Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer"

Transkript

1 Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer afdækning af nyankomne og øvrige toprogede elever kompetencer til brug i underviningen Afdækning af prog og erfaringer TRIN Afdækning af nyankomne elever prog og erfaringer Vejledning og amtaleark

2 Vejledning Afdækning af nyankomne elever prog og erfaringer Trin Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer 2 TRIN TRIN TRIN3 Afdækning af prog og og erfaringer Afdækning af litteracitet Afdækning af numeralitet Løbende opfølgning Vejledning Formålet med afdækningen af eleven prog og erfaringer på trin er todelt: For det førte kal afdækningen give kolen viden om eleven proglige kompetencer og erfaringer med at gå i kole med henblik på at placere eleven i det rette underviningtilbud. For det andet kal afdækningen bidrage til at kabe et helhedorienteret billede af eleven om afæt for, at de modtagende underviere kan tilrettelægge en undervining, der imødekommer den enkelte elev forudætninger og behov. Viden fra afdækningen af eleven prog og erfaringer retter ig på den måde til åvel ledele og adminitrativt peronale om underviere på kolen. Hvem er målgruppen? Materialet til afdækning af eleven prog og erfaringer på trin anvende til nyankomne elever i grundkolen. 2

3 Vejledning Afdækning af nyankomne elever prog og erfaringer Trin Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer Samtalen ramme hvornår, hvem og hvor lang tid tager det? Afdækningen af eleven prog og erfaringer bør ke hurtigt muligt, når eleven modtage i kommunen. Når amtalen afholde tidligt i eleven forløb, får lærerne på eleven kole hurtigt et afæt for det videre arbejde med at tilrettelægge eleven undervining. Samtalen kan gennemføre af den eller de lærere, om efterfølgende kal modtage eleven i underviningen, eller centralt i kommunen, f.ek. i forbindele med viitationamtalen. Uanet om amtalen afholde på kolen eller i kommunen kal medarbejderen, der afholder amtalen, have kompetencer i dank om andetprog (DSA). Samarbejde med tolken Et godt amarbejde med tolken er afgørende for en god afdækning af eleven prog og erfaringer. Inden afdækningamtalen er det vigtigt, at du taler med tolken om afdækningen formål og forløb og ikrer, at tolken fortår vigtigheden af, at eleven og evt. eleven forældre/værge føler ig trygge i afdækningamtalen. Det kan være en god ide at ende amtalearket til tolken inden amtalen. Det er ogå vigtigt, at du ikrer, at tolken fortår de ord og begreber (f.ek. tærkete prog), der indgår i pørgmålene i afdækningen. Ved amtalen deltager eleven og evt. eleven forældre/ værge, hvi der er tale om en yngre elev. Derudover deltager en tolk, der taler eleven tærkete prog. Samtalen er beregnet til at vare 45 minutter, men varigheden af amtalen kan variere afhængigt af den enkelte elev. Eleven tærkete prog vil ofte, men ikke nødvendigvi, være eleven modermål. I Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer er der foku på eleven tærkete prog, fordi det er dette prog, afdækningen kal gennemføre på for at få et fuldt indblik i eleven baggrund og kompetencer. 3

4 Vejledning Afdækning af nyankomne elever prog og erfaringer Trin Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer Afdækningen indhold Materialet til afdækning af eleven prog og erfaringer betår af et amtaleark, om danner afæt for elve amtalen med eleven. Samtalearket er ogå det dokument, du kriver dine noter i og efterfølgende overleverer til de lærere, om kal modtage eleven i underviningen (i fyik form eller elektronik). Samtalearket betår af fire dele med foku på hver it tema: Del : Eleven prog Del 2: Eleven tidligere kolegang og anden undervining og læring Del 3: Eleven erfaringer og intereer Del 4: Eleven forventninger Hver af de fire dele i amtalearket indlede med en kort bekrivele af formålet med den pågældende del og konkrete intruktioner til, hvordan du gennemfører afdækningen. Det kan både være intruktioner i, hvad du kan ige til eleven, inden du begynder at tille pørgmålene amt gode råd til, hvordan du generelt kan hjælpe eleven under amtalen. Du noterer løbende eleven var på pørgmålene i amtalearket. Del : Eleven prog handler om, hvilke prog eleven har, kender og bruger i forkellige ituationer, herunder om eleven har erfaringer med at gå i kole og med at lære på et andet prog. Viden om eleven prog og erfaringer med at lære prog kan kolen bruge om en reource i underviningen og i eleven læring. Del 2: Eleven tidligere kolegang giver dig et billede af, om og i å fald hvordan eleven tidligere har gået i kole. Det handler bl.a. om at få viden om, hvilke fag eleven har haft og hvilke fag eleven godt kan lide. Eleven får ogå mulighed for at fortælle om de underviningformer, om har præget hende/han tidligere kolegang og om hun/han har fået hjælp til it kolearbejde uden for kolen. Samtaleark Del 4: Eleven forventninger giver dig viden om eleven forventninger til at kulle tarte i kole, bl.a. baeret på det, hun/han ved om den danke kole. Eleven kan fortælle om det, hun/han glæder ig til og evt. er bekymret for, å kolen ved, hvad der kan være behov for at være ektra opmærkom på, ærligt i den førte tid. Del 3: Eleven erfaringer og intereer fokuerer på eleven liv nu og tidligere, både i kolen og uden for kolen. Eleven får mulighed for at fortælle om ine fritidintereer, ociale relationer og om hun/han har haft nogle ærlige anvarområder, f.ek. i familien. Det er ogå i denne del, at du afdækker eleven erfaringer med digitale redkaber åom computer og telefon. 4

5 Vejledning Afdækning af nyankomne elever prog og erfaringer Trin Hele vejen rundt om eleven prog og reourcer Gennemførele af amtalen Før amtalen Orientér dig i dokumenter med viden om eleven fra evt. tidligere afholdte amtaler (viitation, indkrivning m.fl.). Tag kontakt til en tolk og informér grundigt om afdækningen formål og indhold. Send gerne amtalearket til tolken på forhånd. Tag kontakt til eleven og eleven forældre/værge og informér om amtalen (formål, omfang, tid og ted). Spørg ind til ønker om forældre/værge deltagele i amtalen og afklar evt. dette endeligt med parring fra kolen ledele. Print amtalearket ud (med mindre du foretrækker at krive direkte i arket på din tablet/computer). Under amtalen Start med at byde eleven velkommen, præentér dig elv og tolken og fortæl lidt om amtalen, I kal til at have. Sig f.ek. til eleven: Jeg/din nye kole vil gerne lære dig at kende og vil derfor gerne vide noget om, hvilke prog du taler og om du har gået i kole før. På den måde kan vi/kolen bedre hjælpe dig, når du f.ek. kal til at lære nye fag. Fortæl eleven, at hun eller han gerne må tille pørgmål undervej og at det er frivilligt for eleven at vare på de pørgmål, du tiller. Fortæl, at du bruger de papirer, du idder med/din tablet/din computer, til at huke, hvad du kal pørge om og til at krive ned på, hvad eleven iger. Hvi du oplever, at eleven føler ig preet eller utilpa, bør du holde en paue i amtalen og evt. genoptage den på et enere tidpunkt. Du kan tille alle elever alle pørgmål i amtalearket, med mindre der er tale om en elev, der ikke tidligere har gået i kole eller modtaget andre former for undervining. Die elever kal ikke vare på alle pørgmål under del 2. Du bør deuden løbende vurdere, hvilke pørgmål der er relevante at tille den enkelte elev og hvilke pørgmål du evt. allerede kender varet på og om derfor ikke kal tille. Samtalearket betår af fire kemaer et til hver af de fire dele. Skemaerne har to kolonner: - I den ene kolonne finder du pørgmål til eleven. Spørgmålene markeret med fed krift er hovedpørgmål, om du kal tille ført. Du kan bruge de upplerende pørgmål til at pørge nærmere ind til det, I taler om, og til at hjælpe eleven med at komme i gang med at fortælle. - I den anden kolonne noterer du løbende eleven var på dine pørgmål. Til nogle pørgmål er der afkrydningfelter, men huk ogå at bekrive med dine egne ord, hvad eleven fortæller, og evt. hvordan eleven reagerer på pørgmålene, du tiller. Hvi eleven har vært ved at komme i gang med at fortælle om ig elv og vare på pørgmålene, kan du med fordel komme med ekempler, f.ek. med udgangpunkt i dig elv og hvordan du bruger prog i din hverdag. Du kan ogå bruge et redkab åom Min progverden (i materialet trin 3), hvi eleven har brug for noget konkret og viuelt at tage afæt i. Den gode aflutning på amtalen og det videre forløb efter amtalen For at kabe en poitiv aflutning på amtalen og undertøtte, at eleven går derfra med en god fornemmele, er det vigtigt, at du giver eleven poitiv feedback på deltagelen i amtalen. Nedert i amtalearket finder du forlag til, hvad du aflutningvi kan ige til eleven, hvordan du kan pørge ind til, om eleven har pørgmål, og hvordan du kan inddrage eleven i, hvad du tager med videre fra amtalen (elevvalidering). Det udfyldte amtaleark kal du og/eller andre af eleven kommende underviere bruge, når eleven modtage og eleven undervining tilrettelægge. 5

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog:

Samtaleark. Del 1: Elevens sprog. Spørgsmål til eleven. Noter og observationer under samtalen. Angiv elevens stærkeste sprog: Samtaleark Del 1: Eleven prog Formål: At give kolen viden om, hvilke prog eleven har brugt og bruger med henblik på at anvende eleven prog om en reource i videre læringammenhænge. Gode råd til dig, der

