Trivsel i folkeskolen, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel i folkeskolen, 2015"

Transkript

1 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give mulighed for at følge op på det politiske mål om, at elevernes trivsel skal øges. Ca elever fra næsten samtlige af landets folkeskoler har deltaget i trivselsmålingen i Der er således modtaget besvarelser fra 85 procent af alle folkeskoleelever i børnehaveklassen og klasse. I dette notat vises fordelingen af svar på hvert spørgsmål i spørgeskemaet for henholdsvis børnehaveklassen-3. klasse (20 spørgsmål) og klasse (40 spørgsmål). Svarfordelingerne vises på landsplan samlet set samt for de enkelte klassetrin 1. Da der i 2015 er tale om en baselinemåling, foreligger der ikke resultater fra tidligere undersøgelser, som de aktuelle resultater kan holdes op imod. Det vil med den årlige nationale trivselsmåling blive muligt fremover at følge udviklingen på klasse-, skole- og kommuneniveau samt nationalt. Resultaterne fra trivselsmålingen skal danne grundlag for det lokale arbejde med elevernes trivsel og undervisningsmiljø, for eksempel i form af indsatser i de enkelte klasser med henblik på at styrke trivslen eller i forvaltningens behandling af trivsel i den kommunale kvalitetsrapport. For kommunerne bliver trivselsmålingen en del af kvalitetsrapportens afrapportering på, hvordan det står til med elevernes trivsel på kommunens folkeskoler, og hvordan kommunen vil arbejde med området. Elever vil få præsenteret klassens resultater af deres lærer. Ligeledes vil forældre få præsenteret klassens resultater af læreren eller skolelederen, så de kan indgå i dialog med skolen og støtte aktivt op om indsatser for at styrke elevernes trivsel. 1 Enkelte spørgsmål opfatter eleverne forskelligt afhængigt af deres alder. Såfremt en skole fx ønsker at sammenligne sig mod landstallene, anbefales det derfor, at skolen så vidt muligt sammenligner på klassetrinsniveau.

2 Side 2 af 29 Bilag 1: Svarfordelinger på landsplan for klassetrin Spørgsmål 1: Antal Procent Er du glad for din skole? Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 2: Antal Procent Er du glad for din klasse? Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 3: Antal Procent Føler du dig alene i skolen? Ja, tit Ja, nogle gange Nej Spørgsmål 4: Antal Procent Kan du lide pauserne i skolen? Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 5: Antal Procent Er du glad for dine lærere? Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 6: Antal Procent Har du ondt i maven, når du er i skole? Ja, tit Ja, nogle gange Nej

3 Side 3 af 29 Spørgsmål 7: Antal Procent Har du ondt i hovedet, når du er i skole? Ja, tit Ja, nogle gange Nej Spørgsmål 8: Antal Procent Er du god til at løse dine problemer? Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Spørgsmål 9: Antal Procent Kan du koncentrere dig i timerne? Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Spørgsmål 10: Antal Procent Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 11: Antal Procent Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? Nej Ja, nogle stykker Ja, de fleste Spørgsmål 12: Antal Procent Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? Nej Ja, lidt Ja, meget

4 Side 4 af 29 Spørgsmål 13: Antal Procent Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? Ja, tit Ja, nogle gange Nej Spørgsmål 14: Antal Procent Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? Ja, meget Ja, lidt Nej Spørgsmål 15: Antal Procent Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? Nej Ja, nogle gange Ja, tit Spørgsmål 16: Antal Procent Er timerne kedelige? Ja, tit Ja, nogle gange Nej Spørgsmål 17: Antal Procent Lærer du noget spændende i skolen? Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 18: Antal Procent Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? Ja, tit Ja, nogle gange Nej

5 Side 5 af 29 Spørgsmål 19: Antal Procent Er jeres klasselokale rart at være i? Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 20: Antal Procent Er toiletterne på skolen rene? Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

6 Side 6 af 29 Bilag 2: Svarfordelinger for klassetrin nedbrudt på klassetrin Spørgsmål 1: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Er du glad for din skole? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 2: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Er du glad for din klasse? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 3: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Føler du dig alene i skolen? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja, tit Ja, nogle gange Nej Spørgsmål 4: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Kan du lide pauserne i skolen? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 5: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Er du glad for dine lærere? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 6: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Har du ondt i maven, når du er i Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent skole? Ja, tit Ja, nogle gange Nej

7 Side 7 af 29 Spørgsmål 7: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Har du ondt i hovedet, når du er i skole? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja, tit Ja, nogle gange Nej Spørgsmål 8: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Er du god til at løse dine problemer? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Spørgsmål 9: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Kan du koncentrere dig i timerne? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste Spørgsmål 10: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 11: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nej Ja, nogle stykker Ja, de fleste Spørgsmål 12: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nej Ja, lidt Ja, meget

8 Side 8 af 29 Spørgsmål 13: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja, tit Ja, nogle gange Nej Spørgsmål 14: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja, meget Ja, lidt Nej Spørgsmål 15: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nej Ja, nogle gange Ja, tit Spørgsmål 16: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Er timerne kedelige? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja, tit Ja, nogle gange Nej Spørgsmål 17: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Lærer du noget spændende i Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent skolen? Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 18: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ja, tit Ja, nogle gange Nej

9 Side 9 af 29 Spørgsmål 19: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Er jeres klasselokale rart at være i? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nej Ja, lidt Ja, meget Spørgsmål 20: Klassetrin 0 Klassetrin 1 Klassetrin 2 Klassetrin 3 Er toiletterne på skolen rene? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

10 Side 10 af 29 Bilag 3: Svarfordelinger på landsplan for klassetrin Spørgsmål 1: Antal Procent Er du glad for din skole? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 2: Antal Procent Er du glad for din klasse? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 3: Antal Procent Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Under middel Middel Gode Virkelig gode Spørgsmål 4: Antal Procent Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit

11 Side 11 af 29 Spørgsmål 5: Antal Procent Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 6: Antal Procent Føler du dig ensom? Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Spørgsmål 7: Antal Procent Jeg føler, at jeg hører til på min skole. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 8: Antal Procent Jeg kan godt lide pauserne i skolen. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 9: Antal Procent Hvor tit har du ondt i maven? Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig

12 Side 12 af 29 Spørgsmål 10: Antal Procent Hvor tit har du ondt i hovedet? Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Spørgsmål 11: Antal Procent Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 12: Antal Procent Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 13: Antal Procent Kan du koncentrere dig i timerne? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 14: Antal Procent Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

13 Side 13 af 29 Spørgsmål 15: Antal Procent Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 16: Antal Procent Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 17: Antal Procent Jeg er god til at arbejde sammen med andre. Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 18: Antal Procent Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit

14 Side 14 af 29 Spørgsmål 19: Antal Procent Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 20: Antal Procent De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 21: Antal Procent Andre elever accepterer mig, som jeg er. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 22: Antal Procent Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

15 Side 15 af 29 Spørgsmål 23: Antal Procent Er du blevet mobbet i dette skoleår? Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Spørgsmål 24: Antal Procent Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Spørgsmål 25: Antal Procent Er du bange for at blive til grin i skolen? Altid For det meste En gang i mellem Sjældent Aldrig Spørgsmål 26: Antal Procent Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? Aldrig Sjældent En gang i mellem For det meste Altid

16 Side 16 af 29 Spørgsmål 27: Antal Procent Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 28: Antal Procent Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 29: Antal Procent Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 30: Antal Procent Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit

17 Side 17 af 29 Spørgsmål 31: Antal Procent Er undervisningen kedelig? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 32: Antal Procent Er undervisningen spændende? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 33: Antal Procent Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 34: Antal Procent Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit

18 Side 18 af 29 Spørgsmål 35: Antal Procent Møder dine lærere præcist til undervisningen? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 36: Antal Procent Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 37: Antal Procent Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 38: Antal Procent Jeg synes godt om udeområderne på min skole. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

19 Side 19 af 29 Spørgsmål 39: Antal Procent Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 40: Antal Procent Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

20 Side 20 af 29 Bilag 4: Svarfordelinger for klassetrin nedbrudt på klassetrin Spørgsmål 1: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Er du glad for din Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent skole? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 2: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Er du glad for din Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent klasse? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 3: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Hvad synes dine lærere Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent om dine fremskridt i skolen? Under middel Middel Gode Virkelig gode Spørgsmål 4: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Hjælper dine lærere dig Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent med at lære på måder, som virker godt? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit

21 Side 21 af 29 Spørgsmål 5: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Lykkes det for dig at Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent lære dét, du gerne vil, i skolen? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 6: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Føler du dig ensom? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Spørgsmål 7: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 8: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Jeg kan godt lide Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent pauserne i skolen. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

22 Side 22 af 29 Spørgsmål 9: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Hvor tit har du ondt i Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent maven? Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Spørgsmål 10: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Hvor tit har du ondt i hovedet? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Spørgsmål 11: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 12: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit

23 Side 23 af 29 Spørgsmål 13: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Kan du koncentrere dig i timerne? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 14: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 15: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Jeg gør gode faglige Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent fremskridt i skolen. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 16: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Jeg prøver at forstå Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent mine venner, når de er triste eller sure. Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit

24 Side 24 af 29 Spørgsmål 17: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 18: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Jeg siger min mening, Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent når jeg synes, at noget er uretfærdigt. Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 19: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Undervisningen giver Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent mig lyst til at lære mere. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 20: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 De fleste af eleverne i Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent min klasse er venlige og hjælpsomme. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

25 Side 25 af 29 Spørgsmål 21: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Andre elever accepterer mig, som jeg er. Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 22: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Lærerne er gode til at Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 23: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Er du blevet mobbet i Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent dette skoleår? Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig Spørgsmål 24: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Har du selv mobbet Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent nogen i skolen i dette skoleår? Meget tit Tit En gang i mellem Sjældent Aldrig

26 Side 26 af 29 Spørgsmål 25: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Er du bange for at blive Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent til grin i skolen? Altid For det meste En gang i mellem Sjældent Aldrig Spørgsmål 26: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Hvor ofte føler du dig Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent tryg i skolen? Aldrig Sjældent En gang i mellem For det meste Altid Spørgsmål 27: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Er du og dine klassekammerater Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 28: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Lærerne sørger for, at Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

27 Side 27 af 29 Spørgsmål 29: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Hvis jeg bliver forstyrret Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 30: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Hvis der er larm i Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 31: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Er undervisningen Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent kedelig? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 32: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Er undervisningen Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent spændende? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit

28 Side 28 af 29 Spørgsmål 33: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Hvis jeg keder mig i Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 34: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Hvis noget er for svært Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 35: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Møder dine lærere Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent præcist til undervisningen? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 36: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Er det let at høre, hvad Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent læreren siger i timerne? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit

29 Side 29 af 29 Spørgsmål 37: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Er det let at høre, hvad Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent de andre elever siger i timerne? Aldrig Sjældent En gang i mellem Tit Meget tit Spørgsmål 38: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Jeg synes godt om Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent udeområderne på min skole. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 39: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Jeg synes godt om Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent undervisningslokalerne på skolen. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Spørgsmål 40: Klassetrin 4 Klassetrin 5 Klassetrin 6 Klassetrin 7 Klassetrin 8 Klassetrin 9 Jeg synes, toiletterne Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent på skolen er pæne og rene. Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Under landsplan Svarer til landsplan Over landsplan q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din klasse? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4.

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015

Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015 Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015 Den 28. april 2015 Med folkeskolereformen fulgte et nationalt mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Elevernes trivsel skal måles årligt på alle skoler ved trivselsmålingen,

Læs mere

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Spørgsmål Svarmuligheder Varde Kommune 4-9 klasse 1. Er du glad for din skole? 2. Er du glad for din klasse? 3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Trivselsmåling i folkeskolen klasse

Trivselsmåling i folkeskolen klasse Trivselsmåling i folkeskolen 4.-9. klasse q1. Er du glad for din skole? Tit eller meget tit: 60 % Landsgennemsnit: 72 % 5 3 1 29% 21% 43% 39% 31% 23% Er du glad for din skole? 4% 7% 1% 2% q2. Er du glad

Læs mere

INDLEDNING Nationalt Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE...

INDLEDNING Nationalt Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE... Trivselsmåling 2015 Indhold INDLEDNING... 4 Nationalt... 4 Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE.... 4 PÅ 0.-3. KLASSER VISER TO AF SPØRGSMÅLENE

Læs mere

Spørgeramme til elever i klasse

Spørgeramme til elever i klasse Spørgeramme til elever i 4.-9. klasse Her kan du se, hvilke spørgsmål og svarkategorier eleverne bliver præsenteret for i trivselsmålingen. Selve besvarelsen af spørgeskemaet skal ske elektronisk. 1 Er

Læs mere

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.)

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.) Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Spørgsmål til 0.-3. trin 10 9 8 7 6 1. Er du glad for din skole? 5 1 landet 0-3 0-3 3% 3% 2% 3% 2% 15% Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% Ja, meget 71% 65%

Læs mere

Trivselsundersøgelse Fjerde til niende klasse

Trivselsundersøgelse Fjerde til niende klasse Trivselsundersøgelse 2015 - Fjerde til niende klasse Svarfordeling angivet i procent af totale antal besvarelser. Folkeskoler og specialskoler i Holbæk sammenlignet med landsgennemsnit. Svar afgivet i

Læs mere

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse Resultat af trivselsmåling 4.-9.kl. januar-marts 2015 Spørgsmål 1-40 svarkategorier Hele landet 4-9 klasse q1. Er du glad for din skole? Meget tit 29% 25% q1. Er du glad for din skole? Tit 43% 44% q1.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017

Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Undervisningsmiljøvurdering februar 2017 Deltagelsesprocent 4. 6. klasse: 19 elever af 42 7. 9. klasse: 40 elever af 46 Hvilket for 4. 6. klasse giver en deltagelsesprocent på 45 og for 7. 9. klasse en

Læs mere

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= AARHUS. Kommune: N= 787. Skole: KRAGELUNDSKOLEN N= 72. Klassetrin: N= 18.

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= AARHUS. Kommune: N= 787. Skole: KRAGELUNDSKOLEN N= 72. Klassetrin: N= 18. q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din? Virkelig gode Skole 4- Klassetrin Klasse 2% 27% 45% 44% 17% 43% 45% 44% 42% 67% 23% 22% % 10% 11% 4% 4% 2% 4% 6% 267447 13310 468 71 18 3% 40% 51%

Læs mere

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= ODENSE. Kommune: N= 242. Skole: ÅLØKKESKOLEN N= 45. Klassetrin: N= 21.

Trivselsmålingen 2015 TNS Gallup side 1 af 7 N= ODENSE. Kommune: N= 242. Skole: ÅLØKKESKOLEN N= 45. Klassetrin: N= 21. N= 2 Skole 4-9 29% 28% 8% 43% 45% 5% q. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4. Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker

Læs mere

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Center for Børn & Undervisning Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Dato 17. juni 2015 Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Den nationale trivselsundersøgelse 2015 Den samlede spørgerammer for

Læs mere

Trivselsmåling 2015 Bornholm 4-9 klasse Afd. Åvang - Rønneskolen

Trivselsmåling 2015 Bornholm 4-9 klasse Afd. Åvang - Rønneskolen Trivselsmåling 2015 4-9 klasse Afd. - Rønneskolen 1. Er du glad for din skole? 5 4 4 3 2 1 1 imellejm sjædent 2. Er du glad for din klasse? 4 4 3 2 1 1 imellejm sjædent 1 Trivselsmåling 2015 4-9 klasse

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Er du glad for din efterskole? (4086) Er du glad for din klasse? (4102) Meget tit 86 Meget tit 78 Tit 58 Tit 57 En gang i mellem 9 En gang i mellem

Er du glad for din efterskole? (4086) Er du glad for din klasse? (4102) Meget tit 86 Meget tit 78 Tit 58 Tit 57 En gang i mellem 9 En gang i mellem Er du glad for din efterskole? (4086) Er du glad for din klasse? (4102) Meget tit 86 Meget tit 78 Tit 58 Tit 57 En gang i mellem 9 En gang i mellem 15 Sjældent 1 Sjældent 5 Aldrig 0 Aldrig 0 Jeg ønsker

Læs mere

Bilag C.2: Spørgeskema til elever

Bilag C.2: Spørgeskema til elever Bilag C.2: Spørgeskema til elever VELKOMMEN TIL TRIVSELSMÅLING I SKOLEN! Du skal nu i gang med at besvare nogle spørgsmål om, hvordan du har det i skolen. Der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering klasse. 55% har deltaget.

Undervisningsmiljøvurdering klasse. 55% har deltaget. Undervisningsmiljøvurdering 2016 0-3 klasse. 55% har deltaget. 1. Jeg er en: Dreng 19 svar 44% Pige 24 svar 56% 2. Er du glad for din skole? Ja, meget 27 svar 63% Ja, lidt 16 svar 37% Nej 0 svar 0% 3.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling)

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Orientering om resultater fra den nationale trivselsmåling I folkeskolereformen er der fokus på at øge trivslen blandt

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering. Skoleåret

Undervisningsmiljøvurdering. Skoleåret Undervisningsmiljøvurdering Skoleåret 216-217 Introduktion På de efterfølgende slides vises den grafiske afbildning af resultaterne af undervisningsmiljøundersøgelsen. Empirien er indsamlet december 216.

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Sejs Skole Silkeborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Sejs Skole Silkeborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Sejs Skole Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er du

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Bryrup Skole Silkeborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Bryrup Skole Silkeborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Bryrup Skole Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Frisholm Skole Silkeborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Frisholm Skole Silkeborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Frisholm Skole Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 4A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 50% (12 51% (37 51% (1.275 Pige 50% (12 49% (35 49% (1.207 Er du glad for din skole? Meget tit 75% (18 54% (39 38% (949 Tit 21% (5 35%

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Egebjergskolen, klassetrin Horsens Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Egebjergskolen, klassetrin Horsens Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Horsens Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Mølholm Skole Vejle Kommune. Trivsel, læring og sundhed 2017

SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Mølholm Skole Vejle Kommune. Trivsel, læring og sundhed 2017 RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel, læring og sundhed 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Mølholm Skole Vejle Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Østervang, 4.- Glostrup Kommune Østervang, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Øster Hornum Skole, klassetrin Rebild Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Øster Hornum Skole, klassetrin Rebild Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Rebild Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering)

UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) Marts 2019 Skolen har udarbejdet en UMV der primært basere sig på spørgerskemaer, der vurdere det æstetiske miljø, det psykiske og det fysiske miljø. Med udgangspunkt

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 5A I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 sgruppering=4-6 klasse (skolen (alle skoler Køn Dreng 38% (9 44% (41 50% (1.307 Pige 63% (15 56% (52 50% (1.294 Er du glad for din skole? Meget tit 50% (12 44% (41

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE TRIVSEL 2017/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Emmerske Efterskole, klassetrin Tønder Kommune

EMMERSKE EFTERSKOLE TRIVSEL 2017/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Emmerske Efterskole, klassetrin Tønder Kommune EMMERSKE EFTERSKOLE TRIVSEL 201/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Tønder Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på

Læs mere

TRIVSEL. Resultater for klassetrin. Ønsker ikke at svare. Er du glad for din skole? Er du glad for din klasse?

TRIVSEL. Resultater for klassetrin. Ønsker ikke at svare. Er du glad for din skole? Er du glad for din klasse? RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er du glad for

Læs mere

SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Fredensborg Skole Fredensborg Kommune. Trivsel og UMV 2018

SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Fredensborg Skole Fredensborg Kommune. Trivsel og UMV 2018 RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Fredensborg Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

Sankt Ansgars Skoles undervisningsmiljøvurdering klasse Antal respondenter: 181

Sankt Ansgars Skoles undervisningsmiljøvurdering klasse Antal respondenter: 181 Sankt Ansgars Skoles undervisningsmiljøvurdering 2018 4.-9. klasse Antal respondenter: 181 Er du glad for din skole? Meget tit 44 Tit 62 Engang imellem 34 Sjældent 15 Aldrig 6 Jeg ønsker ikke at svare

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Nivå Skole Fredensborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Nivå Skole Fredensborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Nivå Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel Er

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Humlebæk Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Humlebæk Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Humlebæk Skole Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Frisholm Skole Silkeborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Frisholm Skole Silkeborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2018 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Frisholm Skole Silkeborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Endrupskolen Fredensborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Endrupskolen Fredensborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Endrupskolen Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Ullerødskolen Fredensborg Kommune.

RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL. Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT. Til offentliggørelse - Trivsel og UMV. Ullerødskolen Fredensborg Kommune. RAMBØLL SUNDHED & TRIVSEL Trivsel og UMV 2017 SKOLERAPPORT Til offentliggørelse - Trivsel og UMV Ullerødskolen Fredensborg Kommune Hjernen&Hjertet TRIVSEL Resultater for 0.-3. klassetrin Social trivsel

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015

Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015 Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015 Finn Sonne Holm juni 2015 1 Folkeskolereformens nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 55% (11 52% (42 51% (1.172 Pige 45% (9 48% (39 49% (1.138 Er du glad for din skole? Meget tit 55% (11 40% (32 20% (451 Tit 40% (8 48%

Læs mere

Resultater fra den nationale trivselsmåling. Tabelrapport

Resultater fra den nationale trivselsmåling. Tabelrapport Resultater fra den nationale trivselsmåling 2018 Tabelrapport Udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø December 2018 02 I Indholdsfortegnelse Den nationale trivselsmåling 2018 ------------------------------------------

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i folkeskolen BEK nr 525 af 01/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 14. august 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 19/06479 Senere

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Gentofte Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer...3

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Korsvejens Skole, klassetrin Tårnby Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Korsvejens Skole, klassetrin Tårnby Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Tårnby Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration til

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Skolerapport Ærø Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Skødstrup Skole, klassetrin Aarhus Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Skødstrup Skole, klassetrin Aarhus Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT Aarhus Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration til

Læs mere

Trivselsmåling og Undervisningsmiljøvurdering på Bagsværd Skole 2016.

Trivselsmåling og Undervisningsmiljøvurdering på Bagsværd Skole 2016. Bagsværd, januar 2017 Trivselsmåling og Undervisningsmiljøvurdering på Bagsværd Skole 2016. Vi har gennemført den nationale trivselsmåling på Bagsværd Skole i efteråret 2016. Trivselsmålingen består af

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet afdeling, 4.-9. klassetrin Varde Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold...

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Skanderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole, klassetrin Københavns Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole, klassetrin Københavns Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole, 4.-9. klassetrin Københavns Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Skolerapport Mariagerfjord Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...3 1.1 Indikatorer for trivsel... 3 1.2 Rapportens indhold...

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Skolerapport Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...3 1.1 Indikatorer for trivsel... 3 1.2 Rapportens indhold... 3 1.3 Læsning

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Skolerapport Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...3 1.1 Indikatorer for trivsel... 3 1.2 Rapportens indhold... 3 1.3 Læsning

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen BEK nr 1167 af 12/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Skolerapport Varde Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...3 1.1 Indikatorer for trivsel... 3 1.2 Rapportens indhold... 3 1.3 Læsning

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 9A Skole 9, ABC Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 9A Skole 9, ABC Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT 9A Skole 9, ABC Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

TRIVSELSMÅLING /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Gylling Efterskole, klassetrin Odder Kommune

TRIVSELSMÅLING /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Gylling Efterskole, klassetrin Odder Kommune TRIVSELSMÅLING 201 201/19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Odder Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2017/18 SKOLERAPPORT. Blågård Skole, klassetrin Københavns Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2017/18 SKOLERAPPORT. Blågård Skole, klassetrin Københavns Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2017/18 SKOLERAPPORT Københavns Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

MELLEMTRIN 2018/ /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Rygaards Skole, klassetrin Gentofte Kommune

MELLEMTRIN 2018/ /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Rygaards Skole, klassetrin Gentofte Kommune MELLEMTRIN 2018/19 2018/19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Gentofte Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Tved Skole, klassetrin Svendborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Tved Skole, klassetrin Svendborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Svendborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UMV /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Den Nye Friskole, klassetrin Haderslev Kommune

UMV /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Den Nye Friskole, klassetrin Haderslev Kommune UMV 16 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Haderslev Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Heldagsskolen Bråby, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT. Heldagsskolen Bråby, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2018/19 SKOLERAPPORT Skoler uden kommunetilknytning Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning

Læs mere

UDSKOLING 2018/ /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Rygaards Skole, klassetrin Gentofte Kommune

UDSKOLING 2018/ /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Rygaards Skole, klassetrin Gentofte Kommune UDSKOLING 2018/19 2018/19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Rygaards Skole, 4.- Gentofte Kommune Rygaards Skole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Glostrup Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Strandskolen, klassetrin Greve Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Strandskolen, klassetrin Greve Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Greve Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration til

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Korshøjskolen, klassetrin Randers Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Korshøjskolen, klassetrin Randers Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Randers Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Åløkkeskolen, klassetrin Odense Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Åløkkeskolen, klassetrin Odense Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Odense Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration til

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Trørødskolen, klassetrin Rudersdal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Trørødskolen, klassetrin Rudersdal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Rudersdal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Høsterkøb Skole, klassetrin Rudersdal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Høsterkøb Skole, klassetrin Rudersdal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Rudersdal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Trekronerskolen, klassetrin Jammerbugt Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Trekronerskolen, klassetrin Jammerbugt Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT Jammerbugt Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ordblindeinstituttet, klassetrin Ballerup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ordblindeinstituttet, klassetrin Ballerup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Ordblindeinstituttet, 4.- Ballerup Kommune Ordblindeinstituttet, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Saksild Skole og Børnehus, klassetrin Odder Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Saksild Skole og Børnehus, klassetrin Odder Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Odder Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på

Læs mere

/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Midtals Friskole, klassetrin Sønderborg Kommune

/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Midtals Friskole, klassetrin Sønderborg Kommune /1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sønderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1 Indikator

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER 1 1/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Brønderslev Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen

Læs mere

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING 2017 2016/17 SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Aalestrup skole, klassetrin Vesthimmerlands Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Aalestrup skole, klassetrin Vesthimmerlands Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Vesthimmerlands Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Brovst Skole, klassetrin Jammerbugt Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Brovst Skole, klassetrin Jammerbugt Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT Jammerbugt Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Lundehusskolen, klassetrin Københavns Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Lundehusskolen, klassetrin Københavns Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT Københavns Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

TRIVSELSMÅLING HELDAGSSKOLEN BRÅBY 2015/16 SKOLERAPPORT. Heldagsskolen Bråby, klassetrin Faxe Kommune

TRIVSELSMÅLING HELDAGSSKOLEN BRÅBY 2015/16 SKOLERAPPORT. Heldagsskolen Bråby, klassetrin Faxe Kommune TRIVSELSMÅLING HELDAGSSKOLEN BRÅBY 2015/16 SKOLERAPPORT Faxe Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

KORINTH EFTERSKOLE EFTERÅR /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Korinth Efterskole, klassetrin Faaborg-Midtfyn Kommune

KORINTH EFTERSKOLE EFTERÅR /19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Korinth Efterskole, klassetrin Faaborg-Midtfyn Kommune KORINTH EFTERSKOLE EFTERÅR 2018 2018/19 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen

Læs mere

DCUM ARRILD PRIVATSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Arrild Privatskole, klassetrin Tønder Kommune

DCUM ARRILD PRIVATSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Arrild Privatskole, klassetrin Tønder Kommune DCUM ARRILD PRIVATSKOLE 2015/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Tønder Kommune Indhold 1 Om rapporten 1.1 Læsning af figurer 2 Svaroverblik 4 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2017/2018 Fra Undervisningsministeriet Klasserapport Årre Skole, klassetrin 5 Varde Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...2 1.1 Indikatorer for trivsel... 2 1.2 Rapportens

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Dannevirke Kostskole, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT. Dannevirke Kostskole, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 SKOLERAPPORT Skoler uden kommunetilknytning Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning

Læs mere

2016/17 SKOLERAPPORT. Hestlund Efterskole, klassetrin Ikast-Brande Kommune

2016/17 SKOLERAPPORT. Hestlund Efterskole, klassetrin Ikast-Brande Kommune 2016/17 SKOLERAPPORT Ikast-Brande Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration til det videre arbejde 5

Læs mere

DAGBEHANDLINGSSKOLENFORTUNA EFTERÅR /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Dagbehandlingsskolen Fortuna, klassetrin Københavns Kommune

DAGBEHANDLINGSSKOLENFORTUNA EFTERÅR /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Dagbehandlingsskolen Fortuna, klassetrin Københavns Kommune DAGBEHANDLINGSSKOLENFORTUNA EFTERÅR 2016 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Dagbehandlingsskolen Fortuna,.- Københavns Kommune Dagbehandlingsskolen Fortuna,.- Indhold 1 Om rapporten 1.1 Læsning af

Læs mere

TRIVSEL /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sædding Efterskole, klassetrin Ringkøbing-Skjern Kommune

TRIVSEL /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sædding Efterskole, klassetrin Ringkøbing-Skjern Kommune TRIVSEL 2016-17 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sædding Efterskole, 4.- Ringkøbing-Skjern Kommune Sædding Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

TRIVSEL OG UMV "FORÅRET 2016" 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Efterskolen Solgården, klassetrin Ringkøbing-Skjern Kommune

TRIVSEL OG UMV FORÅRET 2016 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Efterskolen Solgården, klassetrin Ringkøbing-Skjern Kommune TRIVSEL OG UMV "FORÅRET 2016" 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Stevns Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Stevns Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

UVM UNDERSØGELSE 2016/17 (1.HALVÅR) 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Efterskolen Solgården, klassetrin Ringkøbing-Skjern Kommune

UVM UNDERSØGELSE 2016/17 (1.HALVÅR) 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Efterskolen Solgården, klassetrin Ringkøbing-Skjern Kommune UVM UNDERSØGELSE 2016/17 (1.HALVÅR) 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Rosenkilde Skole, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Rosenkilde Skole, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere