Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling"

Transkript

1 Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen Hvilke marker skal anmeldes Økologisk produktion Juletræer og pyntegrønt Skov og natur Sådan henter du oplysninger til markplanen Hvad indeholder kolonnerne Hvilken afgrødekode skal du vælge Afgrødekoder for græsarealer Afgrødekoden har betydning for beregning af dine grønne krav Marker med flere afgrøder Sådan beregnes arealet til grundbetaling sådan retter du det støtteberettigede areal Sådan ser du ikke-støtteberettigede områder i markblokken Marker under 0,30 ha Marker med lavskov GLM-søer og GLM-fortidsminder Marker med vandboringer Definition af en mark Indtegn alle marker og hent dem til markplanen Alle marker skal enten uploades fra et eksternt markprogram eller hentes fra markkortet i Internet Markkort (IMK). Hvis du henter dine marker fra dit markkort i IMK, vil systemet indlæse størrelsen på de arealer, som du har tegnet ind. Arealet i markplanen får derfor samme areal som på markkortet. Hvis du uploader fra et eksternt markprogram, skal du selv sikre dig, at arealerne i Fællesskemaets markplan og i markkortet er ens. Hvis der er forskel på markens areal de to steder, vil du få en fejl i skemakontrollen, der blokerer for indsendelse. Du skal være opmærksom på, at ikke-støtteberettigede arealer ikke bliver regnet med i kolonnen Areal til grundbetaling. Læs mere i afsnit 6. Læs mere om at indtegne marker i guiden Brugerguide for Internet Markkort.

2 Gå til Brugerguide til Internet Markkort Gå til oversigt over frister for ansøgning om støtte 2 Hvilke marker skal anmeldes Du anmelder alle bedriftens landbrugsarealer som marker ved at tegne dem ind på dit markkort. Du skal også indtegne landbrugsarealer, du ikke søger støtte til. Landbrugsarealer er arealer, der er drevet landbrugsmæssigt. For at være berettiget til grundbetaling, skal du årligt udføre en landbrugsaktivitet på arealet. Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 4. Du skal også indtegne marker under 0,30 ha. Du kan ikke altid få grundbetaling for marker under 0,30 ha. Men de kan indgå i beregningen af, om du overholder de grønne krav, hvis arealet opfylder de øvrige betingelser for grundbetaling. Læs mere i afsnit 7 om, hvornår du kan søge grundbetaling for marker under 0,30 ha. Vi anbefaler, at du søger grundbetaling til alle dine støtteberettigede landbrugsarealer, uanset om du har betalingsrettigheder til arealerne eller ej. I løbet af 2017 sætter vi det støtteberettigede areal i markblokken til 0,00 ha, eller vi opretter et Fradrag grundbetaling. Du kan fjerne denne registrering ved at sende et ændringsforslag til markblokken. Men du kan undgå registreringen ved at søge til arealet hvert år. Du skal ikke anmelde: arealer, der ikke er landbrugsarealer, fx bygninger, haver og hegn veje, som ikke er støtteberettigede. Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 5.4 natur- og skovarealer, som ikke er omfattet af et flerårigt tilsagn, eller som du ikke søger grundbetaling til under artikel 32 arealer, hvor landbrugsaktiviteten er væsentligt hæmmet af andre formål. Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 5. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2.1 Økologisk produktion Du skal altid anmelde marker, som er omfattet af en autorisation for økologisk produktion. Det gælder også, hvis økologiske dyr afgræsser et areal, eller du producerer juletræer, du ikke søger støtte til. 2.2 Juletræer og pyntegrønt Arealer med juletræer og pyntegrønt skal anmeldes på markkort, hvis produktionen foregår på landbrugsjord. Husk at markere Nej til ansøgning om grundbetaling. 2

3 2.3 Skov og natur I visse tilfælde skal du anmelde skov- og naturarealer, også selvom du ikke søger om grundbetaling for dem. Naturarealer anmelder du som marker, hvis én af disse betingelser er opfyldt: du har flerårigt tilsagn for arealet det indgår i et miljøprojekt, og du får støtte for arealet økologiske dyr afgræsser arealet Skovarealer skal også anmeldes som marker, hvis der er skovtilsagn på arealet, og det er berettiget til et af disse tilskud: plejetilskud grundtilskud 10- eller 20-årig indkomstkompensation grundbetaling. Gå til guiden Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne 3 Sådan henter du oplysninger til markplanen Hvis du indlæser data fra et eksterne markprogram, klikker du på knappen Indlæs xml-fil. Hvis du ikke bruger et eksternt markprogram, gør du sådan: Hent markerne fra dit markkort i IMK 2. Hent eventuelt afgrødekoder og andre oplysninger fra sidste år. Når du klikker på knappen, henter systemet disse oplysninger fra Fællesskema 2016: afgrøder miljø- og økologitilsagn økologioplysninger for marker skovtilsagn. Hvis du har indtastet oplysninger, fx afgrødekoder for 2017, og du derefter henter oplysninger fra sidste år, vil de indtastede oplysninger blive skrevet over. Hvis du har miljø, økologi- eller skovtilsagn, kan det være en fordel for dig at straks at hente oplysninger fra sidste år, når at du har hentet markerne fra Internet Markkort. På den måde får du indlæst dine tilsagnsoplysninger fra sidste år. Så kan du rette i dine afgrøder bagefter. 3

4 4 Hvad indeholder kolonnerne Kolonne A1 Marknummer Kolonne A2 Markbloknummer Kolonne A3 - Afgrøde Hentes fra markkortet Hentes fra markkortet Du indtaster afgrødekoden eller vælger den på rullelisten. Du kan også hente den fra sidste års fællesskema. Hvis du har oplyst afgrøden i IMK, hentes den sammen med markens areal. Kolonne A4 Areal fra markkort Kolonne A5 Areal til grundbetaling Gå til lister for afgrødekoder Det indtegnede areal fra markkortet Det beregnede areal, som er støtteberettiget til grundbetaling. Arealet beregnes ud fra oplysninger om marken og markblokken i IMK. Hvis du mener, at det støtteberettigede areal er forkert, sender du et forslag til ændring af markblokken via IMK. Husk at opdatere dit Fællesskema og sende det igen senest på fristen for ændringer. Kolonne A6 og A7 Jeg søger grundbetaling I afsnit 2.6 kan du læse, hvordan arealer er beregnet. Sæt hak i Ja eller Nej i kolonne A6. Du sætter hak i A7, hvis du søger grundbetaling under undtagelsen i artikel 32. Det gælder kun for marker med visse miljøtilsagn, naturprojekter eller skovtilsagn. Gå til guiden Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 4

5 Kolonne A9 Jeg søger ø-støtte Kolonne A10 Lavskov Registreret år for plantet eller stævnet Kolonne A11 Lavskov Nyt år for plantet eller stævnet Kolonne A12 Overfør til nye 5-årige tilsagn Sæt hak, hvis du søger ø-støtte. Vær opmærksom på, at hvis du søgte ø- støtte i 2014 eller tidligere, kan der være nogle 5-årige forpligtelser, du stadig skal opfylde. Læs mere i afsnit 9 i Vejledning om direkte arealstøtte. Hentes fra korttemaet Lavskov 2016 i Internet Markkort. Hvis oplysningen er forkert, skriver du en bemærkning på siden. Her kan du indtaste et årstal, hvis du har plantet eller stævnet din lavskov siden sidste år. Sæt hak, hvis du vil søge nyt 5-årige miljøeller økologitilsagn på marken. Så kan du overføre marken til siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn. Areal hvortil du søger grundbetaling Grundbetalingsareal hvortil du ikke søger grundbetaling Indtegnet areal som ikke er berettiget til grundbetaling Areal berettiget til ø-støtte Sum af areal til grundbetaling for marker i kolonne A5, hvor du har sat hak i Ja til grundbetaling i kolonne A6. Sum af areal til grundbetaling for marker i kolonne A5, hvor du har sat hak i Nej til grundbetaling i kolonne A6. Sum af forskellen mellem kolonne A4 og A5. Sum af areal, hvor du har søgt ø-støtte, dog maksimalt 100 ha. Samlet indtegnet areal fra markkort Sum af kolonne A4. Antal marker Antal marker i markplanen. Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 5

6 5 Hvilken afgrødekode skal du vælge Du oplyser den afgrøde, som du dyrker på marken i perioden 15. maj til 25. juli. Den anmeldte afgrøde skal en kontrollør kunne konstatere på arealet på ethvert tidspunkt i denne periode i tilfælde af kontrolbesøg. Hvis du høster en afgrøde før 25. juli, vil vi ved besigtigelse af marken kigge efter stubbe eller andet, der kan vise afgrøden på arealet. På siden Opfyldelse af grønne krav i fællesskemaet kan du se, om du overholder kravet om flere afgrødekategorier. Læs mere i guiden Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav. I forhold til kravet om flere afgrødekategorier, har det ingen betydning, hvad du dyrker på dit areal efter 25. juli. Læs mere om kravet om flere afgrødekategorier i guiden Grønt krav om flere afgrødekategorier. Du kan rette din afgrødekode både før og efter fristen for ændringer. Hvis du retter afgrødekoder efter fristen for ændringer, kan det ikke medføre en højere grøn støtte. Læs mere om ændring af afgrødekoden Brugerguide til Fællesskema Gå til lister for afgrødekoder Gå til guiderne Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav og Grønt krav om flere afgrødekategorier Gå til Brugerguide til Fællesskema Afgrødekoder for græsarealer Når du anmelder et areal med græs, skal du gøre dig klart, om arealet er defineret som omdriftareal, eller om det har opnået status af permanent græs. Du skal vælge en afgrødekode for permanent græs, hvis det er 6. år du dyrker marken med græs og andet grøntfoder, eller det ligger brak. Det har ingen betydning, om du har pløjet og genetableret med nyt græs. For arealer med miljøtilsagn skal du bruge en afgrødekode for græs i omdrift, hvis der inden for de sidste 5 år har været anden afgrøde end græs på arealet, eller hvis arealet var i omdrift, da miljøtilsagnet blev indgået. Det gælder disse typer af arealer: alle arealer med miljøtilsagn, fx med forpligtelse til afgræsning eller slæt, der havde status som landbrugsareal i omdrift forud for tilsagnet arealer med 20-årigt MVJ-tilsagn af tilsagnstype 4, 5, 7, 8, 9, 13 arealer, hvor der uafbrudt siden 1. september 2004 eller tidligere har været miljøtilsagn. 6

7 I tabellen kan du se, i hvilke tilfælde du anmelder permanent græs: Græs år 3 Græs år 4 Tilsagn Anmeldes med afgrødekode for omdrifts græs (fx 247) Græs år 5 Perm. græs Tilsagn Anmeldes med afgrødekode afgrødekode for permanent græs (fx 254) Tilsagn på tidligere omdriftsareal Tilsagn på tidligere permanent græs Nyt tilsagn/gentegning af tilsagn Anmeldes med afgrødekode for omdrifts græs (fx 247) Nyt tilsagn/gentegning af tilsagn Anmeldes med afgrødekode for permanent græs (fx 254) Der har været tilsagn på arealet i en uafbrudt række siden før 1. januar 2005 Omdrift (græs år 5) Permanent græs Omdrift (græs år 1) Permanent græs Omdrift (græs år 1) I listen over afgrødekoder for tilsagn kan du se, hvilken afgrødekode du skal bruge. Du kan også læse mere i vejledningen for den pågældende tilsagnsordning. Du kan læse mere om, hvorfor det er vigtigt at oplyse den korrekte afgrødekode for græsarealer, i faktaarket om permanent græs og i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit Gå til liste over afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn Gå til faktaark om permanente græsarealer Gå til Vejledning om direkte arealstøtte Gå til vejledninger om miljø- og økologitilsagn Korttemaer over græsarealer i IMK I Internet Markkort er der to korttemaer, som skemakontrollen tjekker, når du anmelder et areal med græs eller brak: Permanent græs 2016 (arealer anmeldt med permanent græs i 2016) Græs i 5 år 2016 (arealer anmeldt med græs og/eller brak i 5 år, inkl. 2016) Hvis du anmelder et areal som omdriftsgræs eller brak, og arealet er tegnet med på ét af disse korttemaer, vil du få en fejl i skemakontrollen. Hvis der er fejl i korttemaerne, kan du skrive en bemærkning i fællesskemaet. 7

8 Hvornår er græsarealer støtteberettigede under grundbetalingen? Vi godkender landbrugsarealer med græs uanset plantesammensætningen, hvis du anvender arealet landbrugsmæssigt og overholder aktivitetskravet om slåning eller afgræsning. Derfor er landbrugsarealer med græs, grøntfoder og naturligt forekommende urter støtteberettigede, også selvom der er planter som lysesiv, brændenælder og tidsler på arealet. Vi godkender ikke områder over 100 m 2 med træer, buske, vedagtige planter såsom lyng samt lav, mos og lignende. Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit Afgrødekoden har betydning for beregning af dine grønne krav I listen over afgrødekoder kan du se, hvilke afgrødekoder, der har definitionen Omdrift. Når du anmelder en mark med en afgrøde, der er defineret som omdrift, tæller marken med i beregningen af dit omdriftsareal. Det er dit omdriftsareal i ha, der afgør om du: er omfattet af krav om udlægning af mindst 5 procent miljøfokusområder på din bedrift er omfattet af kravet om flere afgrødekategorier, og hvor mange afgrødekategorier du skal have på din bedrift Det er også på marker med afgrøder defineret som omdrift, at randzoner, GLM-søer, -vandhuller og fortidsminder tæller med som miljøfokusområder. Læs mere om miljøfokusområder i guiden Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder. Gå til guiden Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder 5.3 Marker med flere afgrøder Du kan dyrke flere støtteberettigede afgrøder på samme mark. Du skal dog kun anmelde den afgrøde, som er på marken i perioden 15. maj til 25. juli, så dit krav om flere afgrødekategorier bliver beregnet rigtigt. Hvis du har marker, hvor flere afgrøder dyrkes i separate rækker, og hvor den enkelte afgrøde dækker mindst 25 procent af arealet, anmelder du arealet som en blanding. Du kan derefter vælge at lade hver afgrøde tælle med i opfyldelsen af kravet om flere afgrødekategorier på bedriften. Læs mere om dette i Vejledning om Direkte arealstøtte, afsnit Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 8

9 6 Sådan beregnes arealet til grundbetaling I 2017 har du som noget nyt mulighed for at tegne ikke-støtteberettigede områder med som en del af din mark. Du skal sikre dig, at områderne er registreret på kortemaet Fradrag grundbetaling i IMK, så du ikke kommer til at søge grundbetaling til dem. Du kan rette fradragene i korttemaet ved at sende os et forslag om ændring af markblokken via IMK. Læs hvordan du gør i Brugerguide til IMK, afsnit 4. Når de ikke-støtteberettigede områder er registreret som Fradrag grundbetaling, bliver arealet til grundbetaling beregnet automatisk sådan: Indtegnet areal i IMK (kolonne A4) - Areal med Fradrag grundbetaling fra IMK - Areal, der fratrækkes på grund af markblokkens støtteprocent i IMK = Areal til grundbetaling (kolonne A5) I nogle markblokke har vi registreret et støtteberettiget areal på 0,00. Det skyldes at markblokkens ikke-støtteberettigede areal (Taraareal) er lig med markblokkens areal, eller fordi støtteprocenten er nul. Marker i disse markblokke vil altid få 0,00 i kolonnen Areal til grundbetaling. På billedet herover er arealet til grundbetaling i kolonne A5 reduceret, fordi: Der er registreret et Fradrag grundbetaling på mark 1-1 Der er en støtteprocent på 0 procent for mark sådan retter du det støtteberettigede areal Du søger om grundbetaling til det areal, som fremgår af kolonnen Areal til grundbetaling i det Fællesskema, som du har sendt senest 16. maj Hvis arealet til grundbetaling er for stort eller for lille, skal du rette markblokken i IMK. Du tjekker, om følgende passer med virkeligheden: 9

10 Om ikke-støtteberettigede områder større end 500 m 2 er tegnet korrekt ind på korttemaet Fradrag grundbetaling. Om markblokkens støtteprocent er korrekt. Om der er registreret ikke-støtteberettigede areal (taraareal) i markblokken. Hvis der er fejl i markblokken, sender du et forslag til ændring af den via IMK. 6.2 Sådan ser du ikke-støtteberettigede områder i markblokken Sådan ser du Fradrag grundbetaling : Åbn markkortet. Klik på Korttemaer. Klik på Grundbetaling, MFO og grønne krav. 10

11 Sådan ser du støtteprocent og ikke-støtteberettiget areal (taraareal): Klik på Vis Info i markkortet. Vælg Markblokke gældende. Tara er det ikke støtteberettigede areal i markblokken, hvis der ikke er tale om permanent græs. Støtteprocent er sat på, hvis der er tale om permanent græs. Hvis markblokken slet ikke er støtteberettiget, har den 0 Procent. 7 Marker under 0,30 ha Du skal indtegne og anmelde alle landbrugsarealer, også marker under 0,30 ha. Marker under 0,30 ha tæller med, når du skal opfylde de grønne krav. Du kan dog kun søge grundbetaling til en mark under 0,30 ha, hvis følgende betingelser er opfyldt: Du har indtegnet marken, så den dele markgrænse med en anden mark, hvor du også søger om grundbetaling (se billede herunder), de to marker begge er i omdrift, begge er permanente græsarealer, eller begge er lavskov, de to marker udgør tilsammen 0,30 ha eller derover, markerne ligger i samme markblok, og der er en støtteberettiget passage mellem markerne, fx i et læhegn. Passagen skal være mindst 4 m bred. I 2017 vil skemakontrollen blokere for, at du kan søge grundbetaling for marker under 0,30 ha, som ikke deler markgrænse med en anden mark i IMK, så de tilsammen udgør mindst 0,30 ha. Derfor skal du allerede i markkortet sørge for, at de to marker har en sammenhængende 11

12 markgrænse, hvis du vil søge grundbetaling. Det kan du gøre ved at tegne den ene marks side ind over den anden mark. IMK opretter derved markerne, så de deler grænser. Sådan gør du: Når du redigerer marken under 0,30 ha, skal du trække de sorte punkter et godt stykke ind i nabomarken og ud over markblokkens grænse. Når du gemmer indtegningen, vil IMK automatisk lægge de to markgrænser sammen til én streg. Hvis en mark er mindre end 0,30 ha, fordi en markblokgrænse er tegnet forkert, indsender du et forslag til ændring af markblokken. Du kan skrive en kommentar i Internet Markkort om, at du ønsker at lægge marken sammen med en anden mark. Vi skal have dit ændringsforslag senest på fristen for ændringer. Husk at opdatere dit Fællesskema og sende det igen senest på fristen for ændringer. Gå til oversigt over frister for ansøgning om støtte Har du arealer med lukket væksthuse med dyrkning af afgrøder i bundjorden gælder grænsen på 0,3 ha ikke, og arealet skal indtegnes i egen markblok. 8 Marker med lavskov Alle marker, der blev anmeldt med lavskov i 2016, er nu indtegnet på et korttema i IMK. Oplysningen om årstal, hvor lavskoven er plantet eller stævnet, bliver derfor hentet ind i skemaet sammen med markerne. Derfor skal du kun udfylde årstallet, hvis du har stævnet arealet siden du indsendte sidste års Fællesskema. Sådan finder du korttemaet Lavskov : 12

13 Åbn markkortet Klik på Korttemaer i markkortet. Klik på Grundbetaling, MFO og grønne krav. Sæt hak i Lavskov nederst i listen. 9 GLM-søer og GLM-fortidsminder GLM-elementer er beskyttede fortidsminder, vandhuller og søer, inklusive randbeplantning, under m² som ligger i markblok. Du kan få grundbetaling til et GLM-element, når: det er registreret på korttema i IMK du tegner det med som en del af marken. Du skal ikke selv indtegne elementet, men tegne elementet og resten af marken som én mark. Du anmelder herefter marken med én afgrødekode. 13

14 Har du et GLM-element, som ikke er registreret, men som du mener er støtteberettiget, skal du indsende et forslag til ændring af markblokken via IMK. Det samme gælder hvis GLM-elementer er indtegnet forkert. Gå til guiden Sådan søger du støtte for GLM-søer, -vandhuller eller GLM-fortidsminder 10 Marker med vandboringer Almene vandboringer leverer eller har til formål at levere vand til 10 ejendomme eller mere. Ligger der en almen vandboring med beskyttelseszone på din mark, kan du søge om grundbetaling til arealet med boringen, hvis det overholder støttebetingelserne. Hvis du søger grundbetaling, skal du overholde kravet om årlig slåning eller afgræsning af arealet med boringen. Du skal huske at: arealet med vandboring og beskyttelseszone ikke har en kvælstofkvote, så det skal trækkes fra i din beregning af gødningskvoten hvis du har miljø- eller økologitilsagn for marken, gælder der særlige regler. Læs mere i Brugerguide til Internet Markkort. Du kan også bruge arealet med boringen til opfyldelse af dit grønne krav om 5 procent miljøfokusområde på bedriften, hvis du overholder reglerne for brakarealer. Brug afgrødekode 323 MFO udyrket areal ved vandboring. I brugerguiden for Internet Markkort kan du læse, hvordan du indtegner arealer med vandboringer. Gå til Brugerguide til Internet Markkort 11 Definition af en mark En mark er i markplanen defineret som: et sammenhængende areal inden for samme markblok, der opfylder alle de samme støttebetingelser, og som er anført på én og samme linje i fællesskemaet. Du kan søge flere støtteordninger for samme mark. Det kræver dog, at hele marken opfylder støttebetingelserne for alle de ordninger, du søger støtte under. Hvis en del af en mark ikke opfylder betingelserne for grundbetaling, men fx opfylder betingelserne for et miljøtilsagn, skal marken deles op. Du indtegner derfor to marker på markkortet, og du søger kun grundbetaling for den del af marken, som overholder støttebetingelserne. Du behøver dog ikke at dele marken op, hvis der er tale om områder registreret på korttemaet Fradrag grundbetaling i IMK. I markplanen er der én linje for hver mark. Linjen strækker sig over flere af fællesskemaets sider, og marknummer, areal og afgrøde går derfor igen på alle disse sider. Følgende sider er en del af markplanen: Markplan og grundbetaling 14

15 Randzoner, MFO-græsudlæg og efterafgrøder Opfyldelse af grønne krav Miljø- og økologtilsagn - udbetaling af tilskud Tilsagn under skovordningerne Økologi - markplan 15

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2]

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Udkast november 2017 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: [Navn] Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Colourbox Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard Nyt om grundbetaling og grøn støtte Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard 18 01 2016 1 Overblik 1. Støttebetingelser for grundbetaling m.m. 2. Miljøfokusområder 3. Flere afgrødekategorier Permanent græs

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr.

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2015 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 2 2 Er bedriften på 40,00 ha eller mere?... 3 3 Har du branchekode 682040 Udlejning af erhvervsejendomme?... 3 4 Mulighed

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 December 2017 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Kommentar gældende for Fællesskema 2019

Kommentar gældende for Fællesskema 2019 Afgrødekoder, der kan bruges på 5- og 20-ige tilsagnsordninger. e r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring 249 Udnyttet græs ved vandboring 253

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn Bilag 3 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018 NOTAT J.nr. 18-22120-000105 Ref. tobfel Den 29. maj 2018 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018

Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 Planteavlsnyt Vigtige datoer 1. januar til 30. juni 2018 18. jan. 2018 VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Fra 1. februar er det muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 December 2017 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 Januar 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2019

Vejledning om grøn støtte 2019 Vejledning om grøn støtte 2019 December 2018 Vejledning om grøn støtte 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i december 2018. Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2019

Vejledning om grøn støtte 2019 Vejledning om grøn støtte 2019 Januar 2019 Vejledning om grøn støtte 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018/2019. Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 September 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018 Vejledningen er opdateret i september 2018. Foto: Skyfish

Læs mere

Vejledning til Fællesskema februar 2013

Vejledning til Fællesskema februar 2013 Vejledning til Fællesskema 2013 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vejledning til Fællesskema 2013... 8 2. Nyt siden sidst... 11 Indsend i det rigtige CVR- eller CPR-nummer... 18 Er du ny ansøger,

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave august 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 1 1.2 Dokumentation... 3 2 Mulighed 1: Samlet omsætning... 3 2.1 Opdatér felt A... 3 3 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter...

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Instruks 3 Grønne krav

Instruks 3 Grønne krav Instruks 3 Grønne krav Krav om flere afgrødekategorier Krav om mindst 5% miljøfokusområder Opretholdelse af permanente græsarealer i miljøsårbare områder Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Instruks nr. 4 Grønne krav Instruks for kontrol af arealordningerne September 2016, vs. 3

Instruks nr. 4 Grønne krav Instruks for kontrol af arealordningerne September 2016, vs. 3 Instruks nr. 4 Grønne krav Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 September 2016, vs. 3 Maj 2016 Nyt siden sidst Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Team Fysisk Kontrol, Jordbrugskontrol, Center

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

IMK og markkort. Antal marker indtegnet i IMK: marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30%

IMK og markkort. Antal marker indtegnet i IMK: marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30% IMK og markkort 2008 Antal marker indtegnet i IMK: 370.000 marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30% En lidt ujævn geografisk fordeling IMK og markkort: Ansøgningsrunden 2009

Læs mere

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1 Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Maj, 2016, version 1 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Foto: Kenneth Dryden, Enden på Samsø ISBN: 978-87-7120-791-0 4 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til Fællesskema 2010

Vejledning til Fællesskema 2010 Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Kolofon Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

5. Hvilke arealer er ikke støtte-berettigede under grundbetalingen?... 97

5. Hvilke arealer er ikke støtte-berettigede under grundbetalingen?... 97 Indhold 1. Kort om direkte arealstøtte... 7 1.1 Oversigt over ordningerne for direkte arealstøtte... 7 1.2 Krav, der skal opfyldes for at få direkte arealstøtte... 7 1.3 Kort om ansøgning om direkte arealstøtte...

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Indhold 8.1 Hvad indeholder felterne?... 2 8.2 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 8.3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 8.3.1 Ombytning

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Instruks 3 Grønne krav

Instruks 3 Grønne krav Instruks 3 Grønne krav Krav om flere afgrødekategorier Krav om mindst 5% miljøfokusområder Opretholdelse af permanente græsarealer i miljøsårbare områder Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Instruks 3 Grønne krav

Instruks 3 Grønne krav Instruks 3 Grønne krav Krav om flere afgrødekategorier Krav om mindst 5% miljøfokusområder Opretholdelse af permanente græsarealer i miljøsårbare områder Instruks for kontrol af arealordninger og efterafgrøder

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema.

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema. Her beskrives, hvordan du tilknytter sidste års indsendte kort opretter et blankt markkort kopierer, sletter, importerer / eksporterer, tilknytter skifter mellem markkort Du kan åbne IMK enten gennem et

Læs mere