Læs mere

litteracitet hos nyankomne elever

litteracitet hos nyankomne elever Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Afdækning af litteracitet TRIN 2 Afdækning af litteracitet hos

Læs mere

numeralitet Afdækning af hos nyankomne elever TRIN

numeralitet Afdækning af hos nyankomne elever TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Afdækning af numeralitet TRIN 2 Afdækning af numeralitet hos nyankomne

Læs mere

Må vi lege doktor? En folder til forældre om seksuel udvikling blandt børn i alderen 0-6 år

Må vi lege doktor? En folder til forældre om seksuel udvikling blandt børn i alderen 0-6 år Må vi lege doktor? En folder til forældre om ekuel udvikling blandt børn i alderen 0-6 år t e t i l a u k e n r Små bø Som forældre kan du flere gange i løbet af barnet opvækt opleve at blive mødt med

Læs mere

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt

Antal Antal STU- Erhverv STU Ungdom I alt Ungdomuddannelerne (STU) årrapport 2013 STU på CSU-Slagele Unge under 25 år, der af fyike eller pykike grunde ikke, elv med pecialpædagogik tøtte, vil kunne gennemføre en ungdomuddannele på normale vilkår,

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG LANGGADEHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG LANGGADEHUS Sundhed- og Omorgforvaltningen Brugerunderøgele : Plejebolig 1 Brugerunderøgele Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Hvilke faggrupper består PPR af?

Hvilke faggrupper består PPR af? Hverdagbilleder Hvilke faggrupper betår PPR af? Talelærere Sundhedplejerker Pykologer Ergoterapeut Udvidet AKT team Specialkonulenter Socialrådgivere Hvad er opgaven for PPR? Fælle kabet Gøre det pædagogike

Læs mere

Spor 1. numeralitet. Afdækning af. hos nyankomne elever. Elever yngre end 9 år TRIN

Spor 1. numeralitet. Afdækning af. hos nyankomne elever. Elever yngre end 9 år TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Afdækning af numeralitet TRIN 2 Afdækning af numeralitet hos nyankomne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundhed- og Omorgforvaltningen - Brugerunderøgele 2014: Plejebolig 1 Brugerunderøgele 2014 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College

Undervisningsmiljøvurdering Style og Wellness College Underviningmiljøvurdering 2014 Underøgelen er gennemført via pørgekemaunderøgele Wellne Efterår 2014 10 9 8 7 6 79,2 73,4 88,6 Overordnede reultater 73,2 73,8 74,1 67,7 64,4 57,7 85,5 80,4 96,8 5 4 3 2

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ORGANISATORISK LÆRING VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 MED ÆNDRING 2014, 2015, 2016, 2017 OG 2018

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ORGANISATORISK LÆRING VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 MED ÆNDRING 2014, 2015, 2016, 2017 OG 2018 STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ORGANISATORISK LÆRING VED AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 MED ÆNDRING 2014, 2015, 2016, 2017 OG 2018 BACHELOR (BA) AALBORG Studieordning for Bacheloruddannelen

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

I dag. Binomialfordelingen Sandsynlighedsregning og statistik. Eksempel: cornflakessmagning. Binomialfordelingen

I dag. Binomialfordelingen Sandsynlighedsregning og statistik. Eksempel: cornflakessmagning. Binomialfordelingen I dag Binomialfordelingen Sandynlighedregning og tatitik Helle Sørenen Binomialfordelingen! Sandynlighedregning: definition og andynlighedfunktion Sandynlighedregning v. tatitik Statitik: tatitik model

Læs mere

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning

Bedre førstehjælpsberedskab gennem mere lovgivning N r. 1 0 5 U d g i v e a f D a n k F o l k e h j æ l p en lp g nin ehjæ v i å: t g p v lp lo ør f æ j ik teh k en y n t r e o p fø jobb ituti t en før Tema: om n teh e i ko l jælp n r ø b Bedre førtehjælpberedkab

Læs mere

13. SEPTEMBER 2019, KL

13. SEPTEMBER 2019, KL 13. SEPTEMBER 2019, KL. 13.0015.00 På Campudag XL møder eleverne virkomheder og uddanneler, der tilammen repræenterer mere end 100 forkellige karrieremuligheder. Eleverne møder rollemodeller, tifter bekendtkab

Læs mere

ARBEJDSMILJØ. 4 infoa maj 2017 nr. 2

ARBEJDSMILJØ. 4 infoa maj 2017 nr. 2 ARBEJDSMILJØ INSPIRATION TIL ANDRE. Suan Vanglund, Suanne Ødted Hanen og Tina Baker fra botilbuddet E-huet på Nørrebro mener, at alle boteder kan få bugt med et dårligt arbejdmiljø med den rette ledele

Læs mere

Referat. Sundhed- og Omsorgsudvalget. Mødedato: 25. september Mødetidspunkt: 18:15. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende:

Referat. Sundhed- og Omsorgsudvalget. Mødedato: 25. september Mødetidspunkt: 18:15. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Referat Mødetidpunkt: 18:1 Mødeted: Udvalgværele 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: Sidetal: Indholdfortegnele Sidetal: 4 94. Tilyn med madervice amt indkøb- og vakeriordningerne Åbent - 7.1.1-K9-1-17

Læs mere

Praktikperiode på andet intensivafsnit

Praktikperiode på andet intensivafsnit Studieplan for Kuriter på ITA 0531/0633 Praktikophold på 6-12 uger Godkendt November 2003 Uddannele- & udviklinganvarlig ygeplejerke Dori Chritenen Revideret 2014 Inteniv 0531/0633 Praktikperiode på andet

Læs mere

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast

Fag: Fysik - Matematik - IT Elever: Andreas Bergström, Mads Paludan, Jakob Poulsgærd & Mathias Elmhauge Petersen. Det skrå kast Det krå kat Data Forøg 1: = 38 V 0 = 4, 94 K vidde = 2, 058 H = 0, 406 t = 0, 53 Forøg 2 (60 ): = 60 V 0 = 4, 48 K vidde = 1, 724 H = 0, 788 t = 0, 77 Fyik del Udførel af forøg Kat på 38 : Forøgoptilling:

Læs mere

Bilag 16 Licensbetingelser mv.

Bilag 16 Licensbetingelser mv. Bilag 16 Licenbetingeler mv. Vejledning: Som led i Leverancen kal Leverandøren løbende bitå Kunden med licentyring. I nærværende bilag kal Leverandøren løbende indætte licenerne til det Programmel med

Læs mere

Selkirk Rex i Danmark

Selkirk Rex i Danmark Selkirk Rex i Danmark Af Florence McLean Der er mange ider på internettet, hvor man kan finde oplyninger om Selkirk Rex, derfor er dette blevet til en mere peronlig bekrivele af egne opleveler omkring

Læs mere

midt nyt Missionen lykkedes i det store og hele

midt nyt Missionen lykkedes i det store og hele midt nyt Nr. 1 17. januar 2007 Kaer kom ind, borde ud og kilte i jorden mellem jul og nytår. Der er tadig en mae praktike opgaver, der venter på at blive løt, men generelt forløb flytningen tilfredtillende..

Læs mere

6.7 Capital Asset Pricing Modellen

6.7 Capital Asset Pricing Modellen 0 Lineær regreion 67 Capital Aet Pricing Modellen I dette afnit vil vi gennemgå et ekempel hvor den intereante hypotee er om regreionlinien kærer y-aken i nul Ekempel 62 Capital Aet Pricing Model) I finanielle

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg Ny byudviklingplan for SKALBORG Debatoplæg Foku på Skalborg 2015 Foku på Skalborg Baggrund Byudviklingplanen for Skalborg kal kabe en fælle viion og rammen for en helhedorienteret udvikling af Skalborg

Læs mere

EN GOD MODTAGELSE AF DIREKTE INTEGRE- REDE ELEVER?

EN GOD MODTAGELSE AF DIREKTE INTEGRE- REDE ELEVER? EN GOD MODTAGELSE AF DIREKTE INTEGRE- REDE ELEVER? M Skolen er forberedt Skolen har en procedure for, hvad ledelsen og underviserne skal gøre, når en nyankommen elev starter Skolen får viden om eleven

Læs mere

Løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers fagsproglige udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier

Løbende opfølgning på nyankomne og øvrige tosprogede elevers fagsproglige udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN Løbende opfølgning på nyankomne og øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 udgave

Indholdsfortegnelse - 1 udgave Indholdfortegnele - 1 udgave S. 01/1 udg. Stamdata Navn: Adree: hl-repro a/ Reprovej 2-4, 8722 Hedented, Bagværd Torv 12, 3 al, 2880 Bagværd Telefon: 7589 1911-7674 1981 e-mail: Web-ted: hl@hl-repro.dk

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN

KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN KILDEPARKEN 2020 FORELØBIG HELHEDSPLAN 2 INDHOLD FORORD KILDEPARKEN 2020 S. 3 Aalborg Øt nu og fremover S. 5 Helhedplanen S. 7 Tranformation af de centrale plader S.11 Boligtranformationer S.13 Nye bygninger

Læs mere

Er der tvivl, om hvorvidt den sne, der retningslinier for tiltag mod alvorlige

Er der tvivl, om hvorvidt den sne, der retningslinier for tiltag mod alvorlige Hvordan rydder jeg mit tag for ne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af ne på tage kal tage Er der tvivl, om hvorvidt den ne,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerunderøgele 2013 Plejebolig Brugerunderøgelen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analye, Sundhed- og Omorgforvaltningen, København Kommune. Layout: KK deign Foridefoto: Henrik Friberg

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 156

GBFbladet Medlemsorientering nr. 156 GBFbladet Medlemorientering nr. 156 40. Årgang. Nr. 4 November 2015 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børn Forældreforening www.gbf.dk Indholdfortegnele Formanden ord...eller rettere November 2015 Dette nummer

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG

KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 1 2 KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG KILDEPARKEN 2020 EN DEL AF DET NYE AALBORG 3 Det øtlige Aalborg Et markant væktområde i landet 3. tørte kommune

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Spor 2. numeralitet. Afdækning af. hos nyankomne elever. Elever på 9 år eller ældre TRIN

Spor 2. numeralitet. Afdækning af. hos nyankomne elever. Elever på 9 år eller ældre TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Afdækning af numeralitet TRIN 2 Afdækning af numeralitet hos nyankomne

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius

ARBEJDSPORTFOLIO. 1. hovedforløb. mia phillippa fabricius ARBEJDSPORTFOLIO 1. hovedforløb mia phillippa fabriciu Out of Office ikoner, november 2014 Idékiter Det færdige reultat af ikonerne Out of Office ikoner, november 2014 I mit praktikophold ho MediaXpre

Læs mere

Julen i 1950 ernes Gentofte

Julen i 1950 ernes Gentofte Juleaften ho familien Carlen på Broholm Allé i 1954. (Foto: Lokalhitorik Arkiv i Gentofte) Gentofte dengang og nu Julen i 1950 erne Gentofte Når julen tod for døren, var der travlhed i gentoftefamilierne,

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

En ny mellemfristet holdbarhedsindikator

En ny mellemfristet holdbarhedsindikator En ny mellemfrie holdbarhedindikaor Andrea Øergaard Iveren Danih aional Economic Agen Model, DEAM Peer Sephenen Danih aional Economic Agen Model, DEAM DEAM Arbejdpapir 03: Februar 03 Abrac Arbejdpapire

Læs mere

Program. Konfidensinterval og hypotesetest en enkelt normalfordelt stikprøve. Eksempel: hjerneceller hos marsvin. Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Konfidensinterval og hypotesetest en enkelt normalfordelt stikprøve. Eksempel: hjerneceller hos marsvin. Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Konfideninterval og hypoteetet en enkelt normalfordelt tikprøve Helle Sørenen E-mail: helle@math.ku.dk I dag: Lidt repetition fra i mandag Konfideninterval for µ the baic Tet af nulhypotee om µ

Læs mere

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008

Faldmaskine. Esben Bork Hansen Amanda Larssen Martin Sven Qvistgaard Christensen. 23. november 2008 Faldmakine Eben Bork Hanen Amanda Laren Martin Sven Qvitgaard Chritenen 23. november 2008 Indhold Formål 3 2 Optilling 3 2. Materialer............................... 3 2.2 Optilling...............................

Læs mere

Resumé Digital ledelse, Holger Mouritzen Aalborg Universitet

Resumé Digital ledelse, Holger Mouritzen Aalborg Universitet Reumé Digital ledele, Holger Mouritzen Aalborg Univeritet 08.01.2018 Opgaven Digital ledele er krevet om materopgave på uddannelen Mater i Public Governance i efteråret 2017. Arbejdet underøger igennem

Læs mere

Samtaleark SPOR A og A1

Samtaleark SPOR A og A1 Samtaleark SPOR A og A1 Del 1: Opgaver Begynd f.eks. med at sige til eleven: Du har tidligere fortalt, at du ikke kan læse og skrive så meget endnu, men du har måske set en del skrift og kan en del alligevel.

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse

Hjemmeopgave 1 Makroøkonomi, 1. årsprøve, foråret 2005 Vejledende besvarelse Hjemmeopgave Makroøkonomi,. årprøve, foråret 2005 Vejledende bevarele Opgave. Korrekt. Arbejdtyrken er en beholdning- (tock) variabel, idet man på et givet tidpunkt (fx. jan) kan tælle, hvor mange der

Læs mere

AAB, AKB, fsb & SAB - oplæg til samarbejde med Københavns Kommune UDVIDET HELHEDSPLAN. Tillæg til boligselskabernes HHP.

AAB, AKB, fsb & SAB - oplæg til samarbejde med Københavns Kommune UDVIDET HELHEDSPLAN. Tillæg til boligselskabernes HHP. AAB, AKB, fb & SAB - oplæg til amarbejde med København Kommune UDVIDET HELHEDSPLAN Tillæg til boligelkaberne HHP Oktober 2017 BISPEBJERG ØSTERBRO BRØNSHØJ - HUSUM NØRREBRO VANLØSE INDRE BY FREDERIKSBERG

Læs mere

"GRØNTTORVS-OMRÅDET" Bilag 1. Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan

GRØNTTORVS-OMRÅDET Bilag 1. Startredegørelse Indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan "GRØNTTORVS-OMRÅDET" Bilag 1 Startredegørele Indtilling om redegørele for igangætning af forlag til lokalplan URTEHAVEN KULBANEVEJ SØNDERVANGS ALLÉ URTEHAVEN NØDDEHAVEN ROSENHAVEN ÆBLEHAVEN SØNDERVANGS

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Planstrategi 2019 s s s s s s

Planstrategi 2019 s s s s s s Plantrategi 2019 Hverdag Hvad er en Plantrategi? Plantrategi 2019 er Byrådet trategi for Egedal Kommune udvikling i de kommende år. En plantrategi er et politik dokument, hvor Byrådet fremlægger ine overordnede

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Sønderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Regitrering af udenlandke virkomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg

Ny byudviklingsplan for. SKALBORG Debatoplæg Fokus på Skalborg Ny byudviklingplan for SKALBORG Debatoplæg Foku på Skalborg 2015 Foku på Skalborg Baggrund Byudviklingplanen for Skalborg kal kabe en fælle viion og rammen for en helhedorienteret udvikling af Skalborg

Læs mere

Kursus Introduktion til Statistik. Oversigt, Inferens for gennemsnit (One-sample setup)

Kursus Introduktion til Statistik. Oversigt, Inferens for gennemsnit (One-sample setup) Kuru 02402 Introduktion til Statitik Forelæning 5: Kapitel 7: Inferen for gennemnit (One-ample etup) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statitik og Dataanalye Bygning 324, Rum 220 Danmark Teknike Univeritet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Fødevarepolitik 2017/2018. Prioriteter og dagsordener i det nye folketingsår

Fødevarepolitik 2017/2018. Prioriteter og dagsordener i det nye folketingsår Fødevarepolitik 2017/ Prioriteter og dagordener i det nye folketingår Forord Folketinget er netop åbnet. Et nyt politik år er i gang med VLAK-regeringen i piden. På fødevareområdet fylder de kommende forhandlinger

Læs mere

"GRØNTTORVS- OMRÅDET"

GRØNTTORVS- OMRÅDET "GRØNTTORVS- OMRÅDET" Startredegørele Bilag 1 til indtilling om redegørele for igangætning af forlag til lokalplan Bilag 1 Vigerlev Allé Høffdingvej Retortvej Grønttorvet Luftfoto af lokalplanområdet og

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Estimation og test i normalfordelingen

Estimation og test i normalfordelingen af Birger Stjerholm Made Samfudlitteratur 07 Etimatio og tet i ormalfordelige Dee tekt ideholder et overblik over ogle grudlæggede pricipper for etimatio og tet i ormalfordelige i hyppigt forekommede ituatioer:

Læs mere

LAD OS KOORDINERE FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER

LAD OS KOORDINERE FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER K1 LAD O KOORDINERE FORMÅL MATERIALER OPDELING AF ELEVER At træne elevernes kendskab til koordinatsystemet. At aflæse koordinatsæt og forstå akserne samt selv kreere opgaver. * Et koordinatsystem med bogstaver

Læs mere

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på én elev TRIN

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på én elev TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN 3 Løbende opfølgning i dansk som andetsprog

Læs mere

SPROG- OG LÆSE- KOMPETENCER HOS TOSPROGEDE ELEVER

SPROG- OG LÆSE- KOMPETENCER HOS TOSPROGEDE ELEVER SPROG- OG LÆSE- KOMPETENCER HOS TOSPROGEDE ELEVER Udviklingsredskab til lærere og pædagoger Dette udviklingsredskab henvender sig til lærere og pædagoger der arbejder med at styrke sprog- og læsekompetencer

Læs mere

Natur- og kulturformidlingscentret

Natur- og kulturformidlingscentret Natur- og Kulturformidlingcentret Myrtu 39, 6710 Eberg V myrthue.ebergkommune.dk Ve tu Kokpa tk y tv e n e lv Nor d Natur- og kulturformidlingcentret k e lv øm me p or r et M ar bækh ø ol kt ge k P l a

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken & Grenhusene Juni 2006 56. årgang nr. 2

Nyt fra Bredalsparken & Grenhusene Juni 2006 56. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalparken & Grenhuene Juni 2006 56. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingbetyrelen Redaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Redaktionen forbeholder ig ret til

Læs mere

Bygningsfilm Isoleringsfilm s Sikringsfilm Autofilm

Bygningsfilm Isoleringsfilm s Sikringsfilm Autofilm Trit punktum for Schioldan Side 28-29 TIRSDAG 15. mart 2011 NS 245. årgang Uge 11 Nr. 72 Kr. 20,00 Sej kamp mod brand i køleolie Klichéfyldt, men flot Side 4-5 Side 24-25 Hårdt pre på læger 159 kilo lettere

Læs mere

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog supplerende. Til løbende opfølgning på én elev TRIN

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog supplerende. Til løbende opfølgning på én elev TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN 3 Løbende opfølgning i dansk som andetsprog

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

SKOLESTART Klar, Parat Skolestart!

SKOLESTART Klar, Parat Skolestart! SKOLESTART 2019 Klar, Parat Skolestart! Velkommen til 0. klasse! Kære forældre Kan du huske din første skoledag? Den dag du pakkede din første skoletaske, og gik af sted med dine forældre. Alle de mennesker

Læs mere

Dansk Økonomi, forår 2018

Dansk Økonomi, forår 2018 Dokumentationnotat til Forventede konekvener af ændringer i uddanneletøtten Dank Økonomi, forår 2018 Formandkabet d. 24.05.2018 Brian Krogh Graveren Dokumentationnotat: Forventede konekvener af ændringer

Læs mere

Borgermøder om forslag til Planstrategi

Borgermøder om forslag til Planstrategi Borgermøder om forlag til Plantrategi 2019 Proce, opamling og konkluion 2 Indledning Dialog og formidling Vejen mod Plantrategi 2019 4 5 Borgermøder Lokale Potentialer i de mindre byamfund Plantrategien

Læs mere

1. Lineær kinematik. 1.1 Kinematiske størrelser

1. Lineær kinematik. 1.1 Kinematiske størrelser . Lineær kinematik Kinematik anaye og dermed kinematik udgør en tor og vigtig de af biomekanikken. I en tørre biomekanik anaye vi kinematikken normat være det ted man tarter, da begrebet omhander ammenhængen

Læs mere

Markedskortet 2.0. Carsten Stig Poulsen, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet

Markedskortet 2.0. Carsten Stig Poulsen, Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet Markedkortet 2.0 Carten Stig Poulen, Intitut for Erhvervtudier, Aalborg Univeritet Indledning Det er nu mere end 35 år iden, at Markedkortet blev introduceret af Otto Otteen 1, forhenværende profeor i

Læs mere

DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN

DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN DANSK SNAPS DESTILLERIET BRAUNSTEIN STORE SMAGSOPLEVELSER FRA BRAUNSTEIN FARFARS SNAPSETRADITION Som børn brugte de to brødre hvert år en pæn del af ommerferien på at hjælpe dere farfar med at amle pore

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Tillæg til Kommuneplan Ølstykke. Stationsby. Stenløse- Ølstykke. s s. Veksø. Smørumnedre. Vedtaget 30.

KOMMUNEPLANTILLÆG. Tillæg til Kommuneplan Ølstykke. Stationsby. Stenløse- Ølstykke. s s. Veksø. Smørumnedre. Vedtaget 30. KOMMUNEPLANTILLÆG 1Ganløe - Toppevad - Genbrugplad mv. Tillæg til Kommuneplan 2017 Øltykke Stationby Smørumnedre Stenløe- Øltykke Vekø Vedtaget 30. januar 2019 Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2017

Læs mere

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog supplerende. Til løbende opfølgning på flere elever ad gangen TRIN

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog supplerende. Til løbende opfølgning på flere elever ad gangen TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN 3 Løbende opfølgning i dansk som andetsprog

Læs mere

GLOBAL ØKOLOGI. Tema: Grøn økonomi. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik

GLOBAL ØKOLOGI. Tema: Grøn økonomi. Tidsskriftet der tager pulsen på dansk og international miljøpolitik Tidkriftet der tager pulen på dank og international miljøpolitik GLOBAL ØKOLOGI NR. 4 10. ÅRGANG OKTOBER 2003 Tema: Grøn økonomi Læ ogå: Vandet i grunden er det rent? Sydamerika miljøbevægele på vej Dalai

Læs mere

BYRU R M U OG M O G FOR FO BI RB N I D N E D L E SE S R E R I I

BYRU R M U OG M O G FOR FO BI RB N I D N E D L E SE S R E R I I BILAG 1 BYRUM OG FORBINDELSER I VALBY SYD Analyer og Indater - et værktøj for byudvikling i Valby Syd 2 BYRUM OG FORBINDELSER I VALBY SYD Indledning...5 Problemtilling...6 Valby egenart...8 AKTUELLE UDVIKLINGSPROJEKTER...10

Læs mere

Emner Beskrivelser - behandling af emner Ansvarlig. visitationsskema om eleven. Visitationsskemaet er udfyldt sammen med den nyankomne familie.

Emner Beskrivelser - behandling af emner Ansvarlig. visitationsskema om eleven. Visitationsskemaet er udfyldt sammen med den nyankomne familie. Retningslinjer vedrørende forældresamarbejde af nyankomne elever Kommunikation (især elektronisk/skriftlig) er ikke = relation. Der skal skabes relationer med de nye familier og alle andre familier til

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver

Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Få indsigt i elevernes perspektiver Hvordan oplever dine elever din undervisning? Hvad kendetegner en rigtig god time,

Læs mere

Byplanvejens Skoles PLC skal medvirke til at øge kvaliteten af elevernes skolegang fagligt og socialt

Byplanvejens Skoles PLC skal medvirke til at øge kvaliteten af elevernes skolegang fagligt og socialt Byplanvejens Skoles PLC skal medvirke til at øge kvaliteten af elevernes skolegang fagligt og socialt PLC Forskellighed er det normale Vision for PLC Byplanvejens Skole 2020 RES TRIVSEL Bibliotek DSA Rette

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet

Pendling på cykel i Københavnsområdet Cykelpendlerruter over længere aftande - I København Området København Kommune - creening Pendling på cykel i Københavnområdet - creening af 13 trækninger til og fra København Centrum Via Trafik December

Læs mere

Forslag i høring: Støjvolde langs Tværvej Tillæg til Kommuneplan oktober oktober 2018 KOMMUNEPLANTILLÆG. Ølstykke.

Forslag i høring: Støjvolde langs Tværvej Tillæg til Kommuneplan oktober oktober 2018 KOMMUNEPLANTILLÆG. Ølstykke. 02 KOMMUNEPLANTILLÆG Støjvolde lang Tværvej Tillæg til Kommuneplan 2017-2029 Øltykke Stationby Smørumnedre Stenløe- Øltykke Vekø Forlag i høring: 03 oktober 2018-31 oktober 2018 Tillæg 02 til Kommuneplan

Læs mere

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi

Termodynamik - Statistisk fysik - Termodynamiske relationer - Fri energi - Entropi Fag: Termodynamik - Statitik fyik - Termodynamike relationer - Fri energi - Entropi 1 Indholdfortegnele... 2 Forord... 3 Formelle definitioner... 3 Et ytem... 3 Et lukket ytem... 3 Et ioleret ytem... 3

Læs mere

Indhold. Indledning 4 Skat, mælk, Palæstina og nye Verdensmål 5 Strategiske målsætninger 6 Organisatoriske målsætninger 24

Indhold. Indledning 4 Skat, mælk, Palæstina og nye Verdensmål 5 Strategiske målsætninger 6 Organisatoriske målsætninger 24 Mellemfolkelig Samvirke årberening 2014 .2 Årberening 2014 Årberening 2014.3 Indhold Indledning 4 Ska, mælk, Palæina og nye Verdenmål 5 Sraegike målæninger 6 Organiaorike målæninger 24 Foride: Agne Mulenga,

Læs mere

Pixiudgave af forslag til Kommuneplan 2017

Pixiudgave af forslag til Kommuneplan 2017 LANDSKAB OG FRITID BY OG LIV BOLIG OG FÆLLESSKAB ERHVERV OG VIDEN NATUR OG OPLEVELSE ENERGI, MILJØ OG MEDANSVAR RAMMER OG RUMMELIGHED VAND OG KLIMA Pixiudgave af forlag til Kommuneplan 07 I offentlighøring

Læs mere

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på flere elever ad gangen TRIN

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på flere elever ad gangen TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN 3 Løbende opfølgning i dansk som andetsprog

Læs mere

RETNINGSLINJER Visitation til basis 1 og 2

RETNINGSLINJER Visitation til basis 1 og 2 Skoleafdelingen RETNINGSLINJER Visitation til basis 1 og 2 I retningslinjerne for visitation til basis 1 og 2 kan du læse om roller og ansvar, når en nyankommet elev visiteres til basisundervisning, samt

Læs mere

Referat. Grønt Råds møde efterår 2018

Referat. Grønt Råds møde efterår 2018 Referat Grønt Råd møde efterår 2018 Tid: Tordag, den 25. oktober 2018 kl. 17-20 Sted: Egedal Rådhu, Dronning Dagmar Vej 200, 3650 Øltykke Kontakt: Center for Teknik og Miljø, Michael Øllgaard, Tlf. 72

Læs mere

Tak for støtten i 2017 stopper vi svigt

Tak for støtten i 2017 stopper vi svigt 2018 Årmagain Jeg er ol og aknemmelig over de reulaer, vi ammen har kab i 2018 Tak for al jere øe! Mere end 450 fonde, virkomheder, foreninger, loger og klubber øede Børn Vilkår i 2018. De gør en kæmpe

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Bilag. Interview med Anker Mikkelsen. Briefing

Bilag. Interview med Anker Mikkelsen. Briefing Bilag Interview med Anker Mikkelsen Briefing Er det i orden vi optager interviewet? Det interview, vi skal begynde på om lidt, er en vigtig del af den undersøgelse, vi er i gang med at lave om, hvordan

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

VI HAR MODTAGET: Vi vil gerne tilslutte os Teknisk Forvaltning og Teknisk Udvalgs storslåede og kreative idé med at gøre Axeltorv mere

VI HAR MODTAGET: Vi vil gerne tilslutte os Teknisk Forvaltning og Teknisk Udvalgs storslåede og kreative idé med at gøre Axeltorv mere 12 LOKALAVISEN NORDSJÆLLAND 3./4. JANUAR 2012 DANMARKS MEST FÅR DU NU TIL KR. 0,-* Mere om Axeltorv POPULÆRE HØREAPPARATER - OG HELT UDEN VENTELISTE Bliv høreklar fra året tart. Kom til HØRETESTDAG 19.

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere