Recidiverende after og tandpasta

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Recidiverende after og tandpasta"

Transkript

1 Recidiverende after og tandpasta E Modul 3 Marianne Braa Andersen, Varde og Bente Ørnskov Pedersen, Esbjerg Indholdsfortegnelse DKTE Modul 3, december

2 Indledning...s.3 Ætiologi...s.5 Epidemiologi...s.12 Klinisk billede.s.13 Forebyggelse og behandling s.15 Problemformulering.s.17 Materialer og metoder..s.19 Resultater.s.22 Diskussion s.24 Referencer s.25 Indledning 2

3 Effekten af natriumlaurylsulfat på recidiverende after: Et klinisk studium Dette studium er en undersøgelse af forholdet mellem forekomsten af recidiverende aftøs stomatitis (RAS) og tilstedeværelsen af natriumlaurylsulfat (SLS) i tandpasta. Recidiverende aftøs stomatitis var kendt allerede i oldtidens Grækenland. Navnet Aphtai (at sætte ild) blev brugt af grækeren Hippocrates ( f. kr.). I nyere tid er det først Kummel & Mikuliez, der i 1898 beskriver RAS. Recidiverende aftøs stomatitis er den mest almindelige mundslimhindelidelse i Europa og Nordamerika, idet ca. 20 % af befolkningen periodisk lider af RAS, (Axell & Henricsson, 1985). RAS er klassificeret i tre kategorier : minor, major og herpetiformes, (Lehner, 1968). RAS-minor er den hyppigst forekommende (Scully & Porter, 1989). After kaldes også Canker sores eller Miculiez after. RAS-major kaldes også Periadenitis mucosa necrotica recurrens og Suttons disease. Diagnosen stilles ud fra det kliniske billede kombineret med anamnestiske oplysninger. Laboratorieundersøgelser af rutinemæssig art som blodprøve, skrab og biopsi har ingen diagnostisk værdi. Blodprøve er kun indiceret med henblik på afsløring af mangeltilstande, og biopsi kan blot bidrage til udelukkelsen af andre sygdomme. En række faktorer (mekanisk traume, visse fødeemner, psykisk stress) kan muligvis provokere after hos disponerede individer, men bør ikke forveksles med sygdommens egentlige årsag. Megen forskning har koncentreret sig om studiet af udløsende faktorer, snarere end om ætiologiske aspekter, og har hermed bidraget til yderligere forvirring på området. Ætiologien er fortsat ukendt, men kan være et resultat af en hypersensitiv værtrespons på exogene bakterier, vira eller kost-antigener, som penetrerer den orale mucosa 3

4 (Scully & Porter, 1989). Pedersen (1991) mener, at der er mere, der peger i retning af en viral ætiologi. Man har dog stort set aldrig kunnet påvise virus fra ulcerationerne. Dette kan formentlig skyldes, at der er tale om en reaktivering af latent virus, da latente vira kan udløse patologiske tilstande uden dannelsen af virus i sin helhed. 4

5 Ætiologi Der er i tidens løb kommet mange hypoteser om ætiologien til recidiverende after. Der er dog ikke påpeget nogen enkelt faktor, der er årsag til sygdommen. RAS (recidiverende aftøs stomatitis ), anses for at være en multifaktoriel lidelse, hvor såvel genetiske forhold, samt prædisponerende faktorer spiller en rolle. Også immunsystemet spiller en rolle for afters opståen. Ætiologien kan således inddeles i genetiske faktorer, infektionsteorier, systemiske faktorer, autoimmune faktorer, mangelsygdomme, allergi og andre prædisponerende faktorer. Genetiske faktorer Familiære mønstre. Human lymfocyt antigen : A2, A28,B5,B51,DR2,DR4,DR5,DR7,DRW9,MT2,MT3 Enæggede tvillinger Infektionsteorier Bakterier: Streptococcus sanquis. Streptococcus pylori. Streptococcus mitis. Streptococcus oralis. Virus: Mæslingevirus ( Morbilli). Cytomegalovirus. Varicel zoster. Herpes simplex. Human herpes virus 5

6 Systemiske faktorer Systemiske sygdomme : Bechets syndrom Lupus erythematosus Sweets syndrom. Bullouspemphigoid. FABA syndrom.periodic fever syndrom. Pemphigus vulgaris. Agranulucytose. Magic syndrom. Cyklisk neutropeni. Reiters syndrom. Chrohns sygdom. Immundefektsygdomme, HIV. Autoimmune faktorer Mangelsygdomme Zink Folinsyre. Selen. Jern. Vitamin ; B12, B1,B2, B6.

7 Allergi Cøliaki (coeliac disease, glutenallergi) Andre prædisponerende faktorer Lokale traumer: fysiske Natriumlaurylsulfat ( som vi beskæftiger os særskilt med i vores kliniske undersøgelse). Stress. Køn. Farmaka. NSAD, Nicorandil. Genetiske faktorer Man finder en familiær baggrund hos nogle patienter med RAS. Ship (1965) fandt, at sygdommen hos disse patienter ofte opstod med voldsommere symptomer og tidligere end hos andre patienter. Muligheden for, at søskende udvikler RAS, er påvirket af forældrenes RAS-status (Ship,1972). Der er ikke fundet sammenhæng mellem RAS hos tveæggede tvillinger, men tydelig sammenhæng mellem RAS hos enæggede tvillinger ( Miller & Ship, 1977). Der er gjort flere forsøg på at finde en arvegang. En del forskere har fundet svage sammenhænge med forhøjede mål af vævstypeantigen, lymfocytantigen (HLA). Fundene er forskellige hos forskellige racer og befolkningsgrupper. Folk med sænkede lymfocytantigenværdier synes også at have after (Woo, 1996). I 1989 fandt Scully & Porter dog at ovenstående forsøg generelt er foregået på for små patientgrupper med for stor etnisk variation eller mangel på reel genetisk sammenhæng med aftefrekvens. Aftepatienter fremviser ifølge Wray et al. (1981) større allergihyppighed end forekomsten hos befolkningen

8 generelt. I Danmark er forekomsten 18%. I 1998 konkluderede Porter et al., at arvegangen er polygen og penetransen er afhængig af mange andre faktorer end de genetiske. Infektion I 1991 foreslog Pedersen, at RAS skyldes en virus fra herpesgruppen, og at RAS ikke er en autoimmunsygdom. Autoimmunsygdomme stiger nemlig generelt i hyppighed med alderen, og RAS er hyppigst i barne- og ungdomsårene. RAS er desuden næsten lige hyppig hos de to køn, hvorimod autoimmunsygdomme ses hyppigst hos kvinder. Endelig involverer RAS ikke flere organer i modsætning til autoimmunsygdomme. Pedersen (1991) mener således, at det cellulære immunrespons mere tyder på, at RAS skyldes en infektion. Pedersen (1989), foreslog, at en reaktivering af latent Varicel-zoster kan være en mulig årsag til RAS. Czerninski et al. (2000) mener at have et bevis for en sammenhæng mellem mæslingevirus og RAS. Helicobacter pylori (HP), der er ætiologisk faktor i mavesårsudvikling, er også blevet sat i forbindelse med mundhulesår. Shimoyama et al. (2000) fandt imidlertid ingen antistoffer mod HP i deres undersøgelse. Porter et al. (2000) fandt HP infektion hos visse patienter med dårligt definerede sår, men ikke forhøjet antistof i serum. Riggio et al. (2000) fandt HPinfektion hos 11% af deres patienter med RAS. Der er ej heller entydige resultater med hensyn til, at RAS er sat i forbindelse med orale streptococcer. Samlet må det konkluderes: Der er på indeværende tidspunkt ingen overbevisende dokumentation for, at RAS er infektiøst betinget.

9 Systemiske faktorer Systemiske sygdomme Som ovenfor nævnt ses flere systemiske sygdomme sammen med RAS. Bechet syndrom har tilbagevendende læsioner i mundhulen og på genitalier, kombineret med øjenaffektioner, hudlæsioner, åre- og ledbetændelse. Ved Reiter syndrom, hvor der er led- og øjensymptomer, ses også sår oralt. Patienten med inflammatoriske tarmsygdomme, specielt Morbus Chron, har ligeledes ofte sår i munden. Foruden ved forannævnte systemiske sygdomme ses RAS også ved HIV. Autoimmun ætiologi Lokal eller systemisk steroidbehandling har vist sig effektiv hos en del patienter. Dette er blevet taget som et indirekte bevis for, at RAS er et resultat af et ikke-infektiøst inflammatorisk respons. Woo et al. (1996) fandt, at hvis der optræder et lokalt eller systemisk stimulus, kan epithelcellerne blive mål for lymfocytter, leukocytter og monocytter. Herved ødelægges epithelcellerne, og afterne opstår. Destruktionen er immunmedieret, men menes ikke at være et egentligt autoimmun-fænomen. Mangeltilstande Ifølge Rees & Binnie (1996) har ca. 20 % af aftepatienter blodmangel. Weusten & van der Wiel (1998) omtaler i en artikel tre patienter, hvor B12-mangel var eneste årsag eller medvirkende årsag til RAS; hos de to første patienter medførte B-12 tilførsel, at de orale læsioner ikke vendte tilbage, mens den sidste patient også havde Cøliaki, hvorfor glutenfri diæt og B-12 tilførsel fjernede after og øvrige symptomer.

10 Allergi Allergi er sat i forbindelse med et stort antal fødevarer og RAS. I studier af små udvalgte grupper har fjernelse af disse allergener kunnet fjerne RAS eller forbedre forholdene hos % af patienterne. Cøliaki, glutenallergi, er ofte nævnt som RAS-udløser. Ferguson et al. (1976, 1980) fandt, at 5% af patienterne med RAS viste glutenallergi og responderede positivt på en glutenfri diæt. Positiv respons ved eliminering af fødevarer ved RAS kan dog også skyldes en placeboeffekt. Andre prædisponerende faktorer Wray et al. (1981) påviste, at små, lokale traumer kan bevirke forøget forekomst af after hos disponerede personer. Slimhindeskader fra tandbørstning, spisning eller lokalbedøvelse kan være eksempler herpå. Slimhindens overflade betyder meget for, om der kommer en afte. Sårene optræder sjældent på keratiniseret slimhinde. Flere undersøgelser (f.eks. Tuzun et al., 2000; Atkin et al., 2002) har vist, at rygere sjældent har sygdommen. Rygning medfører en keratinisering af slimhindens overflade, som formentlig beskytter rygere mod afteudbrud. Tandpasta uden natriunlaurylsulfat (SLS) har i nogle undersøgelser vist sig at virke forebyggende (Herlofson & Barkvoll, 1994). SLS denaturerer slimhindens mucinlag og ned sætter derved overfladens modstandsdygtighed ( Miller & Ship, 1977). Pedersen (1989) kunne imidlertid ikke påvise en sådan sammenhæng. Andrews & Hall (1990) foretog et forsøg med afslapning og imagery- træning og fandt en nedsættelse af frekvensen af RAS hos forsøgspersonerne. Stress kan således opfattes som en prædisponerende faktor, som f.eks kan føre til kostforandringer mv. En direkte sammenhæng mellem stress og RAS er dog tvivlsom.

11 Hormonelle faktorer Hormonelle faktorer spiller sandsynligvis en rolle i nogle tilfælde af RAS. Dels stiger aftefrekvensen i teenagealderen, og dels er der en tendens til, at flest kvinder får RAS. Ferguson et al. (1978) fandt en sammenhæng mellem RAS og kvinders menstruationscyklus (den præmenstruelle fase). Der er desuden fundet nedsat aftefrekvens under graviditet (Ferguson et al., 1978). Til trods for en omfattende forskning er årsagen til after imidlertid fastsat ukendt. (Lindeberg, 2000).

12 Epidemiologi Overordnet kan det konkluderes, at Recidiverende Aftøs Stomatitis (RAS) kan ses i alle verdensdele, i alle aldersgrupper, hos alle racer og hos begge køn. Forekomst af RAS Forskellige studier tyder på, at 10-25% af en given befolkningsgruppe fremviser RAS, og at lidelsen debuterer i barne- og ungdomsårene. Porter et al. (1998) fandt at RAS debuterer omkring pubertetsstart. Samtidig er det vist, at forekomsten aftager hos ældre personer. Således fandt Ferguson et al. (1984) en forekomst på ca. 6% blandt årige. Enkelte undersøgelser peger på en vis familær tendens. Kønsfordeling Donatsky et al. ( 1983) fandt, at kvinder ser ud til at være hyppigere angrebet af RAS end mænd, og Field et al (1987) påviste ligeledes højere frekvens af RAS hos piger end hos drenge. Andre undersøgelser har dog ikke kunnet påvise kønsforskelle. Etniske forhold Embil et al.(1975) har undersøgte forekomsten af RAS hos studenter fra 21 lande fordelt på 6 kontinenter og fandt, at forekomsten af RAS var højere i Amerika end i f.eks. de arabiske lande.

13 Erhverv RAS forekomsten i relation til folks erhverv savner studier. Noget tyder imidlertid på særligt høj forekomst blandt studenter, specielt indenfor sundhedsverdenen (Donatsky, 1973). Klinisk billede RAS kliniske billede er opsat i tabelform i Tabel 1 med underopdeling i: RAS-Minor, RAS- Major og RAS-Herpetiformis. Tabel 1. Klinisk billede Klinisk aspekt Frekvens RAS Minor RAS Major RAS Herpertiformis 80 % % 8-10 % (RAS af samtlige) Diameter 2-10 mm 10 mm 0,5-0,3 mm Antal , eller flere typisk Form Rund, oval Rund, oval Runde, ovale, smeltende sammen eller irregulære Varighed 7-14 dage 14 dage måneder 7 dage 2 mdr.

14 Placering Næsten udelukkende på ikke Ofte på lateral grænse Rammer ikke- keratiniseret mucosa ved læbe og af læbe, tunge, svælg og keratiniseret kind bløde gane. Kan meget mucosa, især sjældent ramme tungens keratiniseret mucosa underside eller omslagsfold ved læber Smertebillede Sædvanligvis ikke særlig Forlænget og Kan være meget smertefuldt smertefuldt sår kan give smertefuldt problemer bl.a. med spisning Patologisk Sår med smal bræmme af Sår med varierende Sår med kraftige billede periulceralt erythem (halo); i periulceral erythem med og udbredte tidlige stadier med fibrindække fibrindække periulcerale erythemer med fibrindække Sårheling Heler uden ar Kan give ar Heler uden ar Aldersgruppe Starter oftest i barne- eller Starter oftest i barne- Starter oftest i ungdomsalderen eller ungdomsalderen ungdoms- eller tidlig voksenalder. Kvinder rammes oftere end mænd

15 Forebyggelse og behandling De forskellige terapiformer ved RAS fremgår af Tabel 2. Tabel 2. Terapiformer ved RAS Terapiform Nihil Særlig velegnet til Små, tolerable og enkeltstående after i kind- og læberegion. Bør ledsages af sygdomsinformation, gode råd og forebyggende anvisninger se afsnittet herom. Afdækning af RAS f.eks. Orabase eller Orahesive Sporadiske og ikke- hyppige sår anteriort i kind- og læbemucosa, ideelt til enkeltstående sår. Behandlingen kan være vanskelig, og patienten må påregne behændighed og selvpleje. Lokalanalgetisk behandling Ved akutte, smertevoldende sår som påvirker synkning, funktion, spisning og søvn. Kan kombineres med afdækningspasta. Pt. må påregne behændighed og selvpleje. Antiseptisk mundrens Sporatiske og ikke- hyppige sår, når patienten finder hyppigheden bærbar, men ønsker at reducere smerte under angreb. Brugbar når sår påvirker en større dele af orale lokalisationer, som ikke giver adgang til dækpasta. Lokal steroidbehandling Sår, som ikke er specielt alvorlige, men som generer pt., fordi de optræder hyppigt. Steroider kan bruges til at

16 f.eks. Kenalog i Orabase reducere frekvensen af angreb. Sår må være placeret, hvor en pellet kan blive efterladt for at opløses f.eks. i en fold. Brugbart første terapivalg, hvis den sårfrie periode er længere end 1 måned, og hvis den møder kriterierne for afdækning med pasta. Aerosol Brugbart, når mere potente steroider må benyttes til utilgængelige lokalisationer, så som den bløde gane eller svælget. Steroid mundafvaskning Bruges når sår findes på en hel række lokalisationer, og de er tilstrækkeligt alvorlige til at begrunde behandling. Systemisk lægemiddel Reserveret for RAS som enten er alvorlig eller moderat og som ikke responderer på anden behandling.

17 Problemformulering Forskellige behandlingstyper er forsøgt: steroider, antibiotoka, chlorhexidin og en enzymholdig tandpasta. Koch (1981) viste et signifikant fald i hyppigheden af RAS, hvis patienterne børstede med en tandpasta indeholdende enzymet amyloglucosidase og glucoseoxidase. I 1983 anbefalede Donatsky et al. en tandpasta med samme sammensætning til patienter med RAS; deres undersøgelse demonstrerede dog ikke en overbevisende reducerende effekt på forekomsten af RAS. Den enzymholdige tandpasta indeholdt ikke SLS. Barkvoll & Rølla (1989) rapporterede et fald i antallet af orale sår hos patienter med RAS, når patienterne skiftede fra brug af en tandpasta med SLS til en tandpasta uden, når man sammenlignede med kontrolgruppen. Natriumlaurylsulfat SLS er et aniondetergent ( sulfosæbe ), der anvendes i stor udstrækning som overfladespændingsnedsættende middel i tandpastaer og mundskyllemidler. SLS må globalt anses for at være det hyppigst anvendte detergent de sidste år. På det europæiske marked er koncentrationen af SLS i tandplejemidler 0,5-2% (Barkvoll, 1992). I asiatiske lande fås produkter med væsentlig højere koncentration. SLS angives at virke emulgerende på de bakterielle belægninger på tandoverfladerne (Herlofson, 1998). Tandpasta er typisk sammensat af følgende ingredienser: slibemiddel, rensende middel, vand, fortykkelsesmiddel/bindemiddel, smagsstof og farvestof. SLS, det rensende middel (skummemidlet), opløser smagsstofsolier og fedtstofopløselige antibakterielle agens som triclosan (Waaler et al., 1993). Willis et al. (1989) beskrev SLS som et syntetisk rensende middel (detergent ) med virkemåder, som omfatter emulgering af rester, reduktion af overfladespænding og forøgelse af skummemiddelaktionen. Man mener imidlertid også, at SLS denaturerer slimhindens mucinlag og derved nedsætter overfladens modstandsdygtighed.

18 SLS er hudirriterende i høje koncentrationer og kan resultere i dosisafhængig kontaktdermatitis (van der Valk et al., 1984). Et studie med SLS på irritant kontaktdermatitis viste en dosisafhængig penetration af dette stof ind i huden. Penetrationen fortsatte efter fjernelse af SLS-kilden. De kombinerede histologiske effekter på den orale mucosa var hyperkeratinisering, inklusive ortokeratinisenisering og parakeratinisering; achantose med udvidelse af de intercellulære rum; og forskellig grad af basal hyperplasi. Den denaturerende effekt, som SLS udøver på mucinlaget med blotlægning af det underliggende epithel til følge, mener man, inducerer en forøget forekomst af aftøse sår. Koch et al. (1981) fandt, at Zendium tandpasta havde en signifikant effekt med hensyn til reduktion af after. Fra norsk side har Herlofsson et al. (1994,1996) på små patientgrupper fundet, at SLS i tandpasta forøger antallet af after, mens en tilsvarende engelsk kontrolleret undersøgelse ikke kunne påvise samme effekt, (Healy et al., 1999). Senest har Reibel & Stoltze (2000) overfor Sundhedsstyrelsen redegjort for det videnskabelige grundlag om SLS og stoffets virkning på bl.a. after i Danmark. Videnskabeligt set er der, efter deres opfattelse, intet særligt grundlag for en negativ anbefaling, når koncentrationen af SLS er <2%. I Danmark har produkterne Zendium eller Denivit ikke SLS i sine tandpastaer. I USA findes der tre andre tandpastamærker uden SLS (Rembrandt, Biotene og Enamel Saver). Benævnelsen SDS, Sodium- Docecyl- Sulphate, vil i fremtiden nok vinde frem og være mere korrekt. Da det er muligt at SLS kan influere på den orale slimhindes barrierefunktion med forøget penetration af exogene antigener, forøger det muligheden for, at SLS kan forværre sårmønstret hos patienter med aftøs stomatitis. Målet med denne kliniske undersøgelse er derfor at sammenligne effekten af tandpasta med SLS med tandpasta uden SLS hos en population af patienter der lider af aftøs stomatitis.

19 Der opstilles den hypotese at et skift af tandpasta kan have en effekt på størrelse, hyppighed og antal af after i mundhulen hos patienten med RAS. Materialer og metoder I vores base-line undersøgelse vil vi foretage en objektiv undersøgelse og registrering af afterne hos udvalgte RAS patienter. Patienterne er tilfældigt udvalgt blandt skolebørn med after. Patienterne inddeles i 3 grupper. 1. En eksperimentalgruppe, der skifter fra tandpasta med SLS til tandpasta uden SLS. 2. En kontrolgruppe, der fortsætter med at anvende en tandpasta, der ikke indeholder SLS. 3 En kontrolgruppe, der fortsætter med at anvende en tandpasta, der indeholder SLS. Det blev tilstræbt at få 30 børn i hver gruppe. Dette lykkedes imidlertid ikke inden for undersøgelsens tidsramme. Antallet af individer i de tre grupper blev: Gruppe 1: N=15; Gruppe 2: N=10; Gruppe 3: N= 11. Der indgik således i alt 36 børn (20 piger og 16 drenge) i undersøgelsen; gennemsnitsalderen var 13 år med en variationsbredde på 2 år. Det estimerede gennemsnitlige antal udbrud af RAS året forinden var to. Seksogtyve af børnene anvendte inden undersøgelsen en tandpasta med SLS, mens 10 børn anvendte en tandpasta uden SLS. De 10 børn, der anvendte en tandpasta uden SLS, blev anmodet om at fortsætte med dette. Blandt de 26 børn, som anvendte en tandpasta med SLS,

20 blev det forsøgt at foretage en tilfældig opdeling i to lige store grupper, nemlig én, hvor man skiftede til en tandpasta uden SLS og én, hvor man fortsatte med at anvende en tandpasta med SLS. Dette lykkedes dog ikke helt, da to børn af sig selv ønskede at skifte til en tandpasta uden SLS. Ved undersøgelsens start blev patienterne i de tre grupper instrueret i, hvilken tandpastatype de skulle anvende under forsøget. De blev desuden bedt om at henvende sig ved hvert udbrud af RAS. Endvidere skulle de registrere og meddele varigheden af hvert RAS udbrud. Undersøgelsen var designet som et klinisk forsøg løbende over to år. Der blev ved hvert udbrud af RAS udfyldt data for start og ophør af symptomer samt graden af smerter. Desuden blev størrelsen, lokalisationen og antallet af after registreret. Effekten af et skift fra brug af en tandpasta med natriumlaurylsulfat til en tandpasta, der ikke indeholder natriumlaurylsulfat, blev således vurderet ud fra følgende kriterier: 1. Antal af udbrud. 2. Varighed af smerte/ubehag. 3. Maksimal synlig størrelse af læsionerne. 4. Subjektiv helhedsvurdering af antal, varighed og smerte/ubehag ved udbruddene. Forskelle i frekvensen af antallet af udbrud imellem de tre grupper blev testet vha. en chi 2 - test, mens forskelle imellem den gennemsnitlige varighed af afte udbruddene og afternes størrelse blev testet vha. Student s t-test.

21 Projekt: Aphte BASE LINE UNDERSØGELSESSKEMA Alder: Køn: Tandpasta (Indenfor det sidste år) Dato Smerte (1-6) Størrelse (Diam) Lokalisation Antal Varighed

22 Resultater I denne sammenhæng vil kun resultaterne vedrørende antallet af afteudbrud i 2-års perioden blive rapporteret. Som det fremgår af Tabel 1 og Fig.1, havde alle børn i Gruppe 1, på nær ét, kun et enkelt afteudbrud i 2-års perioden. Det sidste barn havde tre udbrud. I Gruppe 2 havde samtlige børn kun ét afteudbrud i 2-års perioden. Kun knap halvdelen af børnene i Gruppe 3 havde kun haft et enkelt afteudbrud, mens godt halvdelen havde haft to (N=2) eller fire (N=4) afteudbrud (se Tabel 3 og Fig. 3). Den statistiske analyse viste, at der ikke var signifikant forskel på frekvenserne i Gruppe 1 og Gruppe 2. Derimod var der signifikant forskel på frekvensen af afteudbrud imellem såvel Gruppe 1 og Gruppe 3 som Gruppe 2 og Gruppe 3 på 5%-niveauet. Statistiske observationer 1. Eksperimentalgruppen, der skifter fra tandpasta med SLS til tandpasta uden SLS (N=15) Obs(x) = Antal afte udbrud h(x) = Hyppighed = Antal personer f (x) = frekvens Obs (x) h(x) f(x) /15 = 93% 2 0 0/15 = 0% 3 1 1/15 = 7% I alt 15 15/15 = 100% Diagram 1. x -Aksen = Antal afte udbrud y -Aksen = Antal patienter

23 2. Kontrolgruppe 1, der forsætter med at anvende en tandpasta, der ikke indeholder SLS (N=10) Obs(x) = Antal afte udbrud h(x) = Hyppighed = Antal personer f (x) = frekvens Obs (x) h(x) f(x) /10 = 100% I alt % Diagram 2. x -Aksen = Antal afte udbrud y -Aksen = Antal patienter 3. Kontrolgruppe 2, der fortsætter med at anvende en tandpasta, der indeholder SLS (N=11) Obs(x) = Antal afte udbrud h(x) = Hyppighed = Antal personer f (x) = frekvens Obs (x) h(x) f(x) 1 5 5/11 = 46% 2 2 2/11 = 18% 3 0 0/11= 0% 4 4 4/11 = 36% I alt 11 11/11 = 100%

24 Diagram 3. x -Aksen = Antal afte udbrud y -Aksen = Antal patienter Diskussion Resultaterne synes at vise, at børn med after, som anvender en tandpasta uden SLS har relativt få afteudbrud sammenlignet med børn med after, som anvender en tandpasta med SLS. Undersøgelsen synes også at vise, at et skift fra en tandpasta med SLS til en tandpasta uden medfører en reduktion i frekvensen af afteudbrud. Vores data vedrørende afternes størrelse og varigheden af udbruddene er endnu ikke gjort op, men den subjektive helhedsvurdering har givet os den opfattelse, at et skift fra en tandpasta med SLS til en tandpasta uden SLS kan formindske smerten, størrelsen, antallet og varigheden af after hos vore patienter. Dette resultat er baseret dels på en subjektiv vurdering fra patienterne og en objektiv undersøgelse. Det skal imidlertid bemærkes, at undersøgelsen er udført på et begrænset patientmateriale, og at effekten af skift af tandpasta ikke er vurderet longitudinelt hos det enkelte barn. Da det drejer sig om en børnepopulation, kan undersøgelsen ligeledes være behæftet med en usikkerhed om, hvorvidt patienterne har henvendt sig ved hvért afteudbrud, på trods af grundig instruktion i starten af undersøgelsen om at henvende sig straks ved udbrudstidspunktet.

25 Referencer 1. Andrews VH, Hall HR. The effects of relaxation/imagery training on recurrent aphthous stomatitis: a preliminary study. Psychosom Med 1990;52: Atkin PA, Xu X, Thornhill MH. Minor recurrent aphthous stomatitis and smoking: an epidemiological study measuring plasma cotinine. Oral Dis 2002;8: Axell T, Henricsson V. The occurrence of recurrent aphthous ulcers in an adult Swedish population. Acta Odontol Scand 1985;43: Barkvoll P. Considerations concerning the sodium lauryl sulphate content of dentifrices. In: Embery G, Rølla G, eds. Clinical and Biological Aspects of Dentifrices. London: Oxford University Press, 1992, pp Barkvoll P, Rølla G. Possible effects of sodium lauryl sulfate ( SLS ) on the oral mucosa (abstract). J Dent Res 1989;68: Czerninski R, Katz J, Schlesinger M. Preliminary evidence for an association of measles virus with recurrent aphthous ulceration. Arch Dermatol 2000;136: Donatsky O. Epidemiologic study on recurrent aphthous ulcerations among 512. Danish dental students. Community Dent Oral Epidemiol 1973;1: Donatsky O, Worsaae N, Schiødt M, Johansen T. Effect of Zendium Toothpaste on recurrent aphthous stomatitis. Scand J Dent Res 1983; 91: Embil JA, Stephens RG, Manuel FR. Prevalence of recurrent herpes labialis and aphthous ulcers among young adults on six continents. Can Med Assoc 1975;113: Ferguson R, Basu MK, Asquith P et al. Jejunal mucosal abnormalities in patients with recurrent aphthous ulceration. Br Med J 1976;1: Ferguson MM, Carter J, Boyle P. An epidemiological study of factors associated with recurrent aphthae in women. J Oral Med 1984;39: Ferguson MM, Hart DM, Lindsay R et al : Progesterone therapy for menstrually related aphthae. Int J Oral Surg 1978;7: Ferguson MM, Wray D, Carmichael HA et al. Coeliac disease associated with recurrent aphthae. GUT 1980;21:223-6.

26 14. Field EA, Rotter E, Speechley JA, Tyldesley WR. Clinical and haematological assessments of children with recurrent aphthous ulcerations. Br Dent J 1987;163: Healy CM, Paterson M, Joyston-Becel S, Williams DM, Thornhill MH. The effect of a sodium lauryl sulfate free dentifrice on patients with recurrent oral ulceration. Oral Dis 1999;5: Herlofson BB. Skummidler i tannkrem. Odontologi 98. København: Munksgård, 1998, pp Herlofson BB, Barkvoll P. Sodium lauryl sulfate and recurrent aphthous ulcers. A preliminary study. Acta Odontol Scand 1994;52: Herlofson BB, Barkvoll P. The effect of two toothpaste detergents on the frequency of recurrent aphthous ulcers. Acta Odontol Scand 1996;54: Koch G. Effekt av enzymtandkraem på recidiverande aphte. Tandlækartidningen 1981;73: Lehner T. Autoimmunity in oral diseases with special reference to recurrent oral ulcerations. Proc Royal Society Med 1968;61: Lindeberg H. Farmakologisk behandling af nogle mundslimhindelidelser. Tandlægebladet 2000;104: Miller MF, Ship II. A retrospective study of the prevalence and incidence of recurrent aphthous ulcers in a professional population Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1977;43: Pedersen A. Psychologic stress and recurrent aphthous ulceration. J Oral Pathol Med 1989;18: Pedersen A. Are recurrent aphthous ulcers of viral etiologi? Medical Hypotheses 1991;36: Porter SR, Scully C, Pedersen A. Recurrent aphthous stomatitis. Review. Crit Rev Oral Biol Med 1998;9: Rees TD, Binnie WH. Recurrent aphthous stomatitis. Dermatol Clin 1996;14: Reibel J, Stoltze K. Bivirkninger af natriumlaurylsulfat i mundplejemidler? Tandlægebladet 2000;104: Riggio MP, Lennon A, Ghodratnama F, Wray D. Lack of association between Streptococcus oralis and recurrent stomatitis. J Oral Pathol Med 2000;29:26-32.

27 29. Scully C, Porter SR. Recurrent aphthous stomatitis: Current concepts of etiologi, pathogenesis and management. J Oral Path Oral Med 1989;18: Shimoyama T, Horie N, Kato T, Kamiyama K. Helicobacter pylori in oral ulceration. J Oral Sci 2000;42: Ship II. Inheritance of aphthous ulcers of the mouth. J Dent Res 1965;44: Ship II. Epidemiological aspects of recurrent aphthous ulcerations. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1972;33: Tuzun B, Wolf R, Tuzun Y, Serdaroglu S. Recurrent aphthous stomatitis and smoking. Int J Dermatol 2000;39: Van der Valk PGM, Crijns MC, Nater JP et al. Skin irritancy of commercially available soap and detergent bars as measured by water vapour loss. Dermatosen 1984;32: Von Mikuliez, J., Kummel, W. Die Krankheiten des Mundes. Jena: G. Fisher 1898, p Waaler SM, Rolla G, Skjorland KK et al. Effects of oral rinsing with triclosan and sodium lauryl sulfate on dental plaque formation: A pilot study. Scand J Dent Res 1993;101: Weusten BL, van der Wiel A. Aphthous ulcers and vitamin B 12 deficiency. Neth J Med 1998;53: Willis CM, Stephens CJM, Wilkinson JD. Epidermal damage induced by irritants in man: a light and electron microscopic study. J Invest Dermatol 1989;93: Woo S, Sonis ST. Recurrent aphthous ulcers: A review of diagnosis and treatment. JADA 1996;127: Wray D, Graykowski EA, Notkins AL. Role of mucosal injury in initiating recurrent aphthous stomatitis. Br Med J 1981;283:

28

Helle Bidstrup, Brovst Trygve Engen, Pandrup After og aftebehandling

Helle Bidstrup, Brovst Trygve Engen, Pandrup After og aftebehandling Helle Bidstrup, Brovst Trygve Engen, Pandrup After og aftebehandling En gennemgang af nyere litteratur om after (RAS) med henblik på vurdering af nye behandlingsmetoder i den kommunale tandpleje. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6

Diakonissestiftelsens Hospice Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 af 6 Klinisk retningslinie Udarbejdet af:, marts 2014 Side 1 Definition på mundproblemer: 1. mundtørhed: 2. stomatitis: Mål med mundpleje: Årsager: en subjektiv følelse af tørhed i munden (se nærmere s.3) en

Læs mere

Mundtørhed Rødme Ødem Belægninger

Mundtørhed Rødme Ødem Belægninger 1 af 7 Definition på: 1. mundtørhed Mål: 2. stomatitis Årsager: Symptomer: Interventioner: Mundtørhed er en subjektiv følelse af tørhed i munden. Stomatitis: er en samlet betegnelse for slimhindeforandringer

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Noter til. Nogle almensygdommes mundhulesymptomer

Noter til. Nogle almensygdommes mundhulesymptomer Noter til Nogle almensygdommes mundhulesymptomer Tandlægeforeningens Symposium Oral Medicin Generelle sygdomme med symptomer i mundhulen Peter Marker Kæbekirurgisk Afdeling K Odense Universitetshospital

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og fysiske symptomer. Professor Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling

Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og fysiske symptomer. Professor Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling Sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og fysiske symptomer Professor Ole Steen Mortensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling Plan for oplægget Baggrund Psykisk arbejdsmiljø og muskel-skelet besvær Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi

Virus infektioner. Virusinfektioner. Virusinfektioner. Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virus infektioner Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Virusinfektioner Er en alm. årsag til hudsygdom Lokaliseret til huden Systemisk viræmi som viser sig i huden Virusinfektioner Virus

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende

Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Screening - et nyttigt redskab i sygeplejen? Mette Trads, udviklingssygeplejerske, MKS, dipl.med.res., PhDstuderende Definition screening Adskiller tilsyneladende raske personer som sandsynligvis har en

Læs mere

LÆR HemoCue WBC DIFF AT KENDE

LÆR HemoCue WBC DIFF AT KENDE LÆR HemoCue WBC DIFF AT KENDE UDFORDRINGEN At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Program Baggrund for at intervenere på søvn Hvordan intervenerer vi på søvn? Baggrund for at intervenere på stress Hvordan

Læs mere

Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT) er mere end næseblødning Hvad ØNH personalet bør vide om HHT og hvorfor

Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT) er mere end næseblødning Hvad ØNH personalet bør vide om HHT og hvorfor Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT) er mere end næseblødning Hvad ØNH personalet bør vide om HHT og hvorfor HHT1:2, HHT2:3 Professor Anette Kjeldsen MD Ph.d. Department of Otorhinolaryngology

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Behcets Sygdom Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen er primært klinisk. Det kan tage mellem 1 til 5 år før et

Læs mere

Eksembehandling. Atopisk eksem, kontakteksem og kronisk håndeksem Ansigt og krop HVIS OLIVER HAR GLEMT SIN EKSEM, SÅ HAR VI GJORT EN FORSKEL

Eksembehandling. Atopisk eksem, kontakteksem og kronisk håndeksem Ansigt og krop HVIS OLIVER HAR GLEMT SIN EKSEM, SÅ HAR VI GJORT EN FORSKEL HVIS OLIVER HAR GLEMT SIN EKSEM, SÅ HAR VI GJORT EN FORSKEL Eksembehandling Atopisk eksem, kontakteksem og kronisk håndeksem Ansigt og krop Pleje der gør en forskel i din hverdag HVAD ER EKSEM? EKSEM ER

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi

Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i dermato-venerologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Hidrosadenitis suppurativa

Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa Hvad er Hidrosadenitis suppurativa Hidrosadenitis suppurativa (HS) er en kronisk hudsygdom, der viser sig ved gentagne udbrud af ømme bylder. Hvor

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner Bilag IV Videnskabelige konklusioner 59 Videnskabelige konklusioner Den 7. juni 2017 blev Europa-Kommissionen (herefter "Kommissionen") underrettet om et tilfælde af fulminant leversvigt med dødelig udgang

Læs mere

Epidemiology of Headache

Epidemiology of Headache Epidemiology of Headache Birthe Krogh Rasmussen MD, DMSc Denmark Prevalences Distribution in the population Risk factors Consequences The thesis is based on the following publications: 1. Rasmussen BK,

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer

langerhans celle histiocytose i Børnecancerfonden informerer langerhans celle histiocytose i langerhans celle histiocytose 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Rigshospitalet, September 2004. Biologi Langerhans cellerne spiller den centrale

Læs mere

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt REDEGØRELSE Smitterisici mv. i forbindelse med piercing Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har anmodet om bidrag til opfølgning på beslutningsforslag

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Autoimmunitet. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen

Autoimmunitet. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen Autoimmunitet Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen 1 Hvad er autoimmunitet? Når immunforsvaret (fejlagtigt) angriber kroppen, fordi det tror væv i kroppen er blevet fjenden Auto = selv Immunitet

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Sygdomme i mundslimhinden

Sygdomme i mundslimhinden NR. 15 Sygdomme i mundslimhinden Hvad er de hyppigste sygdomme i mundslimhinden? Hvordan kan du forebygge dem? Og hvordan behandles de? 2 Sygdomme i mundslimhinden Hvad er sygdomme i mundslimhinden? Mundslimhinden

Læs mere

Patientvejledning. Low FODMAP

Patientvejledning. Low FODMAP Patientvejledning Low FODMAP Hvad er irritabel tarm? Irritabel tarm (colon irritable) er en meget hyppig, ikke-livstruende mavetarmsygdom. Den kaldes også for irritabel tyktarm eller nervøs tyktarm, men

Læs mere

Krig mod bakterier i munden

Krig mod bakterier i munden Krig mod bakterier i munden ANITA TRACEY, PROJEKTSYGEPLEJERSKE, MKS, SD, KVALITET OG SAMMENHÆNG, AALBORG UH ET KVALITETS UDVIKLINGS PROJEKT Implementering af anbefalinger fra: Klinisk retningslinje om

Læs mere

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Søvn 2 Baggrund søvn og fedme Prævalensen af overvægt og fedme blandt børn er stigende Stigningen kan ikke udelukkende forklares ved ændringer i traditionelle

Læs mere

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Meningitis En alvorlig infektion i centralnervesystemet En betændelsestilstand i hjernehinderne og i det subaraknoidale rum Fig. 10.16 1 Årsag til meningitis

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Oversigtsdias. gravhunde - Status. Normal disk-opbygning

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Oversigtsdias. gravhunde - Status. Normal disk-opbygning Dias 1 Oversigtsdias Viden på Bordet: Avlsprogrammet for diskusprolaps hos gravhunde - Status Dias Viden på Bordet: Avlsprogrammet for diskusprolaps hos gravhunde - Status Baggrund for avlsprogrammet Arvelighed

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 27 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af postcoitale

Læs mere

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Oplæg på symposium ved National TværfagligKonference Ålborgd. 17.6. 2015 Langvarige symptomer efter hjernerystelse: Mulige årsager og behandling

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Sund mund - sund krop: Din mundsundhed har betydning for din krops helbred

Sund mund - sund krop: Din mundsundhed har betydning for din krops helbred SUNDHED BEGYNDER I MUNDEN MED PERIOSAFE Sund mund - sund krop: Din mundsundhed har betydning for din krops helbred Vidste du, at betændelse i tandkødet ikke kun har betydning for din mundsundhed og udviklingen

Læs mere

Natarbejde og brystkræft

Natarbejde og brystkræft Natarbejde og brystkræft Fyraftensmøde, SVS, Torsdag den 30. maj SØREN DAHL OVERLÆGE ARBEJDSMEDICINSK AFDELING Plan Den forskningsmæssige baggrund mistanken om døgnrytmeforstyrrelser og kræft Hvor farligt

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13.

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. juni Anna Tølbøll Svendsen, Læge og klinisk assistent Sjællands Universitetshospital

Læs mere

skuffer forventningerne

skuffer forventningerne Nyt fra forskningsfronten Storstilet forsøg på at nedbringe risikoen hos AMDpatienter for at få Erik Lohmann Sekretariatschef cand.merc. Våd AMD skuffer forventningerne 16 AMD-patienter med Tør AMD har

Læs mere

Fordele/ ulemper ved neutralisation af hund og kat. Kathrine Thejll Kirchhoff DVM, Cert.SAD, Dipl.ECAR Dyrlægegruppen Frijsenborg A/S

Fordele/ ulemper ved neutralisation af hund og kat. Kathrine Thejll Kirchhoff DVM, Cert.SAD, Dipl.ECAR Dyrlægegruppen Frijsenborg A/S Fordele/ ulemper ved neutralisation af hund og kat Kathrine Thejll Kirchhoff DVM, Cert.SAD, Dipl.ECAR Dyrlægegruppen Frijsenborg A/S CV Afsluttede Veterinærmedicinsk eksamen i København i 1994 Har arbejdet

Læs mere

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode Occupational COPD - Correlations between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and various types of physical and chemical exposures at work A scientific reference document on behalf of The Danish Working

Læs mere

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point)

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point) Eksamensopgave i Epidemiologiske metoder, IT & Sundhed forår 2011 Læs artiklen grundigt og svar derefter på alle spørgsmål. Under hver opgave står hvor mange point der maksimalt kan opnås for opgaven.

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Jeg tåler ikke mælk men er det proteinerne eller mælkesukkeret, der er skurken? Betina Hjorth, Rådgivningschef,

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner Bilag IV Videnskabelige konklusioner 1 Videnskabelige konklusioner Den 7. juni 2017 blev Europa-Kommissionen (herefter "Kommissionen") underrettet om et tilfælde af fulminant leversvigt med dødelig udgang

Læs mere

Sænkningsreaktion i almen praksis. LKO-dag 9/ Anne-Sofie Faarvang Reservelæge, hov.udd. i klinisk biokemi

Sænkningsreaktion i almen praksis. LKO-dag 9/ Anne-Sofie Faarvang Reservelæge, hov.udd. i klinisk biokemi Sænkningsreaktion i almen praksis LKO-dag 9/2-2016 Anne-Sofie Faarvang Reservelæge, hov.udd. i klinisk biokemi Sænkningsreaktion Hvad bruger vi denne prøve til? Er den fortsat relevant? Giver den nyttig

Læs mere

SLE og Nyreinvolvering

SLE og Nyreinvolvering SLE og Nyreinvolvering Marselisborg Centeret 6 marts 2010 Overlæge Per Ivarsen Nyremedicinsk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Systemisk Lupus Erythromatosus SLE hvor hyppigt er det. 1500-2000

Læs mere

ME naturvidenskabeligt set

ME naturvidenskabeligt set Myalgisk Encephalomyelitis (G93.3) ME naturvidenskabeligt set ME FORENINGEN Figur ref. 1 Tusindvis af naturvidenskabelige artikler viser, at ME er en kompleks fysisk sygdom, der påvirker adskillige områder

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel. -uden synlig blødning

Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel. -uden synlig blødning Udredning og behandling af uforklaret anæmi med jernmangel -uden synlig blødning Forløb i primærsektoren og overgang til gastroenterologiske specialafdelinger Sygehus Lillebælt Januar 2019 Referencer:

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Dine tænder når du bruger psykofarmaka

Dine tænder når du bruger psykofarmaka Dine tænder når du bruger psykofarmaka Når det føles anderledes Jeg blev først rigtig opmærksom på forandringerne i min mund, da nogle af mine tænder knækkede, og det gjorde ondt. I månederne forinden

Læs mere

Foreningen UK Lichen Planus bringer mennesker med LP sammen for at udveksle informationer og yde hinanden støtte.

Foreningen UK Lichen Planus bringer mennesker med LP sammen for at udveksle informationer og yde hinanden støtte. Livet med lichen planus Lichen planus rammer ca. 1-2% af befolkningen. Foreningen UK Lichen Planus har til formål at fremme livskvaliteten hos de mænd og kvinder, som lever med LP. Man mener, at lichen

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul Kursus i Epidemiologi og Biostatistik Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul 1 Pludselig uventet spædbarnsdød (vuggedød, Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) Uventet dødsfald hos et rask spædbarn (8

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Tandpleje. ved mundtørhed

Tandpleje. ved mundtørhed Tandpleje ved mundtørhed Tegn på at munden er tør Hvis du tager medicin, kan det påvirke din produktion af spyt. Det er almindeligt, at produktionen af spyt bliver normal, når din krop har vænnet sig til

Læs mere

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Vancouver - oktober 2012 Hvert minut får en kvinde stillet diagnosen CIN Hver time får en kvinde stillet diagnosen cervixcancer

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev

Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev Troels Mørk Hansen Medicinsk afdeling Q Universitetssygehuset Herlev SLE 1.500-2.000 har sygdommen i Danmark 10 x hyppigere hos kvinder end hos mænd Debuterer ofte i 20-30 års alderen Forløb Meget forskelligt

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Orientering om HPV-vaccination

Orientering om HPV-vaccination Afdeling: Sundhedsplanlægning Journal nr.: 18/13818 Dato: 21. februar 2019 Orientering om HPV-vaccination Der orienteres om status og udvikling vedrørende HPV-vaccinationen siden sidste orientering til

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatriens tilbud til patienter med uforklarede symptomer - efter somatisk udredning på mistanke om bivirkninger til HPV vaccine

Børne- og Ungdomspsykiatriens tilbud til patienter med uforklarede symptomer - efter somatisk udredning på mistanke om bivirkninger til HPV vaccine Børne- og Ungdomspsykiatriens tilbud til patienter med uforklarede symptomer - efter somatisk udredning på mistanke om bivirkninger til HPV vaccine 19. april 2016 Ved Gitte Dehlholm Overlæge, Ph.d, Specialist

Læs mere

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD ADHD er den mest udbredte børnepsykiatriske lidelse i Danmark, men vi mangler stadig viden om, hvorfor ADHD opstår. Et ph.d.- projekt har

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere