Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejder og leder i nærværs organisationen"

Transkript

1 Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017

2 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne til dig som medarbejder, kollega eller leder i Vallensbæk. Vi er alle medarbejdere, nogle af os har ledelsesansvar. Derfor har vi samlet beskrivelsen af, hvad godt medarbejderskab og godt lederskab er hos os. Sammen med blandt andet MED-aftalen, personalepolitikken og Kommuneplanstrategien beskriver de, hvordan vi driver Vallensbæk Kommune og vores nærværsorganisation. Som medarbejder gør du en forskel, men vores store styrke ligger i vores nærvær og fællesskab. Sammen er vi alle en del af Vallensbæk. Lars Hansen Kommunaldirektør Formand Hoved-MED Jens Hansen Næstformand Hoved-MED

3

4 MEDARBEJDERGRUNDLAG Den nærværende medarbejder I Vallensbæk er vi ude på noget - vi arbejder her, fordi kerneopgaven betyder noget for os, og vi er stolte af vores arbejde og stolte af vores kommune. Vi vil noget med vores arbejde vi vil bidrage til borgernes gode liv. Derfor har vi fokus på at være en kompetent arbejdsplads med kompetente medarbejdere. Vi er en kommune, der kan meget i fællesskab. Kommunes størrelse er en styrke, fordi der er kort fra nord til syd og fordi der er kort fra idé til handling. Vi forpligter os på vores værdier: nærvær, tillid og dialog. Vi er tæt på hinanden, og vores relationer er vigtige for, at vi kan lykkes med kerneopgaven. I Vallensbæk Kommune tager vi ejerskab for den fælles opgave og de beslutninger, vores politikere har truffet, og arbejder for at gøre dem til virkelighed og vi går gerne et ekstra skridt. Der er gang i den her i kommunen, så vi har brug for, at vi alle bidrager med hver vores ressourcer så vi både har drivkraft og stabilitet. Vi arbejder på mange forskellige arbejdspladser med forskellige borgere i fokus, men vi står inde for det, Vallensbæk Kommune står for. Vores medarbejdergrundlag er for alle og handler om det særlige DNA, der beskriver både medarbejdere og ledere. Derfor bruger vi medarbejdergrundlaget til dialog i det daglige og for eksempel ved ansættelse af nye kolleger samt til MUS og LUS. Jeg er kompetent, og jeg stiller min faglighed til rådighed Jeg går på opdagelse, og jeg vil relationer Jeg husker, at jeg er her for borgernes skyld. Så kerneopgaven viser vejen for, hvilke arbejdsopgaver jeg løser. Jeg sætter min faglighed i spil i forhold til borgernes og kommunens behov, giver plads til andre fagligheder og deler ud af min viden. Jeg vil være dygtig, er nysgerrig på mit fag og vil gerne blive klogere. Derfor udvikler jeg min faglighed og mine kompetencer og søger selv ny viden. Jeg tager ansvar for at være en kompetent medarbejder, så jeg også er attraktiv som arbejdskraft i fremtiden. Jeg giver og modtager feedback, så arbejdsopgaver og metoder justeres. Jeg er med til at skabe alternative veje og muligheder og slår mig ikke til tåls, hvis noget ikke kan lade sige gøre. Jeg er en del af Vallensbæk Kommune, og jeg vil det fælles bedste og ikke kun mine egne faglige interesser. Jeg udnytter nærværet i Vallensbæk, samarbejder og henter viden hos andre. Derfor ser jeg ressourcer både hos kolleger, borgere, brugere, virksomheder, frivillige, netværk og andre, når det gavner opgaven. Jeg går ind i arbejdsfællesskaber med nysgerrighed og imødekommenhed. Jeg tør være med til at udvikle eller afvikle opgaver, også selv om jeg skal sige farvel til en favoritopgave. Jeg møder andre med tillid, inviterer til dialog og kommunikerer tydeligt.

5 Jeg er loyal, og jeg tager ansvar Jeg forstår, at jeg arbejder i en politisk ledet organisation. Jeg tager ansvar både for mine egne og for fællesskabets opgaver også de lidt trælse opgaver. Derfor holder jeg mine aftaler og deadlines, så vi kan nå i mål. I mit arbejde er jeg stabil og pligtopfyldende, og jeg bidrager til fælles succes. Jeg bruger min og andres tid fornuftigt. Jeg klatter ikke ressourcerne væk, men bruger dem med omhu. Jeg respekterer vores forskellige roller og opgaver, og accepterer, at der er forskelle fra arbejdsplads til arbejdsplads. Derfor mestrer jeg balancen mellem at udfordre nysgerrigt og bakke op om ledelse og beslutninger. Vi arbejder på mange forskellige arbejdspladser med forskellige borgere i fokus, men jeg står inde for det, Vallensbæk Kommune står for. Jeg passer på arbejdsmiljøet, og jeg bidrager til løsninger Vi er hinandens arbejdsmiljø. Derfor er arbejdsmiljøet i Vallensbæk et fælles ansvar, som jeg tager aktivt medansvar for. Jeg går i dialog med mine kolleger og ledere om udfordringer, der påvirker arbejdsmiljøet og samarbejdet. Jeg gider ikke sladder og kaffemaskinebrok, så jeg går det rette sted hen og tager dialogen. Jeg bidrager til nærvær, tillid og dialog ved at deltage i et tæt samarbejde mellem medarbejdere, ledelse, TR og AMR. Jeg tager vare på mig selv, for jeg ved, at det er vigtigt for min og arbejdspladsens trivsel. Sammen med min leder sikrer jeg en god balance mellem arbejde og privatliv og er bevidst om, at jeg er professionel på arbejdet også i forhold til mine kolleger.

6 LEDELSESGRUNDLAG Leder i nærværsorganisationen I Vallensbæk Kommune vil og tør vi ledelse! Vi er en nærværsorganisation, hvor vi bygger på værdierne nærvær, dialog og tillid. Vi er præget af relationer, hvor vi arbejder med kerneopgaven og skaber resultater sammen. Vi indgår i samspil med hinanden på tværs af vores ansvarsområder, og er gensidigt afhængige af hinandens arbejde. Helheden kommer før hensynet til den enkelte. Derfor har vi fokus på dialog og velfungerende relationer både internt og eksternt. Vi er en decentralt orienteret organisation. Derfor har vi placeret beslutningskompetencen så tæt på borgeren, som det er fagligt og organisatorisk muligt. Vores størrelse er vores styrke, for vi har korte veje til beslutninger og kolleger. Vi udøver ledelse med udgangspunkt i vores kerneopgaver, og vi er loyale og dygtige til at levere det, som politikerne ønsker. Derfor har vi også øje for borgernes oplevelse af kommunens arbejde og anvendelse af ressourcer, og vi vedligeholder og udvikler organisationen. Ledelse er vores faglighed, og man skal ville og turde ledelse her hos os. Vi har ret og pligt til at tage og bruge vores ledelsesrum. Vi er ansvarlige og loyale overfor ledelsesmæssige beslutninger, men samtidig kritiske og udfordrende i forhold til vanetænkning. Vi er også bevidste om, at vi er rollemodeller for vores medarbejdere. Vi mestrer selvfølgelig de helt klassiske ledelsesdiscipliner her i Vallensbæk Kommune: politisk betjening, økonomi, strategi, styring, personaleledelse og samarbejde i MED og med TR og AMR. Men særligt fem nye ledelseskompetencer vægter vi og sætter pris på her i vores organisation. De er beskrevet nedenfor, og dem handler ledelsesgrundlaget om. Politisk tæft i nærværsorganisationen Politikerne er tæt på os her i Vallensbæk, de er aktive og engagerede, og de interesserer sig for detaljen i dagligdagen både hos os og hos borgerne. De har ambitiøse mål på kommunens vegne og sætter tydelig retning for vores kerneopgave. Jeg er i fællesskab med mine lederkolleger tunet ind på den politiske dagsorden. Jeg er god til lytte til og forstå de politiske signaler, jeg tager tråden op og skaber resultater. Jeg stiller altid min og mine medarbejderes viden til rådighed for at kvalificere beslutninger. Vallensbæk har mange brugerbestyrelser, så det er min ledelsesopgave at kende rollefordelingen mellem leder og brugerbestyrelser og at kunne skabe sammenhæng og fælles forståelse i loyalitet med de politiske målsætninger. Nærvær, dialog og tillid som skarp ledelse Vores værdier nærvær, dialog og tillid handler om bevidste ledelsesvalg, handlekraft og god personaleledelse. Tillid betyder, at vi har prioriteret en stærk decentral ledelse med eget ledelsesrum og beslutningskompetence og med få styringsdokumenter. Med tillid giver jeg handlerum og beslutningskompetence til mine medarbejdere, der hvor jeg ser, at det gavner opgaven. Jeg bruger dialogen og værdibaseret ledelse så vidt muligt. Derfor arbejder jeg ud fra et minimum af regler, kommunikerer tydelige rammer og inviterer til dialog, når det er muligt. TR/AMR indgår i dialogen og bliver inviteret tæt på, men det betyder ikke, at jeg afgiver ledelsesretten. Og jeg ved, hvornår jeg skal sætte de overordnede rammer, der ikke kan udfordres. Relationer bærer mit arbejde, og jeg udnytter det tætte lokalmiljø til at mobilisere ressourcer.

7 Forandring som drivkraft Vi er ude på noget her i kommunen, og vi er altid i bevægelse. Derfor er det vigtig, at vi tilpasser os hurtigt til fordel for kerneopgaven og de politiske målsætninger. Jeg arbejder aktivt med forandringer, og forbedrer og tilpasser min organisation. Derfor tager jeg ansvar for at udvikle egne og medarbejdernes kompetencer, så vi kan nå hele vejen rundt om kerneopgaven og sikre vores gensalgsværdi. Jeg har også et ansvar for at handle rettidigt, når noget ikke fungerer. Jeg håndterer og handler på udefrakommende forandringer og anerkender kompleksitet som et vilkår for ledelse. Jeg orienterer mig om tendenser, samfundsudvikling og alt andet, der kan give mig inspiration. Ledelse som fællesskab I Vallensbæk Kommune skal man ville andre. Her er vi som ledere både ansvarlige for egen matrikel og hele kommunen. Jeg er ambitiøs, og det er mit mål at lykkes på tværs, så jeg både løfter mit eget ansvar og bærer ind til helheden. Vi er få på hver post, og det er nødvendigt, at vi kan arbejde, udvikle og løse opgaverne sammen. Jeg kender mine styrker og svagheder, for det er ikke et krav at være perfekt. Det er derimod et krav, at jeg stiller mine styrker til rådighed for mine lederkolleger, og at jeg søger hjælp til mine udfordringer. Transparens i ledelse Her i Vallensbæk har vi ret og pligt til at bruge vores ledelsesrum ud fra den retning, der er givet. Jeg har autoritet i min lederrolle og tør handle, beslutte og prioritere i forhold til de politiske ønsker. Derfor tør jeg også træffe de nødvendige beslutninger, for jeg står på mål for beslutningen og vil gerne uddybe den. Jeg ser feedback som et vigtig bidrag til udviklingen af min ledelse, og jeg accepterer, at folk interesserer sig for, hvad der sker i mit ledelsesrum. Jeg er klar på at forklare budskaber og handlinger med det formål at formidle og oversætte målsætninger og beslutninger.

8 SIDE 1 AF 2 Kompetencer for ledere i Vallensbæk Kommune Strategi, styring og økonomi CENTERCHEF Evner at bruge nærvær, dialog, tillid som bevidst og reflekteret ledelsesværktøj Udvikler Chefforum som strategisk beslutningsforum sammen med direktionen Forpligter sig på det fælles ansvar og er loyal over for de fælles beslutninger Nedbryder strategier og politiske målsætninger til mål og opgaver for eget center Er operationel og handler med fokus på kerneopgaven og resultater Prioriterer på tværs og føler ansvar for hele kommunen Styrer centrets økonomi og balancerer drift og udvikling ØVRIGE LEDERE Evner at bruge nærvær, dialog, tillid som bevidst og reflekteret ledelsesværktøj Leder tæt på kerneopgaven Oversætter overordnede strategiske mål til forståelige mål for egen institution/afdeling Udviser handlekraft og træffer rettidige beslutninger med fokus på kerneopgaven og på resultater Prioriterer og følger op på det daglige arbejde og opgaver ved aktivt at vælge opgaver til og fra Styrer institutionens/afdelingens økonomi og henter hjælp hos relevante personer i organisationen Ledelse af forandringer CENTERCHEF Bruger nærvær, tillid og dialog aktivt til at minimere regler og forenkle arbejdsgange Arbejder aktivt med forandringer og udvikler opgaveløsningen og organisationen Tager têten og formidler forandringer og retning Styrer en forandring igennem fra start til slut med fokus på kompetencer, dialog og resultat Kaster et kritisk blik på metoder og vaner Skaber rum for nytænkning blandt medarbejderne både hos sig selv og i hele organisationen ØVRIGE LEDERE Bruger nærvær, tillid og dialog aktivt til at minimere regler og forenkle arbejdsgange Håndterer forandringer, der er besluttet andetsteds i organisationen og omsætter dem til lokal handling og mening Arbejder aktivt med forandringer, udvikler opgaveløsningen og organisationen Motiverer og leder forandring gennem nærvær, tillid og dialog Skaber en lokal kultur, hvor vi kaster et kritisk blik på metoder og vaner Leder lokalt forankrede opgaver med fokus på kompetencer, dialog og resultat

9 Politisk tæft CENTERCHEF Kan arbejde med et politisk niveau, der er ambitiøst og tæt på Har udpræget politisk indsigt og forståelse, afkoder og håndterer den politiske dagsorden Implementerer loyalt politiske beslutninger Stiller sit områdes faglige viden til rådighed for politikerne Navigerer og handler loyalt på den offentlige scene ØVRIGE LEDERE Kan arbejde med et politisk niveau, der er ambitiøst og tæt på Implementerer loyalt politiske beslutninger Håndterer at være en del af en politisk organisation og hjælper medarbejderne til det samme Navigerer i krydspresset mellem det politiske og det faglige Forstår og understøtter brugerbestyrelsens rolle og egen rolle i den sammenhæng Håndterer uenighed og konflikter i brugerbestyrelsen Dialog CENTERCHEF Skaber transparens i sin ledelse for at skabe følgeskab og legitimitet Kan forklare hensigten bag handlinger og beslutninger Kommunikerer situationsbestemt afhængigt at målgruppen og bruger relationen til den gode dialog Formår at kommunikere rammer og retning, så de er kendte og tydelige Efterspørger og kommunikerer feedback og viden, så der ledes op, ned og på tværs Sikrer god dialog i MED samt med TR og AMR til at skabe samklang om kerneopgaven ØVRIGE LEDERE Skaber transparens i sin ledelse for at skabe følgeskab og legitimitet Kan forklare hensigten bag handlinger og beslutninger Kommunikerer situationsbestemt afhængigt af målgruppen og bruger relationen til den gode dialog Formår at kommunikere rammer og retning, så de er kendte og tydelige Efterspørger og kommunikerer feedback og viden, så der ledes op, ned og på tværs Sikrer god dialog i MED samt med TR og AMR for at skabe samklang om kerneopgaven

10 SIDE 2 AF 2 Kompetencer for ledere i Vallensbæk Kommune Personaleledelse CENTERCHEF Er rollemodel og efterlever gennem egen adfærd og handlinger loyalt organisationens værdier Sikrer legitimitet og følgeskab i egen lederrolle gennem personlig autoritet og troværdighed Kan lede forskellige fagligheder og udvikler velfungerende og effektive team Afstemmer ledelsesrum, forventninger, ansvarsområder, mm. med ledere eller medarbejdere, så de er operationelle Sikrer, at vi præsterer i dag og i morgen ved at arbejde med kompetencer, motivation og adfærd Opbygger et godt rum for dialog og tillid, så man kan handle og reagere situationsbestemt, fordi man er tæt på Evner at tage beslutninger i sit ledelsesrum og kan forklare hvorfor Inspirerer, motiverer og insisterer på resultater ØVRIGE LEDERE Er rollemodel og efterlever gennem egen adfærd og handlinger loyalt organisationens værdier Sikrer legitimitet og følgeskab i egen lederrolle gennem personlig autoritet og troværdighed Udfylder sit decentrale ledelsesrum og vil ledelse Sikrer, at vi præsterer i dag og i morgen ved at arbejde med kompetencer, motivation og adfærd Opbygger et godt rum for dialog og tillid, så man kan handle og reagere situationsbestemt, fordi man er tæt på Sikrer, at alle medarbejdere kender mål, forventninger, opgaver og beføjelser Skaber og udvikler velfungerende og effektive team med klare mål og får det bedste frem i alle medarbejdere Tager rettidigt hånd om udfordringer med kompetencer, adfærd og sygefravær hos medarbejderne Inspirerer, motiverer og insisterer på resultater

11 Ledelse af relationer CENTERCHEF Gør vores størrelse til vores styrke og trives i en nærværsorganisation Bruger nærheden til borgere, virksomheder, medarbejdere, frivillige og andre til at skabe resultater via relationer Opsøger relationer og netværk, fordi de er middel til bedre løsninger af kerneopgaven Orienterer sig mod omverdenen og opdyrker synergi og samproduktion, hvor det gavner kerneopgaven Stiller ressourcer til rådighed for hele organisationen Tager initiativ til at styrke samarbejdet i alle relationer, herunder med medarbejdere og TR/AMR ØVRIGE LEDERE Trives i en nærværsorganisation og skaber gode samarbejdsrelationer lokalt Tager dialogen i forskellige typer af relationer også når den er svær Ser relationer som positive for at lykkes med kerneopgaven Kan håndtere relationer og dialog med borgere eller pårørende, som er svær Ser sin egen institution eller afdeling som en del af en større helhed og tager ansvar for at lykkes på tværs Opsøger relevant netværk både i og uden for eget distrikt Leder efter mulighed for samproduktion til gavn for kerneopgaven Tager initiativ til at styrke samarbejdet i alle relationer, herunder med medarbejdere og TR/AMR

12 Medarbejder- og ledelsesgrundlag Vallensbæk Kommune 2017

Personalepolitik i nærværsorganisationen

Personalepolitik i nærværsorganisationen Personalepolitik i nærværsorganisationen 1 Indhold Vi vil...3 Med nærvær mener vi...4 Med dialog mener vi...4 Med tillid mener vi...5 Fase 1: Når du bliver ansat...6 Fase 2: Når du er ansat...6 Fase 3:

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018 SOSU Nord Fælles ledelsesgrundlag Januar 2018 1 God ledelse på SOSU Nord Introduktion / forord Ledelsesgrundlaget beskriver ledergruppens fælles forståelse af, hvad der er god ledelse på SOSU Nord. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Maj 2016

Ledelsesgrundlag. Maj 2016 Ledelsesgrundlag Maj 2016 1 Indledning I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Det nordfynske ledelsesgrundlag

Det nordfynske ledelsesgrundlag Det nordfynske ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE

LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE April 2018 INDLEDNING På Aabenraa Statsskole tror vi på, at god ledelse spiller en betydelig rolle i at skabe den bedste uddannelse og arbejdsplads for eleven, for

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum.

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum. Ledelse - sådan! Ledelse sådan! Ledelsesgrundlaget i Rebild Kommune skal være med til at sikre, at vi har den rigtige ledelse til den bedst mulige løsning af kerneopgaven og den rigtige ledelse i forhold

Læs mere

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften Vær fornyende Ta ledelse Kerneopgaven Skab følgeskab Ha styr på driften Ledelse - sådan! Vær fornyende Ledelse sådan! Ta ledelse Kerneopgaven Ha styr på driften Skab følgeskab Ledelsesgrundlaget i Rebild

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget 1 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland God ledelse hvad er det? 4-5 Ledelsesgrundlaget 6-7 Ledelse op 8-9 Ledelse ned 10-13 Ledelse på tværs

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Derfor taler vi om robusthed

Derfor taler vi om robusthed Side 1 I dette hæfte fortæller vi, hvad vi i Gentofte kommune mener med robusthed. Både når det gælder kommunen som organisation, og når det gælder arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Hæftet udtrykker

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitikkens grundlag I Metropol vil vi uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Dette fordrer de bedste medarbejdere. At udfolde denne

Læs mere

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver kompetente medarbejdere og ledere, der vil arbejde for en bæredygtig arbejds- og samarbejdskultur, hvor

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Rollebeskrivelser i borgervisitationen

Rollebeskrivelser i borgervisitationen Rollebeskrivelser i borgervisitationen Udgangspunktet er ledelsesgrundlaget med de 4 fokuspunkter: Ta ledelse, Skab følgeskab, Ha styr på driften og Vær fornyende. Følgende roller er beskrevet: Visitator

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Ambitiøse pejlemærker

Ambitiøse pejlemærker ledelses grundlag 1 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være tydeligt for lederne, hvad der stilles af krav og

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sorø Kommune 2016 LEDELSE I SORØ KOMMUNE Ledelsesgrundlaget beskriver, hvordan ledelse udøves på en god måde i Sorø Kommune, og hvilke rammer ledelsen agerer indenfor. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune.

Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune. LEDELSESGRUNDLAG Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune. Ledelse i Høje-Taastrup Kommune hviler på kommunens fire værdier: Helhed Ledere i Høje-Taastrup

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE

POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE POLITIK POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler og prioriterer,

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

EN NY SOCIALSTRATEGI

EN NY SOCIALSTRATEGI EN NY SOCIALSTRATEGI Socialstrategien er de politiske visioner for det sociale arbejde i København for børn, unge og voksne med sociale og psykiske udfordringer eller et handicap. Socialstrategien skitserer

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget Ledelsesgrundlag Kolding Kommune 6 kompetencer Med ledelsesprincipperne viser vi den retning, organisationen skal udvikle sig i og knytter værdier til

Læs mere

Kreds Midt Træf. Hvis målet er indflydelse, hvordan forholder vi os som sygeplejersker til Ledelseskommissionens anbefalinger

Kreds Midt Træf. Hvis målet er indflydelse, hvordan forholder vi os som sygeplejersker til Ledelseskommissionens anbefalinger Kreds Midt Træf Hvis målet er indflydelse, hvordan forholder vi os som sygeplejersker til Ledelseskommissionens anbefalinger MÅL MIDDEL SAMMEN OM Den største indflydelse får vi med TRIO samarbejdet -Handlinger

Læs mere

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag BilagØU_120423_pkt.02_01 ledelses grundlag 1 BilagØU_120423_pkt.02_01 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være

Læs mere

Job- og personprofil. IT- og digitaliseringschef i Vallensbæk Kommune

Job- og personprofil. IT- og digitaliseringschef i Vallensbæk Kommune Opdateret: 10. februar 2017 Job- og personprofil IT- og digitaliseringschef i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune søger IT- og digitaliseringschef til tiltrædelse snarest muligt. Vi søger en chef, som

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Velkommen til Skive Kommune

Velkommen til Skive Kommune Velkommen til Skive Kommune Skive i tal år 2016 Borgere i kommunen: 46.600 Ledighed: 2,5 % I Skive by: 20.500 Areal: 690 m 2 Arbejdspladser: 22.000 Kystlinje: 190 km Arbejdspladser i Skive Kommune: 4.500

Læs mere

VisitDenmark - Kulturmåling 2015 (VisitDenmark - Kulturmåling 2014)

VisitDenmark - Kulturmåling 2015 (VisitDenmark - Kulturmåling 2014) Performance : 4,10 (4,12) Importance : 4,25 (4,28) Respondenter : 91 (93) Organisation 3,87 (3,94) 5.0 Økonomi 4,06 (4,10) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,34 (4,18) 3.0 Interessenter 3,94 (3,97) Afdeling/enhed 4,39

Læs mere

Styring og Lederskab. Fredensborg Kommunes styringsfilosofi

Styring og Lederskab. Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Styring og Lederskab Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Vi leder med udsyn og helhed Vi leder med udsyn og helhed. Derfor er tiden moden til, at vi opdaterer vores styringsfilosofi og moderniserer sproget,

Læs mere