STATSTIDENDE STATSTIDENDE INDHOLD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATSTIDENDE STATSTIDENDE INDHOLD."

Transkript

1 STATSTIDENDE ÅRGANG Udgivet af IT- og Telestyrelsen ved offentlig foranstaltning i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000 STATSTIDENDE INDHOLD Aktie- og anpartsselskaber... 2 Diverse... 4 Dødsboer... 4 Forskellige kundgørelser Gældssanering Konkursboer Stævninger og indkaldelser Tinglysninger Tvangsauktioner

2 STATSTIDENDE 2 > Aktie- og anpartsselskaber Likvidation og tvangsopløsning S Under henvisning til Aktieselskabslovens 123 eller Anpartsselskabslovens 56 opfordres kreditorer i følgende selskaber til, indenfor 3 måneder efter nærværende bekendtgørelse i Statstidende, at anmelde deres krav overfor likvidator. Tvangsopløsning Efter begæring fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har Skifteretten i Roskilde den bestemt, at selskabet tages under likvidation efter reglerne om solvente anpartsselskaber. Selskab Team Hornbech ApS CVR-nr Lysalleen 155, 2 th 4000 Roskilde Likvidator Advokat Bjarne Skov Edvard Nielsen & Partnere Algade Roskilde Telefon Fax Journalnr /grh Underskriver Roskilde, den Bjarne Skov, advokat S Under henvisning til Aktieselskabslovens 123 eller Anpartsselskabslovens 56 opfordres kreditorer i følgende selskaber til, indenfor 3 måneder efter nærværende bekendtgørelse i Statstidende, at anmelde deres krav overfor likvidator. Tvangsopløsning Den er selskabet taget under tvangsopløsning ifølge beslutning truffet af Retten i Holstebro, Skifteretten, under sks. nr /2007 på baggrund af begæring fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om tvangsopløsning. Selskab JAY Invest ApS CVR-nr Solbakkevej Thisted Likvidator Advokat Henrik Tinggaard Toldbodgade Thisted Telefon Fax Journalnr /sm Underskriver Thisted, den Henrik Tinggaard, advokat S Under henvisning til Aktieselskabslovens 123 eller Anpartsselskabslovens 56 opfordres kreditorer i følgende selskaber til, indenfor 3 måneder efter nærværende bekendtgørelse i Statstidende, at anmelde deres krav overfor likvidator. Likvidation I henhold til ekstraordinær generalforsamlingsbeslutning af er selskabet trådt i likvidation. Selskab Murerfirma af 31. marts 2008 ApS CVR-nr Borgergade Løgstrup Likvidator Tommy Kristensen Villumhøj Løgstrup Telefon Underskriver Løgstrup, den Tommy Kristensen S Under henvisning til Aktieselskabslovens 123 eller Anpartsselskabslovens 56 opfordres kreditorer i følgende selskaber til, indenfor 3 måneder efter nærværende bekendtgørelse i Statstidende, at anmelde deres krav overfor likvidator. Tvangsopløsning Sø- og Handelsrettens skifteret har den på grundlag af opløsningsbegæring fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen taget selskabet under likvidationsbehandling. Selskab Allcom ApS CVR-nr Hammerholmen 39H, Hvidovre Likvidator Advokat Ole Larsen Gentoftegade Gentofte Underskriver Gentofte, den Ole Larsen, advokat S Under henvisning til Aktieselskabslovens 123 eller Anpartsselskabslovens 56 opfordres kreditorer i følgende selskaber til, indenfor 3 måneder efter nærværende

3 STATSTIDENDE 3 bekendtgørelse i Statstidende, at anmelde deres krav overfor likvidator. Tvangsopløsning Grønlands Landsret har den taget selskabet under tvangsopløsning i henhold til begæring fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskab Akunnaaq Seafood ApS Reg.nr Akunnaaq B Aasiaat Grønland Likvidator Advokat Niels Hansen Damm Aqqusinersuaq 27 Postboks Nuuk Grønland Telefon Fax Journalnr Underskriver Nuuk, den Niels Hansen Damm Indkaldelse til generalforsamling Ordinær generalforsamling Andersen & Martini A/S CVR-nr Dato, tid og sted kl. 16:00 S i selskabets Taastrup-afdeling, Køgevej/Husmandsvej 3, 2630 Taastrup Indkaldelse Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning. 3. Beslutning om: a) Godkendelse af resultatopgørelse og balance. b) Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. c) Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af: direktør Per Martini, advokat Oluf Engell, direktør Hans Kildholt og direktør Ivan Nadelmann. 5. Valg af revision. Bestyrelsen foreslår genvalg af Revisionsaktieselskabet Grant Thornton. 6. Forslag fra bestyrelsen om a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier. Bestyrelsen foreslår følgende bestemmelse indsat som en ny 5 a i selskabets vedtægter: "Bestyrelsen er indtil 24. oktober 2009 bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for det i aktieselskabsloven fastsatte loft på 10% af aktiekapitalen. Ved udnyttelse af bemyndigelsen skal det af selskabet erlagte vederlag svare til den på udnyttelsestidspunktet noterede børskurs for selskabets aktier plus/minus 10%." b. Udpegning af VP Investor Services A/S som aktiebogsfører. Bestyrelsen foreslår, at følgende bestemmelse indsættes som sidste stykke i vedtægternes 4: "Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup. Aktiebogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet." c. Ophævelse af vedtægternes 4 a. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen, der indeholder en bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen, som udløb den 1. december 2006, ophæves. d. Ændring af vedtægternes bestemmelse om indkaldelse til generalforsamling. Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 9, stk. 2, ændres, sådan at det bestemmes, at indkaldelse ikke længere sker i Statstidende, men via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem. Bestemmelsen foreslås ændret til følgende: "Indkaldelsen sker ved bekendtgørelse i Berlingske Tidende og via Erhvervsog Selskabsstyrelsens edb-informationssystem." 7. Eventuelt. Adgangskort samt stemmesedler kan mod fornøden dokumentation bestilles fra den til og med den på info@a-m.dk eller via Værdipapircentralen s hjemmeside I henhold til aktieselskabslovens 73, stk. 5, oplyses følgende: Selskabets aktiekapital er nom kr., hvoraf kr. er A-aktier, og kr. er B-aktier. Selskabets vedtægter indeholder følgende om stemmeret: " 11.

4 STATSTIDENDE 4 Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når han senest fem dage forud for dennes afholdelse har anmodet om adgangskort til generalforsamlingen og dokumenteret sin aktiebesiddelse. En aktionær kan møde og stemme ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal på forlangende fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, udstedt ikke tidligere end et år før generalforsamlingen. 12. Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af A-aktiekapitalen giver 10 stemmer. Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af B-aktiekapitalen giver een stemme. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, skal dog ikke kunne udøve stemmeret for de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt tidligere, end aktierne er noteret i aktiebogen, eller end aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse." Aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Danske Bank. Dagsordenen, der indeholder de fuldstændige forslag, og selskabets reviderede årsrapport er tilgængelige for eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor fra 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Underskriver Taastrup, den Bestyrelsen > Diverse Afskedigelser og udnævnelser S Nedennævnte har med virkning fra den deponeret sin advokatbeskikkelse af i Justitsministeriet. Lissi Andersen, cand.jur. København S Nedennævnte har med virkning fra den deponeret sin advokatbeskikkelse af i Justitsministeriet. Jesper Hultmann Pedersen, cand.jur. Silkeborg S Nedennævnte har med virkning fra den deponeret sin advokatbeskikkelse af i Justitsministeriet. Helle Groth Christensen, cand.jur. Roskilde > Dødsboer Proklama S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Svend Aage Spanggaard Christensen Karetmagerstræde 17 Gjøl 9440 Aabybro Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat K. Dalsgaard Hansen Vestergade Brovst Telefon nr Fax nr Journalnr /BKM Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. sks. 474/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Per Gottfred Saugman Hannelundsvej Rungsted Kyst Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Christian G. Carlsen Købmagergade 67, København K Telefon nr Fax nr Journalnr. 999 Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HelsingørSagsnr. 644/2005 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato

5 STATSTIDENDE 5 Erik Anders Barslund Stenlillevej Stenløse Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Annelise Barslund Stenlillevej Stenløse Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 167/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Egon Nielsen Roersvej Hundested Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Jonna Marie Nielsen Roersvej Hundested Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Hillerød Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Jonna Marie Nielsen, Roersvej 5, 3390 Hundested S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Henry Tage Olsen Frodesvej Jægerspris Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Dora Olsen Horsevænget Rødovre Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Stig Olsen Frodesvej Jægerspris Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 147/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Sigrun Sørensen Plejehjemmet Skansedal Fredskovhellet 2 K 3400 Hillerød Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Jørgen Sørensen Plejehjemmet Skansedal Fredskovhellet 2 K 3400 Hillerød Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Tove Elsebeth Jensen Jernvænget Frederiksværk Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 295/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Inger Marie Kirstine Jensen Damgårdsvænget Skibby Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Peter Edvard Jensen Vestervej Skibby Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Tonny Jensen Østergårdsvej Jægerspris Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 259/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Jette Sørensen Birkebakken Hillerød Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Hans Sørensen Birkebakken 23

6 STATSTIDENDE Hillerød Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 301/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Johanne Nielsen Skovbrynet 6 I 9990 Skagen Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Dødsdato Lars Christian Nielsen Kappelborgvej Skagen Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Niels Jørgen Nielsen Hav Frejasvej Skagen Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjøringSagsnr. 2178/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Knud Aage Riisager Høvej Ålbæk Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Edith Riisager Høvej Ålbæk Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Hjørning Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Edith Riisager, Høvej 58, 9982 Aalbæk S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Ellen Damgaard-Iversen Baldersvej Brønderslev Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Erik Damgaard-Iversen Baldersvej Brønderslev Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 459/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Mette Marie Christensen Bogfinkevej Brønderslev Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Martin Peter Christensen Vanggårdsvej Brønderslev Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Edith Jensen Vingevej 16 Vrensted 9480 Løkken Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 517/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Poul Gert Andreassen Bispensgade 131 D 9800 Hjørring Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Kent Andreassen Skibsbyvej Hjørring Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 457/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Johanne Bertha Marie Burgaard Asylgade 18-5

7 STATSTIDENDE Frederikshavn Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Poul Burgaard Overlæge Ottosensvej Frederikshavn Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Lars Burgaard Baunevej 15 Ågerup 4000 Roskilde Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 438/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Ejnar Larsen Krøyersvej Skagen Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Erik Flyvholm Holstvej Skagen Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 352/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Orla Dam Hansen Skagavej Skagen Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokatfirmaet Axel S. Pallesen Frederikshavnsvej Skagen Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 178/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Helene Winther Vikingebanke 12, st Hirtshals Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Jens Laurids Winther Vikingebanke 12, st Hirtshals Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Carsten Winther Rønvej Hjørring Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 2348/2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Elvine Kristine Andersen Dannevang Brønderslev Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Magnus Andersen Dannevang Brønderslev Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Erna Christensen Ranunkelvej 10 Blenstrup 9520 Skørping Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 468/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Karl Ejlert Nielsen Fynsgade Centret Fynsgade Hjørring Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Inga Nielsen Dalvænget 26 B 9800 Hjørring Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret

8 STATSTIDENDE 8 Retten i HjørringSagsnr. 332/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Inga Nielsen, Dalvænget 26 B, 9800 Hjørring. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Else Precht Levorsen Abildgaardsvej Frederikshavn Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Erland Levorsen Abildgaardsvej Frederikshavn Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 325/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Erland Ringsholt Levorsen, Abildgaardsvej 46, 9900 Frederikshavn. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Poul Preben Nørholt Danmarksgade Sindal Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Birthe Nørholt Danmarksgade 13, Sindal Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HjørringSagsnr. 378/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Jens Sigurd Hansen Rosenvænget Mørkøv Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Hans Ebbe Skatka Evas Alle Glostrup Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolbækSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Henning Selk Olsen Kalundborgvej 13 B 4540 Fårevejle Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Rosa Johanne Olsen Kalundborgvej 13 B 4540 Fårevejle Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolbækSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Nina Julie Dollerup Porsevej Nykøbing Sj Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Leif Dollerup Agerskovvej Rødovre Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Kim Dollerup Skyttemosen Allerød Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolbækSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Arne Jensen Brummersvej Fårevejle Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Aase Birthe Jensen Brummersvej Fårevejle

9 STATSTIDENDE 9 Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolbækSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Vera Agnethe Larsen Holbækvej Mørkøv Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Jens Erling Larsen Holbækvej Mørkøv Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Torben Larsen Brinken 63 A Mogenstrup 4700 Næstved Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolbækSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Grethe Johanne Manniche Kystvejen 14, st 4400 Kalundborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Poul Manniche Kystvejen Kalundborg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolbækSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Lennart Lander Borupvej Holbæk Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Anne Marie Lander Borupvej Holbæk Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten I HolbækSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Karl Emil Nielsen Rørvigvej Nykøbing Sj Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Peter Splidsboel Odsherred Advokater Algade Nykøbing Sj Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolbækSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Ida Othilde Christensen Rubinvej 21 Østerild 7700 Thisted Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Folmer Christensen Sennelsvej 65 Sennels 7700 Thisted Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Dagmar Madsen Landlystparken Thisted Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten I HolstebroSagsnr. 386/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde

10 STATSTIDENDE 10 Cpr.nr Dødsdato Henning Torsti Olsen Hedegårdsvej Hanstholm Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Grethe Kornbæk Olsen Hedegårdsvej Hanstholm Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Berit Kornbæk Boisen Strandvejen Hanstholm Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HolstebroSagsnr. 264/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Arne Nicolajsen Hjerrild Søndermarksvej Horsens Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Betty Hjerrild Sejet Bygade Horsens Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Thorkild Hjerrild Sejet Bygade Horsens Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HorsensSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Birgit Rita Larsen Brorsonvej Løsning Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) John Albert Larsen Brorsonsvej Løsning Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HorsensSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Maren Inga Rasmussen Adelgade 138C, 1 tv 8660 Skanderborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Jens Peter Jensen Adelgade 138C, 1 tv 8660 Skanderborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Søren Rasmussen Møllebakken Sabro Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Horsens S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Henning Thorup Rasmussen Langmarksvej Horsens Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Dionna Rasmussen Centerparken Horsens Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Peter Thorup Billesteinsvej Vejle Øst Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HorsensSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Ewald Winterberg Thanesvej Skanderborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes)

11 STATSTIDENDE 11 Aase Holmelund Wintherberg Thanesvej Skanderborg Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HorsensSagsnr S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Ester Jensine Kjældmand Hovedgaden Låsby Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Michael Reinhard Kjældmand Hovedgaden Låsby Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Karl Kjældmand Vegenvej 29 Hammershøj 8830 Tjele Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HorsensSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Bent Jensen Fasanvej Horsens Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Inge Stensgaard Jensen Fasanvej Horsens Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HorsensSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Anine Ingeborg Sørensen født Mortensen Liselundvej Tørring Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Kent Viktor Sørensen Liselundvej Tørring Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Jens Preben Søndergaard Bryggergade Hjørring Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HorsensSagsnr. 4-62/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Erik Jan Moberg Mosegårdsvej 7 J 7000 Fredericia Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Anna Magrethe Moberg Erritsø Bygade 85A, Fredericia Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Lis Lorentsen Lyngsoddevej Fredericia Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i KoldingSagsnr. 321/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Knud Schlebaum Tvedvej 16C, 2 th 6000 Kolding Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Jytte Schlebaum Tvedvej 16C, 2 th 6000 Kolding Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej

12 STATSTIDENDE 12 Skifteret Retten i KoldingSagsnr. 479/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Johanne Stilund Andersen Ved Landsoldaten Fredericia Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Hans-Henrik Stilund Krøngevej Maribo Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i KoldingSagsnr. 550/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Christian Lund Dalgasparken 26, Grindsted Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Inger Philipsen Nørager Sønder Omme Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i KoldingSagsnr. 530/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Inger Marie Kjelstrup Petersen Ryparken 76, st th 2100 København Ø Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Rikke Schermann Christiansen Dannebrogsgade 33, 4 tv 1660 København V Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Københavns ByretSagsnr. 244/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Edith Johanne Dagmar Elisabeth Larsen Løftegårdsvej 100, st Kastrup Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Henning Aage Carlsen Kongelundsvej Kastrup Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Københavns ByretSagsnr. 451/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Tove Dorthea Nielsen Vesterfælledvej 33, 2 th 1750 København V Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Anne-Dorthe Neugebauer Tværtoftvej Brøndby Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Københavns ByretSagsnr. 840/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Annalise Rasmussen Lersø Parkalle 28O, st København Ø Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Preben Rasmussen Søndervangsvej Glostrup Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Københavns ByretSagsnr. 465/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr

13 STATSTIDENDE 13 Dødsdato Jørgen Jensen Solbakken Holte Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Jane Heller Hovedgaden 49, Birkerød Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Lyngby S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Frank Lundquist Kastanievej Holte Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Ida Lundquist Kastanievej Holte Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Pia Kjerholt Købmagergade København K Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i LyngbySagsnr. 124/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Conny Linnert Jensen født Fich Kildegårdsvej Hellerup Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Henrik Holm Nørregade 30, København K Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i LyngbySagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Ulla Birthe Vienberg Tornekrogen Værløse Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Flemming Clausen Hovedvagtsgade 8, København K Journalnr. Bo 6271 Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i LyngbySagsnr /2007 Andet, Ekstra bemærkninger Boet omfatter tillige efterlevende ægtefælle Steen Vienberg, Tornekrogen 37, 3500 Værløse. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Søren Olsen Østervang Maribo Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Lene Enghave Olsen Østervang Maribo Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Anna Margrethe Rasmussen Winchelsgade Nakskov Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Svend Aage Rasmussen Fuglsangvej Nakskov Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Svend Kinch Nygade 1A 4900 Nakskov Telefon nr Fax nr

14 STATSTIDENDE 14 Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Aage Henry Nilausen Nygade 45, st Korsør Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Rita Nilausen Nygade 45, st Korsør Telefon nr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i NæstvedSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Karen Nielsen Halkærvej 186 Lundby 9240 Nibe Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat J.J. Borregaard Strandgade Nibe Telefon nr Fax nr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i AalborgSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Karl Henrik Albert Bach Christensen Møllebakkevej Rude Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokatfirmaet John Larsen Kindhestegade 12D 4700 Næstved Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i NæstvedSagsnr. IS-153/2008 Andet, Ekstra bemærkninger Efterlevende ægtefælle: Hildur Birgit Christensen, Møllebakkevej 17, 4243 Rude. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Jørgen Anton Sørensen Skibhusvej 418C 5000 Odense C Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Anja Larsen Kirkevej Odense S Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i OdenseSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Tove Inga-Britta Jørgensen Holbergsgade Silkeborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Willy Wohlert Jørgensen Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Bjarne Weihrauch Godthåbsvej Silkeborg Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Viborg S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Herdis Blaksteen Brøndby Møllevej 25B, st 06

15 STATSTIDENDE Brøndby Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Magnus Frederik Kristian Blaksteen Brøndby Møllevej 25, st Brøndby Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Poul Jost Jensen Glostrup Torv Glostrup Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i GlostrupSagsnr. SKS 710/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Yvonne Benedikte Jacobsen Nygade 3 Kliplev 6200 Aabenraa Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Ret&Råd, Advokat Sven B. Seedorff Laurids Skaus Gade Haderslev Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. SKS S01-424/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Anna Margrethe Thostrup Dyrehavegårdsvej 10 Ganløse 3660 Stenløse Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Dennis Holm Pedersen Hesteskoen Bagsværd Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. SKS 317/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Johnny Karsten Skov Åløsevej Østermarie Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Bo Hansen Snellemark Rønne Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten på BornholmSagsnr. SKS 164/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Aase Christensen Hjarnøgade Århus C Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Kjeld Johnsen Advokatfirma Abel & Skovgård Larsen Sønder Allé Århus C Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Ja Skifteret Retten i ÅrhusSagsnr. SKS /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Anne Marie Nielsen Stadion Allé 22, 1 th 8000 Århus C Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Kjeld Johnsen Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen Sønder Allé 9

16 STATSTIDENDE Århus C Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i ÅrhusSagsnr. SKS /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Johnny Bøg Skyttevej Ribe Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Poul Karstensen Advokatfirmaet Rohrsted Tømmergangen Ribe Telefon nr Fax nr Journalnr /mbh Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i EsbjergSagsnr. sks.nr. 647/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Ingrid Christensen Engløkke 10, st th 6372 Bylderup-Bov Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokatfirmaet Karen Marie Hansen og Anders Carsten Hansen Kogade Tønder Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. S02-772/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Egon Børge Holm Kongenstofte Nakskov Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advodan Nakskov Søndergade 22, Nakskov Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Nykøbing FalsterSagsnr. SKS 2-437/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Anna Marie Hartvig Christensen Kongevej Gråsten Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat H. Philip Jensen Ahlefeldvej Gråsten Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. S01-570/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Inger Margrethe Nielsen Møllemarksvej 39, Odense V Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Per Euchen Larsson Nørregade 31 A 5000 Odense C Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i OdenseSagsnr. 895/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger

17 STATSTIDENDE 17 Afdøde Cpr.nr Dødsdato Valborg Landschoff Lassen Mitchellsstræde Gentofte Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Ernst Palle Hjorth Lassen Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Ole Meisner Nørregade 36, København K Telefon nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i LyngbySagsnr. SKS /2007 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Yrsa Elfrida Bach Jensen Algade 38 G 4760 Vordingborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Henrik Hjortkjær Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Telefon nr Fax nr Journalnr. HH Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Niels Borg Fjordvænget Aabenraa Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Preben Kofoed Møllemærsk Aabenraa Telefon nr Fax nr Journalnr PK/eda Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i SønderborgSagsnr. S04-29/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Bodil Johanne Furdal Abildgård Frederikssund Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Poul Erik Emanuel Furdal Storgårdsvej Jægerspris Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Kirsten Bak Kocksvej Frederikssund Telefon nr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 451/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Brian Harry Dunhill Flintehøjen Frederikssund Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Kirsten Bak Kocksvej Frederikssund Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i HillerødSagsnr. 326/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Poul Mathiasen Sandhøjsvejen Søllested Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advodan Nakskov Søndergade 22, Nakskov

18 STATSTIDENDE 18 Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Nykøbing FalsterSagsnr. SKS 2-574/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Kaj Weibeck Knut Hamsuns Vej Sulsted Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Hanne Bruun Jacobsen Advodan, Aalborg A/S Mølleå Aalborg Telefon nr Fax nr Journalnr HBJ/GA Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Ja Skifteret Retten i AalborgSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Agnete Marie Kirstine Andersen Hareskovbo Skovalléen Bagsværd Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Kaj Aksel Andersen Tværledet Bagsværd Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Dorte Jensen Buddingevej Søborg Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i GlostrupSagsnr. 659/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Klaus Rasmussen Viemose Gade Kalvehave Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13B 4760 Vordingborg Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Niels Thrige Andersen Edouard Suensons Gade 6 -M Århus N Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Merete Nielsen J. M. Mørksgade Århus C Telefon nr Journalnr /kr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i ÅrhusSagsnr /2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Inger Dorthea Sallerup Poulsen Plejehjemmet Rosenvang Sankelmarksvej 6B 4760 Vordingborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Carl Helt Poulsen Overvindingevej Vordingborg Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Svend Brorsen Advokatfirmaet Bang/Brorse & Fogtdal Københavnsvej 13B

19 STATSTIDENDE Vordingborg Telefon nr Fax nr Journalnr Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2008 Andet, Ekstra bemærkninger Boet behandles som et bobestyrerbo. S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Rose Högstät Halck Tværvej Egtved Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Claus Sten Rasmussen Østergade 1A 6040 Egtved Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i KoldingSagsnr. 702/2008 S Alle og enhver, der har noget til gode i nedennævnte bo, indkaldes herved til at anmelde og dokumentere deres krav inden 8 uger Afdøde Cpr.nr Dødsdato Camilla Schandorff Rasmussen Hellerupvej 64, st 2900 Hellerup Anmeldelsessted (hvor evt. krav kan anmeldes) Advokat Jesper M. Koefoed Valdal Advokatfirma Øster Allé København Ø Telefon nr Fax nr Journalnr K Om boet behandles efter Skiftelovens 69 (Insolvente boer) Omfattet af skiftelovens 69 Nej Skifteret Retten i LyngbySagsnr /2007 Andet, Ekstra bemærkninger Bobehandlingen omfatter tillige den efterlevende ægtefælle, Albert Simon Strandberg, boende Hellerupvej 64, st., 2900 Hellerup. Indkaldelse til bomøde S Afsluttende bomøde Afdøde Cpr.nr Dødsdato Frank Larsen Uglemosevej Strøby Meddelelse vedr. bomøde Boet er insolvent. På bomødet vil udkast til boregnskab blive forelagt til godkendelse. Ifølge boregnskabet udloddes der dividende med 7,848%. Udkast til boregnskab med tilhørende bilag og udlodning ligger til eftersyn på bobestyrers kontor. Såfremt der ikke fremkommer indsigelser, vil regnskabet blive stadfæstet og udlodningen blive gennemført. Dato, tid og sted for bomøde kl. 14:30 hos bobestyrer, advokat Kirsten Lund Jørgensen Nørregade 54A 4600 Køge Skifteret Retten i Roskilde Sagsnummer /2007 Underskriver Køge, den Kirsten Lund Jørgensen S Afsluttende bomøde Afdøde Cpr.nr Dødsdato Lars Peder Bjering Nordens Plads 4, Frederiksberg Meddelelse vedr. bomøde Bobestyrerbehandlingen omfatter tillige fællesboet med ægtefællen Helle Bjering. Boet er insolvent. Regnskab, hvoraf fremgår, at dividende i boet er 38,517%, henligger til eftersyn på bobestyrers kontor. Det fremlagte udkast til boopgørelse kan forventes stadfæstet på mødet, og medmindre der inden 4 uger efter mødet indgives klage til bobestyreren, er boopgørelsen endelig, hvorefter udlodning vil finde sted. Dato, tid og sted for bomøde kl. 10:00 hos bobestyrer, advokat Birgit Jordan Vesterbrogade København V

20 STATSTIDENDE 20 Skifteret Retten på Frederiksberg Sagsnummer 891/2007 Underskriver København, den Birgit Jordan, advokat S Afsluttende bomøde Afdøde Cpr.nr Dødsdato Knud Karl Bertelsen Højbjergvej Svebølle Meddelelse vedr. bomøde På bomødet vil udkast til boregnskab blive fremlagt til godkendelse. Ifølge boregnskabet udloddes der dividende med 23, %. Udkast til boregnskab med tilhørende bilag og udlodning ligger til eftersyn på bobestyrers kontor. Såfremt der ikke fremkommer indsigelser, vil regnskabet blive stadfæstet og udlodningen blive gennemført 4 uger efter bomødet. Dato, tid og sted for bomøde kl. 10:00 hos bobestyrer, advokat Steen Røgilds Kordilgade Kalundborg Skifteret Retten i Holbæk Sagsnummer /2007 Underskriver Kalundborg, den Steen Røgilds, advokat S Afsluttende bomøde Afdøde Cpr.nr Dødsdato Jørn Bruno Petersen Mosevangen Asnæs Meddelelse vedr. bomøde Boregnskabet ligger til gennemsyn på bobestyrers kontor udvisende en dividende til simple kreditorer på 11,3988%. Såfremt der ikke kommer indsigelser inden 2 uger efter afholdelse af bomødet, vil boopgørelsen blive stadfæstet. Dato, tid og sted for bomøde kl. 10:00 hos bobestyrer, advokat Jørgen Eriksen Havnevej Holbæk Skifteret Retten i Holbæk Sagsnummer /2007 Underskriver Holbæk, den Jørgen Eriksen, advokat S Afsluttende bomøde Afdøde Cpr.nr Dødsdato Vinni Jensen Rundholmen Vanløse Meddelelse vedr. bomøde Udkast til boopgørelse og udlodningsregnskab, der er fremlagt til eftersyn hos bobestyrer, udviser en dividende til anerkendte simple kreditorer på 46,231%. Det fremlagte udkast til regnskab og udlodningsregnskab kan forventes stadfæstet på det afsluttende bomøde. Medmindre der inden fire uger efter mødet indgives klage til bobestyrer, er boopgørelsen endelig, hvorefter udlodning pr vil finde sted. Dato, tid og sted for bomøde kl. 15:00 hos bobestyrer, advokat Michael Steffensen Niels Hemmingsens Gade 10, 5 Postboks København K Skifteret Retten på Frederiksberg Sagsnummer SA-2513/2007 Underskriver København, den Michael Steffensen, advokat S Afsluttende bomøde Afdøde Cpr.nr Dødsdato Svend Madsen Aage Nielsens Vej 23, 1 th 7800 Skive Meddelelse vedr. bomøde

21 STATSTIDENDE 21 Boet er insolvent. Udkast til endelig boopgørelse, udvisende en dividende på 4,05958% til de simple kreditorer, fremlægges på bomødet, hvor boopgørelsen forventes stadfæstet som endelig, såfremt der ikke fremkommer indsigelse. Dato, tid og sted for bomøde kl. 13:30 hos bobestyrer, advokat Laurits Nielsen Resenvej Skive Skifteret Retten i Viborg Underskriver Skive, den Laurits Nielsen, advokat Andre meddelelser Afdøde Cpr.nr.: Dødsdato: Aase Krogh Dr. Abildgaards Alle 8, 2 tv 1955 Frederiksberg C S Meddelelse Frederiksberg Skifteret har den truffet beslutning om insolvensbehandling af boet. Advokat Birgit Jordan, Vesterbrogade 33, 1620 København V, er antaget som bobestyrer. Proklama har været indrykket i Statstidende den Underskriver København, den Birgit Jordan, advokat Afdøde Cpr.nr.: Dødsdato: Jens Peter Kajus Andersen Stationsmestervej 110, st th 9200 Aalborg SV S Meddelelse I tilslutning til proklama indrykket i Statstidende den meddeles, at Skifteretten i Aalborg den i medfør af DSL 69 har truffet bestemmelse om, at boet tages under insolvensbehandling med advokat Henning Søgaard, Boulevarden 21, 1. tv., 9000 Aalborg som bobestyrer. Underskriver Aalborg, den Henning Søgaard, advokat > Forskellige kundgørelser Likvidation og tvangsopløsning Likvidation S På generalforsamling den er der truffet beslutning om at likvidere andelsboligforeningen. Kreditorerne opfordres til inden 3 måneder efter nærværende bekendtgørelse i Statstidende skriftligt at anmelde deres krav over for likvidator. Selskab Andelsboligforeningen Vesterbro 111/ Borgergade 11 Vesterbro Aalborg Likvidator Advokat Anne Henriksen Advokatfirmaet Boel A/S Tiendeladen Aalborg Telefon Fax Journalnr AH/isk Underskriver Aalborg, den Anne Henriksen, advokat > Gældssanering Indledning af gældssaneringssag - Præklusivt proklama S Skifteretten i Viborg har den indledt gældssaneringssag for Lene Bogø Nielsen Fødselsdato Sundsørevej 105 Thise 7870 Roslev Sagsnr /2008 Lene Bogø Nielsen har drevet en personlig ejet virksomhed, LN Mode v/ Lene Nielsen, Kærhusevej 1, Spørring, 8380 Trige, CVR-nr Enhver, der har fordring eller andet krav mod Lene Bogø Nielsen, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive

22 STATSTIDENDE 22 betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Tina Bach, Sct. Mathias Gade 66A, 8800 Viborg, j.nr tb/bvj inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Viborg, den Tina Bach, advokat Retskreds Viborg S Skifteretten i Viborg har den indledt gældssaneringssag for Helle Dyhr Fødselsdato Grynderupvej Roslev Sagsnr tb/mg Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Tina Bach, Sct. Mathias Gade 66A, 8800 Viborg, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Viborg, den Tina Bach, advokat Retskreds Viborg S Skifteretten i Aalborg har den indledt gældssaneringssag for Keld Anton Jørgensen Fødselsdato Østermarksvej 26C 9575 Terndrup Sagsnr. 1543/kom Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Helle Larsen, Bankpladsen 4, 9560 Hadsund inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Aalborg, den Retskreds Aalborg S Skifteretten i Viborg har den indledt gældssaneringssag for Kenneth Skjold Amberfeldt Fødselsdato Resenvej Skive Sagsnr /2008 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Laurits Nielsen, Advokathuset A/S, Resenvej 83, 7800 Skive, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Viborg, den

23 STATSTIDENDE 23 Retskreds Viborg S Berigtigelse af annonce indrykket i Statstidende den : Skifteretten i Aalborg har den indledt gældssaneringssag for Valeria Spiga Scarpa Fødselsdato Østergade 15B 9370 Hals Sagsnr. 17/2008 Guiseppe Scarpa Fødselsdato Østergade 15B 9370 Hals Sagsnr. 18/2008 Ansøger Guiseppe Scarpa har drevet en personlig ejet virksomhed, Restaurant L'ancora, Torvet 2, 9370 Hals, CVR-nr Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Henning Søgaard, Boulevarden 21, Box 36, 9100 Aalborg inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Aalborg, den Henning Søgaard, advokat Retskreds Aalborg S Skifteretten i Kolding har den indledt gældssaneringssag for Paprika Agnes Hummelmose Tidl. navn Annette Pedersen Fødselsdato Calvinsvej 15, 1 th 7000 Fredericia Sagsnr /2008 Paprika Agnes Hummelmose har drevet virksomheden Fredensborg Blomster, Jernbanegade 7, 3480 Fredensborg, CVR-nr Enhver, der har fordring eller andet krav mod Paprika Agnes Hummelmose, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Sigurd Trolle, Trolle Advokatfirma, Vesterballevej 25, Snoghøj, 7000 Fredericia, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Kolding, den Retskreds Kolding S Berigtigelse af S Skifteretten i Randers har den indledt gældssaneringssag for Kaj Erik Larsen Fødselsdato Stenledvej 9 Hyllested 8400 Ebeltoft Sagsnr /2008 Kaj Erik Larsen har drevet virksomheden Sæby Conditori, CVR-nr og Enhver, der har fordring eller andet krav mod Kaj Erik Larsen, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Mads Brath, Ret & Råd Djursland, Adelgade 7, 8400 Ebeltoft, inden 8 uger fra denne

24 STATSTIDENDE 24 bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Randers, den Retskreds Randers S Skifteretten i Roskilde har den indledt gældssaneringssag for Tina Poulsen Fødselsdato Skyttemarken Havdrup Sagsnr /2008 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Kirsten J. Holm, Forum Advokater, Havnevej 3, 4000 Roskilde, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Roskilde, den Retskreds Roskilde S Sø- og Handelsrettens skifteret har den indledt gældssaneringssag for Irena Nedic Fødselsdato Howitzvej 54, Frederiksberg Sagsnr. G 84/08-D Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde og dokumentere sit krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor skifteretten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelsen bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Ole Larsen, Gentoftegade 60, 1., 2820 Gentofte, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse senest kl (fredag dog kl ). Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering, jf. konkurslovens 208 b, stk. 1. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten Kreditormøde S I gældssaneringssagen for Lene Jacobsen Fødselsdato Kløvermarken Tinglev Sagsnr /2007 indkaldes kreditorerne til møde i Skifteretten i Sønderborg, Mødelokale 1G, Grundtvigs Alle 173, 6400 Sønderborg, tirsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Retten i Sønderborg, den Retskreds Sønderborg S I gældssaneringssagen for Arne Burgaard Fødselsdato Kirkebyvej 25 B 6852 Billum Sagsnr /2007 indkaldes kreditorerne til møde i Skifteretten i Esbjerg, mødelokale 26, 2. sal, Dokken 1, 6700 Esbjerg, tirsdag den kl ,

25 STATSTIDENDE 25 til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i Skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på Skifterettens afgørelse om gældssanering. Ølgod, den Som Skifterettens medhjælper: Thomas Harder, advokat Advokataktieselskabet Graven Nielsen & Kokkenborg Jernbanegade Ølgod Retskreds Esbjerg S I gældssaneringssagen for Lene Gerda Todbøl Mangaard Fødselsdato Gammel Munkegade 1, Århus C Sagsnr /2007 / svf/ib indkaldes kreditorerne til møde i Skifteretten i Århus, Kannikegade 16, 8000 Århus C, mandag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Århus, den Stefan von Fintel, advokat Lille Torv Århus C Retskreds Århus S I gældssaneringssagen for Finn-Olau Mangaard Fødselsdato Gammel Munkegade 1, Århus C Sagsnr /2007 / svf/ib indkaldes kreditorerne til møde i Skifteretten i Århus, Kannikegade 16, 8000 Århus C, mandag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Århus, den Stefan von Fintel, advokat Lille Torv Århus C Retskreds Århus S I gældssaneringssagerne for Jørgen Bach Fødselsdato Elmegade 5N, st Hammerum 7400 Herning Sagsnr /2006 Dora Elisabeth Tang Bach Fødselsdato Elmegade 5N, st Hammerum 7400 Herning Sagsnr /2006 indkaldes kreditorerne til møde i Skifteretten i Esbjerg - Mødelokale sal, Dokken 1, 6700 Esbjerg, tirsdag den kl , til behandling af skyldnernes forslag til gældssanering. Forslag med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Bramming, den Som skifterettens medhjælper: Chresten Haugaard, advokat Storegade Bramming Retskreds Esbjerg S I gældssaneringssagen for Jens Johan Sørensen Fødselsdato Askærgårdvej 2 F Sig 6800 Varde Sagsnr /2007 indkaldes kreditorerne til møde i Skifteretten i Esbjerg, mødelokale 26, 2. sal, Dokken 1, 6700 Esbjerg, tirsdag den kl ,

26 STATSTIDENDE 26 til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i Skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på Skifterettens afgørelse om gældssanering. Ølgod, den Som Skifterettens medhjælper: Thomas Harder, advokat Advokataktieselskabet Graven Nielsen & Kokkenborg Jernbanegade Ølgod Retskreds Esbjerg S I gældssaneringssagen for Frank Lindskov Knudsen Fødselsdato Vesterhavsvej 20, st tv 6852 Billum Sagsnr /2007 indkaldes kreditorerne til møde i Skifteretten i Esbjerg, mødelokale 26, 2. sal, Dokken 1, 6700 Esbjerg, tirsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i Skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på Skifterettens afgørelse om gældssanering. Ølgod, den Som Skifterettens medhjælper: Thomas Harder, advokat Advokataktieselskabet Graven Nielsen & Kokkenborg Jernbanegade Ølgod Retskreds Esbjerg S I gældssaneringssagen for Hanne Høgh Møller Fødselsdato Balle Skovvej 3 Balle 8541 Skødstrup Sagsnr /2007 / svf/ib indkaldes kreditorerne til møde i Skifteretten i Århus, Kannikegade 16, 8000 Århus C, torsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Århus, den Stefan von Fintel, advokat Lille Torv Århus C Retskreds Århus S I gældssaneringssagen for Henning Nielsen Fødselsdato Bjergvej 3 Bedsted 6240 Løgumkloster Sagsnr /2007 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Sønderborg, Afdelingskontoret i Tønder, Nørregade 31, 6270 Tønder, torsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Retten i Sønderborg, den Retskreds Sønderborg S I gældssaneringssagen for Anders Holm Espersen Østergade 3, Vrå Sagsnr. SKIF-430/2007 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Hjørring, Amtmandstoften 1, 9800 Hjørring, torsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering.

27 STATSTIDENDE 27 Ansøger har drevet virksomhed med CVR-nr Retten i Hjørring, den Retskreds Hjørring S I gældssaneringssagen for Nurcan Koycü Granparken 108, 3 th 5240 Odense NØ Sagsnr. S2-587/2007 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Odense, Tinghusgården, Albanigade 30, 1. sal, 5000 Odense C, tirsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Ansøger har ikke drevet virksomhed. Retten i Odense, den Retskreds Odense S I gældssaneringssagen for Niels Kaisou Langegyde Vester Skerninge Sagsnr. 314/2007 indkaldes kreditorerne til møde i Fællessekretariatet, Tinghusgade 43, 5700 Svendborg, torsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Ansøger har drevet virksomheden NI- KA ved Niels Kaisou, SE-nr , senest fra nuværende bopælsadresse, tidligere bl.a. fra adressen Enghøj 1, 3550 Slangerup og gennem tiden fra flere forskellige adresser. Virksomheden vedrører blandt andet biografvirksomhed. Retten i Svendborg, den Retskreds Svendborg Kendelse S Skifteretten i Esbjerg har den afsagt kendelse om gældssanering for Jette Gregersen Fødselsdato Majsmarken Gredstedbro Sagsnr /2006 Arne Støchel Gregersen Fødselsdato Majsmarken Gredstedbro Sagsnr /2006 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet af Jette Gregersen før den bortfalder. Usikret gæld stiftet af Arne Støchel Gregersen før den bortfalder. Bramming, den Skifterettens medhjælper: Chresten Haugaard, advokat Storegade Bramming Retskreds Esbjerg S Skifteretten i Esbjerg har den afsagt kendelse om gældssanering for Finn Rune Grøndal Sønder Tirslundvej 2 Tirslund 6670 Holsted Sagsnr /2007 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet af Finn Rune Grøndal før den bortfalder. Retten i Esbjerg, den Retskreds Esbjerg S Skifteretten i Holbæk har den afsagt kendelse om gældssanering for Viggo Sørensen Fødselsdato Konsul Beyers Allé 30, 4 tv 4300 Holbæk Sagsnr /2007 på følgende vilkår: Den af Viggo Sørensen inden den

28 STATSTIDENDE stiftede usikrede gæld nedsættes til 10,5398%, der betales med 9,0282% den og 1,5116% den Viggo Sørensen har tidligere drevet virksomhed som tankstationsbestyrer (Q8), Munkholmvej 53, 4300 Holbæk, CVR-nr Nykøbing Sjælland, den Som skifterettens medhjælper: Per Knud Nilsson, advokat Rørvigvej 147 Postboks Nykøbing Sj Retskreds Holbæk S Skifteretten i Roskilde har den afsagt kendelse om gældssanering for Conny Christiansen Fødselsdato Johan Wilmannsvej 19, st tv 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr /2007 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet af Conny Christiansen før den nedsættes til 12,855219%, der betales over en 5-årig periode. Ringsted, den Brian Hebel Andersen, advokat Torvet Ringsted Retskreds Roskilde S Skifteretten i Århus har den afsagt kendelse om gældssanering for Charlotte Andersen Kaj Munks Vej 48, st th 8260 Viby J Sagsnr /2007 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet af Charlotte Andersen før den nedsættes til 46,9299%, der betales over en 5-årig periode. Udlodning til kreditorerne finder sted een gang årligt i april måned, første gang i Århus, den Lars Wolthers, advokat Østergade Århus C Retskreds Århus > Konkursboer Dekret S Ved dekret af har Skifteretten i Helsingør taget Benzon ApS CVR-nr Holmevej Helsinge Sagsnr. 164/2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Gribskov kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse. Kurator er advokat Tine Jacobsen, Advokaterne, Østergade 12, 3200 Helsinge, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den Retskreds Helsingør S Ved dekret af har Skifteretten i Herning taget Private Nurse & Doctors ApS CVR-nr Tarmvej 254 Sdr. Bork 6893 Hemmet Sagsnr. 120/2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Ringkøbing- Skjern kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse. Kurator er advokat Jens Paulsen, Dahl Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

29 STATSTIDENDE 29 Retten i Herning, den Retskreds Herning S Ved dekret af har Skifteretten i Herning taget SK-LAK A/S CVR-nr Søndergade Videbæk Sagsnr. 141/2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Kurator er advokat Kristian Dalsgaard, Advokatfirmaet Smith Knudsen, St. Torv 6, 7500 Holstebro, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Herning, den Retskreds Herning S Ved dekret af har Skifteretten i Holbæk taget Katja Apel Jensen CVR-nr Tåstrupvej Store Merløse Sagsnr /2008 Anders Apel Jensen CVR-nr Tåstrupvej Store Merløse Sagsnr /2008 under konkursbehandling efter begæringer modtaget den Kurator er advokat Gert Nissen, Rådhusgården, Vester Allé 4, 8000 Århus C, j.nr MBS. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holbæk, den Retskreds Holbæk S Ved dekret af har Skifteretten i Kolding taget Bent Rise Iversen H.O. Wildenskovsvej Børkop Sagsnr /2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Skyldner har også adresse: Gertruds Street 54, app. 1, LV 1011 Riga, Letland. Kurator er advokat Boris Frederiksen, Amaliegade 7, 1256 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den Retskreds Kolding S Ved dekret af har Skifteretten i Næstved taget Jan Møller Foldal CVR-nr Finlandsvej Dianalund Sagsnr. BBA-152/2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Skyldner har drevet virksomheden JMF Service, v/jan Møller Foldal, Finlandsvej 8, 4293 Dianalund, CVR-nr Kurator er advokat Lars Bentsen, Advokatfirmaet Olesen & Lyager, Banegårdsgade 16, Box 530, 8100 Århus C, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav

30 STATSTIDENDE 30 opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den Retskreds Næstved S Ved dekret af har Skifteretten i Næstved taget Pia Christiansen CVR-nr Fulbyvej Sorø Sagsnr. BBA-153/2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Skyldner har drevet virksomheden Direkt Gruppen, v/pia Christiansen, Fulbyvej 6, 4180 Sorø, CVR-nr Kurator er advokat Lars Bentsen, Advokatfirmaet Olesen & Lyager, Banegårdsgade 16, Box 530, 8100 Århus C, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den Retskreds Næstved S Ved dekret af har Skifteretten i Næstved påny taget Selandia Investia ApS CVR-nr Øllemosen Dianalund Sagsnr. BBA-40/2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Sorø kommune og har drevet virksomhed fra adressen Øllemosen 2, 4293 Dianalund. Kurator er advokat Brian Hebel Andersen, Advokatfirmaet Svendsen, Torvet 6, Postboks 256, 4100 Ringsted. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Østre Landsret har den ophævet det konkursdekret, der blev afsagt den , og har hjemvist sagen til fornyet behandling ved skifteretten. Retten i Næstved, den Retskreds Næstved S Ved dekret af har Skifteretten i Næstved påny taget Byggebo Ejendomme ApS CVR-nr Øllemosen Dianalund Sagsnr. BBA-41/2008 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Sorø kommune og har drevet virksomhed fra adressen Øllemosen 2, 4293 Dianalund. Kurator er advokat Brian Hebel Andersen, Advokatfirmaet Svendsen, Torvet 6, Postboks 256, 4100 Ringsted. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Østre Landsret har den ophævet det konkursdekret, der blev afsagt den , og har hjemvist sagen til fornyet behandling ved skifteretten. Retten i Næstved, den Retskreds Næstved S Ved dekret af har Skifteretten i Roskilde taget Dantag ApS CVR-nr Havbogårdsvej 5 Solrød 2680 Solrød Strand Sagsnr /2008

31 STATSTIDENDE 31 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Forudgående likvidation er indledt Kurator er advokat Carsten Brix, Advokathuset, Søndre Allé 21 B, 4600 Køge, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den Retskreds Roskilde S Ved dekret af har Skifteretten i Roskilde taget Sneslev2work ApS CVR-nr Sneslev Stationsvej 12 Hjelmsømagle 4100 Ringsted Sagsnr /2008 under konkursbehandling efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens begæring om tvangsopløsning modtaget den Selskabet har hjemsted i Ringsted kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse. Kurator er advokat Boris Frederiksen, Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den Retskreds Roskilde S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget NB Byg & Bo ApS CVR-nr Korsgade 24, kl 2200 København N Sagsnr. K 0286/08-L under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Som kurator er udpeget advokat John Korsø Jensen, St. Kongensgade 69, 1264 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget I. G. VVS og Blik ApS CVR-nr Damhus Boulevard Rødovre Sagsnr. K 0288/08-L under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Jørgen B. Elmer, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumen-

32 STATSTIDENDE 32 tation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten Indkaldelse til fordringsprøvelse I konkursboet Damm-Design ApS CVR-nr Strandvej Svendborg Sagsnr MV/HN S afholdes i henhold til konkurslovens 131 møde til prøvelse af fordringer på kurator, advokat Palle Petersens kontor, Ramsherred 2, Torvet, 5700 Svendborg, torsdag den kl Kurators indstiling vedlagt anmeldelser med bilag ligger til eftersyn på kurators kontor og i Skifteretten i Svendborg. Svendborg, den Palle Petersen, advokat Retskreds Svendborg S I konkursboet 13. Juli ApS (tidl. Sunhouse Danmark ApS) CVR-nr Midtager Brøndby Sagsnr BOR/je indkaldes herved i henhold til konkurslovens 131, stk. 1 til møde til prøvelse af anmeldte krav på kurator, advokat Boris Frederiksens kontor, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V, mandag den kl Kurators indstilling vedlagt anmeldelserne med bilag ligger til eftersyn på kurators kontor 2 uger før mødet. Indstillingen ligger i samme tidsrum til eftersyn hos Sø- og Handelsretten, Skifteafdelingen, Bredgade 66, 1260 København K. København, den Boris Frederiksen, advokat Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet Jansens Møbelsnedkeri A/S CVR-nr Kastanievej Broby Sagsnr PP/HN afholdes i henhold til konkurslovens 131 møde til prøvelse af fordringer på kurator, advokat Palle Petersens kontor, Ramsherred 2, 5700 Svendborg, torsdag den kl Kurators indstilling vedlagt anmeldelser med bilag ligger til eftersyn på kurators kontor og i Skifteretten i Svendborg. Svendborg, den Palle Petersen, advokat Retskreds Svendborg I konkursboet S E.R. Biler v/erling Rosengaard Sørensen CVR-nr Ålandsvej Viborg Sagsnr /2007 indkaldes herved til fordringsprøvelse hos kurator, advokat Frank Stølting, DAHL, Gravene 2, 8800 Viborg, tirsdag den kl Under mødet vil der alene ske prøvelse af de i boet anmeldte krav, jf. konkurslovens 95. Indstillingen ligger til eftersyn på kurators kontor og hos Skifteretten i Viborg, Klostermarken 10-12, 8800 Viborg, fra den Viborg, den Frank Stølting, advokat Retskreds Viborg S I konkursboet Nykøbing F. Entreprenøren v/john Rasmussen CVR-nr der har drevet virksomhed fra adressen Gåbensevej 33, 4800 Nykøbing F, indkaldes til møde hos kurator, advokat Bjarne Berg Christiansen, Vestensborg Alle 2 A, 4800 Nykøbing F, tirsdag den , kl , til fortsat prøvelse af anmeldte krav. Kurators indstilling vedrørende kravene ligger til gennemsyn på kura-

33 STATSTIDENDE 33 tors kontor under j.nr , samt i Retten i Nykøbing Falster, Skifteretten, Vestensborg Alle 8, 4800 Nykøbing F, 2 uger før mødet. Nykøbing F, den Bjarne Berg Christiansen, advokat Retskreds Nykøbing Falster S I konkursboet TJE ApS under konkurs CVR-nr Jernbanegade 8 A 6270 Tønder Sagsnr /2004 indkaldes til møde hos kuratorerne, advokat N. Bisgaard-Frantzen, Kongevej 58, 6400 Sønderborg, og advokat Jens Jepsen, Kystvej 22, 6200 Aabenraa, hvilket møde afholdes mandag den , kl , til prøvelse af krav anmeldt i henhold til konkurslovens Kurators indstilling vedrørende kravene ligger til eftersyn på kurators kontor samt i Skifteretten i Sønderborg, 2 uger før mødet. Aabenraa, den Jens Jepsen, advokat Retskreds Sønderborg S I konkursboet Beisner & A/S Malerfirma Anno 1964 under konkurs CVR-nr Tømmerup Stationsvej Kastrup Sagsnr. K 850/07-C indkaldes til skiftesamling hos kurator, advokat Sven-Erik Poulsen. Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, hvilken afholdes tirsdag den , kl , til prøvelse af fordringer. Kurators indstilling vedrørende kravene ligger til eftersyn på kurators kontor samt i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, 2 uger før skiftesamlingen. København, den Sven-Erik Poulsen, advokat Retskreds Sø- og Handelsretten Regnskab og boafslutning I konkursboet Dansk Auto Salg ApS CVR-nr Petersborg Aabenraa Sagsnr /2007 S holdes skiftesamling i Skifteretten i Sønderborg, Mødelokale 1G, Grundtvigs Alle 173, 6400 Sønderborg, tirsdag den kl , hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens 143, stk. 1, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Retten i Sønderborg, den Retskreds Sønderborg S I konkursboet Kurt Skaksen CVR-nr Gurrevej Helsingør Sagsnr /2005 holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Hillerød, Skifteretten, Torvet 5, 2. sal, 3600 Frederikssund, mandag den kl , til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 0,768695% til 97-krav. Dividendebeløb på under kr. 500 udbetales ikke, jf. konkurslovens 153. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket. Skyldner har drevet virksomheden Stenholt Brændeplads, CVR-nr Retten i Hillerød, den Retskreds Hillerød S I konkursboet Jan Hansen CVR-nr Stagebjergparken Almind

34 STATSTIDENDE 34 Sagsnr /2006 holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Kolding, Mødelokale J, Domhusgade 22 A, 2. sal, 6000 Kolding, tirsdag den kl , til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 15,982507% til 95 krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket. Skyldner har drevet virksomheden JH Byg, Stagebjergparken 50, 6051 Almind, CVR-nr Retten i Kolding, den Retskreds Kolding S I konkursboet Morten Hougaard Pedersen Adelgade Hobro Sagsnr /2003 holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Aalborg, Skifteretten, Badehusvej 17, 1. sal, 9000 Aalborg, onsdag den kl , til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 6,4302% til krav i henhold til konkurslovens 97. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket. Retten i Aalborg, den Retskreds Aalborg S I konkursboet Profirma ApS CVR-nr Adelgade 119 B 5400 Bogense Sagsnr. S2-59/2008 holdes skiftesamling i Retten i Odense, Tinghusgården, Albanigade 30, 1. sal, 5000 Odense C, onsdag den kl , hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens 143, stk. 1, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Retten i Odense, den Retskreds Odense S I konkursboet Restaurationsselskabet HF 1 ApS CVR-nr J.P.E. Hartmanns Allé 19, st 2500 Valby Sagsnr. K 0017/06-F afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1. sal, 1260 København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 1,95017% til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens 95, torsdag den kl Regnskab og udlodning med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter regnskabets forventede stadfæstelse den nævnte dag, eller som ikke har været anmeldt inden tidligere fastsat sidste frist for anmeldelser, kan ikke tages i betragtning. Forudsat at udlodningen stadfæstes og rettidig anke ikke sker, vil boet på skiftesamlingen blive sluttet med nævnte dividende og udlodning vil finde sted den Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet John Christian Reimer CVR-nr Hovedgaden Hårlev Sagsnr /2006 holdes skiftesamling i Retten i Roskilde, Skifteretten, Helligkorsvej 3, stuen, 4000 Roskilde, mandag den kl , hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens 143, stk. 1, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til

35 STATSTIDENDE 35 dækning af omkostninger. Skyldner har drevet virksomheden CR Multiservice, CVR Retten i Roskilde, den Retskreds Roskilde S I konkursboet Afviklingsselskab 3 af ApS CVR-nr Islandsvej Herfølge Sagsnr /2007 holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Roskilde, Skifteretten, Helligkorsvej 3, stuen, 4000 Roskilde, onsdag den kl , til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 1,060169% til simple krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket. Retten i Roskilde, den Retskreds Roskilde S I konkursboet Afviklingsselskab 2 af ApS CVR-nr Islandsvej Herfølge Sagsnr /2007 holdes afsluttende skiftesamling i Retten i Roskilde, Skifteretten, Helligkorsvej 3, stuen, 4000 Roskilde, onsdag den kl , til behandling og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 19,817442% til 95-krav. Udkastet ligger til eftersyn i skifteretten. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter stadfæstelse af regnskabet, tages ikke i betragtning. Udbetaling foretages 4 uger efter stadfæstelsen, medmindre anke forinden er sket. Retten i Roskilde, den Retskreds Roskilde S I konkursboet Klaus Riskær Pedersen Vedbæk Strandvej Vedbæk Sagsnr. K 0097/92-A indkaldes herved til afholdelse af skiftesamling i Sø- og Handelsretten, Skifteretten, Bredgade 66, 1260 København K, fredag den kl , til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en forventet dividende på 4,38646% til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens 97. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter regnskabets forventede stadfæstelse den nævnte dag, kan ikke tages i betragtning. Udkastet er henlagt til eftersyn i skifteretten. Forudsat at udlodningen stadfæstes, og rettidig anke ikke sker, vil boet på skiftesamlingen blive sluttet med nævnte dividende, og efterfølgende udbetaling vil finde sted den Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet Danish Business Support A/S CVR-nr Nærum Hovedgade Nærum Sagsnr. K 0693/04-D afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, til fremlæggelse og eventuel stadfæstelse af regnskab og udlodning med en forventet dividende på 1,23919% til anmeldt og anerkendt gæld i henhold til konkurslovens 97, tirsdag den kl Regnskab og udlodning med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Kurator har indstillet, at der efter konkurslovens 153 ved udlodning bortses fra fordringer, som giver mindre end kr. 500 i dividende. Fordringer og andre krav, der først anmeldes efter regnskabets forventede stadfæstelse den nævnte dag, eller som ikke har været anmeldt inden tidligere fastsat sidste frist for anmeldelser, kan

36 STATSTIDENDE 36 ikke tages i betragtning. Forudsat at udlodningen stadfæstes og rettidig anke ikke sker, vil boet på skiftesamlingen blive sluttet med nævnte dividende og udlodning vil finde sted den Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet Bjerge & Kold ApS CVR-nr Frederiksborggade 7, København K Sagsnr. K 0631/07-B er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger, jf. konkurslovens 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, hvilken afholdes tirsdag den kl Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den Retskreds Sø- og Handelsretten Andre meddelelser I konkursboet Salling Transport ApS CVR-nr Søbyvej 35 S Højslev Sagsnr /2007 har skifteretten som ny kurator udpeget advokat Per Buttenschøn, Advokaterne Kaalund & Partner, Vestergade 2, 8600 Silkeborg, hvortil fremtidige anmeldelser skal ske. Eventuel anmodning om møde til valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Retten i Viborg, den Retskreds Viborg > Stævninger og indkaldelser Personer/firmaer S I sagen FS /2007, Tenea AS c/ o Aktiv Kapital Danmark, Stationsparken 25, 2600 Glostrup mod Jesper Bonefeld Sørensen hvis sidst kendte adresse er: Prins Christians Gade 9, Randers pålægges det skyldner inden 2 uger fra nærværende indkaldelses offentliggørelse at indlevere svarskrift i sagen til Fogedretten i Randers, Klostergade 2, 8900 Randers med angivelse af FS nr /200. Kreditor har nedlagt påstand om betaling af kr ,75 med tillæg af procesrente af kr ,00 fra at regne til betaling sker. Subsidiært med procesrente fra sagens anlæg. Beløbet vedr. kreditors tilgodehavede hos skylder i henhold til misligholdt lejekontrakt indgået med L'EASY og skyldner den Grundet misligholdelsen er lejeaftalen ophævet. Hovedstolen vedr. lejerestance for perioden til samt erstatningskrav for det lejede udstyr, der i forbindelse med forsøg på hjemtagelse blev konstateret bortkommet. Kravet er efterfølgende overdraget til Tenea AS. Hvis svarskrift ikke fremkommer rettidigt, kan dom forventes afsagt efter kreditors påstand. Kopi af betalingspåkrav ligger til udlevering på rettens kontor. Betalingspåkravet forkyndes offentligt, da sagsøgtes opholdssted er ukendt. København, den Søren Noringriis, advokat Købmagergade 62, København K J.nr Retsinstans Retten i Randers S I sagen BS 4-233/2008, Kaltun Mude Farah, Skolebakken 64, 3. -1, 6700 Esbjerg mod Abdirahman Aden Hussein indkaldes sagsøgte til at møde til hovedforhandling i Retten i Esbjerg, retssal 25, 2. sal, Dokken 1, 6700 Esbjerg, mandag den kl Abdirahman Aden Husseins sidst kendte adresse er Storegade 46, st. th., 6740 Bramming. Hans opholdssted siden den er ukendt. Indkaldelsen forkyndes derfor offentligt.

37 STATSTIDENDE 37 Stævnevarslet er fastsat til 4 uger. Indkaldelsen ligger til udlevering på rettens kontor. Retten i Esbjerg, den Retsinstans Retten i Esbjerg S Mikael Henrichsen, Østre Kirkevej 4, Sdr. Hygum, 6630 Rødding, har sagsøgt Judith Ann Henrichsen hvis sidst kendte adresse er: 810 Slot St., Goldboro NC, USA Sagsøgerens påstand er: Skilsmisse i medfør af ægteskabslovens 32, hvorefter en ægtefælle har ret til skilsmisse, når parterne på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt i de sidste 2 år. Der er videre nedlagt påstand om, at ingen af parterne betaler bidrag til den andens underhold. Retten opfordrer sagsøgte til inden den at indlevere svarskrift med henvisning til sagsnr. BS 6-105/2008 til Retten i Esbjerg, Dokken 1, 6701 Esbjerg. Såfremt svarskrift ikke modtages rettidigt, kan der forventes afsagt dom efter sagsøgerens påstand. Sagsøgte kan ved henvendelse til retten få en kopi af sagens bilag m.v. Offentlig forkyndelse anvendes, da det er oplyst, at sagsøgte nu er fraflyttet den ovennævnte adresse og hendes nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Esbjerg, den Retsinstans Retten i Esbjerg S Fogedretten har modtaget en anmodning fra Kasper Kjærbye Larsen, Øresundsvej 1 C, 2920 Charlottenlund, om at behandle en sag mod Flemming Jensen hvis sidst kendte adresse er: Linkøpingvej 12, 3 tv Himmelev 4000 Roskilde om udlevering af en bil ved en umiddelbar fogedforretning. Flemming Jensen indkaldes til at møde i Retten i Roskilde, Fogedretten, Helligkorsvej 3, 2. sal, 4000 Roskilde, tirsdag den kl Kopi af anmodning henligger i Retten i Roskilde, Fogedretten, Helligkorsvej 3, 1. sal, 4000 Roskilde, til udlevering. Hvis Flemming Jensen udebliver fra retsmødet, uden at give fogedretten besked om gyldig grund, kan fogedretten bestemme, at han skal hentes og tilbageholdes af politiet, indtil sagen kan behandles på et nyt retsmøde. Indkaldelsesvarslet er fastsat til 7 dage. Denne forkyndelse sker med rettens tilladelse, idet Flemming Jensens nuværende opholdssted er ukendt, jf. retsplejelovens 159. Retten i Roskilde, Fogedretten, den Retsinstans Retten i Roskilde S Advokat Jacob Tøjner har som advokat for Nordea Bank Danmark A/S, Meldahlsgade 1, Postboks 850, 0900 København C, sagsøgt Keith James Singhatey hvis sidst kendte adresse er: Trekronergade 7A, 4 tv 2500 Valby Sagsøgerens påstand er: Sagsøgte tilpligtes at betale kr ,70, hvoraf udenretlige inddrivelsesomkostninger udgør kr ,00 inkl. moms, med tillæg af den til enhver tid for aftaleforholdet gældende rente (p.t. 15%) tillagt morarentesats på 3% (i alt p.t. 18%) af kr ,70 fra til betaling sker beregnet dagligt, men med rentetilskrivning årligt bagud pr. 31. december. Beløbet skyldes for sagsøgtes misligholdte kundeforhold. Retten opfordrer sagsøgte til inden 4 uger at indlevere svarskrift med henvisning til sagsnr. BS /2007 til Retten på Frederiksberg, Mødelokale 3, Howitzvej 32, stuen, 2000 Frederiksberg. Hvis svarskrift ikke fremkommer, kan retten afsige dom efter sagsøgerens påstand. Sagsøgte kan ved henvendelse til retten få en kopi af stævningen m.v. Stævningen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten på Frederiksberg, den Lena Romme, kontorfuldmægtig Retsinstans Retten på Frederiksberg

38 STATSTIDENDE 38 S Advokat Karsten N. Müller har som advokat for Frederiksberg Forsyning A/S, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg, sagsøgt Torben Sejr Jensen hvis sidst kendte adresse er: Tagensvej 208, 2 th 2400 København NV Sagsøgerens påstand er: Sagsøgte tilpligtes at betale kr ,93 med tillæg af procesrente fra den samt kr. 270,00 i rykkergebyrer, kr ,00 i gebyr for lukning af el, kr. 156,00 for afholdte omkostninger til lokalisering af sagsøgte samt kr. 500,00 i udenretlige inddrivelsesomkostninger. Det påstævnte beløb udgør sagsøgers tilgodehavende for krav i henhold til faktura vedr. Finsensvej 93, 3. tv., faktureret i perioden fra den til den med forfald Retten opfordrer sagsøgte til inden 4 uger at indlevere svarskrift med henvisning til sagsnr. BS /2007 til Retten på Frederiksberg, Mødelokale 3, Howitzvej 32, stuen, 2000 Frederiksberg. Hvis svarskrift ikke fremkommer, kan retten afsige dom efter sagsøgerens påstand. Sagsøgte kan ved henvendelse til retten få en kopi af stævningen m.v. Stævningen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten på Frederiksberg, den Lena Romme, kontorfuldmægtig Retsinstans Retten på Frederiksberg S I sagen BS 1-169/2008, Allan Galek Børgesen, Høje Gladsaxe 17, 6. mf., 2860 Søborg, mod Tatjana Kurdacenkova Ukendt adresse indkaldes sagsøgte til at møde i Retten i Glostrup, retssal 204, Stationsparken 27, 2600 Glostrup, torsdag den kl , til hovedforhandling. Retten har afsat ½ time til retsmødet. Stævnevarslet er fastsat til 4 uger. Indkaldelsen bilagt processkrift med bilag ligger til udlevering på rettens kontor. Udeblivelse fra retsmødet den kl vil kunne medføre at der afsiges dom efter sagsøgers påstand som anført i processkriftet. Indkaldelsen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. København, den Birger Hagstrøm ApS Frederiksberggade 2, København K Retsinstans Retten i Glostrup S I sagen BS /2007, Bjarne Dahl, Kostenborgvej 5, 2650 Hvidovre, mod Marliana Dahl Ukendt adresse indkaldes sagsøgte til at møde i Retten i Glostrup, retssal 204, Stationsparken 27, 2600 Glostrup, mandag den kl , til hovedforhandling, hvor sagsøger vil nedlægge følgende påstand: Der meddeles parterne skilsmisse i medfør af ægteskabslovens 32, på vilkår, at ingen af parterne betaler bidrag til den andens underhold. Der er afsat 30 minutter til retsmødet. Stævnevarslet er fastsat til 4 uger. Indkaldelsen ligger til udlevering på rettens kontor. Indkaldelsen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Glostrup, den Janne Rostrup Hansen, dommer Retsinstans Retten i Glostrup S I sagerne BS /2007 og BS /2007, Meltem Kisa, Rasmus Rask Vej 10, 2. th., 9700 Brønderslev, mod Osman Kisa hvis sidst kendte adresse er: Deutz-Mülheimer Str Køln Tyskland indkaldes sagsøgte til at møde i Retten i Hjørring, Brønderslev - retssalen, Banegårdspladsen 4, 1. sal, 9700 Brønderslev, tirsdag den kl ,

39 STATSTIDENDE 39 til hovedforhandling i en sag vedrørende ansøgning om separation og fastsættelse af børnebidrag samt påstand om ophævelse af den fælles forældremyndighed over børnene Befin Kisa og Hazal Somera Kisa. Hvis De ikke møder, kan retten afgøre sagen uden at kende Deres forklaring. Der er afsat 1,5 time til retsmødet. Stævnevarslet er fastsat til 4 uger. Retten har beskikket advokat Anne Mette Ovesen, Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring, som Deres advokat. Indkaldelsen ligger til udlevering på rettens kontor. Indkaldelsen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Hjørring, den Katrine Waagepetersen Retsinstans Retten i Hjørring S Debitel/Call me A/S, Kanalgade 3, 2620 Albertslund har indleveret betalingspåkrav mod Lene Aalling Sørensen hvis sidst kendte adresse er: Kongensgade 13A tv 9800 Hjørring Kravet er opgjort således: Krav kr ,71 Betalingspåkrav -grundafgift Betalt kr. 400,00 Inkassosalær kr ,00 I alt kr ,71 Kravet er begrundet med, at skyldner har indgået abonnementsaftale med Telefoni med abonnementsnummer om levering af telefoni. Aftalen omfatter telefonnummeret Flere telefonnumre kan dog være omfattet af abonnementsaftalen. Kravet, der vedrører telefoni m.v., er opgjort i faktura af Skyldner skal senest 14 dage efter bekendtgørelsen i Statstidende give fogedretten skriftlig besked, at skyldner har indsigelser mod kravet med henvisning til sagsnr. FS DOBU-2104/2008 til Retten i Hjørring, Fogedretten, Jernbanegade 12, 1., 9800 Hjørring. Hvis skyldner ikke rettidigt kommer med indsigelser, giver fogedretten betalingspåkravet påtegning herom, og betalingspåkravet har herefter samme bindende virkning som en dom. Skyldner kan ved henvendelse til fogedretten få en kopi af betalingspåkravet m.v. Betalingspåkravet forkyndes offentligt, da skyldners nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Hjørring, den Bo O. Dietz, dommerfuldmægtig Retsinstans Retten i Hjørring S Advokat Susanne Graffmann har som advokat for Danske Bank A/S, Centralinkasso, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, sagsøgt John Anders Christer Jansson hvis sidst kendte adresse er: Postboks Køge Sagsøgerens påstand er: Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren kr ,88 med årligt rentetillæg på 14,25% fra den og til betaling sker. Påstanden er begrundet med: Beløbet skyldes for misligholdelse af privatlån nr Retten opfordrer sagsøgte til inden 4 uger at indlevere svarskrift med henvisning til sagsnr. BS /2007 til Retten i Roskilde, Helligkorsvej 7, 4000 Roskilde. Hvis svarskrift ikke fremkommer, kan retten afsige dom efter sagsøgerens påstand. Sagsøgte kan ved henvendelse til retten få en kopi af stævningen m.v. Stævningen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Roskilde, den Annette Goldschmidt, retsassessor Retsinstans Retten i Roskilde S Fogedretten har modtaget anmodning fra Nykredit Realkredit A/S ved advokat Henrik Christensen, Algade 31, 9000 Aalborg, tlf om pantebrevsudlæg. Retten indkalder Astridur Bjørg B. Kaaber Ukendt adresse Kristinn Grétar Andrésson Ukendt adresse til at møde i Retten i Aalborg, Fogedretten, Badehusvej 17, 1. sal rum 254, 9000 Aalborg, mandag den kl

40 STATSTIDENDE 40 De har ikke pligt til at møde. Selv om De ikke møder, kan retten foretage udlæg i overensstemmelse med anmodningen. Indkaldelsesvarslet er 7 dage. Kopi af anmodningen og eventuelle bilag samt en vejledning om pantebrevsudlæg ligger til udlevering på fogedkontoret i Aalborg. Indkaldelsen forkyndes offentligt, da skyldnernes nuværende opholdssted er ukendt. Fogedretten i Aalborg, den Retsinstans Retten i Aalborg S Herved indkaldes Martin Feldbæk Andersen der fortsat er tilmeldt, men ikke bor på adressen: Stadion Allé 20, 5 tv 8000 Århus C til møde i Fogedretten i Århus, Kannikegade 16, st. th., 8000 Århus C, fredag den kl , idet Per Thostrup, Finderupvej 68, 8800 Viborg, har anmodet om, at han udsættes af lejemålet Badstuegade 9, 2., 8000 Århus C. Hvis der ikke mødes, kan anmodningen tages til følge. Yderligere meddelelse om sagen kan fås ved henvendelse til Fogedretten i Århus, j.nr. FS 2554/2008. Forkyndelse sker i Statstidende, fordi Martin Feldbæk Andersens nuværende adresse ikke kendes og ikke kan findes. Fogedretten i Århus, den Retsinstans Retten i Århus > Tinglysninger Andelsboligbogen - Pantebreve i andelsboliger S Beløb: Pantsætter: Kurt Hardy Christiansen. Andelens adresse: Hedebygade 26, 4 TH, 1754 København V S Beløb: Pantsætter: Anette Francke Vangtoft. Andelens adresse: Rentemestervej 46, ST TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Linda Seitzberg. Andelens adresse: Absalonsgade 26, ST, 1658 København V S Beløb: Pantsætter: Mads Brandstrup Seitzberg. Andelens adresse: Absalonsgade 26, ST, 1658 København V S Beløb: Pantsætter: Anni Madsen. Andelens adresse: Ellebjergvej 2, ST TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Peter Lembo. Andelens adresse: Godsbanegade 1, 5 TV, 1722 København V S Beløb: Pantsætter: Anne-Merete Gericke. Andelens adresse: Fåborggade 15, 4, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Jack Talke Lorange. Andelens adresse: Fåborggade 15, 4, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Allan Henrik Hjorth. Andelens adresse: Esplanaden 5, 3 TH, 1263 København K S Beløb: Pantsætter: Marina Maegaard Ratta. Andelens adresse: Nansensgade 68, 2 TV, 1366 København K S Beløb: Pantsætter: Salvatore Ratta. Andelens adresse: Nansensgade 68, 2 TV, 1366 København K S Beløb:

41 STATSTIDENDE 41 Pantsætter: Kirsten Werner Petersen. Andelens adresse: Jernbane Allé 74A, 3 TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: John Madsen. Andelens adresse: Johnstrups Alle 7, ST TV, 1923 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Dusanka Cukic. Andelens adresse: Mimersgade 113, 5 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Stanislav Cukic. Andelens adresse: Mimersgade 113, 5 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Marianne Leth Bernsen. Andelens adresse: Søgårdsvej 4B, 2 TV, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Robert Christian Bernsen. Andelens adresse: Søgårdsvej 4B, 2 TV, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Anne Wulff Hijji. Andelens adresse: Frederikssundsvej 74D, 6 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Morad Hijji. Andelens adresse: Frederikssundsvej 74D, 6 TH, 2400 S Beløb: Pantsætter: Kristoffer Waldor Rasmussen. Andelens adresse: Stærevej 47, ST TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Iben Antje Witt. Andelens adresse: Dronning Olgas Vej 55A, 3 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Charlotte Jabli. Andelens adresse: Herluf Trolles Gade 16, 4 TH, 1052 København K S Beløb: Pantsætter: Anna Maja Nauta Bruun. Andelens adresse: Struenseegade 42, 3 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Charlotte Harrits Frausing. Andelens adresse: Stærevej 22, 2 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Mikael Germano Farina. Andelens adresse: Stenkrogen 11, 3 2, 4000 Roskilde S Beløb: Pantsætter: Nicolai Klejn. Andelens adresse: Drejøgade 24, 1 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Jakob Dahn. Andelens adresse: Bentzonsvej 45, ST TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Susanne Josephin Dahn. Andelens adresse: Bentzonsvej 45, ST TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Winnie Bo Nielsen. Andelens adresse: Skt. Pauls Plads 9, 3 TH, 1314 København K S Beløb: Pantsætter: Christina Leth. Andelens adresse: Bergthorasgade 4, 1, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Eva Lykke Zangenb Villadsen. Andelens adresse: Lykkebovej 21B, 2500 Valby

42 STATSTIDENDE 42 S Beløb: Pantsætter: Brian Troels Qvis Hansen. Andelens adresse: Genforeningspladsen 6, ST TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Maria Kristina Holmberg. Andelens adresse: Finsensvej 8G, ST TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Brian Schwartz Rasmussen. Andelens adresse: Finsensvej 8G, ST TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Charley Schibsbye. Andelens adresse: Opnæsgård 35, 3 TV, 2970 Hørsholm S Beløb: Pantsætter: Søren Bille. Andelens adresse: Norgesgade 40, ST TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Henrik Lund. Andelens adresse: Hammelstrupvej 27, 3 TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Cecilie Stonor Nielsen. Andelens adresse: Peder Lykkes Vej 62, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Pia Abel. Andelens adresse: Borgmestervangen 4A, 4 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Henrik Kalmar. Andelens adresse: Borgmestervangen 4A, 4 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Kjeld Erik Jørgensen. Andelens adresse: Stenmaglevej 51, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Linda Ingeborg Jørgensen. Andelens adresse: Stenmaglevej 51, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Johnny Ellis Hansen. Andelens adresse: Stenmaglevej 76, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Benitta Petersen. Andelens adresse: Stenmaglevej 76, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Kenneth Simic Berg. Andelens adresse: Esbern Snares Gade 16, 1 TV, 1725 København V S Beløb: Pantsætter: Tony Bøgh Normann Hansen. Andelens adresse: Victor Bendix Gade 2, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Annette Sejer Andersen. Andelens adresse: Sundholmsvej 73, 4 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Morten Elmelund Nielsen. Andelens adresse: Houmanns Allé 3, ST TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Marina Heuser Jensen. Andelens adresse: Peder Lykkes Vej 64, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Thomas Frimudt Nielsen. Andelens adresse: Peder Lykkes Vej 64, 3 TH, 2300 København S S

43 STATSTIDENDE 43 Beløb: Pantsætter: Louise Kjær Nikolajsen. Andelens adresse: Teglværksgade 12, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Nadia Christensen. Andelens adresse: Stationsvænget 15, 2 MF, 2791 Dragør S Beløb: Pantsætter: Camilla Juste Leeper. Andelens adresse: Odensegade 16, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Toby Frederick Leeper. Andelens adresse: Odensegade 16, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Sara Niebuhr Lindgaard. Andelens adresse: Valdemarsgade 37, 5 TH, 1665 København V S Beløb: Pantsætter: Sara Waberzeck Christiansen. Andelens adresse: Frederikssundsvej 312B, 2 TH, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Mette Rinddal Madsen. Andelens adresse: Ordrupvej 35E, ST TH, 2920 Charlottenlund S Beløb: Pantsætter: Anne Walbom. Andelens adresse: Lykkesholms Alle 2A, 4, 1902 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Marianne Stenberg Grøndahl. Andelens adresse: Bakkegårds Alle 12, ST TH, 1804 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Manuela Aagaard Kapela. Andelens adresse: Slangerupgade 12, 2 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Deborah J J Vlaey Overgaard. Andelens adresse: Slangerupgade 12, 2 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Sonny Anker Hansen. Andelens adresse: Weimargade 1, 3 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Lican Skriver Larsen. Andelens adresse: Weimargade 1, 3 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Peter Lund Bruhn. Andelens adresse: Lundgærdet 1, ST TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Lone Randi Jensen. Andelens adresse: Lundgærdet 1, ST TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Claus Willumsen. Andelens adresse: Århusgade 42, 2 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Flemming Bryde Larsen. Andelens adresse: Frederikssundsvej 72B, 4 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Kristina Sia Andersen. Andelens adresse: Mimersgade 67, 4 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter:. Andelens adresse: Smallegade 40, 4 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb:

44 STATSTIDENDE 44 Pantsætter: Sebastian Andreas Schou. Andelens adresse: Smallegade 40, 4 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Jesper Aggerholm Legind. Andelens adresse: Øresundsvej 142L, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Camilla Scot Madsen. Andelens adresse: Øresundsvej 142L, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Jeppe Nis Jensen. Andelens adresse: Skodsborggade 1, 1 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Pernille Josefine Frederiksen. Andelens adresse: Tycho Brahes Allé 38, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Michael Clausen. Andelens adresse: Elbagade 7, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Ane Sigga Borch Mickelborg. Andelens adresse: Gullfossgade 7, 3, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Mark Salee Mickelborg. Andelens adresse: Gullfossgade 7, 3, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Ralf Valdemar Guy Skovgaard. Andelens adresse: Østerbrogade 56A, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Susanne Flamsholt Skovgaard. Andelens adresse: Østerbrogade 56A, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Michael Dueholm. Andelens adresse: Amagerfælledvej 14, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Anders Engberg Christiansen. Andelens adresse: Stradellasvej 14, 2 TH, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Zouhir Tahri. Andelens adresse: Østerbrogade 88D, 3 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Rikke Bisgaard. Andelens adresse: Præstøgade 5A, 1 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Jan Jensen. Andelens adresse: Pileparken 64, 2605 Brøndby S Beløb: Pantsætter: Janne Ljungstrøm Löween. Andelens adresse: Pileparken 64, 2605 Brøndby S Beløb: Pantsætter: Thomas Flindt. Andelens adresse: Tranegårdsvej 27, 1 TV, 2900 Hellerup S Beløb: Pantsætter: Kim René Jensen. Andelens adresse: Dalvangsvej 73, 2 TV, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Mette Thuesen. Andelens adresse: Dalvangsvej 73, 2 TV, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Peter Erecius Poulsen. Andelens adresse: Skjalm Hvides Gade 11, ST TH, 1728 København V S

45 STATSTIDENDE 45 Beløb: Pantsætter: Lone Fremming Pedersen. Andelens adresse: Englandsvej 4, 1 3, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Sune Sørensen. Andelens adresse: Vesterbrogade 6, 4 3, 9400 Nørresundby S Beløb: Pantsætter: Ann-Mari Harpelun Mikkelsen. Andelens adresse: Nordre Frihavnsgade 62, 3 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Arno Damsgaard. Andelens adresse: Willemoesgade 9, ST TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Pia Liliendal Damsgaard. Andelens adresse: Willemoesgade 9, ST TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Anne Brock-Jørgensen. Andelens adresse: Gl. Kalkbrænderi Vej 68, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Kim Jørgen Hansen. Andelens adresse: Jagtvej 199, ST 2, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Svend Erik Jensen. Andelens adresse: Spangbergsgade 7, 4 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Christoffer Schou. Andelens adresse: Bremensgade 48, ST TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Annette Blaabjerg Helstrup. Andelens adresse: Annebergparken 5B, 1 TV, 4500 Nykøbing Sj S Beløb: Pantsætter: Peter Michael Helstrup. Andelens adresse: Annebergparken 5B, 1 TV, 4500 Nykøbing Sj S Beløb: Pantsætter: Heidi Synnøve O'B Jakobsen. Andelens adresse: Gislingevej 73, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Lars Stougaard Bach. Andelens adresse: Provstevej 21, 1 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Tine Bach. Andelens adresse: Provstevej 21, 1 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Jeanette Hentrich Burkal. Andelens adresse: Grøntoften 8, 2 TH, 2870 Dyssegård S Beløb: Pantsætter: Martin Ankerberg Burkal. Andelens adresse: Grøntoften 8, 2 TH, 2870 Dyssegård S Beløb: Pantsætter: Gunnar Larsson. Andelens adresse: Grundtvigsvej 8A, 2 TV, 1864 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Merete Strøm. Andelens adresse: Husumgade 21, 4 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Carsten Skjoldbor Larsen. Andelens adresse: Refsnæsgade 39, 4 TH, 2200 København N S Beløb:

46 STATSTIDENDE 46 Pantsætter: Julie Arboe Harild. Andelens adresse: Nordre Fasanvej 257, 1 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Katrine Nødgaard. Andelens adresse: Nordre Fasanvej 257, 1 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Troels Axholt Petersen. Andelens adresse: Stefansgade 55, 2 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Jakob Blak Wested. Andelens adresse: Godsbanegade 13, ST TH, 1722 København V S Beløb: Pantsætter: Louise Bohl Stilbo. Andelens adresse: Nordre Frihavnsgade 81, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Marianne van T Veen. Andelens adresse: Holstebrogade 7, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Belinda Kristensen. Andelens adresse: Dybbølsgade 62, 1 TV, 1721 København V S Beløb: Pantsætter: Michael Kjær Christensen. Andelens adresse: Ole Jørgensens Gade 6, 3 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Linette Lorentsen. Andelens adresse: Klosterrisvej 1, 2 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Malene Nordby Lausen. Andelens adresse: Grækenlandsvej 40C, ST, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Tommy Harbu Nielsen. Andelens adresse: Grækenlandsvej 40C, ST, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Viki Schildknecht Hoe'. Andelens adresse: Vermlandsgade 79, 2, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Nikolaj Kresten Kousgaard. Andelens adresse: Vermlandsgade 79, 2, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Sarah Sørensen. Andelens adresse: Beatevej 30, 1 4, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Andreas Nygaard Jarner. Andelens adresse: Ålborggade 15, 5 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Tina Nielsen. Andelens adresse: Willemoesgade 30, ST TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Jeanne Rantzau. Andelens adresse: Backersvej 86, 2 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Trine Sonne Hornb Jensen. Andelens adresse: Rahbeks Allé 5, 2 4, 1749 København V S Beløb: Pantsætter: Martin Ino Hansen. Andelens adresse: Skt. Annæ Gade 28, 1 TV, 1416 København K S Beløb: Pantsætter: Claus Jensen. Andelens adresse: Aggersvoldvej 10, 1 TV, 2700 Brønshøj

47 STATSTIDENDE 47 S Beløb: Pantsætter: Lone Christina Driberg. Andelens adresse: Lykkebækparken 93, 4600 Køge S Beløb: Pantsætter: Malene Hinge Høyer. Andelens adresse: Smallegade 40B, ST TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Elisa Marita Kragerup. Andelens adresse: Øster Farimagsgade 69C, 4, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Jes Fynsk. Andelens adresse: Lønstrupvej 1A, 9800 Hjørring S Beløb: Pantsætter: Lilly Fynsk. Andelens adresse: Lønstrupvej 1A, 9800 Hjørring S Beløb: Pantsætter: Bettina Hansen. Andelens adresse: Nyrnberggade 51, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Bjarke Arge Methmann. Andelens adresse: Nyrnberggade 51, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Henrik Frederiksen. Andelens adresse: Hylleåsen 62, 4200 Slagelse S Beløb: Pantsætter: Pia Jokumsen Frederiksen. Andelens adresse: Hylleåsen 62, 4200 Slagelse S Beløb: Pantsætter: Leila Barasinska. Andelens adresse: Åskrænten 6, 2635 Ishøj S Beløb: Pantsætter: Gabriel Dzieslaw. Andelens adresse: Nørre Alle 63, 3 418, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Lea Stenskov Nielsen. Andelens adresse: Nørre Alle 63, 3 418, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Lars Christensen. Andelens adresse: Hovedgaden 45B, ST TV, 4295 Stenlille S Beløb: Pantsætter: Jannie Møller. Andelens adresse: Genforeningspladsen 39, 3 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Astrid Marie Bisgaard. Andelens adresse: Jægersborggade 10, 5 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Maria Luisa Alvarez Moreno. Andelens adresse: Borups Plads 5, ST TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Maj-Britt Mikkelberg. Andelens adresse: Frederiksborgvej 16A, 3 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Susanne Kjær Laursen. Andelens adresse: Genvejen 6, 8990 Fårup S Beløb: Pantsætter: Bodil Enggård Breyen. Andelens adresse: Mustrupvej 225, 8320 Mårslet S Beløb: Pantsætter: Henrik Breyen. Andelens adresse: Mustrupvej 225, 8320 Mårslet

48 STATSTIDENDE 48 S Beløb: Pantsætter: Bent Terp Hansen. Andelens adresse: Frueløkke 79, 6200 Aabenraa S Beløb: Pantsætter: Jytte Birnbacher Thomsen. Andelens adresse: Frueløkke 79, 6200 Aabenraa S Beløb: Pantsætter: Claus Ulrich Fischer. Andelens adresse: Sortedam Dossering 91, ST, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Bodil Jørgensen. Andelens adresse: Skodsborggade 17, 2 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Birger Jens Stenb Andersen. Andelens adresse: Weidekampsgade 15, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Joachim Thagaard Jørgensen. Andelens adresse: Lundbyesgade 20, ST TV, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Rasmus Thomasen. Andelens adresse: Frederikssundsvej 43, 1 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Pia Maarup Carlsson. Andelens adresse: Burmeistersgade 30, 5, 1429 København K S Beløb: Pantsætter: Nicolai Seest. Andelens adresse: Burmeistersgade 30, 5, 1429 København K S Beløb: Pantsætter: Caroline Trautner. Andelens adresse: Trianglen 7A, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Peter Ege Antonsen. Andelens adresse: Lyngbyvej 58, 2 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Jens Damsager Hansen. Andelens adresse: Grønnehøj 19, ST TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Mikkel Kallesøe Hansen. Andelens adresse: Birkedommervej 62, ST TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Erik Juel Jensen. Andelens adresse: Jungehøj 25, 3630 Jægerspris S Beløb: Pantsætter: Thomas Mulvad Tribler. Andelens adresse: Hvidovrevej 235B, ST TH, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Michael Friis. Andelens adresse: Degnestavnen 35, 3 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Jes Sørensen. Andelens adresse: Husumgade 29, 3, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Grete Irene Hansen. Andelens adresse: Marklodden 32, 2760 Måløv S Beløb: Pantsætter: Gunnar Hansen. Andelens adresse: Marklodden 32, 2760 Måløv S Beløb:

49 STATSTIDENDE 49 Pantsætter: Daniel Engstrøm Johansen. Andelens adresse: Fridasholmvej 77, 1, 5240 Odense NØ S Beløb: Pantsætter: Elisabeth Onana. Andelens adresse: Frederiksborgvej 154B, 2 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Christina Præstkæ Jørgensen. Andelens adresse: Petersborgvej 1, 3 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Katja Eiken. Andelens adresse: Sjællandsgade 20, ST TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Peter Preben Karm Bonfils. Andelens adresse: Signalvej 111, 1 4, 2860 Søborg S Beløb: Pantsætter: Ida Josefine Nielsen. Andelens adresse: Signalvej 111, 1 4, 2860 Søborg S Beløb: Pantsætter: Louise Østergaard Andersen. Andelens adresse: Lergravsvej 11, ST TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Jannie Linda Nielsen. Andelens adresse: Godthåbsvej 47, 2 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Lasse Wolffbrandt. Andelens adresse: Godthåbsvej 47, 2 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Louise Nøttrup Grotrian. Andelens adresse: Lundgærdet 9, 2 TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Christian Herlevsen. Andelens adresse: Rubinsteinsvej 1, 2 TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Maja Degn Andersen. Andelens adresse: Vesterbrogade 99A, 1 TV, 1620 København V S Beløb: Pantsætter: Thomas Birk Jensen. Andelens adresse: Vesterbrogade 99A, 1 TV, 1620 København V S Beløb: Pantsætter: Fatina El-Azem. Andelens adresse: Thorvaldsensvej 18, 5 TH, 1871 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Peter Grooss. Andelens adresse: Thorvaldsensvej 18, 5 TH, 1871 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Lissi Rolandsen. Andelens adresse: Islands Brygge 23, 2 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Jørgen Steen Poniewozik. Andelens adresse: Masnedøgade 10, 1 102, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Vivi Marlene Nørgaard. Andelens adresse: Brorsonsgade 1, 2 TH, 1624 København V S Beløb: Pantsætter: Lajla Riis Wildau Jensen. Andelens adresse: Borups Allé 11, ST TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Tom Lindboe Christensen. Andelens adresse: Roarsvej 36, 4, 2000 Frederiksberg

50 STATSTIDENDE 50 S Beløb: Pantsætter: Ann Rosenberg. Andelens adresse: Roarsvej 36, 4, 2000 Frederiksberg S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Connie Kløcker. Andelens adresse: Tersløsevej 19, ST TV, 2700 Brønshøj S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Daniel Engeltoft Sejersen. Andelens adresse: Stilledal 45, 1 TH, 2720 Vanløse S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Heidi Søndergaard. Andelens adresse: Amagerbrogade 95, 2 TH, 2300 København S S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Marie Gry Torup Ildvedsen. Andelens adresse: Aldersrogade 49, ST TH, 2200 København N S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Michelle Josephin Braager. Andelens adresse: Ågade 132, 4 TH, 2200 København N S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Jakob Gulstad. Andelens adresse: Ågade 132, 4 TH, 2200 København N S Pantebrev (negotiabelt) anmeldt den Beløb: Pantsætter: Poul Knudsen. Andelens adresse: Kastrupvej 22, 3 TV, 2300 København S S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Rikke Donchil Holmberg. Andelens adresse: Peter Bangs Vej 74, 4 TH, 2000 Frederiksberg S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Kim Austin Schmidt. Andelens adresse: Peter Bangs Vej 74, 4 TH, 2000 Frederiksberg S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Robin Petersen. Andelens adresse: Vigerslev Alle 392A, 1 TH, 2650 Hvidovre S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Henrik Malmros. Andelens adresse: Egilsgade 54, ST TH, 2300 København S S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Casper Jensen. Andelens adresse: Kingosvej 39, 1 MF, 2630 Taastrup S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Troels Blixner. Andelens adresse: Esromgade 11, ST TV, 2200 København N S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Daniel Kofod. Andelens adresse: Vesterfælledvej 89, 3 TH, 1750 København V S Beløb: Pantsætter: Aase Petersen. Andelens adresse: Tinghøjvej 28B, 2 TH, 2860 Søborg S Beløb: Pantsætter: Malene Vestergaar Offerlin. Andelens adresse: Tullinsgade 27, ST 2, 1618 København V S Beløb: Pantsætter: Malene Vestergaar Offerlin. Andelens adresse: Tullinsgade 27, ST 4, 1618 København V S Beløb: Pantsætter: Rasmus Grusgaard. Andelens adresse: Gl. Kalkbrænderi Vej 22, 2, 2100 København Ø S Beløb:

51 STATSTIDENDE 51 Pantsætter: Astrid Kock. Andelens adresse: Gl. Kalkbrænderi Vej 22, 2, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Brian Munkeboe Nibe. Andelens adresse: Toft Sørensens Vænge 11, ST TH, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Inger Vigdis Krag. Andelens adresse: Møllegade 11I, 2791 Dragør S Beløb: Pantsætter: Kim Mogens Krag. Andelens adresse: Møllegade 11I, 2791 Dragør S Beløb: Pantsætter: Johnny Raymond Jordan. Andelens adresse: Højdevej 23A, 2 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: David Gert Hansen Langtoft. Andelens adresse: Pilestykket 23, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Camilla Louise Re Østerfelt. Andelens adresse: Pilestykket 23, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Jan Nielsen. Andelens adresse: Århusgade 36, 1, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Inge-Birgitte Wennicke. Andelens adresse: Peder Skrams Gade 12, ST TH, 1054 København K S Beløb: Pantsætter: Kenneth Mose. Andelens adresse: Bellahøjvej 128, 1 TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Jørgen Bent Damsg Hansen. Andelens adresse: Dannebrogsgade 18, ST TV, 1660 København V S Beløb: Pantsætter: Helle Bøcken Wikke. Andelens adresse: Dannebrogsgade 18, ST TV, 1660 København V S Beløb: Pantsætter: Camilla Vibæk Nielsen. Andelens adresse: Vesterfælledvej 39, 4 TV, 1750 København V S Beløb: Pantsætter: Anna Kathrine Frørup. Andelens adresse: Rantzausgade 74, 1 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Erik Helge Hybel. Andelens adresse: Rantzausgade 74, 1 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Niels Peder Nymand. Andelens adresse: Lyngvej 7, 2 TV, 2800 Kongens Lyngby S Beløb: Pantsætter: Kathrina B Bravo. Andelens adresse: Englandsvej 76, 1 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Sandra Hangler. Andelens adresse: Degnestavnen 13, 3, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Tue Trolle Clemen Lüders. Andelens adresse: Degnestavnen 13, 3, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Jens-Ole Brinck. Andelens adresse: Peder Lykkes Vej 7, ST TV, 2300 København S

52 STATSTIDENDE 52 S Beløb: Pantsætter: Wickie Brinck. Andelens adresse: Peder Lykkes Vej 7, ST TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Flemming Brylle Svensson. Andelens adresse: Sjællandsgade 25, ST TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Jannie Svensson. Andelens adresse: Sjællandsgade 25, ST TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Jesper Kresten Pedersen. Andelens adresse: Tyreløkke 56, 4622 Havdrup S Beløb: Pantsætter: Iben Skov Lehnert. Andelens adresse: Jagtvej 109F, 4 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Henriette Linaa R Jensen. Andelens adresse: Haraldsgade 2, 1 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Leif Blicher Jensen. Andelens adresse: Haraldsgade 2, 1 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Lasse Krogager Arildsen. Andelens adresse: Skt. Jørgens Allé 7, 4 TH, 1615 København V S Beløb: Pantsætter: Kasper Fleron Gyldenbo. Andelens adresse: Kurlandsgade 26, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Morten Larsen. Andelens adresse: Bramslykkevej 51, 2 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Kristian Nørholm Jensen. Andelens adresse: Tjørnerækken 6, 2, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Sidsel Garboe Jensen. Andelens adresse: Tagensvej 165, 3 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: René Reinhardt. Andelens adresse: Tagensvej 165, 3 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Anders Høvdinghoff. Andelens adresse: Valby Langgade 24, 1 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Sebastian Louis Peronard. Andelens adresse: Isafjordsgade 13, 2 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Gert Valhøj Kleff Nielsen. Andelens adresse: Sternberggade 8, 2 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Peter Thomas Svenningsen. Andelens adresse: Brillerne 23, 2840 Holte S Beløb: Pantsætter: Susanne Berg Svenningsen. Andelens adresse: Brillerne 23, 2840 Holte S Beløb: Pantsætter: Helle Madsen. Andelens adresse: Nordre Fasanvej 40, 4 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb:

53 STATSTIDENDE 53 Pantsætter: John Kim Jørgensen. Andelens adresse: Bygmestervej 17, 3 4, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Tony Eisø. Andelens adresse: Bellahøjvej 142, 2 TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Johan Woong Fogsgaard. Andelens adresse: Heimdalsgade 7, 4 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Stig Damgaard. Andelens adresse: Morelhaven 106, 2630 Taastrup S Beløb: Pantsætter: Janni Jacqueline Petersen. Andelens adresse: Morelhaven 106, 2630 Taastrup S Beløb: Pantsætter: Jill Dürke Bloch. Andelens adresse: Vestergårdsvej 27, ST TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Mads Geertsen. Andelens adresse: Bygmestervej 29, 4 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Pernille Skafte. Andelens adresse: Bygmestervej 29, 4 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Boris Koll. Andelens adresse: Nordre Fasanvej 201, ST, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Finn Frøslov. Andelens adresse: Halfdansgade 23, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Camilla Spohr. Andelens adresse: Vølundsgade 13, ST, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Lars Haaber Christiansen. Andelens adresse: Fredericiagade 41, 1 TH, 1310 København K S Beløb: Pantsætter: Heidi Dorrit Wulf Mittet. Andelens adresse: Classensgade 25, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Bjørn Ekvall. Andelens adresse: Englandsvej 82, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Cathrine Thorsen Kristensen. Andelens adresse: Englandsvej 82, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Jan Lynggaard Sørensen. Andelens adresse: Bronzealdervej 33C, 2, 8210 Århus V S Beløb: Pantsætter: Kristina Nick Enghave. Andelens adresse: Alsgade 4, 3 TH, 1764 København V S Beløb: Pantsætter: Morten Steen Sørensen. Andelens adresse: Skotlandsgade 3, 2 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Kim Engelhardt Salvesen. Andelens adresse: Valdemarsgade 85, 3 TH, 1665 København V S Beløb: Pantsætter: Julie Sværke. Andelens adresse: Hillerødgade 38, ST TH, 2200 København N

54 STATSTIDENDE 54 S Beløb: Pantsætter: Mitchell Bargholz. Andelens adresse: Howitzvej 22B, 3 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Sara Damgaard Andersen. Andelens adresse: Borups Allé 202, 2 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Leif Tolstrup Larsen. Andelens adresse: Falkenborggården 6, 2 249, 3600 Frederikssund S Beløb: Pantsætter: Elin Standal. Andelens adresse: Theklavej 7, ST TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Knud Brian Nielsen. Andelens adresse: Egilsgade 19, 5 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Janni Aabrink Hansen. Andelens adresse: Holmelundsvej 45, 1 TH, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Karin Falk. Andelens adresse: Prs. Christines Vej 3, 2 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Jan Weibel. Andelens adresse: Dalles Have 19, 3400 Hillerød S Beløb: Pantsætter: Michelle Riis Lyd Nielsen. Andelens adresse: Rungsted Plads 14, 4 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Lis Bendixen. Andelens adresse: Bremensgade 89, ST TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Andrea Fehlauer Nielsen. Andelens adresse: Willemoesgade 35, 3 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Peter Nielsen. Andelens adresse: Willemoesgade 35, 3 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Mikkel Martin Bre Hagerup. Andelens adresse: Turesensgade 25, 3, 1368 København K S Beløb: Pantsætter: Maria Sara Nielsen. Andelens adresse: Rasmus Nielsens Vej 15D, 5000 Odense C S Beløb: Pantsætter: Kenneth Rud Petersen. Andelens adresse: Rasmus Nielsens Vej 15D, 5000 Odense C S Beløb: Pantsætter: Karin Joensen. Andelens adresse: Edvard Griegs Gade 17, 4 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Jonatan Hartvig Jacobsen. Andelens adresse: Rydsletten 5, 1 TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Kurt Christensen. Andelens adresse: Amagerbrogade 250, 2 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Dorte Frederiksen. Andelens adresse: Aspehaven 18, 3400 Hillerød S Beløb:

55 STATSTIDENDE 55 Pantsætter: Per Andreas Mariu Wallin. Andelens adresse: Vendelbogade 2, 1 TH, 9000 Aalborg S Beløb: Pantsætter: Mette Helene Rafn Storgaard. Andelens adresse: Rolfsvej 23, 3 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Jens Ulrik Nøhr. Andelens adresse: Hasselparken 41, 4040 Jyllinge S Beløb: Pantsætter: Lisbeth Sæbye Nøhr. Andelens adresse: Hasselparken 41, 4040 Jyllinge S Beløb: Pantsætter: Mona Svan. Andelens adresse: Kirkevænget 4, 3, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Anders Nauf Thisted. Andelens adresse: Spanager 16, 2 TH, 2680 Solrød Strand S Beløb: Pantsætter: Grith Møller Poulsen. Andelens adresse: Trøjborggade 3B, 1 TV, 1757 København V S Beløb: Pantsætter: Martin Møller Poulsen. Andelens adresse: Trøjborggade 3B, 1 TV, 1757 København V S Beløb: Pantsætter: Ole Gjandrup. Andelens adresse: Rubinsteinsvej 25, 3 TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Frank Ritz Hinnerfeldt. Andelens adresse: Ottrupgård 18, 9520 Skørping S Beløb: Pantsætter: Dennis Martin Holt. Andelens adresse: Springholm 22, ST TH, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Niclas Bangsgaard Müller. Andelens adresse: Springholm 22, ST TH, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Bjarke Schlosser. Andelens adresse: Springholm 22, ST TH, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Johnny Halfdan Hansen. Andelens adresse: Sundholmsvej 54, 4 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Stig Rebbe. Andelens adresse: Sundholmsvej 54, 4 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Mai-Brith Ebdrup. Andelens adresse: Strandboulevarden 12, ST 3, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Conrad Nagle Fields. Andelens adresse: Strandboulevarden 12, ST 3, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Mitchell Conell Pedersen. Andelens adresse: Aarestrupsvej 6, ST TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Martin Vedsegaard. Andelens adresse: Roskildevej 295, ST TH, 2610 Rødovre S Beløb: Pantsætter: Susanne Dahm Frederiksen. Andelens adresse: Lille Istedgade 5, 3 TH, 1706 København V S Beløb:

56 STATSTIDENDE 56 Pantsætter: Maria Høyer Engelhardt. Andelens adresse: Strandboulevarden 14, 5 1, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Rasmus Møller. Andelens adresse: Strandboulevarden 14, 5 1, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Julie Camilla Helt- Hansen. Andelens adresse: Strandboulevarden 10, 5 1, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Caroline Mortensen. Andelens adresse: Møllegade 40, 1 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Yvonne Schunck. Andelens adresse: Aarestrupsvej 2, 3 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Terence Michael Price. Andelens adresse: Lybækgade 9, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Grethe Larsen. Andelens adresse: Kroghsgaardvej 2, 9220 Aalborg Øst S Beløb: Pantsætter: Ib Kjeld Larsen. Andelens adresse: Kroghsgaardvej 2, 9220 Aalborg Øst S Beløb: Pantsætter: Kirsten Janni Devantier. Andelens adresse: Skovbrinken 11, 4220 Korsør S Beløb: Pantsætter: Morten Nielsen Gregersen. Andelens adresse: Sjællandsgade 70, 1, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Anders Chresten F Sørensen. Andelens adresse: Blekingegade 4, 3 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Jesper Bock. Andelens adresse: Faarupparken 103, 7900 Nykøbing M S Beløb: Pantsætter: Anni Marie Jensen. Andelens adresse: Fyrrehegnet 15, 3390 Hundested S Beløb: Pantsætter: Jesper Groth Allermand. Andelens adresse: Højdevej 28, 2 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Louise Holm Pedersen. Andelens adresse: Nordfeldvej 7, 2 TV, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Merete Boisen Bennike. Andelens adresse: Nybrovej 23, ST TH, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Lise-Lotte Have. Andelens adresse: Sdr. Boulevard 62, 1 TV, 5000 Odense C S Beløb: Pantsætter: Henrik Mørkenborg Skræp. Andelens adresse: Sdr. Boulevard 62, 1 TV, 5000 Odense C S Beløb: Pantsætter: Elly Svendsen. Andelens adresse: Trankærgårdsvej 103, 8310 Tranbjerg J S Beløb: Pantsætter: David Ishøj Hansen. Andelens adresse: Aspehaven 8, 3400 Hillerød

57 STATSTIDENDE 57 S Beløb: Pantsætter: Uraiwan Hansen. Andelens adresse: Aspehaven 8, 3400 Hillerød S Beløb: Pantsætter: Christian Moesgaard. Andelens adresse: Fynsgade 24, 3 TH, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Jens Ole Posselt. Andelens adresse: Marstrandsgade 11, 2 TV, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Liv Hartelius. Andelens adresse: Humlebækgade 14, 3 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Jesper Munk Andersen. Andelens adresse: Østrigsgade 23, ST TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Nadia Friis Palne. Andelens adresse: Jydeholmen 47D, 1 TV, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Rasmus Bjørn Dahl. Andelens adresse: Lundtoftegade 14, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Dorte Qvortrup Gejsling. Andelens adresse: Bellmansgade 17, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Sikka Lith Torne Lassen. Andelens adresse: Prs. Charlottes Gade 35, 4 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Thomas Tindal. Andelens adresse: Prs. Charlottes Gade 35, 4 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Johnny Theill. Andelens adresse: Mich Berings Vang 1, 2 1, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Torben Espen Hestvang. Andelens adresse: Skovbakkevej 6A, 8800 Viborg S Beløb: Pantsætter: Knud Kevin Brandt. Andelens adresse: Skydebanegade 26, 2 TH, 1709 København V S Beløb: Pantsætter: Helle Vivian Mand Nielsen. Andelens adresse: Stenkrogen 9, 3 2, 4000 Roskilde S Beløb: Pantsætter: Ditte Ingemann Lambrecht. Andelens adresse: Nannasgade 2, 4 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Anders Rasmussen. Andelens adresse: Nannasgade 2, 4 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Tine Kaalund Henriksen. Andelens adresse: Frederikssundsvej 110, 1 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Stine Anderberg Høegh. Andelens adresse: Holger Danskes Vej 21, 1, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Bodil Grønborg Brun. Andelens adresse: Mastruphøj 92, 9530 Støvring S

58 STATSTIDENDE 58 Beløb: Pantsætter: Terje Seidenfaden. Andelens adresse: Mastruphøj 92, 9530 Støvring S Beløb: Pantsætter: Brian Bjerring- Pedersen. Andelens adresse: Grækenlandsvej 6, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Karina Ingildsen. Andelens adresse: Paludan Müllers Vej 6, 2 TH, 1815 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Stefan Ingildsen. Andelens adresse: Paludan Müllers Vej 6, 2 TH, 1815 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Vivian Nina Bogs. Andelens adresse: Gersonsvej 75, 1 TH, 2900 Hellerup S Beløb: Pantsætter: Børge Igor Brandt. Andelens adresse: Westend 32, ST TH, 1661 København V S Beløb: Pantsætter: Annette Julskov Faaborg. Andelens adresse: Ericaparken 11, 1 TH, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Ane Merete Aakerlund. Andelens adresse: Steenwinkelsvej 3, 1 TV, 1966 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Morten Clausen. Andelens adresse: Steenwinkelsvej 3, 1 TV, 1966 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Christian Wulff-Nilsen. Andelens adresse: Vermlandsgade 78, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Christopher Jacek Janiurek. Andelens adresse: Westend 1, 2 MF, 1661 København V S Beløb: Pantsætter: Yvonne Broe Pedersen. Andelens adresse: Westend 1, 2 MF, 1661 København V S Beløb: Pantsætter: Jens Pierri Enevoldsen. Andelens adresse: Mørkhøjvej 123, ST TH, 2730 Herlev S Beløb: Pantsætter: Kirsten Seidelin Basballe. Andelens adresse: H C Andersens Vej 333, 9800 Hjørring S Beløb: Pantsætter: René Bruhn Kristensen. Andelens adresse: H C Andersens Vej 333, 9800 Hjørring S Beløb: Pantsætter: Camilla Lind. Andelens adresse: Dommervænget 24E, 1 4, 4000 Roskilde S Beløb: Pantsætter: Tomas Køhler- Andersen. Andelens adresse: Hvidovrevej 160A, 2 TH, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Per Koefoed-Jensen. Andelens adresse: Gl Køge Landevej 265, 5 MF, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Michael Suder Hansen. Andelens adresse: Snogegårdsvej 5, ST TH, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Christian Vogeley. Andelens adresse: Klosterrisvej 1, 1 TV, 2100 København Ø

59 STATSTIDENDE 59 S Beløb: Pantsætter: Maria Gulmann Rasmussen. Andelens adresse: Lundgærdet 11, 1 TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Lisbeth Ingerdal Thomsen. Andelens adresse: Silkeborgvej 186, 1 TH, 8000 Århus C S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Marianne Simmelkiær. Andelens adresse: Gyldenløvesgade 8, 1 TH, 1369 København K S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Søren Adamsen. Andelens adresse: Dagmarsgade 5, ST TH, 2200 København N S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Danielle Brandt Ben-Zakan. Andelens adresse: Dagmarsgade 5, ST TH, 2200 København N S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Niels Rejnhold Sørensen. Andelens adresse: Otto Mallings Gade 3, 3 TH, 2100 København Ø S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Henrik Zimmermann. Andelens adresse: Svendelodden 13, ST TH, 2400 København NV S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Flemming Dahlstrøm. Andelens adresse: Villestoftehegnet 58, 5210 Odense NV S Beløb: Pantsætter: Henrik Storm. Andelens adresse: Øresundsvej 28, 2 47, 2300 S Beløb: Pantsætter: Simon Bøhling Andersen. Andelens adresse: Rungsted Plads 17, 1 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Simon David Falk. Andelens adresse: Lille Colbjørnsensg 1A, 1 TV, 1703 København V S Beløb: Pantsætter: Morten Hørdum Rasmussen. Andelens adresse: Tartinisvej 8, 1 TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Henrik Michael Olsen. Andelens adresse: Holsteinsgade 29C, 2, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Jeanette Olsen. Andelens adresse: Holsteinsgade 29C, 2, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Philip Frikke-Schmidt. Andelens adresse: Webersgade 5, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Danielle Vinberg Eliassen. Andelens adresse: Marstalsgade 2, 3 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Jytte Godske. Andelens adresse: Carl Plougs Vej 8, 3 TV, 1913 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Poul Godske. Andelens adresse: Carl Plougs Vej 8, 3 TV, 1913 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Tue Kirkegaard Lauenblad. Andelens adresse: Amerikavej 12, ST TH, 1756 København V S Beløb: Pantsætter: Kasper Abildgaard Rud. Andelens adresse: Amerikavej 12, ST TH, 1756 København V

60 STATSTIDENDE 60 S Beløb: Pantsætter: Nanna Scott Hansen. Andelens adresse: Duevej 86, ST TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: John Lagermann. Andelens adresse: Christians Torv 77, 2680 Solrød Strand S Beløb: Pantsætter: Robin Christian Skjoldborg. Andelens adresse: Irmingersgade 5, 4 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Talib Rasmussen. Andelens adresse: Eriksgade 11, 2 TH, 1708 København V S Beløb: Pantsætter: Grete Bach. Andelens adresse: Kirketoften 13, 9632 Møldrup S Beløb: Pantsætter: Mads Anders Larsen. Andelens adresse: Valby Langgade 274, 2 TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Ragnhild Lilleeid Seest. Andelens adresse: Sølvgade 7, 2 TV, 1307 København K S Beløb: Pantsætter: Martin Seest. Andelens adresse: Sølvgade 7, 2 TV, 1307 København K S Beløb: Pantsætter: Ragnhild Lilleeid Seest. Andelens adresse: Sølvgade 7, 2 TV, 1307 København K S Beløb: Pantsætter: Solva Dam. Andelens adresse: Vilhelm Birkedals V 12, 2, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Dianna Maud Sjødahl. Andelens adresse: Augustagade 9, 2, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Dennis Lund Nielsen. Andelens adresse: Holger Danskes Vej 49, ST TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Allan Frandsen. Andelens adresse: Stokrosevej 13, 4450 Jyderup S Beløb: Pantsætter: Majbrit Holm. Andelens adresse: Åboulevard 4, 2 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Tom Larsen. Andelens adresse: Åboulevard 4, 2 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Chili Filippa Sil Flex. Andelens adresse: Tagensvej 126, 5 510, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Susan Liingaard Kamulegeya. Andelens adresse: Langørvej 81B, 8381 Tilst S Beløb: Pantsætter: Mikkel Godt Gregersen. Andelens adresse: Tordenskjoldsgade 28, ST TV, 1055 København K S Beløb: Pantsætter: Asger Boe Wille. Andelens adresse: Nordre Fasanvej 124B, 3 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb:

61 STATSTIDENDE 61 Pantsætter: Lilian Marie Frihagen. Andelens adresse: Nederbyvænget 9E, 6100 Haderslev S Beløb: Pantsætter: Casper Bjerg Pedersen. Andelens adresse: Pile Alle 51, ST TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Marie van Dyk. Andelens adresse: Pile Alle 51, ST TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Maria Haugshøj. Andelens adresse: Kurlandsgade 22, ST TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Hannah Ilima Pack Wilson. Andelens adresse: Nansensgade 58B, 3 TH, 1366 København K S Beløb: Pantsætter: Dorthelill Marish Olsen. Andelens adresse: Gl Køge Landevej 255A, 1 1, 2650 Hvidovre S Beløb: Pantsætter: Karsten Flemming Jørgensen. Andelens adresse: Thorsgade 60, 1 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Axel Peter Knudsen. Andelens adresse: Hegnsgården 22, 1 TH, 2670 Greve S Beløb: Pantsætter: Dan Onsberg Clausen. Andelens adresse: Stenvinkelsvej 11, ST TH, 3000 Helsingør S Beløb: Pantsætter: Ask Moana Johannsen. Andelens adresse: Holbækgade 3, 1 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Kristoffer Jeppe Ege. Andelens adresse: Sjællandsgade 43, ST, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Maren Lerch. Andelens adresse: Nordre Røse Vej 2B, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Mai Sand Jensen. Andelens adresse: Halmtorvet 44, 2 TV, 1700 København V S Beløb: Pantsætter: Lars Kristian Victor. Andelens adresse: Halmtorvet 44, 2 TV, 1700 København V S Beløb: Pantsætter: Line Tind Kristensen. Andelens adresse: Mimersgade 62, 5 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Helle Sturm. Andelens adresse: Nystedvej 1, 2 TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Agnieszka Melania Björklund. Andelens adresse: Frederiksdalsvej 78C, ST TV, 2830 Virum S Beløb: Pantsætter: Henrik Dehnhardt. Andelens adresse: Skydebanegade 36, 4 TV, 1709 København V S Beløb: Pantsætter: Tina Larsen. Andelens adresse: Jagtvej 109, 2 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Rickie Winkel Rasmussen. Andelens adresse: Joakim Larsens Vej 13, 4 TV, 2000 Frederiksberg

62 STATSTIDENDE 62 S Beløb: Pantsætter: Mette Bjørklund. Andelens adresse: Holger Danskes Vej 4, 1, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Benjamin Gundgaard. Andelens adresse: Holger Danskes Vej 4, 1, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Katrine Lykke Ringsborg. Andelens adresse: Bogtrykkervej 13, 3 TV, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Benny Gerner Chri Aistrup. Andelens adresse: Sigerstedgade 8, 2, 1729 København V S Beløb: Pantsætter: Peter Jensen Søllingvraa. Andelens adresse: Nyvej 22, 9520 Skørping S Beløb: Pantsætter: Jesper Tandberg Stenderup. Andelens adresse: Haraldsgade 47, 2 TH, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Charlotte Mathiassen. Andelens adresse: Ægirsgade 32, 4, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Simon Ahn Poulsen. Andelens adresse: Smallegade 43A, 2 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Jesper Bak Oudal Rasmussen. Andelens adresse: Thorsgade 62, 2, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Cvetanka Milevska. Andelens adresse: Enghavevej 64, 2 TH, 1674 København V S Beløb: Pantsætter: Adrian Eccles. Andelens adresse: Marstalsgade 17, ST TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Simon Kamper. Andelens adresse: Helgenæsgade 7, 3 TH, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Michael Bellman Handschuh. Andelens adresse: Trekronergade 1A, 3 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Susanne Bagge Handschuh. Andelens adresse: Trekronergade 1A, 3 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Casper Plambech Thye. Andelens adresse: Valby Langgade 222, 1 TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Bjarne Niels Hirsvang. Andelens adresse: Lyngvang 20, 2800 Kongens Lyngby S Beløb: Pantsætter: Jane Petersen. Andelens adresse: Joakim Larsens Vej 17, 4 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Karen Nørrelund Vilstrup. Andelens adresse: Holsteinsgade 16, ST TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Jacob Støvring. Andelens adresse: Akacievej 19, ST TV, 2830 Virum S Beløb:

63 STATSTIDENDE 63 Pantsætter: Lise Hille Bringsdal. Andelens adresse: Folkvarsvej 17, 2 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Kristian Toft Holmlund. Andelens adresse: Folkvarsvej 17, 2 TV, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Eva Skrydstrup. Andelens adresse: Gentoftegade 51, 3 TV, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Carsten Weile. Andelens adresse: Kaløvej 27, 3 TH, 2720 Vanløse S Beløb: Pantsætter: Sarah Knudsen. Andelens adresse: Tunnelvej 5, 2 TH, 2600 Glostrup S Beløb: Pantsætter: Julie Bialik. Andelens adresse: Hylleåsen 58, 4200 Slagelse S Beløb: Pantsætter: Margrethe Sejersd Werk. Andelens adresse: Lundtoftegade 14, 4 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Kasper Egemose Ha Led. Andelens adresse: Roskildevej 150, 1 64, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Pernille Kragh Larsen. Andelens adresse: Jakob Knudsens Vej 3, 3 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Michael Daniel Dixon. Andelens adresse: Edvard Griegs Gade 25, 1 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Pauline Thisted Sachs. Andelens adresse: P.D. Løvs Allé 1, 4 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Line Sønderup Kolling. Andelens adresse: Maltagade 25, 4 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Iben Nørhald. Andelens adresse: Thorsgade 71, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Michael Axel Torn Nielsen. Andelens adresse: Roskildevej 150, ST 55, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Bente Rasmussen. Andelens adresse: Holstebrovej 36, 4200 Slagelse S Beløb: Pantsætter: Leo Rasmussen. Andelens adresse: Holstebrovej 36, 4200 Slagelse S Beløb: Pantsætter: Michael Garbos Randrup. Andelens adresse: Roskildevej 152, 2 36, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Charlotte Bruus Storm. Andelens adresse: Asminderødgade 19, ST TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Charlotte Svendsen. Andelens adresse: Jagtvej 109B, ST TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Charlotte Lykke Andersen. Andelens adresse: Munkemaen 339C, 5270 Odense N S Beløb:

64 STATSTIDENDE 64 Pantsætter: Dorte Burchard. Andelens adresse: Smakkegårdsvej 215, ST 1, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Ralf Jakobsen. Andelens adresse: Smakkegårdsvej 215, ST 1, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Peter Topp Johansen. Andelens adresse: Dybensgade 16, 4 TH, 1071 København K S Beløb: Pantsætter: Flemming Danaa. Andelens adresse: Snogegårdsvænget 17, 1 TH, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Lisbet Hammer Zawadzki. Andelens adresse: Snogegårdsvænget 17, 1 TH, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Nina Kjærulff Christensen. Andelens adresse: Classensgade 23, 4 TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Lars Moryl Andersen. Andelens adresse: Sibbernsvej 1, 3 TH, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Mikal Erik Jørgensen. Andelens adresse: Thistedvej 19, ST TV, 9400 Nørresundby S Beløb: Pantsætter: Ditte Krefeld. Andelens adresse: Lyngbyvej 56, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Peter Lerche. Andelens adresse: Lyngbyvej 56, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Karsten Steen Madsen. Andelens adresse: Lyrskovgade 21, 4 TH, 1758 København V S Beløb: Pantsætter: Mette Clausen. Andelens adresse: Enghavevej 26, 4 TV, 1674 København V S Beløb: Pantsætter: Martin Johan Johansen. Andelens adresse: Enghavevej 26, 4 TV, 1674 København V S Beløb: Pantsætter: Kristian Kirkensgaard. Andelens adresse: Kornblomstvej 1, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Per Houborg Christophersen. Andelens adresse: Lergravsvej 37, 2 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Kim Laursen. Andelens adresse: Vordingborggade 32, 1 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Lisa Vejby Wessman. Andelens adresse: Vordingborggade 32, 1 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Niels Thygesen. Andelens adresse: Rosenørns Allé 18, 4 TV, 1634 S Beløb: Pantsætter: Lars Jørgen Sydto Simonsen. Andelens adresse: Forhåbningsholms A 13A, ST, 1904 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Hassan Shahrokhi. Andelens adresse: Rued Langgaards Vej 11, 4 TH, 2300 København S

65 STATSTIDENDE 65 S Beløb: Pantsætter: Samireh Soltani. Andelens adresse: Rued Langgaards Vej 11, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Stine Erlandsen. Andelens adresse: Maltagade 19, 1 TV, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Carsten Boesen. Andelens adresse: Vestparken 32, 6740 Bramming S Beløb: Pantsætter: Lena Holst Lassen. Andelens adresse: Vestparken 32, 6740 Bramming S Beløb: Pantsætter: Jeanne Hougaard Pedersen. Andelens adresse: Gladbovej 1B, 2 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Sanne Anker Angantyr. Andelens adresse: Christian X's Alle 16, 4 TH, 2800 Kongens Lyngby S Beløb: Pantsætter: Susie Hansen. Andelens adresse: Rytterbakken 3, 2 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Christian Nystrom. Andelens adresse: Damparken 16, 1 TH, 2610 Rødovre S Beløb: Pantsætter: Liselotte Toft. Andelens adresse: Rubinsteinsvej 40, ST TH, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Lærke Mette Isager. Andelens adresse: Christian X's Alle 4, 2 TH, 2800 Kongens Lyngby S Beløb: Pantsætter: Jørgen Ossian Jensen. Andelens adresse: Hvidkildevej 8, ST TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Winnie Jensen. Andelens adresse: Hvidkildevej 8, ST TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Tina Guldager Damgård. Andelens adresse: Ladefogedvej 150, 8200 Århus N S Beløb: Pantsætter: Lærke Mia Scheel. Andelens adresse: Glinkasvej 4, 1 TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: William Joseph Ro Sørensen. Andelens adresse: Glinkasvej 4, 1 TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Jette Madsen. Andelens adresse: Classensgade 46, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Mogens Lynge Madsen. Andelens adresse: Classensgade 46, 2 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Mohammad Naeem Butt. Andelens adresse: V.A. Borgens Vej 10, 1 TV, 2450 København SV S Beløb: Pantsætter: Shazia Noreen. Andelens adresse: V.A. Borgens Vej 10, 1 TV, 2450 København SV S Beløb:

66 STATSTIDENDE 66 Pantsætter: Eva Elisabeth Friisberg. Andelens adresse: Klerkegade 25D, 1, 1308 København K S Beløb: Pantsætter: Jørgen Friisberg. Andelens adresse: Klerkegade 25D, 1, 1308 S Beløb: Pantsætter: Lene Lodberg Andersen. Andelens adresse: Blankavej 28, 2 TV, 2500 Valby S Beløb: Pantsætter: Trine Pernille Hanskov. Andelens adresse: Helgesvej 4A, 2 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Anne Herborg. Andelens adresse: Vejlegade 7, ST TV, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Jesper Frydensbje Iversen. Andelens adresse: Mølagervej 15, 8382 Hinnerup S Beløb: Pantsætter: Line Kjærside. Andelens adresse: Nordre Fasanvej 134, 1 TH, 2000 Frederiksberg S Beløb: Pantsætter: Kirstine Hobolth Krant. Andelens adresse: Møntmestervej 12F, 1 TH, 2400 København NV S Beløb: Pantsætter: Stine Jeanet Taub Friis. Andelens adresse: Hirsevej 17, 1 TV, 2700 Brønshøj S Beløb: Pantsætter: Manuel Mayorga Madrigal. Andelens adresse: L.I. Brandes Alle 15, 3 TV, 1956 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Stina Suhr. Andelens adresse: L.I. Brandes Alle 15, 3 TV, 1956 Frederiksberg C S Beløb: Pantsætter: Jens Christian Christensen. Andelens adresse: Galionsvej 24, 3, 1437 København K S Beløb: Pantsætter: Lis Prinds Christensen. Andelens adresse: Galionsvej 24, 3, 1437 København K S Beløb: Pantsætter: Lucas Kristensen. Andelens adresse: Bellmansgade 33, 5 TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Karen-Lis Bodholt Froeshøj. Andelens adresse: Jungehøj 47, 3630 Jægerspris S Beløb: Pantsætter: Niels Karsten Froeshøj. Andelens adresse: Jungehøj 47, 3630 Jægerspris S Beløb: Pantsætter: Sabrina Cordua. Andelens adresse: Haraldsgade 23, 4 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Thomas Mikael Hansen. Andelens adresse: Blommegrenen 297, 5220 Odense SØ S Beløb: Pantsætter: Kasper Korndahl Larsen. Andelens adresse: Prins Valdemars Alle 5B, ST, 3450 Allerød S Beløb: Pantsætter: Jesper Krogh Thomsen. Andelens adresse: Gyvelvej 23, 3 TV, 4000 Roskilde S Beløb:

67 STATSTIDENDE 67 Pantsætter: Pamela Sheena Cri Ingemann. Andelens adresse: Århusgade 54, ST TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Kasper Lund. Andelens adresse: Århusgade 54, ST TV, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Bojana Sofronic Lund. Andelens adresse: Ahornsgade 6C, 3, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Daniel Lund. Andelens adresse: Ahornsgade 6C, 3, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Marlene Haagh Jensen. Andelens adresse: Udbygade 9, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Tobias Løvenbalk Simonsen. Andelens adresse: Udbygade 9, 3 TV, 2200 København N S Beløb: Pantsætter: Louise Hvidtfeldt Søgaard. Andelens adresse: Weimargade 5, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Simon Ellekjær Sørensen. Andelens adresse: Gebauersgade 2, ST 25, 8000 Århus C S Beløb: Pantsætter: Signe Svane Holm. Andelens adresse: Bergthorasgade 39, 4 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Anja Elisabeth Nielsen. Andelens adresse: Vestmannagade 4, 3 TH, 2300 København S S Beløb: Pantsætter: Jette Lohmann. Andelens adresse: Skavgræsset 24, 5220 Odense SØ S Beløb: Pantsætter: Jørgen Frank. Andelens adresse: Drejøgade 25, ST TH, 2100 København Ø S Beløb: Pantsætter: Vibeke Kristine S Andersen. Andelens adresse: Nybrovej 31, 2 TV, 2820 Gentofte S Beløb: Pantsætter: Janet Moradi. Andelens adresse: Ulrik Birchs Allé 3, 1 TH, 2300 København S S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Carsten Ivan Blom. Andelens adresse: Peter Bangs Vej 171, 2 2, 2500 Valby S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Anne Hedegaard Skræntskov. Andelens adresse: Willemoesgade 6, ST TV, 2100 København Ø S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Jon Hedegaard Skræntskov. Andelens adresse: Willemoesgade 6, ST TV, 2100 København Ø S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Thomas Steffen Kleberg. Andelens adresse: Vilhelm Birkedals V 4, ST TH, 2400 København NV S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Caterina Gjedved Dyssegaard. Andelens adresse: Studsgaardsgade 29, 7 TH, 2100 København Ø S Pantebrev anmeldt den Beløb:

68 STATSTIDENDE 68 Pantsætter: John Dennis Dyssegaard. Andelens adresse: Studsgaardsgade 29, 7 TH, 2100 København Ø S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Caterina Gjedved Dyssegaard. Andelens adresse: Studsgaardsgade 29, 7 TH, 2100 København Ø S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: John Dennis Dyssegaard. Andelens adresse: Studsgaardsgade 29, 7 TH, 2100 København Ø S Pantebrev anmeldt den Beløb: Pantsætter: Kirstine Nielsen. Andelens adresse: Vibekegade 21, 1 TH, 2100 København Ø Bilbogen - Ejerpantebreve, Pantebreve og Skadesløsbreve i køretøjer S Pantsætter: Morten Andersen, Bjerggårdshaven 4, ST TH, 5240 Odense NØ Pant: Stelnr., W0L0AHL Type: OPEL ASTRA WAGON indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Kristian Lykke Andersen, Nørregade 25, ST, 5800 Nyborg Pant: Stelnr., WAUZZZ8DZ- TA Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Per Hedemann Andersen, Ribjergvej 65, 5260 Odense S Pant: Stelnr., WDD F Type: Mercedes-Benz indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Maria Nepper Andersen, Baltorpvej 241, 7 2, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., KL1NF356J7K Type: CHEVROLET NUBIRA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Mohammad Asghar, Vejlands Alle 93, 2300 København S Pant: Stelnr., WDB B Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Bodil Bonde Axel, Frederiksdalparken 38, 6070 Christiansfeld Pant: Stelnr., JMZGG Type: MAZ- DA 6 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Johnny Bek, Østre Hovedgade 24, 7560 Hjerm Pant: Stelnr., JMZGF12F Type: MAZ- DA 626 indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: John Bermann, Gårdboesvej 5, ST, 9800 Hjørring Pant: Stelnr., WBACG11050KD49706 Type: BMW 3`ER COMPACT indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Bjarne Nielsen, Kjelstvej 17, 6852 Billum Pant: Stelnr., 5759 Type: NOPA - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Preben Bjarne Brøgger, Bredgade 32, KL, 8560 Kolind Pant: Stelnr., ZXT10B Type: Kawasaki ZZR 1100 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Stephan Carstensen, Bjerndrupvej 46, 6360 Tinglev Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ7R Type: SEAT ALTEA VAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Jimmi Christensen, Ydbyvej 196, 7760 Hurup Thy Pant: Stelnr., JH2SC36A5WM Type: HONDA VTR indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Lone Nørgaard Christensen, Vissebo 6, 9210 Aalborg SØ Pant: Stelnr., VF32EK- FWA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Rune Kirk Christensen, Rebekkavej 7B, ST MF, 2900 Hellerup Pant: Stelnr., WSSZZZ5PZ8R Type: seat altea indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Lars Christiansen, Storskovvej 2, 5690 Tommerup Pant: Stelnr., JK-

69 STATSTIDENDE 69 BZX636AAA Type: KAWASAKI NINJA ZX-6R indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Jan Torben Christiansen, Kirkevej 36C, 4872 Idestrup Pant: Stelnr., W0L0TGF358G Type: OPEL ASTRA WAGON CLAS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Frank Lund Christiansen, Langhusgade 7, 2750 Ballerup Pant: Stelnr., WTA011562SCFB0726 Type: tabbert 560 indreg. første gang i 1995 Beløb: S Pantsætter: Dansk Musik og Showbooking V L Hol, Dannebrogsgade 4, 8700 Horsens Pant: Stelnr., W0LF7B- CA63V Type: OPEL VIVARO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Mikkel Hauge Elkjær, Saxovej 19, 8900 Randers Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ7R Type: SEAT ALTEA VAN indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Johnny Elmelund, Borrehøj 18, 4400 Kalundborg Pant: Stelnr., WAUZZZ8EX4A Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Brian Evald, Skovbrynet 1, 6780 Skærbæk Pant: Stelnr., VF7CHNFVK Type: CITROËN XSARA PICASSO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Christina Breum Fisker, Skovtoften 4, 8550 Ryomgård Pant: Stelnr., JMZCR19F Type: MAZDA 5 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Morten Toftdahl Friis, Fabers Alle 46, 5300 Kerteminde Pant: Stelnr., TMBGS61Z Type: SKODA OCTAVIA COMBI indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: John Larsen Garner, Finsensvej 45C, 4 TV, 2000 Frederiksberg Pant: Stelnr., TSMMZA- 11S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Anders Dyremose Gertsen, Juelsmindevænget 15, 5463 Harndrup Pant: Stelnr., KMHDC51T- P8U Type: hyundai i30 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Peder Winther Gjelstrup, Husumvej 2, 6261 Bredebro Pant: Stelnr., VF33ERHYB Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Martin Sjørup Godsk, Holmelundsvej 5, 8382 Hinnerup Pant: Stelnr., WF0SXXTTF- S7V79702 Type: ford transit indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Irene Laxy Gram, Tjørnevej 8, 9560 Hadsund Pant: Stelnr., JH2PC35A7YM Type: honda cbr 600 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Jesper Marius Grann, Staldgårdsgade 4D, 2, 8900 Randers Pant: Stelnr., VSSZZZ1PZ8R Type: SEAT LEON VAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Anne-Kirsten Grauslund, Brøndsted Fælled 102, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., TMB- HC26Y Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Martin Stenild Grøn, Thinggade 16, 3 TV, 7800 Skive Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ7M Type: VOLKSWAGEN JETTA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Hampen Maskinsnedkeri ApS, Smedegade 21, 7362 Hampen Pant: Stelnr., ZCFC Type: Iveco indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Charlotte Hansen, Kløvermarken 15, 6690 Gørding Pant: Stelnr., JHMRN17402C Type: HONDA STREAM indreg. første gang i 2002 Beløb:

70 STATSTIDENDE 70 S Pantsætter: Mads Hansen, Kløvhøjvej 12, 8500 Grenaa Pant: Stelnr., JKAZXT00CCA Type: kawasaki zxt00c indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Charlotte Allerup Hansen, Parkvej 56, 3 TV, 4600 Køge Pant: Stelnr., JSAER- C11S Type: SUZUKI LIANA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Pia Helth Hansen, Heimdalsvej 43, 3 TH, 3600 Frederikssund Pant: Stelnr., KL1KF484J8C Type: CHEVROLET MATIZ indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Magnus Hansen, Gyldenholmvej 5, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., U5YFF52428L Type: KIA CEED SW indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Ivan Rolf Hansen, Lyngborghave 52, ST MF, 3460 Birkerød Pant: Stelnr., VF3WCN- FUC Type: PEUGEOT 207 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Mikkel Mark Hansen, Harestien 13, 9382 Tylstrup Pant: Stelnr., WVWZZZ6NZTY Type: VOLKSWAGEN POLO indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: John Hansen, Baagøesgade 24, 4800 Nykøbing F Pant: Stelnr., XMCXNZ34A8F Type: MITSUBISHI COLT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Andreas Bøgedal Hansen, Annasvej 17, 2690 Karlslunde Pant: Stelnr., KMHBU51BP3U Type: HYUNDAI GETZ indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Torben Lynge Hansen, Langelandsvej 28D, 6705 Esbjerg Ø Pant: Stelnr., TSM- MZC01S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Morten Schjermer Hansen, Bøgeparken 1, 2800 Kongens Lyngby Pant: Stelnr., W0L0X- CF Type: OPEL COMBO indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Anders Peter Krog Hansen, Rolighedsvej 12B, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., WVGZZZ5NZ8W Type: VOLKSWAGEN TIGUAN VAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Rene Jørgen Hansen, Ørslev Stationsvej 94, 4100 Ringsted Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ3E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Tina Merete Have, Kaj Munks Vej 38, 8850 Bjerringbro Pant: Stelnr., SB153ABK00E Type: TOYOTA CARINA indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Karsten Hejlesen, Vesterled 19, 8830 Tjele Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mark Lysholm Henriksen, Rosenvænget 36, 4690 Haslev Pant: Stelnr., VF7UA9HZH Type: CITROËN C 4 PICASSO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jan Henriksen, Chr. Richardts Vej 8, 5230 Odense M Pant: Stelnr., WBAWD91060PY31665 Type: bmw m3 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Elsebeth Hermansen, Videbechs Alle 181C, 8800 Viborg Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT DUCATO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Helle Holmgaard, Næstvedgade 16, 1 TH, 2100 København Ø Pant: Stelnr., WD- B F Type: MER- CEDES-BENZ C indreg. første gang i 2002 Beløb:

71 STATSTIDENDE 71 S Pantsætter: Michael Hygum, Finsensgade 46, 4 TV, 8200 Århus N Pant: Stelnr., SHHFN23607U Type: HONDA CIVIC 3-DØRS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Christine Søs Høj, Solgårdsvej 8, 4880 Nysted Pant: Stelnr., U5YFF23428L Type: KIA CEE'D PRO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Miriam Højegaard, Røllikevej 23, 7700 Thisted Pant: Stelnr., KMHDB51TP8U Type: HYUNDAI I 30 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: J M Rens V Mette Mikkelsen, Månevænget 1, 2680 Solrød Strand Pant: Stelnr., WVGZZZ5NZ8W Type: vw tigvan indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Jesper Hovkjær Jensen, Illerisørevej 38C, 9640 Farsø Pant: Stelnr., JS1BX Type: SUZUKI - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Pia Jensen, Skelhøjevej 6, 8800 Viborg Pant: Stelnr., U5YF- F52428L Type: kia ceed indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Dennis Jensen, Grønnevej 31, 1, 6360 Tinglev Pant: Stelnr., W0L0JBF35X Type: OPEL VECTRA indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Søren Strandgaard Jensen, Vellingvej 37, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Jannie Sønderholm Jensen, Ellestykket 26, 2450 København SV Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Ulla Jensen, Lunegårdsvej 19, 7752 Snedsted Pant: Stelnr., WH- B24M24L0F Type: HOBBY - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Dennis Haran Thar Jensen, Gyvelvej 5, 9240 Nibe Pant: Stelnr., WVWZZZ6EZ2W Type: VOLKSWAGEN LUPO indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Sofia Maria Joensen, Livadiavej 8A, 6960 Hvide Sande Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT MAREA indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Jp Belægnings Design V J. Pedersen, Ny Adelgade 15D, 5610 Assens Pant: Stelnr., WV1ZZZ70ZXH Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Avni Jusufi, Stenmaglevej 92, 2700 Brønshøj Pant: Stelnr., WVWZZZ1K8W Type: vw golf indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Michael Jørgensen, Hollandsbjergvej 30, 8950 Ørsted Pant: Stelnr., KNEMB Type: KIA CARNIVAL indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Lasse Holm Jørgensen, Frederiksberggade 9B, 7323 Give Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ6R Type: SEAT ALTEA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: K P Transport ApS, Fællesvej 15, 8766 Nørre Snede Pant: Stelnr., XLER6X Type: SCANIA R 420 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: K P Transport ApS, Fællesvej 15, 8766 Nørre Snede Pant: Stelnr., XLER6X Type: SCANIA R 420 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: K P Transport ApS, Fællesvej 15, 8766 Nørre Snede Pant: Stelnr., XLER6X Type: SCANIA R 420 indreg. første gang i 2006 Beløb:

72 STATSTIDENDE 72 S Pantsætter: Hans Christian Kjeldsen, Klystervej 5, 6270 Tønder Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ6W Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Gitte Knudsen, Gammel Bøvlvej 31, 7260 Sønder Omme Pant: Stelnr., JHMBE17607S Type: HONDA FR-V indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Peter Michael Knudsen, Kværkebyvej 66, 4100 Ringsted Pant: Stelnr., VF7GJ9HXC Type: CITROËN BERLINGO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Hanne Knudsen, Tybjergparken 73, ST TH, 2660 Brøndby Strand Pant: Stelnr., SGDAF07SW Type: Sprite 495 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Inge Lise Vissing Kock, Bjergegade 84, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., NMTEB16R10R Type: TOYOTA COROLLA VERSO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Carl Martin Korsgaard, Skelagervej 75, 2 TH, 9000 Aalborg Pant: Stelnr., WF0HXXGA- JH7M20416 Type: FORD FIESTA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Iben Dalager Kramer, Østergade 43, 8300 Odder Pant: Stelnr., WF0WXXGBBW4K04916 Type: FORD MONDEO STATIONCA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Anika Larsen, Nørrevang 2B, 1, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., JT152EEA Type: TOY- OTA COROLLA indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Lena Grethe Sebec Larsen, Kløvermarksvej 2, 5874 Hesselager Pant: Stelnr., SB1- DR56L80E Type: TOYOTA AVENSIS indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Niels Christian Larsen, Skolegade 74, 6830 Nørre Nebel Pant: Stelnr., VF3WE9HXC Type: PEU- GEOT 207 HDI indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Susanne Larsen, Kærvej 2, 8544 Mørke Pant: Stelnr., W0L0S- DL Type: Opel Corsa indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Lone Horstmann Larsen, Korskærvej 190, 1 MF, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., KLAS- F48A14B Type: DAEWOO KALOS indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Jakob Arendt Laursen, Nygårdsvej 11, 3 TH, 6700 Esbjerg Pant: Stelnr., XNCXNZ34A8F Type: Mitsubishi colt 1,3 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Karin Maiken Leer, Kærmindevej 4, 9881 Bindslev Pant: Stelnr., WF0NXXGCDN1D21756 Type: ford focus indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Leif`s Limousine V/Leif Hoffmann, Maihaven 28, 6430 Nordborg Pant: Stelnr., WAUZZZ4E38N Type: AUDI A 8 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Christian Løntoft, Borgmesterskoven 2, 8660 Skanderborg Pant: Stelnr., JH2PC40A07M Type: HON- DA CBR600RR indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Per Brian Madsen, (Adressebeskyttelse), 0 Pant: Stelnr., JSAERC31S Type: suzuki liana indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Dorthe Søndergaar Madsen, Thorshammer 26, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., VF7PNC- FAC Type: CITROËN C 1 indreg. første gang i 2008 Beløb:

73 STATSTIDENDE 73 S Pantsætter: Kasper Højen Madsen, Vissevej 20, 9210 Aalborg SØ Pant: Stelnr., WAUZZZ8LZXA Type: AUDI A 3 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Tom Hertz Magnussen, Tingvejen 28, 4400 Kalundborg Pant: Stelnr., VSSZZZ1PZ6R Type: SEAT LEON indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Malerfirmaet Torben V Møller, Roskildevej 303A, 2610 Rødovre Pant: Stelnr., WD- C A Type: MER- CEDES-BENZ R indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Mona Marie Markussen, Hajslundvej 15, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., VF7LCNFUC Type: CITROËN C 4 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Bodil Vivi Meineche, Ålykkevej 14, 8370 Hadsten Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ8P Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Peter Martin Morsing, Plantagevej 4, 4050 Skibby Pant: Stelnr., 1HFSC47N18A Type: HONDA GL 1800A indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Claus Per Albæk Mortensen, Porsemosen 19, 4160 Herlufmagle Pant: Stelnr., WDF Type: MER- CEDES-BENZ VIANO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Christina Rendbor Mortensen, Havrevænget 14, 6040 Egtved Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ5W Type: VOLKSWAGEN TOURAN indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Alex Møller, Grønnevænget 48, 9200 Aalborg SV Pant: Stelnr., SB1BR56L00E Type: TOYOTA AVENSIS indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Mørchs Taxa I/S, Thorsvej 7, 9460 Brovst Pant: Stelnr., WV2ZZZ7HZ7H Type: VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMB indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mørchs Taxa I/S, Thorsvej 7, 9460 Brovst Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT DUCATO 15 COMBIN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Muralithas Nadarasa, Dyssegården 24, 2 TV, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., VF7CHN- FVB Type: CITROËN XSARA PICASSO indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Pia Nielsen, Aalborgvej 143, 8830 Tjele Pant: Stelnr., JSAJT- D44V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jens Thorup Nielsen, Sct. Peders Gade 1, 3 TV, 8900 Randers Pant: Stelnr., KMHBT51D- P7U Type: HYUNDAI GETZ indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kristian Miklenbo Nielsen, Dronningensgade 17, 2, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: Peugeot 206 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Gitte Nielsen, Vibevej 16, 9575 Terndrup Pant: Stelnr., W0L0AHM756G Type: OPEL ZAFIRA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Ulla M Lyngholm Nielsen, Kirkegyde 6, 8700 Horsens Pant: Stelnr., WHB24H49L0F Type: HOBBY - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Anette Nielsen, Hjortetakvej 7, 8543 Hornslet Pant: Stelnr., WHB30E43L0FY42191 Type: HOB- BY - indreg. første gang i 2000 Beløb: S

74 STATSTIDENDE 74 Pantsætter: Michael Bo Nielsen, Gormsvej 27, ST TH, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ7R Type: SEAT ALTEA VAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Heidi Jeanette Ne Nielsen, Vandværksvej 22, 4160 Herlufmagle Pant: Stelnr., W0L0T- GF75X Type: OPEL ZAFIRA indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Anita Betina Løns Nørholm, Havnøvej 15, 9560 Hadsund Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT MULTIPLA indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Jens Erik Olsen, Græse Strandvej 22B, 3600 Frederikssund Pant: Stelnr., WBACB11090FC60874 Type: BMW 3`ER 4-DØRS indreg. første gang i 1994 Beløb: S Pantsætter: Morten Olsen, Lykkesholms Alle 4A, ST TV, 1902 Frederiksberg C Pant: Stelnr., WD- B A Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Martin Olsen, Brandskildeparken 80, 4652 Hårlev Pant: Stelnr., YV1MS Type: VOLVO - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Rasmus Stauersbøl Olsson, Klitgårdvej 2, 9240 Nibe Pant: Stelnr., SALLAAA185A Type: LAND ROVER DISCOVERY 3 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Ole Palsberg, Bymarken 4, 4130 Viby Sjælland Pant: Stelnr., WDB B Type: MER- CEDES-BENZ E indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Søren Henrik Parder, Holtebakken 5, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., WBABR31000JP42002 Type: bmw 323i indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Kim Hannesbo Pedersen, Brinken 3, KL, 6000 Kolding Pant: Stelnr., W0L0AHM Type: OPEL ZAFIRA FLEXIVAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Poul Erik Pedersen, Tranevej 10, 7200 Grindsted Pant: Stelnr., KL1NF19UJ8K Type: CHEVROLET NUBIRA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Rasmus Boye Pedersen, Dalstrøget 27, 5550 Langeskov Pant: Stelnr., KL1NF486J8K Type: CHEVROLET LACETTI indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Morten Ustrup Petersen, Strandgade 3, 1 TV, 3300 Frederiksværk Pant: Stelnr., JH2SC35A95M Type: HON- DA CBR 1100 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Allan Tvede Petersen, Sønderlundvej 29, 1 TV, 2730 Herlev Pant: Stelnr., WDD F Type: MERCEDES-BENZ C indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Stine Nymann Petersen, Rævehøjparken 39, 2800 Kongens Lyngby Pant: Stelnr., YV1SW Type: VOL- VO V 70 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Per Pettersson, Kallerupvej 56, 2640 Hedehusene Pant: Stelnr., WDB B Type: MERCEDES-BENZ 320 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Bente Randrup, Valhals Plads 4, 3650 Ølstykke Pant: Stelnr., VSSZZZ1PZ8R Type: SEAT LEON VAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Henning Stig Rasmussen, Enghavevej 3, 4892 Kettinge Pant: Stelnr., JMBLNCS2W5V Type: mitsubishi colt indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Betina Rasmussen, Ærtevej 7, 4 TV, 2700 Brønshøj Pant: Stelnr., WMWRA TA84054 Type: MINI - indreg. første gang i 2006 Beløb:

75 STATSTIDENDE 75 S Pantsætter: Tina Riis Rasmussen, Riisvej 8, 7480 Vildbjerg Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT MULTIPLA indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Jerome Bryan Anon Retslov, Skælskørvej 1, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., JN1GBAS14U Type: NISSAN 200 indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Thomas Schlichter, Irisvej 10, 7755 Bedsted Thy Pant: Stelnr., VF3YABMFB Type: PEUGEOT BOXER KAS- SEVOGN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Anette Petersen Schmidt, Mejerivej 5, 6330 Padborg Pant: Stelnr., JMZBJ14R Type: MAZDA 323 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Rikke Schmidt, Hasselengen 16A, 8361 Hasselager Pant: Stelnr., VF3PNCFAC Type: PEUGEOT 107 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Frank Schou, Sønderborg Landevej 58, 6300 Gråsten Pant: Stelnr., VF3233K Type: PEU- GEOT BOXER indreg. første gang i 1995 Beløb: S Pantsætter: Claus Schürmann, Ollundsbjerg 4, 6470 Sydals Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Henrik Seierø, Nørrebrogade 175, 3 TV, 2200 København N Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZXE Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Sindal Taxi Mm/ Dorthe Irene Thoms, Friggsvej 26, 9870 Sindal Pant: Stelnr., KMHEU41VP8A Type: HYUNDAI SONATA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Charlotte Radich Skjalm, Bodøvej 8, 4573 Højby Pant: Stelnr., KMHEN41BP3A Type: HYUNDAI SONATA indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Solrød Montering V John Boje, Ellevej 24, 2680 Solrød Strand Pant: Stelnr., WV1ZZZ7HZ5H Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Niels Erik Vilhel Stentoft, Nyboesgade 63, 3 TV, 7100 Vejle Pant: Stelnr., JYARJ Type: YAMAHA FZ6 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Yvonne Zederkof Stochholm, Drosselvej 7, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ8E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Superforce ApS, Jernbanevej 15, 3 TV, 2800 Kongens Lyngby Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ8W Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Frits V Sørensen, Ahlgade 4D, 3 TH, 4300 Holbæk Pant: Stelnr., SHHFK27608U Type: HON- DA CIVIC 5-DØRS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Nina Sørensen, Luneborgvej 274, 9382 Tylstrup Pant: Stelnr., 1C8GYN8B85Y Type: CHRYSLER GRAND VOY- AGER indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Hanne Harboe Sørensen, Gasekærvej 14, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., JTDKG10C40N Type: TOYOTA AYGO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kim Henrik Sørensen, Slagelse Landevej 32, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., KNEDE Type: KIA RIO indreg. første gang i 2008 Beløb: S

76 STATSTIDENDE 76 Pantsætter: Taxavognmand Arild Kenneth Bentsen, Gerdrupvej 16, 4700 Næstved Pant: Stelnr., WD- B S Type: MER- CEDES-BENZ SPRINTER indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Michael Næser Thomsen, Banevej 18, 9300 Sæby Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ1E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Martin Spetzler Trab, Rubyvej 5, 7770 Vestervig Pant: Stelnr., W0L0JBF19W Type: OPEL VECTRA indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Ungdomskonsulenterne, Orebyvej 113, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., VN1F9BUH Type: OPEL MOVANO indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vivian Moshage, Kirkegade 28, 6230 Rødekro Pant: Stelnr., WDC A Type: MERCEDES-BENZ ML indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., 0031 Type: JCS - indreg. første gang i 1992 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., 5597 Type: NOPA - indreg. første gang i 1995 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., NTK Type: NOPA - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBD18B206KE11774 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBD20B204AKE9963 Type: KEL-BERG D 20-2 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBD20B205KE11401 Type: KEL-BERG D 81 V indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBD24B303AKE8794 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBD24B303AKE8795 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBD24B304KE10058 Type: KEL-BERG D 24-3 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBD24B304KE10059 Type: KEL-BERG D 24-3 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBD24B305KE11252 Type: KEL-BERG D 24-3 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBD24S30VAKE3297 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBD24S30XAKE4588 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBD24S30YAKE5387 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2000 Beløb:

77 STATSTIDENDE 77 S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B302AKE8034 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B302AKE8035 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B302AKE8036 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B302AKE8087 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B304AKE9528 Type: KEL-BERG indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B304AKE9529 Type: KEL-BERG indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B304AKE9530 Type: KEL-BERG indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B304AKE9531 Type: KEL-BERG indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B304AKE9532 Type: KEL-BERG indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B304AKE9533 Type: KEL-BERG indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B304AKE9536 Type: KEL-BERG indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B304AKE9537 Type: KEL-BERG indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B304AKE9538 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B304AKE9619 Type: KEL-BERG indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B305KE10432 Type: KEL-BERG D 10 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B305KE10434 Type: KEL-BERG D 10 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B305KE10435 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B305KE10436 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B306KE11122 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2006 Beløb: S

78 STATSTIDENDE 78 Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B306KE11123 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B306KE12399 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B306KE12440 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B306KE12441 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B307KE13688 Type: KEL-BERG indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B307KE13702 Type: KEL-BERG indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B307KE13707 Type: KEL-BERG indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBS40B307KE13711 Type: Kelberg indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBT40B305KE10997 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBT40S316KE11714 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., SKBZ40B333AKE8889 Type: KEL-BERG - indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., VF7ZBPMAC Type: CITROËN JUMPER indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., WMA24XZZ88W Type: MAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., WMAH21ZZ15W Type: MAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., WMAH37ZZ96M Type: MAN - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRAD85XC0E Type: DAF - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRAD85XC0E Type: DAF - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRAS47XS0E Type: DAF XF indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRAS47XS0E Type: DAF XF indreg. første gang i 2004 Beløb: S

79 STATSTIDENDE 79 Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRAS47XS0E Type: DAF XF indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRTE47XS0E Type: DAF FTG indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRTE47XS0E Type: DAF - indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRTE47XS0E Type: DAF - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRTG47MS0E Type: DAF - indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRTG47XS0E Type: DAF - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRTG47XS0E Type: DAF - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRTG47XS0E Type: DAF - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRTG47XS0E Type: DAF - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRTT47XS0E Type: DAF XF indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., XLRTT47XS0E Type: DAF - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., YS2P4X Type: Renovationsvogn indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., YS2R6X Type: SCANIA R 124 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., YV2A4CEC63A Type: VOLVO FH 12 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., YV2A4CEC83A Type: VOLVO FH 12 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., YV2A4CECX2B Type: VOLVO FH 12 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., YV2A4CFA53A Type: VOLVO FH 12 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., YV2A4CFC83A Type: VOLVO FH 12 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., YV2ASW0GX6A Type: VOLVO - indreg. første gang i 2006 Beløb: S

80 STATSTIDENDE 80 Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., YV2J4DAC11A Type: VOLVO FM indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., YV2J4DEC4YA Type: VOLVO FM indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., YV2J4DGA51A Type: VOLVO 4X2 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., YV2J4DTC31A Type: VOLVO - indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Vognmand John Maj, Linkøpingvej 6, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., ZCFC35C Type: IVECO - indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Vognmand Lars Klemmensen, Vårhøj 22, 6300 Gråsten Pant: Stelnr., YV2ASE0C66A Type: volvo fh12 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: René Zeeberg, Ågade 29, 1 TV, 9000 Aalborg Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ7R Type: Seat Altea indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantebrev anmeldt den Pantsætter: Marianne Stiedl, Mikkelborg Park 12, 1 TV, 2970 Hørsholm Pant: Stelnr., VF1BB1KEF Type: RENAULT CLIO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: Aars Køletransport A/S, Industrivej 35, 9600 Aars Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT DUCATO 30 VAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Ercin Akcin, Gymnasievej 59, 1 TH, 4600 Køge Pant: Stelnr., VF38BRHZF Type: PEUGEOT 406 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Sarah Louise Andersen, Rodstedvej 30, 9541 Suldrup Pant: Stelnr., KNEBA24328T Type: KIA PICANTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jesper Andersen, Villumhøj 5, 8831 Løgstrup Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Bente Karin Andersen, Skovgårdsvej 14, 8700 Horsens Pant: Stelnr., VF3WC9HXC Type: PEU- GEOT 207 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mustafa Aydin, Æblehaven 162, 2 TV, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ5E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Line Rebekka Bak, Resenvej 55, ST, 7800 Skive Pant: Stelnr., VF32AKFWF Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Lars Barfoed, Mølledammen 5F, 2980 Kokkedal Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ7B Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Franciscus Maria Berben, Peter Sabroes Gade 5, 1 TH, 2450 København SV Pant: Stelnr., WMWRC31010TH25359 Type: MINI - indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Berdino Holding A/S, Årslevvej 6, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., 1LNFM82W6WY Type: FORD LINCOLN indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Berdino Holding A/S, Årslevvej 6, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., KNEUP Type: KIA CARNIVAL indreg. første gang i 2005 Beløb:

81 STATSTIDENDE 81 S Pantsætter: Berdino Holding A/S, Årslevvej 6, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., KNEUP Type: KIA CARNIVAL indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Berdino Holding A/S, Årslevvej 6, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., WVGZZZ7LZ7D Type: VOLKSWAGEN TOUAREG indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Berdino Holding A/S, Årslevvej 6, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., WVGZZZ7LZ8D Type: VOLKSWAGEN TOUAREG indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Berdino Holding A/S, Årslevvej 6, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., XLEP4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Berdino Holding A/S, Årslevvej 6, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., XLER6X400T Type: scania indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Berdino Holding A/S, Årslevvej 6, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., YS2P6X Type: SCA- NIA - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Dorthe Camilla An Betting, Vedbæk Strandvej 492, 2950 Vedbæk Pant: Stelnr., WD- B F Type: mercedesbenz indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Jakob Gunnar Birk, Holmegaardsvej 57, 4684 Holmegaard Pant: Stelnr., VF36E9HZC Type: PEU- GEOT 407 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Jesper Stentoft Bladt, Tyndeleddet 20, 8660 Skanderborg Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Heidi Boss, Oluf Høstgade 3, 3740 Svaneke Pant: Stelnr., TSMMHX51S Type: SUZUKI IGNIS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kurt Brantner, Bøgevej 15, 5580 Nørre Aaby Pant: Stelnr., VF3HR3FNC Type: PEU- GEOT 307 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Frank Buch, Nekseløvej 13, 4534 Hørve Pant: Stelnr., NMTEZ20E70R Type: TOY- OTA COROLLA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Johnny Christensen, Vandlingvej 31, 6100 Haderslev Pant: Stelnr., JMZGG14F Type: MAZDA 6 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Verner Christensen, Gl. Åstedvej 36, 7870 Roslev Pant: Stelnr., SHHFK27607U Type: HONDA CIVIC 5-DØRS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Tommy Christensen, Lyøvænget 64, 5500 Middelfart Pant: Stelnr., WF0GXXGB- BG7U36763 Type: FORD MONDEO STATIONCA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Niels Holt Christensen, Trynbakkevej 7, 9881 Bindslev Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT STILO MULTI WAGO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Lisbeth Koldborg Christensen, Bjørupgade 17, 4800 Nykøbing F Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Søren Drasbek Christensen, Søndre Fasanvej 94B, 1 30, 2500 Valby Pant: Stelnr., TMB- HD65JX Type: SKODA FABIA COMBI indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Casper Christensen, Nykøbing-Slagelsevej 29, 4560 Vig Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2008 Beløb:

82 STATSTIDENDE 82 S Pantsætter: Kim Lykke Christiansen, Gåskærvej 89, 7620 Lemvig Pant: Stelnr., TSMMZA01S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Lona Ann Christiansen, Elisevej 22, 2 TV, 9000 Aalborg Pant: Stelnr., TSMMZA- 11S Type: suzuki swift indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Søren Cortzen, Bækkelunden 115, 2660 Brøndby Strand Pant: Stelnr., KL1S- F087J8B Type: CHEVROLET KALOS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Ove Dalgas, Anemonevej 41, 5220 Odense SØ Pant: Stelnr., KMHBT31HP3U Type: HYUNDAI GETZ indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: De Fem Media ApS, Brotoften 10, 8900 Randers Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT DOBLO VAN indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: De Fem Media ApS, Brotoften 10, 8900 Randers Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT DOBLO VAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Dn Transport Gcb-It, Bygaden 24, 4771 Kalvehave Pant: Stelnr., KNEGE Type: KIA MAGENTIS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Ann Due, Elmevej 11, 8450 Hammel Pant: Stelnr., VSSZZZ1PZ8R Type: seat leon indreg. første gang i 2 Beløb: S Pantsætter: Maria Teresa Engel, (Adressebeskyttelse), 0 Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PANDA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Fikon ApS, Lucernevej 7, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ81087 Type: vw passat indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Flora Danica Blomster V Dorthe Kaa, Amager Landevej 20, 2770 Kastrup Pant: Stelnr., VF7X- URHKH Type: CITROËN JUMPY indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Palle Foget, Munkedalen 29, 7080 Børkop Pant: Stelnr., WBABR31070JP16335 Type: BMW 323 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Ann-Christin Frederiksen, Brede Bygade 28, 1 TV, 6261 Bredebro Pant: Stelnr., JTD- KG10C90N Type: TOYOTA AYGO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Michael Kikkenbor Gaundorf, Bjergfyrvej 39, 9850 Hirtshals Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ8R Type: SEAT ALTEA XL indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Casper Michael In Halling, Lupinvej 12, 8382 Hinnerup Pant: Stelnr., VF7LG9HZH Type: Citroen c4 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Carsten Hansen, Bakkevej 5, ST TH, 8464 Galten Pant: Stelnr., VF32HNFUA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Anja Hansen, Færgevej 12A, ST TV, 5700 Svendborg Pant: Stelnr., VF3WC9HXC Type: PEUGEOT 207 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jim Sten Hansen, Søndergade 19F, 7361 Ejstrupholm Pant: Stelnr., WBABF31040EF01922 Type: BMW 325 I indreg. første gang i 1992 Beløb: S

83 STATSTIDENDE 83 Pantsætter: Frank Skov Hansen, Fyrkildevej 12, 9500 Hobro Pant: Stelnr., WF0GXXPSSG1R79380 Type: FORD GALAXIE indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Michael Holbek Hansen, Svendsgade 21, 3, 7100 Vejle Pant: Stelnr., JH2SC35A06M Type: HONDA CBR 1100 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Per Pfeiffer Hansen, Mølletorvet 1, ST 1, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., JMZBK14J Type: MAZDA 3 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Tommy Hansen, Lathyrusvej 16, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., TMBBG65J Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Bent Egede Hansen, Dionevej 83, 9210 Aalborg SØ Pant: Stelnr., VF36E6FZB Type: PEUGEOT 407 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Johnny Hass, Peblinge Dossering 16, 4 TH, 2200 København N Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ7M Type: VOLKSWAGEN JETTA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Thomas Holm, Vestre Ringgade 82, ST 2, 8000 Århus C Pant: Stelnr., VF1K- M0C0H Type: RENAULT MEGANE TOURING indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Oluf Rune Holm, Valby Langgade 135, 4 TV, 2500 Valby Pant: Stelnr., W0L0TGF357G Type: OPEL ASTRA WAGON CLAS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Thomas Ingvordsen, Håredvej 4, 4930 Maribo Pant: Stelnr., VF7UA6FYC Type: CITROËN C 4 PICASSO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: It.Tv Service Per Deleuran, Tørvevej 1, 4684 Holmegaard Pant: Stelnr., ZAR Type: ALFA ROMEO 156 SPORTS WAGON indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Steffan Elcer Jacobsen, Ravnholtvænget 9, 1 8, 5230 Odense M Pant: Stelnr., JTD- KP10C50N13088 Type: toyota aygo indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Karsten Holmberg Jakobsen, Gårdboesvej 5, KL, 9800 Hjørring Pant: Stelnr., JYARJ Type: YAMA- HA R indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Susanne Elisabeth Jarmer, Rådmand Billes Vej 69, 2610 Rødovre Pant: Stelnr., VNKKC96350A Type: TOY- OTA YARIS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Lars Buus Jensen, Thistedvej 81E, 1 TV, 9400 Nørresundby Pant: Stelnr., TMB- HG21U Type: SKODA OCTAVIA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Børge Jensen, Hostrupvej 78, ST, 9500 Hobro Pant: Stelnr., TSMMHX51S Type: SUZUKI IGNIS indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Michael Jensen, Bakkedraget 23, 9500 Hobro Pant: Stelnr., VF33CRFNC Type: PEU- GEOT 307 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Cæcilie Ursula Mo Jensen, Hyldemosen 50, 2730 Herlev Pant: Stelnr., VF7CHN- FVK Type: CITROËN XSARA PICASSO indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Jakob Sonne Jensen, Øster Digetoft 14, 6760 Ribe Pant: Stelnr., VF7DCRFNC Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Morten Godske Jensen, Jyllandsgade 21, 1 TV, 7430 Ikast Pant: Stelnr., VF7GJ9HXC

84 STATSTIDENDE 84 Type: CITROËN BERLINGO indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Nick Dobberstein Jensen, Nørregade 44, ST, 6700 Esbjerg Pant: Stelnr., WAUZZZ4BZWN Type: AU- DI A 6 LIMOUSINE indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Kasper Jensen, Dalegade 105, 1, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., WF0WXXGBBW2B20686 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Torben Alstrup Jensen, Nr Viumvej 21, 6920 Videbæk Pant: Stelnr., WVWZZZ1GZNP Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 1992 Beløb: S Pantsætter: Claus Tage Jensen, Benløseparken 145, ST TH, 4100 Ringsted Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT BRAVO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Birgitte Winther Johansen, Haugesundsvej 17, 8200 Århus N Pant: Stelnr., TMB- HZ26Y Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Bettina Josefsen, Solbjergkær 3, 7950 Erslev Pant: Stelnr., YV1VW14K23F Type: VOLVO V 40 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Nicolai Jørgensen, Møllevangen 11, ST TV, 4220 Korsør Pant: Stelnr., TSM- MZC21S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Christel Jørgensen, Prinsessevænget 19, 4100 Ringsted Pant: Stelnr., XM- CMNZ32A8F Type: MIT- SUBISHI COLT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Tanja Maria Kaas, Krokusvænget 54, 4550 Asnæs Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ7W Type: VOLKSWAGEN TOURAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Anders Kaltoft, Strandvejen 92, 3, 2900 Hellerup Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ8W Type: VOLKSWAGEN TOURAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Tage Karlsen, N.P. Gravesensvej 7, 9293 Kongerslev Pant: Stelnr., ZY16A56UP Type: ADRIA - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Martin Kejlstrup, Egevangshusene 129, 2630 Taastrup Pant: Stelnr., TMBBB61Z Type: SKODA OCTAVIA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Sussie Kiss-Madsen, H P Olsens Vænge 65, 2630 Taastrup Pant: Stelnr., JMZGY19F Type: MAZDA 6 STATION CAR indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Thomas Knudsen, Bjergbygade 18A, 2 TV, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., JTDEX28E Type: TOYOTA COROLLA VERSO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Mikkel Mathiesen Knudsen, Bjergegade 12, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., VF3PNCFAC Type: PEUGEOT 107 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Cihan Kocak, Borchs Alle 18, 7100 Vejle Pant: Stelnr., WV2ZZZ7HZ8H Type: VOLKSWAGEN CARAVELLE indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kristian Kordahl, Finlandsgade 31, ST 4, 7430 Ikast Pant: Stelnr., VNKKL96370A Type: TOYOTA YARIS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Frits Meldgaard Kristensen, Ole Rømers Vej 14, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., WH- B24H49M0F Type: HOBBY -

85 STATSTIDENDE 85 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kurt Murer V Kurt Tommy D. Nielsen, Camilla Larsens Vej 10, 3540 Lynge Pant: Stelnr., WF0GXXP- SWGVC10912 Type: FORD GALAXY indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Christina Gjelstr Ladefoged, Sdr.Stationsvej 9, 3 TV, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., VNKKC96330A Type: toyota yaris indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Hans Flensburg Larsen, Møllegyden 53, 5471 Søndersø Pant: Stelnr., 63FL4811 Type: HARLEY DAVIDSON SHOVELHEAD indreg. første gang i 1963 Beløb: S Pantsætter: Liselotte Nørgaar Larsen, Engvej 30, 7700 Thisted Pant: Stelnr., VF33ENFUC Type: PEU- GEOT 307 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Per Sejer Lauridsen, Jørgensgaardvej 33A, 6240 Løgumkloster Pant: Stelnr., JN1TESY61U Type: NIS- SAN PATROL indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Jesper Debois Laursen, Ærøgade 32, 9740 Jerslev J Pant: Stelnr., SHHFK27607U Type: HONDA CIVIC 5-DØRS indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Martin Rindal Loft, Violvej 5, 8660 Skanderborg Pant: Stelnr., WHB24C33J0F Type: HOBBY 560 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Christian Lorenzen, Sønder Alle 31C, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZ1W Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Igor Lovric, Kildemosevej 15A, 5000 Odense C Pant: Stelnr., W0L0VBP69X Type: OPEL OMEGA indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Kid Roald Lyfort, Birkedalsvej 3, 4791 Borre Pant: Stelnr., YV1VW1223WF Type: VOLVO - indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Robert Kasper Madsen, Svendsgade 80, ST 2, 6700 Esbjerg Pant: Stelnr., TMBGH65J Type: SKODA FABIA COMBI indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Torben Greth Madsen, Bjørnsholmvej 136, 9670 Løgstør Pant: Stelnr., VF1BA0F0D Type: Renault Megane indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Niels Jørgen Moes Madsen, Kongelysvej 4, 8800 Viborg Pant: Stelnr., XM- CXNZ34A8F Type: MIT- SUBISHI COLT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Anette Selch Madsen, Melissehaven 20B, 2730 Herlev Pant: Stelnr., KLANF35615K Type: DAEWOO NUBIRA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Malerfirm. Harry Petersen & Sønner, Møllebakken 29, 9500 Hobro Pant: Stelnr., JTEGH22B Type: TOY- OTA AVENSIS VERSO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Malerfirmaet Ervin Brocks, Bredekærs Vænge 212, 2635 Ishøj Pant: Stelnr., 4JGCB75E56A Type: MER- CEDES-BENZ R indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Anders René Mandal, Rosenkildevej 2C, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., ZY16A54UT Type: ADRIA - indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Per Mejlholm, Manstrupvej 133, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., WAUZZZ8E85A Type: audi a4 indreg. første gang i 2005 Beløb:

86 STATSTIDENDE 86 S Pantsætter: Claus Meng, Skovhaven 31, 5320 Agedrup Pant: Stelnr., JMZCR19F Type: MAZ- DA 5 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Nikolaj Riisberg Mikkelsen, Terndrupvej 75, 9560 Hadsund Pant: Stelnr., TSM- MZC21S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Torben Jørgen Mikkelsen, Nordlundvej 172, 7330 Brande Pant: Stelnr., JTD- KB20U Type: TOYOTA PRIUS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Sander Aabenhus Mikkelsen, Skelvangsvej 179, 1 TV, 8900 Randers Pant: Stelnr., TMBBE65J Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Arne Christian Mø Mortensen, Middelfartvej 562, 5491 Blommenslyst Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZ3W Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Søren Bramminge Møllebæk, Mejsebo 20, 2665 Vallensbæk Strand Pant: Stelnr., VSSZZZ1PZ8R Type: SEAT LEON VAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jette Rahbek Møller, Bøgevej 10, 5953 Tranekær Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Nanonordisk ApS, Gejlhavegård 5, 6000 Kolding Pant: Stelnr., VF7YBBMFC Type: citroen jumper indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jakob Nielsen, Hovedvejen 23, 9850 Hirtshals Pant: Stelnr., VF1FLACA64V Type: RE- NAULT TRAFIC indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Michael Nielsen, Ålbækvej 36, 7860 Spøttrup Pant: Stelnr., VF37ERFVE Type: PEUGEOT 306 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Sille Meidahl Nielsen, Haderslevgade 6, 4 TV, 8000 Århus C Pant: Stelnr., VF7D- CRFNC Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Jan Frydenlund Nielsen, Ingeborg Skeels Vej 15, 9330 Dronninglund Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ7R Type: SEAT ALTEA XL indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jørgen Wichmann Nielsen, Mølleparken 24, 4140 Borup Pant: Stelnr., W0LLA63F Type: OPEL ANTARA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Steen Otto Nielsen, Krogholmsvej 9, 3790 Hasle Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ2E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Thomas Lindner Nielsen, Skrodsbjergvej 8, 4682 Tureby Pant: Stelnr., WVWZZZ6E23W Type: vw lupo indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Thorkild Aagaard Nielsen, Under Bakken 17, 8970 Havndal Pant: Stelnr., ZC- FA1EG Type: IVECO - indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Thomas Lindner Nielsen, Skrodsbjergvej 8, 4682 Tureby Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT STILO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Karin Erni Nielsen, Mågevej 42, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2008 Beløb: S

87 STATSTIDENDE 87 Pantsætter: Per Nielsen, Toftegårdsvænget 305, 3480 Fredensborg Pant: Stelnr., W0L0AH- M757G Type: OPEL ZAFIRA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Nordea Finans Danmark A/S, Helgeshøj Alle 21, 2630 Taastrup Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT DOBLO VAN indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Allan Nørgaard, Bispebjerg Bakke 22F, ST TH, 2400 København NV Pant: Stelnr., WAUZZZ8E36A Type: AUDI A 4 LIMOUSINE indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Lars Sønderup Olesen, Museumsgade 51A, 1 106, 7400 Herning Pant: Stelnr., WF05XXW- PD57L35090 Type: FORD FOCUS STATIONSVO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jesper Olsen, Nyraad Hovedgade 60C, ST TH, 4760 Vordingborg Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ3P Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Jantha Pallesen, Nørregade 3, ST TV, 8800 Viborg Pant: Stelnr., W0L0XCE Type: OPEL MERIVA VAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Panorama Vinduer og Døre A/S, Bredhøjvej 14, 8600 Silkeborg Pant: Stelnr., VF7D- CXFXF Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Henrik Pedersen, Fæholtvej 41, 9740 Jerslev J Pant: Stelnr., DMV74254CA Type: HARLEY DAVIDSON - indreg. første gang i 1949 Beløb: S Pantsætter: Anette Kingo Pedersen, Glarmestervej 1, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., KMHDC51TP8U Type: HYUNDAI I 30 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Helle Henriette H Pedersen, Hortenziavej 16, 4330 Hvalsø Pant: Stelnr., VF7RE9HZC Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Kim Frode Pedersen, Rosenvænget 3, 9320 Hjallerup Pant: Stelnr., ZCFA75A Type: IVECO 75 E indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Erik Ahlquist Persson, Kirsebærhaven 8, 4571 Grevinge Pant: Stelnr., WAUZZZ4AZVN Type: Audi A6 indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Jan Møller Petersen, Vibevænget 44, 6360 Tinglev Pant: Stelnr., TMBBE21U Type: SKODA OCTAVIA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Bettina Louise He Petersen, C.F. Richs Vej 15, 2000 Frederiksberg Pant: Stelnr., WAUZZZ4F76N Type: AUDI A 6 AVANT indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Michael Herred Petersen, Bævervej 16, 9230 Svenstrup J Pant: Stelnr., WAUZZZ8P74A Type: AUDI A 3 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Hans Lynge Petersen, Lerager 1, 4500 Nykøbing Sj Pant: Stelnr., YV1CZ Type: VOLVO XC 90 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Sherlyn Bartolome Petersen, Avnbøløstenvej 23, 6400 Sønderborg Pant: Stelnr., VF7FC8HZC Type: CITROËN C 3 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Peugeot Sakskøbing Clausen & Larse, Industrivej 12, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., JMZG- G12F Type: MAZDA 6 indreg. første gang i 2004 Beløb: S

88 STATSTIDENDE 88 Pantsætter: Peugeot Sakskøbing Clausen & Larse, Industrivej 12, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., JT152ZEB Type: TOY- OTA COROLLA indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Peugeot Sakskøbing Clausen & Larse, Industrivej 12, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., TMB- HY26Y Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Peugeot Sakskøbing Clausen & Larse, Industrivej 12, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., TSMMZA- 21S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Peugeot Sakskøbing Clausen & Larse, Industrivej 12, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEU- GEOT 206 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Peugeot Sakskøbing Clausen & Larse, Industrivej 12, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., VF32E8HZA Type: PEU- GEOT 206 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Peugeot Sakskøbing Clausen & Larse, Industrivej 12, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., VF33CN- FUB Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Peugeot Sakskøbing Clausen & Larse, Industrivej 12, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., VF36E9HZC Type: PEU- GEOT 407 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Peugeot Sakskøbing Clausen & Larse, Industrivej 12, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., VF38BRHSF Type: PEU- GEOT 406 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Peugeot Sakskøbing Clausen & Larse, Industrivej 12, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., VF38ERF- NA Type: Peugeot 406 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Peugeot Sakskøbing Clausen & Larse, Industrivej 12, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., VF3WC9HXC Type: PEU- GEOT 207 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Peugeot Sakskøbing Clausen & Larse, Industrivej 12, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., VF3WC9HZC Type: PEU- GEOT 207 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Peugeot Sakskøbing Clausen & Larse, Industrivej 12, 4990 Sakskøbing Pant: Stelnr., WF0MXXGCDM5C37285 Type: FORD FOCUS C-MAX VAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Carsten Ole Pietras, Axel Heides Gade 18, 3 TV, 2300 København S Pant: Stelnr., WAUZZZ8E42A Type: AUDI A 4 LIMOUSINE indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Samir Pivac, Ilsøvej 42, 8850 Bjerringbro Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZ3E Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Kim Poulsen, Sigensvej 6, 9310 Vodskov Pant: Stelnr., VF7LC- NFUC Type: CITROËN C 4 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Lars Overgaard Rasmussen, Ramsøvejen 42, 4621 Gadstrup Pant: Stelnr., KNEMB Type: KIA CARNIVAL indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Svend Erik Rasmussen, Østergade 25, 8620 Kjellerup Pant: Stelnr., U5YFF52428L Type: Kia Cee'd indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Lars Bo Rasmussen, Orevej 59, 4760 Vordingborg Pant: Stelnr., VF7DCRHZE Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2004 Beløb:

89 STATSTIDENDE 89 S Pantsætter: Mette Skov Rasmussen, Lydehøjvej 1, 4735 Mern Pant: Stelnr., VSKTVUR20U Type: NISSAN TERRANO indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Mikael Balslev Rasmussen, Silkeborgvej 279, ST TH, 8230 Åbyhøj Pant: Stelnr., WME K Type: SMART FORTWO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Mogens Skaade, Græsvangen 40A, 8381 Tilst Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ5R Type: SEAT TOLEDO indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Ingolf Bent Skipper, Stabelhøjen 18, 8400 Ebeltoft Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Mette Kjær Stagaard, Majsmarken 3, 6771 Gredstedbro Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ6R Type: SEAT ALTEA VAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Anja Bille Stanelt, Bøgevej 6, 4400 Kalundborg Pant: Stelnr., VF33HRFNC Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Knud Roelsgaard Sørensen, Gøttrupvej 294, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., W0L0T- GF35W Type: OPEL ASTRA indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Jan Bødker Sørensen, Sortehøjvej 36, 8850 Bjerringbro Pant: Stelnr., JN1TENT30U Type: NISSAN X-TRAIL indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Tandprotetikeren B Lødemann, Købmagergade 51B, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., WF0EXXGCDE8B80352 Type: ford c-max indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Leif Erik Thimm, Nesgårdsvej 27, 9460 Brovst Pant: Stelnr., W0L0ZCF Type: OPEL VECTRA WAGON indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Berit Thomasen, Sparretoft 9, ST TH, 7500 Holstebro Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZ1W Type: VOLKSWAGEN BORA indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Jens-Christian Thomsen, Dyssebakken 60, 6500 Vojens Pant: Stelnr., W0L0AHL Type: opel astra indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Finn Tingleff, Mågevej 26, 4293 Dianalund Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ8M Type: VOLKSWAGEN JETTA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Anders Torp, Danmarksgade 28, 1 TH, 9000 Aalborg Pant: Stelnr., VSSZZZ6LZ7R Type: SEAT IBIZA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Thomas Selch Vester, Kappelsdal 124B, 8450 Hammel Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ6B Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Brian Steffensen Vestergaard, Stadionvej 17, 6622 Bække Pant: Stelnr., YV1VW1623WF Type: VOL- VO - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Lene Visholm, Åderupvej 91, 4700 Næstved Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ8E Type: VOLKSWAGEN PASSAT VARI- ANT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Vordingborg Godsterminal A/S, Møllehatten 2, 4760 Vordingborg Pant: Stelnr., XL9K0C Type: KNAPEN - indreg. første gang i 2005 Beløb: S

90 STATSTIDENDE 90 Pantsætter: Ann Litta Fredslu Wind, Engbakken 42, 8471 Sabro Pant: Stelnr., TMBHS61Z Type: Skoda Octavia 1,9 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Xl Service V Orhan Yapici, Taastrupgårdsvej 157, 3 TV, 2630 Taastrup Pant: Stelnr., WV1ZZZ2KZ6X Type: VOLKSWAGEN CADDY indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Jan Østergaard, Holme Møllevej 21, ST TH, 8260 Viby J Pant: Stelnr., YV1MW Type: VOL- VO V 50 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantebrev anmeldt den Pantsætter: Michael Liin, Vendelbopladsen 6D, 2, 9800 Hjørring Pant: Stelnr., JT172CM Type: TOYOTA PICNIC indreg. første gang i 2000 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: Hessellund El A/S, Rådhusgade 96, 8300 Odder Pant: Stelnr., JT121JK Type: Toyota Hi-Ace indreg. første gang i 0 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: Hessellund El A/S, Rådhusgade 96, 8300 Odder Pant: Stelnr., JT121JK Type: Toyota Hi-Ace indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Mohammed Saleh Ahmed, Spættevej 25, 2 TV, 8210 Århus V Pant: Stelnr., JMZCP69S Type: MAZDA PREMACY indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Tanja Melbye Andersen, Egeskoven 220, 2600 Glostrup Pant: Stelnr., JSAEZC11S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Gitte Schnoor Andersen, Keldgårdvej 62, 9600 Aars Pant: Stelnr., JTDKP10CX0N Type: TOYOTA AYGO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jesper Langhoff Andersen, Grøfthøjparken 155, 3 2, 8260 Viby J Pant: Stelnr., TSMMZA- 01S Type: suzuki swift indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Lasse Bo Mørk Andersen, Kringelhedevej 17A, 9300 Sæby Pant: Stelnr., WBABA5104DEJ25634 Type: BMW 3R indreg. første gang i 1991 Beløb: S Pantsætter: Camilla Thagaard Andersen, Østerbro 10, 5000 Odense C Pant: Stelnr., WBACF51090EV30815 Type: BMW 3`ER TOURING indreg. første gang i 1995 Beløb: S Pantsætter: Daniel Andersen, Hadsundvej 71, 9575 Terndrup Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZWW Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Charlotte Skotte Andersen, Langesøvej 62, 5492 Vissenbjerg Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ6E Type: VOLKSWAGEN PASSAT VARI- ANT indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Per Thalund Andersen, Parallelvej 12, 4291 Ruds Vedby Pant: Stelnr., VSSZZZ1PZ8R Type: SEAT LEON VAN indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Rasmus Lui Baltzer, Damsbo Vænge 5, 1 TH, 2500 Valby Pant: Stelnr., XM- CXNZ34A8F Type: MIT- SUBISHI COLT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Michael Ottendal Bartram, Skårupvej 152, 2650 Hvidovre Pant: Stelnr., F Type: chevrolet impala indreg. første gang i 1958 Beløb: S Pantsætter: Helle Julskov Bermann, Lonesvej 76, 9800 Hjørring Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PANDA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Benni Ambjørn Skr Bertelsen, Arnborgvej 6, 7330 Brande Pant: Stelnr., VF37ERFVE

91 STATSTIDENDE 91 Type: PEUGEOT 306 indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Keld Kvolsgaard Bertelsen, Vesterled 30, 8830 Tjele Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ6R Type: SEAT TOLEDO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jens Conrad Bjerre-Christensen, Strandvejen 240, 3070 Snekkersten Pant: Stelnr., JMZDE14J Type: MAZDA MAZDA2 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Kim Borg, Nellikevej 26, 7700 Thisted Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ4W Type: VOLKSWAGEN TOURAN indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Jens de Fine Oliv Brendstrup, Vibæklund 6C, 8400 Ebeltoft Pant: Stelnr., WAUZZZ8DZ- VA Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Ib Mathias Bruun, Bavnehøjalle 217, 5800 Nyborg Pant: Stelnr., U5YFF24128L Type: KIA CEE'D indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Henrik Buch, Slagelse Landevej 36, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., TSMEYA61S Type: SUZUKI SX4 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Rasmus Kristian Bøgsted, Richardsvej 6, 9320 Hjallerup Pant: Stelnr., YV1MW Type: VOLVO - indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., SKBS40S30WAKE4419 Type: KEL- BERG - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., SKBS40S30WAKE4427 Type: KEL- BERG - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., WSMS Type: SCHMITZ - indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., WSMS Type: SCHMITZ - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., WSMS Type: SCHMITZ - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., WSMS Type: SCHMITZ - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., WSMS Type: SCHMITZ - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., WSMS Type: PEAK/ MARDON - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., WSMS Type: SCHMITZ - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., WSMS Type: SCHMITZ - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., WSMS Type: SCHMITZ - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., WSMS Type: SCHMITZ - indreg. første gang i 2003 Beløb:

92 STATSTIDENDE 92 S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., WSMS Type: SCHMITZ - indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLEP4X Type: SCA- NIA - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLEP4X Type: SCA- NIA - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLEP4X Type: SCA- NIA P 124 indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLEP4X Type: SCA- NIA - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLEP4X Type: SCA- NIA - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLEP4X Type: SCA- NIA P 94 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLEP4X Type: SCA- NIA - indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLEP6X Type: SCA- NIA P114 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLER4X Type: SCA- NIA R 124 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLER6X Type: SCA- NIA - indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XMH0NCRH0XNF94558 Type: NE- TAM-FRUEHAUF - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XMH0NCRK0WNF94462 Type: NE- TAM-FRUEHAUF - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XMH0NCRK0XNF94593 Type: NE- TAM-FRUEHAUF - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XMH0NCRK0XNF94670 Type: NE- TAM-FRUEHAUF - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XMH0NCRS04NF95884 Type: FRUEHAUF - indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XMH0NCRS04NF95885 Type: FRUEHAUF - indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5A201C420B93181 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5A201C420B93182 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2005 Beløb: S

93 STATSTIDENDE 93 Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5A201C920B93125 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5A307C124B93145 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5B201C535B93194 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5B201C535B93195 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5B206C235B93148 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5B308C039B93138 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5B308C039B93139 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5B308C039B93141 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5B308C136B93146 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5B308C136B93147 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5B308C242B93168 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YA5B308C342B93170 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YASB308C342B93169 Type: REN- DERS - indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA 4X2 indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA 4X2 indreg. første gang i 1998 Beløb: S

94 STATSTIDENDE 94 Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA 4X2 indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA P 94 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA 4X2 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA 4X2 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2R4X Type: SCA- NIA - indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2RM6X2B Type: SCA- NIA R 113 indreg. første gang i 1994 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YV2A4DBA22A Type: VOL- VO - indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YV2A4DBA42A Type: VOL- VO FH 12 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YV2E4CBA3YB Type: VOL- VO FL indreg. første gang i 2000 Beløb: S

95 STATSTIDENDE 95 Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YV2E4CBA4YB Type: VOL- VO FL 15 H indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YV2EHCBA42B Type: VOL- VO FL indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YV2J4CHA43A Type: VOL- VO FM indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YV2J4DPA41A Type: VOL- VO 4X2 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YV2J4DPA51A Type: VOL- VO 4X2 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YV2J4DPA81A Type: VOL- VO 4X2 indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Knud Viggo Christensen, Tranehusene 60, 2620 Albertslund Pant: Stelnr., VNKKL96320A Type: TOYOTA YARIS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Knud Viggo Christensen, Tranehusene 60, 2620 Albertslund Pant: Stelnr., VNKKL96390A Type: TOYOTA YARIS indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Karsten Kjellstrø Christensen, Hovedgaden 100, ST TV, 6360 Tinglev Pant: Stelnr., W0L0AHM Type: OPEL ZAFIRA FLEXIVAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Lotte Juhl Christensen, Gyvelvej 30, 6740 Bramming Pant: Stelnr., WF0HXXGAJH5U26260 Type: FORD FIESTA indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Per Henrik Christensen, Vintervænget 28, 9700 Brønderslev Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ6W Type: VOLKSWAGEN TOURAN indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Anita Nyborg Christiansen, Bakkedraget 16, 7490 Aulum Pant: Stelnr., WF0NXXW- PDN4Y67411 Type: FORD FOCUS indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Stefan Reinholt Christiansen, Eskebækparken 21, 1 MF, 8660 Skanderborg Pant: Stelnr., TSM- MZC01S Type: SUZUKI SWIFT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Dorthe Claesen, Niels Juels Vej 8, 9460 Brovst Pant: Stelnr., SJNEAAK11U Type: NIS- SAN MICRA indreg. første gang i 1995 Beløb: S Pantsætter: Pia Hald Dannerfeldt, Byvej 56A, 3600 Frederikssund Pant: Stelnr., WAUZZZ4B44N Type: AUDI A 6 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Jakob Dreyer, (Adressebeskyttelse), 0 Pant: Stelnr., WBACH71070LA17504 Type: BMW 23 indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Hasan Dønmez, Banestrøget 25, 1 TV, 2630 Taastrup Pant: Stelnr., JTDKG10C90N Type: TOYOTA AYGO indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Jens Engbjerg, Vanggårdsgade 12C, ST TH, 9850 Hirtshals Pant: Stelnr., WBAAM510X0EZ43758 Type: BMW 3'ER-SERIE indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Anne Terp Essendrop, Bygaden 16, 4736 Karrebæksminde Pant: Stelnr., WVWZZZ9NZ5D Type:

96 STATSTIDENDE 96 VOLKSWAGEN POLO indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Brianeli Wotan Ma Flensburg, Kingosvej 77, ST MF, 2630 Taastrup Pant: Stelnr., JMZGE12A Type: MAZ- DA 626 indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Lonni Flex, Charlotteager 24, ST TH, 2640 Hedehusene Pant: Stelnr., VF36E6FZB Type: PEUGEOT 407 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Søren Staby Frost, Kulagervej 20B, 4653 Karise Pant: Stelnr., YS3DD55C Type: SAAB 9-3 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Frantz Gothenborg, Korsnæbsvej 89, 4660 Store Heddinge Pant: Stelnr., W0L0T- GF Type: OPEL ASTRA indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Nicolai Greffel, Esmarcksvej 39, 8550 Ryomgård Pant: Stelnr., JMZCR19F Type: MAZDA 5 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Tommy Vallebæk Gregersen, Platanvej 4, 7400 Herning Pant: Stelnr., WAUZZZ8E46A Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Per Grün, Poppelhaven 34B, 1, 5240 Odense NØ Pant: Stelnr., VF33ERHYB Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Troels Gudiksen, Vindevej 73, 7800 Skive Pant: Stelnr., WV1ZZZ7HZ5H Type: VOLKSWAGEN TRANSPORT.KASSEV indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Dieter Drost Hahn, Perbølvej 25, 6392 Bolderslev Pant: Stelnr., VF33HRHRH Type: peugeot 307 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Handelshuset Pjk ApS, Sneppevang 4, 3450 Allerød Pant: Stelnr., VF7EB3FZC Type: CITROËN C 8 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Jonna Irene Hansen, Østerled 8, 8970 Havndal Pant: Stelnr., SB164ZEB10E Type: toyota corolla indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Kim Rene Hansen, Strandvejen 234, ST, 2920 Charlottenlund Pant: Stelnr., VF33BR- FJC Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Frank Rene Hansen, Strandbyvej 5, 5683 Haarby Pant: Stelnr., WF05XXGBB54Y80659 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Klaus Søren Hansen, Teglgårdsvej 82, 5500 Middelfart Pant: Stelnr., WP1ZZZ9PZ8LA83539 Type: PORSCHE CAYENNE indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Maria Kallehauge Hansen, Hjertegræsvej 1, 5210 Odense NV Pant: Stelnr., TM- BZZZ1U8X Type: SKODA OCTAVIA indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Ann Louise Henriksen, Louisegade 4, 4, 9000 Aalborg Pant: Stelnr., WVWZZZ6EZ1W Type: VOLKSWAGEN LUPO indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Runa Hesse, Korsdalsvej 88, 2610 Rødovre Pant: Stelnr., JMZCR19F Type: MAZ- DA 5 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Inge Christiansen, Østerlundvej 3, 6818 Årre Pant: Stelnr., WME K Type: smart indreg. første gang i 2008 Beløb:

97 STATSTIDENDE 97 S Pantsætter: Ingvardsen Spedition A/ S, Bredkærvej 28, 9800 Hjørring Pant: Stelnr., WV2ZZZ7HZ6X Type: VOLKSWAGEN CARAVELLE indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Haris Jahic, Tomsgårdsvej 97, 4 TV, 2400 København NV Pant: Stelnr., ZAR Type: ALFA ROMEO 156 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Jens Ejner Jensen, Skovbrynet 46, 6580 Vamdrup Pant: Stelnr., JMZDE Type: MAZDA MAZDA2 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kim Roler Jensen, Skolebakken 18B, 8990 Fårup Pant: Stelnr., JS1AK Type: SUZUKI GSX750F indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: John Preben Jensen, Vestergade 31C, ST TV, 9900 Frederikshavn Pant: Stelnr., KMHD- B51CP8U Type: HYUNDAI I 30 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Annette Berg Jensen, Engstien 19, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., VF3WM5FYC Type: PEUGEOT 207 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Karina Kjeldgaard Jensen, Godske Lindenovs Vej 61, 9210 Aalborg SØ Pant: Stelnr., VF7GJNFUC Type: CITROËN BERLINGO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Erik Jensen, Stentofterne 37, 7600 Struer Pant: Stelnr., WBU4562TS Type: BÜRSTNER - indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Bjarne Jensen, Vestergade 67B, 1 TV, 8600 Silkeborg Pant: Stelnr., WF0MXXGCD- M4R23107 Type: ford focus indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Lars Jensen, Koldinggade 34, 3, 2100 København Ø Pant: Stelnr., TMBGC65J Type: SKODA FABIA COMBI indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Janech Julius Jensen, Trianglen 12, 3660 Stenløse Pant: Stelnr., TMBHS26Y Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Dan Lykke Thestru Jensen, Barrit Langgade 160, 7150 Barrit Pant: Stelnr., VF32A8HZA Type: PEU- GEOT 206 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Mette Puck Jensen, Vestre Stationsvej 42B, 5000 Odense C Pant: Stelnr., WVWZZZ1KZ5W Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Lars Jørgen Pugfl Jespersen, Ellebæk Parkvej 106, 8520 Lystrup Pant: Stelnr., VF33EW- FUC Type: peugeot 307 indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Kaj Michael Johansen, Illerupvej 43, 1 TV, 8200 Århus N Pant: Stelnr., W0L0TGF356G Type: OPEL ASTRA WAGON CLAS indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Heidi Stenderup Å Johansen, Østergade 51, 4863 Eskilstrup Pant: Stelnr., W0L0AH- M756G Type: OPEL ZAFIRA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Johnny Madsen, Engholmparken 2, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., WDB B Type: MERCEDES-BENZ E indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Thomas Jørgensen, Rønnedevej 2C, 1, 4100 Ringsted Pant: Stelnr., VF33CRFNC Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2004 Beløb: S

98 STATSTIDENDE 98 Pantsætter: Mike Jørgensen, Kløverbakken 38, 8700 Horsens Pant: Stelnr., WBACB11040FC33324 Type: BMW 3`ER 4-DØRS indreg. første gang i 1992 Beløb: S Pantsætter: Jim Rene' Jørgensen, Trige Centervej 16, 1 MF, 8380 Trige Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Martin Kelfast, Elmevej 23, 1, 4900 Nakskov Pant: Stelnr., TMBHC26Y Type: SKO- DA FABIA indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Kent Kleis, Norgesvej 4, 9900 Frederikshavn Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Kathrine Marie Ve Knudsen, Højbodalvej 31A, 4295 Stenlille Pant: Stelnr., VF32E8HXF Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Steen Morell Knudsen, Alleparken 128, 4300 Holbæk Pant: Stelnr., VF7RERFJC Type: CITROËN C 5 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Marie-Luise Knutson, Hvedevej 8, 4220 Korsør Pant: Stelnr., SGDAF07SW Type: sprite europa indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Gunnar Lüthjohan Kobbelgaard, Tårnvangen 13, 6715 Esbjerg N Pant: Stelnr., WVWZZZ3CZ6P Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Thomas Bjerre Kristiansen, Dr.Holsts Vej 40, ST 200, 8230 Åbyhøj Pant: Stelnr., VF7P- M8HTC Type: CITROËN C 1 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Fritz Kyndesen, Tyttebærvænget 2, 6000 Kolding Pant: Stelnr., WVGZZZ1TZ5W Type: vw touran indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Mads Melbye Larsen, Lykkevænget 10, 6000 Kolding Pant: Stelnr., ECR Type: nissan gts indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Michael Storm Larsen, Hedegaardsvej 32, 9440 Aabybro Pant: Stelnr., JS1B Type: suzuki gzxr indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Tommy Hans Larsen, Kulhusvej 27B, 3630 Jægerspris Pant: Stelnr., XM- CMNZ34A8F Type: MIT- SUBISHI COLT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Peder Larsen, Brydebakken 6, 4500 Nykøbing Sj Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Allan Hans Peder Larsen, Krøgebækvej 30, 6682 Hovborg Pant: Stelnr., VF7MFK- FWB Type: CITROËN BERLINGO indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Jonas Lau, Flintebakken 150, 8700 Horsens Pant: Stelnr., VSSZZZ1MZ4R Type: SEAT LEON indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Dorte Lidsmoes, Præstebakken 22, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., WBAEV31070KL39511 Type: BMW 3`ER SEDAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Brian Tony Lihn, Rønnebærvej 1, 2, 2840 Holte Pant: Stelnr., KL1LA69RJ8B Type: CHEVROLET EPICA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Peter Post Lundsgaard, Aurehøjvej 15, ST, 2900 Hellerup Pant: Stelnr., WBABW PL20771 Type: BMW 3`ER CABRIO indreg. første gang i 2003 Beløb:

99 STATSTIDENDE 99 S Pantsætter: M B N Byg ApS, Ballingvej 4, 7800 Skive Pant: Stelnr., ZCFC35D Type: IVE- CO 35C indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Anne Marie Foldag Madsen, Gøttrupvej 318, 9690 Fjerritslev Pant: Stelnr., W L06897 Type: lmc indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Klaus Lund Pilgaa Madsen, Heilmannsvej 1B, 1, 4230 Skælskør Pant: Stelnr., WF0MXXGCDM5B77415 Type: FORD FOCUS C-MAX VAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Rune Jannik Nørgå Madsen, Kastanie Alle , 6760 Ribe Pant: Stelnr., WVWZZZ1JZWW Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Jørgen Madsen, Solparken 21, 5771 Stenstrup Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PUNTO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Flemming Wagner Madsen, Skolevej 48, 5690 Tommerup Pant: Stelnr., ZFA Type: fiat grande punto indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Klaus Lomholdt Madsen, Oktobervænget 93, 6000 Kolding Pant: Stelnr., VF3WC8HZC Type: PEU- GEOT 207 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Christian Stensba Madsen, Krovænget 7, 1 C, 4140 Borup Pant: Stelnr., ZY16A55PK Type: ADRIA - indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Morten Christian Magnussen, Vestergade 12B, 6580 Vamdrup Pant: Stelnr., WAUZZZ8P95A Type: AUDI A 3 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Rolf Skjoldbo Mass, Søndergade 23, 6690 Gørding Pant: Stelnr., WAUZZZ8LZVA Type: AUDI A 3 indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Jakob Memborg, Parken 9, 1 TH, 3480 Fredensborg Pant: Stelnr., WVWZZZ3BZWE Type: VOLKSWAGEN PASSAT indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Pantip Mogensen, Yppernemøllevej 8, 3700 Rønne Pant: Stelnr., VF3WC9HXC Type: PEU- GEOT 207 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Mogenstrup Begravelsesforretning, Svalehøjen 24, 4700 Næstved Pant: Stelnr., WF0WXXG- BBW2M73730 Type: FORD MON- DEO indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Rashed Hussein Nakkache, Høffdingsvej 41, ST MF, 2500 Valby Pant: Stelnr., WBAEY31030KS48341 Type: BMW 3`ER SEDAN indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Jesper Landin Nielsen, Gl Tuse Næs Vej 29B, 4300 Holbæk Pant: Stelnr., K Type: smart fortwo coupe indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Hanne Grønlund Nielsen, Jernbane Alle 88, 3060 Espergærde Pant: Stelnr., KMHP- M81CP2U Type: HYUNDAI MATRIX indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Jørn Nielsen, Dr Thorsens Vej 11, 1, 6800 Varde Pant: Stelnr., TSMMZA11S Type: SUZU- KI SWIFT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Thomas Lundø Nielsen, Prins Knuds Vej 1, ST TV, 8900 Randers Pant: Stelnr., TSMMZA- 31S Type: suzuki swift indreg. første gang i 2008 Beløb:

100 STATSTIDENDE 100 S Pantsætter: Claus Dugvald Mej Nielsen, Tyreengen 32, 1 TH, 4220 Korsør Pant: Stelnr., VF1K- M1R0H Type: RENAULT MÉGANE TOURING indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Karina Nielsen, Gunløgsgade 20, 2 2, 2300 København S Pant: Stelnr., VF3PMC- FAC Type: PEUGEOT 107 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Ejgil Nielsen, Tandsbusk 64, 6470 Sydals Pant: Stelnr., W0L0S- DL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Thomas Tovgaard Nielsen, Sporemagervej 2, 3 TH, 2400 København NV Pant: Stelnr., WBAB- M54050JK68140 Type: bmw 328 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Morten Nielsen, Birkealle 10, 6000 Kolding Pant: Stelnr., WF04XXGBB41U36080 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Frank Nielsen, Frejasvej 146, 7620 Lemvig Pant: Stelnr., WF0WXXGCDWM52291 Type: ford focus indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Jacob Nielsen, Bovinsgade 13, ST TV, 9900 Frederikshavn Pant: Stelnr., JH2PC34D0XM Type: HONDA CB 600 F indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Keld Nielsen, Akacievej 48, 7700 Thisted Pant: Stelnr., JSAJT- D54V Type: SUZUKI GRAND VITARA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Hans Nielsen, Frederiksberggade 5, 6640 Lunderskov Pant: Stelnr., NLHPM81UP8Z Type: HYUNDAI MATRIX indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Gunnar Jakup Nilsson, Bonnetvej 19, 7620 Lemvig Pant: Stelnr., WF0AXXGVDA1U86859 Type: Ford Focus indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Brian Nordholt, Haregade 9, 1, 1320 København K Pant: Stelnr., XMCXNZ32A8F Type: MIT- SUBISHI COLT indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Oens Vvs A/S, Pilebækken 12, 5970 Ærøskøbing Pant: Stelnr., WV1ZZZ7HZ8H Type: vw transporter indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Ove Verner Olsen, Højbodalvej 31A, 4295 Stenlille Pant: Stelnr., VF33HRHRH Type: PEUGEOT 307 AIR VAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: David Erik Olsen, Bogårdsvej 105, 3050 Humlebæk Pant: Stelnr., WS0VXXT- TFV5P89574 Type: Hobby 555 ak fs indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Otterup Lillebil Lene Hansen, Klintebjergvej 17, 5450 Otterup Pant: Stelnr., WV2ZZZ7HZ8H Type: VW Caravelle indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Almir Ovcina, Reberbanen 16C, 7800 Skive Pant: Stelnr., WF0HXXGAJH7P41025 Type: FORD FIESTA 5 DØRS VA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Søren Brandt Pedersen, Vestergade 16B, 2, 7100 Vejle Pant: Stelnr., JH2PC31A5WM Type: HONDA 600 indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Johnni Pedersen, Fyrvænget 4, 6535 Branderup J Pant: Stelnr., TMBN- B26Y Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Karsten Pedersen, Møllevej 5, 7800 Skive Pant: Stelnr., VF32A8HXF Type: PEU-

101 STATSTIDENDE 101 GEOT 206 indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Anders Vestergaar Pedersen, Østergade 48, 1, 6900 Skjern Pant: Stelnr., W0L0TGF Type: OPEL ZAFIRA VAN indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Ida Køhler Pedersen, Guldager 3, 7400 Herning Pant: Stelnr., WBAAP710X0EM08724 Type: BMW 320 D indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Louise Wichmann S Pedersen, Østergade 97, 6580 Vamdrup Pant: Stelnr., VF33ERHYB Type: PEUGEOT 307 indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Kenn Brown Petersen, Bøgevangsgade 15, 8700 Horsens Pant: Stelnr., TMB- DU63U Type: SKODA SU- PERB indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Steffen Bjerreman Petersen, Pindborgvej 7, 7323 Give Pant: Stelnr., VF32CRFRE Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Niels Gottenborg Petersen, Møgelvej 61, 7752 Snedsted Pant: Stelnr., W0L0TGF Type: OPEL ZAFIRA VAN indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Per Bergstrøm Petersen, Irisvej 18, 6520 Toftlund Pant: Stelnr., WVWZZZ1GZMW Type: VOLKSWAGEN GOLF indreg. første gang i 1991 Beløb: S Pantsætter: Anna-Karina Høyer Poder, Følfodvej 3, 4750 Lundby Pant: Stelnr., WBAPD11080WF75239 Type: BMW X3 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Polygen ApS, Kløftevænget 4, 8700 Horsens Pant: Stelnr., WAUZZZ8E18A Type: AUDI A 4 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Thomas Richard Povlsen, Gartnerbakken 9, 8830 Tjele Pant: Stelnr., WDB A Type: mercedes benz indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Jette Rasmussen, Ahornvej 9, 3200 Helsinge Pant: Stelnr., TSMMZC11S Type: suzuki swift indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Maria Winskov Rasmussen, Munkevænget 10, 4300 Holbæk Pant: Stelnr., VF7FC8H7C Type: CITROËN C 3 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Kasper Vorre Rasmussen, Odensevej 21B, 2, 5610 Assens Pant: Stelnr., WAUZZZ4L47D Type: AUDI Q7 indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Jørgen Erik Rasmussen, Teglgårdsvej 203F, 3050 Humlebæk Pant: Stelnr., WF0FXXGAGFWJ87843 Type: FORD SCORPIO indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Sverri Salmony, Nøddevej 11, 4220 Korsør Pant: Stelnr., TM- BCE21UX Type: SKODA OCTAVIA indreg. første gang i 2001 Beløb: S Pantsætter: Johan Kristian Schwartz, Neptunvej 40, 2 TV, 8260 Viby J Pant: Stelnr., KMHDC51T- P8U Type: HYUNDAI I 30 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Seyit Kizil, Fynslundvej 2, 6000 Kolding Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES-BENZ E 220 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Allan Melholt Simonsen, Klostervej 23, 8900 Randers Pant: Stelnr., WBAVU910X0KT13085 Type: bmw 330 indreg. første gang i 2005 Beløb: S

102 STATSTIDENDE 102 Pantsætter: Birgitte Rudgaard Skou, Hasselager 11, 3230 Græsted Pant: Stelnr., KMHPM81DP7U Type: HYUNDAI MATRIX indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Britta Ranch Skov, Villestoftegærdet 7, 5210 Odense NV Pant: Stelnr., VF31CNFXE Type: PEUGEOT 106 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Slagelse Produktionsskole, Ottestrupvej 9, 4200 Slagelse Pant: Stelnr., JT121LK Type: TOYOTA HIACE indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Mustafa Sljivar, Kirsebærhaven 35, 5592 Ejby Pant: Stelnr., VF32C8HXF Type: PEUGEOT 206 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Anja Bols Slåttvik, Møllevænget 5, 7800 Skive Pant: Stelnr., U5YFF24428L Type: Kia Ceed indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Michael Sonne, Kirkevej 9, 4241 Vemmelev Pant: Stelnr., WBADD61090BR12408 Type: BMW 528 indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Uffe Damgaard Stephensen, Højtholmvej 4, 8740 Brædstrup Pant: Stelnr., XM- CXNZ36A8F Type: mitsubishi colt indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Stouby Transport ApS, Debel 26, 7884 Fur Pant: Stelnr., YS2RH6X2B Type: SCA- NIA - indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Flemming Thagaard Svensson, Engvej 2B, 5464 Brenderup Fyn Pant: Stelnr., U5YF- F52428L Type: KIA CEED SW indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Attila Daniel Szocska, Frørupvej 17, 6070 Christiansfeld Pant: Stelnr., WAUZZZ4F35N Type: AUDI A 6 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Henrik Munkholt Sørensen, Møllevangen 10, 9500 Hobro Pant: Stelnr., TMBH- S26Y Type: SKODA FABIA indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Rune Bødker Sørensen, Fladen Grund 44, 9990 Skagen Pant: Stelnr., W0L000036T Type: OPEL VECTRA indreg. første gang i 1996 Beløb: S Pantsætter: Taxavognmand Eilif Andersen, Gl. Landevej 3, 4891 Toreby L Pant: Stelnr., WD- B B Type: MER- CEDES E indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Taxivognmand Kjeld Kragh, Hjelmvej 29, 4780 Stege Pant: Stelnr., WDB B Type: MERCEDES-BENZ E 320 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Bjarne Riis Thomsen, Stationsvænget 47, 8700 Horsens Pant: Stelnr., WF0WXXGBB- W3M52538 Type: FORD MONDEO STATIONSV indreg. første gang i 2003 Beløb: S Pantsætter: Peter Bräuner Thorsen, Ramsvej 6, ST TV, 8800 Viborg Pant: Stelnr., WF0WXXGBB- W4K06924 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Tina Thorsøe, Rådmand Billes Vej 131, 2610 Rødovre Pant: Stelnr., ZMCMNZ32A Type: mitsubishi colt indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Nicolai Forsberg Thybo, Lyngbakken 16, 8660 Skanderborg Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ5R Type: SEAT ALTEA VAN indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Allan Torp, Nymøllevej 68, 7860 Spøttrup Pant: Stelnr., VF33H9HZC Type: PEU-

103 STATSTIDENDE 103 GEOT 307 indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Gitte Trannerup, Grønsundsvej 379, 4871 Horbelev Pant: Stelnr., ZFA Type: FIAT PANDA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Truck Trading ApS, Skjoldborgsalle 27, 7330 Brande Pant: Stelnr., SKBE39B33RAKE1793 Type: KEL- BERG - indreg. første gang i 1995 Beløb: S Pantsætter: Truck Trading ApS, Skjoldborgsalle 27, 7330 Brande Pant: Stelnr., SKBT40S30WAKE4130 Type: KEL- BERG - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Truck Trading ApS, Skjoldborgsalle 27, 7330 Brande Pant: Stelnr., SWNA Type: NIEWIADOW SELANDIA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Truck Trading ApS, Skjoldborgsalle 27, 7330 Brande Pant: Stelnr., W09NTS3403EN10012 Type: HRD - indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Truck Trading ApS, Skjoldborgsalle 27, 7330 Brande Pant: Stelnr., WDB K Type: Mercedes-Benz indreg. første gang i 1997 Beløb: S Pantsætter: Truck Trading ApS, Skjoldborgsalle 27, 7330 Brande Pant: Stelnr., WSMS Type: SCHMITZ - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Pantsætter: Truck Trading ApS, Skjoldborgsalle 27, 7330 Brande Pant: Stelnr., XLEPH6X2B Type: Scania P 113 indreg. første gang i 1995 Beløb: S Pantsætter: Truck Trading ApS, Skjoldborgsalle 27, 7330 Brande Pant: Stelnr., YB1E6A2A4LB Type: VOLVO FL 614 indreg. første gang i 1990 Beløb: S Pantsætter: Truck Trading ApS, Skjoldborgsalle 27, 7330 Brande Pant: Stelnr., YB1E6A813NB Type: VOLVO FL 608 indreg. første gang i 1991 Beløb: S Pantsætter: Truck Trading ApS, Skjoldborgsalle 27, 7330 Brande Pant: Stelnr., YV2A4B3C6WA Type: VOL- VO FH 12 indreg. første gang i 1999 Beløb: S Pantsætter: Truck Trading ApS, Skjoldborgsalle 27, 7330 Brande Pant: Stelnr., ZCFA75A Type: Iveco indreg. første gang i 1994 Beløb: S Pantsætter: Tømrermester Tim Nielsen, Østerlyngvej 127, 4500 Nykøbing Sj Pant: Stelnr., VF1FLB- HB67Y Type: RENAULT TRAFIC indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Allan Planitzer Tønder, Lærkevej 6, 6500 Vojens Pant: Stelnr., KNEJE55226K Type: KIA SPORTAGE indreg. første gang i 2006 Beløb: S Pantsætter: Hanne Marie Tønnesen, Skovvej 65, 4840 Nørre Alslev Pant: Stelnr., KMHDB51TP8U Type: HYUNDAI I 30 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Fritz Beck Ulrich, Gammel Viborgvej 109, 8471 Sabro Pant: Stelnr., WHY505A Type: hymer living indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Heidi Valentin, Egevej 30, 4000 Roskilde Pant: Stelnr., WF0WXXGBBW5U41980 Type: FORD MONDEO indreg. første gang i 2005 Beløb: S Pantsætter: Pia Gessner Vayrynen, Terslev Bygade 39, 4690 Haslev Pant: Stelnr., ZY16C61PU Type: adria classica indreg. første gang i 0 Beløb: S

104 STATSTIDENDE 104 Pantsætter: Tina Vilhelmsen, Horseager 3, 4330 Hvalsø Pant: Stelnr., WD- C A Type: MER- CEDES-BENZ ML indreg. første gang i 2002 Beløb: S Pantsætter: Vognmand Jens Truels Sørensen, Anhøj 52, 2770 Kastrup Pant: Stelnr., ZCFC Type: IVECO DAILY 35S 12 indreg. første gang i 2008 Beløb: S Pantsætter: Bettina Skovby Wenneke, Holmbjerggårdsvej 94, 7000 Fredericia Pant: Stelnr., TM- BCJ21U1Y Type: SKODA OCTAVIA indreg. første gang i 2000 Beløb: S Pantsætter: Lis Kate Wibe, Tarmvej 127, 6893 Hemmet Pant: Stelnr., ZY16B56PH80A14772 Type: adria adiva indreg. første gang i 2007 Beløb: S Pantsætter: Linda Wilson, Sjællandsgade 132, ST, 8000 Århus C Pant: Stelnr., TSMMZC21S Type: suzuki swift indreg. første gang i 0 Beløb: S Pantsætter: Daniel Uldal Winterskov, Callesensgade 21A, 1 TH, 6200 Aabenraa Pant: Stelnr., VSSZZZ5PZ5R Type: SEAT ALTEA VAN indreg. første gang i 2004 Beløb: S Pantsætter: Hanne Maibrit Yücel, Fixvej 1, ST, 4700 Næstved Pant: Stelnr., W0L0SDL Type: OPEL CORSA indreg. første gang i 2008 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLEP4X Type: SCA- NIA P 124 indreg. første gang i 1998 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLER4X Type: SCA- NIA R 124 indreg. første gang i 1998 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLER4X Type: SCA- NIA R114 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLER4X Type: SCA- NIA R114 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLER4X Type: SCA- NIA R114 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., XLER6X Type: SCA- NIA R 124 indreg. første gang i 1998 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 1998 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA P 94 indreg. første gang i 1998 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 1999 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2P4X Type: SCANIA - indreg. første gang i 2000 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2R6X Type: SCA- NIA R164 indreg. første gang i 2000 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den

105 STATSTIDENDE 105 Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2R6X Type: SCA- NIA R 500 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., YS2R6X Type: SCA- NIA R 500 indreg. første gang i 2004 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., ZCFC Type: IVECO DAILY indreg. første gang i 2003 Beløb: S Skadesløsbrev anmeldt den Pantsætter: C Schmidt & Søn A/S, Hi- Park 33, 7400 Herning Pant: Stelnr., ZCFC Type: IVECO DAILY indreg. første gang i 2006 Beløb: Byret - Pantebreve i fast ejendom S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 V, Årestrup By, Årestrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Martin Krebs Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 CA, Ø. Sundby, Aalborg Jorder, lejl./anpart nr. 151 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Lystrup Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 CA, Ø. Sundby, Aalborg Jorder, lejl./anpart nr. 151 Panthaver: A/S Nørresundby Bank Pantsætter: Mette Lystrup Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 20 FZ, Ø. Sundby, Aalborg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Sascha Tøttrup Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 N, Østerågård, Hals Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh.K. Pantsætter: Claus Krogh Hansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 531 A, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jesper Sørensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 531 A, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jens Bak Sørensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 531 A, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Martin Harrig Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 FR, Aalborg Ladegård, Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inge Meldgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 23 F m.fl., Aalborg Ladegård, Hasseris, lejl./anpart nr. 110 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bente Keller Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 81 D, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Herzel Aroshas Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 81 D, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Malene Munk Friis Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 9 CE, Ferslev By, Ferslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Marianne Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 A m.fl., Flamsted By, Gunderup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Michael Grønhøj Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 AF, Frejlev By, Frejlev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Britta Skibsted Høeg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 CG, Gettrup Hgd., Ulsted Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Helle Brorsen Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den

106 STATSTIDENDE 106 Matrikel: 10 AO, Gug By, Sdr. Tranders Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lone Holst Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 IÆ, Gug By, Sdr. Tranders Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Susanne Aistrup Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 BI, Gug By, Sdr. Tranders Panthaver: Sig selv Pantsætter: Erik Kudahl Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 46 Z, Hou By, Hals Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anna-Marie Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 V, Hou By, Hals Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Erik Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 CT, Lindholm By, Lindholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lennart Bach Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 R, Mariendal, Aalborg Jorder, lejl./anpart nr. 22 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Alstrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 21 V, Melsted By, Sulsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: John Blach Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 21 V, Melsted By, Sulsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: John Blach Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 19 P, Mou By, Mou Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mia Bisgaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 56 GC, Nørhalne By, Biersted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tina Lyngø Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 T, Nørresundby Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kasper Nikolaj Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 AP, Nøvling By, Nøvling Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ann Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 AQ, Nøvling By, Nøvling Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ann Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 DL, Nr Svenstrup By, Svenstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 33 AO, Nr Uttrup By, Hvorup Panthaver: Spar Nord Bank- Nørresundby Pantsætter: Poul Hyldgaard Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 38 S, Nr Uttrup By, Hvorup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Hans Michael Opstrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 60 H, Nr Uttrup By, Hvorup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Hans Michael Opstrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 I m.fl., Nyrup By, Sønderholm Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: E. Bjarne Jensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 DM, Sdr. Elkær Hgd., Sulsted Panthaver: Spar Nord Bank- Nørresundby Pantsætter: Anne- Mette Andersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 M, Sofiendal By, Skalborg, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Majbritt Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 EC, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh

107 STATSTIDENDE 107 Pantsætter: Annika Morgenstjerne Hansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 VY, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inger Nordemann Hesselvang Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 BE, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Dorte Trine Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 12 AH, Støvring By, Buderup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Heidi Netopil Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 FL, Støvring By, Buderup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Lundquist Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 I, Støvring By, Buderup Panthaver: Støvring Kommune Pantsætter: Ruth Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 M, Storvorde Østerenge, Storvorde Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Peder Heidelbach Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 22 U, Storvorde By, Storvorde Panthaver: Handelsbanken- Aalborg Pantsætter: Carina Skovgaard Lythje Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 BD, Storvorde By, Storvorde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Rikke Bach Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 37 DZ, Ulsted By, Ulsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anette Sigh Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 18 U, V. Hassing By, V. Hassing Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jesper Strømberg Andersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 AA, Vodskov By, Hammer Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Hvidager Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 39 m.fl., Ørsbjerg By, Kerte Panthaver: Fionia Bank Aarup Pantsætter: Carl Christian Carstensen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 13 T, Glamsbjerg By, Køng Panthaver: Nordea Bank-Højbjerg/Århus Pantsætter: Anja Sort Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 17 BL m.fl., Skydebjerg By, Aarup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anja Petersen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 17 B, Ålsbo By, Rørup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Finn Jespersen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 592, Assens Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kim Duholm Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 10 AL, Assens Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marianne Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 21 AA, Assens Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Christina Fogsgaard Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 9 O, Glamsbjerg By, Køng Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kjeld Parmo Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 11 C m.fl., Gummerup By, Køng Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Arne Engholm Hansen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 A m.fl., Holevadgård, Holevad Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Torben Bang Møllegaard Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den

108 STATSTIDENDE 108 Matrikel: 4 A m.fl., Holevadgård, Holevad Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Torben Bang Møllegård Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 26 S, Køng By, Køng Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lone Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 11 A m.fl., Strandby By, Haarby Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lars Bernt Hansen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 11 A m.fl., Strandby By, Haarby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lars Bernt Hansen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 16 Y, Ørsbjerg By, Kerte Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lene Hansen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 L m.fl., Akkerup By, Haarby Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Poul Jakobsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 5 E m.fl., Akkerup By, Haarby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Connie Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 132, Assens Bygrunde, lejl./ anpart nr. 1 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Ejendomsselsk Af 24/ A/S Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 132, Assens Bygrunde, lejl./ anpart nr. 2 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Ejendomsselsk Af 24/ A/S Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 132, Assens Bygrunde, lejl./ anpart nr. 3 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Ejendomsselsk Af 24/ A/S Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 9 A m.fl., Blangstrup By, Turup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Niels Jørgen Pedersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Assens den Matrikel: 9 A m.fl., Blangstrup By, Turup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Niels Jørgen Pedersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Assens den Matrikel: 13 B m.fl., Ebberup By, Kærum Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Sønderbys Ejendomsselskab ApS Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 1 A m.fl., Frøbjerg By, Orte Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Niels Jørgen Pedersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Assens den Matrikel: 4 U, Glamsbjerg By, Køng Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Charlotte Vang Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 4 Y, Glamsbjerg By, Køng Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Charlotte Vang Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 6 CU, Glamsbjerg By, Køng Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Kjær Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 24 Y, Haarby By, Haarby Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Ejendomsselskabet Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 24 Y, Haarby By, Haarby Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Ejendomsselskabet Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 5 F m.fl., Jordløse By, Jordløse Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Poul Jakobsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 1 I, Søllested By, Søllested Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Carita Hønborg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den

109 STATSTIDENDE 109 Matrikel: 2 E m.fl., Strærup By, Dreslette Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Poul Jakobsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 10 A, Stubberup By, Sandager Panthaver: TS Invest A/S, Hellerup Pantsætter: Ejendomsselskabet Stubberup Kro ApS Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 14 M, Tårup By, Barløse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kirsten Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 35 B, Vedtofte By, Turup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mary-Ann Lillelund Ravn Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 9 M, Barløse By, Barløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne Lyager Hanscomb Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 12 AH, Lundager By, Gamtofte Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Laila Barnkob Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 8 BU, Lundager By, Gamtofte Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Elisabeth Madsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 25 Æ, Sønderby By, Sønderby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ole Anker Simonsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 13 GT, Skydebjerg By, Aarup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kira Maria Ivarsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 13 GT, Skydebjerg By, Aarup Panthaver: Arbejdernes Landsbank Pantsætter: Kira Maria Ivarsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 17 O, Voldtofte By, Flemløse Panthaver: Danske Bank- Kredit Service/Kbh Pantsætter: Bruno Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 24 BÆ, Ballerup By, Ballerup Panthaver: Danske Bank- Låne Service/Kbh Pantsætter: Anni K. Blangsted-Jensen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 30 R, Ballerup By, Ballerup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Susanne Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 BP, Ballerup By, Ballerup Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Svend Aage Mygind Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 DV, Ballerup By, Ballerup Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Erling Bendt Carlsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 189, Hareskov By, Værløse Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Thomas Willum Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 15 PC, Herlev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Niels Aage Cleveland Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 17 OY, Herlev Panthaver: Herlev Kommune Pantsætter: Bent Ejvind Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 18 KI, Herlev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kongsberg Ejendomme K/S Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 5 BV, Herlev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Svend Erik Straarup Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 11 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Pia Loran Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den

110 STATSTIDENDE 110 Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 15 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rebecca Steen Sand Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 15 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Rebecca Steen Sand Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 3 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Dorthe Lux Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 5 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Louise Frobøse Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 5 Panthaver: PROVENU- FONDE V/ LANDSBYGGEFONDEN Pantsætter: Louise Frobøse Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 5 Panthaver: Nordea Bank- Værløse Pantsætter: Louise Frobøse Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 AO, Hjortespring Panthaver: mml Finans A/S Pantsætter: HTP Aps, CVR-nr Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 PD, Hjortespring Panthaver: mml Finans A/S Pantsætter: HTP Aps, CVR-nr Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 7 HT, Hjortespring Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Jens Jørgen Jensen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 32 AF, Jonstrup Vang, Værløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lisbeth Petersen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 GN, Kirke Værløse By, Værløse Panthaver: Forstædernes Bank-Ballerup Pantsætter: Preben Levin Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 15 OZ, Kirke Værløse By, Værløse Panthaver: Nordea Kredit Realkreditakts. Pantsætter: Jannie Kristiansen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 AS, Ledøje By, Ledøje, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Kirsten Dahl Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 BX, Ledøje By, Ledøje Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Finn Albert Christensen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 10 F, Ll. Værløse By, Værløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Camilla Bille Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 4 IZ, Ll. Værløse By, Værløse Panthaver: Totalkredit Realkreditfond Pantsætter: Karina Stenberg Knudsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 7 A, Ll. Værløse By, Værløse, lejl./anpart nr. 53 Panthaver: Danske Bank-Låne Service/Kbh Pantsætter: Birthe Karen Lund Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 4 GF, Måløv By, Måløv Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: I/S Østerhøj Bygade Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 7 BT, Pederstrup By, Ballerup Panthaver: Danske Bank- Låne Service/Kbh Pantsætter: Niels Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 10 Z, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: BRFbank- Lyngby Pantsætter: Lasse Fabricius Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 3 BN, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Lokalbanken- Slotsgade/Hillerød Pantsætter: Steen Brodersen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den

111 STATSTIDENDE 111 Matrikel: 6 EÆ, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Sparekassen Lolland-Nakskov Pantsætter: Sandie Reimer Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 8 BD, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Peter Kristian Johnsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 8 MB, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Inge Elisabeth Jensen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 8 MH, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: John Robert Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 AT, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Totalkredit Realkreditfond Pantsætter: Henriette Friberg Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 8 CÆ, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Nordea Kredit Realkreditakts. Pantsætter: Ditte Lind Andreasen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 AU, Ballerup By, Ballerup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Stine Lier Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 7 DD, Ballerup By, Ballerup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrik Bjerring Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 LX, Ballerup By, Ballerup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Henrik Grønnegaard Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 467 A, Hareskov By, Værløse Panthaver: Nykredit Bank A/ S, København V Pantsætter: Charlotte Nimb Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 467 B, Hareskov By, Værløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Henri Glæsel Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 BK, Herlev Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Bjarne Christiansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 15 PO, Herlev Panthaver: Nordea Kredit Realkreditakts. Pantsætter: Michael Søndergaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 16 DH, Herlev Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Linda Arnskov Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 27 R, Herlev Panthaver: Nordea Kredit Realkreditakts. Pantsætter: Peter Preben Lindtoft Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 5 CZ, Herlev Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Gudrun Alice Ibsen Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 8 IV, Herlev Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Dorte Bech Jantzen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 12 Panthaver: Provenufonden v/landsbyggefonden Pantsætter: Susan Ørneborg Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 15 Panthaver: Provenufonden v/landsbyggefonden Pantsætter: Rebecca Steen Sand Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 HÆ, Hjortespring Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helene Vogt Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 7 EL, Hjortespring Panthaver: Herlev Kommune Pantsætter: Erika Bang Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den

112 STATSTIDENDE 112 Matrikel: 10 A m.fl., Hove By, Smørum Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Kate Grooss-Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 15 CY, Kirke Værløse By, Værløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: René Pilgaard Mouritsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 15 FS, Kirke Værløse By, Værløse Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Kai Aage Steenfeldt Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 15 FS, Kirke Værløse By, Værløse Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Kai Aage Steenfeldt Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 CØ, Ll. Værløse By, Værløse Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Rene Reenberg Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 5 Ø, Ll. Værløse By, Værløse, lejl./anpart nr. 111 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Camilla Danielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 5 Ø, Ll. Værløse By, Værløse, lejl./anpart nr. 111 Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Camilla Danielsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 5 AI, Måløv By, Måløv Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Henriette Sundberg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 10 CQ, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anders Bech Lassen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 10 DZ, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tine Storgaard Dømler Bruun Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 10 KD, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Jeudan III A/S Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 13 DØ, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Steen Kouly Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 42 B, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jørgen Aage C Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 6 DT, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Carl Erik Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 HS, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lisbeth Iversen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 AP, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lene Erenbjerg Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 23 HT, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Totalkredit Realkreditfond Pantsætter: Erling Koefoed Nelson Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 23 HT, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Erling Koefoed Nelson Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 28 V, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Nykredit Bank- Kbh Pantsætter: Birgitte Hansen- Møller Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 3 EO, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Nordea Kredit Realkreditakts. Pantsætter: Thorkild Thomsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 4 CN, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Totalkredit Realkreditfond Pantsætter: Tina Getreuer Bjerregaard Størrelse: Type: A - Realkredit

113 STATSTIDENDE 113 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 5 AK, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bo Andersson Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 MM, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Nykredit Bank- Kbh Pantsætter: Diana Juul-Larsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 16 P, Smørumovre By, Smørum Panthaver: Nordea Bank- Smørum Pantsætter: Arne Rosenfalk Truelsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 BM, Ballerup By, Ballerup Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Birgit Withøft Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 K, Ballerup By, Ballerup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Rasmus Rune Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 19 Y, Ballerup By, Ballerup Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Finn Villy Jensen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 34 A, Ballerup By, Ballerup, lejl./anpart nr. 46 Panthaver: Nordea Bank-Smørum Pantsætter: Sarah Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 34 A, Ballerup By, Ballerup, lejl./anpart nr. 46 Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Sarah Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 QP, Ballerup By, Pederstrup Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Gynther Petersen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 73 D, Hareskov By, Værløse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Annette Dromph Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 FK, Herlev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Gitte Nygaard Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 16 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Helle Skriver Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 16 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Helle Skriver Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 15 LX, Kirke Værløse By, Værløse Panthaver: Nykredit Bank Pantsætter: Tove Høj Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 15 OV, Kirke Værløse By, Værløse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mette Bugge Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 15 PL, Kirke Værløse By, Værløse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Maj Dalsgaard Fredløv Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 15 PL, Kirke Værløse By, Værløse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Maj Dalsgaard Fredløv Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 5 F m.fl., Kirke Værløse By, Værløse Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Lene Stilling Johansen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 5 L, Kirke Værløse By, Værløse Panthaver: Lokalbanken i Frederiksværk Pantsætter: Best Byg ApS Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 ER, Ll. Værløse By, Værløse Panthaver: Jyske Bank- Farum Pantsætter: Tina Østergaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 QD, Ll. Værløse By, Værløse Panthaver: Lån & Spar Bank-Vesterbro/Kbh Pantsætter: Inge Lis Johannsen Størrelse:

114 STATSTIDENDE 114 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 4 HG, Ll. Værløse By, Værløse Panthaver: A/S Arbejdernes Landsbank Pantsætter: Bolium Aps, CVR-nr Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 4 SU, Ll. Værløse By, Værløse Panthaver: A/S Arbejdernes Landsbank Pantsætter: Bolium Aps, CVR-nr Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 29 BA, Måløv By, Måløv Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Peter Lindholm Clausen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 4 BR, Måløv By, Måløv Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Lisbeth Larsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 6 AT m.fl., Pederstrup By, Pederstrup, 137 Panthaver: Forstædernes Bank-Ballerup Pantsætter: Susanne Ryberg Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 10 GZ, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Per Dujardin Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 23 BN, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lizette Busch Leholt Mattsson Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 7 CY, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ditte Pfeiffer Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 8 DV, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ea Birchvig Andreassen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 FU, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Preben Ærholt Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 LQ, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Karen Henriette Reinhold Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 23 CB, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Birthe Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 NE, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Helle Jensen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 FH, Ballerup By, Pederstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christina Elisabeth Ringvard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 13 NI, Herlev Panthaver: Danske Bank-Kbh Pantsætter: Sven Elmer Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 E, Hjortespring Panthaver: Nordea Kredit Realkreditakts. Pantsætter: Marianne Gade Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 7 Panthaver: Nordea Kredit Realkreditakts. Pantsætter: Hans Henrik Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 7 Panthaver: Provenufonden Pantsætter: Hans Henrik Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 7 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Hans Henrik Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 5 FØ, Hjortespring Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: John Sundenæs Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 5 HR, Hjortespring Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/

115 STATSTIDENDE 115 Kbh Pantsætter: Ingrid Schimmel Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 8 AP, Hjortespring Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Lene Møller Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 DQ, Ll. Værløse By, Værløse Panthaver: Nordea Bank- Jægerspris Pantsætter: Anette Petersen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 13 DL, Ll. Værløse By, Værløse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Finn Helge Baunø Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 CZ m.fl., Ll. Værløse By, Værløse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kim Henning Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 ED, Ll. Værløse By, Værløse Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Peter Bukhave Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 LB, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jan Østergaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 LB, Skovlunde By, Skovlunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jan Østergaard Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 8 GV, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Nordea Kredit Realkreditakts. Pantsætter: Niels Bogh Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 NI, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Annette Lindegaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 45 A, Aakirkeby Bygrunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mikkel Jenne Mortensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 45 A, Aakirkeby Bygrunde Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Mikkel Jenne Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 45 A, Aakirkeby Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mikkel Jenne Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 96 M, Hasle Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne Marie Olsen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 9 A m.fl., Hovedejerlavet, Nylarsker Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Henrik Brandt Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 2 N, Knudsker Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Gitte Unger Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 284 B, Nexø Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jan Kofoed Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 302 A, Nexø Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: LÆMASI ApS Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 121 ACI, Povlsker Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Tina Andersen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 142 E, Povlsker Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kenn Ystrøm Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 180 G, Rønne Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Susanne Voetmann Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 336 BO, Rønne Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lene Falk Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 3 KI, Brøndbyøster By, Brøndbyøster Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Henning Olsen Størrelse:

116 STATSTIDENDE 116 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 7 DU, Brøndbyøster By, Brøndbyøster Panthaver: Sig selv Pantsætter: Steen Zwisler Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 12 CL, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Sami Sener m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 12 CL, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Alm Brand Bank Pantsætter: Sami Sener m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 12 CL, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Alm. Brand Bank Pantsætter: Sami Sener m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 12 CL, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Alm Brand Bank Pantsætter: Sami Sener m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 12 EE, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Kim Steffensen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 16 AT, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Claus Torp Steffensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 16 AT, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Claus Torp Steffensen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 101 AT, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Nordea Bank A/S Pantsætter: Freddy Markman Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 101 AT, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Pantsætter: Freddy Markman Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 23 ML, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Helle Birkholm-Buch Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 32 EI, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Klaus Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 11 CB, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Nordea Bank- Vallensbæk Pantsætter: Birgitte Kirstein Hansen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 17 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 313 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Marianne Gulmark Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 18 FX, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Christina Charlotte Lentz Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 21 CÆ, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Martin Larsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 3 Æ m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 187 Panthaver: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Pantsætter: Anette Strini Carl Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 3 Æ m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 187 Panthaver: Nordea Kredit Realkreditak-

117 STATSTIDENDE 117 tieselskab Pantsætter: Anette Strini Carl Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 3 Æ m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 519 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Regitze Maria Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 3 Æ m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 519 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Regitze Maria Jensen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 AS, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Totalkredit Realkreditfond Pantsætter: Karen Sundstrøm Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Pantsætter: Tariq Siddique Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Bank A/S Pantsætter: Tariq Siddique Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ruth Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 17 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Katja Brenholdt Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Elly Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 26 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Karina Fulton Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 31 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Hetta Krisensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 32 Panthaver: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Pantsætter: Peter Schandorff Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Bo Dannemand Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 17 AØ, Brøndbyøster By, Brøndbyøster Panthaver: Brøndby Kommune Pantsætter: Ole Jørgen Peder T Larsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 17 CB, Brøndbyøster By, Brøndbyøster Panthaver: Brøndby Kommune Pantsætter: Kirsten Hansen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 12 NA, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Brøndby Kommune Pantsætter: Jette Schou Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 13 EB, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Anders Rath Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 15 AX, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Brøndby Kommune Pantsætter: Ebbe Holberg Stendrup Størrelse:

118 STATSTIDENDE 118 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 8 V, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Benthe Hvass de Gang Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 101 AQ, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Brøndby Kommune Pantsætter: Johnny Rud Hansen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 23 GØ m.fl., Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Brøndby Kommune Pantsætter: Ole Stig Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 28 GU, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Brøndby Kommune Pantsætter: J Frylund Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 28 LR, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Brøndby Kommune Pantsætter: Johan Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 29 BR, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Esther Margrethe Grønskov Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 31 AT, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Brøndby Kommune Pantsætter: Jørgen Olsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 31 ED, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Bettina Bengtson Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 U, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: AquaCold Aps. Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 17 Q, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 266 Panthaver: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Pantsætter: Lena Lohmann Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Metin Aci Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: Nordea Bank,Luxenbourg Pantsætter: Metin Aci Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: Cara Mae Pottmeyer Pantsætter: Metin Aci Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 6 PS, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: BRFkredit Pantsætter: I/S Lægerne i Vallensbæk Strand Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 9 PK, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kirsten Agerlin Gjedtvoldsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 7 NM, Brøndbyøster By, Brøndbyøster Panthaver: Alm. Brand Bank A/S Pantsætter: Marianne Tørnes Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 16 AB, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Felicja Eisbenberg Krogh Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 21 BZ, Brøndbyvester By, Brøndbyvester, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lone Bregnhøj Navntoft Størrelse:

119 STATSTIDENDE 119 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 23 HÆ, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Pantsætter: Zulfiqar Ahmed Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 23 HÆ, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Zulfiqar Ahmed Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 21 EA, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Jeanette Maj Hjorth Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 24 BP, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: BRFbank Pantsætter: Claus Lund Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 DG, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Sanela Zulkic Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 32 Panthaver: Nordea Bank-Albertslund Pantsætter: Peter Schandorff Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 2 BB, Brøndbyøster By, Brøndbyøster Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Linda Aarøe Brøchner Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 2 BB, Brøndbyøster By, Brøndbyøster Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Linda Aarøe Brøchner Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 12 AM, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Mette Jørly Clemmensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 2 BN, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Susanne Karin Tofte Einwaller Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 23 CH, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Nordea Bank-Smallegade/Frb Pantsætter: Sandra Westphal Petesen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 44 E, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Mia Lisbeth Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 61, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Larsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 16 CQ m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Pantsætter: Anette Dose Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 17 BF, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Suzanne Christin Sanders Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 27 AO, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Pantsætter: Hanne Fritze Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 3 Æ m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 561 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Berit Borch Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 3 Y m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 26 Panthaver: BRF Bank Pantsætter: Pia Irene Hahnemann Størrelse:

120 STATSTIDENDE 120 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 CK, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Sameara Kahtan Kassim Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 CP, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lene Horn Larsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 CP, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Danske Bank- Låne Service/Kbh Pantsætter: Lene Horn Larsen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 DE, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jørgen Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 6 EZ, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Totalkredit Realkreditfond Pantsætter: Pernille Richter Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 9 IG, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jette Estrid Runing Andreasen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 9 IG, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Pantsætter: Jette Estrid Runing Andreasen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 9 IX, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Pantsætter: Amir Zornic Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 172 CB, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Panthaver: Danske Banak A/S-1092 K Pantsætter: Eva Alma Skovrider-Madsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 35 D, Den Vestlige Del, Flade Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jenny Krogh Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 14 V, Elling By, Elling Panthaver: Spar Nord Bank-Frederikshavn Pantsætter: Poul Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 14 X, Elling By, Elling Panthaver: Spar Nord Bank-Frederikshavn Pantsætter: Poul Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 13 V, Flade, Frederikshavn Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christine Nordkap Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 20 HS, Flade, Frederikshavn Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Asbjørn Edvard Skat Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 23 BN, Flade, Frederikshavn Jorder Panthaver: Spar Nord Bank-Frederikshavn Pantsætter: Sanne Bjørnbøg Petersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 5 T, Flade, Frederikshavn Jorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: K/S Vejle, Frederikshavn Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 126 E, Frederikshavn Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Margrethe Borup Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 19 B m.fl., Råbjerg Ejerlav, Råbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Erik Diget Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit

121 STATSTIDENDE 121 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 184 A, Skagen Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Sydbank A/S-Vejle Pantsætter: Bente Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 504 D, Skagen Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ole Birger Leer Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 35 GQ, Strandby By, Elling Panthaver: Danske Bak A/ S-1092 K Pantsætter: Jan Thaarup Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 178 AL, Vesterø By, Vesterø Panthaver: Danske Bank- Frederikshavn Pantsætter: Bjarke Hansen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 236 F, Vesterø By, Vesterø Panthaver: Nordjyske Bank- Læsø/Byrum Pantsætter: Marianne Holo Johansen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 11 EQ, Ølstykke By, Ølstykke Panthaver: Sig selv Pantsætter: Solveig Annie Kesby Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 4 K, Ølstykke By, Ølstykke Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lone Elholm Petersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 52, Ølstykke By, Ølstykke Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lone Elholm Petersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 14 AH, Barakkerne, Dråby Panthaver: Bewa Invest A/S Pantsætter: Lene Andersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 14 AC, Evetofte By, Melby Panthaver: Danske Bank, Bolig Service Pantsætter: Jette Boesen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 5 T, Evetofte By, Melby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Susanne Hall Knoblauch m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 10 K, Frederikssund Markjorder Panthaver: Lokalbanken i Lynge Pantsætter: Søren Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 14 D, Frederikssund Markjorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Rene Andersen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 11 BI, Ganløse By, Ganløse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ole Peter Bernhard Olsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 14 AZ, Ganløse By, Ganløse Panthaver: Alm. Brand Bank A/S Pantsætter: Bent Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 7 M, Ganløse By, Ganløse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Merete Langwadt Guld Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 F, Ganløse By, Ganløse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Merete Langwadt Guld Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 5 AE, Gerlev By, Gerlev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Arnold Keil Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 6 L, Hald By, Torup Panthaver: Danske Bank A/S

122 STATSTIDENDE 122 Pantsætter: Ib Lyng Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 4 CZ, Hundested By, Torup Panthaver: Lokalbanken i Frederiksværk Pantsætter: Jenny Gray Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 11 B, Hågendrup By, Melby Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Jesta Eskildsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 1 A, Kobbelgårde, Dråby Panthaver: Nykredit Realkredit A/S Pantsætter: Lissi Larsson Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 11 N, Kregme By, Kregme Panthaver: Halsnæs kommune Pantsætter: Ella Winther Quistgård Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 4 DR, Kregme By, Kregme Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Anne Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 5 AR, Kregme By, Kregme Panthaver: Halsnæs kommune Pantsætter: Peter Schmidt Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 15 PE, Melby By, Melby Panthaver: Halsnæs kommune Pantsætter: Grethe Ruth Kirstine Arrevad Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 32 X, Melby By, Melby Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Trine Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 7 LK, Melby By, Melby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Charlotte Landorff Madsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 H, Oppe Sundby By, Oppe Sundby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bettina Groth Petersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 6 BM, Over Dråby By, Dråby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Tina Røjbæk Rommel Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 7 H, Sønderby By, Selsø Panthaver: Nykredit Bank A/S Pantsætter: Lisbeth Andersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 12 HH, Skenkelsø By, Jørlunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Elisabeth Bagger Andersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 X, Snostrup By, Snostrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Luz Alba Uribe Carreno Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 X, Snostrup By, Snostrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Luz Alba Uribe Carreno Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 2 Z, St. Rørbæk By, Snostrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Johnny Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 22 FÆ, Stenløse By, Stenløse Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Anja Bach Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 49 P, Stenløse By, Stenløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mai-Ki Hockauf Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 9 HX, Stenløse By, Stenløse Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Tonny F. B. Thirsgaard Størrelse:

123 STATSTIDENDE 123 S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 1 GG, Tømmerup Bys Overdrev, Torup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mikkel Marvig Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 5 AG, Tømmerup Bys Overdrev, Torup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jørgen Erik Groth Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 5 R, Tørslev By, Gerlev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Malene Flygare Askgaard Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 1 FZ, Tollerup By, Melby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bjørn Barbesgaard Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 6 BE, Tollerup By, Melby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Tronier Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 6 BE, Tollerup By, Melby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Michael Tronier Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 4 BA, Torup By, Torup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Yvonne Bjerg Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 15 DC, Ude-Sundby, Frederikssund Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tine Tufvesson Lennert Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 16 N, Ude-Sundby, Frederikssund Jorder Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Diana Jølm Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 18 BØ, Ude-Sundby, Frederikssund Jorder Panthaver: Nordea Bank-Frederikssund Pantsætter: Mehmet Ince Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 5 AG, Ude-Sundby, Frederikssund Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anders Østerby Andersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 7 Ø, Ullerup By, Torup Panthaver: Nykredit Bank A/S Pantsætter: Ruth Inge Johansen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 12 KL, Ølstykke By, Ølstykke Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kirstenmei Thora Torgun Thines Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 19 M, Arresødal Hgd., Kregme Panthaver: Danske Bank Retail Services Pantsætter: Lotte Honore Brandt Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 2 CX, Frederikssund Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jørgen Erik Bøgebjerg m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 AC, Frederiksværk Markjorder Panthaver: Nordea Bank- Frederiksværk Pantsætter: Kim Schacke Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 AC, Frederiksværk Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit A/S Pantsætter: Kim Schacke Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 12 DT, Ganløse By, Ganløse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Randi Lindegaard Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 6 BP, Ganløse By, Ganløse Panthaver: BRFkredit

124 STATSTIDENDE 124 Pantsætter: Vibeke Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 6 BP, Ganløse By, Ganløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Vibeke Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 30 O, Græse By, Græse Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mette Egested Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 3 GV, Hundested By, Torup Panthaver: BRFbank-Lyngby Pantsætter: Morten Mohr Prüser Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 25 I, Kregme By, Kregme Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Poul Erik Petersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 13 GA, Melby By, Melby Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Bent Halberg Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 80 FV, Melby By, Melby Panthaver: Alm. Brand Bank A/S Pantsætter: Mark Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 6 CM, Neder Dråby By, Dråby Panthaver: BRFkredit-København Pantsætter: Henrik Forss Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 3 BS, Skibby By, Skibby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lars Klyver Larsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 16 F, St. Karlsminde By, Torup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Aabo Frandsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 16 F, St. Karlsminde By, Torup Panthaver: Lokalbanken i Frederiksværk Pantsætter: Lars Aabo Frandsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 16 N, St. Karlsminde By, Torup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit A/S Pantsætter: Helle Foder Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 2 P, Stenløse By, Stenløse Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mohammad Nadeem Saleem Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 34 H, Stenløse By, Stenløse Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Bente S Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 9 BL, Stenløse By, Stenløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sonny Juul Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 1 BY, Tollerup By, Melby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne Højrup Batzer Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 1 B m.fl., Ubberup By, Ølsted Panthaver: Lokalbanken i Hillerød Pantsætter: Lisbeth Anker Mørkgaard m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 18 CØ, Ude-Sundby, Frederikssund Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Susanne Schwaner Ottosen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 18 EV, Ude-Sundby, Frederikssund Jorder Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Aerobicgården Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den

125 STATSTIDENDE 125 Matrikel: 18 EV, Ude-Sundby, Frederikssund Jorder Panthaver: Lokalbanken i Frederikssund Pantsætter: Aerobicgården Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 2 KG, Udlejre By, Ølstykke Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Malene Lisbeth Hansen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 3 DY, Udlejre By, Ølstykke Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Carina Thejsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 1 AE, Ullerup By, Torup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Arne Ebbe Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 13 D m.fl., Veksø By, Veksø Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jørn Ellesøe Jarlholm Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 31, Vinderød By, Vinderød Panthaver: Jyske Bank- Frederiksværk Pantsætter: Marianne Glaffey Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 5 BH, Vinderød By, Vinderød Panthaver: Nykredit Realkredit A/S Pantsætter: Kjeld Brian Olsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 16 M, Bagsværd, lejl./anpart nr. 39 Panthaver: Nordea Bank- Bjæverskov Pantsætter: Jesper Housgaard Petersen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 16 M, Bagsværd, lejl./anpart nr. 39 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jesper Housgaard Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 5 AF, Bagsværd Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mette Fredensborg Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 DD, Bagsværd Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mogens Hammer Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 EZ, Bagsværd Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Tina Henning Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 9 AT, Bagsværd Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bernt Fallenkamp Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 9 GÆ, Bagsværd Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kirsten Borup Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 1 BD, Buddinge Panthaver: Danske Bank-Låne Service/ Kbh Pantsætter: Bjørn Holm Matsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 10 G, Buddinge Panthaver: Danske Bank-Låne Service/ Kbh Pantsætter: Marianne Procter Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 14 FS, Buddinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Gunhild Engel Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 27 Z, Buddinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lise Ellerup Glæsner Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 8 FK, Buddinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Thomas Starlit Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 AAO, Gladsaxe Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Peter Harrig Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den

126 STATSTIDENDE 126 Matrikel: 18 AAO, Gladsaxe Panthaver: Sig selv Pantsætter: Peter Harrig Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 AEQ, Gladsaxe Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lilian Pia Scheef Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 CS, Gladsaxe Panthaver: Nordea Bank-Realkreditgruppen/Kbh Pantsætter: Harry William Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 8 FÆ, Gladsaxe Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Annette Juul Knuth Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 1 ON, Mørkhøj Panthaver: Jyske Bank-Ballerup Pantsætter: Linda Ann Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 CÆ, Mørkhøj, 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jeanette Dupont Christoffersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 CÆ, Mørkhøj, 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jeanette Dupont Christoffersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 9 DB, Bagsværd, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Pia Damgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 9 DB, Bagsværd, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Pia Damgaard Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 12 BU, Buddinge Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Keld Scotwin Schøyen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 15 GA m.fl., Buddinge, lejl./ anpart nr. 32 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Claus Bjørn Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 D, Buddinge, lejl./anpart nr. 112 Panthaver: Ejerforeningen Pantsætter: Rikke Sally Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 D, Buddinge, lejl./anpart nr. 112 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Rikke Sally Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 21 FY, Buddinge Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Tomas Norling Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 17 PP, Gladsaxe Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Laura Frithioff Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 15 DK, Bagsværd Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Camilla Lykke Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 8 AN, Bagsværd Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Britta Kornholt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 13 F, Buddinge Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Allan Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 13 GB, Gladsaxe Panthaver: Nordea Bank-Bagsværd Pantsætter: Tommy Helmer Andreasen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 GP, Gladsaxe Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Claus Stab Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 U, Mørkhøj, lejl./anpart nr. 54 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Admir Begic Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den

127 STATSTIDENDE 127 Matrikel: 4 LM, Mørkhøj Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Kim Glad Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 12 LH, Bagsværd Panthaver: Danske Bank-Låne Service/ Kbh Pantsætter: Ingeborg Johansen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 13 AD, Bagsværd Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Anja Thybo Johansen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 1 ED, Buddinge Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mette Marie Rosenkilde Roed Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 10 B, Buddinge, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Ejerforeningen Pantsætter: x Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 12 AS, Buddinge Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Undarmaa Thrane Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 DP, Buddinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Patricia Pornales Glitten Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 LH m.fl., Buddinge Panthaver: Nordea Bank-Søborg Pantsætter: Rasoul Fayyazi 1/3 m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 20 CN, Buddinge, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Susanne Theresa Koefoed Wilken Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 22 DA, Buddinge Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Susanne Windfeld Olsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 4 IX, Buddinge Panthaver: Scan-Mortgage Invest K/S Pantsætter: Jørgen Bo Jensen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 11 BR, Gladsaxe Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Pernille Charlotte Svane Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 19 CM m.fl., Gladsaxe Panthaver: Nordea Bank-Buddinge Pantsætter: Majbrit Andersen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 5 CH, Mørkhøj Panthaver: Danske Bank-Bolig Service Pantsætter: Michael Juel Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 10 DN, Bagsværd Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Flemming Vagn Jensen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 10 IU, Bagsværd Panthaver: Gladsaxe Kommune-Forvaltningsekr. Pantsætter: Henning Karl Østrup Olsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 13 AC, Bagsværd Panthaver: Gladsaxe Kommune-Forvaltningsekr. Pantsætter: Renate Belusa Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 14 IN, Bagsværd Panthaver: Alm. Brand Bank-kbh Pantsætter: Søren Erik Bøtker Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 8 KR, Bagsværd Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Nanna Louise Gade Hauch Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 9 DÆ, Bagsværd Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Rikke Malene Østergaard Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 9 DI, Bagsværd Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Joachim Jerberg Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 1 GO, Buddinge Panthaver: Gladsaxe Kommune-Forvaltningsekr. Pantsætter: Leon Hjorth Friis Størrelse:

128 STATSTIDENDE 128 S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 15 GN, Buddinge Panthaver: Nykredit Bank-Kbh V Pantsætter: Anne Birgitte Bjerg Lorenzen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 16 A, Buddinge, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Gladsaxe Kommune- Forvaltningsekr. Pantsætter: Vibeke Kühn Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 16 EØ, Buddinge Panthaver: Gladsaxe Kommune-Forvaltningsekr. Pantsætter: Johanne Elise Hoff Lund Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 D, Buddinge, lejl./anpart nr. 112 Panthaver: Danske Bank-Låne Service/Kbh Pantsætter: Rikke Sally Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 21 GU, Buddinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Finn Kildehave Hvid Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 9 CM, Buddinge Panthaver: Gladsaxe Kommune-Forvaltningsekr. Pantsætter: Mogens Ib Brice Sødring Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 11 HN, Gladsaxe Panthaver: Gladsaxe Kommune-Forvaltningsekr. Pantsætter: Ole Beicker Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 17 GÆ, Gladsaxe Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lotte Strøiman Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 AFH, Gladsaxe Panthaver: Gladsaxe Kommune-Forvaltningsekr. Pantsætter: Poul Schwaner Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 EX m.fl., Gladsaxe Panthaver: Gladsaxe Kommune-Forvaltningsekr. Pantsætter: Viggo Flemming Christophersen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 CU, Gladsaxe Panthaver: Gladsaxe Kommune-Forvaltningsekr. Pantsætter: Kjeld Ring Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 8 LØ, Gladsaxe Panthaver: Nykredit Bank-Kbh V Pantsætter: Marianne Meyer Melton Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 8 NL, Gladsaxe Panthaver: Gladsaxe Kommune-Forvaltningsekr. Pantsætter: Ulla Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 9 V, Gladsaxe Panthaver: Gladsaxe Kommune-Forvaltningsekr. Pantsætter: John Peder Christian Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 10 DE, Ejby By, Glostrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jonna Arends Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 10 T, Glostrup By, Glostrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Povl Lupin Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 4 Ø, Glostrup By, Glostrup, lejl./anpart nr. 72 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Erdem Demir Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 4 Ø, Glostrup By, Glostrup, lejl./anpart nr. 72 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Erdem Demir Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 45, Glostrup By, Glostrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ditte Jensen Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 6 CY, Glostrup By, Glostrup, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S, Glostrup Pantsætter: Jakob Thornye Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 22 BÆ, Herstedøster By, Herstedøster Panthaver: Albertslund Komunne Pantsætter: Agnes Illemann Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den

129 STATSTIDENDE 129 Matrikel: 9 AØ, Herstedøster By, Herstedøster Panthaver: Albertslund Komunne Pantsætter: Jeanne Møllekær Larsen Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 9 LS, Herstedøster By, Herstedøster Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Pernille Sjølin Froh Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 10 FM, Herstedvester By, Herstedvester Panthaver: Jyske Bank- Charlottenlund Pantsætter: Susan Camisani Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 10 NE, Herstedvester By, Herstedvester Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Natalia Schiøttz Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 2 GF, Herstedvester By, Herstedvester Panthaver: BRF Kredit-Kbh Pantsætter: Bent Christensen Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 36 C, Herstedvester By, Herstedvester Panthaver: Albertslund Komunne Pantsætter: Birger Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 9 HI, Herstedvester By, Herstedvester Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Hanne Bjerre Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 9 KY, Herstedvester By, Herstedvester Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jørgen Lou Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 14 AO, Hvessinge By, Glostrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rina Cohen Ebbesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 5 DL, Hvessinge By, Glostrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Gitte Kreutzmann Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 8 AV, Hvessinge By, Glostrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bo Holm Hansen Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 2 HY, Vridsløselille By, Herstedvester Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lisbeth Wiksell Tram Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 2 LÆ, Vridsløselille By, Herstedvester Panthaver: Basisbank- Kbh Pantsætter: Kathrine Green Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 10 AF, Glostrup By, Glostrup Panthaver: Jyske Bank- Glostrup Pantsætter: Leif Gessi Larsen Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 10 F, Glostrup By, Glostrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Charlotte Vester Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 13 IÆ, Hvessinge By, Glostrup Panthaver: Jyske Bank- Glostrup Pantsætter: Susanne West Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 8 V, Hvessinge By, Glostrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Rikke Barskov Norlin Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 4 N, Vridsløselille By, Herstedvester Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Københavns Bibeltrænings Center Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 21 TG, Herstedøster By, Herstedøster Panthaver: Albertslund Kommune Pantsætter: Lis Hansen Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 10 LÆ, Herstedvester By, Herstedvester Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gita Boye Loos Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 2 HD, Vridsløselille By, Herstedvester Panthaver: Albertslund Komunne Pantsætter: Erik Helge Petersen Størrelse:

130 STATSTIDENDE 130 S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 10 Z, Ejby By, Glostrup Panthaver: Glostrup Kommune Pantsætter: Kurt Christensen Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 4 AV, Ejby By, Glostrup Panthaver: Glostrup Kommune Pantsætter: Hanne Bitsch Jansson Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 10 GG, Glostrup By, Glostrup Panthaver: Glostrup Kommune Pantsætter: Vagn Aage Risager Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 10 BS, Herstedøster By, Herstedøster Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bodil Berg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 13 NY, Hvessinge By, Glostrup Panthaver: Glostrup Kommune Pantsætter: John Vognbjerg Mouritsen Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 16 IK, Hvessinge By, Glostrup Panthaver: Glostrup Kommune Pantsætter: Hans Bendix Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 CG, Dal By, Grindsted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Hedegård Pedersen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 D, Filskov By, Filskov Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Hedegård Pedersen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 D, Filskov By, Filskov Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Hedegård Pedersen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 B, Givskud By, Givskud Panthaver: Nykredit Bank-Kbh V Pantsætter: Jens Ole Hoelgård Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 GP, Grindsted By, Grindsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorte Jensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 GP, Grindsted By, Grindsted Panthaver: Den Jyske Sparekasse-Grindsted Pantsætter: Dorte Jensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 NK, Grindsted By, Grindsted Panthaver: Sydbank-Esbjerg Pantsætter: Ejvind Beck Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 CY, Hejnsvig By, Hejnsvig Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Rikke Winniel Nahnsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 8 BP, Kirkeby By, Sdr. Omme Panthaver: Nordea Bank- Give Pantsætter: Henriette Aarøe Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 E, Lindeballe By, Lindeballe Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Sabina Mazzocco Andersen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 G, Lindeballe By, Lindeballe Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 12 H, Nollund By, Grindsted Panthaver: Sydbank-Vestergade/ Varde Pantsætter: Torben Abildtrup Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 A m.fl., Plougslund By, Grene Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Jens Præstegård Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 I, Rostrup By, Gadbjerg Panthaver: Den Jyske Sparekasse-Billund Pantsætter: Knud Peter Jensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 BV, Sønderby By, Grindsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Steffen Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit

131 STATSTIDENDE 131 S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 BV, Sønderby By, Grindsted Panthaver: Andelskassen Grindsted Pantsætter: Steffen Madsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 FK, Sønderby By, Grindsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karina Daugaard Øhlenschlæger Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 GB, St. Modvig Gde., Grindsted Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Poul Jensen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 11 G, Birkerød By, Birkerød Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bjarke Rolf Arlø for 70% Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 NZ, Bistrup By, Bistrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lise-Lotte Brøndt Glarkrog Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 AV, Bistrup By, Bistrup Panthaver: Bewa Invest A/S Pantsætter: Nina Hjorth fsv ang 40% Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 4 AG, Bistrup By, Bistrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jytte Dahl Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 LM, Brønsholm By, Karlebo, lejl./anpart nr. 208 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Margit Jensen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 BB, Brønsholm By, Karlebo Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Flemming Hagen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 IA, Brønsholm By, Karlebo, lejl./anpart nr. 62 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Kim Odde Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 4 BO m.fl., Brønsholm By, Karlebo Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jan Würtz Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 L, Ebberødgård, Birkerød, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jesper Madsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 H, Høsterkøb By, Birkerød Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Erik Christian Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 H, Høsterkøb By, Birkerød Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Erik Christian Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 H, Høsterkøb By, Birkerød Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Erik Christian Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 NN, Høsterkøb By, Birkerød Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Erik Christian Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 NN, Høsterkøb By, Birkerød Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Erik Christian Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 DF, Jellerød, Karlebo Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bo Spanding Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 4 EC, Kajerød By, Birkerød Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Liza Collemorten Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 14 U, Kajerød By, Bistrup, lejl./anpart nr. 48 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mikkel Fisker Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 O, Niverød By, Karlebo Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Joan Lumbye Roed Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 O, Niverød By, Karlebo Panthaver: Danske Bank A/S

132 STATSTIDENDE 132 Pantsætter: Joan Lumbye Roed Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 CT, Nivågård, Karlebo Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lise Clemmesen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 KZ, Nivågård, Karlebo Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lene Remmer Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 6 HO, Ravnsnæs By, Birkerød Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Charlotte Kierstein Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 5 GC, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anja Danielle Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 5 GC, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anja Danielle Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 5 HZ, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Sophie Bjarke Schaufuss Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 BG, Vallerød By, Hørsholm Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tine Rubeck Pinholt Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 BG, Vallerød By, Hørsholm Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tine Rubeck Pinholt Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 10 AK, Vallerød By, Rungsted, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Lone Rams Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 10 BI, Vallerød By, Rungsted Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Rikke Ibsen Just Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 9 GÆ, Vallerød By, Rungsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrik Gram Madsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 556, Åstrup Ejerlav, Åstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jesper Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 90, Diernæs, Hoptrup Panthaver: Arb.Landsbank-Haderslev Pantsætter: Peter Hadberg Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 194, Gabøl, Nustrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Marianne Strandby Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1237, Haderslev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ole Mølgaard Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1567, Haderslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Dorthe Bach Dall Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 2718, Haderslev Panthaver: Haderslev Kommune Pantsætter: Kirsten Becker-Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 67, Haderslev Panthaver: Handelsbanken, Kolding Pantsætter: Synne Lindum Haagensen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 527, Jegerup Ejerlav, Jegerup Panthaver: Annelise Gram- Nielsen Pantsætter: Dorte Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 527, Jegerup Ejerlav, Jegerup Panthaver: Annelise Gram- Nielsen Pantsætter: Dorte Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 527, Jegerup Ejerlav, Jegerup Panthaver: Annelise Gram- Nielsen Pantsætter: Dorte Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 527, Jegerup Ejerlav, Jegerup Panthaver: Annelise Gram-

133 STATSTIDENDE 133 Nielsen Pantsætter: Dorte Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 527, Jegerup Ejerlav, Jegerup Panthaver: Annelise Gram- Nielsen Pantsætter: Dorte Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 504, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Christophe Charbonneau Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 681, Sommersted Ejerlav, Sommersted Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lone Bøhme Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 460, Vandling, Starup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Torben Schmidt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 149, Vojens Ejerlav, Vojens Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Thomas Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 193, Vojens Ejerlav, Vojens, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Finansieringskompagniet A/S c/o Sydbk Pantsætter: Marbo Gruppen ApS Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 193, Vojens Ejerlav, Vojens, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Finansieringskompagniet A/S c/osydbk Pantsætter: Marbo Gruppen ApS Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 193, Vojens Ejerlav, Vojens, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Enqel Ejendomsinvest II ApS Pantsætter: Marbo Gruppen ApS Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 193, Vojens Ejerlav, Vojens, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Finansieringskompagniet A/S c/o Sydbk Pantsætter: Marbo Gruppen ApS Størrelse: Type: S - Sælgerpantebrev S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 193, Vojens Ejerlav, Vojens, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Brask Thomsen Stiftung Pantsætter: Marbo Gruppen ApS Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 91, Aller Ejerlav, Aller Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Dianna Skøtt Ørnskov Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 30, Bramdrup, Moltrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bettina Kronborg Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 236, Christiansfeld Panthaver: Nordea Bank-Christiansfeld Pantsætter: Annetha Marianne Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 18, Favervrå, Tyrstrup Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Jytte Skøtt Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1134, Haderslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Michael Lund Lassen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 183, Haderslev, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rasmus Sivertsen Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 3025, Haderslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mia Stabel Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 22 DE, Hejls By, Hejls Panthaver: Danske Bank-Vamdrup(BG) Pantsætter: Bredo Egholm Jensen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 38, Kelstrup, Vilstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirsten Lei Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 105, Kestrup, Hoptrup Panthaver: Nordea Bank-Haderslev Pantsætter: Thomas Krap Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 16 m.fl., Kvistrup, Øsby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Bo Kongsted Eriksen Størrelse: Eur.

134 STATSTIDENDE 134 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 249, Lunding, Starup Panthaver: Alm. Brand Bank A/S Pantsætter: Tanja Fonnesbæk Langvad Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 353, Marstrup, Hoptrup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/ S, Haderslev Pantsætter: Jens Peder Jensen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 39, Nustrup Bæk, Nustrup Panthaver: Nordea Bank-Ølby Center Pantsætter: Anja Petersen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 23 m.fl., Over Jerstal, Vedsted Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Elisabeth Josephina M. Schenning Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1114, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Emir Hasanbegovic Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1114, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Emir Hasanbegovic Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 718, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Marianne Søndergaard-Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 718, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Marianne Søndergaard-Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 718, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Marianne Søndergaard-Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 12 m.fl., Simmersted, Maugstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Johannes Jensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 13 m.fl., Skovby, Vedsted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Willem Schrijver Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 147 m.fl., Skovby, Vedsted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Willem Schrijver Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 3 m.fl., Skovby, Vedsted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Willem Schrijver Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 171, Stepping Ejerlav, Stepping Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anna Marie Østerberg Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 223, Stepping Ejerlav, Stepping Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anna Marie Østerberg Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 7 E, Tapsore By, Taps Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Per Toft Hansen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 606 m.fl., Vandling, Starup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bent Andersen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 900, Vojens Ejerlav, Vojens Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Sejada Kurtovic Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 900, Vojens Ejerlav, Vojens Panthaver: Nordea Bank-Haderslev Pantsætter: Sejada Kurtovic Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 6 AM, Åstrup Ejerlav, Åstrup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Karen Widt Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 16 m.fl., Ørby, Vonsbæk Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Helle Damgaard Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit

135 STATSTIDENDE 135 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 134 m.fl., Abkær, Vedsted Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jan Søberg Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 134 m.fl., Abkær, Vedsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jan Søberg Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 10 m.fl., Arnitlund, Vedsted Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jan Søberg Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 10 m.fl., Arnitlund, Vedsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jan Søberg Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 16, Errested, Bjerning Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Vivi Junker Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 16, Errested, Bjerning Panthaver: Alm. Brand Bank-Aalborg Pantsætter: Vivi Junker Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 2353, Haderslev Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Trine Hass Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 425, Haderslev Panthaver: Fionia Bank-Vejle Pantsætter: B & W Ejendomme ApS Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 335, Hejsager, Halk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christian Buchholdt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1743, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Knud Oluf Koed Lauritzen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 318, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Haderslev Kommune Pantsætter: Carl Frederik Aakerlund Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 25 B, Sjølund By, Vejstrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Birthe Møller Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 25 B, Sjølund By, Vejstrup Panthaver: BRFbank-Lyngby Pantsætter: Birthe Møller Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 75 m.fl., Skovby, Vedsted Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jan Søberg Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 75 m.fl., Skovby, Vedsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jan Søberg Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 19 BM, Vandling, Starup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Jesper Møller Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 17 m.fl., Vedbøl, Vedsted Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jan Søberg Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 17 m.fl., Vedbøl, Vedsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jan Søberg Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 10 E, Birk By, Gjellerup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kenneth Lodahl Madsen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 ØX, Bodholt By, Bording Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Søren Mogens Vestergaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 IM, Bodholt By, Bording Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Hegelund Henriksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 6 IØ, Brande By, Brande Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jakob Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit

136 STATSTIDENDE 136 S Anmeldt i Herning den Matrikel: 12 DD, Gjellerup By, Gjellerup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Gerner Aggenem Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 12 EE, Gjellerup By, Gjellerup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kari Voldsgaard Eybye Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 PZ, Højris Gde., Ikast, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Gitte Sundstrup Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 VØ, Højris Gde., Ikast Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Johannes Søgaard Hansen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 3 Z m.fl., Hallundbæk By, Blåhøj Panthaver: Handelsbanken- Herning Pantsætter: Esther Margrethe Toft Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 HD, Heden, Timring Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bente Buhl Isager Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1129 B, Herning Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ramazan Mustafa Catalgøl Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1226 DU, Herning Bygrunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Inge Lis Jespersen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1361 C, Herning Bygrunde Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: MHS Ejendomme ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1367, Herning Bygrunde Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Gert Sandhøj Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1374 AH, Herning Bygrunde Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Charles Buus Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 332, Herning Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Nordea Bank-Herning (Erhverv) Pantsætter: Niels Peter Moesgaard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 4 S, Herning Bygrunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Marianne Houe Sejersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 518, Herning Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kent Skovby Holm Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 6 Æ, Herning Bygrunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Oda Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 736 A, Herning Bygrunde, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lars Rocatis Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 QM, Herningsholm, Herning Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Anja Merete Højland Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 VG, Herningsholm, Herning Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Poul Lauridsen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 36 FZ, Kibæk By, Assing Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karina Guldberg Lauridsen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 38 GZ, Kibæk By, Assing Panthaver: Nordea Bank-Kibæk Pantsætter: Erling Kronborg Hansen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 38 IG, Kibæk By, Assing Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Inger Margrethe Jensen

137 STATSTIDENDE 137 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 43 BF, Kibæk By, Assing Panthaver: Nordea Bank-Kibæk Pantsætter: Anita Clemmensen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 14 FH, Lind By, Rind Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kristian Peter Brun Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 14 FZ, Lind By, Rind Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jan Uglsø Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 14 NE, Lind By, Rind Panthaver: ss Pantsætter: Pernille Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 14 SN, Lind By, Rind Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Linnebjerg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 5 U, Ljørring By, Avlum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lene Kjær Iversen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 2 F, Møltrup Hgd., Timring Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jeanette Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 17 FT, Nørrelandet, Sdr. Felding Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Gert Juel Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 CY, Pugdal Gde., Vildbjerg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Oddense Tømrerfirma A/S Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 6 O, Ravnholt By, Bording Panthaver: Ellen Holmgård Pantsætter: Mia Pallesen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 3 BP m.fl., Sønderlandet, Sdr. Felding Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Poul Lomholt Størrelse: Eur. S Anmeldt i Herning den Matrikel: 22 A, Sønderlandet, Skarrild Panthaver: Nordea Bank-Brande Pantsætter: Ingolf Lauersen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 B m.fl., Sdr. Fastrup, Gjellerup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Peder Krøjgaard Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 Q, Skåphus, Ilskov Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lene Friis Palm Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 19 KU, Snejbjerg By, Snejbjerg Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Carlo Peter Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 3 IC, Snejbjerg By, Snejbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susanne Mølsted Madsen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 55, Snejbjerg By, Snejbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jannie Munk Grønbek Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 DA, Studsgård By, Studsgård Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jens Louis Ruhländer Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 ÆR, Suderbæk By, Ikast, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Lene Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 UE, Sunds Præstegård, Sunds Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Susanne Maren Annelise Krockert Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 3 GF, Sunds Præstegård, Sunds Panthaver: Nordea Bank- Sunds Pantsætter: Svend Aage

138 STATSTIDENDE 138 Nielsen Skytte Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 11 FP, Tjørring, Herning Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Steen Hyldgård Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 EÆ, Uhre By, Ikast Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Jette Lyhne Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 3 A m.fl., Østerbølle By, Østerbølle Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anders Erik Gundersen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 1 DR, Aalestrup By, Aalestrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Santana Marie Malling Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 3 NO, Aalestrup By, Aalestrup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lone Buus Rokkedahl Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 10 M, Gedsted By, Gedsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Michael Michaelsen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 7 K, Guldager By, Simested Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Dora M. M. Thomassen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 7 K, Guldager By, Simested Panthaver: Nykredit-Vejle Pantsætter: Dora M. M. Thomassen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 8 D, Guldager By, Simested Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Søren Bisgård Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 2 AØ, Hald-Tostrup By, Øls Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jette Andersen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 5 DD, Hegedal, Hobro Jorder Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Thomas Toftegaard Frandsen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 43 BY, Hobro Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Palle Moth Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 43 BY, Hobro Markjorder Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K. Pantsætter: Palle Moth Jensen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 43 BY, Hobro Markjorder Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K. Pantsætter: Palle Moth Jensen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 1 I m.fl., Holmmark, Gedsted Panthaver: Handelsbanken-Viborg Pantsætter: Per Jørn Smedegaard m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 1 IF, Nøragergård Hgd., Durup Panthaver: Sparekassen Nørager, 9610 Nørager Pantsætter: Brian Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 16 AA, Simested By, Simested Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Sinne Byrdal Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 17 CØ, Avedøre By, Avedøre Panthaver: Sig selv Pantsætter: Aksel Simonsen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 195, Avedøre By, Avedøre Panthaver: Sig selv Pantsætter: Povl Viggo Olsen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 2 BM, Avedøre By, Avedøre Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S,Hvidovre Pantsætter: Rene Jæger Eg Therming Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 6 KB, Avedøre By, Avedøre Panthaver: Nordea Bank

139 STATSTIDENDE 139 Danmark A/S Pantsætter: Lizzi Rigmor Bak Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 10 GY, Hvidovre By, Hvidovre Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Keld Møllnitz Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 44 A, Hvidovre By, Hvidovre, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Tommy Kjeld Rostholm Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 8 KS, Hvidovre By, Hvidovre Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Inga Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 15 AÆ, Hvidovre By, Risbjerg Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Redzo Garic Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 2 HE, Hvidovre By, Risbjerg Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Carl-Aage Halberg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 17 EH, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anne B. Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 19 CV, Avedøre By, Avedøre Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lisbeth Lind Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 1 G, Hvidovre By, Hvidovre Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Andelsboligforeningen Hvidovrebo, Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 10 KÆ, Hvidovre By, Hvidovre Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anja Katz Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 2 SP, Hvidovre By, Hvidovre Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Connie Poulsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 14 DE, Hvidovre By, Risbjerg Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Cecilie Winge Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 14 FO, Hvidovre By, Risbjerg Panthaver: Danske Bank A/S, Holmens Kanal Pantsætter: Nina Filtenborg Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 15 GH, Hvidovre By, Risbjerg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lisa Lystbæk Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 18 BN, Hvidovre By, Strandmark, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Fabricia Hemetrio Valadares Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 18 DE, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Arb Andelsboligfore Hvidovrebo Afd 4 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 19 AT, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Signe Blasone Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 29 FP, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Dorthe Neergaard Jacobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 12 N, Åshøje By, Herfølge Panthaver: Køge Kommune Pantsætter: Kirsten Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 10 CU, Ølby By, Højelse Panthaver: Nordea Bank A/S-Ølby Pantsætter: Sonja Bonde Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 10 CU, Ølby By, Højelse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Sonja Bonde Størrelse: Type: A - Realkredit

140 STATSTIDENDE 140 S Anmeldt i Køge den Matrikel: 13 L, Ølby By, Højelse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Finn Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 19 BK, Ølby By, Højelse, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Bank-Ølby Center Pantsætter: Søren Stig Madsen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 19 BK, Ølby By, Højelse, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Søren Stig Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 33 B, Ølby By, Højelse, lejl./anpart nr. 69 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ahmet og Raziye Bulut 99 % Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 4 BH, Ølby By, Højelse Panthaver: Nordea Bank A/S-Ølby Pantsætter: Arne Juul Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 7 AF, Ølby By, Højelse Panthaver: Nordea Bank-Ølby Center Pantsætter: Ester Viola Steffensen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 10 BO, Ølsemagle By, Ølsemagle Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Claus Fosvig Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 10 DZ, Ølsemagle By, Ølsemagle Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Danny Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 13 MÆ, Ølsemagle By, Ølsemagle Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kiser Rie Sloth Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 21 BE, Ølsemagle By, Ølsemagle Panthaver: Køge Kommune Pantsætter: Kirsten Birgitte Alsøe Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 7 BK m.fl., Algestrup By, Sædder Panthaver: Køge Kommune Pantsætter: Ruth Ane Andersson Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 NY, Bjæverskov By, Bjæverskov Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Camilla Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 1 AC, Ejby By, Ejby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Elisabeth K J Olsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 11 AB, Ejby By, Ejby Panthaver: Køge Kommune Pantsætter: Birthe Jenny Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 1 OB, Gl. Køgegård Hgd., Køge Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jesper Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 1 SC, Gl. Køgegård Hgd., Køge Jorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Christina Taslima Dall Mattson Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 8 FM, Hastrup By, Herfølge Panthaver: Køge Kommune Pantsætter: Marianne Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 38 AM, Herfølge By, Herfølge Panthaver: Nordea Bank A/ S-Herfølge Pantsætter: Gerda Irene Balslev Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 8 AL, Hårlev By, Hårlev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: John Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 CR, Kløvested By, Nr. Dalby Panthaver: Køge Kommune Pantsætter: Asta Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 2 CØ, Sdr. Køge, Køge Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Regnar Kjeld

141 STATSTIDENDE 141 Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 2 CØ, Sdr. Køge, Køge Jorder Panthaver: Nordea Bank- Solrød Center Pantsætter: Regnar Kjeld Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 2 NH, Sdr. Køge, Køge Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lynge Olsen Holding A/S Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 38 B, Sdr. Køge, Køge Jorder, lejl./anpart nr. 262 Panthaver: Roskilde Bank-Bolig/Depot/Roskilde Pantsætter: Morten Svend Hansen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 C, Skrosbjerg By, Vråby Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Thomas Elm Aafod Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 5 KP, Strøby By, Strøby Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Bente Margrethe Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 55 DF, Strøby By, Strøby Panthaver: DiBa Bank-Næstved Pantsætter: Kim Lakshøj Hansen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 13 HF, Svansbjerg By, Herfølge Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jan Dalgaard Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 CØ, Vemmedrup By, Bjæverskov Panthaver: Køge Kommune Pantsætter: Frode Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 4 TT, Amstrup By, Hvorslev Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Sonja Juhl Madsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 13 AC, Bjerring By, Bjerring Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Aage Back Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 10 DU, Brandstrup By, Vindum Panthaver: Danske Bank Bolig Service-Tåstrup(BG) Pantsætter: Lone Kvorning Simonsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 3 AG, Demstrup By, Sjørslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bente Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 12 N, Grønhøj By, Frederiks Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Eva Birgit Alstrup Mikkelsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 12 N, Grønhøj By, Frederiks Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eva Birgit Alstrup Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 17 DY, Havredal By, Frederiks Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Didde Holm Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 8 EI, Havredal By, Frederiks Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karina Nørby Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 9 CZ, Hjermind By, Hjermind Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mette Schacht Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 7 FS, Karup By, Karup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Maibritt Risager Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 10 AØ, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eurodan-Huse Vest A/S Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 10 BB, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eurodan-Huse Vest A/S Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den

142 STATSTIDENDE 142 Matrikel: 10 BD, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eurodan-Huse Vest A/S Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 10 BE, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eurodan-Huse Vest A/S Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 10 BF, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eurodan-Huse Vest A/S Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 10 BF, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eurodan-Huse Vest A/S Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 10 BG, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eurodan-Huse Vest A/S Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 10 BH, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eurodan-Huse Vest A/S Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 10 BI, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eurodan-Huse Vest A/S Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 10 BL, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eurodan Huse Vest A/S Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 10 BM, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Eurodan-Huse Vest A/S Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 5 T, Over Testrup By, Lysgård Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kim Emborg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 5 T, Over Testrup By, Lysgård Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Kim Emborg Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 B, Rabis By, Karup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Kurt Bjarne Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 6 F, Thorning By, Thorning Panthaver: Jyske Bank-Thorning/ Kjellerup Pantsætter: Joan Qvist Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 14 I, Vellev By, Vellev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susan Tøttrup Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 14 I, Vellev By, Vellev Panthaver: Langå Sparekasse Pantsætter: Susan Tøttrup Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 14 L, Vellev By, Vellev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susan Tøttrup Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 14 L, Vellev By, Vellev Panthaver: Langå Sparekasse Pantsætter: Susan Tøttrup Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 6 E, Vellev By, Vellev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susan Tøttrup Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 6 E, Vellev By, Vellev Panthaver: Langå Sparekasse Pantsætter: Susan Tøttrup Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 9 AL, Vinderslev By, Vinderslev Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Hans Dalgaard Christensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 2 U, Vinge By, Sdr. Vinge Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Sara Langberg Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 2 U, Vinge By, Sdr. Vinge Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Sara Langberg Pedersen Størrelse:

143 STATSTIDENDE 143 S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 2 Ø, Almtoft By, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Susanne Engebjerg Møller Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 6 BF, Almtoft By, Hørup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kurt Erik Mortensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 4 IX, Amstrup By, Hvorslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jette Revsbeck Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 11 DR, Brandstrup By, Vindum Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Tina Dalby Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 CQ, Frederiks Præstegård, Frederiks Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Jacobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 CQ, Frederiks Præstegård, Frederiks Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Michael Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 U, Grønbæk By, Grønbæk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Joan Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 V, Grønbæk By, Grønbæk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Joan Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 7 K, Grønbæk By, Grønbæk Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Steen Madsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 15 AA, Havredal By, Frederiks Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jan Lindy Berg Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 9 V m.fl., Hvorslev By, Hvorslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Langdahl Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 13 O m.fl., Iller By, Grønbæk Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Kaj Würtz Jacobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 13 O m.fl., Iller By, Grønbæk Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Kaj Würtz Jacobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 3 A m.fl., Kølvrå By, Karup Panthaver: Jyske Bank- Kjellerup Pantsætter: Jan Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 6 CF, Karup By, Karup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Kirstine Mettea Maarbjerg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 B, Kællinghøl, Hjorthede Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S-Bjerringbro Pantsætter: Anni Rosenbæk Carstensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 B, Kællinghøl, Hjorthede Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anni Rosenbæk Carstensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 B, Kællinghøl, Hjorthede Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S-Bjerringbro Pantsætter: Anni Rosenbæk Carstensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 5 CP, Thorning By, Thorning Panthaver: Danske Bank Kredit Service-Kbh(BG) Pantsætter: Gurli Haarlev Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 15 A, Vindum By, Vindum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Sjælland Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 17 AX, Ø. Vamdrup By, Vamdrup Panthaver: Nordea Bank-

144 STATSTIDENDE 144 Vamdrup Pantsætter: Arne Juhl Lauridsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 17 AX, Ø. Vamdrup By, Vamdrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Arne Juhl Lauridsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 BD, Agtrup By, Sdr. Bjert Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Henning Callesen Lagoni Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 7 P, Agtrup By, Sdr. Bjert Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Charlotte Bejerholm Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 BM, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Adolf S. Karstensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 22 A, Eltang By, Eltang Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Aase Albrektsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 22 A, Eltang By, Eltang Panthaver: Vestfyns Bank-Kolding Pantsætter: Jane og Jørn Schmidt Albrektsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 22 A, Eltang By, Eltang Panthaver: Aase og Erik Albrektsen Pantsætter: Jane og Jørn Schmidt Albrektsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 19 B m.fl., Jordrup By, Jordrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Carsten Keseler Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 12 C m.fl., Knudsbøl By, Jordrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Carsten Keseler Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 657, Kolding Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Erik Lønborg Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 11 Æ, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jesper Berg Padkjær Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 133, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Frands Bærentsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 15 M, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: Nykredit Bank- Kbh V Pantsætter: Birthe Bentzen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 34 GQ, Kolding Markjorder 1. Afd., lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: John Kessler Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 353, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Verner May Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 53, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Heidi Jung Braun Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 562, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Dann Emborg Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 943 Z, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Irene og Thomas Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 944 BF, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Henrik Hansen Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 13 HF, Nagbøl By, Skanderup Panthaver: Danske Bank-Lunderskov(BG) Pantsætter: Finn Jørgen Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 18 DC, Seest By, Seest Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Anita Skjønnemann Størrelse:

145 STATSTIDENDE 145 S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 7 Z, Vonsild By, Vonsild Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Per Fertig Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 B m.fl., Ørbygård Hgd., Stokkemarke Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mogens Erhard Frederik Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 13 L, Bandholm By, Bandholm Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Rene Poulsen Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 13 M, Bandholm By, Bandholm Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Rene Poulsen Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 20 K, Holeby By, Holeby Panthaver: Nordea Bank-Hvidovre Pantsætter: Lone Magnussen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 24 BE, Holeby By, Holeby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Stine Albrechtsen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 11 m.fl., Kallø By, Tårs Panthaver: Sig selv Pantsætter: Merethe Kirstine Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 A, Løjet, Stokkemarke Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mogens Erhard Frederik Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 79 AR, Maribo Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karina Riis Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 73 MF, Maribo Markjorder Panthaver: Lolland Kommune Pantsætter: Jørgen Ebsen Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 3 B, Pårup By, Østofte Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jesper Johansson Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 A, Rødby Bygrunde Panthaver: Mols Ejendomme A/S Pantsætter: K/S Mols Detail Rødby Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 A, Rødby Bygrunde Panthaver: Mols Ejendomme A/S Pantsætter: K/S Mols Detail Rødby Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 A, Rødby Bygrunde Panthaver: Uffe Christensen Pantsætter: K/S Mols Detail Rødby Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 A, Rødby Bygrunde Panthaver: Investeringsselskabet Marienholm ApS Pantsætter: K/S Mols Detail Rødby Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 A, Rødby Bygrunde Panthaver: Solidus Invest A/S Pantsætter: K/S Mols Detail Rødby Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 A, Rødby Bygrunde Panthaver: Mols Ejendomme A/S Pantsætter: K/S Mols Detail Rødby Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 A, Rødby Bygrunde Panthaver: Mols Ejendomme A/S Pantsætter: K/S Mols Detail Rødby Størrelse: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 106 C, Rødby Bygrunde Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Niels Peter Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 11 BK, Rødby Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lotte Gade Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 89 M, Sakskøbing Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jeanette Wind Størrelse: S Anmeldt i Maribo den

146 STATSTIDENDE 146 Matrikel: 1 A, Stokkemarke Skovhuse, Stokkemarke Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mogens greve Krag-Juel-Vind-Frijs Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 1 E m.fl., Stokkemarke Skovhuse, Stokkemarke Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mogens Erhard Frederik Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 4 H, Stokkemarke Skovhuse, Stokkemarke Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mogens Erhard Frederik Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 9 A m.fl., Tjennemarke By, Stokkemarke Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Karl Thomas Borre Størrelse: Eur. S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 10, Tårs By, Tårs Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Heidi Troels Møller Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 10, Tårs By, Tårs Panthaver: Alm Brand Bank A/S Pantsætter: Heidi Troels Møller Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 3 A, Højfjelde By, Halsted Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mogens E. F. Krag-Juul- Vind-Frijs Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 1 A m.fl., Halstedkloster, Halsted Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Greve Mogens Erhard Frederik m.fl. Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 53 A, Nøbbet By, Horslunde Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mogens Erhard Frederik K Frijs Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 633, Nakskov Bygrunde Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Nicki Kreutzberg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 91 Y, Nakskov Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lotte Høyem Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 15 CA, Næsby By, Vestenskov Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Ole Jahn Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 15 CA, Næsby By, Vestenskov Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ole Jahn Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 2 A m.fl., Skelstofte Hgd., Vesterborg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Greve Mogens Erhard Frederik Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 14 A m.fl., Vesterborg By, Vesterborg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Greve Mogens Erhard Frederik Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 16 A, Vesterborg By, Vesterborg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Greve Mogens Erhard Frederik Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 16 D m.fl., Vesterborg By, Vesterborg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Greve Mogens Erhard Frederik Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 5 C m.fl., Vesterborg By, Vesterborg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Greve Mogens Erhard Frederik Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 KQ, Aars By, Aars Panthaver: BRFkredit Pantsætter: René Borg Christensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 LB, Bakgård, Aars Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Helle B. Kaalund Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 10 BC, Nibe Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lindy Aage Poulsen Størrelse:

147 STATSTIDENDE 147 S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 G m.fl., Risgårde By, Strandby Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans Christian Klejs Hansen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 9 E, Sdr. Havbro, Havbro Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kristian Petersen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 9 E, Sdr. Havbro, Havbro Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kristian Petersen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 m.fl., Strandby By, Strandby Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans Christian Klejs Hansen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 m.fl., Strandby By, Strandby Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans Christian Klejs Hansen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 m.fl., Strandby By, Strandby Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans Christian Klejs Hansen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 U m.fl., Strandby By, Strandby Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans Christian Klejs Hansen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 U m.fl., Strandby By, Strandby Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans Christian Klejs Hansen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 BI, Vegger Gde., Skivum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Poul Erik Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 DK, Vegger Gde., Skivum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Poul Erik Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 PL, Aars By, Aars Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Janni Nørgaard Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 1 G, Dollerup By, Fovlum Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Inge Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 6 O, Fandrup By, Farsø Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thomas Friis Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 A m.fl., Gatten By, Flejsborg Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Birgith Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 CU, Hole By, Lovns Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Morten Munkholm Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 39, Sebbersund By, Sebber Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anja Borup Larsen Størrelse: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 4 LB, Ulstrup By, Ulstrup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Aage Richard Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 32 AÆ, Bøtø Nor, Væggerløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Thomas Simonsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 2 Ø, Eget By, Horreby Panthaver: KP Ejendomme af 2005 ApS Pantsætter: Camilla Munk Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 18 A, Eskilstrup By, Eskilstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Allan Mortensen Størrelse:

148 STATSTIDENDE 148 S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 43 B m.fl., Flintinge By, Toreby Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Hanne Suhr Pilemand Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 4 EF m.fl., Nr. Alslev By, Nr. Alslev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: NR.Alslev Almennyttige Boligselskab Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 1341 A, Nykøbing F. Bygrunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Morten Hvidemose Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 449, Nykøbing F. Bygrunde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Pernille Friis Olesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 449, Nykøbing F. Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Pernille Friis Olesen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 640, Nykøbing F. Bygrunde Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jørgen Ib Johansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 27 AG, Nykøbing F. Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirsten Dyja Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 10 AQ, Ore By, Åstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Claus Trillingsgaard Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 6 I, Riserup By, Nr. Vedby Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Jørgen Otto Christian Blakmar Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 6 L, Riserup By, Nr. Vedby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jørgen Otto Christian Blakmar Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 27 DD, Sortsø By, Gundslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Vagngart Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 27 DD, Sortsø By, Gundslev Panthaver: Lokalbanken i Nordsjælland A/S Pantsætter: Claus Vagngart Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 H, Åderup, Næstved Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jan Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 H, Åside By, Snesere Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Benjamin Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 B m.fl., Blangslev By, Mogenstrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mette Torp Gugliotta Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 DC, Brøderup By, Snesere Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Christian Søgren Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 BA, Endegårde By, Skibinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Inger Marie Larsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 9 BA, Glumsø By, Glumsø Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tina Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 B, Hjelmsølille By, Tybjerg Panthaver: DiBa Bank-Næstved Pantsætter: Kristine Kjær Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den

149 STATSTIDENDE 149 Matrikel: 19 C, Karrebæk By, Karrebæk, 62H Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Steen Olsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 19 C, Karrebæk By, Karrebæk, 62H Panthaver: Max Bank-Næstved Pantsætter: Steen Olsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 20 CØ, Karrebæk By, Karrebæk Panthaver: Nykredit Bank- Kbh Pantsætter: Søren Schnack Larsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 20 HØ, Karrebæk By, Karrebæk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marianne Ipsen Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 20 HØ, Karrebæk By, Karrebæk Panthaver: DiBa Bank- Næstved Pantsætter: Marianne Ipsen Andersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 IB, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Maja Borkenfelt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 AR, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Finn Ritz Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 GX, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Bodil Alice Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 3 V, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jan Olsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 4 A, Nr. Smidstrup By, Snesere Panthaver: Max Bank-Næstved Pantsætter: Torben Bjarne L Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 10 B, Næstved Markjorder Panthaver: Nykredit Bank, 1780 Kbhvn. V Pantsætter: Annette Heegaard Johansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 172 U, Næstved Markjorder, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Ibs Ejendomme ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 192 Æ, Næstved Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Per Ejgil Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 192 U, Næstved Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Thomas Gislinge Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 9 AN, Næstved Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kathrine Clemmensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 9 AN, Næstved Markjorder Panthaver: Nordea Bank- Præstø Pantsætter: Kathrine Clemmensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 90 C, Næstved Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Christina Wichmann Aagaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 3 C, Pederstrup By, Mogenstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Henrik Hedeby Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 3 GD, Pederstrup By, Mogenstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Henrik Hedeby Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 15 G, Stavreby By, Jungshoved Panthaver: Forstædernes Bank-Rødovre Pantsætter: Henrik Mørck Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 B, Stenstrup By, Jungshoved Panthaver: Nordea Bank- Stensved Pantsætter: Kristina Sølvtofte Størrelse:

150 STATSTIDENDE 150 S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 20, Tyvelse By, Tyvelse Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Stig Appel Iversen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 H, Vridsløse By, Herlufsholm Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Flemming Meier Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 FI, Vridsløse By, Herlufsholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Mignon Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 AØ, Åderup, Næstved Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Maria Joy Normann Haverberg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 AØ, Åderup, Næstved Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Maria Joy Normann Haverberg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 FC, Åderup, Næstved Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Diana Sydel Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 GØ, Åderup, Næstved Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Allan Engholt Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 18 B m.fl., Ambæk By, Jungshoved Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Peter Saxmose Nielsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 LV m.fl., Appenæs By, Vejlø Panthaver: DiBa Bank- Næstved Pantsætter: Annette Alenkær Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 CM, Enø, Karrebæk Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lise Friborg Jepsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 BU, Fensmark By, Fensmark Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Aase Tove Solveig Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 AÆ, Gelsted By, Herlufmagle Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Jørgen Dan Andersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 EB, Gelsted By, Herlufmagle Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kenneth Malmborg Flemholt Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 3 A m.fl., Havnskov By, Hyllinge Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Henning Hennecke m.fl. Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 15 CU, Herlufmagle By, Herlufmagle Panthaver: Scan-Mortgage Invest K/S Pantsætter: Susanne Madsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 BA, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorthe Jakobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 22 A, Holsted By, Herlufsholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kjeld Thorkel Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 T, Hyllinge By, Hyllinge Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Lars Erik Hansen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 FM, Kalkerup By, Fensmark Panthaver: DiBa Bank- Næstved Pantsætter: Henrik Kjærsgaard Andersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 B, Kalkerup By, Fensmark Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Peter Toxværd Størrelse: S Anmeldt i Næstved den

151 STATSTIDENDE 151 Matrikel: 12 I, Ll. Næstved By, Herlufsholm, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Anne Ballin Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 6 AC, Ll. Næstved By, Herlufsholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Brian Ravn Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 D, Næstelsø By, Næstelsø Panthaver: Jyske Bank- Næstved Pantsætter: Hanne Jessien Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 147 B, Næstved Bygrunde, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Nordea Bank-Haslev Pantsætter: Kristina Koch Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 107 A m.fl., Næstved Markjorder, lejl./anpart nr. 12 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tove Larsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 107 A m.fl., Næstved Markjorder, lejl./anpart nr. 12 Panthaver: Max Bank-Næstved Pantsætter: Tove Larsen Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 115 X, Næstved Markjorder Panthaver: Nordea Bank- Næstved Pantsætter: Ulla Hageskov Kjellegaard Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 127 CU, Næstved Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Michael Nagel Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 AO, Næstved Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Marianne Kromann Andersen 33% Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 H, Nåby By, Skelby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Keinicke Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 H, Nåby By, Skelby Panthaver: banktrelleborg-slagelse Pantsætter: Michael Keinicke Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 178 C, Præstø Markjorder Panthaver: Nørresundby Bank- Vestre/Aalborg Pantsætter: Maja Motzfeldt Størrelse: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 AL, Rønnebæksholm Hgd., Næstved Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Dorthe Pia Bille Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 MØ, Stenstrup By, Rønnebæk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Lund Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 MØ, Stenstrup By, Rønnebæk Panthaver: Max Bank- Næstved Pantsætter: Peter Lund Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 419, Agerskov Ejerlav, Agerskov Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Torben Gruelund Sørensen m.fl. Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 256, Branderup Ejerlav, Branderup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Frank Johannsen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1049, Gram Ejerlav, Gram Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Tommi Eskildsen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1239 B, Jels Ejerlav, Jels Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Vivian Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 140, Lintrup Ejerlav, Lintrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Leif Mikkelsen m.fl. Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 7, Mejlby, Lintrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thyge Allen Nicolaisen Størrelse: Type: A - Realkredit

152 STATSTIDENDE 152 S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1165, Skodborg Ejerlav, Skodborg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kurt Rygård Sørensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 244 m.fl., Skodborg Ejerlav, Skodborg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kurt Rygård Sørensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1454, Toftlund Ejerlav, Toftlund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anja Iversen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 65, Allerup, Toftlund Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Karina Isaksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 65, Allerup, Toftlund Panthaver: Danske Bank, København Pantsætter: Karina Isaksen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1521, Jels Ejerlav, Jels Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Søren Vingum Lindholm Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 605, Skodborg Ejerlav, Skodborg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Arne Christensen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 19 m.fl., Strandelhjørn, Bevtoft Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Carsten Rudebeck Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 420, Højrup Ejerlav, Højrup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Britta Jensen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 420, Højrup Ejerlav, Højrup Panthaver: Nordea Bank, Vamdrup Pantsætter: Britta Jensen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 960, Jels Ejerlav, Jels Panthaver: Danske Bank, København Pantsætter: Lars Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 13, Knorborg, Sdr. Hygum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lone Ebbesen Hagensen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1620, Toftlund Ejerlav, Toftlund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Dollerup Mathiesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 63, Branderup Ejerlav, Branderup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Denise Sjøgren Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 63, Branderup Ejerlav, Branderup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Denise Sjøgren Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 112 m.fl., Enderupskov, Gram Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Johannes Holt Paulsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 242, Gram Ejerlav, Gram Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ina Merete Hansen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 840, Højrup Ejerlav, Højrup Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Charlotte Larsen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 194, Hygum, Sdr. Hygum Panthaver: Dansk Kultursamfund af 1910 Pantsætter: Andelsselskabet Hygum Forsamlingshus Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 411, Hygum, Sdr. Hygum Panthaver: Dansk Kultursamfund af 1910 Pantsætter: Andelsselskabet Hygum Forsamlingshus Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1512, Jels Ejerlav, Jels Panthaver: Danske Bank A/S KBH K Pantsætter: Rene Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den

153 STATSTIDENDE 153 Matrikel: 1151, Rødding Ejerlav, Rødding Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Robert Clausen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1244, Rødding Ejerlav, Rødding Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henning Klausen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 353, Skodborg Ejerlav, Skodborg Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Pia Müller Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 643, Toftlund Ejerlav, Toftlund Panthaver: Sig selv Pantsætter: Pia Ringbæk Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 135, Agerskov Ejerlav, Agerskov Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anne Marie Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 17 m.fl., Bovlund, Agerskov Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ingeborg Refslund Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 203, Enderupskov, Gram Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne Mette Hauge Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 34, Fole Ejerlav, Fole Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Leif Villy Benthin Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 222, Jels Ejerlav, Jels Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mathie Laura Jacobsen Kruse Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1707, Rødding Ejerlav, Rødding Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Anni Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 206, Roost, Arrild Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Bøhnke Sejer Thomsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 21 m.fl., Åbøl, Tirslund Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Martin Thorbjørn Andresen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 27 m.fl., Åbøl, Tirslund Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Martin Thorbjørn Andresen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 51 E, Arrild Ejerlav, Arrild Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Morten Gejl Petersen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 51 H, Arrild Ejerlav, Arrild Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 149, Bevtoft Ejerlav, Bevtoft Panthaver: Nykredit Bank KBH V Pantsætter: Jan Tommy Rosenkilde Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 63 m.fl., Hygum, Sdr. Hygum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 63 m.fl., Hygum, Sdr. Hygum Panthaver: Frøs Herreds Sparekasse Rødding Pantsætter: Gitte Christensen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 327, Jels Ejerlav, Jels Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Marianne Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 327, Jels Ejerlav, Jels Panthaver: Danske Bank Aktieselskab Pantsætter: Marianne Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 372, Rødding Ejerlav, Rødding Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jens Worsøe Horstmann Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 211, Skodborg Ejerlav, Skodborg Panthaver: Danske Bank

154 STATSTIDENDE 154 A/S Pantsætter: Poul Jørgensen Dich Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 970, Skodborg Ejerlav, Skodborg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Søren Martin Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 126 m.fl., Skudstrup, Skodborg Panthaver: Danske Bank A/S KBH K Pantsætter: Arne Hollensen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 40 m.fl., Skudstrup, Skodborg Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Søren Bojsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1325, Toftlund Ejerlav, Toftlund Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Palle Smedegård Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 15 N, Islev By, Islev Panthaver: Sig selv Pantsætter: SMIL ApS CVR-nr Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 2 FL, Islev By, Islev, lejl./ anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Theis Teilmann Olsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 2 FL, Islev By, Islev, lejl./ anpart nr. 2 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Theis Teilmann Olsen Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 8 DP, Islev By, Islev Panthaver: Nordea Bank Danmark Pantsætter: Flemming Grothen Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 16 HO, Rødovre By, Grøndalslund, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Pantsætter: Morten Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 17 KØ, Rødovre By, Grøndalslund, lejl./anpart nr. 39 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Morten Kjærsgaard Retoft Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 9 BA, Rødovre By, Rødovre Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Thomas Davidsen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 2 T, Bramming Hgd., Bramming, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jesper Ravn Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 2 AN, Høm By, Seem Panthaver: Sig selv Pantsætter: Robin V. Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 4 AY, Mulvad By, Bramming, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bo Skjøde Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 193, Ribe Bygrunde, lejl./ anpart nr. 7 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: H.G. Development ApS Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 2 H, Sønderhøe By, Bramming Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helle Landlyst Larsen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 3 IF, Sdr. Gørding By, Gørding Panthaver: Sydbank A/S Pantsætter: Benny Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 15 Ø, St. Darum By, Darum Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Tove Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 92 CI, V. Vedsted By, V. Vedsted Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Poul Tobiasen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 U, Ørslev By, Ørslev Panthaver: Spk.Sjælland-Ringsted Pantsætter: Rose Huse A/S Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 6 F m.fl., Allindemagle By, Allindemagle Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Ejvind Søgård Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit

155 STATSTIDENDE 155 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: KHAP ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Panthaver: Nykredit Bank-Servicecentret/Kbh Pantsætter: KHAP ApS Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 H, Fredsgårde By, Sneslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jan Willemoes Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 58 P, Gyrstinge By, Gyrstinge Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Anna Parnes 30% Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 58 P, Gyrstinge By, Gyrstinge Panthaver: Dansk Pantebrevsgaranti ApS-Silkeborg Pantsætter: Anna Parnes 30% Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 58 P, Gyrstinge By, Gyrstinge Panthaver: Dansk Pantebrevsgaranti ApS-Silkeborg Pantsætter: Anna Parnes 30% Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 17 HR, Haslev By, Haslev Panthaver: Max Bank-Næstved Pantsætter: Christel Haslund Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 51 A, Jystrup By, Jystrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Flemming Steen Jacobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 AF, Klosteret, Ringsted Jorder Panthaver: Nykredit, KBH V. Pantsætter: Vinni N. Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 5 B m.fl., Teestrup By, Teestrup Panthaver: Nordea Bank- Haslev Pantsætter: Pia Pallesgaard Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 S, Ørslev By, Ørslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Carstensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 3 BØ, Benløse By, Benløse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lis Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Panthaver: Benløseparkens Varemcentral A.m.b.a. Pantsætter: Kim Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Panthaver: Benløseparkens Varmecentral A.m.b.a. Pantsætter: Döne Soysal Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Döne Soysal Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 17 DK, Haslev By, Haslev Panthaver: Roskilde Bank-Roskilde Pantsætter: Jimmy Niebuhr Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 17 T, Haslev By, Haslev Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Trine Ravnsbjerg Ullergaard Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 XR, Klosteret, Ringsted Jorder Panthaver: Alm. Brand Bank- Kbh Pantsætter: Mette Touborg Larsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 YH, Klosteret, Ringsted Jorder Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K. Pantsætter: Sanne Lantow- Humble Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 15 CA, Klosteret, Ringsted Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gurli Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den

156 STATSTIDENDE 156 Matrikel: 1 AG, Kværkeby By, Kværkeby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Simon Bach Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 48 B, Kværkeby By, Kværkeby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Nina Vadmand Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 167 C, Ringsted Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Trine Guldager Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 167 C, Ringsted Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Trine Guldager Christensen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 55 BL, Ringsted Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Emine Baba Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 Q, Terslev By, Terslev Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Bjarne Ekdahl Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 Q, Terslev By, Terslev Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Bjarne Ekdahl Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 6 L m.fl., Torpet, Ringsted Jorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ivan Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 6 L m.fl., Torpet, Ringsted Jorder Panthaver: VICH 4242 ApS Pantsætter: Ivan Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 6 DM, Troelstrup By, Haslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Nina Grønhøj Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 7 AH, Troelstrup By, Haslev Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Lars Norholm Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 2 BE, Ejby By, Rye Panthaver: BRFbank A/S, Kgs. Lyngby Pantsætter: Janus Juul Povlsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 AX, Ejby By, Rye Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kjeld Johannes Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 DG, Engmarken, Roskilde Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Steen Spanggaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 23 L, Engmarken, Roskilde Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kaare Frogne Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 11 E, Glim By, Glim Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Boet efter Svend Erik L. Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 Æ, Greve By, Greve Panthaver: Greve Kommune Pantsætter: Kirsten Munck Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 100, Gundsømagle By, Gundsømagle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lene Funder Stehnij Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 22 DV, Gundsømagle By, Gundsømagle Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mimi Holm Mørch Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 F m.fl., Gundsømagle By, Gundsømagle Panthaver: Handelsbanken, 4000 Roskilde Pantsætter: Karl Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 G, Himmelev By, Himmelev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Inge Dedenroth Jensen Størrelse:

157 STATSTIDENDE 157 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 D m.fl., Himmelev By, Himmelev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Per Skovbæk Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 ES, Hundige By, Kildebrønde Panthaver: Greve Kommune Pantsætter: Hanne Petersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 FF, Hundige By, Kildebrønde Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Niels Ove Blom Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 G, Hundige By, Kildebrønde Panthaver: Greve Kommune Pantsætter: Kurt Eli Berg Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 IH, Hundige By, Kildebrønde Panthaver: Sig selv Pantsætter: David Ousted Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 BO m.fl., Hundige By, Kildebrønde, lejl./anpart nr. 18 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Peter Brandt Snejstrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 BO m.fl., Hundige By, Kildebrønde, lejl./anpart nr. 18 Panthaver: Danske Bank A/S-Kbh K Pantsætter: Peter Brandt Snejstrup Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 CG, Jersie By, Jersie Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Lasse Gildam Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 AI, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Tine Boye Holgersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 2 CF, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Louise Kongeskov Haagensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 G, Kirke Skensved By, Kirke Skensved Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Christina Kürstein Lecocq Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 39 AO, Klostermarken, Roskilde Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Eva Olsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 CH, Kyndeløse By, Kirke Hyllinge Panthaver: Nykredit Bank, Kbh. V Pantsætter: Bente Lécking Hyttel Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 P, Lyndby By, Lyndby Panthaver: Nykredit Bank - Kbh V Pantsætter: Mai-Britt Thomasen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 45 F, Lyndby By, Lyndby Panthaver: Nykredit Bank, Kbh. V Pantsætter: Birthe Schou Christensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 Æ, Lyndby By, Lyndby Panthaver: Roskilde Bank, Kr. Hyllinge Pantsætter: Stine Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 LC, Mosede By, Karlslunde Panthaver: Alm. Brand Bank- Kbh Pantsætter: Kaj Flemming Petersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 N, Nymarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 118 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jens Jacobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 N, Nymarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 40 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annie Dirksen for 95% Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 105 C, Roskilde Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Murbo Ejendomme ApS Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 47 B, Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Poul Quist

158 STATSTIDENDE 158 Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 CL, Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Claus Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 TM, Solrød By, Solrød Panthaver: GE Money Bank-Brøndby Pantsætter: Pia Sjørslev Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 28 B, Sæby By, Sæby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ejvind Krarup Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 H, Tune By, Tune Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mona Lilly Mortensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 AG, Ulvemose, Havdrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ruth Anita Eilstrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 BM m.fl., Vestermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 29 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mia Bauer Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 BM m.fl., Vestermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 29 Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Mia Bauer Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 14 U, Viby By, Syv Panthaver: Sig selv Pantsætter: Birgitte Vaaben Søgaard Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 4 V, Ll. Snøde By, Snøde Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jes Roløkke Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 626 B, Marstal Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Inge Margrethe Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 36 B, Søndenbro By, Magleby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Morten Lyngaa-Brix Størrelse: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 22 BI, Tryggelev By, Tryggelev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henny Lyngaa Kristensen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 163, Asserballeskov, Asserballe Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Cecilie Wadum Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 182, Asserballeskov, Asserballe Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Cecilie Wadum Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 178, Augustenborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Morten Topholm Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 735, Augustenborg Panthaver: Dankse Bank A/S Pantsætter: Karina Karger Jauernik Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 123, Bro, Ketting Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bernd- Felix Winckelmann Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 123, Bro, Ketting Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bernd- Felix Winckelmann Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 1165, Dybbøl Ejerlav, Dybbøl Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ole Leonhard Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 526, Egernsund Ejerlav, Egernsund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Preben Thomsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sønderborg den

159 STATSTIDENDE 159 Matrikel: 391, Guderup, Egen Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mette Aagaard Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 328 AA, Hørup Ejerlav, Hørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mette Engholm Hansen Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 100, Helved, Notmark Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Koskinen Brønserud Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 173, Kettingskov, Asserballe Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kjeld Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 173, Kettingskov, Asserballe Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kjeld Hansen Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 889, Nordborg Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Hans Jørgen Hermansen Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 6, Notmarkskov, Notmark Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Maren Gottschalk Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 180, Pøl, Nordborg Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Lis Hakanowitz Lund Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 218, Pøl, Nordborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marlene Erbs Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 2595 m.fl., Sønderborg Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: CityByg ApS Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 2626, Sønderborg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ejendomsselskabet TT Invest Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 30, Sønderborg, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kim Helbo Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 3008, Sønderborg Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Sam Andersen Ejendomme A/S Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 814, Sønderborg Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: CityByg ApS Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 1129, Sottrup Ejerlav, Sottrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne-Mette Svane Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 1129, Sottrup Ejerlav, Sottrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne-Mette Svane Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 405, Sundsmark, Ulkebøl Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christel Devantier Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 832, Sundsmark, Ulkebøl Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Hanne Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 128, Svenstrup Ejerlav, Svenstrup Panthaver: Dankse Bank A/S Pantsætter: Kim Vang Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 128, Svenstrup Ejerlav, Svenstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kim Vang Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 128, Svenstrup Ejerlav, Svenstrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Kim Vang Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 52 B, Gerlev By, Gerlev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Vibeke Schneidermann Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den

160 STATSTIDENDE 160 Matrikel: 58 A, Gerlev By, Gerlev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Vibeke Schneidermann Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 CM, Høng By, Finderup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Tommy Svenningsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 CK, Høng By, Finderup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jan Juul Christensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 7 FR, Holmstrup, Slagelse Jorder Panthaver: Slagelse Kommune Pantsætter: Doris Sofie Christensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 11 AC, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lene Futtrup Keuylian Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 20 GØ, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Panthaver: Forstædernes Bank-Herlev Pantsætter: Anne Mette Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 E, Landsgrav, Slagelse Jorder Panthaver: Slagelse Kommune Pantsætter: Annelise Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 HX, Ll. Kongsmark By, Kirke Stillinge Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Tina Askholm Sauffaus Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 44 OD, Reersø By, Kirke Helsinge Panthaver: Sparekassen Sjælland/Holbæk Pantsætter: Kathrine Binder Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 427 A, Slagelse Bygrunde Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Peter Frans Pietras Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 GO, Slagelse Markjorder Panthaver: Slagelse Kommune Pantsætter: Birte Jessen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 25 BF, Slagelse Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Karen-Lisbet Jacobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 25 N, Slagelse Markjorder Panthaver: Slagelse Kommune Pantsætter: Ruth Gaardmand Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 51 AE, Slagelse Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jane Karen Månsson Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 13 AB, Slots Bjergby By, Slots Bjergby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tonni Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 84, Slots Bjergby By, Slots Bjergby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Vibeke Schneidermann Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 AT, Strandgård, Drøsselbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gert Rene Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 AT, Strandgård, Drøsselbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gert Rene Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 m.fl., Vedbynørre By, Ottestrup, 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sanne Borregaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 m.fl., Vedbynørre By, Ottestrup Panthaver: ss Pantsætter: Sanne Borregaard Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 A m.fl., Bjærup By, Gimlinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anders Henrik Petersen Størrelse:

161 STATSTIDENDE 161 S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 4 S, Buerup By, Buerup Panthaver: Kalundborg Kommune Pantsætter: Klaus Gregers Kildemoes Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 12 AD, Dalby By, Kirke Helsinge Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S/Viby Sj. Pantsætter: Keld Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 4 ED, Fuglebjerg By, Fuglebjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tina Lykke Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 25 C, Høng By, Finderup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Karsten Madsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 5 DÆ, Høng By, Finderup Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Jytte Elsa Wingreen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 AP, Høng By, Finderup Panthaver: Danske Bank A/S/Kbh. K Pantsætter: Mona Marie Larsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 AR, Høng By, Finderup Panthaver: Danske Bank A/S/Kbh. K Pantsætter: Mona Marie Larsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 BT, Høng By, Finderup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Anne Dalskov Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 CG, Høng By, Finderup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Anne Dalskov Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 D m.fl., Hejninge By, Hejninge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Torben Olsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 7 HG, Holmstrup, Slagelse Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: John Helweg Hansen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 7 B, Hyllerup, Slagelse Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Fie Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 11 IA, Kelstrup By, Kirke Stillinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ole Per Demant Persson Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 52 D, Kirke Helsinge By, Kirke Helsinge Panthaver: Skælskør Bank A/S/Skælskør Pantsætter: Johnny Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 42 E, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Panthaver: Spar Nord Bank/Klingeberg-Slagelse Pantsætter: Tommy Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 65 G, Løve By, Gierslev Panthaver: Roskilde Bank-Holbæk Pantsætter: Ditte Kjeldgaard Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 96 B, Løve By, Gierslev Panthaver: Virgil Travel Inc. Pantsætter: Martin Facius Kragh Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 GD, Ll. Kongsmark By, Kirke Stillinge Panthaver: Danske Bank/Holmens Kanal-København K Pantsætter: Else Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 GD, Ll. Kongsmark By, Kirke Stillinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Else Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 3 B m.fl., Ll. Valby, Slagelse Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Niels Otto Bramsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 51, Lundforlund By, Lundforlund Panthaver: banktrelleborg a/ s-slagelse Pantsætter: Verner Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den

162 STATSTIDENDE 162 Matrikel: 28 B, Nordrup By, Nordrupvester Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Käthe Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 7 AR, Reersø By, Kirke Helsinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kaj Asger Hansen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 O, Reerslev By, Reerslev Panthaver: Danske Bank A/S- Kbh.K. Pantsætter: Line Grethe Illum Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 AÆ, Sønderup By, Sønderup Panthaver: Nykredit Bank- Kbh.V Pantsætter: Johnny Essenbæk Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 AB, Sørbymagle By, Sørbymagle Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Maja Vivianne Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 NS, Slagelse Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christian Keld Krüth Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 213 C, Slagelse Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birgitte Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 34 Z, Slagelse Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Bjarne Jacobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 52 AN, Slagelse Markjorder Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Torben Asbjørn Hansen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 54 D, Slagelse Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Fællesorg Boligforening Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 55 PA, Slagelse Markjorder Panthaver: Sparekassen Sjælland-Slagelse Pantsætter: Ejendomsselskabet Jara Aps Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 7 AK, Slagelse Markjorder Panthaver: Spar Nord Bank,Aalborg Pantsætter: Janne Frederiksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 12 B, Slagstrup, Slagelse Jorder Panthaver: Sparekassen spartrelleborg-slagelse Pantsætter: Ib Christoffersen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 AU, Slots Bjergby By, Slots Bjergby Panthaver: banktrelleborg a/s-slagelse Pantsætter: Jols Huse A/S Cvr. nr Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 BC, Slots Bjergby By, Slots Bjergby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jols Huse A/S Cvr. nr Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 CU, Slots Bjergby By, Slots Bjergby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jols Huse A/S Cvr. nr Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 AK, St. Kongsmark By, Kirke Stillinge Panthaver: bank- Trelleborg-Slagelse Pantsætter: Gitte Margit Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 15 Q, Tjørnelunde By, Finderup Panthaver: Nordea Bank Danmark-Dianalund Pantsætter: Carsten Jensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 21 G, Tornemark By, Fyrendal Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Ib Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 1 FH, Pedersborg By, Pedersborg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Trine Molver Lauritsen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 8 M, Pedersborg By, Pedersborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit

163 STATSTIDENDE 163 S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 83, Sorø Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: René Andersen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 109 S, Sorø Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 5 BS, Stenlille By, Stenlille Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Jan Erik Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 T, Stenlille By, Stenlille Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lindrup Holding ApS (cvr ) Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 18 IX, Tersløse By, Tersløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lidrup Holding ApS (cvr.nr ) Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 18 KF, Tersløse By, Tersløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lindrup Holding ApS (cvr.nr ) Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 9 B, Brandstrup By, Tersløse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Malene Kjeldstrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 AV m.fl., Fjenneslevmagle By, Fjenneslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Torben Olsen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 2 C m.fl., Haverup By, Pedersborg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Villy Erhardt Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 18 EM, Ll. Ladegård Hgd., Sorø Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ronny Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 18 EM, Ll. Ladegård Hgd., Sorø Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ronny Larsen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 10 FZ, Lynge By, Lynge Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Thomas Mikael Mørk Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 9 KH, Lynge By, Lynge Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Svend Erik Steen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 1 AØ, Pedersborg By, Pedersborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Ove Dahlerup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 CA, Ruds-Vedby By, Ruds-Vedby Panthaver: Arbejdernes Landsbank-Slagelse Pantsætter: Conni Johannessen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 CH, Ruds-Vedby By, Ruds-Vedby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lana Leutenberger Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 5 N, Slaglille By, Slaglille Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Helle Haumann Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 32 A, Sorø Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Correll Ejendomme A/S Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 109 M, Sorø Markjorder Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Lone Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 5 V, Stenlille By, Stenlille Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jens Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 5 V, Stenlille By, Stenlille Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Jens Pedersen

164 STATSTIDENDE 164 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 18 AX, Tersløse By, Tersløse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Susanne Kjær Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 3 M, Bjælkerup By, St. Heddinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kim Jouper Johansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 5 ET, Dalby-Borup By, Sdr. Dalby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helle Brodersen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 7 E, Hellested By, Hellested Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hans Kristian Nygaard Siig Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 F, Hovby By, Fakse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anette Kærlykke Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 BG, Jenstrup By, Sdr. Dalby Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jens Debois Povlsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 9 LB, Karise By, Karise Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Bendte Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 10 B, Leestrup By, Kongsted Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Eilif Brian Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 14 C, Magleby By, Magleby-Stevns Panthaver: Spar Nord Bank A/S, Køge Pantsætter: EU Ejendomme ApS, CVR-nr Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 14 F, Magleby By, Magleby-Stevns Panthaver: Spar Nord Bank A/S, Køge Pantsætter: EU Ejendomme ApS, CVR-nr Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 11 B m.fl., Orup By, Roholte Panthaver: Nordea Bank-Faxe Pantsætter: Sussi Nipgaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 17 F m.fl., Sigerslev By, St. Heddinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lisbeth J. H. Glatved Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 25 A, Skørpinge By, Havnelev Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Kim Vestergaard Iversen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 170 A, St. Heddinge Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jonna Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 2 T, St. Heddinge Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kitt Jensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 C m.fl., Klippinge By, Magleby-Stevns Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mads Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 31 X, Kongsted By, Kongsted Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K Pantsætter: Ole Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 6 G, Kongsted-Borup By, Kongsted Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Niels Henning Pedersen Størrelse:

165 STATSTIDENDE 165 S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 6 M, Kongsted-Borup By, Kongsted Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Niels Henning Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 F m.fl., Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Per Birch Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 83 A, Magleby By, Magleby-Stevns Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mogens Guldberg Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 9 H, Rønnede By, V. Egede Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Erling Laurits Jakobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 5 A, Tokkerup By, Fakse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lisbeth Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 10 D, Babberup By, Sdr. Dalby Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Stig Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 12 A, Babberup By, Sdr. Dalby Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Stig Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 10 O, Dalby By, Sdr. Dalby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Gitte Meinertsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 3 A m.fl., Eskilstrup By, Kongsted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Troels Jensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 74, Fakse By, Fakse Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Boserup Ejendomsudvikling A/S Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 74, Fakse By, Fakse Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Boserup Ejendomsudvikling A/S Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 2 D, Højerup By, Højerup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tanja Flex Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 12 FC, Hovby By, Fakse Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Alice Ruth Egede Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 13 C, Hyllede By, Kongsted Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/Kbh Pantsætter: Karin Østerby Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 13 E, Hyllede By, Kongsted Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/Kbh Pantsætter: Karin Østerby Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 6 I, Hyllede By, Kongsted Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/ Kbh Pantsætter: Karin Østerby Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 FN, Karise By, Karise Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lone Iris Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 2 NC, Ll. Favrby, Hylleholt Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Holst & Lundgren A/S Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den

166 STATSTIDENDE 166 Matrikel: 2 NL, Ll. Favrby, Hylleholt Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Holst & Lundgren A/S Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 18 H, Magleby By, Magleby-Stevns Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Stine Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 17 E m.fl., Sigerslev By, St. Heddinge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Frøslev Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 26 O, St. Linde By, Karise Panthaver: Danske Bank A/S - Kbh K. Pantsætter: Carsten René Hansen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 2 C, Tingerup By, Kongsted Panthaver: Kongsted Sparekasse Pantsætter: Morten Nygaard Christensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 9 E, Tåstrup By, Hellested Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mette Nikolejgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 9 E, Tåstrup By, Hellested Panthaver: Danske Bank Aktieselskab Pantsætter: Mette Nikolejgaard Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 2 AZ, Den Østlige Del, Resen Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jørgen Johannesen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 3 U, Den Nordlige Del, Hjerm Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S, Holstebro Pantsætter: Bent Jepsen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 5 IØ, Den Vestlige Del, Gimsing Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kaj Otto Davidsen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 19 K, Jegindø By, Jegindø Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Carsten Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 19 K, Jegindø By, Jegindø Panthaver: Sig selv Pantsætter: Carsten Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 14 O, Odby By, Odby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kenneth Lodahl Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 12 ER, Struer Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hans Jørgen Lunde Lauridsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 17 FY, Struer Panthaver: Danske Bank A/S-København K Pantsætter: Vivi Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 18 DP, Struer Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hans Henry Kjeldsen Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 32 E, Struer Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kennet Præstholm Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 4 AX, Struer Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hans Henry Kjeldsen Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 9 CE, Struer Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Majken Linde Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 9 CE, Struer Panthaver: Sig selv Pantsætter: Majken Linde Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 1 AVR, Vinderupgård, Sahl Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ida Alice Esbersen Størrelse: S Anmeldt i Struer den

167 STATSTIDENDE 167 Matrikel: 1 B m.fl., Ål By, Sahl Panthaver: Danske Bank, Kbh. K. Pantsætter: Ib Houmann Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 1 EE, Den Østlige Del, Resen Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ole Eriksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 9 A, Den Østlige Del, Resen Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Johanne Fjordside Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 1 Ø, Den Nordlige Del, Vejrum Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Gitte Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 87 AD, Den Vestlige Del, Gimsing Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kjeld Kristiansen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 13 D, Flovlev By, Hvidbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Stine A. Bach Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 11 Ø, Fovsing By, Fovsing Panthaver: Danske Bank A/S, København K Pantsætter: Klaus Christensen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 1 AP, Hjerm Gde., Hjerm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Per Dons Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 40 AO, Hvidbjerg By, Hvidbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kristian Thinggaard Olesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 16 AK, Lyngs By, Lyngs Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Johanne Fjordside Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 29 B, Sønderhede, Sevel Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Niels Møller Kongsbak Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 2 CS, Strandbjerggård Hgd., Humlum Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Karl Erik Gravesen Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 14 DU, Struer Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Peder Rahbek Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 14 EC, Struer Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Peder Rahbek Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 17 KG, Struer Panthaver: Handelsbanken, Struer Pantsætter: Pia Elgaard Carlsson Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 17 KG, Struer Panthaver: Sig selv Pantsætter: Pia Elgaard Carlsson Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 23 DE, Struer Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Ina Andersen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 1 Q, Bjerreby By, Bjerreby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kristian Lolk Thomsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 1 Q, Bjerreby By, Bjerreby Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Kristian Lolk Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 4 I, Boltinge By, Ringe Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thomas Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 13, Brenderup By, Gudbjerg Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Pernille Annelise Mota Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den

168 STATSTIDENDE 168 Matrikel: 14 Q, Egense By, Egense Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Finn Lørup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 37 Æ, Gislev By, Gislev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 31 C m.fl., Hesselager By, Hesselager Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Vognmandsforretningen m.fl. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 47 A, Lundby By, Landet Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Morten Elleriis Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 1 A m.fl., Mullerup Hgd., Gudbjerg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Ulrik Jean Bernhoft Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 12 O, Ryslinge By, Ryslinge Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Bjarne Nicolajsen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 17 AÆ, Sørup, Svendborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Hasgren Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 20 EI, Sørup, Svendborg Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Søren Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 32 A, Sørup, Svendborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kenny Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 32 A, Sørup, Svendborg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kenny Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 54 AC, Sørup, Svendborg Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Carina Tofthøj Hybel Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 11 B, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dan Hulgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 4 CK, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jan Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 7 V, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bjarne Kremmer Elnegaard Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 8 CD, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder Panthaver: Nordea Bank Danmark Pantsætter: Lone Halsted Hansen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 11 E, Svendborg Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Brian Wendelboe Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 144 AG, Svendborg Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lene Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 274 DE, Svendborg Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lene Bom Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 29 AK, Svendborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lone Evald Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 29 AK, Svendborg Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lone Evald Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 70 E, Svendborg Markjorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit Bank A/S Pantsætter: Ejendomsselskabet Garcia af 1972 ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Svendborg den

169 STATSTIDENDE 169 Matrikel: 70 E, Svendborg Markjorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Bank A/S Pantsætter: Ejendomsselskabet Garcia af 1972 ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 70 L, Svendborg Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Thomas Strandvig Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 70 S, Svendborg Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Thomas Strandvig Størrelse: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 19 E m.fl., Tved By, Tved Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Karin Duch Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 7 FA, Tved By, Tved Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Hanne Stærke Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 7 Y, Tved By, Tved Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 8 DO, Tved By, Tved, lejl./ anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jørgen Alsing Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 8 KI, Tved By, Tved Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Gitte Holmes Thomsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 A, Østervrå By, Torslev, 1 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Louise Bøgh Jensen m.fl. Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 A, Østervrå By, Torslev, 1 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Louise Bøgh Jensen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 47 B m.fl., Allerup By, Hellevad Panthaver: Sig selv Pantsætter: Nicolaj Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 77, Den Vestlige Del, Albæk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Benny Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 4 FI, Dronninglund Hgd., Dronninglund Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Karina Juhl Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 AØ m.fl., Haven Hgd., Hørby Panthaver: Spar Nord Bank A/ S, Dybvad Pantsætter: Bjarne Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 16 DH, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Malene Klæstrup Omondi Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 25 AM, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Niels Kaas Laursen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 26 H, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Lynge Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 53 T, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Benny Ian Holst Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 97 KØ, Lyngså By, Albæk Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jette Horsdal Thomsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 97 KØ, Lyngså By, Albæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jette Horsdal Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 11 R, Melholt Ejerlav, Aså- Melholt Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Niels Jørgen

170 STATSTIDENDE 170 Saaby Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 201 AF, Sæby Bygrunde Panthaver: Danske Bank- København Pantsætter: Inge Overlade Christensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 29 M, Sæby Markjorder Panthaver: Spar Nord Bank-Sæby Pantsætter: Gitte Pflüger Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 MB, Sæbygård Hgd., Volstrup Panthaver: Danske Bank, København Pantsætter: Lone Tine Munch Fredriksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 11 H, Volstrup By, Volstrup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Sonja Jacobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 101 BX, Ørsø Fjerding, Dronninglund Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Laila Olesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 101 BX, Ørsø Fjerding, Dronninglund Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Laila Olesen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 130 B m.fl., Ørsø Fjerding, Dronninglund Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Søren Anton Larsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 130 D m.fl., Ørsø Fjerding, Dronninglund Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Søren Anton Larsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 3 C m.fl., Ørum Overdrev, Ørum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne-Marie Melnik Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 5 AB, Østervrå By, Torslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boligselskabet Nordjylland afd. 7 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 5 AC, Østervrå By, Torslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boligselskabet Nordjylland afd. 7 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 5 AD, Østervrå By, Torslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boligselskabet Nordjylland afd. 7 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 16 AU, Den Sydøstlige Del, Albæk Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boligselskabet Nordjylland afd 7 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 12 FO, Den Sydlige Del, Hørby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christine Holm Clayton Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 12 FO, Den Sydlige Del, Hørby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Christine Holm Clayton Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 33 O, Den Vestlige Del, Albæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Berit Lauridsen Ravn Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 25 A m.fl., Dronninglund Hgd., Dronninglund Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Søren Larsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 11 AR, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Allan Audun- Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 12 CR, Hjallerup Fjerding, Hjallerup, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Poul Nørgaard Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 19 AA, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Allan Kiilsholm Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit

171 STATSTIDENDE 171 S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 22 CB, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Allan Kiilsholm Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 22 CB, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Nordjyske Bank, Hjallerup Pantsætter: Allan Kiilsholm Petersen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 12 M, Melholt Ejerlav, Aså- Melholt Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Larsen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 19 X, Sæby Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Rikkelee Maluna Heile Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 36 AE, Sæby Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boligselskabet Nordjylland Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 70 Q, Sæby Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Michael Vorbeck Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 BF, Sæbygård Hgd., Volstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boligselskabet Nordjylland afd 7 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 BG, Sæbygård Hgd., Volstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boligselskabet Nordjylland afd 7 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 BK, Sæbygård Hgd., Volstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boligselskabet Nordjylland afd 7 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 BL, Sæbygård Hgd., Volstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boligselskabet Nordjylland afd 7 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 BM, Sæbygård Hgd., Volstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Boligselskabet Nordjylland afd 7 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 MK, Sæbygård Hgd., Volstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Martin Pilgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 UM, Sæbygård Hgd., Volstrup Panthaver: Frederikshavn Kommune Pantsætter: Dorthe Legaard Christensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 11 Y, Volstrup By, Volstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Heinrich Allan Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 100 S, Ørsø Fjerding, Dronninglund Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lene Veirum Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 100 S, Ørsø Fjerding, Dronninglund Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lene Veirum Larsen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 102 Y, Ørsø Fjerding, Dronninglund Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Tonny Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 47 C m.fl., Bolle Fjerding, Dronninglund Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Per Lykkegaard Christensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 14 E m.fl., Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Per Lykkegaard Christensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 17 P m.fl., Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ole Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 25 BZ, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jette Steen

172 STATSTIDENDE 172 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 36 A m.fl., Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Gitte Frederiksen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 65 B, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kenneth Bundgaard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 GE, Klokkerholm, Hellevad Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gro Kallehave Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 4 Y, Lyngså By, Albæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helle Kjærgaard Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 4 B m.fl., Skovsgård, Volstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kurt Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 112 Y, Sæby Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Pia Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 3 G, Sæby Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anna Tarp Størrelse: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 BT, Toftlund, Volstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bent Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 53, Østerende-Ballum, Ballum Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Inger Møller Bossen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 257, Bedsted Ejerlav, Bedsted Panthaver: Danske Bank-Kbh Pantsætter: Lone Agervig Jensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 6 m.fl., Birkelev, Vodder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anders Timmerby Gad Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 69, Birkelev, Vodder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lena Soon Nissen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 124, Bov, Burkal Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jytte Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 134, Bov, Burkal Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lars Erik Larsen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 632, Bov, Burkal Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lars Larsen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 403, Emmerlev Ejerlav, Emmerlev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Alicia Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 776, Kirkeby, Rømø Panthaver: Jyske Bank-Esbjerg Pantsætter: Henning Oskar Jensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 436, Kongsmark, Rømø Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Beate Lau Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 45 m.fl., Kongsmark, Rømø Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Beate Lau Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 162 m.fl., Løgumkloster Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Thomas Jepsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 264 D, Landeby, Nr. Løgum Panthaver: Danske bank Pantsætter: Kirsten Christensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 1732, Skærbæk Ejerlav, Skærbæk Panthaver: Danske Bank- Kbh Pantsætter: Bent Aagesen Størrelse:

173 STATSTIDENDE 173 S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 594, Tinglev Ejerlav, Tinglev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Peer Askebøl Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 261, Vodder Ejerlav, Vodder Panthaver: Danske Bank-Kbh Pantsætter: Kaare Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 DF, Ørum By, Ørum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Lund Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 10 AH, Gl. Asmild By, Asmild Panthaver: Totalkredit Pantsætter: John Kolby Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 3 CM, Gårsdal, Ravnstrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ann Shina Rosgaard Wadland Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 5 A m.fl., Kølsen By, Vorde Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jørgen Mousten Nielsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 3 DÆ, Klejtrup By, Klejtrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Søren Kristian Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 EV, Ll. Asmild, Asmild Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Anders Aarestrup Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 CL, Mønsted By, Mønsted Panthaver: Salling Bank-Stoholm Pantsætter: Frank Emanuel Kingo Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 CG, Overlund By, Asmild, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søren Vira Wernberg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 Æ m.fl., Randrup Hgd., Vinkel Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ole Levring Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 AM, Ravnstrup By, Ravnstrup Panthaver: Jyske Bank-Hammel Pantsætter: Kirsten Vester Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 12 AA, Sdr. Rind By, Sdr. Rind Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birgit Møller Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 2 O, Tastum By, Kobberup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jesper Dahlgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 6 E, Thisted By, Tapdrup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Mogens Richardt Kjellerup Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 13 AF, V. Tostrup By, V. Tostrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Niels Møldrup Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 5 C, Vejrumbro, Vejrum Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Bente Snejbjerg Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 193 U, Viborg Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jenny Brun Haunsvig Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 309 CØ, Viborg Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Ejendomsselskabet J. P. Group A/S Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 386 CM, Viborg Markjorder Panthaver: Løgstrup Andelskasse Pantsætter: Mette Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 386 DØ, Viborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit

174 STATSTIDENDE 174 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 386 DØ, Viborg Markjorder Panthaver: Arb.Landsbank-Viborg Pantsætter: Helle Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 432 AU, Viborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tina Højlund Lange Staal Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 447 AR, Viborg Markjorder Panthaver: BRFbank A/ S-Klampenborgvej-Kgs.Lyngby Pantsætter: Gunvor Laustsen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 489 AH, Viborg Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Marie Holleufer Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 5 G, Viborg Markjorder Panthaver: Viborg Kommune-Teknik & Miljø Pantsætter: Knud Erik Dam Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 560 AAT, Viborg Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Betty Henriksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 560 HF, Viborg Markjorder Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Claus Krogh Høgedal Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 610 ES, Viborg Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Thomas Møller Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 H, Dalsgård, Asmild Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bente Skyum Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 11 T, Daugbjerg By, Daugbjerg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Kristian Balsby Roersen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 K m.fl., Daugbjerg By, Daugbjerg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Kristian Balsby Roersen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 2 AN, Gørup By, Ulbjerg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Per Bisgaard Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 2 AN, Gørup By, Ulbjerg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Per Bisgaard Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 D m.fl., Gundelund By, Mønsted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Helle Pørtner Kristensen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 F m.fl., Hersomgård, Hersom Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Søren Overgaard Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 F m.fl., Hersomgård, Hersom Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Søren Overgaard Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 F m.fl., Hersomgård, Hersom Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Søren Overgaard Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 A m.fl., Hersomgård, Hersom Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Søren Overgaard Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 A m.fl., Hersomgård, Hersom Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Søren Overgaard Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 A m.fl., Hersomgård, Hersom Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Søren Overgaard Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit

175 STATSTIDENDE 175 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 D, Knudby By, Tårup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Torben Laier Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 A, Ll. Torup By, Ulbjerg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jette Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 2 A m.fl., Lysgård By, Lysgård Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Yelva Rubesk Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 B m.fl., Navndrup Gde., V. Bjerregrav Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Søren Overgaard Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 2 B m.fl., Navndrup Gde., V. Bjerregrav Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Søren Overgaard Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 GV, Overlund By, Asmild Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Karla Jensen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 6 GN, Overlund By, Asmild Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Ellen Brandt Wiuff Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 A m.fl., Rørgård, Smollerup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Erik Thordal- Christensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 2 BC, Sparkær By, Nr. Borris Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Joan Bøgedal Mortensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 KY, Stoholm, Feldingbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Christian Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 9 L, Ulbjerg By, Ulbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anette Vad Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 198 AI, Viborg Markjorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Viborg Kommune-teknisk forvaltning Pantsætter: Bodil Margrethe Damsbo Jensen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 309 CF, Viborg Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ejendomsselskabet VI- TUS A/S Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 450 O, Viborg Markjorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Claus Ørndrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 487 AI, Viborg Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Vibeke Hoffmann Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 560 AMF, Viborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Katrine Søbo Andreasen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 610 BN, Viborg Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Hanne Flarup Schreiber Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 5 BY, Vranum By, Almind Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mette Brænder Nørgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 13 C, Vridsted By, Vridsted Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Mette Andersen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 7 CA, Vridsted By, Vridsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Severin Dalby Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 19 A, Ålebæk By, Borre Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Maj-Britt Hoffmann

176 STATSTIDENDE 176 Koed Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 2 E, Æbelnæs By, Damsholte Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Betina Olsen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 44 K, Hovedgårdstaksten, Fanefjord Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Dorthe Signe Johanne Diness Åside Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 2 MC, Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Morten Gynther Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 54 C, Køng By, Køng Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marija Lindgren Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 5 AI, Kastrup By, Kastrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ali Yandim Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 5 A, Kostræde By, Køng Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ken Heddinge Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 5 A, Kostræde By, Køng Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Ken Heddinge Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1 F, Langebæk By, Kalvehave Panthaver: Arb.Landsbank-Valby Pantsætter: Steen Kjær Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 3 C, Liliendal Hgd., Mern Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Henning Holger Jensen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 47 AZ, Ore, Vordingborg Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kenneth Faurum Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 47 AZ, Ore, Vordingborg Jorder Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Kenneth Faurum Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 3 B, Petersgård Hgd., Kalvehave Panthaver: Arb.Landsbank-Valby Pantsætter: Steen Kjær Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 3 EL, Skaverup By, Sværdborg Panthaver: Nykredit Bank A/S, Kbh V Pantsætter: Susanne Funder Madsen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1 AE, Skyttemarken, Kalvehave Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lars Arnberg Filtenborg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 10 HU, Vordingborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Pape Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit Byret - Skøder og lignende S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 24 BR, Åby By, Åby Beliggende: x Sælger: JSP Ejendomme ApS Køber: Christian Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 501 R, Aalborg Bygrunde Beliggende: Sankelmarksgade 13 Sælger: Karl Holm Køber: Lindhart & Knudsen ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 502 CE, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 10 Beliggende: Danmarksgade 4, 4 TV Sælger: Nadja K. Hestehave Køber: Rikke Vejlebo og Kasper Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den

177 STATSTIDENDE 177 Matrikel: 503 DA, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Rantzausgade 31, 2 TH Sælger: Lene Fristrup Kristensen Køber: Anders Kindberg Boysen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 U, Aalborg Ladegård, Hasseris Beliggende: Vinkel Alle 1 Sælger: Niso Invest A/S Køber: Prooerty A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 DE, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Islandsgade 10, 2 TH Sælger: Tina Seidelin Rasmussen m.fl. Køber: Michael Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 MV, Aalborg Markjorder Beliggende: Østre Alle 50 Sælger: RBF-Gastronomerne Nordjylland m.fl. Køber: PWH Ejendomme A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 79 DO, Aalborg Markjorder Beliggende: Vinkel Alle 1 Sælger: Niso Invest A/S Køber: Prooerty A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 81 D, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 7 Beliggende: Provstejorden 14, ST TH Sælger: Ejendoms A/S Aalborg Sønderpark Køber: Herzel Aroshas og Gitte Sort Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 DK m.fl., Buderupholm Hgd., Buderup Beliggende: Porthusvej 10 Sælger: Tom Preben Holmberg Køber: Niels Ole Brøner Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 A m.fl., Fjordengene, Hammer Beliggende: Lerbækvej 35 Sælger: Johnny Jørgensen m.fl. Køber: Anne Graven Matthiasen og Kim Frederik Matthiasen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 AF, Frejlev By, Frejlev Beliggende: Schubertsvej 22 Sælger: Ketty Christensen Køber: Britta Skibsted Høeg og Jesper Skibsted Høeg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 AD, Frejlev By, Frejlev Beliggende: Straussvej 38 Sælger: Gitte Gliese Amstrup Køber: Morten Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 FC, Frejlev By, Frejlev Beliggende: Glinkavej 5 Sælger: Boet efter Karen Johanne Mark m.fl. Køber: Boet efter Karen Johanne Mark Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 FC, Frejlev By, Frejlev Beliggende: Glinkavej 5 Sælger: Boet efter Karen Johanne Mark Køber: Kim Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 HQ, Gl. Hasseris By, Hasseris Beliggende: Magnoliavej 56 Sælger: Boet efter Ida Nielsen Køber: Boet efter Ida Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 HQ, Gl. Hasseris By, Hasseris Beliggende: Magnoliavej 56 Sælger: Boet efter Ida Nielsen Køber: Christian Mørkeberg Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 63 AG, Hals By, Hals Beliggende: Møllestenen 53 Sælger: Peter Sørensen Køber: Theis Brydegaard og Christel Brydegaard Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 34 CT, Hou By, Hals Beliggende: Zebravej 5 Sælger: Erik Mayer Clausen Køber: Trine Stenbak Bisgaard og Anders Stampe Bisgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 12 AM, Lillevorde By, Lillevorde Beliggende: Køltoften 7 Sælger: Flemming Fridlev Jensen Køber: Mette Mee Storm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 EØ, Lindholm By, Lindholm, lejl./anpart nr. 49 Beliggende: Strubjerg 25, KL Sælger: Svend Erik Nielsen Køber: Pia Frederiksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den

178 STATSTIDENDE 178 Matrikel: 7 EØ, Lindholm By, Lindholm, lejl./anpart nr. 7 Beliggende: Strubjerg 25, 2 TV Sælger: Svend Erik Nielsen Køber: Pia Frederiksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 19 BE, Melsted By, Sulsted Beliggende: Bakkelyvej 38 Sælger: Lone Kirkegaard Jensen m.fl. Køber: Line Madsen og Thim Munkholm Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 19 P, Mou By, Mou Beliggende: Kærsholmvej 27 Sælger: Jytte Larsen Køber: Mia Bisgaard Jensen og Per Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 205 H, Nørresundby Bygrunde Beliggende: Prinsessegade 18 Sælger: Ejendomsselskabet Højdevej 17 ApS Køber: Rasmussen Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 206 N, Nørresundby Bygrunde Beliggende: Prinsessegade 18 Sælger: Ejendomsselskabet Højdevej 17 ApS Køber: Rasmussen Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 206 O, Nørresundby Bygrunde Beliggende: Prinsessegade 18 Sælger: Ejendomsselskabet Højdevej 17 ApS Køber: Rasmussen Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 T, Nørresundby Markjorder Beliggende: Kronprinsens Alle 36 Sælger: Else Porsborg Køber: Kasper Nikolaj Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 38 S, Nr Uttrup By, Hvorup Beliggende: Hjørringvej 103 Sælger: Jimmi Bækgaard Kristensen m.fl. Køber: Hans Michael Opstrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 60 H, Nr Uttrup By, Hvorup Beliggende: Hjørringvej 103 Sælger: Jimmi Bækgaard Kristensen m.fl. Køber: Hans Michael Opstrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 18 DØ, Romdrup By, Romdrup Beliggende: Kirsebærhaven 5 Sælger: Boet efter Erna Kristine E.P. Madsen Køber: Tove Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 HB m.fl., Skalborg By, Skalborg, lejl./anpart nr. 220 Beliggende: Lyngholmsvej 20, ST TV Sælger: Gurli Struwe Køber: Rasmussen Lejligheder ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 22 B, Sofiendal By, Skalborg Beliggende: Byklemmen 30 Sælger: Jonna Johnsen m.fl. Køber: Bent Uldahl og Dorthe Asp Uldahl Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 FL, Støvring By, Buderup Beliggende: Hasselvej 33 Sælger: Rikke Bach Kristensen m.fl. Køber: Helle Lundquist Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 37 DZ, Ulsted By, Ulsted Beliggende: Lucernehaven 52 Sælger: Heidi Langgaard m.fl. Køber: Anette Sigh og Karsten Lindegaard Fiedler Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 89 G m.fl., V. Hassing By, V. Hassing Beliggende: Halsvej 188 Sælger: HN Holding Vester Hassing ApS Køber: Henrik Nielsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 592, Assens Bygrunde Beliggende: Ved Stranden 2 Sælger: Niels Oppermann Køber: Kim Duholm Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 40 DK, Assens Markjorder Beliggende: Tranevænget 5 Sælger: Søren Agerbo m.fl. Køber: Torsten Heinrich Schadt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 6 CU, Glamsbjerg By, Køng Beliggende: Havrevænget 17 Sælger: Martin Pedersen Køber: Henrik Kjær Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den

179 STATSTIDENDE 179 Matrikel: 29, Saltofte By, Kærum Beliggende: Flædekærvej 5 Sælger: Jane Lægteskov Rasmussen Køber: Peder Hovgaard Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 13 GT, Skydebjerg By, Aarup Beliggende: Vibevej 8 Sælger: Istvan Forrai Køber: Boet efter Istvan Forrai Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 13 GT, Skydebjerg By, Aarup Beliggende: Vibevej 8 Sælger: Boet efter Istvan Forrai Køber: Kira Maria Ivarsen og Dennis Bech Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 8 AC, Torup By, Sandager Beliggende: Middelfartvej 95 Sælger: Retten i Odense, Tvangsauktionsafd. m.fl. Køber: Jørgen Bærendsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 8 AD, Torup By, Sandager Beliggende: Middelfartvej 95 Sælger: Retten i Odense, Tvangsaukstionsafd. Køber: Jørgen Bærendsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 D, Turup By, Turup Beliggende: Kærvangen 8 Sælger: Sys Edel Brodal Hansen Køber: Mette Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 46 B, Ørsted By, Ørsted Beliggende: Nyrupvej 8 Sælger: Boet efter Arne Birch Jensen Køber: Stine Vestergaard Rauch og Mads Oluf Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 7 A m.fl., Ørsted By, Ørsted Beliggende: Ellemosevej 18 Sælger: Ragnvald K Graversen Køber: Niels Jørgen Pedersen og Jens Christian Pedersen m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 4 CY, Etterup By, Rørup Beliggende: Valmuevænget 13 Sælger: Ingerlise Malmquist Nielsen Køber: Karlo Mejer Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 24 Y, Haarby By, Haarby Beliggende: Roesbjergvej 1 Sælger: Ejendomsselskabet m.fl. Køber: Edna Larsen og Ole Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 4 CB, Haarby By, Haarby Beliggende: Bøgevej 50 Sælger: Alexander Eijck m.fl. Køber: Hanne Hessellund Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 16 AH, Sønderby By, Sønderby Beliggende: Højtoften 16 Sælger: Bent Ålund Pedersen m.fl. Køber: Heidi Pedersen og Jesper Aalund Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 25 Æ, Sønderby By, Sønderby Beliggende: Toftedalsvej 16 Sælger: Trine Simonsen Køber: Ole Anker Simonsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 QO, Ballerup By, Pederstrup Beliggende: Bueparken 132 Sælger: Signe Brosolat Suurballe m.fl. Køber: Dragana Larsen og Torben Schouw Larsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 5 Ø, Ll. Værløse By, Værløse, lejl./anpart nr. 111 Beliggende: Ryetvej 43, ST TH Sælger: Sune Rekdal nilsson Køber: Camilla Danielsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 7 A, Ll. Værløse By, Værløse, lejl./anpart nr. 53 Beliggende: Bavnehøj Park 30, ST TV Sælger: Søren Hesselberg Lund Køber: Birthe Karen Lund Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 23 BN, Skovlunde By, Skovlunde Beliggende: Jyttevej 13B Sælger: Mai-Britt Lindberg Levin m.fl. Køber: Lizette Busch Leholt Mattsson Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 LQ, Skovlunde By, Skovlunde Beliggende: Kildestrædet 12 Sælger: Lisbeth Wilken Køber: Karen Henriette Reinhold Andersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den

180 STATSTIDENDE 180 Matrikel: 4 V, Ågerup By, Pederstrup Beliggende: Yderholmen 13 Sælger: Overgaard Automobiler ApS Køber: Overgaard Ejendomme ApS og CVR nr Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 4 Y, Ågerup By, Pederstrup Beliggende: Yderholmen 9 Sælger: Overgaard Auto Aps Køber: Overgaard Ejendomme ApS og CVR nr Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 121 BB, Ballerup By, Ballerup Beliggende: Søgårdsvej 2 Sælger: Pia Hjort Pii Køber: Kurt Pii - vedr 1/2 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 TM, Ballerup By, Ballerup Beliggende: Industriparken 1 Sælger: Overgaard Automobiler ApS Køber: Overgaard Ejendomme ApS og CVR nr Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 DI, Ballerup By, Pederstrup Beliggende: Bueparken 22 Sælger: John Palmvig Køber: Ruth Ida Palmvig vedr 1/2 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 73 C, Hareskov By, Værløse Beliggende: Åvej 48 Sælger: Ea Dige m.fl. Køber: MariaBjerre Priess og Lars Priess Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 93 AU, Hareskov By, Værløse Beliggende: Langås 17 Sælger: Erling Kjær Knudsen Køber: Charlotte Rønnau og Thomas Rønnau Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 FK, Herlev Beliggende: Tvedvangen 148 Sælger: Gitte Helmark m.fl. Køber: Gitte Nygaard Andersen og Benny Elin Nygaard Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 12 Beliggende: Sortemosevej 130 Sælger: Boligselskabet Sortemosen Afd 32/01 Køber: Susan Ørneborg Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 84 B, Kirke Værløse By, Værløse Beliggende: Fægyden 1 Sælger: Retten i Lyngby Køber: Den Danske Stat/Skov og-naturstyrelse Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 DU, Ll. Værløse By, Værløse Beliggende: Søndersøvej 42 Sælger: Jette Jørgensen Skovby m.fl. Køber: Kim Skovby Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 15 G, Måløv By, Måløv, lejl./anpart nr. 35 Beliggende: Søndergårds Allé 19, 2. TH. Sælger: Carina Dørr m.fl. Køber: Thomas Nielsen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 21 CV, Måløv By, Måløv, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Skyttestræde 20 B Sælger: Unn Hansen Invest ApS Køber: Louise Christoffersen Andresen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 18 BE m.fl., Skovlunde By, Skovlunde, lejl./anpart nr. 110 Beliggende: Marbækvej 8 Sælger: Ballerup Idrætsby Marbækvej Aps Køber: Helle Andersen og Dan Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 7 CY, Skovlunde By, Skovlunde Beliggende: Tangevej 30 Sælger: Kjeld Olav Jensen Køber: Ditte Pfeiffer og Matteo Bonistalli Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 EB m.fl., Skovlunde By, Skovlunde, 11 Beliggende: Hvf.Hanevadsholm 11 Sælger: Jan Grønlund m.fl. Køber: Malene Dideriksen og Bo Grønlund m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 23 HT, Smørumnedre By, Smørum Beliggende: Råbroparken 10 Sælger: Erling Koefoed Nelson Køber: Erling Nelson Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 8 CN, Ballerup By, Ballerup Beliggende: Langekærvej 16 Sælger: Boet efter Gunvor Hagedorn- Olsen Køber: Julie Bjerg og Brian Hynne Købesum: Ejd.værdi:

181 STATSTIDENDE 181 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 FH, Ballerup By, Pederstrup Beliggende: Kildetoften 5 Sælger: Jens Christian Arndal Køber: Christina Elisabeth Ringvard og Steen Storm Winther Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 A m.fl., Hjortespring, lejl./ anpart nr. 16 Beliggende: Sortemosevej 205 Sælger: Boligselskabet Sortemosen Afd 32/01 Køber: Helle Skriver Andersen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 5 FX, Hjortespring Beliggende: Køllegårdsvej 15 Sælger: Linda Arnskov m.fl. Køber: Anne- Lise Jakobsen og erik Ditmar Aggestrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 5 L, Kirke Værløse By, Værløse Beliggende: Lejrvej 77 Sælger: Carsten Rørbæk Køber: Best Byg ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 11 ED, Ll. Værløse By, Værløse Beliggende: Mosegård Park 111 Sælger: Solberg Investment ApS Køber: Ventra ApS Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 LB, Skovlunde By, Skovlunde Beliggende: Kildestrædet 26 Sælger: Janne Gert Jensen Køber: Jan Østergaard og Maria Posborg Ytting Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 GK, Ballerup By, Pederstrup Beliggende: Flakhaven 16 Sælger: Gunvor Bärnholdt m.fl. Køber: Maria Blomhøj og Jens Jimenez Blomhøj Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 7 PÆ, Herlev Beliggende: Havmandsvej 10 Sælger: Mogens Kolding Nielsen Køber: Ellen Kolding Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 15 KZ, Kirke Værløse By, Værløse Beliggende: Lærkehaven 8 Sælger: Lisbeth Helledie for 97% Køber: Annette Skøttrup Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 3 ME, Ll. Værløse By, Værløse, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Kirke Værløsevej 26A, KL Sælger: PILA Ejendomme I/S Køber: Lars Egeris Pedersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 DG, Smørumnedre By, Smørum Beliggende: Astershaven 205 Sælger: Luis Enrique del Rey Køber: Marie-Louise Lykke Østergaard og Thomas Virenfeldt Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 45 A, Aakirkeby Bygrunde Beliggende: Doktorbakken 3 Sælger: Helle Humby Køber: Mikkel Jenne Mortensen og Charlotte Nørregaard Strand Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 25 C m.fl., Bodilsker Beliggende: Slamrebjergvej 8 Sælger: Boet efter Birgitte Larsen Køber: Peter Sonne Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 144 F, Hasle Bygrunde Beliggende: Søndre Bæk 6 Sælger: Boet efter Johannes Andersen Køber: Else Marie Juhl Thomsen og Søren Anker Koefoed Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 144 F, Hasle Bygrunde Beliggende: Søndre Bæk 6 Sælger: Boet efter Johannes Andersen Køber: Grethe Munch Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 10 G, Klemensker Beliggende: Bedegadevej 43 Sælger: Tom Kaiser Køber: Claus Kofoed Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 87 MB, Klemensker Beliggende: Bjørnebakken 22 Sælger: Lasse Melsen Køber: Jim Kristoffersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 77 BU, Rønne Markjorder Beliggende: Hallandsvej 4 Sælger: Marianne Westergaard Køber: Flemming Torsten Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi:

182 STATSTIDENDE 182 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 13 BQ, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Beliggende: Pligtgårdsvej 8 Sælger: Erik Løber Køber: Pernille Jans og Peter Jans Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 13 EB, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Beliggende: Elmevang 4 Sælger: Elisabeth Rye Daugaard m.fl. Køber: Anders Rath Rasmussen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 14 AQ, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Beliggende: Rønnebækengen 2 Sælger: Inge Møller Køber: Ann-Marie Bernhardt Ryg og Esben Bernhardt Ryg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 28 AE, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Beliggende: Vesttoftevej 3 Sælger: Poul Wacher Køber: Inter Ejendomme ApS CVRnr Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 17 BF, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Løkkekrogen 32 Sælger: Karin Juel Roed m.fl. Køber: Suzanne Christin Sanders og William Bruce Sanders Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 4 DL, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Nysøvej 43 Sælger: Boet efter Kjeld Jakobsen Køber: Lis Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 CK, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Strandhaven 120 Sælger: Sjælsø Åhaven A/S Køber: Sameara Kahtan Kassim og Jabar Hussein Ali Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 CN, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Strandhaven 114 Sælger: Sjælsø Åhaven A/S Køber: Majbrit Gjerløv Pedersen og Rasmus Hyldekvist Jensen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 CO, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Strandhaven 112 Sælger: Sjælsø Åhaven A/S Køber: Lis Correa Rasmussen og Jonas Glyrup Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 CP, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Strandhaven 110 Sælger: Sjælsø Åhaven A/S Køber: Lene Horn Larsen og Ole Larsen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 DE, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Strandhaven 74 Sælger: Sjælsø Åhaven A/S Køber: Jørgen Rasmussen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 DG, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Strandhaven 70 Sælger: Sjælsø Åhaven A/S Køber: Sanela Zulkic og Fidija Zulkic Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 DK, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Strandhaven 64 Sælger: Sjælsø Åhaven A/S Køber: Stine Østergaard Philipsen og Jacob Skyum Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 2 BB, Brøndbyøster By, Brøndbyøster Beliggende: Lysedammen 38 Sælger: Boet efter Svend Kristensen Køber: Boet efter Svend Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 2 BB, Brøndbyøster By, Brøndbyøster Beliggende: Lysedammen 38 Sælger: Boet efter Svend Kristensen Køber: Linda Aarøe Brøchner Nielsen og Bo Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi:

183 STATSTIDENDE 183 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 2 BN, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Beliggende: Bådsmandsvej 12 Sælger: Boet efter Johann Georg Einwaller Køber: Susanne Karin Tofte Einwaller Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 CØ, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Strandhaven 86 Sælger: Sjælsø Åhaven A/S Køber: Ghazala Shaheen Haq og Ihsanul Haq Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 5 S, Vallensbæk By, Vallensbæk, lejl./anpart nr. 18 Beliggende: Åsvinget 8, ST TH Sælger: Sjælsø Åhaven A/S Køber: Kevser Akdag og Nuri Akdag Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 115 G, Den Vestlige Del, Hals Beliggende: Vibevej 8 Sælger: Erling Rosenfeld Larsen Køber: Bjarne Louw-Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 1 AX m.fl., Eget Hgd., Skærum Beliggende: Mølbakvej 34 Sælger: Helene Arvidson Køber: Helmer Frederik Arvidson Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 507 X, Frederikshavn Bygrunde, 1 Beliggende: Knoten 7, 9900 Fr.havn Sælger: Frederikshavn Maritime Erhvervspark m.fl. Køber: Kragholmen 25 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 507 X, Frederikshavn Bygrunde, 2 Beliggende: Knoten 7, 9900 Fr.havn Sælger: Frederikshavn Maritime Erhvervspark m.fl. Køber: Kragholmen 25 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 507 X, Frederikshavn Bygrunde, 3 Beliggende: Knoten 7, 9900 Fr.havn Sælger: Frederikshavn Maritime Erhvervspark m.fl. Køber: Kragholmen 25 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 507 X, Frederikshavn Bygrunde, 4 Beliggende: Knoten 7, 9900 Fr.havn Sælger: Frederikshavn Maritime Erhvervspark m.fl. Køber: Kragholmen 25 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 507 X, Frederikshavn Bygrunde, 5 Beliggende: Knoten 7, 9900 Fr.havn Sælger: Frederikshavn Maritime Erhvervspark m.fl. Køber: Kragholmen 25 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 507 X, Frederikshavn Bygrunde, 6 Beliggende: Knoten 7, 9900 Frederikshavn Sælger: Frederikshavn Maritime Erhvervspark m.fl. Køber: Kragholmen 25 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 507 X, Frederikshavn Bygrunde, 7 Beliggende: Knoten 7, 9900 Frederikshavn Sælger: Frederikshavn Maritime Erhvervspark m.fl. Køber: Kragholmen 25 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 14 R, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg Beliggende: Grævlingevej 10 Sælger: Jens Juul-Hansen Køber: Ulla Juul-Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 20 BS, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg Beliggende: Girafvej 5 Sælger: Aps af 13/ m.fl. Køber: Anne Marie Glistrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 20 BS, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg Beliggende: Girafvej 5 Sælger: Aps af 13/ Køber: Anne Marie Glistrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 20 CH, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg Beliggende: Gepardvej 4 Sælger: Kirsten Lietzen Weirup m.fl. Køber: Georg Peter Dam Købesum: 0 Ejd.værdi:

184 STATSTIDENDE 184 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 203 AR, Skagen Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Sct. Laurentii Vej 17A Sælger: BPH Ejendomme ApS Køber: Grønlund Gruppen A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 299 F, Skagen Bygrunde Beliggende: Østerbyvej 11 Sælger: Karen Merethe Kragh Clausen Køber: Henric Matthias N. Andersen og Carolina Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 293 BO, Skagen Markjorder Beliggende: Skagbanke 8 Sælger: Kurt Leif Andersen Køber: Pia Stensen Krintel Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 11 DD, Ganløse By, Ganløse Beliggende: Søtofteparken 10 Sælger: Vibeke Nielsen Køber: Annette Voigt Hansen og Frank Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 6 BP, Ganløse By, Ganløse Beliggende: Hesselparken 26 Sælger: Karina Henriette Skaaning Karne m.fl. Køber: Vibeke Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 41 D, Slagslunde By, Slagslunde Beliggende: Skovvej 86 Sælger: Inge Studsgaard Leveau Køber: Lars Leveau Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 41 E, Slagslunde By, Slagslunde Beliggende: Skovvej 86 Sælger: Inge Studsgaard Leveau Køber: Lars Leveau Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 15 DC, Ude-Sundby, Frederikssund Jorder Beliggende: Asgård 22 Sælger: Yvonne Ejlersen m.fl. Køber: Tine Tufvesson Lennert og Sivert Lennert Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 4 BN, Ullerup By, Torup Beliggende: Havesangervej 4 Sælger: Gudrun Jakobsen Køber: Marianne Illemann og Frank Illemann Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 7 GF, Frederikssund Markjorder Beliggende: Vermundsvej 4 Sælger: Sven Skalbjerg Hansen Køber: Christina Skalbjerg Lyngsø og Jesper Harms Lyngsø Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 33 BM, Hundested By, Torup Beliggende: Svalevej 3 Sælger: Poul Verner Olesen Køber: Lone Dorrit Olesen og Klaus Jan Olesen m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 19 DÆ, Melby By, Melby Beliggende: Risesvej 4 Sælger: x Køber: Boet efter Poul Kleis Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 19 DÆ, Melby By, Melby Beliggende: Risesvej 4 Sælger: Boet efter Poul Kleis Køber: Erik Nyholm og Claus Peter Nyholm Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 18 EV, Ude-Sundby, Frederikssund Jorder Beliggende: Elsenbakken 11 Sælger: Ingeniørfa Rasmussen & Møller A/S Køber: Aerobicgården Holding ApS Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 10 AZ, Vellerup By, Vellerup Beliggende: Falkevænget 14 Sælger: Jon Nancke Køber: Anita Hawwa og Tayssir Hawwa Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 12 Æ, Gladsaxe Beliggende: Gladsaxe Møllevej 18 Sælger: Gladsaxe ErhvervsInvest ApS Køber: Dansk Ejendomsfond I A/ S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den

185 STATSTIDENDE 185 Matrikel: 14 O, Gladsaxe Beliggende: Gladsaxe Møllevej 16 Sælger: Gladsaxe Møllevej 16 ApS Køber: Dansk Ejendomsfond I A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 AAO, Gladsaxe Beliggende: Ellehjørnet 13 Sælger: Hans-Henrik Simonsen m.fl. Køber: Peter Harrig Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 AEQ, Gladsaxe Beliggende: Stengårds Alle 49 Sælger: Susanne Bencke m.fl. Køber: Lilian Pia Scheef og Stefan Schaar Kruse Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 D, Buddinge, lejl./anpart nr. 112 Beliggende: Maglegårds Alle 59, 2 TV Sælger: Tommy Storm Køber: Rikke Sally Jørgensen og Tonny Jessen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 25 F, Buddinge Beliggende: Vandtårnsvej 38 Sælger: Pia Sørensen m.fl. Køber: Jan Ersted Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 U, Mørkhøj, lejl./anpart nr. 54 Beliggende: Pilegårdsvej 38, 2 TH Sælger: Claus Henriksen Køber: Admir Begic og Saliha Begic Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 15 BF, Buddinge, 1, lejl./ anpart nr. 1 Beliggende: Buddingevej 200, ST TV Sælger: Jesper B. Hansen Køber: Theis Holding ApS og Cvr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 GH, Bagsværd Beliggende: Rønnekrogen 10 Sælger: Jørgen Lindegaard Christensen Køber: Inger Lindegaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 4 Ø, Glostrup By, Glostrup, lejl./anpart nr. 72 Beliggende: Østervej 41, 2 TH Sælger: Lillian Schæbel m.fl. Køber: boet efter Lillian Schæbel Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 4 Ø, Glostrup By, Glostrup, lejl./anpart nr. 72 Beliggende: Østervej 41, 2 TH Sælger: boet efter Lillian Schæbel Køber: Erdem Demir og Nebahat Demir Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 10 FM, Herstedvester By, Herstedvester Beliggende: Rytterhusene 54 Sælger: Sandro Camisani Køber: Susan Camisani Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 9 KY, Herstedvester By, Herstedvester Beliggende: Falkehusene 30 Sælger: Johannes Immanuel Fuchs m.fl. Køber: Jørgen Lou Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 10 F, Glostrup By, Glostrup Beliggende: Gerdasvej 53 Sælger: Stine Hansen m.fl. Køber: Charlotte Vester og Eli Rune Didriksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 3 GQ, Herstedvester By, Herstedvester Beliggende: Kratager 15 Sælger: Ejner Baadsgaard Køber: Else Nielsine Ørgaard Baadsgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 P m.fl., Billund By, Grene Beliggende: Kløvervej 102A Sælger: Billund Kommune Køber: JØPE Invest Billund ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 CY, Hejnsvig By, Hejnsvig Beliggende: Præstevænget 12 Sælger: Margrethe Tholstrup Nielsen Køber: Rikke Winniel Nahnsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 BV, Sønderby By, Grindsted Beliggende: Jørgen Glavinds Vej 5 Sælger: Skifteretsattest Køber: Else Helene Nørmark Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 BV, Sønderby By, Grindsted Beliggende: Jørgen Glavinds Vej 5 Sælger: Else Helene Nørmark Poulsen Køber: Steffen Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den

186 STATSTIDENDE 186 Matrikel: 123 CN, Birkerød By, Bistrup, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Lindevangsvej 21C Sælger: Helle Lyngh Andreasen m.fl. Køber: Kirsten Carsten Nielsen og Jens Carsten Nielsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 IA, Brønsholm By, Karlebo, lejl./anpart nr. 89 Beliggende: Mellemengen 12, ST TV Sælger: Karin Ellegaard Køber: Søren Winther Hansen for 50% Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 14 U, Kajerød By, Bistrup, lejl./anpart nr. 48 Beliggende: Bregnerødvej 59, 2 TH Sælger: Marianne Bruun Wagner m.fl. Køber: Mikkel Fisker Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 8 DS, Niverød By, Karlebo, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Klinken 4, 1 Sælger: Andelsb For Klinken III Køber: Else Møller Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 IP, Usserød By, Hørsholm Beliggende: Valmuevej 1 Sælger: Hanne Bonde m.fl. Køber: Nønne Gantzel Napstad Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 4 O, Usserød By, Hørsholm, lejl./anpart nr. 29 Beliggende: Bybjergvej 13, ST TV Sælger: Camilla Christensen Køber: René Martin Lundholm for 50% Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 BG, Vallerød By, Hørsholm Beliggende: Mikkelborg Alle 8 Sælger: Christine Almlund Køber: Tine Rubeck Pinholt og Claus Pinholt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 307 m.fl., Lunding, Starup Beliggende: Olufskærvej 25 Sælger: Bertram Suurballe Køber: Peter Hansen Holm Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 43 A, Maugstrup Ejerlav, Maugstrup Beliggende: Kestrupvej 7 Sælger: Pia Lund m.fl. Køber: Gert Drews og Else Jørgensend Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 492, Sdr. Vilstrup, Vilstrup Beliggende: Diernæs Strandby 122A Sælger: Christian Henningsen Køber: Lis Iversen og Karlo Woldemar Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 603, Sdr. Vilstrup, Vilstrup Beliggende: Diernæs Strandby 10 Sælger: Tina Maja Nissen Køber: Peter Hadberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 194, Stubbum, Aller Beliggende: Hejlsmindebakken 21 Sælger: boet efter Evind Pryds Hansen Køber: Lilly Johanne Kristine Pryds Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 194, Stubbum, Aller Beliggende: Hejlsmindebakken 21 Sælger: Arne Pryds Hansen m.fl. Køber: Peter Ahrenkiel Meier Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 915 CB, Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup Beliggende: Steenbjerg 70 Sælger: Christiansfeld Kommune Køber: Tina Schultz og Peder Th.Moos Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 193, Vojens Ejerlav, Vojens, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Østergade 8, ST 1 Sælger: Duns Ejendomsinvest II ApS, Cvr nr m.fl. Køber: MarBo Gruppen ApS, Cvr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 714, Haderslev Beliggende: Sønderbro 15 Sælger: Hans Jørgen Ockens Køber: Svend Baagøe Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 676, Hejsager, Halk Beliggende: Hejsager Strandby 83 Sælger: Deutscher Jugendbund Hadersleben - m.fl. Køber: Anna Mette Krogh - Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 734, Hejsager, Halk Beliggende: Hejsager Strandvej 142 Sælger: Alfred Andreasen Lund m.fl. Køber: Bent Lund Købesum: 0 Ejd.værdi:

187 STATSTIDENDE 187 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 159 m.fl., Jegerup Ejerlav, Jegerup Beliggende: Billundvej 28 Sælger: Iver Iversen Køber: Bjarne Rasmus Brodersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 38, Kelstrup, Vilstrup Beliggende: Hans Skaus Vej 22 Sælger: Jürgens Entreprenørfor.Aps u/ konkurs Køber: Kirsten Lei og Uwe Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1114, Sdr. Otting Under Haderslev Beliggende: Gyvelhøj 1 Sælger: Morten Jensen m.fl. Køber: Emir Hasanbegovic og Alma Hasanbegovic Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 146, Sdr. Otting Under Haderslev Beliggende: Fælledvej 2 Sælger: Sara Pedersen m.fl. Køber: MV Invest - Hammelev ApS, Cvr nr og Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 16 m.fl., Ørby, Vonsbæk Beliggende: Ørby 23 Sælger: Knud Nielsen Køber: Helle Damgaard Nielsen og Rene Dixen Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 13 m.fl., Bjerndrup, Stepping Beliggende: Spangvej 1 Sælger: Peter Dalgaard Juhl Køber: Carsten Friis Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 557, Haderslev, lejl./anpart nr. 7 Beliggende: Sønderbro 26G Sælger: Ejendomsselskabet CN ApS Køber: Solveig Nicolaisen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 26 HI, Hejls By, Hejls Beliggende: Skråningen 4 Sælger: Torben Rafn Køber: Tina Hansen og Finn Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 39 E, Hejls By, Hejls Beliggende: Hejls Landevej 58 Sælger: Boet efter Erika Helen Pouline Glas Køber: Frank Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1 m.fl., Simmersted, Maugstrup Beliggende: Østerskovvej 6 Sælger: Skifteretsattest Køber: Boet efter Jens Lauesen Gram Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1 m.fl., Simmersted, Maugstrup Beliggende: Østerskovvej 6 Sælger: Boet efter Jens Gram Køber: Carsten Friis Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1 m.fl., Simmersted, Maugstrup Beliggende: Østerskovvej 6 Sælger: Boet efter Jens Gram Køber: Johannes Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1 m.fl., Simmersted, Maugstrup Beliggende: Østerskovvej 6 Sælger: Boet efter Jens Gram Køber: Keld Johanning Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1 m.fl., Simmersted, Maugstrup Beliggende: Østerskovvej 6 Sælger: Boet efter Jens Gram Køber: Peter Dalgaard Juhl Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 VT, Brande By, Brande Beliggende: Poppelvej 5 Sælger: Mette Gjesing Haahr m.fl. Køber: ATO Invest APS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 4 NB, Engesvang By, Engesvang, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Tjørnevej 25B Sælger: Kent Sørensen Køber: Mikael Würtz Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 PZ, Højris Gde., Ikast, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Torneåvej 13B Sælger: Lars Nielsen Køber: Gitte Sundstrup Nielsen og Hans Chr. Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 29 U m.fl., Kibæk By, Assing, del Beliggende: Arnborgvej 23 Sælger: Ole Oggesen Bøndergaard Køber: Torben Bøndergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 BN, Kirkeby By, Avlum Beliggende: Danmarksgade 21 Sælger: Herning Boligselskab S.m.b.a. afd. 94 Køber: Per Martin Bärtel

188 STATSTIDENDE 188 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 4 AR m.fl., Kirkeby By, Avlum Beliggende: Danmarksgade 21 Sælger: Herning Boligselskab S.m.b.a., afd.94 Køber: Per Martin Bärtel Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 5 B, Linå By, Sunds, ½ Beliggende: Linåvej 37 Sælger: Lise Petersen Høegsberg m.fl. Køber: Erik Nørgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 6 O, Ravnholt By, Bording Beliggende: Ulkærvej 9 Sælger: John Haack Køber: Mia Pallesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 22 A, Sønderlandet, Skarrild Beliggende: Lavlundvej 5 Sælger: Boet efter Bente Nygaard Laursen Køber: Ingolf Myllerup Laursen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 6 BE, Sunds Præstegård, Sunds Beliggende: Rønne Alle 155 Sælger: Martin Damholdt m.fl. Køber: Anita Barbesgaard og Laust Barbesgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 15 AI, Tjørring, Herning Jorder Beliggende: Rosenholmvej 26 Sælger: Ole Thalund Køber: Anni Ravn Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 6 AU, Hvam By, Hvam Beliggende: Gl. Viborgvej 64 Sælger: Gert Per Christensen Køber: BP Løvel Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 10 C m.fl., Nysum By, Ravnkilde Beliggende: Nysumgaardvej 9 Sælger: Henny Winde m.fl. Køber: Heidi Munkholm Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 15 A, Nysum By, Ravnkilde, 2 Beliggende: Kraghøjvej 20 Sælger: Erik Jensen Køber: Heidi Munkholm Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 15 K, Avedøre By, Avedøre Beliggende: Strandskadevej 9 Sælger: M.G.Ejendomme ApS Køber: Larsen & Kaa ApS og Cvr.nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 15 AÆ, Hvidovre By, Risbjerg Beliggende: Grønholtvej 17 Sælger: Boet eft. Jytte Nielsen Køber: Boet eft. Jytte Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 15 AÆ, Hvidovre By, Risbjerg Beliggende: Grønholtvej 17 Sælger: Boet eft. Jytte Nielsen Køber: Redzo Garic og Hedvig Semajer-Garic Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 15 GQ m.fl., Hvidovre By, Risbjerg, lejl./anpart nr. 18 Beliggende: Gl Køge Landevej 220C, 1 MF Sælger: Kim Hansen m.fl. Køber: Majken Hamann Hansen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 10 XØ, Avedøre By, Avedøre Beliggende: Korshøjvej 5 Sælger: Alfa Byg A/S Køber: Yusuf Karatas Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 17 EM, Avedøre By, Avedøre Beliggende: Nymarksvej 38 Sælger: Johnny Heidler Køber: Marlene Engel og Mads Kryger Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 7 HO, Hvidovre By, Hvidovre Beliggende: Brøndager 18 Sælger: Stephanie Maria Nielsen Køber: Susanne Rønne Simonsen og Ian Nielsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 33 K, Ølby By, Højelse, lejl./anpart nr. 95 Beliggende: Morelhaven 95 Sælger: Jonas Kamp Rasmussen Køber: Nadia Stormly Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Køge den Matrikel: 7 AF, Ølby By, Højelse Beliggende: Åvej 3 Sælger: Knud Jørgen Steffensen Køber: Ester Viola Steffensen Købesum: 0 Ejd.værdi:

189 STATSTIDENDE 189 S Anmeldt i Køge den Matrikel: 12 CA, Herfølge By, Herfølge Beliggende: Storkebanken 80 Sælger: Birgit Ragnhild Pedersen Køber: Partner Team Holding ApS Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 12 N, Grønhøj By, Frederiks Beliggende: Mønstedvej 28 Sælger: Jens Erik Pedersen Køber: Eva Birgit Alstrup Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 9 CZ, Hjermind By, Hjermind Beliggende: Stendalen 75 Sælger: Bo Bertel Køber: Mette Schacht og Kim Hjorth Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 14 I, Vellev By, Vellev Beliggende: Nørregade 8 Sælger: Regner Knudsen Køber: Susan Tøttrup Jensen og Morten Nygaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 14 L, Vellev By, Vellev Beliggende: Nørregade 8 Sælger: Regner Knudsen Køber: Susan Tøttrup Jensen og Morten Nygaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 6 E, Vellev By, Vellev Beliggende: Nørregade 8 Sælger: Regner Knudsen Køber: Susan Tøttrup Jensen og Morten Nygaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 4 IX, Amstrup By, Hvorslev Beliggende: Engvej 2C Sælger: Jannie Marie Sørensen Køber: Jette Revsbeck Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 15 AB, Havredal By, Frederiks Beliggende: Kingosvej 17 Sælger: Kristian Siig Arntzen Køber: Lone Siig Arntzen for halvdelen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 B, Kællinghøl, Hjorthede Beliggende: Ulstrupvej 3 Sælger: Bent Cramer m.fl. Køber: Anni Rosenbæk Carstensen og Ole Carstensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 4 R, Neder Hvam, Vium Beliggende: Gl Hærkrovej 33 Sælger: Søren Kaxe Køber: Cindie West Kaxe og Robin D. Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 22 A, Palstrup Hgd., Levring Beliggende: Ansvej 39 Sælger: Flemming Rasmus Nielsen Christensen Køber: Signe Brandt Petersen og Kevin Højmose Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 1 AD m.fl., Østerbygård Hgd., Vamdrup Beliggende: Østerbyvej 25 Sælger: Johnny Sandager Jørgensen Køber: Knud Bro Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 98 H, Agtrup By, Sdr. Bjert Beliggende: Stenderupvej 55A Sælger: Fogedretten i Kolding Køber: Kim Friborg Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 22 A, Eltang By, Eltang Beliggende: Eltangvej 101 Sælger: Aase Albrektsen m.fl. Køber: Jane og Jørn Schmidt Albrektsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 657, Kolding Bygrunde Beliggende: Sct Jørgens Gade 37 Sælger: Thorkild Løgstrup Jensen Køber: Sanne Birkelund og Erik Lønsborg Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 73 F, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, ½ Beliggende: Fjordvej 84 Sælger: Jens Jesper Ovesen Køber: Elin Thorenfeldt Ovesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 3 AS, V. Vamdrup By, Vamdrup Beliggende: Hvidøre 18 Sælger: Helle Lind Køber: Hans Olav Iversen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 12 A m.fl., Vonsild By, Vonsild, 4 Beliggende: Vonsildvej 28 Sælger: Kolding Kommune m.fl. Køber: Jette Laursen og Erling Laursen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den

190 STATSTIDENDE 190 Matrikel: 13 L, Bandholm By, Bandholm Beliggende: Strandparken 15 Sælger: Ulla Albertsen m.fl. Køber: Rene Poulsen Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 13 M, Bandholm By, Bandholm Beliggende: Strandparken 15 Sælger: Ulla Albertsen m.fl. Køber: Rene Poulsen Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 18 P, Rørbæk By, Sakskøbing Beliggende: Guldborgvej 74 Sælger: Jeanett Iben Nielsen m.fl. Køber: Hanne Sander Nielsen og Kurt Gunnar Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Maribo den Matrikel: 18 R, Rørbæk By, Sakskøbing Beliggende: Guldborgvej 74 Sælger: Jeanett Iben Nielsen m.fl. Køber: Hanne Sander Nielsen og Kurt Gunnar Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 206 C, Nakskov Markjorder Beliggende: Jødevej 13 Sælger: Brydeholm Ejendomme ApS Køber: Haggi Ølting Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 6 O, Fandrup By, Farsø Beliggende: Ebbesøvej 16 Sælger: Charles Marturin Nørtoft Køber: Thomas Friis Hansen og Janni Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 7 C, Gislum By, Gislum Beliggende: Sjøstrupvej 45 Sælger: Lena Sørensen m.fl. Køber: Susanne Ebbesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 G m.fl., Risgårde By, Strandby Beliggende: Risgårdevej 44 Sælger: Poul Erik Lassen m.fl. Køber: Hans Christian Klejs Hansen og Jette Klejs Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 9 E, Sdr. Havbro, Havbro Beliggende: Løgstørvej 147 Sælger: Brian Berge Køber: Kristian Petersen og Louise Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 3 U m.fl., Strandby By, Strandby Beliggende: Vestergårdsvej 29 Sælger: Poul Erik Lassen Køber: Hans Christian Klejs Hansen og Jette Klejs Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 5 A m.fl., Bislev By, Bislev, 2 Beliggende: Grydstedvej 70 Sælger: Niels Christian C Søndergaard Køber: Benny Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 GA, Dybvad Mølle, Aars Beliggende: Rolighedsvej 10 Sælger: Skifteretsattest Køber: Boet efter Karen Marie Kjærgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nibe den Matrikel: 2 GA, Dybvad Mølle, Aars Beliggende: Rolighedsvej 10 Sælger: Boet efter Karen Marie Kjærgaard Køber: Leo Nørtoft Laursen og Lisbeth Laursen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 4 V, Bøtø By, Væggerløse, ½ Beliggende: Violvej 10 Sælger: Birthe Møller m.fl. Køber: Kellis Mette Møller og Carsten Kim Møller m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 14 CV, Hasselø By, Nykøbing F. Beliggende: Sundvænget 3A Sælger: Jan Hilleke Køber: Fritz Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 1341 A, Nykøbing F. Bygrunde Beliggende: Grønsundsvej 45 Sælger: Maria Gottrup Nielsen Køber: Morten Hvidemose og Charlotte Romer Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 815 AA, Nykøbing F. Bygrunde Beliggende: Bispegade 30 Sælger: Karina Koldby Nielsen Køber: John Koldby Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 159 P, Nysted Bygrunde Beliggende: Jernbanegade 10 Sælger: Inge Bente Jakobsen m.fl. Køber: Charlotte Wittrock og Jesper Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi:

191 STATSTIDENDE 191 S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 159 Q, Nysted Bygrunde Beliggende: Jernbanegade 10 Sælger: Inge Bente Jakobsen m.fl. Køber: Charlotte Wittrock og Jesper Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 161 B, Nysted Bygrunde Beliggende: Jernbanegade 10 Sælger: Inge Bente Jakobsen m.fl. Køber: Charlotte Wittrock og Jesper Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 161 C, Nysted Bygrunde Beliggende: Jernbanegade 10 Sælger: Inge Bente Jakobsen m.fl. Køber: Charlotte Wittrock og Jesper Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 27 DD, Sortsø By, Gundslev Beliggende: Poppelvænget 14 Sælger: Elga Isaksen Køber: Claus Vagngart Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 27 DD, Sortsø By, Gundslev Beliggende: Poppelvænget 14 Sælger: Boet efter Elga Isaksen Køber: Elga Isaksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 120 B, Vestensborg, Nykøbing F. Jorder Beliggende: Gaabensevej 104 Sælger: Boet efter Flemming Tom Carlsen Køber: Boet efter Flemming Tom Carlsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 120 B, Vestensborg, Nykøbing F. Jorder Beliggende: Gaabensevej 104 Sælger: Boet efter Flemming Tom Carlsen Køber: Jens Rygaard Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 29 C, Vestensborg, Nykøbing F. Jorder Beliggende: Ingemannsgade 4 Sælger: Alan Bach Køber: Helle Bach Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 8 GQ, Vestensborg, Nykøbing F. Jorder Beliggende: Nørrevænget 14 Sælger: Maria Laursen m.fl. Køber: Michael Melchior og Annette Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 2 HI, Åderup, Næstved Jorder Beliggende: Valnæsvej 1 Sælger: Lygas Sydsjælland A/S Regnr Køber: Lygas A/S og Cvr nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 7 D, Agerup By, Hyllinge Beliggende: Langetoftevej 19 Sælger: Ernst Mathiesen m.fl. Køber: Lise Nielsen og Jakob Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 11 AX, Hyllinge By, Hyllinge, ½ Beliggende: Førslevvej 8 Sælger: Lars Michael Wobbe Køber: Rikke Søegaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 19 C, Karrebæk By, Karrebæk, 62H Beliggende: Vibsevej 62H Sælger: Margrethe Andersen Køber: Steen Olsen og Birthe Drejer Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 14 GX, Ll. Næstved By, Herlufsholm Beliggende: Thit Jensens Vej 57 Sælger: Boet efter Erling Jensen Køber: Bodil Alice Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 140, Næstved Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Østergade 26B Sælger: Boet efter Knud V.Jørgensen Køber: Maja Piil Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 12 FC, Åderup, Næstved Jorder Beliggende: Orenæsvej 42 Sælger: Jack Uffe Spliid Køber: Diana Sydel og Emil Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 B, Kalkerup By, Fensmark Beliggende: Næstvedvej 48 Sælger: Henriette Lone Amaliegaard Klitbo m.fl. Køber: Peter Toxværd Købesum: 0 Ejd.værdi:

192 STATSTIDENDE 192 S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 89 F, Næstved Bygrunde Beliggende: Jernbanegade 9 Sælger: A/S Haandværker-Banken og m.fl. Køber: Dreist Ejendomme A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 107 A m.fl., Næstved Markjorder, lejl./anpart nr. 12 Beliggende: Rugvænget 22, 5 12 Sælger: Svend Debois Køber: Tove Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 115 X, Næstved Markjorder Beliggende: Ørnevej 17 Sælger: Kaj Fobian Nielsen m.fl. Køber: Ulla Hageskov Kjellegaard og Johnny Kjellegaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 1 G m.fl., Stavnstrup By, Everdrup Beliggende: Ny Prøvevej 5 Sælger: Helge Johannes Larsen Køber: Preben Lars Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Næstved den Matrikel: 8 AQ, Vridsløse By, Herlufsholm Beliggende: H C Lumbyes Vej 131 Sælger: Troels Risom m.fl. Køber: Karsten Dan Andersen og Maja Anita Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 290, Hygum, Sdr. Hygum Beliggende: Østre Kirkevej 4 Sælger: Gitte Christensen Holden Køber: Martin Clausen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1454, Toftlund Ejerlav, Toftlund Beliggende: Jægerskoven 5 Sælger: Johannes I Jensen Køber: Anja Iversen og Henrik Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 65, Allerup, Toftlund Beliggende: Stenagervej 3 Sælger: Johanna Scheepers m.fl. Køber: Karina Isaksen og Alex Isaksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 371, Jels Ejerlav, Jels Beliggende: Jels Vamdrupvej 46 Sælger: Jels Ejendomme A/S Køber: Elisalund Ejencomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 372, Jels Ejerlav, Jels Beliggende: Jels Vamdrupvej 48 Sælger: Jels Ejendomme A/S Køber: Elisalund Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 420, Højrup Ejerlav, Højrup Beliggende: Kongevej 302 Sælger: Henny Vad Baden Nielsen Køber: Britta Jensen og Jan Berndt Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 234, Rødding Ejerlav, Rødding Beliggende: Østergade 17 Sælger: Lizzia Lykke Hansen m.fl. Køber: Jesper Heine Scheel Nissen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 372, Rødding Ejerlav, Rødding Beliggende: Møgelmosevej 18 Sælger: boet efter Lydia Lillian Knudsen Køber: boet efter Lydia Lillian Knudsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 372, Rødding Ejerlav, Rødding Beliggende: Møgelmosevej 18 Sælger: boet efter Lydia L. Knudsen Køber: Jens Worsøe Horstmann og Signe Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 690, Rødding Ejerlav, Rødding Beliggende: Østergade 17 Sælger: Lizzia Lykke Hansen m.fl. Køber: Jesper Heine Scheel Nissen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1083, Skodborg Ejerlav, Skodborg Beliggende: Rosenvænget 1 Sælger: Nicolai Fallesen m.fl. Køber: Mona Marianne Olesen Heen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1122, Toftlund Ejerlav, Toftlund Beliggende: Gyvelvej 8 Sælger: Anita Lau m.fl. Køber: Petr Lau Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 353, Skodborg Ejerlav, Skodborg Beliggende: Mikkelborg Bygade 19 Sælger: Lisa Rasmussen m.fl. Køber: Pia Müller Pedersen og Nikolaj Müller Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi:

193 STATSTIDENDE 193 S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1473, Gram Ejerlav, Gram Beliggende: Brombærvej 83 Sælger: Gram Kommune Køber: Anita Koss og Martin Hjorth Hye Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 63 m.fl., Hygum, Sdr. Hygum Beliggende: Nymark 4 Sælger: Jannie Hansen Køber: Gitte Christensen og Michael Henrichsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 327, Jels Ejerlav, Jels Beliggende: Lindbjergvej 1 Sælger: Hans Åge Thiesen Køber: Jette Vibeke Thiesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 327, Jels Ejerlav, Jels Beliggende: Lindbjergvej 1 Sælger: Hans Åge Thiesen m.fl. Køber: Marianne Sørensen og Ole Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 98, Roost, Arrild Beliggende: Roostvej 17 Sælger: Laurits Poulsen Køber: Helle Poulsen og Tue Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 921 G, Skodborg Ejerlav, Skodborg Beliggende: x Sælger: Rødding Kommune Køber: Anette Lund og Kurt Lund Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 101, Islev By, Islev Beliggende: Elstedvej 18 Sælger: Ellen Alvang m.fl. Køber: Inge Harder Thygesen og Flemming Thygesen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 16 HO, Rødovre By, Grøndalslund, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Engdiget 10B Sælger: Charlotte Jakobsen Køber: Morten Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 7 LR, Rødovre By, Grøndalslund Beliggende: Nørregårdsvej 228 Sælger: Anette Schønbeck m.fl. Køber: Anne-Marie Gjerlang og Tage Søndergaard Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 1 PÆ, Rødovre By, Rødovre Beliggende: Auroravej 60 Sælger: Zeljka C. Rasmussen Køber: Bente Ramstrup og Kenneth Ramstrup Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 2 U m.fl., Kærbøl By, Farup Beliggende: Farup Kirkevej 3 Sælger: Boet efter Andreas Julius Køber: Kirstine Margrethe Julius Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 2 U m.fl., Kærbøl By, Farup Beliggende: Farup Kirkevej 3 Sælger: Kirstine Margrethe Julius Køber: Søren Møller Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 10 m.fl., Roager Ejerlav, Roager, 1/3 Beliggende: Smedevænget 2 Sælger: Kate Sørensen Køber: Pia Kristensen og Michael Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 238, Roager Ejerlav, Roager, 1/3 Beliggende: Smedevænget 2 Sælger: Pia Kristensen m.fl. Køber: Pia Kristensen og Michael Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 54 m.fl., Spandet Ejerlav, Spandet Beliggende: Arnumvej 23 Sælger: Aase I Midtgaard m.fl. Køber: Gunner Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 S, Ørslev By, Ørslev Beliggende: Steenagerhuse 35 Sælger: Ørslevhave, Ørslev ApS Køber: Henrik Carstensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 45 BX, Benløse By, Benløse Beliggende: Vænget 19 Sælger: Britt Gallas m.fl. Køber: Teit Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 15 BN, Klosteret, Ringsted Jorder Beliggende: Præstelunden 34 Sælger: Natasja Hove-Frerst m.fl. Køber: Ninna Sine Rosenberg Petersen og Niels Kristian Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi:

194 STATSTIDENDE 194 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 61 N, Ringsted Markjorder Beliggende: Teglovnsvej 39 Sælger: Inge Ketty Vestergaard Køber: Martin Birkebæk Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 DD, Benløse By, Benløse Beliggende: Tofteåsvej 15B Sælger: Boet efter Svend Mogens Jørgensen Køber: Vera Agnete Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Beliggende: Benløseparken 21, 1 TH Sælger: Rene Busch Jensen Køber: Rasmus Jørgen Graa Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Beliggende: Benløseparken 101, 2 TH Sælger: Dorthe Højgaard Jessen Køber: Kim Jacobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Beliggende: Benløseparken 119, 2 TV Sælger: Anette Iversen m.fl. Køber: Döne Soysal og Yuksel Soysal Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 2 A, Farendløse By, Farendløse, 2 Beliggende: Farendløsevej 88 Sælger: Arne Frank Christensen Køber: Torben Dam Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 167 C, Ringsted Bygrunde, lejl./anpart nr. 1, ½ Beliggende: Valdemarsgade 13, ST Sælger: Poul Erik Nielsen Køber: Susan Vestbo Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 167 C, Ringsted Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Valdemarsgade 13, 1 Sælger: Poul Erik Nielsen m.fl. Køber: Trine Guldager Christensen og Tommy Vestbo Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 6 L m.fl., Torpet, Ringsted Jorder Beliggende: Torpetvej 1 Sælger: Sonny M Jensen m.fl. Køber: Boet efter Sonny Mogens Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 6 L m.fl., Torpet, Ringsted Jorder Beliggende: Torpetvej 1 Sælger: Boet efter Sonny Mogens Jensen Køber: Ivan Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 5 BZ, Vigersted By, Vigersted Beliggende: Skovbakken 4, Vigersted Sælger: Claus Vejgaard Jensen Køber: Barbara Danielsen og Jesper Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 AI, Øm By, Glim Beliggende: Kumlehusvej 1 Sælger: Nordania Finans A/S Køber: Camilla Delbing Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 11 C, Ejby By, Rye Beliggende: Elverdamsvej 241 Sælger: Viggo Pedersen Køber: Pia Møgelvang Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 DD, Gevninge By, Gevninge Beliggende: Åbjerg 3 Sælger: Husbehov II ApS Køber: Jan Holmegaard Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 11 E, Glim By, Glim Beliggende: Gammelgårdsvej 2 Sælger: Boet efter Svend Erik L. Andersen Køber: Lea larsen og Rasmus Harpelunde Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 ML, Hedegårdene, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Kløvervej 19, 1 Sælger: Marin Hansen m.fl. Køber: Mia Kyllesbech Andersen og Michael Birkemark Mortensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 12 AL, Jyllinge By, Jyllinge Beliggende: Åvej 11 Sælger: Solvejg Pedersen Køber: Monika Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 DS, Jyllinge By, Jyllinge Beliggende: Dragevej 7 Sælger: Claus Lønborg Madsen Køber: Peter Andersen Købesum: Ejd.værdi:

195 STATSTIDENDE 195 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 ÆI, Karlslunde By, Karlslunde Beliggende: Vårgyvelvej 1B Sælger: Dan Schmidt Køber: Mette Guldahl Millek Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 BG, Kildebrønde By, Kildebrønde Beliggende: Kildebrønde Landevej 39 Sælger: Uffe Henry Henriksen Køber: Sanne Buck Hansen og Jens Henriksen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 IU m.fl., Klostermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 24 Beliggende: Haraldsborgvej 6B, 1 TV Sælger: Julia Grey Pedersen m.fl. Køber: Maria Manniche Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 LE, Mosede By, Karlslunde Beliggende: Mosebakken 11 Sælger: Boet efter Jytte Hanne Id Køber: Kaj Per Id Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 173, Roskilde Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Allehelgensgade 26B, 1 Sælger: Leif Kjeldset Køber: Mads Krogh Thomsen og Stine Knokgård Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 CL, Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Beliggende: Løvparken 23 Sælger: Claus Hansen m.fl. Køber: Janni Jensen og Steen Merlach Lauritzen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 7 AO, Skyttemarken, Roskilde Jorder Beliggende: Skyttevej 7 Sælger: Skifteretsattest Køber: Else Marie Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 14 C, Solrød By, Solrød Beliggende: Nordmarksvej 10 Sælger: Jeanette Høgfeldt Hansen m.fl. Køber: Per Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 QN, Solrød By, Solrød, lejl./anpart nr. 85 Beliggende: Elmelyparken 7, 4. sal, -2 Sælger: G og Jensen A/S Køber: GFR Invest ApS Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 QN, Solrød By, Solrød, lejl./anpart nr. 86 Beliggende: Elmelyparken 7, 4. sal, -3 Sælger: G og Jensen A/S Køber: GFR Invest ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 123 AY, St. Hede, Roskilde Jorder Beliggende: Jernaldermarken 47 Sælger: Roskilde Kommune Køber: Erik Wendler Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 14 AA, Sæby By, Sæby Beliggende: Sæbyparken 17 Sælger: Boet efter Benny Jakobsen Køber: Jensine Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 12 AA, Vestermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 4 Beliggende: Gartnervang 2A, 1 TH Sælger: Henry Poulsen Køber: Boet efter Henry Tage Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 12 AA, Vestermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 4 Beliggende: Gartnervang 2A, 1 TH Sælger: Boet efter Henry Poulsen Køber: Gerda Salling Kjær Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 BL m.fl., Vestermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 115 Beliggende: Neergårdsparken 31, 2 2 Sælger: Margit Aase Petersen m.fl. Køber: Anders Berg-Munch Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 BM m.fl., Vestermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 29 Beliggende: Ejboparken 49, ST MF Sælger: Anders Villumsen Køber: Mia Bauer Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 FY, Viby By, Syv Beliggende: Toftevangen 24 Sælger: John Niklasson Køber: Morten Estrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 23, Vindinge Lillevang, Vindinge Beliggende: Københavnsvej 991 Sælger: Nymølle Stenindustri A/S Køber: DSV Råstoffer A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Rudkøbing den

196 STATSTIDENDE 196 Matrikel: 1 A m.fl., Biskopstorp Hgd., Simmerbølle Beliggende: Biskopstorpvej 3 Sælger: Lennard Brødsgaard Køber: Peter Oldenbjerg og Henrik Oldenbjerg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 13 A m.fl., Kragnæs, Marstal Beliggende: Færgevej 29 Sælger: Susse Andersen Køber: Michael Skov Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 439, Marstal Beliggende: Toldbodgade 25 Sælger: Boet efter Grethe Hemager Køber: Boet efter Grethe Hemager Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Rudkøbing den Matrikel: 439, Marstal Beliggende: Toldbodgade 25 Sælger: Boet efter Grethe Hemager Køber: Marianne Rasmussen og Ebbe Staugaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 526, Egernsund Ejerlav, Egernsund Beliggende: Strandvej 11 Sælger: Helga Maria Aoalsteinsdöttir m.fl. Køber: Preben Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 614, Nordborg Beliggende: Fribjerg 10 Sælger: Knud Jakobsen Køber: Bente Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 930, Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl, lejl./anpart nr. 12 Beliggende: Agtoftsvej 5D, ST Sælger: ATOMI Invest ApS Køber: C.J, Kock Holding ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 11 HX, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Beliggende: Hvedevænget Sælger: Jobu ApS Køber: Grundejerforeningen Stoukærgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 11 IØ, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Beliggende: Hvedevænget Sælger: Jobu ApS Køber: Grundejerforeningen Stoukærgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 11 LY, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Beliggende: xxx Sælger: Jobu Aps Cvr.Nr Køber: Grundejerforeningen Stoukærgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 14 A, Nordrup By, Nordrupvester Beliggende: Vinkelvænget 2 Sælger: Carsten Pilkær Thomsen Køber: C.M.Jensen Holding Aps Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 m.fl., Vedbynørre By, Ottestrup, 1 Beliggende: Ollerupvej 24 Sælger: Henning Hansen Køber: Sanne Borregaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 112 AÆ, Bjerge By, Svallerup Beliggende: Fredskovens Søvej 3 Sælger: Inge Garbøl Køber: Ulla Vibeke Garbøl Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 11 FQ, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Beliggende: Kongsmarkvej 39 Sælger: Eva Jytte Andersen Køber: Alice Christiansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 11 FQ, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Beliggende: Kongsmarkvej 39 Sælger: Boet efter Ejvind Andersen Køber: Eva Jytte Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 29 BO, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Beliggende: Drøsselbjergvej 68 Sælger: Lars Duval Frandsen m.fl. Køber: Hans Christian Kubert og Hanne Kubert Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 10 D, Kragerup By, Ørslev Beliggende: Nyrupvej 2 Sælger: Aksel Marius Hansen Køber: Signe Lykke Juhl Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 19 B m.fl., Løve By, Gierslev, del Beliggende: Vester Løve Vej 23 Sælger: Kristina Holmstrøm Adolfsen Køber: Christina Andresen for 1/2 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 GD, Ll. Kongsmark By, Kirke Stillinge, del Beliggende: Rødhalsevej 9 Sælger: Tommy Heidelbach Køber: Else Agnete Nielsen

197 STATSTIDENDE 197 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 16 D, Solbjerg By, Solbjerg Beliggende: Nyrupvej 2 Sælger: Aksel Marius Hansen Køber: Signe Lykke Juhl Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 3 EC, Vemmeløse By, Gimlinge Beliggende: Stationsvej 33 Sælger: Boet efter Carl Christian Rasmussen Køber: Tove Brøgger Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 3 EC, Vemmeløse By, Gimlinge Beliggende: Stationsvej 33 Sælger: Boet efter Tove Brøgger Rasmussen Køber: Valdemar Brøgger, Johannes Brøgger, og Niels Brøgger, Hans Brøgger Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 8 DC, Lynge By, Lynge, ½ Beliggende: Kamillevej 5 Sælger: Susanne Lercke Kilsdal Køber: Peter Kilsdal Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 AV m.fl., Fjenneslevmagle By, Fjenneslev Beliggende: Engen 1 Sælger: Linda Toldnes Pedersen Køber: Torben Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 9 KH, Lynge By, Lynge Beliggende: Heimdalsvej 1 Sælger: Lind & Risør Råjord A/S Køber: Svend Erik Steen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 AD m.fl., Juellinge Hgd., Hellested Beliggende: Sønderbyvej 2A Sælger: Grethe Mørck Køber: Annette Mørck Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 1 AD m.fl., Juellinge Hgd., Hellested Beliggende: Sønderbyvej 2A Sælger: Skifteretsattest Køber: Boet efter Ella Bodil Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 9 LB, Karise By, Karise Beliggende: Ærtevænget 9 Sælger: Skifteretsattest Køber: Bendte Lis Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 100 L, St. Heddinge Markjorder Beliggende: Hanekjær 18 Sælger: Leo Engelmann Olsen Køber: Leo Willy Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 17 E m.fl., Sigerslev By, St. Heddinge Beliggende: Lilledalsvej 4 Sælger: Hans Anders Hansen Køber: Pia Frøslev og Lars Frederiksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 33 B, Frøslev By, Frøslev Beliggende: Bøgelundsvej 7 Sælger: Kell Høgh Sørensen Køber: Nickolas Kevin Eilifsson Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 22 BB, Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge Beliggende: Østersøvej 8 Sælger: Skifteretsattest Køber: Boet efter Lene Skaaning Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 22 BB, Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge Beliggende: Østersøvej 8 Sælger: Boet efter Lene Skaaning Køber: Jonas Skaaning Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 6 CR, Vallebo By, Hylleholt Beliggende: Bellasvej 16 Sælger: Skifteretsattest Køber: Birgitte Tange Iwersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 1 CZ, Den Østlige Del, Resen Beliggende: Kirsebærhaven 13 Sælger: Henrik Kasnæs m.fl. Køber: Ove Sahlholdt Lauritsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 69 C m.fl., Sønderhede, Sevel, 3 Beliggende: Vester Herrupvej 14 Sælger: Leif Nygård Køber: Orla Kristian Svinth og Jette Sjøgaard Svinth Købesum: 0 Ejd.værdi:

198 STATSTIDENDE 198 S Anmeldt i Struer den Matrikel: 17 KG, Struer Beliggende: Park Alle 141 Sælger: Erik Krogh Jensen m.fl. Køber: Pia Elgaard Carlsson og Laurs Lysgaard Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 3 M, Hjerm Gde., Hjerm Beliggende: Møllevangsvej 7 Sælger: skifteretsattest Køber: Boet efter Villy Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 3 M, Hjerm Gde., Hjerm Beliggende: Møllevangsvej 7 Sælger: Boet efter Villy Nielsen Køber: Diana Bak Krogstrup og Casper Høj Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 4 DC, Hjerm Hede, Hjerm Beliggende: Skolevej 36 Sælger: Murerfirmaet Henning Melgaard A/S Køber: Maria Elisabeth Christiansen og Dan Møller Christiansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Struer den Matrikel: 38 AM, Hvidbjerg By, Hvidbjerg Beliggende: Helligkildevej 12 Sælger: Kristian Hald Olesen Køber: Bente Sørine Øland Larsen og Henning Møller Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 38 AO, Hvidbjerg By, Hvidbjerg Beliggende: Helligkildevej 12 Sælger: Kristian Hald Olesen Køber: Bente Sørine Øland Larsen og Henning Møller Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 40 AO, Hvidbjerg By, Hvidbjerg Beliggende: Vibevej 1 Sælger: Bente Øland Larsen m.fl. Køber: Kristian Thinggaard Olesen og Jane Thinggaard Olesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 16 AK, Lyngs By, Lyngs Beliggende: Engblommevej 10 Sælger: D.J. Multiservice ApS Køber: Johanne Fjordside Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 17 AÆ, Sørup, Svendborg Jorder Beliggende: Daltoftevej 3 Sælger: Kurt Robert Rasmussen Køber: Pia Charlotte Hasgren og Palle Gehring Hansen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 1 ME, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder Beliggende: Præstevænget 12 Sælger: Annie Jørgensen m.fl. Køber: Inger Margrethe Hansen og Jørgen Vigel Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 123, Stenstrup By, Stenstrup Beliggende: Sognevej 41 Sælger: Jytte Freitag m.fl. Køber: Henrik Freitag Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 29 AK, Svendborg Markjorder Beliggende: Fruerstuevej 49 Sælger: Emma Sarah Steensen Wanscher m.fl. Køber: Lone Evald og Kent Koch Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 9 H, Thurø By, Thurø Beliggende: Søndervej 38 Sælger: Ib Beck Poulsen Køber: Morten Birk Wilken Christensen og Samantha Tracy Soden Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 8 KI, Tved By, Tved Beliggende: Brændeskovvænget 8A Sælger: Jenny Katrine Hansen Køber: Gitte Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Svendborg den Matrikel: 47 A, V. Skerninge By, V. Skerninge Beliggende: Mynderupvej 29 Sælger: Edith Rasmussen Køber: Annette Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 15 S, Aså By, Aså-Melholt Beliggende: Vodbindervej 5 Sælger: Boet efter Niels K Bager Køber: Jytte Bager Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 15 S, Aså By, Aså-Melholt Beliggende: Vodbindervej 5 Sælger: Jytte Bager Køber: Morten Østergaard Olsen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 16 CF, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Beliggende: Strømmen 1 Sælger: Teddy Olaf Christiansen Køber: Gerda Bæk Pedersen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den

199 STATSTIDENDE 199 Matrikel: 19 AA, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Beliggende: Margrethevej 16 Sælger: Alex Jimmy Sørensen Køber: Allan Kiilsholm Petersen og Christina Irene Ørum Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 22 CB, Hjallerup Fjerding, Hjallerup Beliggende: Margrethevej 16 Sælger: Alex Jimmy Sørensen Køber: Allan Kiilsholm Petersen og Christina Irene Ørum Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 96 G, Lyngså By, Albæk Beliggende: Lærkesangsvej 6 Sælger: Oluf Finn Thomsen Køber: Søren Thomsen og Tine Smalbro Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 97 KØ, Lyngså By, Albæk Beliggende: Tovesvej 2 Sælger: Per Hansen Køber: Jette Horsdal Thomsen og Niels Martin Thomsen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 343 F, Sæby Markjorder, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Sønderstrand 11, 1 TH Sælger: Vivi Asp m.fl. Køber: Else Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 1 MK, Sæbygård Hgd., Volstrup Beliggende: Elisabeth Billes Vej 60 Sælger: Jonna Jytte Larsen Køber: Martin Pilgaard og Dorte Normann Pedersen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 101 BX, Ørsø Fjerding, Dronninglund Beliggende: Slotsgade 100 Sælger: Valdemar Thomsen Køber: Laila Olesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 31 C, Agersted Fjerding, Voer Beliggende: Gl Kongevej 9 Sælger: Grete Rasmussen Køber: Ane Bendix Horn og Jakob Hassingboe Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 8 CN, Agersted Fjerding, Voer Beliggende: Gl Kongevej 9 Sælger: Grete Rasmussen Køber: Ane Bendix Horn og Jakob Hassingboe Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 11 Æ, Den Sydlige Del, Hørby, 1 Beliggende: Hørbylundvej 59 Sælger: Jørgen Larsen Køber: Frank Vilhelm Lauritzen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 19 X, Sæby Markjorder Beliggende: Gl Ålborgvej 14A Sælger: Neika Grusgaard m.fl. Køber: Rikkelee Maluna Heile Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 102 Y, Ørsø Fjerding, Dronninglund Beliggende: Nørregade 9 Sælger: Jørgen Pedersen Køber: Tonny Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 104 GS, Ørsø Fjerding, Dronninglund Beliggende: Rævdalslunden 48 Sælger: Ll. Rævdal Landbrugsanpartsselskab Køber: Helle Bjerg og Christian Boelskifte Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 3 N m.fl., Østervrå By, Torslev, 2 Beliggende: xxx Sælger: Peter Borgen m.fl. Køber: Bent Møller Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 28 EM, Aså By, Aså-Melholt Beliggende: Søgade 5 Sælger: Anders Kondrup Risager Køber: Thomas Hedegaard Eriksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 43 L, Den Mellemste Del, Skæve Beliggende: Brøndenvej 102 Sælger: Charlotte Troensegaard Hansen m.fl. Køber: Pernille Nørkær Hansen - l/6 og Christian Nørkær Hansen - 1/6 m.fl. Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 54 A m.fl., Vestengårdens Fjerding, Voer Beliggende: Flauenskjoldvej 50 Sælger: Boet efter Ejnar Jakobsen m.fl. Køber: Boet efter Elly Marie Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Sæby den Matrikel: 54 A m.fl., Vestengårdens Fjerding, Voer Beliggende: Flauenskjoldvej 50 Sælger: Boet efter Elly Marie Jakobsen Køber: Martin Hedermann Pedersen og Lone Houen Møller Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sæby den

200 STATSTIDENDE 200 Matrikel: 11 X, Volstrup By, Volstrup Beliggende: Kantarelvej 9 Sælger: Lissi Grøntved m.fl. Køber: Erik Thorkild Eriksen og Mona Birthe Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 562, Brøns Ejerlav, Brøns Beliggende: Højbjergsvej 7 Sælger: Boet efter Roswitha Sigrun Mese Køber: Hanne-Dorthe Ishøj og Jan Brandt Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 1228, Kongsmark, Rømø Beliggende: Lakolk 168 Sælger: Wilma Christa Andrea Nielsen Køber: Egon Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 569, Kongsmark, Rømø Beliggende: Lakolk 83 Sælger: Egon Haugaard Køber: Anette Pedersen og Arne Pedersen m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 493, Løgumgårde, Nr. Løgum Beliggende: Enghavevej 39 Sælger: Boet efter Anne Marie Christensen Køber: Boet efter Anne Marie Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 493, Løgumgårde, Nr. Løgum Beliggende: Enghavevej 39 Sælger: Boet efter Anne Marie Christensen Køber: Preben Schmidt og Linda Stenderup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 147, V. Terp, Nr. Løgum Beliggende: Vester Terpvej Sælger: Tønder Kommune Køber: Birgit Søndergård Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 5 A, Åkær By, Fly, del Beliggende: Åkjærvej 14 Sælger: Bent Jensen Visby Køber: Bodil Albrechtsen Christensen og Bjarne Nørgaard Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 DF, Ørum By, Ørum Beliggende: Vibevej 5 Sælger: Günther Nielsen m.fl. Køber: Anders Lund Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 10 AH, Gl. Asmild By, Asmild Beliggende: Svinglen 32 Sælger: Søren Kolby Køber: John Kolby Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 10 GY, Gl. Asmild By, Asmild Beliggende: Kildevænget 14B Sælger: Louise Schiønning Bache m.fl. Køber: Henrik Laursen og Benthe Tovgaard Busk Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 3 CM, Gårsdal, Ravnstrup Beliggende: Gårsdalvej 8 Sælger: Ingvard Overgaard Køber: Ann Shina Rosgaard Wadland og Lars Rosgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 26 B m.fl., Iglsø By, Fly, 2 Beliggende: Iglsøvej 54 Sælger: Jakob Eriksen Køber: Dahlia Bech Johansen og Robert Olesen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 CK, Mønsted By, Mønsted Beliggende: Blegevej 8, Mønsted Sælger: Viborg Kommune Køber: Janette Graversgaard Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 CL, Mønsted By, Mønsted Beliggende: Blegevej 10, Mønsted Sælger: Fjends Kommune Køber: Frank Emanuel Kingo Mikkelsen og Dorthe Espersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 CG, Overlund By, Asmild, lejl./anpart nr. 15 Beliggende: Asmild Hegn 7C Sælger: Peter Riddermann Christiansen Køber: Søren Vira Wernberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 OS, Stoholm, Feldingbjerg Beliggende: Carlsbergvej 4 Sælger: Boet efter Vera Sinding Køber: Boet efter Vera Sinding Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 OS, Stoholm, Feldingbjerg Beliggende: Carlsbergvej 4 Sælger: Boet efter Vera Sinding Køber: Ruth Fransen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den

201 STATSTIDENDE 201 Matrikel: 13 AF, V. Tostrup By, V. Tostrup Beliggende: Bøgevej 6 Sælger: Ove Jensen Køber: Niels Møldrup Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 187 B, Viborg Markjorder Beliggende: Jegstrupvej 13 Sælger: Louise Schou Godsk Køber: Rasmus Stadsgaard Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 386 DØ, Viborg Markjorder Beliggende: B.S. Ingemanns Vej 33 Sælger: Rikke Ebdrup m.fl. Køber: Helle Rasmussen og Jesper Hoberg Østergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 474 AA, Viborg Markjorder, lejl./anpart nr. 15 Beliggende: Brøndumsvej 19, 5 MF Sælger: Arne Andersen, Vrå A/S Køber: Karen Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 610 BN, Viborg Markjorder Beliggende: Hedebakken 23 Sælger: Bjarne Leif Jensen m.fl. Køber: Hanne Flarup Schreiber og Jonny Schreiber Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 5 BY, Vranum By, Almind Beliggende: Rævlingstien 2 Sælger: Per Bo Fjelster m.fl. Køber: Mette Brænder Nørgaard og Anders Brænder Nørgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 H, Dalsgård, Asmild Beliggende: Vinkelvej 98 Sælger: Knud Skyum Køber: Bente Skyum Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 6 CE, Fiskbæk By, Fiskbæk Beliggende: Sejrshøje 22 Sælger: Johan Pietraszek Køber: Maja Busk Thaagaard og Mads Grøn Thaagaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 GA, Gl. Asmild By, Asmild Beliggende: Palleshøje 46 Sælger: Viborg Kommune Køber: Brian Nielsen og Thorald Ingolf Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 F m.fl., Hersomgård, Hersom Beliggende: Herredsvejen 146 Sælger: Tony Andersen Køber: Søren Overgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 A m.fl., Hersomgård, Hersom Beliggende: Mariendalvej 9 Sælger: Tony Andersen Køber: Søren Overgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 2 BX, Klejtrup By, Klejtrup Beliggende: Komponisthøjen 4 Sælger: Viborg Kommune Køber: Sonja Skaarup Fomsgaard og Niels Jørgen Fomsgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 2 CI, Klejtrup By, Klejtrup Beliggende: Komponisthøjen 22 Sælger: Viborg Kommune Køber: Rie Ølgod Albrektsen og Morten Lindbøg Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 6 E, Møldrup By, Roum Beliggende: Søndergade 25 Sælger: Boet efter Preben Ulrik Jensen Køber: Niels K. Troels Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 7 DV, Skals By, Skals Beliggende: Nørreballe 90 Sælger: Viborg Kommune Køber: Anna-Mette Holdgaard og Knud Østergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 KY, Stoholm, Feldingbjerg Beliggende: Banevænget 1 Sælger: Christian Schmidt Køber: Boet efter Henning Aalling Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 KY, Stoholm, Feldingbjerg Beliggende: Banevænget 1 Sælger: Henning Aalling Jensen Køber: Christian Schmidt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 57, Troelstrup By, Feldingbjerg Beliggende: Egevænget 13 Sælger: Thorvald Sigfred Jensen Køber: Karen Marie Overgaard og Ingvard Larsen Overgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 33 F, V. Tostrup By, V. Tostrup Beliggende: Jernbanegade 8 Sælger: El-Kontakten A/S Køber:

202 STATSTIDENDE 202 Rune Brorson og Martin Dalsgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 129 AU, Viborg Markjorder Beliggende: Kløvermarksvej 11 Sælger: Boet efter Frits Gravers Christensen Køber: Irma Schou Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 487 AI, Viborg Markjorder Beliggende: Katrineparken 6 Sælger: Helle Skytte Jensen Køber: Vibeke Hoffmann Pedersen og Jan Lauterbach Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 560 HG, Viborg Markjorder Beliggende: Gl. Århusvej 324 Sælger: Ejendomsselskabet City Vest ApS Køber: Ejendomsselskabet Lille Torv ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 3 Q m.fl., Vranum By, Almind Beliggende: Vejlevej 48 Sælger: Ejendomsselskabet City Vest ApS Køber: Ejendomsselskabet Lille Torv ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1 AP, Kastrup By, Kastrup Beliggende: xx Sælger: Vordingborg Kommune Køber: Profilpartner Vordingborg ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 5 AI, Kastrup By, Kastrup Beliggende: Tværvej 11 Sælger: Erna Berthram Nielsenn Køber: Ali Yandim og Kamile Yandim Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 5 AI, Kastrup By, Kastrup Beliggende: Tværvej 11 Sælger: Boet efter Kjeld Bertram Nielsen Køber: Erna Berthram Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 10 BK, Lundby By, Lundby Beliggende: Ibsvej 22 Sælger: Lilli Merete Olsen Køber: Jens Erik Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 10 BK, Lundby By, Lundby Beliggende: Ibsvej 22 Sælger: Ole Olsen Køber: Lilli Merete Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 3 T m.fl., Over Vindinge By, Sværdborg Beliggende: Tinghøjvej 4 B Sælger: Klaus Winther Køber: Tanja Ansbjerg Lindegren Jensen og Poul Ellehammer Jonassen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 1 AE, Skyttemarken, Kalvehave Beliggende: Vordingborgvej 32 Sælger: Anne-Lise Filtenborg Køber: Lars Arnberg Filtenborg Købesum: 0 Ejd.værdi: Personbogen - Ejerpantebreve, Pantebreve og Skadesløsbreve i løsøre S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Hjordkær Offset Tryk I/S, Snur-Om 21, 6230 Rødekro Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Marianne Højris, Grønsundvej 33, 4780 Stege Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Hanne Lotte Nykjæ Krøjgaard, Løkkegade 6, 3700 Rønne Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Ole Peter Krøjgaard, Løkkegade 6, 3700 Rønne Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Munkegårdens Bageri ApS, Brogade 16, ST TV, 4100 Ringsted Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Lars Klarskov Rasmussen, Banevej 56, 4220 Korsør Pant: Beløb: Dkk

203 STATSTIDENDE 203 S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Vvs-Firma Mogens Nielsen A/S, Falunvej 8, 4760 Vordingborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Aircare Dk ApS, Bødkervej 24, 4300 Holbæk Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Choose Administration ApS, Østerbro 4, 5690 Tommerup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Choose Denmark ApS, Østerbro 4, 5690 Tommerup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Choose Holding A/S, Buchwaldsvej 33, 5690 Tommerup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Dafeta Trans ApS, Bavnehøjvej 2, 8700 Horsens Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Den6side ApS, Storegade 66, 7200 Grindsted Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Dp Glas A/S, Ulvehøjvej 3, 8670 Låsby Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Jydskvvs.Dk ApS, Lykkesvej 43, 7400 Herning Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Jørn Klink Larsen, Ellinge Strandvej 1, 4573 Højby Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Pinocchio Skive ApS, Adelgade 16, 7800 Skive Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Schmidts Turisttrafik A/ S, Gamle Landevej 6, 2600 Glostrup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Skycity Universal ApS, Gørtlervej 16, 9320 Hjallerup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Spinwater Sales ApS, Blåkildevej 15, 9500 Hobro Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Stefan Skjødt Jørgensen ApS, Kristrupvej 132, 8900 Randers Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Ce Af ApS, Tagensvej 58, 2200 København N Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Dansk Fitness Århus ApS, Lillerupvej 100, 8410 Rønde Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Fru Bonde ApS, Østergade 10, 3600 Frederikssund Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Hvam Slagterhus I/S, Gl. Viborgvej 86, 9620 Aalestrup Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Hans Flensburg Larsen, Møllegyden 53, 5471 Søndersø Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Mgcf&B ApS, Vesterbrogade 124B, 1620 København V Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Hans-Jørgen Holme Nielsen, Skovdalsvej 23, 8300 Odder Pant: Beløb: Dkk

204 STATSTIDENDE 204 S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: John Maibom Nielsen, Boldbanen 1, 4683 Rønnede Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Rørbæk Snedkerforretning I/S, Grøndalsvej 11, 9500 Hobro Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Pernille Møller Thomsen, Søndergade 46B, 3 TV, 9900 Frederikshavn Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Ørum Maskinstation A/S, Bjørnbækvej 54, 9320 Hjallerup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: A/S Nettrælasten, Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Bikedesign.Dk ApS, Svanelundsvej 2, 9310 Vodskov Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Designers Republic A/S, Dronningens Tværgade 21, 1302 København K Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Mj Byg ApS, Kastrupvej 6, 4760 Vordingborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Morten Gadsbøll ApS, Farum Bytorv 60, 3520 Farum Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Birgitte Grejsen Møs, Gl. Næstvedvej 41, 4683 Rønnede Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: P.L. Jessen & Søn ApS, Røde Banke 100, 7000 Fredericia Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Panorama Vinduer og Døre A/S, Bredhøjvej 14, 8600 Silkeborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Phaosan ApS, Terp Skovvej 74, 8270 Højbjerg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Quick Stål Technic ApS, Nygyde 2, 5642 Millinge Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Salmoexport A/S, Fuglsigvej 161, 9800 Hjørring Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Anders Holgaard Schmøkel, Kirsebærhaven 56, 5560 Aarup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Svendborg Camping Center A/S, Porthusvænget 3, 5700 Svendborg Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Kelly Vienberg Tychsen, Nordre Strandvej 56, 8240 Risskov Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Claus Vever, Grundtvigsvej 13, 3000 Helsingør Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Xtra Måtteservice A/S, Energivej 10, 6670 Holsted Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Lars Findsen, Vejenbrødvej 62, 2980 Kokkedal Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Kim Toftgaard ApS, Farimagsvej 8, 2 TH, 4700 Næstved Pant: Beløb: Dkk

205 STATSTIDENDE 205 S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Anne-Marie Kissmeyer, Skovholmvej 9, ST, 2920 Charlottenlund Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Andreas Olesen, Legindvej 12, 7752 Snedsted Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Lars Bregndahl Poulsen, Håndværkervej 4, 6623 Vorbasse Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Salon Sejer I S V S og N Madsen, Passagen 5, 9990 Skagen Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Sportigan Rødekro A/S, Søbakken 19, 7730 Hanstholm Pant: Beløb: Dkk S Ejerpantebreve anmeldt den Pantsætter: Jørn Sørensen, Borgergade 17A, ST TV, 8832 Skals Pant: Beløb: Dkk S Pantebreve anmeldt den Pantsætter: Ahmet Cam, Søndergade 7, 1 TV, 4900 Nakskov Pant: Beløb: Dkk S Pantebreve anmeldt den Pantsætter: Ahmet Cam, Søndergade 7, 1 TV, 4900 Nakskov Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Ac Elektronic ApS, Sønderskovvej 137, 9370 Hals Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Ambiente A/S, Ellevej 3, 8310 Tranbjerg J Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Hans Henrik S H Andersen, Nørbækvej 10, 8900 Randers Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Lisbeth Bøgh Andersen, Lundøvej 151, 7840 Højslev Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Expert Bogense ApS, Adelgade 95, 5400 Bogense Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Faster's Have ApS, J. F. Willumsens Vej 40B, 3600 Frederikssund Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Havannahuset ApS, Algade 50, 4000 Roskilde Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Anne-Marie Kissmeyer, Skovholmvej 9, ST, 2920 Charlottenlund Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Jakob Nielsen, Hjerting Strandvej 156, 6710 Esbjerg V Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Oskars Autoværksted ApS, Højvangen 1, 6800 Varde Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Rauff Hansen Pelsdyr ApS, Viborgvej 301, 7840 Højslev Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Sangill Grafisk I/S, Møllegårdsvej 3C, 4684 Holmegaard Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Symaskinecentret Kjærgaard ApS, Anelystparken 7, 8381 Tilst Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Freddi Rene Sørensen, Carl Rothes Vej 184, 9210 Aalborg SØ Pant: Beløb: Dkk

206 STATSTIDENDE 206 S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Vd Facader A/S, Assensvej 332, 5690 Tommerup Pant: Beløb: Dkk S Skadesløsbreve anmeldt den Pantsætter: Henrik Vilykke Wilhjelm, Axel Jarls Vej 33, 3400 Hillerød Pant: Beløb: Dkk Personbogen - Høstpantebreve S Høstpantebrev anmeldt den , Forår, leveret i perioden 1/1-31/7 Pantsætter: Niels Aage Mølman Petersen, Rødmevej 31, 5771 Stenstrup Pant: Matrikel: 5 C, Rødme by, Stenstrup Beløb: Dkk Personbogen - Ægtepagter S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Bente Dall Andersen, Hyllingeriis 53, 4050 Skibby Person 2: Henning Dall Andersen, Hyllingeriis 53, 4050 Skibby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Marianne Holst Andresen, Fjordagerring 48, 6100 Haderslev Person 2: Erik Peter Juhl Andresen, Fjordagerring 48, 6100 Haderslev S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Allan Goltermann Bak, Bakken 1, 7500 Holstebro Person 2: Dorit Bak, Bakken 1, 7500 Holstebro S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jes Munch Baungaard, Mustrupvej 265, 8320 Mårslet Person 2: Susanne Helene Mu Baungaard, Mustrupvej 265, 8320 Mårslet S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Hans Beck, Fanefjord Haven 28, 4792 Askeby Person 2: Inge Beck, Jydeholmen 24, ST TV, 2720 Vanløse S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jens Jacobsen Brødsgaard, Sortbærvej 73, 8600 Silkeborg Person 2: Tove Vibeke Brødsgaard, Sortbærvej 73, 8600 Silkeborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Suthat Chanthamit, H.C. Ørsteds Vej 27, 5 40, 1879 Frederiksberg C Person 2: Bo Hyllestad, H.C. Ørsteds Vej 27, 5 40, 1879 Frederiksberg C S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kirsten Marie Christensen, Fælledvej 2, 7870 Roslev Person 2: Hans Jørgen Christensen, Fælledvej 2, 7870 Roslev S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kirsten Dalgas, Stenløkke 47, 6400 Sønderborg Person 2: Carsten Nicolaisen, Stenløkke 47, 6400 Sønderborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Nadja Naciye Elgin, Vigerslevvej 260A, 2500 Valby Person 2: Erdem Elgin, Vigerslevvej 260A, 2500 Valby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Hans Erik Johan Emborg, Fortunvej 30, 2920 Charlottenlund Person 2: Annette Elin Emborg, Fortunvej 30, 2920 Charlottenlund S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Denise Leticia He Fastrup, Langdyssevej 18, 7700 Thisted Person 2: Lauge Fastrup, Langdyssevej 18, 7700 Thisted S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Heltmund Joel Hof Funder, Lange-Müllers Alle 24, 2960 Rungsted Kyst Person 2: Gurli Funder, Lange- Müllers Alle 24, 2960 Rungsted Kyst S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Susanne Seedorff Galsøe, Hyacintvej 2, 9800 Hjørring Person 2: Nils Galsøe, Hyacintvej 2, 9800 Hjørring S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Henriette Fenger Grønfeldt, Grøndals Parkvej 12, ST TV, 2720 Vanløse Person 2: Bjarne Erbo Grønfeldt, Amicisvej 23, 2 TV, 1852 Frederiksberg C S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jette Yvonne Hansen, Storegade 5, 2 TH, 6100 Haderslev Person 2: Jens Christian Tønning, Storegade 5, 2 TH, 6100 Haderslev S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anne Dorthe Limme Heldtberg, Hjortebrovej 24, 1 TV, 6100 Haderslev Person 2: Ronnie Heldtberg, Hjortebrovej 24, 1 TV, 6100 Haderslev S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Hans Helmer Høj, Høllevang 73, 6520 Toftlund Person 2: Iverine Nielsine Høj, Høllevang 73, 6520 Toftlund

207 STATSTIDENDE 207 S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Carsten Georg Jensen, Kirkevej 17, 8464 Galten Person 2: Britt Etlar Eriksen, Kirkevej 17, 8464 Galten S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kirsten Ingeborg Kalsbøll, Rønne Alle 12, 2 B, 2800 Kongens Lyngby Person 2: Mogens Axel Gelar Kalsbøll, Rønne Alle 12, 2 B, 2800 Kongens Lyngby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ulla Kammer, Bogøvænget 41, 8381 Tilst Person 2: Knud Kammer, Bogøvænget 41, 8381 Tilst S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jens Knudsen, Nyvangen 35, 2750 Ballerup Person 2: Jette Petersen, Nyvangen 35, 2750 Ballerup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Patricia Brandt Knudsen, Mågevænget 28, 2791 Dragør Person 2: Søren Pihl, Mågevænget 28, 2791 Dragør S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Flemming Kongelund, Nordmarksvej 72, ST TH, 2770 Kastrup Person 2: Birgith Kongelund Dollmeyer, Nordmarksvej 72, ST TH, 2770 Kastrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Mikael Kyster, Tisvildevej 10, 3210 Vejby Person 2: Laila Palmquist, Hillerødvej 115, 3300 Frederiksværk S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Mette Klaus Ladegaard, Boagervej 5, 7884 Fur Person 2: Kurt Ladegaard, Boagervej 5, 7884 Fur S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Tina Dybro Lauritsen, Sct Hans Vej 16, 9800 Hjørring Person 2: René Lykke Lauritsen, Sct Hans Vej 16, 9800 Hjørring S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Dennis Barndorph Lind, Bjørnsonsvej 7, 2500 Valby Person 2: Michael Rasmussen, Søborg Hovedgade 221, 1 F, 2860 Søborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Erik Madsen, Kong Gustafsvej 8, 3730 Nexø Person 2: Mitzi Skovgaard T Madsen, Kong Gustafsvej 8, 3730 Nexø S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lene Karin Ihler Madsen, Læskovvej 207, 4632 Bjæverskov Person 2: Lars Ihler Madsen, Læskovvej 207, 4632 Bjæverskov S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Henrik Mikkelsen, Dommervænget 26C, 1 TV, 4000 Roskilde Person 2: Dalia Mikkelsen, Dommervænget 26C, 1 TV, 4000 Roskilde S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Svend Morsing, Plantagen 4, 8700 Horsens Person 2: Lone Morsing, Plantagen 4, 8700 Horsens S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Thomas Erik Mortensen, Birketinget 14, 4 5, 2300 København S Person 2: Didde Mia Kristiansen, Birketinget 14, 4 5, 2300 København S S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kirsten Farum Mortensen, Stenbjergvænget 68, 4300 Holbæk Person 2: Ole Mortensen, Stenbjergvænget 68, 4300 Holbæk S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Louise Margrethe Myklebust, Bakkevej 12A, 2950 Vedbæk Person 2: Jan Ove Myklebust, Bakkevej 12A, 2950 Vedbæk S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Gert Olesen, Søndermarksvej 5, 7200 Grindsted Person 2: Ninna Lykke Kristensen, Søndermarksvej 5, 7200 Grindsted S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Mette Olsen, Sandbjergvej 30, 2950 Vedbæk Person 2: Keld Jersild Olsen, Sandbjergvej 30, 2950 Vedbæk S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kai Erling Brandt Petersen, Solvej 8B, 2840 Holte Person 2: Allette Irene Haase, Solvej 8B, 2840 Holte S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Charlotte Reibke, Skovmøllevej 51, 5474 Veflinge Person 2: Bjarne Schaldemos Reibke, Skovmøllevej 51, 5474 Veflinge S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jane Ingegerd Reimer, Grundet Bygade 34, 7100 Vejle Person 2: Kenneth Agner Jensen, Grundet Bygade 34, 7100 Vejle S Ægtepagt anmeldt den

208 STATSTIDENDE 208 Person 1: Camilla Zeest Rydahl, Hellerupvej 43A, 3 TH, 2900 Hellerup Person 2: Søren Rydahl, Hellerupvej 43A, 3 TH, 2900 Hellerup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lene Scheuer, Tirsbækvej 25, 1 TV, 2720 Vanløse Person 2: Peter Scheuer, Tirsbækvej 25, 1 TV, 2720 Vanløse S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Birgit Severinsen, Hyllingeriis 220, 4050 Skibby Person 2: Per Otto Severinsen, Hyllingeriis 220, 4050 Skibby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Karsten Simonsen, Lungstedløkken 75, 5250 Odense SV Person 2: Dorrit Simonsen, Lungstedløkken 75, 5250 Odense SV S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jacob Peder Søegaard, Resenborgvej 2, 7600 Struer Person 2: Stine Skafsgaard Søegaard, Resenborgvej 2, 7600 Struer S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Maria Louise Søndergaard, Jernbanegade 13C, 2 TV, 4690 Haslev Person 2: Kristian Søndergaard, Jernbanegade 13C, 2 TV, 4690 Haslev S Ægtepagt anmeldt den Person 1: John Sørensen, Vandmøllevej 2, 8900 Randers Person 2: Rose Mwema, Vandmøllevej 2A, 8900 Randers S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Marianne Thorø Vidkjær, Kornvej 4, 2920 Charlottenlund Person 2: Jacob Ketner Vidkjær, Kornvej 4, 2920 Charlottenlund S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Karen Walther, Labæk 6, 1 TV, 4300 Holbæk Person 2: Hans Tulinius Walther, Labæk 6, 1 TV, 4300 Holbæk S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Diana Weiland, Øvej 29, 3550 Slangerup Person 2: Johnnie Aas Jensen, Øvej 29, 3550 Slangerup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Aase Elmkvist Winther, Rytterhaven 4, 5700 Svendborg Person 2: Lasse Christian Meyer, Rytterhaven 4, 5700 Svendborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anette Hedelund Andersen, Porsevænget 9, 8464 Galten Person 2: Steen Møller Andersen, Porsevænget 9, 8464 Galten S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Janne Hjort Andersen, Assendrup Nørremark 134, 7120 Vejle Øst Person 2: Jens Ellegaard Andersen, Assendrup Nørremark 134, 7120 Vejle Øst S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lisbeth Ravn Andersen, Tromsøvej 14, 6950 Ringkøbing Person 2: Finn Andersen, Tromsøvej 14, 6950 Ringkøbing S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Viola Kahlenberg Angel, Pøt Møllevej 105, 8450 Hammel Person 2: Henrik Asmus Angel, Pøt Møllevej 105, 8450 Hammel S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Bettina Thorup Bertramsen, Parallelvej 64, 8380 Trige Person 2: Henrik Frandsen, Parallelvej 64, 8380 Trige S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Steen Brahe Bonke, Mosevej 11A, ST, 2970 Hørsholm Person 2: Kristina Brahe Bonke, Mosevej 11A, ST, 2970 Hørsholm S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lene Buhl, Hegnet 4, 5500 Middelfart Person 2: Per Hertzum- Larsen, Hegnet 4, 5500 Middelfart S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Nina Mohr Christoffersen, Carl Johans Gade 1, 3 TH, 2100 København Ø Person 2: Bent Erik Essinger, Nyelandsvej 14, 1 TV, 2000 Frederiksberg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ulla Tangsholm Dam, Agerskovvej 41, 7400 Herning Person 2: Flemming Tangshol Jensen, Agerskovvej 41, 7400 Herning S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lone Vindelev Lan Eriksen, Skolegade 23, 7570 Vemb Person 2: Kaj Eriksen, Skolegade 23, 7570 Vemb S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Steen Fejer, Møllebakkevej 4, 5750 Ringe Person 2: Hanne Enggaard Fejer, Møllebakkevej 4, 5750 Ringe S Ægtepagt anmeldt den

209 STATSTIDENDE 209 Person 1: Ole Manfeld Gregersen, Nordre Ringvej 49, 6500 Vojens Person 2: Tanja Nielsen, Nordre Ringvej 49, 6500 Vojens S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Marcus Christian Grevelshøj, Lindebjerg Have 18, 5474 Veflinge Person 2: Hanne Ekknud Grevelshøj, Lindebjerg Have 18, 5474 Veflinge S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Berit Scheel Hansen, Storegade 63, 5592 Ejby Person 2: Jørgen Scheel Hansen, Storegade 63, 5592 Ejby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Inga Meta Hansen, H.C. Lumbyes Vej 6, 9900 Frederikshavn Person 2: Lejf Ole Hansen, H.C. Lumbyes Vej 6, 9900 Frederikshavn S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ingrid Overgaard Hansen, Kløvervej 13, 5953 Tranekær Person 2: Bent Hansen, Kløvervej 13, 5953 Tranekær S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jørn Aakjær Hansen, Østvænget 6, 7490 Aulum Person 2: Irma Maul Hansen, Østvænget 6, 7490 Aulum S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Mogens Søgaard Hansen, Leinpfad 2 D-2230, Tyskl, Person 2: Vivian Krista Hansen, Kong Valdemars Vej 48, 4000 Roskilde S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Poul Ejner Hansen, På Højen 7D, 4534 Hørve Person 2: Inger Annette Schou, På Højen 7D, 4534 Hørve S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Christine Drud Hansen, Gothersgade 154, 5 TV, 1123 København K Person 2: Jonas Wolfgang von Haffner, Gothersgade 154, 5 TV, 1123 København K S Ægtepagt anmeldt den Person 1: James Harty, Fredensvej 32, 2920 Charlottenlund Person 2: Lene Nepper Larsen, Fredensvej 32, 2920 Charlottenlund S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Karsten Hedegaard, Strømgade 4, 9330 Dronninglund Person 2: Hanne Elisa Nielsen, Strømgade 4, 9330 Dronninglund S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Mads Wiberg Høegh, Kirkevej 22, 8900 Randers Person 2: Sara Wiberg Høegh, Kirkevej 22, 8900 Randers S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Dorthe Løye Jacobsen, Gulspurvevej 4, 3600 Frederikssund Person 2: Søren Aabye, Gulspurvevej 4, 3600 Frederikssund S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Birgit Løkke Jakobsen, Visbjerg Hegn 37, 8320 Mårslet Person 2: Torben Hyldgaard, Visbjerg Hegn 37, 8320 Mårslet S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Helle Børsen Jakobsen, F.G.E.Rostrups Vej 9, 8000 Århus C Person 2: Lars Peter Jakobsen, F.G.E.Rostrups Vej 9, 8000 Århus C S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Sonja Knudsen, Viben 167, 6270 Tønder Person 2: Gunnar Viggo Knudsen, Viben 167, 6270 Tønder S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Cathrine Kongstad, Skyttestræde 41, 2750 Ballerup Person 2: Kristian Holm, Skyttestræde 41, 2750 Ballerup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Henrik Korshøj, Hybenvej 8, 7480 Vildbjerg Person 2: Dorthe Korshøj, Hybenvej 8, 7480 Vildbjerg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Tonny Kruse, Nedersøparken 39, 6630 Rødding Person 2: Inge Kruse, Nedersøparken 39, 6630 Rødding S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Margit Larsen, Skartved Overgade 9, 6091 Bjert Person 2: Bent Larsen, Skartved Overgade 9, 6091 Bjert S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Henrik Larsen, Holbækvej 27, 4340 Tølløse Person 2: Anette Østergaard, Holbækvej 27, 4340 Tølløse S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Stieg Hass Lindahl, Elmevænget 3, 6731 Tjæreborg Person 2: Marianne Hass Lindahl, Elmevænget 3, 6731 Tjæreborg S Ægtepagt anmeldt den

210 STATSTIDENDE 210 Person 1: Inge Moesgaard, 1351 Route De Grasse 6 140, Person 2: Theo Moesgaard, 1351 Route De Grasse 6 140, S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jesper Mortensen, Lerås 39, 2670 Greve Person 2: Gitte Kaja Lindeg Mortensen, Lerås 39, 2670 Greve S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Søren Balleby Møldambjærg, Byskovvej 8, 7620 Lemvig Person 2: Kathrine Nygaard Møldambjærg, Byskovvej 8, 7620 Lemvig S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Mette Dreyer Nielsen, Bakkedraget 11, 8270 Højbjerg Person 2: Carsten Ludvig Bj Graabæk, Bakkedraget 11, 8270 Højbjerg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Mette Dreyer Nielsen, Bakkedraget 11, 8270 Højbjerg Person 2: Carsten Ludvig Bj Graabæk, Bakkedraget 11, 8270 Højbjerg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Helle Nielsen, Sletkærvej 13, 8740 Brædstrup Person 2: Ingolf Elvang Nielsen, Sletkærvej 13, 8740 Brædstrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Iver Stig Nielsen, Skørpingholmevej 1, 9520 Skørping Person 2: Jette Stig Nielsen, Skørpingholmevej 1, 9520 Skørping S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kjeld Bach Olesen, Øland Bro Vej 7, 7752 Snedsted Person 2: Eva Olesen Bach, Øland Bro Vej 7, 7752 Snedsted S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Irma Pedersen, Bruunsvej 9, 8800 Viborg Person 2: Niels-Ole Pedersen, Bruunsvej 9, 8800 Viborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Tanja Louise Oche Petersen, Halsvej 289, 9310 Vodskov Person 2: Henrik Klindt Petersen, Halsvej 289, 9310 Vodskov S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Merete Richardt, Skovalleen 34A, 2880 Bagsværd Person 2: Kaj Richardt, Skovalleen 34A, 2880 Bagsværd S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jørn Svangaard, Torvegade 25A, 2 TV, 5600 Faaborg Person 2: Inger Nielsen Svangaard, Torvegade 25A, 2 TV, 5600 Faaborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anja Lunde Sørensen, Søndergade 58, 5580 Nørre Aaby Person 2: Henrik Kjær Berger, Søndergade 58, 5580 Nørre Aaby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lise Teichmann, Skolevej 8E, 8250 Egå Person 2: Peter Horst Teichmann, Skolevej 8E, 8250 Egå S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Marianne Villesen, Jasminvej 27, 7900 Nykøbing M Person 2: Niels Jørgen Villesen, Jasminvej 27, 7900 Nykøbing M S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Line Vinther, Dyndetvej 8, 4140 Borup Person 2: Svend Aage Andersen, Dyndetvej 8, 4140 Borup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jens Mikkel Hygum Wangsgaard, Kirsebærgrenen 55, 5500 Middelfart Person 2: Malene Mulle Hygu Wangsgaard, Kirsebærgrenen 55, 5500 Middelfart S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Stina Støvring Andersen, Weidekampsgade 43, 2 TV, 2300 København S Person 2: Klaus Støvring Andersen, Weidekampsgade 43, 2 TV, 2300 København S S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anette Christiansen, Fruenshøj 26, 8541 Skødstrup Person 2: Lars Mønsted Christiansen, Fruenshøj 26, 8541 Skødstrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Erik Christiansen, Damgårds Alle 29, 5300 Kerteminde Person 2: Jonna Irene Løgst Christiansen, Damgårds Alle 29, 5300 Kerteminde S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lotte Dantoft, Stokkebro 67, 8500 Grenaa Person 2: Allan Dybdahl Dantoft, Stokkebro 67, 8500 Grenaa S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Alexandra Eskildsen, Grundtvigsvej 18, 3 TV, 1864 Frederiksberg C Person 2: Jakob Lundvig Færch, Grundtvigsvej 18, 3 TV, 1864 Frederiksberg C S Ægtepagt anmeldt den

211 STATSTIDENDE 211 Person 1: Maj-Britt Grønborg, Egernvej 4, 8680 Ry Person 2: Poul Erik Grønborg, Egernvej 4, 8680 Ry S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Gerda Nielsen Hansen, Trapholtparken 1, 6000 Kolding Person 2: Helge Hansen, Trapholtparken 1, 6000 Kolding S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Marianne Mathilde Hansen, Hovedgaden 63, 6800 Varde Person 2: Niels Peder Erhar Pedersen, Hovedgaden 63, 6800 Varde S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Signe Maria Helmstedt, Rugvej 5, 2700 Brønshøj Person 2: Henrik Norn, Rugvej 5, 2700 Brønshøj S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Hanne Hindsig Holm, Gilbjergvej 4, 6623 Vorbasse Person 2: Ole Holm, Gilbjergvej 4, 6623 Vorbasse S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Birte Jeppesen, Sønder Andrup 21, 7860 Spøttrup Person 2: Bjarne Jeppesen, Sønder Andrup 21, 7860 Spøttrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anders Svejgaard Jochimsen, Engtoften 6, 6560 Sommersted Person 2: Mona Svejgaard Jochimsen, Engtoften 6, 6560 Sommersted S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Conni Heiden Juncker, Njalsgade 28B, ST TV, 2300 København S Person 2: Frank Juncker, Njalsgade 28B, ST TV, 2300 København S S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ole Dines Kirk, Ålykkevej 11, 8600 Silkeborg Person 2: Else Kirk, Ålykkevej 11, 8600 Silkeborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Robert Rebien Kristensen, Hyldtoftevej 58, 4970 Rødby Person 2: Mette-Marie Hvelp Kristensen, Hyldtoftevej 58, 4970 Rødby S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anita Lemgaard, Brogade 24T, 8850 Bjerringbro Person 2: Poul Lemgaard, Brogade 24T, 8850 Bjerringbro S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anders Lomholt, Bredgade 11B, 1, 4000 Roskilde Person 2: Hanna Maria Lomho Joäng, Bredgade 11B, 1, 4000 Roskilde S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Susanne Grevy Mathiesen, Brorsonsvej 14, 6000 Kolding Person 2: Hans Jørgen Mathiesen, Brorsonsvej 14, 6000 Kolding S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Bettina Birthe Nielsen, Bakkekammen 24, 4460 Snertinge Person 2: Peter Ove Holm, Bakkekammen 24, 4460 Snertinge S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Lise-Lotte Lærke Nielsen, Soltoften 24, 7000 Fredericia Person 2: Steen Møller Jørgensen, Soltoften 24, 7000 Fredericia S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Karen Fohlmann Fi Nielsen, Ejgårdsvej 2, ST TV, 2920 Charlottenlund Person 2: Gudmund Stormkran Nielsen, Ejgårdsvej 2, ST TV, 2920 Charlottenlund S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Birgitte Helene M Nissen, Mejlgade 99, ST, 8000 Århus C Person 2: Arne Krog, Mejlgade 99, ST, 8000 Århus C S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Line Nygaard, Nedenomsvej 12, 2970 Hørsholm Person 2: Leif Eugen Müllertz, Nedenomsvej 12, 2970 Hørsholm S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jens Thomsen Nymark, Lervangen 6, 8700 Horsens Person 2: Birthe Nymark, Lervangen 6, 8700 Horsens S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Tom Helge Nørring, Stratiotikou Syndesmou 10673, Græke, Person 2: Helle Nøhr Strang Nørring, Stratiotikou Syndesmou 10673, Græke, S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ulrik Hjort Pedersen, Frederiks Alle 151, 3 TV, 8000 Århus C Person 2: Charlotte Heide, Frederiks Alle 151, 3 TV, 8000 Århus C S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Susanne Heide Hjo Petersen, Naturparken 20, 4000 Roskilde Person 2: Lennart Frøik Petersen, Naturparken 20, 4000 Roskilde S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anne Seistrup, Herluf Trolles Vej 157, 5220 Odense SØ Per-

212 STATSTIDENDE 212 son 2: Jørgen Nielsen, Herluf Trolles Vej 157, 5220 Odense SØ S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Camilla Lund Smed, Grenåvej 789, 8541 Skødstrup Person 2: Allan Linderup Smed, Grenåvej 789, 8541 Skødstrup S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kenth Heiselberg Steger, Smedevej 3, 6310 Broager Person 2: Susanne Mette Lin Rossen, Ramsherred 2A, ST, 6310 Broager S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Dan Bo Stockmann, Amagerfælledvej 23, 4 TV, 2300 København S Person 2: Marietta Berga, Amagerfælledvej 23, 4 TV, 2300 København S S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Anette Sundberg, Lindehøj 141, 2990 Nivå Person 2: Henrik Carsten Pe Krarup, Lindehøj 141, 2990 Nivå S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Cathie Liv Årøe Svarrer, Vejlesøparken 1, 3 310, 2840 Holte Person 2: Povl Erik Vogt Svarrer, Vejlesøparken 1, 3 310, 2840 Holte S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Per Dehlendorff Svenningsen, Grimstrup Hovedvej 36, 6818 Årre Person 2: Annette Lønne, Grimstrup Hovedvej 36, 6818 Årre S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Birgitte Brandi Sørensen, Nellikevej 18, 7700 Thisted Person 2: Benny Thinggård Sørensen, Nellikevej 18, 7700 Thisted S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Kjeld Yde Sørensen, Solbrinken 17, 7480 Vildbjerg Person 2: Ulla Sinkjær Sørensen, Solbrinken 17, 7480 Vildbjerg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ilse Skovgaard Theede, Akacievænget 7, 7000 Fredericia Person 2: Gerd Theede, Akacievænget 7, 7000 Fredericia S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Ole Thiel, Asmild Vænge 163, 8800 Viborg Person 2: Jeanett Bertelsen Ehlers, Asmild Vænge 163, 8800 Viborg S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Knud Børge Vilhelmsen, Nyborggade 2, 1 TH, 8000 Århus C Person 2: Birgitte Vilhelmsen, Nyborggade 2, 1 TH, 8000 Århus C S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Jesper Vincentz, Granvej 13, 2680 Solrød Strand Person 2: Kim Lien Tran Vincentz, Granvej 13, 2680 Solrød Strand S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Karen Marie Wadim, Tranekærvej 8, 7400 Herning Person 2: Flemming Wadim, Tranekærvej 8, 7400 Herning S Ægtepagt anmeldt den Person 1: Louise Warrer, Smoven 11, 8200 Århus N Person 2: Martin Christensen, Smoven 11, 8200 Århus N > Tvangsauktioner Fast ejendom S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 5 ay, Kregme by, Kregme Bogfinkevej Frederiksværk Ejendommen er iflg. BBR-ejermeddelelse opført i 1970 med væsentlig om- eller tilbygning i 2006, ydervæggene er beton der nu er træbeklædt, tagdækning er tagpap. Bebygget areal 90 m², samlet boligareal i ejendommen 90 m². Ejendommen fremstå i meget pæn stand med nyere vinduer og døre. Ejendommen indeholder lille gang med samme klinker på gulvet som i køkken og badeværelse, nyere badeværelse med hvide fliser og brusekabine. Køkken med nyere hvide køkkenelementer, Bosch keramisk komfur, emhætte mrk. ukendt og Bosch køle- fryseskab. Køkken er åbent til stue der har trægulv og brændeovn, fra stue er der en trappe til hems, samt adgang til 2 pæne værelser med trægulve. Hele ejendommen har trælofter. Fra stuen er der udgang til stor træterrasse, endvidere er der på husets ene langside en flise terrasse. Ejendommen har elvarme. Vandforsyning fra privat vandværk, Kregme Sogn Vandværk. Areal iflg. tingbogen 1078 m² heraf vej 0 m². Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Henrik Pristed Jensen

213 STATSTIDENDE 213 Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Ultima Advokater A/S Søndre Jernbanevej Hillerød Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Ultima Advokater A/S Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 10:00 Fogedretten i Hillerød Tvangsauktionsafdelingen, Fr.sund Torvet 5, Frederikssund Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Ultima Advokater A/S Søndre Jernbanevej Hillerød Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Fogedretten/advokaten Rekvirering af salgsopstilling Ultima Advokater A/S Søndre Jernbanevej Hillerød Tlf.nr.: Retskreds Hillerød Sagsnummer: 45/2008 Ekstra bemærkninger Information: Auktion er begæret af Ultima Advokater A/S på vegne en pantog udlægshaver. Auktionsdokumenterne ligger til gennemsyn i Retten i Hillerød/hos advokaten. Salgsopstilling kan hentes gratis på eller rekvireres ved fremsendelse af A-4 kuvert frankeret med kr. 16,00 til nedennævnte advokat. J.nr Ultima Advokater A/S Københavnsvej Hillerød Tlf S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 3 c, Bøstrup By, Ørslevkloster Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 22 a, Bøstrup By, Ørslevkloster Bøstrupvej Højslev og andel af matr. nr. 33 a Bøstrup By, Ørslevkloster. Areal iflg. tingbog m², heraf vej 545 m². Iflg. BBR er ejendommen opført i 1901 med væsentlig om- eller tilbygning i Bebygget areal i stuehuset andrager 113 m². Ejendommen er en beboelsesejendom (tidligere landbrug). Ejendommen består af stuehus sammenbygget med staldbygning. Til stuehuset er desuden opført ældre udestue. Stuehuset består af indgang, 2 værelser, badeværelse med brus og toilet, køkken samt soveværelse. Der er gulvvarme i køkken, stue og soveværelse. Ejendommen opvarmes med fastbrændselsfyr til træ og briketter. Staldbygningen er indrettet med 5 hestebokse samt værksted. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Hanne Bavnshøj Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Jan Niebuhr Johansen v/advokat Joan Colding Sct. Mathias Gade 66 A 8800 Viborg Telefon Fax Journalnr jc/bvj Auktionsbekendtgører Retten i Viborg Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 9:00 Retten i Viborg Retssal H. Klostermarken Viborg Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Joan Colding Sct. Mathias Gade 66 A 8800 Viborg Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Viborg Rekvirering af salgsopstilling Advokat Joan Colding Sct. Mathias Gade 66 A 8800 Viborg Tlf.nr.: Retskreds Viborg Sagsnummer: 99-29/2008 S Berigtigelse af S

214 STATSTIDENDE 214 Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 54 d, Hals by, Hals Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 194 gx, Hals by, Hals Nørrehedevej Hals Det bemærkes, at der alene er begæret tvangsauktion over en ideel anpart, nemlig ½-delen af ejendommen, tilhørende Rene Bruun Thomsen. Areal iflg. tingbogen m², heraf vej m². Ejendommen er et nedlagt landbrug. Det oprindelige stuehus, der er opført i 1962, er i et plan på 90 m², hvidkalket med gråligt eternittag. Der er indgang/ gang med dør til badeværelse m/ bruseniche, toilet, håndvask, vaskemaskine og tørretumbler. Endvidere et børneværelse samt spisekøkken med gaskomfur og ovn, emhætte og køleskab. Endvidere ca. 35 m² stue med kakkelovn. En oprindelig baggang benyttes til værelse. Endelig er der et soveværelse på 10 m². På ejendommen findes en ældre staldbygning på ca. 80 m², bestående af staldrum. Bygningen er hvidkalket med bliktag. En nyere staldbygning på 200 m², hvid med delvis nylagt tegltag. Der er 8 hestebokse og 2 disponible rum. Endelig er der opført en ny ejendom/stuehus i hvidt træ med sort tegltag. Bygningen står som et råhus og er helt uden inventar. Der er ikke opsat hvidevarer eller radiatorer i ejendommen. Der er balkon og søjler samt hvide vinduer. Stueplan er på 170 m² og 1. sal på 170 m². I stueetagen er der stue, entre, badeværelse (uden inventar), bryggers, køkken og kontor. Første salen indeholder 4 børneværelser, soveværelse, badeværelse samt lille depotrum. Ejendommens jordtilliggende er udlagt med græs. Arealangivelser og opførelsesår hidrører fra BBR. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Rene Bruun Thomsen Begæreren af auktionen (Rekvirenten) DLG Vendsyssel, Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Mølhavevej Aabybro Telefon Fax Auktionsbekendtgører Retten i Aalborg, Tvangsauktionsafdelingen, Badehusvej 17, 9000 Aalborg Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 13:45 Retten i Aalborg Badehusvej Aalborg Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advodan Hurup Bredgade Hurup Thy Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Fogedretten, Badehusvej 17, 9000 Aalborg Rekvirering af salgsopstilling Advodan Hurup Bredgade Hurup Thy Tlf.nr.: Retskreds Aalborg Sagsnummer: /2007 Ekstra bemærkninger Anden og sidste auktion. Højeste bud på første auktion: kr S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 7 as, Bække by, Bække Teglgårdsvej Bække En families-ejendom bestående af tilbygning, stor stue, 2 badeværelser begge af ældre dato, køkken af ældre dato, bryggers samt 2 store værelser i stueetagen. 1. salen består af repos samt 3 små værelser. Grunden er på 659 m², iht. tingbog. Ejendommen og tilbygning er opført i røde teglsten, og ejendommens indkørsel er belagt med grus. Ejendommen trænger til istandsættelse. Til ejendommen hører pæn have, der er lukket med hæk. Haven trænger til vedligeholdelse. I haven er der opført et udhus af træ samt en åben carport i træ. Særskilt bemærkes, at ejendommen er udlejet på lejekontrakt, og lejer betaler en månedlig leje på kr Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr

215 STATSTIDENDE 215 Skødehaver ifølge tingbogsattest Claus Roland Jensen Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Advokat Anne-Helene Bagenkop Nielsen Falkoner Alle 1, Frederiksberg Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Advokat Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 09:00 Fogedretten i Esbjerg, retssal 03 Dokken Esbjerg Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Anne-Helene Bagenkop Nielsen Falkoner Alle 1, Frederiksberg Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Fogedretten og Retskreds Esbjerg Sagsnummer: 126/2008 Ekstra bemærkninger 2. auktion. Højeste bud på 1. auktion er kr Ved en budsum på kr ,00 udgør størstebeløbet kr ,11 med en sikkerhedsstillelse på kr ,00. Auktionen er begæret på vegne privat pant- og udlægshaver af advokat Henrik Oehlenschlæger Falkoner Allé 1, 2000 Frederiksberg, tlf.nr , j.nr Auktionssagens dokumenter ligger til eftersyn i Retten i Esbjerg, Fogedretten, retssal 3, stuen, Dokken 1, 6700 Esbjerg under j.nr. AS 12-6/2008. Endvidere kan salgsopstilling udskrives fra S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 243 a, Helsingør Bygrunde Lejlighedsnr.:1 Sudergade 18, Helsingør Ejerlejlighed i 2 etager i hjertet af Helsingør - Axeltorv. Areal ifølge samejeoverenskomst: 1. sal ca. 95 m², 2. sal ca. 62 m², opgang ca. 23 m². Arealet fremgår ikke af hverken tingbog eller BBR-ejermeddelelse. Rekvirenten indestår ikke for rigtigheden af de oplyste arealer. Indgang via gadedør til opgang, hvorfra der er videre adgang til gård. Indgang til lejligheden foregår via trappe op til repos, hvorfra der er adgang til badeværelse, stue og trappe til 2. sal. Repos, stue og køkken har trægulv. Gulvbelægning er ikke færdiggjort. Badeværelse med brus. Sorte naturstensfliser på gulvet. På badeværelse står vaskemaskine af mrk. Siemens. Vinduet vender mod gården. Den store stue har 6 vinduer mod gaden og brændeovn mrk. Heta Vision. Fra stuens ene ende er der adgang til stort køkken med nyere elementer. Indbygnings-køle/fryseskab mrk. Electrolux. Gaskogeplader med 5 blus mrk. ATAG, ovn mrk. Siemens og emhætte. Fra stuens anden ende er der adgang til mindre værelse. Gulvet er af mørkt træ. Fra værelset er der udgang til klinkebelagt stor altan. Fra repos er der videre adgang til lejlighedens 2. sal. Hele 2. sal har mørke "mahogni"gulve med sorte fuger. Gulvet er ikke færdiggjort. 2. salen er påbegyndt opdelt med skillevægge til et stort værelse og et mindre, der kan fungere som påklædningsværelse. 2. salen har brændeovn, mrk. Fokus Pejse. Der er fritliggende spær. Der er skråvægge med vinduer i begge sidder af 2. salen - mod torvet er der vindueskarnapper. Generelt bærer hele lejligheden præg af at være under ombygning og renovering. Der er løse elledninger, der hænger ud af væggene og på repos ses blottet røranlæg i gulv. På væg på repos er noget beklædning nedtaget. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Sven-Åge Sletbak Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Advokat Birgitte B. Andersen Andersen Advokater Ole Rømers Vej Helsingør Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Retten i Helsingør Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 10:00 Retten i Helsingør Prøvestensvej Helsingør Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Birgitte B. Andersen Andersen Advokater Ole Rømers Vej Helsingør

216 STATSTIDENDE 216 Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Helsingør, Advokat Birgitte B. Andersen og på Retskreds Helsingør Sagsnummer: 99-34/2008 Ekstra bemærkninger Ideel anpart nr. 1 af matr. nr. 243 a, Helsingør Bygrunde. Anparten er IKKE særskilt vurderet hvorfor ejendomsværdi som anført ovenfor omfatter hele ejendommen. S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 4 mf, Dronningmølle, Esbønderup Musvågevej Dronningmølle Sommerhus beliggende på 1700 m² skrånende grund i udkanten af sommerhusområde med fri udsigt til marker og eng. Huset er opført i træ og fremstår som tilbygget i etaper. Ifølge BBR-ejermeddelelse er arealet 60 m². Rekvirenten indestår ikke for hvorvidt de faktiske forhold, herunder arealet er i overensstemmelse med oplysninger ifølge BBR-ejermeddelelse. Klinkebelagt entre. Træ på vægge og lofter. Badeværelse med brus. (Metro vandvarmer). 3 værelser med trægulv og trælofter. Stor stue i åben forbindelse med nyere lyst køkken med udgang til haven, sorte klinker på gulvet, kirsebærbordplade, "amerikansk køleskab" mrk. Admiral, 5 gasblus, ovn mrk. SMEG, microovn mrk. Wasco og emhætte. Fra stuen hvor vekselvarmeren er placeret er der ødelagt skydedørsparti til haven, ufærdig havestue med trægulve og udgang til terrasse/altan med skøn udsigt. Bølgeplader på terrasse/altangulv. Ejendommen bærer overalt præg af ufærdigt arbejde, ulovlige el-installationer og ituslåede ruder. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Marianne Damkjær Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Advokat Birgitte B. Andersen Andersen Advokater Ole Rømers Vej Helsingør Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Retten i Helsingør Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 10:30 Retten i Helsingør Prøvestensvej Helsingør Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Birgitte B. Andersen Andersen Advokater Ole Rømers Vej Helsingør Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Helsingør, advokat Birgitte B. Andersen og Retskreds Helsingør Sagsnummer: 99-37/2008 S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 18 rc, Gladsaxe Lejlighedsnr.:3 Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 18 iy, Gladsaxe Lejlighedsnr.:3 Stengårds Alle 127, 1 th 2800 Lyngby Moderejendommen er i henhold til BBR opført i 1937 med ydervægge af mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) og tagdækning er tegl. Ejerlejligheden samlede areal udgør i henhold til BBR 52 m², tinglyst areal 54 m², og indeholder 2 værelser til beboelse, 1 vandskyllet toilet samt eget køkken

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 7 Kirsten Nielsen Ny Thorup Krolf 31 33 33 97 1 D 120 Ruth Bliksted Thorup Klim Krolf 35 32 36 103 2 D 64 Kirsten Fonager Brønderslev Krudtuglerne 38 36 31 105 3 D 67 Helen Stiller Aalborg Krolf senior

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august

Strandstævne Rømmø 25. august M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Varde 1: XXX Kurt R. Kristiansen Jes Jensen Horne IF 2: XXX Anne Marie Jensen Finn K. Nielsen Vesterhede 3:

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R.

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R. M1 Pulje 1 Bane 1-2 Bente Gemmer Kurt R. Kristiansen Varde 1: XXX 16 12 20 1 48 44 4 3 Jes Jensen Anne Marie Jensen Horne IF 2: 20 XXX 20 20 3 60 35 25 1 Magnus Johansen Gert Ovesen Næsbjerg 3: 20 7 XXX

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Vi gør opmærksom på, at der er tale om en personlig udpegelse som advokat, hvorfor det er den konkrete advokat

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

DM Krocket Hold. Vildbjerg den17-18 september. Række C2. Bane 2: XXX XXX Ingen kampe; eneste hold i C2

DM Krocket Hold. Vildbjerg den17-18 september. Række C2. Bane 2: XXX XXX Ingen kampe; eneste hold i C2 DM Krocket Hold Vildbjerg den17-18 september Række C2 Bane Navne: Klub: 1: 2: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Preben Vonsil Martin Kristensen Kasper Tykjær Jensen Birgit Jørgensen Agerbæk 1: XXX XXX

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3 21 Kjeld Hansen Gerlev 29 29 25 83 1 Nr- 1. 102 Annelise Andersen Gerlev 28 27 29 84 2 Nr- 1. 53 Tage Bang Gerlev 28 27 31 86 3 Nr. 2. 41 Jytte Rasmussen Gerlev 27 30 30 87 4 Nr. 2 15 Henning Rasmussen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen. Hans Christensen Kirstine Krogsgaard Viggo Bertelsen Finn Svendsen

Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen. Hans Christensen Kirstine Krogsgaard Viggo Bertelsen Finn Svendsen Dato: -0-0 Thorup-Klim BK Bane: -- Start: Start Mappenr Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen Amtoft Østerild Langholt Krolf Hjørring Krolf Klub Dommer: Tove Sønderhaven Dato: -0-0

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub Opstartstævne 2018 Bane Navn: Klub: 1 2 3 Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub 35 30 34 99 Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub 36 29 37 102 201 Ole Jensen Dronninglund krolf klu 31 35 32

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Hold Finaler, DGI Sydvest

Hold Finaler, DGI Sydvest Række C2 Bane 23 Navne: Klub: 1: 2: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Søren Tanghus Paula Andersen Annie Birkelund Tonny Andersen Vorbasse 4 - C2: C2 1: XXX XXX 0 0 0 2: XXX XXX 0 0 0 0 0 Række C1 Bane

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019 0 k Astrid Madsen Karup / Kølvrå 31 31 29 0 91 1 1 k Aase M Jensen Randers Krolf 29 34 34 0 97 11 2 k Margrethe Winther Gerlev Krolf 33 34 31 0 98 16 k Krista Andersen Karup / Kølvrå 34 29 35 0 98 16 k

Læs mere

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe Krista Hansen Skodborg K 59 48 61 62 48 75 77 65 68 67 275 352 323 1 Dorte Haumann Øster Lindet K 75 62 57 65 57 75 68 71 66 64 269 344 326 2 Lene Fuglsig Øster Lindet K 73 67 68 58 58 71 64 70 64 74 269

Læs mere

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe Albert Madsen Friheden M 78 81 79 74 64 64 76 75 68 86 305 305 369 40 Alfred Knudsen Friheden M 79 79 #NUM! #NUM! Anton Mosegaard Friheden M 76 76 66 66 67 72 #NUM! 139 #NUM! Bente Griepentrog Friheden

Læs mere

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 1. 39at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 Sønderlandsgade 3. 39aq Hvidbjerg Inger M. Vestergaard Salek 2014 Niels Kristensen (Hav) 1998 Frank Hedegaard Jensen 1998 Hans Jørgen Jensen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 6 i 2007 22. marts 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted fredag den

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

3 km damer. Vallø Lystrup Magleby skov 3 km. piger. Bøge skov

3 km damer. Vallø Lystrup Magleby skov 3 km. piger. Bøge skov 3 km damer 3 km. piger Ganne Louise Tingvold 99 1 94 1 1 97 1 499 1 Fie Bressen 99 1 94 97 99 97 492 2 Lærke M. Hansen 95 98 96 87 92 468 3 Kisten Jensen 9 93 1 84 89 87 459 4 Linda Jodehl 95 86 69 52

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane Resultat Niels Kasper Clausen 376,0 Peter L. Skov 375,0 Stig Bjerregård 369,0 Hans Johnsen 355,0 Bo Knudsen 347,0 2,0 1,0 2,0 3,0 FINALESKYDNING VETERAN

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

ANDERSEN & MARTINI A/S. indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets Søborgafdeling, Gladsaxevej 340, 2860 Søborg

ANDERSEN & MARTINI A/S. indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets Søborgafdeling, Gladsaxevej 340, 2860 Søborg Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 3/2010 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1067 København K Kontaktperson Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Startliste. Startgruppe: 05 KM. Dame K1-05 KM. Dame K2-05 KM. Havneræs, Horsens Kajakklub - 4. november Alle K2 / K4 klasser - 10 km 11:00:00

Startliste. Startgruppe: 05 KM. Dame K1-05 KM. Dame K2-05 KM. Havneræs, Horsens Kajakklub - 4. november Alle K2 / K4 klasser - 10 km 11:00:00 Startliste Havneræs, Horsens Kajakklub - 4. november 2018 Alle K2 / K4 klasser - 10 km 11:00:00 Alle deltagere i C1 K1 Herre-klassen - 10 km 11:02:00 Alle deltagere i C1 K1 Dame-klassen - 10 km 11:04:00

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Startnr. Roer(e) Klubnavn Tid 172 Lone J Silkeborg 0:32: Caroline S Silkeborg 0:32: Frida T Odense 0:34:56

Startnr. Roer(e) Klubnavn Tid 172 Lone J Silkeborg 0:32: Caroline S Silkeborg 0:32: Frida T Odense 0:34:56 Resultater Havneræs, Horsens Kajakklub - 4. november 2018 Startgruppe: 05 KM Dame K1-05 KM 172 Lone J Silkeborg 0:32:21 170 Caroline S Silkeborg 0:32:48 200 Frida T Odense 0:34:56 157 Henriette W T MKC

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

KLubmesterskab huls spillere

KLubmesterskab huls spillere 18 1 2290 Preben Madsen 85 8 10 6 3 7 11 12 10 15 3 18 34 27 36 32 29 33 37 38 36 41 29 2 1108 Gertrud Bang 81 9 4 10 10 10 7 10 6 13 2 35 25 26 30 36 36 36 33 36 32 28 39 28 3 2292 Vita Madsen 77 1 3

Læs mere

KLubmesterskab huls spillere

KLubmesterskab huls spillere 18 1 2290 Preben Madsen 91 8 10 6 7 11 12 10 15 7 5 18 34 27 36 32 29 33 37 38 36 41 29 33 31 21 28 28 31 2 1108 Gertrud Bang 90 9 10 10 10 7 10 13 8 6 7 35 25 26 30 36 36 36 33 36 32 28 39 28 34 32 33

Læs mere

Landsstævne Kolding. DAI Landsstævne Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane

Landsstævne Kolding. DAI Landsstævne Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane 1 Astrid Madsen Karup/Kølvrå Krolf 1.2.3. start 2 Tove Christensen Skælskør Solskinsmotion 1 3 Jørgen Steiner Kolding KFUM Krolf 1 4 Egon Jensen Randers Krolf 3 5 Inge Bülow Skælskør Solskinsmotion 1 2.3.1.

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Resultater mesterskabsskydningen. Resultater hovedskydningen

Resultater mesterskabsskydningen. Resultater hovedskydningen Resultater mesterskabsskydningen Mesterskabsskydningen Seniorer Nr Selskab Navn Resultat Præmier 1 Kolding Peter L. Skov 380,6 100 års pokalen og Guld 2 kolding Niels Kasper Clausen 373,3 Sølv 3 Kolding

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 10 Solveig Madsen 1074 ogager Jagtforening 36 44 2 12 Kristine Madsen 1052 ogager Jagtforening 33 44 3 11 Laila Terkelsen 1053 ogager Jagtforening 32 41 4 95 Anne-Mette Svingholm 1051Omegns

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 07-8 06-7 0-6 Per Frederiksen Vilhelm Christiansen Hobro BK / BK Nord Anne Schousboe Jes Bank BK Nord Jørgen Solsig Nielsen Jørgen H. Mellergaard BK 97, Hjørring / BK Nord Michael Matthiesen

Læs mere

Ny Thorup Mesterskab 2016

Ny Thorup Mesterskab 2016 61 61 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf Klub 35 35 32 37 139 1 131 131 Bent Thomsen Fjerritslev 36 37 33 38 144 2 141 141 Børge Christensen Krutuglerne 35 40 37 37 149 3 52 52 Thomas Jørgensen Krolfseniorerne

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2018-09. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen

Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen Gruppe 3 Esbjerg Golfklub Kent Kikkenborg Gruppe 3 Esbjerg

Læs mere

DGI Nordjylland TIDSPLAN PROGRAM

DGI Nordjylland TIDSPLAN PROGRAM 2 TIDSPLAN Onsdag den 08. marts 2017 1-10 09:00 11-20 09:18 21-30 09:36 31-40 09:54 41-50 10:12 51-60 10:30 61-70 10:48 71-80 11:06 81-90 11:24 91-100 11:42 101-110 12:00 111-120 12:18 121-130 12:36 131-140

Læs mere

Danmarksturnering Luftpistol

Danmarksturnering Luftpistol Danmarksturnering Luftpistol 2012-2013 Resultatliste 9. omgang Danmarksturnering Luftpistol 9. omgang 1. division d Særslev 1 2 582 567 561 1710 18 15423 G A DSB/ASF 1 2 574 572 566 1712 16 15389 S b Maribo

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 199-14-0083 A 199 LAYTH&THAER AL RO 128,784 2 071-16-0231 A 071 T. METODIEV 155,404 3 135-14-0195 A 135 JØRN BOKLUND 250,564 4 199-16-0014 A

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 8 Retternes virksomhed Tabel 7. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 2000 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2019-07. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 2 Krogager Damer 96 131 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 5 Solveig Madsen 1074 Krogager Jagtforening

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

RESULTATLISTE Møn Åben Luft GV & Pistol

RESULTATLISTE Møn Åben Luft GV & Pistol RESULTATLISTE Møn Åben Luft GV & Pistol DDS SP v.3.13.1.1 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 99434 Kristian Nørholm Koch 14-001 Nykøbing F. Skytteforening 199/10 200/11 399/21 2 100140 Mette Hansen 14-040

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere

NKK Par-stævne. Opstartsstævne Nr. Sundby Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane

NKK Par-stævne. Opstartsstævne Nr. Sundby Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane 1 Elly Kristoffersen Møldrup 1-2-3-4 start 2 Jens Rasmussen Hjørring 3 Evald Kristoffersen Møldrup 4 Flemming Ask Adriadsen Hjørring 5 Herdis Dahl Møldrup 2-3-4-1 start 6 Kirsten Nielsen Hjørring 7 Kjeld

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 25/7 27/7 2011 RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Pens. Damer Individuelt 1 Gunhild Hessellund 057 Lucky 4 12 21 695 695 2 Ingrid Larsen 044

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr

Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr Som følge af at generalforsamlingen den 24. april 2009 ikke kunne gennemføres indkaldelse til ny ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr. 36696915 Generalforsamlingen afholdes:

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Landsmesterskab for HOLD

Landsmesterskab for HOLD Landsmesterskab for HOLD Vildbjerg den.-. september 0 Række: M Bane: 0' Egne Modst. Navne Klub ere point point Kibæk Kibæk Næstelsø Næstelsø Tistrup Tistrup Sole Sydøstjylland Sole Sydøstjylland Vinding

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2018 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2018 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2018 Resultatliste Danmarksmesterskab 2018 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Erik Holm Viborg 104,4 106,1 105,0 105,7 421,2 35x 2 Lars

Læs mere

Politimesterskab i Halvmarathon 2009

Politimesterskab i Halvmarathon 2009 Politimesterskab i Halvmarathon 2009 21,1 km 1 Torben Klose Odense PI 01:18:02 55 2 Jens Kirkegård Sørensen Kolding PI 01:20:23 9 3 Carsten Straszek Nordjyllands PI 01:23:16 20 4 Hans Jørgen Bach Nordjyllands

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2 M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Jan Grenaa Nielsen Bo Bolding Jørgen Olesen Jørgen Halkjær Jytte Sørensen Finn Kolbe Ingrid Tidemann Michael Jørgensen Hejnsvig(Sydvest)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september M1 finale Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Anker M. Nielsen Poul Olesen Benny Christoffersen Tommy Risum Jensen Jørgen Kristensen Thomas Larsen Anton Gade Jan Grenaa

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Retternes virksomhed

Retternes virksomhed Retternes virksomhed 06 Retspleje Tabel 6. Antallet af pådømte straffesager i. instans i de enkelte byretskredse og ved terne 998 Criminal cases tried at the lower courts and the High Courts 998 Retskredse

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere