Tabel F.1: Aktuelle forudsatte brugsvandsstrømme [V & A Ståbi, s. 114].

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel F.1: Aktuelle forudsatte brugsvandsstrømme [V & A Ståbi, s. 114]."

Transkript

1 Brugvandanæg F. Brugvandanæg I dette afnit optie de beregningudtryk, der anvende ved dienioneringen af edningtrækningerne i forbindee ed brugvandanægget. Dienioneringen af de enkete edningtrækninger, erunder fatæggee af vandføring, atiged, tryktab og edningdienion foretage yteatik ved brug af et beregningprogra avet i Exe. Beregningprograet benævne i det føgende Vandintaationer. Der foretage en bekrivee af de indgående koponenter i yteet. Cirkuationyteet dienionere og tørreen af vartvandbeoderen fatægge. igeede betee den nødvendige ioeringtykkee på brugvandedningerne. Der envie ti vedagte CD-ro og fien Vandintaationer.x for yderigere detajer o prograet. For at ankueiggøre beregningproeduren for dienioneringen er der afutningvi edtaget et beregningekepe, vor de optiede beregningudtryk anvende. A.6 Forudatte brugvandtrøe De forudatte brugvandtrøe betee for de enkete væreer og ru ud fra de i Tabe F. itede værdier. Den forudatte vandtrø er den vandtrø, der kræve for at ikre et tappeted tifredtiende funktion. Herudfra betee efterføgende den dieniongivende vandtrø, vor der tage øjde for atidigeden i brugen af tappetederne. Tabe F.: Aktuee forudatte brugvandtrøe [V & A Ståbi,. 4]. Tapted Forudat vandtrø, f Vart vand, f,v [/] Kodt vand, f,k [/] Badekar 0,3 0,3 Bruebad 0, 0, Håndvak 0, 0, Køkkenvak 0, 0, Opvakeakine ti kodt vand 0 0, Sangevinder 0 0,33 WC-iterne 0 0, I det føgende envier nuereringen af ruene ti de nure, der er anvendt på tegning I. I.6. 55

2 Brugvandanæg De forudatte vandtrøe inddee i det føgende i 8 kategorier, A-H. Ud fra tegning I. I.6 er det uigt at e vike væreer, der er gædende for de enkete kategorier. Kategori A: Den forudatte vandtrø biver føgende: (Toiet, badekar, bruebad og åndvake) f,v 0,3 0, 0, 0, 7 f,k 0,3 0, 0, 0, 0, 8 Kategori B: Den forudatte vandtrø biver føgende: (Toiet, badekar og åndvak) f,v 0,3 0, 0, 4 f,k 0,3 0, 0, 0, 5 Kategori C: Den forudatte vandtrø biver føgende: (Toiet, bruebad og åndvak) f,v 0, 0, 0, 3 f,k 0, 0, 0, 0, 4 Kategori D: Den forudatte vandtrø biver føgende: (Håndvak) f,v f,k 0, Kategori E: Den forudatte vandtrø biver føgende: (Toiet ti okædningruene 33. og Toiet, åndvak) f,v 0, f,k 0, 0, 0, Kategori F: Den forudatte vandtrø biver føgende: (Okædningru 33., 33.3 og Toiet, to åndvake, bruer) f,v 0, 0, 0, 4 f,k 0, 0, 0, 0, 5 Kategori G: Den forudatte vandtrø biver føgende: (Okædningru 334., 334.3, 334.4, og Toiet, to åndvake, to bruere) f,v 0, 0, 0, 6 f,k 0, 0, 0, 0, 7 Kategori H: Den forudatte vandtrø biver føgende: (Håndvak, køkkenvak) f,v f,k 0, 0, 0, 3 56

3 Brugvandanæg A.7 Beregning af dieniongivende vandtrøe Efter beteee af den forudatte vandtrø betee den dieniongivende vandtrø, di, ud fra fore (F.). Hvor det er forudat, at ae tappeteder anvende kortvarigt og tifædigt [V & A Ståbi,. 5]: ( f ) A θ f (F.) di θ Middevandtrøen 0, [/] θ Kontant, der afænger af den ønkede ikkered od overbeatninger 0,05 [-] Σ f Sueret forudat vandtrø [/] A Kontant, der afænger af den ønkede ikkered od overbeatninger 3,[-] Den dieniongivende vandtrø afænger af antaet af tappeteder og af de forudatte vandtrøe, en forbrugøntret pier ogå en roe. Dienioneringen baere på, at et tappeted ka kunne yde in forudatte vandtrø ed en vi andyniged og åede, at tapningen ikke ændrer vandtrøen væentigt ved andre tappeteder. A.8 Beregning af tryktab pr. edning De tryktab, der ker ang rørtrækningen, fatægge for at uiggøre en dienionering af edningnettet. I det føgende betee tryktabet pr. eter i edningerne ud fra fore (F.), vor de indgående paraetre finde ud fra føgende [V & A Ståbi,.9]: P ρ v f (F.) d f Friktiontaet [-] v Hatigeden [/] g Tyngdeaerationen, g 9,8 [/ ] ρ Vandet aefyde [kg/ 3 ] d edningen diaeter [] Rørængde [] Friktiontaet, f finde va. en tinæret udgave af Coebrook & Wite fore [Supperende ydrauik,. 45]: 0,34 f k,65 n 0,9 4,8 R Re Re Reynod ta [-] k Ruedfaktor [] (F.3) 57

4 Brugvandanæg R Hydrauik radiu [] Hydrauik radiu, R, for fydte røredninger er føgende [Hydrauik,. 34]: d R (F.4) 4 d edningen diaeter [] Reynod ta, Re, er føgende [Supperende ydrauik,. 45]: v R Re (F.5) υ υ Vandet kineatike vikoitet [ /] Vandet kineatike vikoitet, υ, fatægge ud fra føgende udtryk [U-00,. 4]: υ, exp t Vandet teperatur [ C] (,7470 t) I det føgende regne den kineatike vikoitet for vand at være kontant over det teperaturoråde brugvandet befinder ig i. Udregne den kineatike vikoitet for 0 C og 60 C, varende ti norat forekoende teperaturer i brugvandanæg, få en vikoitet på enodvi, og 0, Ved dienioneringen fatætte vikoiteten o en iddeværdi af die, denne tinæree begrunde ed, at afvigeen biver forvindende ie. Vandet kineatike vikoitet fatætte åede ti føgende: υ idde 0, Strøningatigeden, v, i edningerne betee af føgende udtryk [Hydrauik,. 34]: v π d 4 Vandtrøen i edningen [ 3 /] d Indvendig rørdiaeter [] A.9 Beregning af enkettab (F.6) Foruden friktiontabet i det ige rør vi der optræde energitab i bøjninger, afgreninger, dienionændringer, araturer og intaationgentande på grund af ærige trøningforod, atigedændringer.v. Enkettabene fatægge ud fra fore (F.7): 58

5 Brugvandanæg P ζ (F.7) enket P dyn P dyn Dynaik tryk [Pa] ζ Enkettabkoeffiient: Karakteritik ta for den pågædende enketodtand [-] Det dynaike tryk, P dyn betee af føgende udtryk: P dyn ρ v (F.8) ρ Vandet aefyde [kg/ 3 ] v Mediet atiged [/] A.0 Ekepe på fatæggee af tryktab i edning I dette afnit genneregne et ekepe, vorigenne det ankueiggøre, vorede tryktabet i vandedningerne fatægge. Beregningen optie for trækningen ed kodt vand ee væree 63 og ru 655, jf. tegning I.6. Den uerede forudatte vandtrø er fatagt i beregningprograet Vandintaationer. Af beregningprograet fregår, at den uerede forudatte vandtrø for rørtrækningen er 8,90 /, jf. koonne F, række 4. Den dieniongivende vandtrø betee va. fore (F.) ti føgende: ( 8,9 0, ) 3, 0, 0,05 8,90 0 0, 0,05 di, di 0,68 0, Da der verken er angevindere, kyeventier eer yteatik benyttee af noge af taptederne på den pågædende trækning, er dette dered den vandtrø, o edningen dienionere for. Ved dienioneringen ka kravene angivet i DS 439 opfyde. So nævnt gæder det, at vandintaationerne ka udføre åede, at der ikke kan optå generende tøj, jf. afnit 8... For at vandintaationerne projektere åede, at tøjkravet opfyde, er der fatat føgende akiae vandatigeder i edningnettet: Fordeingedninger: v ax,0,5 Kobingedninger: v ax 0,5,5 Ud fra en vagt rørdienion beregne atigeden på den pågædende trækning. Opfyder denne atiged ikke de otate kriterier væge en ny rørdienion, og atigeden udregne 59

6 Brugvandanæg igen. Rørdienionerne væge ud fra de tandarddienioner, der er fatagt af everandøren. Hatigeden beregne va. fore (F.6). Der foretage åede en iteration indti atigeden er aeptabe. Iterationen for trækningen fra væree 63 ti 655 fregår af Tabe F.. edningen udføre i udkifteige PEX-rør, vorfor der kun er anvendt tandarddienioner for die [V & A Ståbi,. 3]. Tabe F.: Hatigeder i edninger ed givne diaetre. Diaeter, d [] Hatiged, v [/] 0 8,7 6, 5 3,9 8,7 Ud fra atigederne væge en edning ed dienionen 8, evo atigeden igger idt over de tiede krav, dette begrunde ed at intaationen føre under guvet i gangen, vor tøjen ikke generer i ae grad o ved overu. Ud over atigedkravet er der gjort forudætninger o, at der ka være titrækkeigt tryk ti rådiged ved ae tappetederne. Rørdienionerne er vagt åede at dette overode, jf. afnit A.3. For at betee edningen friktiontab betee den ydrauike radiu va. fore (F.4) og Reynod ta va. fore (F.5): 0,08 R 0, Re,7 0, , ,7 Friktiontaet betee va. fore (F.3), vor rueden, k for PEX-rør ætte ti 0,0000 [V & A Ståbi,.67]. 0,34 f 0,0000 n 4,8 0,0045,65 44,7 0,9 5,750 3 På baggrund af oventående fundne værdier beregne tryktabet pr. eter va. fore (F.). Vandet aefyde, ρ, ætte ti 000 kg P kg ,750 (,7 ) 0,08 65, 3 Pa, 7 kpa

7 Brugvandanæg Ved at utipiere ed ængden af edningtrækningen,, på 5,, få det aede tryktab i edningen ee 63 og 655 ti: kpa P,7 5, 6,06 kpa Beregning af enkettab i edningen foretage va. fore (F.7), vor ζ vurdere ti 0 [V & A Ståbi,. 3]. Af fore (F.8) betee det dynaike tryk i edningen: kg Pdyn P enket 0kPa (,7 ) 3645 Pa 3,65 kpa Dered er det aede tryktab for trækningen 63 ti 655 betet ti 6,06 kpa. A. Endeige rørdienioner På ae åde o vit i det genneregnede ekepe er rørdienionerne på ae rørtrækninger fatagt. Rørdienionerne er angivet i koonne i prograet Vandintaationer. De rørdienioner, der er anvendt, er tandard rørdienioner. På tegning I.7 er rørtrækningerne vit ed de pågædende rørdienioner. På fordeingedningen på de enkete etager er der anvendt PEX-rør, jf. afnit 8.., ed rørdienioner på enodvi 5 og 8, vor de indte rør anvende i utningen af afgreningerne, dog ikke på den vare edningtrækning. So odrette fordeingedninger anvende rutfri tårør AISI 36, jf. afnit 8.. ed dienionerne 35 og 4. Fordeingedningerne i kæderetagen udføre ed en diaeter på 4. Stårørene, der anvende ved opkobing af angevinderne, udføre ed en diaeter på 8. Kobingedningerne, der anvende ved de præfabrikerede toietfaiiteter, udføre ae i PEXrør ed en diaeter på 5. Med de anvendte diaetre overode kravene ti brugvandintaationerne, jf. afnit 8... På enkete trækninger er atigeden dog øjere end de tiede krav, en idet edningerne er paeret i guvkontruktionen i gangen, regne der ikke ed, at denne overkridee vi edføre tøjgener for oteet gæter og peronae. Ved afutning af projektperioden ar projektgruppen erfaret, at der er bevet anvendt ydre diaeter i de anvendte beregningprograer, vor der kue ave været anvendt indre diaeter. Betydningen af denne fejtagee er, at der forekoer tørre tryktab end beregnet, vorved de dienionerede puper ikke everer den ønkede trykforøgee. I aråd ed vejeder ane det ikke at tjene noget forå at ændre de efterføgende beregninger, idet dette ar indfydee på dienioneringen af ofangeranægget. 6

8 Brugvandanæg A. Fatæggee af rørdienion og tryktab på tikedning For at fatægge det tryk, der er ti rådiged i brugvandedningerne efter forbeandingentraen i teknikruet, fatægge tryktabet i tikedningen, dv. tryktabet på trækningen ee foryningedningen og vartvandbeoderen. Ved indføringen af tikedningen ti bygningen forekoer der knæk, o giver enkettab, atidig ed dette er der i bygningen paeret en vandåer, der bidrager ed enkettab. Ud fra den akiat beregnede dieniongivende vandtrø på vart- og kodtvandedningerne, fatægge den dieniongivende vandtrø på tikedningen. Vandtrøen på tikedningen fatægge o uen af den dieniongivende vandtrø på enodvi kodt- og vartvandedningen. Ud fra prograet Vandintaationer fatægge den forudatte vandtrø på foryningedningen ti føgende, jf. koonne K og AP, række 494: f,kodt,ax 8, 74 f,var t,ax 57, 80 f,tikedning,ax 8,74 57,80 39, 54 Herudfra betee den dieniongivende vandtrø på tikedningen ti føgende, jf. fore (F.). 3, d,tikedning,ax 7 Anboringen på foryningedningen er paeret i kote,9 og indføringen i bygningen finder ted i kote,, dette edfører at tikedningen betår af en odret og en vandret trækning, jf. tegning I.7. Ud fra tegning I. at tegning I.7 fatægge ængden af tikedningen ti føgende: tikednin g 63 Stikedningen udføre i PVC-rør. Ved at anvende en udvendig rørdienion på 50 få føgende atiged og tryktab i edningen, jf. beregningprograet Vandintaationer : række 574, når der ikke er taget øjde for anboringen på foryningedningen: v ax, 9 p ed 4904 Pa 4,9 kpa Ved anboringen forekoer der yderigere et tryktab, p,a. Tryktabet fatægge ti føgende, idet anboringen antage at bive foretaget på iden af foryningedningen [V & A tåbi,.3]: 6

9 Brugvandanæg kg pa ζ ρ v, ,9 900 Pa,9 kpa I enod ti DS 439 ka vandintaationen udføre åede, at der er uiged for at åe vandforbruget, jf. kapite 8. Måeren ka være af en ådan tørree, at tryktabet ikke overtiger 40 kpa ved den dieniongivende vandtrø. For at overode dette tryktab væge det at paere en 30 3 vandåer, der ved den dieniongivende vandtrø giver et tryktab på 5 kpa. I forbindee ed paering af vandåeren paere to afpærringventier på tikedningen at en kontraventi. Afpærringventierne udføre o kugeaner. Kontraventien udføre o en ædeventi ed ø kege. Ventierne edfører et tryktab på føgende [V & A Ståbi,.3]: kg p vent ( tk 0,3 5) 000 3,9 530 Pa 5,3kPa Det aede tryktab på tikedningen biver ered: ptik p ed p a p åer p vent 4,9 kpa,9 kpa 5kPa 5,3kPa 37, kpa A.3 Vurdering af trykforøgeebeov Hvor vandtrykket i foryningedningen udenfor bygningen ikke er titrækkeigt tort ti at yde en tifredtiende foryning af ae tappeteder i bygningen, ka der intaere et trykforøgeranæg. Trykforøgeranæg udfore åede, at der opnå en paende forøgee af trykket uden, at der optår tøjprobeer i den pågædende kontruktion. Det underøge derfor i det føgende, o der er titrækkeigt tryk ti rådiged ved atige intaationer. I afnit 8..3 er det fatagt at det avete norae tryk i foryningedningen er føgende: p n, foryning 40,9 kpa Fra foryningedningen ti vandvareren forekoer et tryktab på 37, kpa, jf. afnit A.. Det diponibe tryk ved vandvareren fatægge ti føgende: p n, vandvar er 40,9 kpa 37,kPa 383,8 kpa For at vurdere o det er nødvendigt ed trykforøgeeanæg fatægge det farigte punkt på trækningen, FP. Det farigte punkt fatægge o det punkt, vorti der er det tørte tryktab atidig ed, at det vurdere vor tort et nødvendigt tryk det enkete aratur kræver. Ud fra beregningprograet Vandintaationer fatægge det, at det tørte tryktab forekoer på trækningen fra vandvareren ti punkt 60 for både vart- og kodtvandintaationen, jf. række 7, koonne V. Det tørte tryktab forekoer på kodtvandedningen, vor det faktike tryk ved punkt 60, p 60, er føgende: 63

10 Brugvandanæg p 60 34,5kPa Fra dette tryk ka der ubtraere det tryktab, der forekoer på trækningen fra punkt 60 og indti den intaationgentand i badeværeet, vorti der finde det tørte tryktab. Det faktike tryk ved det farigte punkt, p FP, fatægge ti føgende, idet tabet i det faktike tryk fra 60 og ti det FP er fatagt i beregningprograet Vandintaationer, vor FP forefinde ved aftapningen fra brueren i uite 60, jf. koonne V, række 537 : p FP 34, 5kPa 7,4kPa 06,74 kpa En eget væentig de af tryktabet forekoer ved tappetedet. Tryktabet vi i de fete tifæde fregå af VA-godkendeen i for af en karakteritik indtegnet i et diagra. Den dieniongivende vandtrø ved det farigte punkt er fatagt ti 0, /, tryktabet over araturet, p vn, afæe ti føgende [SBI 65,.77]: p vn 05kPa Der er åede titrækkeigt tryk ti, at der kan opnå titrækkeige vandængder ved FP, vorfor det ikke er nødvendigt at etabere et trykforøgeeanæg. De enkete rørdienioner er fatagt ud fra, at der opnå et titrækkeig tryk ved aftapningtederne. A.4 Forbeandingentra I teknikruet opvare den fra foryningnettet everede vandængde ti den ønkede teperatur og fordee erfra ti de enkete tappeteder. Ti det vare brugvand tie tre generee krav: Vandet ka ave å øj teperatur, at det uiddebart kan anvende ti afkyning i køkkener. Vandet teperatur å ikke være å øj, at der er fare for kodning og tikakning. Produktionen af vart vand å ikke edføre bakterievækt. For at opfyde oventående krav er det fatagt, at føgende teperaturer anvende ved dienioneringen af anægget: Tigangteperatur (kodt vand) T k 0 C Afgangteperatur (vart vand) T v 55 C Miniuteperatur i beoder T be 60 C På Figur F. e en kite af, vorede forbeandingentraen ka udføre. Dienioneringen af de enkete koponenter vi bive foretaget i de efterføgende afnit. Det beærke, at der i de enere afnit kobe ovareanæg på dette yte, vorfor Figur F. priært vier aenkobingen ee brugvandet og vartvandbeoderen. 64

11 Brugvandanæg BV BC FF FR BK Tovejventi Kontraventi Trykdifferen-reguator Fjederbeatet ikkeredventi 3-vejventi Trykudigning Spiravareveker Indøb Pupe Teroeter Trykåer Figur F.: Prinip af forbeandingentra vartvandproduktion. A.5 Ioering af vartvandedninger I DS 439 tie krav o, at vandintaationer ka ioere efter DS 45, Nor for terik ioering af teknike intaationer. Forået ed ioering af brugvandintaationerne ved Quaity Hote Aaborg er føgende: At begræne energitabet på vartvandedningen at irkuationedningen At frotikre de vandrør, der paere i kæderen Ioeringen ofatter ae dee af intaationerne, undtagen der vor det kan kade eer forringe intaationen odbared, eer vor det af ikkeredæige årager er utiadeigt eer ti væentig gene under driften. A.5. Ioering od energitab I DS 45, Nor for terike ioering af teknik intaationer, er der angivet 4 ioeringkaer od energitab. Kaerne væge på baggrund af en driftparaeter gædende for den aktuee kontruktion. Driftparaeteren, D, betee af fore (F.9) [V & A Ståbi,. 43]: D? (t τ (F.9) i t e ) a 65

12 Brugvandanæg D Driftparaeteren [ C. /år] ρ Den brøkde af vareafgiveen, der går ti pide (ætte norat ti,0) [-] t i t e τ a Mediet iddeteperatur [ C] Ogiveerne (ruuften) iddeteperatur [ C] Årig drifttid [/år] Afkøingen fra anægget for vartvandproduktion og ud ti intaationen fjernete kobingpunkt ætte ti t 3 C, viket betyder, at der ved det fjernete kobingpunkt biver en vandteperatur på 5 C, når afgangteperaturen fra vandvareren er 55 C [V & A Ståbi,. 48]. Gennenitteperaturen i vartvandrørene fatætte ti 53,5 C. Ogiveerne iddeteperatur ætte ti 0 C. Driftparaeteren for yteet fatægge: D (53,5 C 0 C) døgn 365 døgn år, C år Denne driftparaeter edfører, at vartvandintaationerne ioere efter ioeringkae 3, ed en akia varetraniionkoeffiient, U r, på føgende [V & A Ståbi,. 43]: U r d u U,5 d 0,6 (F.0) r u Makia varetraniionkoeffiient [W/(K)] Udvendig rørdiaeter [] Ved vartvandintaationerne er der anvendt fere forkeige rørdienioner jf. afnit A.. Mindte ioeringtykkee fatægge for enodvi 35 og 8 AISI tårør 36, viket er de rør, der anvende ti vartvandtranport i ovedkakten. Det fatægge, at der ka anvende en ioering ed en vareedningevne på 0,04 W/( K). Den akiae varetraniionkoeffiient, o ioeringen edfører, biver føgende: W Ved udvendig rørdiaeter på 8 : Ur 0, 0 K W Ved udvendig rørdiaeter på 35 : Ur 0, 3 K Den udvendige ioeringtykkee betee ti føgende i ioeringkae 3 [V & A Ståbi,. 44]: Nødvendig ioeringtykkee ved 8 : 9,4 30 Nødvendig ioeringtykkee ved 35 : 34,5 35 Ioeringen udføre o rørioering ed rørkå eer aeåtte [V & A Ståbi,.47]. I afnit 8.. bev det fatagt, at fordeingedningerne på de enkete etager udføre o PEX- 66

13 Brugvandanæg rør i torørintaation nedtøbt i afretningaget. U r for PEX-rørene ed ioering fatætte ti føgende [V & A Ståbi,. 3]: W PEX-rør: Ur 0, 38 K A.5. Ioering od fryning I DS 45 er det angivet, at edninger, der ejigedvi kan bive udat for frot i kortere perioder, ka ioere. Satidig er det angivet, at edninger, der kan bive udat for frot i ængere perioder, ka foryne ed opvarninguiged, ekepevi ved etabering af eektrike varekaber, der ætte i funktion i frotperioden. I kæderetagen udætte fordeingedningen ti angevinderne i den nordige ende af bygningen for frot i ængere perioder, vorfor die foryne ed opvarninguiged. Kodtvandedningen fra teknikruet ti den entrae kakt idt i bygningen foryne igeede ed opvarning. Vartvandedningen fra teknikruet ti den entrae kakt idt i bygningen ioere od energitab. A.6 Cirkuationyte Ud fra afnit 8.. er det fatagt, at brugvandyteet ka udføre ed irkuation af det vare vand. Cirkuationedningerne er bekrevet i afnit 8... Kravet o, at brugeren ka ave vart vand øjt 0 ekunder efter, at en aftapning er påbegyndt, opfyde åede ved at irkuere det vare vand genne vartvandbeoderen. Ved irkuationen kan opnå, at afkøingen af det vare vand ode inden for vie græner, og at det vare vand ed korte ventetider er free ved tappetedet ed en tifredtiende teperatur. Det vagte irkuationyte ikrer, at der er irkuation på ae ovedfordeingedninger. På edningnettet vi der forekoe enkete teder, vor der ikke er irkuation. Die rørtrækninger er dog vagt åede, at die ikke er ængere, end at kravet på de 0 ekunder net kan opretode. På tegningerne I. I.7 e det, vorede irkuationedningen paere. Pupen, der anvende ti opnåee af irkuation, paere ved tiutningen ti vartvandbeoderen. Af reparationenyn er pupen paeret ee to afpærringventier. For at begræne energiforbruget fra pupen, anvende terotattyret irkuation, viket vi ige, at freøbteperaturen på det vare vand regitrere uiddebart efter idte tikobing ti irkuationedningen, er teperaturen tifredtiende ætte pupen ud af drift. For at pupen tarter og ukninger ikke ka koe ti at vinge okring et-teperaturen, fatægge der tart- og topintervaer for teperaturen. Er teperaturen titrækkeig ved åepunktet, antage teperaturen igeede at være det ved tappetederne. Cirkuationedningen kobe direkte på vartvandbeoderen i den øverte de, jf. Figur F.. 67

14 Brugvandanæg Den afgørende tørree for dienionering af irkuationyteet, dv. fatæggee af irkuationedningen dienioner og pupetørreer, er afkøingen i yteet. Den dieniongivende afkøing fatægge o forkeen ee afgangteperaturen i vandvareren og den indte aeptabe returteperatur, dv. teperaturen i irkuationedningen ved tiutning ti vartvandbeoderen. Afkøingen af det trøende vand kyde teperaturforkeen ee vandet og ogiveerne. Varetabet pr. eter edningtrækning betee o: φ U (t t ) (F.) r φ Varetabet [W/] t i t e i e Vandet iddeteperatur [ C] Ogiveerne iddeteperatur [ C] Vandtrøen i irkuationyteet, åede at afkøingen på 3 C opnå, beregne af føgende udtryk: ρ t φ t ρ t kg φ 400 J kg C Den irkuerede vandtrø [/] Vandet varefyde [J/kg C] Vandet aefyde [kg/] ængden af irkuationyteet [] Ønket afkøing fra var ti fjernete kobingpunkt [ C] (F.) Cirkuationyteet er inddet i to krede, enodvi en kred, der dækker den nordige ende af oteet, benævnt Cirk.N, og en der dækker den ydige ende, benævnt Cirk.S. Begge krede irkuerer vand fra atige etager. Idet der er anvendt forkeige ateriaer ti edningerne i irkuationyteet, fatægge viken totaængde irkuationedningerne på de enkete etager ar, at det tiørende traniionta, jf. Tabe N.3. ængderne af de enkete trækninger fregår af beregningprograet Vandintaationer, jf. koonne AI, række

15 Brugvandanæg Tabe F.3: Saenørende værdier af traniionta og edningængder i irkuationyteet. Paering af Anvendt irkuationedning ateriae Skakt 6 Skakt 5 AISI tårør 8 Skakt 5 Skakt 4 AISI tårør 8 Skakt 4 Skakt 3 AISI tårør 8 Strækning Benævnee Traniionta, U r [W/ K] ængde af trækning, [] F6 0,00,9 F5 0,00 3,0 F4 0,00,9 Σ tårør 8 8,8 Skakt 3 Skakt AISI tårør 35 F3 0,5 3,3 Skakt Skakt AISI tårør 35 F 0,5 4,3 Skakt Skakt 0 AISI tårør 35 F 0,5 0,3 Kæderetage AISI tårør 35 F0 0,5 4,6 Σ tårør 35,5 6. a Cirk.N PEX-rør F6.N 0,3800 5,5 6. a Cirk. S PEX-rør F6.S 0,3800 5, 5. a Cirk.N PEX-rør F5.N 0, ,9 5. a Cirk. S PEX-rør F5.S 0,3800 5, 4. a Cirk.N PEX-rør F4.N 0, ,9 4. a Cirk. S PEX-rør F4.S 0,3800 5, 3. a Cirk.N PEX-rør F3.N 0, ,9 3. a Cirk. S PEX-rør F3.S 0, ,6. a Cirk.N PEX-rør F.N 0, ,9. a Cirk. S PEX-rør F.S 0, a Cirk.N PEX-rør F.N 0, ,9. a Cirk. S PEX-rør F.S 0,3800 4,4 Σ Su PEX-rør 480,8 Idet teperaturen ved det fjernete tappeted er fatat ti at være 5 C, antage det, at vandet i fordeingedningerne antager en iddeteperatur på 53,5 C. Ved en gennenitig teperatur af ogiveerne på 0 C betee det totae varetab på ee irkuationedningen, dv. på atige trækninger fra vandvareren og ud ti tappetederne 69

16 Brugvandanæg vorpå der foregår irkuation. Det aede varetab betee ud fra fore (F.) ti føgende: φ 0,0 0,38 W K W K (53,5 C 0 C) 8,8 0,5 W K (53,5 C 0 C) 480,8 6340,3W (53,5 C 0 C),5 Vandtrøen i irkuationyteet, åede at der opnå en afkøing på 3 C, betee af fore (F.) ti føgende: 6340,3W 0, 5 kg J 3 C 400 kg C Denne vandtrø fordee på de enkete krede, åede at varetabet på den pågædende kred dække.ved fordeingen er det antaget, at varetabet pr. eter rørtrækning er en på ae rørtrækninger, vorved fordeingen af irkuationvandtrøen fatægge ud fra de enkete irkuationkrede ængde i forod ti den aede ængde. Det beærke, at en korrekt dienionering af yteet er eget tidkrævende, vorfor denne forenkede etode anvende. Fordeingen af irkuationængden finde ti føgende [SBI 65,.53]: 3 4 F PEX,rør F6 F5 F4 F3 F,93 3,3 4 4, , 5 480,8,9 3,0 6.aCirk.S F6.S ( 5, (,9 3,0,9 3,3 4,3) 0,5 533, 6.aCirk. N F6.N F6 ( F6 F5 F5 F4 F F4 F F3 F3 5,5 (,9 3,0,9 3,3 4,3) 0,5 533, F F ) 0,033 F F 0,0569 ),77 04,95 5.a Cirk.S F5.S ( 5, (3,0,9 3,3 4,3) 0,5 533, F5 F4 F F3 F ) 0, ,87 70

17 Brugvandanæg 7 F F F3 F4 F5 F5.N N Cirk. 5.a 04,78 0,0569 0,5 533, 4,3) 3,3,9 (3,0 53,9 ) ( F F F3 F4 F4.S 4.aCirk.S 0,8 0,086 0,5 533, 4,3) 3,3 (,9 5, ) ( F F F3 F4 F4.N N 4.aCirk. 99,7 0,0555 0,5 533, 4,3) 3,3 (,9 53,9 ) ( F F F3 F3.S.aCirk.S , 0,046 0,5 533, 4,3) (3,3 40,6 ) ( F F F3 F3.N N Cirk..a , 0,054 0,5 533, 4,3) (3,3 53,9 ) ( F F F.N.aCirk.N 5 89, 0,056 0,5 533, 4,3 53,9 F F.S.aCirk.S 79 39, 0,0388 0,5 533, 4,4 F F.N N.aCirk , 0,055 0,5 533, 54,9

18 Brugvandanæg For at fatægge den nødvendige ydee af irkuationpupen er det nødvendigt at kende føgende: p Den nødvendige vandtrø fra pupen (ig ed ) p p Den nødvendige trykforøgee over pupen Den nødvendige trykforøgee fra pupen, ka indt vare ti det tryktab, der forekoer på den irkuationkred, der ar det tørte tryktab ved irkuationvandtrøen. Det tørte tryktab forekoer på trækningen fra vartvandbeoderen op ti punkt 60 og tibage ti vandvareren i teknikruet. Cirkuationedningen inddee i det føgende o vit på Figur F.. De ae benævneer er anvendt i beregningprograet Vandintaationer, jf. koonne AI, række For tørre detajeringgrad envie ti tegning I.7. C6.N C5.N C4.N C3.N C.N C.N C0.N 6. Sa 5. Sa 4. Sa 3. Sa. Sa. Sa 0. Sa (Kæderen) Foryningpunkt Cirkuationpupe C6.S C5.S C4.S C3.S C.S C0.S Cirkuationedning Freøb - vart vand Figur F.: edningbetegneer på irkuationedningen. Tryktabene på de enkete edningtrækninger fatægge for den udregnede irkuationvandængde. Freøbedningerne dienion er fatagt under afnit A., for irkuationedningen er vagt en rørdienion på 8 at at irkuationedningen udføre i AISI tå. Tryktabene for de enkete trækninger og det aede tryktab i irkuationkreden er fatagt i beregningprograet Vandintaationer : koonne AX, række 63. Det aede tryktab er: p 9063,3 Pa 9, kpa 7

19 Brugvandanæg Trykforøgeen over pupen, p p, betee ud fra føgende udtryk, vor de 5 kpa varer ti øftetrykket i en fjederbeatet kontraventi, der paere foran pupen for at ikre od forkert trøningretning under tapning, viket vi ødeægge pupen [SBI 65,.49]: p p p 5kPa p p Den nødvendige trykforøge fra pupen [kpa] Σ p Suen af tryktab i den irkuationkred der giver det tørte tryktab [kpa] Den nødvendige trykforøgee over pupen betee ti føgende: p p 9,kPa 5kPa 34,kPa Der væge en pupe, der iniu kan evere dette tryk ved vandtrøen 0,5 /. Ud fra pupekarakteritikken fatægge den aktuee trykforøgee, og der væge en indregueringventi åede, at pupen yder den beregnede irkuationvandtrø,. Det er vagt at anvende en pupe af typen EV -7-VZ fra Sedegaard, ed en pupekarakteritik o vit på Figur F.3. Pupen er udtyret ed fire atigedtrin, voraf de tre er vit på figuren. Figur F.3: Pupekarakteritik for EV -7-VZ pupe fra Sedegaard. Kurvenuereringen envier ti de forkeige atigedtrin på pupen [ Ved en vandføring på 0,5 / giver pupen en trykforøgee på p faktik 38 kpa, jf. Figur F.3. For at ikre den dienionerede irkuationvandtrø rundt i anægget, paere en regueringventi efter pupen. Regueringventien odtand, p R, væge udfra føgende udtryk: p R p faktik p 73

20 Brugvandanæg p Tryktabet over irkuationkreden [kpa] Regueringventien odtand biver: p R 38kPa 34,kPa 3,9 kpa I praki vi en regueringventi ed en å bekeden odtand ikke bive anvendt, idet der ved fatæggeen af pupen ydee foreigger en de uikkereder, peiet ved fatæggeen af ængderne på PEX-rørene på de enkete etager. Den øgede irkuationængde vi itedet aeptere. Herefter betee odtanden i regueringventierne i de krede, der ar indre tryktab end p 34, kpa. Regueringventierne odtand benævne p R5,N for nordkreden på fete a ov. Tryktabene over kredene ed irkuationvandængderne er betet i prograet Vandintaationer, jf. koonne AI, række edningbetegneerne, der er anvendt i beregningprograet Vandintaationer ti beteee af tryktabene, fregår af Figur F.. Paeringen af ventierne på de enkete etager at trækningbetegneerne ti beteee af regueringventierne tørree fregår af Figur F.4 F6.N F6.S C6.N R5.N F5.N F6 F5.S R5.S C6.S C5.N R4.N F4.N F5 F4.S R4.S C5.S C4.N R3.N F3.N F4 F3.S R3.S C4.S C3.N C.N R.N R.N F.N F.N F3 F C.N F F0 F.S R.S C3.S C.S C0.N C0.S Cirkuationedning Regueringventi Freøb - vart vand Figur F.4: edningbetegneer anvendt ved indreguering af irkuationedning at angivee af regueringventier. Regueringventierne odtand i de nordige krede biver føgende: 74

21 Brugvandanæg p p R5.N R5.N ( p F6 p F6.N p C6.N ) p F5.N ( 4,87 Pa 088,63 Pa 60, 9Pa ) 00,95 Pa 3,74 Pa p p R4.N R4.N ( p F5 p F6 (6,8Pa 4,87 Pa 088,63 Pa 60, 9Pa 84,8Pa ) 958,74 Pa 396,58Pa p F6.N p C6.N p C5.N ) p F4.N p p R3.N R3.N ( p F4 p F5 (3,30Pa 6,8Pa 4,87 Pa 088,63Pa 60,9 Pa 84,8 Pa 387,73 Pa) 98,3 Pa 846,05 Pa p F6 p F6.N p C6.N p C5.N p C4.N ) p F3.N p p p R.N R.N ( p F.N F3 p F4 p F5 (6,05Pa 3,30 Pa 6,8Pa 4,87 Pa 088,63 Pa 60,9 Pa 84,8 Pa 387,73 Pa 735,33) 898,35 Pa 67,38Pa p F6 p F6.N p C6.N p C5.N p C4.N p C3.N ) p p p R.N C3.N R.N ( p p F C.N p F3 ) p p F.N F4 p F5 p F6 p p p p (06,7 Pa 6,05Pa 3,30 Pa 6,8Pa 4,87 Pa 088,63 Pa 60,9 Pa 84,8 Pa 387,73Pa 735,33Pa 5,8 Pa) 855,37 Pa 3333,45 Pa På tivarende vi er forkeen i tryktab ee kreden ed det tørte tryktab og de reterende irkuationkrede betet. Regueringventierne odtande i de ydige kred er fatagt ti føgende: F6.N C6.N C5.N C4.N p R 6. S 907 Pa 9,kPa p R 5. S 930 Pa 9, 3kPa p R 4. S 98 Pa 9, kpa p R 3. S 907Pa 9,07 kpa p R. S 990Pa 9,9 kpa 75

22 Brugvandanæg A.6. varetab i irkuationedning Med enbik på dienionering af ofangeranægget fatægge det aede irkuationtab for irkuationedningerne og freøbedningerne, jf. Figur F.4. Cirkuationedningen udføre, i AISI tårør ed en udvendig diaeter på 8. Ud fra fore (F.9) betee driftparaeteren gædende for irkuationedningen. Det antage, at afkøingen i irkuationedningen er på 3 C igeo i freøbedningerne. Det betyder at teperaturen i irkuationedningerne igger ee 49 C og 5 C. Middeteperaturen i irkuationedning er dered 50,5 C. Da ogiveerne iddeteperatur er 0 C, få driftparaeteren for yteet ti føgende: D (50,5 C 0 C) døgn 365 døgn år 0, C år Denne driftparaeter edfører, at irkuationedningerne ioere efter ioeringkae 3. Ud fra fore (F.0) finde varetraniionkoeffiienten for irkuationedningen ti føgende: U r,5 0,08 0, 6 0, 87 W K Den udvendige ioeringtykkee betee ud fra ioeringkae 3 og ed en vareedningevne på 0,04 W/( K). Ioeringtykkeen biver [V og A Ståbi,. 44]. Anvende denne tykkee overode kravene i DS 45, Nor for terik ioering af teknike intaationer. Ud fra de enkete detrækninger ængde, finde den aede ængde af irkuationedningerne, jf. Tabe F.4. Tabe F.4: Saenørende værdier af traniionta og edningængder i irkuationedningerne. Paering af Traniionta, U r [W/ K] ængde af trækning, [] irkuationedning Beoder-C0.N 0,87 5, C0.N-C.N 0,87 0,3 C.N-C.N 0,87 4,3 C.N-C3.N 0,87 3,3 C3.N-C4.N 0,87,9 C4.N-C5.N 0,87 3,0 C5.N-C6.N 0,87,9 Beoder-C0.S 0,87 6,4 C0.S-C.S 0,87 0,3 76

23 Brugvandanæg C.S-C3.S 0,87 7,6 C3.S-C4.S 0,87,9 C4.S-C5.S 0,87 3,0 C5.S-C6.S 0,87,9 Σ tårør 8,0 Ud fra edningængderne og traniionkoeffiienterne i Tabe N.3 og Tabe N.4, at den gennenitige teperatur i freøbedningerne på 53,5 C og på 50,5 C i irkuationedningerne, betee det aede irkuationtab i ee brugvandedningyteet, jf fore (F.), ti føgende: φ 0,0 0,38 W K W K (53,5 C 0 C) 8,8 0,5 (53,5 C 0 C) 480,8 0,87 W K W K (53,5 C 0 C),5 A.7 Dienionering af vartvandbeoder (50,5 C 0 C),0 6973W I dette afnit dienionere vartvandbeoderen ti opvarning af det vare brugvand, jf. afnit A.4. Beoderdienioneringen betår i at finde den nødvendige tørree af beoderen og varefaden. Ved dienioneringen e der bort fra ofangeranægget og det indfydee på beodertørreen. I afnit Q..3 dienionere beoderen ed enyntagen ti ofangeren. Vartvandbeoderen udføre o en yinderforet beoder ed vævet bund, og der væge et yte ed en intern piravareveker, dv. en veker indkapet i vartvandbeoderen. Vareoverføreen ker ved, at fjernvarevand irkuere genne piraen, vorved brugvandet opvare. A.7. Beteee af effektivt beodervouen Hvi det forudætte, at vartvandbeoderen aftappe ed en kontant vouentrø, v, vi teperaturen af det aftappede vand fade ed tiden. Når teperaturen når ned på den indte værdi, der kan aeptere, er den effektive energi udtøt. Vouinet, der varer ti dette tidpunkt, kade for det effektive beodervouen, og kan betee ved fore (F.3) [SBI 65,. 4]: Eeff Veff (F.3) (T T ) ρ v,0 K E eff Beoderen effektive energiindod [kw] T v,o T k Teperaturen for det vand der aftappe ført [ C] Teperaturen på det kode vand [ C] Vandet peifikke varefyde [J/kg C] 77

24 Brugvandanæg ρ Vandet aefyde [kg/ 3 ] V eff er dered et udtryk for det vandvouen ed den ønkede tappeteperatur, der kan tage i regning. Det geoetrike vouen af beoderen, V geo, er tørre end V eff, viket udtrykke genne en utipikationfaktor, f v, der er ætte ti,4 [SBI 65,.7]. For enver tidperiode gæder det, at en beoder energiindod ved perioden begyndee, adderet ed den energiængde der produere i perioden, ka være tørre end det aktuee forbrug i perioden. Det antage, at varefaden effekt i en vikårig tidperiode kan betragte o kontant, viket udtrykke ved føgende [SBI 65,.34]: t E eff Peff (t t ) P( τ ) dt 0 (F.4) E eff Energiindodet ti tidpunktet t [kw] P eff τ τ t Den effektive beodereffekt [kw] Tiden ved perioden begyndee Tiden ved perioden opør P(τ) Den tappede effekt o funktion af tiden [kw] Den effektive beodereffekt er et å for den effekt, o varefaden kontinuert kan overføre ti brugvandet, dv. den vartvandydee o beoderen yder kontinuert ved en given effekttiføre. Den tappede effekt, dv. den effekt o ka yde i et betet tidru, betee af fore (F.5) [SBI 65,.9]: P( τ ) ( τ) ρ (T T ) (F.5) v v,0 v (t) Vandtrø ti tiden τ [ 3 ] K For at kunne dienionere vartvandbeoderen, angive et køn over brugønteret for intaationerne på Quaity Hote Aaborg. Dette gøre for at optie et tappeprogra, der ankueiggør et andynigt vartvandforbrug o funktion af tiden. Det antage, at den indte bandede vandtrø og den paende tappeteperatur for bandet vand kan idetie ed data for et enfaiieu, jf. Tabe F.5 [V & A Ståbi,.4]. Tabe F.5: Forudatte tapningdata for Quaity Hote Aaborg. Badekar Bruer Håndvak 78

25 Brugvandanæg Forudat vandængde, V b [] (Bandet vand) Paende teperatur, T b [ C] (Bandet vand) So det e i Tabe F.5 udgør badekar og bruer den doinerende vandængde, vorfor der e bort fra vandængden fra åndvakene. So nævnt i afnit. er der 68 væreer på oteet. På 30 af die væreer forefinde et badekar, en der er bruere i reten. Yderere er der 3 peronaebruere. Det forudætte, at ae væreer er i brug og at der er to peroner på væreer ed badekar og to peroner i avdeen af væreerne ed bruer. Dette edfører føgende vandængde pr. døgn, jf. Tabe F.5: V , døgn døgn døgn Denne vandængde angiver både forbruget af kodt og vart vand. Det antage at 70 % af forbruget er vart vand. Dette varer ti en bandeteperatur på 4,5 C, idet teperaturen på det vare freøbvand er 55 C og på det kode freøbvand er 0 C. Forbruget af vart brugvand er dered: V b ,7 468 døgn døgn Tappeprograet, dv. vartvandtrøen i % pr. døgn o funktion af tidpunktet, fatægge dernæt ud fra et køn over det forventede forbrugønter for Quaity Hote Aaborg, jf. Figur F.5 [V & A Ståbi,. 66]. 0 9 Vandforbrug [% pr. døgn] Tie nr. Figur F.5: Tappeprogra for vart brugvand. 79

26 Brugvandanæg Denne fordeing varer ti værdierne i Tabe N.6. 80

27 Brugvandanæg Tabe F.6: Proentvi fordeing af vartvandforbruget. Tie nr. Vandforbrug [% pr. døgn] Tie nr. Vandforbrug [% pr. døgn] Dernæt udvæge forkeige tidintervaer, og der tegne (E eff, P eff )-kurver for die tidintervaer. Dette gøre ved, at fore (F.4) øe for forkeige tidintervaer, vor der er er vagt intervaer over, 4, 6, 0, 4, 8 og 4 tier. For at ankueiggøre beregninggangen vie et ekepe for et tier interva, vor det tørte forbrug forekoer. Den akiae vandtrø i et interva på tier (tie 78) er: (),468 3 døgn døgn (0,09 0,09) 0, Dette varer ti en effekt på føgende: 3 3 kg P() 0, J 3 kg C (55 0) C 54,0 kw Endvidere tiægge et effekttab fra irkuationedningen, P() 54,0 kw 6,973 kw kw Φ 6,973kW, jf. afnit A.6.: Indætte dette i fore (F.4) få: 8

28 Brugvandanæg E E E eff eff eff Peff (9 7) 60,97 dt 0 P P eff eff 9 7 [ 60,97 t ] 9 7 0,94 kw 0 Peff Eeff 60,97 kw Gentage dette for de øvrige intervaer få uigederne anført i Tabe F.7. Tabe F.7: Uigeder ti optegning af (E eff, P eff )-kurver. τ [] P(τ) [kw] Uiged 60,97 4 5, , ,58 4 4, 8 38,3 4 3,98 Peff E eff 60,97 kw Peff E eff 4 5,98 kw Peff E eff 44,98 kw 6 Peff Eeff 0 Peff Eeff 4 40,58 kw 4, kw Peff Eeff 8 38,3kW Peff Eeff 4 3,98 kw Med die uigeder kan (E eff, P eff )-kurverne indtegne, jf. Figur F (50,50) Peff [kw] Eeff [kw] Pin Figur F.6: (E eff, P eff )-kurver. 8

29 Brugvandanæg Det uige øningoråde, jf. fore (F.4), er orådet over kurverne. Punktet (50,50) væge o øning og dered få et effektivt beodervouen på, jf. fore (F.3): V eff kj 50 kw 3600 kw (55 0) C 000 4,86 kg 3 kj kg C 0,

30 Brugvandanæg Det geoetrike vouen af beoderen er dered: V geo,4 0,955 3,34 3 Effekten varende ti det effektive beodervouen er 50 kw. Denne effekt gæder for en ren varefade, en denne vi under driften kake ti og derfor tiægge effekten en utipikationfaktor, f p, der er ætte ti, [V & A Ståbi,.56]: P 50 kw, 60 kw 84

31 Kapite (tekt)

A. Afløbsinstallationer

A. Afløbsinstallationer A. Aføbintaationer I dette afnit redegøre for den vagte pacering af edningerne ti pidevand og regnvand, amt for dimenioneringen af die. Aføbytemet udforme om et eparatytem, dv. et ytem, hvor pidevandet

Læs mere

A. Dimensionering af fugearmering

A. Dimensionering af fugearmering Dienionering af fugearering A. Dienionering af fugearering I dette afnit dienionere fugeareringen i alingen elle dækeleenterne over den langgående bærende indervæg, jf. Figur A.. ontagebolt Arering Dækeleent

Læs mere

1. Lineær kinematik. 1.1 Kinematiske størrelser

1. Lineær kinematik. 1.1 Kinematiske størrelser . Lineær kinematik Kinematik anaye og dermed kinematik udgør en tor og vigtig de af biomekanikken. I en tørre biomekanik anaye vi kinematikken normat være det ted man tarter, da begrebet omhander ammenhængen

Læs mere

Førstehjælp til formler

Førstehjælp til formler Lars Pedersen Fysik Førstehjæ ti forer Nyt eknisk Forag Fysik Førstehjæ ti forer. udgave Nyt eknisk Forag 6, Foragsredaktion: hoas Ru, tr@nyttf.dk Osag: Henrik Stig Møer Iustrationer: Henrik Stig Møer

Læs mere

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER

Tekniske data VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL GREEN 25 BSI EXCLUSIVE BOILER Tekniske data Noine beastning Noine ydese (80 /60 ) Noine ydese (50 /30) MIn. beastning Min. ydese (80 /60) Min. ydese (50 /30 ) Effekt Pn ax - Pn in (50-30 ) Effekt 30 (30 retur) Effekt 30 (47 retur)

Læs mere

Modellering af strømning i CFX

Modellering af strømning i CFX Modellering af trøning i I følgende afnit bekrive optillingen og forudætningerne for opætning af en CFD-odel (Coputional Fluid Dynaic) i odellen 5.6. er en fuld dynaik tredienional trøningodel, o benytter

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2014. 23. maj 2014

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2014. 23. maj 2014 Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Løninger til ekaenopgaver på fyik A-niveau 014. aj 014 Opgave 1: Poelukker a) Den oatte effekt i en leder er givet ved P U I, og Oh 1. lov giver aenhængen elle

Læs mere

PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2006 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 23. OKTOBER 2006 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST

PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN 20. NOVEMBER 2006 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 23. OKTOBER 2006 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST PIA JENSEN, 3.X MANDAG DEN. NOVEMBER 6 ØVELSERNE ER UDFØRT MANDAG DEN 3. OKTOBER 6 I SAMARBEJDE MED JESPER OG TOVE FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST Side 1 af FYSIKRAPPORT SKRÅT KAST FORORD OG INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

møder & konferencer www.krybily.dk

møder & konferencer www.krybily.dk øder & knerencer www.krybiy.dk Veken Veken ti Bet Wetern KRYB I LY. Det - Stjernede Bet Wetern KRYB I LY har pkriten på dit næte arrangeent. (Bet Wetern KRYB I LY er indbegrebet a dank krkutur ed in het

Læs mere

Løsninger til Opgaver i fysik A-niveau Fysikforlaget 2007 (blå bog)

Løsninger til Opgaver i fysik A-niveau Fysikforlaget 2007 (blå bog) Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Løninger til Opgaver i fyik A-niveau Fyikforlaget 007 (blå bog) Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee: 4 8 6,66 10 J,9979 10

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Center for Teknik & Miljø edoc sag 1253-58334 edoc dok. 2012-43096 15. maj 2012

Center for Teknik & Miljø edoc sag 1253-58334 edoc dok. 2012-43096 15. maj 2012 Center for Teknik & Mijø edoc sag 123-8334 edoc dok. 2012-43096 1. aj 2012 Notat 2 ti dagsordenspunkt ti TMU 7. 6. 2012 o parcehusoråderne ee strandvejen og kysten En ang kyststrækning ed forskeig anvendese

Læs mere

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 01-udgaven Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee:

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Den elektrodynamiske højttaler

Den elektrodynamiske højttaler Den elektrodynaiske højttaler Ideel højttaler: arbejder i stepelorådet (stift stepel) kun translatoriske bevægelser dynaiske bevægelser foregår lineært Højttalerebranen betragtes so et sipelt svingende

Læs mere

Matematikken bag perspektivet I

Matematikken bag perspektivet I Supperende mterie ti erspektiv med GeoMeter Mtemtikken bg perspektivet I Som udgngspunkt for t diskutere de vigtigste mtemtiske sætninger bg perspektivtegninger vi vi benytte noge eementære egenskber for

Læs mere

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10 Projektering - TwinPipes Version 2015.10 1.0.0.0 Oversigt Introduktion Denne projekteringsanual for TwinPipe-systeer er udarbejdet specielt til følgende driftsforhold: - Freløbsteperatur, T ax, på 80

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2008-2012. Maj 2008

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2008-2012. Maj 2008 Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til ekaenopgaver på fyik A-niveau 008-01 Maj 008 Opgave 1: Geoterik anlæg a) Ved at uere de to effekter til en alet

Læs mere

Termodynamik Tilføjelser ABL 2007.02.08. Teksten her indføjes efter afsnit 4.1.2 på side 80. 4.1.3 Viskositetens afhængighed af trykket for gasser

Termodynamik Tilføjelser ABL 2007.02.08. Teksten her indføjes efter afsnit 4.1.2 på side 80. 4.1.3 Viskositetens afhængighed af trykket for gasser Terodynaik Tilføjelser ABL 007.0.08 Teksten her indføjes efter afsnit 4.. å side 80 4..3 Viskositetens afhængighed af trykket for gasser Den dynaiske viskositet antages noralt at være uafhængig af trykket.

Læs mere

Er der tvivl, om hvorvidt den sne, der retningslinier for tiltag mod alvorlige

Er der tvivl, om hvorvidt den sne, der retningslinier for tiltag mod alvorlige Hvordan rydder jeg mit tag for ne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af ne på tage kal tage Er der tvivl, om hvorvidt den ne,

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2013. 27. maj 2013

Løsninger til eksamensopgaver på fysik A-niveau 2013. 27. maj 2013 Løninger til ekaenopgaver på fyik A-niveau 01 7. aj 01 Opgave 1: Springvand ed olceller a) Det er elektronerne, der tranporterer energien, og da pændingfaldet er defineret o E pot U, dv. tabet i elektrik

Læs mere

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008 Faldmakine Eben Bork Hanen Amanda Laren Martin Sven Qvitgaard Chritenen 23. november 2008 Indhold Formål 3 2 Optilling 3 2. Materialer............................... 3 2.2 Optilling...............................

Læs mere

TRÆLIM Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

TRÆLIM Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 LIM Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk LIM DETAIL Produkt Anvendese Anvendesestep. (Min. C / Max.

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

11 Spørgsmål til FORMAND PETER GLOCK

11 Spørgsmål til FORMAND PETER GLOCK 11 Spørgmå ti FORMAND PETER GLOCK der var viige ti at ade ig optie En anden grund var ikkert ogå, at mange venner og bekendte opfordrede mig ti det, og når man å ved, hvad NB betyder for DEM (og mig),

Læs mere

Jern- og metalfabrikken

Jern- og metalfabrikken Jern- og etalfabrikken Fuglefløjt Konstruktion & Indeklia Bilagsrapport Efterår 005 B5 - Gruppe C13 Aalborg Universitet Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet Bilag A.1 Fastlæggelse af belastninger A

Læs mere

Selkirk Rex i Danmark

Selkirk Rex i Danmark Selkirk Rex i Danmark Af Florence McLean Der er mange ider på internettet, hvor man kan finde oplyninger om Selkirk Rex, derfor er dette blevet til en mere peronlig bekrivele af egne opleveler omkring

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

6.7 Capital Asset Pricing Modellen

6.7 Capital Asset Pricing Modellen 0 Lineær regreion 67 Capital Aet Pricing Modellen I dette afnit vil vi gennemgå et ekempel hvor den intereante hypotee er om regreionlinien kærer y-aken i nul Ekempel 62 Capital Aet Pricing Model) I finanielle

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Fra en kastebevægelse til et maratonløb Jeg kaster mig ud i luften 180 gange i minuttet og tænker over hvad der foregår.

Fra en kastebevægelse til et maratonløb Jeg kaster mig ud i luften 180 gange i minuttet og tænker over hvad der foregår. Fra en katebeæele til et aratnløb Je kater i ud i luften ane i inuttet tænker er had der freår. Print pdf Katebeæelen. Det krå kat ( V ) af en partikel kan pfatte aenat af en andret beæele ( V ). Bendelehatiheden

Læs mere

6 ARMEREDE BJÆLKER 1

6 ARMEREDE BJÆLKER 1 BETONELEMENTER, SEP. 009 6 ARMEREDE BJÆLKER 6 ARMEREDE BJÆLKER 1 6.1 Brudgrænetiltande 3 6.1.1 Bøjning 3 6.1.1.1 Tværnitanalye generel metode 3 6.1.1. Kanttøjning 5 6.1.1.3 Bøjning uden trykarmering 5

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER PROFF guide DANA LIM A/S Københavnsvej 2 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk ACRYL FUGEMASSER Anvendese Hærdesyste Tisat fungicid

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Anlæg til luftkonditionering

Anlæg til luftkonditionering Anæg i ufkondiionering Opbygning Definiioner Veniaionsanæg (indbæsning/ udsugning) Oprehode ønske aosfærisk (ug, røg) kia Kiaanæg (indbæsning) Oprehode både erisk (eperaur og fug) og aosfærisk kia Lufvare-

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi Fag: Termodynamik - Statitik fyik - Termodynamike relationer - Fri energi - Entropi 1 Indholdfortegnele... 2 Forord... 3 Formelle definitioner... 3 Et ytem... 3 Et lukket ytem... 3 Et ioleret ytem... 3

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Informationerne danner grundlag for nærmere aftale om pumpetype tilbehør forventet varighed evt. besigtigelse af arbejdsstedet tilbud

Informationerne danner grundlag for nærmere aftale om pumpetype tilbehør forventet varighed evt. besigtigelse af arbejdsstedet tilbud produktinforation betonpuper Anvendelse Betonpupning løser ange støbeopgaver so f.eks. gulve, dæk, vægge, broer, tunneler, fugning af betoneleenter, undervandsstøbning sat støbning på steder, der ikke

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air katalog. Katalog DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air katalog. Katalog DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air kataog DANFOSS HEATING Kataog Danfoss Air units Danfoss Air i overbik Danfoss Air w Pug & Pay koncept der sikrer hurtig instaation Integreret fugtsensor for præcis

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven

Løsninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 2013-udgaven Løningerne er hentet på www.zyankipil.dk Quizpillene ASHRAM, MIR og SPORTSNØRD Løninger til OPGAVER I FYSIK A-NIVEAU 01-udgaven Opgave V1 ide 5: Effektfuld laer a) Energien af de enkelte fotoner betee:

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder

Matematisk modellering og numeriske metoder Matematik modellering og numerike metoder Morten Grud Ramuen 4. oktober 26 Laplace-tranformationer. Definitionen af Laplace-tranformationen Definition. (Laplace-tranformation). Lad f være en funktion defineret

Læs mere

1 Brandforsøg med beton

1 Brandforsøg med beton C115 15. aj 2006 1 BRANDFORSØG MED BETON 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 MATERIALER 1 1. FORSØGSBESKRIVELSE 1 1.4 RESULTATER 6 1.5 MIDDELTEMPERATUR AF BETONCYLINDER 9 1.6 FEJLKILDER 1 1 REFERENCELISTE FEJL! BOGMÆRKE

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1 0 A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard LMK Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold C Flyverhjemmeværne Flyverhjemmeværnet LMD Odense Nyt fra stabseskadrillen -.

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Høfder. Bilag 5. 1 Strækninger. 2 Påvirkning

Høfder. Bilag 5. 1 Strækninger. 2 Påvirkning Høfder 1 Strækninger Der eksisterer tre store høfdesysteer på Vestkysten inddelt efter langstransportens retning. Det er Agger Tange, Harboøre Tange og det høfdesyste, so her benævnes Bovbjerg. Tabel 1

Læs mere

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by

Lokalplan 91-01. Område til hotel- og restaurationsformål ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by Lokapan 91-01 Område ti hote- og restaurationsformå ved Tøndervej - Langdyssevej i Vedsted by LOKALPLAN NR. 91-01 Samt kommunepantiæg nr. 21 FOR ET OMRÅDE TL HOTEL - OG RESTAURATONSFORMÅL VED TØNDERVEJ

Læs mere

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1 Brugsvandsopvarmning og fordeling Der findes to muligheder for udformning af anlæg til varmt brugsvand: Varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer (ofte blot kaldet en veksler). I skemaet herunder

Læs mere

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering

Elektromagnetisme 10 Side 1 af 12 Magnetisme. Magnetisering Elektroagnetise 10 Side 1 af 12 Magnetisering Magnetfelter skabes af ladninger i bevægelse, altså af elektriske strøe. I den forbindelse skelnes elle to typer af agnetfeltskabende strøe: Frie strøe, der

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

InCapsa. lindab incapsa

InCapsa. lindab incapsa InCapsa inda incapsa inda incapsa Linda InCapsa Syste ti inddækning af ventiationskanaer I en tid ed stor fokus på oigers energiforrug vi der de koende år ive genneført væsentige renoveringer i den aene

Læs mere

JCB GRAVELÆSSER 4CX ØKONOMIMESTER

JCB GRAVELÆSSER 4CX ØKONOMIMESTER MOTORKRAFT: GRAVEDYBDE: 74,5 kw (100 hk) 5,88 eter LÆSSEKAPACITET: 1,3 3 H G F D E B C K A J STATISKE DIMENSIONER JCB graveæssere er forsynet ed kraftigt hesvejst chassis, koponentopbygget kraftoverførse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

Øvelse i Ziegler-Nichols med PID-regulator

Øvelse i Ziegler-Nichols med PID-regulator Øvele i Ziegler-Nichol med PID-regulator Formål Forøgoptilling 1-1. orden ytem Procerør Formålet med øvelen er at finde brugbare parametre til regulering af et 1. og 2. orden ytem ved hjælp af Ziegler-Nichol

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 7

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 7 Løning, Bygningkonuktion og rkitektur, opgave 7 Dækelementerne er 0, m tykke og pænder over m. Der anvende ølgende regningmæige materialeparamee: Beton: 8, MPa α 8 rmering: 8 MPa. E d, 0 MPa E k 0 MPa

Læs mere

Vedr.: OML-beregninger Akafa

Vedr.: OML-beregninger Akafa Loos Scandinavia A/S Østergårdsvej 4 6372 Bylderup-Bov Att.: Kjeld P. Callesen sottrup@tdcadsl.dk Vor ref. HAP WH sag nr. 07057 Dato: Skanderborg, den 29. august 2007 Vedr.: OML-beregninger Akafa Der er

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

terningleg Oversigt

terningleg Oversigt s e r T g Trie terningeg Før vi går i gang: Vi ska bruge 1 (str) terning g en huahpring, sm paceres midt på guvet. Vi udvæger 6 pgaver fra versigten. Vi ægger de seks terningbrikker ud på guvet, g ved

Læs mere

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen:

Sammenhængen mellem strækning og tid Farten angiver den tilbagelagte strækning i et tidsrum. Farten kan bestemmes ved brug af formlen: Oplag 8: FORMLHÅNDTRING Sammenhængen mellem trækning og tid Farten angiver den tilbagelagte trækning i et tidrum. Farten kan betemme ved brug af formlen: fart = trækning tid Anvender vi i tedet ymboler,

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

Prolac MSHCP. Centrifugalpumpe. Anvendelse. Beskrivelse. Mekanisk akseltætning

Prolac MSHCP. Centrifugalpumpe. Anvendelse. Beskrivelse. Mekanisk akseltætning Prolac MSHCP Anvendelse På grund af valget af aterialer og konstruktion, er PROLAC HCP velegnet til anvendelser, der kræver en høj grad af hygiejne, skånso håndtering af produktet og høj virkningsgrad.

Læs mere

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år.

Bestem den optimale pris- og mængdekombination til det skandinaviske marked i det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 5. aj 003 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR. Drænrør. Drænrør

PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR. Drænrør. Drænrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE DRÆNRØR Drænrør Drænrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife drænrör I en tid, hvor konkurrencen bliver stadig hårdere, kræver en fortsat god økonoi, at landbrugets produktionsressourcer

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

SMEDEG RD. EV CIRKULATIONS PUMPER Elektrisk regulerbar med 4 hastigheder OF DENMARK

SMEDEG RD. EV CIRKULATIONS PUMPER Elektrisk regulerbar med 4 hastigheder OF DENMARK EV CIRKULATIONS PUMPER ed hastigheder Dansk konstrueret og produceret Miljøvenlig unik -- konstruktion ed lavt energiforbrug Vandsurte vedligeholdelsesfri lejer lydsvag dri Sae pupe for vart og koldt vand

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Koding Kommune Børneområdet Kvaitetsrapport for Børnehuset Hejs 2016 Leder: Hee Schneider børn tota 85 80 børn i børnehave 74 70 børn i vuggestue/småbørnsgruppe 11 10 Børn i speciagruppe 0 0 Børnenes fordeing

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter med udledning af renset spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter med udledning af renset spildevand Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af biologisk sandfilter ed udledning af renset spildevand Biologisk sandfilter opbygget so anført i Vejledning for biologiske sandfiltre

Læs mere

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST

LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 JN jn@vd.dk 7244 2372 LEDNINGSPROTOKOL ENTREPRISE 6620.204 JORD OG BELÆGNING SYDVEST 66 HERNING ÅRHUS 6620 MOTORVEJ FUNDER - HÅRUP MARTS 2014 Denne edningsprotoko

Læs mere

Volumenstrømsregulatorer

Volumenstrømsregulatorer comfort oumenstrømsreguatorer Voumenstrømsreguatorer Om Lindab Comfort og design Produktoersigt / symboer Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synige Trykfordeingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaer Riste

Læs mere

Optimeret slæderegulering

Optimeret slæderegulering Forord Denne rapport dokuenterer arbejdet ed projektet Optieret læderegulering på 6. eeter. Projektet er udført i perioden februar 003 til aj 003 på Aalborg univeritet, Intitut for Elektronike yteer, Afdeling

Læs mere

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet

Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Egenlast: Tagkonstruktionen + stål i tag - renskrevet Tagets langsider udregnes: 6.708203934 $12.5 $2 167.7050984 2 Tagets antages at være elletungt (http://www.ringstedspaer.dk/konstruktioner.ht) og derved

Læs mere

Installationsplan / Installation plan G 7882

Installationsplan / Installation plan G 7882 Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plano de instalación sennusohje Plan d`installation Plano de instalação Installasjonsplan Pianta di installazione Σχέδιο εγκατάστασης Installationsplan

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Elektromagnetisme 9 Side 1 af 5 Magnetfelter 2. Biot og Savart

Elektromagnetisme 9 Side 1 af 5 Magnetfelter 2. Biot og Savart Eektomagnetisme 9 ide af 5 Magnetfete Biot og avat En aften i 8 havde fysikpofesso fa Københavns Univesitet Hans Chistian Østed inviteet venne og studeende hjem i pivaten fo at demonstee, at en stømføende

Læs mere

I dag. Binomialfordelingen Sandsynlighedsregning og statistik. Eksempel: cornflakessmagning. Binomialfordelingen

I dag. Binomialfordelingen Sandsynlighedsregning og statistik. Eksempel: cornflakessmagning. Binomialfordelingen I dag Binomialfordelingen Sandynlighedregning og tatitik Helle Sørenen Binomialfordelingen! Sandynlighedregning: definition og andynlighedfunktion Sandynlighedregning v. tatitik Statitik: tatitik model

Læs mere

Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til

Afleveringsopgaver i fysik i 08-y2 til Page 1 of 6 Afleveringopgaver i fyik i 08-y2 til 04.01.11 Fra hæftet: pgaver i fyik A-Niveau pgave A11 ide 33 A11a I kernekortet e det, at Si-31 er beta-radioaktiv. Da ladningtal og aetal kal være bevaret,

Læs mere

Køl & Frys. Køle-/fryseskabene fra Liebherr forhandles i køkken- og hvidevarebutikker. Design, Kvalitet og Innovation

Køl & Frys. Køle-/fryseskabene fra Liebherr forhandles i køkken- og hvidevarebutikker. Design, Kvalitet og Innovation Køe-/fryseskabene fra Liebherr forhandes i køkken- og hvidevarebutikker. Kø & Frys 006 Fudintegrerede køe-/fryseskabe 006 SIDE BY SIDE SPECIL Side-by-Side The big freshness centres WINE SPECIL Superb conditions

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

MOBILE SELVKØRENDE VANDINGSMASKINER

MOBILE SELVKØRENDE VANDINGSMASKINER MOBILE SELVKØRENDE VANDINGSMASKINER VANDINGSMASKINER DU KAN REGNE MED Agroeter obil er en serie af vandingsaskiner, der dækker ethvert af dine vandingsbehov. Agroeter obil var den første selvkørende vandingsaskine

Læs mere

Anvendelse. Beskrivelse. Mekanisk akseltætning. Tekniske specifikationer

Anvendelse. Beskrivelse. Mekanisk akseltætning. Tekniske specifikationer Prolac MSHCP Anvendelse På grund af valget af aterialer og konstruktion, er PROLAC HCP velegnet til anvendelser, der kræver en høj grad af hygiejne, skånso håndtering af produktet og høj virkningsgrad.

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Appetitvækker : Togdynamik.

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Appetitvækker : Togdynamik. Togaik side 1 Institut for Mateatik, DTU: Gynasieopgave Appetitvækker : Togaik. Teori: Erik Øhlenschlæger, Grundlæggende Fysik 1 For Adgangskursus og HTX, Gyldendal 1993,. udgave, siderne 73-75, 94-95

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere