1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE"

Transkript

1 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

2 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til sommeren 2015 en række af vores kunder at omlægge deres pensionsopsparing i Danica Traditionel til Danica Balance. I denne brochure kan du læse mere om omlægningen. Brochuren er relevant for dig, som i dag har en pensionsopsparing i Danica Traditionel, og som har fået et tilbud fra os. Kort om Danica Traditionel Når du sparer op til pension i Danica Traditionel, får du en fast rente (kontorenten) på din opsparing. Samtidigt har du en garanti for en minimumsudbetaling, når du går på pension. Produktet bliver ofte omtalt som et gennemsnitsrenteprodukt. Danica Traditionel giver dig sikkerhed og forudsigelighed. Til gengæld kan du ikke forvente at få meget mere udbetalt fra din pension end de garanterede udbetalinger. Det skyldes, at det nuværende lave renteniveau og de øgede kapitalkrav til sikkerhed for garantierne begrænser vores muligheder for at opnå et bedre afkast. Tilbud om at omlægge til Danica Balance Derfor tilbyder vi frem til sommeren 2015 en række kunder, der har en pensionsopsparing i Danica Traditionel, at omlægge til Danica Balance. Nogle kunder vil få en kompensation for at opgive deres nuværende garantier i Danica Traditionel. Hvis du får et tilbud om at omlægge til Danica Balance, vil du få et brev fra os inden sommeren Her kan du se, om du får en kompensation. Kort om Danica Balance Hvis du vælger at omlægge din opsparing til Danica Balance, bliver din opsparing fremover forrentet med et afkast, der følger udviklingen på de finansielle markeder. Produktet bliver ofte omtalt som et markedsrenteprodukt. Da vi i Danica Balance kan investere mere frit, forventer vi, at forrentningen af din opsparing på længere sigt vil være højere end i Danica Traditionel. Dermed får du mulighed for at få mere udbetalt, når du går på pension. Der er dog også en større risiko i Danica Balance, da afkastet kan blive negativt. Derfor er der også tilknyttet en garanti for en minimumsudbetaling i Danica Balance, som bliver fastlagt, når du har 10 år til pension. Den garanterede udbetaling er dog mindre end i Danica Traditionel. Bør du omlægge? Er du parat til at løbe en større risiko for at få mulighed for en større udbetaling, når du går på pension, og har du lang tid at investere i, så bør du overveje at lægge om. Er sikkerhed det vigtigste for dig, bør du lade være. Du skal dog tage hensyn til dine personlige forhold, for eksempel anden opsparing, tilknytning til arbejdsmarkedet, alder, og hvor højt du prioriterer størst mulig garanteret udbetaling i forhold til en mulighed for større forventet udbetaling. På de følgende sider kan du læse, hvad du bør overveje, inden du beslutter dig. Vi anbefaler, at du læser materialet grundigt. Er du i tvivl eller har spørgsmål, kan du finde en række spørgsmål og svar, der er relevante for omlægning, på danicapension.dk/skift. Du er også meget velkommen til at kontakte os for nærmere rådgivning på eller via danicapension.dk/skift, hvor du kan booke en telefonisk gennemgang af dit tilbud med en rådgiver.

3 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvorfor får du tilbud om omlægning?... side 5 2. Fordele og ulemper ved omlægning... side 6 3. Kompensation ved omlægning til Danica Balance... side 7 4. Danica Balance... side 9 5. Garanti i Danica Traditionel og Danica Balance side 9 6. Afkast... side Statsgaranti og særlige overskudsandele... side Sådan omlægger du din pension... side Spørgsmål og svar... side 15

4 4 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

5 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 5 HVORFOR FÅR DU TILBUD OM OMLÆGNING? Der er flere grunde til, at vi tilbyder dig at omlægge til Danica Balance. I øjeblikket har vi vanskeligt ved at sikre dig et godt afkast på din pensionsopsparing i Danica Traditionel. Det skyldes, at vi har begrænsede investeringsmuligheder på grund af det nuværende lave renteniveau og de høje kapitalkrav, som vi skal leve op til som sikkerhed for de garanterede udbetalinger. Derfor er Danica Traditionel ikke længere et tidssvarende opsparingsprodukt. I Danica Balance kan vi investere din opsparing mere frit og dermed give dig mulighed for at få et bedre afkast over tid og mere udbetalt, når du går på pension. Derfor kan det ikke mindst for dig, der har lang tid til pension, være værd at overveje at omlægge til Danica Balance. Fordelen for Danica Pension er, at færre garantier i Danica Traditionel betyder, at vi skal binde mindre kapital til sikkerhed for garantierne. Tilbuddet om omlægning skal også ses i lyset af, at pensionsbranchen i juni 2012 indgik en aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor pensionsselskaberne forpligtede sig til at øge kundernes mulighed for at flytte deres opsparing fra gennemsnitsrente- til markedsrenteprodukter og at fastholde en lav kontorente i gennemsnitsrenteproduktet. Aftalen blev forlænget i 2013.

6 6 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE FORDELE OG ULEMPER Her kan du se, hvilke fordele og ulemper der er ved at omlægge din opsparing til Danica Balance. Har du fået tilbud om omlægning med kompensation, er der tale om en kompensation, som du normart ikke får, hvis du selv ønsker at omlægge til Danica Balance. Kompensationen svarer til den økonomiske værdi af dine garanterede udbetainger i Danica Traditionel. Fordele ved at blive i Danica Traditionel ved at omlægge til Danica Balance Garanteret minimumsudbetaling, når du går på pension, som er højere end den, vi kan garantere dig i Danica Balance. Danica Pension bærer risikoen for, at du lever længere, eller at afkastet er dårligere, end vi har forudsat ved beregningen af din garanterede minimumsudbetaling. Mulighed for en højere forrentning af din opsparing og dermed mere udbetalt, når du går på pension. Ulemper ved at blive i Danica Traditionel ved at omlægge til Danica Balance Ulemper Udsigt til ingen eller en meget lav forhøjelse af de garanterede udbetalinger. Den garanterede minimumsudbetaling er mindre end i Danica Traditionel. Lever du længere, eller er afkastet dårligere, end vi forventer, risikerer du, at din faktiske udbetaling alene bliver den garanterede. Indtil garantien i Danica Balance bliver fastlagt 10 år før pension, bærer du selv investeringsrisikoen for tab på de finansielle markeder og risikoen for en generelt stigende levetid i samfundet. Det betyder, at din opsparing og udbetaling kan blive mindre. Hvis din pensionsordning er omfattet af en statsgaranti og en ret til særlige overskudsandele, mister du disse rettigheder. Lidt populært kan man sige, at du opgiver en højere garanti og dermed større sikkerhed i Danica Traditionel mod til gengæld at få mulighed for et bedre afkast i Danica Balance. Du har også tilknyttet en garanti for en minimumsudbetaling i Danica Balance, som bliver fastlagt, når du har 10 år til pension. Den garanterede udbetaling er dog mindre end i Danica Traditionel. Dermed løber du en større risiko end i Danica Traditionel. Du skal med andre ord gøre op med dig selv, hvad der er vigtigst - sikkerheden eller muligheden for bedre afkast. I Danica Pension anbefaler vi nye kunder med mere end 10 år til pension at spare op i Danica Balance, og generelt er vores holdning, at jo længere tid du har at investere din opsparing i, og jo mere villig du er til at tage en risiko, jo mere taler for at omlægge til Danica Balance. Men individuelle forhold kan spille ind. Bemærk, at de angivne fordele og ulemper er under forudsætning af, at du omlægger til Danica Balance Middel Risikoforløb med en garanti, som fastlægges 10 år før det aftalte pensionstidspunkt.

7 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 7 KOMPENSATION VED OMLÆGNING TIL DANICA BALANCE Finanstilsynet fastlagde i sommeren 2014 regler for kompensation ved omlægning fra et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt. Reglerne betyder, at når vi tager initiativ til at tilbyde kunder omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance, skal vi beregne en individuel kompensation, som den enkelte kunde får sat ind på sin opsparing for at opgive sine garanterede udbetalinger i Danica Traditionel. Hvor kan du se, om du får kompensation? Har du fået tilbud om omlægning, kan du læse i brevet, hvis du får en kompensation. Står der ikke noget om kompensation, er det fordi, at vi har beregnet din kompensation til 0 kroner. Efter Finanstilsynets regler skal kunden ved tilbud om omlægning have en kompensa tion, der svarer til den økonomiske værdi af sine garanterede udbetalinger i Danica Traditionel. I den økonomiske værdi indgår efter regelsættet en andel af de fælles reserver (det kollektive bonuspotentiale ), som eventuelt er tilknyttet den rentegruppe, som kundens pensionsopsparing indgår i. Hvis den økonomiske værdi af de garanterede udbetalinger er lavere end opsparingens størrelse, og hvis der ikke er nogen fælles reserver, bliver kompensationen 0 kroner. Det betyder, at størrelsen af kompensationen vil variere fra kunde til kunde og fra aftale til aftale. Det betyder også, at det ikke er alle kunder, der får kompensation. Din kompensation Når vi beregner din individuelle kompensation, fratrækker vi et beløb af opsparingen (et sikkerhedsfradrag) til blandt andet at dække risikoen for, at de finansielle markeder udvikler sig negativt i tilbudsperioden i forhold til det, som vi forudsatte, da vi beregnede kompensationen. Sikkerhedsfradraget skal efter Finanstilsynets regler beskytte de kunder, som ikke lægger om. Sker der væsentlige ændringer af for udsætningerne i tilbudsperioden, kan vi helt tilbagekalde tilbuddet. Du kan se det beløb, som vi fratrækker som sikkerhedsfradrag i materialet, vi har sendt til dig. Til din individuelle kompensation lægger vi samtidigt et ekstra beløb til dækning af pensions afkastskat på 15,3 procent af kompensationen. Kompensationen er nemlig skattepligtig ligesom din nuværende kontorente. Skatten bliver automatisk trukket fra din opsparing i januar året efter, du har omlagt til Danica Balance, hvorefter du kan se det i netpension. Du kan se det ekstra beløb til dækning af pensionsafkastskat i materialet, vi har sendt til dig. Hvis du tidligere har fået tilbud om at omlægge din opsparing til Danica Balance, kan du ikke sammenligne det med det nye tilbud. Det skyldes, at vi beregner kompensationen på en anden måde end tidligere, og at finansmarkederne kan have udviklet sig.

8 8 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

9 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 9 DANICA BALANCE Med Danica Balance får du en pensionsopsparing, hvor vi investerer din opsparing ud fra din risikovillighed og løbende tilpasser risikoen i forhold til din alder. Det betyder, at du har flere aktier og andre risikofyldte investeringsaktiver, når du har mange år til pension, og færre når du er tæt på. Når du omlægger din opsparing til Danica Balance, får du som standard Danica Balance Middel risikoforløb, som er det opsparingsprodukt, vi anbefaler vores nye kunder. Du får også en garanti for, hvad du som minimum kan få udbetalt fra din pension. Garantien bliver fastlagt, når du har 10 år til pension. Ønsker du en anden investeringsmåde end Middel risikoforløb, eller vil du ændre garantien, kan du ændre din pensionsordning gratis i tre måneder, efter du har omlagt din opsparing. Herefter koster det et gebyr at ændre din pensionsordning. Du kan læse mere om Danica Balance på danicapension.dk/balance. GARANTI I DANICA TRADITIONEL OG DANICA BALANCE I Danica Traditionel er du garanteret en bestemt minimumsudbetaling, når du går på pension. Den garanterede udbetaling sikrer, at du ved, hvad du som minimum får udbetalt fra din pension uanset hvordan det går forrentningen af din opsparing, og om du lever længere, end vi forventer. Sidstnævnte har kun betydning, hvis du har en livsvarig pension. I Danica Balance får du som standard også en garanteret minimumsudbetaling, når du går på pension. Den garanterede udbetaling bliver dog først tilknyttet 10 år før, du går på pension, og den er mindre end den, som du i dag har i Danica Traditionel. Fra garantien bliver tilknyttet, betaler du op til 0,25 procent af den opsparede værdi om året for garantien. Prisen afhænger af den garanterede udbetaling. Indtil garantien i Danica Balance bliver fastlagt, bærer du selv risikoen for tab på de finansielle markeder. Det betyder, at din opsparing kan blive mindre, eller at du kan miste den helt. Samtidig kan du risikere, at den generelle levetid blandt vores kunder stiger frem til, at garantien træder i kraft. Det kan betyde, at din garanterede minimumsudbetaling bliver mindre, end hvis du slog garantien til nu. Vi tager nemlig højde for levetiden, når vi fastlægger den garanterede udbetaling. Fravælger du garantien i Danica Balance, løber du i hele perioden en risiko for tab på de finansielle markeder og dermed, at din opsparing bliver mindre eller helt bortfalder. Har du en livsvarig pension, er risikoen også, at du ikke har penge nok til udbetaling, så længe du lever.

10 10 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE AFKAST Der er stor forskel på, hvordan din opsparing bliver investeret og forrentet i Danica Traditionel og Danica Balance. Afkast i Danica Traditionel I Danica Traditionel bliver din opsparing forrentet med kontorenten, som vi typisk fastsætter for et år ad gangen. Det gør vi ud fra den økonomiske situation, årets investeringer og vores forventninger til fremtiden. Lige nu er kontorenten 1,8 procent før skat, og du må forvente, at kontorenten vil forblive lav i en del år frem. Det hænger sammen med, at afkastmulighederne er begrænsede i Danica Traditionel på grund af det nuværende lave renteniveau og det øgede kapitalkrav til sikkerhed for garantierne. Du vil selvfølgelig altid få den garanterede udbetaling i Danica Traditionel, men din udbetaling vil næppe blive meget større end den garanterede. Den lave kontorente betyder nemlig, at du ikke kan forvente en meget højere forrentning end den, som din garanterede udbetaling er baseret på. Afkast i Danica Balance I Danica Balance kan vi investere din opsparing mere frit alt efter hvad, vi forventer, kan give dig det bedste afkast. På den måde har du bedre mulighed for at få et højere afkast og dermed mulighed for at få mere udbetalt end i Danica Traditionel. Det kan dog også betyde, at udbetalingen i Danica Balance bliver mindre end i Danica Traditionel. Her kan du se den årlige og den samlede forrentning over tid i Danica Traditionel og Danica Balance Middel risikoforløb uden garanti i procent siden Bemærk, at kurven for Danica Traditionel viser udviklingen i kontorenten. ÅRLIG FORRENTNING I PROCENT SIDEN 2010 Procent Danica Traditionel Danica Balance Middel risikoforløb (15 år til pension) 5 Danica Balance Middel risikoforløb (30 år til pension)

11 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 11 SAMLET FORRENTNING OVER TID SIDEN Procent Danica Traditionel Danica Balance Middel risikoforløb (15 år til pension) Danica Balance Middel risikoforløb (30 år til pension) Vi kan desværre ikke vise generelle kurver for Danica Balance med garanti. Det skyldes, at afkastet vil være individuelt for den enkelte kunde, fordi andelen af blandt andet aktier og obligationer afhænger af forholdet mellem kundens opsparing og kundens garanterede udbetaling, når garantien er tilknyttet. Du skal derfor være opmærksom på, at kurverne for Danica Balance med garanti vil kunne adskille sig fra ovenstående kurver for Danica Balance uden garanti. Generelt kan man sige, at afkastet formentlig vil være mindre, men også mindre svingende, når garantien er tilknyttet. Hvis du har fået brev fra os, kan du i tilbuddet i netpension se, hvordan din opsparing bliver investeret i aktier m.m. og obligationer m.m. på tilbudstidspunktet. Bemærk, at andelen af aktier m.m. gradvist bliver mindre, jo tættere du er på at skulle have udbetalt din pension. Hvis din garanti er fastlagt, afhænger andelen af aktier m.m. også af det aktuelle renteniveau. Læs mere på danicapension.dk/balance.

12 12 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE STATSGARANTI OG SÆRLIGE OVERSKUDSANDELE Har du oprettet din pensionsordning i Statsanstalten for Livsforsikring før den 1. juni 1990, er din opsparing i Danica Traditionel omfattet af en statsgaranti. Det betyder, at staten garanterer dine udbetalinger. Samtidig har du, på grund af privatiseringen af Statsanstalten for Livsforsikring i 1990, ret til at få en del af Danica Pensions overskud sat ind på din opsparing, hvis egenkapitalen i Danica Pension når en vis størrelse. Her kan du se de særlige overskudsandele, vi har fordelt i tidligere år. Optjeningsår Fordelingsår Særlig overskudsandel ud over kontorenten Ca. 0,2 procent 2012/ Ca. 0,4 procent Ca. 0,16 procent Ca. 1,2 procent Vi har ikke udbetalt særlige overskudsandele i tidligere år, og vi kan heller ikke garantere, at vi kan udbetale særlige overskudsandele i årene fremover. Du mister din statsgaranti, hvis du omlægger din pension Omlægger du din opsparing til Danica Balance, mister du disse rettigheder. Statsgarantien vil herefter ikke gælde for dig, og du vil ikke fremover være berettiget til at modtage eventuelle særlige overskudsandele. Derfor bør du overveje, om fordelene ved en omlægning til Danica Balance med mulighed for en højere forrentning opvejer ulempen ved at opgive dine nuværende rettigheder.

13 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 13 SÅDAN OMLÆGGER DU DIN PENSION Har du fået et brev om omlægning til Danica Balance, kan du acceptere tilbuddet i netpension, som du logger på med NemID via danicapension.dk/skift. Hvis det er første gang, du logger på netpension, skal du ved log-in acceptere betingelserne for adgang til netpension. Accepterer du tilbuddet i netpension, omlægger vi typisk din opsparing inden for et par dage. Herefter vil du kunne se ændringen i netpension og få en bekræftelse under Dokumenter eller i e-boks, hvis du er tilmeldt her. Du kan ikke fortryde din beslutning, når du først har accepteret tilbuddet. Har du spørgsmål? Hvis du har spørgsmål, eller du vil tale med os om din beslutning, kan du kontakte os på eller via danicapension.dk/skift. Hvis du overskrider fristen Hvis vi ikke har modtaget dit svar inden fristens udløb, gælder tilbuddet ikke længere. Har du overskredet fristen, som står i brevet, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan tale om dine muligheder. Ved et eventuelt nyt tilbud skal du være opmærksom på, at beløbene både kan være højere og lavere end i det tidligere tilbud. Det skyldes, at beløbene afhænger af de til enhver tid gældende markedsforhold.

14 14 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

15 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 15 SPØRGSMÅL OG SVAR Her kan du se svaret på en række typiske spørgsmål til omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance. Har du andre spørgsmål eller behov for nærmere rådgivning, kan du kontakte os på eller via danicapension.dk/skift. 1. Hvem får tilbud? Mange kunder med Danica Traditionel vil få tilbud om at omlægge deres opsparing til Danica Balance fra oktober Det er dog ikke alle kunder, som får tilbuddet. Vi sender for eksempel ikke tilbud til kunder, som vi ikke mener, at det er attraktivt eller relevant for at omlægge. Vi sender heller ikke tilbud til kunder, som allerede får udbetaling fra deres pensionsordning eller har forsikringsdækninger, som vi ikke kan tilbyde dem i Danica Balance. Vi sender løbende tilbud ud i det omfang og til de kunder som det er muligt. 2. Hvorfor får jeg flere tilbud og hvorfor er der svarfrist? Har du flere pensionsopsparinger i Danica Traditionel, kan du få flere tilbud. Det enkelte tilbud gælder kun den opsparing, der er nævnt i brevet med tilbuddet. Svarfristen i tilbuddet hænger sammen med, at forudsætningerne for vores beregninger af den eventuelle kompensation kan ændre sig. Det kan for eksempel være en ændring i renteniveauet. Hvis vi ikke har modtaget dit svar inden fristens udløb, gælder tilbuddet ikke længere. 3. Kan jeg få et nyt tilbud? Hvis du tidligere har modtaget et tilbud om omlægning fra os, som du ikke accepterede, kan du kontakte os, så vi kan tale om dine muligheder. Vi kan dog ikke garantere dig, at vi kan give et nyt tilbud, ligesom vi heller ikke kan garantere dig, at du vil få et nyt tilbud med det samme. Har du tidligere modtaget og accepteret et tilbud om omlægning, kan du ikke få et nyt tilbud om samme pensionsopsparing. Vi kan heller ikke tilbyde at beregne, hvordan dit eventuelle tilbud ville have set ud nu, hvis du ikke tidligere havde valgt om. 4. Bør jeg omlægge til Danica Balance? Vi anbefaler i dag generelt alle nye kunder med mere end 10 år til pension at spare op i Danica Balance. Det skyldes, at der er lang tid at investere i, og jo længere tid opsparingen kan investeres, jo større fordel kan der være ved at investere mere frit som i Danica Balance. Valget er naturligvis dit, og du skal tage hensyn til dine personlige forhold, for eksempel anden opsparing, tilknytning til arbejdsmarkedet og hvor højt, du prioriterer størst mulig garanteret udbetaling i forhold til en mulighed for større forventet udbetaling. Omlægger du til Danica Balance, tager du mere risiko end i dag, fordi du opgiver dine nuværende, større garanterede udbetalinger. Samtidig falder din statsgaranti og ret til særlige overskudsandele væk, hvis du har en statsgaranti i dag. Til gengæld får du bedre mulighed for at få et højere afkast og mere udbetalt, når du går på pension. Ønsker du størst mulig sikkerhed og garanti, skal du blive i Danica Traditionel. Du er velkommen til at kontakte os for rådgivning.

16 16 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 5. Hvad sker der, hvis jeg bliver i Danica Traditionel? Ingenting. Din pensionsordning og dine garantier fortsætter som nu. Du kan dog ikke forvente, at din pension bliver meget større end de garanterede udbetalinger. Det skyldes det nuværende lave renteniveau og de øgede kapitalkrav til sikkerhed for garantierne, der begrænser vores muligheder for at opnå et bedre afkast til dig. 6. Hvornår kan jeg se pengene på min opsparing i Danica Balance? Når du har accepteret tilbuddet om omlægning i netpension, opretter vi typisk din nye pensionsordning inden for et par dage. Herefter modtager du en dækningsoversigt og kan se din opsparing inklusive en eventuel kompensation i netpension under Kontooversigt ved udgangen af den efterfølgende måned. Kompensationen bliver en del af din opsparing i Danica Balance og bliver ikke udbetalt særskilt. 7. Hvorfor får jeg ikke det samme i kompensation som i tilbuddet om omlægning i ? Hvis du tidligere har fået tilbud om at omlægge din opsparing til Danica Balance, kan du ikke sammenligne det med det nye tilbud. Det skyldes, at vi beregner kompensationen på en anden måde end tidligere, og at finansmarkederne kan have udviklet sig. 8. Hvorfor giver I kompensation ved omlægning og hvorfor ikke til alle kunder? Læs afsnittet Kompensation ved omlægning til Danica Balance på side Hvorfor anbefaler I ikke længere, at jeg holder fast i mine garantier? Vi synes fortsat, at garantier er gode, men der er også ulemper, som særligt hænger sammen med det nuværende lave renteniveau og de øgede kapitalkrav til sikkerhed for garantierne. Det gør afkastmulighederne i Danica Traditionel begrænsede. Derudover er der kommet regler for en eventuel kompensation ved omlægning. Det er naturligvis dit valg, om du skal omlægge din opsparing, og du bør tage hensyn til dine personlige forhold, for eksempel anden opsparing, tilknytning til arbejdsmarkedet og hvor højt, du prioriterer størst mulig garanteret udbetaling i forhold til en mulighed for større forventet udbetaling. 10. Kan jeg læse og acceptere tilbuddet et andet sted end i netpension? Vi opfordrer vores kunder til at acceptere tilbuddet i netpension, da ekspeditionen af tilbuddet vil gå hurtigst på den måde. Du kan dog godt få tilbuddet med posten. Du skal bare kontakte os på eller via danicapension.dk/skift. Bemærk, at der på det enkelte tilbud er en svarfrist på ca. tre uger. Du kan se svarfristen i tilbudsbrevet. Hvis vi ikke har modtaget dit svar inden fristens udløb, gælder tilbuddet ikke længere. Ønsker du ikke at acceptere tilbuddet i netpension, skal du derfor være opmærksom på, at det kan tage nogle dage, fra du sender brevet, til vi har det med posten.

17 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE Hvad er en garanteret minimumsudbetaling? Det er det beløb, du som minimum vil få udbetalt fra din pension, når du går på pension. 12. Hvad betyder forventet førsteårsudbetaling? Og hvad betyder nutidskroner? Det er et udtryk for vores bedste bud på, hvor meget du vil få udbetalt det første år på pension, baseret på dine aftalte indbetalinger, din betaling til eventuelle forsikringsdækninger og forudsætninger om investeringsafkast, omkostninger og forventet levetid. Nutidskroner betyder, at vi har beregnet, hvor stor værdien af et fremtidigt beløb vil være i dag, så du kan få et bud på din købekraft. 13. Hvad kan jeg få udbetalt i pension med Danica Balance? Hvis du logger på netpension med NemID, kan du i tilbuddet se de forventede udbetalinger med Danica Balance. Er der mindre end 10 år til, du går på pension, kan du også se dine garanterede udbetalinger i netpension. I netpension under Pensionsordning kan du også se, hvad du kan få udbetalt, hvis du beholder din opsparing i Danica Traditionel. 14. Hvad betyder det for mig, at en ny aftale bliver beregnet på et nyt grundlag? Hvis du ikke allerede er omfattet af et grundlag, hvor mænd og kvinder stilles lige, vil du blive det, hvis du omlægger din opsparing til Danica Balance. Det er et krav i loven, at vi ikke gør forskel på mænd og kvinder. Hvis du er en mand, kan det medføre en højere pris på dine forsikringsdækninger og lavere udbetaling fra en eventuel livsvarig pension. Det nye grundlag betyder også, at at vi beregner prisen på dine eventuelle forsikringsdækninger ud fra en lavere rente. Ændres prisen på dine forsikringsdækninger med mere end 500 kroner om året, kan du se ændringen i oversigten Økonomiske konsekvenser af omlægning, som du har fået med brevet. Vi har indregnet den eventuelle lavere udbetaling som konsekvens af det nye grundlag i de forventede førsteårsudbetalinger i oversigten. 15. Vil en omlægning have betydning for prisen på mine forsikringsdækninger? Prisen på dine forsikringsdækninger vil enten stige eller falde, hvis du omlægger din opsparing. Årsagen er, at vi skal beregne prisen på et andet grundlag end det, du har i dag. Hvis prisen på dine forsikringsdækninger stiger eller falder med mere end 500 kroner om året, kan du se prisændringen i oversigten Økonomiske konsekvenser af omlægning, som du har fået med brevet. 16. Er jeg sikker på, at jeg får den reelle værdi af mine garantier med ved omlægning? Vi beregner kompensationsbeløbet efter de regler, som Finanstilsynet fastlagde i som

18 18 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

19 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 19 meren 2014, og vi har anmeldt beregningsmetoden til Finanstilsynet. Du kan læse mere i afsnittet Kompensation ved omlægning til Danica Balance på side Hvad hvis jeg ønsker en anden investeringsmåde, eller hvis jeg ønsker at ændre min garanti i Danica Balance? Du kan ændre investeringsmåden og din garanti i Danica Balance, efter du har omlagt din opsparing. Ændringen er gratis i tre måneder fra, at du har omlagt. Herefter koster det et gebyr at ændre din opsparing. Du skal først acceptere tilbuddet om omlægning i netpension og herefter kontakte os for at få gennemført ændringen.

20 Få svar her og nu på Har du spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe dig. Mandag fredag Danica Pension Parallelvej Kgs. Lyngby danicapension.dk Forsikringsselskabet Danica,Skadeforsikringsaktieselskab af 1999, CVR-nr , København DK Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, CVR-nr , København DK

Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance

Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance Omlægning fra Danica Traditionel til Danica Balance 1 Omlægning kort fortalt Vi tilbyder i foråret 2017 en række af vores kunder at omlægge deres pensionsopsparing i Danica Traditionel til Danica Balance.

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Traditionel

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Investeringsbetingelser for Balance Side 1 Ref. D99 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Aktivér din pension. og kom godt fra start

Aktivér din pension. og kom godt fra start Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så let er det at aktivere pensionen 12 Sådan ser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start Til virksomheder betjent af en pensionsmægler Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig.

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Få svar her og nu på 70 12 21 21 Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Mandag onsdag Torsdag Fredag DANICA SELECT 08.45 16.15 08.45 17.30 10.00 16.00 Danica Pension Parallelvej

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg

Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Danica Pension Att.: Direktionen Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby 28. oktober 2013 Ref. ubp J.nr. 6073-0071 Danica Pensions information om beregning af kompensation i forbindelse med tilbud om omvalg Påtale

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finanstilsynet Arhusgade 110 2100 København ø Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed I henhold til 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag mv.

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

1. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension

1. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension 1. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension Begivenheder Velkommen til nyt elektronisk kvartalsregnskab Regnskab Nordea Liv & Pension introducerer her et nyt og læsevenligt kvartalsregnskab. Med vores nye

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

3. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension

3. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension 3. kvartal 2011 i Nordea Liv & Pension Tema Tal Regnskab Begivenheder Pensionsreformer Der er brug for ro omkring pensionssystemet ro, så danskerne kan indstille sig på, hvilke regler, der gælder, og

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2017

FORSTÅ DIN PENSION November 2017 FORSTÅ DIN PENSION November 2017 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Min pension... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension?...

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser 6584 8 februar 2019 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede

Kollektive og solidariske pensioner. Grundkursus for delegerede Kollektive og solidariske pensioner Grundkursus for delegerede Hvad forstår I ved kollektiv og solidarisk? Fælles værdier Overenskomst Samarbejde Fagforening Fællesskab Hvad gør jeres pensionsordning kollektiv

Læs mere

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser

Læs mere

Nye prognoser giver ro om pensionen

Nye prognoser giver ro om pensionen Nye prognoser giver ro om pensionen Ældre og yngre kan tage det helt roligt midterfeltet skal overveje at justere indbetalingerne Pensionsbranchen har besluttet at revidere de fælles antagelser bag beregningen

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 5.1 med investering - februar 2017 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får livsvarig

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere