Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk"

Transkript

1 Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk

2 Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 15. februar 2017

3 Indhold 1 Indledning Målgruppe Rettigheder på Optagelse.dk Revurdering af elever i 9. og 10. klasse Opmærksomhedslisten Filtrering og sortering af elever på listen Elevernes vurdering Hvem skal gøre noget? Eksport af Opmærksomhedslisten Tilmelding til Statusmail Eleven vurderes uddannelsesparat af UU Eleven vurderes ikke-uddannelsesparat Eleven kommer retur fra revurdering Eleven er vurderet uddannelsesparat Eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat 18 3 Ansøgninger Ansøgninger generelt Oversigt over ansøgninger Afhentning af ansøgninger for UU-centret Styrelsen for It og Læring, 15. februar

4

5 1 Indledning 1.1 Målgruppe Denne vejledning er rettet mod medarbejdere i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Afsnit 2 handler om UU-medarbejderens opgaver på Optagelse.dk i forbindelse med revurdering af elevernes uddannelsesparathedsvurdering. UU-medarbejderen foretager den videre behandling af elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparat til en gymnasial eller erhvervsuddannelse, og hvor forældremyndighedsindehaveren ønsker en revurdering. Afsnit 3 handler om afhentning af ansøgninger. UU har opbevaringspligten i forbindelse med ansøgninger fra kommunens unge. Ligeledes er det UU, der skal afhente og evt. videreformidle ansøgninger om andre aktiviteter. 1.2 Rettigheder på Optagelse.dk For at kunne arbejde som UU-medarbejder skal du være oprettet på Optagelse.dk med tilknytning til et UU-center. De opgaver, der beskrives i afsnit 2, kræver enten rettigheden Vejleder eller Modtager. Opgaverne beskrevet i afsnit 3 kræver rettigheden Modtager. Du kan læse mere om, hvordan du får disse rettigheder i vores vejledning til oprettelse af medarbejder på UU. Styrelsen for It og Læring, 15. februar

6 2 Revurdering af elever i 9. og 10. klasse 2 Revurdering af elever i 9. og 10. klasse Elever i 9. og 10. klasse skal behandles af UU-centret, hvis eleven er vurderet ikkeuddannelsesparat, og forældrene tilkendegiver, at de ønsker en revurdering efter valg af uddannelsesønske. 2.1 Opmærksomhedslisten For elever i 9. og 10. klasse, der er vurderet ikke-uddannelsesparat, og hvor forældrene ønsker revurdering, sendes uddannelsesplanen til UU i elevens hjemkommune. Disse elever kan ses på Opmærksomhedslisten på Optagelse.dk. Efter login fra vælges Opmærksomhedsliste. Husk at UU skal være valgt. Du kan nu se en komplet liste over de elever, som UU-centret skal behandle. 6 Styrelsen for It og Læring, 15. februar 2017

7 2.1 Opmærksomhedslisten Filtrering og sortering af elever på listen For at begrænse listen kan du søge efter et bestemt CPR-nummer eller filtrere på status, afgivende institution, klassetrin eller UU-medarbejder. Der kan kombineres mellem alle felter, så det f.eks. er muligt at fremsøge alle 9. klasses elever fra en bestemt skole med en bestemt status. Når du har valgt kriterierne, skal du trykke på Filtrér. Du kan sortere i de elever, du har fremsøgt, ved at trykke på feltet med kolonnenavnet., Alle kolonner undtagen Vurdering, GYM, EUD og Pdf kan sorteres Elevernes vurdering I første kolonne, Vurdering, kan du se status for uddannelsesparathedsvurderingen for uddannelsesønskerne på den pågældende elev. Rød for uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat Grøn for uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet uddannelsesparat De næste to kolonner angiver parathed for hhv. gymnasie og erhvervsuddannelse. Rød, hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat Grøn, hvis eleven er vurderet uddannelsesparat -, hvis eleven ikke har valgt et uddannelsesønske med den prioritet I nedenstående eksempel er eleven uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse og ikkeuddannelsesparat til en gymnasial uddannelse. Endvidere har eleven tre uddannelsesønsker, hvor eleven er ikke-uddannelsesparat til de to første (gymnasiale uddannelser) og uddannelsesparat til det tredje ønske (dette kunne f.eks. være en erhvervsuddannelse). De to streger sidst i feltet viser, at eleven kun har tre uddannelsesønsker og derfor ikke bruger de sidste to mulige prioriteter. Styrelsen for It og Læring, 15. februar

8 2 Revurdering af elever i 9. og 10. klasse Hvem skal gøre noget? I kolonnen Status, er der et ikon som fortæller, hvad status er på elevens uddannelsesplan, og hvad der skal gøres. Der er følgende statusser: Afventer 1. handling Vejleder skal ind og foretage en uddannelsesparathedsvurdering. Afventer afsendelse til UPV afholder Vejlederen skal ind og sende uddannelsesplanen til revurdering på det uddannelsessted, der skal foretage revurderingen. Afventer UPV afholdelse Institutionen, der skal foretage revurderingen, skal nu foretage revurdering. For de gymnasiale uddannelser skal dette ske inden 15.april, for erhvervsuddannelserne inden 8.juli. Afventer afsendelse til UU center Institutionen har foretaget revurderingen og skal nu sende den tilbage til UU. Afventer godkendelse Uddannelsesplanen er tilbage fra revurdering og klar til færdigbehandling af UU. Det er nemt at se, om eleven afventer en handling fra UU eller, om næste handling skal foretages af en institution. - Et ikon, som forestiller en person, betyder, at uddannelsesplanen afventer handling fra UU - Et ikon, som forestiller en bygning, betyder, at uddannelsesplanen afventer en handling fra det uddannelsessted, der skal foretage revurderingen. Vær opmærksom på, at når der sker ændringer i elevens status, skal Opmærksomhedslisten eventuelt opdateres. Opdateringen sker automatisk, når du har været logget ud. Ellers kan du opdatere listen, ved at trykke på pilene over Pdf kolonnen. 8 Styrelsen for It og Læring, 15. februar 2017

9 2.1 Opmærksomhedslisten Eksport af Opmærksomhedslisten Du har mulighed for at eksportere den liste, du har fremsøgt, til et regneark. Her får du de samme oplysninger som på siden, men udover dette også oplysninger om elevens uddannelsesønsker. (Vær opmærksom på, at der på de gymnasiale ønsker står en hovedkategori. Det er ikke en, eleverne har valgt, da de ikke længere vælger studieretning). Du eksporterer listen ved at trykke på Eksportér, hvorefter du vælger, hvad der skal ske med filen og trykker på Ok Tilmelding til Statusmail Du kan tilmelde dig en status-mail i forbindelse med Opmærksomhedslisten. Du skal trykke på knappen om status. I den popup, der kommer, skal du sætte et flueben og trykke Gem. Der er også her, du melder mailen fra igen ved at fjerne fluebenet. Styrelsen for It og Læring, 15. februar

10 2 Revurdering af elever i 9. og 10. klasse 2.2 Eleven vurderes uddannelsesparat af UU Følg dette afsnit, hvis eleven vurderes uddannelsesparat af UU. Vurderes eleven ikkeuddannelsesparat af UU, skal du følge næste afsnit. Du kommer ind på elevens uddannelsesplan ved at trykke på elevens CPR-nummer. Du kommer i første omgang ind på fanen Parathedsvurdering. På fanen Parathedsvurdering kan du se tidligere vurderinger og eventuelle kommentarer fra vejleder og forældre. Vær opmærksom på, at vejledere kun skal afgive en kommentar, hvis de ændrer en parathedsvurdering. 10 Styrelsen for It og Læring, 15. februar 2017

11 2.2 Eleven vurderes uddannelsesparat af UU Hvis du vurderer, at eleven er uddannelsesparat, markerer du i Parat. Når du angiver en anden vurdering, end den eleven har i forvejen, skal du skrive en kommentar. Husk kommentarer kan læses af elevens skole, forældre og det uddannelsessted eleven har søgt. Kommentarer kan ikke slettes eller redigeres, når de først er tilføjet. Det er også muligt at angive, at eleven har fået bevilget personlig støtte i overgangen til ungdomsuddannelsen. Styrelsen for It og Læring, 15. februar

12 2 Revurdering af elever i 9. og 10. klasse Vurderes eleven uddannelsesparat, skal uddannelsesplanen sendes til elevens 1.prioritet. Gå til fanen Underskrifter og bilag. Tryk på knappen Signér i feltet UU centers signatur. Du vil blive bedt om at underskrive med dit medarbejder-nemid. Når du har underskrevet (signeret), sendes elevens uddannelsesplan til elevens 1. prioritet og forsvinder fra opmærksomhedslisten. 12 Styrelsen for It og Læring, 15. februar 2017

13 2.3 Eleven vurderes ikke-uddannelsesparat 2.3 Eleven vurderes ikke-uddannelsesparat Følg dette afsnit, hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat af UU. Vurderes eleven uddannelsesparat af UU skal du følge foregående afsnit. Du kommer ind på elevens uddannelsesplan ved at trykke på elevens CPR-nummer. Du kommer i første omgang ind på fanen Parathedsvurdering. På fanen Parathedsvurdering kan du se tidligere vurderinger og kommentarer fra vejleder og forældre. Styrelsen for It og Læring, 15. februar

14 2 Revurdering af elever i 9. og 10. klasse Du skal markere i Ikke parat, og du vil blive bedt om at indtaste en kommentar. Kommentaren kan ikke rettes eller slettes efterfølgende, men det er muligt at tilføje yderligere kommentarer. 14 Styrelsen for It og Læring, 15. februar 2017

15 2.3 Eleven vurderes ikke-uddannelsesparat Eleven skal nu sendes til revurdering på elevens 1. prioritet. Tryk på Send til for at sende eleven til revurdering hos den institution, der står under Vurderende institution. Har eleven søgt ind på en uddannelse, der foregår på en underafdeling af et større uddannelsessted, vil institutionen være uddannelsesstedets hovedinstitution. Selve vurderingen kan godt foregå på underafdelingen. Det er muligt at skifte den institution, eleven sendes til revurdering hos, f.eks. hvis eleven går på efterskole et andet sted i landet. Tryk på Skift for at sende eleven til revurdering på en anden institution. Når du har trykket på Skift, har du mulighed for at fremsøge en institution. Når eleven er sendt til revurdering, kommer der et felt med vurderende institutions vurdering, og du får mulighed for at trække uddannelsesplanen tilbage, så eleven fjernes fra denne institutions Opmærksomhedsliste. Det kan f.eks. være, hvis du vil ændre institution, der skal foretage vurderingen, eller hvis eleven fortryder og vil vælge andre prioriteter. Tryk på Træk UPV tilbage. Styrelsen for It og Læring, 15. februar

16 2 Revurdering af elever i 9. og 10. klasse Når du har trykket på Træk UPV tilbage, bliver du spurgt om du er sikker. Hvis du er sikker, skal du trykke på Ja. Husk at orientere institutionen om, at revurderingen er trukket tilbage, da de kan være i gang med at behandle eleven. Når eleven er sendt til revurdering, får eleven status Afventer UPV afholdelse på Opmærksomhedslisten. Vær opmærksom på, at eleven kan have uddannelsesønsker på både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser og være vurderet ikke-uddannelsesparat til begge. I dette tilfælde skal du vurdere eleven på begge områder og eventuelt sende eleven til revurdering på begge områder 16 Styrelsen for It og Læring, 15. februar 2017

17 2.4 Eleven kommer retur fra revurdering 2.4 Eleven kommer retur fra revurdering Når eleven har været til revurdering på et uddannelsessted, kommer afgørelsen tilbage til UU-centret. Dette sker senest den 15. april for de elever, der skal revurderes til en gymnasial uddannelse, og den 8.juli for de elever, der skal revurderes til en erhvervsuddannelse. Eleven kan enten være vurderet uddannelsesparat eller ikkeuddannelsesparat Eleven er vurderet uddannelsesparat I dette afsnit er eleven blev vurderet uddannelsesparat af uddannelsesstedet. I næste afsnit beskrives, hvad der skal ske, hvis de er vurderet ikke-uddannelsesparat. Når eleven er kommet tilbage fra revurdering, ændres status for uddannelsesplanen til Afventer godkendelse. I dette tilfælde er eleven vurderet uddannelsesparat, og boksene under vurdering for den relevante uddannelse er blevet grønne. Klik på elevens CPR-nummer for at komme til fanen Parathedsvurdering. Her kan du se en evt. kommentar fra uddannelsesstedet. Gå til fanen Underskrifter og bilag. Her skal du underskrive (signere) uddannelsesplanen. Tryk på knappen Signér. Du vil blive bedt om at underskrive med dit medarbejder- NemID. Elevens uddannelsesplan er nu sendt til elevens 1. prioritet og vil ikke længere figurere på Opmærksomhedslisten. Styrelsen for It og Læring, 15. februar

18 2 Revurdering af elever i 9. og 10. klasse Eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat I dette afsnit er eleven blev vurderet ikke-uddannelsesparat af uddannelsesstedet. I forrige afsnit beskrives, hvad der skal ske, hvis de er vurderet uddannelsesparat. Hvis eleven kommer tilbage fra revurdering og er vurderet ikke-uddannelsesparat, er der flere scenarier. Scenarie 1: Eleven har et andet uddannelsesønske, hvor eleven er uddannelsesparat eller ikke skal vurderes. (afsnit ). Scenarie 2: Eleven har ikke andre uddannelsesønsker end det, hvor eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat (afsnit ) Scenarie 1: Eleven har et uddannelsesønske, som eleven kan starte på Hvis eleven har et ønske, som eleven umiddelbart kan starte på, skal dette ønske flyttes op som 1. prioritet. Eleven kommer retur, og status er Afventer godkendelse. Da eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat, vil boksene i vurdering fortsat være røde. Klik på elevens CPR-nummer for at komme til fanen Parathedsvurdering. På fanen Parathedsvurdering kan du se i kommentaren fra uddannelsesstedet. Der skal afgives en kommentar, når eleven vurderes ikke-uddannelsesparat af uddannelsesstedet. Du skal nu foretage en ændring i prioriteten af elevens uddannelsesønsker. Eleven kan ikke selv ændre dette, men som UU-vejleder kan du foretage ændringer i prioriteterne for eleven. Du kan kun ændre prioriteterne, hvis eleven er kommet retur med en revurdering, der er ikke-uddannelsesparat. 18 Styrelsen for It og Læring, 15. februar 2017

19 2.4 Eleven kommer retur fra revurdering Gå til fanen Uddannelsesønsker. Du skal nu slette de ønsker, som eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat til. Dette gøres ved at trykke på det ønske, som skal slettes, og derefter trykke på papirkurven. Styrelsen for It og Læring, 15. februar

20 2 Revurdering af elever i 9. og 10. klasse Ændringer i prioritering, det vil sige uanset, om du sletter et uddannelsesønske eller ændrer i prioriteringsrækkefølgen, vil fjerne forældrenes underskrift. Det får du at vide i en popup. Ønsker du at forsætte, så skal du trykke Ja. Når du har trykket Ja, fjernes uddannelsesønsket fra listen. Sletningen gentages indtil uddannelsesønsket, som eleven er parat til, har 1. prioritet. Advarslen om at fjerne forældrenes underskrift kommer kun første gang, du foretager en ændring. Uddannelsesønsker, der fjernes efter det første, fjernes uden advarsel. Hvis ikke du ønsker at slette de uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet ikkeuddannelsesparat, kan du også ændre i prioriteringen, så det uddannelsesønske, som eleven kan starte på, har 1. prioritet. Tryk på pilene for at ændre prioriteringen. Gå til fanen Underskrifter og bilag. Forældrenes underskrift er nu slettet. Der er nu to muligheder. Enten skal forældrene underskrive igen med deres NemID, eller du kan printe uddannelsesplanen ud og sende den til underskrift hos forældrene. Hvis forældrene underskriver på papir, skal du manuelt signere for forældrene på denne side ved at sætte flueben i feltet Signér for forældremyndighedsindehaver. Er vi efter 8. juli vil eleven formentlig ikke kunne logge på med sit UNI Login, men forældrene vil kunne logge på via Forældrelogin. 20 Styrelsen for It og Læring, 15. februar 2017

21 2.4 Eleven kommer retur fra revurdering Når forældrene har underskrevet, skal du underskrive som UU-medarbejder. Dette gøres ved at trykke på Signér, og du bliver bedt om at underskrive med dit medarbejder- NemID. Når du har underskrevet, er uddannelsesplanen sendt til elevens nye 1. prioritet, og eleven fjernes fra Opmærksomhedslisten Scenarie 2: Eleven har ikke et uddannelsesønske, som eleven kan starte på Hvis eleven ikke har et ønske, som eleven umiddelbart kan starte på, skal UUmedarbejderen tilføje et nyt uddannelsesønske, hvor eleven er vurderet uddannelsesparat til, eller hvor eleven ikke behøver en parathedsvurdering. Det er for eksempel 10. klasse eller andre aktiviteter. Når eleven er kommet tilbage fra revurdering, ændres status for uddannelsesplanen til Afventer godkendelse. Da eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat, vil boksene i vurdering fortsat være røde. Klik på elevens CPR-nummer for at komme til fanen Parathedsvurdering. På fanen Parathedsvurdering kan du se i kommentaren fra uddannelsesstedet. Der skal afgives en kommentar når eleven vurderes ikke-uddannelsesparat af uddannelsesstedet. Styrelsen for It og Læring, 15. februar

22 2 Revurdering af elever i 9. og 10. klasse Du skal nu foretage en ændring af uddannelsesønskerne, så elevens uddannelsesplan kan afsendes. Eleven kan ikke selv ændre sine uddannelsesønsker, men som UUmedarbejder kan du foretage ændringen, når eleven kommer retur fra revurdering med status ikke-uddannelsesparat. Gå til fanen Uddannelsesønsker. Her skal du tilføje et nyt uddannelsesønske, som eleven kan vurderes uddannelsesparat til, eller som ikke kræver en vurdering. Tryk på Tilføj prioritet for den første prioritet, der ikke er udfyldt. Er alle prioriteter udfyldt, slettes en af prioriteterne ved at trykke på papirkurven. Fremsøg ved at vælge Uddannelsesområde og Postnummer eller Region. Tryk på pilen for at vælge uddannelsen. 22 Styrelsen for It og Læring, 15. februar 2017

23 2.4 Eleven kommer retur fra revurdering Vælg evt. studieretning, hvis der er flere muligheder. Udfyld felterne og tryk på Tilføj uddannelse. Ændringer i prioritering, det vil sige uanset, om du tilføjer eller sletter et uddannelsesønske eller ændrer i prioriteringsrækkefølgen, vil fjerne forældrenes underskrift. Det får du at vide i en popup. Ønsker du at forsætte så skal du sige Ja. Styrelsen for It og Læring, 15. februar

24 2 Revurdering af elever i 9. og 10. klasse Uddannelsen er nu tilføjet, og du kan se den på prioriteringslisten. Tilføjer du et uddannelsesønske, der kræver en parathedsvurdering, kan du som UUmedarbejder foretage denne på fanen Parathedsvurdering. Det kan ikke forventes, at eleven kan nå en ny revurdering på et uddannelsessted. Du skal nu slette de ønsker, som eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat til. Tryk på den uddannelse du vil slette og tryk på papirkurven for at slette. Gentag for de uddannelser, der skal slettes. 24 Styrelsen for It og Læring, 15. februar 2017

25 2.4 Eleven kommer retur fra revurdering Gå til fanen Underskrifter og bilag. Forældrenes underskrift er nu slettet. Der er nu to muligheder. Enten skal forældrene underskrive igen med deres NemID, eller du kan printe uddannelsesplanen ud og sende den til underskrift hos forældrene. Hvis forældrene underskriver på papir, skal du manuelt signere for forældrene på denne side ved at sætte flueben i feltet Signér for forældremyndighedsindehaver. Er vi efter 8. juli vil eleven formentlig ikke kunne logge på med sit UNI Login, men forældrene vil kunne logge på via Forældrelogin. Når forældrene har underskrevet, skal du underskrive som UU-medarbejder. Dette gøres ved at trykke på Signér, og du bliver bedt om at underskrive med dit medarbejder- NemID. Når du har underskrevet, er uddannelsesplanen sendt til elevens nye 1. prioritet, og eleven fjernes fra Opmærksomhedslisten. Styrelsen for It og Læring, 15. februar

26 3 Ansøgninger 3 Ansøgninger Hvis UU-medarbejderen har rettigheden Modtager på Optagelse.dk, kan vedkommende afhente ansøgningerne. I resten af afsnittet kalder vi UU-medarbejder med rettigheden Modtager for UU-modtager. 3.1 Ansøgninger generelt Som UU-modtager kan du se alle ansøgninger afsendt fra ansøgere, der bor i dit UUcenters kommuner. Du kan se ansøgninger, der er udarbejdet med UNI Login og NemID. Du kan ikke se de ansøgninger, der er udarbejdet uden login. Du kan se de ansøgninger, der er sendt til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, 10. klasser og UU. Ansøgningerne til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og 10. klasser kan de respektive uddannelsessteder også se. Det er uddannelsesstedernes ansvar at afhente ansøgningerne og sende dem videre, hvis eleven ikke optages på uddannelsesønsket. Ansøgningerne skal på papir sendes videre til næste prioritet eller retur til UU, hvis der ikke er flere prioriteter på ansøgningen. For de elever, der har tilkendegivet andre aktiviteter, har UU ansvaret for at afhente og behandle ansøgningerne. Som UU er I forpligtet til at afhente og opbevare alle ansøgninger, der er sendt af ansøger der bor i de kommuner, som hører til UU-centret. 26 Styrelsen for It og Læring, 15. februar 2017

27 3.2 Oversigt over ansøgninger 3.2 Oversigt over ansøgninger Login fra Tjek at institutionen, der er valgt, er UU-centret. Vælg det år, du vil se ansøgninger for. Antallet af uafhentede ansøgninger er i alt for både erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, 10. klasser og andre aktiviteter. Du kan nu se alle ansøgninger sendt af ansøgere i de kommuner, der er tilknyttet UUcentret. Du kan vælge ansøgninger for de forskellige typer af uddannelser på fanebladene. Ansøgningerne bliver ikke gemt på Optagelse.dk. Ansøgningerne slettes som udgangspunkt to måneder efter studiestart, og det er derfor nødvendigt at eksportere eller printe ansøgningerne for at opbevare dem. Som UU er I forpligtet til at afhente og opbevare alle ansøgninger, der er sendt af ansøger, der bor i de kommuner, som hører til UU-centret. Når I henter ansøgninger til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller en 10.klasse ændrer du ikke status på ansøgningen. Se mere om afhentning af ansøgninger i Vejledningen til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Styrelsen for It og Læring, 15. februar

28 3 Ansøgninger 3.3 Afhentning af ansøgninger for UU-centret De ansøgninger, som UU-centret skal afhente og håndtere, ligger på fanebladet UUcenter. Du kan nu se de ansøgninger, som UU-centret skal håndtere. Det kan være, de skal sendes videre til f.eks. produktionsskoler eller højskoler. Ansøgningerne skal hentes på samme måde som til 10.klasse eller en ungdomsuddannelse. Det kan du læse mere om i Vejledningen til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. 28 Styrelsen for It og Læring, 15. februar 2017

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning 18. marts 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK?... 4 1.3 VIGTIGE

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse.

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Version: 3.0 Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning... 5 2 Adgang til

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C,

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 20.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 0.9 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.01 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen 15. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR FORÆLDRE... 5 2.1

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk NFE - Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre: Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret har du deltaget

Læs mere

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk

Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Tilmelding til Ungdomsuddannelserne og 10. klasse i Optagelse.dk Skoleåret 2018/19 En introduktion og vejledning for elever og forældre Hvad skal du som elev I løbet af skoleåret skal du arbejde med de

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2017 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Version: 2.0 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på UU-centret 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Statistik for Ungdommens Uddannelsesvejledning

Statistik for Ungdommens Uddannelsesvejledning Statistik for Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.0 Statistik Denne vejledning er beregnet til medarbejdere på Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU). Generelt gælder det at statistikkerne kun opdateres engang

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1.

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1. Søg ungdomsuddannelse Som elev i 9. eller 10. klasse Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse (for 9. klasses elever) og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 12.12.2016 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af UUmedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af UUmedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af UUmedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af UU-medarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler

Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler 1.0 Statistik Denne vejledning er beregnet til medarbejdere på folkeskoler, friskoler og privatskoler. Generelt gælder det at statistikkerne

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2018 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Du skal nu vælge, hvor du gerne vil hen efter sommerferien. Uanset hvor du søger hen, skal du søge via Optagelse.dk.

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Forfatter: Tobias Thisted Styrelsen

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Præsentation af den nye. uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk.

Præsentation af den nye. uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk. Præsentation af den nye uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk. Indhold 1.Præsentation 2.Gennemgang af den nye uddannelsesparathedsvurdering 3.Fire cases 4.Kommende funktionaliteter 5.Spørgsmål Præsentation

Læs mere

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted 1 Ud af skolen 2019 Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted Det er her, du vælger, hvilke uddannelser du ønsker samt en prioriteret rækkefølge. Denne side fortæller generelt

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter:

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en foreløbig vurdering af, om de opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 05.01.2015 Indhold

Læs mere

Workshop om Optagelse 2013. November 2012

Workshop om Optagelse 2013. November 2012 Workshop om Optagelse 2013 November 2012 Program Nyt på FTU-området i 2013 NemId for medarbejdere Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks) Svar på spørgsmål Statistik Eventuelt 09-11-2012 2

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er:

Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er: Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er: # kommunale folkeskole # efterskoler # UU-vejledere # ungdomsuddannelser # videregående uddannelser 1 2 Gennemgang af først ansøgningsflowet

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra består af forskellige elementer: Eleverne kan afgive deres foreløbige uddannelsesønske i ElevIntra Personalet kan

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 12.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2019 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Du skal nu vælge, hvor du gerne vil hen efter sommerferien. Uanset hvor du søger hen, skal du søge via Optagelse.dk.

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasseudbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Workshop om Optagelse November 2011

Workshop om Optagelse November 2011 Workshop om Optagelse 2012 November 2011 Program Opmærksomhedsflowet 3. - 4. studieretningsfag 2. fremmedsprog og kreative fag Løbende optag Perioder Ekstrafelter Bilag Strøm på skrivemaskinen NemId for

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 9.3 9. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Omsorg,

Læs mere

En vejledning til elever og forældre

En vejledning til elever og forældre En vejledning til elever og forældre Stamhold A: Margrethe Brunsbjerg, mb@fus.dk Stamhold B: Ann Christensen, ac@fus.dk Stamhold C: Olav Nielsen, on@fus.dk + elever med hørenedsættelse fra februar Tilmeldingen

Læs mere

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagens program Vejlednings processen Uddannelses paratheds vurdering (Uddannelses

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsudbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0.

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Skolen skal give eleverne en vurdering af elevens uddannelsesparathed i forhold til elevens ønske om ungdomsuddannelse. Vurderingerne skal sendes videre til

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Optagelse.dk ansøgningsrunden januar 2011

Optagelse.dk ansøgningsrunden januar 2011 Optagelse.dk ansøgningsrunden 2011 11. januar 2011 Program Nyt i skemaerne Ungepakke 2 i Optagelse.dk Tidsplan NemId Karakterer Kontakt 13-01-2011 2 Erhvervsuddannelser Ændringer i begrænsningstekster

Læs mere

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Optagelse.dk ansøgningsrunden Uddannelsesforum november 2010

Optagelse.dk ansøgningsrunden Uddannelsesforum november 2010 Optagelse.dk ansøgningsrunden 2011 Uddannelsesforum 9-.10. november 2010 Program Nyt i skemaerne Ungepakke 2 i Optagelse.dk Tidsplan NemId Karakterer Kontakt 19-11-2010 2 Erhvervsuddannelser Ændringer

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 05.11.2013 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

for en skolemedarbejder med digital signatur

for en skolemedarbejder med digital signatur Brug af Elevoversigten for en skolemedarbejder med digital signatur Denne vejledning omhandler Elevoversigten i Institutionsmodulet og beskriver hvordan du som skolemedarbejder kan kommentere og godkende

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler.

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Det er vigtigt at skolens ledelse forholder sig til rådene i denne artikel samt i artiklen om Uddannelsesparathedsvurderinger i elevplanen, hvis skolen vil

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Michael Lerskov Styrelsen

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser

for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2018/2019 Udarbejdet i et samarbejde mellem efterskolerne og undervisningsministeriet

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2018/2019 Udarbejdet i et samarbejde mellem efterskolerne og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2018/2019 Udarbejdet i et samarbejde mellem efterskolerne og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2018/2019 Periode

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole Denne vejledning omhandler oprettelse af medarbejder på en grundskole uden 10.klasse. Medarbejderen skal oprettes i Administrationsmodulet til

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 03.11.2015 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK... 4 1.2.1 Godkendelse af uddannelsesønsker...

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Workshop om de kommende ændringer på Optagelse.dk

Workshop om de kommende ændringer på Optagelse.dk Workshop om de kommende ændringer på Optagelse.dk APvU oktober 2018 Side 1 Dagsorden Dagsorden: Velkomst og præsentation Leveranceplaner og beskrivelser -Karakterdatabasen -Optagelse.dk -Eksamensdatabasen

Læs mere

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere