Financial Literacy 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Financial Literacy 2016"

Transkript

1 Financial Literacy 2016 Undersøgelse om børns forhold til og viden om penge Gennemført blandt børn i alderen år i perioden den marts 2016.

2 Indhold 3 Hovedkonklusioner 9 Baggrund og metode 14 Uddybning af resultater 38 Kontakt YouGov 2

3 3 Hovedkonklusioner

4 Hovedkonklusioner Fokus på penge og økonomi i familien 49 procent af børnene mellem år taler med deres forældre om familiens økonomi mindst en gang om måneden. Hver fjerde barn mellem år taler med sine forældre om, hvad han eller hun bruger sine egne penge på mindst en gang om ugen (24%). Børns viden om penge afstedkommes først og fremmest af, at deres forældre lærer dem om penge (76%). En del børn lærer også om penge ved selv at have penge, som de sparer op eller bruger (68%). 6 ud 10 børn mellem år kunne godt tænke sig at lære mere om penge (63%). 4

5 Hovedkonklusioner Lommepenge Flest børn mellem år får mellem kr. (27%) i lommepenge af deres forældre om måneden. De årige får generelt højere lommepengebeløb end de årige. Mange børn mellem år skal udføre forskellige huslige pligter for at få lommepenge. De mest udførte pligter blandt børnene er husligt arbejde (57%), at rydde op på sit værelse (52%) og at dække bord/tage ud af bordet (49%). 57 procent af børnene får lommepenge ved at få dem i hånden som kontanter, mens 37 procent får lommepengene sat ind på en konto. Blandt de årige får hver femte lommepenge overført via tjenester som MobilePay og Swipp (21%). 9 ud af 10 børn mellem år sparer op, hvis der er noget, de gerne vil have (88%) 5

6 Hovedkonklusioner Børn som forbrugere 47 procent af børn mellem år oplever ofte, at deres mor og far siger nej til ting, de gerne vil have. Derfor vælger børnene i stedet enten at spare op (24%) eller at ønske sig (23%) det, de gerne vil have. 7 ud af 10 børn tilkendegiver, at deres forældre bestemmer over, hvad de bruger deres penge på (69%). Forældrene bestemmer især over, hvad børnene bruger deres penge på, når det vedrører køb af større ting (5) 23 procent af børnene handler selv eller sammen med deres forældre på internettet mindst en gang om måneden. 12 procent af børnene har prøvet at blive snydt i forbindelse med køb på internettet. 6

7 Hovedkonklusioner Holdninger til kontanter Når det gælder foretrukne betalingsformer i en butik, foretrækker flest børn at betale med fysiske penge/kontanter (44%). Hver tredje barn foretrækker at betale med et dankort/andet kreditkort () i en butik. Der er væsentlige forskelle de to aldersgrupper imellem, når det gælder foretrukne betalingsformer. Sammenlignet med børn i alderen år () foretrækker næsten dobbelt så mange børn i alderen år (58%) at betale med fysiske penge/kontanter i en butik. Omvendt er dankort/andet kreditkort den klart mest foretrukne betalingsmetode blandt børn i alderen år (41%), mens markant færre børn i alderen år (17%) foretrækker denne betalingsmetode. Dobbelt så mange af de årige (17%) som de årige (9%) foretrækker at betale med MobilePay/Swipp. 7

8 Hovedkonklusioner Viden om penge og privatøkonomi 47 procent af børnene ved, at en rente er prisen for at låne penge. Der er samtidig en stor andel på 32%, der ikke ved, hvad en rente er. 7 ud af 10 børn tror, at man kommer at skylde banken flere penge (74%), hvis man ikke tilbagebetaler penge, man har lånt i banken. Knap 1 ud af 10 tror, at man kommer i fængsel (7%), og at man ikke kan få et Dankort (7%). hvis man ikke tilbagebetaler penge, man har lånt i banken Det er ikke soleklart for børnene, hvad et budget er. 42 procent af børnene tror rigtigt, at et budget er en oversigt over ens indtægter og udgifter. Der er dog 21 procent, der tror, at et budget er en oversigt over ens udgifter, og 30 procent, der ikke ved, hvad er budget er. 1 ud af 10 børn har hørt om faste og variable omkostninger (11%). Vidensniveauet om faste og variable omkostninger er markant højere blandt børn i alderen år (18%) end blandt børn i alderen år (4%). 8

9 9 Baggrund og metode

10 Formål med undersøgelsen YouGov har gennemført en spørgeskemaundersøgelse for Danske Bank med det formål at undersøge børns forhold til og viden om penge og økonomi. Undersøgelsen afdækker følgende aspekter: Fokus på penge og økonomi i familien Lommepenge Børn som forbrugere Holdning til kontanter Viden om penge og privatøkonomi 10 f

11 Metodespecifikationer Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Børnenes forældre blev kontaktet via med et link til et online-spørgeskema, som de blev bedt om at få deres børn til at besvare. Målgruppe og antal svar Stikprøven består af 605 børn i alderen år. Ud af disse interview er 298 med børn i alderen år og 307 med børn i alderen år. Vejning af data Undersøgelsens data er vejet på dimensionerne køn og alder på baggrund af et ideal for Danmarks Statistik for børn i alderen år. Det betyder, at resultaterne er repræsentative for børn i alderen år i forhold til køn og alder. Nedenfor ses en oversigt over datamaterialets uvejede og vejede sammensætning i forhold til køn og alder. Sammensætning af stikprøven Uvejet Antal (uvejet) Vejet Antal (vejet) Offentliggørelse af resultater Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som kilde. Forud for offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov have pressemeddelelsen eller anden brug af resultaterne til godkendelse. Formålet hermed er alene at sikre, at vi analyseteknisk kan stå inde for brugen af resultaterne. Køn Pige Dreng Alder 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 51,7% 48,3% 13,7% 16,5% 21,3% 17,4% 16,2% 14,9% ,9% 51,1% 16,5% 16,5% 16,3% 16,6% 17,1% 17% Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i perioden marts 2016 i alt gennemført 605 CAWI-interview med børn i alderen år. 11 f

12 12 Læsning af tabelsættet

13 Fremstilling og tolkning af data Grafisk fremstilling af resultater Hvert spørgsmål afbildes grafisk i form af tre grafikker: 1) En grøn graf for totalbasen (børn år) 2) En blå graf for børn mellem år 3) En orange graf for børn mellem år Tabelsættet Svarene for hvert spørgsmål er krydset med alle baggrundsvariable, hvorfor det i tabelsættet er muligt at se svarene for hvert spørgsmål fordelt på de forskellige nedbrydningsgrupper. I tabelsættet er det også muligt at se svar fra de forskellige alderstrin og aldersgrupperinger. Signifikante afvigelser Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans (signifikante afvigelser). Der er en lang række signifikante afvigelser i tabellerne, dvs. at der er forskellige afvigelser i forhold til, hvordan de forskellige nedbrydningsgrupper besvarer de enkelte spørgsmål. At en afvigelse er signifikant, vil sige, at svaret fra en given nedbrydningsgruppe er markant anderledes end svaret fra en anden eller alle andre nedbrydningsgrupper. Statistiske tests til afdækning af signifikante afvigelser Chi2-test og T-test For at afdække de signifikante afvigelser på tværs af forskellige grupper af danskere er der foretaget to forskellige statistiske tests, Chi2-test og T-test: Chi2-test: Chi2-testformen er repræsenteret i tabellerne ved henholdsvis farven grøn eller rød. Hvis grøn er vist i tabellerne, er resultatet signifikant højere end totalen. Hvis rød er vist i tabellerne, er resultatet signifikant lavere end totalen. Der er valgt et konfidensinterval på 95 %. T-test: T-testen er repræsenteret i tabellerne ved blokbogstaver. Hvis et blokbogstav er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant forskelligt fra den kolonne, som blokbogstavet henviser til. Til denne test er der ligeledes valgt et konfidensinterval på 95%. 13

14 14 Uddybning af resultater

15 15 Fokus på penge og økonomi i familien

16 49 procent af børnene taler med deres forældre om familiens økonomi mindst en gang om måneden, mens 17 procent af børnene aldrig taler med deres forældre om familiens økonomi. Sp.3 Hvor tit taler du med din mor og far om din families økonomi, f.eks. hvor mange penge I bruger på mad og ferier eller hvor meget I betaler i husleje? Base: Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) Taler om familiens økonomi med deres forældre hver måned Total (NET): 49 % 4 2 4% 4% 5% 7% 6% 8% 16% 16% 16% 21% 21% 22% 31% 29% 26% 21% 17% 14% 5% 7% 4% Flere gange om ugen Ca. 1 gang om ugen Ca. 2-3 gange om måneden Ca. 1 gang om måneden Et par gange om året Aldrig Ved ikke Total år (NET) år (NET) 16 Flere børn i alderen år (21%) end i alderen år (14%) svarer, at de aldrig taler med deres forældre om familiens økonomi.

17 Hver fjerde barn taler mindst en gang om ugen (24%) med deres forældre om, hvad de bruger deres egne penge på. Sp.4 Hvor tit taler du med dine forældre omkring, hvad du bruger dine egne penge på? Base: Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) Taler ugentligt med forældre om brugen af egne penge Total (NET): 24 % 8% 9% 7% 16% 14% 19% 28% 33% 24% 26% 22% 13% 16% 9% 4% 4% 5% 4% 4% 5% Flere gange om ugen Ca. 1 gang om ugen Ca. 2-3 gange om måneden Ca. 1 gang om måneden Et par gange om året Aldrig Ved ikke Total år (NET) år (NET) 17 Børn i alderen år taler generelt lidt sjældnere med deres forældre om, hvad de bruger deres egne penge på end børn mellem år. Det ses f.eks. ved, at 16 procent af de årige kun taler med deres forældre om dette et par gange om året mod 9 procent af de årige.

18 Børn får først og fremmest viden om penge ved, at deres forældre lærer dem om penge (76%). En del børn lærer også om penge ved selv at have penge, som de enten sparer op eller bruger (68%). Sp.5 Hvordan lærer du om penge, f.eks. hvad ting koster? Base: Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) % 65% 78% 76% 73% % 8% Jeg lærer om det ved at spille spil, der handler om penge 2 18% 16% Jeg ser tvprogrammer, der handler om penge, f.eks. Luksusfælden 35% 25% Jeg lærer om det i skolen 36% 37% 35% Jeg kigger på, hvad mine forældre gør Jeg lærer om det ved selv at have penge, som jeg enten sparer op eller bruger Mine forældre lærer mig om det 2% 2% 1% 2% 2% 2% Andet Ved ikke Total år (NET) år (NET) En del flere børn i alderen år (35%) lærer om penge i skolen end børn i alderen år (25%). 18 Børn, som har tre rigtige svar i vidensspørgsmålene, lærer i højere grad end børn med ingen eller færre rigtige svar om penge ved, at de selv har penge (83%), ved at kigge på, hvad deres forældre gør (48%) og ved at se tv-programmer, der handler om penge (28%).

19 6 ud 10 børn kunne godt tænke sig at lære mere om penge (63%). Sp.6 Kunne du tænke dig at lære mere om penge? Base: Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) % 61% 64% % 26% 24% 2 12% 13% 12% Ja Nej Ved ikke Total år (NET) år (NET) Aldersgrupperne ligner hinanden i forhold til ønsket om at lære mere om penge. 19

20 20 Lommepenge

21 Totalt set får flest af børnene mellem kr. i lommepenge af deres forældre om måneden. De årige får generelt højere lommepengebeløb end de årige. Sp.7 Hvor mange lommepenge får du af dine forældre om måneden? Base: Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) Andel af børn, der får lommepenge af deres forældre hver måned. Total (NET): 74% % 1% 9% 4% 15% 18% 12% 31% 27% 24% 23% Mere end 500 kr kr kr kr. Mindre end 100 kr. Jeg får ikke penge af mine forældre 14% 2 8% 21% 28% 15% 5% 4% 5% Ved ikke Total år (NET) år (NET) 21 Sammenlagt får i alt 74% af børnene lommepenge af deres forældre hver måned. Det betyder samtidig, at der er en stor andel af børnene, der faktisk ikke får lommepenge af deres forældre (21%). Andelen af børn, der ikke får lommepenge, udgøres af dobbelt så mange årige (28%) som årige (15%).

22 Børn skal generelt udføre forskellige pligter for at få lommepenge. Det er kun 17 procent af børnene, der ikke skal gøre noget for at få lommepenge. De mest udførte pligter er husligt arbejde (57%), at rydde op på sit værelse (52%) og at dække bord/tage ud af bordet (49%). Sp.8 Hvad skal du gøre du for at få lommepenge af dine forældre? Base: Total (477), år (NET) (216), år (NET) (261) Får lommepenge af forældre 10 9 Får lommepenge af deres forældre for at udføre pligter Total (NET): 83 procent % 12% 14% 16% 12% 9% 2 21% 2 27% 28% 26% 49% 57% 42% 55% 52% 49% 61% 57% 54% 11% 13% 17% 18% 14% Havearbejde (græsslåning, vanding, mm.) Vaske tøj/lægge tøj sammen Passe kæledyr Lave lektier Dække bord/tage ud af bordet Rydde op på mit værelse Husligt arbejde (fx opvask, skraldespand, mm.) Andet Jeg skal ikke gøre noget Total år (NET) år (NET) 22 Børn i alderen år (15%) udfører havearbejde for at få lommepenge i højere grad end børn i alderen år (9%). Omvendt skal børn i alderen år (57%) dække/tage ud af bordet for at få lommepenge i højere grad end børn i alderen år (42%).

23 57 procent af børnene får lommepenge ved at få dem i hånden som kontanter, mens 37 procent får lommepengene sat ind på en konto. Blandt de årige får hver femte lommepenge overført via tjenester som MobilePay og Swipp (21%). Sp.9 Hvordan får du dine lommepenge? Base: Total (477), år (NET) (216), år (NET) (261) Får lommepenge af forældre % % % 47% 41% 2 8% 12% 5% Mine forældre opbevarer pengene for mig 13% 3% 21% Mine forældre sender mig dem til mig via MobilePay eller Swipp 25% De bliver sat ind på en konto i banken Jeg får penge i hånden 3% 2% Andet 3% Total år (NET) år (NET) Der er markant stor forskel på, hvordan de to aldersgrupper får deres lommepenge udbetalt. Flest børn i alderen år får deres lommepenge udbetalt ved at få dem i hånden (75%), mens flest børn i alderen år får sat deres lommepenge ind på en konto (47%). Der er markant flere børn i alderen år (21%) end i alderen 1012 år (3%), der får overført deres lommepenge via tjenester som MobilePay og Swipp (21%). 23 Der er mere end dobbelt så mange af de årige (12%) som årige (5%), hvis forældre opbevarer deres penge for dem.

24 Samlet set har 41 procent af børnene oplevet ikke at få lommepenge som aftalt. Den manglende udbetaling af lommepenge skyldes først og fremmest glemsomhed fra forældrenes side. Sp.10 Har du oplevet, at du ikke har fået dine lommepenge som aftalt? Base: Total (477), år (NET) (216), år (NET) (261) Får lommepenge af forældre % 6 5 Total (Ja: NET): 41% 48% 4 2 8% 7% 8% 15% 21% 18% 18% 19% 5% 6% 3% Ja, anden årsag Ja, mine forældre havde ikke lige penge liggende Ja, mine forældre havde glemt det Nej, det har jeg aldrig prøvet Ved ikke Total år (NET) år (NET) Dobbelt så mange af de årige (21%) som årige () har oplevet ikke at få deres lommepenge, fordi deres forældre ikke lige havde penge liggende. At der er så stor forskel på de to aldersgrupper på det punkt, kan skyldes, at der er flere årige end årige, der får lommepenge udbetalt kontant. 24

25 25 Børn som forbrugere

26 9 ud af 10 børn sparer op, hvis der er noget, de gerne vil have (88%) Sp.11 Sparer du op, hvis der er noget, du gerne vil have? Base: Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) Total (Ja: NET): 88% % 4 48% 46% 49% 2 Ja, men kun en gang imellem Ja, det gør jeg tit Nej, det betaler mine forældre for Nej, jeg ønsker mig det til jul eller fødselsdag i stedet 5% 6% 4% 7% 8% 7% Total år (NET) år (NET) Aldersgrupperne ligner hinanden i forhold til det at spare op til ting, de ønsker sig. 26

27 47 procent af børnene oplever ofte, at deres mor og far siger nej til ting, de gerne vil have, hvilket gør, at de i stedet enten sparer op (24%) eller ønsker sig (23%) det, de gerne vil have. Sp.12 Hvor tit siger din mor og far nej til, at du må få noget, du gerne vil have? Base: Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) Sparer op eller ønsker sig ting, de gerne vil have Total NET: 47% 42% 41% 43% 2 27% 24% 22% 23% Ofte, men så sparer jeg selv op for at købe det 28% 18% Ofte, og så ønsker jeg mig det i stedet til min fødselsdag eller jul Ind imellem, men kun hvis det er en meget dyr ting 9% 12% Næsten aldrig, de siger for det meste ja 1% Aldrig 1% Total år (NET) år (NET) 27 Ud af de to aldersgrupper er der en del flere børn i alderen år (28%), der ofte oplever, at deres forældre siger nej til ting, de gerne vil have, og som derfor i stedet ønsker sig tingen i gave til fødselsdag eller jul. Det tilsvarende tal er 18 procent for de årige.

28 7 ud af 10 børn tilkendegiver, at deres forældre bestemmer over, hvad de bruger deres penge på (69%). Forældrene bestemmer især over, hvad børnene bruger deres penge på, når det vedrører køb af større ting (5). Sp.13 Bestemmer dine forældre over, hvad du bruger dine penge på? Base: Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) Forældre bestemmer, hvad børn bruger deres penge på Total (Ja: NET): 69% % % 27% 11% 31% 23% 38% Ja, de er med til at bestemme, hvad jeg skal købe for mine egne penge, uanset hvad det er Ja, men kun hvis det er en større ting, jeg vil købe, som f.eks. tøj eller mobiltelefon Total år (NET) år (NET) Nej, jeg bestemmer helt selv, hvad jeg køber for mine egne penge 28 Langt flere børn i alderen år (27%) end børn mellem år (11%) oplever, at deres forældre generelt bestemmer over, hvad de bruger deres penge på, uanset hvad det er. Lige mange i de to aldersgrupper oplever, at deres forældre bestemmer, hvad de skal bruge deres penge på, når der er tale om køb af en større ting som f.eks. tøj eller en mobiltelefon. 31% af børnene bestemmer selv, hvad de vil bruge deres penge på. Denne andel udgøres i højere grad ad de årige (38%) end af de årige (23%).

29 23 procent af børnene handler selv eller sammen med deres forældre på internettet én eller flere gange om måneden. Sp.14 Hvor ofte handler du selv eller sammen med dine forældre på internettet? Base: Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) % 22% 13% 34% 16% 28% 29% 37% 23% 2 29% 5% 5% 6% 1 gang om måneden eller oftere Ca. 4-6 gange om året Ca. 1-3 gange om året Aldrig Ved ikke Total år (NET) år (NET) De årige handler oftere på internettet end de årige. 29

30 15 procent blandt de som har handlet på internettet prøvet at blive snydt i forbindelse med køb. Sp.15 Har du oplevet, at du selv eller sammen med dine forældre er blevet snydt, når du/i har købt noget på internettet? Base: Total (486), år (NET) (211), år (NET) (275) Handler selv eller med forældre på internettet % 91% 81% Har prøvet at blive snydt Total (Ja: NET): 15% 2 12% 17% 6% 3% 3% 3% Ja, en gang Ja, mere end en gang Nej, aldrig Total år (NET) år (NET) Tre gange så mange børn i alderen år (17%) som i alderen år (6%) har oplevet at blive snydt i forbindelse med køb på internettet. Forskellen kan eventuelt skyldes, at de åriges købsfrekvens på internettet er hyppigere end de åriges. 30

31 31 Holdning til kontanter

32 Børn foretrækker først og fremmest at betale med fysiske penge/kontanter (44%), når de handler i en butik. På andenpladsen kommer betaling med dankort/andet kreditkort (). Sp.16 Hvis du selv må vælge, hvordan vil du så helst betale i en butik? Base: Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) % % 44% 2 13% 9% 17% 17% 13% 15% 12% Med min mobiltelefon, f.eks. MobilePay eller Swipp Med et dankort eller andet kreditkort Med fysiske penge/kontanter Ved ikke Total år (NET) år (NET) 32 Der er væsentlige forskelle de to aldersgrupper imellem. Sammenlignet med børn i alderen år () foretrækker næsten dobbelt så mange børn i alderen år (58%) at betale med fysiske penge/kontanter i en butik. Omvendt er dankort/andet kreditkort den klart mest foretrukne betalingsmetode blandt børn i alderen år (41%), mens markant færre børn i alderen år (17%) foretrækker denne betalingsmetode. Dobbelt så mange af de årige (17%) som de årige (9%) foretrækker at betale med MobilePay/Swipp.

33 33 Viden om penge og privatøkonomi

34 47 procent af børnene ved, at en rente er prisen for at låne penge. Der er samtidig en stor andel på 32%, der ikke ved, hvad en rente er. Sp.17 Ved du, hvad en rente på et lån er? Base: Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) % 5 47% 47% 4 32% 32% 2 1% 1% 2% 1% 2% 1% Ja, rente er en afgift til staten for at låne penge Ja, renten er prisen for at oprette et lån 13% 12% 15% Ja, renten er et gebyr fra banken på lånet Ja, renten er prisen for at låne penge 7% 5% 2% Ingen af disse Ved ikke 17% Total år (NET) år (NET) Den manglende viden om, hvad en rente er, er markant mere udtalt blandt børn i alderen år (47%) end blandt børn i alderen år (17%). 34

35 7 ud af 10 børn tror, at man kommer at skylde banken flere penge, hvis man ikke tilbagebetaler penge, man har lånt i banken (74%). Knap 1 ud af 10 tror, at manglende tilbagebetaling resulterer i, at man kommer i fængsel (7%), og at man ikke kan få et Dankort (7%). Sp.18 Hvad tror du der sker, hvis man ikke betaler de penge man har lånt i banken tilbage? Base : Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) % 66% 81% % Så slipper man for at betale pengene tilbage 12% 7% 6% 8% 7% 3% Så kan man højst sandsynligt ikke få et Dankort Man kommer i fængsel Man kommer til at skylde banken flere penge 1% Ingen af disse 15% 11% 8% Ved ikke Total år (NET) år (NET) Børn i alderen år er mere usikre på udfaldet af ikke at betale penge tilbage til banken end de årige. De årige tror i højere grad, at man kommer i fængsel og svarer også Ved ikke i meget større omfang end de årige. 35

36 Børnene er lidt forvirrede om, hvad et budget er. 42 procent af børnene ved, at budget er en oversigt over ens indtægter og udgifter. Omvendt er der 21 procent, der tror, at budget kun er en oversigt over ens udgifter, og 30 procent, der ikke ved, hvad et budget er. Sp.19 Ved du hvad et budget er? Base: Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) % % 18% 24% 42% 29% 47% 14% 1% 2% 2% Ja, det er en oversigt over det, man betaler i skat 1% 3% Ja, det er en oversigt over ens indtægter, f.eks. løn Ja, det er en oversigt over ens udgifter, f.eks. husleje Ja, det er en oversigt over ens indtægter ( f.eks. løn) og udgifter (f.eks. husleje) 3% 3% 3% Ingen af disse Ved ikke Total år (NET) år (NET) 36 De årige er langt mere usikre på, hvad et budget er end de årige. Det ses ved, at der både er næsten dobbelt så mange børn i alderen år (55%) som børn i alderen år (29%), der ved, at et budget er en oversigt over ens indtægter og udgifter, og ved, at mere end tre gange så mange årige (47%) som årige (14%) faktisk ikke ved, hvad et budget er.

37 1 ud af 10 børn har hørt om faste og variable omkostninger (11%). Sp.20 Har du hørt om faste og variable omkostninger? Base: Total (605), år (NET) (298), år (NET) (307) % % % 4% 18% 9% 12% Ja Nej Ved ikke Total år (NET) år (NET) 37 Vidensniveauet om faste og variable omkostninger er næsten fem gange højere blandt børn i alderen år (18%) end blandt børn i alderen år (4%).

38 38 Kontakt YouGov

39 Y O U G O V B Y T H E N U M B E R S 4 MILLION 2000 YOUGOV FOUNDED IN UK NUMBER OF PEOPLE WHO PARTICIPATE IN YOUGOV PANELS 18 MILLION NUMBER OF SURVEYS COMPLETED IN FISCAL YEAR NUMBER OF YOUGOV OFFICES IN WORLDWIDE 591 NUMBER OF YOUGOV EMPLOYEES WORLDWIDE #1 YOUGOV IS NAMED THE MOST QUOTED SOURCE IN THE UK >2000 NUMBER OF POLITICAL, CUTURAL, COMMERCIAL CLIENTS SERVED IN FY NUMBER OF YOUGOV PANELS WORLDWIDE GLOBAL RANK OF YOUGOV IN AMA GOLD REPORT 39

40 KONTAKT YOUGOV Kontakt Uffe Dambmann Key Account Manager YouGov Denmark Simon Larsen Research Consultant YouGov Denmark YouGov Denmark A/S Bryggervangen 55, København Ø Tel: YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B Stockholm Tel: YouGov Norway AS Møllergata Oslo Tel: YouGov Finland Oy Myllypellontie 3 C Helsinki Tel: YouGov Sweden AB Västergatan Malmö Tel:

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet Bankrådgiver 2014 Penge og pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige

Læs mere

Boliglån Penge og Pensionspanelet

Boliglån Penge og Pensionspanelet Boliglån 2014 Penge og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 30-06-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er

Læs mere

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år Vilde dyr Målgruppe: Den danske befolkning - 18+ år Sp.22 Hvad er din overordnede holdning til at se shows med vilde dyr? Med "shows med vilde dyr" menes underholdning, der foregår foran et publikum, hvor

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse > Baggrund of formål > Spørgsmål i undersøgelsen > Datagrundlag Del

Læs mere

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner Befolkningsundersøgelse 2013 Gennemført for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket Resultater og hovedkonklusioner Indhold Introduktion Baggrund

Læs mere

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Risikoanalyse 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse Opsummering og konklusion Virksomhedernes karakteristika Resultater Side 2

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Papirløst samlevende 2014 Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 25-04-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

Etiske dilemmaer. Gennemført af YouGov på vegne af KMD Feltperiode: June 11, 2019

Etiske dilemmaer. Gennemført af YouGov på vegne af KMD Feltperiode: June 11, 2019 Etiske dilemmaer Gennemført af YouGov på vegne af KMD Feltperiode: 08-05-2019-10-05-2019 June 11, 2019 Etiske dilemmaer Helt uenig [1] 15% Delvist uenig [2] 13% Hverken enig eller uenig [3] 18% Delvist

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2014 Metode Metodebeskrivelse Baggrund og formål De nordiske fødevaremyndigheder

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Danskere, der inden for de seneste 12 måneder mindst én gang har oplevet, at de har haft problemer med at få deres sædvanlige indtægt til at dække deres faste udgifter og forbrug

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler Danske Erhvervsskoler Undersøgelse om virksomheders kendskab til samt erfaring med erhvervsskolernes praktikordning Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet forældre for første gang Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af:

Læs mere

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2015 Indhold Metode side 3-6 Resultater side 7-66 Om YouGov side 67-69

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013 Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013 Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1) Metode, formål og målgruppe mv....... side 3-8 2) Kommenteret grafisk fremstilling af hovedresultater. side 8-24

Læs mere

Finansielle rapporter 2015/2016

Finansielle rapporter 2015/2016 Finansielle rapporter /2016 Challenger Banks Bankvirksomhed målrettet privatkundesegmentet er fortsat domineret af en lille gruppe af store banker i Danmark. Men vi begynder at se challenger banks eller

Læs mere

YouGov-analyse om Nøglehullet

YouGov-analyse om Nøglehullet YouGov-analyse om Nøglehullet DANSKERNES KENDSKAB TIL NØGLEHULLET DANSKERNES KUNDSKAB OM NØGLEHULLET DANSKERNES KAMPAGNEKENDSKAB Rapport April 2017 Udarbejdet af: Simon Bugge Jensen simon.jensen@yougov.com

Læs mere

Nordisk saltundersøgelse resultater for Danmark. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse resultater for Danmark. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse resultater for Danmark Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2014 Metode Metodebeskrivelse Baggrund og formål De nordiske fødevaremyndigheder

Læs mere

Livsmedelsverket, Mattilsynet og

Livsmedelsverket, Mattilsynet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Livsmedelsverket, Mattilsynet og Helsedirektoratet Kendskab til Nøglehulsmærket i DK, S og NO Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013

Penge- og Pensionspanelet. Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013 Penge- og Pensionspanelet Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013 Sp. Hvor meget sparer du op hver måned? Base (n=808) 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 14% 11% 3% 0 kr. 1-500

Læs mere

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år.

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år. Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 18. - 19. november 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe: Undersøgelsen er

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

CORPORATE RELATIONS. Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne. August 2017

CORPORATE RELATIONS. Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne. August 2017 CORPORATE RELATIONS Kendskabsanalyse Ringsted Bosætterkampagne August 2017 Dataindsamling gennemført af YouGov 19.-20. august 2017 Målgruppe: Den danske befolkning, +18 år, 1009 respondenter. SAMMENFATNING

Læs mere

CSR-rapportering. Online undersøgelse blandt topledere i de største danske virksomheder

CSR-rapportering. Online undersøgelse blandt topledere i de største danske virksomheder CSR-rapportering Online undersøgelse blandt topledere i de 1.000 største danske virksomheder Indholdsfortegnelse Metode Konklusioner & resumé Målgruppe karakteristika Resultater Appendiks Side 2 Metode

Læs mere

Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015

Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015 Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket Befolkningsundersøgelse november/december 2015 Indhold Metode side 3-9 Hovedresultater i opsummering side 10-15 Præsentation af

Læs mere

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014 Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen Præsentation september 2014 Fakta om undersøgelsen Formål og baggrund Første image-måling gennemført i 2013. Formål er afdækning af Hjerteforeningens image sammenlignet

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Det Sociale Netværk HEADSPACE

Det Sociale Netværk HEADSPACE Det Sociale Netværk HEADSPACE Metodebeskrivelse Baggrund & formål Foreningen Det Sociale Netværk har i samarbejde med en række kommuner taget initiativ til, at iværksætte en række Headspace centre, som

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unge i alderen 18-25 år Juni 2013

Penge- og Pensionspanelet. Unge i alderen 18-25 år Juni 2013 Penge- og Pensionspanelet Unge i alderen 18-25 år Juni 2013 10 Sp. Hvor meget sparer du op hver måned? Base: (n=1176) 9 8 7 6 5 4 3 35% 22% 13% 5% 0 kr. 1-500 kr. 501-1.000 kr. 1.001-1.500 kr. 1.501-2.000

Læs mere

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Gennemført af YouGov PlanMiljø ps YouGov 2013 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 27. maj 2013 via

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

Clio Online. Digitalisering i grundskolen i Danmark. Marts 2018 Af: Line Bolvig, Simon Bugge og Isabella Lensborn

Clio Online. Digitalisering i grundskolen i Danmark. Marts 2018 Af: Line Bolvig, Simon Bugge og Isabella Lensborn Clio Online Digitalisering i grundskolen i Danmark Marts 2018 Af: Line Bolvig, Simon Bugge og Isabella Lensborn 2 Baggrund og metode D i g i t a l i s e r i n g i g r u n d s k o l e n i D a n m a r k

Læs mere

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY

YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY YouGov undersøgelse af den danske bankbranche oktober 2014 - SUMMARY Kortlægning af forbrugernes holdninger til deres banker og af mulige ændringer i forbrugsmønstre Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse

Læs mere

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kendskab til Nøglehulsmærket og kampagnen Nemt at vælge sundere Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, april 2010

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

KPMG Oktober/november 2009

KPMG Oktober/november 2009 KPMG CSR undersøgelse Jobno. DK2009-805 Oktober/november 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen - Nøglehullet - kendskab og kundskab (efterår 2011) - Nøglehullet - ude og på farten (nulpunktsmåling) Kommentarrapport med grafer for hovedresultater

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer Osteoporoseforeningen Kendskab til sygdom og risikofaktorer Jobnr. DK2002-043 April 2002 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller (indholdsfortegnelse til tabeller er placeret under dette afsnit)

Læs mere

Bedre Dyrevelfærd Koncept- og kampagnemåling. Januar 2018 Af: Simon Bugge Jensen

Bedre Dyrevelfærd Koncept- og kampagnemåling. Januar 2018 Af: Simon Bugge Jensen Bedre Dyrevelfærd Koncept- og kampagnemåling Januar 2018 Af: Simon Bugge Jensen R a p p o r t n a v n Indhold 3 Baggrund og metode 7 Konklusioner og anbefalinger 9 Resultater 11 17 26 Adfærd og holdninger

Læs mere

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes betalingsproblemer. Undersøgelsen er

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

Danskerne er blevet mere demensvenlige.

Danskerne er blevet mere demensvenlige. Danskerne er blevet mere demensvenlige Undersøgelse af danskernes viden og holdning til demenssygdomme 16 1. Resumé... 1. Flere ved mere og færre ingenting om demens... 3. Flere ved hvordan de kan hjælpe

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne:

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne: For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17 Stikprøve: Udtrukket blandt 16+ årige i DK Panelet Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler

Læs mere

Stor afstand mellem vælgernes forventninger til ældreplejen og virkeligheden.

Stor afstand mellem vælgernes forventninger til ældreplejen og virkeligheden. Stor afstand mellem vælgernes forventninger til ældreplejen og virkeligheden. Et stort flertal af vælgerne vil gerne have en bedre standard for bad til ældre, end ældre hjemmehjælpsmodtagere oplever i

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming. Maj 2018

DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming. Maj 2018 DEN DIGITALE FORBRUGER Køb, leje og streaming Maj 2018 1 M e t o d e Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 30. november - 11. december 2017 via internettet

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Tabuerne i privatøkonomien

Tabuerne i privatøkonomien Tabuerne i privatøkonomien Hvad er det største tabu? For kvinder er det god økonomi. For mænd er det løn Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Januar 2019 Tabubarometer Dårlig økonomi er det største tabu,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L 2 0 1 9 P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Børn om opdragelse. Camilla Kann Fjeldsøe Dato Projekt: 63644

Børn om opdragelse. Camilla Kann Fjeldsøe Dato Projekt: 63644 Børn om opdragelse Camilla Kann Fjeldsøe Dato 24. 04. 2018 Projekt: 63644 Temaundersøgelse Feltperiode: Den 12. marts 20. april 2018 Målgruppe: Nationalt repræsentativt på elever i folkeskolens 4.- 9.

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Snak penge med dit barn

Snak penge med dit barn Snak penge med dit barn Din forældreguide til dit barns privatøkonomi, herunder lommepenge, budget, opsparing og lån Kære forældre Du er en vigtig rollemodel, når det gælder dit barns økonomiske velvære.

Læs mere

Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017

Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017 Ensomhed Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden Marts 2017 Heidi Krumhardt Mortensen Claus Rantzau 2017 Side 1 Indhold Undersøgelsen Side 3 Konklusioner og opsummering Side 5 Ensomhed Side 7 Hvornår

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Fælles økonomi Egne indkøb Organisering af økonomi Hvem af jer? Fælles udgifter Skat tilbage hvad så? Samleveres forbrug af penge Politik

Fælles økonomi Egne indkøb Organisering af økonomi Hvem af jer? Fælles udgifter Skat tilbage hvad så? Samleveres forbrug af penge Politik Fælles økonomi Egne indkøb Organisering af økonomi Hvem af jer? Fælles udgifter Skat tilbage hvad så? Samleveres forbrug af penge Politik Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er

Læs mere

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING NOTAT 1. NOVEMBER 2013 DIF UDVIKLING, TEAM ANALYSE BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING Fra: Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester, Team Analyse I forbindelse med DIF s vedtagelse af et regelsæt gældende

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Kendskab til borger.dk 2017 December 2017 INDHOLD Formål Summary Kendskab og besøg Kendskabskanal 3 4 6 10 Tryghed, viden og holdning 12 Unge 15-17 år 16 Datakryds Om undersøgelsen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere