WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver."

Transkript

1 Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni Manualen kan downloades i sin fulde længde på adressen Vejledningen er primært rettet mod brugere der i forvejen anvender WebReq til rekvirering af biokemi, immunologi og patologi. Den beskriver derfor ikke den overordnede generelle brug af WebReq eller opsætning af printer til Prøvetagningsblanketten (PTB) men er udelukkende rettet mod rekvirering af prøver til mikrobiologisk undersøgelse. Der henvises i øvrigt til MedComs brugermanual. Indholdsfortegnelse: Indledning....1 Indholdsfortegnelse:...1 Vigtigt at vide inden der rekvireres!...2 Erstatnings CPR numre....2 Bestilling af Prøvetagningsblanketter (PTB)....2 Fejlrekvirerede prøver....2 Placering af stregkodeetiketten...2 Kun én undersøgelse pr. rekvisition...2 Angivelse af Indikation, Kliniske oplysninger, Antibiotika og Detail lokalisation....2 Kopimodtager...2 Genvejstaster Gennemgang af modulet klinisk mikrobiologi Klinisk Mikrobiologi REPERTOIREVISNING Skift format Kviklistevisning FUNKTIONSBJÆLKE I KLINISK MIKROBIOLOGI KVIKLISTE I KLINISK MIKROBIOLOGI Oprette en kvikliste Fjerne analyser fra kviklisten REKVIRERING REPERTOIREVISNING REKVIRERING KVIKLISTEVISNING KVITTERINGSSIDE MIKROBIOLOGI Gennemgang af modulet laboratoriemedicin LABORATORIE MEDICIN Startsiden i Laboratorie medicin LABORATORIE MEDICIN KLINISK MIKROBIOLOGI FUNKTIONSBJÆLKE I LABORATORIEMEDICIN KVITTERINGSSIDE LABORATORIE MEDICIN...18 kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 1 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

2 Vigtigt at vide inden der rekvireres! Erstatnings CPR numre. Hvis der anvendes et erstatnings CPR nummer eller et grænsegænger CPR nummer, angiv da venligst under kliniske oplysninger, at der er tale om et erstatnings CPR nummer. Bestilling af Prøvetagningsblanketter (PTB). PTB erne bestilles hos KPLL og benyttes til både biokemi, patologi og mikrobiologi. De bestilles på bestillingslisten Rekvisition af udstyr uden beregning som faxes til Fejlrekvirerede prøver. Hvis der ved en fejl rekvireres en prøve og rekvisitionen er sendt, SKAL laboratoriet adviseres. Send den udprintede PTB på den fejlrekvirerede prøve ind til laboratoriet, mærket ANNULLERET. Hvis der er valgt forkert undersøgelse eller materiale, gøres som ovenfor. Ret ikke på labelen! Lav en ny rekvisition til prøven, mærk prøven med korrekt label og send den. Placering af stregkodeetiketten. Det er vigtigt at stregkoden placeres på langs af prøvetagningsrøret (IKKE rundt om) da stregkoden skal kunne aflæses maskinelt. Kun én undersøgelse pr. rekvisition. Husk at der kun kan rekvireres én undersøgelse pr. rekvisition. Mærk ikke flere prøver med labels fra samme PTB. Angivelse af Indikation, Kliniske oplysninger, Antibiotika og Detail lokalisation. Sker i menupunktet Oplysninger. Undlad at skrive oplysningerne på PTB en, da laboratoriet ikke ser de indsendte PTB er. Kopimodtager Indtast kopimodtagerens ydernummer eller angiv fyldestgørende navn og adresse i menuen Kopisvar. Genvejstaster. Hold <Ctrl> og <Shift> tasterne nede samtidig med at der trykkes på det understregede bogstav. Eksempel: Tryk på <Ctrl> + <Shift> + L (understreget bogstav). BEMÆRK: PTB en ønskes ikke medsendt! kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 2 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

3 1.0 Gennemgang af modulet klinisk mikrobiologi 1.1 Klinisk Mikrobiologi Startes direkte fra patientsiden i lægesystemet ved at vælge WebReq og Mikrobiologi. Der er lidt forskellige funktioner i de enkelte lægesystemer. WebReq kan benyttes med et Minikald som er en genvej til WebReq, hvor man kommer direkte til patient data siden. Det er også muligt at kalde WebReq direkte fra en browser ( ), for at komme i WebReq skal man indtaste et login samt en adgangskode. Laboratoriet er som standard udfyldt med lægens foretrukne. Vælges der et andet indlæses det pågældende laboratoriums repertoire automatisk. Der er ingen søgefunktion i mikrobiologi. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 3 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

4 1.2 Repertoirevisning Klinisk mikrobiologi vises i 3 søjler, Undersøgelse, Materiale og Lokalisation. Undersøgelse En liste med de analyser som laboratoriet tilbyder. Efter valg af en analyse vil listen med materialer og listen med lokalisation kun vise de muligheder der er for en kombination. Materiale En liste med de materialer som laboratoriet tilbyder. Lokalisation En liste med de lokalisationer som laboratoriet tilbyder Skift format For at lette fremfindingen af de ønskede undersøgelser kan man klikke på en af de treoverskrifter (UNDERSØGELSE, MATERIALE, LOKALISATION), hvor det valgte præsenteres først i skærmbilledet. Funktionen kan også aktiveres ved klik på Skift format. Skift mellem listerne undersøgelse, materiale og lokalisation. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 4 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

5 1.2.2 Kviklistevisning I klinisk mikrobiologi kan man oprette en liste med de hyppigste analyser en top 10, så det er hurtigere at rekvirere de analysekombinationer, man ofte bruger. I nogle lægesystemer kan man i opsætningen til WebReq vælge, om man ønsker at komme direkte til repertoirevisning eller til kviklistevisning. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 5 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

6 1.3 Funktionsbjælke i klinisk mikrobiologi WebReq Direkte til udskrift af PTB (PrøveTagningsBlanket). Når man har valgt den ønskede printer lukkes vinduerne automatisk og blanketten bliver udskrevet på printeren. Tilføjer en analyse til lægens egen top 10 af analyser i mikrobiologi. Brugerens foretrukne mikrobiologiske analyser. Skift mellem listerne undersøgelser, materiale og lokalisation. Et filter med de analyser der kan rekvireres på samme rekvisition. Gemme en rekvisition til senere fremfinding. Gemmer oplysninger om rekvisitionen på Hotel. Anvendes når prøvetagningen sker hos en anden læge eller på et laboratorium. Nulstiller rekvisitionen. Rekvisitionsoplysninger Dialogboks hvor der kan indtastes oplysninger om indikation, kliniske oplysninger og oplysning om Betaler. Her tastes ligeledes svarene på laboratoriets promptspørgsmål. Dialogboks til brug ved indtastning af anden kopisvarmodtager. Hvis rekvirenten ønsker en aktuel bestilling gentaget yderligere, ex. 3 gange med 90 dages interval, skrives der 2 i reitereringer og 90 i interval (antal dage muligt 1 999). Ved ex. Fæces x 3 skrives 2 i reitereringer og 0 i dage. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 6 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

7 1.4 Kvikliste i klinisk mikrobiologi Oprette en kvikliste I repertoirevisning vælges den analyse som skal tilføjes brugerens egen kvikliste, Klik: Tilføj til kvikliste, for at tilføje analyse, ønskes flere analyser tilføjet til kviklisten gentages proceduren. Tilføjer en analyse til lægens egen top 10 af analyser i mikrobiologi Fjerne analyser fra kviklisten Vælg Kvikliste fra Funktionsbjælken. I Kviklistevisning er det muligt at fjerne en enkelt analyse. Klik: Fjern fra kviklisten Ved hjælp af pil op / ned kan analysernes rækkefølge ændres. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 7 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

8 1.5 Rekvirering Repertoirevisning Den ønskede analyse vælges ved: Klik på analysen i listen UNDERSØGELSE(som standard vises undersøgelse først) dernæst vises kun de materialer, som det pågældende laboratorium kan udføre denne undersøgelse på. Efter valg af undersøgelse og materiale vises de mulige lokalisationer for denne kombination af undersøgelse og materiale. Ved indgang til mikrobiologi kviklistevisning vil Send og udskriv ALTID være rød. Skifter farven til grøn, er muligt at afslutte bestillingen. Skifter farven på Send og udskriv til gul er der promptspørgsmål, der KAN besvares! Klik: Send og udskriv eller vælg Oplysninger for besvarelse af promptspørgsmål. Er farven stadig rød er der promptspørgsmål, der SKAL besvares! Klik: Send og udskriv eller vælg Oplysninger for besvarelse af promptspørgsmål. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 8 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

9 Afslut bestillingen Klik: Send og udskriv for at afslutte bestillingen og en PTB (PrøveTagningsBlanket) udskrives automatisk med de respektive stregkodeetiketter på. Alle nødvendige oplysninger omkring prøvetagningen er skrevet på PTB en. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 9 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

10 1.6 Rekvirering Kviklistevisning Klik: på den ønskede analyse fra brugerens egen kvikliste af analyser. Ved indgang til mikrobiologi kviklistevisning vil Send og udskriv ALTID være rød. Skifter farven til grøn, er muligt at afslutte bestillingen. Skifter farven på Send og udskriv til gul er der promptspørgsmål, der KAN besvares! Klik: Send og udskriv eller vælg Oplysninger for besvarelse af promptspørgsmål. Er farven stadig rød er der promptspørgsmål, der SKAL besvares! Klik: Send og udskriv eller vælg Oplysninger for besvarelse af promptspørgsmål. Afslut bestillingen Klik: Send og udskriv for at afslutte bestillingen og en PTB (PrøveTagningsBlanket) udskrives automatisk med de respektive stregkodeetiketter på. Alle nødvendige oplysninger omkring prøvetagningen er skrevet på PTB en. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 10 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

11 Denne label sættes på langs af prøven Etiketter udskrives på PTB På etiketterne udskrives en stregkode i det valgte stregkodeformat med følgende oplysninger printet på: Lokationsnummerets sidste 6 cifre. Et 7 cifret løbenummer plus et modulus check. Undersøgelse. Kan også vælges af laboratoriet til at være glastype. Materiale der anvendes eller laboratoriet kan vælge et analysenavn, evt. indsendelsessted. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 11 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

12 1.7 Kvitteringsside Mikrobiologi Ønskes at afslutte Klik: Afslut, eller Alt+F4 (generel lukning af Windows) Hvis der skulle opstå en fejl under udskriften Klik: Udskriv blanket og blanketten genudskrives. Ønskes gentagelse af forrige rekvisition med analyser og kliniske oplysninger på samme patient. Klik: Med analyser og klinisk oplysninger, inkl.. evt. svar på prompter. Ønskes gentagelse af forrige rekvisition kun med kliniske oplysninger på samme patient. Klik: Med kliniske oplysninger. Ønskes andre laboratorieundersøgelser på samme patient: Vælg det ønskede speciale, eller gå tilbage til lægesystemet og bestil derfra. Ønskes andre laboratorieundersøgelser på ny patient. Klik: Ny rekvisition, eller gå tilbage til lægesystemet og bestil derfra. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 12 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

13 2.0 Gennemgang af modulet laboratoriemedicin 2.1 Laboratorie Medicin Startes direkte fra patientsiden i lægesystemet ved at vælge WebReq og Laboratorie Medicin. Der er lidt forskellige funktioner i de enkelte lægesystemer. Næsten alle lægesystemer har oprettet et direkte kald til dette modul, kontakt lægesystemleverandøren for at få hjælp til opsætningen i Lægesystemet. Flere leverandører har lagt deres vejledning på ServiceSite ( WebReq kan benyttes med et Minikald som er en genvej til WebReq, hvor man kommer direkte til patient data siden. Det er også muligt at kalde WebReq direkte fra en browser ( ), for at komme i WebReq skal man indtaste et login samt en adgangskode. I Laboratorie Medicin er alle laboratoriespecialer samlet. Det betyder at man kan bestille analyser til klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi og patologi i samme modul. Laboratorierne i de 3 specialer er som standard udfyldt med lægens foretrukne. Vælges der et andet indlæses det pågældende laboratoriums repertoire automatisk. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 13 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

14 2.1.1 Startsiden i Laboratorie medicin I midten af skærmbilledet vises de profiler, som er oprettet i dette modul. Profilerne kan også vælges fra en drop down liste. Bemærk: I dette skærmbillede er kun de profiler der er oprettet i Laboratorie Medicin der er tilgængelige, Ved klik på klinisk kemi fremkommer en drop down liste med profilerne fra klinisk kemi modulet. Venstre side af skærmbilledet viser de tre moduler klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi og klinikkens egne analyser. Der findes ingen Listevisning i LaboratorieMedicin, dette modul er velegnet til at bestille prøver udelukkende ved brug af profiler. Man kan stadig bestille analyserne enkeltvis ved klik på analyserne i skærmens venstre side. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 14 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

15 2.2 Laboratorie Medicin Klinisk mikrobiologi Klik: Mikrobiologi, laboratoriets repertoire vises i Kataloger til venstre i skærmbilledet. Funktionaliteten er den samme som i Klinisk kemi modulet. To eller trecifrede forkortelse, som angiver det enkelte laboratorium. Forkortelsen anvendes i det enkelte analyseresultat til angivelse af det laboratorium, som er ansvarlig for analysen. Kataloger + - Katalogerne åbnes ved at klikke på + eller klik på katalognavnet Katalogerne lukkes ved at klikke på eller klik på katalognavnet kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 15 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

16 2.3 Funktionsbjælke i LaboratorieMedicin WebReq Udpakker de profiler der er valgt. Man kan skifte mellem Normalvisning og Listevisning. Gemme en rekvisition til senere fremfinding. Gemmer oplysninger om rekvisitionen på Hotel. Anvendes når prøve tagningen sker hos en anden læge eller på et laboratorium. Nulstiller rekvisitionen. Direkte til udskrift af PTB (PrøveTagningsBlanket). Når man har valgt den ønskede printer lukkes vinduerne automatisk og blanketten bliver udskrevet på printeren. Vælger man send sendes rekvisitionen uden at der udskrives en PTB (PrøveTagningsBlanket). Bemærk kun hvis rekvisitionstypen er sat til: Tages på laboratorium / Byforretning, og man ikke har bestilt egne analyser. Rekvisitionsoplysninger Dialogboks hvor der kan indtastes oplysninger om indikation, kliniske oplysninger og oplysning om Betaler. Her tastes ligeledes svarene på laboratoriets promptspørgsmål. Dialogboks til brug ved indtastning af anden kopisvarmodtager. Hvis rekvirenten ønsker en aktuel bestilling gentaget yderligere, ex. 3 gange med 90 dages interval, skrives der 2 i reitereringer og 90 i interval (antal dage muligt 1 999). Ved ex. Fæces x3 skrives 2 i reitereringer og 0 i dage. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 16 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

17 Afslut bestillingen Klik: Send og udskriv / send for at afslutte bestillingen og en PTB (PrøveTagningsBlanket) udskrives automatisk med de respektive stregkodeetiketter på. Alle nødvendige oplysninger omkring prøvetagningen er skrevet på PTB en. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 17 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

18 2.4 Kvitteringsside Laboratorie Medicin Ønskes at afslutte Klik: Afslut, eller Alt+F4 (generel lukning af Windows) Hvis der skulle opstå en fejl under udskriften Klik: Udskriv blanket og blanketten genudskrives. Ønskes gentagelse af forrige rekvisition med analyser og kliniske oplysninger på samme patient. Klik: Med analyser og klinisk oplysninger, inkl.. evt. svar på prompter. Ønskes gentagelse af forrige rekvisition kun med kliniske oplysninger på samme patient. Klik: Med kliniske oplysninger. Ønskes andre laboratorieundersøgelser på samme patient: Vælg det ønskede speciale, eller gå tilbage til lægesystemet og bestil derfra. Ønskes andre laboratorieundersøgelser på ny patient. Klik: Ny rekvisition, eller gå tilbage til lægesystemet og bestil derfra. kort vejledning WebReq mikrobiologi v2.0 Side 18 af 18 KMA, Hvidovre Hospital

Laboratorierekvisition 2012-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin

Laboratorierekvisition 2012-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Laboratorierekvisition 2012-1 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Indhold 1. HVAD ER WEBREQ EN KORT BESKRIVELSE... 5 2. DE FIRE FORSKELLIGE MODULER... 6

Læs mere

Laboratorierekvisition 2013-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin

Laboratorierekvisition 2013-1. WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Laboratorierekvisition 2013-1 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Indhold 1. HVAD ER WEBREQ EN KORT BESKRIVELSE...6 2. DE FIRE FORSKELLIGE MODULER...7 2.1

Læs mere

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Beskrivelse og brugermanual for lægepraksis 8. Udgave December 2008 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Beskrivelse og brugermanual for lægepraksis 9. Udgave Juni 2009-1 - - 2 - - 3 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder

Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Rekvirering af undersøgelser til Laboratoriemedicin via web-browser med anvendelse af MedComs EDI/XML standarder Beskrivelse og brugermanual for lægepraksis 12. Udgave December 2010 Se de vigtigste ændringer

Læs mere

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger

Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger Vejledning til WebReq for Klinisk Biokemi for Praktiserende læger INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse side 1 Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 Listevisning side 3 Normalvisning side 4

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq INDHOLD Hjælp til profiler i WebReq Klinisk biokemi 01 Introduktion 02 Oprettelse af klinik profiler 04 Redigering af klinik profiler 05 Tilføjelse af analyser til klinik profiler 06 Fjernelse af analyser

Læs mere

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen

Se laboratoriesvar på. Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen februar 2012 September 2011 Brugermanual Se laboratoriesvar på Laboratoriesvarportalen Fra lægesystemet: Klik på din: Labsvar - sundhed.dk knap eller tilsvarende. Fra WebReq : Klik

Læs mere

TT2. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer

TT2. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer z Rekvirering af undersøgelser til klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi og patologi via web-browser med anvendelse af MedComs EDI og XML standarder Beskrivelse og brugermanual for

Læs mere

Hjælp til WebQuality i WebReq

Hjælp til WebQuality i WebReq INDHOLD Hjælp til WebQuality i WebReq WEBQUALITY 02 Indledning 03 Åbning af WebQuality 04 Bestilling af analyser 05 Indsendelse af prøvemateriale Hjælp 07 Hvor findes WebReq manualen 08 Hvor kan man få

Læs mere

Hjælp til egne analyser i WebReq

Hjælp til egne analyser i WebReq INDHOLD Hjælp til egne analyser i WebReq Lægens egne analyser 01 Introduktion 02 Oprettelse af egen analyse 04 Forklaring til felterne i analyseoplysninger 05 Redigere egne analyser 06 Sletning af egen

Læs mere

Laboratorierekvisition WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin

Laboratorierekvisition WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Laboratorierekvisition 2012-2 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Indhold 1. HVAD ER WEBREQ EN KORT BESKRIVELSE... 5 2. DE FIRE FORSKELLIGE MODULER... 6

Læs mere

Release - Brugere. WebReq opdateres mandag den 1. december 2008 med følgende ændringer for brugere

Release - Brugere. WebReq opdateres mandag den 1. december 2008 med følgende ændringer for brugere Release - Brugere WebReq opdateres mandag den 1. december 2008 med følgende ændringer for brugere 1. Afkrydsede analyser vises organiseres i grupper. Tidligere blev afkrydsede analyser vist alfabetisk

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual

Laboratoriesvarportalen. September 2015 September 2011. Brugermanual Laboratoriesvarportalen September 2015 September 2011 Brugermanual Indholdsfortegnelse: 1. HVAD ER LABORATORIESVARPORTALEN EN KORT BESKRIVELSE... 3 2. FÅ ADGANG TIL LABORATORIESVARPORTALEN... 4 2.1 VÆLG

Læs mere

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-18

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-18 Region Hovedstadens 120051-18 WebReq Vejledning til elektronisk rekvisition for rekvirenter K:\Akkreditering\Netlab 2\120051-1818 WebReq-vejledning.docx Side 1 af 52 Indhold 1. ADGANG TIL WEBREQ... 5 2.

Læs mere

Hjælp til profiler i WebReq

Hjælp til profiler i WebReq Hjælp til profiler i WebReq Brugervejledning 2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Gennemgang af klinik profiler... 3 2.1 Klinik profiler... 3 2.2 Oprettelse af klinik profiler... 4 2.3 Profil oplysninger...

Læs mere

WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007

WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007 WebReq blev opdateret torsdag den 01. nov. 2007 med følgende ændringer: 1.U N33 - Label Teksten er ændret til DIAGOSTISKE PRØVER Biologisk stof, kategori B 2.Side nummerering & små rettelser a. Normal

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema Hjælp 08 Hvor findes

Læs mere

Laboratoriesvarportalen

Laboratoriesvarportalen Laboratoriesvarportalen Brugermanual 2017 Indhold 1. Hvad er Laboratoriesvarportalen en kort beskrivelse... 2 1.1 Få adgang til Laboratoriesvarportalen... 3 2. Vælg ønskede svarlaboratorier... 4 3. Gennemgang

Læs mere

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-16

WebReq. Vejledning til elektronisk rekvisition. for rekvirenter. Region Hovedstadens Elektive Laboratorium 120051-16 Region Hovedstadens 120051-16 WebReq Vejledning til elektronisk rekvisition for rekvirenter K:\Akkreditering\Netlab 2\120051-16 WebReq-vejledning.docx Side 1 af 50 Indhold 1. ADGANG TIL WEBREQ... 5 2.

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient WebPatient 02 Introduktion 03 Bestilling af hjemmemålinger 04 Gennemgang af funktionen WebPatient 05 Patientdelen 06 Vægtkontrolskema 07 Hjemmeblodtrykskema 08 Blodsukkerprofil

Læs mere

WebErfamøde Dagsorden -

WebErfamøde Dagsorden - WebErfamøde 2010 - Dagsorden - Velkomst og præsentationsrunde. Opfølgning på referatet fra sidste møde. Arbejdsgrupper fordelt på specialer. Fælles opfølgning på arbejdsgruppernes arbejde. Margit WebReq

Læs mere

WebReq Teknisk manual

WebReq Teknisk manual BackEnd Juli WebReq Teknisk manual For laboratoriesuperbrugere Ved yderligere information kontakt DMDD Tlf: 7572 0177 Indhold MANUALENS OPBYGNING... 6 1. ADGANG TIL BACKEND... 7 2. GENNEMGANG AF REKVIRENTER...

Læs mere

WebReq -Brugermøde. klik

WebReq -Brugermøde. klik WebReq -Brugermøde Velkomst, referat Siden sidst Status på WebReq udvikling Udviklingen af sommer 2010 versionen, hvad kom med. Laboratoriemedicin, Side 4 (Helle & Thøger) klik WebReq teknisk status Forslag

Læs mere

Hjælp til WebPatient INDHOLD

Hjælp til WebPatient INDHOLD INDHOLD Hjælp til WebPatient Webpatient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af funktionen WebPatient 04 Gennemgang af patientdelen 05 Vægtkontrolskema 06 Hjemmeblodtrykskema 07

Læs mere

TT3. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer

TT3. Beskrivelse og brugermanual for laboratoriesuperbrugere og WebReq administratorer z Rekvirering af undersøgelser til klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi og patologi via web-browser med anvendelse af MedComs EDI og XML standarder Beskrivelse og brugermanual for

Læs mere

Nyt i WebReq December opdateringen 2015

Nyt i WebReq December opdateringen 2015 Nyt i WebReq December opdateringen 2015 Rekvirent/originalrekvirent med i oversigten I Sendte kan man i oversigten under Rekvirent se hvem der er original rekvirent, de samme oplysninger vises ved at føre

Læs mere

WebReq-brugermøde. 3. Releasen 1. juni 2012 Dette er med Kort gennemgang.

WebReq-brugermøde. 3. Releasen 1. juni 2012 Dette er med Kort gennemgang. WebReq-brugermøde 05.09.2012 DAGSORDEN: 1. Velkomst, 2. Siden sidst MedCom8 sådan går laboratorieprojekterne, kortnavne indføres ved decemberreleasen 2012, Laboratoriesvarportalen - ny brugergruppe. 3.

Læs mere

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin...

WebReq integration. Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger...3 Kald af WebReq fra MedWin... WebReq integration Indhold Indhold...1 Opsætning af WebReq...1 Yderligere opsætning...2 Avancerede indstillinger....3 Kald af WebReq fra...4 Opsætning af WebReq Følgende filer skal forefindes i det dataområde

Læs mere

Hjælp til WebPatient i WebReq

Hjælp til WebPatient i WebReq Hjælp til WebPatient i WebReq Brugervejledning 2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Bestilling... 3 2.1 Funktionen oplysninger... 4 3. Vejledninger... 5 4. WebPatient Arkiv... 6 1 1. Forord Webpatient er et

Læs mere

Procedure hos den bestillende læge:

Procedure hos den bestillende læge: Procedure hos den bestillende læge: Speciallægen bestiller prøverne på normal vis i Webreq. Bestilleren går videre til næste side i Webreq, hvor det er vigtigt at udfylde ønsket prøvedato og rekvisitionstype

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Tips og ideer til Web-Labka september 2009

Tips og ideer til Web-Labka september 2009 Tips og ideer til Web-Labka september 2009 Via Laboratorievejledning kan dette dokument samt tidligere Tips og ideer til Web-Labka findes. Med virkning fra 2/9-09 kommer der en opdateret version af LABKA

Læs mere

Svarudskrivning. 1 Introduktion

Svarudskrivning. 1 Introduktion Svarudskrivning Revideret 28-05-2010 MADS MENU: RAPPORT PRØVESVAR SVARUDSKRIVNING (D.1.1.) 1 Introduktion Via programmet Svarudskrivning udskrives papirsvar for ét laboratorieafsnit ad gangen. Fra Svarudskrivning

Læs mere

WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Udarbejdet af DMDD, Storhaven 12, 7100 Vejle

WebReq Brugermanual. Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin Udarbejdet af DMDD, Storhaven 12, 7100 Vejle 2016-1 WebReq Brugermanual Elektronisk rekvirering af undersøgelser til LaboratorieMedicin 2013-1 Udarbejdet af DMDD, Storhaven 12, 7100 Vejle Telefon 7572 0177 E-post: support@webreq.dk Indhold 1. HVAD

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

WebReq-brugermøde DAGSORDEN: Velkomst, 2. Siden sidst

WebReq-brugermøde DAGSORDEN: Velkomst, 2. Siden sidst WebReq-brugermøde DAGSORDEN: 30.01.2013 1. Velkomst, 2. Siden sidst MedCom8 sådan går laboratorieprojekterne. Proces med indførelse af kortnavne, NPN mv. 3. Udvidelse af WebReq-brugergruppen med yderligere

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

WebReq ønsker pr

WebReq ønsker pr Bogstavmarkeringen (A, B, C etc.) - ønskes flyttet til labelens venstre side eller andetsteds på lablen. Straks (S) og fremskyndet (F) ønskes flyttet på PTB, så det anføre ved siden af stregkoderne på

Læs mere

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi.

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. MidtEPJ Test og Support, EPJ-Produkter Adgang til mikrobiologi foregår via Rekvisition/svar, der er kommet en ny fane som hedder Mikrobiologi. Side 1 af

Læs mere

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC

Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Klinisk mikrobiologiske undersøgelser i COSMIC Version 05-01-2010 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH Program Arbejdsgang ved rekvirering og svar? Overordnet tidsplan for implementering Forventninger

Læs mere

MedCom MC-S210 Juli 2007. WebReq. kom godt i gang

MedCom MC-S210 Juli 2007. WebReq. kom godt i gang MedCom MC-S210 Juli 2007 WebReq kom godt i gang WebReq er dynamisk I Klinisk Biokemisk Afdeling er vi to konsulenter og en datakonsulent fra Region Midt, som bistår praksis med at installere og anvende

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. April 2017 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

Dagsorden. 8. Erstatnings-CPR-numre - Hvor er vi henne? 9. Erfaringsrunde Gode idéer 10. Næste møde - hvornår og hvem arrangerer?

Dagsorden. 8. Erstatnings-CPR-numre - Hvor er vi henne? 9. Erfaringsrunde Gode idéer 10. Næste møde - hvornår og hvem arrangerer? WebErfa - 2013 Dagsorden 1. Velkomst, referat fra sidst - http://medcom.dk/dwn5358 Praktisk referatet skrives af Region Sjælland 2. Siden sidst - Nationale kortnavne, Nationale prøvenumre (Margit) 3. Nyheder

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Region Nordjylland har i samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Falck udarbejdet en mobil blodprøvetagningsordning for borgere i Aalborg

Læs mere

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 24.01.07 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 2. møde vedr. 3-kantsproblematikken

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder.

WebReq, Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. , Elektronisk laboratorierekvisition med brug af national web-løsning. Gevinster og muligheder. Ib Johansen 1, Margit Rasmussen 2. 1, Center for Sundheds-telematik, MedCom, Rugaardsvej15,2.sal, 5000 Odense

Læs mere

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6

Projekt og tidsplaner for MC7 Laboratorieprojekter i Delprojekt 6 NKN Delprojekt 6 Formål Projektets formål er at etablere en fælles landsdækkende navngivning med korte, klinisk anvendte navne som supplement til de lange officielle NPU navne. Desuden at anbefale en præsentationsrækkefølge

Læs mere

Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde

Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde Dato: 21.12.07 Vor ref.: MAR Dato: Torsdag den 13. december 2007 Sted: MedCom Referat: 1. Velkomst, siden sidst Margit bød velkommen. Praktisk omkring pauser, mad, MedCom5-afslutning.

Læs mere

Klik øverst i WebReq på klinikkens navn, en dialogboks åbnes, udfyld klinikkens data.

Klik øverst i WebReq på klinikkens navn, en dialogboks åbnes, udfyld klinikkens data. 1 WebReq i praksishverdagen Åben WebReq ved at klikke på genvejen 00xxx.HTM på skrivebordet 1. Godkend grønbesked fra WebReq Åben WebReq, en grønbesked dukker op, aktiver den 2. Udfyld klinikken stamdata

Læs mere

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik revideret 04-12-2010 1 Introduktion Eksempel på den opsætning der skal til, hvis en Mikrobiologisk afdeling vil kunne modtage elektroniske rekvisitioner

Læs mere

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem Baggrund for funktionen: Lab tilbage svar er en funktion, som sikrer, at prøver kan spores hele vejen i processen fra bestilling, til afgivelse af svar til patienten. Det kan bruges på mange niveauer,

Læs mere

Introduktion til WebPatient for datakonsulent

Introduktion til WebPatient for datakonsulent Øvelser: Introduktion til WebPatient for datakonsulent 1) (Praksis) Bestil hjemmemonitoreringsskema til udfyldelse af patient i eget hjem. Når praksis bestiller hjemmemonitering via WebPatient, notificeres

Læs mere

WebReq Teknisk manual

WebReq Teknisk manual BackEnd Juli WebReq Teknisk manual For laboratoriesuperbrugere Ved yderligere information kontakt DMDD Tlf: 7572 0177 Indhold MANUALENS OPBYGNING... 6 1. ADGANG TIL BACKEND... 7 2. GENNEMGANG AF REKVIRENTER...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Emner markeret med gult udvikles og idriftsættes pr De øvrige prioriteres og udvælges på næste brugergruppemøde i januar måned 2007.

Emner markeret med gult udvikles og idriftsættes pr De øvrige prioriteres og udvælges på næste brugergruppemøde i januar måned 2007. Ønskelisten til Webreq opdateret 18/9 2006 Emner markeret med gult udvikles og idriftsættes pr. 14.12.2006. De øvrige prioriteres og udvælges på næste brugergruppemøde i januar måned 2007. En ikke-prioriteret,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

NOVAX Lægesystem. Manglende laboratoriesvar

NOVAX Lægesystem. Manglende laboratoriesvar NOVAX Lægesystem Manglende laboratoriesvar Indholdsfortegnelse Laboratoriesvar-funktionen... 2 Fanen Manglende laboratoriesvar... 2 Oversigten... 3 Bestilling af laboratorieprøver... 4 Udestående... 4

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde

Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde Referat fra WebReq-ERFA-gruppemøde Dato: 06.06.08 Vor ref.: Dato: Torsdag den 22. maj 2008 Sted: Deltagere: MedCom Bente Wengler, Datakonsulent Region Midtjylland Hanne Damgaard, Datakonsulent Region Midtjylland

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Blanketter... 2 Oversigt over blanketterne... 2 Status... 3 Besvarelse af en FP-attest... 3 Afvisning af en FP-attestanmodning... 5 Besvarelse af en LÆ-attest... 6 Vedhæft fra journalen...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

WebReq Brugermøde 3. Releasen juni 2013

WebReq Brugermøde 3. Releasen juni 2013 Dagsorden 1. Velkomst, referat fra sidst - http://medcom.dk/dwn5853 2. Siden sidst MedCom8, MedCom9 sådan går laboratorieprojekterne (Ib) 3. Releasen juni 2013 Kort gennemgang 4. Mellemrelease hvad var

Læs mere

Vejledning til bestilling af utensilier

Vejledning til bestilling af utensilier 170007-05 Vejledning til bestilling af utensilier INDHOLD: 1 ÅBNING AF BESTILLINGS-HJEMMESIDEN... 2 2 LOGON... 3 3 ANGIV BESTILLING... 4 4 AFSEND BESTILLING... 6 5 KVITTERING... 7 6 TIMEOUT... 8 7 KONTAKT...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

WebErfa Dagsorden -

WebErfa Dagsorden - WebErfa 2011 - Dagsorden - 1.Velkomst 2. Rekvisitionshotellet 3. WebReq2 v/ Margit 4. Regionerne rundt. Hvor langt er man med diverse delprojekter (national nummerrulle, erstatnings-cpr, nationale kortnavne)?

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex September 2014 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Stamdata...5 Historik...6

Læs mere

Dagsorden. 2. Siden sidst. Nyt regeringsudspil om indsats på sundhedsområdet. - 5 indsatsområder

Dagsorden. 2. Siden sidst. Nyt regeringsudspil om indsats på sundhedsområdet. - 5 indsatsområder Dagsorden 1. Velkomst 2. Siden sidst 3. Releasen juni 2014 4. Prioritering af indkomne ønsker 5. Patologi 6. Anbefalinger mv. 7. Nationale profiler. 8. Deadlines, testdatoer, opdateringsdatoer 9. DMDD,

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Referat fra 3. møde i brugergruppen for WebReq

Referat fra 3. møde i brugergruppen for WebReq FynCom MedCom International Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Denmark Phone (+45) 6543 2030 Fax (+45) 6543 2050 MedCom 13.11.06 J.nr.: Vor ref.: IJO Referat fra 3. møde i brugergruppen for WebReq

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen. November 2015 Log in Hvis der i journalprogrammet er indtastet login-oplysninger til EDI Portalen, kan du fra dit journalprogram komme direkte ind i EDI Portalen. Ellers skal du logge ind i øverste højre

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder:

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder: 3.1 Svarafgivelse Elektroniske svar Elektroniske svar: afsendes dagligt kl. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 og 22 via KMD (Kommunedata) til lægens elektroniske postkasse. Svar afsendes så snart resultaterne

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex April 2015 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Ændring af forløbstype...4 Stamdata...5

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

NOVAX Lægesystem. Manglende undersøgelsessvar

NOVAX Lægesystem. Manglende undersøgelsessvar NOVAX Lægesystem Manglende undersøgelsessvar Indholdsfortegnelse Undersøgelsessvar-funktionen... 2 Fanen Manglende undersøgelsessvar... 2 Oversigten... 3 Bestilling af laboratorieprøver... 4 Udestående...

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

MDS koder. Oprette eller passivere landsdækkende koder for Undersøgelser

MDS koder. Oprette eller passivere landsdækkende koder for Undersøgelser MDS koder MADS ONLINE MANUAL: - Revideret 07-02-07 - SIDE 1 Introduktion I programmet MDS Koder gives et overblik over de landsdækkende kodesæt og promptsæt. Der er mulighed for at oprette undersøgelsesgrupper

Læs mere

Hjælp til Web-Patient

Hjælp til Web-Patient INDHOLD Hjælp til Web-Patient Web-Patient 01 Introduktion 02 Bestilling af hjemmemåling 03 Gennemgang af Web-Patient 04 Gennemgang af patientdelen 06 Sletning af egen analyse 05 Metodeblade Revideret februar

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Vejledning til sms-afstemningssystem

Vejledning til sms-afstemningssystem Vejledning til sms-afstemningssystem Indhold Om systemet... 1 Opret mig som bruger... 2 Log på... 3 Om afstemninger... 3 Opret en afstemning med forskellige svarmuligheder... 4 Tilføj svarmuligheder...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Entreprenør Bestilling af sporspærringer på S-banen

Entreprenør Bestilling af sporspærringer på S-banen Entreprenør Bestilling af sporspærringer på S-banen Bestilling af sporspærringer på S-banen. Manual for entreprenører. Version 1.00 Gyldig fra den 01.09.2010 Bestilling af sporspærringer Banedanmark Trafikstyring

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere