STATSTIDENDE STATSTIDENDE INDHOLD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATSTIDENDE STATSTIDENDE INDHOLD."

Transkript

1 STATSTIDENDE ÅRGANG Udgivet af IT- og Telestyrelsen ved offentlig foranstaltning i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000 STATSTIDENDE INDHOLD Aktie- og anpartsselskaber... 2 Diverse... 3 Dødsboer... 4 Forskellige kundgørelser Gældssanering Indkaldelser i henhold til tinglysningsloven Konkursboer Stævninger og indkaldelser Tinglysninger Tvangsauktioner

2 STATSTIDENDE 2 > Aktie- og anpartsselskaber Likvidation og tvangsopløsning S Under henvisning til Aktieselskabslovens 123 eller Anpartsselskabslovens 56 opfordres kreditorer i følgende selskaber til, indenfor 3 måneder efter nærværende bekendtgørelse i Statstidende, at anmelde deres krav overfor likvidator. Likvidation Den afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i Gartnergrossistens Parkmaskiner ApS. Det blev enstemmigt besluttet at lade selskabet træde i likvidation med advokat Jan Moosmand, Nørregade 32, 5000 Odense C om likvidator. Selskab Gartnergrossistens Parkmaskiner ApS CVR-nr Revisionsfirmaet Axel Gram I/S Læssøegade Odense C Likvidator Advokat Jan Moosmand Nørregade 32, Odense C Telefon Fax Journalnr Underskriver Odense, den Jan Moosmand, advokat Indkaldelse til generalforsamling Ordinær generalforsamling S Aktieselskabet Ringkjøbing Bank Torvet Ringkøbing CVR-nr Dato, tid og sted kl. 17:00 ROFI Centret, Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing Indkaldelse Med følgende dagsorden: a) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af resultatopgørelse og status med revisionens bemærkninger til godkendelse. c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. d) Valg af medlemmer til repræsentantskabet. På valg er: Direktør Lars Bojen, Ringkøbing Optiker Bent Brodersen, Ringkøbing Økonomikonsulent Olav V. Ebbesen, Videbæk Vaskeriejer Carl Olav Jensen, Ringkøbing Forstander Arne Refslund Jørgensen, Skjern Blikkenslager Per Green Andersen, Ringkøbing Skoleinspektør Ole Graversen, Ringkøbing e) Valg af revisor. f) Behandling og afgørelse af indstillinger og forslag. Forslag fra bestyrelsen: 1) Bemyndigelse til bestyrelsen indtil 1. april 2009 at erhverve egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen, jfr. aktieselskabslovens 48, stk. 2, til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 10%. g) Eventuelt. Årsrapporten, revisionsberetningen og de stillede forslags fulde ordlyd er 8 dage før generalforsamlingen fremlagt til eftersyn for aktionærerne på bankens hovedkontor. Adgangskort bestilles i bankens afdelinger og må være bestilt senest fredag den kl Evt. afgivelse af fuldmagt kan ske ved henvendelse til banken. Aktiekapitalen og stemmeret Bankens aktiekapital udgør kr. fordelt i aktier á 20 kr. Bankens vedtægter bestemmer følgende om stemmeret i banken: 10 Enhver aktionær, der vil møde på en forestående generalforsamling, må, når sådan fordres i den udstedte bekendtgørelse, senest 3 dage forud legitimere sig som aktionær og modtage et adgangskort til generalforsamlingen, hvilket kort tillige angiver, hvor mange stemmer den pågældende har. Ethvert aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme. En aktionær kan kun give fuldmagt til en person. Ingen aktionær kan afgive mere end 200 stemmer.

3 STATSTIDENDE 3 Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, før overdragelsen er noteret i bankens bøger. 11 Enhver generalforsamling er, hvis ikke lovgivningen eller disse vedtægter foreskriver andet for enkelte tilfælde, beslutningsdygtig ved simpel stemmeflertal. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, betragtes det som forkastet. Dog kræves, når forslag til en vedtægtsændring foreligger, at 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret samt, at en majoritet af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig for ændringen. Såfremt den foreskrevne majoritet opnås, men 1/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, skal bestyrelsen inden 14 dage ved en bekendtgørelse med 8 dages varsel sammenkalde en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Underskriver Ringkøbing, den Poul Hjulmand > Diverse Ministres bortrejse S Ved kongelig resolution af er der meddelt ministeren for udviklingsbistand tilladelse til at foretage en rejse til udlandet fra den til den Ledelsen af de under ministeren for udviklingsbistand hørende forretninger er i den nævnte periode overdraget til beskæftigelsesministeren. S Ved kongelig resolution af er der meddelt ministeren for udviklingsbistand tilladelse til at foretage en rejse til udlandet fra den til den Ledelsen af de under ministeren for udviklingsbistand hørende forretninger er i den nævnte periode overdraget til ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. S Ved kongelig resolution af er der meddelt økonomi- og erhvervsministeren tilladelse til at foretage en rejse til udlandet fra den til den Ledelsen af de under Økonomi- og Erhvervsministeriet hørende forretninger overdrages i perioden til justitsministeren. Afskedigelser og udnævnelser S Justitsministeriet har den antaget nedennævnte til at beskikkes som offentlig forsvarer og til at udføre sager for parter, der har fri proces, ved retten på Færøerne og ved Østre Landsret for så vidt angår sager, der behandles ved landsretten, og som i 1. instans har været behandlet ved retten på Færøerne. Jógvan Páll Lassen, advokat Tórshavn S Justitsministeriet har den beskikket nedennævnte som advokat. Jacob Melander, cand.jur. København K S I medfør af lov nr. 433 af om dyrlæger, har Fødevarestyrelsen den meddelt nedennævnte autorisation som dyrlæge. Søren Nyhuus Rasch Frederiksberg S I medfør af lov nr. 433 af om dyrlæger, har Fødevarestyrelsen den meddelt nedennævnte autorisation som dyrlæge. Ane Katrine Rasmussen København S S I medfør af lov nr. 433 af om dyrlæger, har Fødevarestyrelsen den meddelt nedennævnte autorisation som dyrlæge. Andrea Wright Jørgensen København NV S I medfør af lov nr. 433 af om dyrlæger, har Fødevarestyrelsen den meddelt nedennævnte autorisation som dyrlæge. Christina Sams Larsen Grevinge S I medfør af bekendtgørelse nr af om adgang til udøvelse af virksomhed som dyrlæge i Danmark for EU- og EØS-statsborgere samt statsborgere i et land, som EU har indgået aftale med herom, har Fødevarestyrelsen den meddelt nedennævnte autorisation som dyrlæge.

4 STATSTIDENDE 4 Diana Petkova Krasteva Veliko Tarnovo Bulgarien Ledige stillinger S Faglærer til tømreruddannelsen Er du uddannet tømrer? Har du mod på nye udfordringer? Kan du lide at undervise? Så er et job som faglærer måske noget for dig. Skolens afdeling på Tæbyvej i Rødovre og Marielundvej i Herlev søger en faglærer til tømreruddannelsen. Vi tilbyder Et job på en arbejdsplads under konstant udvikling i et positivt og inspirerende fagligt miljø. Du bliver en del af et dygtigt og kreativt lærerteam. Dine opgaver bliver blandt andet at undervise på tømreruddannelsens grund- og hovedforløb undervise på byggemontageteknikeruddannelsen varetage besøgshold fra folkeskolerne Vi forventer at du har svendebrev som tømrer mindst 5 års erhvervserfaring i faget Du har almene kvalifikationer, der svarer til niveauet på en erhvervsgymnasial uddannelse eller sørger selv for, at de er erhvervet inden for 3 år efter ansættelsen. Ansøgere uden læreruddannelse eller lignende skal inden for de første 2 år gennemgå et pædagogisk uddannelsesforløb, som skolen betaler. Ansættelsesforhold Det er en fuldtidsstilling. Du bliver ansat på tjenestemandslignende vilkår efter reglerne om ny løn. 18% pensionsordning hos PFA. Vi ønsker, at du begynder den Hør mere om stillingen hos inspektør Ole Rømer på tlf. nr , Ansøgningsfrist Send ansøgning, cv og relevant dokumentation til eller til Københavns Tekniske Skole, Løn- og personaleafdelingen, Lygten 16, 2400 København NV. Ansøgningsfristen er den kl Mærk din ansøgning OR. Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Om skolen Københavns Tekniske Skole er landets største tekniske skole med ca årselever. Vi udbyder mere end 50 uddannelser fordelt på erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium og korte og mellemlange videregående uddannelser. Der er ansat ca. 750 medarbejdere fordelt på 13 selvstændige skoleområder med adresser i hele Storkøbenhavn. På Københavns Tekniske Skole er eleven i centrum. Vi lægger vægt på, at undervisningen er tidssvarende, og at de fysiske rammer er indbydende. Ansøgningsfrist Frist for modtagelse af ansøgning er den kl. 10:00. Ansøgning indsendes til eller Københavns Teksnike Skole S Se meddelelsen bagest - side 258 > Dødsboer Proklama S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Hedvig Jacoby Stoltenbergsgade 5, 3 th 1576 København V Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Bente Lund Poulsen Østergade København K Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Københavns Byret S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Helga Irene Winther Beltoften Gistrup Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato

5 STATSTIDENDE 5 Laust Jensen Winther Hadsundvej Gistrup Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Per Nielsen Advodan, Aalborg A/S Mølleå Aalborg Telefon nr Fax nr Journalnr PN/GA Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i AalborgSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Karl Jørgen Kristensen Vestre Stationsvej 12B, st th 5000 Odense C Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Henrik Bornebusch Ellebye Advokater Østre Stationsvej Odense C Telefon nr Fax nr Journalnr /HB/bg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i OdenseSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Ruth Anthonsen Møllevej Give Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) ADVODAN advokat Lene Frankov Jernbanegade Give Telefon nr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i KoldingSagsnr. 2143/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Mogens Schlyter Johannes Hages Allé Nivå Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Claus Schlyter Gymnasievej 99, 1 tv 4600 Køge Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 1577/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Tommy Erik Madsen Vårkjærvej 26, 3 mf 8260 Viby J Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Kjeld Johnsen Sønder Allé Århus C Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Ja Skifteret Retten i ÅrhusSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Henrik Michael Irming Nellikevej Gilleleje Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Lis Silkeborg Nellikevej Gilleleje Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 36/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Gerda Tang Christensen

6 STATSTIDENDE 6 Grønlands Torv 17, Aalborg SØ Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Hanne Jensbo J.M. Mørks Gade 1 Postboks Århus C Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Aalborg Sagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Agner Max Kempel Rødstjertvej Dronningmølle Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Helle Lis Kempel Parken 11, st th 3480 Fredensborg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 54/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Dorothy Gail Michélsen Krb. Ladegårdsvej Helsingør Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Arne Michélsen Pilevang Kokkedal Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 6/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Harry Gjaldbæk Christensen Skrænten Struer Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Anne-Grete Kampmann Ret & Råd Vest Havnegade 22 Postboks Lemvig Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolstebroSagsnr. 1829/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Jens Jørgensen Jensen Knappenvej Frederikshavn Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Bobestyrer, advokat Jens Stadum Østergade Hjørring Telefon nr Fax nr Journalnr jst/pkc Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 1165/2007 Andet, Ekstra bemærkninger Proklamaet omfatter såvel arvinger som kreditorer. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Ulla Buch Holst Mergeltoften 12 A 2990 Nivå Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Erik Buch Holst Dyrehavevej Klampenborg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 26/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger

7 STATSTIDENDE 7 Cpr.nr Dødsdato Ella Marie Petersen Belvederevej 20, Helsingør Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Janne Magnussen Rosenkildevej Helsingør Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 27/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Anne Birte Larsen Skovvænget 2B, st Herning Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Anne-Mette Larsen Sct. Mathias Gade 66 A 8800 Viborg Telefon nr Journalnr AML/hlp Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Herning S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Mimmi Florence Wørmer Holmegårdsbakken Ringkøbing Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Helge Wørmer Skovvej Nyborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Hans Aage Gertz Kongegade Nyborg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Herning S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Anna Kirstine Jensen Parallelvej Hvide Sande Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Holger Jensen Klostervej Ringkøbing Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HerningSagsnr. BB-15/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Knud Hansen Grønnehegn Allerød Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Finn Hansen Platanhaven Hillerød Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 24/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Else Erna Sidsel Hansen, Grønnehegn 5, 3450 Allerød. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Holger Richard Poulsen Skovfogedlodden 17, Frederiksværk Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Cathrine Marie Møller Poulsen Strandgade Frederiksværk Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Per Poulsen Bronzevænget Frederiksværk Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret

8 STATSTIDENDE 8 Retten i HillerødSagsnr. 30/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Arthur Smidt Pedersen Klitvej Ålbæk Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Matthiesen Advokataktieselskab Hesteskoen Bagsværd Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 2084/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Helmuth Dieter Seewald Væselvænget Hundested Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Anna-Lise Seewald Væselvænget Hundested Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 1643/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Heta Friederike Nielsen Stutmesterparken 9, Hillerød Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Holger Leif Rohdis Nielsen Helsingborggade 15, 1 th 2100 København Ø Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 18/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Vibeke Elisabeth Drewsen Gronenberg Lundshøjgårdsvej Malling Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat O. Bonde Mikkelsen Holsteinsgade 19 Postboks Odder Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i ÅrhusSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Karen Sofie Kirstine Pedersen Plantagevej Frederiksværk Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Kristian Gunnar Sølvbjerg Pedersen Plantagevej Frederiksværk Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Ulla Pedersen Nødebovejen Hundested Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 29/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Jenny Laura Gajhede Fangel Drachmannsvej Skagen Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Poul Christian Fangel Drachmannsvej Skagen

9 STATSTIDENDE 9 Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Bobestyrer, advokat Jens Stadum Østergade Hjørring Telefon nr Fax nr Journalnr jst/pkc Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 110/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Proklamaet omfatter såvel arvinger som kreditorer. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Aase Molly Sørensen Uggeløse Bygade Lynge Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Luthersk Missionsforening Industrivænget Hillerød Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Hillerød S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Holger Tage Nielsen Fasanvej 15, st th 9700 Brønderslev Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Julie Nielsine Nielsen Fasanvej 15, st th 9700 Brønderslev Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Tove Jensen Bundgårdsvej Brønderslev Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 24/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Ellen Margrethe Kamma Vendelsø Boulevarden 10, 1 th 2800 Kongens Lyngby Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Hans Jørgen Peder Vendelsø Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Steen Raagaard Andersen v/ Simon Westergaard Lund Elmer Sandager Kalvebod Brygge København V Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i LyngbySagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Verner Feldt Jensen Lynge Stationsvej Lynge Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokatfirmaet Steen Hermann Thomsen Kongensgade 13A Postboks Slangerup Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 99/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Elly Grønkjær født Ørgaard Vestergade Helsinge Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Christian Grønkjær Vestergade Helsinge

10 STATSTIDENDE 10 Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Aut. bobestyrer, advokat Gitte Wichmann Mortensen Vestergade Helsinge Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 1798/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Peter Ethelberg Marskvej 14, 2 th 4700 Næstved Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Frank Møller Nielsen Advodan Nygade Næstved Telefon nr Fax nr Journalnr /LC Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i NæstvedSagsnr. JM-2447/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Claus Karsten Wismar Larsen Alholmvej Jægerspris Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokaterne Esben Skjernov og Anne Broksø Torvet Hillerød Telefon nr Journalnr ES/AB/VI Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 118/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Otto Andersen Jernhøjvænge Skibby Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Jens Thoregaard Ny Østergade 7, Frederikssund Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 1618/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Harry Harding Noesgaard Oddenvej 51 Sonnerup 4500 Nykøbing S Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Winnie Margrethe Noesgaard født Bue Rørvigvej Nykøbing S Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Jørgen Spilcker ADVIDA advokater Ahlgade 15, Holbæk Telefon nr Fax nr Journalnr. JS/UM Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolbækSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Hans Wind Vestergade Løgumkloster Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Jan Hansen Storegade 13, Løgumkloster Telefon nr Fax nr Journalnr

11 STATSTIDENDE 11 Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. S /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Anna Dorthea Larsen Søndergade Sæby Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Christian Larsen Nørregade 35 E Hørby 9300 Sæby Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Otto Flemming Larsen Skovsyrevej Hjørring Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 2301/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Else Marie Jørgensen Plejecentret Valdemarsgade Brønderslev Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Henry Jørgensen Overgaard Ø. Brønderslev 9700 Brønderslev Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Chr. O. Jørgensen Krættrupvej Sæby Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Hjørring S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Niels Jørgen Daugaard Pedersen Slibestenen 6 P 4281 Gørlev Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Ole Andersen P. Billesvej Holbæk Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolbækSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Bent Gunnar Petersen Vibevej Ferritslev Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Aase Irene Petersen født Berthelsen Vibevej Ferritslev Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Keld Astrup Sørensen Advokatfirmaet i Poul Kinafarers Gaard ApS Østergade 1A 5600 Faaborg Telefon nr Fax nr Journalnr KAS/MP Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SvendborgSagsnr. 117/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Molly Mikkelsen Lyngbygårdsvej 65, 1 tv 2800 Kongens Lyngby Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) John Mikkelsen Kløckersvej Gentofte Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Lyngby

12 STATSTIDENDE 12 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Morten Wriedt Jørgensen Østre Boulevard Maribo Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Jeppe Søndergaard Torvet Maribo Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Thim Boisen Strandgade 92, st tv 1401 København K Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Janne Glæsel Gorrissen Federspiel Kierkegaard, advokatfirma H.C. Andersens Boulevard København V Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Ja Skifteret Københavns ByretSagsnr. 4209/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Inger Dilling Hauber Ved Bommen Gentofte Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Ulrik Møller Advokatfirmaet Ulrik Møller Bymidten 36 D 3500 Værløse Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i LyngbySagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Bendt Rüdiger Andersen Lendemosehøj 4, Nærum Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Bente Bille Hansen Lett Advokatfirma Rådhuspladsen København V Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i LyngbySagsnr. 1221/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Anne-Lise Kongsted Lett Skodsborgvej Nærum Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Dødsdato Erik Lett Ewaldsbakken Hellerup Tidligere afdød ægtefælles forretning CVR-nr. Frederiksholm Kanal København K Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Jesper Lett Lett Advokatfirma Rådhuspladsen København V Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i LyngbySagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Klara Therkildsen Apotekervænget 28, 1 tv 4990 Sakskøbing

13 STATSTIDENDE 13 Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Vagn Hell Therkildsen Lonesvej Høng Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Jacob Therkildsen Møllegårdsvej Nørre Alslev Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Nykøbing FalsterSagsnr. 2-58/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Leo Bruno Lykkebæk Pandebjergvej Nykøbing F Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Birgit Annelise Larsen Pandebjergvej Nykøbing F Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Klaus Lykkebæk Pandebjergvej Nykøbing F Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Nykøbing FalsterSagsnr. 2-34/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Emilie Laurine Thomsen Mågevænget Sønderborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Matthias Carl Thomsen Blommehaven Sønderborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Søren Nygaard Advokaterne Kongevej 64 Kongevej Sønderborg Telefon nr Fax nr Journalnr SN/HF Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. S01-200/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Peter West Nielsen Degnevænget Rødby Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Inger Kirstine Nielsen Degnevænget Rødby Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Lars West Nielsen Hedeskrænten Viborg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Nykøbing Falster S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Ruth Kristine Laursen Sneholmgårdsvej 12 A Sdr. Dalby 4690 Haslev Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Linda Arent Foldbyvej Kastrup Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i NæstvedSagsnr. LH-2321/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Leander Nielsen

14 STATSTIDENDE 14 Kildebakken Vissenbjerg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Else Jørgensen Bakkelunden Munkebo Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i OdenseSagsnr /2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Viola Marie Caroline Nielsen, Østergade 7 A, -35, 5492 Vissenbjerg. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Erik Jacobsen Kragsbjergvej Odense M Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Lilly Kristine Jacobsen Stationsvej Græsted Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Hanne Jakobsen Njalsvej Odense NV Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i OdenseSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Charles Otto Nielsen Fåborgvej Odense SV Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Inge Nielsen Fåborgvej Odense SV Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i OdenseSagsnr /2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Inge Nielsen, Fåborgvej 38, 5250 Odense SV. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Anna-Lise Johansen Drejøgade 10A, st Odense C Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Anders Børge Johansen Dyrhøjvej Odense M Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Lars Johansen Valnøddevej Odense N Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i OdenseSagsnr. 3182/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Poul Ove Juhl Larsen Møllegade 10B, st tv 2791 Dragør Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Vibeke Samuelsen Amaliegade København K Telefon nr Fax nr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Københavns ByretSagsnr. 199/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Berit Giverholt Kirud Tybrindvænget Odense M Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Rolf Hartvig Kirud Tybrindvænget 35

15 STATSTIDENDE Odense M Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Jan Kirud Kronborgvej Otterup Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i OdenseSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Rigmor Nordau Häuser Faaborgvej Odense SV Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Mogens Juhl Advokatfirmaet Helbing Hunderupvej Odense C Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Odense S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Henning Häuser Mågebakken Odense SV Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Mogens Juhl Advokatfirmaet Helbing Hunderupvej Odense C Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Odense S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Ketty Agathe Rasmussen Trekronergade 5B, st th 2500 Valby Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Birgit Jordan Vesterbrogade København V Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på FrederiksbergSagsnr. SE-3203/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Anna Margrethe Rasmussen Jægervej 26 A 8450 Hammel Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Hans Aage Rasmussen Hedevej 7 Herskind 8464 Galten Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Henning Rasmussen Poppelgårdsvej Sabro Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i RandersSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Robert Christensen Munkesøparken Kalundborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Antonie Christensen Blegdammen Kalundborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Jørgen Spilcker ADVIDA advokater Ahlgade Holbæk Telefon nr Fax nr Journalnr. JS/UM Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej

16 STATSTIDENDE 16 Skifteret Retten i HolbækSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Kaja Marie Brøcher P. Knudsensvej Randers Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Dorte Thaarup Jensen Valdemarsvej Randers Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Randers S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Else Cecilie Christiansen Østervangsvej Hadsten Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Jørgen Christiansen Asdalvej 11 Bjergby 9800 Hjørring Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i RandersSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Esther Petersen Skanseparken Ebeltoft Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Sigurd Petersen Skanseparken Ebeltoft Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Lene Petersen Faunevej 3 A Dråby 8400 Ebeltoft Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i RandersSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Leo Zacho-Petersen R. Hougårds Vej 42A Randers Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Karen Nørgaard Zacho-Petersen født Jensen Juttasvej Randers Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokatfirmaet Lou & Partnere Østergrave Randers Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i RandersSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Inger Nielsen Horshøjvej Rødovre Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Per Andreasen Banegårdsvej Glostrup Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i GlostrupSagsnr. 140/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Henning Marthinus Jensen Wiltonvej 15

17 STATSTIDENDE Skagen Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Bobestyrer, advokat Jens Stadum Østergade Hjørring Telefon nr Fax nr Journalnr jst/pkc Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 206/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Proklamaet omfatter såvel arvinger som kreditorer. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Henning Nielsen Musvitvej Frederiksværk Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Lis Ishøj Nielsen Musvitvej Frederiksværk Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Dorte Jensen Buddingevej Søborg Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Hillerød S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Elise Marie Lyager Hans Broges Gade 41, 3 tv 8000 Århus C Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Poul Jersø Lyager Hans Broges Gade 41, 3 tv 8000 Århus C Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Søren Lyager Lille Torv 6 Postboks Århus C Telefon nr Fax nr Journalnr sl/ib Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i ÅrhusSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Helga Andersen Ny Munkegade 82, 2 tv 8000 Århus C Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Hanne Sølgaard ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31, Hornslet Telefon nr Fax nr Journalnr hs/sr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i ÅrhusSagsnr /2008 Andet, Ekstra bemærkninger Bobestyrerbo. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Else Marie Uth Olsen Kong Frederiks d. IX's Hjem Kirstinedaslsvej Frederiksberg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Finn Schwarz Advokataktieselskabet Horten Ved Stranden 18 Postboks København K Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på FrederiksbergSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger

18 STATSTIDENDE 18 Cpr.nr Dødsdato Carl August Christian Peschardt H.C. Andersens Vej Fredericia Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Sigurd Trolle Trolle Advokatfirma Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Telefon nr Fax nr Journalnr ins Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i KoldingSagsnr. 42/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Niels Hansen Holm Høllevang Toftlund Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Frieda Elisabeth Karla Holm Høllevang Toftlund Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Sønderborg Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Frieda Elisabeth Karla Holm, Høllevang 71, 6520 Toftlund. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Mette Kirstine Nielsen Lyngvej 2 Sejs 8600 Silkeborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Svend Pelsen Nielsen Krusemyntevej Silkeborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Hans Bitsch Lørenveien 34 N-0585 Oslo Norge Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Viborg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Anna Marie Pedersen Brodersensvænget Vadum Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Svend Knud Olesen Pedersen Nervøsvej Vadum Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Else Marie Frederiksen Ellehammersvej Vadum Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Aalborg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Laurits Zingenberg Svenningsen Søndermarksvej 17 Stenild 9500 Hobro Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Anna Mandryga Svenningsen Seefeldtslundvej Kongerslev Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Per Svenningsen Vrangbækvej Frederikshavn Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i AalborgSagsnr. 127/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr

19 STATSTIDENDE 19 Dødsdato Anders Johnsen Pindstrup Ny Kirkevej Skørping Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Klaus Pindstrup Lille Elstedvej Lystrup Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Aalborg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Kirsten Jensen Jydeholmen Nibe Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Keld Jensen Lucernevej Klarup Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Aalborg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Kirstine Margrethe Schou Hesselvej 5 Hvalpsund 9640 Farsø Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Inger Iversen Rossinisvej Herning Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Aalborg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Carl Osvald Schou Hesselvej 5 Hvalpsund 9640 Farsø Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Kristine Margrethe Schou Hesselvej 5 Hvalpsund 9640 Farsø Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Inger Iversen Rossinisvej Herning Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i AalborgSagsnr. 15/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Else Hansine Andersen Beltoften Gistrup Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Anders Kristian Andersen Villavej Nibe Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Th. Leth Møller Bytorvet Arden Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Aalborg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Jørgen Pedersen Midtergade 34 F 9370 Hals Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Claus Bo Jakobsen Advokaterne Slotsgade Slotsgade Dronninglund Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i AalborgSagsnr. 57/2008

20 STATSTIDENDE 20 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Poul Christensen Hedevej Terndrup Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Ken Ellemose Dommerhaven Terndrup Telefon nr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i AalborgSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Thora Juhl Linde Allé Trustrup Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Paul Juhl Gl. Færgevej 28 E 6300 Gråsten Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Flemming Juhl Vestre Paradisvej Holte Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i RandersSagsnr. 2207/2007 S Berigtigelse af s Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Niels Rothaus Knudsen Ankersgade 23, Århus C Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Gunnar Sørensen Amaliegade København K Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i ÅrhusSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Villy Børge Hansen Ole Hansensvej 12 A 4100 Ringsted Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Jenny Marie Hansen Løngangen Ringsted Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i RoskildeSagsnr /2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Jenny Marie Hansen, Løngangen 46, 4100 Ringsted. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Torben Christian Elm Lupinvej Jyllinge Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Edvard Nielsen Algade Roskilde Journalnr EN Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Ja Skifteret Retten i RoskildeSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Grethe Kirstine Næsby Kirsebærhegnet Greve Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Inge Næsby Tejstgården Greve Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret

21 STATSTIDENDE 21 Retten i RoskildeSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato John Meier Christiansen Blåhegnet Greve Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Ulla Kirkegaard Christiansen Blåhegnet Greve Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i RoskildeSagsnr /2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Ulla Kirkegaard Christiansen, Blåhegnet 20, 2670 Greve. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Anna Kristine Svendsen Brobjerg Parkvej Egå Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Karl Svendsen Haslevangsvej Århus V Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i ÅrhusSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Mary Selma Philipsen Ammarshøjparken Kirke Hyllinge Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Hans Peder Philipsen Nr. Hyllingevej Kirke Hyllinge Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Jette Jessen Ret & Råd Hinnerup Storegade Hinnerup Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Roskilde S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Hansine Andersen Stevnshøjvej Store Heddinge Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Hans Kristian Andersen Stevnshøjvej Store Heddinge Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Randi Jakobsen Storkebanken Herfølge Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i RoskildeSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Bent Fritz Ludvig Amorøe Grønlykkeparken 53 B 2670 Greve Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Eluf Movedskov Juliussen Lærkemosen Greve Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i RoskildeSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Julius Riné Hansen Brobjergvej 9, Egå Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes)

22 STATSTIDENDE 22 Solveig Hansen Brobjergparkvej 9, Egå Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i ÅrhusSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Gerda Damsholt Langballevej Mårslet Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Birgitte Langsted Harald Giersings Allé Højbjerg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i ÅrhusSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Edvard Peter Nielsen Kærdalen Vejen Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Annelise Krintel Vester Allé Vejen Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Esbjerg Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle Liljen Nielsen, Kærdalen 20, 6600 Vejen. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Amalie Caroline Lønborg Violvej Esbjerg V Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Niels Peder Lønborg Eriksensvej Esbjerg V Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Arne Carsten Lønborg Ewalds Allé Esbjerg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Esbjerg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Erna Nielsen Hornelund 27-2 Horne 6800 Varde Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Jens Nielsen Solvangen 10 Horne 6800 Varde Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Poul Vig Nielsen Yderikvej Tistrup Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Esbjerg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Inge-Marie Hansen Nørregade Bramming Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Jens Kristian Larsen Nørregade Bramming Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Esbjerg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger

23 STATSTIDENDE 23 Cpr.nr Dødsdato Henning Møller Hansen Sandmarksbo Plejehjem Sandmarksbo Køge Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Hjørdis Grethe Hansen Åkandevej Køge Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i RoskildeSagsnr /2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Hjørdis Grethe Hansen, Åkandevej 34, 4600 Køge. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Eva Jensine Klausen Neergårdsparken 27, st th 4000 Roskilde Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Mogens Hans Klausen Neergårdsparken 27, st th 4000 Roskilde Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i RoskildeSagsnr /2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Mogens Hans Klausen, Neergårdsparken 27, st. th., 4000 Roskilde. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Magna Kirstine Nielsen Spangsbjerg Kirkevej 51, st -9A 6700 Esbjerg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Oskar Nielsen Karl Andersens Vej Esbjerg V Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Mogens Nielsen Hyldestien Varde Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Esbjerg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Svend Arne Jensen Kornvænget 14 K 4673 Rødvig Stevns Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Annelise Christensen Elmelyparken 7C, 1 tv 2680 Solrød Strand Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i RoskildeSagsnr /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Else Elise Christensen Bakkesvinget Roskilde Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Vagn Aage Christensen Bakkesvinget Roskilde Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i RoskildeSagsnr /2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Vagn Aage Christensen, Bakkesvinget 43, 4000 Roskilde. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Carl Olesen Ryttervænget Nørre Nebel Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Karen Jørgine Olesen Ryttervænget Nørre Nebel

24 STATSTIDENDE 24 Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Esbjerg Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle Karen Jørgine Olesen, Ryttervænget 2, 6830 Nørre Nebel. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Frode Georg Witt Spangsbjerg Kirkevej 51, st Esbjerg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Else Witt Nielsen Søndergårds Allé Esbjerg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Esbjerg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Erna Mikkelsen Grønnegade Marstal Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Carl Ejnar Mikkelsen Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Morten Nordenbæk Advokatfirmaet Gottschau & West Kirkestræde 15 A 5960 Marstal Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SvendborgSagsnr. 1637/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Henry Krog Vognsbøl Engvej Esbjerg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Solveig Krog Enghavevej Esbjerg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i EsbjergSagsnr. 107/08 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle Solveig Krog, Enghavevej 26, 6700 Esbjerg. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Bent Christensen Lolk Nyborgvej Svendborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Søren Ole Knudsen Torvet Rudkøbing Journalnr /es Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SvendborgSagsnr. 1848/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Helge Kromann Nielsen Skolevej 22 Vester Sottrup 6400 Sønderborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Johanne Nielsen Skolevej 22 Vester Sottrup 6400 Sønderborg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. S01-136/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Johanne Nielsen, Skolevej 22, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr

25 STATSTIDENDE 25 Dødsdato Poul Manner-Jakobsen Vesterdalen Broager Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Ilse Maria Manner-Jakobsen Vandmøllevej 11 Nybøl 6400 Sønderborg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. S01-224/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Ilse Marie Manner-Jakobsen, Vandmøllevej 11, Nybøl, 6400 Sønderborg. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Sigrid Kirsten Aggerbeck Finsensvej 13A, 4 th 2000 Frederiksberg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Bent-Ove Feldung Amagertorv København K Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på FrederiksbergSagsnr. 3216/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Ellen Marie Lunde Weber Windfeld- Jacobsen Mågevænget Ulkebøl 6400 Sønderborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Erik Windfeld-Jacobsen Gl. Aabenraavej 24 B 6400 Sønderborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Jørgen W. Jacobsen Vestervang 15 Ulkebøl 6400 Sønderborg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. S01-199/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Karin Birgit Midtgaard Bratved Høje Gladsaxe 19, 9 th 2860 Søborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Bent Carl Morell Bratved Høje Gladsaxe 19, 9 th 2860 Søborg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i GlostrupSagsnr. 165/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle Bent Carl Morell Bratved, Høje Gladsaxe 19, 9. th., 2860 Søborg. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Kathrine Marie Jørgensen Rådyrvej 7 Ulkebøl 6400 Sønderborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Dødsdato Peter Jørgensen 6400 Sønderborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Gurli Meier Maihaven Nordborg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. S01-43/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Gunnar Svend Petersen Bakkevænget Broager

26 STATSTIDENDE 26 Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Mikael Petersen Fuglevænget Broager Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. S01-223/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Gunnar Davidsen Søvangen Ishøj Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Inge Marie Davidsen Søvangen Ishøj Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Hjørdis Koch Lehwaldsvej 5, 1 -i 2800 Kongens Lyngby Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i GlostrupSagsnr. 3875/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Ingrid Ravn Genner Bygade 67 Genner 6230 Rødekro Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Frede Ravn Genner Bygade 67 Genner 6230 Rødekro Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. S04-127/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Ole Hilding Persson Kommenhaven 31, Herlev Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Hanne Persson Fagotvej Herlev Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i GlostrupSagsnr. 3792/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Lis Grethe Andersen Ringbo Hus Bagsværd Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Jan Andersen Krathuset Greve Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Glostrup S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Karen Johanne Ljungbeck Slotsherrens Vænge 2, st D 2610 Rødovre Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Dennis Ljungbeck Knudsbølvej Rødovre Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i GlostrupSagsnr. 3756/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Else Elisabeth Larsen Trongårdsbakken Vejby

27 STATSTIDENDE 27 Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Keld Larsen Peter Freuchensvej Nykøbing F Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 1612/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Villy Lorenz Iversen Ågade Tarm Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Nanna Kirstine Iversen Irisvej Tarm Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HerningSagsnr. KP-40/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Nanna Kirstine Iversen, Irisvej 5, 6880 Tarm. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Susan Højmose Andersen Langtoften 42 Lind 7400 Herning Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Kåre Grønlund Andersen Langtoften 42 Lind 7400 Herning Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HerningSagsnr. NM-1445/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Eigil Stengaard Geflevej Hvide Sande Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Bobestyrer, advokat Inger Højbjerg Christensen Advokatfirmaet DAHL A/S Kaj Munks Vej Herning Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Ja Skifteret Retten i HerningSagsnr. 996/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Keld Henry Iwersen Stationspassagen Allerød Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Bente Carla Iwersen Stationspassagen Allerød Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Jesper Iwersen Bøgeholmen Solrød Strand Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 37/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Cpr.nr Dødsdato Søren Kruse Strandlodden 9 A 3390 Hundested Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Paw Kruse Nattergalevej Hundested Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 1660/2007 Indkaldelse til bomøde S Afsluttende bomøde Cpr.nr

28 STATSTIDENDE 28 Dødsdato Emma á Hvitanesi Sømarkevej Borre Meddelelse vedr. bomøde Boet er insolent. Udkast til boopgørelse er fremlagt til eftersyn på bobestyrerens kontor. Dividenden til almindelige kreditorer og arvinger forventes at blive 0. Det fremlagte udkast kan forventes stadfæstet på mødet. Medmindre der inden 2 uger efter mødet indgives klage til bobestyreren, er boopgørelsen endelig. Dato, tid og sted for bomøde kl. 10:00 hos bobestyrer, advokat Jørn Toft Erichsen Storegade Stege Skifteret Nykøbing Falster Sagsnummer 83/2006 Underskriver Stege, den Jørn Toft Erichsen, advokat Andre meddelelser Cpr.nr.: Dødsdato: Torben Andersen Anemonevej 26 Barde 6920 Videbæk s forretning S CVR-nr.: Engholmvej 3 Abildtrup 6920 Videbæk Meddelelse I tilslutning til proklama indrykket i Statstidende den vedrørende dødsboet efter Torben Andersen, Anemonevej 26, Barde, 6920 Videbæk, cpr. nr , død den oplyses, at Skifteretten i Herning den har taget boet under insolvensbehandling. Underskriver Herning, den Peter Junge, advokat S Cpr.nr.: Dødsdato: Elna Jensen Hornebyvej Hornbæk Meddelelse Skifteretten i Helsingør har den truffet beslutning om bobestyrerbehandling af boet. Boet omfatter tillige fællesboet med ægtefællen Ole Ingvor Jensen, afgået ved døden den Advokat Lissen A. Bengtsen, Strandgade 51, 3000 Helsingør, er antaget som bobestyrer. Proklama har været indrykket i Statstidende den Underskriver Helsingør, den Lissen A. Bengtsen, advokat > Forskellige kundgørelser Naturfredning - Indkaldelse til møde S Fredning af Saltbæk Vig Fredningsnævnet for Vestsjælland har den og fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag om fredning af Saltbæk Vig. Forslaget omhandler i alt 4.731,15 ha, hvoraf 2.660,92 ha tidligere er fredet ved Overfredningsnævnets afgørelse af Følgende ejendomme omfattes helt eller delvis af fredningsforslaget: Matr. nr. 1 Saltbæk Vig, Raklev, 1 Saltbæk Vig, Kalundborg Jorder, 2 og 3 smst., 1 Saltbæk Vig, Værslev 2 og 3 smst., 1 a Saltbæk Vig, Bregninge og 1 b smst., 77 b Kalundborg Markjorder, 1 f Saltbæk by, Raklev, 18 og 19 smst., 28 a Brændemose, Raklev, Saltbæk Vig, umatrikuleret areal. 17 a Saltbæk by, Raklev, 17 b smst., 17 c smst., 1 g og 2 ba smst., 3 aæ smst., 7 c smst., 4 bh og 5 ao smst., 2 s Saltbæk by, Raklev, 6 b, 7 e og 9 b smst., og 8 b Brændemose, Raklev, del af 2 smst., 9 b smst., 9 c Saltbæk by, Raklev, 4 bp Saltbæk by, Raklev, 34 Brændemose, Raklev, 55 Tømmerup, Kalundborg Jorder, 16 a Kaldred By, Bregninge, 16 c smst., del af 16 l Kaldred by, Bregninge, del af 15 p, del af 15 k og del af 16 h smst. samt 13 b Torpe by, Bregninge, 77 a Kalundborg Markjorder, 22 Istebjerg, Kalundborg Jorder, a Smakkerup by, Viskinge, a Kaldred by, Bregninge, del af 1 Brændemose, Raklev, del af 8 a Saltbæk by, Raklev, del af 10 smst., del af 6 b Brændemose, Raklev, del af 8 b Illerup by, Raklev, del af 3 b Kåstrup, Kalundborg Jorder, del af 26 a Brændemose, Raklev, 30 a Brændemose, Raklev, del af 31 a, 28 c og 29 d smst., del af 7 c Illerup by, Raklev, del af 13 a smst., 7 e smst., 3 i

29 STATSTIDENDE 29 Kåstrup, Kalundborg Jorder, 4 r smst. og 15 b Kåstrup, Kalundborg Jorder, 1 c Saltmade, Kalundborg Jorder, 1 i smst., del af 10 e Ubberup, Kalundborg Jorder, del af 6 c Kåstrup, Kalundborg, 6 d, 9 i smst. og 1 n Saltmade, Kalundborg Jorder, 5 g Kåstrup, Kalundborg Jorder, 1 p Saltmade, Kalundborg Jorder, 9 d Kåstrup, Kalundborg Jorder, 9 m, 14 b smst., 1 o Saltmade, Kalundborg Jorder, 1 k Kåstrup, Kalundborg Jorder, 2 e, 9 c, 13 f smst., 1 h Saltmade, Kalundborg Jorder, 4 p Kåstrup, Kalundborg Jorder, 14 c smst., 1 r Saltmade, Kalundborg Jorder, 1 s smst., 1 a og 1 b smst., 1 d og 2 c smst., 29 c Tømmerup, Kalundborg Jorder, 1 e Saltmade, Kalundborg Jorder, 1 f og 1 g smst., del af 2 c Kåstrup, Kalundborg Jorder, 13 h smst., 1 m Saltmade, Kalundborg Jorder, 8 d Kåstrup, Kalundborg Jorder, 2 a Saltmade, Kalundborg Jorder, 29 a Tømmerup, Kalundborg Jorder, 2 b Saltmade, Kalundborg Jorder, 29 b Tømmerup, Kalundborg Jorder, 29 e Tømmerup, Kalundborg Jorder, og 12 t smst., del af 29 d og 29 h smst., 12 o smst., 2 b Istebjerg, Kalundborg Jorder, del af 2 a smst., del af 3 a smst., del af 6 a smst., del af 6 b Istebjerg, Kalundborg Jorder, 3 b Saltmade, Kalundborg Jorder, 3 c smst., 3 a smst., del af 14 d Istebjerg, Kalundborg Jorder, del af 14 e smst., 3 d Saltmade, Kalundborg Jorder, del af 5 a Istebjerg, Kalundborg Jorder, 3 e Saltmade, Kalundborg Jorder, 3 f smst., 14 a Istebjerg, Kalundborg Jorder, 14 n, del af 14 i, 14 q og del af 14 s smst., del af 14 c Istebjerg, Kalundborg Jorder, del af 14 o smst., del af 14 h smst., del af 5 b og 14 m smst., del af 10 b Ubberup, Kalundborg Jorder, 10 d smst., del af 10 a smst., 11 b smst., del af 12 smst., del af 13 k smst., del af 13 h Ubberup, Kalundborg Jorder, 13 a smst., 13 n og 28 smst., del af 14 b smst., 8 k Asmindrup by, Værslev, del af 14 a Ubberup, Kalundborg Jorder, del af 8 b Asmindrup by, Værslev, 9 c, 9 e og del af 9 k smst., del af 10 a smst., 1 b Birkendegård Hgd., Værslev, 7 b Viskinge by, Viskinge, 1 bn Birkendegård Hgd., Værslev, 1 an, 1 ah og del af 1 g smst., 1 af smst., 1 ai smst., 1 am smst., 1 ag smst., 2 Smakkerup by, Viskinge, 1 c smst., 1 e Smakkerup by, Viskinge, del af 1 a, 15, 21 a og 22 a smst., 10 c Viskinge by, Viskinge, 7 b Smakkerup by, Viskinge, 7 e smst., 7 d og 7 a smst., 7 c, 19 b, 18, 20, 21 b og 21 c smst., 19 a Smakkerup by, Viskinge, 8 a smst., 8 f, 8 g, 8 h og 10 smst., 9 og 8 c smst., 8 b smst., 6 a smst., 5 Smakkerup by, Viskinge, 17 smst., 19 b Viskinge by, Viskinge, 25 e og 6 h smst., 35 a, 19 e, del af 20 a, 78 b, 8 i og 8 e smst., 37 a, 43, 44 c smst., 44 b Viskinge by, Viskinge, del af 21 a smst., 21 d, del af 29 b smst., 45 smst., 8 b smst., 6 k smst., del af 11 a smst., del af 15 c smst., del af 16 a Viskinge by, Viskinge, 14 d smst., 4 c smst., 4 m, 10 b, 11 b og 12 c smst., 13 d smst., 3 n, 13 k, 13 q smst., 12 g Viskinge by, Viskinge, 12 e og 28 b smst., 9 u smst., 9 s smst., 4 a smst., 5 a smst., 1 a Løgtved by, Viskinge, 16 og 2 g smst., del af 2 b Løgtved by, Viskinge, og 2 h smst., del af 2 a og 2 m smst., 2 c og 8 smst., 31 c Bregninge by, Bregninge, 31 e og 31 h smst., 1 c Kaldred by, Bregninge, 1 e og 1 f smst., 2 n Løgtved by, Viskinge, del af 3 Løgtved by, Viskinge, 31 i Bregninge by, Bregninge, 8 c smst., 1 d Kaldred by, Bregninge, del af 10 a smst., 10 c smst., del af 2 d smst., 2 c, 2 b og 18 smst., del af 2 a Kaldred by, Bregninge, del af 3 a, 3 f og 4 g smst., del af 4 a, 4 i, 3 c, 11 e, 14 cm, 14 cu, 14 cv og 14 cx smst., 3 d Kaldred by, Bregninge, 8 gc, 8 gb, 8 ga, 26 m og 26 t smst., 17 b smst., 26 aa og 26 ab smst., 7 gø, 11 cp, 7 gt, 7 gz og 6 ah smst., 6 ag Kaldred by, Bregninge, 26 q og 26 u smst., 13 cy, 13 cx, 13 cv, del af 8 c, 13 cs og 13 bx smst., 19 av, 12 b, 19 c, 12 c, 5 b, 26 o, 26 e, 26 f og 26 æ smst., 12 el Kaldred by, Bregninge, 16 e smst., 4 h, 11 d smst., 11 co, 11 cn, 11 cm, 26 n, 26 s, 11 a og 11 c smst., 16 x Eskebjerg by, Bregninge, del af 3 b Alleshave by, Bregninge, 4 a smst., 26 l Kaldred by, Bregninge, 26 r, 26 x, 26 y og del af 4 b smst., 26 p, 26 h, 26 i, 26 k, del af 12 e, del af 15 c smst., 26 g smst., 26 v smst., 26 z Kaldred by, Bregninge, 7 gx smst., 6 f smst., del af 7 b smst., del af 13 c smst., 19 b Kaldred by, Bregninge, 15 e og 13 d smst., del af 19 a, 5 c Torpe by, Bregninge, del af 5 a smst., 6 a smst., 6 d og 6 e smst., 6 c smst., 7 a Torpe by, Bregninge, 8 a, 9 og 14 b smst., 14 a smst., 2 Saltbæk Vig, Bregninge, del af 10 a, Torpe by, Bregninge, 13 c smst., del af 13 a smst., 16 c Eskebjerg by, Bregninge, 24 b, del af 24 k smst., del af 24 n smst., 25 e smst., del af 26 a, 26 c og 26 d smst., 5 a Alleshave by, Bregninge, del af 1 a smst., del af 5 b smst., del af 5 c Alleshave by, Bregninge, del af 5 d smst., del af 4 c smst., del af 3 a og 3 c smst., del af 1 b smst., 77 c Kalundborg Markjorder, 77 d og 77 e smst., umatrikuleret areal smst., og umatrikuleret areal Alleshave by, Bregninge, umatrikuleret areal Saltbæk Vig, Kalundborg, umatrikuleret areal Saltbæk by, Raklev. Forslagets formål er - at sikre og forbedre offentlighedens adgang - at skabe grundlag for forbedring af vandmiljøet i Saltbæk Vig - at bevare og forbedre levemulighederne for det vilde plante- og dyreliv, særlig de planter og dyr, der er knyttet til åbne, ekstensivt afgræssede kulturlandskaber uden for omdrift - at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning - at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter - at områdets landskabelige kvaliteter bevares og forbedres - at forhindre bebyggelse og terrænændringer - at medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som de internationale naturbeskyttelsesområder inden for fredningsforslaget er udpeget for. Efter naturbeskyttelseslovens 37, stk. 2, må der efter offentlig bekendtgørelse

30 STATSTIDENDE 30 af fredningsforslaget, ikke foretages noget, som strider mod de foreslåede fredningsbestemmelser. Efter 37, stk. 3, har forslaget til fredningsbestemmelser, der indebærer indgreb i den aktuelle drift eller udnyttelse af en ejendom, først virkning, når det er endeligt afgjort, at fredningen skal gennemføres. Efter fredningsforslagets 11 har forslaget dog den midlertidige retsvirkning, at nedlæggelse af veje og stier ikke kan ske, så snart fredningsforslaget er offentligt bekendtgjort. I medfør af naturbeskyttelseslovens 37, stk. 5, afholder Fredningsnævnet offentligt møde til fremlæggelse og drøftelse af fredningsforslaget. Besigtigelse af de enkelte ejendomme og de foreslåede stier, foretages på fredage i de påfølgende måneder efter det offentlige møde. De enkelte lodsejere vil få besked om de nærmere tidspunkter og forventede klokkeslæt for besigtigelserne. Ved besigtigelserne vil lodsejerne tillige få lejlighed til at drøfte sagen med Fredningsnævnet. Yderligere eksemplarer af fredningsforslaget kan rekvireres fra Fredningsnævnets kontor, tlf , mandag til torsdag, kl. 9-14, ligesom sagens dokumenter ligger til eftersyn på kontoret. Det tilføjes, at alle lodsejere, brugere og myndigheder direkte er blevet tilskrevet af Fredningsnævnet om sagsrejsningen og er tilsendt et eksemplar af fredningsforslaget. Dato, tid og sted for møde: kl. 10:00 i Kalundborg Hallerne, Hal 1 J. Hagemann-Petersens Allé Kalundborg Henvendelse kan ske til Fredningsnævnet for Vestsjælland Tinggade 15 Postboks Ringsted Underskriver Fredningsnævnet for Vestsjælland, den Flemming Jørgensen > Gældssanering Indledning af gældssaneringssag - Præklusivt proklama S Skifteretten i Holbæk har den indledt gældssaneringssag for Gustav Johannes Nielsen Fødselsdato Ladegårdsparken 103, 2 mf 4300 Holbæk Sagsnr. 50-9/2008 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Finn Mackenhauer, Machenhauer, Nielsen, Asnæs Centret 28 B, 4550 Asnæs, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Holbæk, den Retskreds Holbæk S Skifteretten i Holstebro har den indledt gældssaneringssag for David Sassi Louzoun Fødselsdato Strandgade 6, Lemvig Sagsnr. 8B-20/2008 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Bjarne Vium, Advokatfirmaet Brendstrup & Vium, Vestergade 2, 7500 Holstebro, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering.

31 STATSTIDENDE 31 Retten i Holstebro, den Retskreds Holstebro S Skifteretten i Kolding har den indledt gældssaneringssag for Torben Røntved Fødselsdato Østergade Grindsted Sagsnr. 6-11/2008 Torben Røntved har drevet virksomheden Globus Rengøring, CVR-nr , fra adressen Tingparken 18, 2. th., 7200 Grindsted, og senere fra adressen Ribe Landevej 50, 7250 Hejnsvig. Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Lars Brinkmann, Damhaven 5 B, 7100 Vejle, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Kolding, den Retskreds Kolding S Sø- og Handelsrettens skifteret har den indledt gældssaneringssag for Claus Rasmussen Fødselsdato Baneløkken 2, st th 2730 Herlev Sagsnr. G 716/07-F Claus Rasmussen har drevet en personlig ejet virksomhed under navnet Sendebudet v/vognmand Claus Aalborg, fra adresserne Perikumhaven 83 B, 2730 Herlev, og Malurthaven 2, st. tv., 2730 Herlev, SE-nr Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde og dokumentere sit krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor skifteretten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelsen bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Karl S. Stephensen, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse senest kl (fredag dog kl ). Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering, jf. konkurslovens 208 b, stk. 1. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Berigtigelse af S Skifteretten i Aalborg har den indledt gældssaneringssag for Tommy Laurits Pedersen Tidl. navn Tommy Breinholt Jensen Fødselsdato Havhøjvej 29 Grønnerup 9640 Farsø Sagsnr. SKS /2007 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Kirsten Moesgaard, Engvej 2, 9640 Farsø, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering.

32 STATSTIDENDE 32 Retten i Aalborg den Retskreds Aalborg Kreditormøde S I gældssaneringssagen for Susanne Nørgaard Nielsen Fødselsdato Forsamlingshusvej Støvring Sagsnr /2007 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Aalborg, Badehusvej 17, 1., 9000 Aalborg, onsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Retten i Aalborg, den Retskreds Aalborg S I gældssaneringssagen for Bitten Davidsen Fødselsdato Fyrkildevej 3 Rørbæk 9500 Hobro Sagsnr indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Aalborg, Skifteretten, Badehusvej 17, 1. sal, 9000 Aalborg, torsdag den kl. 9.30, til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i Skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Hobro, den Advokatfirmaet Jens Bærnthsen Adelgade 54, 2. sal 9500 Hobro Retskreds Aalborg S I gældssaneringssagen for Steffen Rasmussen Fødselsdato Skovhøj Hasselager Sagsnr. 47/20279/2007 indkaldes kreditorerne til møde, tirsdag den kl , i Retten i Århus, Skifteretten, Kannikegade 16, 2. sal, 8000 Århus C. til behandling af skyldneres forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i Skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på Skifterettens afgørelse om gældssanering. Retten i Århus, den Retskreds Århus S I gældssaneringssagen for Elly Edel Albertsen Sønder Strand 23, Frederikshavn Sagsnr. SKIF-267/2007 og SKIF-268/2007 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Hjørring, Frederikshavn, Dommergården, Nytorv 19, 9900 Frederikshavn, mandag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Retten i Hjørring, den Retskreds Hjørring S I gældssaneringssagen for Tonny Albertsen Sønder Strand 23, Frederikshavn Sagsnr. SKIF-267/2007 og SKIF268/2007 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Hjørring, Frederikshavn, Dommergården, Nytorv 19, 9900 Frederikshavn,

33 STATSTIDENDE 33 mandag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Retten i Hjørring, den Retskreds Hjørring S I gældssaneringssagen for Anders Vie Christensen Skrænten 2 Nors 7700 Thisted Sagsnr /2007 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Holstebro, Afdelingskontoret i Thisted, Skovgade 30, 7700 Thisted, torsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Ansøger har drevet virksomheden AC Tømrer og Montage, SE-nr fra adressen Bakken 10, Nors, 7700 Thisted. Retten i Holstebro, den Retskreds Holstebro S I gældssaneringssagen for Janne Folkmann Lenstjerne Fødselsdato Rødtjørnen Dragør Sagsnr. G 389/07-K indkaldes kreditorerne til møde i Sø- og Handelsretten, Skifteretten, Bredgade 66, 1. sal, 1260 København K, fredag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Skyldnerens forslag med bilag henligger til eftersyn i skifteretten. Kreditorernes udeblivelse medfører, at de derved afskærer sig fra at øve indflydelse på skifterettens afgørelse. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten Kendelse S Skifteretten på Bornholm har den afsagt kendelse om gældssanering for Susanne Knudsen Fødselsdato St. Gadegårdsvejen 4 Vestermarie 3700 Rønne Sagsnr. 4-62/2007 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet før den nedsættes til en dividende på 0,5925%. Retten på Bornholm, den Retskreds Bornholm S Skifteretten i Holstebro har den afsagt kendelse om gældssanering for Anna Elisa Bigum Jensen Vestergade Frøstrup Sagsnr /2007 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet før den bortfalder. Retten i Holstebro, den Retskreds Holstebro S Skifteretten i Odense har den afsagt kendelse om gældssanering for Birgitte Knudsen Ridehusgade 4, 2 tv 5000 Odense C Sagsnr. S4-360/2007 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet før den nedsættes til en dividende på 13,42%. Retten i Odense, den Retskreds Odense

34 STATSTIDENDE 34 S Skifteretten i Svendborg har den afsagt kendelse om gældssanering for Beata Jolanta Larsen Elmevej 6 Tullebølle 5953 Tranekær Sagsnr. 93/2007 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet før den bortfalder. Retten i Svendborg, den Retskreds Svendborg Andre meddelelser S Sø- og Handelsrettens skifteret har den indledt gældssaneringssag for Morten Ivar Nilsson Møllegade 8A, 2 th 2200 København N Sagsnr. G 591/07-L Advokat Lars Skanvig, Østergade 38, Postboks 2256, 1019 København K, der blev antaget som medhjælper, er fratrådt. Advokat Karl Stephensen, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø er i stedet antaget som medhjælper. Præklusivt proklama er kundgjort i Statstidende den Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Sø- og Handelsrettens skifteret har den indledt gældssaneringssag for Anne Elisabeth Eckmann Femkanten A Taastrup Sagsnr. G 700/07-G Advokat Lars Skanvig, Østergade 38, Postboks 2256, 1019 København K, der blev antaget som medhjælper, er fratrådt. Advokat Karl Stephensen, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø er i stedet antaget som medhjælper. Præklusivt proklama er kundgjort i Statstidende den Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Sø- og Handelsrettens skifteret har den indledt gældssaneringssag for Morten Bo Sørensen Blommevangen 2, st mf 2765 Smørum Sagsnr. G 718/07-L Advokat Lars Skanvig, Østergade 38, Postboks 2256, 1019 København K, der blev antaget som medhjælper, er fratrådt. Advokat Karl Stephensen, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø er i stedet antaget som medhjælper. Præklusivt proklama er kundgjort i Statstidende den Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten > Indkaldelser i henhold til tinglysningsloven Slettelser i tingbogen S Enhver, som anser sig berettiget i henhold til de nedenfor anførte dokumenter, opfordres til at anmelde og dokumentere sin ret inden den anførte frist. Hvis ingen melder sig inden fristens udløb, vil dokumentet blive slettet af tingbogen, jf. tinglysningslovens 20, stk. 2. Pantebrev, stort opr. kr udstedt den af Niels Jørgen Lund, Pommeransgade 8, 2. tv., 2300 København S til Svend Blumensaadt, Egevej 2, 2600 Glostrup, tinglyst den med pant i matr. nr. 4 bl Ordrup by, Fårevejle. Henvendelsesfrist og -sted Tinglysningsdommeren i Holbæk Smedelundsgade Holbæk Retskreds Holbæk Underskriver Tinglysningsdommeren i Holbæk, den > Konkursboer Dekret S Ved dekret af har Skifteretten i Esbjerg taget Noteman ApS CVR-nr Skolegade Vejen

35 STATSTIDENDE 35 Sagsnr. 9-48/2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Vejen kommune og har drevet virksomhed med salg af IT-udstyr fra ovennævnte adresse. Kurator er advokat Mogens Norlén, Advodan, Torvegade 16, 6600 Vejen, j.nr HNI. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Der indkaldes til skiftesamling torsdag den , kl , hvor boet forventes sluttet uden aktiver i medfør af konkurslovens 143, stk. 1. Retten i Esbjerg, den Retskreds Esbjerg S Ved dekret af har Skifteretten i Hillerød taget PT Entreprise ApS CVR-nr Arresøvej Ølsted Sagsnr. 3-24/2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Kurator er advokat Jens Thoregaard, Andersen & Thoregaard advokater, Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den Retskreds Hillerød S Ved dekret af har Skifteretten i Kolding taget Online ApS CVR-nr Bakkedraget Egtved Sagsnr. 6-2/2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Kolding kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse. Kurator er advokat Erik Hollensen, Sct. Clemens Stræde 7, 8000 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den Retskreds Kolding S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Nest Ejendomme ApS CVR-nr Bredgade 51, København K Sagsnr. K 0089/08-D under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat John Jakobsen, Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet.

36 STATSTIDENDE 36 Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Viaduktbageri ApS CVR-nr c/o Ziya Asci Augustvej Herlev Sagsnr. K 0087/08-D under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Jens Ellebjerg Hansen, Hovedvejen 99, 2600 Glostrup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Logo-Tryk.dk ApS CVR-nr Bredgade 23A, København K Sagsnr. K 0088/08-D under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Lars Skanvig, Østergade 38, Postboks 2256, 1019 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Joal Holding ApS CVR-nr Park Allé Brøndby Sagsnr. K 0086/08-F under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Claus Høeg Madsen, Bredgade 38, 1260 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten

37 STATSTIDENDE 37 S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Dahlgaard Gruppen ApS CVR-nr c/o Martin Dahlgaard Fælledvej 27, København N Sagsnr. K 0084/08-F under konkursbehandling efter at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, St. Kongensgade 49, Postboks 9005, 1022 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Peter Rasmussens Eftf. ApS CVR-nr Hellerupvej Hellerup Sagsnr. K 0076/08-B under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Som kurator er udpeget advokat Casper Moltke, Ved Stranden 18, 1012 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Hovedgaden 40 C ApS CVR-nr c/o Martin Dalgaard Fælledvej 27, København N Sagsnr. K 0083/08-F under konkursbehandling efter at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Hovedgaden 40 C, 3460 Birkerød. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, St. Kongensgade 49, Postboks 9005, 1022 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Frank R. S. M. Mortensen Tuborgvej København NV Sagsnr. K 0075/08-L under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den

38 STATSTIDENDE 38 Skyldner har drevet virksomhed fra adressen: Allégade 25, 2000 Frederiksberg C. Som kurator er udpeget advokat Casper Moltke, Ved Stranden 18, 1012 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget PVU af 20. august 2007 ApS CVR-nr Vesterbrogade 149, bygn København V Sagsnr. K 0074/08-B under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Som kurator er udpeget advokat Peter Krarup, Mazanti-Andersen, Korsø Jensen, St. Kongensgade 69, 1264 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Re:public ApS CVR-nr Laplandsgade 4, København S Sagsnr. K 0078/08-E under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Som kurator er udpeget advokat Casper Moltke-Leth, Moltke-Leth Advokater, Amaliegade 12, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Co og Co ApS CVR-nr Pilestræde København K Sagsnr. K 0081/08-K under konkursbehandling efter at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Som kurator er udpeget advokat Sven- Erik Poulsen, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav

39 STATSTIDENDE 39 opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Kabørk ApS CVR-nr Mikkel Bryggers Gade 7, st 1460 København K Sagsnr. K 0079/08-E under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Som kurator er udpeget advokat Sven- Erik Poulsen, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Allblast ApS CVR-nr Sluseholmen København SV Sagsnr. K 0082/08-K under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Ole Borch, Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget United Exhibits Tuthmosus Exhibition Com CVR-nr Sundkrogsgade København Ø Sagsnr. K 0077/08-F under konkursbehandling efter at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Som kurator er udpeget advokat Anne Birgitte Gammeljord, H. C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

40 STATSTIDENDE 40 Kozmo A/S, binavne: Kozmo Group A/ S, Kozmo Living A/S, Kozmo Furniture A/S, Kozmo Design & Living A/S, Kozmo Design A/S CVR-nr c/o Pakhus 12 Dampfærgevej 10, st 2100 København Ø Sagsnr. K 0080/08-L under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Som kurator er udpeget advokat Erik Malberg, Vognmagergade 7, Postboks 2227, 1018 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Eason Holding ApS CVR-nr Jernbane Allé 28, 3 tv 2720 Vanløse Sagsnr. K 0085/08-G under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Michael Serring, Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Peter Bjørn ApS CVR-nr Skovgaardvej Vissenbjerg Sagsnr. K 0012/08-K under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Selskabet har drevet virksomhed fra adressen Glostrup Stationscenter 38, 2600 Glostrup. Som kurator er udpeget advokat Niels Heldgaard, Bangegårdsvej 1, 2600 Glostrup. Der indkaldes til skiftesamling til valg af kurator og eventuel nedsættelse af kreditorudvalg i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, fredag den kl Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Skifteretten i Aalborg taget Drachmann Design ApS CVR-nr Norgesvej Hadsund Sagsnr /2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse.

41 STATSTIDENDE 41 Kurator er advokat Mogens Hebbelstrup, Advokaterne Mikkelsen & Hebbelstrup, Dommerhaven 9, 9575 Terndrup. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den Retskreds Aalborg Skiftesamling I konkursboet Packing ApS CVR-nr Åbenråvej Kruså Sagsnr /2007 S har der været afholdt skiftesamling, hvor der som ny kurator er udpeget advokat Palle Niss, Kongevej 64, 6400 Sønderborg, hvortil fremtidige anmeldelser af krav skal ske. Begæring fra en fordringshaver om valg af kurator skal fremsættes over for Skifteretten i Sønderborg, Kongevej 41, 6400 Sønderborg, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Skifteretten i Sønderborg, den Retskreds Sønderborg I konkursboet JKP Huse ApS CVR-nr Kappelgårdsvej Nykøbing M Sagsnr. 6-2/2008 S holdes skiftesamling i Retten i Holstebro, Afdelingskontoret i Thisted, Skovgade 30, 7700 Thisted, mandag den kl , til valg af kurator og eventuelt kreditorudvalg. Retten i Holstebro, den Retskreds Holstebro Indkaldelse til fordringsprøvelse I konkursboet Søren Nielsen CVR-nr Guldborgvej 12B 8800 Viborg Sagsnr hni S indkaldes herved til møde til prøvelse af fordringer i medfør af Konkurslovens 131 til møde på kurators kontor, Torvegade 16, 6600 Vejen, mandag den kl Kurators indstilling vedrørende kravene vedlagt anmeldelser med bilag ligger til eftersyn på kurators kontor. Kurators indstilling ligger tilllige til eftersyn i Skifteretten i Viborg, Klostermarken 10-12, 8800 Viborg. Kreditorer, hvis krav ikke indstilles til anerkendelse som anmeldt, modtager særskilt meddelelse herom. Vejen, den Mogens Norlén, advokat Torvegade Vejen tlf Retskreds Viborg S I konkursboet Annette Jakobsen Egøgårdvej Odense SV Sagsnr. S1-536/2007 indkaldes til fordringsprøvelse, tirsdag den kl , på kurator advokat Flemming Hartvig Pedersens kontor, Englandsgade 25, 5000 Odense C, j.nr la. Gældbog, indstillingslister og anmeldelser henligger til eftersyn på kurators kontor. Indstillingslister henligger under SKS nr. S1-536/2007 til eftersyn i skifteretten i Odense fra den Odense, den Flemming Hartvig Pedersen, kurator Retskreds Odense S I konkursboet DBS Afviklingsselskab af 5. april 2006 A/S CVR-nr Yderholmen Ballerup

42 STATSTIDENDE 42 Sagsnr. K442/06-F indkaldes herved til møde til prøvelse af anmeldte krav på kurator, advokat Ole Borchs kontor, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, tirsdag den kl. 10:30. Kurators indstilling vedlagt anmeldelserne med bilag ligger til eftersyn på kurators kontor 2 uger før mødet. Indstillingen ligger i samme tidsrum til eftersyn hos Sø- og Handelsretten, Skifteafdelingen, Bredgade 66, 1. sal, 1260 København K. København, den Ole Borch, advokat Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet Cana Invest ApS CVR-nr Bagerstræde Fredensborg indkaldes herved til møde hos kurator, advokat Poul Ege Poulsen, Strandgade 51, 3000 Helsingør, torsdag den kl , til prøvelse af fordringer, jf. konkurslovens 131. Kurators indstilling vedrørende fordringsprøvelsen ligger til eftersyn på kurators kontor 14 dage før mødet. Kurators indstilling ligger tillige i samme periode til eftersyn i Retten i Helsingør, Prøvestensvej 50, 3000 Helsingør. Helsingør, den Poul Ege Poulsen, advokat Retskreds Helsingør S I konkursboet Tele Jylland A/S CVR-nr Søkjersvej 9 Boeslum 8400 Ebeltoft Sagsnr. 4-22/2005 indkaldes til møde hos kurator, advokat Peter Andersen, Strandvejen 7, 8400 Ebeltoft, fredag den kl , til prøvelse af anmeldte krav. Kurators indstilling vedrørende kravene ligger til eftersyn på kurators kontor samt i Skifteretten i Randers, Sandgade 12, 8900 Randers. Ebeltoft, den Peter Andersen, advokat Retskreds Randers S I konkursboet Plenty Floor ApS CVR-nr Rosenholms Allé 29, kl 2500 Valby Sagsnr. K 141/07-L afholdes møde hos kurator, advokat Nete Weber, St. Kongensgade 49, 1022 København K, tirsdag den kl , til prøvelse af de i boet anmeldte massekrav i henhold til konkurslovens 93 og 94. Kurators indstilling, vedlagt anmeldelser med bilag, ligger til eftersyn på kurators kontor, ligesom kopi af indstillingslisten ligger til eftersyn hos Søog Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1., 1260 København K, fra tirsdag den at regne. København, den Nete Weber, advokat Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet Afviklingsselskabet C af 19. maj 2006 A/S CVR-nr Hjarbækvej Løgstrup indkaldes til møde hos kurator, advokat Lars Grøngaard, Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, mandag den kl , til prøvelse af de på fordringsprøvelsen den udsatte krav anmeldt i medfør af konkurslovens 97. En fortegnelse over de krav, som skal prøves med kurators indstilling ligger til eftersyn i skifteretten og hos kurator Lars Grøngaard, 2 uger før skiftesamlingen. Der henvises til kurators j.nr Århus, den Lars Grøngaard, advokat Retskreds Aalborg

43 STATSTIDENDE 43 I konkursboet S Afviklingsselskabet D af 19. maj 2006 A/S CVR-nr Testrupvej Aalestrup indkaldes til møde hos kurator, advokat Lars Grøngaard, Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, mandag den kl , til prøvelse af de på fordringsprøvelsen den udsatte krav anmeldt i medfør af konkurslovens 97. En fortegnelse over de krav, som skal prøves med kurators indstilling ligger til eftersyn i skifteretten og hos kurator Lars Grøngaard, 2 uger før skiftesamlingen. Der henvises til kurators j.nr Århus, den Lars Grøngaard, advokat Retskreds Aalborg S I konkursboet Morten Winther, fa. Alt for Rent CVR-nr Nordre Skansevej Nørresundby afholdes der i henhold til Konkurslovens 131 møde hos kurator, advokat Niels Boysen, DAHL Aalborg, Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg, onsdag den kl , til prøvelse af anmeldte krav. Kurators indstilling vedlagt anmeldelser med bilag ligger til eftersyn på kurators kontor fra den , ligesom kopi af indstillingslisten ligger til eftersyn hos Skifteretten i Aalborg, Badehusvej 17, 9000 Aalborg. Aalborg, den Niels Boysen, advokat Retskreds Aalborg Regnskab og boafslutning I konkursboet S Ronald Günther Arthue Armanski Krogen 19 Haldrup 8700 Horsens Sagsnr /2007 holdes skiftesamling i Retten i Horsens, Godsbanegade 2, 8700 Horsens, fredag den kl , hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens 143, stk. 1, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Skyldner har drevet virksomheden Importmægleren, Krogen 19, Haldrup, 8700 Horsens, CVR-nr Retten i Horsens, den Retskreds Horsens S I konkursboet Stevnsmose og Co. ApS CVR-nr Lejrskovvej Lunderskov Sagsnr /2007 holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Kolding, Mødelokale J, Domhusgade 22 A, 2. sal, 6000 Kolding, tirsdag den kl , til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 2,627264% til 97 krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket. Retten i Kolding, den Retskreds Kolding S I konkursboet Tage Rasmussen Sakskøbingvej 37 Grænge 4990 Sakskøbing Sagsnr /2006 holdes skiftesamling i Retten i Nykøbing Falster, Mødelokale 1, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F, tirsdag den kl , hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens 143, stk. 1, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Retten i Nykøbing Falster, den

44 STATSTIDENDE 44 Retskreds Nykøbing Falster S I konkursboet OPJ Totalentreprise A/S CVR-nr Sdr. Boulevard Odense C Sagsnr. 34-S1-337/2006 holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Odense, Tinghusgården, Albanigade 30, 1. sal, 5000 Odense C, torsdag den kl , til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 67,16558% til 95 krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket. Retten i Odense, den Retskreds Odense S I konkursboet Mittag VVS ApS CVR-nr Åshøjvej Køge Sagsnr /2006 holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Skifteretten, Helligkorsvej 3, stuen, 4000 Roskilde, mandag den kl , hvor boet forventes afsluttet efter konkurslovens 143, stk. 1, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Retten i Roskilde, den Retskreds Roskilde S I konkursboet Cedervall Stål ApS CVR-nr Elektronvej Greve Sagsnr /2006 holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Roskilde, Skifteretten, Helligkorsvej 3, stuen, 4000 Roskilde, tirsdag den kl , til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 55,81768% til 95-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket. Retten i Roskilde, den Retskreds Roskilde S I konkursboet Devino ApS CVR-nr Horsebakken København NV Sagsnr. K 0423/07-E afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1. sal, 1260 København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 88,34409% til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens 97, fredag den kl Regnskab og udlodning med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter regnskabets forventede stadfæstelse den nævnte dag, eller som ikke har været anmeldt inden tidligere fastsat sidste frist for anmeldelser, kan ikke tages i betragtning. Forudsat at udlodningen stadfæstes, og rettidig anke ikke sker, vil boet på skiftesamlingen blive sluttet med nævnte dividende, og udlodning vil finde sted den Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet Kirkdesign ApS CVR-nr Sankt Hans Gade 26 A 2200 København N Sagsnr. K 0706/06-E afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1.

45 STATSTIDENDE 45 sal, 1260 København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 2,299323% til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens 97, tirsdag den kl Regnskab og udlodning med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter regnskabets forventede stadfæstelse den nævnte dag, eller som ikke har været anmeldt inden tidligere fastsat sidste frist for anmeldelser, kan ikke tages i betragtning. Forudsat at udlodningen stadfæstes, og rettidig anke ikke sker, vil boet på skiftesamlingen blive sluttet med nævnte dividende, og udlodning vil finde sted den Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet HD Danmark ApS CVR-nr Store Kongensgade 44 B 1264 København K Sagsnr. K 0805/06-G er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger, jf. konkurslovens 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, hvilken afholdes fredag den kl Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet Omega for Life A/S CVR-nr Åbrinken Virum Sagsnr. K 0803/07-E er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger, jf. konkurslovens 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, hvilken afholdes tirsdag den kl Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten Andre meddelelser I konkursboet Shima Communication A/S CVR-nr Alfred Nobels Vej Aalborg Øst Sagsnr /2002 S har Skifteretten i Aalborg fastsat den som sidste dag for modtagelse af anmeldelse af fordringer og andre krav, jf. konkurslovens 134, stk. 2. Anmeldelse skal ske til kurator, advokat Hanne Bruun Jacobsen, Advodan, Mølleå 1, 9000 Aalborg. Retten i Aalborg, den Retskreds Aalborg > Stævninger og indkaldelser Personer/firmaer S Som advokat for Ab Catering København A/S indstævner advokat Karsten N. Müller, Købmagergade 45, 2. sal, 1150 København K herved Due Gourmet V/Kim Due Sørensen CVR-nr Rundskuedagens Plejehjem Dannebrogsgade København til som sagsøgt at svare Københavns Byret, Nytorv 25, 1450 København K med henvisning til BS 38A-4288/2007 inden 4 uger fra indrykningen i Statstidende. Der nedlægges påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger kr ,84 med tillæg af procesrente (udlånsrente + 7 % p.a.) fra den til betaling sker. Endvidere udenretlige inddrivelsesomkostninger kr samt sagens omkostninger. Det påstævnte beløb udgør sagsøgers tilgodehavende i henhold til faktura vedrørende varekøb fødevarer jf. faktura udstedt fra til , med forfald

46 STATSTIDENDE 46 Da det ikke er muligt at forkynde stævningen på anden vis, fremkommer nærværende indkaldelse i Statstidende. Genpart af stævning ligger til udlevering til sagsøgte på rettens kontor, Københavns Byret, Nytorv 25, 1450 København K. Såfremt sagsøgte ikke giver svar, vil der blive afsagt udeblivelsesdom efter sagsøgerens påstand. København, den Karsten N. Müller, advokat Retsinstans Københanvs Byret S Som advokat for DONG Energy Sales & Distribution A/S indstævner advokat Karsten N. Müller, Købmagergade 45, 2. sal, 1150 København K herved Janus José Utke Peter Fabers Gade 40, 4 tv 2200 København til som sagsøgt at svare Københavns Byret, Nytorv 25, 1450 København K med henvisning til BS 13A- 5150/2007 inden 4 uger fra indrykningen i Statstidende. Der nedlægges påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger kr ,61 med tillæg af procesrente (udlånsrente + 7 % p.a.) fra den til betaling sker, samt kr. 450 i rykkergebyrer og kr. 52 for afholdte omkostninger til lokalisering af sagsøgte. Endvidere udenretlige inddrivelsesomkostninger kr. 900 samt sagens omkostninger. Det påstævnte beløb udgør sagsøgers tilgodehavende for Leverance af el m.m. leveret til: Peter Fabers Gade 40, 4., tv., 2200 København N, i henhold til fakturanr.: , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8 med forfald i perioden fra den til den Da det ikke er muligt at forkynde stævningen på anden vis, fremkommer nærværende indkaldelse i Statstidende. Genpart af stævning ligger til udlevering til sagsøgte på rettens kontor, Københavns Byret, Nytorv 25, 1450 København K. Såfremt sagsøgte ikke giver svar, vil der blive afsagt udeblivelsesdom efter sagsøgerens påstand. København, den Karsten N. Müller, advokat Retsinstans Københavns Byret S Som advokat for Iveco Danmark A/S indstævner Karsten N. Müller, Købmagergade 45, 1150 København K herved Scandinavian Trading V/Thomas Gøsta Hansson CVR-nr Islands Brygge 30C, 7 tv 2300 København S til som sagsøgt at svare Københavns Byret, Nytorv 25, 1450 København K med henvisning til BS 19C-5027/2007 inden 2 uger fra indrykningen i Statstidende. Der nedlægges påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger kr ,46 med tillæg af procesrente (udlånsrente + 7 % p.a.) fra den til betaling sker. Endvidere udenretlige inddrivelsesomkostninger kr samt sagens omkostninger. Det påstævnte beløb udgør sagsøgers tilgodehavende for krav i henhold til fakturaer vedr. servicekontrakt fakturer, faktureret i perioden fra den til den , med forfald Da det ikke er muligt at forkynde stævningen på anden vis, fremkommer nærværende indkaldelse i Statstidende. Genpart af stævningen ligger til udlevering til sagsøgte på rettens kontor, Københavns Byret, Nytorv 25, 1450 København K. Såfremt sagsøgte ikke giver svar, vil der blive afsagt udeblivelsesdom efter sagsøgerens påstand. København, den Karsten N. Müller, advokat Retsinstans Københavns Byret S Som advokat for SEAS-NVE A.M.B.A indstævner advokat Karsten N. Müller, Købmagergade 45, 2. sal, 1150 København K herved Thomas Thomsen Vildrosevej Horslunde til som sagsøgt at svare Retten i Nykøbing F., Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F med henvisning til BS 1544/2007 inden 2 uger fra indrykningen i Statstidende. Der nedlægges påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger kr ,85 med tillæg af procesrente

47 STATSTIDENDE 47 (udlånsrente + 7 % p.a.) fra den til betaling sker, samt kr. 300 i rykkergebyrer og kr. 100 i oversendelsesgebyr. Endvidere udenretlige inddrivelsesomkostninger kr samt sagens omkostninger. Det påstævnte beløb udgør sagsøgers tilgodehavende for leverance af el m.m. til Storstrømsvej 89 Ø. Kippinge, 4840 Nørre Aslev, i henhold til faktura nr.: , med forfald den samt gebyrer. Da det ikke har været muligt at forkynde stævningen på anden vis, fremkommer nærværende indkaldelse i Statstidende. Genpart af stævning ligger til udlevering til sagsøgte hos Retten i Nykøbing F, Vestensborg Allé 8, 4800 Nykøbing F. Såfremt sagsøgte ikke giver svar, vil der blive afsagt udeblivelsesdom efter sagsøgerens påstand. København, den Karsten N. Müller, advokat Retsinstans Retten i Nykøbing Falster S Advokat Karsten N. Müller har som advokat for Dong Energy Sales & Distribution A/S, CVR-nr , Nesa Alle 1, 2820 Gentofte, sagsøgt Henning Banholz sidst kendte adresse Vestergårdsvej 22B, 1 th 2400 København NV Sagsøgerens påstand er: Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger kr ,73 med tillæg af procesrente (udlånsrente + 7 pct. p.a.) fra den den til betaling sker. Endvidere udenretlige inddrivelsesomkostninger kr ,00 samt sagens omkostninger. Påstanden er begrundet med: Det påstævnte beløb udgør sagsøgers tilgodehavende for krav i henhold til fakturaer vedrørende leverance af el leveret til Vestergårdsvej 22 B, 1. th., 2400 København NV, med forfald i perioden fra den til den til forfald den Retten opfordrer sagsøgte til inden 4 uger fra nærværende bekendtgørelse, at indlevere svarskrift med henvisning til sagsnr. BS /2007 til Retten på Frederiksberg, Mødelokale 3, Howitzvej 32, stuen, 2000 Frederiksberg. Hvis svarskrift ikke fremkommer, kan retten afsige dom efter sagsøgerens påstand. Sagsøgte kan ved henvendelse til retten få en kopi af stævningen m.v. Stævningen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten på Frederiksberg, den Stella Lyksborg Retsinstans Retten på Frederiksberg S Advokat Helse Nørrung har som advokat for Juma N. Kunda, Cæcilieparken 24, 4400 Kalundborg, sagsøgt Anna Nestor ukendt adresse Sagsøgte formodes at være flyttet til udlandet. Sagsøgeren påstand er: Skilsmisse efter ægteskabslovens 33, på betingelse af - at forældremyndighed ikke ændres, og - at ingen skal betale bidrag til den anden part. Påstanden er begrundet med utroskab. Sagsøgte indkaldes til at møde i Retten i Holbæk, Sofievej 4, mødelokale 8, 4300 Holbæk, mandag den , kl Hvis sagsøgte ikke møder kan retten afsige dom i overensstemmelse med sagsøgers påstand. Sagsøgte kan ved henvendelse til retten hente en indkaldelse til retsmødet. Stævningen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Holbæk, den Retsinstans Retten i Holbæk S Advokat Stig Nielsen har som advokat for Niels Nielsen, Bakkedraget 4, 4450 Jyderup, sagsøgt Ole Hansen sidst kendte adresse Klosterparkvej 22, st Kalundborg Sagsøgerens påstand er: Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren kr ,80. Beløbet forrentes fra sagens anlæg den med procesrente indtil betaling sker. Påstanden er begrundet med at beløbet skyldes for huslejerestance samt for afregning af lejemålet beliggende Slagelsevej 43, 4460 Snertinge, i henhold til flytteafregning af Retten opfordrer sagsøgte til inden 4

48 STATSTIDENDE 48 uger fra nærværende bekendtgørelse, at indlevere svarskrift med henvisning til sagsnr. BS /2006 til Retten i Holbæk, Smedelundsgade 16, 4300 Holbæk. Hvis svarskrift ikke fremkommer, kan retten afsige dom efter sagsøgerens påstand. Sagsøgte kan ved henvendelse til retten få en kopi af stævningen m.v. Stævningen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Holbæk, den Svend Erik Hansen Retsinstans Retten i Holbæk > Tinglysninger Andelsboligbogen - Pantebreve i andelsboliger S Beløb: Pantsætter: Birgitte H Pedersen. Andelens adresse: Solsbækvej 232, 9300 Sæby S Beløb: Pantsætter: Brian Westerskov Pedersen. Andelens adresse: Haraldsgade 41, 1 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Michael Danielsen. Andelens adresse: Østre Ringvej 11A, 1 TV, 4700 Næstved S Beløb: Pantsætter: Petter Faxholm. Andelens adresse: Fanøgade 18, 3, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Frank Alf Daniel Andersen. Andelens adresse: Holmbladsgade 20, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Carsten Nielsen Hviid. Andelens adresse: Skovhaven 73, 3500 Værløse S Beløb: Pantsætter: Thor Knudsen. Andelens adresse: Tøndergade 5, 4 TH, 1752 København V S Beløb: Pantsætter: Anne Ottsen. Andelens adresse: Tøndergade 5, 4 TH, 1752 København V S Beløb: Pantsætter: Daniel Vogelius Persson. Andelens adresse: Løgstørgade 1, 4 TV, 2100 S Beløb: Pantsætter: Bettina Bülow. Andelens adresse: Øresundsvej 92, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Ole Rønn. Andelens adresse: Øresundsvej 92, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Monique Mona Ingwes. Andelens adresse: Frederiksvej 27, ST TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Salomon Martin La King. Andelens adresse: Vestergårdsvej 33, 1 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Jaime Acosta. Andelens adresse: Valbygårdsvej 34B, ST TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Sofie Acosta. Andelens adresse: Valbygårdsvej 34B, ST TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Judy Sahl Nielsen. Andelens adresse: Vinkelvej 34, ST 2, 2800 Kongens Lyngby

49 STATSTIDENDE 49 S Beløb: Pantsætter: Klaus Kjær Ladegaard. Andelens adresse: Falkoner Alle 16, 4 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Marianne Baag. Andelens adresse: Spurvehøjvej 25, 2 TH, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Ole Svenn Baag. Andelens adresse: Spurvehøjvej 25, 2 TH, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Linda Cilleborg Sørensen. Andelens adresse: Toggangen 32B, 2 MF, 2730 Herlev S Beløb: Pantsætter: Malene Andersen. Andelens adresse: Elmevej 2B, ST 3, 4050 Skibby S Beløb: Pantsætter: Dorte Dugbæk. Andelens adresse: Peter Bangs Vej 20, 4 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Peter Dugbæk. Andelens adresse: Peter Bangs Vej 20, 4 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Mads Emil Kierulf Magnus. Andelens adresse: Vigerslevvej 267A, 1 TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Catharina Louise Schmidt. Andelens adresse: Hovedvejen 122, 2 TH, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Louise Camilla Kj Bösche. Andelens adresse: Kronborggade 14, 3 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Michael Nielsen. Andelens adresse: Kronborggade 14, 3 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Dorte Aurig Larsson. Andelens adresse: Ravnsborggade 16B, 3, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Gry Skarvø. Andelens adresse: Amerikavej 9, 3 TH, 1756 København V S Beløb: Pantsætter: Marie Lærke L T Chonovitsch. Andelens adresse: Sognefjordsgade 7, 4 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: David Balla Guy. Andelens adresse: Sognefjordsgade 7, 4 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Martin Pollas. Andelens adresse: Palnatokesgade 1, 4 TH, 1733 København V S Beløb: Pantsætter: Martin Rüsz Slott. Andelens adresse: Prags Boulevard 12, 4 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Michael Klavsen. Andelens adresse: Nørrebrogade 213, 2 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Lise von Holck. Andelens adresse: Nørrebrogade 213, 2 TH, 2200 København N S Beløb:

50 STATSTIDENDE 50 Pantsætter: Maja Eun Ah Sønnegaard. Andelens adresse: Gyvelvej 37, 3 TH, 4000 Roskilde S Beløb: Pantsætter: Birte Jacobsen. Andelens adresse: Odins Tværgade 6, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Henrik Ole Kieffer. Andelens adresse: Baunegårdsvej 2B, ST TH, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Jaana Kirsten Kan Kieffer. Andelens adresse: Baunegårdsvej 2B, ST TH, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Birthe Jensen. Andelens adresse: Sønderbro 4C, ST TV, 9000 Aalborg S Beløb: Pantsætter: Gudlin Gna Ingvarsdottir. Andelens adresse: Sigerstedgade 5, 1 TV, 1729 København V S Beløb: Pantsætter: Marie-Louise Paul Andersen. Andelens adresse: Valdemarsgade 42, 5 TV, 1665 København V S Beløb: Pantsætter: Janus Polsson Kampmann. Andelens adresse: Nyelandsvej 38, ST TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Line Hausner Christensen. Andelens adresse: Julius Bloms Gade 19, 5 59, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Hauke Petersen. Andelens adresse: Normandigade 7, 2 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Lars Meldgaard Pedersen. Andelens adresse: Jemtelandsgade 6, ST TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Sameerah Nafees. Andelens adresse: Refsnæsgade 67, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Simon Jul Haugbølle. Andelens adresse: Jægersborggade 3, KL, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Mia Fraulund Jensen. Andelens adresse: Horsekildevej 7, 4 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Belinda Elisabeth Wærnskjold. Andelens adresse: Tyrolsgade 3, ST TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Anne Sofie Jeremiassen. Andelens adresse: Gartnergade 9B, 1 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Karin Nielsen. Andelens adresse: Ole Suhrs Gade 23, ST TH, 1354 København K S Beløb: Pantsætter: Søren Randløv Nielsen. Andelens adresse: Ole Suhrs Gade 23, ST TH, 1354 København K S Beløb: Pantsætter: Marianne Correll. Andelens adresse: Ourøgade 43, 3 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Laura Hvalsum. Andelens adresse: Guldbergsgade 124, 2 TH, 2200 København N

51 STATSTIDENDE 51 S Beløb: Pantsætter: Casper Nielsen. Andelens adresse: Kastrupvej 95, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Thomas Christian Ferguson. Andelens adresse: Flensborggade 8, 4 TV, 1669 København V S Beløb: Pantsætter: Nicholas Paludan- Müller. Andelens adresse: Alsvej 4B, 4 5, 2970 Hørsholm S Beløb: Pantsætter: Claus Pedersen. Andelens adresse: Ryparken 16, ST TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Anouar Boujemaa. Andelens adresse: Jagtvej 5, 2 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Anne Marie Nielsen. Andelens adresse: Bregnerødgade 20, ST TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Maria Rostgaard Andersen. Andelens adresse: Udbygade 4, 3 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Peter Gramstrup Lyck. Andelens adresse: Parmagade 9, ST TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Espen Solnørdal. Andelens adresse: Amerikavej 16, ST TH, 1756 København V S Beløb: Pantsætter: Katharina Havig Solnørdal. Andelens adresse: Amerikavej 16, ST TH, 1756 København V S Beløb: Pantsætter: Inge Brockdorff. Andelens adresse: Gunløgsgade 46, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Jane Juhl. Andelens adresse: Nordre Frihavnsgade 95, 4 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Luis Alfredo Paredes Trigueros. Andelens adresse: Nordre Frihavnsgade 95, 4 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Maria Bukh Vestergaard. Andelens adresse: Vesterbrogade 146B, 4 TH, 1620 København V S Beløb: Pantsætter: Claus Dyrhøj Sørensen. Andelens adresse: Skovbrynet 26, 2 TH, 4700 Næstved S Beløb: Pantsætter: Jan Tomzak. Andelens adresse: Bille Brahes Vej 6, ST TH, 1963 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Ann-Marie Frydenvold. Andelens adresse: Hvidkildevej 14, ST TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Nickie Gabriella Wærnskjold. Andelens adresse: Drogdensgade 10, 4 MF, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Jeanette Zita Mikkelsen. Andelens adresse: Artillerivej 52, 4 TH, 2300 København S S

52 STATSTIDENDE 52 Beløb: Pantsætter: Ole Christian Pilgaard. Andelens adresse: Borgergade 5, 6740 Bramming S Beløb: Pantsætter: Lene Bünning Andersen. Andelens adresse: Kongebakken 40D, 3 TV, 4000 Roskilde S Beløb: Pantsætter: Morten Lykke Sørensen. Andelens adresse: Kongebakken 40D, 3 TV, 4000 Roskilde S Beløb: Pantsætter: Judith Jørgensen. Andelens adresse: Parmagade 58, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Katarina Viktoria Carlsson. Andelens adresse: Jesper Brochmands G 1, 1 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Tim Jensen. Andelens adresse: Jesper Brochmands G 1, 1 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Kenneth Dencker Andersen. Andelens adresse: Strandgården 169, 2680 Solrød Strand S Beløb: Pantsætter: Camilla Stenholt Kristensen. Andelens adresse: Strandgården 169, 2680 Solrød Strand S Beløb: Pantsætter: Peter Lynæs Lund-Thomsen. Andelens adresse: Halmtorvet 44, 2 TH, 1700 København V S Beløb: Pantsætter: Diana Sønderup Pedersen. Andelens adresse: Trankær Vænge 46, 8310 Tranbjerg J S Beløb: Pantsætter: Peter Kasper Katzmann. Andelens adresse: Husumgade 8, 4 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Josephine Brethvad. Andelens adresse: Haderslevgade 45, 2 TH, 1671 København V S Beløb: Pantsætter: Morten Hjelholt. Andelens adresse: Aggersborggade 7, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Julie Flemming Meulengracht. Andelens adresse: Aggersborggade 7, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Margrethe Amberville. Andelens adresse: Rønnebærvej 11, 3 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Eva Korman Hansen. Andelens adresse: Dybbølsgade 61, 3 TH, 1721 København V S Beløb: Pantsætter: Kaspar Bo Nielsen. Andelens adresse: Vestergårdsvej 1, 1 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Johanne Kirstine Rasmussen. Andelens adresse: Vestergårdsvej 1, 1 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Lars René Larsen. Andelens adresse: Holmelundsvej 49, ST TH, 2650 Hvidovre S

53 STATSTIDENDE 53 Beløb: Pantsætter: Tove Beck Windelin. Andelens adresse: Johannedalsvej 11G, 3650 Ølstykke S Beløb: Pantsætter: René Dewet Kristensen. Andelens adresse: Hostrups Have 22, 2 TV, 1954 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Claus Christensen. Andelens adresse: Wilstersgade 36, 1, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Eva Dorte Løkke Jensen. Andelens adresse: Wilstersgade 36, 1, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Martin Brigsted Pedersen. Andelens adresse: Bykildevej 12, 4 TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Vibeke Aarup. Andelens adresse: Engdiget 50, 9620 Aalestrup S Beløb: Pantsætter: Roza Henryka Korpus. Andelens adresse: Nordre Fasanvej 214, 4 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Henrik Bengtsen. Andelens adresse: Australiensvej 26, 4 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Gitte Haagensen. Andelens adresse: Strandboulevarden 132, ST TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Thomas Poulose Pu Refer. Andelens adresse: Maglekildevej 9, 1 2, 1853 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Cathrine Kruse Pedersen. Andelens adresse: Nannasvej 32, 3000 Helsingør S Beløb: Pantsætter: Ayan Vardar. Andelens adresse: Lyngbyvej 124, 1 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Kenni Møller Dehnfjeld. Andelens adresse: Helgesensgade 14, 3, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Christina Ellegaa Udesen. Andelens adresse: Helgesensgade 14, 3, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Joe Tobias Henningsen. Andelens adresse: Frederiksborgvej 48, 4 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Caroline Nyaguthii. Andelens adresse: Randersgade 27, 1 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Eva Christensen. Andelens adresse: Poppelrækken 3, ST TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Helle Mostgaard Larsen. Andelens adresse: Ny Kærvej 8C, 2 TV, 9000 Aalborg S Beløb: Pantsætter: Camilla Juul Normand. Andelens adresse: Røsågade 59, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Kaspar Præstiin Brandt. Andelens adresse: Poppelgade 4, 1 TH, 2200 København N

54 STATSTIDENDE 54 S Beløb: Pantsætter: Birthe Kidde Skov. Andelens adresse: Skovtoften 39, 7100 Vejle S Beløb: Pantsætter: Ib Torben Kidde Skov. Andelens adresse: Skovtoften 39, 7100 Vejle S Beløb: Pantsætter: Marie Amstrup Møller. Andelens adresse: Sundevedsgade 33, 1 TV, 1751 København V S Beløb: Pantsætter: Annette Lill Nissen. Andelens adresse: Arildsgård 33, ST TH, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Martin Jesper Chi Bentzen. Andelens adresse: Sjællandsgade 70, 3, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Jesper Grube Mikkelsen. Andelens adresse: Vigerslevvej 140, 1 TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Sonny Sebastian Dam. Andelens adresse: Prinsessegade 23, 1 4, 1422 København K S Beløb: Pantsætter: Tanja Kristensen. Andelens adresse: Palermovej 17, ST TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Plamen Georgiev Slavov. Andelens adresse: Palermovej 17, ST TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Kirsten Hald Åbom. Andelens adresse: Triatlonvej 2, 9230 Svenstrup J S Beløb: Pantsætter: Lasse Soll Sunde. Andelens adresse: Øster Farimagsgade 18A, 4 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Claus Larsen. Andelens adresse: Tingstedet 5, 3650 Ølstykke S Beløb: Pantsætter: Martin Steno Hansen. Andelens adresse: Løgstørgade 19, 2 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Tine Boel Mikkelsen. Andelens adresse: Løgstørgade 19, 2 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Helle Juhler-Verdoner. Andelens adresse: Blegdamsvej 20, 2 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Christian Michael Lund. Andelens adresse: Holmevej 267, 2 TV, 8270 Højbjerg S Beløb: Pantsætter: Maria Helene Kron Oxenvad. Andelens adresse: Lergravsvej 31, 2 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Camilla Louise Th Hansen. Andelens adresse: Ringvejen 62, 1 TV, 4900 Nakskov S Beløb: Pantsætter: Danny Tom Pedersen. Andelens adresse: Poppelgade 4, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Erna Mørup. Andelens adresse: Sommerstedgade 36, 1 TV, 1718 København V

55 STATSTIDENDE 55 S Beløb: Pantsætter: Christian Simonsen. Andelens adresse: Snebærhaven 157, 2620 Albertslund S Beløb: Pantsætter: Jens Blaabjerg. Andelens adresse: Pile Alle 31, 1 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Nick Bøjlund Andersen. Andelens adresse: Toldbodgade 69, 3 TH, 1253 København K S Beløb: Pantsætter: Niels-Henrik Jørgensen. Andelens adresse: Steenwinkelsvej 2, 5 TH, 1966 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Joan Heitmann. Andelens adresse: Grønnehavevej 11, ST TH, 3000 Helsingør S Beløb: Pantsætter: Britt Bonita Bonilla. Andelens adresse: Nørre Søgade 15B, 3 TH, 1370 København K S Beløb: Pantsætter: Bente Weber. Andelens adresse: Tunneldal 8, 6330 Padborg S Beløb: Pantsætter: Søren Gadeberg Weber. Andelens adresse: Tunneldal 8, 6330 Padborg S Beløb: Pantsætter: Vibeke Østergaard. Andelens adresse: Helgesvej 21, 3 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Julia Kristine Gi Andersen. Andelens adresse: Trankær Vænge 58, 8310 Tranbjerg J S Beløb: Pantsætter: Thomas Andersen. Andelens adresse: Trankær Vænge 58, 8310 Tranbjerg J S Beløb: Pantsætter: Anna Sofie Riel Henriksen. Andelens adresse: Degnestavnen 17, 4 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Ove Pedersen. Andelens adresse: Enghavevej 26, 2 TV, 1674 København V S Beløb: Pantsætter: Anja Thomsen. Andelens adresse: Vigerslevvej 54B, 2 TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Hanne Clausen. Andelens adresse: Domhusparken 16, ST TV, 6000 Kolding S Beløb: Pantsætter: Anne-Grethe Rosbach. Andelens adresse: Peder Skrams Gade 16C, ST, 1054 København K S Beløb: Pantsætter: Jacob Bo Ditlev Kristensen. Andelens adresse: Dr. Lassens Gade 9S, ST TH, 8900 Randers S Beløb: Pantsætter: Aase Agnethe Johansen. Andelens adresse: Akaciehaven 12B, 4684 Holmegaard S Beløb: Pantsætter: Johnny René Meils Lauridsen. Andelens adresse: Tomsgårdsvej 11, 4 TV, 2400 København NV S Beløb:

56 STATSTIDENDE 56 Pantsætter: Ann Brinch Madelung. Andelens adresse: Tomsgårdsvej 11, 4 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Channie Hofmann Jensen. Andelens adresse: Nørrebrogade 182, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Carsten Nielsen. Andelens adresse: Drosselvej 60, 4171 Glumsø S Beløb: Pantsætter: Marianne Koldby Jensen. Andelens adresse: Nyelandsvej 37, 5 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Christian Højbjer Hansen. Andelens adresse: Absalonsgade 28A, 1 TH, 1658 København V S Beløb: Pantsætter: Kristina D G M Kristoffersen. Andelens adresse: Kurlandsgade 22, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Louise Marie Sørensen. Andelens adresse: Tagensvej 196B, ST TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Marianne Larsen. Andelens adresse: Høje Taastrup Boulev 49, 2 7, 2630 Taastrup S Beløb: Pantsætter: Michael Harboe Larsen. Andelens adresse: Høje Taastrup Boulev 49, 2 7, 2630 Taastrup S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Lise-Lotte Røndum. Andelens adresse: Spurvehøjvej 23, 3 TH, 2650 Hvidovre S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Diana Hansen. Andelens adresse: Borups Plads 30, 3 TH, 2200 København N S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Poul Erik Nielsen. Andelens adresse: Borups Plads 30, 3 TH, 2200 København N S Pantebrev (negotiabelt) anmeldt den Beløb: Pantsætter: Bo Skjødt Rasmussen. Andelens adresse: Falkenborggården 7, 2 266, 3600 Frederikssund S Pantebrev (negotiabelt) anmeldt den Beløb: Pantsætter: Karen-Vibeke Kristensen. Andelens adresse: Dannebrogsgade 38, 3 TH, 1660 København V S Pantebrev (negotiabelt) anmeldt den Beløb: Pantsætter: Karen-Vibeke Kristensen. Andelens adresse: Dannebrogsgade 38, 3 TH, 1660 København V S Pantebrev (negotiabelt) anmeldt den Beløb: Pantsætter: Karen-Vibeke Kristensen. Andelens adresse: Dannebrogsgade 38, 3 TH, 1660 København V S Pantebrev (negotiabelt) anmeldt den Beløb: Pantsætter: Karen-Vibeke Kristensen. Andelens adresse: Dannebrogsgade 38, 3 TH, 1660 København V S Beløb: Pantsætter: Jannick Beltran P Steffensen. Andelens adresse: Langagervej 15A, 2 2, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Susanne Charlotte Pihl. Andelens adresse: Valby Langgade 224, 2 TH, 2500 Valby

57 STATSTIDENDE 57 S Beløb: Pantsætter: Claus Christensen. Andelens adresse: Ole Suhrs Gade 5, 1 TV, 1354 København K S Beløb: Pantsætter: Heidi Lysell Christensen. Andelens adresse: Ole Suhrs Gade 5, 1 TV, 1354 København K S Beløb: Pantsætter: Michael Freiber Henriksen. Andelens adresse: Isafjordsgade 1, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Michael Sanggaard Feenstra. Andelens adresse: Møntmestervej 14F, 1 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Jørgen Rotbøll Lassen. Andelens adresse: Ravnsborggade 16A, 3 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Marianne Bejstrup. Andelens adresse: Strandhøj 33, 3630 Jægerspris S Beløb: Pantsætter: Jan Brylov Hansen. Andelens adresse: Strandhøj 33, 3630 Jægerspris S Beløb: Pantsætter: Rasmus Per Bonde. Andelens adresse: Østrigsgade 3, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Lotte Ernst Maabo. Andelens adresse: Nordre Fasanvej 152, 3 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Maria Larsen. Andelens adresse: Refsnæsgade 34, 1 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Jan Rene Strojek. Andelens adresse: Trøjborggade 4, 4 TH, 1757 København V S Beløb: Pantsætter: Mohamad Salim Heydari. Andelens adresse: Bøgeparken 28, 4690 Haslev S Beløb: Pantsætter: Rona Qurishy. Andelens adresse: Bøgeparken 28, 4690 Haslev S Beløb: Pantsætter: Tenna Gram-Thorsen. Andelens adresse: Hovedvejen 18D, 1 TV, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Andreas Hjelmborg. Andelens adresse: Torvegade 58, 3 TH, 1400 København K S Beløb: Pantsætter: Srdjan Banjas. Andelens adresse: Krohaven 14, 4140 Borup S Beløb: Pantsætter: Lene Wakefield Jørgensen. Andelens adresse: Falkoner Alle 16, 4 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Klaus Kjær Ladegaard. Andelens adresse: Falkoner Alle 16, 4 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Kim Anders Frost. Andelens adresse: Valdemarsgade 24, 1 TH, 1665 København V S Beløb: Pantsætter: Trine Schultz. Andelens adresse: Valdemarsgade 24, 1 TH, 1665 København V

58 STATSTIDENDE 58 S Beløb: Pantsætter: Micki Kyrum Davidsen. Andelens adresse: Hovedvejen 122, 2 TH, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Catharina Louise Schmidt. Andelens adresse: Hovedvejen 122, 2 TH, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Kathrine Strandberg. Andelens adresse: Holger Danskes Vej 31, 2, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Lars Kousgaard. Andelens adresse: Enghavevej 156, ST TH, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Maya Dynglykke Ei Ravn. Andelens adresse: Pilevej 55, 4340 Tølløse S Beløb: Pantsætter: Maria Ajspur. Andelens adresse: Oldermandsvej 39, 1 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Signe Fransiska T Pedersen. Andelens adresse: Palnatokesgade 1, 4 TH, 1733 København V S Beløb: Pantsætter: Martin Pollas. Andelens adresse: Palnatokesgade 1, 4 TH, 1733 København V S Beløb: Pantsætter: Laila Hagedorn Nielsen. Andelens adresse: Gadekæret 3, 8900 Randers S Beløb: Pantsætter: Margrethe Hansen. Andelens adresse: Ungarnsgade 58, ST, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Thomas Springer. Andelens adresse: Ungarnsgade 58, ST, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Chris Frantzen. Andelens adresse: Skodsborggade 3, ST TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Peder Martinus Madsen. Andelens adresse: Frejasgade 2, ST TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Martin Skov Pfaff. Andelens adresse: Ørnebjergvej 16B, 1 TV, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Janus Polsson Kampmann. Andelens adresse: Nyelandsvej 38, ST TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Inga Greve Klemensen. Andelens adresse: Nyelandsvej 38, ST TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Kristian Storm Petersen. Andelens adresse: Ellebjergvej 6, ST MF, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Xenia Lund. Andelens adresse: Istedgade 19, 5 TH, 1650 København V S Beløb: Pantsætter: Louise Mette Carlsen. Andelens adresse: Ungarnsgade 25, 3 TV, 2300 København S S Beløb:

59 STATSTIDENDE 59 Pantsætter: Anders Breyen. Andelens adresse: Holger Danskes Vej 53, 4 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Maria Esther Lemvig. Andelens adresse: Nørrebrogade 193, 1 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Samuli Bennet Marila. Andelens adresse: Smålandsgade 4, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Janaki Joy Schovgaard. Andelens adresse: Smålandsgade 4, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Stine Blichmann Egerod. Andelens adresse: Kastrupvej 93, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Charlotte Sahlman Autzen. Andelens adresse: Nørreskovparken 16, 6200 Aabenraa S Beløb: Pantsætter: Ulrik Dahlgaard. Andelens adresse: Kobbelvænget 22, ST TH, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Heike Kolditz Schøber. Andelens adresse: Møntmestervej 14E, 1 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Jacob Dencker Eil Siebers. Andelens adresse: Møntmestervej 14E, 1 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Sofie Delf Heimbürger. Andelens adresse: Rytterskolehøj 4, 4 TH, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Niia Jemina Bloch. Andelens adresse: Rahbeks Allé 9D, 1, 1749 København V S Beløb: Pantsætter: Winnie Maria Skaa Drewsen. Andelens adresse: Sindshvilevej 11A, 3 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Charlotte Annemar Falsing. Andelens adresse: Ellebækvej 44, 1 TH, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Jan Aage Nielsen. Andelens adresse: Hylleåsen 30A, 4200 Slagelse S Beløb: Pantsætter: Tanja Hattens. Andelens adresse: Strandboulevarden 14, 5 2, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Paradis Danmark A/S. Andelens adresse: Vesterbrogade 47, ST TH, 1620 København V S Beløb: Pantsætter: Jakob Dan-Nielsen. Andelens adresse: Oldermandsvej 37, 4 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Steffen Svanholm Jensen. Andelens adresse: Vigerslev Allé 164, 2 TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Jimmi Serup Bodilsen. Andelens adresse: Vesterbrogade 29E, 2 TH, 1620 København V S Beløb: Pantsætter: Line Bech Nielsen. Andelens adresse: Vesterbrogade 29E, 2 TH, 1620 København V

60 STATSTIDENDE 60 S Beløb: Pantsætter: Kim Nicki Hansen. Andelens adresse: Bekkasinvej 47, 4000 Roskilde S Beløb: Pantsætter: Sune Kotasek Graakjær. Andelens adresse: Hedebygade 3, 5, 1754 København V S Beløb: Pantsætter: Christian Lerchbacher. Andelens adresse: Nansensgade 8, 3 TH, 1366 København K S Beløb: Pantsætter: Hanne Mandrup Timler. Andelens adresse: Philip De Langes A 5A, 3, 1435 København K S Beløb: Pantsætter: Mogens Timler. Andelens adresse: Philip De Langes A 5A, 3, 1435 København K S Beløb: Pantsætter: Hans Henrik Grand Hougaard. Andelens adresse: Erik Eriksens Gade 9, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Katrine Grandahl Hougaard. Andelens adresse: Erik Eriksens Gade 9, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Anders Kragh. Andelens adresse: Pile Alle 25A, 2 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Anders Kragh. Andelens adresse: Pile Alle 25A, 2 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Heidi Højland Nielsen. Andelens adresse: Tagensvej 169, 3 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Thomas Hvam. Andelens adresse: Linde Allé 10, 4 TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Annett Helene Ausra. Andelens adresse: Moltkesvej 44, 2 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Morten Hauch Fenger. Andelens adresse: Wilkensvej 16D, 2 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Kasper Liisberg Poulsen. Andelens adresse: Hedebygade 16A, 3 TH, 1754 København V S Beløb: Pantsætter: Ida Lipka Flensborg. Andelens adresse: Sylviavej 20, ST TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Henrik Jensen. Andelens adresse: Teglholm Tværvej 5, ST TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Maya Barslund. Andelens adresse: Gårdstedet 43, 2 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Jonas Jensen. Andelens adresse: Gårdstedet 43, 2 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Christian Wolfsen Buchholt. Andelens adresse: Jyllingevej 55, 1 TV, 2720 Vanløse

61 STATSTIDENDE 61 S Beløb: Pantsætter: Simon Korsholm Niemann. Andelens adresse: Jyllingevej 55, 1 TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Tove Kirstine Skouborg. Andelens adresse: Banevænget 8, 5900 Rudkøbing S Beløb: Pantsætter: Louise Bering Jakobsen. Andelens adresse: Nordlandsgade 11, ST TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Heidi Jelle Winding. Andelens adresse: Kobbelvænget 33, 2 TH, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Thomas Sørensen. Andelens adresse: Kingosvej 13, 2 TV, 2630 Taastrup S Beløb: Pantsætter: Jytte Pedersen. Andelens adresse: Langelandsvej 12, 1 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Jørgen Larsen. Andelens adresse: Lahnsgade 17, 2 TH, 5000 Odense C S Beløb: Pantsætter: Majbrit Hjorth Jensen. Andelens adresse: Søparken 52, 4140 Borup S Beløb: Pantsætter: Michael Hjorth Jensen. Andelens adresse: Søparken 52, 4140 Borup S Beløb: Pantsætter: Magnus Peter Larsen. Andelens adresse: Trianglen 25, 3660 Stenløse S Beløb: Pantsætter: Camilla Emilie Pedersen. Andelens adresse: Trianglen 25, 3660 Stenløse S Beløb: Pantsætter: Ib Kenneth Jensen. Andelens adresse: Willemoesgade 50, ST, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Karen Ebbesen Kristoffersen. Andelens adresse: Willemoesgade 50, ST, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Helle Engelhardt Henriksen. Andelens adresse: Dannevirkegade 16, 4 TV, 1763 København V S Beløb: Pantsætter: Jan Christensen. Andelens adresse: Læssøesgade 14, 1, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Louise Holmen. Andelens adresse: Middelfartgade 12, 2 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Nikolaj Kasper Jensen. Andelens adresse: Middelfartgade 12, 2 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Jan Paarup Nielsen. Andelens adresse: Skanderborgvej 216, 1 TH, 8260 Viby J S Beløb: Pantsætter: Lone Michelle Kembouche. Andelens adresse: Bygmestervej 27, ST, 2400 København NV S

62 STATSTIDENDE 62 Beløb: Pantsætter: Yahia Kembouche. Andelens adresse: Bygmestervej 27, ST, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Ingolf Edmund Hansen. Andelens adresse: Jagtvej 183, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Lita Tove Kellerm Hansen. Andelens adresse: Jagtvej 183, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Nicolai Nørregaar Larsen. Andelens adresse: Sjællandsgade 93, ST TH, 9000 Aalborg S Beløb: Pantsætter: Jan Axel Nielsen. Andelens adresse: Villasmindevej 29, 5250 Odense SV S Beløb: Pantsætter: Martin Due Hansen. Andelens adresse: Villasmindevej 27, 5250 Odense SV S Beløb: Pantsætter: Michelle Sørina Melsted. Andelens adresse: Villasmindevej 27, 5250 Odense SV S Beløb: Pantsætter: Aase Høegh Baltersen. Andelens adresse: Rødtjørnvej 30, 5200 Odense V S Beløb: Pantsætter: Preben Werner Baltersen. Andelens adresse: Rødtjørnvej 30, 5200 Odense V S Beløb: Pantsætter: Morten Sæther. Andelens adresse: Prags Boulevard 10, 2 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Paskar Paramasamy. Andelens adresse: Toggangen 24, 2 TV, 2730 Herlev S Beløb: Pantsætter: Javad Jabbari. Andelens adresse: Alsvej 4B, 6 7, 2970 Hørsholm S Beløb: Pantsætter: Bjarke Hansen. Andelens adresse: Dannebrogsgade 33, 1 TV, 9000 Aalborg S Beløb: Pantsætter: Mikkel Syska Hansen. Andelens adresse: Hesseløgade 30, 3 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Lene Raagefelt Langkilde. Andelens adresse: Vesterbrogade 182, 4 TH, 1800 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Michael Raagefelt Langkilde. Andelens adresse: Vesterbrogade 182, 4 TH, 1800 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Jimmi Reimann Jensen. Andelens adresse: Ungarnsgade 31, ST, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Kristine Dennehy Pedersen. Andelens adresse: Jonas Lies Vej 22, ST TV, 2860 Søborg S Beløb: Pantsætter: Kent Nygreen Bonde. Andelens adresse: Orionvej 68A, 4700 Næstved S Beløb: Pantsætter: Nina Skovbo Heuse Petersen. Andelens adresse: Orionvej 68A, 4700 Næstved

63 STATSTIDENDE 63 S Beløb: Pantsætter: Hans Jakob Vang. Andelens adresse: Stenfeldtsvej 22, 3000 Helsingør S Beløb: Pantsætter: Sonja Vexø Vang. Andelens adresse: Stenfeldtsvej 22, 3000 Helsingør S Beløb: Pantsætter: Connie Ottesen. Andelens adresse: Grønnehavevej 9, ST TH, 3000 Helsingør S Beløb: Pantsætter: Charlotte Balle. Andelens adresse: Skanderborgvej 220, 1 TV, 8260 Viby J S Beløb: Pantsætter: Jacob Helsinghoff. Andelens adresse: Skanderborgvej 220, 1 TV, 8260 Viby J S Beløb: Pantsætter: Søengen Invest ApS. Andelens adresse: Søengen 1, ST, 2840 Holte S Beløb: Pantsætter: Lotte Rejmer Sørensen. Andelens adresse: Glasvej 24, 2 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Jens Asbjørn Seehuusen. Andelens adresse: Lille Farimagsgade 7, 5 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Susanne Guldborg Kristensen. Andelens adresse: Lappen 2G, ST TV, 3000 Helsingør S Beløb: Pantsætter: Jan Robert Danebod. Andelens adresse: Ahornsgade 8, KL TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Janne Nørgaard Mortensen. Andelens adresse: Vesterbrogade 6, 2 1, 9400 Nørresundby S Beløb: Pantsætter: Allan Olesen. Andelens adresse: Vesterbrogade 6, 2 1, 9400 Nørresundby S Beløb: Pantsætter: Liselotte Tang Mortensen. Andelens adresse: Sundholmsvej 54, 3 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Søren Valentin Mortensen. Andelens adresse: Sundholmsvej 54, 3 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Louise Friis Holmskov. Andelens adresse: Agerbovej 6, 2 TV, 2800 Kongens Lyngby S Beløb: Pantsætter: Lone Andersen Kjær. Andelens adresse: Åhaven 9, 1, 8660 Skanderborg S Beløb: Pantsætter: Annemette Dahl Herold. Andelens adresse: Tilst Søndervej 80D, 8381 Tilst S Beløb: Pantsætter: Else Marie Sauer. Andelens adresse: Tokesvej 3, 1 TH, 9600 Aars S Beløb: Pantsætter: Susan Mølsted Davidsen. Andelens adresse: Tofteleddet 35, 4672 Klippinge S Beløb:

64 STATSTIDENDE 64 Pantsætter: Elisabeth Kirsten Steffensen. Andelens adresse: Budager 13, 4623 Lille Skensved S Beløb: Pantsætter: Camilla Julie Jacobsen. Andelens adresse: Lyongade 8, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Kasper Hvid Pedersen. Andelens adresse: Lyongade 8, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Alex Falkenberg. Andelens adresse: Prags Boulevard 66, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Kristian Eilertsen. Andelens adresse: Østrigsgade 25, 3 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Nanna Iversen. Andelens adresse: Østrigsgade 25, 3 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Johanne Louise Helsted. Andelens adresse: Haraldsgade 82, 3 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Rune Bech Jensen. Andelens adresse: Vigerslev Allé 174A, ST MF, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Allan David Villadsen. Andelens adresse: Stenderupgade 10, ST TV, 1738 København V S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Selcuk Saat. Andelens adresse: Jagtvej 31, KL TH, 2200 København N S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Selcuk Saat. Andelens adresse: Jagtvej 31, KL TH, 2200 København N S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Selcuk Saat. Andelens adresse: Jagtvej 31, KL TH, 2200 København N S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Gunnar Valdimarsson. Andelens adresse: Parmagade 18, 2 TH, 2300 København S S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Rasmus Kristoffer Holt. Andelens adresse: Øster Søgade 98, 1 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Mikkel Haack Nielsen. Andelens adresse: Nansensgade 50, 5 TH, 1366 København K S Beløb: Pantsætter: Maj-Britt Leander. Andelens adresse: Allegade 29, 3 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: René Leander. Andelens adresse: Allegade 29, 3 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Bente Hansen. Andelens adresse: Hylkedalsparken 57, 6000 Kolding S Beløb: Pantsætter: Elsie Lidda Vibek Ranfelt. Andelens adresse: Lille Odinshøj 8, ST, 3140 Ålsgårde S Beløb: Pantsætter: Jan Nørregaard. Andelens adresse: Hjulets Kvarter 118, 5220 Odense SØ

65 STATSTIDENDE 65 S Beløb: Pantsætter: Bo Norstrøm Weile. Andelens adresse: Slangerupgade 12, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Susanne Vendelbo Flydtkjær. Andelens adresse: Vestre Fjordvej 34, 3 TV, 9000 Aalborg S Beløb: Pantsætter: Ninette Kriegel. Andelens adresse: Haraldsgade 90, 1 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Susanne Munch. Andelens adresse: Fuglsangpark 194, 3520 Farum S Beløb: Pantsætter: Annette Marianne Frost. Andelens adresse: Morelhaven 163, 2630 Taastrup S Beløb: Pantsætter: Dennis Frost. Andelens adresse: Morelhaven 163, 2630 Taastrup S Beløb: Pantsætter: Martin Hjort Lauridsen. Andelens adresse: Englandsvej 80, 2 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Claus Mosberg Kjær. Andelens adresse: Skelagervej 342, 8200 Århus N S Beløb: Pantsætter: Srdjan Banjas. Andelens adresse: Krohaven 14, 4140 Borup S Beløb: Pantsætter: Ditte Marie Pedersen. Andelens adresse: Krohaven 14, 4140 Borup S Beløb: Pantsætter: Jesper Eiby Christoffersen. Andelens adresse: Godthåbsvej 6, 4 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Dendi Sabrina Thomsen. Andelens adresse: Ellestykket 14, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Marianne Tonny Hansen. Andelens adresse: Vesterhegnet 14, 4600 Køge S Beløb: Pantsætter: Ole Riisgaard. Andelens adresse: Nørrebrogade 200B, 3 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Alan Herold Mortensen. Andelens adresse: Troldhøj 12, 3630 Jægerspris S Beløb: Pantsætter: Claus Lynge Hansen. Andelens adresse: Ørnebjergvej 16A, 1 TV, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Pernille Stockfle Henriksen. Andelens adresse: Skt. Jakobs Gade 4, 2, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Olle Thorup Jeppesen. Andelens adresse: Fuglsangpark 11, 3520 Farum S Beløb: Pantsætter: Nina Nygaard Mathisen. Andelens adresse: Fuglsangpark 11, 3520 Farum S Beløb:

66 STATSTIDENDE 66 Pantsætter: Dorte Berg. Andelens adresse: Marklodden 1, 2760 Måløv S Beløb: Pantsætter: Per Carlsen. Andelens adresse: Haderslevgade 36A, 4 TV, 1671 København V S Beløb: Pantsætter: Jørgen Laurvig. Andelens adresse: Rørmose Parkvej 100, 3520 Farum S Beløb: Pantsætter: Sandra Menendez Oquendo. Andelens adresse: Rørmose Parkvej 100, 3520 Farum S Beløb: Pantsætter: Lene Helvad. Andelens adresse: Ringstedgade 4A, 3, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Maria Isabelle Finotello. Andelens adresse: Harsdorffsvej 2, 5 TH, 1874 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Jakob Lindahl. Andelens adresse: Dannebrogsgade 17, 4 TV, 1660 København V S Beløb: Pantsætter: Lotte Thomsen. Andelens adresse: Dannebrogsgade 17, 4 TV, 1660 København V S Beløb: Pantsætter: Morten Sonne Horn Jensen. Andelens adresse: Silkeborggade 29, 5 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Jens Kristian Køl Voigt. Andelens adresse: Baldersgade 2, 1, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Kris Vangsgaard Hansen. Andelens adresse: Sjælør Boulevard 47, 1 TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Julie Maja Rasmussen. Andelens adresse: Maltagade 20, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Charlotte Hedegaa Nielsen. Andelens adresse: Lyacvej 4, 1 TH, 2800 Kongens Lyngby S Beløb: Pantsætter: Karen Koefoed. Andelens adresse: Sneppevej 2, 3 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Trine Alette Panton. Andelens adresse: Sønder Boulevard 84, 3 TH, 1720 København V S Beløb: Pantsætter: Martin Børme. Andelens adresse: Finlandsgade 26, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Lea Schonbeck. Andelens adresse: Finlandsgade 26, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Martin Christian Dahl. Andelens adresse: Frederiksborggade 39, 3 TV, 1360 København K S Beløb: Pantsætter: Bjarke Markvard Nielsen. Andelens adresse: Gunløgsgade 51, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Mette Borgaard. Andelens adresse: Christian X's Alle 42, 2 TH, 2800 Kongens Lyngby

67 STATSTIDENDE 67 S Beløb: Pantsætter: Aske Drasbæk Philipsen. Andelens adresse: Husumgade 14, 1 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Peter Winther. Andelens adresse: Fr Leyels Vej 90, 3070 Snekkersten S Beløb: Pantsætter: Michael Rasmus Andersen. Andelens adresse: Veksøvej 2B, 2 TH, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Ib Ferdinandsen. Andelens adresse: Halfdansgade 30, ST TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Bodil Henriques. Andelens adresse: Halfdansgade 30, ST TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Mette Rosendal Andersen. Andelens adresse: Refsnæsgade 71, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: David Julian Gonzalez Valenzuela. Andelens adresse: Blågårdsgade 18, 5 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Sean Thomas Jardenbæk. Andelens adresse: Møntmestervej 14A, ST TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Ulrik Ø Christoffersen. Andelens adresse: Eskildsgade 13, 2 TV, 1657 København V S Beløb: Pantsætter: Bonnie Sally Ølbye. Andelens adresse: Sneppevej 4, ST TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Jannie Køhler- Andersen. Andelens adresse: Teglholm Tværvej 15, 4 TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Thomas Lau Gregersen. Andelens adresse: Bavnehøj Allé 17, ST TH, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Claus Nielsen. Andelens adresse: Bechgaardsgade 15, 2 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Ida Boel Nielsen. Andelens adresse: Howitzvej 22B, 2 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Jesper Nielsen. Andelens adresse: Østre Sandmarksvej 18, ST TV, 4600 Køge S Beløb: Pantsætter: Katrine Valbjørn Lund. Andelens adresse: Bremensgade 20, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Annette Schmidt. Andelens adresse: Nørrebrogade 36B, 1 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Rufije Ajruli. Andelens adresse: Sandbjerggade 3, 1 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Michael Petersen. Andelens adresse: Toggangen 9, ST TV, 2730 Herlev

68 STATSTIDENDE 68 S Beløb: Pantsætter: Britt Cirkeline A Jensen. Andelens adresse: Nørrebrogade 118, 2 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Louise Løhr. Andelens adresse: Jernbane Allé 94, 3 TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Jens Bjørn Koustr Nielsen. Andelens adresse: Jernbane Allé 94, 3 TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Henrik Dyhr Stryhn. Andelens adresse: Gladbovej 6, 2 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Marianne Normann Andersen. Andelens adresse: Toftegårds Allé 2, 1 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Thomas Alex Schram. Andelens adresse: Toftegårds Allé 2, 1 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Nina Poulsen. Andelens adresse: Palermovej 19, 2 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Christine Paludan Seedorff. Andelens adresse: Ahornsgade 13, ST TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Dorte Madsen. Andelens adresse: Skt. Annæ Gade 49, 3 TV, 1416 København K S Beløb: Pantsætter: Johanna Ilona Koiranen. Andelens adresse: Søndre Fasanvej 66, 1 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Niels Kiel Nielsen. Andelens adresse: Søndre Fasanvej 66, 1 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Line Daugbjerg Christensen. Andelens adresse: Odensegade 23, 3 TH, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Jane Hyldgaard. Andelens adresse: Annekærvej 14A, 8250 Egå S Beløb: Pantsætter: Maria Arre. Andelens adresse: Sofiegade 18, ST TV, 1418 København K S Beløb: Pantsætter: Anders Laustsen. Andelens adresse: Sofiegade 18, ST TV, 1418 København K S Beløb: Pantsætter: Lasse Kragh Andersen. Andelens adresse: Enghavevej 20A, 2 TV, 1674 København V S Beløb: Pantsætter: Majken Fosgerau Salomonsen. Andelens adresse: Enghavevej 20A, 2 TV, 1674 København V S Beløb: Pantsætter: Thea Sand. Andelens adresse: Gernersgade 45, 2 TV, 1319 København K S Beløb: Pantsætter: Elna Andersen. Andelens adresse: Baneledet 19, 6950 Ringkøbing S Beløb:

69 STATSTIDENDE 69 Pantsætter: Karina Grønbæk Andersen. Andelens adresse: Engdiget 19, 2610 Rødovre S Beløb: Pantsætter: Bjarne Steen Pedersen. Andelens adresse: Engdiget 19, 2610 Rødovre S Beløb: Pantsætter: Mikail Ahmad El Rasoul. Andelens adresse: Søparken 48, 4140 Borup S Beløb: Pantsætter: Kit Aagerup Tolstrup. Andelens adresse: Søparken 48, 4140 Borup S Beløb: Pantsætter: Inge Margrethe Kilde. Andelens adresse: Tranehøjen 210, 5250 Odense SV S Beløb: Pantsætter: Anders Thue Nielsen. Andelens adresse: Digtergangen 1, 1 TV, 2860 Søborg S Beløb: Pantsætter: Bent Bo Madsen. Andelens adresse: Thurøvej 24, 1 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Anja Regitze Rams Ivert. Andelens adresse: Molbechsvej 4, 3 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Kitt Lykke Nielsen. Andelens adresse: Falkoner Alle 102, 2 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Dieuwke Gabrielle van Mulligen. Andelens adresse: Møntmestervej 40, ST TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Anne Legaard Jensen. Andelens adresse: Islandsgade 4, 4 TH, 9000 Aalborg S Beløb: Pantsætter: Thomas Christian Ferguson. Andelens adresse: Flensborggade 8, 4 TV, 1669 København V S Beløb: Pantsætter: Bente Herløv Imhof. Andelens adresse: Fregatvej 21, 9800 Hjørring S Beløb: Pantsætter: Martin Kristensen. Andelens adresse: Ferslev Byvej 26C, 9230 Svenstrup J S Beløb: Pantsætter: Bjarne Heckmann. Andelens adresse: Norgesgade 33, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Kasper Liebmann Meldgaard. Andelens adresse: Dybendalsvej 43, 2 TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Mogens Thy Christensen. Andelens adresse: Gl Køge Landevej 261A, ST 1, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Morten Nørredal Ravn. Andelens adresse: Ibstrupvænget 18, ST 4, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Jonas Bornø Nielsen. Andelens adresse: Krusågade 29, 4, 1719 København V S Beløb: Pantsætter: Isak Erik Rasmussen. Andelens adresse: Yrsavej 5, 1, 2000 Frederiksberg

70 STATSTIDENDE 70 S Beløb: Pantsætter: Lærke Switon. Andelens adresse: Yrsavej 5, 1, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Tove Kjær Thomsen. Andelens adresse: Skolegade 27A, 2 TH, 8600 Silkeborg S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Christina Corvinius. Andelens adresse: Axel Heides Gade 2, 2 1, 2300 København S S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Mette Gerster. Andelens adresse: Søllerødgade 49, ST TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Jonna Volder Thomsen. Andelens adresse: Styrmandsvænget 294, 6710 Esbjerg V S Beløb: Pantsætter: Jørn Kjær Thomsen. Andelens adresse: Styrmandsvænget 294, 6710 Esbjerg V S Beløb: Pantsætter: Ann Sofie Riisgaa Andersen. Andelens adresse: Fanøgade 29, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Per Clausen. Andelens adresse: Vestre Fjordvej 34, 3 TV, 9000 Aalborg S Beløb: Pantsætter: Susanne Vendelbo Flydtkjær. Andelens adresse: Vestre Fjordvej 34, 3 TV, 9000 Aalborg S Beløb: Pantsætter: Henrik Dalgård Jensen. Andelens adresse: Gråstensgade 6, 1 TV, 1677 København V S Beløb: Pantsætter: Benny Thirup. Andelens adresse: Asger Rygs Gade 2, 5 TH, 1727 København V S Beløb: Pantsætter: Anne Katrine Frii Ottosen. Andelens adresse: Gartnergade 9B, 1 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Dimitriyka Manolo Olsen. Andelens adresse: Valby Langgade 154, 2 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Lone Ebbesen. Andelens adresse: Ålekistevej 60, 3 TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Dennis Bo Petersen. Andelens adresse: Prs. Christines Vej 7, ST TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Annemarie Friislund. Andelens adresse: Sølvgade 98, 1 TH, 1307 København K S Beløb: Pantsætter: Marie-Louise Krus Johansen. Andelens adresse: Amagerbrogade 2, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Michael Nørholm Kragbæk. Andelens adresse: Glumsøvej 12, 2 TV, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Signe Redvard Frandsen. Andelens adresse: Sylviavej 22, 4 TH, 2500 Valby S Beløb:

71 STATSTIDENDE 71 Pantsætter: Camilla Egebjerg Rasmussen. Andelens adresse: Hvidovrevej 290, 2 TV, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Sisse Follmann. Andelens adresse: Nørrebrogade 213, 1 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Lisette Bertelsen. Andelens adresse: Frederikssundsvej 81E, 4 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Lennart Richard Mouritsen. Andelens adresse: Frederikssundsvej 81E, 4 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Martin Smidt Christensen. Andelens adresse: Njalsgade 67, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Maiken Fjordlund. Andelens adresse: Njalsgade 67, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: René Gyldenløve Hoff. Andelens adresse: Bellahøjvej 116, ST TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Henrik Lygum. Andelens adresse: Nansensgade 67, 5, 1366 København K S Beløb: Pantsætter: Johnny Holm. Andelens adresse: Marklodden 2, 2760 Måløv S Beløb: Pantsætter: Randi Gude. Andelens adresse: Vodroffsvej 57D, 3 TH, 1900 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Dan Lundahl Jensen. Andelens adresse: Tranehavevej 16, 1 TH, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Janne Rasmussen. Andelens adresse: Markedsgade 3, ST TH, 4300 Holbæk S Beløb: Pantsætter: Mia Lande Gammelgaard. Andelens adresse: Skovlundgårdsvej 138, 8260 Viby J S Beløb: Pantsætter: Helene Gravlund Højrup. Andelens adresse: Griffenfeldsgade 47, 4 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Maiken Fjordlund. Andelens adresse: Njalsgade 67, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Ulf Jarl Frost. Andelens adresse: Linkøpingvej 142, 4000 Roskilde S Beløb: Pantsætter: Jaime Egholm. Andelens adresse: Vigerslev Alle 372C, ST TV, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Line Falk Overgaard. Andelens adresse: Stevnsgade 20, 1 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Christian Burger. Andelens adresse: Durosvej 11, ST TH, 2800 Kongens Lyngby S Beløb: Pantsætter: Henriette Kirstin Larsen. Andelens adresse: Bramslykkevej 46, ST TH, 2500 Valby S

72 STATSTIDENDE 72 Beløb: Pantsætter: Majken Vilhelmsen. Andelens adresse: Lyshøj Allé 22, 4 TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Tommy Claus Bundg Nielsen. Andelens adresse: Rasmus Rasks Vej 9, 1 TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Sebastian Thomas Lemire. Andelens adresse: Århusgade 80, 3 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Vivi Inger Thinter. Andelens adresse: Istedgade 25, 1 TV, 1650 København V S Beløb: Pantsætter: Birgit Dalgaard. Andelens adresse: Gammel Kongevej 162C, 3 TV, 1850 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Julie Skovgaard S Von Würden. Andelens adresse: Holger Danskes Vej 63, 2 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Rikke Camilla Hjort. Andelens adresse: Mariendalsvej 44, KL TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Jesper Schrøder. Andelens adresse: Mariendalsvej 44, KL TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Ricky Søgaard Christiansen. Andelens adresse: Kastanie Allé 2H, 1 TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Christina Zinkler Holm. Andelens adresse: Kastanie Allé 2H, 1 TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Jane Dorthe Hassi Knudsen. Andelens adresse: Krebsen 114, 5700 Svendborg S Beløb: Pantsætter: Ulf Jarl Hassing Knudsen. Andelens adresse: Krebsen 114, 5700 Svendborg S Beløb: Pantsætter: Else Valborg Sørensen. Andelens adresse: Energivænget 12B, 4840 Nørre Alslev S Beløb: Pantsætter: Troels Busk Hoff. Andelens adresse: Grøndalsvænge Allé 6, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Hanne Beier Sørensen. Andelens adresse: Grøndalsvænge Allé 6, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Linda Michella Ga Karstensen. Andelens adresse: Venedigvej 13, ST TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Anne Merete Norre. Andelens adresse: Lykkesholms Alle 1, 5, 1902 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Eiler Peder Pedersen. Andelens adresse: Hirsevej 13, ST TV, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Jesper Christian Sode. Andelens adresse: Silkeborggade 8, 3 TV, 2100 København Ø S Beløb:

73 STATSTIDENDE 73 Pantsætter: Bent Nielsen. Andelens adresse: Pynten 7, 9280 Storvorde S Beløb: Pantsætter: Sigrid Nielsen. Andelens adresse: Pynten 7, 9280 Storvorde S Beløb: Pantsætter: Jette Nielsen. Andelens adresse: Højgade 8D, 7400 Herning S Beløb: Pantsætter: Jens Wilhelm Unna. Andelens adresse: Olfert Fischers Gade 61, 2 TH, 1311 København K S Beløb: Pantsætter: Mette Myhre Jørgensen. Andelens adresse: Kronborggade 9, 2 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Janus Sebastian Nielsen. Andelens adresse: Kronborggade 9, 2 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Kirsten Friis. Andelens adresse: Tilst Søndervej 114, 8381 Tilst S Beløb: Pantsætter: Steen René Justsen. Andelens adresse: Tilst Søndervej 114, 8381 Tilst S Beløb: Pantsætter: Jaime Acosta. Andelens adresse: Ribegade 15, 3 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Sofie Acosta. Andelens adresse: Ribegade 15, 3 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Lars Henrik Konrad. Andelens adresse: Amagerbrogade 6, 2 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Kenneth Andersen. Andelens adresse: Gyldenløves Kvarter 51, 2680 Solrød Strand S Beløb: Pantsætter: Sanne Andersen. Andelens adresse: Gyldenløves Kvarter 51, 2680 Solrød Strand S Beløb: Pantsætter: Kim Andreasen. Andelens adresse: Fiskedamsgade 2, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Kamilla Bergström. Andelens adresse: Fiskedamsgade 2, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Mie Herforth Jensen. Andelens adresse: Magnoliavej 35, 2 TV, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Hanne Andersen Giersing. Andelens adresse: Kronprinsessegade 66, 4 TV, 1306 København K S Beløb: Pantsætter: Jonas Giersing. Andelens adresse: Kronprinsessegade 66, 4 TV, 1306 København K S Beløb: Pantsætter: Maren Lisbet Overgaard. Andelens adresse: Mimersgade 66, 5 4, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Ecevit Camur. Andelens adresse: Dybbølsgade 24, ST TH, 1721 København V S Beløb:

74 STATSTIDENDE 74 Pantsætter: Ecevit Camur. Andelens adresse: Dybbølsgade 24, ST TV, 1721 København V S Beløb: Pantsætter: Peggy Maria Marle Kuhn. Andelens adresse: Skibsbakken 12D, 5881 Skårup Fyn S Beløb: Pantsætter: Karin Berggren Engmann. Andelens adresse: Kastrupvej 71, 3 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Hans Aarup. Andelens adresse: Råhøjvænget 19, 8260 Viby J S Beløb: Pantsætter: Kirsten de Cros Dich. Andelens adresse: Råhøjvænget 19, 8260 Viby J S Beløb: Pantsætter: Jamal Ahmed Muham Qasem. Andelens adresse: Vigerslev Alle 394B, 2 4, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Mogens Bech Kristiansen. Andelens adresse: Griffenfeldsgade 5, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Cecilie Graulund- Jensen. Andelens adresse: Bregnerødgade 8, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Yvonne Graulund- Jensen. Andelens adresse: Bregnerødgade 8, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: John Thordal Jensen. Andelens adresse: Bregnerødgade 8, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Jane Birgit Zawad Kvistberg. Andelens adresse: Guldnældevænget 16, 4800 Nykøbing F S Beløb: Pantsætter: Kirsten Ytting Larsen. Andelens adresse: Thorsgade 71, 2 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Svetlana Podlevsk Petersen. Andelens adresse: Roarsvej 10, 2 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Ditte Marie Skovb Mortensen. Andelens adresse: Blåmejsevej 18, 2 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Anthony Quang Lam. Andelens adresse: Hans Dyres Vej 63, 9300 Sæby S Beløb: Pantsætter: Minh Tam le Thi. Andelens adresse: Hans Dyres Vej 63, 9300 Sæby S Beløb: Pantsætter: Sarah Brandt Kofoed. Andelens adresse: Tagensvej 116, 6 629, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Jane Kongsgart. Andelens adresse: Knivholtvej 3, 1 TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Sara Gosk. Andelens adresse: Collinsgade 3, 4, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Jakob Toräng. Andelens adresse: Collinsgade 3, 4, 2100 København Ø

75 STATSTIDENDE 75 S Beløb: Pantsætter: Hatidze Sejfuli. Andelens adresse: Kobbelvænget 29, 4 TV, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Nehat Sejfuli. Andelens adresse: Kobbelvænget 29, 4 TV, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Peter Møller. Andelens adresse: Egilsgade 27A, 5 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Bolette Berner Hansen. Andelens adresse: Vestergårdsvej 3, 2 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Morten Reuber Nielsen. Andelens adresse: Vestergårdsvej 3, 2 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Egon Delcin Nielsen. Andelens adresse: Erik Eriksens Gade 9, 6 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Mirjam Clement Svendsen. Andelens adresse: Bellahøjvej 114, 1 TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Jannie Junker Jeppesen. Andelens adresse: Skotlandsgade 3A, 2 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Henrik Mathorne. Andelens adresse: Læssøesgade 16C, 1, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Jasminika Helle Mathorne. Andelens adresse: Læssøesgade 16C, 1, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Alex Sørensen. Andelens adresse: Nordre Fasanvej 263, 4 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Kristian Ammitzbø Andersen. Andelens adresse: Hvidovrevej 128 Opg 16, 26 TV, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Jakob Nygård. Andelens adresse: Sundevedsgade 17, 5, 1751 København V S Beløb: Pantsætter: Anne-Dorthe Blak Larsen. Andelens adresse: Alsvej 4A, 6 3, 2970 Hørsholm S Beløb: Pantsætter: Daniel Rosenkrant Poulsen. Andelens adresse: Alsvej 4A, 6 3, 2970 Hørsholm S Beløb: Pantsætter: Camilla Kia Schnipper. Andelens adresse: Frederikssundsvej 81D, 3 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Dorthe Inger-Marg Heinricy. Andelens adresse: Danas Plads 22, 2 TV, 1915 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Jan Georg Heinricy. Andelens adresse: Danas Plads 22, 2 TV, 1915 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Jimmy Vinter Holmgaard. Andelens adresse: Edvard Griegs Gade 13, ST TH, 2100 København Ø S Beløb:

76 STATSTIDENDE 76 Pantsætter: Glenn Pøhl Nielsen. Andelens adresse: Englandsvej 80, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Maria Nielsen. Andelens adresse: Englandsvej 80, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Kristine Elisabet Munk. Andelens adresse: Bentzonsvej 48A, 4 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Carsten Juul Dahlhus. Andelens adresse: Gyngemose Parkvej 19, ST TH, 2860 Søborg S Beløb: Pantsætter: Johnny Rasmussen. Andelens adresse: Studsgaardsgade 31, 3 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Karin A Fischer Rasmussen. Andelens adresse: Studsgaardsgade 31, 3 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Kasper Tuxen Andersen. Andelens adresse: Flensborggade 28, ST TH, 1669 København V S Beløb: Pantsætter: Vicki Fielitz Øst Pedersen. Andelens adresse: Fælledvejens Passage 6, 2 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Martin Claus Christensen. Andelens adresse: Arresøgade 14, 2 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Kristina Kristensen. Andelens adresse: Skyttegade 10, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Anne Blinkenberg Brahms. Andelens adresse: Frydendalsvej 33, 3 TV, 1809 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Kristoffer Blinke Brahms. Andelens adresse: Frydendalsvej 33, 3 TV, 1809 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Daniel Kent Houldcroft. Andelens adresse: Messinavej 22, 2 2, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Jennifer Ann Houldcroft. Andelens adresse: Messinavej 22, 2 2, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Tanja Hyldgaard Petersen. Andelens adresse: Rosenstykket 6, ST TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Jakob Thomsen. Andelens adresse: Messinavej 22, 1 4, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Mads Kjølby. Andelens adresse: Lille Colbjørnsensg 1B, 2 TH, 1703 København V S Beløb: Pantsætter: Elisabeth Ingebor Lagermann. Andelens adresse: Østre Kvartergade 15, 2 TH, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Henry Jørgensen. Andelens adresse: Rousthøjsparken 9, 7130 Juelsminde S Beløb: Pantsætter: Carsten Pedersen. Andelens adresse: Torbenfeldtvej 9, 2 TH, 2700 Brønshøj

77 STATSTIDENDE 77 S Beløb: Pantsætter: Dorte Wagner Pedersen. Andelens adresse: Torbenfeldtvej 9, 2 TH, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Tine Kaas. Andelens adresse: Pileborggade 10, 2 TH, 4100 Ringsted S Beløb: Pantsætter: Frank Alan Thrane. Andelens adresse: Stubmøllevej 8, 2 TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Niels Sti Frederichsen. Andelens adresse: Wittenberggade 27, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Martin Hopp Møller. Andelens adresse: Haraldsgade 33, 4 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Svend Jørgensen. Andelens adresse: Smuglerstien 23, 8400 Ebeltoft S Beløb: Pantsætter: Anne-Marie Nielsen. Andelens adresse: Åløkken 24, 5792 Årslev S Beløb: Pantsætter: Kenneth Børresen. Andelens adresse: Tagensvej 126, 6 611, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Bjarne Linnegaard Arvidsen. Andelens adresse: Hammelstrupvej 36, 2 TH, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Camilla Sønderskov. Andelens adresse: Hammelstrupvej 36, 2 TH, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Annette Damm Løvschall. Andelens adresse: Erik Eriksens Gade 9, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Karsten Damm Løvschall. Andelens adresse: Erik Eriksens Gade 9, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Bente-Marie Dahl Callaway. Andelens adresse: Præstekærvej 4, 3 TV, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Michael Hansen. Andelens adresse: Fiskedamsgade 2, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Anette Schnell. Andelens adresse: Fiskedamsgade 2, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Tina Lindberg Andersen. Andelens adresse: Mich Berings Vang 1A, 2 2, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Camilla Aavang Poulsen. Andelens adresse: Lindevangs Alle 13, ST 3, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Trine Anetta Kjær Stephansen. Andelens adresse: Lindevangs Alle 13, ST 3, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Troels Pedersen Otte. Andelens adresse: Morsøvej 3, 2 TH, 2720 Vanløse S

78 STATSTIDENDE 78 Beløb: Pantsætter: Ewa Gottlieb Pedersen. Andelens adresse: Morsøvej 3, 2 TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Fatih Ari. Andelens adresse: Dalvangsvej 63, 2 TH, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Zisan Ari. Andelens adresse: Dalvangsvej 63, 2 TH, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Wojciech Marek Fratczak. Andelens adresse: Snogegårdsvej 7, 2 MF, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Jannie Rasmussen. Andelens adresse: Århusgade 52, 3 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Anita Marie Vende Jensen. Andelens adresse: Toft Sørensens Vænge 9, 2 TH, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Henrik Toft. Andelens adresse: Toft Sørensens Vænge 9, 2 TH, 2650 Hvidovre S Pantebrev (negotiabelt) anmeldt den Beløb: Pantsætter: Tina Haislund Clausen. Andelens adresse: Gildhøjparken 31, 2605 Brøndby S Pantebrev (negotiabelt) anmeldt den Beløb: Pantsætter: Nadja Olsen. Andelens adresse: Stradellasvej 26, ST TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Gritt Lund Lindsten. Andelens adresse: Studsgaardsgade 47, 1 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Pia Elisabeth Møl Pedersen. Andelens adresse: Dron. Dagmars Allé 18, 1 TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Christian Ibsen-Bjerget. Andelens adresse: Tullinsgade 25, 1 TV, 1618 København V S Beløb: Pantsætter: Somparn Wechsawad. Andelens adresse: Islands Brygge 21, 2 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Carsten Petersen. Andelens adresse: Damsbo Vænge 7, ST MF, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Merete Eliassen. Andelens adresse: Rugvangen 3C, 3400 Hillerød S Beløb: Pantsætter: Peter Arnt. Andelens adresse: Kongebakken 40E, ST TV, 4000 Roskilde S Beløb: Pantsætter: Gitte Dundal. Andelens adresse: Lyøvej 2, ST, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Kenneth Føns Dundal. Andelens adresse: Lyøvej 2, ST, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Jan Nielsen. Andelens adresse: Ålekistevej 186A, 1 TH, 2720 Vanløse S Beløb:

79 STATSTIDENDE 79 Pantsætter: Emil Mourier. Andelens adresse: Bartholinsgade 3, 1 TH, 1356 København K S Beløb: Pantsætter: Birgitte Taulan Olsen. Andelens adresse: Bakkevolden 7, ST TH, 2670 Greve S Beløb: Pantsætter: Ole Jacob Olsen. Andelens adresse: Bakkevolden 7, ST TH, 2670 Greve S Beløb: Pantsætter: Christian Bengaard. Andelens adresse: Grenåvej 681A, 1 10, 8541 Skødstrup S Beløb: Pantsætter: Christian Oskar E Stefansen. Andelens adresse: Rungsted Plads 13, 2 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Myrna Johnna Due. Andelens adresse: Søpark Alle 98, 4171 Glumsø S Beløb: Pantsætter: Annette Andreasen. Andelens adresse: Flinterenden 1, 3 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Michelle Mayland Olsen. Andelens adresse: Sternberggade 8, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Olof Lundsdal. Andelens adresse: H. Schneekloths Vej 25, ST TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Jesper Dukholt. Andelens adresse: Matthæusgade 18, ST TH, 1666 København V S Beløb: Pantsætter: Helene Tefke Kai. Andelens adresse: Matthæusgade 18, ST TH, 1666 København V S Beløb: Pantsætter: Maria Madsen. Andelens adresse: Nordre Frihavnsgade 32A, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Mette Agertoft. Andelens adresse: Ibstrupvænget 6, 1 4, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Sarahvilja D K Hansen. Andelens adresse: Istedgade 81B, 2 TH, 1650 København V S Beløb: Pantsætter: Susanne Vinther. Andelens adresse: Korsgade 12C, 1 4, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Lise von Holck. Andelens adresse: Nørrebrogade 213, 2 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Mikael Bergendorf Jørgensen. Andelens adresse: Løjtegårdsvej 97C 50, 2770 Kastrup S Beløb: Pantsætter: Kim Brink Nielsen. Andelens adresse: Koopmannsvej 5, ST 9, 8600 Silkeborg S Beløb: Pantsætter: Anders Larsen. Andelens adresse: Præstøgade 1, 5 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Rikke Westergaard Jensen. Andelens adresse: Bergthorasgade 5, ST, 2300 København S

80 STATSTIDENDE 80 S Beløb: Pantsætter: Jannik Nordby Kjeldsen. Andelens adresse: Skyttegade 14, 3 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Allan Leopold Hansen. Andelens adresse: Guldbergsgade 128, 4 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Dorte Oxholm. Andelens adresse: Guldbergsgade 128, 4 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Hans Christian Larsen. Andelens adresse: Bydammen 30, ST, 2750 Ballerup S Beløb: Pantsætter: Karina Eva Nielsen. Andelens adresse: Taarbæk Strandvej 59K, 2 TV, 2930 Klampenborg S Beløb: Pantsætter: Yvonne Petersen. Andelens adresse: Tagensvej 198E, 2 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Birthe Marie Staffe. Andelens adresse: Herluf Trolles Gade 18, 3 TH, 1052 København K S Beløb: Pantsætter: Stine Krag-Nielsen. Andelens adresse: Bydammen 30, 2 TH, 2750 Ballerup S Beløb: Pantsætter: Martin Nielsen. Andelens adresse: Bydammen 30, 2 TH, 2750 Ballerup S Beløb: Pantsætter: Sedat Umer. Andelens adresse: Christian X's Alle 28, 2 TV, 2800 Kongens Lyngby S Beløb: Pantsætter: Jonas Sønderholm. Andelens adresse: Isafjordsgade 13, 5 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Rasmus Bendix Pedersen. Andelens adresse: Petersborgvej 3A, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Oluva Torstun. Andelens adresse: Blåmejsevej 4, 2 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Mette Walsted Vestergaard. Andelens adresse: Gammel Kongevej 21A, 1 TH, 1610 København V S Beløb: Pantsætter: Pernille Torp Christensen. Andelens adresse: Dybbølsgade 24, 1 TH, 1721 København V S Beløb: Pantsætter: June Diana Seihnd Manalo. Andelens adresse: Hveensvej 17, ST TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: William Dacot Jun Manalo. Andelens adresse: Hveensvej 17, ST TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Lisbeth Bæk Olsen. Andelens adresse: Maltagade 4, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Julie Jæger Brixen. Andelens adresse: Hirsevej 10, 3 TH, 2700 Brønshøj S Beløb:

81 STATSTIDENDE 81 Pantsætter: Mette Lindgaard Johansen. Andelens adresse: Hirsevej 10, 3 TH, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Henriette Johansson. Andelens adresse: Hirsevej 2, 3 MF, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Ole Gram Clausen. Andelens adresse: Gl. Kalkbrænderi Vej 52, ST TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Tine Hansen. Andelens adresse: Gl. Kalkbrænderi Vej 52, ST TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Pernille Le Pagel. Andelens adresse: Ålholm Plads 7, 2 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Camilla Lønborg Nielsen. Andelens adresse: Vennemindevej 16, 2 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Edith Damgaard Carstensen. Andelens adresse: Lærkehegnet 103, 2670 Greve S Beløb: Pantsætter: Trine K Schneeklo Odinet. Andelens adresse: Store Kongensgade 101, 3 TH, 1264 København K S Beløb: Pantsætter: Lissa West. Andelens adresse: Flakholmen 3, 2 TV, 2720 Vanløse S Ejerpantebrev (negotiabelt) anmeldt den Beløb: Pantsætter: Hanne Brigitte Ju Ranten. Andelens adresse: Overg. Oven Vandet 34B, 1 TH, 1415 København K S Beløb: Pantsætter: Morten Birk Broch. Andelens adresse: Sundholmsvej 85, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Hans Andersen. Andelens adresse: Roarsvej 15, 4, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Anette Nielsen. Andelens adresse: Roarsvej 15, 4, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Jeanne Larsen. Andelens adresse: Vesterbrogade 108, 4 TH, 1620 København V S Beløb: Pantsætter: Lisa Messingslet. Andelens adresse: Hyltebjerg Allé 19, 1 TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Esteban Valdehuez Frandsen. Andelens adresse: Skelbækgade 36, 3 TH, 1717 København V S Beløb: Pantsætter: Julie Johansen. Andelens adresse: Skelbækgade 36, 3 TH, 1717 København V S Beløb: Pantsætter: Dora Hansen. Andelens adresse: Enghavevej 152, ST TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Thomas Neergaard Nyhus. Andelens adresse: Jagtvej 109C, ST TH, 2200 København N S Beløb:

82 STATSTIDENDE 82 Pantsætter: Jesper Thorning Pedersen. Andelens adresse: Kjeld Langes Gade 3A, ST TH, 1367 København K S Beløb: Pantsætter: Sussi Kristin Schmidt. Andelens adresse: Kjeld Langes Gade 3A, ST TH, 1367 København K S Beløb: Pantsætter: Alice Bergstein. Andelens adresse: Gudenåvej 10, ST TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Vivi Susanne Willerup. Andelens adresse: Lyngbyvej 85, 2 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Thomas Schuster Rise. Andelens adresse: Nordre Frihavnsgade 102, 4 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Mona Christine Irsø. Andelens adresse: Guldborgvej 18, ST TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Christian Hjortbe Meyer. Andelens adresse: Molbechsvej 19, 2 TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Thomas Michael Pedersen. Andelens adresse: Vennemindevej 15, 3 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: John Flintsø. Andelens adresse: Skelagervej 307, 8200 Århus N S Beløb: Pantsætter: Kasper Pedersen. Andelens adresse: Lysbroparken 51, 8600 Silkeborg S Beløb: Pantsætter: Anne Fagerberg. Andelens adresse: Blindekildevej 30, 4200 Slagelse S Beløb: Pantsætter: Kasper Pedersen. Andelens adresse: Lysbroparken 51, 8600 Silkeborg S Beløb: Pantsætter: Ann Stecher. Andelens adresse: Lysbroparken 51, 8600 Silkeborg S Beløb: Pantsætter: Maria Damgaard Ju Andersen. Andelens adresse: Dybdal Skovvej 14, 8600 Silkeborg S Beløb: Pantsætter: Jens Bjørn Hansen. Andelens adresse: Dybdal Skovvej 14, 8600 Silkeborg S Beløb: Pantsætter: Lotte Høgh Andersen. Andelens adresse: Rosenstykket 3, 1 TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Jesper Rohde. Andelens adresse: Rosenstykket 3, 1 TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Nina Dam. Andelens adresse: Olfert Fischers Gade 51, 4 TV, 1311 København K S Beløb: Pantsætter: Casper Meinhardt. Andelens adresse: Olfert Fischers Gade 51, 4 TV, 1311 København K S Beløb: Pantsætter: Frederik Kehlet. Andelens adresse: Ibstrupvænget 18, 2 4, 2820 Gentofte

83 STATSTIDENDE 83 S Beløb: Pantsætter: Kunuk Nykjær. Andelens adresse: Borgmestervangen 14, 5 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Anders Lyager. Andelens adresse: Hvidkildevej 44, 2 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Thomas Friis Antonsen. Andelens adresse: Lundgærdet 7, ST, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Sidsel Marie Skov Damkjær. Andelens adresse: Lundgærdet 7, ST, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Niels Gert Nielsen. Andelens adresse: Hvenekildehaven 32, 5240 Odense NØ S Beløb: Pantsætter: Susanne Korsgaard Sunesen. Andelens adresse: Engtoften 97, 9690 Fjerritslev S Beløb: Pantsætter: Mette Sjelle Qwis Nielsen. Andelens adresse: Nordre Fasanvej 22, 2 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Martin Dandanel. Andelens adresse: J.M.Thieles Vej 1A, 2 TV, 1961 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Louise Jakobsen. Andelens adresse: Heinesgade 11, 2 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Maria Hilbig. Andelens adresse: Rasmus Rasks Vej 1, ST TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Nanna Filt Petersen. Andelens adresse: Rosenstykket 6, 1 TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Caroline Meng Büc Kirkegaard. Andelens adresse: Mågevej 73, 1 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Nicolaj Moesgaard Agger. Andelens adresse: Nyelandsvej 41, 5 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Tove Poulsen. Andelens adresse: Møllevej 8, ST, 8680 Ry S Beløb: Pantsætter: Vivian Jespersen. Andelens adresse: Møntmestervej 8C, 1 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Peter Ingemann Trauboth. Andelens adresse: Østrigsgade 24, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Betina Skat Petersen. Andelens adresse: Ålekistevej 186D, 2 TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Vibeke Lene Andersen. Andelens adresse: Kong Hans Alle 1B, 1 TH, 2860 Søborg S Beløb: Pantsætter: Kim Mouritzen. Andelens adresse: Gl.Skovlundevej 31, 3 TH, 2740 Skovlunde S Beløb:

84 STATSTIDENDE 84 Pantsætter: Christian Munk. Andelens adresse: Jernaldervej 111, 8382 Hinnerup S Beløb: Pantsætter: Louise Busch Rasmussen. Andelens adresse: Jernaldervej 111, 8382 Hinnerup S Beløb: Pantsætter: Samina Gartmann. Andelens adresse: Hvidovrevej 128 Opg 17, ST TH, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Chris Seitzberg. Andelens adresse: Hvidovrevej 128 Opg 17, ST TH, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Henrik Nygaard Sørensen. Andelens adresse: Kongedybet 27, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Peter Munch Sørensen. Andelens adresse: Gunløgsgade 61, 2 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Jakob Hartmann Sørensen. Andelens adresse: Ahornsgade 8C, 4, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Jan Verner Rosendahl. Andelens adresse: Veksøvej 12, 1 TV, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Morten Lykke Flyvholm. Andelens adresse: Skovåsen 26, 4060 Kirke Såby S Beløb: Pantsætter: Kasper Henningsen. Andelens adresse: Vermundsvej 5, 3650 Ølstykke S Beløb: Pantsætter: Karen Søgaard. Andelens adresse: Ringertoften 20, 1 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Lars Kølbæk Thomsen. Andelens adresse: Ryesgade 88, 1 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Eva Caspersen. Andelens adresse: Fr.Berg Bredegade 1A, 3 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Christian Michael Davids. Andelens adresse: Classensgade 33, 1 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Ann-Sofi Hansen. Andelens adresse: Classensgade 33, 1 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Anette Hansen. Andelens adresse: Svendborggade 12, 3, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Anders Thavlov. Andelens adresse: Svendborggade 12, 3, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Peter Bjarke Hart Christiansen. Andelens adresse: Vesterbrogade 112A, 4 TV, 1620 København V S Beløb: Pantsætter: Anne Sophie Witt Olsen. Andelens adresse: Vesterbrogade 112A, 4 TV, 1620 København V S Beløb: Pantsætter: Rene' Olsen. Andelens adresse: Taastrup Hovedgade 131M, 2, 2630 Taastrup

85 STATSTIDENDE 85 S Beløb: Pantsætter: Iran Azizi. Andelens adresse: Østboulevarden 7, 4 TV, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Lone Lisbeth Lade Pedersen. Andelens adresse: Horsensgade 1, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Evan Simonsen. Andelens adresse: Kærvej 6T, 1 4, 9530 Støvring S Beløb: Pantsætter: Rikke Simonsen. Andelens adresse: Kærvej 6T, 1 4, 9530 Støvring S Beløb: Pantsætter: Niklas Kinn Heide Pedersen. Andelens adresse: Ringstedgade 3D, 2 TH, 4000 Roskilde S Beløb: Pantsætter: Torben Bach Holm. Andelens adresse: Kirketorvet 4, 2, 9500 Hobro S Beløb: Pantsætter: Gerald Patrick Meleady. Andelens adresse: Hunderupvej 26, ST, 5000 Odense C S Beløb: Pantsætter: Hanne Rothschild Meleady. Andelens adresse: Hunderupvej 26, ST, 5000 Odense C S Beløb: Pantsætter: Søren Agerbo. Andelens adresse: Johnstrups Alle 9, 1 TH, 1923 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Bente E Guldbæk. Andelens adresse: Sundtoldvej 1, ST TV, 3000 Helsingør S Beløb: Pantsætter: Kristian Guldbæk. Andelens adresse: Sundtoldvej 1, ST TV, 3000 Helsingør S Beløb: Pantsætter: Mickey Heuser Jensen. Andelens adresse: Glommensgade 19, 2 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Carina Vive. Andelens adresse: Glommensgade 19, 2 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Iran Azizi. Andelens adresse: Østboulevarden 7, 4 TH, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Jens Aaboe. Andelens adresse: Langelandsvej 24, ST TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Pernille Skoglund. Andelens adresse: Langelandsvej 24, ST TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Morten Leininger Petersen. Andelens adresse: Bergthorasgade 42, 4 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Margot Henriksen. Andelens adresse: Magle Torv 6, 2 TH, 2860 Søborg S Beløb: Pantsætter: Klaes Hagelberg. Andelens adresse: Langelandsvej 30, ST TH, 2000 Frederiksberg S Beløb:

86 STATSTIDENDE 86 Pantsætter: Alexander Lytton Szigethy. Andelens adresse: Alsvej 4A, 5 6, 2970 Hørsholm S Beløb: Pantsætter: Sarah Camilla Ber Jeppesen. Andelens adresse: Refsnæsgade 57, 2 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Leif Herskind. Andelens adresse: Ungarnsgade 64, ST TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Casper Laurent. Andelens adresse: Lundtoftegade 64, 2 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Mette Maria W Christoffersen. Andelens adresse: Korsørgade 17, 4 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Mads Klein. Andelens adresse: Korsørgade 17, 4 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Marc Cedenius. Andelens adresse: Jægersborggade 44, 3 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Stine Weitemeyer. Andelens adresse: Godsbanegade 11, 2 TV, 1722 København V S Beløb: Pantsætter: Torben Møller Weide. Andelens adresse: Frederiksborgvej 11, 4 TV, 2400 København NV S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Morten Hoffmann. Andelens adresse: Nørre Sideallé 4, 3 TV, 2200 København N S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Helle Behrens Eriksen. Andelens adresse: Hyltebjerg Allé 5, 3 TV, 2720 Vanløse S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Martin Aagren Nielsen. Andelens adresse: Peter Bangs Vej 91, 1 TH, 2000 Frederiksberg S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Preben Lykke Hilligsøe. Andelens adresse: Stenmøllen 106, 2640 Hedehusene S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Charlotte Wieland Kristiansen. Andelens adresse: Stenmøllen 106, 2640 Hedehusene S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Niels Iver Carlsen. Andelens adresse: Frederiksberg Alle 94, 6 TV, 1820 Frederiksberg C S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Niels Iver Carlsen. Andelens adresse: Frederiksberg Alle 94, 6 TV, 1820 Frederiksberg C S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Niels Iver Carlsen. Andelens adresse: Frederiksberg Alle 94, 6 TV, 1820 Frederiksberg C S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Kim Weiking Mortensen. Andelens adresse: Prs. Christines Vej 9, 3 TH, 2300 København S S Pantebrev (negotiabelt) anmeldt den Beløb: Pantsætter: Christopher Novel Enevoldsen. Andelens adresse: Nybrovej 33C, 2 TV, 2820 Gentofte Bilbogen - Ejerpantebreve, Pantebreve og Skadesløsbreve i køretøjer S

87 STATSTIDENDE 87 Pantsætter: Vibeke Jai-Hwa Adelskov, Norgesvej 41A, 4800 Nykøbing F Pant: Stelnr., VF7CH9HZC Type: CITROËN XSARA PICASSO VA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Simon Patrick Kuh Ahm, Hovgårdsparken 6, 2670 Greve Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Alex Taxi V/Alex Fakkenor, Kastanievej 8, 5750 Ringe Pant: Stelnr., NMTEJ16R40R Type: toyota corolla indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Alex Taxi V/Alex Fakkenor, Kastanievej 8, 5750 Ringe Pant: Stelnr., ZFA Type: fiat ducato indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Caroline Marie Alting, Jens Skyttes Vej 17, 6000 Kolding Pant: Stelnr., ZAR Type: ALFA ROMEO 159 SPORT WAGON indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Inge Andersen, Lupinvej 36, 1 TV, 8600 Silkeborg Pant: Stelnr., JSAFTB03V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Bjarne Halling Andersen, Dronningensgade 1, 1 TH, 4100 Ringsted Pant: Stelnr., W0L0S- DL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kim Otto Isted Andersen, Bjernede Kirkevej 22, 4180 Sorø Pant: Stelnr., WDB X Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Karsten Nørtoft Andersen, Stratvej 18, 6740 Bramming Pant: Stelnr., WF0NXXGBBNY- C11G66 Type: ford mondeo indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Peter Christian J Andersen, Fjordbakken 39, 8900 Randers Pant: Stelnr., YV1VW14K23F Type: VOL- VO V 40 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Michael Søren Andersen, Webersgade 11, 3 TH, 2100 København Ø Pant: Stelnr., ZLA Type: LANCIA K indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Bjarne Krarup Andreasen, Aakjærsvej 11, ST 1, 7800 Skive Pant: Stelnr., SC Type: Honda indreg. første gang i 1984 Beløb: S Pantsætter: Johnny Andreasen, Havnegade 6A, 1, 8000 Århus C Pant: Stelnr., WDD A Type: MERCEDES-BENZ S 350 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Bettina Lisbeth Asmussen, Smedestræde 17, 4793 Bogø By Pant: Stelnr., SB172DB- N00E Type: TOYOTA AVEN- SIS indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Henrik Graulund Attermann, Stægers Alle 3, 3 TH, 2000 Frederiksberg Pant: Stelnr., W0L0AHM Type: OPEL ZAFIRA indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Autoimport Danmark, Hingeballevej 3, 8620 Kjellerup Pant: Stelnr., WDB A Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Jens Oliver Bach, Risbjergvej 28, 7330 Brande Pant: Stelnr., WBANC7102B Type: BMW Diesel Aut indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Cavus Bascoban, Charlotteager 132, 1 TH, 2640 Hedehusene Pant: Stelnr., JN1TENT30U Type: NISSAN X-TRAIL indreg. første gang i 2004 Beløb: S

88 STATSTIDENDE 88 Pantsætter: Kaspar Theilmann Basini, Signesvej 5, ST TV, 7100 Vejle Pant: Stelnr., JSAERC31S Type: SUZUKI LIANA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Bjarne Kjærgaard Bay, Østergade 23, 7850 Stoholm Jyll Pant: Stelnr., VF7MFN- FUB Type: Citroen Berlingo indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Mick Simonsen Beier, Gl. Hadsundvej 5B, ST MF, 8900 Randers Pant: Stelnr., W0L0T- GF Type: OPEL ASTRA indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Bent Hedemann, Blegdamsvej 66, 2100 København Ø Pant: Stelnr., WDB B Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Bent Hedemann, Blegdamsvej 66, 2100 København Ø Pant: Stelnr., WDB B Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Anders Bisholm, Søndergade 21, 4490 Jerslev Sjælland Pant: Stelnr., VF3WC9HXC Type: PEUGEOT 207 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kent Steen Bjergø, Helenelyst 316, 8220 Brabrand Pant: Stelnr., SB153ABK00E Type: TOYOTA CARINA indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Kim Allan Brydegaard, Hoddemarkvej 4, 6823 Ansager Pant: Stelnr., TM- BCG21U Type: SKODA OCTAVIA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Bunzel Erhverv ApS, Emil Reesens Vej 82, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., WDB A Type: Mercedes E 270 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Christian Krogh B Børresen, Skovbrinken 22, 4060 Kirke Såby Pant: Stelnr., TMB- HC26Y Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Ferid Cekovic, Frueløkke 264, 6200 Aabenraa Pant: Stelnr., VF33C9HXC Type: PEU- GEOT 307 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Lars Forbæk Christensen, Rugmarken 14, 7600 Struer Pant: Stelnr., VF3WM5FYC Type: Peugeot 207 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Hanne Birthe Mølg Christensen, Nylandsvej 5, 7790 Thyholm Pant: Stelnr., W0L0XCE Type: OPEL MERIVA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jytte Røjskjær Christensen, Krogmosevej 26, 2880 Bagsværd Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jonna Lamhauge Christensen, Holmegaardsvej 61, 4684 Holmegaard Pant: Stelnr., WF05XXGBB54K17842 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Preben Illum Christensen, Øvej 22B, 4340 Tølløse Pant: Stelnr., VF34C9HZC Type: PEU- GEOT 308 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Morten Christensen, Stubbevangen 2A, 5700 Svendborg Pant: Stelnr., VF7FC8HXB Type: CITROËN C 3 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Bjørn Mehl Damgaard, Donskærvej 41, 7660 Bækmarksbro Pant: Stelnr., JMB0NK9403J Type: MITSUBISHI PAJERO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Bjørn Mehl Damgaard, Donskærvej 41, 7660 Bækmarksbro Pant: Stelnr., KNEJC Type: KIA SORENTO indreg. første gang i 2005 Beløb:

89 STATSTIDENDE 89 S Pantsætter: Charlotte Kondrup Danielsen, Solbakken 1B, 1 4, 8240 Risskov Pant: Stelnr., W0L0X- CE Type: ople meriva indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Den Blåvogn ApS, Strøbylille 5, 4671 Strøby Pant: Stelnr., YV2VBN0C46B Type: VOLVO FE indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Roy Clark Donaldson, Rugårdsvej 131, 1, 5210 Odense NV Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Ejendomsselskabet Perije A/S, Harlevholmvej 26, 8462 Harlev J Pant: Stelnr., WD- B R Type: MER- CEDES SPRINTER indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Hanne Lillian Elnegaard, Ristingevej 2, 1, 5932 Humble Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: peugeot 206 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Emj Transport A/S, Smedeskovvej 101, 8464 Galten Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ4W Type: VW Touran indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Ayse Erdogan, Rødegård Søpark 5, 4720 Præstø Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ2P Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Benny Falk, Lodsvej 50, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., JM- BLYV98W7J Type: MIT- SUBISHI PAJERO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jens-Ole Feldager, Vandmøllevej 11, 6893 Hemmet Pant: Stelnr., SB172SBN00E Type: TOYOTA AVENSIS indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Folkersen Automobiler ApS, Bomose Alle 15, 3200 Helsinge Pant: Stelnr., Type: Fiat Punto Grande indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Freddy Bojesen Nielsen, Aakjærsvej 45, 7870 Roslev Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT DUCATO 33 VAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Anker Frederiksen, Sonjavej 1, 9000 Aalborg Pant: Stelnr., VF32C8HZA Type: PEU- GEOT 206 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Helle Kjær Frederiksen, Treldevej 128, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., VF33ENFUC Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Kurt Frederiksen, Birkevænget 7, 9850 Hirtshals Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Leo Rindom Gade, Gadesvej 9, 4953 Vesterborg Pant: Stelnr., YV1MS Type: VOLVO S 40 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Kim Steen Gadegaard, Bøgevej 1, 7600 Struer Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEU- GEOT 206 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Lenah Wambui Gakiri, De Lichtenbergs Vej 63, 1 TV, 8500 Grenaa Pant: Stelnr., KNEBA24328T Type: KIA PI- CANTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Robert Stephen Grainger, Skalstrupvej 13, 7570 Vemb Pant: Stelnr., VF7MFWJZF Type: CITROËN BERLINGO indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Kenneth Stampe Grann, Bisgårdvej 39, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., KNEBA24426T Type: KIA PICANTO indreg. første gang i 2006 Beløb:

90 STATSTIDENDE 90 S Pantsætter: John Holger Godst Grøn, Dyrnæsvej 36, 4700 Næstved Pant: Stelnr., VF7FC8HZC Type: Citroen C3 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Steffen Guldbrandsen, Kærvej 11, 4270 Høng Pant: Stelnr., WAUZZZ8DZWA Type: AU- DI A 4 LIMOUSINE indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Gulvkluden V John Birch Hansen, Femøvej 2, 1 3, 4760 Vordingborg Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Haki Invest ApS, Jernbanegade 53, 6580 Vamdrup Pant: Stelnr., WAUZZZ4E95N Type: AUDI A 8 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Adis Hamzic, Koralvej 7, ST TV, 6400 Sønderborg Pant: Stelnr., SB153ZBN10E Type: Toyota Avensis indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Vivian Hansen, C C Iversens Vej 6, 4500 Nykøbing Sj Pant: Stelnr., JSAFTL52V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: John Erik Hansen, Djursgade 51, 8500 Grenaa Pant: Stelnr., KMHDC51TP8U Type: HYUNDAI I 30 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Niels Peter Hansen, Nørregade 2D, 2, 6870 Ølgod Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Winnie Skov Hansen, Bøgegårdsvej 90, 5471 Søndersø Pant: Stelnr., VF36E9HZC Type: PEUGEOT 407 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Henning Harding Hansen, Marie Toftsvej 18, 4600 Køge Pant: Stelnr., WDB F Type: MERCEDES-BENZ C indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Per Hansen, Musvitvej 6, 4800 Nykøbing F Pant: Stelnr., SB1JX28E70E Type: TOY- OTA COROLLA indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Ole Hansen, Baunevej 28, 5610 Assens Pant: Stelnr., VSSZZZ6LZ7R Type: SEAT IBIZA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Eva Juel Hansson, Nørregade 16, 8870 Langå Pant: Stelnr., WBAAP910603H85444 Type: BMW - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Mikkel Christian Hansted, Skolebakken 11, 2 TV, 8000 Århus C Pant: Stelnr., WMWRE31010TD45755 Type: MINI - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Havlund & Co. A/S, Svejsegangen 4, 2690 Karlslunde Pant: Stelnr., VF3EB4HWG Type: PEUGEOT 807 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Havlund & Co. A/S, Svejsegangen 4, 2690 Karlslunde Pant: Stelnr., YV1SW58K Type: VOLVO V 70 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Halah Hendi, Guldborgvej 26, 1 TV, 2000 Frederiksberg Pant: Stelnr., XM- CXNZ32A8F Type: MIT- SUBISHI COLT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Morten Hermann, Forssavej 100, 7600 Struer Pant: Stelnr., U5YFF52428L Type: kia indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Stefan Niklas Hoffmann, Sadelmagervej 4, 1 TV, 2400 København NV Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEU-

91 STATSTIDENDE 91 GEOT 206 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Ida Birgitte Hvelplund, Lundfodvej 15, 7330 Brande Pant: Stelnr., SB1ER56L70E Type: TOYOTA AVENSIS indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Rune Høgh, Mastrupvej 5, 8500 Grenaa Pant: Stelnr., WAUZZZ8E52A Type: AUDI A4 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Suzan Hamid Ismail, Kornmarken 5, 2 TV, 3060 Espergærde Pant: Stelnr., JSAJTD54V Type: Suzuki Grand Vitara indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Thomas Fillerup Jensen, Øsbygade 66C, ST TV, 6100 Haderslev Pant: Stelnr., JMBM- NCJ1AWU Type: MIT- SUBISHI COLT indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Michael Faurholt Jensen, Fjellebrovej 35, 4700 Næstved Pant: Stelnr., JSAEZC11S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kim Juul Jensen, Strandvejen 12A, ST TV, 4654 Fakse Ladeplads Pant: Stelnr., KNEFE Type: KIA CERATO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Allan Aarenstrup Jensen, Solbakken 331, 5330 Munkebo Pant: Stelnr., U5YFF52228L Type: KIA CEED SW indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Allan Dam Jensen, Jernbanegade 14, 8961 Allingåbro Pant: Stelnr., VSSZZZ1MZYB Type: SEAT TOLEDO indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Bjarne Aagaard Jensen, Prangervej 168, 2 TV, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., WBAH- M210X0DS77150 Type: BMW 7`ER indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Bettina Jensen, Borupvej 67B, 3320 Skævinge Pant: Stelnr., WHB17F25G0FV10569 Type: HOB- BY - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Jesper Skov Jensen, Holbækvej 45, 4340 Tølløse Pant: Stelnr., U5YFF52428L Type: KIA CEED SW indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Torben Børge Jensen, Langtoftevej 2, 4173 Fjenneslev Pant: Stelnr., VF7CH9HXC Type: CITROËN XSARA PICASSO VA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Grethe Jepsen, Åvej 52, 9900 Frederikshavn Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kurt Asbjørn Johannesen, Kildebjerggård 48, 5690 Tommerup Pant: Stelnr., WBAH- M21060DS66873 Type: BMW 7`ER indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Daniel Karl Jonuscheit, Galgebakken Vester 1 21A, 2620 Albertslund Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Alice Lykke Norma Jørgensen, Herredsvejen 160, 9500 Hobro Pant: Stelnr., TM- BAH65J Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Brian Beregaard Jørgensen, Thinggade 7B, 1 MF, 7800 Skive Pant: Stelnr., VF3YAAM- FA Type: PEUGEOT BOX- ER KASSEVOGN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Ibhen Jørgensen, Lerchenborgvej 100, 4400 Kalundborg Pant: Stelnr., W0L0ZCF Type: OPEL VECTRA indreg. første gang i 2007 Beløb:

92 STATSTIDENDE 92 S Pantsætter: Kate Jørgensen, Bjerrelund 18, 2660 Brøndby Strand Pant: Stelnr., U5YFF52228L Type: KIA CEED SW indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: K4 Konsult, Helenelyst 8, 8220 Brabrand Pant: Stelnr., JTD- DR38TX Type: toyota celica indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Allan Kasper, Højager 9A, 5270 Odense N Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Claus Falck Kazanina, Krebsevej 71, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ4E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Peter Kjeldsen, Holmsgårdvej 1, 7321 Gadbjerg Pant: Stelnr., YV1BW Type: VOLVO V70 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kjelstrup ApS, Gymnasievej 175, 1 TV, 4600 Køge Pant: Stelnr., VF7YBBMFC Type: CITROËN JUMPER indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Anette Kjersgaard, C.F. Møllers Allé 52, 6 TV, 2300 København S Pant: Stelnr., VF32D- NFUF Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Klim-Fjerritslev El-Forretning ApS, Fabriksvej 19, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., JT121LK Type: TOY- OTA HIACE indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Klim-Fjerritslev El-Forretning ApS, Fabriksvej 19, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., VF1FLB- BA53V Type: RENAULT TRAFIC indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Klim-Fjerritslev El-Forretning ApS, Fabriksvej 19, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., VF1FLB- BA53V Type: RENAULT TRAFIC indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Klim-Fjerritslev El-Forretning ApS, Fabriksvej 19, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., VF1FLB- CA66Y Type: RENAULT TRAFIC indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Klim-Fjerritslev El-Forretning ApS, Fabriksvej 19, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., VF3E- BRHTB Type: PEUGEOT 807 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Klim-Fjerritslev El-Forretning ApS, Fabriksvej 19, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., VF3GCRHYB Type: PEU- GEOT PARTNER indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Klim-Fjerritslev El-Forretning ApS, Fabriksvej 19, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., VSKF4B- MA6UY Type: NISSAN PRI- MASTAR indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Klim-Fjerritslev El-Forretning ApS, Fabriksvej 19, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., VSKF4B- MA6UY Type: NISSAN PRI- MASTAR indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Klim-Fjerritslev El-Forretning ApS, Fabriksvej 19, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., WV1ZZZ70Z1X Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Klim-Fjerritslev El-Forretning ApS, Fabriksvej 19, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., WV1ZZZ70Z1X Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Klp Tømrer & Snedkerfirma, Skellebjergvej 15, 4293 Dianalund Pant: Stelnr., WD-

93 STATSTIDENDE 93 B S Type: MER- CEDES-BENZ SPRINTER indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Dennis Klysner, Hindborgvej 55, 7800 Skive Pant: Stelnr., XMCXNZ34A8F Type: mitsubishi colt indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jan Honoré Knudsen, Golfvænget 54, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., TMBGK61Z Type: SKODA OCTAVIA COMBI indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Marie-Luise Knutson, Hvedevej 8, 4220 Korsør Pant: Stelnr., SGDAE04SW Type: SPRITE - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Jesper Kjærnulf Konge, Grønnevej 2, 5400 Bogense Pant: Stelnr., KMHET41VP7A Type: HYUNDAI SONATA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Dorota Konieczna, Højsletten 40, 2730 Herlev Pant: Stelnr., VF1CM0B0H Type: RE- NAULT MEGANE HATCHBACK indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Dan Robert Kragh, Kobbelskoven 34, 6000 Kolding Pant: Stelnr., TM- BKR6BUX Type: skoda superb indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jannie Kristensen, Skyttegårdsvej 2, 8800 Viborg Pant: Stelnr., ZFA Type: fiat panda indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: John Ole Kristoffersen, Møllevej 49, 4683 Rønnede Pant: Stelnr., VF7RERHRH Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jan Wittrup Langtved, Løvenborgparken 155, 9400 Nørresundby Pant: Stelnr., WBAD- M11020GP02349 Type: BMW 5`ER indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Anne Marie Larsen, Hovedgaden 123, 4295 Stenlille Pant: Stelnr., JSAERC31S Type: SUZUKI LIANA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Nicolai Blenstorp Larsen, Scheelsmindevej 158, ST, 9200 Aalborg SV Pant: Stelnr., KL1K- F484J8C Type: CHEVROLET MATIZ indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Bent Berg Larsen, Møllegårdsvej 75, 4295 Stenlille Pant: Stelnr., SB153ABK00E Type: TOYOTA CARINA indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Mette Birkholt Larsen, Lergravsvej 4, 7950 Erslev Pant: Stelnr., SB1KX28E70E Type: TOYOTA COROLLA indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Preben Larsen, Vorregårds Alle 100, 8200 Århus N Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: opel corsa indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Povl Lauridsen, Brunbjergvej 27, 6200 Aabenraa Pant: Stelnr., WDB A Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Brian Lindeholm, Thorvaldsensvej 50, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ5E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Stine Lund, Jellingegade 5, 1 TH, 2100 København Ø Pant: Stelnr., VF7FC8HZC Type: CITROËN C 3 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Søren Juul Lunde, Hvedevej 1, 5800 Nyborg Pant: Stelnr., WV2ZZZ7HZ8H Type: VOLKSWAGEN CARAVELLE indreg. første gang i 2007 Beløb:

94 STATSTIDENDE 94 S Pantsætter: Dorte Lundgaard, Sprogøvej 17, ST MF, 2000 Frederiksberg Pant: Stelnr., TMB- HG21U Type: SKODA OCTAVIA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Lygtens Karosseriværksted V/John P, Drejervej 10, 2400 København NV Pant: Stelnr., WD- C A Type: MER- CEDES-BENZ ML indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: M.C.M.Karosseri A/S, Kliplev Erhvervspark 1, 6200 Aabenraa Pant: Stelnr., WD- B F Type: MER- CEDES-BENZ C indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vivian Madsen, Hørbygårdvej 8, 9500 Hobro Pant: Stelnr., TSMMZC21S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Anna Mette Vetter Madsen, Ladegårdsbakken 18, 8380 Trige Pant: Stelnr., VF33E9HZC Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Allan Madsen, Vissehøj 44, 9210 Aalborg SØ Pant: Stelnr., VF3WE9HZC Type: PEU- GEOT 207 HDI indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Asger Runge Madsen, Johs.Ewalds Vej 17, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., VF7CHN- FUC Type: CITROËN XSARA PICASSO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Christina Bjerrin Madsen, Hesnæsvej 9, 4871 Horbelev Pant: Stelnr., VF7MCRHYB Type: CITROËN BERLINGO indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Lars Bundgaard Madsen, Aggersundvej 66, 9600 Aars Pant: Stelnr., W0L0XCE Type: OPEL MERIVA VAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Carsten Mains, Møllegårdsvej 10, 8240 Risskov Pant: Stelnr., YS3FB46W Type: SAAB 9-3 SPORT SEDAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Markland Holding A/S, Havneparken 4, 2, 7100 Vejle Pant: Stelnr., ZHWGE11M14LA00160 Type: LAMBORGHINI GALLARDO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Svend Aage Matthiesen, Porskærvej 1, 8740 Brædstrup Pant: Stelnr., JTEHG20V Type: TOYOTA RAV 4 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Heinrich Buur Mikkelsen, Dalgasgade 11, ST, 9000 Aalborg Pant: Stelnr., VSSZZZ1MZ4R Type: SEAT LEON indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Dorte Eva Mikkelsen, Åkjærsvej 7, 4600 Køge Pant: Stelnr., WF0DXXGBBD7E63851 Type: FORD MONDEO 4 DØRS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jens Lysdal Mikkelsen, Elmegårdsvej 117, 8300 Odder Pant: Stelnr., YV1BZ Type: VOLVO XC70 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Peter Mikkelsen, Gl. Randersvej 16B, 8800 Viborg Pant: Stelnr., WBAFF41010L Type: BMW X5 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Steen Søger Mogensen, Aarestrupsvej 4, 4 TH, 2500 Valby Pant: Stelnr., KL1KF480J8C Type: CHEVROLET MATIZ indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Daniel Hoe Nielsen, Jægergade 3, ST TH, 8900 Randers Pant: Stelnr., JSAFTD83V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2003 Beløb: S

95 STATSTIDENDE 95 Pantsætter: Kai Christian Gyr Nielsen, Grøndalsvej 10, ST TV, 4690 Haslev Pant: Stelnr., JSAFTL52V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Janni Grensteen Nielsen, Dronningensgade 29, 3, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., KMHDC51T- P8U Type: HYUNDAI I 30 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Susanne Aagaard Nielsen, Søndermarksvej 4, 9500 Hobro Pant: Stelnr., KNE- UP Type: KIA CARNI- VAL indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Christina Wejse Nielsen, Nygårdsparken 19, 9260 Gistrup Pant: Stelnr., TMBJG21U Type: Skoda Octavia indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Per Nielsen, Sirvej 43, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., TSM- MZC01S Type: Suzuki Swift indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Marianne Kruse Nielsen, Stoldal 34, 2 TV, 9500 Hobro Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Dianna Nielsen, (Adressebeskyttelse), 0 Pant: Stelnr., WAUZZZ8EX5A Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Allan Noer Nielsen, Rahbeks Allé 7, ST 2, 1749 København V Pant: Stelnr., WBANE51010B Type: BMW 5`ER indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Erik Sigtenborg Nielsen, Mosbjergvej 468, 9870 Sindal Pant: Stelnr., WV1ZZZ70Z3X Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Britta Bodil Nielsen, Vestergaardsvej 7, 6933 Kibæk Pant: Stelnr., JSAERC31S Type: SUZUKI LIANA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jan Erik Christia Nielsen, Agdrupskoven 28, 9700 Brønderslev Pant: Stelnr., KL1NF35BJ7K Type: CHEVROLET NUBIRA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Jeanette Nors Ejd Nielsen, Kornvænget 50, 2 TH, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., KL1NF48615K Type: CHEVROLET LACETTI indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Niels Peter Nørgaard, Hasserisvej 121, 1, 9000 Aalborg Pant: Stelnr., WDD J Type: MERCEDES-BENZ B indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Bjarne Bøge Nørup, Skolevej 10, 6731 Tjæreborg Pant: Stelnr., WF05XXGBB52Y85442 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Per Olesen, Skovsgårdsvej 89, 9370 Hals Pant: Stelnr., SB153ABN10E Type: TOYOTA AVENSIS indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Michael Gravlund Olsen, Hvidkildevej 18C, ST TH, 2400 København NV Pant: Stelnr., NMTE- J16R90R Type: TOYOTA COROLLA VERSO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Anne-Margrethe Olsen, Nordvangen 36, 7120 Vejle Øst Pant: Stelnr., TSMEYA21S Type: Suzuki SX4 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Liselotte Ottosen, Bækken 10, 9300 Sæby Pant: Stelnr., JMZDW Type: MAZ- DA DEMIO indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Martin Hørmann Pallesen, Halmtorvet 38, ST TV, 1700 København V Pant: Stelnr.,

96 STATSTIDENDE 96 ZAR Type: ALFA ROMEO 156 BERLINA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Karin Snedker Pedersen, Byskellet 6, 4400 Kalundborg Pant: Stelnr., VF37CRFSW Type: PEUGEOT 306 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Jesper Brouw Pedersen, Julsøvej 282, 8600 Silkeborg Pant: Stelnr., WDB A Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Birthe Juul Pedersen, Dokkedalvej 100, 9560 Hadsund Pant: Stelnr., WKN50356U7W Type: Knaus Sport 500 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Birthe Juul Pedersen, Dokkedalvej 100, 9560 Hadsund Pant: Stelnr., WKN50356U7W Type: Kanus Sport 500 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Birthe Juul Pedersen, Dokkedalvej 100, 9560 Hadsund Pant: Stelnr., WKN50356U7W Type: Knaus Sport 500 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Ivan Skov Pedersen, Birkebakken 8, 3400 Hillerød Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ7M Type: VOLKSWAGEN JETTA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Hanne Mette Pedersen, Sorsigvej 13, 6760 Ribe Pant: Stelnr., ZAR Type: ALFA ROMEO 156 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Nicklas Falkesgaa Pedersen, Toftegade 12, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., TSM- MZC01S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Per Vetter ApS, Sjællandsvej 6, 9500 Hobro Pant: Stelnr., WDB L Type: MERCEDES-BENZ - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Per Vetter ApS, Sjællandsvej 6, 9500 Hobro Pant: Stelnr., WDB L Type: MERCEDES-BENZ - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Per Vetter ApS, Sjællandsvej 6, 9500 Hobro Pant: Stelnr., WDB L Type: MERCEDES-BENZ - indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Per Vetter ApS, Sjællandsvej 6, 9500 Hobro Pant: Stelnr., WDB L Type: MERCEDES-BENZ - indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Klaus Person, Snebærhegnet 59, 2670 Greve Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ8W Type: VOLKSWAGEN GOLF VAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jørgen Asbjørn Petersen, Solvangsvej 19, 9700 Brønderslev Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ4E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Anitta Porsborg, Firkløvervej 4, 9280 Storvorde Pant: Stelnr., TMBHY26Y Type: Skoda Fabia indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Peter Grundell Povlsen, Winthersvænge 9, 7700 Thisted Pant: Stelnr., KMHD- B51CP8U Type: HYUNDAI I 30 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Søren Lindhardt Prien, Sønderbakken 1, 7400 Herning Pant: Stelnr., WDC A Type: MERCEDES-BENZ ML indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Benny Ramsdal, Engdraget 3, 7441 Bording Pant: Stelnr., U5YFF24427L Type: KIA CEED indreg. første gang i 2007 Beløb:

97 STATSTIDENDE 97 S Pantsætter: Mia Rasmussen, Rådhusgade 59, 1 2, 8300 Odder Pant: Stelnr., VF32CWJZT Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Dennis Rasmussen, Havrevænget 6B, 7470 Karup J Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZWE Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Rune Ratting, Hestens Bakke 6, 3 TV, 3000 Helsingør Pant: Stelnr., JTDKG10C90N Type: TOYOTA AYGO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Refsvindinge Smed- & Maskinværk- S, Nyborgvej 49, 5853 Ørbæk Pant: Stelnr., JTE- HG20V Type: TOYOTA RAV 4 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Karina Rogren, Søltvej 24A, 5854 Gislev Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ6W Type: VOLKSWAGEN TOURAN VAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Ditte Ellinor Rosenbeck, Skagen Landevej 790, 9800 Hjørring Pant: Stelnr., VF32ANFZE Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Peter Veldt Rytter, Hadsundvej 7, 9500 Hobro Pant: Stelnr., XMCXNZ34A8F Type: MITSUBISHI COLT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Steen Elkjær Sahlstrand, Thorvaldsens Have 37, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., TMBGB61Z Type: SKODA OCTAVIA COMBI indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Saver Comfort ApS, Færgevej 2B, 8500 Grenaa Pant: Stelnr., WV2ZZZ7HZ6X Type: VOLKSWAGEN TRANSP. SHUT- TLE indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Dennis Scharge, Guldgravervej 39, ST 2, 3000 Helsingør Pant: Stelnr., VF32HNFUA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Rene Tengel Salve Schou, Nørre Alle 6, ST, 7800 Skive Pant: Stelnr., VF3PNCFAC Type: Peogeot 107 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Johanne Margrethe Schubert, Skinbjergvej 2, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., WF0WXXGBB- W6Y45092 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Kirsten Lykke Schultz, (Adressebeskyttelse), 0 Pant: Stelnr., SB1KZ28E00E Type: TOY- OTA COROLLA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Jan Michael Seidenfaden, Skotvej 1, 6560 Sommersted Pant: Stelnr., 1C3ELB5H4TT Type: CHRYSLER STRATUS indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Kim Simonsen, Nordmarksvej 97, 3 TV, 2770 Kastrup Pant: Stelnr., WAUZZZ8E14A Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Marianne Skorstengaard, Mosegårdsparken 77, 8380 Trige Pant: Stelnr., W0L0TGF Type: OPEL ZAFIRA indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Hasim Smakic, Engvej 3, 7950 Erslev Pant: Stelnr., WVWZZZ7MZ3V Type: VOLKSWAGEN SHARAN indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Tommy Brunt Steffensen, Rådhusgade 61, 1 1, 8300 Odder Pant: Stelnr., JF1GC8LJ3XG Type: SUBARU IMPREZA indreg. første gang i 1999 Beløb: S

98 STATSTIDENDE 98 Pantsætter: Janne Kabat Striberg, Christiansgave 23, 4220 Korsør Pant: Stelnr., KMHBT51W- P4U Type: HYUNDAI GETZ indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Britta Stubkær, Løjt Skolegade 4, 6200 Aabenraa Pant: Stelnr., TMBHC26Y Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Sydslam A/S, Industrivej 46, 4683 Rønnede Pant: Stelnr., KNEMB Type: KIA CARNIVAL indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Ejaaz Safdar Syed, Brandholms Alle 20C, 2 TV, 2610 Rødovre Pant: Stelnr., WAUZZZ8E32A Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Søren Hansen Sørensen, Lendumvej 35, 9900 Frederikshavn Pant: Stelnr., JT164EEB Type: TOYOTA COROLLA indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Anne Marie Ahlman Sørensen, Strandvejen 52C, 5500 Middelfart Pant: Stelnr., WD- B J Type: MER- CEDES-BENZ A indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Hans Erik Sørensen, Christiansfeldvej 17, 8600 Silkeborg Pant: Stelnr., ZFA Type: Fiat Ducato indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Taxavognmand Hafizu Rehman, Æblehaven 24, 2500 Valby Pant: Stelnr., WDB B Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Taxikørsel V Munir Hussain, Slotsherrensvej 93, 2720 Vanløse Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Taxivognmand Munir Azam, Rytterhusene 73, 2620 Albertslund Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Taxivognmand Mushtag Ahmad, Tagensvej 31, 2 TV, 2200 København N Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Pia Thomsen, Nyborgvej 4A, 1, 5550 Langeskov Pant: Stelnr., SB164EEB10E Type: toyota corolla indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Lars Bjørnstrup Thomsen, Metavej 3C, 1 TV, 9000 Aalborg Pant: Stelnr., VF36ERHRH Type: PEUGEOT 407 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Keld Thomsen, Grydehøjvej 15, 6330 Padborg Pant: Stelnr., YV1MS Type: VOLVO - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Lars Kühn Thomsen, Ålborggade 15, 4 TH, 8000 Århus C Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ6W Type: VOLKSWAGEN TOURAN VAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Tømrer- og Snedkermester Jørgen Pe, Bag Søndermarken 11A, 3 TH, 2000 Frederiksberg Pant: Stelnr., 1C8GYN8B05Y Type: CHRYSLER GRAND VOY- AGER VA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Tømrer- og Snedkermester Morten, Faurbjergvej 8, 4300 Holbæk Pant: Stelnr., WV2ZZZ7HZ5H Type: VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMB indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Tømrermester Flemming Nielsen, Bøgevej 23, 9370 Hals Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT DUCATO 33 VAN indreg. første gang i 2006 Beløb:

99 STATSTIDENDE 99 S Pantsætter: Johannes Vahr, Tvisvej 2, 7490 Aulum Pant: Stelnr., KMHSH81WP7U Type: HYUNDAI SANTA FE indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Henrik Skovsgaard Vand, August Kroghs Vej 25, 8500 Grenaa Pant: Stelnr., VF7M- FRHYF Type: CITROËN BERLINGO indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Mads Veirup, J.P.Larsens Vej 58, 8220 Brabrand Pant: Stelnr., WBAVU11010K Type: BMW 3'ER-SERIE indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmandsfirmaet Per Roslev, Katrinevej 23, 7800 Skive Pant: Stelnr., YS2R6X Type: SCANIA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Mette Cicilie Wit Westhausen, Tøpkildevej 18, 4690 Haslev Pant: Stelnr., VF38ELFYE Type: PEUGEOT 406 indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Anne Wiegand-Hansen, Mandehøjvej 8, 4791 Borre Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ8W Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Wieland Vognmandsforretning ApS, Storegade 51, 8765 Klovborg Pant: Stelnr., YV2AT10D66A Type: VOL- VO FH 16 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Ahmed Zaa Zaa, Tagensvej 203, 4 TH, 2400 København NV Pant: Stelnr., WVWZZZ9NZ4D Type: VOLKSWAGEN POLO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Tobias von Cappelen, Drejøgade 35, 5 52, 2100 København Ø Pant: Stelnr., SARRFLNM- R4D Type: MG ZR indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Kirsten G Ditlev Østergaard, Burrehøjvej 36, 8830 Tjele Pant: Stelnr., WBAVC31025PS28106 Type: BMW 3'ER-SERIE indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantebrev anmeldt den Pantsætter: Jacob Kristian Pedersen, Toppen 9, 9260 Gistrup Pant: Stelnr., WF0SXXBDFS7U41009 Type: Ford Transit indreg. første gang i 0 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: Per Vetter ApS, Sjællandsvej 6, 9500 Hobro Pant: Stelnr., WDB L Type: MERCEDES-BENZ - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: Per Vetter ApS, Sjællandsvej 6, 9500 Hobro Pant: Stelnr., WDB L Type: MERCEDES-BENZ - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: Per Vetter ApS, Sjællandsvej 6, 9500 Hobro Pant: Stelnr., WDB L Type: MERCEDES-BENZ - indreg. første gang i 2007 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: Per Vetter ApS, Sjællandsvej 6, 9500 Hobro Pant: Stelnr., WDB L Type: MERCEDES-BENZ - indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Teddi Aagaard, Næsborgvej 30, ST TH, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZYW Type: VOLKSWAGEN BORA indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Abadi Jr. ApS, Christiansgave 2B, 4220 Korsør Pant: Stelnr., WDB P Type: MER- CEDES-BENZ SPRINTER indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Mohammad Nasim Ahmadzai, Karlemosevej 7, 2 TV, 4600 Køge Pant: Stelnr., WDF Type: MER- CEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2007 Beløb: S

100 STATSTIDENDE 100 Pantsætter: Ahmed Ben Balla Abdul Raouf Hamza, Guldsmedevej 32, 2610 Rødovre Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Michael Freifeldt Aisen, Teglholm Allé 9B, 3 TH, 2450 København SV Pant: Stelnr., WVWZZZ9NZ7D Type: VOLKSWAGEN POLO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Anders Vigen, Slotsalleen 2, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., VF7RE9HZC Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Rene Bisgaard Andersen, Rugtoften 78, 6630 Rødding Pant: Stelnr., JMZCR19F Type: MAZDA 5 VAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Alex Andersen, Hestens Bakke 31, ST TV, 3000 Helsingør Pant: Stelnr., JMZGW19F Type: Mazda 626 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Line Andersen, Dyrhaugegårde 22, 5610 Assens Pant: Stelnr., JTD- KG10CX0N Type: TOYOTA AYGO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Morten Paw Finn Andersen, Staboltvej 12, 5700 Svendborg Pant: Stelnr., W0L0TGF Type: OPEL ZAFIRA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Vinnie Grønbjerg Andersen, Hjulets Kvarter 54, 5220 Odense SØ Pant: Stelnr., VF7CHRHYB Type: CITROËN XSARA PICASSO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Brian Andersen, Skovengen 69, 2980 Kokkedal Pant: Stelnr., WF0UXXGAJU7P44693 Type: FORD FUSION indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Andris Ojars Kirsteins, Apotekervænget 37C, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Harun Anik, Marie Bregendahls V 80, 7430 Ikast Pant: Stelnr., WBAEL91020PA26333 Type: BMW 3`ER TOURING indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Christina Anthoni, Ravnstrupvej 1B, 4160 Herlufmagle Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Charlotte Apel, Skt.Pauls Gade 30, 4 TV, 8000 Århus C Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kristian Asmussen, Odensevej 32, 5500 Middelfart Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZ2W Type: VOLKSWAGEN BORA indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Ozlem Atmaca, Tingbjerg Ås 1, 1 TV, 2700 Brønshøj Pant: Stelnr., VSSZZZ6LZ3R Type: SEAT IBIZA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Line Birkmann, Bakkekammen 45, 3600 Frederikssund Pant: Stelnr., VF7FC8HZC Type: CITROËN C 3 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Brian Bjeldbak, Kløvermarken 51, 9510 Arden Pant: Stelnr., W0L0AHL Type: OPEL ASTRA WAGON indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Heidi Stagsted Bjerre, Thistedvej 36, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., KL1NF356J6K Type: CHEVROLET NUBIRA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Bovi-Advice V Torben Rasmussen, Rattrupvej 7, 7620 Lemvig Pant: Stelnr., JTEGG22B Type: TOY-

101 STATSTIDENDE 101 OTA AVENSIS VERSO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Nina Ansbjerg Høe Brask, Herredsvej 52, 2820 Gentofte Pant: Stelnr., W0L0ZCF Type: OPEL VECTRA WAGON indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jørn Bressen, Vilsbækvej 20A, 6330 Padborg Pant: Stelnr., KMHBU31VP8U Type: hyundai getz indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Leif Mikkelsen Kj Broch, Teglværksvej 5, 8370 Hadsten Pant: Stelnr., VDC A Type: MERCEDES-BENZ - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Ingrid Broe, Poseidonvej 3, 9210 Aalborg SØ Pant: Stelnr., SB1ER56L10E Type: TOY- OTA AVENSIS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Morten Brøchner, Myrehøjvej 33A, 5700 Svendborg Pant: Stelnr., WAUZZZ8EX6A Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Claus Byrndorff, Sommerlystvej 4, 3700 Rønne Pant: Stelnr., VF3WE9HXC Type: PEUGEOT 207 HDI indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: C B Byg & Montage V C M Bech, Bjørupgade 10, 4800 Nykøbing F Pant: Stelnr., WV1ZZZ2DZ4H Type: VOLKSWAGEN LT indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Michael Chapman, Amagerbrogade 235B, 1 TV, 2300 København S Pant: Stelnr., WBAF- F41040L Type: BMW X5 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Ann-Marie Christensen, Nibevej 316A, 9200 Aalborg SV Pant: Stelnr., VF7UARHJH Type: CITROËN C 4 PICASSO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Karin Christensen, Bogensevej 122, 5500 Middelfart Pant: Stelnr., WDB B Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Jytte Røjskjær Christensen, Krogmosevej 26, 2880 Bagsværd Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Morten Christensen, Nyhøjsvej 4, 2630 Taastrup Pant: Stelnr., YV1VW10K33F Type: VOLVO V 40 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Søren Svejstrup Christensen, Hammerum Hovedgade 104D, ST TH, 7400 Herning Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Dorte Dirksen, Kobbergade 2, 2 TV, 6270 Tønder Pant: Stelnr., KMHBT51VP8U Type: HYUNDAI GETZ indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Serdal Dursun, Signesvej 9, 4100 Ringsted Pant: Stelnr., KL1LF69KJ7B Type: CHEVROLET EPICA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Thomas Düpont, Heldbovej 19, ST TH, 2500 Valby Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kasper Eghøj, Egernleddet 14, 3660 Stenløse Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Bo Elsbøl, Grundtvigsvej 36, 1 TH, 1864 Frederiksberg C Pant: Stelnr., VF33H9HZC Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2008 Beløb: S

102 STATSTIDENDE 102 Pantsætter: En Pakketrans Esbjerg V/ Nevesinjac, Daddellunden 9, 1 TV, 6705 Esbjerg Ø Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Kadir Filikci, Kommenhaven 29, ST TH, 2730 Herlev Pant: Stelnr., WDB B Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jesper Foldager, Gunderup Bygade 6, 9260 Gistrup Pant: Stelnr., VF33HRHSB Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Casper Bay Baltze Frederiksen, Vesterbro 117, 1 TV, 9000 Aalborg Pant: Stelnr., WAUZZZ8P66B Type: AUDI A 3 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Charlotte Nørregr Friis, Pogemosevej 21, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., KNEDE Type: KIA RIO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Anders Horsbøl Gade, Hornelund 23, 6800 Varde Pant: Stelnr., TSMEYA Type: Suzuki SX indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jan Jeppe Ganderup, Tinggade 2, 4 TH, 4100 Ringsted Pant: Stelnr., KMH- SC81VP3U Type: HYUNDAI SANTA FE indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Kurt Kikkenborg Gaundorf, Frodesgade 179, 1 TH, 6700 Esbjerg Pant: Stelnr., VNKKG96320A Type: TOY- OTA YARIS indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Gershof Grafisk ApS, Herstedvang 12, 2620 Albertslund Pant: Stelnr., WAUZZZ8E98A Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jakob Krøll Grundsted, Øhavevej 12, 5800 Nyborg Pant: Stelnr., VF1KA0B Type: RE- NAULT MEGANE indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Charlotte Nini Gudme, Holstebrogade 12, 3 TV, 2100 København Ø Pant: Stelnr., VF32C8HZA Type: PEU- GEOT 206 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Henriette Bagge Hansen, Søndre Landevej 121, 4791 Borre Pant: Stelnr., JHMEK43600S Type: HONDA CIVIC indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Malene Hansen, Skovvej 6, 1 TV, 6520 Toftlund Pant: Stelnr., VF7PUCFAC Type: CITROËN C 1 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jan Juul Hansen, Svelmøparken 19, 5600 Faaborg Pant: Stelnr., WAUZZZ4B72N Type: Audi A6 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Max Hakon Hansen, Østergade 8, 6623 Vorbasse Pant: Stelnr., WBACA71010JE49716 Type: BMW 3`ER SEDAN indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Wemmer Kaj Hansen, Humlehaven 4, 4330 Hvalsø Pant: Stelnr., WVWZZZ3AZRE Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 1994 Beløb: S Pantsætter: Jette Bjørn Hansen, Stenrosevej 21, 8330 Beder Pant: Stelnr., YV1SW Type: VOL- VO V 70 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Chris Peter Hansen, Sædingevej 64, 4970 Rødby Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ5R Type: SEAT ALTEA VAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Tasha Plato Hendriksen, Hjertebjærgparken 22, 4340 Tølløse Pant: Stelnr., JSAJTD44V Type: SUZUKI GRAND VITARA in-

103 STATSTIDENDE 103 dreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Hans Peter Henningsen, Samsøgade 8, ST 4, 8700 Horsens Pant: Stelnr., NMTE- B16R40R Type: TOYOTA COROLLA VERSO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Allan Henriksen, Ørrevej 35, 7490 Aulum Pant: Stelnr., W L06478 Type: cmc 640 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Gert Axel Henriksen, Lucernevej 343, 2610 Rødovre Pant: Stelnr., YV1RS53K Type: VOLVO S 60 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Chresten Dalsgaar Henriksen, Tøndervej 58, 6780 Skærbæk Pant: Stelnr., ZAR Type: ALFA ROMEO 156 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Ib Hermansen, Nordre Boulevard 91, 6800 Varde Pant: Stelnr., W0L0ZCF Type: OPEL VECTRA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Elsebeth Günther Hermansen, Assentorpvej 59, 4295 Stenlille Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT DOBLO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Heinz Dieter Hinterleitner, Dråby Kirkevej 23, 8400 Ebeltoft Pant: Stelnr., VF7GJN- FUB Type: CITROËN BERLINGO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Niels Christian Hoffmann, Gyldenløvesvej 13, 8700 Horsens Pant: Stelnr., VF7RE9HYB Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Holgers Køreskole, Ludv.Hansensvej 16B, 5800 Nyborg Pant: Stelnr., VSSZZZ1MZ4R Type: SEAT TOLEDO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Hsi A/S, Lykkegårdsvej 1, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., WBAFB71030LC31517 Type: BMW X5 VAN indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Manzoor Hussain, Kanalens Kvt 122, 2 TV, 2620 Albertslund Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kim Johnny Hyldmar, Malmbergsvej 10, 2 TV, 2850 Nærum Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Heine Bach Hansen Højgaard, Falkevej 11, ST TV, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZ2W Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: J-O Consult ApS, Bustrupgade 9, 2 TH, 1737 København V Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ7W Type: VOLKSWAGEN TOURAN VAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Finn Jacobsen, Tiphedevej 14, 7480 Vildbjerg Pant: Stelnr., TSMMHX51S Type: SUZUKI IGNIS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jan Hyldig Jakobsen, Grævlingløkken 24, 5210 Odense NV Pant: Stelnr., VF33H9HZC Type: peugeot 307 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kim Buk Jakobsen, Æblevej 13, 4160 Herlufmagle Pant: Stelnr., WAUZZZ8EZ3A Type: Audi A4 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Helle Zangenberg Jakobsen, Bygaden 21, 4070 Kirke Hyllinge Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZYW Type:

104 STATSTIDENDE 104 VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Henrik Bent Jakobsen, Mikkelstrupvej 33, 8900 Randers Pant: Stelnr., YV V Type: VOLVO 940 indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Per Holmquist Jakobsen, Hvamvej 49, 9620 Aalestrup Pant: Stelnr., WME K Type: SMART FORTWO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jdg Leasing ApS, Harreshøjvej 36, 3080 Tikøb Pant: Stelnr., SKBD20B20XAKE5019 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Jdg Leasing ApS, Harreshøjvej 36, 3080 Tikøb Pant: Stelnr., SKBT40S315KE10917 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Leif Reinhardt Jensen, Kirkebyvej 73, 6900 Skjern Pant: Stelnr., Type: VOLVO 164 indreg. første gang i 1972 Beløb: S Pantsætter: Carsten Hannemann Jensen, Nyborgvej 49, 5600 Faaborg Pant: Stelnr., 1B3HBC8A87D Type: DODGE CALIBER indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Bente Jensen, Storegade 15, 9500 Hobro Pant: Stelnr., JTD- KT Type: TOYOTA YARIS indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Claus Askov Jensen, Krårupvej 9, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., JTEHG20V Type: TOYOTA RAV 4 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Erik Sigvald Jensen, Nordvejen 23, 8355 Solbjerg Pant: Stelnr., KNEBA24328T Type: KIA PICANTO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Erling Taul Jensen, Stenbjergparken 8C, 1 TH, 6400 Sønderborg Pant: Stelnr., VF34C5FWC Type: PEU- GEOT 308 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Niels Filip Trasb Jensen, Moseagervej 5, 4100 Ringsted Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ8E Type: VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Niklas Trommer Jensen, Ll. Gadegårdsvejen 9, 3700 Rønne Pant: Stelnr., JM- BXJCW8W7U Type: MIT- SUBISHI OUTLANDER indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Maibritt Jensen, Brolæggerpladsen 40, 2635 Ishøj Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Henrik Jeppesen, Eugen Warmings Vej 41, 1 TH, 8000 Århus C Pant: Stelnr., JHM- RN37504S Type: HONDA STREAM indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Bjarne Jessen, Bækken 4, 6300 Gråsten Pant: Stelnr., VF7UA9H7C Type: CITROËN C 4 PICASSO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jn Ejendomsdrift, Nordlundsvej 46, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., 1FTSX21R88EB21435 Type: FORD F indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Martin Justesen, Masnedøgade 17, 3 TV, 2100 København Ø Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ7E Type: VOLKSWAGEN PASSAT VARI- ANT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Vibeke Jørgensen, Fruemøllevej 58, 9800 Hjørring Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2007 Beløb:

105 STATSTIDENDE 105 S Pantsætter: Majken Planck Jørgensen, Holbergsvej 94, 4293 Dianalund Pant: Stelnr., VF33HRFHC Type: Peugeot 307 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Jan Jørgensen, Åvej 20, 8900 Randers Pant: Stelnr., VSSZZZ7MZ6V Type: SEAT ALHAMBRA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Kaj Jørgensen, Tislum Hedevej 123, 9870 Sindal Pant: Stelnr., ZCFC Type: IVE- CO DAILY indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Kalø Taxi V/Inger Therkildsen, Molsvej 1, 8410 Rønde Pant: Stelnr., WDC A Type: MERCEDES-BENZ R indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Steen Hjort Kehler, Broens Kvarter 10, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., JMBLNC- S3W7U Type: MITSUBISHI LANCER indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: David Raunsbjerg Keis, Havnegade 7, 3730 Nexø Pant: Stelnr., TRUZZZ8NZY Type: AUDI TT indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Jacob Kejser, Grønnegade 4, 5 TH, 8000 Århus C Pant: Stelnr., XM- CXNZ34A7F Type: MIT- SUBISHI COLT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Hans Peder Korsgård, Randersvej 88, 8680 Ry Pant: Stelnr., 1HD1FRW152Y Type: HARLEY DAVIDSON FLHRCI indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Jytte Kristensen, Sejlgårdspark 25, 3520 Farum Pant: Stelnr., JMZCR Type: MAZDA 5 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Finn Vilsbøl Høje Kristensen, Lerpyttervej 18, 7700 Thisted Pant: Stelnr., TMBBE21U9Y Type: SKO- DA OCTAVIA indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Finn Kristensen, Rørholmsgade 10, 4 TV, 1352 København K Pant: Stelnr., WBAAL11010JN19355 Type: BMW 3'ER-SERIE indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Anita Kristensen, Fuglsangvej 71, 8500 Grenaa Pant: Stelnr., U5YFF24227L Type: KIA CEED indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Andre Kristiansen, Møllervænget 21, 4390 Vipperød Pant: Stelnr., KMHEU41VPA Type: Hyundai indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Dennis Kristiansen, Skelagervej 350, 8200 Århus N Pant: Stelnr., XMCXNZ32A8F Type: Mitsubishi Colt indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Annette Mølmand Kross, Spodsbjergvej 59, 5900 Rudkøbing Pant: Stelnr., VF7N2RFN Type: CITROËN XSARA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Ilker Kutlu, Pilegårds Vænge 88, 2635 Ishøj Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ4B Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Steffen Wolder Lange, Bilgårdsvej 62, 9382 Tylstrup Pant: Stelnr., KLATF08CEWB Type: DAEWOO LANOS indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Henrik Hørdum Larsen, Anders Larsensvej 40, ST TV, 4300 Holbæk Pant: Stelnr., KMHDB51T- P8U Type: Hyundai I30 1,6 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Ole Hørup Larsen, Bymarksvej 6, 7400 Herning Pant: Stelnr., KMHEN41BP3A Type:

106 STATSTIDENDE 106 HYUNDAI SONATA indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Palle Hersleb Larsen, Guldborgvej 198, 4862 Guldborg Pant: Stelnr., SJNFBAP12U Type: NISSAN PRIMERA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Lennart Oleg Larsen, Saxogade 86, 4, 1662 København V Pant: Stelnr., WAUZZZ8E87A Type: AUDI A 4 LIMOUSINE indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jørn Witzel Warre Lauritzen, Holbækvej 149, 4400 Kalundborg Pant: Stelnr., WVWZZZ6NZXW Type: VOLKSWAGEN POLO indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Henrik Liisborg Laursen, Nordfeldvej 29, 2665 Vallensbæk Strand Pant: Stelnr., VF3X- URHRH Type: PEUGEOT EXPERT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Bodil Beedholm Laursen, Kristinelundsvej 5, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., YV1MW Type: VOL- VO V 50 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Daniel Tarby Lillerøi, Bakkedraget 3, 4160 Herlufmagle Pant: Stelnr., YV1VW14K24F Type: VOL- VO V 40 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Christina Sandhol Lund, Middelfartvej 85, 5466 Asperup Pant: Stelnr., WAUZZZ8DZ- TA Type: AUDI A 4 AVANT indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Mogens Palle Lüstrup, Dannevang 116, 3480 Fredensborg Pant: Stelnr., JSAFHX51S Type: SUZUKI IGNIS indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Anne Marie Foldag Madsen, Gøttrupvej 318, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., WKK Type: Setra 315 GT indreg. første gang i 1995 Beløb: S Pantsætter: Anne Marie Foldag Madsen, Gøttrupvej 318, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., WKK Type: Setra 315 GT indreg. første gang i 1995 Beløb: S Pantsætter: Jens Kristian Sko Madsen, Plantagen 14, 8400 Ebeltoft Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ6R Type: SEAT ALTEA VAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Allan Bau Madsen, Skovalle 1, 6870 Ølgod Pant: Stelnr., WVWZZZ6EZ5B Type: VOLKSWAGEN LUPO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Iben Maegaard, Hvidsværmervej 8A, 2610 Rødovre Pant: Stelnr., VF32CK- FWA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Malerfirma Lena Ervolder, Lystrupvej 33, 3330 Gørløse Pant: Stelnr., WDF Type: MERCEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mariager Fjord Biler V/ Micki Degn, Sandholt 10, 9560 Hadsund Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ8E Type: VOLKSWAGEN PASSAT VARI- ANT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Flemming Nielsen Mathiasen, Maglekær 2, ST TH, 2610 Rødovre Pant: Stelnr., WF0NXXGCDNXK37669 Type: FORD FOCUS indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Hanne Mellerup-Poulsen, Kildegårdsvej 53, 4370 Store Merløse Pant: Stelnr., WF0UXXGA- JU7M84589 Type: FORD FUSION indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Linda Bindesbøl Mereweather, Fredsvænget 1, ST, 3000 Helsingør Pant: Stelnr.,

107 STATSTIDENDE 107 WF0AXXGCDAYE62383 Type: FORD FOCUS indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Nick Mikkelsen, Jens Baggesens Vej 56, 2 TV, 8210 Århus V Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mohammad Ayub Kakar, Høje Gladsaxe 15, 13 TV, 2860 Søborg Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jan René Mortensen, Agervej 3, 4700 Næstved Pant: Stelnr., KMHDB51CP8U Type: HYUNDAI I 30 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Susanne Mortensen, Kirkesvinget 8, 7400 Herning Pant: Stelnr., W0L0TGF75Y Type: OPEL ZAFIRA indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Susanne Munksgård, Stentoften 26, 3140 Ålsgårde Pant: Stelnr., W0L0XCE Type: OPEL MERIVA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Jane Kjær Møller-Jensen, Borgvold 2, 7080 Børkop Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Møllers Rengøringsserv V H C Mølle, Haregade 12, 3720 Aakirkeby Pant: Stelnr., JMZCR19T Type: MAZ- DA 5 VAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: N.S. Hjemme-Service V Mohammed Nad, Kirsebærvej 5, 3660 Stenløse Pant: Stelnr., JTMB- H33V Type: TOYOTA RAV 4 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Nick Carstensen Taxa, Solkær 15, 2 TH, 2605 Brøndby Pant: Stelnr., WDB B Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Bent Nielsen, Kædevænget 5, 6500 Vojens Pant: Stelnr., JSAGYA21S Type: Suzuki sx4 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Casper Bach Nielsen, Bispensgade 54, 9800 Hjørring Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jørn Roulund Nielsen, Bøgebjergvej 64, 5672 Broby Pant: Stelnr., WF0CXXTTFC4R04995 Type: FORD TRANSIT indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Jarl Allesøe Nikolajsen, Exnersgade 85, 1 TV, 6700 Esbjerg Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZ3W Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Steen Albek Noer, Vestermarievej 91, 3720 Aakirkeby Pant: Stelnr., WF04XXGBB45B13496 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Troels Nørgaard, Christiansgade 13, ST TH, 7800 Skive Pant: Stelnr., SB153ABK00E Type: TOYOTA CARINA indreg. første gang i 1994 Beløb: S Pantsætter: Mikkel Overgaard, Jernbanegade 4, 1 D, 9530 Støvring Pant: Stelnr., TSM- MZC21S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Anders Langballe Pedersen, Oxford Have 31, 2300 København S Pant: Stelnr., TMB- JX21U Type: SKODA OC- TAVIA indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Dennis Pedersen, Vibevænget 30, 8464 Galten Pant: Stelnr., VF3PNCFAC Type: Peugeot 107 indreg. første gang i 2007 Beløb:

108 STATSTIDENDE 108 S Pantsætter: Rasmus Glinvad Pedersen, Avderødvej 59, 2980 Kokkedal Pant: Stelnr., WP0ZZZ99Z7S Type: PORSCHE 997 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Morten Overkær Pedersen, Drosselvej 1, 1 TH, 6800 Varde Pant: Stelnr., WVWZZZ1HZVW Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Maria Brøndum Pedersen, Assendløsevejen 68, 4130 Viby Sjælland Pant: Stelnr., KNE- UP Type: KIA CARNI- VAL indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Kasper Juel Pedersen, Vibeholmsalle 48, 8700 Horsens Pant: Stelnr., VF3PNCFAC Type: PEUGEOT 107 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Marco Villy Pedersen, Toften 20, 4700 Næstved Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZWE Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Henriette Schwane Petersen, Plutovej 13, 7080 Børkop Pant: Stelnr., SJNBBAP12U Type: NISSAN PRIMERA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Michel Wedege Petersen, Hostrupkrogen 38, 9500 Hobro Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Pl Varevognsudlejning ApS, Vejlevej 119, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., WDB R Type: MERCEDES-BENZ SPRINT- ER indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Pl Varevognsudlejning ApS, Vejlevej 119, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., WF0AXXGB- FA2R68415 Type: FORD TRANSIT LADVOGN indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Kurt Stoldt Poulsen, Grønnevej 11B, 4050 Skibby Pant: Stelnr., 2GCEC19R6V Type: CHEVROLET C 1500 indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Ayoe Belinda Side Prien, Hækmosen 82A, 2730 Herlev Pant: Stelnr., WDB A Type: MERCEDES-BENZ - indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Q-Interline A/S, Københavnsvej 261, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., VF1JM1R Type: RENAULT SCENIC indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Martin Rasmussen, Stadionvej 18, 8970 Havndal Pant: Stelnr., 10KR160U Type: NIS- SAN PATROL indreg. første gang i 1987 Beløb: S Pantsætter: Carsten Tambo Tov Rasmussen, Kaj Munks Vej 11, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., 5HD1GX1156K Type: HARLEY DAVIDSON - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Torsten Hartvig Rasmussen, Engboulevarden 31, 1 TV, 8900 Randers Pant: Stelnr., TMBNZ26Y Type: SKO- DA FABIA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Berit Rasmussen, Snedkærgårdsvej 58, 4640 Fakse Pant: Stelnr., W0L0JBF Type: OPEL VECTRA indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Kurt Valsgaard Rasmussen, Fyrreparken 3, 8961 Allingåbro Pant: Stelnr., WF0FXXG- BBFTY59868 Type: FORD MON- DEO indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Conny Hjorth Rasmussen, Pederskervejen 44, 3730 Nexø Pant: Stelnr., TMB- HY26Y Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2008 Beløb: S

109 STATSTIDENDE 109 Pantsætter: Steffan Thøgersen Ricksen, Østervænge 1A, 6630 Rødding Pant: Stelnr., SJNFEAP11U Type: NISSAN PRIMERA indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Peder Conrad Falk Riis, Fasanvej 2, 6340 Kruså Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEU- GEOT 206 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Sandved Hotel ApS, Jernbanevej 14, 4262 Sandved Pant: Stelnr., JMZGY19F Type: MAZDA 6 STATION CAR indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Bobbie Schotti, Kvægholm 3, 4281 Gørlev Pant: Stelnr., SJNBCAP11U Type: NISSAN PRIMERA indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Service-Teknik ApS, Nørretoftevej 22, 3200 Helsinge Pant: Stelnr., JT121LK Type: TOYOTA HIACE indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Skovhøj A/S, Plejeltvej 11, 3100 Hornbæk Pant: Stelnr., WD- C A Type: MER- CEDES-BENZ ML indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Smedemester Carsten Meyhoff, Egedevej 168, 4690 Haslev Pant: Stelnr., WDC X Type: MERCEDES-BENZ ML indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Kristian Stausholm, Danmarksgade 23, 7620 Lemvig Pant: Stelnr., JMZCR19T Type: MAZDA 5 VAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Steel Group I/S, Vejlevej 165, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., VF1JMRGG Type: RE- NAULT SCENIC indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Steel Group I/S, Vejlevej 165, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ6W Type: VOLKSWAGEN TOURAN VAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Gitte Gaardsdal Steenberg, Rishøjvej 6, 8831 Løgstrup Pant: Stelnr., WF0WXXGBB- W7D52578 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Hans Peter Storvang, Jernbanegade 8, ST, 7700 Thisted Pant: Stelnr., SAJAB02E7YFL72016 Type: JAGUAR S-TYPE indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Jesper Aagaard Svane, Aalevej 23, 7160 Tørring Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ4E Type: passat indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Søgårdhus Husholdningssmåskole Med, Flensborg Landevej 23, 6200 Aabenraa Pant: Stelnr., WF0SXXGB- WS6T87890 Type: FORD S-MAX indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Tage Munkholt Sørensen, Smørkrogen 22, 9700 Brønderslev Pant: Stelnr., JTEHG20V Type: TOYOTA RAV 4 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Hanne Lone Sørensen, Fiskebækparken 5, 4760 Vordingborg Pant: Stelnr., U5YF- F52428L Type: KIA CEED SW indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Taxavognmand Halil Zajnullahu, Gammel Marbjergvej 7B, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., WDF Type: MER- CEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Taxivognmand Jawad Salim, Egilsgade 27A, 4 TV, 2300 København S Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Hanne Thiesen, Kronprinsensgade 88, 2 TV, 6700 Esbjerg Pant: Stelnr., KNEBA24328T525841

110 STATSTIDENDE 110 Type: KIA PICANTO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Niels Brink Thomsen, Mosevænget 3, 6580 Vamdrup Pant: Stelnr., WDB A Type: MERCEDES-BENZ S indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Jack Thorslund, Nørrebjerg Runddel 143, 5220 Odense SØ Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZ1B Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Steffen Holm Treu, Rygårds Alle 66, 2900 Hellerup Pant: Stelnr., TSMMZA- 21S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Tømrer - Snedkerfirmaet A/S, Grønlandsvej 15, 4681 Herfølge Pant: Stelnr., VF7GC9HZC Type: citroen berlingo indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Tømrermester Mikael Frederiksen, Hedebovej 12, 9440 Aabybro Pant: Stelnr., WD- B S Type: MER- CEDES-BENZ SPRINTER indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Birte Tørnqvist, Holbækvej 25, 6780 Skærbæk Pant: Stelnr., VNKKC96380A Type: TOYOTA YARIS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Arne Udengaard, Solsortevej 40, 7330 Brande Pant: Stelnr., WAUZZZ4BX3N Type: AUDI A 6 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Vang`s Automobiler V Preben Vang, Laurentsvej 36, 2880 Bagsværd Pant: Stelnr., Type: Suzuki Wagon indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vang`s Automobiler V Preben Vang, Laurentsvej 36, 2880 Bagsværd Pant: Stelnr., Type: Opel Zafira indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Vang`s Automobiler V Preben Vang, Laurentsvej 36, 2880 Bagsværd Pant: Stelnr., Type: VW Passat indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vang`s Automobiler V Preben Vang, Laurentsvej 36, 2880 Bagsværd Pant: Stelnr., Type: VW Polo indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Vang`s Automobiler V Preben Vang, Laurentsvej 36, 2880 Bagsværd Pant: Stelnr., VF32HN- FUF Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Vang`s Automobiler V Preben Vang, Laurentsvej 36, 2880 Bagsværd Pant: Stelnr., VSSZZZ7MZ2V Type: SEAT - indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Vang`s Automobiler V Preben Vang, Laurentsvej 36, 2880 Bagsværd Pant: Stelnr., WAUZZZ8E02A Type: AUDI A 4 LIMOUSINE indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Vang`s Automobiler V Preben Vang, Laurentsvej 36, 2880 Bagsværd Pant: Stelnr., WVWZZZ6NZ1Y Type: VOLKSWAGEN POLO indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Maria Rewers Vastila, Vendsysselvej 12, 2 TV, 4800 Nykøbing F Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT STILO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vebbestrup Turistfart V/ J.Jakobsen, Kløvermarken 32A, 9510 Arden Pant: Stelnr., WKK Type: Kæssbohrer Setra indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Odin Vex, Aabylundvej 7, 5580 Nørre Aaby Pant: Stelnr., ZAR Type: ALFA ROMEO 156 BERLINA indreg. første gang i 2002 Beløb:

111 STATSTIDENDE 111 S Pantsætter: Vip Emballage og Kurer Kørsel, Nystedvej 17B, 7400 Herning Pant: Stelnr., WDB A Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Vognmand Klaus Glavind Horsbøl, Søndergade 56, 8370 Hadsten Pant: Stelnr., KMHET41VP6A Type: HYUNDAI SONATA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Vognmand Sv. Å. Østergaard ApS, Usseltoftvej 5, 7330 Brande Pant: Stelnr., LF Type: hyundai hl indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Vognmand Sv. Å. Østergaard ApS, Usseltoftvej 5, 7330 Brande Pant: Stelnr., YV2AS50C18A Type: volvo indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Casper Yde, Diskovej 4, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ8W Type: VOLKSWAGEN GOLF VAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kazim Özcan, Strandbygade 47, 1 TH, 6700 Esbjerg Pant: Stelnr., VF38BRGXE Type: PEUGEOT 406 indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Øens Kloak- og Industriservice ApS, Gransangervej 22, 5210 Odense NV Pant: Stelnr., XLEP6X Type: SCA- NIA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: Aastrup Vognmandsforretning A/S, Svanningehuse 25, 5600 Faaborg Pant: Stelnr., YS2R6X Type: SCA- NIA - indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Ghanum Ibrahim Ahmad, Løget Høj 41B, 7100 Vejle Pant: Stelnr., JHMEK35600S Type: HONDA CIVIC indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Adil Ali Nagi, Engboulevarden 53A, 2 4, 4800 Nykøbing F Pant: Stelnr., W0L0TGF48Y Type: OPEL ASTRA indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Am Entreprise V Allan Frank Madsen, Kjærgårdsvej 10, 6740 Bramming Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Kasper Harden Andersen, Barslevvej 10, 7790 Thyholm Pant: Stelnr., VF7GJRHYK Type: CITROËN BERLINGO indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Claus Andersen, Frilandsvej 4, 7800 Skive Pant: Stelnr., WF0MXXGBWM6B81537 Type: FORD GALAXY indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Steffen Andersen, Brogade 14, 3, 4100 Ringsted Pant: Stelnr., WVWZZZ1K25W Type: VW Golf Hatchback indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Lene Andreasen, Strøvej 15, 3320 Skævinge Pant: Stelnr., W L068 Type: LMC Lord Ambassador indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Claus Andreasen, Falkevej 5, 3200 Helsinge Pant: Stelnr., WAUZZZ8DZWA Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Dennis Axelsen, Rimmens Alle 6A, ST, 9900 Frederikshavn Pant: Stelnr., VF33CN- FUB Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Christian Helmund Bermann, Fyrrevejen 20, 2850 Nærum Pant: Stelnr., VF33HRHSB Type: PEU- GEOT 307 indreg. første gang i 2002 Beløb: S

112 STATSTIDENDE 112 Pantsætter: Sanne Grüner Bertelsen, Surhavevej 6, 6650 Brørup Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ6W Type: VOLKSWAGEN TOURAN VAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Gurli Irene Bjerre, Mosegårdsvej 5, 6893 Hemmet Pant: Stelnr., VS33E9HXC Type: Peugeot 307 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Niels Rud Blomquist, Hvidovrevej 316, 1 TV, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., JMZCR19F Type: MAZ- DA 5 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Brian Brøndum ApS, Vestergade 6, 5600 Faaborg Pant: Stelnr., WAUZZZ4L77D Type: AUDI Q7 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Thomas Buch, Bredgade 20, 1, 7680 Thyborøn Pant: Stelnr., VF32HNFUF Type: PEU- GEOT 206 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Carsten Peter Callesen, Vestergade 6A, 1 TV, 7900 Nykøbing M Pant: Stelnr., WBAGL41060DL95299 Type: BMW 735 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Umit Cevik, Egeskellet 18, 2000 Frederiksberg Pant: Stelnr., WAUZZZ3BZ1P Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Kenneth Christensen, Elkærparken 207, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., VF3BZRHXB Type: PEU- GEOT EXPERT indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: René Krogsager Christensen, Tranemosevej 8, 6920 Videbæk Pant: Stelnr., VFG42AEA Type: RE- NAULT MIDLUM indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Thomas Christensen, Østerbrogade 33, 7600 Struer Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ4E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Svend Christophersen, Fussingøvej 13A, 9240 Nibe Pant: Stelnr., VF3WE9HZC Type: PEUGEOT 207 HDI indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Aslan Cinar, Søholmparken 31, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., WBADD51030BP10660 Type: BMW 5`ER indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Cow-Shopping A/S, Langkær 15, 6100 Haderslev Pant: Stelnr., YV1SW Type: VOLVO V 70 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Nicole Crowdey, Falkoner Alle 67, 3 TH, 2000 Frederiksberg Pant: Stelnr., JSAJTA74V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Carsten Dahlsen, Viborgvej 43, 7400 Herning Pant: Stelnr., JMBMYV68W2J Type: MITSUBISHI GRAND PAJERO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Dansk Ovenlys Teknik ApS, Julsvænget 11, 8700 Horsens Pant: Stelnr., 1AGYB6517Y Type: chrysler grand voya indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Dks Byg A/S, Fabriksvej 5A, 3000 Helsingør Pant: Stelnr., KPTG0B1FS4P Type: SSANG YONG REXTON indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Kjeld Dufke, Piskesmældet 6, 2 TH, 3000 Helsingør Pant: Stelnr., TSM- MZC21S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2008 Beløb: S

113 STATSTIDENDE 113 Pantsætter: Leif Elstrøm, Nibevej 156, 9530 Støvring Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ - indreg. første gang i 1990 Beløb: S Pantsætter: Emco Controls A/S, Ådalsvej 50, 2970 Hørsholm Pant: Stelnr., YV1SW Type: VOLVO V 70 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Fiberconnect ApS, Vejrholm 42, 9220 Aalborg Øst Pant: Stelnr., VF7YABMF Type: Citroen Jumper indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Nina Fog, Jordbærvej 10, 8641 Sorring Pant: Stelnr., JTD- KM20E Type: TOYOTA COROLLA indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Nicolai Fogh, Heltzensgade 12, ST TV, 5000 Odense C Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ8M Type: VOLKSWAGEN GOLF VARIANT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Anja Eileen Frøkjær, Chr.Wærums Gade 16, 4 TV, 8000 Århus C Pant: Stelnr., VF7GJRHYK Type: CITROËN BERLINGO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Ralf Gabel, Nyvang 16, 6780 Skærbæk Pant: Stelnr., VF7RE9HZC Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Martin Moesgaard Green, Kamstrupvej 35A, 2610 Rødovre Pant: Stelnr., TSM- MZC21S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mikael Hansen, Dyringparken 84, 3 TV, 2660 Brøndby Strand Pant: Stelnr., VSSZZZ6LZ3R Type: SEAT CORDOBA indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Bjarne Hansen, Nordre Strandvej 42, 6731 Tjæreborg Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ6W Type: VOLKSWAGEN TOURAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Søren Lyngsaae Hansen, Krogstræde 6, 4622 Havdrup Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZWW Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Henrik Juul Hansen, Parcelvej 4, 8300 Odder Pant: Stelnr., W0L0AHL Type: OPEL ASTRA GTC indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Lene Berger Hernvig, Dalbugten 3, 2730 Herlev Pant: Stelnr., WV2ZZZ7HZ7H Type: VOLKSWAGEN MULTIVAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Michael Storm Holm, Varnæsvej 225, 6200 Aabenraa Pant: Stelnr., YV1SW Type: VOLVO V 70 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Gry Nielsen Houmand, Pigeonvænget 8, 4230 Skælskør Pant: Stelnr., WAUZZZ4BZ1N Type: AUDI A 6 AVANT indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Keld Hunskjær, Guldsmedegade 5, 7760 Hurup Thy Pant: Stelnr., W0L0TGF358G Type: Opel Astra indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Martin Husher, Hovedvejen 38, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., WAUZZZ8E95A Type: AUDI A 4 LIMOUSINE indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Nikolaj Juul Jakobsen, Gyngemose Parkvej 24, 1 TH, 2860 Søborg Pant: Stelnr., U5YF- F52428L Type: KIA CEED SW indreg. første gang i 2007 Beløb: S

114 STATSTIDENDE 114 Pantsætter: Flemming Johannes Jensen, Lysholmsvej 6, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., JSAER- C31S Type: SUZUKI LIANA indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Ulla Vibeke Jensen, Resenvej 59, 7800 Skive Pant: Stelnr., KL1NF35315K Type: CHEVROLET NUBIRA indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vivi Marlene Jensen, Nyboesgade 20, 1 TH, 7100 Vejle Pant: Stelnr., KLANF48714K Type: DAEWOO LACETTI indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Leif Jensen, Skyttehusvej 4, 6330 Padborg Pant: Stelnr., KMHBT51VP7U Type: HYUNDAI GETZ indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jan Gjennerskov Jensen, Frederiksberg 63, 4470 Svebølle Pant: Stelnr., TM- BCG21U Type: SKODA OCTAVIA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Torben-Ulrik Jensen, Skrullevej 11, 3751 Østermarie Pant: Stelnr., TSMMMA53S Type: SUZUKI WAGON R indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Paveena Banmuang Jensen, Sandsgårdsvej 7, 7673 Harboøre Pant: Stelnr., VF32A8HXF Type: PEU- GEOT 206 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Claus Dyrup Jensen, Ringparken 38, 2 MF, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., VF32HNFUA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Steen Mickey Jensen, Skæring Hedevej 104, 8250 Egå Pant: Stelnr., WAUZZZ8E24A Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Felicia Braga Jensen, Teglgårdsvej 403, 3 TV, 3050 Humlebæk Pant: Stelnr., VF33EN- FUC Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Alex Krogh Jensen, Bredager 31, 1 TV, 2605 Brøndby Pant: Stelnr., XM- CXNZ32A8F Type: MIT- SUBISHI COLT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Ole Jeppesen, Frilandsvej 23D, 7860 Spøttrup Pant: Stelnr., WD- B L Type: MER- CEDES-BENZ ACTROS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Erik Hother Jespersen, Eriksborgvej 82, 8600 Silkeborg Pant: Stelnr., VF1K- M0C0H Type: RENAULT MEGANE TOURING indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Helle Johansen, Granhegnet 65, 2670 Greve Pant: Stelnr., VF3PNCFAC Type: PEU- GEOT 107 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Lasse Verner Johansen, Skolegade 23D, 8600 Silkeborg Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PANDA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Daniel Niels Just, Søndermarken 81, 4340 Tølløse Pant: Stelnr., JSAJTD44V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jens Brandbyge Jørgensen, Ørnevej 26, 4261 Dalmose Pant: Stelnr., JN1- TENT Type: Nissan Comfort indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Bo Møldrup Jørgensen, Birkevænget 8A, 2 MF, 7400 Herning Pant: Stelnr., SB153AB- N10E Type: TOYOTA AVEN- SIS indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Thomas Løjmann Jørgensen, Tilst Bypark 47, 1 6, 8381 Tilst Pant: Stelnr.,

115 STATSTIDENDE 115 JYARJ Type: YAMA- HA FZ6 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jørgensen & Kristensen Transp A/S, Nørremarken 1, 6823 Ansager Pant: Stelnr., UH9K- M200724HF1262 Type: HFR indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jørgensen & Kristensen Transp A/S, Nørremarken 1, 6823 Ansager Pant: Stelnr., WMAH21Z- Z18W Type: MAN TGA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jørgensen & Kristensen Transp A/S, Nørremarken 1, 6823 Ansager Pant: Stelnr., YS2R6X Type: Scania Trækker indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Ratneswaran Kathiravelu, Grønnedal 50, ST TV, 7600 Struer Pant: Stelnr., WBAAL31040JJ62989 Type: BMW 3'ER-SERIE indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Kbk-Popp Diamantboring ApS, Kisserupvej 64, 4300 Holbæk Pant: Stelnr., WV2ZZZ70ZYH Type: VOLKSWAGEN CARAVELLE indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Krester Krøger Kjær, Lågegyde 148A, 2980 Kokkedal Pant: Stelnr., WMWM- F310X0TS77881 Type: MINI MINI indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Knud Kjærgaard, Industrivej 1, 6900 Skjern Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ8M Type: vw jetta indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Klb Handel ApS, Højbjerg Huse 7, 8840 Rødkærsbro Pant: Stelnr., WDB A Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Lene True Knudsen, Skårupørevej 22, 5881 Skårup Fyn Pant: Stelnr., VF7N2RHZB Type: CITROËN XSARA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Kompetence I/S, Rugbjerg 10, 2670 Greve Pant: Stelnr., JMZCR19F Type: MAZ- DA 5 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Zoran Kovacevic, Dølbyvej 6, 7800 Skive Pant: Stelnr., WF0MXXGCDM4D09676 Type: FORD FOCUS C-MAX indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Henrik Kristensen, Salenevej 2, 3760 Gudhjem Pant: Stelnr., VF32A8HXF Type: PEU- GEOT 206 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Marianne Pasciak Kristensen, Steenstrups Allé 29, 4300 Holbæk Pant: Stelnr., VF7PNC- FAC Type: CITROËN C 1 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Per Deleuran Kristensen, Taphedevej 3, 8800 Viborg Pant: Stelnr., WDF Type: MERCEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: May Linn Furulund Kviesgaard, Spurvevej 7, 6920 Videbæk Pant: Stelnr., VF38BRHZE Type: PEU- GEOT 406 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Flemming Köppler, Sønder Tranders Vej 139, 9260 Gistrup Pant: Stelnr., 1J4GZ58S1PC Type: JEEP GRAND CHEROKEE indreg. første gang i 1993 Beløb: S Pantsætter: Lantec ApS, Virkelyst 11, 7400 Herning Pant: Stelnr., JSAFT- D82V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Lantec ApS, Virkelyst 11, 7400 Herning Pant: Stelnr., KNEMB Type: KIA

116 STATSTIDENDE 116 CARNIVAL indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Lantec ApS, Virkelyst 11, 7400 Herning Pant: Stelnr., W0LF7BCB63V Type: OPEL VIVARO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Lantec ApS, Virkelyst 11, 7400 Herning Pant: Stelnr., W0LF7BCB65V Type: OPEL VIVARO indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Simon Larsen, Jørgen Glavinds Vej 23, 7200 Grindsted Pant: Stelnr., JTEGG22B Type: TOYOTA AVENSIS VERSO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Martin Hoff Larsen, Slotsgade 51, 1 TH, 3400 Hillerød Pant: Stelnr., KL1SF487J8B Type: CHEVROLET KALOS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Maria Pernille Larsen, Nakskov Landevej 61, 4970 Rødby Pant: Stelnr., VF1K Type: RENAULT LAGUNA indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Jane Larsen, A. Nielsens Vej 12, 9670 Løgstør Pant: Stelnr., VF1KM1R0H Type: RE- NAULT MÉGANE TOURING indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Preben Larsen, Skibhusvej 161, ST, 5000 Odense C Pant: Stelnr., VF36E9HZC Type: PEUGEOT 407 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Leo's Specialtransport ApS, Dørslundvej 2C, 7330 Brande Pant: Stelnr., SKBZ40B301AKE7081 Type: KEL- BERG - indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Dan Levy, Ole Borchs Vej 57, 2500 Valby Pant: Stelnr., 1GCFG15Z Type: CHEVROLET - indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jes Karlsbjerg Lindskov, Århusvej 32B, 1 TV, 8900 Randers Pant: Stelnr., WV1ZZZ70ZYX Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Theis Linnet, Ny Carlsberg Vej 7, ST TH, 1760 København V Pant: Stelnr., VF3WAN- FUC Type: PEUGEOT 207 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Camilla List, Karrebækvej 28C, ST TH, 4700 Næstved Pant: Stelnr., JTD- KV Type: TOYOTA YARIS indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Michael Lund, Rundhøj Alle 59, 2 TH, 8270 Højbjerg Pant: Stelnr., WDB R Type: MERCEDES-BENZ SPRINTER indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Therese Rytz Lundholm, Bjørnkærvej 31, 8471 Sabro Pant: Stelnr., JMZGW19P Type: MAZDA 626 indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Grazyna Elsbieta Lundquist, Agerledet 8, 9300 Sæby Pant: Stelnr., KMHET41VP7A Type: HYUNDAI SONATA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Ove Lyngsaa, Carl Moes Vej 3, 7673 Harboøre Pant: Stelnr., VF7FC8HZC Type: Citroen c3 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Christian Vedding Lysemose, Østergårds Allé 20, 5250 Odense SV Pant: Stelnr., ZAR Type: ALFA ROMEO 156 SPORTS WAGON indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Ole Madsen, Holmgårdsvej 16, 9681 Ranum Pant: Stelnr., VF3WU9HZC Type: PEUGEOT 207 HDI indreg. første gang i 2008 Beløb:

117 STATSTIDENDE 117 S Pantsætter: Anders Magnusson, Munksøgård 45, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., VF3WE9HXC Type: PEUGEOT 207 HDI indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Markland Holding A/S, Havneparken 4, 2, 7100 Vejle Pant: Stelnr., WBAPA91030WA18603 Type: BMW X3 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Claudia Meike Martens, Gersdorffsgade 32, 8700 Horsens Pant: Stelnr., VF7LC9HZH Type: Citroen c4 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Kim Smed Mikkelsen, Marienlyst Alle 30, 8 5, 3000 Helsingør Pant: Stelnr., VSSZZZ6LZ4R Type: SEAT IBIZA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Torben Due Mortensen, Vejlevej 61, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., JMB0NK9401P Type: MITSUBISHI PAJERO indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Birgit Tove Mortensen, Værslev Bygade 11, 4400 Kalundborg Pant: Stelnr., JMBXN- CU2W4U Type: MITSUBISHI OUTLANDER indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vibeke Gurli Mortensen, Poppelgården 19, 4300 Holbæk Pant: Stelnr., TMBAH65J Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Muhammad Aslam, Mjølnerparken 26, 2 TV, 2200 København N Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Stefan Mærsk, Tandsryd 2, 6470 Sydals Pant: Stelnr., VF32CRHYF Type: PEU- GEOT 206 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Marianne Schneide Møller, Bagterpvej 17, 9800 Hjørring Pant: Stelnr., VF1JA0F Type: RENAULT MEGANE indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Henrietthe Linda Mørkmann, Kernevej 9, 4760 Vordingborg Pant: Stelnr., VF7GJ9HXC Type: CITROËN BERLINGO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Morten Nellemose, Frøgårdsvej 31, ST TH, 4690 Haslev Pant: Stelnr., WF04XXW- PD47M71276 Type: FORD FOCUS 4 DØRS DIE indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Lars Zacho Nielsen, Savværksvej 11, 4640 Fakse Pant: Stelnr., JSAJTD54V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Frank Nielsen, Helleristen 97, 4700 Næstved Pant: Stelnr., VF7LCNFUC Type: CITROËN C 4 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Claus Antonisen Nielsen, Bredgade 10, 1, 7480 Vildbjerg Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ8R Type: SEAT ALTEA XL indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Dennis Engelbrekt Nielsen, Vesløs Mark 9, 7742 Vesløs Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Gert Nielsen, Lyngvej 8, 8832 Skals Pant: Stelnr., W0L0T- GF Type: OPEL ZAFIRA indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Søren Morten Kvis Nielsen, Østergade 15, 4171 Glumsø Pant: Stelnr., WV2ZZZ70ZPH Type: VOLKSWAGEN 70 indreg. første gang i 1993 Beløb: S Pantsætter: Michael Nielsen, Stationsalleen 22, 2 B, 2730 Herlev Pant: Stelnr., ZFA Type:

118 STATSTIDENDE 118 FIAT PUNTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Maja Nielsen, Strandgade 2, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., JT172CM Type: TOY- OTA PICNIC indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Per Nygaard, Rougsøvej 157, 8950 Ørsted Pant: Stelnr., JT132LNB Type: TOY- OTA HILUX indreg. første gang i 1991 Beløb: S Pantsætter: Per Ulrik Nørholk, Toften 9, 3450 Allerød Pant: Stelnr., VNKKC96390A Type: TOY- OTA YARIS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Hasan Ok, Torvegade 25A, 2 TH, 4640 Fakse Pant: Stelnr., WDB A Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Rikke Bay Olsen, Hillerødsholmsalle 29, 1 TV, 3400 Hillerød Pant: Stelnr., KMHBT51VP- BU Type: huyndai getz indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kenn Steen Olsen, Tjørnevej 57, 4684 Holmegaard Pant: Stelnr., WAUZZZ8P25A Type: AUDI A 3 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Camilla Olsen, Brunebanke 42, 4330 Hvalsø Pant: Stelnr., FV3GJKFWB Type: Peugeot Partner indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Poul Arentsen Overgaard, Skovkrogen 18, 7980 Vils Pant: Stelnr., SJNFDAE11U Type: NISSAN NOTE indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Britt Melgaard Parishus, Roedsvej 2, 4300 Holbæk Pant: Stelnr., KMHEU41CP8A Type: HYUNDAI SONATA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Pia Paulsen, Østervej 37, 2 TV, 2600 Glostrup Pant: Stelnr., VF3WB5FWC Type: PEU- GEOT 207 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Leif Mogens Pedersen, Skyumvej 43, 7700 Thisted Pant: Stelnr., MW Type: KRONE - indreg. første gang i 1991 Beløb: S Pantsætter: Svend Ebdrup Pedersen, Karsbækvej 19, 6940 Lem St Pant: Stelnr., TMBBS61Z Type: SKODA OCTAVIA indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Anja Pedersen, Sønderport 39, 1, 6200 Aabenraa Pant: Stelnr., TMBHF26Y Type: SKODA FABIA COMBI indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Anders Simmelkjær Pedersen, Ådalshaven 125, ST TH, 6710 Esbjerg V Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEU- GEOT 206 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Leif Mogens Pedersen, Skyumvej 43, 7700 Thisted Pant: Stelnr., WMAH15ZZ08W Type: Man indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Linda Pedersen, Hovedgaden 1E, 4050 Skibby Pant: Stelnr., JSAFTD83V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Inge Petersen, Rishøjvej 2, 8983 Gjerlev J Pant: Stelnr., W0L000038V Type: OPEL VECTRA indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Morten Slanina Petersen, Nøddekrogen 8, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WAUZZZ4BZWN Type: AU- DI A 6 AVANT indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Torben Ponsaing, Stengårdsvænge 109C, 2800 Kongens Lyngby Pant: Stelnr., WBAAX31030PG30909 Type: BMW

119 STATSTIDENDE 119 3`ER TOURING indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Per Poulsen, Sønderskovvænget 11, 5270 Odense N Pant: Stelnr., KMHBT51VP6U Type: HYUNDAI GETZ indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Proshop Danmark A/S, Langdyssen 3, 8200 Århus N Pant: Stelnr., YV1RS65P Type: VOLVO S 60 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Kim Allan Ramhøj, Højen 8, 5330 Munkebo Pant: Stelnr., VF7DERFNC Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Helle Marie Veste Rasmussen, Langtvedvej 41A, 9300 Sæby Pant: Stelnr., KMHBT51VP8U Type: HYUNDAI GETZ indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Troels Egon Rasmussen, Nyborgvej 28, 2 7, 5000 Odense C Pant: Stelnr., KNEBA24328T Type: Kia Picanto indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Tommy René Rasmussen, Bakkevej 36, 4293 Dianalund Pant: Stelnr., VF7LC9HZC Type: CITROËN C 4 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Carsten Holm Rasmussen, Tømmerupvej 22, 2770 Kastrup Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZ3W Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Mette Reichstein, Øksnebjergvej 75, 9900 Frederikshavn Pant: Stelnr., SB153AB- N00E Type: TOYOTA AVEN- SIS indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Rasmus Reynir Resentvig, Snebærhegnet 6, 2670 Greve Pant: Stelnr., XM- CMNZ34A8F Type: MIT- SUBISHI COLT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Peter Byskov Sandsberg, Neriehaven 6, 6950 Ringkøbing Pant: Stelnr., VF1FLBCB64Y Type: RENAULT TRAFIC indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Peter Byskov Sandsberg, Neriehaven 6, 6950 Ringkøbing Pant: Stelnr., WV1ZZZ70Z1H Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Peter Byskov Sandsberg, Neriehaven 6, 6950 Ringkøbing Pant: Stelnr., WV1ZZZ70ZXX Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Peter Byskov Sandsberg, Neriehaven 6, 6950 Ringkøbing Pant: Stelnr., WV1ZZZ70ZYX Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Peter Byskov Sandsberg, Neriehaven 6, 6950 Ringkøbing Pant: Stelnr., WV1ZZZ70ZYX Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Peter Byskov Sandsberg, Neriehaven 6, 6950 Ringkøbing Pant: Stelnr., WV1ZZZ7HZ4H Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Peter Byskov Sandsberg, Neriehaven 6, 6950 Ringkøbing Pant: Stelnr., WV1ZZZ7HZ8H Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Schmidt Consulting ApS, Slagelse Landevej 76, 4230 Skælskør Pant: Stelnr., WBANJ71050B Type: BMW 530 indreg. første gang i 2004 Beløb:

120 STATSTIDENDE 120 S Pantsætter: Lars-Henrik Senniksen, Plougstrupvej 7, 6771 Gredstedbro Pant: Stelnr., VF7RC9HZC Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mette Sigerstrøm, Rådmandsløkken 9, 6200 Aabenraa Pant: Stelnr., KNEBA24328T Type: KIA PICANTO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Heidi Handberg Sigh, Storstensvænget 6, 7860 Spøttrup Pant: Stelnr., YV1MW Type: VOL- VO - indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Flemming Skinbjerg, Solholtvej 13, 9352 Dybvad Pant: Stelnr., WMAN13ZZX6Y Type: MAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Louise Skov, Stationsvej 80, 9440 Aabybro Pant: Stelnr., SB172ZBN10E Type: TOY- OTA AVENSIS indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Smedefirmaet Raunkjær ApS, Møllevejen 3, 4621 Gadstrup Pant: Stelnr., WDB R Type: MERCEDES-BENZ SPRINT- ER indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Kaj Priess Straarup, Hellehøj 3, 6100 Haderslev Pant: Stelnr., WAUZZZ8CZPA Type: Audi 80 indreg. første gang i 1992 Beløb: S Pantsætter: Michael Kronholm Sæther, Ørtoftvej 45, 9300 Sæby Pant: Stelnr., KMHBT51D- P6U Type: HYUNDAI GETZ indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Lars Søndergaard, Skolebrovej 2, 7760 Hurup Thy Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ8W Type: VOLKSWAGEN TOURAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jan Brian Sørensen, Toustrupvang 10, 7870 Roslev Pant: Stelnr., W0L0AHM758G Type: OPEL ZAFIRA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Martin Gjeding Sørensen, Fasanvej 4, 6340 Kruså Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jesper Bønlykke Sørensen, Vaarst Kærvej 30, 9260 Gistrup Pant: Stelnr., JMZUN82426W Type: MAZ- DA B 2500 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Taxa Karl A Hedegaard Johnsen, Skejbygårdsvej 36, 2 MF, 8240 Risskov Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Taxavognmand Benny Jakobsen, Skaglen 25, 8800 Viborg Pant: Stelnr., WDF Type: MERCEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Taxavognmand Niels Groth Andersen, Dyssevej 21, 4683 Rønnede Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Gitte Tepeci, Brabrand Skovvej 88, 8220 Brabrand Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT DOBLO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jonna Therese Thjellesen, Solsikkevej 70, 7800 Skive Pant: Stelnr., KNEBA24328T Type: KIA PICANTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Torben Risager Thomsen, Kjærgårdsvej 6, 6740 Bramming Pant: Stelnr., TMBHK26Y Type: SKO- DA FABIA indreg. første gang i 2007 Beløb: S

121 STATSTIDENDE 121 Pantsætter: Finn Thomsen, Gørlevvej 9A, 4281 Gørlev Pant: Stelnr., TSM- MZC21S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Klaus Bidstrup Thorsen, Gamlevældevej 6, 3760 Gudhjem Pant: Stelnr., KL1CG26RJ7B Type: CHEVROLET CAPTIVA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Hans Knag Tjørnelund, Dybbøl Banke 3, 6400 Sønderborg Pant: Stelnr., VF33CRFNB Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Torben Kjeldsen A/S, Dalgasgade 39, ST, 7400 Herning Pant: Stelnr., WDD A Type: MERCEDES-BENZ - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Tt Consulting V Jan Tanggaard, Marielundvej 28, ST, 2730 Herlev Pant: Stelnr., VF7GCRHYB Type: CITROËN BERLINGO VAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Tømrer- & Snedkerfa Søren Trier A/S, Arresøvej 9B, 8240 Risskov Pant: Stelnr., WVWZZZ7MZYV Type: VOLKSWAGEN SHARAN indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Tømrerfirma Søren Levinsen ApS, Rønne Alle 32, 2791 Dragør Pant: Stelnr., WV1ZZZ7HZ8H Type: VW Transporter indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kim Hounsgaard Tønnies, Lyngbakkevej 18, 6600 Vejen Pant: Stelnr., VSSZZZ1MZ1B Type: SEAT TOLEDO indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Ulrik Fredensborg, Violskrænten 8, 8541 Skødstrup Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ8W Type: VOLKSWAGEN TOURAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Vebbestrup Turistfart V/ J.Jakobsen, Kløvermarken 32A, 9510 Arden Pant: Stelnr., Type: LEYLAND DAB indreg. første gang i 1986 Beløb: S Pantsætter: Vebbestrup Turistfart V/ J.Jakobsen, Kløvermarken 32A, 9510 Arden Pant: Stelnr., WD- B R Type: MER- CEDES-BENZ SPRINTER indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Vebbestrup Turistfart V/ J.Jakobsen, Kløvermarken 32A, 9510 Arden Pant: Stelnr., WD- B R Type: MER- CEDES-BENZ SPRINTER indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Vebbestrup Turistfart V/ J.Jakobsen, Kløvermarken 32A, 9510 Arden Pant: Stelnr., WKK Type: Kæssbohrer Setra indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Vebbestrup Turistfart V/ J.Jakobsen, Kløvermarken 32A, 9510 Arden Pant: Stelnr., YV31M2F1XLA Type: VOL- VO 4X2 indreg. første gang i 1991 Beløb: S Pantsætter: Vebbestrup Turistfart V/ J.Jakobsen, Kløvermarken 32A, 9510 Arden Pant: Stelnr., ZCF050C Type: IVECO 50C indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Jan Vestergaard, Klakringvej 73, 7130 Juelsminde Pant: Stelnr., W0L0JBF19X Type: opel vectra indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Vincent Data A/S, Abildhaven 2A, 8520 Lystrup Pant: Stelnr., WDB A Type: MER- CEDES-BENZ E 320 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Peter Walsted, Sorgenfrigade 6, ST TV, 2200 København N Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ8W Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2008 Beløb:

122 STATSTIDENDE 122 S Pantsætter: Welboe Totalindretning V P Wendelb, Skodborg Søndergade 48, 6630 Rødding Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Allan Højlund Wittig, Amerika Plads 12, 5 1, 2100 København Ø Pant: Stelnr., 1C3ANC5L35X Type: CHRYSLER CROSSFIRE indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Mariann Kirsten Ydegaard, Skarpæsvej 150, 9990 Skagen Pant: Stelnr., KLANF35615K Type: DAEWOO NUBIRA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantebrev anmeldt den Pantsætter: Steffen Biering Dressø, Herrestedgade 3, 6520 Toftlund Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Sarmed Kassem Al-Daraji, Lyngbygårdsvej 29B, 2 TV, 2800 Kongens Lyngby Pant: Stelnr., JMZDE Type: MAZ- DA MAZDA2 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Thomas Huulbæk Andersen, Rudolph Wulffs Gade 20, 2 TH, 8000 Århus C Pant: Stelnr., WBAUE11090PZ48778 Type: BMW 1 SERIE indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Tommy Andersen, Søndermarksvej 98, 2 MF, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PANDA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Barbara Stuhr Andersen, Skibhusvej 438B, 5000 Odense C Pant: Stelnr., VF3WE9HXC Type: PEU- GEOT 207 HDI indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Irene Kristine Andersen- Sund, Brøndenvej 130A, 9352 Dybvad Pant: Stelnr., VF7N2D- HXF Type: CITROËN XSARA indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Jess Ejstrup Anderson, Kissendrupvej 16, 5800 Nyborg Pant: Stelnr., VF7DERFNC Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: B. Kofoed Landbrugsservice, Bedegadevej 44, 3782 Klemensker Pant: Stelnr., YV1MW Type: VOL- VO V 50 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Bad & Stil ApS, Pile Alle 25, 2000 Frederiksberg Pant: Stelnr., WBAWB31090P Type: BMW 3'ER-SERIE indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Birgitte Bagger, Digevej 25, 6818 Årre Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PANDA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Vicky Virginia Bang, Hans Tausensgade 10, 5550 Langeskov Pant: Stelnr., GK73A Type: SUZUKI GSX indreg. første gang i 1991 Beløb: S Pantsætter: Astrid Beier, (Adressebeskyttelse), 0 Pant: Stelnr., JSAEZD11S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Heidi Christina Bornemann, Korsagervej 3, 4874 Gedser Pant: Stelnr., KNEJC Type: KIA SORENTO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Kim Georg Boulanger, Lindved Møllevej 41, 5260 Odense S Pant: Stelnr., SB153DBN00E Type: TOYOTA AVENSIS indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Boutique Gekko V/Benny Andersen, Dalby Huse Vej 6, 3630 Jægerspris Pant: Stelnr., VF7233BL Type: CITROËN JUMPER indreg. første gang i 2001 Beløb: S

123 STATSTIDENDE 123 Pantsætter: Brdr. Bak ApS, Charlottevej 14, 7860 Spøttrup Pant: Stelnr., YV2AS02C08B Type: VOL- VO FH indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jan Brandt Bringsjord, Majsmarken 32, 2680 Solrød Strand Pant: Stelnr., VF7MFN- FUB Type: CITROËN BERLINGO indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Claus Christian Bruun, Tjørnevej 3, 8550 Ryomgård Pant: Stelnr., WVWZZZ9NZ Type: VOLKSWAGEN POLO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Brønden Blik V/Henning Hede, Flauenskjoldvej 15, 9352 Dybvad Pant: Stelnr., NMTEA16RX0R Type: TOY- OTA COROLLA VERSO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Christian Buono, (Adressebeskyttelse), 0 Pant: Stelnr., TMBHK26Y Type: SKO- DA FABIA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Annika Skødt Bylund, Skagen Landevej 72, 9800 Hjørring Pant: Stelnr., VNKKC96360A Type: TOY- OTA YARIS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Bjarne Slott Byrgesen, Vedbyholm 47, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., VNKKL96380A Type: TOYOTA YARIS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Gitte Lea Carlsson, Brøndby Nord Vej 91, 2 TV, 2605 Brøndby Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Özlem Sara Cekic, Restrupvej 63, 2770 Kastrup Pant: Stelnr., SB1ER56L00E Type: TOYOTA AVENSIS indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Helge Chabert, Krogvej 15, 4140 Borup Pant: Stelnr., JTE- HC05J Type: TOYOTA LANDCRUISER indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: John Hyldgaard Christensen, Risevej 12, 9640 Farsø Pant: Stelnr., 1HD1BKL38JY Type: HARLEY DAVIDSON - indreg. første gang i 1988 Beløb: S Pantsætter: Bent Becker Christensen, Skovalleen 32, 9900 Frederikshavn Pant: Stelnr., JTDKW Type: TOYOTA YARIS indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Falk Leiberg Christensen, Mejlvangvej 9, 6870 Ølgod Pant: Stelnr., VF33CNFUL Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Andreas Christensen, C.T. Barfoeds Vej 10, 3 TV, 2000 Frederiksberg Pant: Stelnr., WF0WXXG- BBWSE20041 Type: ford mondeo indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: John Hyldgaard Christensen, Risevej 12, 9640 Farsø Pant: Stelnr., WVWZZZ7MZYV Type: VOLKSWAGEN SHARAN indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Christian Forstrøm, Posthustorvet 7, 3300 Frederiksværk Pant: Stelnr., WDF Type: MERCEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kirsten Clarke, Vibetoften 11, 6760 Ribe Pant: Stelnr., SJNTBAP12U Type: NIS- SAN PRIMERA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Hans Christian Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg Pant: Stelnr., TMBHZ26Y Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Daniel Marco Danielsen, Kanalens Kvt 150, 1 TV, 2620 Albertslund Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZ2B Type:

124 STATSTIDENDE 124 VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Svend Dissing, Strandvejen 89, 4050 Skibby Pant: Stelnr., WF0AXXTTFA3J43201 Type: FORD TRANSIT indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Pernille Søby Divjakinja, Vibyvej 41C, ST TV, 8230 Åbyhøj Pant: Stelnr., ZFA Type: Fiat Panda indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Morten Dolin, Over Blåkrog 6, 6200 Aabenraa Pant: Stelnr., VF7FC8HZC Type: Citroen c3 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jacob Dam Dreyer, Bredgade 47, 1, 6920 Videbæk Pant: Stelnr., VSSZZZ1PZ8R Type: SEAT LEON VAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Daniel Leigther Dyhrberg, Kildeager 11, ST TH, 2700 Brønshøj Pant: Stelnr., WBACG11020KB82723 Type: BMW 3`ER COMPACT indreg. første gang i 1994 Beløb: S Pantsætter: Kenneth Edelmann, Kurprinsens Kvarter 11, 1 TH, 2680 Solrød Strand Pant: Stelnr., W0L0S- DL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mohamad El-Taha, Østervang 61, ST TH, 3400 Hillerød Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZWP Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Kurt Eltong, Kulperödsvägen , Sveri, Pant: Stelnr., JM- BLNN84WXZ Type: MIT- SUBISHI SPACE WAGON indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Søren Sylvester Enemark- Rasmussen, Hindbærvej 9, 6430 Nordborg Pant: Stelnr., KL1N- F486J8K Type: CHEVROLET LACETTI indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Flemming Fisker Enggaard, Iversvej 2, 8660 Skanderborg Pant: Stelnr., VF32EKFWF Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Kenneth Isbister Eriksen, Park Alle 2A, 9850 Hirtshals Pant: Stelnr., JMZGG14F Type: MAZDA 6 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Helle Taulo Essemann, Tyreengen 38, ST TH, 4220 Korsør Pant: Stelnr., VF34C9HZC Type: PEUGEOT 308 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Michael Ravn Joha Falk, Tjærepletten 21, 5500 Middelfart Pant: Stelnr., WBAUD71080P Type: BMW 1 SERIE indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mads Thor Bitsch Frandsen, Århusvej 22F, 2 TH, 8900 Randers Pant: Stelnr., WAUZZZ8F22A Type: audi a4 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Gitte Funch, Rødtjørnen 12, 2 TH, 2791 Dragør Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jeanett Eklund Grauballe, Tranekærparken 43, 1 TV, 8240 Risskov Pant: Stelnr., ZFA Type: Fiat Panda indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Torben Green, Engparken 19, 1 TH, 6300 Gråsten Pant: Stelnr., TMBHK26Y Type: SKO- DA FABIA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Greens Teknisk Isolering V P Green, Blegevej 34, 8300 Odder Pant: Stelnr., WV1ZZZ7HZ8H Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2007 Beløb:

125 STATSTIDENDE 125 S Pantsætter: Martin Grove, Testrupvej 12, 8320 Mårslet Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ7R Type: SEAT ALTEA VAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Peder Bendixen Hansen, Gråstenvej 30, 6200 Aabenraa Pant: Stelnr., TMBCG21U Type: SKODA OCTAVIA indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Jan Løvbjerg Hansen, Nordmarksvej 21, 5800 Nyborg Pant: Stelnr., NMTEJ16R00R Type: TOYOTA COROLLA VERSO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Steffan Hansen, Hollændervej 27, 1, 6000 Kolding Pant: Stelnr., WBAUB31040VH43601 Type: BMW 1 SERIE indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Michael Hansen-Baun, Ågade 45, 8370 Hadsten Pant: Stelnr., VSSZZZ1MZ2R Type: SEAT LEON indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Katja Kronlund Happel, Præstevej 54, 5210 Odense NV Pant: Stelnr., SB1ER56L70E Type: TOYOTA AVENSIS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Birgitte Hastrup, Vivaldisvej 178, 9200 Aalborg SV Pant: Stelnr., VNKKC96350A Type: TOYOTA YARIS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jesper Haven, Rosenlundsgade 6, 2 TV, 9000 Aalborg Pant: Stelnr., VF33CNFUC Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Jens Erik Hedegaard, Skovbovej 21, 9500 Hobro Pant: Stelnr., VF36E6FZB Type: PEUGEOT 407 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Jacob Helsinghoff, Nørrebrogade 30, 2 TV, 6700 Esbjerg Pant: Stelnr., YV1RS65S Type: VOLVO S 60 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Henning V Jensen Elsted ApS, Elsted Byvej 19, 8520 Lystrup Pant: Stelnr., VF7YBBMFB Type: CITROËN JUMPER indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Per Starcke Henriksen, Rødhøjgårdsvej 49, 2630 Taastrup Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ7E Type: VOLKSWAGEN PASSAT VARI- ANT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Helle Hornbæk, Baltorpvej 243, 5 2, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., KNEGD Type: KIA MAGENTIS indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Steen Hybel, Ringstedvej 73, 4180 Sorø Pant: Stelnr., WF0GXXPSSG2P33790 Type: FORD GALAXY indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Bodil Høybye, Lindegårdsvej 88, 7400 Herning Pant: Stelnr., JSAFTL52V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Peder Bank Jakobsen, Landbolystvej 11, 7620 Lemvig Pant: Stelnr., VF35FNFUF Type: PEUGEOT PARTNER indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Evy Darling Jensen, Buerupvej 30, 4450 Jyderup Pant: Stelnr., KL1NF48UJ8K Type: Chevrolet Lacetti indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Morten Jensen, Grønnegade 53, 8000 Århus C Pant: Stelnr., WAUZZZ8T68A Type: audi a5 indreg. første gang i 2007 Beløb: S

126 STATSTIDENDE 126 Pantsætter: Louise Bødker Jensen, Grønlandsvej 18, 9800 Hjørring Pant: Stelnr., WF0WXXGBB- W4K08830 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Thomas Ihler Jensen, Søndergade 51, ST, 8400 Ebeltoft Pant: Stelnr., WMWRE31030TD32991 Type: Cooper S Mini indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Thormod Jensen, Engvej 18, 9280 Storvorde Pant: Stelnr., WV1ZZZ7HZ4H Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Kurt Jensen, Engparken 38, 9620 Aalestrup Pant: Stelnr., XM- CLNDG4A4F Type: MIT- SUBISHI SPACE STAR indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Emil Egede Johannesen, Dunhammervej 28, 4600 Køge Pant: Stelnr., XMCMNZ32A8F Type: MITSUBISHI COLT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Vagn Dollerup Johansen, Schibstedsvej 17, 9460 Brovst Pant: Stelnr., JMZCR19F Type: MAZDA 5 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jysk Gulvcenter A/S, Sædding Ringvej 1, 6710 Esbjerg V Pant: Stelnr., KMHSH81W- P6U Type: HYUNDAI SAN- TA FE VAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Ulrik Ladefoged T Jørgensen, (Adressebeskyttelse), 0 Pant: Stelnr., SB1JZ28E50E Type: TOYOTA COROLLA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Ingrid Helene Jørgensen, Lundebjerggårdsvej 20, ST TV, 2740 Skovlunde Pant: Stelnr., KLAS- F48A14B Type: DAEWOO KALOS indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: K-Byggeentreprise V K. Sørensen, Rundgården 28, 1 TH, 2860 Søborg Pant: Stelnr., WDF Type: MER- CEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Henning Kaastrup, Vesterbro 58, 1 TV, 9000 Aalborg Pant: Stelnr., JTEHH20V Type: TOYOTA RAV 4 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Kargaard A/S, Industrivej Vest 1, 6600 Vejen Pant: Stelnr., WBAFA71050LN23847 Type: BMW X5 VAN indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Kecon A/S, Industrivej 34, 4230 Skælskør Pant: Stelnr., WV1ZZZ2EZ Type: VOLK- SWAGEN CRAFTER KASSEVOG indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kecon A/S, Industrivej 34, 4230 Skælskør Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ8W Type: VOLKSWAGEN GOLF PLUS VAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kecon A/S, Industrivej 34, 4230 Skælskør Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ8W Type: VOLKSWAGEN GOLF PLUS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kecon A/S, Industrivej 34, 4230 Skælskør Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ8W Type: VOLKSWAGEN GOLF PLUS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kecon A/S, Industrivej 34, 4230 Skælskør Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ8W Type: VOLKSWAGEN GOLF PLUS VAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kim Johansen International Transpo, Geminivej 10, 2670 Greve Pant: Stelnr., WKESD Type: KRO- NE indreg. første gang i 2007 Beløb:

127 STATSTIDENDE 127 S Pantsætter: Kim Johansen International Transpo, Geminivej 10, 2670 Greve Pant: Stelnr., WKESD Type: KRO- NE - indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kim Johansen International Transpo, Geminivej 10, 2670 Greve Pant: Stelnr., WKESD Type: KRO- NE - indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kim Johansen International Transpo, Geminivej 10, 2670 Greve Pant: Stelnr., WKESD Type: KRO- NE indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Christina Hauch Kjærsgaard, Liljevej 6, 5750 Ringe Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ8W Type: VOLKSWAGEN TOURAN VAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Mads Koch, Gettrupvej 35, 6752 Glejbjerg Pant: Stelnr., WF0NXXGBBNXY11467 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Luise Kolberg, Møllevej 52, 6270 Tønder Pant: Stelnr., VF1JM1R Type: RE- NAULT SCENIC indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Berit Fristed Kristensen, Silkeborgvej 152B, 8700 Horsens Pant: Stelnr., JTDKG10C50N Type: TOYOTA AYGO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Freddy Kaagaard Kristensen, Mælkehatten 139, 5220 Odense SØ Pant: Stelnr., JSAER- A31S Type: SUZUKI LIANA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Anne Ohlin Ladegaard, Kastrupvej 19, 4300 Holbæk Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Peter Egholm Larsen, Jerupvej 184, 9982 Ålbæk Pant: Stelnr., JSAFTD82V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: René Larsen, Gildbrostien 1, 4 TH, 2635 Ishøj Pant: Stelnr., KL1NF486J8K Type: CHEVROLET LACETTI indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Maja Nedergaard Larsen, Rottarpvej 2D, 6855 Outrup Pant: Stelnr., TMBHB26Y Type: SKODA FABIA COMBI indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Keld Erik Larsen, Ægirsvej 44, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., VF1JA1B Type: RENAULT MEGANE indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Benjamin Larsen, Gildringeparken 32, 4690 Haslev Pant: Stelnr., VF3WE5- FYC Type: PEUGEOT 207 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Carsten Larsen, Tove Ditlevsens Vej 80, 4700 Næstved Pant: Stelnr., VSSZZZ1PZ8R Type: SEAT LEON VAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Lotte Margrethe Lundgaard, Lægårdvej 98, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., KNEBA24328T Type: KIA PI- CANTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Claus Lykke, Beringsvej 2, 7130 Juelsminde Pant: Stelnr., VF1EDCYK Type: RE- NAULT MASTER indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Claus Lykke, Ole Suhrsgade 11, 5800 Nyborg Pant: Stelnr., VF7RERHRG Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2004 Beløb: S

128 STATSTIDENDE 128 Pantsætter: Henrik Lyngberg, Mejlbyvej 127, 9610 Nørager Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZ1W Type: VOLKSWAGEN BORA indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: M E Nordic ApS, Olaf Ryes Gade 7V TV, 6000 Kolding Pant: Stelnr., WF0WXXGBB- W2J84685 Type: Ford Mondeo indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Thomas Maan-Jensen, Fiskerstien 17, 9900 Frederikshavn Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ2P Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Jakob Langkilde Madsen, Søjlegården 6E, 2670 Greve Pant: Stelnr., VF33E9HXC Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Maritime Transport & Agencies ApS, Sundkaj 9, 2100 København Ø Pant: Stelnr., YV1MW Type: Volvo V50 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Peter Skov Martinussen, Fladbrovej 20, 1, 8900 Randers Pant: Stelnr., WF0NXXGBBNTC81799 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Thomas Mau, Fuglegårdsvej 36B, 2820 Gentofte Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ6E Type: VOLKSWAGEN PASSAT VARI- ANT indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Tetyana Mitina Mengelis, Kirke Alle 5, 7600 Struer Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jens Mikkelsen, Ny Refsvej 20, 7760 Hurup Thy Pant: Stelnr., SJNTBAP Type: nissan primera indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Michael Mogensbæk, Kong Christians Alle 48, 9900 Frederikshavn Pant: Stelnr., JT- DEX28EX Type: TOYOTA COROLLA VERSO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Palle Vinter Mouridsen, Storegade 4, 1 TH, 7330 Brande Pant: Stelnr., WBAAT51060FW00748 Type: BMW 3'ER COMPACT indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Murermester Thomas Kjerside ApS, Engbækvej 8, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., WAUZZZ4DZWN Type: AU- DI A 8 LIMOUSINE indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Martin Nielsen, Bygvænget 6, 7100 Vejle Pant: Stelnr., 1HD1BML25MY Type: HARLEY DAVIDSON FXST indreg. første gang i 1991 Beløb: S Pantsætter: Martin Hald Nielsen, Aalborgvej 11, 9370 Hals Pant: Stelnr., 1HFSC2204TA Type: HON- DA GL 1500 indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Birthe Friberg Nielsen, Tidemandsholmsvej 9, 9830 Tårs Pant: Stelnr., KMHET41VP8A Type: HYUNDAI SONATA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Bente Christine Nielsen, Duelundsvej 48, 4700 Næstved Pant: Stelnr., U5YFF52428L Type: KIA CEED SW indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Bente Loft Nielsen, Ringvejen 65, 7300 Jelling Pant: Stelnr., VF33HRHRH Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Karina Nielsen, Knabberupvej 19, 7100 Vejle Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ6R Type: SEAT ALTEA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Dennis Blaschke Nielsen, Frejavej 36, 9280 Storvorde Pant: Stelnr., WBAAB Type:

129 STATSTIDENDE 129 BMW 325 indreg. første gang i 1986 Beløb: S Pantsætter: Tommy Peter Alman Nielsen, Ljørringvej 14, 7490 Aulum Pant: Stelnr., WF0SXXTTS7M16569 Type: ford transit indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jesper Sant Nielsen, Sct. Mogens Gade 67, ST TV, 8800 Viborg Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZ1D Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Sonny Østervemb Nielsen, Stausholmvej 22, 7673 Harboøre Pant: Stelnr., XM- CLNDG4A3F Type: MIT- SUBISHI SPACE STAR indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Erik Nielsen, Havnegade 21, 9340 Asaa Pant: Stelnr., YV1MW Type: VOL- VO V 50 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Tommy Peter Alman Nielsen, Ljørringvej 14, 7490 Aulum Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT DUCATO 11 COMBIN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Niels Jørn Skytte Nielsen, Sundvej 18F, 4 TV, 8700 Horsens Pant: Stelnr., VF1JM1R Type: RENAULT SCENIC indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Lene Marianne Nielsen, Nederballevænget 11, 5463 Harndrup Pant: Stelnr., W0L0AHL Type: OPEL ASTRA WAGON indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Claus Pauli Nielsen, Rypehusene 30, 2620 Albertslund Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Hanne Bjerregaard Niss, Grøndalsvej 20, 8832 Skals Pant: Stelnr., WDB A Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Dennis Nørbom, Hestens Bakke 7, 3 TH, 3000 Helsingør Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Henrik Nørgaard, Stavnsvej 106, 8381 Tilst Pant: Stelnr., WBACB510X0AN22371 Type: BMW 3`ER 4-DØRS indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Ove Ahn Olofsen, Saturnvej 10, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., WDB A Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Dorthe Marie Wrie Olsen, Østre Landevej 81, 4930 Maribo Pant: Stelnr., JT172CM Type: TOYOTA PICNIC indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Anne Lise Olsen, Præstevej 5, 4100 Ringsted Pant: Stelnr., VF3WC5FWC Type: PEUGEOT 207 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Martin Olsson, Eskilstrupvej 49, 4500 Nykøbing Sj Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ5W Type: VOLKSWAGEN TOURAN indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Peter Bech Pedersen, Elsegårdevej 48, 8400 Ebeltoft Pant: Stelnr., VF33CRFNC Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Thomas Jam Pedersen, Kongestien 30, 2830 Virum Pant: Stelnr., VF33ENFUB Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Camilla Hemdrup Pedersen, Langesbjergvej 12, 9440 Aabybro Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ6R Type: SEAT ALTEA indreg. første gang i 2006 Beløb: S

130 STATSTIDENDE 130 Pantsætter: Søren Sofus Pedersen, Østervang 54, 3400 Hillerød Pant: Stelnr., W0L0JBF35W Type: OPEL VECTRA indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Susanne Vikkelsø Pedersen, Sorø Landevej 271, 4230 Skælskør Pant: Stelnr., TSMMZA- 11S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Lise Petersen, Horsedammen 12, ST TH, 3000 Helsingør Pant: Stelnr., VF7D- CXFXF Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Pia Christina Har Petersen, Elkærparken 44, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., NMTER16R20R Type: TOY- OTA COROLLA VERSO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Laila Pilgaard, Gl. Skolevej 12, 9900 Frederikshavn Pant: Stelnr., VF7UD9HZH Type: CITROËN C 4 PICASSO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Karsten Plindstrup, Bøjdenvej 77, 5800 Nyborg Pant: Stelnr., XMCSNDA2AVF Type: Mitsubishi Carisma indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Dale Michael Prescott, Ribevej 50, 6500 Vojens Pant: Stelnr., VSSZZZ1PZ8R Type: SEAT LEON VAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Eva Rosenstand Raffnsøe, Gl Strandvej 71A, 3050 Humlebæk Pant: Stelnr., VF1B- M0C0H Type: RENAULT MEGANE HATCHBACK indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Abdul Azim Rahi, Stationsmestervej 14, 1 TV, 9200 Aalborg SV Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ6P Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Jeff Ramsgaard, Kyseborgstræde 18, 3, 5700 Svendborg Pant: Stelnr., WD- B R Type: MER- CEDES-BENZ SPRINTER indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Ole Scott Rasmussen, Rensdyrvænget 1, 6000 Kolding Pant: Stelnr., JHMRN37504S Type: HONDA STREAM indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Kevin Roth Løndal Rasmussen, Langekærvej 35, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ8R Type: SEAT ALTEA VAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Flemming Boye Rasmussen, Rosenvang 1, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., VF7FC9HZC Type: CITROËN C 3 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jeanette Lykke Rasmussen, Niels W Gades Vej 29, 4700 Næstved Pant: Stelnr., WBAVU91040KT15480 Type: BMW 3'ER-SERIE indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Rentec ApS, Kaldredvej 27, 4593 Eskebjerg Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Rikke Romey, Rønnevangshusene 43, 2 TH, 2630 Taastrup Pant: Stelnr., U5YF- F52428L Type: KIA CEED SW indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Chano Jan Rørvig, Danmarksgade 37, 3 TV, 8900 Randers Pant: Stelnr., SB153SBN00E Type: TOYOTA AVENSIS indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: John Rügge, Heimdalsvej 12, 3700 Rønne Pant: Stelnr., KNE- FG52127K Type: KIA CARENS indreg. første gang i 2007 Beløb: S

131 STATSTIDENDE 131 Pantsætter: Miguel Selvic, Spangsbjerg Møllevej 293, ST TV, 6705 Esbjerg Ø Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZXW Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Ditte Marianne Slot, Bjergbygade 1B, 2 TV, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., KMHBT51VP8U Type: HYUNDAI GETZ indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jens-Anton Hæsum Svendsen, Rykkumvej 27, 9541 Suldrup Pant: Stelnr., WF0GXXP- SWGYA77727 Type: FORD GALAXY indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Nathja Veilgaard Svendsen, Slotsvænget 37, 1 TH, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., XM- CMNZ34A8F Type: MIT- SUBISHI COLT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jan Trudslev Sørensen, Indre Ringvej 213, ST TV, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., TSMMZA- 21S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Brian Bjørn Sørensen, Stenhøjparken 28A, 4140 Borup Pant: Stelnr., VF1K- M1R0H Type: RENAULT MEGANE TOURING indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Karina Sørensen, Højgårdstoften 404, 2630 Taastrup Pant: Stelnr., WF0WXXGCD- W7M30458 Type: FORD FOCUS STATIONSVO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Maria Louise Beye Sørensen, Poppellunden 12, 2635 Ishøj Pant: Stelnr., KNEBA24328T Type: KIA PI- CANTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Rasmus Sørensen, Asylgade 23, ST MF, 8660 Skanderborg Pant: Stelnr., XM- CMNZ34A8F Type: MIT- SUBISHI COLT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Aurel Tanasku, Folehaven 41, 2 TH, 2500 Valby Pant: Stelnr., VF7FC8HZC Type: CITROËN C 3 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Lars Thomsen, Grønsundsvej 231, 4800 Nykøbing F Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PANDA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Timm Peter Thomsen, Enøvænget 10, 6000 Kolding Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Troels Thybo, Kløverlykke 33, 6470 Sydals Pant: Stelnr., WF0GXXPSSG4Y25440 Type: FORD GALAXY indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Troels Thybo, Kløverlykke 33, 6470 Sydals Pant: Stelnr., WF0MXXGCDM5R18846 Type: FORD FOCUS C-MAX VAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Jesper Torp, Ringkøbingvej 30, 2 TH, 8000 Århus C Pant: Stelnr., TSM- MZC Type: Suzuki Swift indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Johnny Tosti, Smedevænge 12, 4600 Køge Pant: Stelnr., JSAERC31S Type: SUZUKI LIANA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Lars Vestergaard, Nygårdsvej 7, 6920 Videbæk Pant: Stelnr., YS2RM6X2A Type: scania 143 indreg. første gang i 1995 Beløb: S Pantsætter: Heidi Renee Vesterløkke, Bøgelundsvej 37, 8900 Randers Pant: Stelnr., WBAAX51070PD31550 Type: BMW 3`ER TOURING indreg. første gang i 2002 Beløb: S

132 STATSTIDENDE 132 Pantsætter: Vin og Tobak V Munawar Hussain, Aksel Møllers Have 26, 2000 Frederiksberg Pant: Stelnr., WD- F J Type: Vito indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Vognmand Allan Fogh Madsen, Nederbyvej 135, 6300 Gråsten Pant: Stelnr., VFKDK- T34CX5RB0108 Type: BENALU - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Vognmand Allan Fogh Madsen, Nederbyvej 135, 6300 Gråsten Pant: Stelnr., YV2A4D- BC7XA Type: VOLVO FH 12 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Vognmand Allan Fogh Madsen, Nederbyvej 135, 6300 Gråsten Pant: Stelnr., YV2ASW0C17A Type: VOL- VO FH indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Holger Vohs, Æblehegnet 60, 6440 Augustenborg Pant: Stelnr., WF0SXXGBWS6U27831 Type: FORD S-MAX indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Welboe Totalindretning V P Wendelb, Skodborg Søndergade 48, 6630 Rødding Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Elsebeth White, Ottosminde 3, 8900 Randers Pant: Stelnr., JMZDE Type: MAZ- DA MAZDA2 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Ayman Ali Zeaiter, Dalgas Have 3, 1 TV, 2000 Frederiksberg Pant: Stelnr., WDF Type: MER- CEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jan Hougård Øst, Sandholmen 6, 7990 Øster Assels Pant: Stelnr., WF0XXXTTFX7P44669 Type: FORD TRANSIT JUMBO VA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Øster Assels Tømrer Allan Nielsen, Mælkevejen 17, 7990 Øster Assels Pant: Stelnr., VF1FLBCB62V Type: RE- NAULT TRAFIC indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Anne Lise Lynne Abildgaard, Salbyvej 8, 4600 Køge Pant: Stelnr., VF34C9HXC Type: PEUGEOT 308 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Søren Albertsen, Tennisskoven 11, 9320 Hjallerup Pant: Stelnr., TMBCX21U Type: SKODA OCTAVIA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Fatima-Ezzahara Ali, Mejerivej 16, ST, 9510 Arden Pant: Stelnr., VF1KC0CAF Type: RENAULT KANGOO indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Martin Wittrock Andersen, Esthersvej 27, 2 TH, 2900 Hellerup Pant: Stelnr., JMZDE14J Type: MAZDA MAZDA2 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Cathrine Marie Andersen, Carstensgade 51, 1, 6270 Tønder Pant: Stelnr., KMHBT51D- P6U Type: HYUNDAI GETZ indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Irma Kilgast Andersen, Vibevej 14, 9575 Terndrup Pant: Stelnr., W0L0AHL Type: OPEL ASTRA WAGON indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Henrik Enevold Andersen, Læsøgade 7, ST 1, 8700 Horsens Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ6W Type: VOLKSWAGEN TOURAN VAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Jeevagan Arumugam, Lathyrusvej 15, 8400 Ebeltoft Pant: Stelnr., VF7DC6FZB Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2002 Beløb: S

133 STATSTIDENDE 133 Pantsætter: B C Biler Ketting Benny Cordes, Landevejen 16, 6440 Augustenborg Pant: Stelnr., JMZ- GY Type: MAZDA 6 STATION CAR indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Pernille Hvid Baumbach, Vestergade 22, 8550 Ryomgård Pant: Stelnr., VF3WE9HXC Type: PEU- GEOT 207 HDI indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., 1A8GY- N2B26Y Type: CHRYSLER VOYAGER indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., 1C4GY- N5B1VU Type: CHRYSLER GRAND VOYAGER VA indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., 1C8FVB8T55H Type: CHRYSLER 300 C indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., 1C8- FYN8U24T Type: CHRYSLER PT CRUISER indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., JSAFT- D62V Type: Suzuki Grand Vitara indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., TM- BGS61Z Type: SKODA OCTAVIA COMBI indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., VF33ER- HYB Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., VF33ER- HYB Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., VF38ERHSF Type: PEU- GEOT 406 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., VSA Type: Mercedes-Benz 112 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., VSA Type: MER- CEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., VSSZZZ6KZTR Type: SEAT CORDOBA indreg. første gang i 1995 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., VSSZZZ6KZTR Type: SEAT CORDOBA indreg. første gang i 1995 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WAUZZZ4DZYN Type: audi a8 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WBAF- B31010LP02909 Type: BMW indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD-

134 STATSTIDENDE 134 B B Type: MER- CEDES-BENZ indreg. første gang i 1990 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B F Type: MER- CEDES-BENZ 320 indreg. første gang i 1994 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B F Type: MER- CEDES-BENZ - indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B F Type: MER- CEDES-BENZ C indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ C indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B F Type: MER- CEDES-BENZ C indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B F Type: MER- CEDES-BENZ C indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B T Type: MER- CEDES-BENZ CLK indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B B Type: Mercedes Benz E 220 CDI indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B A Type: Mercedes- Benz indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ CL 500 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B A Type: mercedesbenz indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B R Type: MER- CEDES-BENZ SPRINTER indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B R Type: MER-

135 STATSTIDENDE 135 CEDES-BENZ SPRINTER indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- B N Type: MER- CEDES-BENZ SPRINTER indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- D J Type: MER- CEDES-BENZ A indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- D J Type: MER- CEDES-BENZ B indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WD- D J Type: MER- CEDES-BENZ B indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WDF Type: MER- CEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WDF Type: MER- CEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WDF Type: MER- CEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WDF Type: MER- CEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WDF Type: MER- CEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WP1ZZZ9PZ5LA48866 Type: Porsche Cayenne indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WV1ZZZ2DZ5H Type: VOLKSWAGEN LT indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ4W Type: VOLKSWAGEN TOURAN VAN indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WVWZZZ1EZRK Type: VW Golf indreg. første gang i 1994 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WVWZZZ7MZ5V Type: VOLKSWAGEN SHARAN indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Beirholm Biler ApS, Damtofte Ndr Stræde 2A, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., YS3E- B55C Type: saab indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Bjørn Føge Jensen A/S, Parallelvej 10, 2800 Kongens Lyngby Pant: Stelnr., WF0SXXGB- WS7S43670 Type: FORD S-MAX indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Bjørn Føge Jensen A/S, Parallelvej 10, 2800 Kongens Lyngby Pant: Stelnr., WF0SXXGB- WS7S45479 Type: FORD S-MAX indreg. første gang i 2007 Beløb:

136 STATSTIDENDE 136 S Pantsætter: Bjørn Føge Jensen A/S, Parallelvej 10, 2800 Kongens Lyngby Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ7W Type: VOLKSWAGEN TOURAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Henrik Rechnitzer Boesen, Fælledvej 3, 5400 Bogense Pant: Stelnr., VF37ENFTF Type: PEUGEOT 306 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Martin Borges, Ingridsvej 82, 4070 Kirke Hyllinge Pant: Stelnr., KMHEU41FP6A Type: HYUNDAI SONATA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Anita Marion Brahe, Gurrevej 48, 1 TV, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., VF7PNCFAC Type: CITROËN C 1 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Dan Brask, Thorsvej 22, 4060 Kirke Såby Pant: Stelnr., JM- BLJNA8WZ Type: Mitsubishi Grandis indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Ib Bratholm, Bukkeholmvej 3, 4892 Kettinge Pant: Stelnr., VF7FC8HZC Type: CITROËN C 3 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Bernt André Brejning, Valmuevej 79, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ4P Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Henrik Bruun, Gisselfeldvej 6, 2665 Vallensbæk Strand Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ4E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Bruun Entreprise V K. Rossen, Grimstrup Hovedvej 22, 6818 Årre Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT DUCATO 35 H VAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mette Brylle, Ullerslevvej 38, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., VF7UD9HZH Type: CITROËN C 4 PICASSO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jørn Bubandt, Hvedstrupvej 3D, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., WAUZZZ4F28N Type: AUDI A 6 LIMOUSINE indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Hans Henrik Buck, Jordhøj Bakke 39, 3550 Slangerup Pant: Stelnr., WP1ZZZ9PZ5LA00862 Type: PORSCHE CAYENNE indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Alice Bæk, Sneppevej 10, 7600 Struer Pant: Stelnr., WH- B24C33B0F Type: HOBBY - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Steven Blegvad Carlsen, Åbrinken 16, 3600 Frederikssund Pant: Stelnr., JMZEC13A Type: MAZDA MX-3 indreg. første gang i 1992 Beløb: S Pantsætter: Per Carlsen, Ølgodvej 7, 6880 Tarm Pant: Stelnr., VF1JM- SK Type: RENAULT SCENIC indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Morten Carlsen, Hesseløgade 45, ST TH, 2100 København Ø Pant: Stelnr., VF7CH9HXC Type: CITROËN XSARA PICASSO VA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Leif Christensen, Torvegade 19, ST TV, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., KMHPM81CP2U Type: HYUNDAI MATRIX indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Henrik Christiansen, Nellikevej 36, 7700 Thisted Pant: Stelnr., TMBHS26Y Type: SKO- DA FABIA indreg. første gang i 2007 Beløb: S

137 STATSTIDENDE 137 Pantsætter: Niels Heine Christiansen, Højdevej 4, 5874 Hesselager Pant: Stelnr., VF7UDRHJH Type: citroen c4 picasso indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Birthe Christophersen, Kornmarken 42, 2880 Bagsværd Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: John Ferguson Dascher, Viborgvej 44, 7442 Engesvang Pant: Stelnr., 1C3AYN5XX5T Type: CHRYSLER PT CRUISER indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Robin Allingham C Dautzenberg, Vestergade 18, 7361 Ejstrupholm Pant: Stelnr., KMHJW21RPXU Type: HYUNDAI ELANTRA indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Azra Dizdarevic, Bøgevangen 6, 6715 Esbjerg N Pant: Stelnr., JF1BL9LJ35G Type: SUBARU LEGACY indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Lars Dolmer, Appenæshoved 3, 4700 Næstved Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ6R Type: Seat Toledo indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Ejendomsselskabet Perije A/S, Harlevholmvej 26, 8462 Harlev J Pant: Stelnr., WD- B R Type: MER- CEDES SPRINTER indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Pia Merete Ellekjær, Segenvej 45, 3751 Østermarie Pant: Stelnr., KNEJC Type: KIA SORENTO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Anders Brændgaard Enevoldsen, Adelgade 128, 1, 8660 Skanderborg Pant: Stelnr., WBAD- D41030BT34925 Type: BMW 523 indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Lotte Skov Eriksen, Svendsagervej 8, 5240 Odense NØ Pant: Stelnr., 1A8FYN8F36T Type: CHRYSLER PT CRUISER indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Henrik Eriksson, Lundtofteparken 50, ST TV, 2800 Kongens Lyngby Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jose Luis Figuera Figuera, Hermodsvej 10, 7480 Vildbjerg Pant: Stelnr., JSAERC31S Type: SUZUKI LIANA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Gitte Fosvang, Hermesparken 37, 9530 Støvring Pant: Stelnr., YV1SW65P Type: VOLVO V 70 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Søren Arne Frank, Trelde Næsvej 32, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., WBADH61030BX32779 Type: BMW 528 indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Max Bjerg Frederiksen, Folkvarsvej 11, ST TV, 2000 Frederiksberg Pant: Stelnr., XM- CXNZ32A8F Type: MIT- SUBISHI COLT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Thomas William Gram, Tranevænget 40, 2 TH, 2605 Brøndby Pant: Stelnr., VF32CK- FWF Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Preben Grønning, Enghavevej 23, 5580 Nørre Aaby Pant: Stelnr., VSS222SP2SR Type: seat toledo indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Günay Gülen, Østerby Alle 22, 1 TH, 2630 Taastrup Pant: Stelnr., VF1JA0B Type: RENAULT MEGANE indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Halodan A/S, Siriusvej 17, 7430 Ikast Pant: Stelnr., TMBBF65J Type: skoda indreg. første gang i 0 Beløb:

138 STATSTIDENDE 138 S Pantsætter: Halodan A/S, Siriusvej 17, 7430 Ikast Pant: Stelnr., TM- BGE61Z Type: SKODA OCTAVIA COMBI VA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Ole Bjørn Hansen, Hans Bangsvej 28, 1 TV, 5500 Middelfart Pant: Stelnr., KNEDE Type: KIA RIO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Thomas Ager Mølle Hansen, Platanvej 5, 3600 Frederikssund Pant: Stelnr., TMBH- B61ZX Type: SKODA OC- TAVIA COMBI indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Anders Rohlin Hansen, Th Nielsens Gade 94, ST 1, 7400 Herning Pant: Stelnr., VF32CK- FWF Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Erik Bo Hansen, Nørre Espvej 6, 6980 Tim Pant: Stelnr., W0L0AHM758G Type: OPEL ZAFIRA FLEXIVAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Carina Haugaard Hansen, Killerupvej 10, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., W0L0JBF35X Type: OPEL VECTRA indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Erland Kragelund Hansen, Hudevad Byvej 32, 5792 Årslev Pant: Stelnr., WD- B K Type: MER- CEDES-BENZ ATEGO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Dorthe Kold Hansen, Sabvej 3, 6971 Spjald Pant: Stelnr., ZFA Type: fiat ducato indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Kim Overby Hansen, Degnevangen 20, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., JTDKG10C20N Type: TOYOTA AYGO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jonna Astrup Harmark, Byskellet 52, 6950 Ringkøbing Pant: Stelnr., W0L0AHM Type: OPEL ZAFIRA FLEXIVAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Birgitte Holm, Heimdalsvej 4, 9700 Brønderslev Pant: Stelnr., SB153ABN00E Type: TOYOTA AVENSIS indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Brian Holm-Pedersen, Brovejen 256, 5500 Middelfart Pant: Stelnr., KNEBA24425T Type: KIA PICANTO indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Henriette Holt, Skipperlængen 6, 2620 Albertslund Pant: Stelnr., KL1KF480J6C Type: CHEVROLET MATIZ indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Frank Hovmøller, Blåborgvej 54, 7960 Karby Pant: Stelnr., VF7N2RHZB Type: CITROËN XSARA indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Husalfen V/Theresa Madsen, Ølsevej 20, 4171 Glumsø Pant: Stelnr., VF1FDBMH Type: RENAULT MASTER indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Søs Hymøller, Pottemagerporten 122A, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., ZY15206DK70A04234 Type: ADRIA - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Importlæs. Danmark. Trælastagentur, Gordonhaven 6, 8370 Hadsten Pant: Stelnr., WD- C A Type: MER- CEDES - indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: J F Revision & Bogføring V/Taxavog, Østergården 5, ST TH, 2635 Ishøj Pant: Stelnr., TM- BGE Type: skoda octavia indreg. første gang i 2007 Beløb: S

139 STATSTIDENDE 139 Pantsætter: Lone Jacobsen, Kattekæret 18, 4684 Holmegaard Pant: Stelnr., JMZCR19R Type: MAZDA 5 VAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Lars Jacobsen, Blommevænget 10, 7752 Snedsted Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ4E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Thrine Vestergaar Jakobsen, Morsøvej 13, 7760 Hurup Thy Pant: Stelnr., VF3WC8HZC Type: PEU- GEOT 207 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Brian Jakobsen, Aagade 38, 7900 Nykøbing M Pant: Stelnr., VF32A8HXF Type: PEU- GEOT 206 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Brian Michael Jensen, (Adressebeskyttelse), 0 Pant: Stelnr., JSAJTD54V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Grete Jensen, Kirkevej 2, 4871 Horbelev Pant: Stelnr., JSAJT- D54V Type: Suzuki Grand Vitara indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jann Emil Jensen, Grønnegade 11, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., SJNFBAK12U Type: NISSAN MICRA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mette Holm Jensen, Erbovænget 5, 4800 Nykøbing F Pant: Stelnr., VF32HNFUF Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Cristina Marie Jensen, Skovkanten 73, 2850 Nærum Pant: Stelnr., VF33CRFNB Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Helle Bøgh Jensen, Vibækvej 20, 6740 Bramming Pant: Stelnr., VF38E6FZF Type: PEUGEOT 406 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Louise Damsgaard Jensen, Egernvej 12, 8643 Ans By Pant: Stelnr., VF3WEK- FVC Type: PEUGEOT 207 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Søren Carsten Jensen, Kallerup Bakkevej 5, 4400 Kalundborg Pant: Stelnr., VF7UARHJH Type: CITROËN C 4 PICASSO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Klaus Jensen, Ålbækvej 25, 7860 Spøttrup Pant: Stelnr., WD- B A Type: mercedesbenz indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Stine Jensen, Hjulhusvej 17, 9550 Mariager Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Laila Jensen, Gl Køge Landevej 274A, 1 TV, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., JSAFT- B03V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Kenneth Blicher Jepsen, Tathøj 13, 8900 Randers Pant: Stelnr., YV1MS Type: VOLVO - indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Michael Jespersen, Rækkevej 8, 8370 Hadsten Pant: Stelnr., YV2ABS0C38A Type: VOLVO FH 500 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Sine Jørgensen, Tværvej 2, 8830 Tjele Pant: Stelnr., JMZCR19R Type: MAZ- DA 5 VAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Ronni Jørgensen, Søndervang 20, 6500 Vojens Pant: Stelnr., VF33ERHYB Type: PEU- GEOT 307 indreg. første gang i 2004 Beløb:

140 STATSTIDENDE 140 S Pantsætter: Britta Vestergaar Jørgensen, Clausholmvej 7, 9800 Hjørring Pant: Stelnr., YV1SW Type: VOL- VO V70 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Kloak Entreprenør Steen B Hansen, Frihedslyst Alle 42, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., WV1ZZZ2KZ5X Type: VOLKSWAGEN CADDY indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Tom Lindvig Kramer, Skullebjerg Allé 19, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., JSAFTD82V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Toni Krause, Mågevej 14, 8700 Horsens Pant: Stelnr., KNEBA24328T Type: KIA PI- CANTO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Allan Steen Kristensen, Storegade 54, 6670 Holsted Pant: Stelnr., TMBEF61Z Type: Skoda Octavia indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Mona Jensby Kristensen, Ørnevej 1, 7540 Haderup Pant: Stelnr., VNKKC96370A Type: TOYOTA YARIS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jesper Møller Kristensen, Lindegårdsparken 62, 4360 Kirke Eskilstrup Pant: Stelnr., KNE- UP Type: KIA CARNI- VAL indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Jens Christian Kristiansen, Maribovej 199, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Bjarne Kristiansen, Toften 8, 8983 Gjerlev J Pant: Stelnr., WF0AXXGBBAWR64380 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Per Thomas Krogsgaard- Jensen, Skovvej 8, 7860 Spøttrup Pant: Stelnr., SB153SBN00E Type: TOYOTA AVENSIS indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Ole Kyed, Overhøll 123, 7080 Børkop Pant: Stelnr., WAUZZZ8P87A Type: AUDI A 3 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Bettina Louise Købke, Østerbrogade 1A, 2 TV, 9670 Løgstør Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ7W Type: VOLKSWAGEN TOURAN VAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Torben Ulrik Langdahl, Hjedsbækvej 269, 9541 Suldrup Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ5W Type: VW Touran indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Helge Rødgaard Larsen, Gl. Holmegårdsvej 9, ST TH, 3400 Hillerød Pant: Stelnr., KL1NF35B- J6K Type: CHEVROLET NU- BIRA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Margaretha Cenker Lindholm, Duevej 9, 4683 Rønnede Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ8R Type: SEAT ALTEA XL indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Sanel Ljeskovica, Nyborgvej 211, 3 TV, 5220 Odense SØ Pant: Stelnr., W0L0ZCF Type: OPEL VECTRA WAGON indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Karina Mohr Lorentzen, Kongenshøj 12, 6340 Kruså Pant: Stelnr., JMZGY19F Type: Mazda 6 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Brian Lund, Stenalderen 62, 2640 Hedehusene Pant: Stelnr., VF36D9HZC Type: PEU- GEOT 407 indreg. første gang i 2005 Beløb:

141 STATSTIDENDE 141 S Pantsætter: Lundgreen Solutions ApS, Ømarksvej 3, 4100 Ringsted Pant: Stelnr., XLER6T Type: SCANIA - indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Sven Lynge, Tvedåsvej 3, 3320 Skævinge Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ - indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Sven Lynge, Tvedåsvej 3, 3320 Skævinge Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ S indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Sven Lynge, Tvedåsvej 3, 3320 Skævinge Pant: Stelnr., WD- C A Type: Mercedes Benz R indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Klaus Munkholm Madsen, Kærnebidervej 5, 7600 Struer Pant: Stelnr., JMZGG Type: MAZDA 6 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mads Thagaard Madsen, Fredericiavej 94, ST, 7100 Vejle Pant: Stelnr., WF0WXXGBB- W4S84560 Type: ford mondeo indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Søren Stærgaard Madsen, Glentevej 46, 5690 Tommerup Pant: Stelnr., WV2ZZZ7HZ6H Type: VOLKSWAGEN MULTIVAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Malerfirmaet Kenn Meldgaard ApS, Billesborgvej 25, 4681 Herfølge Pant: Stelnr., YV1SW61P Type: VOL- VO V 70 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Malerfirmaet Pemi ApS Postboks 188, Roskildevej 27, 3600 Frederikssund Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ S indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Medico Support A/S, Vesterlundvej 14, 2730 Herlev Pant: Stelnr., W0L0AHM757G Type: OPEL ZAFIRA FLEXIVAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mm Bygningsentreprise, Amagerbrogade 261A, 1 TV, 2300 København S Pant: Stelnr., VSKF4B- HB6UY Type: NISSAN PRI- MASTAR indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Bente Søgård Mogensen, Østervangsvej 45, 8830 Tjele Pant: Stelnr., JTDKG10C70N Type: TOYOTA AYGO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Majbrit Mortensen, Skovbakkealle 24, 9640 Farsø Pant: Stelnr., TSMMMA53S Type: SUZUKI WAGON R indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Lone Märker, Tarmvej 16, 6880 Tarm Pant: Stelnr., 2YL Type: YAMAHA VIRA- GO indreg. første gang i 1993 Beløb: S Pantsætter: Benny Jul Møller, Smedevej 30, 9500 Hobro Pant: Stelnr., VF7ZAPARA Type: CITROËN JUMPER indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Benny Jul Møller, Smedevej 30, 9500 Hobro Pant: Stelnr., VF7ZBPARB Type: CITROËN JUMPER indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Johnni Jung Møller, Rødtjørnvej 25, 8471 Sabro Pant: Stelnr., WV2ZZZ7HZ6H Type: VOLKSWAGEN MULTIVAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Martin Frank Nielsen, Stavnsvej 62, 8381 Tilst Pant: Stelnr., JTEHG20V Type: TOY- OTA RAV 4 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Karen Margrethe V Nielsen, Ålunden 34, 8500 Grenaa Pant: Stelnr., TMBCS61Z

142 STATSTIDENDE 142 Type: SKODA OCTAVIA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: John Richardt Nielsen, Skellebjergvej 20, 4293 Dianalund Pant: Stelnr., TSMEYB21S Type: SUZUKI SX 4 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Dorthy Nancy Nielsen, Veddum Hovedgade 6, 9560 Hadsund Pant: Stelnr., VF1KA0B Type: RE- NAULT MEGANE indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Mikkel Ribergaard Nielsen, Rådvedvej 157, 8700 Horsens Pant: Stelnr., WBSCK LD23610 Type: BMW Z 3 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Lene Norman Nielsen, Hyacintvej 6, 9850 Hirtshals Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ4E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Tina Nielsen, Hindskovvej 19B, 7323 Give Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ7E Type: VOLKSWAGEN PASSAT VARI- ANT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Allan Rimmer Nielsen, Sigridsvej 45, 3 TV, 8220 Brabrand Pant: Stelnr., ZFA Type: fiat grande punto indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Morten Nielsen, Beringsvej 72, 8700 Horsens Pant: Stelnr., XMCXNZ36A8F Type: MITSUBISHI COLT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Lars Nikolajsen, Hulvejen 16, 2680 Solrød Strand Pant: Stelnr., WDB F Type: MERCEDES-BENZ C indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Jacob Rhode Nissen, Brogade 35, 3782 Klemensker Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ7R Type: SEAT ALTEA VAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Rene Nygaard, Skovstedvej 31, 7700 Thisted Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ7R Type: SEAT ALTEA VAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Kristian Nørhave, Edvard Thomsens Vej 5D, 1 1, 2300 København S Pant: Stelnr., WAUZZZ8E88A Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Thomas Klostergår Oddershede, Vorbjergbakken 10, 8240 Risskov Pant: Stelnr., U5YF- F24428L Type: Kia Ceed indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Henning Oesen, Møllevej 25, 6270 Tønder Pant: Stelnr., 1C8G- YN5B62U Type: CHRYSLER GRAND VOYAGER indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Bodil Marie Olsen, Bregnevej 34, 4930 Maribo Pant: Stelnr., VF7LC9HZC Type: CITROËN C 4 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Olsen,larsen Maler V Per J Larsen, Kisumparken 94, ST MF, 2660 Brøndby Strand Pant: Stelnr., WF0XXXBDFX7P56059 Type: FORD TRANSIT VAN 280S indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Ebru Ozcan, Ringgade 33, 6330 Padborg Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ8M Type: VOLKSWAGEN GOLF VARIANT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kim Pedersen, Landsbækvej 98, 8450 Hammel Pant: Stelnr., JMZGW19F Type: MAZDA 626 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Rene Pedersen, Ringkøbingvej 9, 6920 Videbæk Pant: Stelnr., JSAFTD83V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2004 Beløb:

143 STATSTIDENDE 143 S Pantsætter: Anette Agerbo Pedersen, Viborg Landevej 46, 9500 Hobro Pant: Stelnr., U5YFF52428L Type: KIA CEED SW indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Ruben Morre Pedersen, Jernaldervænget 11, 8220 Brabrand Pant: Stelnr., WBACJ11000LA65539 Type: BMW Z 3 indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Brian Madsen Pedersen, Nøvlingvej 3A, 7400 Herning Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Per Sehested-Blad ApS, Uraniavænget 37, 5210 Odense NV Pant: Stelnr., WDB A Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Asmir Porcic, Stengårdsvej 110, 2 TH, 6705 Esbjerg Ø Pant: Stelnr., VF36E6FZB Type: PEU- GEOT 407 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Svend Henrik Poulsen, Morbærvænget 6, 4681 Herfølge Pant: Stelnr., KMHBT51VP7U Type: HYUNDAI GETZ indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Preben Eriksen ApS, Sognegårdsvej 26, 8620 Kjellerup Pant: Stelnr., XLER6X Type: SCANIA - indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Charlotte Nørgaar Rasmussen, Falkevej 9, 1 TH, 8900 Randers Pant: Stelnr., VF32AK- FWA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Morten Rasmussen, Gråpilevej 29, 8900 Randers Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ7E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Peter Søgren Rasmussen, Søparkvej 2B, ST TV, 8220 Brabrand Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Tim Rathleff, Enebærparken 47, 6000 Kolding Pant: Stelnr., WDB A Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Marjanne Elise Ki Rener, Løgtvedvej 17, 4450 Jyderup Pant: Stelnr., KNEBA24328T Type: KIA PICANTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Rh Bilcenter V/Rene Hasager, Gl Køge Landevej 487, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., Type: Fiat Multipla indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Rh Bilcenter V/Rene Hasager, Gl Køge Landevej 487, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., Type: Peugeot 307 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Rh Bilcenter V/Rene Hasager, Gl Køge Landevej 487, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., F Type: Citroen C5 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Rh Bilcenter V/Rene Hasager, Gl Køge Landevej 487, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., FJ35255 Type: BMW indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Rh Bilcenter V/Rene Hasager, Gl Køge Landevej 487, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., JMZG- G14F Type: MAZDA 6 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Rh Bilcenter V/Rene Hasager, Gl Køge Landevej 487, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., JMZ- GY Type: MAZDA 6 STATION CAR indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Rh Bilcenter V/Rene Hasager, Gl Køge Landevej 487, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., VF33EN- FUB Type: PEUGEOT 307

144 STATSTIDENDE 144 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Rh Bilcenter V/Rene Hasager, Gl Køge Landevej 487, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., VF7RCR- FJC Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Rh Bilcenter V/Rene Hasager, Gl Køge Landevej 487, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., WAUZZZ4F05N Type: AUDI A 6 LIMOUSINE indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Henriette Wulff Riedl, Kildegårdsvej 108, 5240 Odense NØ Pant: Stelnr., WF04XXGB- B41B63635 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Troels Risgaard, Pontoppidansgade 22, 4800 Nykøbing F Pant: Stelnr., WVWZZZ6EZ2W Type: VOLKSWAGEN LUPO indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Peder Roed, Kisumparken 93, 1 TH, 2660 Brøndby Strand Pant: Stelnr., JSAHTX83V Type: SUZU- KI GRAND VITARA XL- indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Tine Bjørn Roest, Hårupvej 33, 8740 Brædstrup Pant: Stelnr., YV1CZ Type: VOLVO XC 90 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Jesper Rohde, Tjørnevej 12, 7900 Nykøbing M Pant: Stelnr., VF34C5FWC Type: peugeot 308 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Romantica V Tina Jørgensen, Klosterengen 137E, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., JHM- BE18607S Type: HONDA FR- V indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Allan Schaadt, Høje Gladsaxe 86, 3 TH, 2860 Søborg Pant: Stelnr., JMZGF12S Type: MAZDA 626 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Schmidt Consult V Eva S Nissen, Højvangvej 3, 7100 Vejle Pant: Stelnr., VSSZZZ1PZ8R Type: SEAT LEON VAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kirsten Jurin Schmitz, Lindevej 41D, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., KNEBA24425T Type: KIA PICANTO indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Torben Børge Schou, Toldgade 8, 1 TH, 6280 Højer Pant: Stelnr., MALAC51HP7MP15466 Type: HYUNDAI ATOS PRIME indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Simondys ApS, Vestergade 32, 6330 Padborg Pant: Stelnr., VN1U9CMK Type: OPEL MOVANO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Kim Skalborg, Dybdalhegnet 6, 8900 Randers Pant: Stelnr., VF36E9HZC Type: PEU- GEOT 407 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Michael Skotte, Gammelgårdsvej 22, 4242 Boeslunde Pant: Stelnr., VF33HRHRH Type: PEU- GEOT 307 AIR VAN indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Karsten Krogsgaar Sommer, Åkjærvej 1, 9330 Dronninglund Pant: Stelnr., VF33H9HZC Type: peugeot 307 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Stausholm Montage V René Stausholm, Hvidovrevej 61A, 2 TV, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., WV1ZZZ7HZ8H Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Sanne Struve, Stjernevænget 9, 5883 Oure Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZWE Type:

145 STATSTIDENDE 145 VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Strøby Maskinværksted V J Jensen, Vindspinderivej 26, 4671 Strøby Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ C 180 indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Strøby Maskinværksted V J Jensen, Vindspinderivej 26, 4671 Strøby Pant: Stelnr., WF0XXXBD- FX7U44677 Type: FORD TRANSIT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Sønderbros Taxa, Skovbrynet 9, 8850 Bjerringbro Pant: Stelnr., WBAPX51090CU04917 Type: BMW 5 SERIE indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Sønderbros Taxa, Skovbrynet 9, 8850 Bjerringbro Pant: Stelnr., WV2ZZZ7HZ8H Type: VOLKSWAGEN MULTIVAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Frank Rejmert Sørensen, Viborg Landevej 82, 9500 Hobro Pant: Stelnr., VF7LC9HZH Type: CITROËN C 4 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Christian Sørensen, Dybbølgade 7, ST TV, 6500 Vojens Pant: Stelnr., WF0WXXGBB- W2P15165 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Jesper Toft Sørensen, Kirkevænget 3, 6900 Skjern Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT DUCATO indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Ronni Sole Sørensen, Nørregade 7, 1 TV, 8700 Horsens Pant: Stelnr., KL1SF487J7B Type: CHEVROLET KALOS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Dumitru-Dorian Tanase, Solstien 6, 8210 Århus V Pant: Stelnr., WAUZZZ8E63A Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Tangholm Ballerup A/S, Energivej 12, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., Type: Fiat Ducato indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Tangholm Ballerup A/S, Energivej 12, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., Type: Fiat Ducato indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Tangholm Ballerup A/S, Energivej 12, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., Type: Fiat Ducato indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Tangholm Ballerup A/S, Energivej 12, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., Type: Fiat Ducato indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Tangholm Ballerup A/S, Energivej 12, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., Type: Fiat Ducato indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Tangholm Ballerup A/S, Energivej 12, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., Type: Fiat Ducato indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Tangholm Ballerup A/S, Energivej 12, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., Type: Fiat Ducato indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Tangholm Ballerup A/S, Energivej 12, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., Type: Fiat Ducato indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Tangholm Ballerup A/S, Energivej 12, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., Type: Fiat Ducato indreg. første gang i 0 Beløb: S

146 STATSTIDENDE 146 Pantsætter: Tangholm Ballerup A/S, Energivej 12, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., A147A Type: FI- AT 127 indreg. første gang i 1985 Beløb: S Pantsætter: Tangholm Ballerup A/S, Energivej 12, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Tangholm Ballerup A/S, Energivej 12, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Th Byggeservice V Thomas Holst, Maglevænget 11, 2791 Dragør Pant: Stelnr., WDF Type: MER- CEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Th Byggeservice V Thomas Holst, Maglevænget 11, 2791 Dragør Pant: Stelnr., WDF Type: MER- CEDES-BENZ VITO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Th Byggeservice V Thomas Holst, Maglevænget 11, 2791 Dragør Pant: Stelnr., WV1ZZZ7HZ6H Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Birgitte Vedel Thage, Gydeparken 19, 3230 Græsted Pant: Stelnr., JMZCR19F Type: MAZDA 5 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Theill Afløbsteknik V/C T Laursen, Hvidovregade 28, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., WD- B L Type: MER- CEDES-BENZ ATEGO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Helle Thomsen, A.Andersens Vej 1D, 8600 Silkeborg Pant: Stelnr., KMHDB51TP8U Type: Hyundai indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Dorthe Charlotte Thomsen, Hjørringvej 32, 9900 Frederikshavn Pant: Stelnr., KNEGE Type: KIA MAGENTIS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Tony Thomsen, Gl Kongevej 55, 6920 Videbæk Pant: Stelnr., WF0HXXGAJH4K67261 Type: FORD FIESTA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Michael Toxværd, Ejgårdsvej 20D, 2 TV, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., WVWZZZ6EZ2W Type: VOLKSWAGEN LUPO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Michael Lindegaar Turell, Kringelholm 131, 3250 Gilleleje Pant: Stelnr., KNE- JE55226K Type: KIA SPORTAGE indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Tømrermester Bjarne Hansen ApS, Læsøvej 11, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., KPTG0B1F- S5P Type: SSANG YONG REXTON indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Tømrermester Bjarne Hansen ApS, Læsøvej 11, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., VF3ZAPMFB Type: PEU- GEOT BOXER KASSEVOGN indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Tømrermester Bjarne Hansen ApS, Læsøvej 11, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., VF3ZAPMFB Type: PEU- GEOT BOXER KASSEVOGN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Tømrermester Bjarne Hansen ApS, Læsøvej 11, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., VF3ZAPMFB Type: PEU- GEOT BOXER KASSEVOGN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vergutech Scandinavien ApS, Digemosevej 1, 4340 Tølløse Pant: Stelnr., NM- TEX15R20R Type: TOYOTA COROLLA VERSO indreg. første gang i 2005 Beløb:

147 STATSTIDENDE 147 S Pantsætter: Ole Vester, Næssundvej 194, 7980 Vils Pant: Stelnr., JSAFT- D82V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Ulla Marie Vesterholm, Nyhøjen 103, 5330 Munkebo Pant: Stelnr., JTDKG10C90N Type: TOYOTA AYGO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Vognmand Michael Rasmussen, Smedetoften 1, 8380 Trige Pant: Stelnr., XLEP6X Type: SCANIA P 124 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Michael Vorting, Høllundvej 11, 7100 Vejle Pant: Stelnr., SALLDVB584A Type: LAND ROVER DEFENDER indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Christian Vægter, Bindeleddet 46, 9440 Aabybro Pant: Stelnr., W0L0TGF358G Type: OPEL ASTRA WAGON CLAS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jeppe Rasmus Wæhrens, Bergthorasgade 32, 3 TH, 2300 København S Pant: Stelnr., YV1SW65S Type: VOL- VO V 70 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Hanne Zimmermann, Emdrup Vænge 116, 2100 København Ø Pant: Stelnr., YV1MK Type: VOL- VO C30 indreg. første gang i 2007 Beløb: Byret - Pantebreve i fast ejendom S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 24 AN, Åby By, Åby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Bach Winther Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 73 G, Åby By, Åby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Mølgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 ES, Ø. Halne By, Vadum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik H. Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 Y, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Michael Nygaard Johansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 795, Aalborg Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søren Lundby Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 22 FA, Aalborg Ladegård, Skalborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Krogh Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 ADG, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Grundejerforeningen Stuhrs Brygge Pantsætter: Trine Thykjær Hansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 ADI, Aalborg Markjorder Panthaver: Grundejerforeningen Stuhrs Brygge Pantsætter: KMD A/S Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 HE, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kim Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 MH, Aalborg Markjorder Panthaver: Spar Nord Bank A/S Pantsætter: Ruth Le Tort Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 MH, Aalborg Markjorder Panthaver: Spar Nord Bank A/S Pantsætter: Ruth Le Tort Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 80 ABY, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Caspar Hyun Hybel Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den

148 STATSTIDENDE 148 Matrikel: 2 AY, Dall By, Dall Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Erik Arenskov Klit Bundgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 AL, Dall By, Dall Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne Bjørka Haaning Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 AL, Dall By, Dall Panthaver: Sparekassen Vendsyssel Pantsætter: Anne Bjørka Haaning Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 A m.fl., Den Mellemste Del, Ulsted Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lars Jensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 65 H, Den Nordvestlige Del, Vedsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens-Peter Søborg Andersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 D m.fl., Estrup By, Ø. Hornum Panthaver: Nykredit Bank A/S Pantsætter: Edvard Sørensen Hundevad Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 EN, Frejlev By, Frejlev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Nadia Bermann Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 13 A m.fl., Gandrup By, Ø. Hassing Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ove Hammer Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 87 A, Gjøl By, Gjøl Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Gert Westergaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 CQ, Gl. Hasseris By, Hasseris Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Olesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 15 A m.fl., Grindsted By, Hammer Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Gunnar Sæderup Starcke Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 M, Grindsted By, Hammer Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Leif Køhne Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 GE, Gudum By, Gudum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Niels Frørup Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 KX, Gug By, Sdr. Tranders Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karen Bodsberg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 DP, Hals By, Hals Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Eiler Christensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 52 Æ, Hals By, Hals Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bente Højberg Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 65 AE, Hals By, Hals Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Poul Erling Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 10 BI, Hou By, Hals Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Finn Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 X, Leere By, Svenstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Inger Bek Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 BN, Lindholm By, Lindholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Brita Lee Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 BN, Lindholm By, Lindholm Panthaver: A/S Nørresundby Bank Pantsætter: Brita Lee Christensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den

149 STATSTIDENDE 149 Matrikel: 31 Æ, Lindholm By, Lindholm Panthaver: Willy Friis Pantsætter: Ejendomsselskabet Felix ApS Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 31 Æ, Lindholm By, Lindholm Panthaver: Eco Vest ApS Pantsætter: Ejendomsselskabet Felix ApS Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 37 CB, Lindholm By, Lindholm, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Alice Strange Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 D, Mastrup By, Buderup Panthaver: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Pantsætter: Karina Elkjær Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 CP, Melsted By, Sulsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Louise Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 CP, Melsted By, Sulsted Panthaver: Spar Nord Bank-Produktion Aalborg Pantsætter: Louise Larsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 59 A, Mou By, Mou Panthaver: Dronninglund Sparekasse- Hjallerup Pantsætter: Cathrine Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 10 X, Nørholm By, Nørholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne Lise Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 135 B, Nørresundby Bygrunde, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Uffe Andersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 DP, Nørresundby Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tommy Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 R, Nøvling By, Nøvling Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bjarne Vestphael Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 15 FN, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jakob Mumgaard Bruun Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 22 EQ, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Kehlet Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 A m.fl., Oplev By, Gravlev Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Joan Rask Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 18 EQ, Romdrup By, Romdrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Henrik Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 18 EQ, Romdrup By, Romdrup Panthaver: Finans.selsk. Faaborg Formueforvalt. Pantsætter: Henrik Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 33 AS, Romdrup By, Romdrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Preben Pedersen Nørgaard Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 10 CL, Sønderholm By, Sønderholm Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Henrik Mühlbach Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 A m.fl., Sønderup By, Sønderup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jan Søgaard Jakobsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 A m.fl., Sønderup By, Sønderup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jan Søgaard Jakobsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 D m.fl., Sønderup By, Sønderup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jan Søgaard Jakobsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den

150 STATSTIDENDE 150 Matrikel: 4 D m.fl., Sønderup By, Sønderup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jan Søgaard Jakobsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 P m.fl., Sørup By, Buderup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Birgitta Marie Haldrup Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 BA, Sdr. Kongerslev By, Sdr. Kongerslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lisbeth Zinck Grankvist Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 AØ, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lene Svalgaard Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 DÆ, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Nihad Zahirovic Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 HO, Skalborg By, Skalborg Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jan Fussing Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 OY, Skalborg By, Skalborg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Tommy Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 DV, Sofiendal By, Skalborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorthe Asp Uldahl Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 AFB m.fl., Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lejerbo Afd Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 AFB m.fl., Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lejerbo Afd Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 AII, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lejerbo Afd Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 AII, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lejerbo Afd Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 AB, Sulsted By, Sulsted Panthaver: Danske Bank-Vejgaard/ Aalborg Pantsætter: Den Van Dang m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 F, Sulsted By, Sulsted Panthaver: A/S Nørresundby Bank Pantsætter: Maria Buchvoll Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 CR, Sulsted By, Sulsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tina Kronborg Jespersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 CR, Sulsted By, Sulsted Panthaver: Nørresundby Bank-Nørresundby Pantsætter: Tina Kronborg Jespersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 A m.fl., V. Halne By, Vadum Panthaver: Spar Nord Bank A/S - Aalborg Pantsætter: Per Bundgaard Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 17 A m.fl., V. Halne By, Vadum Panthaver: Spar Nord Bank A/S - Aalborg Pantsætter: Per Bundgaard Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 O, V. Hassing By, V. Hassing Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Halsvej 235 ApS Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 40 BY, V. Hassing By, V. Hassing Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Anne Johanne Irene Holm Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 AM m.fl., Vodskov By, Hammer, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Nørresundby Bank-Vodskov Pantsætter: Kaj Pedersen Størrelse:

151 STATSTIDENDE 151 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 31 AG, Vodskov By, Hammer, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Boligselsk Lejerbo Aalborg Afd 288-1, Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 38 CH, Åby By, Åby Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Cubic-Modulsystem A/S m.fl. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 904 A, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lindhart & Knudsen ApS Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 AE, Aalborg Ladegård, Hasseris Panthaver: Sparekassen Himmerland/Suldrup Pantsætter: Martin Harrig Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 SB, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 90 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ejendomsselskabet Magda ApS Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 80 ARI, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christian Bruun Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 80 ARI, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Danske Bank Aktieselskab Pantsætter: Ketty Anni Hansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 81 F, Aalborg Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boligselskabet Af 1951 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 BN, Albæk Hgd., Suldrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Børge Villy Winther Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 AÆ, Biersted By, Biersted Panthaver: Jammerbugt Kommune Pantsætter: Ole Erkstrøm Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 45 AH, Biersted By, Biersted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Erik Preben Hansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 K, Den Nordvestlige Del, Vedsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Heidi Lisbeth Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 CZ, Frejlev By, Frejlev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Peter Dyhrmann Overgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 9 T, Frejlev By, Frejlev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susanne Weng Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 12 CZ, Gandrup By, Ø. Hassing Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marianne Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 PB, Gistrup By, Nøvling Panthaver: Danske Bank-Kbh Pantsætter: Jane Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 CU, Gl. Hasseris By, Hasseris Panthaver: Handelsbanken - Aalborg Pantsætter: Jette Bay Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 14 N, Gl. Hasseris By, Hasseris Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Pernille Vinther Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 17 A, Gl. Hasseris By, Hasseris, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Ulla Dahl Bimler Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 222 O, Hals By, Hals, 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Thomas Anton Olesen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 60 S, Hals By, Hals Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mogens Nielsen Størrelse:

152 STATSTIDENDE 152 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 63 CI, Hals By, Hals Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Yrsa Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 CY, Klarup By, Klarup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Rasmus Stetter Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 28 B, Mariendal, Aalborg Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boligselskabet Af 1951 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 D, Mariendal, Aalborg Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boligselskabet Af 1951 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 18, Mastrup By, Buderup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Maria Elise Krogh Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 DL, Melsted By, Sulsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Malene Louise Juul Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 GC, Melsted By, Sulsted Panthaver: Spar Nord Bank-Frederikshavn Pantsætter: Cityhuse ApS Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 GH, Melsted By, Sulsted Panthaver: Spar Nord Bank-Frederikshavn Pantsætter: Cityhuse ApS Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 AS, Mou By, Mou Panthaver: Spk.Himmerland-Als/ Hadsund Pantsætter: Torben Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 95 F m.fl., Nørresundby Bygrunde, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Per Rosenkjær Høygaard Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 B, Nøvling By, Nøvling Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jørn Hovalt Bundgaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 B, Nøvling By, Nøvling Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jørn Hovalt Bundgaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 14 AX, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Finn Banke Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 15 AY, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Charlotte Soele Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 15 ME, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Poul Arne Kloster Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 I, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: Løkken Sparekasse Pantsætter: Marianne Næsby Soltani Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 21 CC, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Ewa Antonowicz Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 9 AN, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Niels Ludvigsen, halvpart Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 9 X, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Niels Ludvigsen, halvpart Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 35 EC, Nr Uttrup By, Hvorup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Preben Frimodt Kristoffersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 14 AQ, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Tim Jespersen

153 STATSTIDENDE 153 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 14 DM, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Natalia Luczak Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 14 DM, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Natalia Luczak Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 HE, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Erling Winther Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 HO, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gert Clemmensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 BN, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Tine Reinholdt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 CO, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Ove Eriksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 CO, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jens Ove Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 DX, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Ove Eriksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 DX, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Jens Ove Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 AT, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Marianne Søltoft Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 9 KE, Støvring By, Buderup Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Maria Thrysøe Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 13 AO, Storvorde By, Storvorde Panthaver: Nykredit Bank A/S- Kbh Pantsætter: Jan Dahl Elstrup Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 AI, Storvorde By, Storvorde Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Anette Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 AI, Storvorde By, Storvorde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anette Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 81 T, Ulsted By, Ulsted Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Eiler J. Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 17 AL, Uttrup, Aalborg Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Yrsa Margrethe Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 143 A, V. Hassing By, V. Hassing Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Palle Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 74 O, V. Hassing By, V. Hassing, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: KEC Ejendomme ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 74 O, V. Hassing By, V. Hassing, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: KEC Ejendomme ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 BZ, Visse By, Nøvling Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Susanne Andersen Størrelse:

154 STATSTIDENDE 154 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 HK, Visse By, Nøvling Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/ Kbh Pantsætter: Flemming Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 BI, Vodskov By, Hammer Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pernille Ørnberg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 BY, Vodskov By, Hammer Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirvin Keith Jeppesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 BT, Vodskov By, Hammer Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirvin Keith Jeppesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 AO, Vodskov By, Hammer Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Malene Renjer Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 AO, Vodskov By, Hammer Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Malene Renjer Hansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 AO, Vodskov By, Hammer Panthaver: Danske Bank Aktieselskab Pantsætter: Malene Renjer Hansen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 253, Aakirkeby Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jesper Berggreen Hansen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 174 D, Allinge Bygrunde Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Susanne Rønn Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 38 K, Hovedejerlavet, Nylarsker Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Edina Alibasic Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 22 CR, Knudsker Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kenn Birchvig Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 189 BU, Nexø Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Hans Erling Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 121 OT, Povlsker Panthaver: Nykredit Realkredit A/S Pantsætter: Torben Bauer Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 19 C, Povlsker Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jan G. G. Hansen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 1 BH, Rønne Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kate Thorsen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 74 K, Rønne Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Annegrethe Dam Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 26 T, Vestermarie Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Edina Alibasic Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 26 X, Vestermarie Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Edina Alibasic Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 277 C, Esbjerg Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Birthe Bendixen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 BQ, Fovrfeld By, Guldager Panthaver: Handelsbanken- Esbjerg Pantsætter: Sonja Skare Christensen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 5 GS, Fovrfeld By, Guldager Panthaver: Danske Bank- Kbh. K Pantsætter: Else Marie Vedel Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den

155 STATSTIDENDE 155 Matrikel: 2 PL, Gammelby, Esbjerg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Winnie Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 PL, Gammelby, Esbjerg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Winnie Hansen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 12 AI, Gjesing By, Bryndum Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Stinna Cederquist Jeppesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 12 AI, Gjesing By, Bryndum Panthaver: Danske Bank-Kbh. K Pantsætter: Stinna Cederquist Jeppesen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 12 AI, Gjesing By, Bryndum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Stinna Cederquist Jeppesen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 23 Z, Gjesing By, Bryndum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorthe Danielsen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 3 HO, Gjesing By, Bryndum Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Stejstedlund ApS Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 9 Ø, Gjesing By, Bryndum Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: FEB Ejendomme A/S Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 8 CF, Guldager By, Guldager Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Allan Dünne Østergaard Vejvad Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 5 AG, Jerne, Esbjerg Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Ingrid Lauritsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 4 F, Kokspang By, Hostrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lolita Jakobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 B, Krogsgård Hgd., Tjæreborg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ingeborg Jensen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 OX, Kvaglund, Esbjerg Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Ismet Topbas Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 386, Odden By, Nordby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lise Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 31 M, Rindby By, Nordby Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lars Enemark Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 4 A m.fl., Solbjerg, Esbjerg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Per Tinghøj Jensen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 PM, Strandby, Esbjerg Jorder, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Baunsgaard Eskildsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 10 DM, Sædding By, Guldager Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ellen Haagen Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 3 CX, Sædding By, Guldager Panthaver: EBH Bank A/S Pantsætter: Kaj Henrik Jensen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 3 CY, Sædding By, Guldager Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Margit Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 39 BN, Tjæreborg By, Tjæreborg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Susanne Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit

156 STATSTIDENDE 156 S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 56 U, Tjæreborg By, Tjæreborg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Teddy Kringhøj Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 67 A, Tjæreborg By, Tjæreborg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Henrik Vind Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 335, Froðba - Tvøroyri Panthaver: Føroya Banki Pantsætter: SP/F frá Størrelse: S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 44 O, Glyvrar Panthaver: Føroya Banki Pantsætter: Ludvík við Stein f Størrelse: S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 63 B, Oyri Panthaver: Føroya Banki Pantsætter: Sunda kommuna Størrelse: S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 531, Toftir Panthaver: Eik Banki P/F Pantsætter: Niklas Davidsen Størrelse: S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 161, Vágur Panthaver: Suðuroyar Sparikassi Pantsætter: Sp/ f Vágs Skipasmiðja Størrelse: S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 168 G, Vágur, 1 Panthaver: Føroya Banki Pantsætter: P/ F Palm Seafood Størrelse: S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 221 B, Vágur Panthaver: Suðuroyar Sparikassi Pantsætter: sp/ f Suðursmíð Størrelse: S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 290 D, Vágur Panthaver: Suðuroyar Sparikassi Pantsætter: sp/ f Vágs Skipasmiðja Størrelse: S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 422 C, Vágur Panthaver: Suðuroyar Sparikassi Pantsætter: Niels Pauli Bech Størrelse: S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 498 C, Vágur Panthaver: Suðuroyar Sparikassi Pantsætter: Sigmundur Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 500 D, Vágur Panthaver: Suðuroyar Sparikassi Pantsætter: Tordar Dimon Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 1 CB, Bøjden By, Horne Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Winnie Stuwitz Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 24 S, Diernæs By, Diernæs Panthaver: Jyske Bank Pantsætter: Ina Bodil Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 2 AF, Svanninge By, Svanninge Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Bent Tranholm Jensen Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 23 EF, Svanninge By, Svanninge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karen Buch-Olsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 23 HO, Svanninge By, Svanninge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Marianne Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 24 DÆ, Svanninge By, Svanninge Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jørn Helmer Madsen Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 3 M, Bøjden By, Horne Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Aksel Krogh-Nielsend Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 4 CK, Faaborg Markjorder, 1, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Clausen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 4 CK, Faaborg Markjorder, 1, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Claus Clausen Størrelse:

157 STATSTIDENDE 157 S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 92 MU, Faaborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kurt Bruno Skov Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 10 Ø, Horne By, Horne Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christina Wagner Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 7 C, Katterød By, Diernæs Panthaver: Sig selv Pantsætter: Peter Lindholm Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 14 B, Nr. Broby By, Nr. Broby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dennis Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 26 C, Svanninge By, Svanninge Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lisbeth Wilmoes Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 12 B, Vejle By, Vejle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Tine Paustian Hansen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 4 G, Ø. Ørbæk By, Kornum Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Benny Carlo Lennart Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 3 R, Bratskov Hgd., Brovst, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Charlotte Dorf Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 18 Z, Fjerritslev By, Kollerup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Britta Kirstine Buus Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 10 B, Husby By, Kettrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Niels-Peder Karsbek Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 9 L, Kollerup By, Kollerup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ulla Tjell Damsgaard 1/3 m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 6 E m.fl., Kornum By, Kornum Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Henrik Jensby Jensen Maansen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 10 CQ, Ranum By, Ranum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Torben Preben Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 11 AD, Ranum By, Ranum Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Henrik Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 11 AD, Ranum By, Ranum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrik Madsen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 13 M, V. Torup By, V. Torup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrik Frank Røge Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 18 B m.fl., Øslev By, Kettrup Panthaver: ebh bank-fjerritslev Pantsætter: Torben Søndergaard Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 5 B m.fl., Attrup By, Torslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Råd og Dåd, selskab med begrænset Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 5 DT, Fjerritslev By, Kollerup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Klaus Harding Møller Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 27 X, Gøttrup By, Gøttrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ole Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 5 Z, Husby By, Kettrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kasper Sand Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 99 BY, Løgstør Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: John Cavling

158 STATSTIDENDE 158 Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 99 BY, Løgstør Markjorder Panthaver: Danske Bank Pantsætter: John Cavling Petersen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 37 U, Nr. Bratbjerg, Tranum Panthaver: Spar Nord Bank Pantsætter: Hannah Falk Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 2 K, Sønderlade By, Overlade Panthaver: Sig selv m.fl. Pantsætter: Birgitte og Anders Fyllgraf Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 9 B m.fl., Ullerup By, Aggersborg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Gerrit Berkhoff Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 6 H, V. Svenstrup By, Hjortdal Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jennifer Rødbro Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 18 A m.fl., V. Torup By, V. Torup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Nikolaj Nørmølle Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 6 E m.fl., V. Torup By, V. Torup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Søren Nørmølle Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 6 A m.fl., Øslev By, Kettrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Frands Kloster Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 10 Z, Borregård By, Overlade Panthaver: Sig selv m.fl. Pantsætter: John Overgaard Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 4 AR, Brovst By, Brovst Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mogens Niemann Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 4 AR, Brovst By, Brovst Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mogens Niemann Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 94 BP, Løgstør Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Christian Paulsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 6 AU, Tranum By, Tranum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lars Chr Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 10 B m.fl., Børkop By, Gauerslund Panthaver: VestjyskBank Pantsætter: Gert Kring Lykke-Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 16 C, Børkop By, Gauerslund Panthaver: VestjyskBank Pantsætter: Gert Lykke-Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 P, Børkop By, Gauerslund Panthaver: VestjyskBank Pantsætter: Gert Lykke-Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 m.fl., Brøndsted By, Gauerslund Panthaver: VestjyskBank Pantsætter: Gert Kring Lykke-Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 10 BI, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Helle Nedergaard Kjærgaard Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 10 CØ, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Fionia Bank A/S, Fredericia Pantsætter: Freddy Christian Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 27 E, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Bente Bødskov Petersen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 FF, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Ole Waltersdorph Nielsen Størrelse:

159 STATSTIDENDE 159 S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 HT, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Sig selv Pantsætter: Steen Carsten Blomstergren Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 54 E, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lenette Tolderlund Jepsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 6 BD, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jan Michael Stegemeier Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 554 A, Fredericia Bygrunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Diana List Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 610 A m.fl., Fredericia Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Ugur Kocan Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 626, Fredericia Bygrunde Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. Pantsætter: Gunhild Colijn Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 32 U, Fredericia Kobbeljorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Vivian Gyldtner Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 E, Fredericia Private Ejendomsjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Gitte Stylsvig Lorenzen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 DO, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Danske bank A/S Pantsætter: Christina Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 137 H, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tex Tofte Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 181 V, Fredericia Stadsjorder Panthaver: BG Bank A/S, Kredit Service, Kbh.K. Pantsætter: Uffe Duelund Johansen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 240 H, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Nordea Bank- Fredericia Pantsætter: Bjørn Mathiasen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 39 EG, Gårslev By, Gårslev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jan Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 39 HU, Gårslev By, Gårslev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jan Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 46 D, Gårslev By, Gårslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Flemming Allermand Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 46 D, Gårslev By, Gårslev Panthaver: Vestfyns Bank-Børkop Pantsætter: Flemming Allermand Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 14 AS, Pjedsted By, Pjedsted Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Hanne Junk Laursen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 A m.fl., Rands By, Gårslev Panthaver: VestjyskBank Pantsætter: Gert Kring Lykke- Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 19 BH, Skærbæk By, Taulov Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gert Schuster Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 19 BH, Skærbæk By, Taulov Panthaver: Brørup Sparekasse-Kolding Pantsætter: Gert Schuster Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 6 AU, Skærbæk By, Taulov Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kari Widding Lien Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 7 AO, Skærbæk By, Taulov Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Henning Jensen Størrelse:

160 STATSTIDENDE 160 S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 7 CI, Skærbæk By, Taulov Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Vicky Vejen-Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 37, Trelde, Fredericia Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bo Christensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 H, Trelde, Fredericia Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Else Marie Larsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 BC, Brejning By, Gauerslund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mie Wallenstein Kjølhede Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 6 EO, Brejning By, Gauerslund Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anette Olesen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 6 G m.fl., Brejning By, Gauerslund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susanne Marker Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 13 BQ, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jesper Vøhlert Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 15 CQ, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Sig selv Pantsætter: Claus Marcussen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 118, Fredericia Bygrunde Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: NRT Invest Aps. Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 457 C, Fredericia Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Ehsan Kavousi Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 457 C, Fredericia Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Ehsan Kavousi Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 79 B, Fredericia Bygrunde Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: NRT Invest Aps. Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 79 C, Fredericia Bygrunde Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: NRT Invest Aps. Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 75 BC, Fredericia Kobbeljorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kent Vibholm Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 75 BC, Fredericia Kobbeljorder Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Kent Vibholm Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 Ø, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Per Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 FG, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne-Mette Bertelsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 166 E, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Osman Dølek Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 217 V, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Danske Bank A/S, Kredit Service, Kbh. Pantsætter: Margit Christensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 220 BY, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Klaus Haastrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 335 CM, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Spar Nord Bank- Produktion Aalborg Pantsætter: Pernille Skovrup Størrelse:

161 STATSTIDENDE 161 S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 422 AY, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Nordea BAnk Danmark A/s Pantsætter: Christina Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 B, Gårslev By, Gårslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gunhild Larsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 18 A, Højrup By, Herslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Brian Hansen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 CÆ, Krybily, Taulov Panthaver: ss Pantsætter: Britt Ingeborg Jespersen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 AX, Mørkholt By, Gårslev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Volker März Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 6 E, Nebbegård Hgd., Gårslev Panthaver: Vejle Kommune Pantsætter: Inger Søe Andersen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 28 I, Skærbæk By, Taulov Panthaver: Sig selv Pantsætter: Morten Kristiansen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 DM, Stovstrup, Fredericia Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henriette Frank Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 P, Studsdal By, Taulov Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lars Erik Madsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 11 BI, Give By, Give Panthaver: Handelsbanken-Give Pantsætter: Pia Overmark Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 BY, Give By, Give Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bjarne Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 EF, Grindsted By, Grindsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Bo Overgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 KY, Grindsted By, Grindsted Panthaver: Nordea Bank- Sdr.Felding Pantsætter: Frank Haugaard Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 A m.fl., Ll. Almstok By, Vorbasse Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mads Møller Madsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 AB, Plougslund By, Grene Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inger Jørrald Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 U, Refstrup Hgd., Gadbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorthe Leander Grønnebæk Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 BY, Sønderby By, Grindsted Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Veronica Klasson Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 Z, Sønderby By, Grindsted Panthaver: Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Pantsætter: Arnis Homa Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 AZ, Ulkind By, Ringive Panthaver: Arb.Landsbank-Grindsted Pantsætter: Navaratna Singham Thambithurhi Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 MÆ, Billund By, Grene Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Niels Helbo Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 14 C, Gadbjerg By, Gadbjerg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jørgen Nielsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 B m.fl., Gadbjerg By, Gadbjerg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jørgen Nielsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit

162 STATSTIDENDE 162 S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 8 A m.fl., Gadbjerg By, Gadbjerg Panthaver: Handelsbanken- Give Pantsætter: Inge Lund Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 8 A m.fl., Gadbjerg By, Gadbjerg Panthaver: Handelsbanken- Give Pantsætter: Inge Lund Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 10 DX, Give By, Give Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jakob Stougaard Kristiansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 G m.fl., Givskud By, Givskud Panthaver: Nordea Bank- Give Pantsætter: Nanny Hyldborg Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 15 A, Givskud By, Givskud Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Esther Herold Gundersen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 CL, Givskud By, Givskud Panthaver: Unibank/Give Pantsætter: Nanny Hyldborg Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 PF, Grindsted By, Grindsted, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Grindsted Boligforening Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 AL, Hinnum By, Grindsted Panthaver: Den Jyske Sparekasse-Billund Pantsætter: Jakob Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 O, Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Karsten Amdi Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 GP, Plougslund By, Grene Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorte Faaborg Jensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 Q m.fl., Sdr. Langelund, Ringive Panthaver: Den Jyske Sparekasse-Billund Pantsætter: Jakob Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 H m.fl., Tøsby By, Gadbjerg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jørgen Nielsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 AF, Thyregod By, Thyregod Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mie Hastrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 16, Bistrup By, Bistrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Rud Olafsson Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 16, Bistrup By, Bistrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Rud Olafsson Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 16, Bistrup By, Bistrup Panthaver: Forstædernes Bank-Charlottenlund Pantsætter: Peter Rud Olafsson Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 NU, Bistrup By, Bistrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lone Marbæk Penby Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 NU, Bistrup By, Bistrup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Lone Marbæk Penby Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 AC, Kajerød By, Birkerød Panthaver: Nykredit- København V Pantsætter: Jeanette Andreasen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 8 AN, Kajerød By, Birkerød Panthaver: Dansk Erhvervskapital UIIF A/S Pantsætter: Dan Kirkov Riise Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 8 AN, Kajerød By, Birkerød Panthaver: CPR Gruppen ApS Pantsætter: Dan Kirkov Riise Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den

163 STATSTIDENDE 163 Matrikel: 1 EQ, Niverød By, Karlebo Panthaver: Nykredit-København V Pantsætter: Benedikte Hindsberg Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 DC, Niverød By, Karlebo Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jørgen Koch Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 30 AF, Niverød By, Karlebo Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eva Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 33 DY, Niverød By, Karlebo Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jan Arvid Olsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 4 HK, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Gitte Søby Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 4 HK, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Gitte Søby Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 5 FQ, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Jette Ruelykke Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 5 FR, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jens Rye Petersen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 7 FE, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Eik Bank-Kbh Pantsætter: Palmey Johannsdottir Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 OD, Vallerød By, Hørsholm Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Heidi Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 349, Åstrup Ejerlav, Åstrup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Malene Klahsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 163, Bjerning Ejerlav, Bjerning Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Freddy Lykke Ørnskov Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 228, Frørup Ejerlav, Frørup Panthaver: Jysk Ejendomspant ApS Pantsætter: Henrik Holm Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 12 DR, Grønninghoved By, Vejstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thorleif Toksvig Bjerre m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 12 DR, Grønninghoved By, Vejstrup Panthaver: Tønder Bank- Vojens Pantsætter: Thorleif Toksvig Bjerre m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 3962, Haderslev Panthaver: Eik Bank-Kbh Pantsætter: Kirsten Beck Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 4417, Haderslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Hans Olling Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 4417, Haderslev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Hans Olling Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 20 A m.fl., Hejls By, Hejls Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Nis Jørgen Hjorth Steffensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 22 AT, Hejls By, Hejls Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Søren Egeløkke Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 243, Jegerup Ejerlav, Jegerup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Erhard Jahns Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 17 B, Moltrup Ejerlav, Moltrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Rene Petersen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den

164 STATSTIDENDE 164 Matrikel: 1677, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anne Marie Weir Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 210, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Arb.Landsbank-Haderslev Pantsætter: Susanne Johansen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 421, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Pernille Edle Aaberg Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 70, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: F J Invest A/S Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 73, Sdr. Otting Under Haderslev, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jette Iversen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 775, Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup Panthaver: FIH Erhvervsbank-Region Syd Pantsætter: Norm- Teknik A/S Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 828, Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jette Skøtt Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 19 F, Vandling, Starup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Frederik Carstensen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 207, Gabøl, Nustrup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Alette Houmann Dyhrfjeld Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 2047, Haderslev Panthaver: Næsbjerg Andelskasse Pantsætter: Anders Høyen Egholm Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 2282, Haderslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Reinholdt Madsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 270, Haderslev Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Heinrich Bernhard L Clausen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 106, Kastvrå, Sommersted Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Niels Michaelsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 16 m.fl., Kvistrup, Øsby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Bo Kongsted Eriksen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 117, Lerte, Sommersted Panthaver: Bøgebjerg Holding ApS- Egtved Pantsætter: Peter Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 3 m.fl., Marstrup, Hoptrup Panthaver: Nordea BAnk Danmark A/S Pantsætter: Nis Peter Hjort Erlang Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 525, Marstrup, Hoptrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Eigil Foged Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 523, Nustrup Ejerlav, Nustrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Palmus Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1084, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Christensen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 43 B, Sjølund By, Vejstrup Panthaver: Danske BAnk A/S Pantsætter: Hanna Mogensfeldt Szimnau Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 511, Sommersted Ejerlav, Sommersted Panthaver: Danske BAnk A/S Pantsætter: Klaus Mathiesen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 346 D, Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup Panthaver: Provenufonden v/landsbyggefonden Pantsætter: Majbritt Sebelius Størrelse:

165 STATSTIDENDE 165 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1221, Vandling, Starup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Pia Hald Benfeldt Paustian Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 837, Vojens Ejerlav, Vojens Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Kirsten Louise Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 837, Vojens Ejerlav, Vojens Panthaver: BRFbank A/s Pantsætter: Kirsten Louise Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 3 V, Ammendrup By, Helsinge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pernille Kjeldsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 17 A, Dragstrup By, Søborg Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Gitte Dorit Berger Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 AH, Dronningmølle, Esbønderup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bo Lau Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 CX, Dronningmølle, Esbønderup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bo Lau Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 GM, Dronningmølle, Esbønderup Panthaver: Danske Bank- Hillerød(BG) Pantsætter: Frithjof Gorm Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 LÆ, Dronningmølle, Esbønderup Panthaver: Lægernes Pensionsbank A/S, Kbh. K. Pantsætter: Rune Molin Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 AM, Fjellenstrup By, Gilleleje Panthaver: Jyske Bank- Silkeborg Pantsætter: CAF-2007 ApS Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 BL, Fjellenstrup By, Gilleleje Panthaver: Jyske Bank- Silkeborg Pantsætter: CAF-2007 ApS Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 5 BM, Fjellenstrup By, Gilleleje Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kenn Skou Poulsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 5 EQ, Græsted By, Græsted Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Bendt Johansen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 AF, Høbjerg By, Helsinge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kim Hermansen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 LY, Helsinge By, Helsinge Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Inger Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 MN, Helsinge By, Helsinge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bjørn Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 15 M, Helsinge By, Helsinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Henrik Verner Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 E, Helsinge By, Helsinge Panthaver: Danske Bank A/ S, Erhvervs Service Pantsætter: Carster Schwartz Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 H, Helsinge By, Helsinge Panthaver: Danske Bank A/ S, Erhvervs Service Pantsætter: Carsten Schwartz Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 12 TÆ, Hesselbjerg By, Blistrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Anne Bergmann Bielefeldt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den

166 STATSTIDENDE 166 Matrikel: 12 TÆ, Hesselbjerg By, Blistrup Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Anne Bergmann Bielefeldt Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 BL, Hesselbjerg By, Blistrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Tommy Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 5 S, Hesselbjerg By, Blistrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Morten V S Olsson Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 3 AE, Kagerup By, Mårum, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jørn Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 10 A m.fl., Laugø By, Helsinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jan Larsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 10 A m.fl., Laugø By, Helsinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jan Larsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 7 X, Nakkehoved By, Søborg Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Tove Milton Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 16 F m.fl., Ramløse By, Ramløse Panthaver: Lokalbanken i Helsinge Pantsætter: Tonny Skarby Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 16 R, Ramløse By, Ramløse Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Birgit Wahl- Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 3 AX, Smidstrup By, Blistrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Grethe Hasfeldt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 X, Tibirke By, Tibirke Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ole Olesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 4 X, Tibirke By, Tibirke Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Ole Olesen Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 5 DT, Tisvilde By, Tibirke Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Pia Brostrøm Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 7 NI, Tisvilde By, Tibirke Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Susanne Sachse Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 DT, Udsholt By, Blistrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Karina Degn Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 DT, Udsholt By, Blistrup Panthaver: Alm. Brand Bank A/S Pantsætter: Karina Degn Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 1 DT, Udsholt By, Blistrup Panthaver: Alm. Brand Bank A/S Pantsætter: Karina Degn Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 12 DR, Udsholt By, Blistrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Per Helmuth Gellner Størrelse: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 13 CO, Udsholt By, Blistrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ove Øbel Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 18 D, Vejby By, Vejby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jan Larsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 18 D, Vejby By, Vejby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jan Larsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Helsinge den

167 STATSTIDENDE 167 Matrikel: 5 FP, Vejby By, Vejby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kristina Grebel Hansen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 16 EØ, Farum By, Farum Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Helle Martin Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 17 LT, Farum By, Farum Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Søren Palasin Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 18 BG m.fl., Farum By, Farum Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Den Selvej Inst Marie Kruses Skole Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 98 AZ m.fl., Farum By, Farum, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Palle Pries-Jensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 98 AZ m.fl., Farum By, Farum, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Palle Pries-Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 3 L, Freerslev By, Nr. Herlev Panthaver: Alm. Brand Bank Pantsætter: Kristian Jensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 3 L, Freerslev By, Nr. Herlev Panthaver: BRF-kredit Pantsætter: Kristian Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 9 CU, Hammersholt By, Nr. Herlev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Thomas Kiel Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 52 K, Hillerød Bygrunde Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Tiro Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 AT, Hillerød Overdrev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Signe Agerlin Klitgaard Poulsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 AT, Hillerød Overdrev Panthaver: Arbejdernes Landsbank Pantsætter: Signe Agerlin Klitgaard Poulsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 BA, Jordhøj By, Slangerup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jan Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 BK, Jordhøj By, Slangerup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anja Gøtø Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 EC, Jordhøj By, Slangerup Panthaver: Lise P.Jensen og Bent O.Jensen Pantsætter: Rikke Porsborg Bak Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 DS, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jan Ove Andersen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 7 DH, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lubica Maria Vesterdal Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 7 LO, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hanne Bøjden Dissing for 1/3 Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 26 IQ, Lynge By, Lynge Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Elkjærs Autolakcenter ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 5 DG, Lynge By, Lynge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Benny Anders Askham- Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 27 H, Slangerup By, Slangerup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karina Tinghuus Petersen Størrelse:

168 STATSTIDENDE 168 S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 6 BB, Slangerup By, Slangerup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tino Capion Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 3 B, St. Lyngby By, Ll. Lyngby Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Laila Hansen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 3 E, St. Lyngby By, Ll. Lyngby Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Laila Hansen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 RT, Trollesminde, Hillerød Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ejendomsselskabet Tolvkarlevang ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 5 AD, Tulstrup By, Alsønderup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Jens Arne Vilhelm Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 6 CU, Tulstrup By, Alsønderup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Elo Munch Paulsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 6 HK, Uggeløse By, Uggeløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Betina Bentsen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 T, Ullerød By, Ullerød Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søren Hvidsten Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 N, Uvelse By, Uvelse Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Dan Børner Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 13 EX, Farum By, Farum Panthaver: Realkredit Danmark, Lyngby Pantsætter: Arne Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 14 CÆ, Farum By, Farum Panthaver: Realkredit Danmark, Lyngby Pantsætter: Arne Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 13 C, Gadevang-Huse, Nødebo Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Asger Morits Poulsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 13 K, Gadevang-Huse, Nødebo Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lone Mejner Blauenfeldt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 62 AG, Hillerød Overdrev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Preben Gorud Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 65 E, Hillerød Overdrev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Rene Olesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 TH, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Pia Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 4 GV, Lynge By, Lynge Panthaver: Lokalbanken Pantsætter: Jannie Bertelsen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 43 B, Nyhuse, Hillerød Jorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Hillerød Byggeservice ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 BN, Sandviggård, Hillerød Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mogens Høyrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 E, Skævinge By, Skævinge Panthaver: Lokalbanken Pantsætter: Line Leth Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den

169 STATSTIDENDE 169 Matrikel: 1 EY, Trollesminde, Hillerød Jorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Hillerød Byggeservice ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 6 DØ, Uggeløse By, Uggeløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Niels Okke Gram 2/3 Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 8 DI, Uvelse By, Uvelse Panthaver: Lokabanken Pantsætter: Erik A. Bryde Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 7 AN, Vassingerød By, Uggeløse Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Italist v/ Ole Lindebjerg Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 23 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Marianne Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 24 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Marianne Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 14 A m.fl., Børglum By, Børglum Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Liselotte Bach Jeppesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 2 BA, Børglum By, Børglum Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Liselotte Bach Jeppesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 5 IO, Bagterp By, Skt. Hans Panthaver: Sig selv Pantsætter: Irene Junge Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 32 L, Bagterp, Hjørring Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Louise Christensen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 DO, Bagterp, Hjørring Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anne Mette Nymark Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 4 AG, Guldager By, Vrejlev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lisbeth Frandsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 44 AF, Hjørring Bygrunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Cassarah ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 27 BY, Hjørring Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michelle Rubæk Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 27 BY, Hjørring Markjorder Panthaver: Spar Nord Bank A/S-Hjørring Pantsætter: Michelle Rubæk Larsen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 16 A, Hæstrup By, Hæstrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Bendt Aaris Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 8 AA, Lyngby By, Lyngby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Maiken Seholt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 16 D m.fl., Sindal By, Sindal Panthaver: Nordjyske Bank-Frederikshavn Pantsætter: Alexander Gay Flint Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 104 B, Tversted By, Tversted Panthaver: Spar Nord Bank-Vejgaard Pantsætter: Gordon Quist Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 71 K, Tversted By, Tversted Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Frank Studsgård Jensen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 3 U, Åsendrup By, Vrensted Panthaver: Totalkredit

170 STATSTIDENDE 170 Pantsætter: Kirsten Ingemann Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 22 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Margit Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 5 LI, Bagterp By, Skt. Hans Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lars Nørgård Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 14 CK, Bagterp, Hjørring Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ann Maja Johansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 13 GA, Bistrupgård, Hjørring Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Tandlægeselskabet Magnus Olsen ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 AM, Den Nordlige Del, Hørmested Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mariann Nodland Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 AM, Den Nordlige Del, Hørmested Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mariann Nodland Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 CD, Den Nordlige Del, Mygdal Panthaver: Sig selv Pantsætter: Malene Karlsson Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 15 BE, Furreby By, Furreby Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Bitte Nygaard Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 283, Hjørring Bygrunde Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Erik Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 DZ, Hjørring Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Heidi Henlov Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 14 DU, Hjørring Markjorder Panthaver: Torben Jensen Invest ApS Pantsætter: Hans Henrik Jean Olsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 14 DU, Hjørring Markjorder Panthaver: Torben Jensen Invest ApS Pantsætter: Hans Henrik Jean Olsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 14 DU, Hjørring Markjorder Panthaver: Torben Jensen Invest ApS Pantsætter: Hans Henrik Jean Olsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 14 DU, Hjørring Markjorder Panthaver: Torben Jensen Invest ApS Pantsætter: Hans Henrik Jean Olsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 27 FU, Hjørring Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorthe Houen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 6 DN, Hjørring Markjorder Panthaver: Sparekassen Vendsyssel-Hjørring Pantsætter: Svend Aage Mosskov Andersen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 43 AV, Horne By, Hirtshals Panthaver: Sig selv Pantsætter: Tamara Francisca Sanchez Jensen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 15 AN, Nr. Tornby By, Tornby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Keld Bundgaard Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 3 AE, Poulstrup By, Vrejlev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Svend Andreasen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 3 AE, Poulstrup By, Vrejlev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Svend Andreasen Størrelse:

171 STATSTIDENDE 171 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 2 N, Rubjerg By, Rubjerg Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Charlotte Sigen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 8 P, Smidstrup By, Sejlstrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Bente Berman Kragh Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 5 M m.fl., Tversted By, Tversted Panthaver: Nordjyske Bank Pantsætter: Vera Larsen Størrelse: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 GI, Ulstedbo, Sindal Panthaver: Jyske Bank A/S-Silkeborg Pantsætter: Elfriede Aloisia Christensen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 4 ER, Askov By, Malt Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Velling Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 4 ER, Askov By, Malt Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lars Velling Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 36 F, Bække By, Bække Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Flextrans ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 36 F, Bække By, Bække Panthaver: Sig selv Pantsætter: Flextrans ApS Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 11 LY, Eskelund By, Brørup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Torben Bertel Jepsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 7 V, Eskelund By, Brørup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marina Hindbo Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 34 H, Gejsing By, Andst Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jens Ole Hjort Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 3 T, Nr. Holsted By, Holsted Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ena Kvist McLaughlin Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 2 M, Røjgård, Gesten Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jens Ole Søllingvraa Hjort Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 4 I, Tuesbøl By, Brørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Keld Krog Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 1 U, Vejen By, Vejen Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Sommerlund Farver & Tapet ApS Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 16 GC, Vejen By, Vejen Panthaver: Sig selv Pantsætter: Valerie Kamp Jensen 25% Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 20 GQ, Vejen By, Vejen Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Carsten Nis Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 37 M, Vejen By, Vejen Panthaver: Nordea Bank Danmark Pantsætter: Rikke Kjeldsen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 37 OP, Vejen By, Vejen Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anna Elisabeth Birk Lynggaard Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 3 FÆ, Nr. Holsted By, Holsted, 1 Panthaver: Sydbank-Gørding Pantsætter: Laila Søndergaard Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 3 L, Skovbølling By, Åstrup Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Ann Jensen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 17 L, Tobøl By, Føvling Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kathe Gjørtz Størrelse:

172 STATSTIDENDE 172 S Anmeldt i Køge den Matrikel: 12 AP, Åshøje By, Herfølge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Carsten Virén Bengtsson Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 33 K, Ølby By, Højelse, lejl./anpart nr. 57 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Devlet Kilic Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 33 K, Ølby By, Højelse, lejl./anpart nr. 57 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Devlet Kilic Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 13 OY, Ølsemagle By, Ølsemagle Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Kasper Ville Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 7 Z, Algestrup By, Sædder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Thomas Louis Hjerrild Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 1 AM, Ejby By, Ejby Panthaver: Forstædernes Bank-Greve Pantsætter: Eyvind Brinch Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 29 D, Ejby By, Ejby, lejl./ anpart nr. 3 Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Andreas Peters Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 19 A m.fl., Endeslev By, Endeslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jørgen-Henrik Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 10 U, Herfølge By, Herfølge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Malene Skov Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 12 DQ, Herfølge By, Herfølge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jane Hvirgeltoft Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 12 DQ, Herfølge By, Herfølge Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Jane Hvirgeltoft Andersen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 9 DU, Hårlev By, Hårlev Panthaver: Nordea Bank-Herfølge Pantsætter: Michael Wandall Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 176 B, Køge Bygrunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boserup Ejendomsudvikling A/S Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 26 A, St. Ladager By, Ejby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mette Lyck Kilting Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 5 LL, Strøby By, Strøby Panthaver: Stevns Kommune Pantsætter: Lis Jensen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 2 B, Svansbjerg By, Herfølge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jan Lange Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 7 K, Vemmedrup By, Bjæverskov Panthaver: Nordea Bank- Solrød Center Pantsætter: Lynn Christoffersen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 10 AK, Ølby By, Højelse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Karin Lund Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 19 AR, Ølby By, Højelse Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Helge Willer Aanæs Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 13 DG, Ølsemagle By, Ølsemagle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Morten Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Køge den

173 STATSTIDENDE 173 Matrikel: 8 M, Ølsemagle By, Ølsemagle Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Ejendomsselskabet Unionsvej ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 24 B, Bjæverskov By, Bjæverskov Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Helle Liborius Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 25 C, Bjæverskov By, Bjæverskov Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Helle Liborius Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 RD, Bjæverskov By, Bjæverskov Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jesper Elmm Aafod Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 EY, Borup By, Borup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bjørn Bauer Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 4 FH, Borup By, Borup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Miroslawa Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 4 FK, Borup By, Borup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sascha Rikke Elmbirk Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 31 K, Herfølge By, Herfølge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Katrine Petersen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 9 EK, Hårlev By, Hårlev Panthaver: Danske Bank Låne Service-Kbh(BG) Pantsætter: Hans Erik Meyer Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 2 AA, Køge Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Birgitte Frederiksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 12 B, Lellinge, Køge Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mogens Carl Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 8 E, Lidemark By, Lidemark Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Helle Sander Sunesen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 9 H, Ll. Skensved By, Højelse Panthaver: Danske Bank- Køge Pantsætter: Jacob Neuenschwander Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 22 AÆ, Sdr. Køge, Køge Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Elisabeth Villao Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 5 EÆ, Sdr. Køge, Køge Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Signe Brandt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 6 BT, Slimminge By, Gørslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lisette Thorud Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 F, St. Tårnby By, Tårnby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anne Birgitte Schack Ankersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 24 AV, Strøby By, Strøby Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K Pantsætter: Elly Oda Crillesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 33 L, Ølby By, Højelse, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Helle Due Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 AI, Klemmenstrup By, Herfølge Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jennifer Aastrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 8 CY, Ll. Skensved By, Højelse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christian Petersen

174 STATSTIDENDE 174 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 EØ, Nr. Dalby By, Nr. Dalby Panthaver: Faaborg Formueforvaltning A/S Pantsætter: Tanja Pop Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 14 CQ, Strøby By, Strøby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Janet Højgaard Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 48 B, Strøby By, Strøby Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Peter Olsen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 4 A, Valløby By, Valløby Panthaver: Danske Bank Holmens Kanal-Kbh K Pantsætter: Asger Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 48, Brandstrup By, Vindum Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Brian Haurits Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 5 BG, Dollerup By, Dollerup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jørgen Hedegaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 9 AC, Elsborg By, Elsborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kristian Kenneth Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 9 AC, Elsborg By, Elsborg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kristian Kenneth Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 3 BR, Gullev By, Bjerringbro Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mette Bak Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 2 AN, Hørup By, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lisabeth Sjøgren Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 F m.fl., Himmestrup Hgd., Lee Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Peter Bonde Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 8 ØZ, Hjermind By, Bjerringbro Panthaver: Sig selv Pantsætter: Preben Salomonsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 8 UY, Hjermind By, Bjerringbro Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Joan Lassen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 8 UY, Hjermind By, Bjerringbro Panthaver: Sig selv Pantsætter: Joan Lassen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 6 FG, Karup By, Karup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Otto Thierry Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 8 BL, Karup By, Karup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mark Bach Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 45 A m.fl., Lee By, Lee Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Karen-Lis Kibæk Heltzen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 45 A m.fl., Lee By, Lee Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Karen-Lis Kibæk Heltzen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 45 A m.fl., Lee By, Lee Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Karen-Lis Kibæk Heltzen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 4 H, Pederstrup By, Vinderslev Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jørn Dall Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den

175 STATSTIDENDE 175 Matrikel: 9 A, Sahl By, Sahl Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Joan Overgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 2 B m.fl., Skræ By, Thorning Panthaver: Sig selv Pantsætter: Arne Nyrup Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 4 Q m.fl., Boeslunde By, Boeslunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jakob Westermann Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 44 B, Eggeslevmagle By, Eggeslevmagle Panthaver: Unibank/ Skælskør Pantsætter: Susan Skou Snitgaard Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 13 C, Frølunde By, Tårnborg Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Dagny Kirstine Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 170 BP, Korsør Markjorder Panthaver: Danske Bank A/S - Kbh K Pantsætter: Naja Lauritzen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 86 BC, Korsør Markjorder Panthaver: Jyske Bank A/S/Silkeborg Pantsætter: Pia Vang Hansen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 9 CS, Ormeslev By, Vemmelev Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Kirsten Dandanell Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 5 A, Svenstrup By, Tårnborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Troels Christensen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 6 BH, Svenstrup By, Tårnborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jørgen Holck Jensen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 12 B, Tystofte By, Tjæreby Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Ib Lembcke Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 1 DF, Tårnborg Hgd., Korsør Jorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Norba Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 6 EA, Vemmelev By, Vemmelev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Petersen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 6 EA, Vemmelev By, Vemmelev Panthaver: Bank Trelleborg A/ S/Slagelse Pantsætter: Pia Petersen Størrelse: S Anmeldt i Lemvig den Matrikel: 3 H, Krogsgård, Gudum Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Aase Margrethe Rosgaard Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 A m.fl., Agerupgård, Våbensted Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Otto Frederik Juel Reventlow Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 C m.fl., Forneby By, Engestofte Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Otto Frederik Juel Reventlow Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 10 D, Havløkke By, Østofte Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Thomas Lohmann Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 4 Æ, Hillestolpe By, Fuglse Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Doris Agnes Schou Eckermann Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 11 L, Holeby By, Holeby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Johnny Jonassen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 73 EO, Maribo Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jan Norman Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den

176 STATSTIDENDE 176 Matrikel: 73 SK, Maribo Markjorder Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Gertsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 11 EP, Rødby Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hans-Henrik Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 245 GQ, Rødby Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ella Falkenløve Kaaber Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 F, Radsted By, Radsted Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jørgen Kokhauge Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 2 P, Revshale By, Maribo Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorte Lystrup Iversen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 AC, Skelstrup By, Hunseby Panthaver: Danske Bank A/S- København K. Pantsætter: Nicolai Kirkbøl Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 14 O, Soesmarke By, Majbølle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Per Egon Sofus Hansen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 A m.fl., Trudstolpe, Våbensted Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Otto Frederik Juel Reventlow Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 34 K, Bursø By, Bursø Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jan Prilgård Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 B m.fl., Lungholm Inddæmning, Tågerup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Finn Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 453, Maribo Bygrunde Panthaver: Danske Bank-København K Pantsætter: Leif Flemming Johan Andersen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 168 AK, Sakskøbing Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bjarne Andersen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 2 I, Sakskøbing Markjorder Panthaver: Holtana Invest A/S Pantsætter: Inge Lise Hansen Størrelse: Type: S - Sælgerpantebrev S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 73 B, Sakskøbing Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ronni Christiansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 89 T, Sakskøbing Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Helle Lis Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 12 G, Sjælstofte By, Errindlev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Daisy Bloch Larsen 1/4 m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 26 G, Stokkemarke By, Stokkemarke Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Dennis Hansen Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 26 L, Stokkemarke By, Stokkemarke Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Dennis Hansen Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 19 F, Sædinge By, Sædinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tina Ester Elleholt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 19 F, Sædinge By, Sædinge Panthaver: Finansieringss. Faaborg Formueforv. Pantsætter: Tina Ester Elleholt Størrelse: Type: S - Sælgerpantebrev S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 19 I, Sædinge By, Sædinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tina Ester Elleholt Størrelse: Type: A - Realkredit

177 STATSTIDENDE 177 S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 19 I, Sædinge By, Sædinge Panthaver: Finansieringss. Faaborg Formueforv. Pantsætter: Tina Ester Elleholt Størrelse: Type: S - Sælgerpantebrev S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 19 K, Sædinge By, Sædinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tina Ester Elleholt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 19 K, Sædinge By, Sædinge Panthaver: Finansieringss. Faaborg Formueforv. Pantsætter: Tina Ester Elleholt Størrelse: Type: S - Sælgerpantebrev S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 2 N, Vigsnæs By, Vigsnæs Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Maya-Maria Madslund Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 11 C, Våbensted By, Våbensted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hanne Jensen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 19 CR, Våbensted By, Våbensted Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: SAX EJENDOM ApS - Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 40, Bro By, Brenderup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tina Stengaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 94 B, Båring By, Asperup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mikal Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 94 B, Båring By, Asperup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mikal Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 94 B, Båring By, Asperup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mikal Christensen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 8 BT, Kauslunde By, Kauslunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Heidi Henriette Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 375 D, Middelfart Bygrunde Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Søren Thiesen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 7 NR, Middelfart Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Nissum Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 7 NR, Middelfart Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Nissum Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 8 E, Middelfart Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lone S. Nielsen (45%) Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 8 U, Middelfart Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lone S. Nielsen (45%) Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 13 A, Nr. Aaby By, Nr. Aaby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Steffen Kjær Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 15 DN, Skrillinge By, Kauslunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Birgit Jessen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 16 BA, Skrillinge By, Kauslunde Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Annette Gynthersen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 38 H, Skrillinge By, Kauslunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Flemming Lysbjerg Jensen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 AMF, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Bjarnested Suhr Størrelse:

178 STATSTIDENDE 178 S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 104, Båring By, Asperup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Freja Finans ApS Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 23 I, Gamborg By, Gamborg Panthaver: Nordea Bank-Middelfart Pantsætter: Ditte Korntved Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 10 B, Gelsted By, Gelsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Arne Munch Madsen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 19 D, Husby By, Husby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Suzanna Stage Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 403 E, Middelfart Bygrunde, lejl./anpart nr. 28 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anni Vestergaard Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 10 GK, Middelfart Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ann Dorte Otkjær Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 25 AA, Middelfart Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne Lehrmann Stochholm Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 38 S, Middelfart Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Brian Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 9 AL, Middelfart Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Karl Kristian Hansen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 9 BS, Middelfart Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Karl Kristian Hansen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 2 FQ, Nr. Aaby By, Nr. Aaby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Carsten Lund Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 22 C, Nr. Aaby By, Nr. Aaby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Hans Erik Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 6 AR, Nr. Aaby By, Nr. Aaby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rikke Troelsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 4 AD, Røjle By, Vejlby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tina Simonsen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 8 H, Skrillinge By, Kauslunde Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Benny Keld Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 11 A m.fl., Sletterød By, Fjelsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karen Leth Mathiesen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 16, Sletterød By, Fjelsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karen Leth Mathiesen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 36 M, Staurby By Vejlby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Gert Andre Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 4 E, Strib Færgegård, Strib- Røjleskov, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Karin Michela Scharling Falk Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 TT, Hindsgavl, Middelfart Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Rahbæk Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 ARB, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Christian Jørgensen Størrelse:

179 STATSTIDENDE 179 S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 DH, Hindsgavl, Middelfart Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Carsten Berg Hansen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 3 H, Røjle By, Strib- Røjleskov Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Rikke Kristoffersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 6 CO, Skrillinge By, Kauslunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Gitte Schlüssel Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 ØM, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jan Thapprakhon Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 AHC, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Middelfart Kommune Pantsætter: Johannes Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 7 FB, Brandstrup By, Nr. Aaby Panthaver: Danske Bank-Nørre Aaby Pantsætter: Willy Bendt Simonsen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 50 D, Brenderup By, Brenderup Panthaver: Lanterne Invest ApS Pantsætter: Michael Ege Axø Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 60 B, Brenderup By, Brenderup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Birte Sonja Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 19, Fjellerup By, Fjelsted Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Sidsel Liv Eriksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 99 B, Harndrup By, Harndrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Carina Persson Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 HD, Hindsgavl, Middelfart Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kirsten Vesterby Fischer Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 10 FU, Middelfart Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mette Maarup Sudergaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 13 DI m.fl., Middelfart Markjorder Panthaver: Finan.sels. Faaborg Formueforv. A/S Pantsætter: Palle Jørn Øhrgaard Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 9 FS, Middelfart Markjorder, lejl./anpart nr. 40 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Find Aalbæk Madsen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 52, Røjle By, Strib- Røjleskov Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Rikke Dupont Toft Jacobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 3 DO, Skrillinge By, Kauslunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karsten Lønvig Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 21 BC, Staurby By Vejlby Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Mogens Greve Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 APL, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Fog Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 8 AR, Vejlby By, Vejlby Panthaver: Ane Margrethe Gura Pantsætter: Hanne Gura Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 4 S, Brandstrup By, Nr. Aaby Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Anne Merete Agger Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 35 C, Gamborg By, Gamborg Panthaver: Realkredit

180 STATSTIDENDE 180 Danmark Pantsætter: Thomas Wiborg Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 EÆ, Hindsgavl, Middelfart Jorder Panthaver: Middelfart kommune Pantsætter: Kirsten Højsager Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 4 DF, Skrillinge By, Kauslunde Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Inge Prytz Hansen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 5 DY, Skrillinge By, Kauslunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bent Christian Larsen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 ÆR, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jan Johansen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 23 D, Udby By, Udby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Sune Barbesgaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 23 D, Udby By, Udby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Sune Barbesgaard Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 71 Ø, Vejlby By, Vejlby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Marianne Hansen Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 3 BN, Højreby By, Søllested Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Niels Gissel Gisselø Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 2 A, Krukholm, Nakskov Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anders Stig Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 421, Nakskov Bygrunde Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Nakskov Ejendomme Aps Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 617, Nakskov Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lars Hansen Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 14 Z, Nakskov Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Andelsboligforeningen Bøgelunden Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 13 B, Nybølle By, Horslunde Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Flemming Laubert Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 2 AA, Vesternæs By, Kappel Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Henning Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 L m.fl., Årup Gde., Vognsild Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Børge Ejgild Sørensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 PU, Aars By, Aars Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jacob Buus Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 A, Barmer By, Sebber Panthaver: Sig selv Pantsætter: Joan Dølum Lassen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 A, Barmer By, Sebber Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Joan Dølum Nygaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 EP, Dybvad Mølle, Aars Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Troels Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 CI, Farstrup By, Farstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Robert Zimmermann Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 N, Fovlum By, Fovlum Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Birthe Oxlade Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit

181 STATSTIDENDE 181 S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 AV, Gelstrup By, Vokslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Christel Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 BE, Gunderup, Strandby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Pia Søkbæk Wenzelsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 G m.fl., Gundestrup By, Aars Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Dalgaard Christensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 AU, Hole By, Lovns Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Henry Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 F, Katby By, Giver Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Kasper Klitgaard Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 F, Katby By, Giver Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Kasper Klitgaard Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 A m.fl., Katby By, Giver Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Gundersen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 A m.fl., Katby By, Giver Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Gundersen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 223 G, Nibe Bygrunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Arne Outsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 6 AI, Nibe Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Maria Lundsteen Lauritzen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 D m.fl., Pisselhøj By, Aars Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Dalgaard Christensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 D m.fl., Pisselhøj By, Aars Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Dalgaard Christensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 D m.fl., Pisselhøj By, Aars Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Dalgaard Christensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 12 H, Søttrup By, Ulstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lars Tolbod Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 8 A m.fl., Sjøstrup By, Aars Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Dalgaard Christensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 8 A m.fl., Sjøstrup By, Aars Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Dalgaard Christensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 8 A m.fl., Sjøstrup By, Aars Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Dalgaard Christensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 9 A m.fl., Sjøstrup By, Aars Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Dalgaard Christensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 9 A m.fl., Sjøstrup By, Aars Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Dalgaard Christensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 9 A m.fl., Sjøstrup By, Aars Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Dalgaard Christensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den

182 STATSTIDENDE 182 Matrikel: 10 B, Skørbæk By, Ejdrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Tove Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 35 B m.fl., Skivum By, Skivum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Gundersen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 A m.fl., Svoldrup By, Vognsild Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jørgen Sørensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 G m.fl., Tandrup By, Aars Panthaver: Sig selv Pantsætter: Frode Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 B, Vestrup By, Vognsild Panthaver: Sig selv Pantsætter: Krogstrup Invest ApS Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 U m.fl., Vognsild By, Vognsild Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Børge Ejgild Sørensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 14 AT, Ønslev By, Ønslev Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Søren Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 13 O, Øverup By, Tingsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bente Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 5 UX, Bøtø By, Væggerløse Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Birthe Elnegaard Johansen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 27 C, Frejlev By, Kettinge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Connie Annette Zølner Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 1 Ø, Idestrup By, Idestrup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Max Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 4 DQ, Nr. Alslev By, Nr. Alslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Torben Jespersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 135 C, Nykøbing F. Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: BP Byg & Ejendom ApS Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 34 L, Nykøbing F. Bygrunde Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mette Falk Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 61 BI, Nysted Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Trine Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 6 O, Ovstrup By, Eskilstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karina Gad Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 11 B, Sørup By, Eskilstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Else Akkaya Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 9 N, Sdr. Kirkeby By, Sdr. Kirkeby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gitte Petersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 2 PT, Stovby Fælledsø, Væggerløse Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Lene Gyllensteen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 4 I, Tingsted By, Tingsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter:

183 STATSTIDENDE 183 Tina Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 4 I, Tingsted By, Tingsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Tina Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 5 BV, Væggerløse By, Væggerløse Panthaver: Guldborgsund Kommune Pantsætter: Jørgen Madsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 8 F, Vålse By, Vålse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Johnny Olsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 8 F, Vålse By, Vålse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Johnny Olsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Mors den Matrikel: 1 A, Ejerslev By, Ejerslev Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Marlene Rohde Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Mors den Matrikel: 6 A m.fl., Fjallerslev By, Ovtrup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jørgen Boll Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Mors den Matrikel: 35 N, Nykøbing Mors Markjorder Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: AL Invest Salling ApS Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 10 EY, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Ersgaard Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 DA, Appenæs By, Vejlø Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jann Jess Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 LH, Appenæs By, Vejlø Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Keld Arne Jensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 BY, Brøderup By, Snesere Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Michael Eriksson Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 CD, Enø, Karrebæk Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Claus West Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 AZ, Endegårde By, Skibinge Panthaver: DiBa Bank- Næstved Pantsætter: Søren Frentzel Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 DN, Fensmark By, Fensmark Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Fensmark Brugsforening Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 18 B, Fodby By, Fodby Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/ Kbh Pantsætter: Birte Susanne Johnsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 DB, Glumsø By, Glumsø Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birgit Døssing Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 19 BL, Hammer By, Hammer Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Sebina Ankerstjerne Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 19 BL, Hammer By, Hammer Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Sebina Ankerstjerne Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 18 BX, Herlufmagle By, Herlufmagle Panthaver: Nykredit Bank A/S Pantsætter: Canan Özdemir Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 5, Hjulebæk By, Herlufmagle Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Kirsten Rytter Kure Størrelse: Type: A - Realkredit

184 STATSTIDENDE 184 S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 18 Q, Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/Kbh Pantsætter: Lars Christen H Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 C, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Michael Frandsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 C, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Michael Frandsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 3 BV, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jens Kjær Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 256, Næstved Bygrunde Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Rådhuskroen I/S Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 256, Næstved Bygrunde Panthaver: DiBa Bank-Næstved Pantsætter: Rådhuskroen I/S Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 65 A, Næstved Bygrunde, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 65 A, Næstved Bygrunde, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hanne Jensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 117 A, Næstved Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Bien A/S Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 60 B, Næstved Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Betina Holm Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 90 B, Præstø Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Max Elvig Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 30 B, Rønnebæk By, Rønnebæk Panthaver: Roskilde Bank-Hvalsø Pantsætter: Peter Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 H, Spragelse By, Herlufmagle Panthaver: Vexa Pantebreve 1 ApS Pantsætter: Bjarne Bonde Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 GL, Stenstrup By, Rønnebæk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jonna Lykke Nøttrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 24 E, V. Egesborg By, V. Egesborg Panthaver: Sydbank-Hovedvejen 87/Glostrup Pantsætter: Rene Sthur Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 21 A, Vridsløse By, Herlufsholm Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Ropox A/S Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 10 D, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 49 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: John Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 HU, Åderup, Næstved Jorder Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Levin Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 13 HI, Åderup, Næstved Jorder Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Niels Søgaard Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 FK, Åderup, Næstved Jorder Panthaver: BRFbank-Lyngby Pantsætter: Kannika Jangtalay Andersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 5 GU, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 40 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mikkel Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit

185 STATSTIDENDE 185 S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 5 GU, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 40 Panthaver: Nordea Bank-Næstved Pantsætter: Mikkel Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 5 GV, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: DiBa Bank-Næstved Pantsætter: Ole Herbert Jensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 HZ, Åderup, Næstved Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Leif P V P Brokholt Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 4 A, Åside By, Snesere Panthaver: HKL Pantebrevs Invest II ApS Pantsætter: Ulla Langgaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 A m.fl., Ammendrup By, Allerslev Panthaver: Nykredit Realkredit A/S Pantsætter: Jacob Stauner Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 4 E, Borup By, Rønnebæk Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Flemmings Turistbusser ApS Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 5 AU, Enø, Karrebæk Panthaver: Eik Bank - Kbh. Ø Pantsætter: Kate Sprogøe Jønsson Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 5 Y, Enø, Karrebæk Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Karin Gurli Lundgaard Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 DI, Enø, Karrebæk Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Knud Wagner Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 5 F, Engelstofte By, Næsby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Karsten Weihrauch Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 26, Faksinge By, Beldringe Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Tina Steen Ørting Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 10 AQ, Fensmark By, Fensmark Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Hans Hugo Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 10 BØ, Fensmark By, Fensmark Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Gunnar Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 FA, Fensmark By, Fensmark Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Steen Asbjørn Møller Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 CS, Grimstrup, Næstved Jorder Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Ernst Lindhard Olsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 CK, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mia Britt Kaalund Ramm Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 DC, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Svend Ejvind Larsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 MH, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Sigga Olesen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 CT, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lysen Biler A/S Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 K, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Helle Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 D, Ll. Næstved By, Herlufsholm, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Eva Marianne Andersen Størrelse:

186 STATSTIDENDE 186 S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 BG, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Birgit Brandt Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 FM, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Elli Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 IS, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Jens Johan Munch Koefoed Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 NK, Ll. Næstved By, Herlufsholm, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Henning Holdensgaard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 N, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Karl Andreas Gervin Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 15 DB, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Bente Petersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 3 BC, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mette Charlotte Skovgaard Romer Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 3 DC, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hanne Hebo Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 C, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Kjeld V Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 AK, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Poul Anker Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 CF, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Erik Berg Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 GD, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: A/S Arbejdernes Landsbank Pantsætter: Hans Frederik Mejer Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 GH, Ll. Røttinge By, Snesere Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Anders Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 13 AH, Næstved Markjorder Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Gerner S Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 147 Ø, Næstved Markjorder Panthaver: Næstved Kommnune Pantsætter: Inge Merete Bauerlund Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 192 CY, Næstved Markjorder, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: DiBa Bank-Næstved Pantsætter: Kristian Johansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 C, Næstved Markjorder Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Erik Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 186 O, Præstø Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Sanne Albrekt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 B, Sjolte By, Snesere Panthaver: Nordea Bank-Præstø Pantsætter: Henrik Søndergaard Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 4 Ø, Skelby By, Skelby, 2 Panthaver: Spk. Lolland-Næstved Pantsætter: Helle Drewsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 10 R, Skibinge By, Skibinge Panthaver: BRFbank-Lyngby Pantsætter: Robert Lyder Svane m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Næstved den

187 STATSTIDENDE 187 Matrikel: 5 X, Stenstrup By, Rønnebæk Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Targets ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 E, Stenstrup By, Rønnebæk Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Niels Erik Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 E, Stenstrup By, Rønnebæk Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/Kbh Pantsætter: Niels Erik Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 Ø, Toksværd By, Toksværd Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans-Henrik Mortensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 16 B m.fl., Trælløse By, Skelby Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Tine Lisa Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 16 B m.fl., Trælløse By, Skelby Panthaver: Dansk Pantebrevsbørs A/S Pantsætter: Tine Lisa Jensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 A m.fl., V. Egesborg By, V. Egesborg, 81% Panthaver: Max Bank-Næstved Pantsætter: Kim Andersen for 81% Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 BA, Vridsløse By, Herlufsholm Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Inge Smith Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 1 KB, Islev By, Islev Panthaver: Nykredit Realkredit A/S Pantsætter: Kirsten Norup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 29 Y, Islev By, Islev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Pia Foss Philipsen for 40% Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 35 U, Islev By, Islev Panthaver: Nordea Bank Danmark, Hvidovre Pantsætter: Mette Wisby Olsen Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 53 Q, Islev By, Islev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ulla Stensholdt Damsgaard Askbo Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 15 GS, Rødovre By, Grøndalslund, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Marquard Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 17 E, Rødovre By, Grøndalslund, lejl./anpart nr. 64 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Brian Steen Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 17 E, Rødovre By, Grøndalslund, lejl./anpart nr. 64 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Brian Steen Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 11 CY, Rødovre By, Rødovre, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jan Erik Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 11 DX, Rødovre By, Rødovre, lejl./anpart nr. 159 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jianfen Du Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 24 C, Ø. Vedsted By, Ribe Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Søe Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 45 I, Ø. Vedsted By, Ribe Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Joan Beyer Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 45 I, Ø. Vedsted By, Ribe Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Joan Beyer Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 120 D, Østermade, Ribe Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ilze Menese Bernbom Størrelse:

188 STATSTIDENDE 188 S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 2 MQ, Bramming Hgd., Bramming Panthaver: Sig selv Pantsætter: Michael Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 2 L, Hillerup By, Farup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jørn Aalling Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 4 TK, Mulvad By, Bramming Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henriette Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 512 BE, Nørremarken, Ribe Jorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Mogens Oxenvad Tonnesen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 30 AB, St. Darum By, Darum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Nadia Kirkegaard Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 17 C, Høm By, Seem Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Kirsten Søldan Møller Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 975, Hviding Ejerlav, Hviding Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Elisabeth Tine Aggerbeck Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 4 MM, Mulvad By, Bramming Panthaver: Sig selv Pantsætter: Torben Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 15 HD, Nørremarken, Ribe Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Helmuth Heinrich Bock Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 15 HD, Nørremarken, Ribe Jorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Helmuth Heinrich Bock Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 235 G, Nørremarken, Ribe Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Laurids L. Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 423, Ribe Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jonna Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 23 B m.fl., Seem By, Seem Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Niels Kristian Garde Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 77 A, Spandet Ejerlav, Spandet Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kevin Gadeberg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 77 A, Spandet Ejerlav, Spandet Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kevin Gadeberg Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 51 AK, St. Darum By, Darum Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Torben Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 51 AK, St. Darum By, Darum Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Torben Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Panthaver: Benløseparkens Varmecentral a.m.b.a. Pantsætter: Karine Hartmann Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 PB, Haslev By, Haslev, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Roberth Klauz Silius Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 EF, Klosteret, Ringsted Jorder Panthaver: Roskilde Bank- Ringsted Pantsætter: Laura Camilla Bisgaard Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 15 FD m.fl., Klosteret, Ringsted Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thomas Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit

189 STATSTIDENDE 189 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 15 FD m.fl., Klosteret, Ringsted Jorder Panthaver: Spk.Sjælland-Holbæk Pantsætter: Thomas Larsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 10 E m.fl., Kværkeby By, Kværkeby Panthaver: Roskilde Bank- Langetoften/Osted Pantsætter: Henning Stampe Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 28 AM, Kværkeby By, Kværkeby Panthaver: Nordea Bank- Tårnby Pantsætter: Chris Boye Severin-Skaarup Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 24 AX, Ringsted Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: EUC Ringsted Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 24 O, Ringsted Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Yusuf Simsek Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 5 R, Troelstrup By, Haslev Panthaver: Danske Bank A/S - Kbh. K Pantsætter: Kirsten Larsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 4 AK, Vetterslev By, Vetterslev Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Thomas Kamph Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 2 Q, Allindelille By, Haraldsted Panthaver: Jyske Bank-Ringsted Pantsætter: Erik Petersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S, Ringsted Pantsætter: Bjarne Petersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Cennet Simsek Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 78 FY, Benløse By, Benløse Panthaver: Jyske Bank-Ringsted Pantsætter: Benny Bentzen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 3 B m.fl., Høm By, Høm Panthaver: Danske Bank A/S - København K Pantsætter: Simon Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 9 CL, Haslev By, Haslev Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Pia Daniel Dynesen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 9 CL, Haslev By, Haslev Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Pia Daniel Dynesen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 15 CM, Klosteret, Ringsted Jorder Panthaver: DiBa Bank- Næstved Pantsætter: Helle Borch Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 15 GE m.fl., Klosteret, Ringsted Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Hans Jessen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 26 BL, Ringsted Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Benni Brinkbæk Saidane Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 26 BL, Ringsted Markjorder Panthaver: Nordea Bank- Ringsted Pantsætter: Benni Brinkbæk Saidane Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 45 CY, Ringsted Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Omar Beyounes Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 3 M, Slangerup, Ringsted Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Morten Otto Andresen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 3 M, Slangerup, Ringsted Jorder Panthaver: Nordea Bank-Ring-

190 STATSTIDENDE 190 sted Pantsætter: Morten Otto Andresen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 20 G, Terslev By, Terslev Panthaver: Rantzausminde Invest ApS Pantsætter: Susanne Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 20 G, Terslev By, Terslev Panthaver: Finansieringskompagniet A/S Pantsætter: Susanne Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 20 G, Terslev By, Terslev Panthaver: Finansieringskompagniet A/S Pantsætter: Susanne Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 20 G, Terslev By, Terslev Panthaver: Finansieringskompagniet A/S Pantsætter: Susanne Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 4 AO, Troelstrup By, Haslev Panthaver: Faxe Kommune Borgerservice Pantsætter: Birgit Rost Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 G, Brordrup By, Gadstrup Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: SSG Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 23 BZ, Engmarken, Roskilde Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anne Louise Møller Gaardsted Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 28 CV, Greve By, Greve Panthaver: Nordea Bank-Nørrebro/ Kbh Pantsætter: Ronni Larsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 7 DT, Greve By, Greve Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Pia Dyrstad Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 2 EM, Hedegårdene, Roskilde Jorder Panthaver: Roskilde Bank-Himmelev/Roskilde Pantsætter: Bodil Rindbøl Andreasen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 Z, Himmelev By, Himmelev Panthaver: Sig selv Pantsætter: John Tonø Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 NQ, Hundige By, Kildebrønde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Helle Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 BM m.fl., Hundige By, Kildebrønde, lejl./anpart nr. 46 Panthaver: Pantebrevsinvest Nord ApS- Silkeborg Pantsætter: Hamide Yaliniz Størrelse: Type: S - Sælgerpantebrev S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 BM m.fl., Hundige By, Kildebrønde, lejl./anpart nr. 46 Panthaver: Pantebrevsinvest Nord ApS- Silkeborg Pantsætter: Hamide Yaliniz Størrelse: Type: S - Sælgerpantebrev S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 21, Jenslev By, Rye Panthaver: Roskilde Bank-Hvalsø Pantsætter: Ole Schlaikjer Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 Q, Jersie By, Jersie Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Dorte Larsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 35 AX, Jersie By, Jersie Panthaver: Solrød Kommune Pantsætter: Mogens Christensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 37 K, Jersie By, Jersie Panthaver: Danske Bank A/S-Kbh K Pantsætter: Torben Herreborg-Olsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 7 Y, Jersie By, Jersie Panthaver: Solrød Kommune Pantsætter: Finn Bidstrup Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 12 GY, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Claes Fenst Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 12 GY, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Danske Bank A/S,

191 STATSTIDENDE 191 Pantebreve Pantsætter: Claes Fenst Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 14 V, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Robusto Ejendomme ApS Pantsætter: Simon Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 14 V, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Robusto Ejendomme ApS Pantsætter: Simon Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 22 ED, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mette Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 BH, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Henrik Oswald Larsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 U, Kamstrup By, Vor Frue Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Peter Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 15 AP, Karlslunde By, Karlslunde Panthaver: Danske Bank A/S- Kbh K Pantsætter: Jeanette Andersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 CB, Karlstrup By, Karlstrup Panthaver: Solrød Kommune Pantsætter: Ulrik Christensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 HY, Kildebrønde By, Kildebrønde Panthaver: Nykredit Realkredit A/S Pantsætter: Yasar Genc Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 HY, Kildebrønde By, Kildebrønde Panthaver: Alfred & York C. Lock-Kbh Ø Pantsætter: Yasar Genc Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 AB, Kirke Skensved By, Kirke Skensved Panthaver: Solrød Kommune Pantsætter: Preben Hildebrandt Andersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 U, Kirke Skensved By, Kirke Skensved Panthaver: Solrød Kommune Pantsætter: Preben Hildebrandt Andersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 EF, Mosede By, Greve Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Zandra Gittemia Wiberg Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 Ø, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorthe Willadsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 F, Osted By, Osted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jørn Stirø-Larsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 BU, Solrød By, Solrød Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Susanne Andersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 IG, Solrød By, Solrød Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Laila Thomas Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 KX, Solrød By, Solrød Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Hanne Boel-Kjær Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 KX, Solrød By, Solrød Panthaver: BRFkredit-København Pantsætter: Hanne Boel-Kjær Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 19 CS, Solrød By, Solrød Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirsten Sigrid Miller Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 20 F, Solrød By, Solrød Panthaver: Roskilde Bank-Solrød Pantsætter: Jørgen Petersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 CZ, Tune By, Tune Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lene Fruelund Odgaard Størrelse: Type: A - Realkredit

192 STATSTIDENDE 192 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 30 Ø, Vestermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Per Bille Johansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 7 CG, Viby By, Syv Panthaver: Danske Bank Pantsætter: John Reinhard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 FE, Viby By, Syv Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Kirsten Andersen Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 16 E, Bagenkop By, Magleby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lizzie Taasinge Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 28 B, Illebølle By, Lindelse Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Bente Margit Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 28 C, Illebølle By, Lindelse Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Bente Margit Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 24 K, Nordenbro By, Magleby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kent Klüver Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 12 C, Skiften Ejerlav, Hou Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Birthe Thorsgård Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 686 A m.fl., Marstal, 9 Panthaver: Sig selv Pantsætter: PHH Invest ApS Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 85 m.fl., Nordenbro By, Magleby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Rikke Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 115 D, Søby By, Søby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jette Dovald Jespersen Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 21 F, Simmerbølle By, Simmerbølle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bo Lindegård Larsen Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 58, Tryggelev By, Tryggelev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Birthe Højsgaard Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 59, Tryggelev By, Tryggelev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Birthe Højsgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 24 A, Årslev By, Sønderup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Berdino Holding A/S Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 24 A, Årslev By, Sønderup Panthaver: Roskilde Bank/ Torvet 12/Ringsted Pantsætter: Berdino Holding A/S Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 5 Z, Dalby By, Kirke Helsinge Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Cicillia Johna Schou Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 25 Y, Flakkebjerg By, Flakkebjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bo Gøsta Petersson Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 CQ, Høng By, Finderup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anette Lisbeth Petersen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 12 BI, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kim Larsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 20 X, Løve By, Gierslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lilli Annette Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den

193 STATSTIDENDE 193 Matrikel: 5 FZ, Landsgrav, Slagelse Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Christina Elisabeth Christensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 8 AT, Landsgrav, Slagelse Jorder Panthaver: Max Bank- Slagelse Pantsætter: Møller & Strandet Invest ApS Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 8 AU, Landsgrav, Slagelse Jorder Panthaver: Max Bank- Slagelse Pantsætter: Møller & Strandet Invest ApS Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 B, Næblerød By, Haldagerlille Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Charlotte Verdelin Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 441, Slagelse Bygrunde Panthaver: Danske Bank A/S- Kbh.K Pantsætter: Carl Eigil Kai Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 263 AÆ, Slagelse Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Maria Bergsten Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 426, Slagelse Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Kasper Rimmer Bahn Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 55 MB, Slagelse Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ahmet Turkoglu Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 14 m.fl., Sæby By, Sæby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Morten Thers Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 G, Tornemark By, Fyrendal Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Monica Vestervig Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 G, Tornemark By, Fyrendal Panthaver: Danske Bank/Holmens Kanal 2-12/Kbh. K Pantsætter: Monica Vestervig Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 5 CT, Drøsselbjerg By, Drøsselbjerg Panthaver: A/S Arbejdernes Landsbank Pantsætter: Jan Larsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 MX, Fuglebjerg By, Fuglebjerg Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Benny Carstensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 4 BY, Gørlev By, Gørlev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Søren Meisner Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 10 AG, Havrebjerg By, Havrebjerg Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Béatrice Hanna Wittlinger Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 AK, Kelstrup By, Kirke Stillinge Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mie Sussi Hansen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 AK, Kelstrup By, Kirke Stillinge Panthaver: Alm. Brand Bank/Midtermolen-Kbh.Ø. Pantsætter: Mie Sussi Hansen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 46 C, Kirke Helsinge By, Kirke Helsinge Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Bente Hein Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 11 LB, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Carsten Pilkær Thomsen for 75% Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 11 LB, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Carsten Pilkær Thomsen for 75% Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 13 A, Kvislemark By, Kvislemark Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Inga Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den

194 STATSTIDENDE 194 Matrikel: 5 FY, Landsgrav, Slagelse Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lone Olesen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 4 N, Ll. Kongsmark By, Kirke Stillinge Panthaver: Jyske Bank/Vestergade-Silkeborg Pantsætter: Niels Peter Rosenkvist Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 A m.fl., Ollerup By, Sorterup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Søren Greve Larsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 C, Sandved By, Hårslev Panthaver: Haarslev Sparekasse,Tornemark,Sandved Pantsætter: Mette Falkenbrink Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 AQ, Slagelse Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Meliha Tarhan Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 24 BV, Slagelse Markjorder Panthaver: Nykredit Bank-Kbh.V Pantsætter: Henrik Kokholm Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 25 BK, Slagelse Markjorder Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Mørck Invest 1 Aps Cvr.Nr Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 257 N, Slagelse Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anita Koborg Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 55 DQ, Slagelse Markjorder Panthaver: Sparekassen Sjælland-Holbæk Pantsætter: Charlotte Køster Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 55 KD, Slagelse Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Thomas Hasselstrøm Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 7 Æ, Slagelse Markjorder Panthaver: Sparekassen spartrelleborg Pantsætter: Jette Munkø Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 BO, St. Kongsmark By, Kirke Stillinge Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jens Martin Hansen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 29 A, Tornemark By, Fyrendal Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Niels Klemmensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 29 A, Tornemark By, Fyrendal Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Niels Klemmensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 C, Tyvelse By, Sorterup Panthaver: Nordea Bank Danmark/ Slagelse Pantsætter: Jens Vilhelm Christensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 24 B, Vinstrup By, Tystrup Panthaver: Næstved Kommune Pantsætter: Vivi Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 BB, Karsholte By, Tersløse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Per Hovmand Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 20 G, Niløse By, Niløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jens Guttorm Jensen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 BM, Ruds-Vedby By, Ruds-Vedby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jesper Baltzer Larsen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 DM, Ruds-Vedby By, Ruds-Vedby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Eva Bülow Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 5 ET m.fl., Stenlille By, Stenlille Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Berit Vibeke Kjær Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 18 DS, Tersløse By, Tersløse Panthaver: Nordea Bank

195 STATSTIDENDE 195 Danmark Pantsætter: Heidi Hansen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 19 G, Tersløse By, Tersløse Panthaver: Roskilde Bank/ Algade 14/Roskilde Pantsætter: Jesper Adrian Jensen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 2 P, Lynge-Eskilstrup By, Lynge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jan Hjort Lassen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 2 M, Munke Bjergby By, Munke Bjergby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Claus Kroneval Larsen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 10 BV, Pedersborg By, Pedersborg Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mette Mariager Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 10 BV, Pedersborg By, Pedersborg Panthaver: Nordea Bank Danmark Pantsætter: Mette Mariager Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 10 K, Stenlille By, Stenlille Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bettina Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 FA, Stenlille By, Stenlille Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Christina Ertmann Falkenberg Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 39 A, Tersløse By, Tersløse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bjarne Glentvor Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 13 B, Bjælkerup By, St. Heddinge Panthaver: EIK Bank, kbh Ø. Pantsætter: Michael Daniel Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 6 EH, Dalby By, Sdr. Dalby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Bjarne Gottlieb Svensson Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 5 ED, Dalby-Borup By, Sdr. Dalby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Michella Hoppe Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 6 DE, Dalby-Borup By, Sdr. Dalby Panthaver: Faxe Kommune Pantsætter: Ole Haarsløv Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 4 I, Ebbeskov By, Fakse Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/ Kbh Pantsætter: Margit Olsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 165 FG, Fakse By, Fakse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Birgitte Svenningsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 165 FG, Fakse By, Fakse Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Birgitte Svenningsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 15 K, Klippinge By, Magleby-Stevns Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Benny Kenneth Laursen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 14 AQ, Kongsted By, Kongsted Panthaver: Faxe Kommune Pantsætter: Arne Christensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 E, Mariehøj Hgd., Frøslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Valdemar Jensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 Y, Mariehøj Hgd., Frøslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Thomas Dahl Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit

196 STATSTIDENDE 196 S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 4 AL, Dalby-Borup By, Sdr. Dalby Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Carsten Galler Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 4 AL, Dalby-Borup By, Sdr. Dalby Panthaver: ebh bank a/s Pantsætter: Carsten Galler Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 23 Y, Fakse By, Fakse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Martin Frantz Strøyer-Olsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 48 AG, Fakse By, Fakse Panthaver: Arbejdernes Landsbank, Valby Pantsætter: Majbritt Straarup Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 15 FI, Havnelev By, Havnelev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anita Garner Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 41 A, Havnelev By, Havnelev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Winnie Granhøj Avlastenok Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 33 B, Holtug By, Holtug Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ann-Katrin Fonnesbo Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 54 A, Holtug By, Holtug Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ann-Katrin Fonnesbo Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 15 EØ, Kongsted By, Kongsted Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Lars Erik Moth Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 16 BF, Kongsted By, Kongsted Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Remi Lennert Petersen Wideking Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 BO, Ll. Favrby, Hylleholt Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Erik Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 S m.fl., Lyderslev By, Lyderslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Engelbrekt Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 9 BV, Skørpinge By, Havnelev Panthaver: Jyske Bank A/S - Silkeborg Pantsætter: Kristian Jensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 6 E, Vallebo By, Hylleholt Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Marianne Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 6 B, Atterup By, Ø. Egede Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Sandi Maribo Andersen m.fl. Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 2 D, Bonderød By, Alslev Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lennart Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 6 AB, Dalby-Borup By, Sdr. Dalby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lars Erik Klinksgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 6 AB, Dalby-Borup By, Sdr. Dalby Panthaver: Danske Bank Aktieselskab Pantsætter: Lars Erik Klinksgaard Størrelse:

197 STATSTIDENDE 197 S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 178 A, Fakse By, Fakse Panthaver: Ringkjøbing Landbobank A/S Pantsætter: Knud-Erik Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 C m.fl., Gevnø By, Lyderslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mike Maigaard Puge for 7/10 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 2 AL, Hylleholt By, Hylleholt Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Knud Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 AB, Juellinge Hgd., Hellested Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lars Hindsgaul Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 14 FG, Kongsted By, Kongsted Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Palle Gerner Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 15 FB, Kongsted By, Kongsted Panthaver: Alm. Brand Bank- Kbh Pantsætter: Lars Skovby Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 90, Magleby By, Magleby- Stevns Panthaver: Stevns Kommune Pantsætter: Hans Ebbe Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 I, Mariehøj Hgd., Frøslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Malene G. L. Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 114 AY, St. Heddinge Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kristina Pietrowski Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 116 R, St. Heddinge Markjorder Panthaver: Arb.Landsbank-Kongelundsvej/Kastrup Pantsætter: Jesper Schwartz Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 161, St. Heddinge Markjorder Panthaver: Stevns Kommune Pantsætter: Tage Emil Petersen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 162 B, St. Heddinge Markjorder Panthaver: Stevns Kommune Pantsætter: Tage Emil Petersen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 AA m.fl., St. Spjellerup By, Spjellerup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Kai Erik Milo Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 127 AA, Fakse By, Fakse Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Lisbet Midtiby Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 127 AA, Fakse By, Fakse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lisbet Midtiby Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 16 E, Hovby By, Fakse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lene Andersen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 9 D, Karise By, Karise Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Karise Højskole Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 9 HA, Karise By, Karise Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lars Ejner Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit

198 STATSTIDENDE 198 S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 6 AG, Kongsted By, Kongsted Panthaver: Sparekassen Sjælland Pantsætter: IBB Byg A/S Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 9 P, Rønnede By, V. Egede Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Sandra Funch Kristiansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 9 P, Rønnede By, V. Egede Panthaver: Dansk Pantebrevsgaranti ApS Pantsætter: Sandra Funch Kristiansen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 BN, Skørpinge By, Havnelev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Peter Baltz Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 BN, Skørpinge By, Havnelev Panthaver: Danske Bank A/ S, Retail Services Pantsætter: Peter Baltz Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 15 D m.fl., St. Elmue By, Roholte Panthaver: HKL Pantebrevs Invest II ApS Pantsætter: Connie Helletoft Petersen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 7 F, St. Favrby By, Hylleholt Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anne Mette Krøll Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 105 BG, St. Heddinge Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Dennis Ahmetovic Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 109 Z, St. Heddinge Markjorder Panthaver: Nykredit Bank, Driftscenter Privat Pantsætter: Jonna Evy Sonne Vognsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 111 Z, St. Heddinge Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Åse Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 55 AC, St. Heddinge Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sandra Milena Vasquez Rios Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 55 AC, St. Heddinge Markjorder Panthaver: Jyske Bank A/ S, Silkeborg Pantsætter: Sandra Milena Vasquez Rios Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 4 Q, Tågerup By, Alslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Maja Juul Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 BP, Havnelev By, Havnelev Panthaver: Danske Bank, KBH K. Pantsætter: Mona Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 11 FS, Karise By, Karise Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Elin Bennebo Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 11 FS, Karise By, Karise Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Elin Bennebo Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 4 BD, Klippinge By, Magleby-Stevns Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Thomas Christian Kofoed Jensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 14 CÆ, Kongsted By, Kongsted Panthaver: Faxe Kommune Pantsætter: Knud Helge Jensen Størrelse:

199 STATSTIDENDE 199 S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 3 A, Ll. Elmue By, Hylleholt Panthaver: Faxe Kommune Pantsætter: Elsebeth Bang Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 22 BT m.fl., Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Bank-Store Heddinge Pantsætter: Michael Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 7 D, Ll. Torøje By, Smerup Panthaver: Roskilde Bank- Bolig/Depot/Roskilde Pantsætter: Helle Hansen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 25 B, Magleby By, Magleby-Stevns Panthaver: DiBa Bank- Næstved Pantsætter: Torben Brian Jensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 3 AH, Orup By, Roholte Panthaver: Danske Bank A/S - Kbh. K. Pantsætter: Søren Skovby Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 5 P, Rode By, Sdr. Dalby Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Gitte Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 5 P, Rode By, Sdr. Dalby Panthaver: Nykredit Bank A/S, 1780 V Pantsætter: Gitte Petersen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 10 B, Sigerslev By, St. Heddinge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Connie Schou Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 10 B, Sigerslev By, St. Heddinge Panthaver: DiBa Bank- Næstved Pantsætter: Connie Schou Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 44 A, Sigerslev By, St. Heddinge Panthaver: Danske Bank A/S, KBH K. Pantsætter: Vagn Ejler Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 17 A, Skørpinge By, Havnelev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Stine Andersen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 9 CØ, Skørpinge By, Havnelev Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S - Roskilde Pantsætter: Else Thidemann Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 3 F, St. Linde Overdrev, Karise Panthaver: Roskilde Bank A/S - Roskilde Pantsætter: Jeanette Busch Woer Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 102 DC, Fakse By, Fakse Panthaver: Sig selv Pantsætter: P Asger Eggert Hansen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 165 EX, Fakse By, Fakse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 2 K, Fakse By, Fakse Panthaver: Faxe Kommune Pantsætter: Hanne Hvass Markussen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 108 L, Fakse By, Hylleholt Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Danny Ian Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 31 A, Hovby By, Fakse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jeanet Friis Petersen 50% Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 14 CS, Kongsted By, Kongsted Panthaver: Faxe Kommune

200 STATSTIDENDE 200 Pantsætter: Birgit Wind Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 2 BP, Ll. Favrby, Hylleholt Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Allan Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 2 BP, Ll. Favrby, Hylleholt Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Allan Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 7 B, Renge By, St. Heddinge Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kim Bengtsson Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 12 P, Ø. Skerninge By, Ø. Skerninge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gitte Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 6 S, Egeskov By, Kværndrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: André Maurice Rey Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 51 H, Græsholmene, Svendborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ulrik Ranum Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 24 AK, Hesselager By, Hesselager Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ejendomsselskabet Rytterhaven ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 7 CA, Nyby By, Bregninge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Vivi Toftegaard Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 2 Y, Sødinge By, Ringe Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kai Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 20 BL, Sørup, Svendborg Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Vinther & Nielsen Ejendomme ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 22 C, Skovsbo By, Egense Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mohammad Pakzad-Sadigh Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 5 BD, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Kulmann Christiansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 18 M, Skårup By, Skårup Panthaver: Sjællands Boliglån A/S Pantsætter: Kurt Granhøj Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 42 BA, Stenstrup By, Stenstrup Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Ruth Larsen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 22 C, Svendborg Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birthe Olesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 444, Svendborg Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ejendomsselskabet af 3. Marts 1997 Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 2 O, Svendborg Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Felicia Jarlgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 2 O, Svendborg Markjorder Panthaver: Nordea Bank- Svendborg Pantsætter: Felicia Jarlgaard Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 5 I, Vantinge By, Vantinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lone Christoffersen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 50 H, Vejstrup By, Vejstrup, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Ejerforeningen Brudagervej 5A & 5B Pantsætter: Preben Foged Albertsen Størrelse:

201 STATSTIDENDE 201 S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 8 AH, Vindeby By, Bregninge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henriette Pia Jensen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 1 K, Vårø By, Bjerreby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Elin larsen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 18 B, Ballen By, Ø. Skerninge Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Anne Mette Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 1 N, Fjællebro Hgd., Herringe Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Buhr Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 35 P, Gudme By, Gudme Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Jette Friis Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 4 A, Gultved By, Kværndrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ingrid Thue Kramer Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 4 A, Gultved By, Kværndrup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Ingrid Thue Kramer Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 2 E, Gundestrup By, Hundstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gundestrup Mejeri og Bryghus A/S Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 1 Q, Højrup By, Hillerslev Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Henrik Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 1 Q, Højrup By, Hillerslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrik Andersen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 25 A, Havndrup By, Hellerup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anni Samsø Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 25 A, Havndrup By, Hellerup Panthaver: Nordea Bank- Ringe Pantsætter: Anni Samsø Jensen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 46 B, Oure By, Oure Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lory Elsie Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 2 AX, Ravndrup By, Gislev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Svend Erik Møller Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 22 H, Sørup, Svendborg Jorder Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Britta Rønne Carlsen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 43 E, Sørup, Svendborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annette Brøgger Svane Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 22 B m.fl., Skt. Jørgens, Svendborg Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Hans Froholdt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 20 M, Svendborg Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lizzi Voigt Larsen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 36 AI, Svendborg Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Hanne Stautz Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 3 AI, V. Skerninge By, V. Skerninge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Scan-Hide Amba Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 89, V. Skerninge By, V. Skerninge Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Rudi Rusfort

202 STATSTIDENDE 202 Kragh Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 2 CD, Vindeby By, Bregninge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mette Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 100 DN, Ørsø Fjerding, Dronninglund, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Simon Holdensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 4 BD, Dronninglund Hgd., Dronninglund Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Thomas Møller Jepsen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 4 BD, Dronninglund Hgd., Dronninglund Panthaver: Danske Bank-Kbh Pantsætter: Thomas Møller Jepsen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 23 A, Grønhede, Volstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kristian Dam Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 GP, Klokkerholm, Hellevad Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Joakim Juel Baand Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 97 LT, Lyngså By, Albæk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kaj Christensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 97 LT, Lyngså By, Albæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kaj Christensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 81 A, Sæby Bygrunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: OV Invest ApS - cvr.nr Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 12 CF, Sæby Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Brønnum Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 ED, Toftlund, Volstrup Panthaver: Frederikshavn Kommune Pantsætter: Tommy William Simonsen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 101 AQ, Ørsø Fjerding, Dronninglund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thomas Gade Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 69 A m.fl., Ørsø Fjerding, Dronninglund Panthaver: Brønderslev Kommune Pantsætter: Henrik Syndergaard Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 4 Y, Ørum By, Ørum Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Dorthe Mosskov Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 27 X, Ørum Overdrev, Ørum Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anders Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 5 A m.fl., Ørvad Gde., Hørby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hans Madsen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 18 S, Allerup By, Hellevad Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Preben Hansen Christensen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 4 BC, Fløng By, Fløng Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anna-Mette Munkholm Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 6 CZ, Fløng By, Fløng Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kathrine Jeanet Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 6 AB, Høje Taastrup By, Høje Taastrup, lejl./anpart nr. 74 Panthaver: Spar Pantebrevsinvest A/S Pantsætter: Morten Feilberg Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 7 K, Høje Taastrup By, Rønnevang, lejl./anpart nr. 163 Panthaver: Realkredit Danmark

203 STATSTIDENDE 203 Pantsætter: Christina Maria Juul Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 7 K, Høje Taastrup By, Rønnevang, lejl./anpart nr. 163 Panthaver: AVP-Finans Taastrup ApS Pantsætter: Christina Maria Juul Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 10 G, Høje Taastrup By, Taastrup Nykirke, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Cramer & Boll Invest I/S Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 10 G, Høje Taastrup By, Taastrup Nykirke, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Cramer & Boll Invest I/S Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 16 PM, Ishøj By, Ishøj Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Muhammad Amin m.fl. Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 1 DB, Kallerup Gdr., Hedehusene Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Bettina Schotte Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 20 O, Reerslev By, Reerslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Maria Lea Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 9 AA, Reerslev By, Reerslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tannie Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 15 AF, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Blå Kors Kristlig Afholdsfor F DK Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 22 U, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S, Skovlunde Pantsætter: Dainius Grigaliunas Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 6 AS, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke, lejl./anpart nr. 12 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jørgen Højen Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 11 OF, Tranegilde By, Ishøj Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Selver öztürk Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 4 AÆ, Tranegilde By, Ishøj, lejl./anpart nr. 12 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Kathrine Edsberg Lauridsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 4 AÆ, Tranegilde By, Ishøj, lejl./anpart nr. 12 Panthaver: Nordea Bank-Taastrup Pantsætter: Kathrine Edsberg Lauridsen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 4 AÆ, Tranegilde By, Ishøj, lejl./anpart nr. 27 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Sema Baran m.fl. Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 4 AÆ, Tranegilde By, Ishøj, lejl./anpart nr. 27 Panthaver: Nordea Bank - Ishøj Pantsætter: Sema Baran m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 4 AÆ, Tranegilde By, Ishøj, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Helle Birch Frandsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 4 AÆ, Tranegilde By, Ishøj, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Nordea Bank-Hundige Pantsætter: Helle Birch Frandsen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 4 AÆ, Tranegilde By, Ishøj, lejl./anpart nr. 45 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Esra Baran Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 4 AÆ, Tranegilde By, Ishøj, lejl./anpart nr. 45 Panthaver: Nordea Bank - Ishøj Pantsætter: Esra Baran Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den

204 STATSTIDENDE 204 Matrikel: 5 HL m.fl., Tranegilde By, Ishøj, lejl./anpart nr. 118 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Steen Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 5 HL m.fl., Tranegilde By, Ishøj, lejl./anpart nr. 118 Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Steen Jensen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 6 CM m.fl., Tranegilde By, Ishøj, lejl./anpart nr. 30 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Anne Lise Olsen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 42 E, Østerild By, Østerild Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inger Sunesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 1 U m.fl., Dollerup By, Sjørring Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Erling Futtrup Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 21 G, Frøstrup By, Tømmerby Panthaver: Spk Thy- Thisted Pantsætter: Helle Vendelbo Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 37 AC, Hørdum By, Hørdum Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Marianne Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 37 AC, Hørdum By, Hørdum Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Marianne Madsen Størrelse: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 12 Z, Snedsted By, Snedsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tina Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 12 DÆ, Thisted Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lejerbo,Thisted Afd Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 47 DK, Tingstrup By, Thisted Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Karlo Sekkelund Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 23 F, V. Agger By, Agger Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Kurt Wissendorf Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 27 EE, Vorupør, Hundborg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jimmy Breinhild Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 Q m.fl., Øby By, Viskum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Anders Bent Andersen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 BK, Ørum By, Ørum Panthaver: Arb.Landsbank-Viborg Pantsætter: Kjeld Thidemann Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 AØ, Gl. Asmild By, Asmild Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Susanne Brøndum Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 18 B, Kvols By, Kvols Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 T, Løgstrup By, Fiskbæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lene Dyreborg Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 10 AY, Løvel By, Løvel Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Maria Mølgård Olsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 AT, Møldrup By, Roum Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Arne Leegaard Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 7 FØ, Overlund By, Asmild Panthaver: Handelsbanken-Viborg Pantsætter: Joan Daubjerg Bjerrekær Størrelse:

205 STATSTIDENDE 205 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 16 O, Roum By, Roum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Dyhrholm Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 21 A m.fl., Roum By, Roum Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Rikke Stautz Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 7 AE, Skals By, Skals Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Rikke Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 E m.fl., Velds By, Ørum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Anders Bent Andersen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 5 D m.fl., Velds By, Ørum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Anders Bent Andersen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 326 A, Viborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: Handelsbanken, Herning Pantsætter: Viborg Motionscenter Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 6 E, Viborg Bygrunde, lejl./ anpart nr. 10 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kirsten Hostrup Dige Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 221 AD, Viborg Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Bodil Gaarsdal Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 227 CK, Viborg Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anne Grete Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 227 CK, Viborg Markjorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Anne Grete Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 424 I, Viborg Markjorder Panthaver: Handelsbanken-Viborg Pantsætter: Rikke Thinggaard Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 446 Æ, Viborg Markjorder Panthaver: Nordea Bank Danmark AS/ Pantsætter: Frank Normann Jacobsen Busk Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 446 Æ, Viborg Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Frank Normann Jacobsen Busk Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 475 AØ, Viborg Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Charlotte Kramer Rosborg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 486 H, Viborg Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Britt Mortensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 502 AZ, Viborg Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Rikke May Kristthorsson Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 502 AZ, Viborg Markjorder Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Rikke May Kristthorsson Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 502 EN, Viborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Malte Nørskov Thy Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 7 DC, Bogø By, Bogø Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anne Marie Jouper Johansen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 23 C, Busemarke By, Magleby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Per Boe Andersen

206 STATSTIDENDE 206 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 163 O, Hegnede, Stege Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søren Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 7 AA, Køng By, Køng Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Bjarnason Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 2 N, Lendemarke, Stege Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Merete Dansted Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 8 B m.fl., Neble, Stege Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Erik Viktor Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 6 A, Ny Borre By, Borre Panthaver: Vordingborg Kommune Pantsætter: Rita Moosmann Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 15 E, Ore, Vordingborg Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Vibeke Koefoed Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 34 S, Ore, Vordingborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Erik Emil Rosenstrøm Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1 EA, Skyttemarken, Kalvehave Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorte Bruun Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 82 B m.fl., Stege Bygrunde Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Ove Henry E Dideriksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 46 F, Stege Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jette Fruergaard Holst Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 9 AL, Vordingborg Markjorder Panthaver: Max Bank- Vordingborg Pantsætter: Marianne Nielsen Størrelse: Byret - Skøder og lignende S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 78 BB, Åby By, Åby Beliggende: Fasanvej 16 Sælger: Tommy Frank m.fl. Køber: Helle Rossel Bols og Christian Bols Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 18 FN, Ø. Sundby, Aalborg Jorder Beliggende: Ahornvej 21 Sælger: Per Thygesen m.fl. Køber: Flemming Nielsen og Elisabeth Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 21 HH, Ø. Sundby, Aalborg Jorder Beliggende: Eckersbergsvej 8 Sælger: Børge Vilstrup Kruse Køber: Murerfirmaet Engparken Aalestrup ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1096, Aalborg Bygrunde Beliggende: Istedgade 23 Sælger: Andelsboligforeningen Istedgade 23 Køber: Torben Nielsen Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1142 Q, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 15 Beliggende: Dybbølgade 6, 2 TV Sælger: Mette Nielsen Køber: Svend Erik Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 348 E, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Vesterbro 20 Sælger: Flemming Bonde Jakobsen Køber: Elsebeth Brix Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den

207 STATSTIDENDE 207 Matrikel: 904 A, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Nørregade 32, 1 Sælger: Annemarie Bang Nielsen Køber: Lindhart & Knudsen ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 BN, Albæk Hgd., Suldrup Beliggende: Bustedvej 15 Sælger: Mona Winther Køber: Børge Villy Winther Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 13 K, Byrsted By, Veggerby Beliggende: Byrstedvej 32 Sælger: SST Management ApS Køber: Eigil Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 12 CZ, Gandrup By, Ø. Hassing Beliggende: Østervang 61 Sælger: Karin Lassen m.fl. Køber: Marianne Nielsen og Henrik Hald Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 27 DN, Hals By, Hals Beliggende: Skovsgårdsvej 36 Sælger: F.J. Byg Invest ApS Køber: Panorama Huse A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 AB, Leere By, Svenstrup Beliggende: Stenbukken 14 Sælger: Boka Holding A/S Køber: Ejendomsselskabet Hestehaven 21, og Odense A/ S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 BN, Lindholm By, Lindholm Beliggende: Vangen 29 Sælger: Jens Kurt E Christensen Køber: Brita Lee Christensen og Steen Lee Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 GC, Melsted By, Sulsted Beliggende: Stråtaget 111 Sælger: Fjerritslev Bank A/S Køber: Cityhuse ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 GH, Melsted By, Sulsted Beliggende: Stråtaget 123 Sælger: Fjerritslev Bank A/S Køber: Cityhuse ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 DP, Nørresundby Markjorder Beliggende: Korsagervej 3A Sælger: Svend Pedersen Køber: Tommy Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 BB, Nr Tranders, Aalborg Jorder Beliggende: Rebildparken 68 Sælger: Jesper Pedersen Køber: Oliver Eliasen og Paulina Mpangala Sigurdson Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 10 A, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Hadsundvej 86B, ST TH Sælger: Eva Overgaard Bjørn m.fl. Køber: Lars Abildtoft Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 CO, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Beliggende: Enghavevej 53 Sælger: Egon Johannes N Nedergaard Køber: Asta Nedergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 CO, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Beliggende: Enghavevej 53 Sælger: Asta Nedergaard Køber: Jens Ove Eriksen og Tina Lundkær Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 DX, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Beliggende: Enghavevej 53 Sælger: Egon Johannes N Nedergaard Køber: Asta Nedergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 DX, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Beliggende: Enghavevej 53 Sælger: Asta Nedergaard Køber: Jens Ove Eriksen og Tina Lundkær Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 15 EØ, Støvring By, Buderup, lejl./anpart nr. 10 Beliggende: Stadion Alle 12, ST TV Sælger: Jens Klitgaard Kristensen Køber: Anæus Johan Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 DA, Vildmosegård, Mou Beliggende: Birkesøvej 2 Sælger: Lars Tim Jespersen m.fl. Køber: Mariann Kjelds og Jan Nør Skriver Købesum: 0 Ejd.værdi:

208 STATSTIDENDE 208 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 X, Vodskov By, Hammer Beliggende: Vodskovvej 10 Sælger: Per Andersen Køber: Sambyg A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 BY, Vodskov By, Hammer Beliggende: Vodskovvej 55A Sælger: Dagmar Margrethe Roelsgaard Køber: Kirvin Keith Jeppesen og Marianne Jeppesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 61 U, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Holbergsgade 20, 1 TV Sælger: Lars Christiansen Køber: Rene Helmuth Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 20 K, Frejlev By, Frejlev Beliggende: Nibevej 325A Sælger: Phu Ly Huynh m.fl. Køber: Judy Lindskow Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 59 AF, Hals By, Hals Beliggende: Engvej 16 Sælger: Niels Christian Houmann Køber: Anette Bach Houmann og Michael Houmann Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 65 BZ, Hals By, Hals Beliggende: Sydvestvej 5 Sælger: Birgith Guldborg Andersen Køber: Ketty Aagensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 14 AG, Klarup By, Klarup Beliggende: Sneppevej 4 Sælger: Thomas Husfeldt Køber: Jens-Christian Kragh Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 37 CB, Lindholm By, Lindholm, lejl./anpart nr. 20 Beliggende: Julius Posselts Vej 1D, 2 Sælger: Elf Nørresundby A/S Køber: Lis Carlsen og Christian Flemming Carlsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 37 CB, Lindholm By, Lindholm, lejl./anpart nr. 47 Beliggende: Julius Posselts Vej 1D, 5 Sælger: Elf Nørresundby A/S Køber: Tove Iversen og Børge Iversen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 Ø, Mariendal, Aalborg Jorder, lejl./anpart nr. 189 Beliggende: Revlingbakken 105, 1 TV Sælger: Knud Sørensen Køber: Lise Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 GT, Melsted By, Sulsted Beliggende: Tagskægget 74 Sælger: EBH Bank A/S Køber: Anders Moosdorf Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 GV, Melsted By, Sulsted Beliggende: Tagskægget 72 Sælger: EBH Bank A/S Køber: Anders Moosdorf Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 210 AS, Nørresundby Bygrunde Beliggende: Dronningensgade 39 Sælger: Rasmus Beissenherz Lanng m.fl. Køber: Helle Nygaard og Nigel Peter Mander Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 95 F m.fl., Nørresundby Bygrunde, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Lindholmsvej 6, KL Sælger: Kurt Sørensen Køber: Boet efter Kurt Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 95 F m.fl., Nørresundby Bygrunde, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Lindholmsvej 6, KL Sælger: Boet efter Kurt Sørensen Køber: Per Rosenkjær Høygaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 I, Nr Tranders, Aalborg Jorder Beliggende: Lemvigvej 72 Sælger: Elena Bozhevolnaya m.fl. Køber: Marianne Næsby Soltani Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 22 CU, Nr Tranders, Aalborg Jorder Beliggende: Ølandvej 5 Sælger: Torben Lerche Køber: Hanne Lerche Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 14 DM, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Beliggende: Midgården 65 Sælger: Helle Margrethe Larsen m.fl. Køber: Natalia Luczak og Adam Luczak Købesum: 0 Ejd.værdi:

209 STATSTIDENDE 209 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 CB, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Beliggende: Enghavevej 33 Sælger: Johnny Larsen m.fl. Køber: Hanne Lerche Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 MB, Støvring By, Buderup, lejl./anpart nr. 11 Beliggende: Grangårdsvej 14, 1 TV Sælger: Jette Strauss Nielsen m.fl. Køber: Helle Susanne Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 119 K m.fl., Ulsted By, Ulsted Beliggende: Drøvten 26 Sælger: Simon Boas Dahl Køber: Djessi Slaaving Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 40 EO, V. Hassing By, V. Hassing Beliggende: Nordbyvej 19 Sælger: Hals Kommune Køber: KEC Ejendomme ApS Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 4 AG, Klemensker Beliggende: Sct Klemensgade 10 Sælger: Johnny Fagerlund Køber: Troels Emil Nørding Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 49 A m.fl., Klemensker Beliggende: Aarsballe By 2 Sælger: Jens Koefoed Køber: Kim Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 87 GN, Klemensker Beliggende: Sct Klemensgade 10 Sælger: Johnny Fagerlund Køber: Troels Emil Nørding Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 19 C, Povlsker Beliggende: Kærvej 3 Sælger: Kirstin Brandt Blomgren Køber: Jan G. G. Hansen og Nina Bak Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 17 A, Rønne Markjorder Beliggende: Frydenlundsvej 7 Sælger: boet eft. Arne Christian Hansen m.fl. Køber: Erik Skov Hansen og Keld Skov Hansen m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 17 A, Rønne Markjorder Beliggende: Frydenlundsvej 7 Sælger: boet eft. Arne Christian Hansen m.fl. Køber: Gitte Rønne Lykkegaard og Jesper Lykkegaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 67 A m.fl., Vestermarie Beliggende: Tingstedvejen 9 Sælger: Jens Koefoed Køber: Kim Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 277 C, Esbjerg Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Finlandsgade 38, ST TV Sælger: Thomas Wolf Køber: Birthe Bendixen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 PL, Gammelby, Esbjerg Jorder Beliggende: Stavangervej 22 Sælger: Esbjerg Kommune Køber: Winnie Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 12 AI, Gjesing By, Bryndum Beliggende: Solglimts Alle 9 Sælger: Jens Kristian Nielsen Køber: Gudrun Mathilde Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 12 AI, Gjesing By, Bryndum Beliggende: Solglimts Alle 9 Sælger: Gudrun Mathilde Nielsen Køber: Stinna Cederquist Jeppesen og Dennis Mikael Sari Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 IN, Gjesing By, Bryndum Beliggende: Grønlandsparken 110D Sælger: Hanne Elly Sylvia Rasmussen Køber: Keld Rasmussen ½ Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 8 FE, Gjesing By, Bryndum Beliggende: Bævervej 14 Sælger: John Gry Køber: Ludmila Gry ½ Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 11 AÆ, Jerne, Esbjerg Jorder Beliggende: Lykkegårdsvej 40 Sælger: Boet efter Kurt Nielsen Køber: AL Invest Esbjerg ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den

210 STATSTIDENDE 210 Matrikel: 4 F, Kokspang By, Hostrup Beliggende: Kokspangvej 39 Sælger: Johnny Bakkensen Køber: Lolita Jakobsen og Brian Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 OX, Kvaglund, Esbjerg Jorder Beliggende: Kastanielunden 24 Sælger: Irma Holt Birkedal Køber: Ismet Topbas og Emine Topbas Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 B m.fl., Kærsing Gde., Bryndum, 6+7 Beliggende: x Sælger: Esbjerg Kommune Køber: Ejendomssel. af 7. januar 2008 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 5 P m.fl., Kærsing Gde., Bryndum, 5 Beliggende: x Sælger: Esbjerg Kommune Køber: Ejendomssel. af 7. januar 2008 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 6, Kærsing Gde., Bryndum, 8 Beliggende: x Sælger: Esbjerg Kommune Køber: Ejendomssel. af 7. januar 2008 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 386, Odden By, Nordby Beliggende: Dagmarsvej 3 Sælger: Vera Bodil Aarøe Køber: Lise Sørensen og Anders Toft Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 4 D m.fl., Oksvang, Esbjerg Jorder, 2 Beliggende: Andrupvej 79 Sælger: Steffen Ellegaard Køber: Gunnar Rask Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 9 H, Nes - Eysturoy Beliggende: x Sælger: Runavíkar kommuna Køber: Aslaug Olsen f og Oddfinnur Olsen f Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 159 B, Porkeri Beliggende: x Sælger: Josvein Hovgaard Køber: Jákup Bech f Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 30 K, Søldarfjørður Beliggende: x Sælger: Rasmus Magnussen f Køber: Runavíkar kommuna Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 519 AA, Skála Beliggende: x Sælger: Sunfríð Johansen f m.fl. Køber: Runavíkar kommuna Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 12 H, Skálavík Beliggende: x Sælger: Skálavíkar kommuna Køber: Rasmus Rasmussen f Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 221 B, Vágur Beliggende: x Sælger: sp/f Suðursmíð (a-tal ) Køber: sp/f Alvi Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 221 B, Vágur Beliggende: x Sælger: Framtíðin Køber: sp/f Alvi (v-tal ) Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 290 D, Vágur Beliggende: x Sælger: Jógvan Martin Absalonsen Køber: sp/f Vágs Skipasmiðja Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Føroyum den Matrikel: 498 C, Vágur Beliggende: z Sælger: Katrina Heinesen f Køber: Sigmundur Mikkelsen f Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 15 C, Sdr. Broby By, Sdr. Broby Beliggende: Søndervej 36 Sælger: Hans Morten Fog-Petersen m.fl. Køber: Henrik Guttesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 23 EF, Svanninge By, Svanninge Beliggende: P.U.Bruuns Vej 1 Sælger: Jette Nielsen Køber: Henrik Andersen og karen Buch-Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 4 V, Østerby By, Svanninge Beliggende: Klintholmvej 1 Sælger: Boet efter Søren Bonde Pedersen Køber: Boet efter Søren Bonde Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 4 V, Østerby By, Svanninge Beliggende: Klintholmvej 1 Sælger: Boet efter Søren Bonde Pedersen Køber: Simon Hammer Peder-

211 STATSTIDENDE 211 sen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 4 CK, Faaborg Markjorder, 1, lejl./anpart nr. 10 Beliggende: Brahesmindeparken 25 Sælger: Tine Paustian Hansen m.fl. Køber: Claus Thorbjørn Clausen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 10 Ø, Horne By, Horne Beliggende: Møllebakken 3 Sælger: Jan Blom Simonsen Køber: Christina Wagner Jørgensen og Carsten Lindegaard Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 29 B, V. Åby By, V. Åby Beliggende: Rolighedsvej 11 Sælger: John Erik Christiansen Køber: Bente Steengaard Kruse og Ole Borup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 25 AP, V. Hæsinge By, V. Hæsinge, ½ Beliggende: Rolighedsvej 2 Sælger: Steen Knudsen m.fl. Køber: Bente Harkes Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 29 E, V. Hæsinge By, V. Hæsinge, ½ Beliggende: Birkevej 33 Sælger: Maj-Britt Jæger Winkler m.fl. Køber: Michael L. Winkler Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 1 H m.fl., Bjørumslet, Vindblæs Beliggende: Bjørumsletvej 42 Sælger: Hans Nørgaard Køber: Doris Busk Nørgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 241 Æ m.fl., Løgstør Bygrunde Beliggende: Østergade 14 Sælger: Kurt Andersen Køber: Peter Hansen og Linda Hjertoft Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 11 AD, Ranum By, Ranum Beliggende: Rønnevej 8 Sælger: Skjold Hansen Køber: Gudrun Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 11 AD, Ranum By, Ranum Beliggende: Rønnevej 8 Sælger: Gudrun Hansen Køber: Henrik Madsen og Jytte Goldschmidt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 7 BG, Ranum By, Ranum, ½ Beliggende: Vesterled 20 Sælger: Michael Sørensen Køber: Tina Kristiansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 13 M, V. Torup By, V. Torup Beliggende: Møllestræde 1 Sælger: Flemming Pedersbæk Køber: Henrik Frank Røge Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 5 AK, Rønbjerg By, Ranum Beliggende: Livøvej 103 Sælger: Inge Fogh Carstensen m.fl. Køber: Erik Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 11 K, Gøttrup By, Gøttrup Beliggende: Koldborgvej Sælger: Jagtholm ApS Køber: Finn Bak Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 8 AL, Hjortdal By, Hjortdal, ½ Beliggende: Toftendamsvej 14 Sælger: Karla Brander Køber: Anders Georg Brander og Karen Lisbeth Brander m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 8 AL, Hjortdal By, Hjortdal, ½ Beliggende: Toftendamsvej 14 Sælger: Boet efter Andreas Brander Køber: Karla Brander Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 8 EE, Overlade By, Overlade Beliggende: Mosevang 12 Sælger: Lone Dahl Madsen Køber: Niels Jørn Støvring Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 NÆ, Børkop By, Gauerslund, 2 Beliggende: Møllegade 1A Sælger: Insefa Aps. Køber: Jeanette Aeng Sulstad Larsen og Rune Ege Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 9 IR, Børkop By, Gauerslund Beliggende: B. Berthelsensvej 145 Sælger: Børkop Kommune Køber: Gitte Hauge og Søren Hauge Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Fredericia den

212 STATSTIDENDE 212 Matrikel: 1 m.fl., Brøndsted By, Gauerslund Beliggende: Fruetoften 17 Sælger: Marianne Ladegaard Andersen Køber: Gert Kring Lykke- Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 10 K, Bredstrup By, Bredstrup Beliggende: Skolesvinget 8 Sælger: Heidi Nierostek Madsen Køber: Kjeld Madsen for 1/2 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 LE m.fl., Erritsø By, Erritsø, 3 Beliggende: Snoghøj Landevej 81 Sælger: Fredericia Kommune Køber: HK Midt (75%) og Metal Lillebælt (25%) Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 457 C, Fredericia Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Nørre Voldgade 62, ST TV Sælger: Peter Lesemann Køber: Ehsan Kavousi Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 260 A m.fl., Fredericia Kobbeljorder Beliggende: Bredstrupvej 2 Sælger: Jørgen Bang- Møller Køber: Lassen & Møller A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 E, Fredericia Private Ejendomsjorder Beliggende: Ansgarsvej 36 Sælger: Michael Jensen Guldborg m.fl. Køber: Gitte Stylsvig Lorenzen og Jesper Kring Mortensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 30 G, Fredericia Private Ejendomsjorder Beliggende: Grundtvigsvej 14 Sælger: Claus Nielsen Køber: Ejendomsselskabet Futte Aps. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 46 D, Gårslev By, Gårslev Beliggende: Gårslev Østergade 21 Sælger: Lykke Sæderup Køber: Flemming Allermand Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 6 AU, Skærbæk By, Taulov Beliggende: Ellipsen 8 Sælger: Palle Juhl Brixen Køber: Kari Widding Lien og Per Nicolai Sehested Kjærgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 7 AO, Skærbæk By, Taulov Beliggende: Årøvænget 14 Sælger: Birgitte Friis Jensen Køber: Henning Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 19 CK, Smidstrup By, Smidstrup Beliggende: Frisenborgvænget 4 Sælger: Børkop Kommune Køber: Bent Møller Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 6 G m.fl., Brejning By, Gauerslund Beliggende: Vandværksvej 35 Sælger: Jan Georg Glanz Køber: Susanne Marker Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 57 BQ, Fredericia Private Ejendomsjorder Beliggende: Hannerup Engvej 43 Sælger: Poul Erik Eyvind Jensen Køber: Anne Kristensen og Jens Aamand Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 57 DG, Fredericia Private Ejendomsjorder Beliggende: Hannerup Engvej 43 Sælger: Poul Erik Eyvind Jensen Køber: Anne Kristensen og Jens Aamand Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 8 H, Mørkholt By, Gårslev Beliggende: Fælledvej 2 Sælger: Skifteretsattest Køber: Kirsten Richter Weigelt og Karin Richter Vilhelmsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 14 E m.fl., Velling By, Smidstrup Beliggende: Vellingvej 69 Sælger: Steen Digmann Due Køber: Birgit Digmann Due på halvdelen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 9 L m.fl., Dørken By, Thyregod Beliggende: Øster Dørkenvej 13 Sælger: Øster Dørken Plantage Aps Køber: Mariendal Invest Aps Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 14 DX, Give By, Give Beliggende: Hyldevang 210 Sælger: Tove Thisgård m.fl. Køber: Lene Sejrup Rübner-Petersen og Leif Rübner-

213 STATSTIDENDE 213 Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 14 G, Stenderup By, Ansager Beliggende: Egebjerg Landevej 26 Sælger: Niels Christian Larsen m.fl. Køber: Niels Christian Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 S, Thyregod By, Thyregod Beliggende: Grønningen 4A Sælger: Laurs Anders Christensen Køber: Niels Kristian Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 E m.fl., Dørken By, Thyregod Beliggende: Øster Dørkenvej 3 Sælger: Brian Spang Jørgensen Køber: Thomas Knudsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 8 A m.fl., Gadbjerg By, Gadbjerg Beliggende: Klausholmvej 7 Sælger: Jørgen Jørgensen Køber: Inge Lund og Jørgen Schou Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 16 CY, Give By, Give, lejl./ anpart nr. 2 Beliggende: Hospitalsgade 24B Sælger: Allan Eskildsen Køber: Elly Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 BN, Refstrup Hgd., Gadbjerg Beliggende: Refshaven 77 Sælger: Holger Heldbo Køber: Henny Sostack Hardt og John Hardt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 126 AS, Birkerød By, Bistrup Beliggende: Munkerisparken 33 Sælger: Boet efter Carl Johan Kirstein Køber: Johnna Kirstein Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 DU, Bistrup By, Bistrup Beliggende: Slåenbakken 27 Sælger: Lars Christian Nielsen Køber: Thomas Nielsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 6 AM, Bistrup By, Bistrup Beliggende: Bistrupvej 88 Sælger: Kirsten Høpner Harder Køber: Claus Jenstrup Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 AED, Nivågård, Karlebo Beliggende: Gammel Strandvej 46E Sælger: Ole Christian Schmidt Køber: Hanne Beck Bentsen og Jørgen Kurt Bentsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 YI, Nivågård, Karlebo Beliggende: Blålersvej 82 Sælger: Lene Kloch m.fl. Køber: Jakob Frederiksen og Cecilia Enomoto Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 AK m.fl., Rungsted By, Rungsted, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Frihedsvej 5 Sælger: Louise Kamman Riising m.fl. Køber: Trine Kornerup Jensen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 113 D, Usserød By, Hørsholm Beliggende: Stampevej 13 Sælger: Vibeke Schou van Zaane Køber: Lene Kloch og Niels Peter KLoch Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 NI, Vallerød By, Hørsholm Beliggende: Slotsbakken 222 Sælger: Tine Pinholt m.fl. Køber: Bente Vibe Chanet Grundtvig og Jørgen Kim Grundtvig Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 207, Gabøl, Nustrup Beliggende: Møllevej 9 Sælger: Laila Stark m.fl. Køber: Laila Stark og Alette Houmann Dyhrfjeld Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 267, Haderslev, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Pladsgade 1B Sælger: Vivi Schack Jørgensen Køber: Ellen Petersen Holm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 338, Haderslev, del Beliggende: Bispegade 6 Sælger: Rikke Trærup Johansen m.fl. Køber: Carl Gustav Johansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 4028, Haderslev Beliggende: Rosenbakken 2 Sælger: Svend Åge Jørgensen Køber: Henrik Damgaard Johnsen og Linda Sandbjerg Johnsen Købesum: 0 Ejd.værdi:

214 STATSTIDENDE 214 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 4417, Haderslev Beliggende: Rosenbakken 62 Sælger: Margrethe Hammersholt Roune Køber: Hans Olling Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 347, Halk Ejerlav, Halk Beliggende: Tværbjerg 2 Sælger: Erik Vilstrup Lorensen m.fl. Køber: Jørgen Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 503, Over Jerstal, Vedsted, ½ Beliggende: Vinkelvej 9 Sælger: Patricia Molyneux-Child Køber: Rory W.H. Allingham Molyneux-Child Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1677, Sdr. Otting Under Haderslev Beliggende: Kroghs Kobbel 77 Sælger: Oluf Jørgensen Petersen Køber: Anne Marie Weir Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 19 BA, Vandling, Starup Beliggende: Langelandsvej 141 Sælger: Haderslev Kommune Køber: Jan Rasmussen og Connie Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1010, Vojens Ejerlav, Vojens Beliggende: Søndergade 71 Sælger: Kianush Hosseinpour Raudsari m.fl. Køber: Kirsten Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 2121, Vojens Ejerlav, Vojens Beliggende: Runebakken 46 Sælger: Verner Petersen Køber: Maja Cathrine Hansen og Henrik Callesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 499, Øsby Ejerlav, Øsby Beliggende: Øsby Stadionvej 75 Sælger: Haderslev Kommune Køber: Marianne Rasmussen og Henrik Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 19 m.fl., Fredsted, Gl. Haderslev, 4 Beliggende: Ribevej 1F Sælger: Vojens Kommune Køber: Schøtt & Wehner I/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 161, Høgelund, Vedsted, ½ Beliggende: Bregnehøjvej 12 Sælger: Dorte Evald Køber: Kim Evald Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 149, Hajstrup, Øsby, 2 Beliggende: Færgevej 101 Sælger: Kirsten Elise Hansen m.fl. Køber: Søren K. Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 19, Halk Ejerlav, Halk, ½ Beliggende: Bukholmvej 43 Sælger: Kim Evald Køber: Dorte Evald Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 79, Hjerndrup Ejerlav, Hjerndrup Beliggende: Bruhnsmindevej 3 Sælger: Frede Wennemose Buss Køber: Vejstruprød Busimport ApS, Cvr nr og Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 639, Marstrup, Hoptrup Beliggende: Knokbjerg 75 Sælger: Kim Allan Schøtt Køber: Kresten Hjelm Christensen og Søren Hjelm Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 346 D, Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup Beliggende: Banckesvej 16 Sælger: Andelsboligforeningen Af 1955 m.fl. Køber: Majbritt Sebelius og Kennet Vesthammer Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 12 TÆ, Hesselbjerg By, Blistrup Beliggende: Anders Nielsens Vej 6A Sælger: Pernille Berg m.fl. Køber: Anne Bergmann Bielefeldt og Henrik Brunton Bielefeldt Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 3 I, Strand-Esbønderup By, Græsted Beliggende: Tinkerup Strandvej 53 Sælger: Kjeld Kristian Kaltoft Køber: Kirsten Chvojka Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsinge den Matrikel: 3 S, Udsholt By, Blistrup Beliggende: Døse-Ager 6 Sælger: Christoffer Egelund Køber: Magnus Blak og Miriam Stawicki Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 3 L, Freerslev By, Nr. Herlev Beliggende: Roskildevej 80 Sælger: Anne Mette Andersen 50%

215 STATSTIDENDE 215 m.fl. Køber: Kristian Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 13 K, Gadevang-Huse, Nødebo Beliggende: Hjortekæret 2 Sælger: Thomas Feldborg Lohse Køber: Lone Mejner Blauenfeldt og Lars Kartholm Blauenfeldt Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 275 M, Hillerød Overdrev Beliggende: Smedievej 141 Sælger: Tina Nielsen m.fl. Køber: Rikke Hjort Agger og Martin Knudsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 62 AA, Hillerød Overdrev Beliggende: Grønskiftet 5 Sælger: Berit Franck Jensen Køber: Thomas Jensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 BK, Jordhøj By, Slangerup Beliggende: Morænevej 38 Sælger: Janus Rosenberg Køber: Anja Gøtø Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 33 AT, Farum By, Farum Beliggende: Højgårdsvej 29 Sælger: Ingrid Marie Lage Køber: Klaus Reinhold Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 16 H, Hillerødsholm, Hillerød Jorder, lejl./anpart nr. 131 Beliggende: Gl. Holmegårdsvej 19, 2 TV Sælger: Finn Bentzen Ivest A/S Køber: Maria Mersebach Bentzen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 4 L, Kollerød By, Lynge Beliggende: Rådhusvej 1 Sælger: Allerød Kommune Køber: Hoffmann Ejendomme A/S Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 6 HR, Lillerød By, Lillerød Beliggende: Pilealle 10 Sælger: Bodil Larsen m.fl. Køber: Freddy Milton Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 BN, Sandviggård, Hillerød Jorder Beliggende: Ved Skovgærdet 31 Sælger: Rasmus Jensen Køber: Mogens Høyrup Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 D, Tulstrup By, Alsønderup Beliggende: Hillerødvej 17 Sælger: Erik Gårde Bækmand Køber: Jan Becker Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 D, Tulstrup By, Alsønderup Beliggende: Hillerødvej 17 Sælger: Jan Becker Køber: Jan Becker Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 4 CG, Tulstrup By, Alsønderup Beliggende: Rosenvej 4 Sælger: Gert Christiansen Køber: boet efter Geert Christiansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 4 CG, Tulstrup By, Alsønderup Beliggende: Rosenvej 4 Sælger: boet efter Geert Christiansen Køber: Tine Stender og Rasmus Aarup Nielsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 7 AN, Vassingerød By, Uggeløse Beliggende: Nøglegårdsvej 2 Sælger: Metallux A/S Køber: Italist v/ Ole Lindebjerg Hansen og CVR. nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 16 Beliggende: Hornfisken 38 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Birthe Bie og Rene Bie Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 17 Beliggende: Hornfisken 36 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Brian Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 19 Beliggende: Hornfisken 32 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Vita Uttrup og Lars Uttrup Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 20 Beliggende: Hornfisken 30 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Connie Faurholt

216 STATSTIDENDE 216 og Jens Løber Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 22 Beliggende: Hornfisken 55 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Margit Madsen og Lars Møller Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 23 Beliggende: Hornfisken 51 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Marianne Jensen og Larsen Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 24 Beliggende: Hornfisken 49 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Marianne Jensen og Lars Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 25 Beliggende: Hornfisken 47 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Rune Setnik og Rikke Setnik Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 27 Beliggende: Hornfisken 43 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Karsten E. Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 28 Beliggende: Hornfisken 41 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Jørgen Haack Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 29 Beliggende: Hornfisken 39 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Birgit Hansen og Jørgen Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Hornfisken 64 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Kjeld Markfoged Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 40 Beliggende: Hornfisken 9 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Christian Jensen og Lene Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 41 Beliggende: Hornfisken 7 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Rene Ørvig Hilstrøm og Phuong Kin Tran Hilstrøm Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 46 Beliggende: Laksen 25 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Inge Sørensen og Tommy Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 47 Beliggende: Laksen 23 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Peter Fejersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 48 Beliggende: Laksen 21 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Tage Nielsen og Lasse Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 49 Beliggende: Laksen 19 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Conny Thorbard og Peder Thorbard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 59 Beliggende: Laksen 60 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Kirsten Andersen og Rikke Elming Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 7 AL m.fl., Åsendrup By, Vrensted, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Hornfisken 58 Sælger: SKN Gruppen A/S Køber: Charlotte K. Lauenborg og Claus Lauenborg Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 64 A, Bagterp By, Skt. Hans Beliggende: Henriksvej 11 Sælger: Ellen Marie Nielsen Køber: boet efter Ellen Marie Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi:

217 STATSTIDENDE 217 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 64 A, Bagterp By, Skt. Hans Beliggende: Henriksvej 11 Sælger: boet efter Ellen Marie Nielsen Køber: Halvorsminde Ungdomsskole Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 6 A, Blæsbjerg, Mosbjerg Beliggende: Tuenvej 385 Sælger: Evald E. Jensen A/S Køber: Klaas Jan Visser Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 44 BL, Lønstrup By, Mårup Beliggende: Kystrenden 24 Sælger: Gunhild Kølby Køber: Line Kølby og Lea Kølby m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 5 CE, Lønstrup By, Mårup Beliggende: Ishavsvej 4 Sælger: Birgitte Mathiasen m.fl. Køber: Peter Andreasen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 TP, Nr. Vrå By, Vrå Beliggende: Stadionvej 15 Sælger: Vraa Kommune Køber: Den selvejende institution Vrå Hallen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 2 AS, Vrensted By, Vrensted Beliggende: Anders Olesens Vej 8 Sælger: Jens Eriksen Drivsholm Køber: Gerda Drivsholm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 14 DU, Hjørring Markjorder Beliggende: Perikumvej 3 Sælger: Hans Henrik Jean Olsen Køber: Per Jean Olsen og Birgit Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 8 A, Snarup By, Rakkeby, 3 Beliggende: Snarupvej 82 Sælger: Tina Christensen Køber: Karsten Hedermann Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 39 GÆ, Tversted By, Tversted Beliggende: høgevej 2 Sælger: Torben Larsen Køber: Gitte Westergaard Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 69 B m.fl., Uggerby By, Uggerby Beliggende: Digetvej 13 Sælger: boet efter Jens Lassen Munk Køber: Kai Munch Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 1 AB, Vellingshøj By, Skt. Olai Beliggende: Anemonevej 18 Sælger: Dorthe Mortensen m.fl. Køber: Camilla Jørgensen og Jimmie Therp Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hjørring den Matrikel: 4 BM, Vellingshøj By, Skt. Olai Beliggende: Klokkeblomstvej 6 Sælger: Anders Petersen Køber: Birgitte Hegaard Højer Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 11 LY, Eskelund By, Brørup Beliggende: Nygade 29 Sælger: Anja Lauridsen m.fl. Køber: Torben Bertel Jepsen og Grethe Ivang Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 3 T, Nr. Holsted By, Holsted Beliggende: Skolegade 4 Sælger: Jytte Bruun Køber: Ena Kvist McLaughlin Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 3 B, V. Torsted, Veerst Beliggende: Ribe-Vejle Landevej Sælger: Bente Jark Jensen Køber: Leif Møller Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 6 DK, Ø. Gesten By, Gesten Beliggende: Villesholmvænget 4 Sælger: Vejen Kommune Køber: Kis Schultz og Peter Schultz Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 8 B m.fl., Ø. Gesten By, Gesten, 2AB Beliggende: Gestenvej 51 Sælger: Villy Nonbo Køber: Peter Gæmelke Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 4 AF, Drostrup By, Læborg Beliggende: Vigårdsvej 30 Sælger: Oxdal Vest A/S Køber: JP- Aviation ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 3 AE, Revsing By, Gesten Beliggende: Ådalen 56 Sælger: JT Ejendomme, Vejle ApS Køber: Finn Heiredal og Anne Heiredal Købesum: 0 Ejd.værdi: 0

218 STATSTIDENDE 218 S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 17 AP, Vejen By, Vejen Beliggende: Bryggergade 10 Sælger: Charlotte Jeppesen Køber: Jan Junker Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 13 OY, Ølsemagle By, Ølsemagle Beliggende: Munkekærgård 21B Sælger: Tina Thygesen m.fl. Køber: Kasper Ville Rasmussen og Trine Doritz-Meusling Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 2 A, Ll. Salby By, Højelse Beliggende: Salbyvej 180 Sælger: Poul Dueholm Nielsen for 4/5 m.fl. Køber: Danedanmark Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 38 B, Sdr. Køge, Køge Jorder, lejl./anpart nr. 105 Beliggende: Boholtevej 13, 2 TH Sælger: Alita Gustafson Jensen m.fl. Køber: Kim Gaba Jensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 5 DH, Ejby By, Ejby Beliggende: Svalevænget 8 Sælger: Skovbo Kommune m.fl. Køber: Jesper B. Nielsen og Tina Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Køge den Matrikel: 8 HI, Hastrup By, Herfølge Beliggende: Digevej 3 Sælger: Jørgen Bødker Køber: Nina Badker Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 16 B, Himlingøje By, Himlingøje Beliggende: Skovbovej 4 Sælger: Emmy Jensen Køber: Jan Toftgaard Hansen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 C, Køge Markjorder Beliggende: Københavnsvej 94 Sælger: Brødrene Dahl A/S Køber: Nordania Finans A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 2 NH, Sdr. Køge, Køge Jorder Beliggende: Skovvænget 41 Sælger: Thora Larsen Køber: Lynge Olsen Holding A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 24 AV, Strøby By, Strøby Beliggende: Nattergalevej 17 Sælger: Ole Flemming Crillesen Køber: Elly Oda Crillesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 5 KH, Strøby By, Strøby Beliggende: Brinkholmvej 3 Sælger: Hans Jørgen Dalsgaard Jensen Køber: Bente Scheye 50% Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 1 AL, Valløby By, Valløby Beliggende: Præsteengen 34 Sælger: EMA Huse Aps cvr.nr Køber: Inge-Lise Olsen og Niels Olsen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 13 M, Aidt By, Aidt Beliggende: Nedergårdsvej 10 Sælger: Niels Peter Juhl Nielsen Køber: MJT Ejendomme Aps Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 14 G, Aidt By, Aidt Beliggende: Kongensbrovej 1 Sælger: Boet efter Tage Gunnar Christiansen Køber: Karen Christiansen for 1/2 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 14 G, Aidt By, Aidt Beliggende: Kongensbrovej 1 Sælger: Karen Margrethe Quist Christiansen Køber: Marianne Stubberup og Kasper Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 14 CU, Almtoft By, Hørup Beliggende: Lucernevænget 9 Sælger: Rosa Maria Casas Queralt Køber: Johnnie Nøhr for 1/2 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 2 A, Fløjgårde, Finderup, 10 Beliggende: Fløjgaarde 3 Sælger: Jens Adler Jensen m.fl. Køber: Axel Hermann Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 2 A, Fløjgårde, Finderup, 1 Beliggende: Fløjgaarde 3 Sælger: Jens Adler Jensen m.fl. Køber: Mette Helberg og Carsten Helberg Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kjellerup den

219 STATSTIDENDE 219 Matrikel: 5 AG, Grønbæk By, Grønbæk Beliggende: Erik Glippingsvej 4 Sælger: Yvonne Farsø m.fl. Køber: Diana Nielsen og Thomas Karup Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 5 AH, Grønbæk By, Grønbæk Beliggende: Erik Glippingsvej Sælger: Yvonne Farsø m.fl. Køber: Diana Nielsen og Thomas Karup Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 2 AN, Hørup By, Hørup Beliggende: Kaj Munks Vej 13 Sælger: Silkeborg Kommune Køber: Lisabeth Sjøgren og Mikael Juul Sjøgren Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 20 CI, Kjellerup By, Hørup Beliggende: Nørregade 14 Sælger: Johnnie Nøhr Køber: Rosa Maria Cases Queralt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 3 K m.fl., Mausing By, Vinderslev Beliggende: Mausing Skolevej 13 Sælger: Boet efter Holger Otto Larsen Køber: Ingrid Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 B m.fl., Nørreåhus, Mammen Beliggende: Korreborgvej 29 Sælger: Bente Nyborg m.fl. Køber: Erik Dalby og Mette Blumensaat Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 6 E, Pederstrup By, Vinderslev Beliggende: Pederstrupvej 75 Sælger: Boet efter Anna Marie Holm Køber: Boet efter Anna Marie Holm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 6 E, Pederstrup By, Vinderslev Beliggende: Pederstrupvej 75 Sælger: Boet efter Anna Marie Holm Køber: Magnusminde v/ Claus Kovdal Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 9 C, Roe By, Grønbæk Beliggende: Gudenåvej 5 Sælger: Jette Glistrup Køber: Kelvin Storm Jensen med 1/2 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 252 E, Korsør Bygrunde Beliggende: Tårnborgvej 58 Sælger: Vedel ApS Køber: Læby Invest ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 168 E, Korsør Markjorder, lejl./anpart nr. 237 Beliggende: Tyreengen 44, 1 TV Sælger: Anne- Marie Sørby Andresen Køber: Charlotte Pedersen og Kim Steen Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Lemvig den Matrikel: 6 B, Ramme Hgd., Ramme Beliggende: Algade 14A Sælger: DT Group A/S Køber: Peter Trankjær og Hans Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Lemvig den Matrikel: 37 EU, Vadskærgård Hgd., Tørring Beliggende: Bellisvej 34 Sælger: Lorentz Vagtborg Køber: Ann Obling Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 4 P, Fuglse By, Fuglse Beliggende: Præstevejen 17 Sælger: Birgitte Nielsen Køber: Birgitte Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 5 B m.fl., Hjelm By, Majbølle Beliggende: Hjelmøvej 4 Sælger: Valborg Johanne Bruhn Køber: Per Bruhn Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 5 B m.fl., Hjelm By, Majbølle Beliggende: Hjelmøvej 4 Sælger: Boet efter Niels Herman Bruhn Køber: Valborg Johanne Bruhn Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 AFX, Rødby Markjorder Beliggende: Digestien 144L Sælger: Åsa Maria Stenquist m.fl. Køber: Understøttelsesfonden for funktionæog rer og arbejdere ansat i Johannes Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 19 BO, Våbensted By, Våbensted Beliggende: Spurvevej 41 Sælger: Willy Christensen Køber: Helga Britha Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den

220 STATSTIDENDE 220 Matrikel: 1 FT, Lungholm Inddæmning, Tågerup Beliggende: Sivsangervej 6 Sælger: Lisbeth Rasmussen m.fl. Køber: Christian Em Jensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 61, Rødby Bygrunde Beliggende: Søndergade 26A Sælger: Mikala Skov m.fl. Køber: Christian Sigurd Peder Verner Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 89 T, Sakskøbing Markjorder Beliggende: Pilevænget 10 Sælger: Henrik Leif Bentsen m.fl. Køber: Helle Lis Jensen og Birger Rasmussen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 28 C, Stokkemarke By, Stokkemarke Beliggende: Vestre Landevej 213 Sælger: Birgitte Lind Køber: Birgitte Lind Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 28 E, Stokkemarke By, Stokkemarke Beliggende: Vestre Landevej 213 Sælger: Birgitte Lind Køber: Birgitte Lind Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 6 D m.fl., Båring By, Asperup Beliggende: Kohavevej 1 Sælger: Claus Lund Hansen Køber: Cornelia Brummer Bebe og Niels Bebe Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 6 D m.fl., Båring By, Asperup Beliggende: Kohavevej 1 Sælger: Claus Lund Hansen Køber: Niels Ørum Edlefsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 8 E, Middelfart Markjorder Beliggende: Brovejen 115 Sælger: Kim Teis Bak Køber: Lone S. Nielsen og Sigmund Rubeksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 8 U, Middelfart Markjorder Beliggende: Brovejen 115 Sælger: Kim Teis Bak Køber: Lone S. Nielsen og Sigmund Rubeksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 6 E m.fl., Blanke By, Rorslev Beliggende: Lavmosevej 1 Sælger: Erik Møller Hansen Køber: Bent Lærche Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 10 B, Gelsted By, Gelsted Beliggende: Hønnerupvej 24 Sælger: Niels Hilmar Christensen m.fl. Køber: Arne Munch Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 9 A, Hygind By, Husby Beliggende: Hygindvej 56 Sælger: Bodelingsoverenskomst Køber: Jan Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 10 GK, Middelfart Markjorder Beliggende: Finlandsvej 43 Sælger: Lene Nielsen m.fl. Køber: Ann Dorte Otkjær Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 87 A, Ejby By, Ejby Beliggende: Industribuen 10 Sælger: Middelfart Kommune Køber: Preben Knudsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 363, Middelfart Bygrunde Beliggende: Nygade 5 Sælger: Duns Ejendomsinvest III ApS Køber: Højen Hus ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 17 A m.fl., Røjle By, Strib- Røjleskov Beliggende: Bøgelundgyden 21 Sælger: Jannie Lomholt m.fl. Køber: Egon Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 6 HU, Skrillinge By, Kauslunde Beliggende: Majsvej 9 Sælger: Ellen Karla Aalykke Jensen Køber: Michael Hem Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 2 AY, Bro By, Brenderup Beliggende: Ternevej 8 Sælger: Annelise Andersen Køber: Mogens Lund og Birgit Lund Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 38 AO, Båring By, Asperup Beliggende: Daadyrvænget 7 Sælger: Helge Larsen Køber: Kirsten

221 STATSTIDENDE 221 Larsen og Hanne Larsen-Bentin Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 24 E, Føns By, Føns Beliggende: Jydekrogen 4 Sælger: Jens Laurits Petersen Køber: Merete Bomann Gregersen og Ove Gregersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 9 M, Rorslev By, Rorslev Beliggende: Margaardvej 102 Sælger: Tina Charlotte Haakansson m.fl. Køber: Susanne Hansen og Martin Pjengaard Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 CX, Byllerup By, Nr. Aaby Beliggende: Åbakken 5 Sælger: Jörg Brüchmann m.fl. Køber: Kjeld Hansen og Birgit Rita Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 68 A, Båring By, Asperup Beliggende: Kystvejen 12A Sælger: VE Holding ApS Køber: Lene Jørgensen og Verner Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 3 G m.fl., Hønnerup By, Gelsted Beliggende: Agerstien 34 Sælger: Skifteretsattest Køber: Boet efter Knud Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 3 G m.fl., Hønnerup By, Gelsted Beliggende: Agerstien 34 Sælger: Boet efter Knud Larsen Køber: Ole Tvedebrink Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 99 B, Harndrup By, Harndrup Beliggende: Åvænget 3 Sælger: Erik Peider Andersen Køber: Carina Persson Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 HD, Hindsgavl, Middelfart Jorder Beliggende: Vesterløkke Alle 11 Sælger: Helle Dorte Sørensen m.fl. Køber: Kirsten Vesterby Fischer Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 15 R, Middelfart Markjorder Beliggende: Gl Banegårdsvej 29 Sælger: Fredericia Havn A/S Køber: Middelfart Kommune Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 39 AC, Nr. Aaby By, Nr. Aaby Beliggende: Rosenvænget 10 Sælger: Britta Hansen m.fl. Køber: John Banke Thorarensen og Jenny Banke Thorarensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 ABT, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Beliggende: Nørre Alle 35B Sælger: Birgitte Larsen m.fl. Køber: Kjestine Lund og Peter Lund Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 ABV, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Beliggende: Nørre Alle 35B Sælger: Birgitte Larsen m.fl. Køber: Kjestine Lund og Peter Lund Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 APL, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Beliggende: Færgegårdvej 75 Sælger: Tine Kold m.fl. Køber: Helle Fog Jacobsen og Jan Morten Lisberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 DB, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Beliggende: Strandvejen 222 Sælger: Børge Jensen Køber: Lissi Schmidt og Henry Schmidt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 23 D, Udby By, Udby Beliggende: Kirkegyden 3 Sælger: Skifteretsattest Køber: Boet efter Jørgen E. Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 23 D, Udby By, Udby Beliggende: Kirkegyden 3 Sælger: Boet efter Jørgen E. Jakobsen Køber: Sune Barbesgaard Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 8 AR, Vejlby By, Vejlby Beliggende: Gemmavej 10 Sælger: Skifteretsattest Køber: Boet efter Boleswaf Gura Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 8 AR, Vejlby By, Vejlby Beliggende: Gemmavej 10 Sælger: Ane Margrete Gura Køber: Hanne Gura og Gert Gura Købesum: 0 Ejd.værdi:

222 STATSTIDENDE 222 S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 5 C, Billesbølle Hgd., Fjelsted Beliggende: Sletterødvej 48 Sælger: Marianne Skov Ditlevsen Køber: Ejnar Kuur Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 42 X, Ejby By, Ejby Beliggende: Holmelundsvej 17 Sælger: Kirsten Svenssen Køber: Kirsten Lund Asmussen og Hardy Sønderbech Asmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 48, Fjellerup By, Fjelsted Beliggende: Skydsbjergvej 1 Sælger: Annelise Christensen Køber: Torben Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 8 Æ, Lunge By, Gelsted Beliggende: Søndergade 117 Sælger: Arne Lund Køber: Aksel Jørgen Kristensen og Conny Lykke Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 188, Middelfart Bygrunde Beliggende: Søndergade 35 Sælger: Boet efter Anders Hornebo Kristensen Køber: Arne Hornebo Kristensen og Birthe Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 188, Middelfart Bygrunde Beliggende: Søndergade 35 Sælger: Anders Hornebo Kristensen Køber: Boet efter Anders Hornebo Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 206, Middelfart Bygrunde Beliggende: Smedegade 27 Sælger: Boet efter Anders Hornebo Kristensen Køber: Arne Hornebo Kristensen og Birthe Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 206, Middelfart Bygrunde Beliggende: Smedegade 27 Sælger: Skifteretsattst Køber: Boet efter Anders Hornebo Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Middelfart den Matrikel: 1 ÆR, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Beliggende: Münstervej 11 Sælger: Ulla Johansen m.fl. Køber: Jan Johansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 HN, Aars By, Aars Beliggende: Industrivej 35 Sælger: Sundolit A/S Køber: Flemming Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 E m.fl., Dollerup By, Fovlum Beliggende: x Sælger: Niels Dalsgaard Sørensen Køber: Randi Brudkilde Frederiksen og Søren Erik Byrjalsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 FM, Dybvad Mølle, Aars Beliggende: Dr. Margrethes Vej 22 Sælger: Heidi Degn m.fl. Køber: Henrik Degn Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 6 N, Gatten By, Flejsborg Beliggende: Golfparken 15 Sælger: Birthe Elisabeth Jørgensen Køber: Palle Stenhøj Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 AV, Gelstrup By, Vokslev Beliggende: Skalhøje 17 Sælger: Nibe Entrepenør og Transport A/S Køber: Christel Andersen og Morten Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 6 AX, Nibe Markjorder Beliggende: Hobrovej 31 Sælger: boet Tove Albrechtsen Køber: Annelise Lange og Helle Schmidt m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 6 AX, Nibe Markjorder Beliggende: Hobrovej 31 Sælger: Annelise Lange m.fl. Køber: Ethel Hansen og Jørgen Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 11 A, Sdr. Havbro, Havbro Beliggende: Annexvej 2 Sælger: Ove Erik Leegaard Pedersen Køber: Jesper Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 17 G m.fl., Skørbæk By, Ejdrup Beliggende: Kærsgårdvej 4 Sælger: Ella Brogaard Kristensen m.fl. Køber: Tanja Bruhn Bakkegaard og Lars Bakkegaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den

223 STATSTIDENDE 223 Matrikel: 17 R, Skivum By, Skivum Beliggende: Skivumvej 64 Sælger: Per Christen Gundorph Køber: Bernhard Joachim Gross Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 AB, Skivum By, Skivum Beliggende: Suldrupvej 3 Sælger: Frede Nielsen Køber: Henrik Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 C, Svoldrup By, Vognsild Beliggende: Svoldrupvej 35 Sælger: Bjarke Hagner Christensen m.fl. Køber: Himmerlands Rådgivnings Center Aps Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 A, V. Hornum By, V. Hornum Beliggende: Hornumbrovej 3 Sælger: Hans Schmidt Køber: Alice Schmidt Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 13 A m.fl., Horreby By, Horreby, ½ Beliggende: Tværvej 3 Sælger: Bjarne Petersen von Würden Køber: Anders Petersen von Würden Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 10 A, Nr. Grimmelstrup By, Nr. Vedby Beliggende: Baunehøjen 7 Sælger: Linda Hansen m.fl. Køber: Yvonne Ina Noachsen og Ole Peter Christiansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 27 ER, Sortsø By, Gundslev Beliggende: Fasanvænget 4 Sælger: Tonny Løvenhardt Madsen Køber: Johnny Løvenhardt Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Mors den Matrikel: 1 A, Ejerslev By, Ejerslev Beliggende: Lyngen 23 Sælger: Anna M. Horsager Køber: Marlene Rohde og Jesper Rohde Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Mors den Matrikel: 40 A, Flade By, Flade Beliggende: Skibstedvej 1 Sælger: Boet efter Ragnhild Haaning Køber: Åge Haaning Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Mors den Matrikel: 40 A, Flade By, Flade Beliggende: Skibstedvej 1 Sælger: Charles Haaning Køber: Boet efter Ragnhild Haaning Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 5 GU, Åderup, Næstved Jorder, lejl./anpart nr. 40 Beliggende: Parkvej 26, 3 TH Sælger: Ebbe Rasmussen Køber: Mikkel Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 5 F, Engelstofte By, Næsby, ½ Beliggende: Tyvelsevej 3 Sælger: Camilla Jensen Køber: Karsten Weihrauch Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 C, Holsted By, Herlufsholm Beliggende: Mejerivej 15 Sælger: Freka Ejendomme A/S Køber: Michael Frandsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 AY, Næstved Markjorder Beliggende: Markstien 2 Sælger: Dorthe Willert Køber: Flemming Løndal Willert Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 90 B, Præstø Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Strandvejen 2, ST TV Sælger: Nordea Pension Danmark Ejendomssel- Køber: Max Elvig Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 E m.fl., Engelstrup By, Everdrup, del Beliggende: Rønnedevej 33 Sælger: Else Olsen Køber: Susanne Skov og Leif Skov Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 DY, Herlufsholm Hgd., Herlufsholm Beliggende: Vinkelvej 2 Sælger: Camilla Ullman Larsen m.fl. Køber: Christina Pernille Skytte Øland og Thomas Øland Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 EH, Holsted By, Herlufsholm Beliggende: Merkurvej 9 Sælger: Boka Holding A/S Køber: Ejendomsselskabet Hestehaven 21, og Odense A/S Købesum: 0 Ejd.værdi:

224 STATSTIDENDE 224 S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 15 CR, Ll. Næstved By, Herlufsholm Beliggende: Brygvej 5 Sælger: Lars Arne Olsen Køber: Thomas Lind og Sabrina Christiansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 192 CY, Næstved Markjorder, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Brandtsgade 24, 2 TH Sælger: Lone Johansen m.fl. Køber: Kristian Johansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 16 CR, Rødovre By, Grøndalslund Beliggende: Mollerupvej 22 Sælger: Bjarne Steen Jensen Køber: Jennie Petersen og Benni Ørskov Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 45 I, Ø. Vedsted By, Ribe Beliggende: Nør-Eng 23 Sælger: Poul Hansen Køber: Joan Beyer og Lars Østergaard Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 4 TK, Mulvad By, Bramming Beliggende: Mulvadparken 52 Sælger: Kira Siegismund Rasmussen m.fl. Køber: Henriette Andersen og Casper Lund Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 19 P, St. Darum By, Darum Beliggende: Vejnavn mangler Sælger: Else Marie Lundgaard Køber: Søren Asger Lundgaard og Peter Lundgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 19 Q, St. Darum By, Darum Beliggende: xxx Sælger: Else Marie Lundgaard Køber: Søren Asger Lundgaard og Peter Lundgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 23 G, St. Darum By, Darum Beliggende: xxx Sælger: Else Marie Lundgaard Køber: Søren Asger Lundgaard og Peter Lundgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 23 U, St. Darum By, Darum Beliggende: xxx Sælger: Else Marie Lundgaard Køber: Søren Asger Lundgaard og Peter Lundgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 235 G, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende: Ole Rømers Vej 11 Sælger: Esbjerg Kommune Køber: Laurids L. Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 423, Ribe Bygrunde Beliggende: Bredeslippe 1 Sælger: Boet efter Aksel Jensen Køber: Jonna Hansen og Poul Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 13 E, St. Darum By, Darum, ½ Beliggende: Videkærvej 11 Sælger: Anne Nørgaard Køber: René Ibsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 67 O, Varming By, Seem Beliggende: Stavnagervej 25 Sælger: Bent Rahr Brammer Køber: Carsten Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Beliggende: Benløseparken 131, ST TV Sælger: Karine Hartmann m.fl. Køber: Cennet Simsek og Yasar Simsek Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 26 BL, Ringsted Markjorder Beliggende: Høm Møllevej 7 Sælger: Inge Würtz Mathiasen Køber: Benni Brinkbæk Saidane Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 B, Troelstrup By, Haslev, 23 Beliggende: Kærsgårdvej 20 Sælger: Søbrandt Ejendomme ApS Køber: Birgit Gundertofte og Steen Beck Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 B, Troelstrup By, Haslev, 25 Beliggende: Kærsgårdsvej 18 Sælger: Søbrandt Ejendomme ApS Køber: Charlotte Nielsen og Torben Due Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 B, Troelstrup By, Haslev, 14 Beliggende: Kærsgårdvej 3 Sælger: Søbrandt Ejendomme ApS Køber: Dorteh Møller og Jess Møller Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringsted den

225 STATSTIDENDE 225 Matrikel: 1 B, Troelstrup By, Haslev, 21 Beliggende: Kærsgårdsvej 22 Sælger: Søbrandt Ejendomme ApS Køber: Mia Møller Nielsen og Jesper Tuborg Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 B, Troelstrup By, Haslev, 27 Beliggende: Kærsgårdvej 16 Sælger: Søbrandt Ejendomme ApS Køber: Tina Christensen og Peter Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 8 A m.fl., Gyrstinge By, Gyrstinge Beliggende: Bondebjergvej 7 Sælger: Leif Eigil Hansen Køber: Ingrid Bech Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 AB, Haslev By, Haslev Beliggende: Jernbanegade 6A Sælger: Niels Bertel Schjøth Essendrop Køber: SF-Invest ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 15 GE m.fl., Klosteret, Ringsted Jorder Beliggende: Volden 64 Sælger: Keneth Mortensen m.fl. Køber: Hans Jessen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 45 CY, Ringsted Markjorder, ½ Beliggende: Nattergalevej 5 Sælger: Lene Marianne Kristiansen Køber: Omar Benyounes Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 B, Troelstrup By, Haslev, 6 Beliggende: Kærsgårdvej 11 Sælger: Projektas A/S m.fl. Køber: Marianne Bruun og Michael Bruun Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 BM m.fl., Hundige By, Kildebrønde, lejl./anpart nr. 46 Beliggende: Grønnegården 557B Sælger: Ekrem Celik m.fl. Køber: Hamide Yaliniz Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 12 GY, Jyllinge By, Jyllinge Beliggende: Marsvej 14 Sælger: Henrik Petersen Køber: Boet efter Henrik Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 12 GY, Jyllinge By, Jyllinge Beliggende: Marsvej 14 Sælger: Boet efter Henrik Petersen Køber: Claes Fenst og Hanne Tvenge Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 34 T, Jyllinge By, Jyllinge Beliggende: Kringlevej 36 Sælger: Mogens Brassov Køber: Per Monberg Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 12 MM, Kildebrønde By, Kildebrønde Beliggende: Lundager 9 Sælger: Karin Kudsk Køber: Heidi Zimmermann og Olav Brusen Barsøe Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 GD, Osted By, Osted Beliggende: Agertoften 20 Sælger: Annette Wass Nielsen m.fl. Køber: Nicolai D. Heindorff Frederiksen og Lonnie Holm Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 845, Roskilde Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Asylgade 1C Sælger: Lars Thorup Tonø Køber: Roskilde Møbelcentraum A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6, Skalstrup By, Snoldelev Beliggende: Skalstrupvej 2 Sælger: Lizzi Jorsød Køber: Søren Kofoed Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 KX, Solrød By, Solrød Beliggende: Hyldebærhaven 3 Sælger: Jonna Scholdann Jensen m.fl. Køber: Hanne Boel-Kjær og Anders Boel-Kjær Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 19 CS, Solrød By, Solrød Beliggende: Søndre Kildetoften 5 Sælger: Boet efter Stig Miller Køber: Kirsten Sigrid Miller Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 15 BF, Tune By, Tune Beliggende: Lyrestien 13 Sælger: Martin Stasiak m.fl. Køber: Anja Vinther Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den

226 STATSTIDENDE 226 Matrikel: 20 DÆ, Vestermarken, Roskilde Jorder Beliggende: Østervang 68 Sælger: skifteretsattest Køber: Boet efter Knud Stribolt Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 677 L, Marstal Beliggende: Hvidtfeldtsgade 16 Sælger: Birgit Almind m. 1/2 Køber: Anne-Mette Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 24 K, Nordenbro By, Magleby Beliggende: Vildrosevej 13 Sælger: Ulla Nielsen Køber: Kent Klüver og Gitte Wallentin Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 362 A, Rudkøbing Bygrunde Beliggende: Brogade 3 Sælger: Den Danske Stat Køber: Freja Ejendomme A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 12 C, Skiften Ejerlav, Hou Beliggende: Østergade 86 Sælger: Boet efter Birthe Thorgaard Køber: Asger Thorgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 58, Tryggelev By, Tryggelev Beliggende: Tryggelev 53 Sælger: Heine Kjærsgaard Køber: Birthe Mathilde Høj og Jørgen Edvard Knudsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 59, Tryggelev By, Tryggelev Beliggende: Tryggelev 53 Sælger: Heine Kjærsgaard Køber: Birthe Mathilde Høj og Jørgen Edvard Knudsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 5 Z, Dalby By, Kirke Helsinge Beliggende: Falkevej 17 Sælger: John Kolding Pedersen Køber: Cicillia Johna Schou og Michael Peter Schou Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 5 EI, Drøsselbjerg By, Drøsselbjerg Beliggende: Athenesvej 8 Sælger: Lars Peder Nielsen Køber: Anja Nielsen Guldving Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 20 BU, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Beliggende: Fasanvej 16 Sælger: Boet efter Valdemar Hillerup Jensen Køber: Astrid Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 20 BU, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Beliggende: Fasanvej 16 Sælger: Astrid Jensen Køber: Karen Hillerup Jensen for 30% og Bodil Hillerup Stærmose for 30% m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 8 GL, Landsgrav, Slagelse Jorder Beliggende: Margrethevej 10 Sælger: Helle Margrethe Erichsen m.fl. Køber: Nihal Tozan og Mustafa Tozan Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 3 EF, Slagelse Markjorder, 1 Beliggende: Kongstedsvej 4 Sælger: Westervig Byg Aps Køber: Fjerring A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 426, Slagelse Markjorder Beliggende: Skælskørvej 17 Sælger: Lene Pedersen m.fl. Køber: Kasper Rimmer Bahn og Janni Bønnelykke Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 112 X, Bjerge By, Svallerup, anp Beliggende: Fredskovvej Vest 13 Sælger: Jørgen Andersen Køber: Lis Mathorne Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 5 CT, Drøsselbjerg By, Drøsselbjerg, anp Beliggende: Lunavej 6 Sælger: boet efter Johnna Laursen Rasmussen Køber: boet efter Johnna Laursen Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 5 CT, Drøsselbjerg By, Drøsselbjerg Beliggende: Lunavej 6 Sælger: boet efter Johnna Laursen Rasmussen m.fl. Køber: Jan Larsen og Annette Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 AK, Kelstrup By, Kirke Stillinge Beliggende: Strandvangen 5 Sælger: Holger Peter Christian Jensen m.fl. Køber: Boet efter Holger P.C.Jensen og v/lene Jensen og Jytte Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi:

227 STATSTIDENDE 227 S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 AK, Kelstrup By, Kirke Stillinge Beliggende: Strandvangen 5 Sælger: Boet efter Holger P.C.Jensen Køber: Mie Sussi Hansen og Jacob Steen Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 I, Løve By, Gierslev Beliggende: Knudstrupvej 2 Sælger: Annette Christensen m.fl. Køber: Carina Petersen og Kevin Enager Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 4 G, Ovtved By, Sæby Beliggende: Ougtvedvej 26 Sælger: Marion Lundquist Køber: Kirsten Bech Sall Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 CB, Sørbymagle By, Sørbymagle Beliggende: Egebjergvej 43 Sælger: Ronald og Bettina Gudnason Køber: Pernille Laura Seneka Jensen og Frank Holme Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 29 A, Tornemark By, Fyrendal Beliggende: Møllevej 18 Sælger: Anker Iversen Køber: Elly Margrethe Iversen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 29 A, Tornemark By, Fyrendal Beliggende: Møllevej 18 Sælger: Boet efter Anker Iversen Køber: Niels Klemmensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 10 BV, Pedersborg By, Pedersborg Beliggende: Gravenstensvej 6 Sælger: boet efter Vagn Nielsen Køber: Grete Ruth Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 10 BV, Pedersborg By, Pedersborg Beliggende: Gravenstensvej 6 Sælger: Grete Ruth Nielsen Køber: Mette Mariager og Robert Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 FE, Stenlille By, Stenlille Beliggende: Pilevej 7 Sælger: Gunnar Immanuel Hansen Køber: Anders Falkenberg Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 123 A, Sorø Markjorder Beliggende: Rådhusvej 4 Sælger: Specialarbejderforbundet I Danmark m.fl. Køber: Den selv. Byggevirksomhed for Sorø og Boligselskabet af 1942 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 5 ED, Dalby-Borup By, Sdr. Dalby Beliggende: Højleddet 4 Sælger: Dina Wulf-Jensen m.fl. Køber: Michella Hoppe og Marc Ørskov Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 12 A, Tågerup By, Alslev Beliggende: Tågerupvej 5 Sælger: Hans Rønlev m.fl. Køber: Anna Louise Manly og Thomas Volmer Larsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 20 A m.fl., Hellested By, Hellested Beliggende: Leret 9 Sælger: Ejler Ivan Jensen Køber: Jørgen Teglgaard Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 3 N, Klippinge By, Magleby-Stevns Beliggende: Kastanievej 1 Sælger: Kalle Mathiesen Køber: Martin Kristensen og Kia Reedtz Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 9 C, St. Spjellerup By, Spjellerup Beliggende: Skuderupvej 2B Sælger: Anne-Marie Nielsen for 1 % Køber: ApS KBUS 8 nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 5 BI, Dalby-Borup By, Sdr. Dalby Beliggende: Rødhøjvej 7 Sælger: Yrsa Andersen Køber: Anders Collin Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 5 BI, Dalby-Borup By, Sdr. Dalby Beliggende: Rødhøjvej 7 Sælger: Skifteretsattest Køber: Yrsa Marie Andersen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den

228 STATSTIDENDE 228 Matrikel: 8 O, Strandhoved By, Hylleholt Beliggende: Fyrrestien 4 Sælger: Karen Margrethe Guldberg Køber: Ejvind Guldberg Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 103 BE, Fakse By, Fakse Beliggende: Rådhusvej 55A Sælger: K 2 Byg Aps i likvidation Køber: Karl-Ernst Petersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 6 G m.fl., Havnelev By, Havnelev Beliggende: Mindehøjvej 5 Sælger: Lars Andersen ApS Køber: Carl Skou Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 22 BT m.fl., Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Lodsvej 15, ST Sælger: Morten Kaj Schrøder Køber: Michael Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 55 AC, St. Heddinge Markjorder Beliggende: Lipkesvej 14 Sælger: Skifteretsattest Køber: Boet efter Lars Bøje Marrild Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 55 AC, St. Heddinge Markjorder Beliggende: Lipkesvej 14 Sælger: Boet efter Lars Bøje Marrild Olsen Køber: Sandra Milena Vasquez Rios og Jesper Kjær Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 11 FS, Karise By, Karise Beliggende: Ingersvej 8 Sælger: U9BO Huse A/S cvr Køber: Elin Bennebo Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 13 A, Leestrup By, Kongsted Beliggende: Leestrup Skovvej 15 Sælger: Hanne Green m.fl. Køber: Robert Green og Dorthe Brorson Green Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 2 BP, Ll. Favrby, Hylleholt Beliggende: Tjørnevej 2 Sælger: Ketty Lenora Pedersen Køber: Allan Pedersen og Line Busch- Jensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 4 B, Lyderslev By, Lyderslev Beliggende: Lyderslev Bygade 14 Sælger: Holger Olsen Køber: Dennis Creutzberg Jensen og Pia Skaarup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 106 C, St. Heddinge Markjorder Beliggende: Frøslevvej 4 Sælger: Børge Ejbæk Jensen Køber: Connie Ingeborg Gyta Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 106 H, St. Heddinge Markjorder Beliggende: Frøslevvej 4 Sælger: Børge Ejbæk Jensen m.fl. Køber: Connie Ingeborg Gyta Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 8 A, Espe By, Espe Beliggende: Holmevej 5 Sælger: Morten Hansen Køber: Lars Jacobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 11 AY, Gudme By, Gudme Beliggende: Søndergade 24 Sælger: Mette Poynton m.fl. Køber: Anne-Mette Oldelund Pedersen og Michael Nydam Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 4 O, Kværndrup By, Kværndrup, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Rødhøjsvej 3B Sælger: Jens Hammelbo Køber: Bente Elsborg og Flemming Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 12 O, Rynkeby By, Ringe Beliggende: Rynkebyvej 9 B Sælger: Vibeke Vestergaard Jørgensen Køber: Bjarne Skov Holding ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 8 AS, Ryslinge By, Ryslinge Beliggende: Kildegaardsvej 14 Sælger: Jette Pia Beyer m. 1/2 Køber: Anne Lene Hage Købesum: 0 Ejd.værdi:

229 STATSTIDENDE 229 S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 20 CN, Sørup, Svendborg Jorder Beliggende: Kristian Erslevs Vej 8 Sælger: Jacob Steen Rasmussen Køber: Ingrid Stegemeier og Torben madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 1 H, Snarup By, Krarup Beliggende: Snarupvejen 40 Sælger: Rene Ascot Køber: Martin Stein Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 26 T, Stenstrup By, Stenstrup Beliggende: Pilegårdsvej 32 Sælger: Åse Bogetoft Christensen Køber: Henrik Freitag Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 9 AU, Tved By, Tved Beliggende: Trappehavevej 8 Sælger: Susanne Lene Pudselykke Lærke Køber: Claus Lærke Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 5 I, Vantinge By, Vantinge Beliggende: Ruevejen 9 Sælger: Anne-Marie Nielsen Køber: Lone Christoffersen Broholm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 3 AB, Vindeby By, Bregninge Beliggende: Syrenvej 27 Sælger: Rie Luth med 1/4 Køber: Christian Luth Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 9 A m.fl., Kirkeby By, Kirkeby Beliggende: Gemalvej 17 Sælger: Kim Jørgensen Køber: Svendborg Kommune Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 12 B, Ollerup By, Ollerup Beliggende: Svendborgvej 11 Sælger: Aksel Østbjerg Køber: Kristian Trabjerg Sejersen og Louise Juul Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 12 L, Ollerup By, Ollerup Beliggende: Svendborgvej 11 Sælger: Aksel Østbjerg Køber: Kristian Trabjerg Sejersen og Louise Juul Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 3 BD, Sørup, Svendborg Jorder Beliggende: Ryttervej 49 Sælger: Crecea A/S Køber: Ejendomsselskabet Erantis ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 575, Svendborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Brogade 2B, 1 Sælger: Den selvejende almene bolig- m.fl. Køber: Hotel Ærø I/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 575, Svendborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Brogade 2B, ST Sælger: Den selvejende almene bolig- m.fl. Køber: Hotel Ærø I/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 575, Svendborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: Brogade 2B, 1 Sælger: Den selvejende almene bolig- m.fl. Køber: Hotel Ærø I/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 577 D, Svendborg Bygrunde Beliggende: Sankt Peder Stræde 5A Sælger: Den Selvejende almene boligorganisa- m.fl. Køber: Hotel Ærø I/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 578 G, Svendborg Bygrunde Beliggende: Brogade 8A Sælger: Den selvejende almene boligorganisa- m.fl. Køber: Hotel Ærø I/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 190 Z, Svendborg Markjorder Beliggende: Fruerstuevej 100 Sælger: Jim Boye Rasmussen Køber: Tonny Larsen og Poul Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 274 Q, Svendborg Markjorder, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Myrehøjvej 29A, ST 2 Sælger: Den selvejende almene boligm.fl. Køber: Svendborgsund Marina I/ S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 37 G, Svendborg Markjorder Beliggende: Fruerstuevej 22A Sælger: Den selvejende almene bolig- m.fl. Køber: Hotel Ærø I/S Købesum: 0 Ejd.værdi:

230 STATSTIDENDE 230 S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 100 DN, Ørsø Fjerding, Dronninglund, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Irisvej 7A Sælger: Valborg Karoline H Jensen Køber: Boet efter Valborg Karoline H Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 100 DN, Ørsø Fjerding, Dronninglund, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Irisvej 7A Sælger: Boet efter Valborg Karoline H Jensen Køber: Simon Holdensen og Ebba Vestergaard Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 9 BR, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Beliggende: Tennisskoven 10 Sælger: Brønderslev kommune Køber: Trine Brix Thy og Jesper Thy Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 9 CA, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Beliggende: Tennisskoven 30 Sælger: Brønderslev kommune Køber: Trine Mosbech Jensen og Steen Karlsen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 15 G m.fl., Nr. Voerså By, Albæk Beliggende: Østkystvejen 336 Sælger: Aase Bjerring Kristensen Køber: Ole B. Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 3 AH, Ørum Overdrev, Ørum Beliggende: Jakobsgade 9 Sælger: Maiken Lassen m.fl. Køber: Lene Vivi Jensen og Johannes Hove Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 8 DA m.fl., Agersted Fjerding, Voer Beliggende: Ravnholtvej 3 Sælger: Henrik Hovalt Nielsen Køber: Henrik Skovgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 12 CK, Den Sydlige Del, Hørby Beliggende: Hjørringvej 118 Sælger: Meta Christensen Køber: Gitte Brüning Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 12 P, Den Sydlige Del, Hørby Beliggende: Hjørringvej 118 Sælger: Meta Christensen Køber: Gitte Brüning Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 43 D, Sæby Markjorder Beliggende: Sdr Ringvej 1 Sælger: Boet efter Poul Evald Simonsen Køber: Grethe Tonsgaard Simonsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 6 AB, Høje Taastrup By, Høje Taastrup, lejl./anpart nr. 74 Beliggende: Leen A 5, 3 2 Sælger: Jeppe Thing Sørensen m.fl. Køber: Morten Feilberg og Frida Johanne Bloch Sixhøi Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 6 AQ, Høje Taastrup By, Høje Taastrup, lejl./anpart nr. 66 Beliggende: Spaden B 2, 1 3 Sælger: Anne-Marie Vestergaard m.fl. Køber: Christophe Delrive Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 7 K, Høje Taastrup By, Rønnevang, lejl./anpart nr. 163 Beliggende: Lindebo 27, Sælger: Inge Henriksen Køber: Boet efter Inge Elisabeth Henriksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 7 K, Høje Taastrup By, Rønnevang, lejl./anpart nr. 163 Beliggende: Lindebo 27, Sælger: Boet efter Inge Henriksen Køber: Christina Maria Juul Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 9 AA, Reerslev By, Reerslev Beliggende: Alvedgårdsvej 2 Sælger: Ida Bodholdt m.fl. Køber: Tannie Nielsen og Johannes Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 14 EX, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke Beliggende: Dorphs Alle 56 Sælger: Linda Gutfeld m.fl. Køber: Linda Falck Gutfeld Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 5 HL m.fl., Tranegilde By, Ishøj, lejl./anpart nr. 118 Beliggende: Gildbrovej 53, Sælger: Susan Sahlgren Køber: Steen Jensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den

231 STATSTIDENDE 231 Matrikel: 37 AC, Hørdum By, Hørdum Beliggende: Borgergade 30 Sælger: Helle Pinderup Mikkelsen m.fl. Køber: Marianne Madsen og Søren Korsgaard Skaarup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 59 A m.fl., Lund By, Lild Beliggende: Senåvej 31, A Sælger: Lasse Christensen Køber: Natur Development A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 22 AB, Refs By, Hurup Beliggende: Parcelvej 15 Sælger: Skifteretsattest som adkomst Køber: Arving.i boet efter Asger Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 22 AB, Refs By, Hurup Beliggende: Parcelvej 15 Sælger: Arving.i boet efter Asger Kristensen Køber: Chistina Jensen og Erik Kjærgaard Janerka Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 12 Z, Snedsted By, Snedsted Beliggende: Vandhøjvej 18 Sælger: Wiliam Blæsbjerg m.fl. Køber: Tina Pedersen og Erik Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 871 A, Thisted Bygrunde Beliggende: Baunevej 15 Sælger: Ernst Larsen Køber: Jørn Mogensen og Marianne Grønlund Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 100 K, Thisted Markjorder Beliggende: Australiavænget 100 Sælger: Lina Stage Jensen Køber: Karlo Sekkelund og Asta Hyldahl Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 47 DK, Tingstrup By, Thisted Beliggende: Tingstrupvej 78 Sælger: Lina Stage Jensen Køber: Karlo Sekkelund og Asta Hyldahl Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 28 A, V. Vandet By, V. Vandet Beliggende: Egshvilevej 14 Sælger: Boer efter Jørn Leo Øhlenschlæger Køber: Birte-Marie Le Fevre Øhlenschlæger Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 14 B, Vestervig By, Vestervig Beliggende: Klostergade 36 Sælger: Den Danske Stat m.fl. Køber: Freje Ejendomme A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 27 EE, Vorupør, Hundborg Beliggende: Mølgaardsvej 24 Sælger: Grethe Frandsen Køber: Jimmy Breinhild og Vivian Breinhild Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Thisted den Matrikel: 27 N, Vorupør, Hundborg Beliggende: Mølgaardsvej 100 Sælger: Grethe Frandsen fsv. ½ m.fl. Køber: Jimmy Breinhild fsv. ½ og Vivian Breinhild Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 2 H m.fl., Fløjgårde, Finderup Beliggende: Fallevej 33C Sælger: Jens Adler Jensen m.fl. Køber: Axel Hermann Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 2 H m.fl., Fløjgårde, Finderup, 1 Beliggende: Fallevej 33C Sælger: Jens Adler Jensen m.fl. Køber: Mette Helberg og Carsten Helberg Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 18 B, Kvols By, Kvols Beliggende: Virksundvej 34 Sælger: Jacob Kidmose og Helle Kidmose Køber: Lars Nielsen og Jane Betina Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 17 m.fl., Neder Hammershøj By, Hammershøj Beliggende: Vorningvej 41 Sælger: Henrik Nielsen Køber: Helle Verner Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 20 A, V. Børsting By, Vroue Beliggende: Trevadvej 15 Sælger: Jane D. Jepsen og Søren M. Feddern Køber: Kim Kejser og Heidi Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 11 V, Vammen By, Vammen Beliggende: Norupvej 20 Sælger: Holger Møller Køber: Boet efter Holger Møller Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den

232 STATSTIDENDE 232 Matrikel: 11 V, Vammen By, Vammen Beliggende: Norupvej 20 Sælger: Boet efter Holger Møller Køber: Niels Martin Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 6 K, Viborg Bygrunde Beliggende: Gl Skivevej 3A Sælger: Thorsten Andersen Køber: Michael Antonsen for halvdelen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 560 ØH, Viborg Markjorder Beliggende: Hedeskrænten 54 Sælger: Connie Christensen m.fl. Køber: Malene List og Jonathan Mark Preece Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 27 D, Vroue By, Vroue Beliggende: Amstrupvej 8 Sælger: Maja Diget Jensen Køber: Søren Lindekilde Bjerg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 9 AY, Bakkebølle, Vordingborg Jorder Beliggende: Blåbærvej 7 Sælger: Ole Vistisen Køber: Bodil Vistisen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 23 C, Busemarke By, Magleby Beliggende: Søndre Landevej 106 Sælger: Susanne Hinrichsen m.fl. Køber: Per Boe Andersen og Pia Elmgaard Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1 A m.fl., Tøvelde, Stege Jorder Beliggende: Søndersognsvej 71 Sælger: Steen Ovesen Køber: Jennifer Lynn Keef og Levino Enoch Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1, Vordingborg Bygrunde Beliggende: Algade 9B Sælger: Boet efter Poul Nielsen Køber: Annelise Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1, Vordingborg Bygrunde Beliggende: Algade 9B Sælger: Boet efter Poul Nielsen Køber: Inger Harriet Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: Personbogen - Apotekerlån S Anmeldt den Låntager: Jette Havbo Kristensen, Følvigvej 4, 7870 Roslev Oplysninger om lånet: Beløb: Personbogen - Ejerpantebreve, Pantebreve og Skadesløsbreve i løsøre S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Lisbeth Vammen Abildskov, Iller Byvej 34, 8643 Ans By Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Driftsselskabet Af ApS, Gammel Kongevej 99, 4 TV, 1850 Frederiksberg C Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Fysiocenter Århus ApS, Frijsenborgvej 5, 8240 Risskov Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Kenneth Høiberg, Præstebro 3, 4130 Viby Sjælland Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Niels Jørgen Edel Høy, Oehlenschlægersgade 15B, 2, 4200 Slagelse Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: J Petersen Sportsforr Frhavn ApS, Danmarksgade 28, 9900 Frederikshavn Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Klaus Holst Jensen, Skårup Vestergade 21, 5881 Skårup Fyn Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Henrik Krog Jensen, Vesterlundvej 7, 1, 8600 Silkeborg Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den

233 STATSTIDENDE 233 Pantsætter: Jgh Finans ApS, Egeskovvej 21, 3490 Kvistgård Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Preben Eriksen ApS, Sognegårdsvej 26, 8620 Kjellerup Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Restaurant Køllesgaard I/ S, Ny Strandvej 21, 3050 Humlebæk Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Tryk Team Svendborg A/ S, Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Bech & Martens A/S, Dalgårdsvej 1C, 8220 Brabrand Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Byggros A/S, Springstrup 11, 4300 Holbæk Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Bøllingtoft A/S, Holkebjergvej 54, 5250 Odense SV Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Grundbyg ApS, Kobækvej 6, 4230 Skælskør Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Invita Køkkencenter Viborg A/S, Lundborgvej 4, 8800 Viborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Kai Døssing V Karsten Reinhard ApS, Næstvedvej 109, 4760 Vordingborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Lykkegaarden Øko ApS, Århusvej 23, 8963 Auning Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Malerfirmaet Wils ApS, Rigensgade 28, KL TV, 1316 København K Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Nygaard Cosmetic A/S, Nordre Industrivej 2, 6270 Tønder Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Scanaviation A/S, Amager Landevej 147B, 2770 Kastrup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Vvs Comfort, Den Jydske Smed ApS, Trehøjevej 15, 7200 Grindsted Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Brøndums Bageri ApS, Sunds Hovedgade 73, 7451 Sunds Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: C B Byg & Montage V C M Bech, Bjørupgade 10, 4800 Nykøbing F Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Bent Christensen, Ulkebøldam 2, 6400 Sønderborg Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Peter Kildehøj Dahl, Vestermarken 3, 8260 Viby J Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Moshi Moshi ApS, Dag Hammarskjölds A 34, 2100 København Ø Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Henrik Verner Schmidt, Peter Holms Vej 20, 3 1, 2450 København SV Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Hanne Thomsen, Rosenvængets Sidea 7, 3, 2100 København Ø Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den

234 STATSTIDENDE 234 Pantsætter: Vestsalling Entreprenørforretning, Agertoften 30, 7860 Spøttrup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Aqua West ApS, Sønder Savstrupvej 20A, 7500 Holstebro Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Arkitektfirma Jens Hedegaard ApS, Tinghusgade 24, 1 TV, 5700 Svendborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Composit Danmark A/S, Værkstedsvej 26, 5500 Middelfart Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Danbolig Odense A/S, Dalumvej 3, 5250 Odense SV Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Franck & Vindum Svineprod. I/S, Pederstrupvej 30, 8620 Kjellerup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Golf Experten A/S, Oddervej 174, 8270 Højbjerg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Grenaa Slagtehus I/S, Tempovej 18, 8500 Grenaa Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Harley-Davidson Aalborg ApS, Hjørringvej 205, 9400 Nørresundby Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: I S Vestergaard V R & J.Jensen, Ingstrupvej 10, 9480 Løkken Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Ik Transport A/S, Vang Mark 38A, 9380 Vestbjerg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: J.P. Byg & Service ApS, Dambækvej 5, 4800 Nykøbing F Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Henrik Krog Jensen, Vesterlundvej 7, 1, 8600 Silkeborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Peter Ricco Jæger, Nygade 10, 3 TH, 9700 Brønderslev Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Klh Have & Anlæg ApS, Ovnsbjergvej 1, 4700 Næstved Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Mito Group Cph A/S, Vesterbrogade 124 B, 1620 København V Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Jens Christian Nielsen, Jernbanegade 7, ST, 8620 Kjellerup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Phoenixdesignaid A/S, Marsvej 28, 1, 8900 Randers Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Porse A/S, Smallegade 2, 2, 2000 Frederiksberg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Q8 Hvide Sande ApS, Nørregade 16, 6960 Hvide Sande Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: John Schou, Møllegade 27, 6430 Nordborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Skan Bowling A/S, Søtoften 12, 8660 Skanderborg Pant: Beløb: Dkk

235 STATSTIDENDE 235 S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Vigen Lamelbunde ApS, Hamletsvej 5, 7480 Vildbjerg Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Annette Ambrosen, Bystrædet 24A, ST, 2610 Rødovre Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Chanette Vestergr Christensen, Mosebakken 14, 4760 Vordingborg Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Claus Funch Hansen ApS, Glentevej 12, 8800 Viborg Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Dan-Lock A/S, Industrivej 10, 3540 Lynge Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Lambert Hingstman, Mosegårdsvej 14, 6893 Hemmet Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Johnny Jonassen, Harevænget 43, 4733 Tappernøje Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Mertz Støberi-& Værktøjsfabrik A/S, Industrivej 10, 3540 Lynge Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Henrik Ravn Mikkelsen, Kattrupvej 10C, 8660 Skanderborg Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Flemming Andreas Nielsen, Markskellet 180, 1 MF, 4300 Holbæk Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Niels Holger Nordendahl, Ulleruphusevej 21, 7900 Nykøbing M Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Nortvig & Uhrenholt Kiropraktisk, Jens Baggesens Vej 88A, 8200 Århus N Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Slipcon Holding International ApS, Toftegårdsvej 20, 8370 Hadsten Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Ulbjerg Smedie og Vvs ApS, Tingvej 15, 8832 Skals Pant: Beløb: Dkk S Pantebreve anmeldt den Pantsætter: Claus Aagaard Knudsen, Holsteinsgade 5, 3 TV, 2100 København Ø Pant: Beløb: Dkk S Pantebreve anmeldt den Pantsætter: Claus Aagaard Knudsen, Holsteinsgade 5, 3 TV, 2100 København Ø Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: A. P. Industri ApS, Glasvænget 4, 5492 Vissenbjerg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Ahler A/S, Marselisborg Havnev 38, 2, 8000 Århus C Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Bendt K. Jensen A/S, Svinget 4, 6950 Ringkøbing Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Bornholms A/S, Stenbrudsvej 35, 3730 Nexø Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Brdr Andersen I/S, Skjoldhøjvej 34, 9610 Nørager Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Breum Emballage A/S, Fabriksvej 18, 7800 Skive Pant: Beløb: Dkk

236 STATSTIDENDE 236 S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Sigurd Bystrup, Præstevejen 17, 9620 Aalestrup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Fourcom ApS, Virkelyst 21B, 9400 Nørresundby Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: G.S.Revision A/S, Engvej 3A, 7200 Grindsted Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Granslev Tømrer- og Gulventreprise, Granslevbyvej 32, 8870 Langå Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Gundestrup Mejeri og Bryghus A/S, Åbyvej 49, 5762 Vester Skerninge Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Kasper Rosengaard Harsberg, Spartavej 7, 2300 København S Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Hyper - Nykøbing ApS, Raadhusstræde 9, 4800 Nykøbing F Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: It Partner Danmark ApS, Korskildeeng 5, 2670 Greve Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Torben Thøgersen Jensen, Damhusvej 23, 9830 Tårs Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Lakuda ApS, Stouby Kirkevej 2, 7140 Stouby Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Malerihuset ApS, Gl Kattrupvej 9, 8751 Gedved Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Maskinernes Hus A/S, Livøvej 5, 8800 Viborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Mejlby Agro A/S, Erhvervsparken 11, 9700 Brønderslev Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Peter Byskov Sandsberg, Neriehaven 6, 6950 Ringkøbing Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Super Spar Ans A/S, Søndermarksgade 10, 8643 Ans By Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Vidan Denmark A/S, Poppelvej 3, 9800 Hjørring Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: I S Grymer Privathospital Skejby, Tueager 5, 8200 Århus N Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: I S Grymer Privathospital Skejby, Tueager 5, 8200 Århus N Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Jens Laursen Risa Jensen, Sundby Skovvej 21, 4862 Guldborg Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Torsten Schemel, Primulavænget 9, 3390 Hundested Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Sn Gruppen ApS, Ellekær 7, 2730 Herlev Pant: Beløb: Dkk S Pantebreve anmeldt den Pantsætter: Cafe Konjak ApS, H.C. Ørsteds Vej 46, 1879 Frederiksberg C Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den

237 STATSTIDENDE 237 Pantsætter: Ally Group ApS, Classensgade 17A, 3 TH, 2100 København Ø Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Barløse Tømrerforretning ApS, Barløsevej 23, 5610 Assens Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Centrum Kiosken, Læsø ApS, Byrum Hovedgade 87, 9940 Læsø Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Claus Christiansen, Gråstenvej 9, 1 TH, 6200 Aabenraa Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Drappa Dot ApS, Holsteinsgade 9, 8300 Odder Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Frigortek A/S, Vejlevej 40, 7182 Bredsten Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Gamut International A/S, Sandgaardsvej 31, 7400 Herning Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Grambogård A/S, Grambovej 24, 5690 Tommerup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Hamann Electronics A/S, Rækmarken 6, 4300 Holbæk Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Hedebo Grisen ApS, Bredsten Landevej 163, 7323 Give Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Brian Munk Jensen, Birkevej 74, 5690 Tommerup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Kaj Jensen, Nørrekobbel 13, 6400 Sønderborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Jma-It Partner A/S, Gasværksvej 3, 9000 Aalborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Jt Olesen ApS, Østerbrogade 49, 6000 Kolding Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Keofitt A/S, Lumbyvej 11H, 5000 Odense C Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Jacob Bylov Kongsgaard, Burvej 29, 7570 Vemb Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Markon A/S, Lystrupvej 62, 8240 Risskov Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Microworld ApS, Drejervej 15, 5, 2400 København NV Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Gunner Nicolaisen, Kærgårdvej 21, 6870 Ølgod Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Nordisk Handelsfirma ApS, Mønten 7B, 6000 Kolding Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Nordsjællands Handelsselskab ApS, Københavnsvej 1, 1, 3550 Slangerup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Per Munch Olsen, Brovej 23, 4241 Vemmelev Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den

238 STATSTIDENDE 238 Pantsætter: Jan Rosborg, Truevej 3, 9550 Mariager Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Rotec Production ApS, Bygmarken 5, 3520 Farum Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Scan Trading Af 2004 A/ S, Industrivej 15, 7430 Ikast Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Steel Peak ApS, Hjørnegårdsvej 17, 4623 Lille Skensved Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Carsten Bjerre Svendsen, Lundgaard Hedevej 22, 9500 Hobro Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Agner Sørensen, Grabows Vej 3, 9460 Brovst Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Tandlægerne Seidelin og Møller ApS, Smedelundsgade 18, 1, 4300 Holbæk Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Vvs Entreprenør Engelgaar & Carlss, Egegårdsvej 23, 2610 Rødovre Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Bt's Maskinfabrik ApS, Eriksvej 3, 8900 Randers Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Com-Sko ApS, Adelgade 22, 9500 Hobro Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Klaus Engberg, Gadestokken 3, 4000 Roskilde Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Tariq Javed, Theklavej 45, 1 4, 2400 København NV Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Tariq Javed, Theklavej 45, 1 4, 2400 København NV Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Mikado Forestry ApS, Smedegade 22, 8740 Brædstrup Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Rs Stålteknik A S, Hobro, Sjællandsvej 7B, 9500 Hobro Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Dennis Nickolaj Thun, Sct.Clemensvej 29, 4760 Vordingborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Bocart ApS, Marsvej 3A, 7430 Ikast Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Charlotte Dorf Kristensen, Søndre Alle 24, 9460 Brovst Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Jan Bruno Røpke Olsen, Fredensvej 33, 4180 Sorø Pant: Beløb: Dkk Personbogen - Høstpantebreve S Høstpantebrev anmeldt den , Forår, leveret i perioden 1/1-31/7 Pantsætter: Niels Ove Johansen, Bøgebjergvej 22, 5600 Faaborg Pant: Matrikel: 42 A, V. Åby by, V. Åby m.fl. Beløb: Dkk Personbogen - Værgemål og Beslaglæggelse efter Retsplejelovens 801 S Værgemål anmeldt den Umyndiggjorte Edith Hildegard Voigt, Torvegade 89, 6700 Esbjerg Bemærkninger: Fratagelse af retlig handleevne

239 STATSTIDENDE 239 S Værgemål anmeldt den Umyndiggjorte Martin Roland Jensen, Rødlundvænget 2, 1 3, 8462 Harlev J Bemærkninger: Fratagelse af retlig handleevne Personbogen - Ægtepagter S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Tina Albrechtsen, Spurvevej 5, 7160 Tørring Person 2: Karsten Rundkvist Albrechtsen, Spurvevej 5, 7160 Tørring S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lone Alstrup-Baden, Frejasvej 31, 6840 Oksbøl Person 2: Søren Alstrup-Baden, Frejasvej 31, 6840 Oksbøl S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jeanette L Bjerring-Hovaldt, Gøgeurtvej 7, 9310 Vodskov Person 2: Anders Bjerring-Hovaldt, Gøgeurtvej 7, 9310 Vodskov S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Gitte Bøgh, Tingvej 27, 3450 Allerød Person 2: Svend Otto Friis- Hansen, Tingvej 27, 3450 Allerød S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Linda Brix Christensen, Godthåbsvej 4, 4180 Sorø Person 2: Peter Sjørslev Christensen, Godthåbsvej 4, 4180 Sorø S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jens Christian Christiansen, Vesterbrogade 80, 7500 Holstebro Person 2: Margrethe Paakjær Christiansen, Vesterbrogade 80, 7500 Holstebro S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Hanna Donau, 3-16 Legend Garden Villas 89 Cap, Shuny 10130, Person 2: Carsten Lauridsen, 3-16 Legend Garden Villas 89 Cap, Shuny 10130, S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Karen-Inge Hansen, Chr. Molbechs Vej 1, 5230 Odense M Person 2: Niels Villads Hansen, Chr. Molbechs Vej 1, 5230 Odense M S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Yvonne Them Jakobsen, Mølbakvej 45, 9560 Hadsund Person 2: Gordon Rimdal Jakobsen, Mølbakvej 45, 9560 Hadsund S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Helle Warming Jensen, Laugøvej 27, 3200 Helsinge Person 2: Bent Ole Munk Jensen, Laugøvej 27, 3200 Helsinge S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kurt Erling Jensen, Hjørringvej 414, 9750 Østervrå Person 2: Anita Friis Jensen, Hjørringvej 414, 9750 Østervrå S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Inger Thorup Jensen, Hjallerupvej 34, 9320 Hjallerup Person 2: Niels Jørgen Nielsen, Hjallerupvej 34, 9320 Hjallerup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Helmuth Valter Johannesen, Sandbanken 7, 8585 Glesborg Person 2: Else Margrethe Johannesen, Sandbanken 7, 8585 Glesborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lise Lotte Skovbo Johansen, Hvesager 66, 7300 Jelling Person 2: Kim Westergaard Johansen, Hvesager 66, 7300 Jelling S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Heidi Snerle Jørgensen, Vedbæksvænget 39, 8700 Horsens Person 2: Thomas Jørgensen, Vedbæksvænget 39, 8700 Horsens S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Margit Jørgensen, Bonderosevej 3, 4873 Væggerløse Person 2: Thorsten Melby Jørgensen, Bonderosevej 3, 4873 Væggerløse S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jesper Brian Kidmose, Ørnevej 23, 2600 Glostrup Person 2: Rikkemari S T Jensen, Hveensvej 17, 3 TV, 2300 København S S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anni Kloster Kjeldsen, Kærupvej 51, 7741 Frøstrup Person 2: Gunner Kjeldsen, Kærupvej 51, 7741 Frøstrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jørgen Schmidt Kjergaard, Valdemar Sejrsvej 22, 4300 Holbæk Person 2: Phatcharirat Udomchoksap, 62 M006 Tambon Kasamsap Ban-Po, Ampho Nakar, S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Sussi Sigaard Kjær, Fjordkrogen 6, 7700 Thisted Person 2: Torben Kjær, Fjordkrogen 6, 7700 Thisted S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ane Kjær, Roligheds Alle 28, 3060 Espergærde Person 2:

240 STATSTIDENDE 240 Torsten Neubert, Kirsteinsgade 11, 2 TH, 2100 København Ø S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Steffen Knudsen, Niels Klims Vej 16, 4293 Dianalund Person 2: Pornpen Jaenglam, Niels Klimsvej 16, 4293 Dianalund S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kalle Krogh, Vestergaardsvej 40, 9690 Fjerritslev Person 2: Bodil Krogh, Vestergaardsvej 40, 9690 Fjerritslev S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jan Larsen, Skovagervej 2, 6900 Skjern Person 2: Marianne Larsen, Skovagervej 2, 6900 Skjern S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Carsten Levin, Vestergaardsvænget 18, 7500 Holstebro Person 2: Linda Kristine Levin, Vestergaardsvænget 18, 7500 Holstebro S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Esben Bank Lindberg, Stenbjergkvarteret 63, 7400 Herning Person 2: Kristina Støttrup Lindberg, Stenbjergkvarteret 63, 7400 Herning S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Morten Lund, Tordisvej 38, 2880 Bagsværd Person 2: Pernille Lund, Tordisvej 38, 2880 Bagsværd S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Carl Georg Lyngs, Mærkedalsvej 7, 7790 Thyholm Person 2: Emma Marianne Agg Lyngs, Mærkedalsvej 7, 7790 Thyholm S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Bent Korsholm Madsen, B1, Shui Yun Garden West W, Nanka, Person 2: Bente Halborg, B1, Shui Yun Garden West W, Nanka, S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Flemming P Madsen, Stærhøj 13, 9260 Gistrup Person 2: Helle Thomassen Madsen, Stærhøj 13, 9260 Gistrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Susanne Sally Edb Madsen, Toftevej 12, 4800 Nykøbing F Person 2: Niels Thorup Madsen, Toftevej 12, 4800 Nykøbing F S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Tonni Møller, Strandvejen 10B, ST TH, 8000 Århus C Person 2: Susan Andersen Vedel, Strandvejen 10B, ST TH, 8000 Århus C S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lidia Nagel, Reersøvej 9, 4281 Gørlev Person 2: Sune Nagel, Reersøvej 9, 4281 Gørlev S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lotte Nielsen, Annettesvej 2A, 9000 Aalborg Person 2: Carl Erik Jørgensen, Annettesvej 2A, 9000 Aalborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jesper Risager Nielsen, Hasselvej 4, 4623 Lille Skensved Person 2: Lotte Harling Nielsen, Hasselvej 4, 4623 Lille Skensved S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kaj Nielsen, Rødkløvervej 51, 8900 Randers Person 2: Lis Nielsen, Rødkløvervej 51, 8900 Randers S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Trine Petz Nielsen, Hilmar Finsens Gade 17, ST TH, 6400 Sønderborg Person 2: Henrik Broder Nielsen, Hilmar Finsens Gade 17, ST TH, 6400 Sønderborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Gert Nielsen, Solvej 15, 2635 Ishøj Person 2: Helle Nielsen- Seibak, Solvej 15, 2635 Ishøj S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jan Nybo, Ejsingkjærvej 5, 7480 Vildbjerg Person 2: Aud Margareth Kri Nybo, Ejsingkjærvej 5, 7480 Vildbjerg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Inge Wikkelsø Olesen, Fynshovedvej 218, 5370 Mesinge Person 2: Hans Henrik Olesen, Fynshovedvej 218, 5370 Mesinge S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lars Ole Ovesen, Aalborgvej 92 2, 9280 Storvorde Person 2: Dang Kim Thanh, Aalborgvej 92, 9280 Storvorde S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Julie Jeannette Paludan, Søvang 30, 2970 Hørsholm Person 2: Allan Marker, Søvang 30, 2970 Hørsholm S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Niels Peter Pedersen, Mausing Skolevej 5, 8620 Kjellerup Person 2: Elsebeth Karen Pedersen, Mausing Skolevej 5, 8620 Kjellerup

241 STATSTIDENDE 241 S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Søren Agger Pedersen, Købmagergade 3, 4760 Vordingborg Person 2: Britt Agger Pedersen, Købmagergade 3, 4760 Vordingborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anni Rasmussen, Lyngbyvej 343C, ST TV, 2820 Gentofte Person 2: Rajesh Rana, Lyngbyvej 217, 1, 2900 Hellerup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Martin Rindom, Rolighedsvej 10, 9400 Nørresundby Person 2: Lotte Dalkjær Rindom, Rolighedsvej 10, 9400 Nørresundby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jakob Rybak-Andersen, Slotsvej 47, 2920 Charlottenlund Person 2: Camilla Maria Rybak-Andersen, Slotsvej 47, 2920 Charlottenlund S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Inger Rydal, Christiansh Voldgade 9E, 3, 1424 København K Person 2: Per-Henrik Lydolp Nielsen, Christiansh Voldgade 9E, 3, 1424 København K S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Liselotte Brandt Seemann- Hansen, Bjerringsvej 15, 8220 Brabrand Person 2: Ole Seemann, Bjerringsvej 15, 8220 Brabrand S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Tofa Skotte, DØD, 0 Person 2: Bent Howitz Skotte, Hummeltoften 46, 2830 Virum S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Reta Skov, Hovedgaden 6, 5960 Marstal Person 2: Daniel Ejner Hansen, Hovedgaden 6, 5960 Marstal S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Knud Steffensen, Knud Anchers Vej 20, 2610 Rødovre Person 2: Birgitte Harwig W Steffensen, Knud Anchers Vej 20, 2610 Rødovre S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Søren Torp, Skovtoften 76, 4800 Nykøbing F Person 2: Gitte Hoffmann Torp, (Adressebeskyttelse), 0 S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anders Gustav Trolle, Østrigsgade 36, ST TH, 2300 København S Person 2: Louise Kragh Trolle, Østrigsgade 36, ST TH, 2300 København S S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Marianne Vigh-Larsen, Præstetoften 51, 8330 Beder Person 2: Thomas Jose Brand Hansen, Præstetoften 51, 8330 Beder S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lene Østdahl, Elmevej 15, 3500 Værløse Person 2: Allan Bach Pedersen, Elmevej 15, 3500 Værløse S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anette Bachman Østergaard, Oliefabriksvej 168, 2770 Kastrup Person 2: Bent Bachman Østergaard, Oliefabriksvej 168, 2770 Kastrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lone Søndergaard Abildtrup, Møllersvej 25, 7830 Vinderup Person 2: Leif Abildtrup, Møllersvej 25, 7830 Vinderup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Mette Marie Beer, Valnøddevej 6, 3450 Allerød Person 2: Jacob Max Beer, Valnøddevej 6, 3450 Allerød S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Gitte Lis Bendsen, Askevang 2, 4100 Ringsted Person 2: Hans Olsen, Askevang 2, 4100 Ringsted S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lars Bucholdtz, Teglværksbakken 5, 2900 Hellerup Person 2: Marianne Øbro Bucholdtz, Teglværksbakken 5, 2900 Hellerup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Henrik L Carentius, Smedevej 37, 4600 Køge Person 2: Winnie Carentius, Smedevej 37, 4600 Køge S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jens Erik Just Christensen, Sdr. Højrupvejen 6, 5750 Ringe Person 2: Ella Bihl Christensen, Sdr. Højrupvejen 6, 5750 Ringe S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ayoe Sofia Dysted, Platanhaven 61, 2600 Glostrup Person 2: Per Bruun Henriksen, Platanhaven 61, 2600 Glostrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Per Brandt Hellegaard, Hovedgaden 3, 1, 7870 Roslev Person 2: Joan Hellegaard, Hovedgaden 3, 1, 7870 Roslev S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Poul Erik Jensen, Bjerregårdsparken 118, 7560 Hjerm

242 STATSTIDENDE 242 Person 2: Girly Røjkjær, Bjerregårdsparken 118, 7560 Hjerm S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kirsten Jepsen, Østerfenner 12, 6760 Ribe Person 2: Villy Jepsen, Østerfenner 12, 6760 Ribe S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Nikolaj Ulrik Tin Jørgensen, Hedegrænsen 39, 2605 Brøndby Person 2: Anne Tinggaard Jørgensen, Hedegrænsen 39, 2605 Brøndby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Tina Koch, Poppel Alle 84B, 3500 Værløse Person 2: Jørgen Jensen, Poppel Alle 84B, 3500 Værløse S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Søren Overgaard Laursen, Sugebækvej 7, 8653 Them Person 2: Inge S Overgaard Laursen, Sugebækvej 7, 8653 Them S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lena Leth, Lindumvej 11, 2770 Kastrup Person 2: Claus Jørgensen, Lindumvej 11, 2770 Kastrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Vibeke Holm Vinge Marxen, Ærøvænget 34, 5500 Middelfart Person 2: Jan Marxen, Ærøvænget 34, 5500 Middelfart S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Bo Vestergaard Mikkelsen, Gl. Stationsvej 20, 8400 Ebeltoft Person 2: Pirapathe V. Mikkelsen, Gl. Stationsvej 20, 8400 Ebeltoft S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Vibeke Eleanor C Mikkelsen, Filosofgangen 98, 5000 Odense C Person 2: Hans Frederik Mikkelsen, Filosofgangen 98, 5000 Odense C S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jens Andreas Olsen, Gyvelvej 14C, 2 TH, 4000 Roskilde Person 2: Edith Kirsten Bøg Olsen, Gyvelvej 14C, 2 TH, 4000 Roskilde S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jane Overby, Lemmervej 3, 8544 Mørke Person 2: Uffe Overby, Lemmervej 3, 8544 Mørke S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jens Freddy Pedersen, Horsensgade 14, 9900 Frederikshavn Person 2: Karen Næsby Pedersen, Horsensgade 14, 9900 Frederikshavn S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jens Jacob Qvist, Gartnervej 6, 5500 Middelfart Person 2: Monica Nino Rueda, Calle 47 N 22-39, Bucaramanga, Santan, S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Johnny Ebbesen Rasmussen, Brædstrupvej 41, 7160 Tørring Person 2: Putta Sudabut Rasmussen, Brædstrupvej 41, 7160 Tørring S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Thomas Sigsgaard, Kildegaardsvej 3, 4800 Nykøbing F Person 2: Benedikte Lise-Lo Sigsgaard, Kildegaardsvej 3, 4800 Nykøbing F S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Yvonne Højgaard Snefeldt, Pilehusene 28, 2600 Glostrup Person 2: Allan John Larsen, Pilehusene 28, 2600 Glostrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Steffen Herman Sylvest, Stationsvej 24, 2791 Dragør Person 2: Lene Feilberg, Stationsvej 24, 2791 Dragør S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ellen Margrethe T Thiele, Jupitervej 26, 8370 Hadsten Person 2: Søren Thiele, Jupitervej 26, 8370 Hadsten S Ægtepagt anmeldt den Person 1: John Thøgersen, Dærupvej 18, 5620 Glamsbjerg Person 2: Dorthe Schougaard Thøgersen, Dærupvej 18, 5620 Glamsbjerg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jan Michael Tost, Sarpsborgparken 72, 7600 Struer Person 2: Hanne Meldgaard Nielsen, Sarpsborgparken 72, 7600 Struer S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anne Zandra Versluis, Blommevej 8, 9670 Løgstør Person 2: Eddie Versluis, Blommevej 8, 9670 Løgstør S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Julian Weyer, Åboulevarden 100, 4 TH, 8000 Århus C Person 2: Mette Dalsgaard Hansen, Åboulevarden 100, 4 TH, 8000 Århus C S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Niels Østergaard, Vegavej 8, 8382 Hinnerup Person 2: Sanit Tinapim, 38/4 Kooksaamlaan Ampu M, Thail,

243 STATSTIDENDE 243 S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kirsten Dorthea Østergaard, Solvang 3, 9900 Frederikshavn Person 2: Sven Østergaard, Solvang 3, 9900 Frederikshavn S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Vivi Vestergaard Andersen, Digetsvej 38, 9970 Strandby Person 2: Henrik Munk Andersen, Digetsvej 38, 9970 Strandby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Winnie Bolette Andersen, Klostergårdsvej 35, 3500 Værløse Person 2: Steen Tom Andersen, Klostergårdsvej 35, 3500 Værløse S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ib Gad Andresen, Gærdesmuttevej 14, 2970 Hørsholm Person 2: Odette Bjerregaar Dahlgaard, Slotsdalen 115, 2970 Hørsholm S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Laura Lone Andrés, Kingosvej 20, 3000 Helsingør Person 2: Brian Kannegaard, Kingosvej 20, 3000 Helsingør S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Janie Sylvest Bach, Snogekær 50, 3630 Jægerspris Person 2: Thomas Bach, Snogekær 50, 3630 Jægerspris S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Carina Birk, Trustrupvej 30, 8350 Hundslund Person 2: Poul Birk, Trustrupvej 30, 8350 Hundslund S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lissi Julian Buch Kolstad, Bildsøvej 14, 4200 Slagelse Person 2: Jógvan Davidsen Kolstad, Bildsøvej 14, 4200 Slagelse S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Thomas Böhme, Vestre Paradisvej 10, 2840 Holte Person 2: Jette Vestergaard Bøhme, Vestre Paradisvej 10, 2840 Holte S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Hanne Dam, Tostrupvej 172, 9240 Nibe Person 2: Johnny Dam, Tostrupvej 172, 9240 Nibe S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Sune Dybdal, Byagervej 85, 8330 Beder Person 2: Vivi Dybdal, Byagervej 85, 8330 Beder S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Rikke Pilgaard Gertz, Frejasvej 15, 8230 Åbyhøj Person 2: Janus Clarentius Gertz, Frejasvej 15, 8230 Åbyhøj S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jette Grabow, Lavendelvej 14, 2630 Taastrup Person 2: Jens Bak- Nyhus, Lavendelvej 14, 2630 Taastrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kirsten Rehling Hedegaard, Uhrskovvej 49, 7100 Vejle Person 2: Michael Rehling H Jørgensen, Uhrskovvej 49, 7100 Vejle S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Nynne Linding Hesselsøe, c/ o McKinsey & Co. Al Moo, Sheik Po Bo, Person 2: Johan Aleksander Hesselsøe, c/o McKinsey & Co 2903 A, Sheik PO Bo, S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Hanne Hovmand, Poppelvang 20, 7080 Børkop Person 2: Preben Mikkelsen, Poppelvang 20, 7080 Børkop S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Annette Kirsten Ipsen, Mellemvang 9, 3460 Birkerød Person 2: Frank Ernst Ipsen, Mellemvang 9, 3460 Birkerød S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kim Jacobsen, Kirkebakken 21, 4621 Gadstrup Person 2: Hanne Steffensen, Kirkebakken 21, 4621 Gadstrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kent Aarup Jensen, Blomstervænget 15, 6950 Ringkøbing Person 2: Lisbet Jensen, Blomstervænget 15, 6950 Ringkøbing S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Linda Marquort Jørgensen, Ørstedvej 15, 4622 Havdrup Person 2: Søren Voigt Juhl, Ørstedvej 15, 4622 Havdrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Dorte Jørgensen, Solvænget 33, 7480 Vildbjerg Person 2: Mads Moesgaard Jørgensen, Solvænget 33, 7480 Vildbjerg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Helen Jørgensen, Højagervej 15, 7100 Vejle Person 2: Carsten Aage Jørgensen, Højagervej 15, 7100 Vejle S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Birgit Zacho Kristensen, Bjerrevej 312, 8783 Hornsyld Person 2: Erik Kristensen, Bjerrevej 312, 8783 Hornsyld

244 STATSTIDENDE 244 S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lene Lange, Strandager 87, 5270 Odense N Person 2: Fritz Christian Hansen, Strandager 87, 5270 Odense N S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Poul Henning Larsen, Almagervej 2, 4291 Ruds Vedby Person 2: Annelise Dedenroth, Almagervej 2, 4291 Ruds Vedby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jimmi Degn Meng Larsen, Villagade 7, 6000 Kolding Person 2: Nina Degn Meng Larsen, Villagade 7, 6000 Kolding S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Sussi Nørgaard Larsen, Åbakken 11, 4700 Næstved Person 2: Michael Nørgaard Larsen, Åbakken 11, 4700 Næstved S Ægtepagt anmeldt den Person 1: William M Donald Latham, Degnevænget 44, 7100 Vejle Person 2: Lilian Brøndum Latham, Degnevænget 44, 7100 Vejle S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Bo Laursen, Nørre Boulevard 20, KL, 4600 Køge Person 2: Simone Pereira Oliveira, Nørre Boulevard 20, KL, 4600 Køge S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anneli Katrine Lindeborgh, Jens Otto Krags Gade 2, 7, 2300 København S Person 2: Lars Hartvig Lindeborgh, Sommerstedgade 29, 2 TH, 1718 København V S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Trine Aaris Nielsen, Tingvej 4, 8210 Århus V Person 2: Jesper Aaris Nielsen, Tingvej 4, 8210 Århus V S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Therese Kilden Olssen, Laurbærvænget 208, 8310 Tranbjerg J Person 2: Jan Olssen, Laurbærvænget 208, 8310 Tranbjerg J S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lone Merete Paavi Rasmussen, Vosemosegyden 20, 5250 Odense SV Person 2: Nils Rasmussen, Vosemosegyden 20, 5250 Odense SV S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Susanne Rigtrup, Thorsvej 28, 2 TV, 7500 Holstebro Person 2: Simon Overgaard Villumsen, Arnborgvej 13, 6900 Skjern S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Julie Elisabeth Rittig, Holger Danskes Vej 77, 2 TV, 2000 Frederiksberg Person 2: Lars Gorski, Holger Danskes Vej 77, 2 TV, 2000 Frederiksberg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Peter Schmidt, Hvidovre Strandvej 23A, 2650 Hvidovre Person 2: Dina Ingstrup, Hvidovre Strandvej 23A, 2650 Hvidovre S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Herdis Schou-Hansen, Bregnerød Byvej 1, 3520 Farum Person 2: Børge Emil Hansen, Bregnerød Byvej 1, 3520 Farum S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Pernille Skytte-Jørgensen, Brendstrupvej 95, 8200 Århus N Person 2: Jesper Vedholm Hansen, Brendstrupvej 95, 8200 Århus N S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jørgen Overgaard Sørensen, Kildedalen 74, 3400 Hillerød Person 2: Sanne Riddell, Margrethevej 15, 3400 Hillerød S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Karina Lærkedal Sørensen, Enghavevej 154, 3 TV, 2450 København SV Person 2: Mikkel Øbro, Enghavevej 154, 3 TV, 2450 København SV S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Tina Robert Valentin, Odinsvej 4, 6430 Nordborg Person 2: Hans Henrik Petersen, Odinsvej 4, 6430 Nordborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lone Refsgaard Vestergård, Kobberupvej 119, 7500 Holstebro Person 2: Jørgen Dam Vestergård, Kobberupvej 119, 7500 Holstebro S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jytte Søgaard Andersen, Elsebethvænget 7, 5270 Odense N Person 2: Niels Jørgen Andersen, Elsebethvænget 7, 5270 Odense N S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jens Bach Andersen, Frederik Obels Vej 16, 9000 Aalborg Person 2: Kannika Khonpian, Frederik Obels Vej 16, 9000 Aalborg S Ægtepagt anmeldt den

245 STATSTIDENDE 245 Person 1: Karsten Bjarnholt, Kjeld Langes Gade 4, 2 TV, 1367 København K Person 2: Anne-Marie Gjedde Olsen, Kjeld Langes Gade 4, 2 TV, 1367 København K S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Dan Vester Boll, Smedebjergevej 5, 7980 Vils Person 2: Anni Vester Boll, Smedebjergevej 5, 7980 Vils S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ulla Bøge, Ejbydalsvej 182, 2600 Glostrup Person 2: Jesper Bøge, Ejbydalsvej 182, 2600 Glostrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Mette Hedegaard Fisker, Sommerlystvej 15, 8900 Randers Person 2: Karsten Overgaard Fisker, Sommerlystvej 15, 8900 Randers S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lis Hansen, Strandparken 63, 4000 Roskilde Person 2: Per Buch Hansen, Strandparken 63, 4000 Roskilde S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Rikke Helleberg Hansen, Vænget 56, 6818 Årre Person 2: Kim Hansen, Vænget 56, 6818 Årre S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Britta Aagaard Hilton, Himmelev Bygade 41A, 4000 Roskilde Person 2: Uwe Hansen, Himmelev Bygade 41A, 4000 Roskilde S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Elin Hougaard, Stenaldervej 17, 6950 Ringkøbing Person 2: Villy August Pete Hougaard, Stenaldervej 17, 6950 Ringkøbing S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jannick Waterstra Hougaard, Jupitervej 45, 3100 Hornbæk Person 2: Maria Waterstradt Hougaard, Jupitervej 45, 3100 Hornbæk S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Monique Claude Huser, Carlsmindeparken 51, 2840 Holte Person 2: Niels Schiersing, Carlsmindeparken 51, 2840 Holte S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Leif Erling Jensen, Solsortevej 8, 8450 Hammel Person 2: Mary Vagma Azimi, Solsortevej 8, 8450 Hammel S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Børge Jensen, Lendemosevej 19, ST TV, 2850 Nærum Person 2: Hanna Maria Jensen, Lendemosevej 19, ST TV, 2850 Nærum S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ib Bernhard Jørgensen, Smørpøtvej 11, 6705 Esbjerg Ø Person 2: Lilija Jankovska, Smørpøtvej 11, 6705 Esbjerg Ø S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kaja Elsebeth Juu Jørgensen, Silkeborgvej 30, 7400 Herning Person 2: Rene Jull Jørgensen, Silkeborgvej 30, 7400 Herning S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Selver Karakaplan, Landevejen 154, 5883 Oure Person 2: Mehmet Karakaplan, Landevejen 154, 5883 Oure S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Per Kidmose, Dybdalsvej 1 1, 7442 Engesvang Person 2: Grethe Kidmose, Gl Kongevej 85A, 7442 Engesvang S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Julie Kjærsgaard, Violvej 234, 4220 Korsør Person 2: Stefan Thomsen, Violvej 234, 4220 Korsør S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ingelise Reinhold Kofod, Rahbeks Alle 32, 3 TV, 1801 Frederiksberg C Person 2: Aage Edvard Kofod, Rahbeks Alle 32, 3 TV, 1801 Frederiksberg C S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Hans Haar Kristensen, Sallingsundvej 63, 7900 Nykøbing M Person 2: Agnete Kristensen, Sallingsundvej 63, 7900 Nykøbing M S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Marion Glissmann Larsen, Falen 55C, 5000 Odense C Person 2: Ivan Larsen, Falen 55C, 5000 Odense C S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kurt Ludvigsen, Hjelmsømaglevej 91, 4100 Ringsted Person 2: Susan Ringsted, Hjelmsømaglevej 91, 4100 Ringsted S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Gert Holst Matthiesen, (Adressebeskyttelse), 0 Person 2: Agnete Ergarth Skouv, Poulinevej 8, 5700 Svendborg S Ægtepagt anmeldt den

246 STATSTIDENDE 246 Person 1: Birgitte Marie Kj Olrik, Opheliavej 1A, ST, 3000 Helsingør Person 2: Iakob Baden Olrik, Opheliavej 1A, ST, 3000 Helsingør S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Leif Aage Olsen, Chr Winthers Vej 5, 4700 Næstved Person 2: Randi Stovgaard Olsen, Chr Winthers Vej 5, 4700 Næstved S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ole Olsen, Teglbakken 73, 8270 Højbjerg Person 2: Jytte Lemtoft Olsen, Teglbakken 73, 8270 Højbjerg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Grethe Enemærke Pedersen, Andekæret 67, 5300 Kerteminde Person 2: Poul Kingo Pedersen, Andekæret 67, 5300 Kerteminde S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Poul Groesen Pedersen, Malerkrogen 30, 8450 Hammel Person 2: Tove A Groesen Pedersen, Malerkrogen 30, 8450 Hammel S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Belinda Werum Qvi Petersen, Ridehusvej 9, 2820 Gentofte Person 2: Jørn Qvist Petersen, Ridehusvej 9, 2820 Gentofte S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Thomas Pilgaard, Grønnegade 8, 7830 Vinderup Person 2: Rattikarn Plaikaen, 71 Moo 10, Tombol, Amphe Surin, S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Charlotte M Kroni Postborg, Ørrevej 30, 7490 Aulum Person 2: Jesper Ørom, Ørrevej 30, 7490 Aulum S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lise Minaxshi Rasmussen, Rugvænget 9, 7470 Karup J Person 2: Morten Nyrup, Rugvænget 9, 7470 Karup J S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Dorte Præstholm Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten Person 2: René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Martin Anders Sørensen, Færøvej 5, 4293 Dianalund Person 2: Majken Dorthe Frø Sørensen, Færøvej 5, 4293 Dianalund S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Frank Christian Thomsen, Åsen 19, 6715 Esbjerg N Person 2: Elisabeth Thomsen, Åsen 19, 6715 Esbjerg N S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lars Boye Thu, Terp Skovvej 95, 8270 Højbjerg Person 2: Karen Høy Overgaard, Terp Skovvej 95, 8270 Højbjerg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anne Bolette Thygesen, Ved Renden 45, 2870 Dyssegård Person 2: Bjarne Steinmann Thygesen, Ved Renden 45, 2870 Dyssegård S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Helle Valbæk, Vibevej 26, 6792 Rømø Person 2: Heinrich Peter Langmaack, Vibevej 26, 6792 Rømø S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Peter Klarskov Vilby, Blomstervænget 38, 2800 Kongens Lyngby Person 2: Charlotte Vilby, Blomstervænget 38, 2800 Kongens Lyngby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Steen Edsberg Viltoft, Baunevænget 27, 3480 Fredensborg Person 2: Lissen Malena Eli Villerness, Baunevænget 27, 3480 Fredensborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Bodil Westergaard, Mikkelborg Park 21, 2 TV, 2970 Hørsholm Person 2: Ole Ivar Westergaard, Mikkelborg Park 21, 2 TV, 2970 Hørsholm S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Pernille Wilton, Stationsalleen 12, 2 B, 2730 Herlev Person 2: Flemming Olsen, Sundby Parkvej 9, 3 TV, 2300 København S S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Bente Bundgaard de Kruiff, Forchhammersvej 14, 1 TV, 1920 Frederiksberg C Person 2: Jørgen Mangor Jessen, Forchhammersvej 14, 1 TV, 1920 Frederiksberg C S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anita Bitsch, Ellesøpark 41, 2950 Vedbæk Person 2: John Bitsch, Ellesøpark 41, 2950 Vedbæk S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lars Brandt, Skovvejen 3, 7130 Juelsminde Person 2: Dorte Andsager Brandt, Skovvejen 3, 7130 Juelsminde S Ægtepagt anmeldt den

247 STATSTIDENDE 247 Person 1: Ulrich Kaj Danielsen, Claudisvej 12, 7430 Ikast Person 2: Charlotte Plaubor Danielsen, Claudisvej 12, 7430 Ikast S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jess Eliasen, Deltavej 26, 9000 Aalborg Person 2: Mette Glinvad, Deltavej 26, 9000 Aalborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Aase Engedal, Grønnegade 12, 2 TH, 7400 Herning Person 2: Kaj Ingvard Sørensen, Grønnegade 12, 2 TH, 7400 Herning S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Birgit Lystager Freiber, Møllestien 3, 8400 Ebeltoft Person 2: Poul Freiber, Møllestien 3, 8400 Ebeltoft S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lars Hartung Honoré, Thorsø Allé 6, 8600 Silkeborg Person 2: Sanne Anette Hamm Honoré, Thorsø Allé 6, 8600 Silkeborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Marianne Grøndahl Jensen, Mosrosevej 6, 7800 Skive Person 2: Erik Frydenlund Jensen, Mosrosevej 6, 7800 Skive S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Rigmor Sand Jensen, Grønningen 54, 9800 Hjørring Person 2: Edvard Emil Jensen, Grønningen 54, 9800 Hjørring S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Poul Smith Jensen, Jacob Erlandsens G 2, 2 tv, 2100 København Ø Person 2: Onuma Wongtongloi, Jacob Erlandsens G 2, 2 TV, 2100 København Ø S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lars Egeskov Jespersen, Skøn Valborgs Vej 11, 7100 Vejle Person 2: Ulla Møller Jespersen, Skøn Valborgs Vej 11, 7100 Vejle S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Dan Hansen Korsbakke, Hellebakken 1, 8600 Silkeborg Person 2: Charlotte Ørsøe Korsbakke, Hellebakken 1, 8600 Silkeborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Erik Magnussen, Strandvejen 630, 2930 Klampenborg Person 2: Jonna Magnussen, Strandvejen 630, 2930 Klampenborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Poul Brøndum Nielsen, Urbakken 16, 9210 Aalborg SØ Person 2: Lene Jørgensen, Urbakken 16, 9210 Aalborg SØ S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Harry Nielsen, Falkevej 14, 7184 Vandel Person 2: Birgit Madsen, Falkevej 14, 7184 Vandel S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Børge Nielsen, Uden Fast Bopæl 999Z, 6700 Esbjerg Person 2: Bente Lillian Nielsen, Uden Fast Bopæl 999Z, 6700 Esbjerg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ulla Nielsen, Bakkevænget 1, 4060 Kirke Såby Person 2: Carl- Jørgen Nielsen, Bakkevænget 1, 4060 Kirke Såby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Aase Ploug, Stok-Holmsvej 2, 4891 Toreby L Person 2: Keld Ploug, Stok-Holmsvej 2, 4891 Toreby L S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lillian Glistrup Praefke, Atterupvej 37, 4174 Jystrup Midtsj Person 2: Palle Gottlieb Praefke, Atterupvej 37, 4174 Jystrup Midtsj S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Christina Sølvsten, Gl Møllevej 13, 6800 Varde Person 2: Jesper Jensen, Gl Møllevej 13, 6800 Varde S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Bo Tarnø, Krogager 48, 4000 Roskilde Person 2: Avegail Intengan Gutierrez, 1703 Road 8 Bagong, Manil Filli, S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kim Uldall, Mølle Allé 5, 4 TV, 2500 Valby Person 2: Lea Aggergaard, Mølle Allé 5, 4 TV, 2500 Valby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: David Jonsen Viita, Rulkehøjen 29, 5260 Odense S Person 2: Christina Jonsen Viita, Rulkehøjen 29, 5260 Odense S > Tvangsauktioner Fast ejendom S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dom-

248 STATSTIDENDE 248 merkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 18 kf, Virum by, Virum Virumvej Virum Areal iflg. tingbogen 694 m². Rødstensejendom, indrettet med etnisk restaurant i stueetagen og beboelse på 1. sal. Bebygget areal iflg. BBR 128 m². Udnyttet areal af tagetagen 90 m². Kælderareal 128 m². Areal af lovlig beboelse i kælder 16 m². Boligarealet udgør 127 m² og erhvervsarealet udgør 107 m². Restauranten har fra dør i hjørnet adgang til stort restaurationslokale med bar. Lille trappe til større lokale i forskudt plan. Overalt træpaneler på vægge. Mindre restaurationskøkken med gaskomfur m.v. Via trappe til kælderetagen er der kundetoiletter. Via anden trappe adgang til den øvrige del af kælderetagen, hvor der er diverse viktualie- og opbevaringsrum samt toilet og sauna. Udefra adgang via selvstændig indgang til 1. sal. Her er der fordelergang med adgang til stue med køkkenafdeling med elkomfur, og bardisk. Herudover to værelser. Endelig badeværelse/toilet. Ejendommen opvarmes med oliefyret centralvarme. Rekvirenten er ikke bekendt med, om indretning af restaurant er i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Jens Ehlers Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Sparekassen Lolland A/S v/advokat Jeppe Søndergaard Torvet Maribo Telefon Fax Journalnr /ks Auktionsbekendtgører Retten i Lyngby Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 13:00 Retten i Lyngby Retssal 7 Rygårdsvænget Hellerup Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Lyngby, Fogedretskontoret, Rygårdsvænget 7, 2900 Hellerup Rekvirering af salgsopstilling Retten i Lyngby, advokat Jeppe Søndergaard og på Retskreds Lyngby Sagsnummer: 7-96/2007 Andet Hele ejendommen er udlejet. Årlig lejeindtægt kr Salgsopstilling kan ses på internetadressen: S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 555 hm, Nykøbing Mors Bygrunde Provst Schades Alle Nykøbing M Areal iflg. tingbogen 565 m², vej 0 m². Beboelsesejendom opført i røde mursten i Tagdækning er eternit. Bebygget areal er på 100 m². Til ejendommen hører et udhus på ca. 40 m². Nem lille villa beliggende tæt på centrum i Nykøbing Mors. Der er have bagved huset samt lille forhave. Huset indeholder lille entre, stue med bue til entreen, køkken i lyse elementer, badeværelse, værelse samt soveværelse. I haven er der et stort udhus, der trænger til vedligeholdelse. Opvarmes med fjernvarme. Offentligt alment vandforsyningsanlæg og afløb til offentligt spildevand. Ejendommen er udlejet. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Alexander Mateev Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Advokatfirmaet Funch & Nielsen på vegne Skat, Skattecenter Thisted Nygade Nykøbing M Telefon Journalnr /LB Auktionsbekendtgører Retten i Holstebro - Afdelingen i Thisted Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 12:30 Retten i Holstebro Afdelingen i Thisted Skovgade Thisted Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Holstebro - afdelingen i Thisted Rekvirering af salgsopstilling Advokatfirmaet Funch & Nielsen Nygade Nykøbing M Tlf.nr.: Retskreds Holstebro, afd. Thisted

249 STATSTIDENDE 249 Sagsnummer: 7-212/2007 Andet Ejendommen kan besigtiges den kl mod forudgående telefonisk tilmelding på tlf S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 27 k, Solbjerg by, Solbjerg Nørrebyen Erslev Af areal iflg. tingbogen 2381 m², vej 0 m². Beboelsesejendom opført i mursten i Tagdækning er cementsten. Bebygget areal er på 108 m² med udnyttet tagetage på 29 m². Samlet boligareal 124 m². Endvidere udhus, sammenbygget med huset på 68 m², fordelt med 13 m² mellemgang, 16 m² værksted og 39 m² garage. Ejendommen er gulpudset og med rødt cement stentag. Beliggende i lille landsby tæt ved busforbindelse. Huset indeholder i stueplan gang, værelse, soveværelse, dobbelt stue med bue imellem, køkken, badeværelse og gang med trappe til 1. sal og udgang til mellemgang. Fra mellemgangen er der udgang til værkstedet og derfra videre til garagen. På 1. sal er der stor repos samt to store værelser. Huset trænger til vedligeholdelse. Opvarmes med naturgas. Der er privat alment vandforsyningsanlæg og der er afløb til offentligt spildevand. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Kristian Winkel Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Advokatfirmaet Funch & Nielsen på vegne Skat, Skattecenter Thisted Nygade Nykøbing M Telefon Journalnr /LB Auktionsbekendtgører Retten i Holstebro - Afdelingen i Thisted Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 11:00 Retten i Holstebro Afdelingen i Thisted Skovgade Thisted Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Holstebro - afdelingen i Thisted Rekvirering af salgsopstilling Advokatfirmaet Funch & Nielsen Nygade Nykøbing M Tlf.nr.: Retskreds Holstebro, afd.thisted Sagsnummer: 7-214/2007 Andet Ejendommen kan besigtiges den kl efter forudgående telefonisk tilmelding på S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 18 e, Ore by, Ore Middelfartvej 140 Ore 5400 Bogense Tinglyst areal: 1182 m². Enfamilieshus fra 1936 opført i røde mursten. Der er sket ombygning i (ejendommen tidligere børstefabrik). Bebygget areal 86 m². 1 sal/tagetage 25 m². Samlet boligareal 111 m². Stueetagen består af bagindgang i forbindelse med ældre køkken. 2 sammenhængende stuer med udgang til terrasse og have. Den oprindelige entre er afblændet. Flisebadeværelse, væg: brunlige, gulv: hvide. Der er badekar, vask og toilet. 1. sal består af 3 værelser. Udhusbygningen på 35 m² er ligeledes fra Der er påbegyndt opførelse af 1 værelse. Opvarmning sker med brændefyr. Oliefyr er ikke genopsat. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Hans Christian Christiansen Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Nykredit v/focus Advokater I/S Englandsgade Odense C Telefon Auktionsbekendtgører Focus Avokater Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 09:00 Fogedretten i Odense Albanigade 30, Odense C Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Fogedretten Rekvirering af salgsopstilling Focus Advokater Englandsgade 25, Odense C Tlf.nr.: Retskreds

250 STATSTIDENDE 250 Odense Sagsnummer: 308/2007 S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 11 ar, Middelfart Markjorder Odensevej Middelfart Tinglyst areal er 246 m². Ejendommens samlede bygningsareal er på 42 m², tagetagen er 30 m², samlet boligareal er 72 m². Ejendommen, der er et række-/kædehus, er opført i mursten, indeholder i stueetagen entre, stue samt køkken, alt med parketgulve samt listelofter. Køkken har træelementer, opvaskemaskine, komfur, køle/fryseskab samt emhætte. Fra stueetagen opgang til første sal, der indeholder lille badeværelse med flisegulv, toilet, håndvaske, bruser, et stort værelse samt et mindre værelse begge med tæpper på gulvet. I det store værelse er indbyggede skabe. Endelig indeholder ejendommen en lille kælder med 2 rum (et med cementgulv samt et med trægulv). Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Michael Vendelbo Holse Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Realkredit Danmark Focus Advokater I/S Englandsagde Odense C Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Fogedretten i Odense, Albanigade 30, 5000 Odense C Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 9:30 Fogedretten i Odense Albanigade Odense Henvendelse vedr. besigtigelse (Kun hvis forskellig fra begæreren af auktionen) Focus Advokater I/S Englandsgade Odense C Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Fogedretten, Albanigade 30, 5000 Odense C Rekvirering af salgsopstilling Focus Advokater I/S Englandsgade Odense C Tlf.nr.: Retskreds Odense Sagsnummer: 329/2007 S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 3 ac, Ll. Brande by, Sdr. Omme Simmelvej Sdr. Omme Ejendommen er et fritidslandbrug. Beliggende 7 km fra Grindsted og 6 km fra Sdr. Omme på 3,4 ha. Stuehuset er opført ifølge BBR i 1959, med bebygget areal 90 m², tagetage 50 m² og kælder 90 m². Stuehuset er opført i røde mursten med eternittag og plastvinduer indrettet med nyere køkken/ alrum/stue med trægulv og lofter af fyrrustik. Der er endvidere værelse, 2 kamre samt badeværelse. Første salen er et større lokale samt 2 værelser. Opvarmning med kombifyr. Tidligere stald ifølge BBR opført i 1959 på 284 m² opført i røde mursten med eternittag. Bygningen er under nedrivning/ombygning. Tidligere driftsbygning ifølge BBR opført i 1959 på 238 m² bestående af isoleret hal med betongulv samt fyrrum. Maskinhal ifølge BBR opført i 1976 på 494 m² opført i metalplader med sandbund. Rundbuehal ca. 110 m² opført i metalplader ej registreret i BBR. Der er ingen maskiner eller hårde/ hvidevarer. Ejendommen og tilstødende arealer fremtræder særdeles rodet på grund af manglende vedligeholdelse/ombygning, ligesom det flyder med byggerester, skrot, affald m.m. på ejendommen. Kælderen er i perioder under vand.

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg Hovedbestyrelsesmedlemmer og revisorer fra start, 1970/71 Fra 1970/71 til 2010 er navnene udtaget fra skriftet Vandreforeningen Fodslaw Jubilæumsskrift 1970 2008, udarbejdet af tidligere kasserer Gervid

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 1. 39at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 Sønderlandsgade 3. 39aq Hvidbjerg Inger M. Vestergaard Salek 2014 Niels Kristensen (Hav) 1998 Frank Hedegaard Jensen 1998 Hans Jørgen Jensen

Læs mere

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 07-8 06-7 0-6 Per Frederiksen Vilhelm Christiansen Hobro BK / BK Nord Anne Schousboe Jes Bank BK Nord Jørgen Solsig Nielsen Jørgen H. Mellergaard BK 97, Hjørring / BK Nord Michael Matthiesen

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub Opstartstævne 2018 Bane Navn: Klub: 1 2 3 Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub 35 30 34 99 Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub 36 29 37 102 201 Ole Jensen Dronninglund krolf klu 31 35 32

Læs mere

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 7 Kirsten Nielsen Ny Thorup Krolf 31 33 33 97 1 D 120 Ruth Bliksted Thorup Klim Krolf 35 32 36 103 2 D 64 Kirsten Fonager Brønderslev Krudtuglerne 38 36 31 105 3 D 67 Helen Stiller Aalborg Krolf senior

Læs mere

1707 Lars Christensen Aalborg SØ 03:07: Steffen Schneider Hjørring 03:09: Rayk Wunderlich Aalborg 03:09: Claus Jensen Aabybro

1707 Lars Christensen Aalborg SØ 03:07: Steffen Schneider Hjørring 03:09: Rayk Wunderlich Aalborg 03:09: Claus Jensen Aabybro 1707 Lars Christensen Aalborg SØ 03:07:00 1721 Steffen Schneider Hjørring 03:09:00 1758 Rayk Wunderlich Aalborg 03:09:00 1728 Claus Jensen Aabybro 03:11:00 1744 Klaus Huusom Nørresundby 03:11:00 1705 Lars

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Vi gør opmærksom på, at der er tale om en personlig udpegelse som advokat, hvorfor det er den konkrete advokat

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august

Strandstævne Rømmø 25. august M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Varde 1: XXX Kurt R. Kristiansen Jes Jensen Horne IF 2: XXX Anne Marie Jensen Finn K. Nielsen Vesterhede 3:

Læs mere

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3 21 Kjeld Hansen Gerlev 29 29 25 83 1 Nr- 1. 102 Annelise Andersen Gerlev 28 27 29 84 2 Nr- 1. 53 Tage Bang Gerlev 28 27 31 86 3 Nr. 2. 41 Jytte Rasmussen Gerlev 27 30 30 87 4 Nr. 2 15 Henning Rasmussen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Brugsforening / Købmandsbutik

Brugsforening / Købmandsbutik Aalkjærvej 2 32s Serup Frede Kloch Sørensen 2012 Gl. Alderdomshjem Ulla og Thomas Skovhøl 1996 Rigmor Borre 1994 Kristian Borre 1972 Søndbjerg Odby Kommune 1916 3 13g Søndbjerg Lars Odgaard 2004 Niels

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019 0 k Astrid Madsen Karup / Kølvrå 31 31 29 0 91 1 1 k Aase M Jensen Randers Krolf 29 34 34 0 97 11 2 k Margrethe Winther Gerlev Krolf 33 34 31 0 98 16 k Krista Andersen Karup / Kølvrå 34 29 35 0 98 16 k

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R.

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R. M1 Pulje 1 Bane 1-2 Bente Gemmer Kurt R. Kristiansen Varde 1: XXX 16 12 20 1 48 44 4 3 Jes Jensen Anne Marie Jensen Horne IF 2: 20 XXX 20 20 3 60 35 25 1 Magnus Johansen Gert Ovesen Næsbjerg 3: 20 7 XXX

Læs mere

Placering. Mesterskabsklasse Dame Orienteringsbane på 6,1 km med 15 poster. Placering. Klasse A Orienteringsbane på 6,1 km med 15 poster.

Placering. Mesterskabsklasse Dame Orienteringsbane på 6,1 km med 15 poster. Placering. Klasse A Orienteringsbane på 6,1 km med 15 poster. Danske Politi Mesterskaber i Orienteringsløb 2010. Mesterskabsklasse Herre. Orienteringsbane på 8,0 km med 23 poster Per Jessen Roskilde 0:57:35 Dansk Politi Mester Erik Olsen Helsingør 1:05:41 2 Jesper

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 292 874 291,3 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 289 865 288,3 3 14780 Holger W.

Læs mere

Resultater mesterskabsskydningen. Resultater hovedskydningen

Resultater mesterskabsskydningen. Resultater hovedskydningen Resultater mesterskabsskydningen Mesterskabsskydningen Seniorer Nr Selskab Navn Resultat Præmier 1 Kolding Peter L. Skov 380,6 100 års pokalen og Guld 2 kolding Niels Kasper Clausen 373,3 Sølv 3 Kolding

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september M1 finale Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Anker M. Nielsen Poul Olesen Benny Christoffersen Tommy Risum Jensen Jørgen Kristensen Thomas Larsen Anton Gade Jan Grenaa

Læs mere

Forårs Mesterskab. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Forårs Mesterskab. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 1 Elly Kristoffersen Møldrup 42 36 34 112 2 Andreas Søndergaard Blichergaarden 35 37 38 110 3 Erling Madsen Karup/Kølvrå 31 30 30 91 2 Nr- 2. 4 Gerda Hald Kjær Vridsted 45 44 38 127 5 Peter Jensen Stoholm

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

8 10a Hvidbjerg Finn Hartman Jacobsen 1993 Benkærgaard Poul Sloth 1991 Chr. Bredahl Thomsen 1954 Kristen Madsen Kristensen 1941 Karen Kirstine Graugaa

8 10a Hvidbjerg Finn Hartman Jacobsen 1993 Benkærgaard Poul Sloth 1991 Chr. Bredahl Thomsen 1954 Kristen Madsen Kristensen 1941 Karen Kirstine Graugaa Grøndalvej 1 1a Hvidbjerg Peter Madsen og Maj Lindgaard 2011 Kirkegaard Jens Henning Riis 1972 Jens Nielsen Riis 1934 Jens Peder Jensen 1915 Josef Nielsen 1913 Niels Hoelgaard 1886 Niels Chr. Jensen 1895

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2017 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2017 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2017 Resultatliste Danmarksmesterskab 2017 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 104,7 104,5 104,9 104,3 418,4 35x 2 Kurt Møller

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

HOLD NAVN POINT SKYDETID

HOLD NAVN POINT SKYDETID HOLD NAVN POINT SKYDETID HOLD 03 Hurrycane 144 8.30 HOLD 03 Max 375 134 8.30 HOLD 02 Stig Sørensen 133 8.15 HOLD 03 cp 129 8.30 HOLD 12 Jesper Madsen 129 10.45 HOLD 01 Leif Mikkelsen 128 8.00 HOLD 03 ssg

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

30-34 år: indendørs:

30-34 år: indendørs: 30-34 år: 100m 11.58 Anders Sækmose (74) 22.05.07 Aarhus 200m 24.1 Holger Bagger (43) 14.09.76 Aarhus 400m 53.5 Benno Jensen (45) 14.06.79 Vejle 800m 1.57.2 Benno Jensen (45) 24.07.75 Lyngby 1000m 2.33.6

Læs mere

Puljevinderfinale 2019

Puljevinderfinale 2019 2 Ole W Jørgensen Assentoft 36 35 39 0 110 81 4 Leif Pedersen Assentoft 34 31 36 0 101 32 6 Henry Jensen Assentoft 37 33 36 0 106 62 8 Grethe B Jørgensen Assentoft 38 39 36 0 113 95 430 20 25 Esben Videbæk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl.

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl. Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge Jæger Kl.

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2018-09. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 292 293 1167 291,8 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 289 285 1150 287,5 3 14780

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere

Stilling score point Viborg Ok : Mariager Fjord Ok : Ok Vendelboerne : Randers/djurs Ok :

Stilling score point Viborg Ok : Mariager Fjord Ok : Ok Vendelboerne : Randers/djurs Ok : Matcher (2-3 division) -------------------- 1 : Viborg Ok - Mariager Fjord Ok : 115-75 2 : Viborg Ok - Ok Vendelboerne : 123-76 3 : Viborg Ok - Randers/djurs Ok : 128-41 4 : Mariager Fjord Ok - Ok Vendelboerne

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Resultatliste Viborg sommerstævne 2018

Resultatliste Viborg sommerstævne 2018 Riffel, 50m - Mesterskab BK1 1 123230 Keven Axel Sørensen Viborg Skytteforening 199/11 200/14 399/25 2 113665 Chris Nielsen Viborg Skytteforening 200/14 199/10 399/24 3 107475 Rikke Norup Bertelsen Viborg

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

RESULTATLISTE DDSøstjylland-LDM50m-2012

RESULTATLISTE DDSøstjylland-LDM50m-2012 27-08-2012 08:53:16 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE DDSøstjylland-LDM50m-2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 94592 Anne-Marie Nysom 05-101 Randers Skyttekreds 198/16 200/14 398/30 G 2 101279 Benjamin

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 071-14-0635 A 071 KARSTEN RIISAGER 244,572 2 199-14-0083 A 199 LAYTH&THAER AL RO 245,084 3 242-15-0811 A 242 MIRKO HADZIC 260,539 4 242-16-1426 A 242 LARS

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Østergade b Hvidbjerg Gravgaaard Holding Aps Rådhus 1974 De Gamles Hjem 1934

Østergade b Hvidbjerg Gravgaaard Holding Aps Rådhus 1974 De Gamles Hjem 1934 Østergade 1. 18b Hvidbjerg Gravgaaard Holding Aps. 2011 Rådhus 1974 De Gamles Hjem 1934 1a. 18ø Hvidbjerg Ankjær Ejendomme Aps. 2008 se Storegade 2 2. 18e Hvidbjerg Hvidbjerg Bank se Helligkildevej 1 2a.

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

DM Krocket Hold. Vildbjerg den17-18 september. Række C2. Bane 2: XXX XXX Ingen kampe; eneste hold i C2

DM Krocket Hold. Vildbjerg den17-18 september. Række C2. Bane 2: XXX XXX Ingen kampe; eneste hold i C2 DM Krocket Hold Vildbjerg den17-18 september Række C2 Bane Navne: Klub: 1: 2: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Preben Vonsil Martin Kristensen Kasper Tykjær Jensen Birgit Jørgensen Agerbæk 1: XXX XXX

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund

AREALFORTEGNELSE vedr.: Ekspropriation til afskærende spildevandsledning fra Hobro til Hadsund 57 454i, Hobro Markjorder 56 454c, Hobro Markjorder 1 2a Ulstrup By, Valsgård Niels Kristian Kirketerp Aalborgvej 5 9500 Hobro Bemærkninger Åstedsmøde Ved pumpestation, arealerhvervelse til station: ca.

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Danmarksmesterskab for hold

Danmarksmesterskab for hold M1 Pulje 1 Bane 1-5 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Erik Johnsen Ernst Vedstesen Lyne / Vestjylland Frede Jensen Sinne Johnsen Jørgen Halkjær Jørgen Olesen

Læs mere

Politistationer i Danmark

Politistationer i Danmark Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1122 Offentligt Politistatio i Danmark Politikreds 01 Nordjylland 1 17 1 15 02 Østjylland 1 11 1 11 03 Midt- & Vestjyll. 1 20 1 20 04 Sydøstjylland

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere