Resultatrevision 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2013"

Transkript

1 Resultatrevision april 2014

2 2 Opsummering af Faxe Kommunes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 20 Der er for 20 vedtaget 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune på baggrund af de udmeldte mål fra Beskæftigelsesministeren. Herunder fremgår mål og resultater for beskæftigelsesindsatsen i 20 på de udmeldte mål i Faxe Kommune. Indsatsområder Mål samt resultater af beskæftigelsesindsatsen i 20 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 20 (år til dato) være på 28 pct, svt. en stigning på 6 procentpoint fra december 2011 til december 20. Resultat Mål 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Da tallene ikke kan valideres indgår målingen af dette mål ikke, jf. brev fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering d. 18. marts Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 40 personer i december 20 (rullende år), svt. et fald på 20,6 pct. fra december 2011 til december 20. Resultat Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Resultatet for december 20 er en tilgang på 39 personer. Målet er indfriet. Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 350 personer (antal personer) i december 20, svt. et fald på 8 pct. fra december 2011 til december 20. Resultat Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Resultatet for december 20 er 303 fuldtidspersoner. Målet er indfriet. 1)Andel af arbejdssteder i kommunen med min. 2 ansatte og mindst én borger i løntilskud eller virksomhedspraktik skal øges til en samlet andel på % i 20 for henholdsvis a- dagepenge- og kontanthjælpsmodtagere. 2)Antallet af partnerskabsaftaler skal øges til 60 aftaler i december 20. Resultat 1)Andel af arbejdssteder i kommunen med min. 2 ansatte og mindst én borger i løntilskud eller virksomhedspraktik er i oktober 20 samlet på 15,5 %. For a-dagpenge er andelen på 7,7 % og på 10,2 % for kontanthjælpsmodtagere. 2)Der er pr. 31. december 20 indgået 63 partnerskabsaftaler. Målet er indfriet.

3 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Resultatoversigt Forsørgelsesgrupper Jobklar - match Indsatsklar - match Midlertidigt passive - match Fleksjob Førtidspension Flere unge skal have en uddannelse- Kommentarer til ministermål Resultat for Ministermål 1 for Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - kommentarer til ministermål Resultat for ministermål Kommentarer til indsatsen Langtidsledigheden - kommentarer til ministermål Resultat for ministermål Kommentarer til indsatsen Virksomhedsindsats kommentarer til ministermål Resultat for Ministermål Kommentarer til indsatsen Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Kvantitative mål for indsatsen Resultatmål Kommentarer til indsatsen Besparelsespotentiale... 22

4 4 1. Indledning Jobcenter Faxe udarbejder hvert år i lighed med de øvrige jobcentre en resultatrevision på baggrund af resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i det forgangne år. Resultatrevisionen er sammen med beskæftigelsesplanen et de af værktøjer, der skal understøtte jobcentrets arbejde i den beskæftigelsespolitiske indsats. Hvor beskæftigelsesplanen udstikker målene for indsatsen, følger resultatrevisionen op på resultaterne i forhold til målsætningerne, der er fastsat i planen. Resultatrevisionen har derved til formål at give et samlet overblik over de opnåede resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i 20. Det skal derved give de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen et beslutningsgrundlag for de prioriteringer, der skal foretages i forbindelse med udarbejdelsen af næste års beskæftigelsesplan. Resultatrevisionen skal som minimum indeholde resultater af beskæftigelsesindsatsen opgjort ved beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen, udvikling i bestanden af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper og opgørelse af besparelsespotentialet med en vurdering af, om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen skal til høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Det Lokale Beskæftigelsesråd samt til behandling og godkendelse i Beskæftigelsesudvalget og Byrådet. Resultatrevisionen skal godkendes i Byrådet senest d. 30. juni Center for Social & Beskæftigelse, d.8. april 2014

5 5 2. Resultatoversigt Resultatoversigten er opbygget omkring to elementer, som jobcentret skal forholde sig til og kommentere på: Beskæftigelsesministerens 4 indsatsområder Udviklingen på forsørgelsesgrupper Struktur for Resultatrevisionen Udviklingen i forsørgelsesgrupperne fordelt på matchgrupper sammenlignet med klyngens resultater. Resultaterne fremgår af resultatoversigten. De enkelte ministermål i forhold til de opnåede resultater for 20. Tillæg nr. 2 i Beskæftigelsesplanen for 20 i forhold til den virksomhedsrettede indsats. Besparelsespotentialet I forhold til Resultatoversigten, der vil fremgå af det følgende afsnit, sammenlignes Jobcenter Faxes resultater med jobcentre med samme rammevilkår den såkaldte klynge. Klyngebegrebet For at kunne sammenligne jobcentrene har man fra central side nedsat nogle klynger, der skulle være sammenlignelige i forhold til rammevilkårene. Faxe Kommune er i klynge med: Thisted, Lemvig, Varde, Vejen, Næstved og Køge.

6 6 Resultatoversigt - Faxe Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad pct./antal 2 i Ift. perioden før, pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Bedste udvikling i Gnsn. udvikling i klyngen ift. klyngen ift. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: jobindsats.dk/arbejdsmarkedsstyrelsen, februar Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct.

7 7 2.1 Forsørgelsesgrupper Ud over ministermålene består resultatrevisionen af en opgørelse over udviklingen i de forskellige ydelser fordelt på målgrupper i Jobklar - match 1 Der er samlet fuldtidspersoner i december 20 i Faxe Kommune, der er i match 1. Dette er en nedgang på 16 pct. i forhold til Fordelt på fuldtidspersoner på de forskellige ydelsesgrupper er der i december 20: 582 berørte fuldtidspersoner på a-dagpenge, hvilket er et fald på 31 pct. i forhold til december Klyngens gennemsnit er en nedgang på 23 pct. og den bedste i klyngen har en nedgang på 27 pct. Faxe Kommune har dermed haft et betydeligt fald ifht. klyngen. 386 fuldtidspersoner på kontanthjælpsområdet, hvilket er en stigning på 16 pct. ift. dec Det bedste resultat i klyngen er et fald på 9 pct. 264 fuldtidspersoner på sygedagpenge, hvilket er et fald på 16 pct. ift. december Det bedste resultat i klyngen er en nedgang på 37 pct. ift fuldtidspersoner er på revalidering, hvilket er et fald på 28 pct. 114 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Antallet af personer er steget med 5 pct. Dette er over gennemsnittet for klyngen, som har et fald på 7 pct Indsatsklar - match 2 I matchgruppe 2 er antallet af ledige steget med 7 pct., svarende til 727 berørte personer. Fordelt på fuldtidspersoner på de forskellige ydelsesgrupper er der i december 20: 510 på kontanthjælp, hvilket er en stigning på 8 pct. ift Gennemsnittet for klyngen er på pct. 74 på sygedagpenge, hvilket er en stigning på 37 pct. ift Klyngens gennemsnit er et fald på 3 pct. 119 er på revalidering, hvilket er et fald på 5 pct. i forhold til december Gennemsnittet for klyngen er et fald på 11 pct. 23 på ledighedsydelse, hvilket er et fald på 17 pct. Gennemsnittet for klyngen er en stigning på 4 pct.

8 Midlertidigt passive - match 3 Der er i alt 229 fuldtidspersoner i match 3, hvilket er et fald på 23 pct. i forhold til december Det bedste resultat i klyngen er et fald på 24 pct. Udfordringen i match 3 er placeret på ledighedsydelse og sygedagpenge. Fordelt på fuldtidspersoner på de forskellige ydelsesgrupper er der i december 20: 54 på kontanthjælp, hvilket er et fald på 41 pct. i forhold til december Gennemsnittet for klyngen er et fald på 19 pct. 147 er på sygedagpenge, hvilket er et fald på 16 pct. Gennemsnittet for klyngen er et fald på 11 pct. 28 på ledighedsydelse, svarende til et fald på 3 pct. Gennemsnittet for klyngen er et fald på 0 pct Fleksjob Der er 404 fuldtidspersoner i fleksjobforløb i december 20. Det er en stigning på 10 pct. fra december 2012 til december 20. Det bedste resultat er en stigning på 4 pct. i klyngen. Denne stigning ses som et resultat af øget fokus på at skabe fleksjobforløb og dermed sikre at borgerne bliver selvforsørgende. Indsatsen har bl.a. været understøttet af 2 fleksjobambassadører og en kampagne målrettet de lokale virksomheder. Kampagnen kørte i efteråret 20 i samarbejde med Ringsted Kommune Førtidspension Der er fuldtidspersoner på førtidspension i december 20. Det er et fald på 4 pct i forhold til Gennemsnittet for klyngen er et fald på 3 pct. Faldet skyldes bl.a. et øget fokus på tilgangen til førtidspension i 20.

9 Roskilde Solrød Greve Lejre Køge Stevns Faxe Ringsted Østdanmark Flere unge skal have en uddannelse- Kommentarer til ministermål 1 Der er udmeldt følgende ministermål for ungeområdet for 20: 1. mål: Flere unge skal have en uddannelse Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 20 (år til dato) være på 28 pct., svt. en stigning på 6 procentpoint fra december 2011 til december 20. Da tallene ikke kan valideres indgår målingen af dette mål ikke, jf. brev fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering d. 18. marts Resultat for Ministermål 1 for 20 Figur 1: Andelen af unge, der modtager offentlig forsørgelse i december 20 fordelt på alder Procent ,2 8,1 8 4,6 6 3, ,3 4,6 0 10,3 10,4 4,4 4,8 11,3 5,1 12,4 12,5 5,5 5,7 5,9 5,6 6,2 6,9 6,7,9 5,8 8,1 Procent , , , år år Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger Anm.: Opgjort for fuldtidspersoner Som det ses af figur 1 har Faxe Kommune en høj andel af unge der modtager offentlig forsørgelse. Hele 12,5 % af de unge der bor i Faxe Kommune er på offentlig forsørgelse hvoraf 8,1% er år og 5,7% er år. Sammenlignet med gennemsnittet i Østdanmark som er 9,3 % ligger vi betydeligt over gennemsnittet. Tabel 1: Andelen af ufaglærte unge på dagpenge eller kontanthjælp, der er påbegyndt uddannelse i 2012, fordelt på ydelse og alder Dagpenge Kontanthjælp år år Gns. Lejre 16% 19% 24% 6% 18% Solrød 8% 17% 17% 8% 14% Roskilde 12% 19% 21% 9% 17% Greve 7% 17% 19% 6% 14% Stevns 14% 16% 18% 11% 16% Køge 12% 18% 21% 8% 17% Faxe 11% 20% 20% % 18% Ringsted 14% 17% 22% 9% 16% Østdanmark 12% 18% 21% 10% 17% Kilde: DST s forskningsservice og egne beregninger Anm.: Andel af ufaglærte årige unge, der har været dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere i minimum 1 uge i september 2011, som inden for et år er påbegyndt en forberedende eller kompetencegivende uddannelse.

10 10 Som ses i tabel 1 startede 31 % af de ufaglærte ledige under 30 år på en uddannelse i 2012, hvoraf 11 % kom fra a-dagpenge og 20 % kom fra kontanthjælp Kommentarer til indsatsen Ungeledigheden er stadig en udfordring i Faxe Kommune. Dette betyder, at der er bevilliget ekstra arbejdsmarkedskonsulenter til jobcentret for at styrke indsatsen overfor denne målgruppe. Der er endvidere etableret en ungdomsuddannelsescampus i Haslev som en del af indsatsen for at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse. I 2. halvår af 2012 valgte Faxe Kommune i samarbejde med Ringsted, Sorø, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt de relevante uddannelsesinstitutioner at opstarte et projekt, der har til formål at fastholde unge med uddannelsespålæg i erhvervskompetencegivende uddannelse. I Faxe indgår jobcentret i dette projekt i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd, EUC Sjælland og ZBC Næstved omkring fastholdelse af elever med uddannelsespålæg på Campus Haslev. Projektet er blevet afprøvet i 1. halvår af 20 på Campus Haslev. Erfaringerne er blevet videreført til oprettelsen af et ungecenter på Campus Haslev som led i kontanthjælpsreformen som forventes at starte op medio Der er samtidigt stor fokus på den gruppe af unge, der har problemer ud over ledighed og som kan have vanskeligt ved at påbegynde og blive fastholdt i enten uddannelse og job. Der foretages FVU-test i forbindelse med de ungetilbud, som Jobcenter Faxe har indgået aftale med omkring afklaring af unge til uddannelse og i den forbindelse henvist til FVU-undervisning efter behov. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har desuden bevilliget midler i 20 til et længerevarende kombinationsforløb for unge i match 2 for at gøre dem uddannelsesparate. 20 unge fuldførte forløbet hvoraf 4 påbegyndte en erhvervsuddannelse, 1 startede på ordinær uddannelse og en fik læreplads. Desuden var der undervejs i forløbet deltog 2 i studieforberedene uddannelse foruden Fvu og 2 gennemførte en FVU eksamen. 12 unge var i vikrsomhedspraktik som en del af forløbet. Arbejdsmarkedsstyrelsen har bevilget penge til et projekt i samarbejde med Lejre: På vej mod uddannelse i perioden december 2012 marts Der deltog 21 unge årige fortrinsvis kontanthjælpsmodtagere i projektet, heraf kom: o 6 i ordinært arbejde o 8 i ordinær uddannelse (skole eller læreplads) o 3 stadig i praktik eller løntilskud, men forventes opstart uddannelse i august 2014 o 4 ikke længere aktive i projektet, heraf 1 fraflyttet 1 Stoppet forløbet, men er efterfølgende startet i uddannelse 1 Var alligevel ikke klar Stadig på kontanthjælp efter deltagelse i projektet Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede i kr. til et projekt om elevaftaler to for én pris, hvor jobcentret ville sætte fokus på jobrotation samt få flere i elever i erhvervsuddannelse. Muligheden var til stede idet lovgivningen åbnede op for at jobrotation også kunne anvendes i erhvervsuddannelsens praktikperiode. Med andre ord kunne virksomheden få jobrotation i hele uddannelsesperioden. Derved kunne virksomheden ansætte en ledig med rotationsydelse i op til 52 uger. Denne lange periode gav både rotationsvikaren mulighed for opkvalificering, alm. løn

11 11 samt foden indenfor i virksomheden men også virksomheden fik på denne måde en økonomisk tilskyndelse til at have en ekstra elev, prøve nye arbejdsopgaver af og få en rekrutteringsbank til nye medarbejdere/elever. Projektet startede 1. januar 20, men muligheden for at anvende jobrotation i kombination i hele projektperioden (1/1-31/12 20) stoppede før tid, idet ordningen ophørte med kort varsel 1. juli 20. (Aftalte jobrotationer kører færdig for elevperioden). Der blev i 1. halvår af 20 etableret 16 aftaler med denne kombination ved 8 private virksomheder i Faxe kommune. Jobcenter Faxe indgik ved denne lejlighed også en samarbejdsaftale med Kvickly Sydsjælland, hvor jobcenteret står for den administrative del ved samtlige rotationsaftaler i 9 Kvickly butikker på Sydsjælland og Fyn ved denne kombination. Dette har givet yderligere 44 aftaler ved 8 butikker. Projektet gennemførte min. 5 erhvervsuddannelsesaftaler i 20. Samtidigt kan det nævnes at ud af de 16 aftaler indenfor Faxe Kommune er de 9 aftaler nye uddannelsesaftaler, hvor til denne kombination er anvendt.

12 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan- mar- maj- jul- sep- nov Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - kommentarer til ministermål 2 Det andet ministermål og indsatsområde retter fokus mod at begrænse tilgangen af personer, der bliver tilkendt ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Dette mål er opstillet for at forebygge, at så mange borgere kommer på permanent offentlig forsørgelse. 2. mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 40 personer i december 20 (rullende år), svt. et fald på 20,6 pct. fra december 2011 til december 20. Figur 1 Udviklingen i ministermål til december Tilgang til førtidspension Kilde: jobindsats.dk ministermål 2, opdateret d.7. april Resultat for ministermål 2 Ministermål 2 Udgangspunkt Dec Dec-12 Resultat dec. 20 Antal personer Som det ses af figuren, er tilgangen til førtidspension faldet stødt i 20. I december 20 er tilgangen af personer til førtidspension i december 20 på 39 personer. Målet er dermed indfriet.

13 Kommentarer til indsatsen Faxe Kommune har haft fokus på at nedbringe tilgangen til førtidspension i 2012 samt haft en særlig indsats overfor kontanthjælpsmodtagere i match 3, blandt andet gennem projektet Brug for alle. På baggrund af den nye reform på fleksjob og førtidspensionsområdet har Faxe Kommune valgt at få afsluttet flest mulig påbegyndte pensionssager inden udgangen af Dette har dog samtidigt medført en nedgang i antallet af bevilgede fleksjob og førtidspension i 1. kvartal af 20. Der vil være fortsat fokus på dette område fremadrettet. Faxe Kommune har vedtaget en tværgående inkluderende beskæftigelsespolitik i første halvår af Hermed har der været fokus på at implementere en tværgående inkluderende indsats i 20, hvilket indebærer tilpasning af tilbuddene til den svagere gruppe af borgere, der ligeledes ønskes inkluderet på arbejdsmarkedet både i forhold til de borgere, der allerede er på permanent offentlig forsørgelse, men ligeledes i forhold til de borgere, der er i fare for at blive marginaliseret. Faxe Kommune har derfor etableret Faxe Sociale Udviklingscenter, der skal være med til at understøtte denne indsats gennem særlig tilrettelagt forløb.

14 Langtidsledigheden - kommentarer til ministermål 3 Dette mål har været en del af de beskæftigelsespolitiske mål de seneste år og er målet rettet mod alle ydelsesgrupper. Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 350 personer (antal personer) i december 20, svt. et fald på 8 pct. fra december 2011 til december 20. Figur 3: Udviklingen i ministermål 3 - december 2011 til december Antal langtidsledige personer Kilde: jobindsats.dk ministermål 3, opdateret 7. april 2014 Ovenstående figur illustrerer udviklingen i ministermål 3 for antallet af langtidsledige i perioden december 2011 til december 20. I 20 har der været et fald i antallet af langtidsledige. I juli 20 var der det laveste antal langtidsledige i 20 hvorefter der er en svag stigning i efteråret/vinteren for til sidst at ende på 303 langtidsledige personer i december 20. Tabel 3: Udviklingen i alle ydelsesgrupper december 2012 til december 20 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- i alt A-dagpenge Kontanthjælp (jobklar) Kilde: jobindsats.dk ministermål 3, opdateret 7. april 2014

15 15 Ser vi på fordelingen af langtidsledige fordelt på jobklar kontanthjælpsmodtagere og a- dagpengemodtagere er de meget ligeligt fordelt Resultat for ministermål 3 Ministermål 3: Udgangspunkt Dec-2011 Dec-12 Ydelsesgrupper i alt Resultat december 20 Antallet af langtidsledige er i december 20 begrænset til 303 personer. Målet for 20 er dermed indfriet Kommentarer til indsatsen Faxe Kommune har fortsat fokus på at nedbringe antallet af langtidsledige. I 20 blev der opstartet kursusforløbet Hurtigt i arbejde som skal styrke nyledige med risiko for langtidsledighed i deres jobsøgning. Kursusforløbet bliver afviklet i et samarbejde mellem AOF Øst, sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Kursusforløbet bliver løbenede evalueret og revideret og fortsætter med en bredere målgruppe i 2014.

16 Virksomhedsindsats kommentarer til ministermål 4 Der er udmeldt følgende ministermål for den virksomhedsrettede indsats i mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 1) Andel af arbejdssteder i kommunen med min. 2 ansatte og mindst en borger i løntilskud eller virksomhedspraktik skal øges til en samlet andel på % i 20 for henholdsvis a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere. 2) Antallet af partnerskabsaftaler skal øges til 60 december Resultat for Ministermål 4 Det første delmål er opdelt på andelen for henholdsvis a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i løntilskud eller virksomhedspraktik. Det 2. delmål omhandler antallet af partnerskabsaftaler med virksomhederne. Disse 2 mål skal medvirke til at understøtte et øget samarbejde med virksomhederne både i relation til at skabe åbninger for virksomhedsrettede tilbud og i forhold til at servicere virksomhederne med det, de har behov for. Tabel 4: Andel af arbejdssteder med personer i tilbud Arbejdssteder med personer i tilbud Antal arbejdssteder Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats (procent) A-dagpenge okt ,7 Kontanthjælp okt ,2 I alt okt- 15,5 Kilde: Jobindsats april 2014 Andel af arbejdssteder i kommunen med min. 2 ansatte og mindst én borger i løntilskud eller virksomhedspraktik er i oktober 20 samlet på 15,5 %. Målet er dermed indfriet. For a-dagpenge er andelen på 7,7 % og på 10,2 % for kontanthjælpsmodtagere Da flere virksomheder har forløb med dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i gang på samme tid indgår virksomheden kun én gang i statistikken. Der er oprettet 63 partnerskabsaftaler ved udgangen af 20. Måler er dermed indfriet. I løbet af 20 er der i Faxes Partneskabsnetværk blevet afholdt 2 temamøder hvor virksomhederne har haft mulighed for at netværke med hinanden samt med repræsentanter fra jobcentret. Arbejdet med Partnerskabsnetværket fortsætter i 2014.

17 Jan-Jan 11 Jan-feb 11 Jan-mar 11 Jan-apr 11 Jan-maj 11 Jan-jun 11 Jan-jul 11 Jan-aug 11 Jan-sep 11 Jan-okt 11 Jan-nov 11 Jan-dec 11 Jan-Jan 12 Jan-feb 12 Jan-mar 12 Jan-apr 12 Jan-maj 12 Jan-jun 12 Jan-jul 12 Jan-aug 12 Jan-sep 12 Jan-okt 12 Jan-nov 12 Jan-dec 12 Jan-Jan Jan-feb Jan-mar Jan-apr Jan-maj Jan-jun Jan-jul Jan-aug Jan-sep 17 Figur 4: Samarbejdsgrad med virksomheder i Faxe Kommune Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. (Ministermålet) Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder Jan-sep 11 Jan-sep 12 Jan-sep Samarbejdsgrad i alt - Andel af virksomhedskontakter i kommunen, pct. (Ministermålet) Kilde: Jobindsats, februar ,8 43,8 38,9 Som det ses i figur 4 er samarbejdsgraden mellem Faxe Kommune og lokale virksomheder faldet fra 43,8 i perioden jan-sep 2012 til 38,9 i perioden jan-sep 20. Faldet i samarbejdsgraden fra 2011 til 20 skyldes bl.a. at virksomhedsservice de sidste 2 år har koncentreret deres aktiviteter omkring partnerskabsnetværket med lokale private og offentlige virksomheder, hvor der f.eks. kan være en virksomhed der har 5 aktiviteter, som kun tæller for 1 i målingen. En anden grund kan være at målingen udelukkende inkluderer aktiviteter, der er etableret hos virksomheder placeret i Faxe Kommune, hvor vi også opretter en del aktiviteter i virksomheder udenfor kommunen. Da vi ikke har så mange store og attraktive virksomheder som f.eks. Køge, oplever vi ikke i samme grad at omkringliggende kommuner opretter aktiviteter i virksomheder i Faxe Kommune. Til sidst inkluderer målingen ikke ordinære jobs og tager ikke højde for den faldende ledighed i kommunen.

18 Kommentarer til indsatsen Det Lokale Beskæftigelsesråd har i 20 iværksat en tilfredsundersøgelse hos virksomhederne, hvor 103 private og offentlige virksomheder deltog. Undersøgelsen viser at virksomhederne generelt er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med jobcentret. 60% 40% 20% 0% I hvilken grad har jobcentret ydet bistand, når din virksomhed har haft brug for det til: Ledige ansat i løntilskud, virksomhedspraktik eller jobrotation 46% 38% 8% 8% 1 1% 0% I høj grad I nogen grad Hverken i høj eller lav grad I mindre grad Kilde: Megafon undersøgelse okt. 20 Anm.: 103 besvarelser Grafen understreger at de private og offentlige virksomheder oplever de får den bistand fra jobcentret som de efterspørger. Hele 46% af de adspurgte virksomheder svarede i høj grad og 38% svarede i nogen grad.

19 19 3. Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Jobcenter Faxe har på baggrund af Beskæftigelsesministeriets initiativ "Stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed" modtaget midler til ansættelse af en ekstra virksomhedskonsulent fra udgangen af 2010 til udgangen af 20. Bevillingen er fordelt i forhold til Jobcentrets relative andel af dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Faxe Kommune har modtaget kr som del i bevillingen. Midlerne skal anvendes til ansættelse af en virksomhedskonsulent, der kan hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettede aktive tilbud. Jobcenter Faxe har valgt at rette indsatsen mod kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Matchgruppe 2 er typisk den gruppe af ledige, der har størst risiko for at blive langtidsledige. Indsatsen er blevet fordelt på opsøgende virksomhedskontakter samt virksomhedsrettet aktivering. Målet har været at skabe et øget antal pladser til virksomhedsrettet aktivering af matchgruppe 2. Det vurderes, at ansættelsen af en ekstra virksomhedskonsulent har styrket den overodnede virksomhedsrettede indsats for borgere, som er langtidsledige eller er i risiko for langtidsledighed Kvantitative mål for indsatsen Det er målet, at der samlet set vil være næsten en fordobling af antallet af virksomhedsrettede pladser over den 4 årige bevillingsperiode fra 50 personer i september 2010 til 95 personer i december 20. Der skal for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (langtidsledighed) skabes 95 pladser i virksomhedsrettet forløb i december 20, svarende til en stigning på 90 % i bevillingsperioden (fra oktober 2010 til december 20).

20 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan- mar- maj- jul- sep- nov- 20 I forhold til den ekstra virksomhedsrettede indsats er der blevet fastsat følgende mål for bevillingsperioden for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2: Resultatmål 2012 Mål og resultat Mål: Antal personer Resultat: Antal personer Figur 5 Udvikling og mål for Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Kilde: jobindsats.dk, opdateret januar 2014 Målet for 20 er en aktivering af 95 personer (ikke fuldtidspersoner) i match 2 ultimo 20. Resultatet for december 20 var en aktivering i virksomhedspraktik af 65 personer i match 2. Målet er derved ikke indfriet Kommentarer til indsatsen Som det har været kendetegnende i de forrige år er antallet af aktiverede på 80 i september og oktober hvorefter der ses en markant nedgang i lige netop december, hvor målet skal indfries. I efteråret 20 gjorde jobcentret klar til kontanthjælpsreformen hvilket kan have mindsket fokus på blandt andet oprettelse af virksomhedspraktikpladser til matchgruppe 2. Figur 5 underbygger ligeledes vores opfattelse af, at der i decembermåned generelt ikke er lige så stor efterspørgsel fra virksomheder som der er henover foråret og sommeren. For at styrke indsatsen har jobcentret siden 2010 benyttet virksomhedscentre som led i den målrettede aktivering for borgere i match 2. Jobcentret har haft god erfaring med denne model i kombination med virksomhedsrettet aktivering med andre virksomheder uden 1 Ikke fuldtidspersoner

21 21 virksomhedscenteraftale for samme målgruppe. Der er desuden fokus på partnerskabsaftaler mellem virksomheder og jobcentret. Arbejdet med partnerksabaftalerne fortsætter i 2014 da den løbende dialog med virksomhederne via nyhedsbreve og temamøder betyder at virksomhedskonsulenterne har et bedre fundament for at kunne hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet.

22 22 4. Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale - Faxe Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 20 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner pct. befolkningen i af Potentiel reduktion af antal fuldtidsperso ner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,98 3, ,3 Kontanthjælp (inkl. revalidering, 4,64 3, ,2 forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) Sygedagpenge 2,18 2, ,1 Permanente ydelser 8,16 8, ,9 (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) I alt 17,96 18, ,2 Kilde: Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentli g forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Skemaet viser Faxe Kommunes mulige besparelsespotentiale ud fra en sammenligning med de andre kommuner i klyngen. Besparelsespotentialet bliver genereret på baggrund af en sammenligning med den kommune, der klarer sig bedst indenfor et givent ydelsesområde. Det negative besparelsespotentiale er de områder, hvor kommunen klarer sig godt i forhold til klyngen. Faxe Kommunes besparelsespotentiale er på 18,2 millioner kr. sammenlignet med de øvrige i klyngen. Dette er dog ikke ensbetydende med, at Faxe Kommune reelt kan spare 18,2 millioner kroner på beskæftigelsesindsatsen. Til sammenligning er der et negativt besparelsespotentiale på 34,3 mio. kr. i forhold til klyngen, hvilket ifølge oversigten henviser til de områder, hvor Faxe Kommune klarer sig bedre end de øvrige kommuner i klyngen. Faxe Kommune klarer sig positivt i forhold til klyngen på a-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Hvorimod der er plads til forbedringer ift. kontanthjælp herunder revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp ifølge oversigten. Ser vi på

23 23 antallet af fuldtidspersoner på ydelserne i pct. af befolkningen har Faxe Kommune 18,57 pct. sammenlignet med klyngen, der har et gennemsnit på 18,84 pct. Den potentielle reduktion i antallet af fuldtidspersoner er på 342 fuldtidspersoner, hvorimod der er et negativt potentiale på 347 fuldtidspersoner.

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 20 17-04-2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 20 Der er for 20 vedtaget i alt 7 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune. De

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 2 2.1 Resultatoversigten... 3 2.2 Besparelsespotentiale... 4 3. Resultatoversigten... 4 3.1 Ministermålene... 4 3.2 Indsatsen... 11 4. Besparelsespotentialet...

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2013 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2014 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2013 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere