Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever."

Transkript

1 Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Side 1 12 er centralt stillet spørgsmål, hvis svar bliver sammenlignet med svar fra 26 andre tekniske skoler. Side er Hotel- og Restaurantskolens spørgsmål. Alle svar behandles anonymt. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Hvor gammel er du? - vælg osv. Hvordan klarer du dig på holdet? Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvordan vurderer du Hotel- og Restaurantskolen som helhed? 1 Dårligst 2 osv. 1

2 Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er "anbefaler slet ikke" og 10 er anbefaler fuldt ud": I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? 1 Dårligst 2 osv. Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller dårligere end forventet? Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? 1 Dårligst 2 osv. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? 1 Dårligst 2 osv. 2

3 Jeg har altid de rigtige bøger, notater eller udstyr med til timerne. Jeg kommer til tiden. Jeg overholder aftaler med lærerne. Jeg deltager aktivt i undervisningen. 3

4 På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? 1 Dårligst 2 osv. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvordan vurderer du lærernes engagement i undervisningen? 1 Dårligst 2 osv. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? 1 Dårligst 2 osv. Lærerne virker godt forberedt. 4

5 Lærerne er gode til at give tilbagemeldinger til mig på min indsats. Lærerne overholder aftaler. Lærerne giver os ansvar. Lærerne respekterer os. 5

6 Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvordan vurderer du undervisningen? 1 Dårligst 2 osv. Jeg bliver ofte udfordret i undervisningen. I undervisningen arbejder vi også med at få nye ideer og være kreative. Vi har indflydelse på undervisningen. 6

7 Undervisningsformerne skifter i løbet af dagen. Hvor ofte oplever du følgende? Jeg oplever, at der er sammenhæng mellem undervisningen i de forskellige fag. Altid Ofte Sjældent Aldrig Hvor ofte oplever du følgende? Vi bruger skolens IT-system i forbindelse med undervisningen. Altid Ofte Sjældent Aldrig Har du inden for den seneste måned pjækket fra undervisningen? Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere 7

8 Skolen interesserer sig for om jeg fuldfører min uddannelse. Har du inden for de sidste 3 måneder seriøst overvejet at droppe ud af uddannelsen? Ja Nej Hvad var den vigtigste årsag til, at du overvejede at droppe ud? Forhold som skyldes uddannelsen Forhold som skyldes skolen Personlige årsager Fortæl, hvad det er på skolen, som gjorde, at du tænkte på at droppe ud: Hvordan oplever du kravene i uddannelsen? For store Tilpas For små 8

9 Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvordan vurderer du stemningen på skolen? 1 Dårligst 2 osv. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvordan vurderer du sammenholdet mellem eleverne? 1 Dårligst 2 osv. Jeg er glad for at gå på skolen. Skolen gjorde meget for at vi skulle følge os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen. 9

10 Jeg føler mig tryg på skolen. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine kammerater på skolen. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvordan vurderer du den hjælp, du får fra skolens kontor/- elevadministrationen? 1 Dårligst 2 osv. Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for på skolen. 10

11 Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen. Skolen reagerer hurtig overfor elever, der ikke følger reglerne. Jeg har adgang til det nødvendige IT-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen. Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens IT-udstyr. 11

12 På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? 1 Dårligst 2 osv. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? 1 Dårligst 2 osv. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? 1 Dårligst 2 osv. Giv 3 gode råd til, hvordan skolen kan blive bedre. Du kan selv vælge, hvad du vil skrive om 12

13 Mobning - Der er tale om mobning, hvis du flere gange bliver udsat for negative handlinger som fx sårende bemærkninger, bliver holdt udenfor fællesskabet, truet eller tvunget til noget af andre. Er du blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Mobning - Der er tale om mobning, hvis du flere gange bliver udsat for negative handlinger som fx sårende bemærkninger, bliver holdt udenfor fællesskabet, truet eller tvunget til noget af andre. Har du været med til at mobbe andre elever? Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Mobning - Der er tale om mobning, hvis du flere gange bliver udsat for negative handlinger som fx sårende bemærkninger, bliver holdt udenfor fællesskabet, truet eller tvunget til noget af andre. Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere/undervisere? Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen 13

14 Mobning - Der er tale om mobning, hvis du flere gange bliver udsat for negative handlinger som fx sårende bemærkninger, bliver holdt udenfor fællesskabet, truet eller tvunget til noget af andre. Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere/undervisere? Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold? Pladsforhold (er der god plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever). I orden Mindre problemer Burde ændres Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold? Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt). I orden Mindre problemer Burde ændres Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold? Udstyr (tavler, OH, projekter, m.m. er de til rådighed, virker de). I orden Mindre problemer Burde ændres 14

15 Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold? Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen). I orden Mindre problemer Burde ændres Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold? Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener). I orden Mindre problemer Burde ændres Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold? Støj (i lokaler, på skolen generelt, udefra). I orden Mindre problemer Burde ændres Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold? IT-arbejdspladserne (stole og skærme kan justeres, afstanden til skærmen kan tilpasses). I orden Mindre problemer Burde ændres 15

16 Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold? Værksteder og faglokaler (indretning, sikkerhed m.m.). I orden Mindre problemer Burde ændres Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold? Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt). I orden Mindre problemer Burde ændres Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold? Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.). I orden Mindre problemer Burde ændres Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold? Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletter m.m.) I orden Mindre problemer Burde ændres 16

17 Hvordan vurderer du samlet set følgende lokaleforhold? Bibliotek. I orden Mindre problemer Burde ændres Hvis du i spørgsmålet om lokaleforhold har anvendt svarkategorien "Burde ændres", bedes du her beskrive nærmere, hvilke områder du syntes, der bør ændres. Vigtigt: Husk at angive, hvilket lokaler du skriver om! Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende. Fællesarealerne er spændende at opholde sig i. 17

18 Der er mange hyggekroge på skolen. Skolen er flot udsmykket. Når du arbejder med maskiner og/eller apparater: Har du fået instruktion i de maskiner eller apparater, du arbejder med? Ja Nej Når du arbejder med maskiner og/eller apparater: Har du adgang til brugsanvisning? Ja Nej 18

19 Når du arbejder med maskiner og/eller apparater: Findes der bevægelige dele, der ikke er beskyttet med afskærmning? Ja Nej Når du arbejder med maskiner og/eller apparater: Er alle maskiner godt vedligeholdte? Ja Nej Når du arbejder med maskiner og/eller apparater: Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder instruktioner/brugsanvisning for maskiner eller apparatet? Ja Nej Hvor tit bruger du computeren til, at tage noter i undervisningen? Altid Ofte Sjældent Aldrig 19

20 Hvor tit bruger du computeren til, underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Altid Ofte Sjældent Aldrig Hvor tit bruger du computeren til, at finde informationer til opgaver? Altid Ofte Sjældent Aldrig Hvor tit bruger du computeren til, individuelt arbejde? Altid Ofte Sjældent Aldrig Hvor tit bruger du computeren til gruppearbejde? Altid Ofte Sjældent Aldrig 20

21 Lærerne er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen. Lærerne er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og internettet i undervisningen. Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater, når jeg er i skole. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvilken karakter vil du give servicen på biblioteket? Jeg har ikke brugt det 1 Dårligst osv 21

22 Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvilken karakter vil du give udvalget af bøger og blade på biblioteket? Jeg har ikke brugt det 1 Dårligst osv Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvilken karakter vil du give indretningen på biblioteket? Jeg har ikke brugt det 1 Dårligst osv Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvilken karakter vil du give de råd du har fået i studievejledningen? Jeg har ikke brugt det 1 Dårligst osv Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvilken karakter vil du give servicen i studievejledningen? Jeg har ikke brugt det 1 Dårligst osv 22

23 Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvilken karakter vil du give indretningen i studievejledningen? Jeg har ikke brugt det 1 Dårligst osv Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvilken karakter vil du give servicen i det Pædagogiskecenter? Jeg har ikke brugt det 1 Dårligst osv Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvilken karakter vil du give de råd du har fået i det Pædagogiskecenter? Jeg har ikke brugt det 1 Dårligst osv Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvilken karakter vil du give indretningen af det Pædagogiskecenter? Jeg har ikke brugt det 1 Dårligst osv 23

24 Dette spørgsmål er om minipraktik. Minipraktik er en god idé på grundforløbet. Jeg var ikke i minipraktik Dette spørgsmål er om minipraktik. Forberedelserne med kontaktlæren var gode. Jeg var ikke i minipraktik Dette spørgsmål er om minipraktik. Mit ophold på virksomheden var veltilrettelagt. Jeg var ikke i minipraktik 24

25 Dette spørgsmål er om minipraktik. Jeg fik en praktikplads på virksomheden. Jeg var ikke i minipraktik De skemaer vi får, er gode. Vi få ændringer i skemaet i god tid. De nye skemaer kommer i god tid. 25

26 Kom med 3 ideer, som kan gøre dit ophold på Hotel- og Restaurantskolen bedre Du har gået på et grundforløb der var på: 20 uger 25 uger 40 uger K30 Niveauet i undervisningen giver mange udfordringer i faget: Cater. Niveauet i undervisningen giver mange udfordringer i faget: Ernæringsassistent. 26

27 Niveauet i undervisningen giver mange udfordringer i faget: Fødevarekemi. Niveauet i undervisningen giver mange udfordringer i faget: Førstehjælp og brand. Niveauet i undervisningen giver mange udfordringer i faget: Informationsteknologi (IT.). Niveauet i undervisningen giver mange udfordringer i faget: Kok. 27

28 Niveauet i undervisningen giver mange udfordringer i faget: Kommunikation. Niveauet i undervisningen giver mange udfordringer i faget: Miljø. Niveauet i undervisningen giver mange udfordringer i faget: Praktikplads søgning. Niveauet i undervisningen giver mange udfordringer i faget: Smørrebrødsjomfru. 28

29 Niveauet i undervisningen giver mange udfordringer i faget: Tjener. Niveauet i undervisningen giver mange udfordringer i faget: Varekendskab. Det faglige udbytte af undervisningen er højt i faget: Cater. Det faglige udbytte af undervisningen er højt i faget: Ernæringsassistent. 29

30 Det faglige udbytte af undervisningen er højt i faget: Fødevarekemi. Det faglige udbytte af undervisningen er højt i faget: Førstehjælp og brand. Det faglige udbytte af undervisningen er højt i faget: Informationsteknologi (IT.). Det faglige udbytte af undervisningen er højt i faget: Kok. 30

31 Det faglige udbytte af undervisningen er højt i faget: Kommunikation. Det faglige udbytte af undervisningen er højt i faget: Miljø. Det faglige udbytte af undervisningen er højt i faget: Praktikplads søgning. Det faglige udbytte af undervisningen er højt i faget: Smørrebrødsjomfru. 31

32 Det faglige udbytte af undervisningen er højt i faget: Tjener. Det faglige udbytte af undervisningen er højt i faget: Varekendskab. Undervisningen lever op til mine forventninger i faget: Cater Undervisningen lever op til mine forventninger i faget: Ernæringsassistent. 32

33 Undervisningen lever op til mine forventninger i faget: Fødevarekemi. Undervisningen lever op til mine forventninger i faget: Førstehjælp og brand. Undervisningen lever op til mine forventninger i faget: Informationsteknologi (IT.). Undervisningen lever op til mine forventninger i faget: Kok. 33

34 Undervisningen lever op til mine forventninger i faget: Kommunikation. Undervisningen lever op til mine forventninger i faget: Miljø. Undervisningen lever op til mine forventninger i faget: Praktikplads søgning. Undervisningen lever op til mine forventninger i faget: Smørrebrødsjomfru. 34

35 Undervisningen lever op til mine forventninger i faget: Tjener. Undervisningen lever op til mine forventninger i faget: Varekendskab. Du har medindflydelse på undervisningen i faget: Cater. Du har medindflydelse på undervisningen i faget: Ernærringsassistent. 35

36 Du har medindflydelse på undervisningen i faget: Fødevarekemi. Du har medindflydelse på undervisningen i faget: Førstehjælp og brand. Du har medindflydelse på undervisningen i faget: Informationsteknologi (IT.). Du har medindflydelse på undervisningen i faget: Kok. 36

37 Du har medindflydelse på undervisningen i faget: Kommunikation. Du har medindflydelse på undervisningen i faget: Miljø. Du har medindflydelse på undervisningen i faget: Praktikplads søgning. Du har medindflydelse på undervisningen i faget: Smørrebrødsjomfru. 37

38 Du har medindflydelse på undervisningen i faget: Tjener. Du har medindflydelse på undervisningen i faget: Varekendskab. Lærerne er engageret og velforberedte i faget: Cater. Lærerne er engageret og velforberedte i faget: Ernærringsassistent. 38

39 Lærerne er engageret og velforberedte i faget: Fødevarekemi. Lærerne er engageret og velforberedte i faget: Førstehjælp og brand. Lærerne er engageret og velforberedte i faget: Informationsteknologi (IT.). Lærerne er engageret og velforberedte i faget: Kok. 39

40 Lærerne er engageret og velforberedte i faget: Kommunikation. Lærerne er engageret og velforberedte i faget: Miljø. Lærerne er engageret og velforberedte i faget: Praktikplads søgning. Lærerne er engageret og velforberedte i faget: Smørrebrødsjomfru. 40

41 Lærerne er engageret og velforberedte i faget: Tjener. Lærerne er engageret og velforberedte i faget: Varekendskab. Lærerne har en god faglig viden i faget: Cater. Lærerne har en god faglig viden i faget: Ernærringsassistent. 41

42 Lærerne har en god faglig viden i faget: Fødevarekemi. Lærerne har en god faglig viden i faget: Førstehjælp og brand. Lærerne har en god faglig viden i faget: Informationsteknologi (IT.). Lærerne har en god faglig viden i faget: Kok. 42

43 Lærerne har en god faglig viden i faget: Kommunikation. Lærerne har en god faglig viden i faget: Miljø. Lærerne har en god faglig viden i faget: Praktikplads søgning. Lærerne har en god faglig viden i faget: Smørrebrødsjomfru. 43

44 Lærerne har en god faglig viden i faget: Tjener. Lærerne har en god faglig viden i faget: Varekendskab. Samspillet mellem elever og lærere er godt i faget: Cater. Samspillet mellem elever og lærere er godt i faget: Ernærringsassistent. 44

45 Samspillet mellem elever og lærere er godt i faget: Fødevarekemi. Samspillet mellem elever og lærere er godt i faget: Førstehjælp og brand. Samspillet mellem elever og lærere er godt i faget: Informationsteknologi (IT.). Samspillet mellem elever og lærere er godt i faget: Kok. 45

46 Samspillet mellem elever og lærere er godt i faget: Kommunikation. Samspillet mellem elever og lærere er godt i faget: Miljø. Samspillet mellem elever og lærere er godt i faget: Praktikplads søgning. Samspillet mellem elever og lærere er godt i faget: Smørrebrødsjomfru. 46

47 Samspillet mellem elever og lærere er godt i faget: Tjener. Samspillet mellem elever og lærere er godt i faget: Varekendskab. Du får løbende evalueret dit arbejde i undervisningen i faget: Cater. Du får løbende evalueret dit arbejde i undervisningen i faget: Ernærringsassistent. 47

48 Du får løbende evalueret dit arbejde i undervisningen i faget: Fødevarekemi. Du får løbende evalueret dit arbejde i undervisningen i faget: Førstehjælp og brand. Du får løbende evalueret dit arbejde i undervisningen i faget: Informationsteknologi (IT.). Du får løbende evalueret dit arbejde i undervisningen i faget: Kok. 48

49 Du får løbende evalueret dit arbejde i undervisningen i faget: Kommunikation. Du får løbende evalueret dit arbejde i undervisningen i faget: Miljø. Du får løbende evalueret dit arbejde i undervisningen i faget: Praktikplads søgning. Du får løbende evalueret dit arbejde i undervisningen i faget: Smørrebrødsjomfru. 49

50 Du får løbende evalueret dit arbejde i undervisningen i faget: Tjener. Du får løbende evalueret dit arbejde i undervisningen i faget: Varekendskab. Her kan du kommentere de enkelte fag, husk at skrive fagets navn: 50

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010 Elevtrivselsundersøgelsen november Frederikshavn Handelsskole - EUD Elevtrivselsundersøgelse Spørgsmål : Er du kvinde eller mand? Base Kvinde, Mand, Spørgsmål : Hvor gammel er du? Base Skriv din alder:,

Læs mere

Resultat elevtrivsel Grundforløb alle december 2013 Frekvensanalyse (102 besvarelser svarende til 74 %)

Resultat elevtrivsel Grundforløb alle december 2013 Frekvensanalyse (102 besvarelser svarende til 74 %) Resultat elevtrivsel Grundforløb alle december 2013 Frekvensanalyse (102 besvarelser svarende til 74 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 33 28 19 19 28 17 23 23 34

Læs mere

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %)

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) Resultat elevtrivsel Landmand 2.H. LALE-142hf januar 2015 Frekvensanalyse (31 besvarelser svarende til 89 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 20 20 22 19 20 25 20

Læs mere

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H JMF2-11 februar 2012 Frekvensanalyse (9 besvarelser svarende til 45 %)

Resultat elevtrivsel Landmand 2.H JMF2-11 februar 2012 Frekvensanalyse (9 besvarelser svarende til 45 %) Resultat elevtrivsel Landmand 2.H JMF2-11 februar 2012 Frekvensanalyse (9 besvarelser svarende til 45 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 20.00 19.00 19.00 25.00 20.00

Læs mere

Resultat elevtrivsel Landbrugsuddannelsen alle 2012 Frekvensanalyse (46 besvarelser svarende til 66,7 %)

Resultat elevtrivsel Landbrugsuddannelsen alle 2012 Frekvensanalyse (46 besvarelser svarende til 66,7 %) Resultat elevtrivsel Landbrugsuddannelsen alle 2012 Frekvensanalyse (46 besvarelser svarende til 66,7 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 20 19 19 25 20 19 20 20 20

Læs mere

Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder vl-13 december 2013 Frekvensanalyse (21 besvarelser svarende til 84 %)

Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder vl-13 december 2013 Frekvensanalyse (21 besvarelser svarende til 84 %) Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder vl-13 december 2013 Frekvensanalyse (21 besvarelser svarende til 84 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 23,00 24,00 23,00 24,00

Læs mere

Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder alle 2012 Frekvensanalyse (44 besvarelser svarende til 77,2 %)

Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder alle 2012 Frekvensanalyse (44 besvarelser svarende til 77,2 %) Resultat elevtrivsel Virksomhedsleder alle 2012 Frekvensanalyse (44 besvarelser svarende til 77,2 %) 1. Er du kvinde eller mand? 2. Hvor gammel er du? - Skriv din alder... 26 23 24 24 27 23 24 24 23 21

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

Stamdata Skolen Elevernes egen-evaluering Lærerne Undervisningen Gennemførelse Sociale spørgsmål...

Stamdata Skolen Elevernes egen-evaluering Lærerne Undervisningen Gennemførelse Sociale spørgsmål... Elevtrivselsundersøgelse Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Mobning... Skolens administration... Brug af computer...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD. Der vil blive lavet to identiske versioner af spørgeskemaet, et hvor betegnelsen

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2011 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Grundforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den enkelte uddannelsesinstitution kan selv bestemme, hvorvidt man ønsker

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den

Læs mere

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport EUC Nord HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i forhold

Læs mere

Resultat elevtrivsel Agrarøkonom Agrar-15 juni 2015 Frekvensanalyse (17 besvarelser svarende til 85 %)

Resultat elevtrivsel Agrarøkonom Agrar-15 juni 2015 Frekvensanalyse (17 besvarelser svarende til 85 %) Resultat elevtrivsel Agrarøkonom Agrar-15 juni 2015 Frekvensanalyse (17 besvarelser svarende til 85 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2. Alder

Læs mere

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Elevtrivselsundersøgelser 21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb reduceret udgave Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb. ASPEKT R&D A/S 25-08-20 Obligatorisk

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Reduceret Hovedforløb Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 77% (955 besvarelser ud af 1247 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %)

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2.

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle - HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted, HG Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Denne

Læs mere

Sønderborg Handelsgymnasium Business College Syd. Samlet rapport

Sønderborg Handelsgymnasium Business College Syd. Samlet rapport Elevtrivselstrivselsundersøgelse Sønderborg Handelsgymnasium Business College Syd Samlet rapport Der har deltaget i alt elever ud af mulige. Det giver en fin samlet svarprocent på 8,. Samlet har undersøgelsen

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76%

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76% ETU EUD Hovedforløb / Hold: admsk () / Antal besvarelser: Gennemført:.. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der er nogle få, der er bedre

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Valgfri spørgeramme Modul 1- Loyalitet & tilfredshed 22. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Dårligst 10-trins skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Læs mere

SOSU Nord EUD-området Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

SOSU Nord EUD-området Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 SOSU Nord EUD-området Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Indhold 1. SOSU Nord 2009 og 2010 og andre SOSU Skoler:... 3 2. SOSU Nords afdelinger:... 3 2.1 Svarprocent:... 3 2.2. Alder... 4 2.3. Elevtyper

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

HHx elevtrivselsundersøgelsen

HHx elevtrivselsundersøgelsen HHx elevtrivselsundersøgelsen Aspekt A/S Bent Ole Madasen 5-- Indhold SPØRGSMÅL : HVILKEN KLASSE GÅR DU I? 5 SPØRGSMÅL : HAR DU GÅET I DENNE KLASSE FRA BEGYNDELSEN? 5 SPØRGSMÅL : HVILKEN HHX STUDIERETNING

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69%

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69% ETU EUD Hovedforløb / Hold: Uge / Antal besvarelser: Gennemført:.... / Udskrivningsdato:... Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Varde Handelsskole HG

Varde Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Varde Handelsskole, HG Elevtrivselsundersøgelse 0 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE -- HHx - ELEVTRIVSEL Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Total. årgang A B C E F. årgang A B C E F. årgang A B C E F Spørgsmål : Har du gået i denne klasse fra

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 65% (7 besvarelser ud af 931 mulige) Elevtrivsel Uddannelsescenter Holstebro Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 628 besvarelser Socialt miljø 75 75 84 72 83 82 83 9 79 85 Socialt miljø Klassens/holdets sammenhold? Jeg føler mig tryg i min klasse/på

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (123 besvarelser ud af 1529 mulige) Elevtrivsel 1 Tradium Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for skole (EUD)

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Vejen Business College HG

Vejen Business College HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 214 Vejen Business College HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HG Elevtrivselsundersøgelse 214 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: ikke oplyst (713 besvarelser) Elevtrivsel Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat

Læs mere

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan [56] Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 83% (53 besvarelser ud af 8 mulige) Formål Undersøge elevernes trivsel Resultater bruges i forbindelse med UMV og nye indsatsområder

Læs mere

ETU Elev Trivsels Undersøgelse. KUU SVJ Esbjerg, Varde, Ribe og Vejen. Sekretariatet Esbjerg. Kombineret Ungdoms Uddannelse

ETU Elev Trivsels Undersøgelse. KUU SVJ Esbjerg, Varde, Ribe og Vejen. Sekretariatet Esbjerg. Kombineret Ungdoms Uddannelse ETU Elev Trivsels Undersøgelse KUU SVJ,, og Kombineret Ungdoms Uddannelse Sekretariatet Svarene er baseret på antal besvarelser: : 28 : 8 : 14 : 15 Er du kvinde eller mand? 2 ETU KUU Hvor gammel er du?

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (588 besvarelser ud af 653 mulige) Baggrund for valg af skole Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 79%

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (526 besvarelser ud af 7 mulige) Baggrund for valg af skole Skolen har ry for at have et godt socialt miljø 76% Skolen havde

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN 009 alle elever HG Bent Ole Madsen Indhold Spørgsmål : Er du kvinde eller mand?... Spørgsmål : Hvor gammel er du?... Spørgsmål : Har du anden etnisk baggrund end dansk?... Spørgsmål

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 87% (679 besvarelser ud af 779 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 74 81 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium STX. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse 00 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, STX Køge Gymnasium, STX - Elevtrivselsundersøgelse 00 Der har deltaget i alt elever ud af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Stenhus Gymnasium og HF Svarprocent: 81% (1165 besvarelser ud af 1434 mulige) Elevtrivsel 1 Stenhus Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 25 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 25 Der har deltaget i alt elever ud af 5

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Tradium Svarprocent: 87% (114 besvarelser ud af 1264 mulige) Elevtrivsel Tradium Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 72 72 [-2]

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 26 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Der har deltaget i alt elever ud af 2 mulige - samlet svarprocent er 9,. Undersøgelsens

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 04 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2016

Elevtrivselsundersøgelse 2016 Elevtrivselsundersøgelse 2016 Forord Denne undersøgelse er en del af den landsdækkende obligatoriske elevtrivselsundersøgelse suppleret med egne spørgsmål. De obligatoriske spørgsmål er indberettet til

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 og Undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent: 95% (422 besvarelser ud af 444 mulige) Elevtrivsel 100 Bedste resultat for skole Vurdering 40 [+1] 76 [+1] 89 20 0 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 16 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (357 besvarelser ud af 374 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 77 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Aalborg Handelsskole Strandvejen HG

Aalborg Handelsskole Strandvejen HG Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Strandvejen HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MARIE KRUSES SKOLE KRUSES GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 7 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Marie Kruses skole, Kruses Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 7 Undersøgelsen på Kruses Gymnasium Der har

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere