Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017"

Transkript

1 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

2 Indhold 1. Introduktion Virksomheder Virksomheder -> Opret virksomheder Masseoprettelse af Virksomheder... 3 DATA fra EASY-P... 4 DATA fra EASYA... 5 DATA fra ElevPlan... 6 DATA fra UDDATA Opret enkelt virksomhed Vis og rediger virksomheder Virksomheder -> Send mail til virksomheder Se mail Send mail Virksomheder ->Liste af loginlinks til virksomheder Opret respondent Spørgeskema Spørgeskema -> Udsend spørgeskema Se mail Send spørgeskema Send rykker og Se rykker Spørgeskema ->Se liste af links til spørgeskema Spørgeskema ->Følg VTU Rapporter Se rapport Søjlediagrammer i programmet Søjlediagrammer eksporteres til Word Indsatsrapporter Se benchmark Indberet data til STIL

3 1. Introduktion For at komme i gang med at administrere virksomhedstilfredshedsundersøgelsen VTU en - skal du gå til og logge ind med dit UNI-LOGIN. Som underviser bliver du ledt til en administrationsside med en række muligheder for at klargøre undersøgelsen og uddrage data. Som elev vil man blive ledt direkte til spørgeskemaet. 2. Virksomheder 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder 2

4 Her oprettes skolens register over virksomheder, som skolen har praktikaftaler med. Det er bl.a. her, skolen registrerer de kontaktpersoner på de enkelte virksomheder, som kan registrere de konkrete personer på virksomhederne, der skal besvare virksomhedstilfredshedsundersøgelsen. Du har på siden to valgmuligheder: [Masseoprettelse af virksomheder] og [Opret enkeltvirksomhed]. Du kan se listen med alle virksomheder i dit virksomhedsregister nedenfor. Du har mulighed for at fremfinde aktive virksomheder ved at klikke på [Med aktive i kvartalet] eller [Med aktive fra årets start] Masseoprettelse af Virksomheder Klik på [Masseoprettelse af virksomheder]. Du har du mulighed for at masseoprette virksomheder på følgende 4 måder: 3

5 DATA fra EASY-P Masseoprettelse af virksomheder foregår ved hjælp af et udtræk fra EASY-P. Læs nederst i denne vejledning, hvordan man henter excel-filen fra EASY-P. Regnearket uploades ved at klikke på [Gennemse] og herefter [Upload]. Hvis der er behov for at indsnævre virksomhederne, så det kun er de med aktive uddannelsesaftaler, uploades et regneark med CPR-numre på aktive praktik-elever. Nødvendige kolonner i regnearket. 4

6 Vejledning i udskriftsbestilling fra EASY-P Når man har fremsøgt det efterspurgte (f.eks. indgåede aftaler søgelistetype A), laver man en udskriftsbestilling i et regneark på følgende måde: 1. Gå til Udskrifter 2. Find PU01 udskriftsbestilling 3. Adresselistetype: aftale 4. Søgelistenavn: Indgåede aftaler 5. Søgelistetype: A 6. Bestil udskrift 7. Gå til udskrifter 8. Find Overvågning 9. Find fil 10. Hent udskrift 11. åbn udskrift 12. Regneark fremkommer DATA fra EASYA Ved masseoprettelse via EASYA skal det angives, hvilken uddannelsesretning udtrækket fra EASYA vedrører, da denne information ikke indgår i udtrækket fra EASYA. Der skal laves et udtræk og upload pr. uddannelsesretning, som skolen har aktive i det kvartal, VTU en skal gennemføres. Regnearket uploades ved at klikke på [Gennemse] og herefter [Upload]. 5

7 Filen er nu uploadet og alle virksomheder vil fremkomme nederst på siden under [Vis og rediger virksomhed]. Husk at tjekke om informationerne i registret er korrekte. Nødvendige kolonner i regnearket. DATA fra ElevPlan Nogle skoler har registreret deres virksomhedsinformationer, praktikaftaler og oplæringsansvarlige i ElevPlan. Disse informationer dækker behovet for informationer i virksomhedsregisteret i VTUEUD.DK og kan udtrækkes i en csv-fil, der skal omdannes til en excel-fil, der kan uploades til VTUEUD.DK. Vejledning til udtrækket findes her: 6

8 Ved masseoprettelse via ElevPlan skal det angives, hvilken uddannelsesretning udtrækket fra ElevPlan vedrører, da denne information ikke indgår i udtrækket fra ElevPlan. Der skal laves et udtræk og upload pr. uddannelsesretning, som skolen har aktive i det kvartal, VTU en skal gennemføres. Der vælges uddannelsesretning og herefter uploades regnearket ved at klikke på [Gennemse] og herefter [Upload]. Filen er nu uploadet og alle virksomheder vil fremkomme nederst på siden under [Vis og rediger virksomhed]. Husk at tjekke om informationerne i registret er korrekte. Nødvendige kolonner i regnearket. DATA fra UDDATA+ Nogle skoler har registreret deres virksomhedsinformationer i UDDATA+. Disse informationer dækker behovet for informationer i virksomhedsregisteret i VTUEUD.DK og kan udtrækkes i en excel-fil, der også kan uploades til VTUEUD.DK. 7

9 Ved masseoprettelse via UDDATA+ skal det angives, hvilken uddannelsesretning udtrækket vedrører, da denne information ikke indgår i udtrækket fra UDDATA+. Der vælges uddannelsesretning og herefter uploades regnearket ved at klikke på [Gennemse] og herefter [Upload]. Nødvendige kolonner i regnearket Opret enkelt virksomhed På siden [Virksomheder] -> [Opret virksomhed], har du mulighed for at oprette en enkelt virksomhed manuelt. Dette er fx godt at bruge, hvis man efter en masseoprettelse har behov for at tilføje en enkelt virksomhed. 8

10 Dette gøres ved at klikke på knappen [Opret enkeltvirksomhed]. På følgende side skriver du virksomhedens data. 9

11 Når alle informationer er tilføjet og virksomheden er gemt, skal man tilknytte et lærested til virksomheden. På følgende side udfylder du, de tomme kolonner og klikker gem. 10

12 Når lærestedet er gemt og oprettet, skal man oprette/tilknytte en uddannelsesretning til lærestedet samt definere praktikperioden. Dette gøres ved at klikke på [Opret uddannelsesaftale]. 11

13 Du skal nu oprette/tilknytte en uddannelsesretning til lærestedet samt definere praktikperioden. Her vælges med en dropdown, hvilken uddannelsesretning virksomheden er tilknyttet, samt hvornår den aktive praktikperiode er, og dermed hvornår virksomheden skal deltage i undersøgelsen. Klik herefter på [Gem].. 12

14 Når du har klikket [Gem], får du mulighed for at oprette en ny uddannelsesaftale for den pågældende virksomhed. Dette gøres ved at klikke [Opret uddannelsesaftale]. Ved klik på [Tilbage] kommer du på forsiden af Virksomheder igen. 13

15 2.1.3 Vis og rediger virksomheder Filen er nu uploadet og alle virksomheder vil fremkomme nederst på siden under [Vis og rediger virksomhed]. Husk at tjekke om informationerne i registret er korrekte. En del virksomheder vil fra masseoprettelsen ofte ikke have registret en på kontaktperson. Denne skal således tilføjes manuelt ved at klikke på virksomhedens navn under [Vis og rediger virksomhed]. 14

16 2.2. Virksomheder -> Send mail til virksomheder Fra dette punkt kan udsendes mail til kontaktpersonerne på de virksomheder, der i indeværende kvartal skal deltage i virksomhedstilfredshedsundersøgelsen. Mailen opfordrer kontaktpersonerne til at registrere de konkrete personer (respondenter) på virksomhederne, der skal besvare virksomhedstilfredshedsundersøgelsen. Hvis skolen ønsker selv at oprette respondenterne og ikke sende en mail til virksomhederne, kan dette gøres under menupunktet [Respondenter] 15

17 2.2.1 Se mail Ved at klikke på [Se mail], får man vist den mail, der sendes til virksomhedskontakten og kan tilpasse den, samt tilføje skolens logo. Mailen gemmes til næste udsendelsesrunde, så man ikke behøver at tilrette den ved hver udsendelsesrunde. Under mailen er der mulighed for at indsætte adressen på den person på skolen, der skal modtage returmails og autosvar fra de kontaktpersoner, der har spørgsmål til eller besvarer mailen. 16

18 Send mail Inden mailen kan sendes, vælges kvartal (står default i det aktuelle kvartal) og uddannelsesretning. Der er mulighed for at fremsøge på de uddannelsesretninger, der skal sendes mails af sted til. Ved klik på [Send mail], afsendes mailen til de virksomheder, der har elever i praktik i det pågældende kvartal, og som hører under den valgte uddannelsesretning, og som ikke allerede har fået sendt en mail. Ved klik på [Send mail igen], sendes mailen igen til alle virksomheder, der har aktive elever det valgte kvartal og de valgte uddannelser. 17

19 Ved klik på [Vis tidligere modtagere], kan man se, hvilke virksomheder med hvilke uddannelsesretninger, der er sendt en mail af sted til samt dato for udsendelse Virksomheder ->Liste af loginlinks til virksomheder Ved klik på [Liste af loginlinks til virksomheder], får man en liste med alle virksomheder i virksomhedsregisteret og et link til direkte login til den side, hvorfra virksomheden kan oprette respondenter. 18

20 19

21 2.4. Virksomheder ->Respondenter Lærestedets uddannelsesansvarlige bliver automatisk oprettet som respondent. Hvis der ikke er en mailadresse på den uddannelsesansvarlige eller hvis denne skal rettes, kan dette gøres under menupunktet [Respondenter] Skolen kan dermed undgå at sende en mail til virksomheden og bede dem om at oprette respondenterne. Ved klik på virksomhedsnavnet får man nedenstående skærmbillede. Her kan man oprette og redigere respondenter, samt se de respondenter, der er oprettede. Klik på [+] for at oprette respondent. 20

22 21

23 2.4.1 Opret respondent Skærmbilledet herunder er identisk med det skærmbillede virksomhedens kontaktperson møder, når vedkommende åbner linket i den mail, der udsendes via menupunktet [Udsend mail] og skal oprette respondenter. Indtast navnet på respondenten samt og klik [Gem]. 22

24 3. Spørgeskema 3.1. Spørgeskema -> Udsend spørgeskema Spørgeskemaerne udsendes til de udvalgte uddannelsesretninger. Klik på [Send spørgeskema] i menubjælken Se mail Ved at klikke på [Se mail], får man vist den mail, der sendes til respondenten. 23

25 Der indsættes automatisk, hvilken skole der er afsender af mailen, samt hvilke uddannelsesretning eleven går på. Under mailen er der mulighed for at indsætte adressen på den person på skolen, der skal modtage returmails og autosvar fra de respondenter, der har spørgsmål til mailen. 24

26 3.1.2 Send spørgeskema Inden spørgeskemaet sendes af sted, skal der vælges hvilken uddannelsesretning, der skal sendes til. Indstil det relevante kvartal og anvend søgefeltet til at finde uddannelsesretningen. Når den valgte uddannelsesretning er fremfundet sættes der kryds i Vælg og knappen [Send Spørgeskema] bliver aktiv, og skemaet kan afsendes. 25

27 Når mailen er afsendt vises, hvor mange respondenter der er sendt til. Nederst på siden vises de spørgeskemaer, der allerede er afsendt med datoangivelse i de pågældende kvartaler Send rykker og Se rykker Ved klik på [Send rykker], så sendes mailen til alle, der endnu ikke har besvaret spørgeskemaet. Ved klik på [Se rykker], er der mulighed for, som ved [Se mail] at se og tilpasse rykkeren. 26

28 3.2. Spørgeskema ->Se liste af links til spørgeskema Ved klik på [Se liste med links] får man en oversigt over virksomhedernes respondenter og det direkte link til det spørgeskema, der skal udfyldes. 3.3 Spørgeskema ->Følg VTU Under [Spørgeskema]-> [Følg VTU] er det muligt at se og printe, hvilke virksomheder der har besvaret 27

29 28

30 4. Rapporter Der kan vælges mellem tre rapport typer på VTUEUD. Programmet kan generere søjlediagrammer (der kan eksporteres direkte til word), indsatsrapporter og benchmarkingrapporter. I nedenstående uddybes fremgangsmåden. 4.1 Se rapport For at tilgå rapport funktionen klikkes på [Se rapport] under menupunktet [Rapporter]. Nedenstående skærmbillede viser, hvad der kommer frem. 29

31 Der skal nu vælges uddannelsesretninger, klik på pilen eller søg i feltet Hele Institutionen. Man kan her afkrydse de uddannelsesretninger, der skal indgå i rapporten. Der kan vælges en, flere eller alle efter behov. Herefter vælges, hvilket årstal og kvartal man ønsker data fra. Der kan vælges flere perioder til sammenligning. Dette gøres ved at klikke på plusset ud for kvartalet efter et kvartal er valgt. 30

32 Der kan nu vælges mellem indsatsrapporter og søjlediagrammer. Det gennemgås først, hvordan søjlediagrammer anvendes. 31

33 4.1.1 Søjlediagrammer i programmet Ved at klikke på [Søjlediagrammer] fremkommer alle spørgsmålstemaer. Under hvert tema, findes spørgsmålene fra undersøgelen. 32

34 Klik på det team i temabjælken du ønsker. Under dette findes alle spørgsmålene med hver sit søjlediagram og en besvarelsestabel. Ved at klikke på temabjælken, kan det underlæggende søjlediagram og besvarelsestabel skjules og henholdsvis vises. Klik på for at downloade diagrammer Søjlediagrammer eksporteres til Word Ved at klikke på [Hent Word-rapport] hentes rapporten til Word, og man har mulighed for at åbne eller gemme den. 33

35 Vær opmærksom på, at det KUN er muligt at få vist en enkelt periode (enten ét kvartal eller alle kvartaler tilsammen) i Word-rapporten. Hvis man vælger flere perioder og danner en Word-rapport, vil denne kun afspejle den første periode. De enkelte spørgsmål vises som herunder: Der er mulighed for at ændre tekstretninger under søjlerne og i tabellen nedenunder. Tekstretning under søjlerne ændres ved at markere feltet og vælge: Formater -> Formater markering ->Layout og egenskaber 34

36 Herefter er der mulighed for at ændre tekstretning: Teksten i tabellen under søjlediagrammet kan også ændre tekstretning fra liggende til stående. Dette gøres ved at markere teksten og vælge: Layout -> Tekstretning 35

37 4.1.3Indsatsrapporter Indsatsrapporter viser, hvilke udvalgte spørgsmål fra spørgeskemaet, der betyder mest i virksomhedens besvarelser samt virksomhedens evalueringer heraf. Rapporten baseres på en såkaldt faktoranalyse af de spørgsmål, som sammenlignes. Rapporten kan anvendes til at vurdere, hvilke områder der betyder mest for virksomhederne. Og da denne information sammenstilles i rapporten med virksomhedens vurdering af spørgsmålets område, kan rapporten samtidig anvendes som grundlag for en drøftelse af, hvilke områder skolen bør gøre en større indsats for at forbedre, og hvilke der betyder mindre i den samlede tilfredshed. Rapportens anvendelse øges med kvaliteten af faktoranalysen. Kvaliteten vil i en senere version af systemet (omkring 1. januar 2017) blive afbildet med en særlig ikon, så styrken af rapportens informationer kan inddrages i drøftelserne om tilfredsheds-indsatser. For at få vist indsatsrapporten vælger du først, hvilke spørgsmål rapporten skal tage afsæt i. Du kan vælge enkelte spørgsmål i en kategori, eller vælge alle 36

38 37

39 38

40 4.2 Se benchmark Hvis du ønsker at lave en benchmarking rapport, klik på [Rapporter] ->[Se benchmark]. 39

41 Du skal nu vælge, hvilke spørgsmål du ønsker at benchmarke på. Der kan vælges et, flere eller alle. Hvis alle ønskes, kryds af i den øverste boks ligeså kan alle fravælges her. Hvis du ønsker specifikke spørgsmål, vælg et eller flere temaer og markér i boksene, hvilke spørgsmål du ønsker. Der skal herefter angives en periode. Vælg datoen i kalenderformatet. 40

42 Der skal nu vælges, hvem man vil benchmarke med. Vælg mellem uddannelsesretninger på egen institution eller netværksinstitutioner. Kryds de institutioner af, du ønsker at benchmarke med. Rapporten kan hentes ned på siden og hentes som et Word-dokument. For at hente rapporten på siden, klikkes på [Hent rapport]. Herefter vil en tabel og et diagram komme til syne, ved hvert valgte spørgsmål. Hvis en skole har under 40 besvarelser, hvis disse ikke optræde i resultatet. Tabellen viser; score, spredning, antal svar i alt og index. Diagrammet er lavet på baggrund af score værdien. 41

43 Du har mulighed for at downloade diagrammet ved at klikke på de tre streger i øverste højre hjørne. Vælg mellem flere muligheder. 42

44 For at hente rapporten til et Word-dokument klikkes på [Hent Word-rapport]. Rapporten gemmes nu direkte eller åbnes i Word. Det er muligt at ændre tekstretning i tabeller og under søjlediagrammerne. Se menupunktet for en gennemgang heraf. 5. Indberet data til STIL Der er kun muligt at indberette data til STIL i følgende perioder: januar april juli oktober 43

45 44

46 Ønsker du at vide mere om gennemførsel af ETU som samarbejdspartner, bedes du rette henvendelse til centerchef Michael Aarhus Business College. Sønderhøj 9, 2. sal, 8260 Viby J Tlf: Mail: H: 45

Det spørgeskema, der udsendes til virksomhedernes respondenter, kan ses nedenfor i bilagene.

Det spørgeskema, der udsendes til virksomhedernes respondenter, kan ses nedenfor i bilagene. Udviklingsafdelingen, Kompetencecenter for e-læring Fata om VTUEUD.DK Dette dokument besvarer en række spørgsmål, som er rejst af skoler, der er interesserede i at anvende VTUEUD.DK. Dokumentet opdateres

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER

BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER BRUGER- VEJLEDNING NATIONAL SPROGSCREENING AF EUD- ELEVER @ventures, c/o Aarhus Business College, ventures.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Opret booking... 2 Eleven tager test... 4 Testresultater...

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) 2018 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Kladder...5 Setup... 6 Køretøjer... 6 SKAT kørselssatser...

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning. - til redigering af Jeres visitkort, kontaktoplysninger og kontaktpersoner

Vejledning. - til redigering af Jeres visitkort, kontaktoplysninger og kontaktpersoner Vejledning - til redigering af Jeres visitkort, kontaktoplysninger og kontaktpersoner Indhold 1.0 Foreningens visitkort... 2 1.1 Rediger oplysninger... 3 1.2 Kontaktpersoner... 9 1.2.1 Opret ny eller flere

Læs mere

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger.

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger. Ansøgere kan nu selv lave ansøgninger elektronisk (som fortsat skal vurderes af indledningsvist indstillingsudvalget og herefter af Medarbejderfondens bestyrelse). Såfremt en ansøger har brug for hjælp

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Administrators overblik Under menuen Overblik vil du altid kunne se status på de forskellige undersøgelser. Her vises i procenter og

Læs mere

HåndOffice Foreningsopgaver

HåndOffice Foreningsopgaver HåndOffice Foreningsopgaver Foreningsopgaver... 3 Rediger opgave... 6 Udskriv PDF og Excel... 12 Min side Foreningsopgaver... 16 Håndbold app.... 18 Side 2 af 20 Foreningsopgaver Oprettelse af aktiviteter

Læs mere

Administration via regneark

Administration via regneark Administration via regneark Oprettelse af regneark med persondata Hent regneark til registrering af elevdata Udfyld og gem regneark med elevdata Hent regneark til registrering af lærerdata Udfyld og gem

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2017 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.2 (NOV 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 Køretøjer...5 SKAT kørselssatser...5

Læs mere

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet V 1.0 December 2016 DF Indhold Introduktion... 3 Oprettelse som elev... 3 Gennemgang af kompetenceoversigten... 8 Emne områder... 8 Registrering

Læs mere

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Administrators overblik Under menuen Overblik vil du altid kunne se status på de forskellige undersøgelser. Her vises i procenter og

Læs mere

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Adgang 1. Åben aim-askovfonden.dk 2. Skærmbilledet ser ud som følger: 3. Login: Din e-mail adresse 4. Adgangskode har du modtaget pr. mail. Ellers klik på Glemt din

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Vejledning omkring udsendelse. SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk

Vejledning omkring udsendelse. SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk Vejledning omkring udsendelse SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk Indhold Login 1 Udsendelsesmetoder 2 Send via kort-udvælgelse 3 Send via kort-udvælgelse (Tegn polygon) 4 Send via kort-udvælgelse (Hent

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

PENSAB. Introduktion til PENSAB systemet. Log-ind. Det første du møder i PENSAB systemet er log-ind vinduet.

PENSAB. Introduktion til PENSAB systemet. Log-ind. Det første du møder i PENSAB systemet er log-ind vinduet. PENSAB Introduktion til PENSAB systemet Log-ind Det første du møder i PENSAB systemet er log-ind vinduet. For at logge ind skal du benytte din medarbejdercertifikat via NEM LOGIN Hvis du ikke kan logge

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse november Aarhus Business College Erhvervsuddannelserne Sønderhøj afdeling. 8. december 2015

Elevtrivselsundersøgelse november Aarhus Business College Erhvervsuddannelserne Sønderhøj afdeling. 8. december 2015 Aarhus Business College Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf: 89 36 36 36 E-mail: info@aabc.dk Web: www.aabc.dk Elevtrivselsundersøgelse november 2015 Udviklingsafdelingen Aarhus Business College Erhvervsuddannelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som vejleder i systemet

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som vejleder i systemet FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som vejleder i systemet V 1.1 Juli 2017 DF Indhold Introduktion... 3 Sådan logger du på systemet som vejleder... 3 Oversigten... 5 Rediger en elevs oplysninger... 6 Opret

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Når du åbner MUS modulet, kan du se de teams, du kan holde MUS samtaler med (røde pile).

Når du åbner MUS modulet, kan du se de teams, du kan holde MUS samtaler med (røde pile). MUS modulet I MUS modulet kan du udsende spørgeskemaer til dine medarbejdere, som de kan besvare før selve MUSsamtalen. Under samtalen kan du skrive referat og lave aftaler ud fra medarbejderens svar,

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG Generel vejledning for uddannelsesansvarlige Introduktion Denne vejledning giver dig en kort gennemgang af nogle af de muligheder

Læs mere

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet V 1.0 December 2016 DF Indhold Introduktion... 3 Oprettelse som elev... 3 Gennemgang af kompetenceoversigten... 8 Emne områder... 8 Registrering

Læs mere

Kom godt i gang www.pengeuge.dk

Kom godt i gang www.pengeuge.dk Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Opret og login kontaktperson 3. Rediger profil og skift password 4. Vælg

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Vejledning til Praktikportalen

Vejledning til Praktikportalen Fysioterapeutuddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen Vejledning til Praktikportalen Brugerguide for klinisk undervisningssted Udarbejdet af Projektgruppen, marts 2016 side 0/17 Support Hvis du oplever problemer

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Januar 2019 Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web. Hvis du har mange linjer, kan du

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Brugervejledning Brugervejledning Opret et event. 10 Steps. Sådan slår du et event op på. eventplatformen.dk. Eventplatformen.dk

Brugervejledning Brugervejledning Opret et event. 10 Steps. Sådan slår du et event op på. eventplatformen.dk. Eventplatformen.dk Brugervejledning 10 Steps Sådan slår du et event op på eventplatformen.dk 1 Eventplatformen.dk Contents Partnerevents 2 1. Log in på eventplatformen 3 2. Udfyld din brugerprofil 3 3. Opret nyt event 4

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk

Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Vejledning til lærere Oprettelse på www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Tilmelding Hvis det er første gang du er med i Pengeuge. 2. Log ind Hvis du var med i Pengeuge 2015 og allerede er oprettet.

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

UNI Login brugeradministration

UNI Login brugeradministration UNI Login brugeradministration - administration via regneark 6. udgave, maj 2013 UNI C 2013 Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata... 2 1.1 Hent regneark

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Vejledning omkring administrator. SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk

Vejledning omkring administrator. SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk Vejledning omkring administrator SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk Indhold Administrator 1 Administrator Sociale medier opsætning 2 Administrator Sms/Email søgning 3 Administrator Adresse søgning 4

Læs mere

SKP-medarbejder Hvad kan jeg i Elevplan

SKP-medarbejder Hvad kan jeg i Elevplan SKP-medarbejder Hvad kan jeg i Elevplan Revideret maj 2014 2 SKP-medarbejder - hvad kan jeg i Elevplan Indhold Vejledninger vedr. Skolepraktik og Elevplan... 3 SKP-medarbejder - hvad kan jeg i Elevplan...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Ret mine data... 3 3.2 Tilbudsgivere... 4

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1 TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1 DEL 1: Igangsætning af kortlægning Inden I går i gang med TrivselMeter, skal I oprettet en Excel-fil med jeres målgruppe dvs. en mailliste over de

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping Mobil version http://mobile.playmapping.com/ 01-08-2018 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside (Beliggenheder) 4 Søgning Beliggenheder

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul

UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul UMS SharePoint Portal Opgaveafleveringsmodul Version 1.0 Indhold UMS SharePoint Portal... 1 Ny opgave... 2 Rediger opgave... 4 Office dokumenter... 5 Kursisters besvarelser... 6 Sådan ser kursister opgaven...

Læs mere