MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53"

Transkript

1 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

2 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden 13. marts til 31. marts I rapporten kan du se, hvordan dine patienter vurderer din klinik. Vi vil gerne gøre det enkelt for dig at bruge resultaterne. Derfor viser vi dig: Svarprocent og Datagrundlag, der viser svarprocenten for din klinik og giver dig overblik over fordelingen af de patienter, der har deltaget i undersøgelsen baseret på alder og køn. Samlet tilfredshed, der giver dig et enkelt overblik over den samlede tilfredshed med din klinik baseret på tre spørgsmål. Overblikket giver dig mulighed for at sammenligne din klinik med landsgennemsnittet, dit speciale nationalt og dit speciale regionalt (såfremt der er minimum fem klinikker indenfor dit speciale i din region). En Betydningsanalyse, der giver dig et overblik over, hvor du med fordel kan overveje at sætte ind med forbedringer i din klinik. Tematiserede resultater, der indeholder svar på spørgeskemaets evalueringstemaer. De graduerede spørgsmål er opstillet i søjler med sammenligningsmuligheder som angivet ovenfor. Samtidig vises svarfordelingerne for din klinik. De lukkede spørgsmål vises i tabeller med antal svar og procentfordeling. Om patienten, der viser oplysninger om klinikkens patienter og konteksten for besøget i klinikken. Krydstabeller, der belyser forskelle i samlet tilfredshed opdelt på antal besøg i klinikken og ventetid. Svar fordelt på baggrundsvariable, der viser forskelle på de graduerede spørgsmål mellem patientgrupper baseret på baggrundsvariable. De uddybende kommentarer fra dine patienter (spørgsmål 16, 21, 24, 29, 33), som kan give dig specifik viden om dine patienters oplevelser af din klinik, finder du i kommentarrapporten. Hvordan kan du bruge resultaterne? Du bestemmer selv, hvordan du vil arbejde med dine resultater. Husk, at det er klinikken, der vurderes, og ikke alene dig som speciallæge. Det anbefales, at du gennemgår resultaterne sammen med dit klinikpersonale. Måske er der gode idéer at hente i patientkommentarerne, og måske kan du få andre input ved at drøfte resultater med dine kollegaer. Arbejdet med patientoplevet kvalitet er en del af akkrediteringen i din speciallægeklinik. Om undersøgelsen Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Rambøll og er gennemført i henhold til overenskomsten om speciallægehjælp med det formål at give den enkelte speciallæge redskaber til at arbejde med kvaliteten i sin klinik. Spørgeskemaet er udformet på baggrund af erfaringerne fra undersøgelsen i 2013, erfaringerne fra pilotundersøgelsen i 2016 og med sparring fra en gruppe bestående af speciallæger og embedsmænd fra regionerne. Da der er foretaget større ændringer i skemaets indhold og skalaer, er det ikke muligt at foretage en direkte sammenligning af resultaterne fra 2013 med dette års resultater. På Rambøll Results kan du finde en vejledning til sammenligninger af resultater, hvis du ønsker at foretage en tilnærmet sammenligning. Det er kun klinikken selv, der har adgang til egne data, og klinikken kan ikke genkendes i data, der benyttes til yderligere analyser. Aggregeret data bliver behandlet anonymt, og regioner har kun adgang til resultater for specialer, hvor der er mindst fem klinikker i et speciale, der har deltaget i undersøgelsen. Af hensyn til patienternes anonymitet skal der 15 besvarelser til at generere en klinikrapport og fem besvarelser til at generere de enkelte tabeller og grafer. Det betyder også, at tabeller med flere svarmuligheder, hvor kun en svarmulighed har nok svar, udelades af rapporten. Derfor kan der enkelte steder i klinikkers rapporter være overskrifter uden tilhørende tabeller eller figurer. ekvis styregruppe 2

3 Datagrundlag Svarprocent Svarprocenter Antal registrerede patienter Svarprocent 53% Datagrundlag Herunder ser du fordelingen af svar for din klinik opdelt på baggrundsoplysninger. 1. Hvem udfylder skemaet? Procentfordeling Patient 44 56% Pårørende 32 41% Patient og pårørende 2 3% 2. Patientens alder Procentfordeling 0-2 år 9 12% 3-15 år 11 14% år 2 3% år 10 13% år 16 21% år 8 10% år 8 10% år 12 15% år 1 1% år 1 1% 3. Patientens køn Procentfordeling Mand 23 29% Kvinde 55 71% 3

4 Overordnede resultater Samlet tilfredshed Herunder ser du de tre spørgsmål, der tilsammen tilkendegiver den samlede tilfredshed. Spørgsmålene er vurderet på en skala fra 1-5. Gennemsnittet for din klinik på hvert spørgsmål er sammenlignet specialet regionalt, specialet nationalt og landsgennemsnittet. 30. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 31. Vil du anbefale klinikken til andre? 4,7 32. Er du alt i alt tilfreds med dit besøg i klinikken? Herunder ses svarfordelingerne for de tre spørgsmål, der tilsammen udgør den samlede tilfredshed. Gns. 30. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? Vil du anbefale klinikken til andre? ,7 32. Er du alt i alt tilfreds med dit besøg i klinikken? % 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 4

5 Betydningsanalyse Sådan læses analysen Nogle forhold påvirker den enkelte patients samlede tilfredshed mere end andre. Ved hjælp af en statistisk analyse er det muligt at afdække, hvor meget de enkelte spørgsmål hver især påvirker den samlede tilfredshed. I matricen nedenfor fremstilles ovenstående sammenhæng for de patienter, der har besøgt netop din klinik. Spørgsmål, der placerer sig i øverste højre kvadrant, er klinikkens styrker. Disse er spørgsmål, der har en stærk sammenhæng med den samlede tilfredshed, og hvor patienterne samtidig er meget tilfredse. Det er vigtigt at fastholde det gode arbejde, der gøres på disse områder. Spørgsmål, der er placeret i nederste højre kvadrant, er klinikkens indsatsområder. Disse er spørgsmål, der lige som styrkerne har en stærk sammenhæng med den samlede tilfredshed, men hvor patienternes tilfredshed kan forbedres. Disse er således områder, klinikken med fordel kan arbejde med fremover for at øge den samlede tilfredshed. 17a 25 17b 17c Tilfredshed f 17e 17d Betydning Følgende spørgsmål indgår i analysen: 10. Var muligheden for kontakt til klinikken tilfredsstillende? (s. 6) 14. Var du tryg ved ventetiden på at komme til speciallægen? (s. 7) 17a. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at undersøge dig? (s. 8-9) 17b. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? (s. 8-9) 17c. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? (s. 8-9) 17d. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? (s. 8-9) 17e. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at inddrage dig i beslutninger vedrørende din undersøgelse og behandling? (s. 8-9) 17f. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at informere dig om fordele og ulemper ved den anbefalede/foreslåede behandling? (s. 8-9) 20. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? (s. 10) 23. Var den skriftlige information, som du fik i klinikken, dækkende for dit behov? (s. 11) 25. Har du tillid til, at klinikken værner om dine og de øvrige patienters oplysninger? (s. 12) 26. Oplevede du, at speciallægen havde sat sig ind i, hvad din henvendelse drejede sig om inden du kom? (s. 13) 28. Oplever du, at nødvendig information fra speciallægen er blevet givet videre til andre, der havde behov for den? (s. 14) 5

6 Tidsbestilling og kontakt med klinikken (1/2) 9. Bestilte du selv tid ved speciallægen? Procentfordeling Ja 50 64% Ja, jeg fik en ny tid i forbindelse med et tidligere besøg 26 33% Nej 2 3% 10. Var muligheden for kontakt til klinikken tilfredsstillende? 4,1 4,1 Gns. 10. Var muligheden for kontakt til klinikken tilfredsstillende? % 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 11. Blev der I forbindelse med din tidsbestilling spurgt ind til dine/patientens symptomer? Procentfordeling Ja 14 88% Nej 2 13% 12. Hvor lang tid gik der, fra den dag du bestilte tid, til den dag du mødte i klinikken? Procentfordeling Op til en uge 10 20% 1 uge til 1 måned 34 68% 1 til 3 måneder 5 10% Mere end 3 måneder 1 2% Note: Spørgsmål vises kun til de patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål 9. Spørgsmål 11 vises kun til patienter, hvis det er første besøg hos Øre-, næse-, halslægen/øjenlægen og hvis henvendelsen ikke var akut. 6

7 Tidsbestilling og kontakt med klinikken (2/2) 13. Hvordan vurderer du ventetiden på at få en tid i klinikken? Procentfordeling Acceptabel 42 84% Uacceptabel 4 8% Ved ikke/ikke relevant 4 8% 4,1 14. Var du tryg ved ventetiden på at komme til speciallægen? 4,0 4,1 4,1 Gns. 14. Var du tryg ved ventetiden på at komme til speciallægen? ,1 0% 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Procentfordeling Jeg registrerede mig med/fremviste sundhedskortet ved ankomst 72 92% Jeg blev bedt om at oplyse mit navn 4 5% Jeg blev bedt om at oplyse mit CPR nr 17 22% Jeg blev bedt om at bekræfte de oplysninger, som lægen/personalet læste op 3 4% Jeg er kendt i klinikken/jeg blev genkendt i klinikken 5 6% Andet 1 1% Ingen af ovenstående 0 0% Note: Spørgsmål 13 vises kun til de patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål 9. Spørgsmål 15 summerer ikke nødvendigvis til 100 pct., da patienter har mulighed for at sætte flere kryds. 7

8 Undersøgelse og behandling (1/3) 17. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til a) at undersøge dig? b) at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? c) at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? d) at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? e) at inddrage dig i beslutninger vedrørende din undersøgelse og behandling? f) at informere dig om fordele og ulemper ved den anbefalede/foreslåede behandling? 4,7 8

9 Undersøgelse og behandling (2/3) 17. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til... Gns. a)...undersøge dig? ,7 b)...at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? c)...at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? d)...at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? e)...at inddrage dig i beslutninger vedrørende din undersøgelse og behandling? f)...at informere dig om fordele og ulemper ved den anbefalede/foreslåede behandling? % 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 9

10 Undersøgelse og behandling (3/3) 18. Har du i forbindelse med dit/dine besøg hos speciallægen fået taget prøver eller foretaget en billedundersøgelse, som du ikke fik svar på med det samme? Procentfordeling Ja 1 1% Nej 77 99% 20. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 4,1 Gns. 20. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? % 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Note: Spørgsmål 19 vises kun til de patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål

11 Information 22. Fik du i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Procentfordeling Ja 32 41% Nej, men jeg ville gerne have haft det 2 3% Nej, og jeg havde ikke behov for det 44 56% 23. Var den skriftlige information, som du fik i klinikken, dækkende for dit behov? Gns. 23. Var den skriftlige information, som du fik i klinikken, dækkende for dit behov? % 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Note: Spørgsmål 23 vises kun til de patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål

12 Fortrolighed 25. Har du tillid til, at klinikken værner om dine og de øvrige patienters oplysninger? Gns. 25. Har du tillid til, at klinikken værner om dine og de øvrige patienters oplysninger? % 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 12

13 Samarbejde på tværs (1/2) 26. Oplevede du, at speciallægen havde sat sig ind i, hvad din henvendelse drejede sig om inden du kom? 4,1 Gns. 26. Oplevede du, at speciallægen havde sat sig ind i, hvad din henvendelse drejede sig om inden du kom? % 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 27. Har der i forbindelse med dit nuværende forløb været behov for samarbejde med andre end speciallægen? Procentfordeling Ja 8 16% Nej 43 84% Note: Spørgsmål 26 vises ikke til patienter, hvis henvendelse var akut. Spørgsmål 27 vises ikke til patienter, hvis henvendelse var akut, og/eller den første henvendelse i klinikken. 13

14 Samarbejde på tværs (2/2) 28. Oplever du, at nødvendig information fra speciallægen er blevet givet videre til andre, der havde behov for den? 4,1 4,1 Gns. 28. Oplever du, at nødvendig information [...] er blevet givet videre til andre, der havde behov for den? % 25% 50% 75% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Note: Spørgsmål 28 vises kun til de patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål

15 Om patienten 4. Er det første gang, at du har besøgt denne klinik? Procentfordeling Ja 25 32% Nej 53 68% 5. Hvor mange gange har du tidligere besøgt klinikken i forbindelse med dit nuværende forløb/behandling? Procentfordeling % % 11 eller flere 7 13% Det er mit første besøg i forbindelse med mit nuværende forløb/behandling 2 4% 6. Er der tale om en akut henvendelse? Procentfordeling Ja 7 26% Nej 20 74% 7. Har du i forbindelse med din nuværende behandling fået foretaget et indgreb? Procentfordeling Ja 25 32% Nej 53 68% 8. Var du bedøvet? Procentfordeling Ja, fuld narkose (alle former for bedøvelse hvor patienten er sovende) 18 72% Ja, lokalbedøvelse 4 16% Ja, jeg fik noget beroligende 0 0% Nej, jeg var ikke bedøvet 3 12% Note: Spørgsmål 5 vises kun til patienter, der har svaret "Nej" til spørgsmål 4. Spørgsmål 6 vises til patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål 4 eller "Det er mit første besøg i forbindelse med mit nuværende forløb/behandling" i spørgsmål 5. Spørgsmål 8 vises kun til patienter, der har svaret "Ja" til spørgsmål 7. 15

16 Samlet tilfredshed fordelt på antal besøg i klinikken Herunder ses den gennemsnitlige tilfredshed opdelt efter, hvor mange gange patienten har besøgt klinikken i forbindelse med nuværende forløb/behandling. 5. Hvor mange gange har du tidligere besøgt klinikken i forbindelse med dit nuværende forløb/behandling? eller flere 4,7 4,9 Det er mit første besøg i forbindelse med mit nuværende forløb/behandling Note: Spørgsmål 30, 31 og 32 tilkendegiver tilsammen den samlede tilfredshed (se side 4). 16

17 Samlet tilfredshed fordelt efter ventetid på behandling Herunder ses den gennemsnitlige tilfredshed opdelt efter længden af ventetid. 12. Hvor lang tid gik der, fra den dag du bestilte tid, til den dag du mødte op i klinikken? Op til en uge 1 uge til 1 måned 1 til 3 måneder 4,8 Mere end 3 måneder Herunder ses den gennemsnitlige tilfredshed opdelt efter, hvordan patienten vurderer ventetiden. Note: Spørgsmål 30, 31 og 32 tilkendegiver tilsammen den samlede tilfredshed (se side 4). 17

18 Samlet tilfredshed fordelt efter eventuelt modtaget skriftlig information Herunder ses den gennemsnitlige tilfredshed opdelt efter, hvorvidt patienten har modtaget skriftlig information i forbindelse med behandlingen. 22. Fik du i forbindelse med dit/dine besøg i klinikken skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? Ja 4,7 Nej, men jeg ville gerne have haft det 3,8 3,8 3,9 Nej, og jeg havde ikke behov for det Note: Spørgsmål 30, 31 og 32 tilkendegiver tilsammen den samlede tilfredshed (se side 4). 18

19 Svar fordelt på baggrundsvariable (1/3) Herunder ses, hvordan den gennemsnitlige tilfredshed fordeler sig i forhold til antallet af besøg i klinikken. Hvor mange gange har du tidligere besøgt klinikken i forbindelse med dit nuværende forløb/behandling? eller flere Øvrige Total 30. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 4,9 4,8 31. Vil du anbefale klinikken til andre? 4,9 4,9 4,7 32. Er du alt i alt tilfreds med dit besøg i klinikken? 4,9 4,7 10. Var muligheden for kontakt til klinikken tilfredsstillende? 14. Var du tryg ved ventetiden på at komme til speciallægen? 4,1 3,9 4,1 17a. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at undersøge dig? 4,9 4,7 17b. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 17c. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 17d. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 17e. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at inddrage dig i beslutninger vedrørende din undersøgelse og behandling? 17f. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at informere dig om fordele og ulemper ved den anbefalede/foreslåede behandling? 4,8 4,8 4,7 4,7 4,0 4,7 20. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 4,7 23. Var den skriftlige information, som du fik i klinikken, dækkende for dit behov? 4,0 25. Har du tillid til, at klinikken værner om dine og de øvrige patienters oplysninger? 26. Oplevede du, at speciallægen havde sat sig ind i, hvad din henvendelse drejede sig om, inden du kom? 28. Oplever du, at nødvendig information fra speciallægen er blevet givet videre til andre, der havde behov for den? F.eks. egen læge, kommune, sygehus, osv. 4,8 3,9 <3,0 <3,5 <4,0 < Note: Eventuelle blanke felter betyder, at der ikke er fem gyldige svar i den enkelte kategori på det pågældende spørgsmål. 19

20 Svar fordelt på baggrundsvariable (2/3) Herunder ses, hvordan den gennemsnitlige tilfredshed fordeler sig i forhold til patientens alder. Alder 0-2 år 3-15 år år år år år Øvrige Total 30. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 4,8 4,8 31. Vil du anbefale klinikken til andre? 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 32. Er du alt i alt tilfreds med dit besøg i klinikken? 10. Var muligheden for kontakt til klinikken tilfredsstillende? 14. Var du tryg ved ventetiden på at komme til speciallægen? 17a. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at undersøge dig? 17b. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 17c. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 17d. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 17e. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at inddrage dig i beslutninger vedrørende din undersøgelse og behandling? 17f. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at informere dig om fordele og ulemper ved den anbefalede/foreslåede behandling? 20. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 23. Var den skriftlige information, som du fik i klinikken, dækkende for dit behov? 25. Har du tillid til, at klinikken værner om dine og de øvrige patienters oplysninger? 26. Oplevede du, at speciallægen havde sat sig ind i, hvad din henvendelse drejede sig om, inden du kom? 28. Oplever du, at nødvendig information fra speciallægen er blevet givet videre til andre, der havde behov for den? F.eks. egen læge, kommune, sygehus, osv. 4,7 4,7 4,9 4,8 4,7 3,9 4,8 4,1 4,1 3,9 4,0 4,1 4,1 4,8 4,8 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,1 4,8 4,7 4,8 4,0 4,8 4,8 4,8 4,7 4,0 4,1 3,9 4,8 4,0 3,9 3,9 4,7 4,7 4,8 3,9 4,8 4,1 3,7 <3,0 <3,5 <4,0 < Note: Eventuelle blanke felter betyder, at der ikke er fem gyldige svar i den enkelte kategori på det pågældende spørgsmål. 20

21 Svar fordelt på baggrundsvariable (3/3) Herunder ses, hvordan den gennemsnitlige tilfredshed fordeler sig i forhold til patientens køn. Køn Mand Kvinde Total 30. Har du tillid til, at du har fået den rette behandling i klinikken? 4,7 31. Vil du anbefale klinikken til andre? 4,7 4,7 32. Er du alt i alt tilfreds med dit besøg i klinikken? 4,7 10. Var muligheden for kontakt til klinikken tilfredsstillende? 14. Var du tryg ved ventetiden på at komme til speciallægen? 4,1 4,1 4,1 17a. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at undersøge dig? 4,7 4,7 17b. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at få dig til at føle, at der var tid til dig under konsultationen? 17c. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du følte dig velinformeret? 17d. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 17e. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at inddrage dig i beslutninger vedrørende din undersøgelse og behandling? 17f. Var speciallægen/klinikpersonalet gode til at informere dig om fordele og ulemper ved den anbefalede/foreslåede behandling? 4,1 4,1 20. I hvilken grad oplever du, at dit/dine besøg hos speciallægen har hjulpet dig? 23. Var den skriftlige information, som du fik i klinikken, dækkende for dit behov? 3,9 25. Har du tillid til, at klinikken værner om dine og de øvrige patienters oplysninger? 26. Oplevede du, at speciallægen havde sat sig ind i, hvad din henvendelse drejede sig om, inden du kom? 28. Oplever du, at nødvendig information fra speciallægen er blevet givet videre til andre, der havde behov for den? F.eks. egen læge, kommune, sygehus, osv. 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 < Note: Eventuelle blanke felter betyder, at der ikke er fem gyldige svar i den enkelte kategori på det pågældende spørgsmål. 21

22 Denne rapport er udarbejdet af Rambøll Management Consulting i samarbejde med ekvis (enheden for kvalitet i speciallægepraksis). Med 600 konsulenter er Rambøll Management Consulting ét af Nordens største konsulenthuse. Rambøll Management Consulting arbejder med evaluering og analyse, som skaber et bedre grundlag for beslutninger i forretningsudvikling på et organisatorisk niveau og hos den enkelte projektdeltager, samt lederskab og kompetenceudvikling på et individuelt niveau. Rambøll har faciliteret patientregistreringer, indsamlet data og stået for den statistiske behandling af data samt afrapportering. ekvis er etableret af overenskomstens parter med det formål at koordinere kvalitetsarbejdet i speciallægepraksis og implementere de kvalitetstemaer og redskaber, der er fastlagt i overenskomsten. Målet er at understøtte den faglige udvikling og sikre kvaliteten i speciallægepraksis. Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis 22

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Svarprocent: 64 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater for undersøgelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Region Sjælland Svarprocent: 59 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater

Læs mere

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI 2017 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk FORORD ekvis har i samarbejde med Rambøll Management Consulting

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016

UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 UNDERSØGELSE AF DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2016 OM DIG 1. Hvem udfylder skemaet? Patient Pårørende Patient og pårørende Hvis du er pårørende: Når vi i de følgende spørgsmål spørger

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev tiltalt ved navn 16. Hvis du

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev spurgt til vores e-mailadresse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Jeg skulle oplyse mit cpr-nr

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 86 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 66% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Audiolog Merete Ipsen øre-næse-halsl Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Audiolog Merete Ipsen øre-næse-halsl Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Audiolog Merete Ipsen øre-næse-halsl Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Det er længe siden,

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Torben Seefeldt Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Torben Seefeldt Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Torben Seefeldt Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Jeg er kommet der mange gange og bliver

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

EVALUERING AF PILOTTEST

EVALUERING AF PILOTTEST EVALUERING AF PILOTTEST Projekt Patientoplevet kvalitet i speciallægepraksis 2016 Kunde ekvis Notat nr. 01 Dato 2016-09-30 Til Fra Projektgruppen Rambøll 1. Indledning ekvis har i samarbejde med Rambøll

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på GERIATRISK AFD. G Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere