Forside. 1 Introduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside. 1 Introduktion"

Transkript

1 Forside MADS MENU: MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) Revideret Introduktion I programmet Forside registreres modtagne prøver via den tilhørende prøvetagningsseddel (manuelle rekvisition). Hvis ikke du kan indtaste ne kan det skyldes, at den manuelle registrering endnu ikke er blevet datokontrolleret for d.d. i programmet Kontrol. I programmet angives der automatisk hvilken undersøgelse, der er hovedundersøgelse (på svaret), og hvilke(-n) undersøgelser, der faktureres. Faktureringen kan styres i Prøvetyper pr. laboratorieafsnit, så prøver af en bestemt type altid faktureres for alle ønskede undersøgelser. Ellers faktureres der kun for den først angivne undersøgelse. Det er blevet muligt at besvare prøven direkte fra forsiden ved, som i laboratorieprogrammerne, at trykke [F2] (besvar) og vælge fra besvarelsesmenuen. Ligeledes er der mulighed for: at vælge flere indikationsbrokker, se flag på patienten, se hele stempelteksten ved indtastning. Er der ønsket samme undersøgelse på patienten tidligere, kommer der ved indtastning af undersøgelsen en besked om hvor mange dage dét er siden. Bemærk: Prøvenummeret medtages ved alle genveje til og fra "laboratorieprogrammerne."

2 MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) - SIDE 2 2 Prøveregistrering i Forside: blok 1-3 På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

3 MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) - SIDE 3 3 Prøveregistrering i Forside: blok 4-6 blok 1: Patientadresse blok 4: Projekt blok 5: blok T: Telefonsvar blok 6: Stempler

4 MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) - SIDE 4 4 Prøveregistrering i Forside: blok 7-10 blok 7: Attention blok 8: Antibiotika blok 10: Bemærkninger blok 9: Prøvejournal Prøvekopiering +/- Barkode Kopisvar-modtagere Besvarelse

5 MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) - SIDE 5 Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Kategori Ø 2D-scanning 2D-scanning Cpr-nr. cpr-dato kode Prøvenr. prv-nr Køn S Navn navn Forskrift Forskrift for at oprette (ny) Prøveregistrering Indtast prøvens prøvekategori, hvis den er forskellig fra den hyppigst anvendte (MADS foreslår altid "Ø"). Brug [F9] (værdiliste) hvis du er i tvivl. Prøvekategorien styrer bl.a. om cpr-nr er krævet eller valgfrit i prøvens grund. Om prøvekopiering se nedenfor. Hvis afdelingen anvender 2D-stregkoder, skal ne scannes til dette felt. Feltet er kun synligt, hvis man har slået det til i KMA-. Ligeledes kan der i KMA- aktiveres, at det 2D-scannede navn overskriver dét, som MADS evt. har knyttet til cpr-nummeret. Forskrift for at ændre i (allerede oprettet) prøveregistrering Find prøvene, der skal ændres ved: tast [F7] (angiv forespørgsel) - [prøvenummeret] - [F8](udfør søg). Indtast cpr-nr. Er brugerne tildelt Forkert indtastet eller ændret rettigheden, vil [F9](værdiliste) føre til cpr-nummer i allerede gemte søgning i det cpr-register (fx rekvisitioner, skal rettes i amtsregister), afdelingen evt. abonnerer programmet Ret cpr-nr. på. I registret kan der kun søges på cprnummeret, men til gengæld på ufuldstændig søgekriterie, fx. "251248%", som vil vise alle registrerede patienter født den dag (der "bladres mellem patienterne med [PIL OP / NED]). Indtast prøvetype og løbenummer, som tilsammen er prøvenummeret. Afsluttende årstal indsættes automatisk. Er MADS sat op til at anvende synonym i prøvenummer (se Prøvetyper pr. laboratorieafsnit), skal markøren stå i prøvenummerfeltet, når prøvenummeret indtastes eller barkoden scannes. Er prøvetypen sat op til automatisk nummerering (se Prøvetyper pr. laboratorieafsnit), vil prøvenummeret angives automatisk. Køn indsættes automatisk, styret af cprnummer, men kan også indtastes manuelt Kan ændres. ved. fx. udøbte børn/udlændinge. Indsættes ofte automatisk, men kan også indtastes manuelt. Prøvenummeret kan ikke rettes, men så længe den ikke er svaret ud, kan prøven slettes og indtastes på ny. Prøven slettes i programmet Slet igangværende prøve. Rettes navnet på et valid cprnummer (og konstruerede cprnumre, hvis de er sat til at være lig valide cpr-numre, se KMA) i en allerede gemt rekvisition, vil rettelsen slå igennem i patientdatabasen, dvs. alle visninger af prøver på dét cpr-nummer. Navn kan også ændres i Ret cpr-nr.

6 MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) - SIDE 6 Afsender afsender speciale Stamspeciale Modtager modtager Svar til A Betales af B Modtaget Modtage-dato Prøvetagningsdato Prv-dato Tid Indtast afsender-koden eller ydernummer (som angivet på kunden i kundekartoteket). Mangler du koden, fører [F9](værdiliste) dig til kundekartoteket, hvori du kan søge. Du vælger kunden med [F12](valg), som automatisk trækker kunden med over i forsideprogrammets afsenderfelt. Afsenderen ved patientens sidste prøve kan automatisk foreslås, hvis det aktiveres i KMA-. Afsenderen kan ændres, så længe prøvesvaret ikke er sendt ud. Feltet er kun synligt, hvis det er angivet i Speciale kan ændres, så længe programmet KMA-, at der prøvesvaret ønskes en formel registrering af hvilket stam-speciale patienten oprindelig kommer fra. Hvis patienten er overflyttet til en anden afdeling, kan her angives det stam-speciale, patienten oprindelig er indlagt på. Der sendes IKKE svar til stam-speciale kunden. Bemærk Stam-specialet skal være knyttet til kunden i kundekartoteket, for at det kan anvendes her. Hvis der skal "dobbelt-svar" ud, kan den anden svar-modtager indtastes her. Indtastning af kundekode eller ydernummer, eller hentning i kundekartoteket fungerer på samme måde som i afsenderfeltet. Kopimodtageren ved patientens sidste prøve kan automatisk foreslås, hvis det aktiveres i KMA-. I feltet styrer du til hvem svaret sendes ud. [F9](værdiliste) viser mulige indtastninger. Værdierne er oprettet i følgetekster (art=mod). Hvis svaret skal sendes til patienten eller egen læge, kontrollerer MADS adressen i amtsregistret. Der er da mulighed for at tilrette adressen via knappen patientadresse. Defalut indsættes altid "A" (for afsenderen), også hvis der er en anden svarmodtager end afsenderen. [F9] (værdiliste) viser mulige indtastninger. Værdierne er oprettet i følgetekster (art=bet). Modtagelsesdato'en indsættes automatisk. Dato'en kan ændres med [PIL OP / NED]. I andet felt kan tilføjes tidspunkt på dagen. (00:00-23:59) Modtageren kan ændres, så længe prøvesvaret ikke er sendt ud. "Svar til" kan ændres, så længe prøvesvaret "Betales af" kan ændres, så længe prøvesvaret ikke er sendt ud. Modtagelsesdato'en kan ikke ændres, da den er styret af prøvenr. (som igen er styret af Kontrol-programmet). Dato'en kan ændres, så længe prøvesvaret

7 MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) - SIDE 7 Prøve fra Prv-M Materiale MG Anat.lok. Alok Side Si Nummer Num Rekvnr. Rekv-nr Nyt svar Nyt svar Vis akkumulerede svar Afslut denne blok, videre til næste blok. Ønsket undersøgelse ØU Indtast koden for prøvemateriale. [F9] (værdiliste) viser mulige indtastninger - stå i find-feltet, skriv dele af eller hele prøvematerialenavnet og se hvad der findes, hvorefter du med [PIL OP / NED] finder det ønskede og trykker [ENTER]. Indtast koden for prøvematerialegruppe, hvis den ikke automatisk indsættes. [F9] (værdiliste) viser mulige indtastninger. Prøvemateriale skal først slettes med [SHIFT + F6] hvorefter du kan ændre det eller finde det via [F9](værdiliste). Prøvematerialegruppen skal først slettes med[shift + F6] hvorefter du kan ændre det eller finde det via [F9](værdiliste). Indtast koden for anatomisk lokalisation. Anatomisk lokalisation kan [F9](værdiliste) fører dig til en alternativ ændres, så længe prøvesvaret søgeblok, specielt beregnet til dette felt: Skriv navnet på det ønskede, tast [F8] (udfør søg) og derpå [F12](valg). Anføres nærmere placering (højre/venstre eller over/under) til anatomisk præcisering. [F9](værdiliste) viser mulige indtastninger. Hvis der er kommet flere prøver i forbindelse med samme infektion på samme anatomisk lokalisation, kan afsenderen have anført hvilken nummer prøven er (i rækkefølgen). Her kan afsenderens rekvisitionsnummer indtastes. Er rekvisitionen sendt elektronisk, indsættes rekvisitionsnummeret automatisk her. Søger du en prøve frem, som er besvaret, kan et nyt svar udsendes via denne knap. Prøven vises herefter i svar-historik programmet, som giver mulighed for forskellige typer af svar (nyt svarsæt, kopisvar etc.) Klik på knappen for at se alle prøvesvar for patienten. Bemærk, at du også kan se flagmarkering på patienten. Når grundne er indtastede i denne blok gemmes de med [F10] (acceptér), hvorefter du går videre med [F4](næste blok), til Ønskede undersøgelse. Indtast koden for Ønsket undersøgelse. [F9](værdiliste) viser mulige indtastninger - stå i find-feltet, skriv ønsket undersøgelse (evt. % foran eller bagved), hvorefter du med [PIL OP / NED] finder det ønskede og trykker [ENTER]. Hvis øvrige skal anføres, skal du VENTE MED at gemme [F10] (acceptér). Side kan ændres eller slettes, så længe prøvesvaret ikke er sendt ud. Nummer kan ændres eller Afsenderens rekvisitionsnummer kan ændres eller slettes, så længe prøvesvaret ikke er sendt ud. Søger du en prøve frem, som er besvaret, kan et nyt svar udsendes via denne knap. Klik på knappen for at se alle prøvesvar for patienten. Ønsket undersøgelse skal først slettes med[shift + F6] og derpå [F10](acceptér), hvorefter du kan ændre koden eller finde den ønskede undersøgelse via [F9](værdiliste). Hvis der er indtastet analyseresultater på undersøgelsen, vil der kommen en advarselsboks inden du kan slette.

8 MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) - SIDE 8 Hovedundersøgelse Feltet er forkodet til at markere den første Angivelsen kan rettes, så længe H (øverste) anførte undersøgelse som hovedundersøgelse, dvs. at denne undersøgelse står på svaret. Det er dog muligt at rette hovedundersøgelsen til en af (de) andre, hvis der er ønsket flere undersøgelser på prøven. prøven ikke er besvaret. Fakturering for undersøgelsen F Afslut denne blok, videre til næste blok. Indikation Ordinerende læge O-læge Indikation Indikation indikation M (indikation) medtages på svar Indikation Antibiotika antibiotika Feltet er forkodet til at markere den første (øverste) anførte undersøgelse som betalingsundersøgelsen, medmindre der i Prøvetyper pr laboratorieafsnit er anført at alle undersøgelser i en bestemt prøvetype SKAL faktureres. Når Ønsket undersøgelse er indtastede i denne blok går du videre med [F4] (næste blok) til Indikation eller en af de efterfølgende blokke. Hvis patienten har fået foretaget samme undersøgelse tidligere, vil der komme en besked om hvor mange dage dét er siden. Tryk "ok" og gå videre. Indtast evt. navn på ordinerende læge Indtast evt. indikationstekst, eller vælg fra liste med [F9](værdiliste), hvis I har oprettet faste indikationstekster i programmet Indikationstekster. Der kan vælges flere indikationstekster efter hinanden (nyt pr ) Marker om indikation skal medtages på svaret. Forkodning af markeringen er bestemt af indstillingen i KMA. Angivelsen kan rettes, så længe prøven ikke er besvaret. Navnet på ordinerende læge kan ændres, så længe prøvesvaret Indikationsteksten kan ændres eller slettes, så længe prøvesvaret Angivelsen kan rettes, så længe prøven ikke er besvaret. Indtast evt. antibiotika patienten har Antibiotikateksten kan ændres modtaget (før prøvetagningen), eller vælg eller slettes, så længe fra liste med [F9](værdiliste), hvor prøvesvaret antibiotika er opført med NFNpræparatnavne. Med [F3](blok før)/[f4] (næste blok) kan du springe mellem præparatnavn og antibiotikanavn på listen, og med [F12](valg) medtage det navn, du vil angive i feltet i rekvisitionen. Indikation Som ovenfor, men nu vedrørende Antibiotika efter antibiotika patienten har modtaget efter prøvetagning prøvetagningen. antibiotika efter Afslut denne blok, videre til næste blok. Når Indikation er indtastede går du videre med [F4](næste blok) til Patientadresse eller en af de efterfølgende blokke. Antibiotikateksten kan ændres eller slettes, så længe prøvesvaret

9 MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) - SIDE 9 Patientadresse patientadresse Projekt projekt Grundsygdom GS Akt.infekt.dia AID Neutropeni Ne Indgreb I Gravid G Immunkompr. IM Udlandsoph. U Fremmedlegeme F Sygd. Varighed SV Planlagt. beh. planlagt behandling Hvis svaret skal sendes til patienten kan hér angives den adresse, patienten ønsker svaret sendt til. Det forudsætter, at der i feltet er valgt at svaret sendes til patienten eller egen læge. Bruges typisk ved projekter. Indtast nummeret på det projekt prøven evt. er knyttet til. Gå videre med [F4] (næste blok) til en af de efterfølgende blokke. Efter ønske kan koden for den primære sygdom noteres. [F9](værdiliste) viser mulige indtastninger. Nye sygdomskoder kan oprettes i programmet Sygdomme. Indtast evt. koden for den aktuelle infektion /diagnose. [F9](værdiliste) viser mulige indtastninger. Nye sygdomskoder kan oprettes i programmet Sygdomme. Be- eller afkræft evt. om der er neutropeni. [F9](værdiliste) viser mulige indtastninger. Be- eller afkræft evt. om der har været foretaget indgreb. [F9](værdiliste) viser mulige indtastninger. Be- eller afkræft evt. om patienten er gravid. [F9](værdiliste) viser mulige indtastninger. Be- eller afkræft evt. om det er immunkompromiteret. [F9](værdiliste) viser mulige indtastninger. Be- eller afkræft evt. om patienten har erhvervet sygdommen fra udlandsophold. [F9](værdiliste) viser mulige indtastninger. Indtast evt. fremmedlegeme placering. [F9](værdiliste) viser mulige indtastninger. Indtast evt. sygdommens varighed. [F9] (værdiliste) viser mulige indtastninger. Indtast evt. beskrivelse af planlagt behandling. Længde: Max. 46 karakterer. Gå videre med [F4](næste blok) til en af de efterfølgende blokke (Telefonsvar skal du dog klikke på eller finde via [F5](blokmenu)). Oplysningerne kan ændres eller slettes, så længe prøven ikke er besvaret. Tilknytningen til projekt kan ændres eller slettes, så længe prøvesvaret Gem med [F10](acceptér). Sygdomskoden kan ændres eller Sygdomskoden kan ændres eller Teksten kan ændres eller Gem med [F10](acceptér).

10 MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) - SIDE 10 Telefonsvar arbejdsliste Telefonsvar telefonbesvarelse Telefonsvar OBS!! prøver Stempler stempler Attention attention Antibiotika antibiotikum Antibiotika Varighed FØR prøve Prøvejournal prøvejournal Bemærkninger bemærkninger Marker arbejdsliste og tast [F12](valg) for at skrive evt. kommentarer til arbejdslisten for denne prøve. Marker arbejdsliste og tast [F12](valg) for at gøre opmærksom på, at prøven skal besvares telefonisk. Se endvidere om godkendelse af afgivet telefonbesvarelse. Marker "OBS!! prøver" og tast [F12] (valg) for at skrive evt. kommentarer til en af dine kolleger vedr. denne prøve. Gå videre med [F4](næste blok) til en af de efterfølgende blokke. Indtast evt. stempel (-kode). [F9] (værdiliste) viser stemplerne af type Sekretærstempler. Gå videre med [F4] (næste blok) til en af de efterfølgende blokke. Markeringen kan slettes. Markeringen kan slettes. Markeringen kan slettes. Gem med [F10](acceptér). Stemplerne kan ændres eller Gem med [F10](acceptér). Indtast evt. kommentarer, fx. om Kommentaren kan ændres eller prøvesvaret skal adresseres til en bestemt læge i afsender-afd. Gå videre med [F4] Gem med (næste blok) til en af de efterfølgende [F10](acceptér). blokke. Indtast antibiotikabehandling, som er angivet ved ATC-kode. [F9](værdiliste) viser mulige indtastninger. Indtast behandlingens varighed. [F9] (værdiliste) viser mulige indtastninger. Gå videre med [F4](næste blok) til en af de efterfølgende blokke. Indtast evt. i prøvejournalen. Gå videre med [F4](næste blok) til en af de efterfølgende blokke. Indtastningen kan ændres eller Indtastningen ændres eller Gem med [F10](acceptér). Dine egne notater i prøvejournalen kan du rette inden for samme dato, som du har lavet dem (indtil kl ). Indtast evt. bemærkninger, som ønskes Bemærkningerne kan rettes eller med ud på svaret, fx. nærmere besked til en bestemt læge. Indtast evt. bemærkninger,, som ønskes med ud på svaret, eller vælg fra liste med [F9] (værdiliste), hvis I har oprettet faste bemærkninger i programmet Bemærkning til svar.

11 MODTAGELSE MANUEL REKVISITION FORSIDE (B.1.1.) - SIDE 11 Kolber Bar Kode Kopimodtagere Svarkopimodtagere Prøvebesvarelse Prøvebesvarelse Afslut Prøvekopiering Prøvekopiering Når der registreres blodkolber, popper Barkoden kan ikke slettes. dette felt frem. Kolbekoden kan indlæses med en stregkodescanner. Hvis I bruger BacTAlertlægges kan ne automatisk lægges over i analyseautomaten. Der kan angives flere kolber på prøvenummeret. Hvis en indlæst kolbekode findes på en anden prøve, vil prøvenummeret vises i nederste felt. Der kan angives flere svarkopi-modtagere Kan ændres så længe prøven ikke er svaret ud. På nuværende tidspunkt, og INDEN DU GEMMER med [F10](acceptér) kan hele rekvisitionen besvares med [F2] (besvar). I dialogboksen skal du markere en af mulighederne og vælge den med [F12](valg). Når prøven er indtastet trykkes [F10] (acceptér), hvorefter rekvisitionen oprettet og Forsiden blankstilles - klar til næste prøveindtastning. Umiddelbart efter (!) en rekvisition er oprettet og gemt med [F10](acceptér) kan hele rekvisitionen kopieres med tastaturgenvejen [SHIFT + F12] (acceptér). I dialogboksen skal du acceptere om MADS skal tildele den nye rekvisition det næste frie prøvenummer eller det, du selv indtaster. Tast herefter [F10](acceptér) for at acceptere kopieringen. Er rekvisitionen oprindelig elektronisk vil også evt. promptspørgsmål blive kopieret ved rekvisitionskopiering hér. Bemærk: Ved angivelse af nyt nummer kan synonym indgå - letter ved scanning af nyt nummer (pr ). Alle kopieres, og der er mulighed for at ændre modtaget dato i kopien (nyt pr ). Teksten kan rettes eller slettes. Når rettelserne er indtastet trykkes [F10](acceptér), hvorved prøven er rettet. Bemærk, at prøven kun bør rettes sålænge den er i arbejde. Se iøvrigt næste trin, om at slette prøver. Teksten kan rettes eller slettes. 5 Slette grund Prøven kan slettes fra programmet Slet igangværende prøve. Du bør dog være opmærksom på, at eventuelle prøvesvar også skal slettes, og afdelingen bør have en politik om, hvorvidt prøver, der er udsendt svar på, overhovedet må slettes. MADS - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling - Århus Universitetshospital - Brendstrupgårdsvej, bygning X Århus N DK - DENMARK - Tel: (+45) / / Fax: (+45)

Prøvetyper pr. laboratorieafsnit

Prøvetyper pr. laboratorieafsnit Prøvetyper pr. laboratorieafsnit MADS MENU: KODER SYSTEMET PRØVETYPER PR LABORATORIEAFSNIT (E.1.5.) Revideret 19-08-2011 1 Introduktion I Prøvetyper pr. laboratorieafsnit oprettes prøvetyper og deres grundlæggende

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre MADS ONLINE MANUAL: RAPPORT -> STATISTIK -> STATISTIKUDTRÆK: AFGRÆNSNINGSPARAMETRE (D.4.1.) - Revideret 26-03-08 - SIDE 1 Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre *-mark: Bruges til at markere, at der alene

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Perioderapporter. 1 Introduktion

Perioderapporter. 1 Introduktion Perioderapporter Revideret 25-06-2010 MADS MENU: RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) 1 Introduktion Perioderapporter giver mulighed for at lave statistikudtræk ud fra nogle helt faste kriterier. Udtrækkene

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1 Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). 1 Indtast prøvenummer og søg prøven med [F8] (udfør søg). 2 Grundoplysninger, registreret i Forside-programmet, står nu i øverste blok, og indtastning af dyrkningssvar

Læs mere

Resistens-regler. 1 Introduktion

Resistens-regler. 1 Introduktion Resistens-regler Revideret 29-10-2009 MADS MENU: KODER LABORATORIET BAKTERIE RESIS-REGLER (E.4.2.5.) 1 Introduktion I programmet resistensregler kan et fund yderligere anskueliggøres i besvarelsen. Resistensreglen

Læs mere

MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN

MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN Tutorials Seneste ændringer Udskriv www.klinmik.dk MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. MADS Manualen er under

Læs mere

Bruger. 1 Introduktion

Bruger. 1 Introduktion Bruger ADMINISTRATION SYSTEMADMINISTRATOR BRUGER (F.7.3.) Revideret 04-02-2011 1 Introduktion I programmet Bruger oprettes og administreres brugere af MADS. Her knyttes brugeren til en rolle, som giver

Læs mere

MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS.

MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. MADS ONLINE MANUAL - OVERSIGTSSIDEN Revideret 30-12-2008 Manualen er under udvikling MADS Online manual er en internetbaseret manual til Mikrobiologisk Afdelings DataSystem MADS. Indholdsfortegnelsen herunder

Læs mere

Svarudskrivning. 1 Introduktion

Svarudskrivning. 1 Introduktion Svarudskrivning Revideret 28-05-2010 MADS MENU: RAPPORT PRØVESVAR SVARUDSKRIVNING (D.1.1.) 1 Introduktion Via programmet Svarudskrivning udskrives papirsvar for ét laboratorieafsnit ad gangen. Fra Svarudskrivning

Læs mere

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik revideret 04-12-2010 1 Introduktion Eksempel på den opsætning der skal til, hvis en Mikrobiologisk afdeling vil kunne modtage elektroniske rekvisitioner

Læs mere

Eksempel på fakturering - Sygesikringen

Eksempel på fakturering - Sygesikringen Eksempel på fakturering - Sygesikringen revideret 28-01-2009 Eksempel på den opsætning der skal til, hvis en Mikrobiologisk afdeling vil fakturere til Sygesikringen. 1 Oprette fakturakunden Sygesikringen

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Produktbeskrivelse - oversigt

Produktbeskrivelse - oversigt Produktbeskrivelse - oversigt Revideret 31-10-2010 1 MIKROBIOLOGISK AFDELINGS DATA SYSTEM MADS er et Laboratorieinformationssystem (LIS) til dataadministration og automatisk, standardiseret besvarelse

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Hjælp til WebQuality i WebReq

Hjælp til WebQuality i WebReq INDHOLD Hjælp til WebQuality i WebReq WEBQUALITY 02 Indledning 03 Åbning af WebQuality 04 Bestilling af analyser 05 Indsendelse af prøvemateriale Hjælp 07 Hvor findes WebReq manualen 08 Hvor kan man få

Læs mere

MDS koder. Oprette eller passivere landsdækkende koder for Undersøgelser

MDS koder. Oprette eller passivere landsdækkende koder for Undersøgelser MDS koder MADS ONLINE MANUAL: - Revideret 07-02-07 - SIDE 1 Introduktion I programmet MDS Koder gives et overblik over de landsdækkende kodesæt og promptsæt. Der er mulighed for at oprette undersøgelsesgrupper

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Statistikudtræk: Rapporttyper

Statistikudtræk: Rapporttyper Statistikudtræk: Rapporttyper MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK: RAPPORTTYPER (D.4.1.) Revideret 27-04-2010 1 Besvarelsestid i dage (modt. til besv.) Første tabel viser hvor mange prøver der

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Omsorgsdage. Decentral vejledning

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Omsorgsdage. Decentral vejledning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N ScanPas ScanPas Brugervejledning Version 1.1 23. september 2010 Indhold Symboler i denne vejledning... 2 Oversigt over funktionstaster...

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Breve Fraser Makroer m.m.

Breve Fraser Makroer m.m. Koncern IT Anvendelse og udvikling Breve Fraser Makroer m.m. Oprettelse af brevprofiler (margintekst) 2 Anvendelse af brevmodul 4 Funktionsfelter i notatmodulet 6 Fremhævet tekst i notater 8 Standardtekster

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Hjælp til egne analyser i WebReq

Hjælp til egne analyser i WebReq INDHOLD Hjælp til egne analyser i WebReq Lægens egne analyser 01 Introduktion 02 Oprettelse af egen analyse 04 Forklaring til felterne i analyseoplysninger 05 Redigere egne analyser 06 Sletning af egen

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM

KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw KVIKDRAW TEGNEPROGRAM Kvikdraw er et salgsværktøj, som gør det muligt at præsentere tilbud på vores garderobeløsninger, med tegning og vejledende udsalgspriser, inden for få minutter. Programmet

Læs mere

1. Første gang du logger ind

1. Første gang du logger ind PMTO: Trin-for-trinvejledninger til terapeuten 1 Indhold 1. Første gang du logger ind... 3 2. Sådan gør du et behandlingsforløb aktivt igen (første gang du logger ind)... 4 3. Sådan logger du ind... 7

Læs mere

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen Brugermanual 2017 Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 2. Vælg ønskede svarlaboratorier... 4 3. Gennemgang

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Tips og ideer til Web-Labka september 2009

Tips og ideer til Web-Labka september 2009 Tips og ideer til Web-Labka september 2009 Via Laboratorievejledning kan dette dokument samt tidligere Tips og ideer til Web-Labka findes. Med virkning fra 2/9-09 kommer der en opdateret version af LABKA

Læs mere

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem Baggrund for funktionen: Lab tilbage svar er en funktion, som sikrer, at prøver kan spores hele vejen i processen fra bestilling, til afgivelse af svar til patienten. Det kan bruges på mange niveauer,

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

NOVAX manual Indhold

NOVAX manual Indhold Indhold Journalen... 3 Notater... 3 e-boks... 3 Emner til korrespondancebrev... 3 Notat med frase... 3 Visning af slettemarkerede notater... 4 Tilføj/Fjern vedhæftning fra et notat... 5 DDV... 6 FMK...

Læs mere

CRM Partner quick guide

CRM Partner quick guide CRM Partner quick guide I CRM er der en række forskellige aktiviteter til at registrere hvad der sker omkring en kunde: Telefonopkald indgående/udgående Mail Brev Kalender aftale Opgave Fax Aktiviteterne

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

RESISTENS-REGEL for Nitrofurantoin - et eksempel i MADS

RESISTENS-REGEL for Nitrofurantoin - et eksempel i MADS RESISTENS-REGEL for Nitrofurantoin - et eksempel i MADS 1 Reglens formål: 1. For alle bakterier (tilhørende bestemte gruppemasker) fundet i urinprøver skal Nitrofurantoin 0 (resistent) eller 2 (fuldt følsom)

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Vejledning. Vejledning til interne vikarer i Vikar Region Midt. Log in på rette afdeling/afsnit i MidtEPJ. = Sengeafdelinger = Ambulatorium

Vejledning. Vejledning til interne vikarer i Vikar Region Midt. Log in på rette afdeling/afsnit i MidtEPJ. = Sengeafdelinger = Ambulatorium Vejledning Vejledning til interne vikarer i Vikar Region Midt Log in i MidtEPJ Hvis du allerede har en ansættelse på ét af Region Midt's hospitaler, bliver du, ved log in til EPJ, præsenteret for to adgange.

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING Indhold: INDLEDNING... 2 PRINCIPPER FOR INDTASTNING AF PATIENTER... 3 HVORDAN KOMMER MAN TIL INDTASTNING?... 4 LOGIN... 6 FELTER... 9 UDFYLDELSE

Læs mere

Version 15.1 EG A/S. Albert Ginges Vej 10 Dusager 4 Lautrupvang 12 Horsensvej 584 9800 Hjørring 8200 Aarhus N 2750 Ballerup 7120 Vejle Ø

Version 15.1 EG A/S. Albert Ginges Vej 10 Dusager 4 Lautrupvang 12 Horsensvej 584 9800 Hjørring 8200 Aarhus N 2750 Ballerup 7120 Vejle Ø Version 15.1 EG A/S Albert Ginges Vej 10 Dusager 4 Lautrupvang 12 Horsensvej 584 9800 Hjørring 8200 Aarhus N 2750 Ballerup 7120 Vejle Ø Telefon Salg: 75 89 61 11 - Telefon Support: 76 40 35 44 - www.eg.dk

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Version 05-01-2010 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH Program Arbejdsgang ved rekvirering og svar? Overordnet tidsplan for implementering Forventninger

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere