Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer."

Transkript

1 Arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Skemaer Billede Billede Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Tillæg til Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter Tillæg til Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter Billede Tillæg til Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter Varenr Logo ( BAR) Varenr Logo ( BAR)

2

3 ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER I dette tillæg finder du skemaer til brug for udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaerne indeholder produktgruppeblade til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger indenfor 10 produktgrupper. Produktgruppebladene er udfyldt med generelle oplysninger om f.eks. I dette tillæg finder du skemaer til brug for udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. sundhedsfare. Disse oplysninger stammer overvejende fra Vejledning om kosmetikprodukter for Skemaerne indeholder produktgruppeblade til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger frisører, som er udarbejdet af brancheforeningen SPT s frisørsektion i Vejledningen kan indenfor 10 produktgrupper. Produktgruppebladene er udfyldt med generelle oplysninger om f.eks. findes på under publikationer, og her kan hentes flere oplysninger om produkterne. sundhedsfare. Disse oplysninger stammer overvejende fra Vejledning om kosmetikprodukter for Produktgruppebladet er udarbejdet, så det gælder for den overvejende del af produkter til den frisører, som er udarbejdet af brancheforeningen SPT s frisørsektion i Vejledningen kan behandling, der omtales i produktgruppebladet. Der kan findes specialprodukter udover dette. findes på under publikationer, og her kan hentes flere oplysninger om produkterne. Produktgruppebladet er udarbejdet, så det gælder for den overvejende del af produkter til den Skemaer til udarbejdelse, kan du også finder på BAR service hjemmeside behandling, der omtales i produktgruppebladet. Der kan findes specialprodukter udover dette. Hvorfor Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer til udarbejdelse, kan du også finder på BAR service hjemmeside Arbejdsgiveren skal udarbejde arbejdspladsens brugsanvisninger i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten eller hvis denne ikke findes - de ansatte. Dette gælder ifølge Hvorfor Arbejdspladsbrugsanvisninger. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer for produkter, der kan være Arbejdsgiveren skal udarbejde arbejdspladsens brugsanvisninger i samarbejde med farlige for brugerne eller i øvrigt forringer brugernes sikkerhed og sundhed. Dette gælder også for sikkerhedsrepræsentanten eller hvis denne ikke findes - de ansatte. Dette gælder ifølge frisørkosmetikprodukter, selvom disse er undtaget de almindelige regler for mærkning og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer for produkter, der kan være brugsanvisninger fra leverandørens side. farlige for brugerne eller i øvrigt forringer brugernes sikkerhed og sundhed. Dette gælder også for frisørkosmetikprodukter, selvom disse er undtaget de almindelige regler for mærkning og Arbejdspladsbrugsanvisninger er én af de ting, Arbejdstilsynet kontrollerer ved et Tilpasset Tilsyn, brugsanvisninger fra leverandørens side. og flere saloner har fået påbud fra Arbejdstilsynet om at udarbejde dette materiale. Arbejdspladsbrugsanvisninger er én af de ting, Arbejdstilsynet kontrollerer ved et Tilpasset Tilsyn, Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal være tilgængelige for medarbejderne, f.eks. i form af en og flere saloner har fået påbud fra Arbejdstilsynet om at udarbejde dette materiale. mappe, placeret hvor produkterne opbevares, eller på stedet, hvor farverne blandes. Meningen med disse arbejdspladsbrugsanvisninger er, at den enkelte frisør, før et produkt skal bruges, kan orientere Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal være tilgængelige for medarbejderne, f.eks. i form af en sig om mulige risici, og hvordan man arbejder med produkterne på en sikker måde. mappe, placeret hvor produkterne opbevares, eller på stedet, hvor farverne blandes. Meningen med Brugsanvisningen skal indeholde nogle oplysninger om selve produktet, f.eks. hvilke risici, der kan disse arbejdspladsbrugsanvisninger er, at den enkelte frisør, før et produkt skal bruges, kan orientere være. I brugsanvisningerne skal den enkelte salon også beskrive de arbejdsrutiner, man har besluttet sig om mulige risici, og hvordan man arbejder med produkterne på en sikker måde. at bruge, således at arbejdsmiljøproblemer forebygges. Der er altså ikke tale om tekniske Brugsanvisningen skal indeholde nogle oplysninger om selve produktet, f.eks. hvilke risici, der kan brugsanvisninger fra leverandøren, der generelt beskriver, hvordan produkterne anvendes, men om være. I brugsanvisningerne skal den enkelte salon også beskrive de arbejdsrutiner, man har besluttet arbejdspladsbrugsanvisninger, som skal udarbejdes på den enkelte salon, som beskriver, hvordan at bruge, således at arbejdsmiljøproblemer forebygges. Der er altså ikke tale om tekniske arbejdet skal foregå på netop denne arbejdsplads. brugsanvisninger fra leverandøren, der generelt beskriver, hvordan produkterne anvendes, men om arbejdspladsbrugsanvisninger, som skal udarbejdes på den enkelte salon, som beskriver, hvordan arbejdet SÅDAN skal KAN foregå ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGERNE på netop denne arbejdsplads. LAVES SÅDAN Start KAN med at ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGERNE rydde op og smide alt ud, I ikke bruger, og notere, LAVEShvad I bruger indenfor de forskellige kategorier. Så har I allerede listen over jeres produkter Start Sæt jer med sammen. at rydde Er op og I få smide på salonen, alt ud, I er ikke det bruger, en god og notere, ide, at hvad alle I er bruger med indenfor til at lave de forskellige brugsanvisningerne. kategorier. På Så den har måde I allerede får alle listen noget over at jeres vide om produkter produkterne, og hvordan I vælger at arbejde med dem på salonen. Er I mange, kan indehaveren/lederen af salonen lave arbejdet Sæt jer sammen. Er I få på salonen, er det en god ide, at alle er med til at lave sammen med et par ansatte, som har kendskab til rutinerne i hverdagen brugsanvisningerne. På den måde får alle noget at vide om produkterne, og hvordan I vælger at arbejde Udfyld salonens med dem instrukser på salonen. om brand, Er I mange, førstehjælp, kan indehaveren/lederen opbevaring og affald/spild. salonen Skemaer lave arbejdet til dette sammen findes på med et par ansatte, som Tag har kendskab sammen stilling rutinerne til, hvad i hverdagen I gør ved brand. Det er godt at Udfyld salonens instrukser om brand, førstehjælp, opbevaring og affald/spild. Skemaer til dette findes på Tag sammen stilling til, hvad I gør ved brand. Det er godt at

4 gøre, før der evt. bliver panik Udfyld en brugsanvisning for hver produktkategori, som I anvender på salonen. Skemaer til dette findes også på Print siderne ud og udfyld disse. I skal beskrive arbejdsprocedurerne, så en ansat i arbejdspladsbrugsanvisningen kan læse, hvordan I har valgt at arbejde med produkterne, så gener og sundhedsskader ikke opstår. I skal beskrive de procedurer, I rent faktisk har tænkt jer at følge ikke ønsketænkning. Under punktet: Erstatning (substitution) i denne vejledning er beskrevet nogle flere steder, hvor I kan hente oplysninger om produkter og indholdsstoffer Lav en mappe, der hedder Arbejdspladsbrugsanvisninger for frisørkosmetik. Indsæt forrest de udfyldte skemaer om brand etc. Herefter listerne med jeres produkter og de brugsanvisninger, som I har udfyldt for de enkelte produktgrupper og til sidst denne vejledning Stil mappen, så alle ved, hvor den er, f.eks. ved blandepladsen eller ved produkterne. Udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger kan gøres på andre måder, men med den beskrevne måde får salonen opfyldt de lovgivningsmæssige krav til arbejdet.

5 Salon Brandinstruks. Opstår der brand på salonen har vi følgende slukningsudstyr: Slukningsmiddel Vand skum kulsyreslukker Pulverslukker Brandtæppe Placering Aerosolbeholdere kan eksplodere ved opvarmning, og de fleste indeholder brandfarlige drivgasser. Hårfarvemidler (bejdse, afblegningsmidler) og fiksering til permanentvæsker, der indeholder peroxider, er brandnærende og kan også eksplodere ved opvarmning. Opstår der brand, er det derfor vigtigt at fjerne aerosol/sprayflasker og brandnærende stoffer, hvis det er muligt inden ilden breder sig til disse. Sådan gør du, hvis der opstår brand: Vigtige telefonnumre: Opbevaring Spray- og aerosolflasker må ikke opbevares i nærheden af varmekilder eller åben ild. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 0 C, og ikke udsættes for direkte sollys. Her på salonen opbevares spray/aerosolflasker:

6 Øjnene: Førstehjælp. Får du stænk eller støv i øjnene skylles øjnene under rindende vand med åbne øjenlåg. Øjenskylleflaske er placeret: Rindende vand fra vandhane kan også bruges. Søg læge, hvis produkterne indeholder peroxider (f.eks. afblegemidler, fixervæske til permanent) eller øjnene bliver ved med at være irriterede. Se indholdsdeklarationen på emballagen og medbring denne til læge. Huden: Skyl grundigt med vand. Tilsmudset tøj, ure og smykker tages straks af. Indånding: Fjern personen fra forurenet luft ud i frisk luft. Ved fortsat ildebefindende, søg læge. Medbring emballagen. Førstehjælpskasse er placeret: Affald, spild og uheld, miljøoplysninger. Rester af produkter beholdes i den originale emballage og bortskaffes med almindelig dagrenovation, - med mindre der står noget andet på emballagen. Rester af blandet hårfarve skylles væk med vand. Brug handsker. Ved oprydninger, hvor mange produkter smides ud, gøres dette på følgende måde: Spild opsamles med papir, som smides i dagrenovationen. Brug handsker. Pas på glatte gulve bagefter. Yderligere oplysninger fra leverandører kan ses på Hvem tager sig af arbejdsmiljø på salonen? Arbejdsgiver Ansatte Dato Udfyldt af

7 Hårshampoo Følgende produkter anvendes på salonen dato: Leverandør

8 Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med Hårshampoo Indholdsstoffer: Se produktets emballage. Sundhedsfarlige egenskaber. Kan virke affedtende af huden ved længere tids brug. Undgå hudirritation ved at anvende handsker. Skyl hænderne efter hårvask. Der arbejdes på følgende måde (her beskrives procedurerne på salonen): Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende): Eengangshandsker type: Andre handsker: Handskerne opbevares: Brand. Hårshampoo kan ikke brænde. Andet. Dato Udarbejdet af

9 Hårfarveprodukter (Coloration, toning og skylning) Følgende produkter anvendes på salonen dato: Leverandør

10 Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med Hårfarveprodukter (Coloration, toning og skylning) Indholdsstoffer: Se produktets emballage. Sundhedsfarlige egenskaber. Hårfarver indeholder stoffer som kan irritere øjne, luftveje og hud og give rødme og eksem. En del af indholdsstofferne kan desuden medføre allergi og astma. Bør ikke benyttes af personer, der tidligere har haft hudreaktioner overfor disse indholdsstoffer eller produkter. Nogle hårfarver indeholder opløsningsmidler, som affedter huden og medvirker til, at der kan opstå eksem. Ved arbejde med hårfarver er det vigtigt at undgå at få farve på hænderne eller indånde dampe eller støv. Farvning af hår bør foregå under punktudsug. Produkterne kan være mærket brandfarlig, meget brandfarlig, yderst brandfarlig. Der arbejdes på følgende måde: Brug kun nikkelfrie redskaber. Blanding af hårfarver foregår her på salonen: i blandeskab med udsug under punktudsuget andet sted (her beskrives procedurerne på salonen) Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende): Under hele arbejdet (blanding, påføring i håret, kontrol, skylning og vask) anvendes handsker. Følgende handsker anvendes: Opbevares: Eengangshandsker type: Andre handsker: Forklæde: Andet. Dato Udarbejdet af

11 Oxydationsmidler til hårfarve (afblegning) Følgende produkter anvendes på salonen dato: Leverandør

12 Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med Oxydationsmidler til hårfarve (afblegning) Indholdsstoffer: Se produktets emballage. Sundhedsfarlige egenskaber. Produkterne indeholder oxydationsmidler (brintoverilte), som kan virke irriterende på huden og irritere luftvejene ved indånding. Undgå hudirritation ved at anvende handsker. Skyl hænderne efter hårvask. Undgå indånding brug udsugning. Produkterne er brandnærende Brug kun nikkelfrie redskaber. Der arbejdes på følgende måde: Blanding af hårfarver foregår her på salonen: i blandeskab med udsug under punktudsuget andet sted (her beskrives procedurerne på salonen) Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende): Under hele arbejdet (blanding, påføring i håret, kontrol, skylning og vask) anvendes handsker. Opbevares: Eengangshandsker type: Andre handsker: Brand. Ved brand fjernes produkterne omgående fra branden, hvis dette er muligt. Oxydationsmidler er brandnærende og kan forårsage selvantændelse i brandbare materialer. Ved opvarmning til over 111 o C er der risiko for eksplosionsfare. Andet. Dato Udarbejdet af

13 Hårstylingprodukter ikke aerosol Hårlak, gele, creme, skum/mousse, voks Følgende produkter anvendes på salonen dato: Leverandør

14 Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med Hårstylingprodukter ikke aerosol Hårlak, gele, creme, skum/mousse, voks eller hårudglatningsmiddel Indholdsstoffer: Se produktets emballage. Sundhedsfarlige egenskaber. Hårstylingsprodukter kan indeholde alkoholer. Det er opløsningsmidler, der kan affedte huden ved længere tids brug. Herudover kan produkterne indeholde hudirriterende og allergifremkaldende stoffer. Undgå så vidt muligt hudkontakt. Brug handsker. Hænderne vaskes umiddelbart efter påføring af hårstylingsproduktet. Der arbejdes på følgende måde: (her beskrives procedurerne på salonen) Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende): Følgende handsker anvendes: Handskerne opbevares: Eengangshandsker type: Andre handsker: Andet. Dato Udarbejdet af

15 Hårstylingsprodukter aerosol Hårlak, gele, creme, skum/mousse, voks Følgende produkter anvendes på salonen dato: Leverandør

16 Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med Hårstylingsprodukter aerosol Hårlak, gele, creme, skum/mousse, voks eller hårudglatningsmiddel Indholdsstoffer: Se produktets emballage. Sundhedsfarlige egenskaber. Hårstylingsprodukter på aerosolform indeholder opløsningsmidler og drivgasser. Indånding af aerosoler kan irritere næse, mund og svælg, og ved stor udsættelse give hovedpine, træthed og døsighed. Undgå indånding af aerosoler. Sørg for god ventilation. Opløsningsmidlerne kan affedte huden ved længere tids brug. Herudover kan produkterne indeholde hudirriterende og allergifremkaldende stoffer. Undgå så vidt muligt hudkontakt. Brug handsker. Hænderne vaskes umiddelbart efter påføring af hårstylingsproduktet. Produkterne kan være yderst brandfarlige. Spray ikke mod åben flamme, glødende eller varme overflader, varmelampe eller hårtørrer. Produkterne er mærket på emballagen med hensyn til brandfare. Undgå rygning ved anvendelse af sprayprodukter. Der arbejdes på følgende måde: (her beskrives procedurerne på salonen) Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende): Følgende handsker anvendes: Handskerne opbevares: Eengangshandsker type: Andre handsker: Brand. Produkterne kan være mærket med hensyn til brandfare: brandfarlig, meget brandfarlig, yderst brandfarlig, letantændelig. Hvis muligt, fjernes aerosolflasker ved brand. Nedenstående slukningsmidler er egnede. Salonen har flg. slukningsmidler Vand skum kulsyreslukker Pulverslukker Placering her på salonen Andet. Dato Udarbejdet af

17 Hårbalsam, conditioners, hårkur Ikke-brandfarlig Følgende produkter anvendes på salonen dato: Leverandør

18 Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med Hårbalsam, conditioners, hårkur Ikke-brandfarlig Indholdsstoffer: Se produktets emballage. Sundhedsfarlige egenskaber. Kan virke affedtende ved længere tids brug Der arbejdes på følgende måde: (her beskrives procedurerne på salonen) Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende): Følgende handsker anvendes: Handskerne opbevares: Eengangshandsker type: Andre handsker: Andet. Dato Udarbejdet af

19 Hårbalsam, conditioners, hårkur brandfarlig Følgende produkter anvendes på salonen dato: Leverandør

20 Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med Hårbalsam, conditioners, hårkur Brandfarlig Indholdsstoffer: Se produktets emballage. Sundhedsfarlige egenskaber. Hårplejemidlerne indeholder alkohol og er brandfarlige. Produkterne er mærket på emballagen med hensyn til brandfarlighed. Kan virke affedtende ved længere tids brug. Der arbejdes på følgende måde: (her beskrives procedurerne på salonen) Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende): Følgende handsker anvendes: Handskerne opbevares: Eengangshandsker type: Andre handsker: Brand. Produkterne kan være mærket med hensyn til brandfare: brandfarlig, meget brandfarlig, yderst brandfarlig, letantændelig. Nedenstående slukningsmidler er egnede. Salonen har: Vand skum kulsyreslukker Pulverslukker Placering her på salonen Andet. Dato Udarbejdet af

21 Permanentvæsker Følgende produkter anvendes på salonen dato: Leverandør

22 Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med Permanentvæsker Indholdsstoffer: Se produktets emballage. Sundhedsfarlige egenskaber. Produkterne indeholder salte af thioglycolsyre, som er giftige ved indånding, hudkontakt og indtagelse. Produkterne kan være allergifremkaldende. Arbejde med permanentvæsker bør foregå under punktudsug. Der arbejdes på følgende måde (Her beskrives procedurerne på salonen): Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende): Under hele arbejdet (blanding, påføring i håret, kontrol, skylning og vask) anvendes handsker. Følgende handsker anvendes: Handskerne opbevares: Eengangshandsker type: Andre handsker: Brand. Produktet kan ikke brænde, men udskiller farlige dampe ved opvarmning. Andet. Dato Udarbejdet af

23 Fiksering til permanentvæsker Følgende produkter anvendes på salonen dato: Leverandør

24 Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med Fiksering til permanentvæsker Indholdsstoffer: Se produktets emballage. Sundhedsfarlige egenskaber. Produkterne indeholder oxydationsmidler (brintoverilte), som kan virke irriterende på huden og irritere luftvejene ved indånding. Undgå hudirritation ved at anvende handsker. Skyl hænderne efter hårvask. Undgå indånding brug punktudsugning. Produkterne er brandnærende. Der arbejdes på følgende måde: (her beskrives procedurerne på salonen) Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende): Under hele arbejdet (påføring i håret, kontrol, skylning og vask) anvendes handsker. Følgende handsker anvendes: Handskerne opbevares: Eengangshandsker type: Andre handsker: Brand. Ved brand fjernes produkterne omgående fra branden, hvis dette er muligt. Produkterne er brandnærende og kan forårsage selvantændelse i brandbare materialer. Ved opvarmning til over 111 o C er der risiko for eksplosionsfare. Andet. Dato Udarbejdet af

25 Afblegningspulver Følgende produkter anvendes på salonen dato: Leverandør Arbejdspladsens brugsanvisning for arbejde med Afblegningspulver Indholdsstoffer: Se produktets emballage. Sundhedsfarlige egenskaber. Afblegningspulver indeholder persulfater, der kan ætse huden og irritere luftvejene ved indånding. Persulfater kan fremkalde allergi og astmalignende symptomer. Indånding: Svie i næse, mund og svælg. Hoste og åndenød. Sørg for god ventilation ved brug af produktet. Huden: Kan ætse huden og give rødme og smerter. Undgå kontakt med hud og øjne. Brug handsker. Øjnene: Rødme, smerter og sløret syn. Ved direkte kontakt- risiko for hornhindebeskadigelse. Indtagelse: Mavesmerter, diarré, kvalme opkastninger Langtidsvirkninger: Afblegningspulver kan fremkalde allergi og astmalignende symptomer. Pulveret kan være brandnærende på grund af indhold af persulfater.

26 Blanding af pulveret og flydende oxidationsmiddel bør foregå i blandeboks med udsug. Følg nøje alle instrukser, som er anført på produktet og i brugsanvisningen. Må ikke benyttes til andre formål, end det er bestemt til. Produktet må ikke blandes med andet end det, der er angivet på produktet eller i brugsanvisningen. Brug kun nikkelfrie redskaber. Rengør alle redskaber efter brug. Afblegning bør foregå under punktudsug. Der arbejdes på følgende måde: (her beskrives procedurerne på salonen) Værnemidler (Her skrives, hvilke værnemidler, I har besluttet at anvende): Følgende handsker anvendes: Handskerne opbevares: Eengangshandsker type: Andre handsker: Brand. Produktet er brandnærende. Ved opvarmning over C dannes svovloxider, der irriterer luftvejene. Ved brand dannes ætsende natriumhydroxid. Reagerer under antændelse med brandbart materiale (f.eks. træ og papir) og reduktionsmidler. Ved brandbekæmpelse kræves fuld åndedrætsbeskyttelse. Nedenstående slukningsmidler er egnede. Salonen har flg. Slukningsmidler Placering her på salonen vand kulsyreslukker Pulverslukker Andet. Dato Udarbejdet af

27

28 ADRESSER Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf Fax: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf Fax: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf: Fax: Arbejdstagersekretariatet H. C. Andersens Boulevard 38, 2 sal 1553 København V Tlf: Fax: Andre adresser Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf. : Fax: Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf.: Fax: Danmarks Frisørmesterforening Håndværkets Hus Islandsbrygge 26, København S Tlf.: Fax: Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund Lersø Park Allé København Ø Tlf.: Fax:

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Flue Chok Reg. Nr.: 179-149 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Forord Hvert eneste år er der flere hundrede frisørelever, der får håndeksem. Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har lavet

Læs mere

R-sætninger (Risikoangivelser) 1

R-sætninger (Risikoangivelser) 1 R-sætninger (Risikoangivelser) 1 De R-sætninger, der i medfør af 13, nr. 7, litra b, skal påføres etiketten, skal anføres med det nedenfor nævnte ordvalg. Kombineres flere sætninger skal det ske på den

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 04-05-2009 / MPE Line-X Danmark ApS Dalager 4 Anvendelse: Overfladebehandling.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandør: Produktnavn: Floorcoat Solid 15-25-40 Produktnumnr: 1322889 Leverandør: FloorCoat A/S Udstedelsesdato Erstatning for 12-02-2009 02-07-2007 Egestubben

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING GRØN LINIE OPVASK 500 ML EU-BLOMST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: GRØN LINIE OPVASK 500 ML EU-BLOMST Varetype: Opvask Leverandør: NOPA A/S Hvedevej 2-22 8900 Randers

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. Stop uheld! Kemikalier i private hjem medfører hvert år mange uheld, som kunne være undgået. Man kan se hvor farligt et kemikalie

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

LEVERANDØRBRUGSANVISNING. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: LEVERANDØRBRUGSANVISNING Side 1/6 GRØN LINIE OPVASK 500 ML EU-BLOMST da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Varetype: Opvask Leverandør: NOPA A/S Hvedevej 2-22 8900 Randers Telefon:

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Lauryl Glucoside Xi R38, R41 Alcohol Denat. F R11 1

SIKKERHEDSDATABLAD. Lauryl Glucoside Xi R38, R41 Alcohol Denat. F R11 1 UDG. GRØN LINIE OPVASK 500 ML EU-BLOMST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: UDG. GRØN LINIE OPVASK 500 ML EU-BLOMST Varetype: Opvask Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. isobutan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8))

SIKKERHEDSDATABLAD. isobutan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) butan (indeholdende < 0,1 % butadien (203-450-8)) Lindoxyd spray 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: Lindoxyd spray Leverandør: Aeropak A/S Aldumvej 1 8722 Hedensted Telefon: 75892355 Telefax:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032718 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og 93/112

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og 93/112 Produktnavn: GLIDEX 20 SILICONE SPRAY Side: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: GLIDEX 20 SILICONE SPRAY PR-Nr.: Anvendelse: Glidemiddel til plastrør Emballage: 400

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Privat husholdning. Leverandør: Borup Kemi I/S Bækgårdsvej

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 17-10-2006 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HBN Anvendelse:

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: SILICON SPRAY PRF 301 PR-nr.: 774728 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vinyl Makeup Aerosol

Arbejdspladsbrugsanvisning Vinyl Makeup Aerosol Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Udarbejdet den: 20112007 / Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 20112007 Leverandør: FR Kemi ApS, Tåstruphøj 36, 4300 Holbæk,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmowoodoil HPM. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmowoodoil HPM. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 27-02-2008 Revision: 27-02-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdelsesdato: 27-08-2004 Udarbejdet den: 18-09-2007 / MJH Anvendelse: Kemlock

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. R65 bortfalder p.g.a. anvendelse som aerosoler. Produkt med indhold af organiske opløsningsmidler.

SIKKERHEDSDATABLAD. R65 bortfalder p.g.a. anvendelse som aerosoler. Produkt med indhold af organiske opløsningsmidler. Motorvask 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: Motorvask Leverandør: TB Kemi og handel. Bjerredevej 43 4682 Tyreby Telefon: 22154849 Ansvarlig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Cloos pistololie Robolin - A Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Cloos pistololie Robolin - A Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16112007 Revision: 16112007 / HBN Erstatter den: 28032007

Læs mere

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol

EU-Directive 2001/58. MULTILUBE PR-nummer: Under ansøgning Artikel-nummer: Aerosol Sikkerhedsdatablad EU-Directive 2001/58 Produktnavn : MULTILUBE Dato : 01.04.04 Ref.Nr.: AB17030-10-010404 Gennemgang af : 28.01.03 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT Produktnavn : MULTILUBE PR-nummer: Under

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Til rengøring Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1812992 Revideret den: 6-6-2006 Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Saltsyre 30 % Anvendelse: Opløsningsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON Speciality Paint

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: FIXATIV Anvendelse: Til fixering af pastelfarver.

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1152322 Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 22-03-2006 Revision: 14-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 -

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-185-4 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032726 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Renser og polerer alle malede og lakerede overflader:køleskabe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Privat husholdning. Leverandør: Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 53 4140 Borup

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E KOMPRESSOROLIE Smøremiddel Internt vare-nr. Betegnelse 0234, 5258 SCAN-TEX KO1 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF. 1270919 Anvendelse: 1. SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/7 PR-nr. 1270919 Anvendelse: Rengøringsmiddel til PUR skum Emballage:

Læs mere

Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Speed Wax

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Speed Wax Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520 Svinninge, Tlf.: 59265706, Fax:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af IKL Produkter HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE MiterAktivator Aktivator kan anvendes til læder,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 29-11-2007 Revision: 29-11-2007 / HBN Erstatter den: 13-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 02062003 / JR Erstatter den: 28052002 Anvendelse: Rensning og rengøring af overflader

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Zeppelin Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-01-2002 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Følbar mærkning på emballagen. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

Følbar mærkning på emballagen. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Sikkerhedsdatablad PU skum 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt: Droppen PU skum Revisionsdato: 31.08.2006 Varenr.: 5045 Produceret for: A/S Harald Nyborg, A. Jacobsens Vænge

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. dimethylether Fx R12 propan-2-ol Xi, F R11, R36, R67

SIKKERHEDSDATABLAD. dimethylether Fx R12 propan-2-ol Xi, F R11, R36, R67 Prima fluegift. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: Prima fluegift. Leverandør: Fausol A/S Metalvej 7 4000 Roskilde Telefon: 70222950 Telefax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Kræves ikke Anvendelse: 1 l Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Kræves ikke Anvendelse: 1 l Leverandør: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Olie Emballage: 1 l Leverandør: LIP Bygningsartikler A/S Industrivej 16 5580 Nørre Åby +45

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 10-11-2004 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. BrazeTec h PASTE (Silcoflus 600 pulver) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 16-11-2007 Udarbejdet den: 16-11-2007 / HBN Erstatter den: 16-03-2007 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lynflex Rørrens 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Tåstruphøj 36

Sikkerhedsdatablad. Lynflex Rørrens 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Tåstruphøj 36 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revision: 06-03-2008 / BR FR Kemi ApS Erstatter den: Tåstruphøj 36 Anvendelse: Rensning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema LG-90 Lys Grunder spray

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema LG-90 Lys Grunder spray Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 229473 Udarbejdet den: 0-07-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 6-06-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1917276 Udarbejdelsesdato: 10-08-2006 Revideret den: 10-08-2006 / ABB Anvendelse: Smøremiddel 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

TRÆ-NORD A/S 1/5 Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 AQUA-GRUND 763-G. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: juni 2006. Sikkerhedsdatablad

TRÆ-NORD A/S 1/5 Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 AQUA-GRUND 763-G. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: juni 2006. Sikkerhedsdatablad TRÆ-NORD A/S 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn Godkendelsesnr. Leverandør Nødtelefon 617-1 TRÆ-NORD A/S Fax. 75 50 82 12 Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 INNOTEC DANMARK SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: INNOTEC MULTISPRAY 1000

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-930 205, 210, 215. Produktregistreringsnummer: 1515111. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-930 205, 210, 215. Produktregistreringsnummer: 1515111. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Super Glans (Hart Glans). Varenummer: 03-930 205, 210, 215. Produktregistreringsnummer: 1515111. Anvendelse: Lakbeskyttende voks. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. JAX Food Grade Penetrating Oil

Sikkerhedsdatablad. JAX Food Grade Penetrating Oil Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Udarbejdelsesdato: 19-11-2007 Revision: 19-11-2007 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Højkvalitets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Silicate Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Silicate Xi R36/37/38 BUDGET VASKEPULVER 3 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: BUDGET VASKEPULVER 3 KG Varetype: VASKEPULVER Leverandør: NOPA A/S Havrevænget 13

Læs mere

SPARKLE ESC M705 F3. Tråd.

SPARKLE ESC M705 F3. Tråd. 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 Tråd. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IPA-SPRIT 70% VOL. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD IPA-SPRIT 70% VOL. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedsdatablad. Xn Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1032718 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Sikkerhedsdatablad. Meget brandfarlig. Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 50762 Udarbejdet den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Produktet anvendes som opløsnings- og rensningsmiddel.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 962577 Anvendelse: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. 962577 Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l, 25 l, 60 l, 208 l Leverandør: Multiflow Aps Smedeholm 8 2730 Herlev 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Ruderens. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Anvendelse: Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. Dato: 16. 07. 2002. Rev. dato: 14.

Læs mere