecore Foundry januar Version 1.1

Nyhedsbreve. Sitecore Foundry januar Version 1.1 12. januar 2015 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en side til tilmelding

Læs mere

Introduktion til spots

Introduktion til spots Sitecore Foundry 3.0 31. maj 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt

Læs mere

Nyheds modul. Sitecore Foundry februar Version 1.2

Nyheds modul. Sitecore Foundry februar Version 1.2 Sitecore Foundry 4.1 Nyheds modul 24. februar 2016 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Hjemmesidens layout. Sitecore Foundry maj Version 1.2

Hjemmesidens layout. Sitecore Foundry maj Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Hjemmesidens layout 31. maj 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kalenderliste. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kalenderliste. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 3.0 Kalenderliste 15. maj 2012 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0 22. januar 2015 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en ny formular... 4 Skjult

Læs mere

Opret en side/artikel og rediger din side

Opret en side/artikel og rediger din side 1 Opret en side/artikel og rediger din side Tips! Når du skal opbygge din hjemmeside og oprette sider og lægge indhold ind, så kig her. Nogle gange har vi oprettet nogle sider på forhånd, andre gange skal

Læs mere

Nyheds modul. Sitecore Foundry maj Version 1.2

Nyheds modul. Sitecore Foundry maj Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Nyheds modul 31. maj 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1 Sitecore Foundry 4.0 Kalenderliste 19. november 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Formular modul 15. juli 2011 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

8.0 Distriktshjemmesider

8.0 Distriktshjemmesider 8.0 Distriktshjemmesider Indhold Login... 2 Forside... 3 Distriktsside opbygning...4 Rediger på en side... 5 Upload filer til mediebibliotek... 8 Kontroller links på filer... 12 Indsæt billeder... 13 Slet

Læs mere

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx 1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden

Læs mere

Webmasterens håndbog. Sitecore Foundry maj Version 1.0

Webmasterens håndbog. Sitecore Foundry maj Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Webmasterens håndbog 22. maj 2012 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Start med at markere en side og klik Lås og redigere. Rul ned til feltet med brødtekst. Klik på Vis redigeringsværktøj.

Start med at markere en side og klik Lås og redigere. Rul ned til feltet med brødtekst. Klik på Vis redigeringsværktøj. 1.3.5 Redigeringsværktøj med formateringsmuligheder Forsiden, underforsider og artikler har alle et redigeringsværktøj som rummer muligheder for indsættelse af tabeller, billeder, links og tekst og visse

Læs mere

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2

Filarkiv. Sitecore Foundry januar Version 1.2 26. januar 2014 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oprettelse af en filliste...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

SMS udsendelse. Sitecore Foundry juni Version 1.2

SMS udsendelse. Sitecore Foundry juni Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 SMS udsendelse 28. juni 2010 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Log ind i administrationspanelet

Log ind i administrationspanelet Kongsgaarden Vester Broby CMS baseret på WordPress Log ind i administrationspanelet... 1 Begreber og visualisering (skabelonen Standard)... 2 Begreber og visualisering (skabelonen Full width)... 2 Sidebars...

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Login som redaktør Rediger Min bestyrelsesprofil Opret en side/artikel og rediger din side Filupload... 11

Login som redaktør Rediger Min bestyrelsesprofil Opret en side/artikel og rediger din side Filupload... 11 1 INDHOLD Login som redaktør... 2 Rediger Min bestyrelsesprofil... 3 Opret en side/artikel og rediger din side... 4 Filupload... 11 Opret, aktiver og slet menupunkter... 24 Opret en nyhed... 32 Rediger

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE 1 Opret aktiviteter TIPS: Du kan bruge en aktivitetsliste til at vise en række datostyrede aktiviteter i jeres afdeling eller udlejning af jeres fælleshus. Du behøver ikke sætte billede på, eller tekst,

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Jysk Online Medie ApS - Vestergade 32, 8600 Silkeborg - Tlf.:

Jysk Online Medie ApS - Vestergade 32, 8600 Silkeborg - Tlf.: Brugervejledning til hjemmeside Kristian Kalajdzic Denne vejledning har til formål at hjælpe dig til at tilgå, vedligeholde og benytte din hjemmeside. Vejledningen henvender sig til hjemmesider bygget

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO 1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk Miniguide for redaktører Miniguide for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 1 INDHOLD Hjemmesider i Umbraco... 2 1. Kom i gang med Umbraco... 2 1.1 Login... 2 1.2. Når du arbejder på siden, inden den er udgivet...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Billedgalleri. Sitecore Foundry 4.0. 6. juli 2015 - Version 1.2

Billedgalleri. Sitecore Foundry 4.0. 6. juli 2015 - Version 1.2 Sitecore Foundry 4.0 Billedgalleri 6. juli 2015 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger.

1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger. 1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger. Ændret den 8. marts 2019 Ældre Sagens hjemmesidesystem: 1.3 Redigering

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

Indhold Login flexsignage... 1 Rediger eksisterende layout... 1 Oprette et layout - template... 1 Oprette et layout tomt... 2 Designe layout...

Indhold Login flexsignage... 1 Rediger eksisterende layout... 1 Oprette et layout - template... 1 Oprette et layout tomt... 2 Designe layout... Indhold Login flexsignage... 1 Rediger eksisterende layout... 1 Oprette et layout - template... 1 Oprette et layout tomt... 2 Designe layout... 3 Indstillinger... 3 Regionens menu... 4 Regioner... 4 Regionsindhold/medietype...

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri...

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... 3 Opret oversigtsside... 4 Opret element i række... 5

Læs mere

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her:

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her: Sorring.dk guide 13. juli 2011 Her er en beskrivelse af administration af sorring.dk, for de enkelte redaktører. Websitet er bygget op på et system, der hedder Websitebaker. WebsiteBaker giver dig nem

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry 3.0. 20. november 2009 - Version 1.2

Kom godt i gang. Sitecore Foundry 3.0. 20. november 2009 - Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Kom godt i gang 20. november 2009 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside.

Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Side 1 Velkommen til denne korte vejledning i hvordan du kan oprette dine egne sider på foreningens hjemmeside. Login til mine websider Du starter med at logge ind som medlem. Herefter klikker du på den

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Almindelig indholdsside

Almindelig indholdsside Indhold Almindelig indholdsside... 2 Login... 3 Lås side, lås alt op og log ud... 4 Opret genveje på Sitecore's skrivebord... 5 Upload filer (billeder, PDF m.m.)... 6 Genbrug tekst fra f.eks. mail eller

Læs mere

Import mail-adresser. Sitecore Foundry februar Version 1.1

Import mail-adresser. Sitecore Foundry februar Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Import mail-adresser 18. februar 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider BRUGERVEJLEDNING Diabetesforeningens lokale hjemmesider Om Diabetesforeningens lokale hjemmesider Alle Diabetesforeningens lokalforeninger, børnefamilie- og ungergrupper har en officiel hjemmeside. Det

Læs mere

Billedgalleri. Sitecore Foundry 3.0. 9. maj 2011 - Version 1.2

Billedgalleri. Sitecore Foundry 3.0. 9. maj 2011 - Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Billedgalleri 9. maj 2011 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

BRUGERMANUAL FLEXSCREEN

BRUGERMANUAL FLEXSCREEN BRUGERMANUAL FLEXSCREEN INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Login...3 Ændre password for en infoskærm...4 Ret tekst på siden...5 Indsæt et billede på siden...6 Opdel skærmen i kasser/bokse...8 Tilføj slide...10

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Manual KUN nyhedsbreve og billeder

Manual KUN nyhedsbreve og billeder Manual KUN nyhedsbreve og billeder Indholdsfortegnelse 10. Nyheder... 3 10.1. Opret Nyheds Årsmappe... 3 10.2. Opret Nyhed... 4 10.3. Nyhedsbreve... 5 10.3.1. Nyhedsbrev Årsmappe... 5 10.4. Opret nyhedsbrev...

Læs mere

Den nye klub hjemmeside.

Den nye klub hjemmeside. Den nye klub hjemmeside. Ved login i typo3, bliver du mødt med dette billede. Det viser sidetræet. Om man skal bruge listevisning eller sidevisning, afhænger af, hvilket indholdselement man arbejder i.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2. LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2

Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2. LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Sitecore Kvikguide... 1 Log ind og vælg editor... 2 LRGKL(U) Redigering i Sitecore... 2 Særligt om Page Editorens indretning... 3 Content Editoren i Page Editor

Læs mere

Ændret den 29. januar 2019 Ældre Sagens hjemmesidesystem: Rediger kontaktpersonsiden Side 1 af 25

Ændret den 29. januar 2019 Ældre Sagens hjemmesidesystem: Rediger kontaktpersonsiden Side 1 af 25 Rediger kontaktpersonsiden Siden Kontakt os er en underforside placeret som en boks på forsiden af de lokale hjemmesider (1). Når man klikker på boksen kommer man ind på selve siden som kan vise kontaktpersoner,

Læs mere

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010.

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010. 4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint00. Hvis man som webmaster vælger at redigere hjemmesiden uden brug af guiderne sker det via de redigeringsmuligheder

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

1.0.1 Opbygning lokal hjemmeside

1.0.1 Opbygning lokal hjemmeside 1.0.1 Opbygning lokal hjemmeside Når du er logget ind i filstrukturen folder du din egen lokalafdeling ud ved at klikke på pilen ud for lokalafdelingsnavnet. Alle elementer din hjemmeside består af, vises

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger.

1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger. 1.3 Redigering af indhold på forsiden For at redigere forsiden marker dit lokalafdelingsnavn i træstrukturen og klik på Lås og rediger. Ændret den 9. januar 2019 Ældre Sagens hjemmesidesystem: 1.3 Redigering

Læs mere

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Website Redaktør - Brugermanual version 3 11.01.2017 Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Indhold: 1. Login på redaktørside 2 2. Første login som redaktør 3 3. Login fremover 7 4. Ændring

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

Brugermanual ProcessManager ApS. Fruebjergvej København Ø T Mail:

Brugermanual ProcessManager ApS. Fruebjergvej København Ø T Mail: Brugermanual 2019-08-24 ProcessManager ApS Fruebjergvej 3 2100 København Ø T +45 32 20 36 20 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk CVR 28 69 77 67 Side 2 af 16 Introduktion sådan er

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS..

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010

Sitecore - basisvejledning Version 2. September 2010 Sitecore - basisvejledning Version. September 00 Sådan opretter du en ny artikelside... Sådan omdøber du et artikelnavn så du får vist æ,ø og å... Sådan udgiver (publiserer) du nyt eller redigeret indhold...4

Læs mere

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund Vejledning hjemmeside-opbygning. - DFIF - Side 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HURTIGT I GANG... 4 REDIGERE HJEMMESIDEN... 5 LOGIN...5 TEKST PÅ EN SIDE...6 REDIGERINGSMULIGHEDER...6 TEKSTBEHANDLING

Læs mere