Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af MLH1 promotor methylering i colorektal cancer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af MLH1 promotor methylering i colorektal cancer."

Transkript

1 Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af MLH1 promotor methylering i colorektal cancer. Version 1 (februar 2017) Anbefalingerne er udarbejdet som et samarbejde mellem Dansk Molekylær Patologi Gruppe (DMPG) og Udvalg for Molekylær Patologi (UMP) under Dansk Patologiselskab (DPAS). Anbefalingerne indeholder: 1. Baggrund 2. Udvælgelse af analysemateriale 3. Analysemetoder 4. Svarafgivelse bør indeholde 5. Kvalitetskontrol 6. Appendiks 7. Revidering af anbefalingerne 8. Anbefalingerne er udarbejdet af 9. Referencer 1. Baggrund Colorektal cancere (CRC) undersøges rutinemæssigt med immunhistokemi for tab af ekspression af mismatch repair (MMR) generne, MLH1, PMS2, MSH2 og MSH6. Manglende ekspression af MMR proteinerne er i langt de fleste tilfælde et udtryk for mikrosatellit instabilitet (MSI) i tumor. Den immunhistokemiske analyse udføres som en screening for arveligt betingede cancere, men oplysningen om MSI anvendes også af onkologerne i overvejelserne om adjuverende kemoterapi. Cirka 2 % af alle CRC skyldes en nedarvet defekt i et af MMR generne (Lynch syndrom), heraf vil knap halvdelen have defekt i MLH1 genet med manglende ekspression af MLH1 og PMS2 til følge. Cirka 15% af sporadiske CRC vil ligeledes udvise tab af MLH1 og PMS2 ekspression, men her pga methylering af MLH1 genets promotor. Det anbefales derfor at udføre en methyleringsanalyse for at kunne skelne mellem sporadiske CRC og arveligt betingede CRC. Hvis der foreligger en BRAF analyse med påvist BRAF mutation, vil det ikke være nødvendigt at udføre methyleringsanalyse, idet BRAF mutationer stort set ikke findes i tilfælde af Lynch syndrom. [1,2] 2. Udvælgelse af analysemateriale Ved udvælgelse af tumorvæv fra formalinfikseret paraffinindstøbt vævsmateriale vurderes materialet histologisk med hensyn til. andelen af tumorcellekerner i forhold til andre cellekerner (nekrotiske områder tælles ikke med). Vurderingen foretages på et snit udtaget i umiddelbar nærhed af snittene til den molekylærbiologiske analyse, hvilket er særligt vigtigt ved anvendelse af biopsimateriale. Hvis procentdelen af tumorvæv er insufficient, selekteres et område til manuel makro- eller mikrodissektion, således at andelen af tumorcellekerner i det afskrabede område øges tilstrækkeligt (i forhold til den efterfølgende analyse). Endvidere kan cytologisk materiale anvendes, hvor procenten af tumorcellekerner vurderes inden afskrabning af cellerne. Procentdelen af tumorcellekerner der skal bruges vil afhænge af den valgte analyses følsomhed.

2 3. Analysemetoder Bisulfit konvertering: Bisulfit behandling af DNA et er nødvendig til flere af de detektionsmetoder (sekventering og methyleringsspecifik PCR), der herefter gennemgås. Under bisulfitkonverteringen omdannes umethyleret cytosin til uracil, mens methyleret cytosin forbliver uændret. Derved er det muligt at skelne mellem methyleret (CpG) og umethyleret DNA (UpG). Der findes flere analysemetoder til undersøgelse af methylering af MLH1 genets promoter. De mest anvendte er: 1) Pyrosekventering 2) Methyleringsspecifik PCR (MSP) 3) Methylation-Specific Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MS-MLPA), kræver ikke bisulfit konvertering Studier af MLH1 promoteren har vist, at området relativ til transkriptions site er vigtig mht. methyleringen af promoteren, og derfor bør analysen som minimum dække disse sites [3,4] Pyrosekventering. MLH1 Pyro Kit (Qiagen). Assayet undersøger methyleringsgraden i 5 CpG områder beliggende -209 til -181 fra startstedet af transkriptionen af det humane MLH1 gen, som er lokaliseret på kromosom 3p Ved pyrosekventering aflæses hvor mange procent cytosin, der omdannes til thymin ved bisulfit konvertering [5]. Eksempel på pyrosekventering af ikke-methyleret prøve:

3 Eksempel på pyrosekventering af methyleret prøve: Pyrosekventering med kommercielt kit (Qiagen): Fordel: Enkel opsætning. Valideret kit, hvor kontrol af bisulfitkonvertering er indbygget i assay et Ulempe: Relativt arbejdstungt. Tumorcellekerne procenten til pyrosekventering skal minimum være 10%. Det er muligt selv at designe et pyrosekventerings assay, som evt. kan indeholde flere og/eller andre CpG sites (ref, se nedenfor). Pyrosekventering med in-house metode: Fordel: Eget valg af CpG sites der skal undersøges. Ulempe: Relativt arbejdstungt. Validering af metode.

4 3.2 Methyleringsspecifik PCR (MSP) Der findes ikke noget kommercielt kit til denne metode og det er svært at undgå mispriming i PCR processen, hvorfor denne metode ikke er førstevalg. Det bisulfitkonverterede DNA anvendes i en PCR med primere og prober, som er designet til specifikt at binde sig til methyleret DNA. Det resulterer i, at det kun er methyleret DNA, som opformeres. Metoden kan udføres som kvalitativ test, hvor resultatet af PCR amplifikationen identificeres ved hjælp af størrelse [6]. Alternativt kan analysen udføres som kvantitativ real time PCR (qmsp), hvor fluorescenssignalet i PCRen er et udtryk for methyleringsgraden og dermed mængden af methyleret DNA i prøven. For kvantificering sammenholdes resultaterne med et referencegen. Antal og placering af CpG, der undersøges med denne metode, defineres af placeringen af primere og probe. Eksempel: MSP PCR: Principle of methylation-specific PCR (MSP). Genomic DNA is treated with bisulfite, converting unmethylated cytosines to uracils, while methylated cytosines remains unaltered. Methylated specific (M) primers can only amplify methylated sequence. Unmethylated specific (U) primers can only amplify unmethylated sequence. If M primer is introduced to unmethylated sequence, no amplification is observed due to sequence difference and vice versa [7]. MSP in-house metode: Fordel: Eget valg af CpG sites der skal undersøges. Ulempe: Svingende/ringe følsomhed i analysen. Validering af metode. qmsp in-house metode: Fordel: Eget valg af CpG sites der skal undersøges. Ulempe: Ringe følsomhed i analysen. Validering af metode. 3.3 Methylation-Specific Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MS-MLPA): Denne metode anvender ikke bisulfit-konverteret DNA. Til metoden anvendes kittet: SALSA MS-MLPA kit ME011-B1 Mismatch Repair genes (MMR) (MRC-Holland) [8]. Med kittet undersøges 22 HhaI sites i 7 forskellige gener (MGMT, MLH1, MLH3, PMS2, MSH2, MSH3, MSH6) og 16 kontroller. Der anbefales et tumorkerne indhold på minimum 20%. Fragmentanalyse udføres med MS-MLPA og MLPA (CNV kvalitetskontrol for materialet).

5 Ved analysen amplificeres fragmenter i de gener, der ønskes undersøgt for methylerings status med PCR. Hver primer tilhørende en genregion har en defineret variabel komponent, resulterende i at længden af amplicons korrelerer med definerede HhaI sites. MS-MLPA reaktionen er en MLPA analyse med tilføjelse af restriktonsenzymet HhaI. Enzymet skærer i umethylerede CpG sites så kun de targets, der er methyleret, giver et signal. Resultatet sammenholdes med en umethyleret vildtypekontrol, før methylerings status afgøres og rapporteres[9,10,11]. Eksempel på methyleret prøve: Figur: Røde peaks repræsenterer interne kontrolsites (sites der altid er methyleret fra vildtype patient) og blå peaks repræsenterer methylerede sites i patientprøven. I tilfælde af ikke-methyleret prøve vil de blå peaks svare til de røde. Fordele: Enkelt opsætning. Anvender ikke bisulfit-konverteret DNA, hvorved fragmentering af DNA et begrænses, og tid spares. Ulemper: CpGsites er defineret af kittet.

6 4. Svarafgivelse bør indeholde 1. Titel på analysen 2. Prøvedato (dd.mm.åå) 3. Prøvenummer 4. Rekvirent 5. Indikation for analysen 6. Prøvemateriale 7. Procent andel af tumorcellekerner i materialet 8. Anvendt metode og følsomhed af denne 9. Fortolkning af resultatet 10. Svardato 11. Signatur 5. Kvalitetskontrol Ved design af egne analyser er det vigtigt uanset metode at fastlægge detektionsgrænsen og validere analysen. Desuden skal der ved hver kørsel af analysen medtages alle relevante kontroller. Laboratoriet bør indgå i eksternt kvalitetssikringsprogram, eksempelvis 6. Appendiks Snomed kodning FE14A1 MLH1-promotor ikke metyleret FE14A3 MLH1-promotor metyleret FE14A9 MLH1-promotormetylering kan ikke vurderes 7. Revidering af anbefalingerne Anbefalingerne revideres ved behov dog senest efter to år. 8. Anbefalingerne er udarbejdet af Dorthe Ørnskov, Vejle Mariann Guldmann-Christensen, Aarhus Louise Klarskov, Herlev, kontaktperson til UMP Thomas v. O. Hansen, Rigshospitalet Wojciech Skovrider-Riminski, Herlev

7 9. Referencer 1. Jin et al. BRAF V600E mutation analysis simplifies the testing algorithm for Lynch Syndrome. Am J Clin Pathol. 2013;140: Parsons et al. Correlation of tumour BRAF mutations and MLH1 methylation with germline mismatch repair (MMR) gene mutation status: a literature review assessing utility of tumour features for MMR variant classification. J Med Genet Mar;49(3): Kang et al. Profile of methylated CpG sites of hmlh1 promoter in primary gastric carcinoma with microsatellite instability. Pathology International. 2002; 52: Deng et al. Methylation of CpG in a small region of the hmlh1 promoter invariably correlates with the absence of gene expression. Cancer Research. 1999;56: Newton et al. Tumour MLH1 promoter region methylation testing is an effective prescreen for Lynch Syndrome (HNPCC). J Med Genet 2014;51: Malhotra et al. Tumor Biol. (2014) 35: Zhang et al. Lab Chip, 2009,9, Pérez-Carbonell et al. Analysis of MLH1 Improves the Selection of Patients for Genetic Testing in Lynch Syndrome. Journal of Molecular Diagnostics, Vol. 12, No. 4, July Capel et al. Assessment of MLH1 promoter methylation in relation to gene expression requires specific analysis. Oncogene Nov 29;26(54): Jensen et al. Regulation of MLH1 mrna and protein expression by promoter methylation in primary colorectal cancer: a descriptive and prognostic cancer marker study. Cell Oncol (Dordr) Oct;36(5):411-9

Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af mikrosatellit instabilitet (MSI) i kolorektal cancer, version 2.

Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af mikrosatellit instabilitet (MSI) i kolorektal cancer, version 2. Anbefalinger for molekylærpatologisk analyse af mikrosatellit instabilitet (MSI) i kolorektal cancer, version 2. Udarbejdet af: Anbefalingerne er udarbejdet som samarbejde mellem Dansk Molekylær Patologi

Læs mere

Anbefalinger for molekylærbiologisk analyse for EGFR mutationer i lunge karcinomer.

Anbefalinger for molekylærbiologisk analyse for EGFR mutationer i lunge karcinomer. Anbefalinger for molekylærbiologisk analyse for EGFR mutationer i lunge karcinomer. Anbefalingerne er baseret på guidelines foreslået af European Society of Pathology (ESP) og er udarbejdet som samarbejde

Læs mere

Anbefalinger for molekylærpatologiske analyser af CNS tumorer

Anbefalinger for molekylærpatologiske analyser af CNS tumorer Anbefalinger for molekylærpatologiske analyser af CNS tumorer Anbefalingerne er udarbejdet af Udvalg for Molekylær Patologi (UMP) under Dansk Patologiselskab (DPAS) samt medlemmer af Dansk Molekylær Patologi

Læs mere

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Markører og metoder - eksempler fra 3 store sygdomme Mamma HER2 Vævsanalyser

Læs mere

DNA methylering i GNAS1-genet

DNA methylering i GNAS1-genet DNA methylering i GNAS1-genet Mia Rauff Projekt forskerspirer 2017 Sundhedsvidenskab 1 Indhold Indledning... 3 Afgrænsning og problemformulering... 3 Metodevalg og teori... 4 DNA-methylering... 4 Metodevalg...

Læs mere

Molekylær screening for arvelig tyktarmskræft i Danmark

Molekylær screening for arvelig tyktarmskræft i Danmark Projektbeskrivelse Molekylær screening for arvelig tyktarmskræft i Danmark 3. januar 2011 Dansk Colorektal Cancer Gruppe DCCG HNPCC-registret Projektkoordinator Lars Henrik Jensen På vegne af Videnskabeligt

Læs mere

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalingerne er udarbejdet i arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

HNPCC Hereditær NonPolypøs Colorectal Cancer

HNPCC Hereditær NonPolypøs Colorectal Cancer HNPCC Hereditær NonPolypøs Colorectal Cancer DSAK den 24/11-2017 Lars Joachim Lindberg, afdelingslæge, kirurg, ph.d.-stud 1 HNPCC betyder Arvelig øget risiko for tarmkræft Hereditær NonPolypøs Colorectal

Læs mere

Validering af molekylærbiologiske analyser. Marianne Antonius Jakobsen Afsnitsleder for molekylærbiologisk lab. Klinisk Immunologisk afdeling, OUH.

Validering af molekylærbiologiske analyser. Marianne Antonius Jakobsen Afsnitsleder for molekylærbiologisk lab. Klinisk Immunologisk afdeling, OUH. Validering af molekylærbiologiske analyser Marianne Antonius Jakobsen Afsnitsleder for molekylærbiologisk lab. Klinisk Immunologisk afdeling, OUH. Hvordan laver man en god validering? Standarden: Mere

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Complete Solutions for Epigenetics

Complete Solutions for Epigenetics Complete Solutions for Epigenetics DNA Methylation Chromatin & Transcription 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 17 18 18 Gene Expression & Silencing 19 19 DNA Damage & Repair Phosphorylation

Læs mere

Gældende fra: April 2014 (Hold SB512) Version: Endelig Side 1 af 5

Gældende fra: April 2014 (Hold SB512) Version: Endelig Side 1 af 5 Molekylærbiologiske analyser og teknikker har viden om teorien og principperne bag udvalgte molekylærbiologiske analyser og teknikker Analyser og analyseprincipper på biomolekylært, celle- og vævs- samt

Læs mere

Livstidsrisiko for udvikling af HNPCC-relaterede cancere hos risikopersoner

Livstidsrisiko for udvikling af HNPCC-relaterede cancere hos risikopersoner 10 ARVELIG TARMKRÆFT Ætiologien ved tarmkræft er heterogen og muligvis har arvelige faktorer en medvirkende betydning for udviklingen af kolorektalcancer (KRC) i op mod 35 % af alle tilfældene (Lichtenstein

Læs mere

Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi

Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi 1 Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi En populationsbaseret undersøgelse Ph.D. projektbeskrivelse Cand.med. Sanne Kjær-Frifeldt

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

HPV test som den primære screeningsmetode for livmoderhalskræft til kvinder i alderen år - HPV Screen Denmark

HPV test som den primære screeningsmetode for livmoderhalskræft til kvinder i alderen år - HPV Screen Denmark HPV test som den primære screeningsmetode for livmoderhalskræft til kvinder i alderen 30-59 år - HPV Screen Denmark Erfaringer fra det første danske implementerings-studie Marianne Waldstrøm 1,2, Louise

Læs mere

Vejledning til læger og sundhedspersonale om kromosom mikroarray analyse

Vejledning til læger og sundhedspersonale om kromosom mikroarray analyse Side 1 af 5 Procedure/vejledning Vejledning til læger og sundhedspersonale om kromosom mikroarray analyse Udarbejdet af Lægerne, Kennedy Centret 1 Hvad er kromosom mikroarray analyse? Kromosom mikroarray

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

CYP7A1 (0,1 nm) CYP7A1 (0nM) UBIC (0,1 nm)

CYP7A1 (0,1 nm) CYP7A1 (0nM) UBIC (0,1 nm) Opgave 1 Leveren spiller en central rolle i lipid metabolismen og i opretholdelse af lipid homeostasen i hele kroppen. Lipidmetabolismen er fejlreguleret hos blandt andet svært overvægtige personer samt

Læs mere

Forslag til national guideline for genetisk udredning af patienter med ovariecancer.

Forslag til national guideline for genetisk udredning af patienter med ovariecancer. Forslag til national guideline for genetisk udredning af patienter med ovariecancer. Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe bestående af: Dansk Selskab for Medicinsk Genetik: Overlæge Charlotte Lautrup,

Læs mere

Spm. A: Hvad viser data i Figur 1?

Spm. A: Hvad viser data i Figur 1? Opgave 1 Leptin er et plasma proteinhormon der primært produceres af og secerneres fra fedtceller (adipocytter). Leptin, der er kodet af ob (obecity) genet, er 16 kda stort. Leptins fysiologiske funktion

Læs mere

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL)

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Cytologisk årsmøde 2-3 marts 2012, Odense Marianne Waldstrøm Specialechef, ledende

Læs mere

Svarafgivelse af komplicerede genetiske analyser

Svarafgivelse af komplicerede genetiske analyser SOP_24 Svarafgivelse af komplicerede genetiske analyser Initialer Navn Dato Udarbejdet af: TvOH Thomas v. O. Hansen 29. august 2013 Sidst revideret af: BB Birgitte Bertelsen 22. marts 2017 Gennemlæst af:

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Fælles svartider. Dansk Patologiselskab Revideret 2013

Fælles svartider. Dansk Patologiselskab Revideret 2013 Fælles svartider Dansk Patologiselskab Revideret 2013 Biopsimateriale som indgår i planlagte patientforløb 3 hele arbejdsdage DAG 0 Modtages Inden kl. 13.30 Fikseres (mindst 12 timer) Anbringes i kapsel

Læs mere

BRCA mutationer og brystkræft

BRCA mutationer og brystkræft BRCA mutationer og brystkræft Anne-Marie Gerdes (formand) 1 Kapitel 19: Opdateringer Henvisningskriterier Klinisk opfølgning i andre kapitler Webgenetik forbedrede data vedr. BRCA-analyser 2 At genetisk

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Arvelig tarmkræft Forfattere: IB Gælder fra: -- Gælder til:

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Arvelig tarmkræft Forfattere: IB Gælder fra: -- Gælder til: DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG EHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Forfattere: I Gælder fra: -- Gælder til: Rekommandationer HNPCC: Detaljeret familieanamnese og IHC-analyse for defekt MMRsystem

Læs mere

Studieplan Molekylærbiologi Semester 3

Studieplan Molekylærbiologi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Molekylærbiologi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Genetisk disposition til gynækologisk cancer. Anne-Marie Gerdes Klinisk Genetisk Klinik

Genetisk disposition til gynækologisk cancer. Anne-Marie Gerdes Klinisk Genetisk Klinik Genetisk disposition til gynækologisk cancer Anne-Marie Gerdes Klinisk Genetisk Klinik Arvelig cancer Modelsystem for cancerudvikling Identifikation af høj-risiko grupper Arvelige cancersyndromer Autosomal

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Dagens program 9:00 10:00 Introduktion

Læs mere

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering 2018 DSMG Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Arbejdsgruppens medlemmer: Allan Højland, reservelæge, Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg

Læs mere

Epigenetik Arv er andet end gener

Epigenetik Arv er andet end gener Epigenetik Arv er andet end gener Indhold Indledning Afsnit1: Epigenetik og DNA Afsnit 2: DNA, nukleosomer og kromatin Afsnit 3: Epigenetik og celledifferentiering Afsnit 4: Genetisk ens individer kan

Læs mere

Methyleringsprocesser i forbindelse med triagering af HPV forandringer

Methyleringsprocesser i forbindelse med triagering af HPV forandringer Methyleringsprocesser i forbindelse med triagering af HPV forandringer Molekylærbiolog, ph.d. Dorthe Ørnskov Klinisk patologi, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt Agenda o o o o o Screening og Triage o Indførelse

Læs mere

Modification of Molecular Biology. for Colorectal Cancer Management

Modification of Molecular Biology. for Colorectal Cancer Management Modification of Molecular Biology for Colorectal Cancer Management.. - Genetic Progression Model of Colorectal Cancer Molecular Events that Characterize the Transition to Adenocarcinoma 20-40 years Molecular

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Biomarkører ved neurologiske sygdomme. Thomas Christensen

Biomarkører ved neurologiske sygdomme. Thomas Christensen Biomarkører ved neurologiske sygdomme Thomas Christensen Biomarkører ved neurologiske sygdomme Identificere diagnostiske og prognostiske biomarkører for neurologiske sygdomme Biobank oprettet Samarbejde

Læs mere

Polyposepatienter bør tilbydes profylaktisk kolektomi i 15-20 års alderen Polyposepatienter bør tilbydes regelmæssig profylaktisk gastroduodenoskopi

Polyposepatienter bør tilbydes profylaktisk kolektomi i 15-20 års alderen Polyposepatienter bør tilbydes regelmæssig profylaktisk gastroduodenoskopi DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG EHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Forfattere: I Gælder fra: 25. februar 2016 Gælder til: Rekommandationer HNPCC Detaljeret familieanamnese og IHC-analyse

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

-og hvordan beregner vi risikoen? Teorier for kræftudviklingsprocesser og risikovurderingsmodeller

-og hvordan beregner vi risikoen? Teorier for kræftudviklingsprocesser og risikovurderingsmodeller Hvordan forudsiger vi, om noget er kræftfremkaldende, -og hvordan beregner vi risikoen? Teorier for kræftudviklingsprocesser og risikovurderingsmodeller Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand. brom.

Læs mere

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US?

Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Årsmøde i Dansk Cytologiforening 2013 Does HPV DNA triage benefit the management of women 30 with ASC-US? Dorthe Ejersbo & Doris Schledermann Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Læs mere

dobbelt strenget DNA hvor de enkelte nukleotider er komplementære. Tm: Smeltetemperaturen for en given DNA sekvensmængde hvoraf 50% er denatureret.

dobbelt strenget DNA hvor de enkelte nukleotider er komplementære. Tm: Smeltetemperaturen for en given DNA sekvensmængde hvoraf 50% er denatureret. Titel: Sporadiske DNA mutationer og sensitiviteten af målemetoder. Undertitel: Screening af DNA for sporadiske mutationer stiller store krav til sensitiviteten af de anvendte målemetoder. I en prøve der

Læs mere

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b.

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b. Opgave 1 Listeria Bakterien Listeria monocytogenes kan være sygdomsfremkaldende for personer, der i forvejen er svækkede. For at identificere Listeria kan man anvende indikative agarplader. Her udnyttes

Læs mere

Tidligere referater Udvalg for Molekylær Patologi - UMP

Tidligere referater Udvalg for Molekylær Patologi - UMP Tidligere referater Udvalg for Molekylær Patologi - UMP Ordinært møde 12. november 2014, 9:15-11:00. Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital Tilstede: Jens Ole Eriksen (JE), Henrik Hager

Læs mere

HTERT ANTISTOF TIL ICC PÅ URINCYTOLOGISKE PRÆPARATER

HTERT ANTISTOF TIL ICC PÅ URINCYTOLOGISKE PRÆPARATER HTERT ANTISTOF TIL ICC PÅ URINCYTOLOGISKE PRÆPARATER Cytologisk Årsmøde 1. marts 2019 Uddannelsesansvarlig bioanalytikerunderviser Marianne Schou Martiny Patologi, Aarhus Universitetshospital URINVEJSCYTOLOGI

Læs mere

Udvikling indenfor nano teknnologi. Ejner Bech Jensen Vice President Molekylær Bioteknologi Novozymes R&D

Udvikling indenfor nano teknnologi. Ejner Bech Jensen Vice President Molekylær Bioteknologi Novozymes R&D Udvikling indenfor nano teknnologi hvad kan det betyde for Bioteknologien Ejner Bech Jensen Vice President Molekylær Bioteknologi Novozymes R&D Introduktion til Nano/ Bio teknologi : 1. Hvad er nano teknologi?

Læs mere

Besvarelse til opgave 1 januar 1999 Spm. A: Spm. B:

Besvarelse til opgave 1 januar 1999 Spm. A: Spm. B: Besvarelse til opgave 1 januar 1999 Spm. A: Vi må lave et genomisk bibliotek i en lambdafag, cosmid, BAC eller YAC plasmid. Til dette vil vi skære det genomiske DNA partielt med Sau3A, så vi får stykker

Læs mere

FAKTAARK OM ÆGGESTOKKRÆFT. Hvad er æggestokkræft?

FAKTAARK OM ÆGGESTOKKRÆFT. Hvad er æggestokkræft? FAKTAARK OM ÆGGESTOKKRÆFT Hvad er æggestokkræft? ENGAGe udgiver en serie af faktaark for at øge opmærksomheden på underlivskræft og for at støtte lokale/nationale netværk i deres arbejde. Æggestokkræft

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Cytologiforening Maj 2011

Høringssvar fra Dansk Cytologiforening Maj 2011 Dansk Cytologiforening v. formand Dorthe Ejersbo Afdeling for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Høringssvar vedr. screening for livmoderhalskræft 30. maj 2011 Der foreligger overordnet nye veldokumenterede

Læs mere

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapir Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapiret er udarbejdet i 2015 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for medicinsk

Læs mere

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Elsebet Østergaard Overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet Formand, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Genetisk rådgivning og udredning før

Læs mere

Targeteret patientdiagnostik bioanalytikere er en del af det!

Targeteret patientdiagnostik bioanalytikere er en del af det! Targeteret patientdiagnostik bioanalytikere er en del af det! I det danske sundhedsvæsen er det i dag muligt at behandle kræftpatienter meget specifikt grundet udviklingen af nye lægemidler til targeteret

Læs mere

Recessiv (vigende) arvegang

Recessiv (vigende) arvegang 10 Recessiv (vigende) arvegang Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d., Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet af Guy s and St Thomas Hospital, London, Storbritanien;

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

flutamide 7.5mg Control (2) (p<0.005) 2 Kdm5a Sertoli Leydig Kdm5a lysine (K)-specific demethylase 5A 3 18 RT-PCR Kdm5a 3 Western Blotting

flutamide 7.5mg Control (2) (p<0.005) 2 Kdm5a Sertoli Leydig Kdm5a lysine (K)-specific demethylase 5A 3 18 RT-PCR Kdm5a 3 Western Blotting (3) H3K4 3 18 (4) GC-1 Kdm5a 1 RT-PCR (1) S-D 14-20 flutamide 7.5mg 9 UDT Control (2) Kdm5alysine (K)-specific demethylase 5A3 18 Kdm5a RT-PCR Western Blotting 1GC-1 Kdm5a (1) 9 24 (2) 24 Kdm5a 3 9 18

Læs mere

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen 11. Arv og kræft Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen Dette kapitel fortæller, at man kan være arveligt disponeret for at udvikle kræft at nedarvede mutationer kan øge risikoen for brystkræft at

Læs mere

DIAGNOSTISKE TEKNIKKER VED PGD (PGT) - MOLEKYLÆRBIOLOGI FOR LÆGER OG ANDRE

DIAGNOSTISKE TEKNIKKER VED PGD (PGT) - MOLEKYLÆRBIOLOGI FOR LÆGER OG ANDRE DIAGNOSTISKE TEKNIKKER VED PGD (PGT) - MOLEKYLÆRBIOLOGI FOR LÆGER OG ANDRE I N GE SØKILDE P E D E RSEN, K L I N I S K L A B ORATORIEGENETIKER, P H D AFSNIT FOR MOLEKYLÆR DIAGNOSTIK - AAUH PGT ARBEJDSGANG

Læs mere

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik i molekylærbiologisk rutinediagnostik Respirationsvejsvirus som model Mette Høgh, cand. scient, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Mette.hoegh@hvh.regionh.dk Oversigt Introduktion

Læs mere

Coordinator: Dr. Hsien-Ming Lee Coach Professor: Dr. Joseph J.-T. Huang Sit-in Professor: Dr. Su-Chang Lin. Presenter: Bagher Golzarroshan

Coordinator: Dr. Hsien-Ming Lee Coach Professor: Dr. Joseph J.-T. Huang Sit-in Professor: Dr. Su-Chang Lin. Presenter: Bagher Golzarroshan Coordinator: Dr. Hsien-Ming Lee Coach Professor: Dr. Joseph J.-T. Huang Sit-in Professor: Dr. Su-Chang Lin Presenter: Bagher Golzarroshan 1 Outline Introduction Cancer Apoptosis Apoptosis and disease Scope

Læs mere

Patoanatomisk undersøgelse af lokalresektater med adenokarcinom

Patoanatomisk undersøgelse af lokalresektater med adenokarcinom Rekommandationer Patologibeskrivelsen af lokalresektater med adenokarcinom bør være synoptisk Diagnosekodning skal ske i henhold til de Nationale retningslinjer Lokalresektater af kolorektalcancer Lokalresektion

Læs mere

ASTRAZENECA ONCOLOGY EDUCATION. Invitation Nordic - Baltic Masterclass. BRCA tumor testing

ASTRAZENECA ONCOLOGY EDUCATION. Invitation Nordic - Baltic Masterclass. BRCA tumor testing ASTRAZENECA ONCOLOGY EDUCATION Invitation Nordic - Baltic Masterclass BRCA tumor testing February, 28 th 2017 In co-operation with: Estrid Høgdall, Professor, Dr. Sc., Ph.d., Head of Molecular Unit, Herlev

Læs mere

Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing Next Generation Sequencing For 60 år siden blev DNA opdaget. I øjeblikket afprøver vi NGS, og til sommer kører vi BRCA-gener med den nye metode I år er det 60 år siden, at DNA s struktur blev erkendt,

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

FYPA Nyhedsbrev. April 2014

FYPA Nyhedsbrev. April 2014 April 2014 Tak for et godt og spændende årsmøde! Den 13.-15. marts 2014 afholdt Dansk Patologiselskab og Patologiafdelingen, Herlev Hospital, årsmøde på Konventum, LOskolen i Helsingør. Temaet var Multidisciplinært

Læs mere

Ny chip sætter navn på kræften

Ny chip sætter navn på kræften Page 1 of 6 Ny chip sætter navn på kræften 19. juni 2009 kl. 11:12 Danske forskere på vej med en chip, der ud fra en vævsprøve fra en svulst hurtigt kan se hvad slags kræft, patienten har. Det skærer udredningstiden

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data

Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data Introduktion Blærecancer 1700 nye tilfæde årligt Mand:kvinde = 2.78 National multidisciplinær

Læs mere

Mermaid III. Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko

Mermaid III. Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko Mermaid III Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko 1 MERMAID Projektet Ideen til Mermaid projektet opstod i år 2000. Visionen var at sikre

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Faktor V Leiden mutation

Faktor V Leiden mutation Faktor V Leiden mutation Formål: finde ud af om individ har mutation i faktor V Leiden gen (missense: arginin glutamin) Materiale: oprens DNA fra leukocytter Metode: PCR med specifikke primere, oprens,

Læs mere

Doctors Newsletter ISSUE

Doctors Newsletter ISSUE Doctors Newsletter ISSUE 1 2019 National Bowel Cancer Screening Program (NBCSP) 03 HPV infection and anal cancer 04 Dr Jennifer Roberts Molecular pathology of colorectal cancer 06 Dr Kambin Nejad www.dhm.com.au

Læs mere

DNA analyse af mulige odderekskrementer

DNA analyse af mulige odderekskrementer DNA analyse af mulige odderekskrementer indsamlet på Sjælland Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. august 2017 Liselotte Wesley Andersen & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Konsekutive rektoskopier foretaget i forbindelse med præ-operativ kemostråleterapi af rektum tumorer på Vejle Sygehus

Konsekutive rektoskopier foretaget i forbindelse med præ-operativ kemostråleterapi af rektum tumorer på Vejle Sygehus Konsekutive rektoskopier foretaget i forbindelse med præ-operativ kemostråleterapi af rektum tumorer på Vejle Sygehus Protokol til belysning af den prædiktive effekt af fortløbende rektoskopi med biopsitagning

Læs mere

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium Årsrapport 2012 31. marts 2013 Proj.nr. 2000207 SUM/JUSS Mikrobiologisk beredskab Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab sikres opdateret viden om mikrobiologiske analysemetoder. Virksomhederne

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier Kromosomforandringer Information til patienter og familier 2 Kromosomforandringer Den følgende information er en beskrivelse af kromosomforandringer, hvorledes de nedarves og hvornår dette kan medføre

Læs mere

Arvelig brystkræft hvilke gener kender vi og hvad er den kliniske betydning

Arvelig brystkræft hvilke gener kender vi og hvad er den kliniske betydning Arvelig brystkræft hvilke gener kender vi og hvad er den kliniske betydning Anne-Marie Gerdes DBCG s Genetiske udvalg Arvelig mammacancer Tidlig debut Flere afficerede familiemedlemmer Bilateral mammacancer

Læs mere

Afholdt d. 23. maj 2019

Afholdt d. 23. maj 2019 FAGLIGT FORUM CPO-VEJLEDNINGEN ANMELDELSE OG IMPLEMENTERING HVAD ER STATUS? Mette Bar Ilan, Lone Jannok Porsbo og Anne Kjerulf 23. maj 2019 ANMELDELSE/INDBERETNING AF CPO JF. VEJLEDNING Der skelnes mellem

Læs mere

MODERNE METAGENOMANALYSER MIKROBIEL NEDBRYDNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I JORD OG GRUNDVAND

MODERNE METAGENOMANALYSER MIKROBIEL NEDBRYDNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I JORD OG GRUNDVAND AARHUS UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE ENVIRONMENTAL MICROBIAL GENOMICS GROUP MODERNE METAGENOMANALYSER MIKROBIEL NEDBRYDNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I JORD OG GRUNDVAND Aarhus Universitet,

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier

X bundet arvegang. Information til patienter og familier X bundet arvegang Information til patienter og familier 2 X bundet arvegang Følgende er en beskrivelse af, hvad X bundet arvegang betyder og hvorledes X bundne sygdomme nedarves. For at forstå den X bundne

Læs mere

Generalized Probit Model in Design of Dose Finding Experiments. Yuehui Wu Valerii V. Fedorov RSU, GlaxoSmithKline, US

Generalized Probit Model in Design of Dose Finding Experiments. Yuehui Wu Valerii V. Fedorov RSU, GlaxoSmithKline, US Generalized Probit Model in Design of Dose Finding Experiments Yuehui Wu Valerii V. Fedorov RSU, GlaxoSmithKline, US Outline Motivation Generalized probit model Utility function Locally optimal designs

Læs mere

Besvarelse af opgaverne til den Spm.A: efter TGA TCA Spm. B:

Besvarelse af opgaverne til den Spm.A: efter TGA TCA Spm. B: Besvarelse af opgaverne til den 20-9-06 Spm.A: Her vil vi gerne sætte et relativt lille stykke DNA (FLAG) sammen med et relativt stort stykke (PRB1). Det lille stykke er for lille til at vi kan PCR amplificere

Læs mere

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array til klinisk rutine analyse Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Brug af TMA i forskning TMA er hovedsageligt brugt indenfor forskning, typisk til analyse af større

Læs mere

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet Genetiske Aspekter af HCM hos Kat - en introduktion til forskningsprojektet Cand. scient. Mia Nyberg, ph.d. stud. mnje@life.ku.dk IMHS, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Klinisk Biokemisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen dec/jan 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

November 2015 Helle Vendel Petersen Sygeplejerske og seniorforsker HNPCC registret

November 2015 Helle Vendel Petersen Sygeplejerske og seniorforsker HNPCC registret November 2015 Helle Vendel Petersen Sygeplejerske og seniorforsker HNPCC registret Forskning gennem mere end 20 år I 60 erne opmærksomhed på familier med arvelig kræft Siden identifikation af de første

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Afsnit indsættes i Patologiretningslinjekapitlet efter høring i relevante videnskabelige udvalg, retningslinjeudvalg og bestyrelse.

Afsnit indsættes i Patologiretningslinjekapitlet efter høring i relevante videnskabelige udvalg, retningslinjeudvalg og bestyrelse. Afsnit indsættes i Patologiretningslinjekapitlet efter høring i relevante videnskabelige udvalg, retningslinjeudvalg og bestyrelse. Er udarbejdet af tværfaglig DBCG arbejdsgruppe (patologiudvalg/medicinsk

Læs mere

Certificate No.: GMO - Detection of 35S promotor, nptii Gen, NOS/NPTII modification

Certificate No.: GMO - Detection of 35S promotor, nptii Gen, NOS/NPTII modification 1/2 GeneScan Eurofins GeneScan GmbH, Engesserstr. 4, D - 79108 Freiburg Syngenta Flowers Mr. Joost Kos Westeinde 62 P.O Box 2 1600AA Enkhuizen Niederlande Eurofins GeneScan GmbH Engesserstr. 4, D-79108

Læs mere

Nyt fra sekretariatet

Nyt fra sekretariatet Nyhedsbrev, november 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionernes Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Normale celler og prøvens egnethed Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier 12 Odense: Odense Universitetshospital Sdr.Boulevard 29 5000 Odense C Tlf: 65 41 17 25 Kromosomforandringer Vejle: Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 Århus:

Læs mere

Genetiske undersøgelser i graviditeten

Genetiske undersøgelser i graviditeten Til patienter og pårørende Genetiske undersøgelser i graviditeten Vælg billede Vælg farve Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Denne folder henvender sig til dig, der er gravid, og som har fået tilbudt en genetisk

Læs mere