Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16"

Transkript

1 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016

2 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder Funktioner Hjælp Indtastning af tal og tekst Kolonner og rækker Listehåndtering Opbygning af formler Projektmappe Sideopsætning og udskriv Sideopsætning og udskriv Sortering Udskrive diagrammer KNORD Side 2

3 opbygge en formel med absolut cellereference (brug af $-tegn) Absolutte cellereferencer Markér den celle, hvori du vil indtaste formlen. Indtast et = for at begynde på formlen. Indtast celleadresser, regnefunktioner (+, -,, /) og om nødvendigt parenteser. Gør følgende ved hver af de celleadresser, der skal være absolutte: Placer markøren i eller ved cellereferencen. Tast F4 for at sætte $ (dollartegn) på. Tryk på ENTER for at afslutte indtastningen af formlen. Hvis der i cellen kun vises #### (nummertegn), må du udvide kolonnen for at kunne se resultatet.! Hvis Excel ikke accepterer formlen, eller hvis formlens resultat giver en fejl, må du kontrollere din indtastning, rette i formlen eller skrive formlen på ny. KNORD Side 3

4 Beskyttelse beskytte en celle En celle er som udgangspunkt altid afmærket, som værende låst. Låsningen virker først, når du beskytter arket. Skal cellen ikke være låst: Vælg fanen HJEM, gruppen Celler og knappen Formater. Klik på området Lås celle. Så er området omkring låsen ikke gult mere, og cellen er ikke låst. Herefter skal du udføre nedenstående punkt Beskytte et regneark beskytte et regneark Vælg fanen HJEM, gruppen Celler, Formatér og Beskyt ark. Hvis du ønsker det, kan du give en Adgangskode. Bemærk! Hvis du glemmer koden, kan regnearket ikke redigeres igen. Vælg eventuelt de funktioner, som arkets brugere skal have adgang til. Klik OK. ophæve beskyttelse af et regneark Vælg fanen GENNEMSE, gruppen Ændringer og knappen Fjern arkbeskyttelse Funktioner. Har du lavet en adgangskode, skal den angives for at fjerne beskyttelsen. KNORD Side 4

5 beskytte en projektmappe (beskytter kun mod ændring af arknavne, indsættelse af ekstra ark, sletning af ark) Vælg fanen GEMMENSE, gruppen Ændringer og knappen Beskyt projektmappe. I listen vælges Struktur og Vinduers. Hvis du ønsker det, kan du give en Adgangskode. Bemærk! Hvis du glemmer koden, kan projektmappen ikke redigeres igen. ophæve beskyttelse af en projektmappe Vælg fanen GENNEMSE, gruppen Ændringer og knappen Beskyt projektmappe. Har du angivet en adgangskode, skal den indtastes for at fjerne beskyttelsen. KNORD Side 5

6 Diagram oprette et diagram baseret på det område, som du har markeret Markér det område, som indeholder de data, der skal afbildes. Vælg fanen INDSÆT, gruppen Diagram, og klik på knappen til den diagramtype der ønskes. Foretag valg af udseende i menuen der kommer frem. flytte diagrammet på arket Markér diagrammet. ændre placeringen af diagrammet Klik på diagrammet. Peg med musen på kanten af diagrammet, så markøren bliver en firehovedet pil. Flyt diagrammet ved at trække med musen. I den kontekstafhængige DIAGRAMVÆRKTØJER vælges fanen Design. Klik på knappen Flyt diagram i gruppen Placering. Vælg mellem Som objekt i og Som nyt ark. ændre diagrammets størrelse Markér diagrammet. Klik med musen på et af håndtagene på diagrammets kant, så markøren bliver til en tohovedet pil. Lav diagrammet større eller mindre ved at trække med musen. vælge en anden diagramtype Markér diagrammet. I den kontekstafhængige DIAGRAMVÆRKTØJER vælges fanen DESIGN. Klik på knappen Skift diagramtype i gruppen Type. Vælg kategori og type i den viste dialogboks. Afslut med OK. slette et diagram, som du har oprettet Markér diagrammet. Tryk på Delete-tasten på tastaturet. redigere i et eksisterende diagram Markér diagrammet I den kontekstafhængige DIAGRAMVÆRKTØJER vælges fanen inden for det område du ønsker at redigere, herefter klikkes der på knappen for det, der skal ændres. KNORD Side 6

7 Flyt og kopiér kopiere data fra en eller flere celler til en eller flere andre celler i det samme regneark eller i et andet regneark Markér den eller de celler, som du vil kopiere indholdet af. Vælg fanen HJEM, området Udklipsholder. Klik på knappen for at kopiere Anbring markøren i den celle, hvor kopien skal placeres. Vælg knappen Sæt ind. flytte data i en eller flere celler fra én placering til en anden placering i det samme eller et andet regneark Markér den eller de celler, som du vil flytte indholdet af. Vælg fanen HJEM, området Udklipsholder Klik på knappen for at klippe. Anbring markøren i den celle, hvor udklippet skal placeres (hvis du har kopieret flere celler, placerer du markøren i det øverste venstre hjørne af det område, hvor kopien skal sættes ind). Vælg knappen Sæt ind. Knappen Sæt ind er opdelt i 2 dele. Den øverste del med ikonet sætter det kopierede ind, den nederste del giver flere muligheder. Fx kan du vælge at fravælge formater, indsætte værdier eller rotere dine data. kopiere med musen Markér den celle eller det område, der indeholder de data, som udfyldningen skal baseres på. Placer musemarkøren i nederste højre hjørne af cellen eller området, indtil musemarkøren bliver til et tyndt kors. Træk for at markere det område, der skal udfyldes. Slip musetasten. KNORD Side 7

8 anvende Fyld serie: januar februar marts 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Markér den celle eller det område, der indeholder de data, som udfyldningen skal baseres på. Placer musemarkøren i nederste højre hjørne af cellen eller området, indtil musemarkøren bliver til et tyndt kors (se ovenfor). Træk for at markere det område, der skal udfyldes. Slip musetasten. kopiere formater ved hjælp af Formatpensel Markér området med den formatering, som du vil kopiere. Vælg fanen HJEM, området Udklipsholder Klik på knappen Formatpensel. Nu ændres musemarkøren til et hvidt kryds og en pensel Markér ( mal ) de områder, som du vil kopiere formateringen til.! Hvis du skal formatere flere, uafhængige områder med samme format, skal du dobbeltklikke på Formatpensel. Når du er færdig med at male, skal du aflevere penslen igen ved at trykke Esc. KNORD Side 8

9 Formatering ændre udseendet på indholdet i celler Markér de celler, som du vil formatere. Vælg fanen HJEM og dialogboksstarteren i gruppen Tal. vise tal på en bestemt måde, f.eks. med et fast antal decimaler, valuta, procent, dato osv. Vælg fanebladet for den kategori af egenskaber, som du vil ændre. Foretag ændringerne, og afslut med OK. Slå markeringen fra. Du kan også komme til dialogboksen ved at højreklikke og vælge Formater celler. Markér de celler, som du vil formatere. Vælg fanen HJEM og området Tal. fremhæve indholdet i celler med en anden skrifttype/farve/størrelse for at gøre regnearket mere læsevenligt Foretag dit valg via den øverste boks eller en af knapperne. Slå markeringen fra. Markér de celler, som du vil formatere. Vælg fanen HJEM og området Skrifttype. Foretag ændringerne af skriftsnit, -størrelse, -farve og udseende. Slå markeringen fra. KNORD Side 9

10 formatere en del af et celleindhold med andre effekter, f.eks. hvis der skal stå m 2 flette og centrere tekst over flere celler vise tekst over flere linjer i cellen vise tekst over flere linjer i cellen Markér cellen. Tast F2. Markér den del af teksten, der skal formateres. Vælg fanen HJEM og området Skrifttype. Klik på dialogboksstarteren. Foretag valg af Effekter. Afslut med Enter. Markér den celle, som indeholder teksten og cellerne i de tilstødende kolonner, som teksten skal centreres på tværs af. Vælg fanen HJEM og området Justering. Klik på knappen Flet og centrer Hvis der klikkes på den lille pil, er der flere muligheder.! Du bestemmer selv, hvor der skal skiftes linje. Indtast første linje i cellen. Brug ALT+ENTER til linjeskift. Indtast næste linje. Brug ALT+ENTER til linjeskift. Tast ENTER, når indtastningen er færdig.! Excel ombryder selv teksten afhængig af cellebredder. placere teksten i cellen på en anden måde end standarden Tekstretning, lodret, vandret justering Markér de celler, som du vil formatere. Vælg fanen HJEM og området Justering. Klik på knappen Ombryd tekst Markér de celler, som du vil formatere. Vælg fanen HJEM og området Justering. Klik på knappen Juster. Foretag valg af justeringen. Slå markeringen fra. KNORD Side 10

11 bruge autoformatering Markér de celler, som du vil formatere. Vælg fanen HJEM og området Typografier. Klik på knappen Formatér som tabel. Vælg et af de foruddefinerede autoformater. Læg mærke til, at der nu er kommet en kontekstafhængig fane. Her kan der foretages ændringer at designet. Hvis du vil af med autoformatet, vælger du Ryd (nederst på oversigten). Du kan stadig selv formatere videre på det formaterede område. fjerne autoformatering Markér de celler der indeholder autoformateringen. Så vises Tabelværktøjer og fanen DESIGN Klik på knappen Mere i gruppen Tabeltypografier under fanen DESIGN. Klik på Ryd nederst i listen. anvende kanter omkring celler Markér de celler, som du vil formatere. Vælg fanen HJEM og området Skrifttype. Klik på den lille pil i knappen Kant Foretag valg. Der kan også klikkes på Flere kanter nederst på listen. Vælg Streg, Farve og placering af rammen. Afslut med OK. Slå markeringen fra. KNORD Side 11

12 anvende udfyldningsfarve i celler Markér de celler, som du vil formatere. Vælg fanen HJEM og området Skrifttype. fjerne formateringen fra en celle og gendanne standardformaterne Klik på den lille pil i knappen Fyldfarve. Vælg farve. Ophæv markeringen. Eller Klik på dialogboksvælgeren under Skrifttype. Vælg fanen Fyld Så er det muligt at vælge Mønstre og Effekter Markér de celler, som formateringen skal fjernes fra. Vælg fanen HJEM og området Redigering. Klik på knappen Ryd. Vælg Ryd formater. KNORD Side 12

13 Frys ruder fastholde kolonneoverskrifterne Vælg fanen VIS og området Vindue. Klik på knappen Frys ruder. Vælg Frys første kolonne. fastholde rækkeoverskrifterne Vælg fanen VIS og området Vindue. Klik på knappen Frys ruder. Vælg Frys øverste række. fastholde både række- og kolonneoverskrifter Markér cellen som ovenfor. Vælg fanen VIS og området Vindue. Klik på knappen Frys ruder. Vælg Frys ruder. fjerne frysning af ruder Vælg fanen VIS og området Vindue. Klik på knappen Frys ruder. Vælg Frigør ruder. KNORD Side 13

14 Funktioner anvende Autosum Placer markøren i den celle, hvor resultatet af autosum skal vises. Klik på knappen Autosum, som er på fanen HJEM under gruppen Redigering. Markér det område, hvor du vil have tallene lagt sammen. Tjek i formlen, om det er de rigtige celler, du har valgt. Tryk Enter for at afslutte. indsætte en funktion Placer markøren i den celle, hvor funktionen skal indsættes. Klik på knappen i formellinjen. Se på kategorien Senest anvendt, om den funktion, som du ønsker, findes her. Klik på en funktion i listen Vælg funktion. Klik på OK. Udfyld dialogboksen med de krævede oplysninger. Klik på OK. Findes den ønskede funktion ikke i kategorien Senest anvendt, vælger du den relevante kategori eller kategorien Alle. Så gennemføres den samme procedure, som er beskrevet ovenfor. ændre/redigere i en tidligere indsat funktion slette en funktion helt have hjælp til en funktion Markér cellen, og klik på f x knappen igen, eller tryk på F2 (RET). Rediger funktionen ved at angive de ønskede rettelser. Tryk på ENTER. Markér den eller de celler, som du vil slette indholdet af. Tryk på DELETE-tasten på tastaturet. Klik på Hjælp til denne funktion. KNORD Side 14

15 Hjælp starte Hjælp Tast F1. eller Vælg knappen Hjælp. søge hjælp direkte til helt specifikke problemer inden for et område udskrive hjælpen gå til forrige/næste hjælpeside Vælg. Indtast dit spørgsmål i rubrikken, og klik på Søg. Markér i listen over resultater det emne, som du ønsker at se. Klik på. Klik på. KNORD Side 15

16 Indtastning af tal og tekst indtaste tal og tekst Placer markøren i den celle, hvor du vil indtaste data. Indtast dataene. Tryk på Enter, eller tryk på for at bekræfte indtastningen. indtaste tal som tekst, f.eks. årstallet 2000 Placer markøren i den celle, hvor du vil indtaste tallene. Start indtastningen med (apostrof). Indtast tallene. Tryk på Enter, eller tryk på for at bekræfte indtastningen. slette indholdet i en eller flere celler Markér cellen/cellerne. Tryk på Delete-tasten på tastaturet. annullere en indtastning undervejs, mens du indtaster i cellen ændre/redigere i allerede indtastet tekst og tal Tryk på Esc. Dobbeltklik på den celle, hvis indhold skal ændres, eller markér cellen, og tryk på F2 (RET). Rediger indtastningen ved at angive de ønskede rettelser. Tryk på Enter. KNORD Side 16

17 Kolonner og rækker markere de kolonner/rækker, som du vil ændre bredde/højde på Markér hele den kolonne, der skal rykkes ud mod højre. eller Markér den række, der skal rykkes nedad. Hvis du vil ændre flere på én gang, skal du markere dem alle sammen. Hvis det er kolonner/rækker, der ikke er placeret ved siden af hinanden, skal du bruge Ctrl-tasten og så klikke på de rækker/kolonner, der skal ændres. indsætte nye kolonner/rækker i det regneark, som du er i gang med Markér hvor de skal indsættes Vælg fanen HJEM, gruppen Celler og knappen Indsæt. Du kan klikke øverst på knappen, så indsættes der celler. Du kan vælge hvad der skal indsættes ved at klikke på den lille pil ved knappen eller Klik på højre musetast. Vælg Indsæt fra genvejsmenuen.! Hvis du ønsker at indsætte mere end én kolonne/række, kan du markere det ønskede antal, inden du indsætter. slette en kolonne eller en række Markér hvor der skal slettes. Vælg fanen HJEM, gruppen Celler og knappen Slet. Klik på den lille pil og vælg hvad du vil slette.! Hvis du ønsker mere end én kolonne/række slettet, kan du markere det ønskede antal, inden du sletter. KNORD Side 17

18 ændre kolonnebredden/rækkehøjden for at tilpasse kolonnerne/rækkerne til de data, der arbejdes med ændre kolonnebredde/rækkehøjde til en brugerbestemt bredde Vælg fanen HJEM, gruppen Celler og knappen Formater. Klik på Tilpas rækkehøjde automatisk eller Tilpas kolonnebredde automatisk. eller Peg med musen på den højre kolonnevæg hhv. nederste rækkeafgrænsning i den kolonne hhv. række, der skal tilpasses, og dobbeltklik. Flyt musemarkøren til kolonnenavnet i toppen af kolonnen. Bevæg markøren, så den peger direkte på den linje, der adskiller kolonnen fra den næste. Nu skifter musemarkøren udseende. Hold venstre musetast nede, og træk kolonnen /rækken til den ønskede bredde/højde. Hvis du ønsker at ændre bredden på flere kolonner samtidigt, kan du markere det ønskede antal, inden du ændrer bredden. eller Vælg fanen HJEM, gruppen Celler og knappen Formater. Klik på Kolonnebredde eller Rækkehøjde. Indtast den ønskede bredde/højde i dialogboksen. Afslut med OK. KNORD Side 18

19 Listehåndtering beholde kolonneoverskrifter/rækketitler sortere listen Stil dig i en celle, f.eks. B2. Vælg Fanen Vis og gruppen Vindue. Vælg knappen Frys Ruder. Vælg Frys ruder. Alt ovenover og til venstre for vil nu være fastfrosset. Stil dig et tilfældigt sted i listen. (Der må IKKE være markeret noget). Vælg fanen HJEM og gruppen Redigering. Klik på knappen Sorter og filtrer. Vælg Filtrer. Vælg hvilken kolonne og hvordan det skal sorteres. forberede en søgning i listen søge i listen anvende brugerdefinerede søgninger Stil dig et tilfældigt sted i listen. (Der må IKKE være markeret noget). Vælg fanen HJEM og gruppen Redigering. Klik på knappen Sorter og filtrer. Klik på drop down-pilen ud for det relevante søgekriterium, f.eks. efternavn. I listen fjerner du markeringen i Marker alt. Marker boksen ud for det du ønsker at søge Udskriv evt. søgeresultatet. Efter søgningen markerer du igen Marker alt. Klik på drop down-pilen ud for det relevante søgekriterium, f.eks. efternavn. Vælg Tekstfiltrer og Brugerdefineret filter. Definer dine søgekriterier bemærk brugen af? og *. Udskriv evt. søgeresultatet. Efter søgningen klikker du igen på drop down-pilen, og vælger nu Fjern filter fra. Læg også mærke til de færdige søgninger, som du også kan bruge. KNORD Side 19

20 Opbygning af formler foretage nogle beregninger ved indbygning af formler i én eller flere celler Markér den celle, hvori du vil indtaste formlen. Indtast et = for at begynde på formlen. Indtast de celleadresser, som indgår i formlen adskilt af de relevante regnefunktioner (+, -,, /) og om nødvendigt parenteser. Tryk på Enter for at afslutte indtastningen af formlen. Hvis der i cellen kun vises ### (nummertegn), må du udvide kolonnen for at kunne se resultatet.! Hvis Excel ikke accepterer formlen og f.eks. viser dig fejlen #REFERENCE eller #VÆRDI, må du kontrollere din formel. Brug F2 og se, hvad formlen refererer til (cellerne er markeret med farver). bruge musen til at udpege celleadresser under opbygning af formler ændre/redigere i en allerede indtastet formel Markér den celle, hvori du vil indtaste formlen. Indtast et + eller = for at begynde på formlen. Klik på den første celle, indtast regnefunktioner (+, -,, /) og om nødvendigt parenteser, klik på den næste celle, indtast regnefunktionen osv. Tryk på ENTER for at afslutte indtastningen af formlen. Hvis der i cellen kun vises ### (nummertegn), må du udvide kolonnen for at kunne se resultatet. Hvis Excel ikke accepterer formlen og f.eks. viser dig fejlen #REFERENCE eller #VÆRDI, må du kontrollere din formel. Brug F2 og se, hvad formlen refererer til. Dobbeltklik på cellen, som indeholder formlen, eller markér cellen, og tryk på F2 (RET). Brug piletasterne eller musen til at flytte indsætningspunktet til den ønskede position. Redigér formlen ved at angive de ønskede rettelser. Tryk på ENTER, når alle rettelser er udført. slette en formel helt Markér den eller de celler, som du vil slette indholdet af. Tryk på Delete-tasten på tastaturet. KNORD Side 20

21 bruge fejlkontrol af formler - I-mærke. Klik i den pågældende celle, hvor den grønne trekant vises. Klik på det lille I-mærke (lille gul firkant). Nedenstående tekst variere alt efter fejl Vælg en af mulighederne. slå Excels fejlkontrol fra Klik på fanen FILER, vælg Indstillinger. Vælg punktet Formler i venstre side. Fjern afmærkning i Aktivér fejlkontrol i baggrunden under området Fejlkontrol. KNORD Side 21

22 Projektmappe oprette en ny projektmappe Vælg fanen FILER og klik på Ny Klik på Tom projektmappe åbne en eksisterende projektmappe Vælg fanen FILER og klik på Åbn Markér drevet og mappen for filens placering Markér filnavnet på listen. Klik på Åbn.! Du kan også åbne en af de senest åbnede filer ved at vælge Seneste projektmapper gemme et regneark for første gang gemme et tidligere gemt regneark, men nu med nye ændringer/tilføjelser Vælg fanen FILER og klik på Gem, eller klik på knappen i Hurtig adgang. Angiv placering af filen (sti) Skriv dokumentets navn i boksen Filnavn: Klik på Gem. Vælg fanen FILER og klik på Gem, eller klik på knappen i Hurtig adgang.! Regnearket gemmes nu automatisk, og overskriver det, som du sidst gemte med dette navn. gemme et regneark, som allerede har et filnavn under et nyt filnavn Vælg fanen FILER og klik på Gem som Angiv placering af filen Skriv dokumentets navn i boksen Filnavn: Ved at dobbeltklikke direkte i boksen for filnavn kan du skrive oveni. Vælg knappen Gem i dialogboksen. KNORD Side 22

23 lukke et regneark Vælg fanen FILER og klik på Luk. Vælg en af følgende indstillinger: Gem gemmer alle ændringer i filen, før Excel lukkes. Hvis du har oprettet en ny fil, kommer dialogboksen Gem som frem, hvor du kan skrive navnet på den nye fil, før programmet lukkes. Gem ikke lukker filen uden at gemme ændringer. Annullér bevirker, at du vender tilbage til regnearket uden at gemme de aktive filer. Du kan så på et senere tidspunkt gemme dine ændringer. afslutte Excel Vælg fanen FILER, og klik på Luk.. (programmet lukkes først når du har lukket/afsluttet alle de åbne regneark)! Hvis du har åbne filer, der er ændret, efter du har gemt dem, vil du blive spurgt, om du ønsker at gemme ændringerne inden du afslutter. KNORD Side 23

24 Sideopsætning og udskriv udskrive regnearket Vælg fanen FILER og klik på Udskriv På denne side kan du foretage forskellige indstillinger i forbindelse med din udskrift. Se de forskellige muligheder nedenfor. Klik på knappen Tjek udskriften i højre side inden du sender dit arbejde til printeren. KNORD Side 24

25 Valg af udskriftsområde Vælg, om du vil udskrive Aktive ark, Hele projektmappen eller det markerede. udskrive flere kopier Angiv antal kopier i feltet Kopier udskrive på liggende A4 Vælg stående eller liggende papirformat under punktet Indstillinger tilpasse udskrift til én side Vælg skalering under Indstillinger. ændre på margener Klik på punktet Margener under Sideopsætning. Vælg et af de foruddefinerede formater eller Vælg Brugerdefinerede margener og indtast de ønskede værdier. KNORD Side 25

26 centrere opstillingen på udskriften Klik på Sideopsætning nederst Klik på fanen Margener. Afkryds i Centrer på siden Vandret og/eller Lodret I dialogboksen. tilføje tekst, oplysninger m.v. placeret øverst og/eller nederst på papiret som henholdsvis sidehoved og sidefod, således at disse informationer vises på alle udskrevne sider af dette regneark indsætte dato eller sidetal i sidehoved eller sidefod Vælg fanen INDSÆT og gruppen Tekst. Klik på knappen Sidehoved og sidefod. Klik i det område du ønsker det skal placeres, og udfyld med tekst og koder. Formater evt. teksten. Klik uden for sidehoved eller sidefod, når du er færdig. Vælg fanen INDSÆT og gruppen Tekst. Klik på knappen Sidehoved og sidefod. Placér markøren, hvor det ønskede felt skal stå. Klik på knappen til den funktion der skal indsættes. Klik uden for sidehoved eller sidefod, når du er færdig. KNORD Side 26

27 Sideopsætning og udskriv ændre formateringen på oplysningerne i sidehoved og sidefod udskrive med gitterlinjer og/eller række og kolonnerammer Markér teksten Vælg fanen HJEM og gruppen Skrifttype. Foretag den ønskede formatering. Vælg fanen SIDELAYOUT og gruppen Arkindstillinger. Ved Gitterlinjer skal der markeres ud for Udskriv som vist ovenfor. udskrive regnearkets formler Vælg fanen FORMLER og området Formelrevision. Klik på knappen Vis formler. Fjern markeringen igen efter udskriften, det gør du ved at klikke på knappen igen. indsætte et sideskift Markér den celle, der skal være den første på næste side. Vælg fanen SIDELAYOUT og gruppen Sideopsætning. Klik på knappen Skift. Vælg Indsæt sideskift. fjerne et sideskift Markér den celle, der er den første på den side, hvor du vil fjerne sideskiftet før. Vælg fanen SIDELAYOUT og gruppen Sideopsætning. Klik på knappen Skift. Vælg Fjern sideskift. se udskriften før udskriften til papir Vælg fanen FILER, Udskriv se, hvor mange sider udskriften er på Vælg fanen FILER, Udskriv Nederst på siden kan du se, hvor mange sider der er.. kun udskrive en del af arket Markér den del af opstillingen, der skal udskrives. Vælg fanen FILER, UDSKRIV. Vælg Udskriv markering. Skriv ud. KNORD Side 27

28 Sortering sortere data efter en enkelt kolonne Placer markøren et sted i kolonnen med de data, som du vil sortere efter (det er vigtigt, at du ikke markerer noget). Vælg fanen DATA Klik på en af sorteringsknapperne i gruppen Sorter og filtrer sortere data efter flere kolonner Placer markøren et vilkårligt sted listen (det er vigtigt, at du ikke markerer noget). Vælg fanen DATA og området Sortér og filtrér. Klik på knappen Sorter. Tilføje og slette niveauer Hvad skal der sorteres efter Hvilken rækkefølge Afslut med OK. KNORD Side 28

29 Udskrive diagrammer udskrive et diagram alene Markér diagrammet. udskrive diagram og data på samme ark papir Vælg fanen FILER og Udskriv. Klik på knappen Udskriv Stå på arbejdsarket med de ønskede data og diagrammer. Vælg fanen FILER. Klik på Udskriv.! Tjek altid udskriften, før du udskriver. Flyt evt. diagrammet, eller tilpas dets størrelse, så begge dele kan være på papiret. KNORD Side 29

30 Stikordsregister absolut cellereference... 3 afslutte anden diagramtype... 6 autoformatering autosum beskytte en celle... 4 beskytte en projektmappe... 5 beskytte et regneark... 4 brugerdefinerede søgninger centrere opstillingen centrere tekst på tværs af kolonner dato... 9 decimaler... 9 diagram... 6 flytte... 6 oprette et diagram... 6 farve... 9 fastholde kolonneoverskrifterne fejlkontrol fejlkontrol af formler fjerne et sideskift fjerne formateringen fjerne frysning af ruder flere linjer i cellen flytte data... 7 foretage nogle beregninger formatpensel... 8 fremhæve indholdet... 9 frysning af ruder funktion fyld serie... 8 hjælp I-mærke indsætte dato indsætte nye kolonner/rækker indtaste tal og tekst indtaste tal som tekst kanter kopiere data... 7 kopiere format... 8 kopiere med musen... 7 lukke markere de kolonner/rækker ophæve beskyttelse... 5 ophæve beskyttelse af et regneark... 4 oprette en ny projektmappe placere teksten procent... 9 redigere i et diagram... 6 rækkeoverskrifterne se udskriften sidefod sidehoved sideskift skriftattributter slette slette en formel slette en funktion slette en kolonne slette en række slette et diagram... 6 sortere data gemme sortere listen erfa Side 30

31 størrelse... 9 søge i listen søgning i listen tilpasse udskriften til én side udfyldningsfarve udskrive udskrive en del af arket udskrive et diagram udskrive hjælp udskrive med gitterlinjer udskrive regnearkets formler udskrive række- og kolonnerammer valuta... 9 ændre diagrammets størrelse... 6 ændre kolonnebredden/rækkehøjden ændre placeringen af diagrammet... 6 ændre på margener ændre udseendet... 9 ændre/redigere åbne udskrive på liggende A erfa Side 31

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2007

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2007 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Juli 2007 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb januar 2018 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Lynvejledninger Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Juni 2017 2 Indholdsfortegnelse Brugerdefinerede beregninger... 5 Eksterne data... 6 Filtrer data... 7 Filtrer data (fortsat)... 8 Filtrer

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Disposition for kursus i Word 2007 Grafik Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Hurtige dele Demo Tekst og grafik Indsæt felt med Hurtige dele Øvelser Tekst

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls 18-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag

Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag Hjertelig velkommen til - 1. kursusdag Instruktør: John Holm Medhjælper-underviser?? Vi er alle frivillige i Ældre Sagen 1 Kurset er over 5 mandage 30. september 7. oktober 14. oktober 21. oktober 28.

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1 Huskesedler til Microsoft Word 2016 December 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 5 Autokorrektur... 6 Billede... 7 Dokumenthåndtering... 8 Flyt, kopier og sæt ind... 9 Flyt og

Læs mere

2. Formatering og layout. Formatering og layout

2. Formatering og layout. Formatering og layout Formatering og layout At arbejde i regneark er helt anderledes end at arbejde i tekstbehandling. Et regneark kan mange flere ting end tekstbehandlingen kan. Man siger at dets funktionalitet er meget større

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Statistikmodul i WinPLC

Statistikmodul i WinPLC Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN B o x p l o t Side 1

Jørn Blok og GeGe Forlag ISBN B o x p l o t Side 1 B o x p l o t Side B o x p l o t Side Det er yderst vigtigt, at I læser de næste tre sider med huskeregler grundigt igennem, inden I går i gang med at lave diagrammet Værd at vide om Boxplot Hvis I flytter

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls 12-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Makroer. Ændre makrosikkerhed

Makroer. Ændre makrosikkerhed Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse

Arbejdsmarkedsuddannelse Arbejdsmarkedsuddannelse Anvendelse af regneark til enkle beregninger /16 September 2016 Arbejdsmarkedsuddannelse Anvendelse af regneark til enkle beregninger Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere