OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017"

Transkript

1 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den

2 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til timer og forlængelse af referenceperioden Forlængelse af referenceperioden Konvertering af medlemmets resterende ydelsesperiode... 4 Oprettelse af beskæftigelseskonto... 4 Efterlønsregler i det nye dagpengesystem Særlige regler for efterlønnens størrelse for medlemmer omfattet af 74 a, stk Lempet fradrag og dobbelt mindsteudbetalingsregel... 7 Vejledningsforpligtelse... 8 Indkomstregisterkontrol Frister for indsendelse af ydelseskort pr. 1. juli Nye regler og ændringer der er indgående beskrevet i kogebøger Øvrige nye regler og ændringer der ikke uddybes yderligere... 11

3 Forord Vi har i arbejdsgruppen udarbejdet denne oversigt, som indeholder de vigtigste punkter fra de diskussioner, der har fundet sted i arbejdsgruppen, og som ikke er indeholdt i de udgivne kogebøger. Oversigten kan altså ikke bruges som en fyldestgørende tjekliste, men er derimod udtryk for videndeling udover selve kogebogsarbejdet, og som en hjælp til input til de enkelte a-kassers egne oversigter over ændringer, der skal implementeres til d. 1. juli Ændrede dagpengeperioder i maj og juni Udbetalingsperioderne i maj og juni måned 2017 ændres fra 4 til 5 uger. Udbetalingsperioden i maj måned 2017 dækker: Uge 17 til og med uge 21 i 2017 (24. april maj 2017). Udbetalingsperioden i juni måned 2017 dækker: Uge 22 til og med den 30. juni i uge 26 (29. maj juni 2017). Der kan åbnes op for ydelseskort fra tirsdag den 27. juni Dette betyder, at de ledige allerede i juni 2017, skal begynde at "gætte" for en del af den periode, de afgiver oplysninger om på ydelseskortet, nemlig perioden 27. til 30. juni STAR har oplyst, at der ikke kommer yderligere information omkring dette, og det er således op til hver enkelt a-kasse at tilrettelægge administrationen og kontrollen af juni-kørslen Regnskabsinformation nr. 6/2016 fra Styrelsen med henvisning til 16, stk. 4, i lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov arbejdsløshedsforsikring m.fl. Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til timer og forlængelse af referenceperioden I dag udbetales dagpenge efter et ugebaseret dagpengesystem, hvor dagpenge udbetales hver måned i en blanding af 4 og 5-ugers perioder, og dagpengeretten opgøres i uger. Pr 1. juli 2017 ændres det, så dagpenge udbetales i et månedsbaseret system, hvor dagpengeretten opgøres i timer. Nyledige fra og med den 1. juli 2017 bliver indplaceret efter de nye regler, men medlemmer med en eksisterende indplacering skal have konverteret eksisterende rettigheder, så de harmonerer med de nye regler. 3.1 Forlængelse af referenceperioden Efter de eksisterende regler har medlemmerne haft 156 ugers referenceperiode. Fra og med den 1. juli 2017 opgøres referenceperioden som 36 måneder, og da nye indplaceringer i dagpengeretten altid sker fra den 1. i den måned, hvor man første gang modtager ydelser, så udløber referenceperioden altid til udgangen af en kalendermåned, hvilket harmonerer med at udbetalingsperioderne bliver kalendermåneder. 3

4 Eksisterende indplaceringer får pr. 1. juli 2017 forlænget referenceperioden, så udløbet bliver udgangen af den måned, hvor referenceperioden efter de oprindelige regler ville udløbe. Hvis den oprindelige referenceperiode således ville udløbe den 15. oktober 2017, så sker der pr. 1. juli 2017 en forlængelse af referenceperioden, så den sidste dag i referenceperioden bliver den 31. oktober Denne forlængelse sker uafhængigt af eventuelle øvrige forlængelser af referenceperioden, og forlængelsen sker uanset om medlemmet har en ordinær indplacering, eller indplaceret i den forlængede dagpengeret i første halvår , stk. 3 i bekendtgørelse nr. 991 af 29. juni 2016 om dagpengeperioden 3.2 Konvertering af medlemmets resterende ydelsesperiode I forbindelse med overgangen til et timebaseret klipregnskab, så skal der ske en konvertering af ydelsesperioden på eksisterende indplaceringer, da ydelsesperioden frem til og med den 30. juni 2017 opgøres i uger. Referenceperioden er uberørt af denne konvertering. For fuldtidsforsikrede sker konverteringen ved at gange det resterende antal ydelsesuger med 37 timer/uge (for deltidsforsikrede ganges ugerne med 30 timer). Det er medlemmets forsikringsstatus pr. 1. juli 2017 der er afgørende for hvilken faktor, der skal anvendes ved omregningen. Eksempel: Medlemmet har pr 1. juli ydelsesuger tilbage af sin dagpengeret. Hvis medlemmet er fuldtidsforsikret bliver udregningen på 30 uger x 37 timer/uge og medlemmet får derfor en ydelsesperiode på timer. Hvis medlemmet er deltidsforsikret, så bliver udregningen 30 uger x 30 timer/uge, og medlemmet får en ydelsesperiode på 900 timer. 12, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 991 af 29. juni 2016 om dagpengeperioden Oprettelse af beskæftigelseskonto Fra 1/ træder reglerne om oprettelse af beskæftigelseskonto i kraft. For at et medlem kan få forlænget sin ret til dagpenge, skal der være timer på beskæftigelseskontoen. Det er derfor relevant at vide, hvordan man får en beskæftigelseskonto. Reglerne omkring beskæftigelseskontoen fremgår af bekendtgørelse nr. 990 af 29. juni 2016 om indkomstog beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Mere specifik er reglerne beskrevet i 13 og 21. Hovedregel Hovedreglen fremgår af 13. Fra 1. juli 2017 vil et medlem, som indplaceres i en dagpengeperiode efter lovens 55, stk. 1 få en beskæftigelseskonto. Der er her tale om alle nye indplaceringer. 4

5 Undtagelse For medlemmer som ikke får en ny ret til dagpenge fra 1/ og frem vil der også i visse situationer være mulighed for at tilknytte en beskæftigelseskonto, hvis medlemmerne opfylder betingelserne i 21 stk Der er 4 undtagelser U1: Ledig hen over 1/ Et medlem som er indplaceret i en dagpengeperiode forud for 1/7-2017, og hvis dagpengeret efter lovens 55, stk. 1 og 2 (den ordinære og den forlængede dagpengeret) ikke er udløbet, skal have oprettet en beskæftigelseskonto efter 13, hvis medlem er ledig 1/ Medlemmet skal således være ledig hen over 1/7-2017, og medlem skal fortsætte i en eksisterende dagpengeret. Beskæftigelseskontoen har virkning fra den dag medlem blev indplaceret, det vil sige med tilbagevirkende kraft. U2: Ledig efter 1/ og fortsætter i indplacering der er startet FØR 1/ Et medlem som IKKE er ledig 1/7-2017, men bliver ledig efterfølgende og skal fortsætte i en eksisterende dagpengeperiode med en indplaceringsdato der ligger forud for 1/7-2017, skal have oprettet en beskæftigelseskonto efter 13. Beskæftigelseskontoen har virkning fra den dag medlem blev indplaceret, det vil sige med tilbagevirkende kraft. Medlemmet skal dog ikke have en beskæftigelseskonto tilknyttet den omtalte indplacering, hvis medlem opfylder et indkomstkrav og kan indplaceres i en ny dagpengeperiode. Hvis dette er tilfældet træder 13 i kraft og medlem får en beskæftigelseskonto tilknyttet den nye indplacering. U3: Ledig efter 1/ og dagpengeretten er udløbet EFTER 1/7 men før ledighedsdato Et medlem bliver ledig efter 1/ Medlem har en tidligere indplacering som er udløbet FØR medlem bliver ledigt men EFTER 1/ Medlem skal her have oprettet en beskæftigelseskonto efter 13. Beskæftigelseskontoen har virkning fra den dag medlem blev indplaceret, det vil sige med tilbagevirkende kraft. Medlemmet skal dog ikke have en beskæftigelseskonto tilknyttet den omtalte indplacering, hvis medlem opfylder et indkomstkrav og kan indplaceres i en ny dagpengeperiode. Hvis dette er tilfældet træder 13 i kraft og medlem får en beskæftigelseskonto tilknyttet den nye indplacering. 5

6 U4: Ledig efter 1/ og dagpengeret efter lovens 55, stk. 1 (ordinære dagpengeret) er udløbet i perioden 2/1 til 30/ Et medlem bliver ledig efter 1/ Medlems dagpengeret er udløbet i perioden 2/1 til 30/ Hvis medlem ville kunne forlænge dagpengeretten efter lovens 55, stk. 2 i mellemperioden, og at den forlængede dagpengeret løber hen over 1/7-2017, så skal medlem have oprettet en beskæftigelseskonto efter 13. Hvis et medlems ret til dagpenge er udløbet fra 1/1 til 30/6-2017, så kan medlem forlænge sin ret til dagpenge med op til 52 uger inden for 78 uger jf. 20 i bekendtgørelse nr. 633 af 20. juni 2012 om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode. Beskæftigelseskontoen har virkning fra den dag medlem blev indplaceret, det vil sige med tilbagevirkende kraft. Medlemmet skal dog ikke have en beskæftigelseskonto tilknyttet den omtalte indplacering, hvis medlem opfylder et indkomstkrav og kan indplaceres i en ny dagpengeperiode. Hvis dette er tilfældet træder 13 i kraft og medlem får en beskæftigelseskonto tilknyttet den nye indplacering. Efterlønsregler i det nye dagpengesystem Da reglerne om efterløn hænger tæt sammen med reglerne for dagpenge, har ændringerne i dagpengereglerne afledt betydning for efterlønsordningen. De gældende efterlønsregler er dog så bredt formuleret, at ændringerne i dagpengereglerne også for det mestes vedkommende kan finde anvendelse for efterlønsordningen, uden at der specifikt er behov for at ændre efterlønsreglerne. Ændringerne til optjening af dagpengeret, har betydning ved udstedelse af efterlønsbevis eller overgang til efterløn, da det her er et krav at medlemmet har ret til dagpenge. Det betyder, at et medlem der skal have udstedt efterlønsbevis eller skal overgå til efterløn og som aldrig tidligere har været indplaceret i en dagpengeret, skal opfylde indkomstkravet for at have ret til efterløn. Et medlem skal også opfylde indkomstkravet ved udstedelse af efterlønsbevis eller overgang til efterløn, hvis medlemmet tidligere har opbrugt en dagpengeret og ikke længere har timer på sin beskæftigelseskonto. Har medlemmet på tidspunktet for udstedelse af efterlønsbevis eller overgang til efterløn, timer på sin beskæftigelseskonto, så skal medlemmet opfylde beskæftigelseskravet for at have ret til efterløn. Se i øvrigt kogebogen om indkomst- og beskæftigelseskravet for yderligere uddybning. I forhold til beregning af efterlønnens størrelse, så følger reglerne her som udgangspunkt reglerne for beregning af dagpengesats. Det betyder at efterlønssatsen som udgangspunkt skal beregnes på baggrund af al A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag, i de bedste 12 måneder inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet. Hvis ikke der er 12 måneder med indtægt inden for de seneste 24 måneder, så beregnes satsen på baggrund af al indtægt i beregningsperioden. Og er der slet ikke indtægt i 24 måneders perioden, så beregnes satsen på baggrund af al indtægt inden for de seneste 36 måneder forud for beregningstidspunktet. Det er også muligt i at forlænge beregningsperioden, hvis der har fravær med sygedagpenge, barselsdagpenge eller støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn, eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Se i øvrigt kogebogen om sats for yderligere uddybning. Der er dog særlige regler for beregning af efterlønnens størrelse, til de medlemmer der har 6

7 mistet retten til dagpenge efter det fyldte 50. år og som ved fortsat indbetaling af medlems- og efterlønsbidrag kan opfylde anciennitetskravet for ret til efterløn på det tidspunkt, hvor de når efterlønsalderen, og derfor har ret til efterløn, selvom indkomst- eller beskæftigelseskravet ikke er opfyldt. De særlige regler for efterlønnens størrelse for denne gruppe af medlemmer er uddybet i afsnit 5.1. Efterløn udbetales, ligesom dagpenge, fra den 1. juli 2017 for 160,33/130 timer pr. måned for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Efterløn udbetales også som en acontoudbetaling på baggrund af medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst m.v. i måneden. Dermed skal den udbetalte efterløn også efterreguleres, hvis der er uoverensstemmelse mellem de af medlemmets indberettede oplysninger og indberetningerne om løntimer og indkomst til indkomstregistret. 5.1 Særlige regler for efterlønnens størrelse for medlemmer omfattet af 74 a, stk. 8 For medlemmer omfattet af 74 a, stk. 8 skal efterlønnens størrelse beregnes ud fra de seneste sammenhængende indberetningsperioder forud for beregningstidspunktet, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger og 12 uger ved uge- eller 14-dagesindberetninger inden for de seneste 5 år før efterlønsalderen. I beregningsperioden skal der for fuldtidsforsikrede ved månedsindberetninger være indberettet mindst 320 løntimer og ved uge- eller 14-dagesindberetninger skal der være indberettet mindst 296 løntimer. For deltidsforsikrede skal der være indberettet mindst 195 løntimer ved månedsindberetninger og 180 løntimer ved uge- eller 14-dagesindberetninger. Medlemmet kan i nogle situationer selv bestemme om en beregningsperiode skal bruges og kan i andre situationer få suppleret indtægten i beregningsperioden med dokumenteret fravær. Har medlemmet ikke en beregningsperiode der opfylder ovenstående betingelser og ikke inden for de seneste 5 år før efterlønsalderen fået udbetalt dagpenge med en tidligere beregnet sats, udgør efterlønnen et beløb, der svarer til 82 pct. af dagpengenes højeste beløb. 74 l, stk i lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017 om arbejdsløshedsforsikring m.v. samt 7-11 i bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 2017 om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn. 5.2 Lempet fradrag og dobbelt mindsteudbetalingsregel Efter de gældende regler kan der ikke udbetales efterløn for en uge, når der skal ske fradrag efter reglerne for lempet fradrag og de faktiske arbejdstimer for fuldtidsforsikrede overstiger 29,6 timer pr. uge eller for deltidsforsikrede overstiger 4/5 af deres gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Timegrænsen for hvornår der kan udbetales efterløn når der skal ske fradrag efter reglerne for lempet fradrag, er altså den samme som den almindelige mindsteudbetalingsregel. Denne siger at et fuldtidsforsikret medlem kun kan få udbetalt supplerende dagpenge, hvis medlemmets dagpenge i ugen udgør et beløb der mindst svarer til dagpenge for 7,4 timer. For deltidsforsikrede er reglen at de kun kan få udbetalt, hvis medlemmets dagpenge i ugen mindst udgør et beløb svarende til 1/5 af deres gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Det betyder, at med de gældende regler, vil et medlem uanset om der ske fradrag efter reglerne for lempet fradrag eller 7

8 almindeligt fradrag efter reglerne i fradragsbekendtgørelsen, ikke kunne få udbetalt efterløn for en uge, hvis medlemmet arbejder 30 timer i denne uge. Fra den 1. juli 2017 kan der ikke udbetales efterløn, når der skal ske fradrag efter reglerne for lempet fradrag, hvis medlemmet faktiske arbejdstid overstiger 128 timer om måneden for et fuldtidsforsikret medlem eller 104 timer om måneden for deltidsforsikrede. Den almindelige mindsteudbetalingsregel gældende fra den 1. juli 2017 siger, at et fuldtidsforsikret medlem kun kan få udbetalt dagpenge for en måned, hvis medlemmets ret til dagpenge i måneden udgør mindst 14,8 timer. For deltidsforsikrede skal retten til dagpenge i en måned udgøre mindst 12 timer, for at de kan få udbetalt dagpenge i måneden. Timegrænsen for hvornår der kan udbetales efterløn når der skal ske fradrag efter reglerne for lempet fradrag, er altså ikke længere den samme som den almindelige mindsteudbetalingsregel. Det betyder, at et medlem der arbejder 130 timer i en måned, ikke ville kunne få udbetalt efterløn for måneden, hvis der skal ske fradrag efter reglerne for lempet fradrag. Skal der derimod ske fradrag efter fradragsreglerne i udbetalingsbekendtgørelsen, fordi medlemmet ikke længere er omfattet af reglerne om fradrag efter reglerne for lempet fradrag, så vil et medlem der arbejder 130 timer i en måned, kunne få udbetalt 30,33 timers efterløn. Der vil blive udarbejdet et skriv om Dagpengereformen 2017 og efterløn, hvori bl.a. lempet fradrag og den dobbelte mindsteudbetalingsregel vil blive yderligere beskrevet med eksempler. 74 e, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017 om arbejdsløshedsforsikring m.v. samt i bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2017 om fradrag i efterløn. Vejledningsforpligtelse Fra 1/ træder der nye regler i kraft vedrørende a-kassernes pligt til at vejlede. De nye regler vil fremgå af bekendtgørelse nr af 9. november 2016 om en a-kasses pligt til at vejlede m.v. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 700 af 27. maj 2015 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I dette skriv vil der alene fokuseres på de nye regler der træder i kraft 1/ samt de vejledningsforpligtelser der følger med. Nedenstående gennemgang er således ikke en udtømmende gennemgang af a-kassernes vejledningsforpligtelse. Ledige medlemmer Når medlem er blevet indplaceret i en dagpengeperiode, skal a-kassen informere om medlemmets beskæftigelseskonto og om muligheden for at forlænge dagpengeperioden i op til 1 år inden for 1,5 år på baggrund af løntimer, der er registreret på beskæftigelseskontoen siden indplaceringen, når den ordinære dagpengeperiode er udløbet. A-kassen skal også informere om fristen for indsendelse af ydelseskort for at kunne udbetale dagpenge den sidste bankdag i måneden. 8

9 Det skal også informeres om, at der kun kan udbetales dagpenge, hvis ydelseskortet er modtaget senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb og at a-kassen digitalt samkører medlemmets oplysninger om løntimer og indkomst med indberettede oplysninger om løntimer og indkomst i indkomstregistreret, og at samkøringen kan medføre efterregulering af udbetalte dagpenge. A-kassen skal endvidere informere om karens hver fjerde måned og om afkortning af dagpengeperioden (1 måned) ved omfattende brug af dagpengesystemet (4 års dagpenge inden for 8 år). Udløb af dagpengeret A-kassen skal i god tid før medlemmets dagpengeret udløber, vejlede om medlemmets samlede mulige forlængelse af dagpengeretten. A-kassen skal videre før, medlemmets forlængede dagpengeret udløber, vejlede om medlemmets samlede mulige forlængelse på baggrund af de løntimer der er registreret på beskæftigelseskontoen siden seneste opgørelse af den forlængede dagpengeret. Det er kun medlemmer der aktuelt modtager ydelser eller er ansat i løntilskud der skal vejledes. A-kassen skal i god tid vejlede et ledigt medlem hvis ret til dagpenge er ved at udløbe, hvordan medlem genoptjener retten til en ny dagpengeperiode. Der skal endvidere vejledes om betingelserne, mulighederne og fristerne for et seniorjob, samt at det er muligt at overgå til efterløn fra et seniorjob, og at medlem skal stå til rådighed for henvist ordinært arbejde under ansættelsen. Hvis medlem har mulighed for at overgå til efterløn ved udløb af dagpengeretten, skal a-kassen i god tid forinden, vejlede medlemmet om, at det er betingelse for overgang til efterløn, at der søges skriftligt og inden retten til ydelser udløber. Seniormedlemskab A-kassen skal i god tid før et medlem når folkepensionsalderen informere medlem om muligheden for at bevare medlemskabet som et særligt seniormedlemskab og vejlede om rettighederne for et seniormedlem. A-kassen skal yde hjælp og vejledning om jobsøgning til et seniormedlem, såfremt medlemmet anmoder herom. Deltidsforsikring Hvis et medlem ønsker at optages/overflyttes som deltidsforsikret, skal a-kassen vejlede om automatisk omforsikring og om ret og pligt til at blive overflyttet som fuldtidsforsikret. Der skal endvidere vejledes om konsekvenserne af et forsikringsskift. 9

10 Social pension Når en a-kasse bliver bekendt med, at en kommune begynder en sag om tildeling af social pension til et ledigt medlem, der får ydelser fra a-kassen, eller at medlemmet får social pension, skal a-kassen vejlede om rådighedsforpligtelsen. Indkomstregisterkontrol Indkomstregisterkontrollen som vi kender den fra de senere år, ophører fra 1. juli 2017, hvorefter kontrollen foregår via den månedlige kontrol af dagpengeudbetalingerne, jfr. 6 i udbetalingsbekendtgørelsen. Det sidste kvartal der dermed skal ske kvartalsvis kontrol for er 2. kvartal Denne kontrol foretager vi via udtræk fra indkomstregistret i august 2017, og i august 2017 er det også første gang vi kontrollerer den forudgående månedsudbetaling. I august 2017 skal a-kasserne dermed være opmærksom på, at der både skal foretages månedskontrol efter udbetalingsbekendtgørelsen (for juli 2017) samt kvartalskontrol efter det nuværende kontrolsystem (for 2. kvartal 2017.) Bemærk, at den endelige frist for afrapportering af 2. kvartal 2017 er rykket til 15. december Bemærk også, at når vi gennemfører kontrollen for 1. halvår 2017, skal vi stadig kun medtage medlemmer, som er medlem på kontroltidspunktet og som har været medlem af den kontrollerende a-kasse i hele kontrolperioden, selvom vi fra og med den 1. januar 2017 kan indhente oplysninger om nuværende og tidligere medlemmer og for perioder, som vedrører en aktuel medlemskabsperiode, og perioder, der ligger forud for. Skrivelse nr af 8. december 2016 om Retningslinjer for tilrettelæggelse af kontrollen ved brug af Indkomst-registeret 1. halvår Frister for indsendelse af ydelseskort pr. 1. juli 2017 Fristen for indsendelse af dagpengekort er fra 1. juli 2017 forkortet fra 3 måneder til 1 måned og 10 dage fra udbetalingsmånedens udløb. Ligesom hidtil må vi dog godt dispensere, hvis medlemmet har haft en fyldestgørende grund til ikke at have sendt oplysningerne rettidigt Sender et medlem sit dagpengekort for februar 2018 d. 10. april 2018 er kortet altså modtaget rettidigt og kan udbetales uden videre. Sender medlemmet først sit dagpengekort d. 1. maj 2018, kan dagpengene kun udbetales, hvis medlemmet har haft en fyldestgørende grund. Bemærk, at 3-måneders fristen stadig gælder for ydelseskort, der vedrører dagpengeperioder forud for juli 2017, selvom kortet først modtages efter 1. juli Bekendtgørelse nr. 993 af 29. juni 2016 om udbetaling af dagpenge 3 stk. 4 10

11 Nye regler og ændringer der er indgående beskrevet i kogebøger Optjening af dagpengeret ved opfyldelse af indkomstkrav og genoptjening af dagpengeret ved opfyldelse af beskæftigelseskrav. Ændrede regler for forlængelse af optjeningsperioden. Indplacering i såvel den ordinære som den forlængede dagpengeret sker altid fra den 1. i måneden. Den ordinære dagpengeperiode ændres til en ydelsesperiode på timer for fuldtidsforsikrede og timer for deltidsforsikrede inden for en referenceperiode på 36 måneder. Ændrede regler for beregning af dagpengesats. Mulighed for fast dagpengesats bortfalder for lønmodtagere. Forbrug af ydelsesperioden ændres til et timebaseret forbrug, hvor et fuldtidsforsikret medlem får udbetalt dagpenge for op til 160,33 timer i måneden og et deltidsforsikret får udbetalt op til 130 timer i måneden. Reglerne om supplerende dagpenge tilpasses et månedsbaseret udbetalingssystem. Indførelse af månedlig samkøring og regulering. Indførelse af karens til medlemmer med høj ledighed. Indførelse af afkortning af dagpengeretten ved omfattende brug af dagpengesystemet. Indførelse af automatisk omforsikring fra deltid til fuldtid når omforsikringskravet er opfyldt. Indførelse af tællere der stilles til rådighed for a-kasserne, kommunerne, det enkelte medlem og relevante centrale myndigheder. Øvrige nye regler og ændringer der ikke uddybes yderligere Indførelse af testrutiner. Bortfald af overgangsordning af supplerende dagpenge. Ændring af lånemuligheder ifm. deltagelse i uddannelsesløft med max 80% af højeste dagpenge. Reglerne om overskydende timer bortfalder. Vedtægtsændringer. Reglerne om midlertidig arbejdsmarkedsydelse kan ikke håndteres elektronisk efter 1. juli Reglerne om G-dage ændres. 11

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.1 af

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.1 af KOGEBOG AFKORTNING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.1 af 20-6-2017 Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet Opdateringer

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF.

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 28-11-2016 Indhold 1 Opbygning og struktur i kogebogen... 5 2 Deltidsforsikrede...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig 22. oktober 2015, Lars Toft Simonsen Nr. Forslag Nuværende situation Forslagets indhold Forligets indhold 1 Mere fleksibel genoptjening Optjening af en

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG AFKORTNING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 21-12-2016 Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet Generel intro Et medlem,

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018832 af 7. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1176 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 20187] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 1219, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Undtagelse for opfølgning på sager som følge af samkøring af oplysninger om løntimer mv.) Indarbejdes i lovforslaget om suppl.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 1213 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14709 Senere

Læs mere

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1179 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET OVERSIGT OVER NYE REGLER PÅ DAGPENGEOMRÅDET NYT DAGPENGESYSTEM Den 14/11 2017, er der fremsat Lovforslag, L 88 2017/2018 - Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG KARENS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Karens... 3 1.2 Regler... 3 1.3 Generelle definitioner og begreber... 5 2. Proces

Læs mere

Vejledning om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Vejledning om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Vejledning om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2018 er der fastsat regler om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.0 af 6. juli 2018 (Gældende fra 1. oktober 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge.

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge. Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlængede dagpenge. Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke

Læs mere

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25.

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere redigeret juli 2019 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182 af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet,

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, med de ændringer, der følger af 1, nr.

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1 af 6-10-2017 (Gældende fra 1. januar 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 2 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Dagpenge efter

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 397 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 784 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08451

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen BEK nr 1584 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019 Senere

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 2.0 af 28. september 2018 (Gældende fra 1. oktober 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2018/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 26. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/05743 Fremsat den 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Vedr. høring om bekendtgørelser og vejledninger der udstedes som led i udmøntningen af aftale om et tryggere dagpengesystem

Vedr. høring om bekendtgørelser og vejledninger der udstedes som led i udmøntningen af aftale om et tryggere dagpengesystem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Den 5. april 2017 Vedr. høring om bekendtgørelser og vejledninger der udstedes som led i udmøntningen af aftale om et tryggere dagpengesystem Det er lønmodtagersidens

Læs mere

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse.

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Hoved- eller bibeskæftigelse? I. Baggrund Fremover skal a-kassen hver gang et medlem skal indplaceres eller

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge I medfør af 52, 53, stk. 19, 53 a, stk. 5, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf.

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 1 I bekendtgørelse nr. x. af x. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

L 181 ændringsforslag

L 181 ændringsforslag L 181 ændringsforslag Til 1, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Indtægt fra tabt arbejdsfortjeneste eller plejevederlag efter servicelovens 42 og 120 skal medregnes ved beregning Til nr. 9: I det foreslåede

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1 Intro... 3 1.1 Supplerende dagpenge... 3 1.2 Regler... 3 2 Proces for

Læs mere

Rundskrivelse nr. 77/06

Rundskrivelse nr. 77/06 Rundskrivelse nr. 77/06 15. december 2006 Ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn Hermed udsendes i endelig korrektur ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn. Ændringerne er

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Høringssvar til 2. runde-bekendtgørelser der udmønter aftalen om et tryggere dagpengesystem

Høringssvar til 2. runde-bekendtgørelser der udmønter aftalen om et tryggere dagpengesystem Til Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering 7. oktober 2016 Høringssvar til 2. runde-bekendtgørelser der udmønter aftalen om et tryggere dagpengesystem Lønmodtagersiden i Ydelsesudvalget sender hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1751 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. j.nr. 18/15835 Senere

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 128 af 31/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbedsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/01231 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Optjening af dagpengeret

Optjening af dagpengeret Metodepapir og eksempelsamling Optjening af dagpengeret fra 1. juli 2019 Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere foråret 2019 Version 2.0 af 14.6.2019 Opdateringer Version Dato Afsnit

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge BEK nr 1588 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019 Senere

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 41, stk. 1, nr. 2, indsættes efter»social pension«:», jf. dog 44, stk. 2«.

UDKAST. til. 1. I 41, stk. 1, nr. 2, indsættes efter»social pension«:», jf. dog 44, stk. 2«. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 95 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge BEK nr 1184 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 6. marts 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget

Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget Dato: 1. marts 2016 Dette notat indeholder de relevante uddrag af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge I medfør af 46, stk. 7, 56 a, stk. 7, 58, stk. 1, nr. 1-3, 59, stk. 3, 60, stk. 4, 62, stk. 7, 63, stk. 3, 73, stk. 5, og 85 e, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018

TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018 TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØN OG SERVICEMEDLEMMER DEN 25. APRIL 2018 HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.3 af 20-6-2017 gældende frem til 30-9-2018 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere