Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1"

Transkript

1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen maj/juni Generelle forbehold for karakterernes sammenlignelighed år for år Der er en umiddelbar forventning om, at karaktergennemsnittene fra år til år kan benyttes til en vurdering af, om der sker en faglig fremgang eller tilbagegang inden for de enkelte fag. Sådanne vurderinger rummer en række usikkerheder, som gør, at udsagn om udvikling i elevernes faglige niveau må ske med forbehold. Usikkerhederne kan bl.a. knytte sig til ændrede prøveformer, prøveoplæg og hjælpemidler og ændrede faglige mål. Der gøres desuden opmærksom på, at udsvingene fremstår større med 7-trinsskalaens store spring i karakterer, end de ville have gjort efter 13-skalaen. 1 Alle opgørelser inkluderer følgende skoleformer: Efterskoler, folkeskoler, friskoler og private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. Efterskoler med samlet særligt tilbud, specialskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler er således ikke medtaget. Derudover er elever i specialklasser og privatister ikke medtaget. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 1 af 10

2 Antal elever og karaktergennemsnit Tabel 1 viser antallet af elever, der har aflagt en eller flere af folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse. Alle elever skal på 9. klassetrin aflægge de bundne prøver samt de prøver, som findes ved udtræk. Herudover kan eleverne vælge at aflægge prøve i en række frivillige valgfag. Som det fremgår af tabellen har i alt elever aflagt mindst én prøve i 9. klasse. Heraf er elever fra folkeskoler, mens er fra friskoler og private grundskoler, og er fra efterskoler. 613 af eleverne, der har aflagt prøve, er fra kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. Tabel 1 Antal elever, der har aflagt en eller flere af folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., 2012 Folkeskoler Friskoler og private grundskoler Efterskoler Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler Antal elever Anm.: Elever i specialklasser og privatister er ikke medtaget. Tabel 2 viser det samlede karaktergennemsnit 2 i de bundne prøvefag ekskl. orden fordelt på skoletype og afgangsår. Friskoler og private grundskoler har det højeste karaktergennemsnit i perioden , mens kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler i alle årene har det laveste 3. Det samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag har i perioden ligget på lidt over 6. Tabel 2 Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ekskl. dansk orden fordelt på skoletype og år, 9. kl., I alt Folkeskoler 6,2 6,4 6,2 6,6 6,4 6,6 Friskoler og private grundskoler 6,9 7,1 7,1 7,3 7,2 7,4 Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 3,3 3,3 3,1 3,4 3,2 3,4 Efterskoler 5,8 6,0 5,9 6,3 6,2 6,4 I alt 6,2 6,4 6,3 6,6 6,5 6,7 er inkluderet. Standpunktskarakterer er ikke inkluderet. 2 Det samlede karaktergennemsnit er beregnet som et gennemsnit af alle de afgivne prøvekarakterer i de bundne fag i 9. klasse. Det omfatter: Dansk (læsning, retskrivning, skriftlig og mundtlig), matematik (problemløsning og færdigheder), engelsk (mundtlig), fysik/kemi (praktisk/mundtlig) og naturfag (praktisk/mundtlig). Bemærk at naturfag alene omfatter elever på skoler, der har deltaget i forsøgsordningen med fællesfaglig naturfagsprøve. 3 Karaktererne ved folkeskolens afgangsprøver er siden 2008 afgivet på 7-trins-skalaen, mens karakterer fra 2007 og før er afgivet efter 13-skalaen. For karakterdata fra 2007 og tidligere er der i databanken på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside foretaget en omregning af karakterer efter 13-skalaen til 7-trins-skalaen. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 2 af 10

3 Tabel 3 viser karaktergennemsnittet for de bundne prøver fordelt på fag, fagdisciplin og afgangsår. Karaktererne fordeler sig i 2012 mellem 5,8 i dansk orden og 7,4 i dansk mundtlig henholdsvis engelsk mundtlig. Det bemærkes, at antallet af elever, der har aflagt prøve i naturfag praktisk/mundtlig, er markant lavere end i de øvrige fag, da dette fag alene omfatter elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve, jf. bilagstabel 1. Fra 2011 til 2012 ses en stigning i karaktergennemsnittet for stort set alle de bundne prøvefag. Hertil skal det bemærkes, at dette ikke nødvendigvis siger noget om udviklingen i elevernes faglige niveau. En sådan vurdering rummer en række usikkerheder, såsom ændring i prøveformer, prøveoplæg og/eller hjælpemidler og/eller ændring i de faglige mål for det enkelte fag. Endvidere fremstår udsving større på 7- trins-skalaen end på den gamle 13-skala. Tabel 3 Karaktergennemsnit for de bundne prøvefag fordelt på fag og fagdisciplin, folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., Dansk Læsning 5,8 6,6 5,0 6,1 6,0 6,5 Retskrivning 6,1 5,7 5,4 6,2 6,2 6,5 Skriftlig 6,2 6,5 5,6 6,1 6,3 6,3 Orden 6,2 6,3 5,3 5,5 5,7 5,8 Mundtlig 6,8 7,0 7,0 7,2 7,3 7,4 Matematik Matematiske færdigheder 6,7 6,9 7,7 7,5 6,7 7,0 Matematisk problemløsning 6,0 6,0 6,9 6,7 6,0 6,3 Engelsk Mundtlig 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 7,4 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 5,5 5,7 5,8 5,9 6,1 6,3 Naturfag 1 Praktisk/mundtlig.... 7,1 6,5 og ungdomskostskoler. Note 1: Naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. I 2011 omfattede det 301 elever og i elever. Forældres højeste fuldførte uddannelse Elevernes socioøkonomiske baggrund har betydning for, hvordan de klarer sig ved folkeskolens afgangsprøver, jf. tabel 4. Jo bedre uddannede elevernes forældre er, jo bedre prøvekarakterer opnår eleverne. Tabel 4 viser det samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ekskl. dansk orden fordelt på forældrenes højeste fuldførte uddannelse. Forældrenes uddannel- UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 3 af 10

4 sesniveau måles via elevens mors eller fars højeste fuldførte uddannelse 4. Elever af forældre med en videregående uddannelse (kort, mellemlang, lang eller ph.d.) har over hele perioden et højere karaktergennemsnit end elever, hvor forældrene har grundskole som højeste fuldførte uddannelse. Tabel 4 Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ekskl. dansk orden fordelt på forældres højeste fuldførte uddannelse og år, 9. kl., Forældres højeste fuldførte udd Grundskolen 4,6 4,6 4,5 4,8 4,7 4,9 Gymnasiale uddannelser 6,0 6,2 6,0 6,3 6,2 6,3 Erhvervsfaglige uddannelser 5,7 5,9 5,7 6,0 5,9 6,1 Korte videregående uddannelser 6,4 6,6 6,5 6,8 6,6 6,8 Mellemlange videregående uddannelser 7,0 7,2 7,1 7,3 7,2 7,4 Lange videregående uddannelser 7,9 8,2 8,1 8,3 8,2 8,4 Ph. d. mv. 8,5 8,9 8,8 9,1 8,9 9,1 I alt 6,2 6,4 6,3 6,6 6,5 6,7 og ungdomskostskoler. Uoplyst forældreudd. vises ikke, men indgår i totaler. Ses på prøvekaraktererne i de enkelte bundne prøvefag gør samme tendens sig gældende karaktergennemsnittet i alle fag stiger, jo bedre uddannede elevernes forældre er, jf. tabel 5. Forældrenes uddannelsesbaggrund har størst betydning for, hvordan eleven klarer sig til prøverne i matematik og naturfag og mindst betydning i dansk uanset fagdisciplin. Hertil bemærkes det relativt lille elevgrundlag i naturfag, jf. bilagstabel 1. 4 Den højeste fuldførte uddannelse for elevens mor og far opgøres i det aktuelle år, hvis eleven er yngre end 13 år. Er eleven 13 år eller ældre indgår oplysningen fra det år, eleven fyldte 13 år. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 4 af 10

5 Tabel 5 Karaktergennemsnit for de bundne prøver fordelt på fag og fagdisciplin og forældres højeste fuldførte uddannelses, folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., 2012 I alt Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. Kort videreg. udd. Mellemlang videreg. udd. Lang videreg. udd. Ph.d. Dansk læsning 6,5 4,9 6,1 6,0 6,5 7,2 7,9 8,5 Dansk retskrivning 6,5 4,9 6,2 6,0 6,5 7,1 8,1 8,7 Dansk skriftlig 6,3 4,8 6,0 5,8 6,3 7,0 7,8 8,4 Dansk orden 5,8 4,8 5,5 5,5 5,8 6,1 6,6 6,9 Dansk mundtlig 7,4 5,6 7,1 6,8 7,4 8,2 9,1 9,5 Matematiske færdigheder Matematisk problemløsning 7,0 4,9 6,3 6,4 7,3 7,7 8,8 9,6 6,3 4,0 5,6 5,7 6,6 7,1 8,1 9,1 Engelsk mundtlig 7,4 5,5 7,5 6,6 7,3 8,2 9,2 9,8 Fysik/kemi praktisk/mundtlig 6,3 4,4 5,7 5,6 6,5 7,0 8,0 8,9 Naturfag 1 praktisk/mundtlig 6,5 3,3 10,0 5,5 6,8 7,1 8,5. og ungdomskostskoler. Uoplyst forældreudd. vises ikke, men indgår i totaler. Note 1: Naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. I 2011 omfattede det 301 elever og i elever. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 5 af 10

6 Elevernes herkomst Elevernes herkomst har ligesom forældrenes uddannelse også betydning for, hvordan de klarer sig ved folkeskolens afgangsprøver. Elever med dansk herkomst klarer sig generelt bedre end elever af udenlandsk herkomst, jf. tabel 6. Efterkommere klarer sig generelt også bedre end indvandrere. Tabel 6 Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ekskl. dansk orden fordelt på herkomst og år, 9. kl., Dansk herkomst 6,4 6,6 6,4 6,7 6,6 6,9 Efterkommere 4,9 5,0 4,9 5,4 5,2 5,5 Indvandrere 4,7 4,8 4,6 5,0 4,9 5,1 I alt 6,2 6,4 6,3 6,6 6,5 6,7 og ungdomskostskoler. Uoplyst herkomst vises ikke, men indgår i totaler. Ses på prøvekaraktererne i de enkelte bundne prøvefag gør samme tendens sig gældende elever med dansk herkomst klarer sig generelt bedre end elever med udenlandsk herkomst, jf. tabel 7. De største forskelle i gennemsnitskaraktererne mellem elever med dansk herkomst og efterkommere ses i matematik (begge fagdiscipliner) og dansk læsning, mens den mindste forskel ses i engelsk mundtlig 5. Mellem elever med dansk herkomst og indvandrere er der størst forskel i fagene dansk læsning, dansk retskrivning, dansk skriftlig og matematik (begge fagdiscipliner), mens den mindste forskel igen er i engelsk mundtlig 6. 5 Her er der set bort fra dansk orden og naturfag praktisk/mundtlig. 6 Her er der set bort fra dansk orden. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 6 af 10

7 Tabel 7 Karaktergennemsnit for de bundne prøver fordelt på fag, fagdisciplin og herkomst, folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., 2012 I alt Dansk herkomst Efterkommere Indvandrere Dansk Læsning 6,5 6,7 5,1 4,6 Retskrivning 6,5 6,6 5,6 4,6 Skriftlig 6,3 6,5 5,2 4,5 Orden 5,8 5,8 5,3 4,9 Mundtlig 7,4 7,5 6,5 6,2 Matematik Matematiske færdigheder Matematisk problemløsning 7,0 7,2 5,5 5,2 6,3 6,5 4,7 4,4 Engelsk Mundtlig 7,4 7,4 6,6 6,5 Fysik/ kemi Praktisk/ mundtlig 6,3 6,4 5,2 4,9 Naturfag 1 Praktisk/ 6,5 6,5 7,6. mundtlig og ungdomskostskoler. Uoplyst herkomst vises ikke, men indgår i totaler. * angiver, at celler færre end fem individer er blændet. Note 1: Naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. I 2011 omfattede det 301 elever og i elever. Tabel 8 viser karakterfordelingen af de bundne prøvefag i 9. klasse fordelt på herkomst. Heraf ses, at markant flere elever med udenlandsk herkomst opnår karakteren 2 eller derunder end elever af dansk herkomst knap 24 procent af efterkommerne og godt 28 procent af indvandrerne mod knap 13 procent af eleverne med dansk herkomst. Tabel 8 Karakterfordeling af de bundne prøvefag ekskl. dansk orden ved folkeskolens afgangsprøve (FSA) fordelt på herkomst, 9. kl., 2012, pct I alt Dansk herkomst 0,1 2,6 10,1 24,3 31,7 19,8 11,4 100,0 Efterkommere 0,2 6,4 17,0 29,6 27,4 12,7 6,7 100,0 Indvandrere 0,2 8,6 19,5 30,9 24,5 10,6 5,7 100,0 I alt 0,1 3,0 10,9 24,9 31,2 19,0 10,9 100,0 og ungdomskostskoler. Uoplyst herkomst vises ikke, men indgår i totaler. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 7 af 10

8 Elevernes køn Pigerne klarer sig generelt bedre end drengene ved folkeskolens bundne afgangsprøver, jf. tabel 9. Pigerne opnåede ved prøveterminen maj/juni 2012 et karaktergennemsnit på 7,0 i de bundne prøvefag mod drengenes karaktergennemsnit på 6,4, dvs. en forskel på 0,6 point. Tabel 9 Karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ekskl. dansk orden fordelt på køn og år, 9. kl., Drenge 6,0 6,2 6,1 6,4 6,2 6,4 Piger 6,5 6,6 6,5 6,8 6,8 7,0 I alt 6,2 6,4 6,3 6,6 6,5 6,7 og ungdomskostskoler. Uoplyst køn vises ikke, men indgår i totaler. Det er især i dansk, at pigerne klarer sig bedre end drengene, jf. tabel 10. De største forskelle er i dansk skriftlig og dansk mundtlig, hvor pigerne ligger 1,7 henholdsvis 1,5 karakterpoint højere end drengene. Drengene klarer sig dog bedre end pigerne i matematik især i matematiske færdigheder, hvor drengene i 2012 i gennemsnit lå 0,8 karakterpoint over pigerne. Tabel 10 Karaktergennemsnit for de bundne prøver fordelt på fag, fagdisciplin og køn, folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., 2012 I alt Drenge Piger Dansk Læsning 6,5 6,2 6,9 Retskrivning 6,5 6,0 7,0 Skriftlig 6,3 5,5 7,2 Orden 5,8 5,3 6,3 Mundtlig 7,4 6,7 8,2 Matematik Matematiske færdigheder 7,0 7,4 6,6 Matematisk problemløsning 6,3 6,4 6,2 Engelsk Mundtlig 7,4 7,2 7,5 Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 6,3 6,1 6,4 Naturfag 1 Praktisk/mundtlig 6,5 6,1 7,0 og ungdomskostskoler. Uoplyst køn vises ikke, men indgår i totaler. Note 1: Naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. I 2011 omfattede det 301 elever og i elever. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 8 af 10

9 Sammenhæng mellem karakterer i de bundne prøvefag og prøvefag til udtræk I dette afsnit undersøges sammenhængen (korrelationen) mellem karaktergennemsnittene i de bundne prøvefag (dansk, matematik, fysik/kemi og engelsk) og prøvefag til udtræk (tysk, biologi, samfundsfag, engelsk, geografi, kristendomskundskab, historie, fransk og fysik/kemi). Tabel 11 viser sammenhængen mellem det enkelte fag og gennemsnittet af henholdsvis de øvrige bundne prøvefag eller de øvrige prøvefag til udtræk. En positiv værdi indikerer en positiv sammenhæng mellem faget og gennemsnittet af prøveformen. Det ses, at de, der får høj karakter i et fag, generelt også får høj karakter i de øvrige fag. Sammenhængen er størst for elever, der får høj karakter i dansk og matematik, dvs. en høj karakter i dansk eller matematik hænger tættere sammen med en høj gennemsnitskarakter i det hele taget end høje karakterer i de øvrige fag. Dette gælder både for gennemsnittet i de bundne prøvefag og gennemsnit i prøvefag til udtræk. For så vidt angår udtræksfaget engelsk skriftlig er der endvidere en tæt sammenhæng til karaktergennemsnittet specifikt for de bundne prøvefag. Det skal bemærkes, at en høj korrelation ikke siger noget om sammenhængens kausalitet, dvs. om det fx er dansk, der påvirker de øvrige fag positivt eller omvendt. Endvidere bemærkes, at det med det foreliggende data ikke er muligt at undersøge elevernes evner og indsats i de enkelte fag. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 9 af 10

10 Tabel 11 Korrelation mellem det enkelte fag og gennemsnittet af de bundne prøvefag hhv. prøvefag til udtræk, folkeskoler, 9. kl., 2012 Bundne prøvefag Prøvefag til udtræk Bundne prøvefag (gns.) Prøvefag til udtræk (gns.) Dansk (gns.) 1 0,74 0,68 Matematik (gns.) 1 0,70 0,66 Fysik/kemi (praktisk/mundtlig) 0,64 0,59 2 Engelsk (mundtlig) 3 0,63 0,55 Biologi (skriftlig) 0,68 0,48 Samfundsfag (mundtlig) 0,65 0,47 Engelsk (skriftlig) 3 0,72 0,58 Geografi (skriftlig) 0,64 0,45 Kristendomskundskab (mundtlig) 0,62 0,42 Historie (mundtlig) 0,66 0,50 Anm.: Korrelationen (R) er et statistisk mål for i hvor høj grad, der er en lineær sammenhæng mellem to variable. Kun elever i normalklasser på folkeskoler er medtaget. Fag med færre end elever til prøve er ikke vist de er dog inkluderet i gennemsnittet for de to prøveformer, jf. bilagstabel 1 og 2 for elevtal. Elever i specialklasser og privatister er ikke medtaget. Kun karakterer for afgangsprøver er inkluderet. Standpunktskarakterer er ikke inkluderet. Alle korrelationer er statistisk signifikante. Note 1: Hvis faget inkluderer mere end en fagdisciplin beregnes et samlet karaktergennemsnit for faget. Gennemsnittet beregnes kun, hvis eleven har karakterer i mindst to af fagdisciplinerne. Note 2: Inkluderer enten prøvekarakteren i fysik/kemi eller naturfag (for elever med forsøgsordning). Note 3: For engelsk mundtlig indgår engelsk skriftlig ikke i det gennemsnit, der sammenlignes med. Tilsvarende for engelsk skriftlig indgår engelsk mundtlig ikke i det gennemsnit, der sammenlignes med. UNI C Statistik & Analyse, 20. november 2012 Side 10 af 10

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Resume Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i skoleåret 2018/2019 på. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennemsnit på

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018

Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 2017/2018 Side 1 af 5 Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 17/1 Resume Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever i folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 17/1 på 7,3. Beregnes det nye nøgletal

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader

Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader Bilag 3: Parameterestimater og forklaringsgrader I tabel 1 findes parameterestimaterne for de enkelte socioøkonomiske baggrundsvariable i modellen for gennemsnittet af de bundne prøvefag. De viste estimater

Læs mere

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017?

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Mange undersøgelser viser, at elevernes karakterer hænger sammen med deres

Læs mere

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole,, Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 8,0 14 Kommune, gennemsnit 7,8 80 Land, gennemsnit

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Socioøkonomisk reference for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver

Socioøkonomisk reference for karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver Socioøkonomisk for karaktererne for rnes afgangsprøver Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Den socioøkonomiske for gennemsnittet af karaktererne for de bundne prøver for 9. klasse for folkeskoler

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Elevernes karakterer hænger sammen med mange forskellige forhold herunder deres socioøkonomiske

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016

Bilag 8.1 Faglige kvalitetsresultater for 9. klasser i skoleåret 2015/2016 En gennemgang af Egebjergskolens faglige niveau i 9. klasse jf. kvalitetsrapporten 2.0, dækkende de tre skoleår 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016, for så vidt angår: Procentvis andel af elever i 9. klasse

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Karaktergennemsnit 10. klasse

Karaktergennemsnit 10. klasse Karaktergennemsnit 10. klasse Rapporten viser karaktergenenemsnittet i prøvefagene i 10. klasses afgangsprøver (både FP9 og FP10) opdelt i forhold til de forskellige prøveformer og fag. Side 1 af 8 Karaktergennemsnit

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer Baggrund Den enkelte skoles faktiske karaktergennemsnit i 9. klasse har sammenhæng med mange forskellige forhold. Der er både forhold, som skolen

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet Forfatter: Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen,

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Baggrund Den enkelte institutions eksamensresultat og eksamenskarakterer har sammenhæng med mange forskellige forhold. Der er både forhold, som institutionen

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Grundskolekarakterer 2016

Grundskolekarakterer 2016 Grundskolekarakterer 2016 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 10 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring TÅRNBY KOMMUNE Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1 Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0

Læs mere

BILAG Afrapportering 2015/2016

BILAG Afrapportering 2015/2016 BILAG Afrapportering 2015/2016 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 9 Kompetencedækning. Side 23 Karaktergennemsnit..

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 April 201 Konklusion 9. klasse: Karaktergennemsnit Karaktergennemsnittet for folkeskolernes afgangsprøver i skoleåret 2015/16

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin Virksomhedsplan 2017 Aakjærskolen 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Grundskolekarakterer 2015

Grundskolekarakterer 2015 Grundskolekarakterer 2015 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 9 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2 Indhold Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference?... 3 Statistisk usikkerhed... 5 Bag om den socioøkonomiske

Læs mere

En prøveform for piger?

En prøveform for piger? 1 En prøveform for piger? Over de seneste ti år er karaktergabet mellem drenge og piger i folkeskolen vokset, når vi ser på resultaterne af folkeskolens afgangsprøve. I samme periode er karaktergabet mellem

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Virksomhedsplan Roslev Skole klassetrin

Virksomhedsplan Roslev Skole klassetrin Virksomhedsplan 2017 Roslev Skole 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Der har over en længere årrække været en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. I dette notat undersøges

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

En prøveform for piger?

En prøveform for piger? 1 En prøveform for piger? Over de seneste ti år er karaktergabet mellem drenge og piger i folkeskolen vokset, når vi ser på resultaterne af folkeskolens afgangsprøve. En stigning på 6 procentpoint i perioden

Læs mere

Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer. Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger

Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer. Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger Bilag De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Bilag 1: Socioøkonomiske baggrundsoplysninger Bilagstabel 1 Baggrundsoplysninger Baggrundsoplysning 9. klasse FSA karaktergennemsnit Køn

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Virksomhedsplan Resen Skole klassetrin

Virksomhedsplan Resen Skole klassetrin Virksomhedsplan 2017 Resen Skole 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5 Skoleåret

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget.

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget. Notat Emne Til Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen 2012 -udvalget Den 28. september 2012 Aarhus Kommune Kvalitetstilsynet for 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

En fagligt stærk folkeskole - for alle. Faktaark om fagligheden

En fagligt stærk folkeskole - for alle. Faktaark om fagligheden En fagligt stærk folkeskole - for alle Faktaark om fagligheden 1. Det grundlæggende niveau for læse- og matematikkompetencer er for lavt 15,2 procent af de danske elever har ifølge PISA 2009-undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere