החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ רח' ארלוזורוב 51, חולון, טלפון: /5/6 פקס:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ רח' ארלוזורוב 51, חולון, טלפון: /5/6 פקס:"

Transkript

1 Jean Paul Viguer et Associ es Architecture et Urbanisme Paris, France ק.ס.מ. קבוצת סוף מערב תכנון הסביבה ותכנון אורבני פתח תקווה עיריית חולון מינהל ההנדסה החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ רח' ארלוזורוב 51, חולון, טלפון: /5/6 פקס: מגדלים בשדרה ח/ 501, חולון הנחיות פיתוח ונוף למגרשי מגורים 1 נובמבר 2012 הנחיות פיתוח ונוף למגרשי מגורים - מגדלים בשדרה חולון

2 .II תוכן העניינים א..I מבוא - שימוש בחוברת במסגרת תב"ע ח- 501 "מגדלים בשדרה" תכנית חלוקה לאזורי הנחיות עיצוב פרטי אדריכלות וטיפול בפני השטח פרטים טכניים ריהוט חוץ תאורת חוץ הערות לגבי נגישות אזור הולכי רגל חניית רכב ניקוז גבולות פרט דגם רצוף פרט משטח חניה פרט פתחי חוץ צמחית חוץ הערות לגבי נגישות פתחי אוורור יציאות מהחניה פילרי שרות פתחי אוורור דלתות שרות חיצוניות גדרות ומעקות בטיחות גדר סבכת עץ שערים מעקות אחיזה מעקה הגנה לצמחיה ספסל פרגולה כללי III IV V 5.1.VI אזור 1 הקיר התומך כניסה קיר כתובת "טוטם" תכסית גינון וראש קיר תומך מעקות אחיזה מדרגות חומרים פרטי כניסה ראשית צמחית חוץ אזור 2 קיר תומך כניסה קיר כתובת "טוטם" תכסית גינון וראש קיר תומך מעקות אחיזה מדרגות חומרים צמחית חוץ אזור 3 קיר תומך כניסה צמחית חוץ אזור 4 גבולות נובמבר 2012 הנחיות פיתוח ונוף למגרשי מגורים - מגדלים בשדרה חולון 2

3 א מבוא מטרת התכנון המוצע היא להגדיר את הנחיות העיצוב האורבני והנופי של מגרשי המגורים במגדלים בשדרה ליצירת מתחם חדש וייחודי בחולון שישתלב בעיצובו עם השדרה המרכזית. בתכנון המתחם האורבני הזה עלינו לוודא: - שמירה על הקשר בין העיר בצפון לבין הפארק החדש, חיבור אינטגרלי עם המרקם האורבני הקיים ייעשה ע"י מתן הנחיות תכנון שיהיו בתוקף גם לגבי הרחובות הסמוכים. - המפרטים לשטחים הפרטיים מיועדים להציג מאפיינים דומיננטיים בלי להגביל את מתכנן הנוף. - יצירת שפה לאזורי המגורים שמטרתה הדגשת האופי הייחודי של המתחם. המתחם מחולק לאזורים. שיפורטו בהמשך. חוברת זו מתארת את העקרונות של חומרי גמר ואופני בניה. יישום עקרונות אלה דורש אישור מוקדם של אדריכל הפרויקט של מגדלים בשדרה. אין להתחיל בביצוע עבודות פיתוח בשטח טרם קבלת אישור סופי של תכנית ופרטים בהתאם להנחיות. הסבר לגבי הנחיות פיתוח ונוף למגרשי מגורים. במסגרת הוראות תכנית ח 501 יש להודיע לעירייה על כל סתירה בין הנחיות העיצוב ובין תקנון ותשריט התב"ע. מסמך זה מתווסף לתקנון ולתשריט. מצ"ב מספר סעיפים מהתב"ע שיש לשים לב אליהם בהגשת תכניות הפיתוח : 10.3 תכסית קרקע: תכסית קרקע מירבית : לקומת הקרקע עד 65% משטח המגרש המותר לבניה (לא כולל השפ"פ). לקומות מעל עד 35% משטח המגרש (לא כולל השפ"פ)

4 10.4 האזור הצבוע בתשריט בצבע ירוק ומתוחם בירוק כהה שהוא "שטח פרטי פתוח" וחלות עליו ההוראות הבאות : שטח זה, המהווה חלק ממגרשי המגורים והמשרדים, ישמש במפלס הקרקע לגינון, מתקני צל, פינות ישיבה ומשחק וכו' בלבד. לא תותר כל בניה במפלס הקרקע מעבר לנ"ל. תותר הקמת מרתפי חניה לדיירים מתחת לשטח זה בתנאי שישמר מעליו בית גידול בעומק של 1.5 מ' לנטיעת עצים בוגרים מעל. בתחום שטח זה תותר זיקת הנאה למעבר לציבור כמסומן בתשריט. שטח זה יגונן כחלק אינטגראלי של השטח הציבורי הגובל, ובתחום זה לא יוקמו כל גדרות בין השטחים הפרטיים לבין השטחים הציבוריים או הדרכים הגובלות. שטח זה יתוחזק ע"י עירית חולון כחלק בלתי נפרד מהשטחים הציבוריים הגובלים הפרק הבא מתייחס לדרך גישה וזיקת הנאה בין מגרשים להולכי רגל ולכלי רכב : 10.9 האזור המסומן בתשריט במשבצות אלכסוניות באדום הוא : "זיקת הנאה" וחלות עליו ההוראות הבאות: ראה סעיפים עד

5 דרישות לגבי תכנית פיתוח ונוף : פרק 19 של תקנון התב"ע מפרט את דרישות ההגשה לתכנית הפיתוח לכל מגרש. בנוסף להנחיות הנ"ל על המתכנן להגיש פרטי מפגש בין חומרים ובין סוגי קיר וגידור שונים כחלק מהפריסות המוגשות. תכנית פיתוח, בינוי ועיצוב ארכיטקטוני : תוגש "תכנית פיתוח, בינוי ועיצוב ארכיטקטוני" לכל מתחם שיאושר ע"י הועדה המקומית. תכנית זו תהווה מסגרת מחייבת לכל הבניינים ותכלול את הדרכים והשטחים הציבוריים הגובלים. התכנית תהיה בקנ"מ 1:500 לפחות, ע"פ פרטים בקנ"מ מתאים, ותקבע את : 19 אופן העמדת הבניינים על כל מגרש ומגרש לפי מידות, צורה ומרווחים, בהתאם לנספח הבינוי המנחה (נספח מס' 1). מפלס הכניסה הקובעת לבנין וגבהי הבניינים והמבנים שמעליהם במידה ולא נקבעו בתכנית זו. חתכים וחזיתות של הבניינים, לרבות צורה, גמר גגות, מתקנים סולריים ומתקני מיזוג אויר, באופן שישולבו אינטגראלית בתכנון המבנה. פרטי גמר חזיתות הבניינים שיכללו את חומרי הבניה, פרטי הפתחים, חומרי ציפוי גמר וגוונים. עיצוב חזית המשרדים/המסחר, של מגרשים ; הפונה לכיכר, כולל : חתכי העמודים, המרווח ביניהם, חומרי הגמר, השילוט, תאורה כו'. פיתוח הגינות, המיסעות, הגדרות, החניות וכל השטחים הבלתי מבונים. עיצוב קירות ומעקות של חניונים הגובלים בקווי המגרשים, בחזיתות המבנים, גובה החניון מחוץ לקו הבנין, מיקום עצים, ערוגות, חומרי בנין, מתקני אשפה, גז, מים, ארונות חשמל, תקשורת, תאורה, פתחי אוורור וחלוקת דואר. פתרונות ניקוז עילי ואישורם ע"י רשות הניקוז או המוסמך לכך בעירית חולון הערה: במסגרת קידום הגשות להיתר, העיריה קידמה מספר מגרשים במתחם כולל אישורים לתכנית פיתוח נוף, מותנה בהשלמת תכנית הגשה לאחר הפצת הנחיות עיצוב אדריכלות נוף ופיתוח. עם הפצת חוברת עיצוב זו, כל מתכנן / יזם מתבקש לעדכן ולהשלים תכניות פיתוח, נוף ופרטים בהתאם להנחיות. אין להתחיל בביצוע עבודות פיתוח בשטח טרם קבלת אישור סופי של תכנית ופרטים בהתאם להנחיות. 5

6 תכנית חלוקה לאזורי הנחיות עיצוב.I המתחם מחולק ל- 5 אזורי עיצוב עם הנחיות שונות לגבי פיתוח וחומרי גמר אוקטובר 2012 הנחיות פיתוח ונוף למגרשי מגורים - מגדלים בשדרה חולון 6

7 1.1 אזור 1 כל מפלסי קומות הקרקע יעוצבו באופן אחיד כך שתיווצר חזית עם מאפיינים זהים לכל המגרשים הפרטיים קירות תמך גידור המגרש באמצעות קיר תומך יהיה לפי תרשים A. גובה הקיר יהיה אחיד ולא יעלה על 1.5 מ'. במקרים חריגים ניתן לבנות טרסות כפי שמופיע בתרשים B. יש להוסיף גדרות בטיחות תקניות ע"פ תקן ע"פ פרט המופיע בסעיף 4.1. הקיר יהיה מבטון חשוף אדריכלי או בגמר קורדרוי עדין וגובהו יותאם לפני הקרקע במגרש. גמר נדבכי הראש יהיה עשוי מאבן גרניט אפורה בגמר להבה flame" " כדוגמת המדרגות כדי ליצור המשכיות של החומר. כל הפרטים יאושרו ע"י אדריכל הפרויקט. על נדבכי הראש של הקיר התומך להתלכד בגובה עם רום המדרגה העליונה. גובה הקיר יותאם לגובה המדרגות כניסה למגרש המעבר בין שטחים פרטיים לשטחים ציבוריים יודגש ע"י שינוי חומרי הריצוף בפס שלא יפחת מ- 60 ס"מ וימוקם מתחת למדרגה התחתונה או בתחתית הרמפה. ציון הכניסה הראשית ייעשה ע"י בניית קיר בולט בגובהו בימין המדרגות מכיוון העליה (קיר" טוטם"). על הקיר תצויין כתובת הבנין בתוספת פס תאורה שקוע לכל רוחב הקיר על החלק הצר של הקיר הפונה למדרכה. גמר הקיר יהיה מבטון חשוף בתבניות לבידים, ולאחר אשפרה הקיר יסותת בגמר מוטבה או טלטיש עדין. במקרים שקיר הטוטם נמצא בסמוך לרמפת נכים, פני הבטון יהיו בגמר מוטבה עדין, בתוספת מעקה אחיזה לנכים. כתובת הבנין תהיה עשויה מאותיות פלדה בחיתוך לייזר גמר צבע אפוקסי בתנור בגוון טבעי לפי פרט בעמוד 12. האותיות תחוברנה לבטון בצורה נקיה ללא קידוחים גלויים לעין. קיר הטוטם וקירות התמך יצבעו בצבע סילר נגד גרפיטי עמיד בפני U.V. 7

8 1.1.3 גמר קיר טוטם יש להקפיד על דיוק בהכנת התבניות ותערובת הבטון. לבטון יוספו פיגמנטים אפורים כהים. יציקת הבטון, מפגשי פינות, קוים ומישורים אנכים ומישוריים יבוצעו בהקפדה. עבודת הסיתות לגמר טלטיש עדין או מוטבה תתבצע בכל פני הקיר ללא זמלה. גמר עליון של הקירות יבוצע ע"י החלקת מדה תוך שמירה מירבית על קו אופקי ערוגות גינון מאחורי הקיר התומך תבוצע ערוגת גינון בעומק 90 ס"מ לפחות. הערוגה תתוחם באבן גן מאבן טבעית מפולשת עם פני הריצוף. מפלס האדמה בערוגת הגינון יהיה נמוך ב ס"מ מפני הריצוף מעקה אחיזה מעקות אחיזה יותקנו במדרגות וברמפות להולכי רגל ע"פ החוק. המעקות יבוצעו מברזל שטוח מגולוון בגמר צבע אפוקסי בתנור. בצבע 7016 RAL אפור פחם. ראה פרק 4 ריהוט חוץ. בטון חשוף גמר טלטיש עדין או מוטבה. תיחום אבן טבעית אפורה תיחום אבן טבעית אפורה חלק עליון קיר תמך עם רצועת גינון לא להשתמש באבני גן רגילות תיחום אבן אפורה תיחום עץ או אבן מעקה אחיזה במרכז ובצד הקיר מעקה אחיזה במרכז המדרגות מעקה אחיזה מחובר לצד הקיר 8

9 אבן אפורה בטון מדרגות כניסה מדרגות הכניסה יחופו באבן גרניט אפורה בגמר צריבה flameכדוגמת נדבכי הראש בקירות התמך. המדרגות בשטחים הפרטיים יהיו מחופות באבן גרניט או מבטון דמוי גרניט. יש להקפיד על משטחי אזהרה לפני ואחרי המדרגות, ופס נגיש בקצה כל שלח מדרגה לפי חוק הנגישות. המדרגות יבוצעו ע"פ תקני הנגישות חומרים דוגמת גמר בטון דוגמת חיפוי נדבך ראש קיר. טקסטורה בגמר צריבה flame מדרגות כניסה בטון מחובה אבן מדרגות בחיפוי אבן אפורה לכניסה טקסטורת אבן חיפוי דוגמת נדבך ראש אבן טבעית אפורה עובי 4 ס"מ ורוחב 40 ס"מ דוגמת בטון אדריכלי דוגמת גמר בטון קורדרוי עדין 9

10 1.1.8 פרטי כניסה ראשית ריצוף אבן אפורה בטון אדריכלי או אבן טבעית אפורה מעקה אחיזה מותקן בצד הקיר בטון אדריכלי או אבן טבעית אפורה חיפוי טוף בגוון כהה מעקה אחיזה חיפוי טוף בגוון כהה בטון אדריכלי או אבן טבעית אפורה משטח זהה למרקם וגוון קיר טוטם חיפוי טוף גוון כהה חיפוי מדרגות אבן אפורה טבעית בטון אדריכלי או אבן טבעית אפורה חיפוי טוף גוון כהה נדבך עליון אבן אפורה כהה תכנית טיפוסית כניסה לחצר ראשית משטח בטון במרקם קיר טוטם נדבך עליון אבן אפורה כהה משטח זהה למרקם וגוון קיר טוטם מעקה אחיזה מותקן בצד הקיר תאורת לד שקועה בקיר בטון אדריכלי או אבן אפורה טבעית חיפוי מדרגות באבן אפורה טבעית בטון אדריכלי נדבך עליון אבן אפורה כהה חזית טיפוסית לכניסה ראשית להולכי רגל למגרש 10

11 פרטי כניסה ראשית מידע כתובת בנין בכניסות בנין מול רחוב פיכמן, גולדה ודגניה, יש לציין כתובת בעברית באותיות פונט Tahoma לפי הגודל המצוין למעלה, אותיות עשויות מפלב"ם בעובי 10 מ"מ בגוון טבעי בגמר מט משי מוברש. האותיות מחוברות לקיר ע"י פין המרחיק את האותיות 10 מ"מ מפני הקיר בחיבור נסתר! גמר קיר טוטם בטון חשוף גמר טלטיש עדין או מוטבה משטח זהה למרקם וגוון קיר טוטם עדין מס' כתובת בנין (יופיע רק כלפי רחובות לא כלפי הגן הציבורי) רצוף אבן אפור בטון משטח זהה למרקם וגוון קיר טוטם חיפוי אבן טבעית רצוף 11

12 1.1.9 צמחיית חוץ - אופי הצמחייה באזור : I בעל אופי קישוטי- עצים ושיחים עם עלווה מגוונת ומעט פריחה. רוב הצמחים מגיעים לממדים קטנים עד בינוניים. 60% מתכסית הגינון בשטחים פרטיים יבחרו מהרשימה המצורפת ; יתר הצמחים לפי בחירת אדריכל הנוף. עצים שיחים אקסמפלרים צמחי כיסוי כרבל לביד רוסליה שבטבטית ציקס מופשל חבלבל מאוריטני ברכיכיטון דו גוני פיטוספורום ייפני ננסי דרצנה דרקו (קנרי) לנטנה לילכית ליגוסטרום יפני חלבלוב קוצני תאילנדי פילודנדרון דו-נוצחי רוזמרין בלו לגון כסיה נאה דורנטה מצויה דיאנלה סקבולה שופעת זית ארופאי "זן ברנע" לויקופילום שיחני שפלרה שיחנית מגוונת אוזן הדוב לגרסטרמיה הודית דיאטס דו-גוני מיופורום קטן עלים יתרופה תמימה מורן קרח הדס מצוי היבסקוס סיני "זן צהוב" 12

13 1.2 אזור 2 בין הפארק למגרשים הפרטיים באזור 2 תהיה רצועת גינון ברוחב 2 מטר עם צמחייה עשבונית מיוחדת קיר תומך הפרשי הגובה בין הפארק ובין בניני המגורים יוסדרו באמצעות קיר תומך. גובה הקיר התומך יהיה עד 60 ס"מ. (תרשים A). הקיר יבוצע מבטון חשוף אדריכלי או בגמר קורדרוי עדין וגובהו יותאם לפני הקרקע במגרש. גמר נדבכי הראש יהיה מאבן גרניט אפורה בגמר צריבה flame" " כדוגמת המדרגות. במבנים שהפרשי הגובה מחייבים קיר גבוה יותר, יש לבנות ערוגות גינון בטרסות בקפיצות של 1 מטר. מומלץ שהשתילה בערוגות תבוצע עם מטפסים וצמחיה זוחלת כניסות תכנון הכניסות יהיו כמו באזור 1. הכניסות למגרשים תהיינה על גבי "גשרונים" מפלדה ועץ העוברים דרך רצועת הצמחייה העשבונית. המעבר משטחים פרטיים לשטחים ציבוריים יודגש ע"י שינוי חומרי הריצוף בפס שלא יפחת מ- 60 ס"מ מתחת למדרגה התחתונה או בתחתית הרמפה. כדי לציין את הכניסה הראשית יבנה קיר בולט בגובה בימין המדרגות. "קיר טוטם". גמר הקיר בטון חשוף בתבניות לבידים, ולאחר אשפרה הקיר יסותת בגמר מוטבה או טלטיש עדין. במקרים שקיר הטוטם נמצא בסמוך לרמפת נכים, גמר הבטון יהיה בטון בגמר מוטבה עדין, בתוספת מעקה אחיזה לנכים. (ראה סעיף 1.2.3) 13

14 1.2.3 טקסטורת גמר קיר טוטם נדרשת עבודה קפדנית בתבניות ובהכנת תערובת הבטון. יש להוסיף לבטון פיגמנטים אפורים כהים. יציקת הבטון, מפגשי פינות, קוים ומישורים אנכים ומישוריים יבוצעו בהקפדה. עבודת הסיתות לגמר טלטיש עדין או מוטבה אינם מיועדים להסתיר או לטשטש טעויות ביצוע. גמר עליון של הקירות יהיה ע"י החלקת מדה תוך שמירה מירבית על קו אופקי. בטון חשוף גמר טלטיש עדין או מוטבה תכסית גינון וראש קיר תומך מאחורי הקיר התומך תוקם ערוגת גינון בעומק 90 ס"מ לפחות. יש לתחום את הערוגה באבן גן מאבן טבעית מפולשת עם פני הריצוף. האדמה בערוגת הגינון תהיה נמוכה ב- 5 עד 10 ס"מ מפני הריצוף מעקה אחיזה בהתאם לחוק הנגישות יותקנו מעקות אחיזה על כל המדרגות והרמפות להולכי רגל. המעקות יהיו עשויים מברזל שטוח מגולוון בגמר צבע אפוקסי בתנור 7016 RAL אפור פחם. ראה פרק 4 ריהוט חוץ. התרשימים המצורפים מראים פתרונות למעקה אחיזה במקרים שונים. סוג המעקה והרכבתו מתוארים בפרק IV ריהוט ואביזרים. לא להשתמש באבני גן רגילות תיחום אבן אפורה תיחום עץ או אבן מעקה אחיזה במרכז ובצד הקיר מעקה אחיזה במרכז מעקה אחיזה מחובר לצד הקיר 14

15 אבן אפורה בטון מדרגות כניסה מדרגות מחיפוי אבן אפורה לכניסה מדרגות כניסה כל מדרגות הכניסה יחופו באבן גרניט אפורה בגמר צריבה flame כדוגמת נדבכי הראש בקירות התמך. המדרגות בתוך השטחים הפרטיים יהיו מחופים באבן גרניט או מבטון דמוי גרניט. בשני המקרים יש להקפיד על משטחי אזהרה לפני ואחרי המדרגות, ופס נגיש בקצה כל שלח מדרגה לפי חוק הנגישות. קופינג אבן עומק 4 ס"מ ורוחב 40 ס"מ 15

16 1.2.7 צמחיית חוץ - אופי הצמחייה באזור : 2 אזור זה פונה לכיוון מזרח. בעל אופי צמחיית צל וחצי צל. עצים ושיחים עם עלווה מגוונת ומעט פריחה. רוב הצמחים מגיעים לממדים קטנים עד בינוניים. 60% מתכסית הגינון בשטחים פרטיים יבחרו מהרשימה המצורפת ; יתר הצמחים לפי בחירת אדריכל הנוף של חברת הבניה. עצים שיחים אקסמפלרים צמחי כיסוי ברזילי הדורא פיטוספורום יפי מגוון עלים ציקס מופשל חבלבל מאוריטני ברכיכיטון דו גוני פיטוספורום ייפני ננסי פורמיום חסון פלקטרנטוס שפתני ליוסטון יפני חלבלוב קוצני תאילנדי פילודנדרון דו-נוצחי רוזמרין בלו לגון דק פרי זקוף דורנטה מצויה נולינה מופשלת פלרגון תריסני (זוחל) זית ארופאי "זן ברנע" לויקופילום שיחני שפלרה שיחנית מגוונת אוזן הדוב לגרסטרמיה הודית דיאטס דו-גוני יתרופה תמימה מורן קרח הדס מצוי היבסקוס סיני "זן צהוב" 16

17 1.3 אזור קיר תומך גבול המגרש יתוחם ע"י קיר מבלוקים גדולים מאבן מסוג גרניט בצבע אפור או בזלת במראה טבעי גס. לפחות 25% מאבן מבוקעת. מידות פנים של הבלוקים יהיו בין 25 ס"מ X25 ל 60X60 ס"מ בבניה רומית. גובה הקיר מינימום 1.05 מטר (תרשים A) מפני הרצפה בצד המגרש הפרטי. על הקיר להיות ישר וללא מדרגות, אף על פי שבצד הציבורי יכול להיות הפרש גובה גדול יותר. (תרשים C). B, אין להוסיף גידור נוסף ע"ג הקירות הבנויים. קירות אלו יהוו מעקה ע"פ חוק. 1.05M 17

18 חיפוי בלוק אבן טבעית מסוג גרניט שחורה או בזלת כניסות הכניסות יודגשו באמצעות החדרת הקיר פנימה באורך שלא יפחת מ- 1 מטר (תרשים E). גובה הקיר יהיה בהתאם לגובה השטחים הציבוריים הסמוכים. הקיר יבוצע מבלוקי אבן מבוקעת מסוג גרניט בעלי מראה טבעי גס בצבע אפור או בזלת. מידות פנים של הבלוקים בין 25X25 ס"מ ל 60X60 ס"מ בבניה רומית. לפחות 25% משטחי הקיר יהיה מאבן מבוקעת. בין השטחים הציבוריים למדרגות יהיה מעקה ברוחב ס"מ מחופה אבן גרניט שחורה או בזלת מבוקעת (ראה תרשים F) גמר המדרגות יהיה מאבן אפורה לפי סעיף מעבר מאבן גרניט שחורה או בזלת מבוקעת רוחב 60 ס"מ מבטים המראים עיקרון עיצוב אחיד בין קירות ומדרגות 18

19 1.3.3 צמחיית חוץ - אופי הצמחייה באזור : 3 אזור זה פונה לכיוון מערב. בעל אופי צמחיית שמש וחצי צל. עצים ושיחים עם עלווה מגוונת ומעט פריחה. רוב הצמחים מגיעים לממדים קטנים עד בינוניים. יש שימוש בדקלים קטנים ליצירת אווירה סמי-טרופי. 60% מתכסית הגינון בשטחים פרטיים יבחרו מהרשימה המצורפת ; יתר הצמחים לפי בחירת אדריכל הנוף של חברת הבניה. עצים באוהיניית קרון שיחים פיקוס גריין איילנד אקסמפלרים דקל רוביליני צמחי כיסוי לוונדולה צרפתי (אזוביון משונן) ברכיכיטון הסלעים פיטוספורום ייפני ננסי יוקה פילית מגוון ודליה קליסטימון הנצרים בן עוזרר הודי דקל משולש נאודיפסיס רוזמרין בלו לגון דק פרי זקוף דורנטה מצויה נולינה מופשלת גאלרדייה ממולענת ברוש מצוי סנטה קטרינה לויקופילום שיחני שפלרה שיחנית מגוונת גזניה מכסיפה לגרסטרמיה הודית דיאטס דו-גוני פלומריה ריחנית עופרית הכף הדס מצוי היבסקוס סיני "זן צהוב" 19

20 חיפוי אבן ציפחה או לוחות בזלת נסורה 1.4 אזור 4 בשל מיקומו של אזור 4 ביחס לשטחים הציבוריים, אזור זה יטופל כמו השטחים הציבוריים. ההתייחסות אליו תהיה בפרק שטחים ציבוריים גבולות הגבול יסומן ע"י סימון פשוט בקרקע. לא יותר שימוש בשום קיר. גבול המגרש הפרטי יסומן ע"י פס ריצוף מפולש מאבן ציפחה או לוחות בזלת נסורה, זהה לזה של השטחים הפרטיים הפתוחים (שפפ" םי ). בתוך המגרשים הפרטיים אבני הריצוף יהיו כמו בשטחים הפרטיים המשותפים, הן בסוג האבן והן בגודל האבנים. (ראה סעיף 2.1 ו 2.2.) ערוגות הצמחייה יחופו באבן צ'פחה או אבן אפורה דומה לאבן משטחי הריצוף. גובה הערוגות עד גובה של 40 ס"מ. כל ריהוט החוץ באזור זה יהיו זהים לריהוט החוץ בשטחים הציבוריים. ראה פרק "שטחים ציבוריים". סוגי פסי אבן ברצוף, מסוג ציפחה ולוחות בזלת נסורה 20

21 פרטי אדריכלות וטיפול בפני השטח 2.1 אזור הולכי רגל שבילי הליכה בתחום המגרש הפרטי ירוצפו באבן ביר זית אפורה או אבן גרניט אפורה. או אבן בזלת, או מרצפי בטון במרקם אבן גרניט בצבע אפור. דוגמת הנחת הריצוף תהייה רנדומלית בשימוש במידות שונות של אבן. ראה תרשים C. B+ מידות אבני ריצוף לפי פרט ריצוף סעיף 2.5. II דוגמת משטח רצוף בניה רומית תרשים B דוגמת משטח רצוף חצר פרטית דוגמה רצוף ב 2 גדלים תיחום מחומר זהה למשטח רוחב 10 ס"מ משטח רצוף חדר אבן טבעית או רצוף בטון במרקם אבן תיחום הריצוף תרשים C. תיחום הרצוף יהיה מאותו חומר שנקבע לריצוף בגווני אפור. באם נדרש תבנה תעלת איסוף מי גשם עשויה מאותו חומר, במקביל לקו התיחום. על מנת לשמור על אחידות השטחים המיועדים להולכי רגל. פס התיחום יהיה ברוחב 10 ס"מ ובמפלס פני הריצוף. תרשים C 21

22 2.2 חנית רכב אזורים המיועדים לגישה וחניית כלי רכב בתוך המגרשים הפרטיים ירוצפו במשטחי גרנוליט בגוון אפור כהה עם אגרגט של אבן בזלת עדין. במגמה ליצור קונטרסט בין השטחים המיועדים לרכב והמשטחים המיועדים הולכי רגל. רשתות ניקוז לאיסוף מי גשם ישולבו בריצוף כחלק ממרקם הריצוף במתחם, ללא הפרש גבהים ופאזות. פסי הפרדה בין החניות יסומנו ע"י הדבקת רצועת אבן בצבע אפור בהיר ברוחב 10 ס"מ ע"ג יסוד הבטון בין משטחי הגרנוליט. לא תותר צביעה. גם שבילים להולכי רגל באזור חניית רכב ירוצפו בהתאם לסעיף 2.1. תיחום חניות יבוצע מאבן שפה מבטון טרום למניעת כניסת רכב לאזורי גינון אשר תבלוט 15 ס"מ מעל פני הריצוף ע"פ המשורטט בתרשים. משטח חניה מבטון גרנוליט בזלת מרקם עדין תיחום קצה חנית רכב אזור הולכי רגל אבן אפורה -בניה רומית תיחום משטח חניה מבטון יצוק גרנוליט בזלת פסי הפרדה מאבן מעבר בטון אפור משטח חניה בטון יצוק גמר גרנוליט בזלת קיר תמך בטון אדריכלי רצוף מגיע לקצה קיר אין תיחום על יד הקיר משטח חניה גרנוליט בזלת 22

23 2.3 ניקוז תעלת ניקוז (תרשים A) למי גשם תבוצע מבטון או בתעלת.slot drain יש לבצע פתחים לצורך תחזוקת התעלה. הפתחים יהיו זהים לחומר התעלה. רצוי שתעלת הניקוז תשמש כסימון בין החומרים והאזורים השונים, ובהתאם לתוכנית הניקוז. מכסה הניקוז יהיה עשוי מברזל יצוק. מכסה ניקוז הממוקם בריצוף יוקף במרצפות קטנות מאותו חומר כמו הריצוף הכללי, ראה תרשים. שיטת ניקוז חריץ DRAIN" "SLOT תיחום תא קליטה על ידי פספרטו אבנים קטנות מכסה תא קליטה פלדה ביציקה 23

24 2.4 גבולות גבולות המגרשים יתוחמו ע"י רצועות גינון ככל הניתן. מומלץ לבצע רצועת גינון ברוחב מינימאלי של 1 מטר מכל צד כדי לשמור על פרטיות הדיירים. קירות תמך יגשרו על הבדלי גובה בין המגרשים. הקירות יבוצעו מבטון חשוף בהתאם להנחיות אזור 1 2. הקיר יבוצע מבטון חשוף אדריכלי או בגמר קורדרוי עדין וגובהו יותאם לפני הקרקע במגרש. נדבכי הראש יהיו עשויים מאבן גרניט אפורה בגמר צריבה flame" " כדוגמת המדרגות לפי אישור האדריכל. שדה ראייה מגרש 1 שדה ראייה מגרש 2 מגרש 4 קירות תמך חיצונים גמר בטון אדריכלי או בטון קורדרוי מרקם עדין קירות תמך בין מגרשים גמר בטון אדריכלי או בטון קורדרוי מרקם עדין רצועת גינון גבולות בין מגרשים רצועת גינון רצועת גינון קיר המשמש גם כמעקה בטיחות יהיה בגובה הנדרש בתקן. השימוש בגדרות מתכת אינו רצוי. מומלץ להשתמש בקירות מעקה ככל האפשר. מגרש 3 רצועת גינון 24

25 רצוף בנדבכים (פסים) בגודל 23*23 ו 23*56 מ"מ- עובי 6 ס"מ רצוף בבניה רומית במידות 35*23 \23*23\11*23\11*17 ס"מ עובי 6 ס"מ * ניתן לשנות גדלים +- 20% 2.5 פרט דגם ריצוף עם 2 גדלים של מרצפות רצוף אבן אפור כהה או בטון במרקם אבן אפור כהה רצוף אבן אפור כהה או בטון במרקם אבן אפור כהה רצוף אבן אפור כהה או בטון במרקם אבן אפור כהה אבן טבעית או רצוף בטון במרקם אבן אפור כהה מרצף עובי 6 סמ מרצף עובי 6 סמ 25

26 2.6 פרט אזור חניה אבן תיחום h= 15 cm עשוי מחומר זהה למשטח חניה גינון אזור חניה אזור חניה אזור חניה משטחי בטון גרנוליט אבן בזלת עדינה משטחי בטון גרנוליט אבן בזלת עדינה משטחי בטון גרנוליט אבן בזלת עדינה אבני תיחום משטח בטון גרנוליט בזלת עדינה קיר תמך גמר קורדרוי בטון עדין או בטון אדריכלי דוגמת אזור חניה 26

27 2.7 פרט פתח לעץ בתוך משטח ריצוף חיפוי טוף שחור ללא סבכה ללא תיחום תיחום מפולש רצוף 27

28 2.8 ערוגות צמחיה ברחבות שטח פרטי משותף בערוגות הגינון ישתלו עצים שיחים בעלי אופי עמיד המבטיח כיסוי מלא לכל עונות השנה. חומרי גמר של ערוגות צמחיה בשטחי הפיתוח יהיו זהים לקירות התמך של אותו אזור פיתוח או לחומרי ריצוף באותו השטח ערוגות צמחיה גמר בטון + נדבך ראש אבן אפורה. חיפוי טוף אפור נטיעות עצים בתוך משטח ריצוף 28

29 .III חיפוי מתקנים טכניים נדרש סגנון אדריכלי אחיד עבור פתחי אוורור וארונות טכניים הממוקמים בשטחי הפיתוח הבטון יצבע 3.1 פתחי אוורור (תרשים A) פתחי אוורור ייחופו בשלבי עץ אופקיים מסוג עץ IPEA כהה. בגוון אפור כהה צבע. 7016RAL מסגרת פלדה מגולוונת שלבי עץ 2X2 IPEA סמ דוגמת גמר שלבי עץ אופקים ברגי עץ נירוסטה או פליז תפסים אלומיניום או נירוסטה רקע בצבע אפור פחם תרשים A שלבי עץ 2X2 IPEA סמ זה כן! זה לא! תפסים אלומיניום או נירוסטה מסגרת פלדה מגולוונת חתך אנכי חתך אופקי 3.2 קירוי סככות חניה (תרשים A) קירוי סככות החניה יבוצע ע"י שלבי עץ אופקיים בגוון עץ IPEA כהה. 3.3 ארונות ציוד ופילרים לתשתיות הארונות ייבנו בתוך נישות בקירות עם סגירה ע"י לדלתות מפח מנוקב. לדלתות הפח יחוברו שלבי עץ אופקיים כדוגמת יציאות האוורור. כל חלקי המסגרות יצבעו בצבע.7016RAL פני השלבים יהיו מפולשים עם פני הקיר הסמוך. דוגמת פולרי תשתית 29

30 3.4 רפפות אוורור רפפות האוורור יטופלו בהתאם לנדרש בסעיף דלתות שירות חיצוניות כל הדלתות שירות החיצוניות באזורי כניסה לחניה ובמפלס 0.00 יבוצעו מפלדה או מאלומיניום בצבע אפור כהה 9006RAL כדוגמת מסגרות המבנים. דוגמת פתחי אוורור 30

31 .IV גדרות ומעקות 4.1 גדרות ומעקות בטיחות גדרות ומעקות בטיחות יעמדו בדרישות התקן. דוגמת הגדר תהיה לפי התרשים המצ"ב. המרחק בין העמודים לא יעלה על 1.40 מטר. הגדר תבוצע ממסגרת ובתוכה שלבים עשויים מפלאח שטוח בחתך 40X10 מ"מ. העמודים יבוצעו מפלאח שטוח בחתך 40X20 מעוגנים לפרופיל RHS מעוגן לתוך הקיר. גוון המעקה/ והגדר יהיה אפור פחם RAL 7016 צבוע בצבע אפקוסי בתנור על גבי פלדה מגולוונת. ראה פרט עיגון דף הבאה 31

32 פרט עיגון סמוי עמוד גדר בתפר בין אבני קופינג 4.2 גדר סבכת עץ בדירות הגן יותקנו גדרות סבכה מעץ. סבכת העץ תהיה עשוייה משלבים אופקיים עם מרווחים של 2 ס"מ בין השלבים. חתך שלבי העץ יהיה 20X20 מ"מ גמר מעץ IPEA בגוון טבעי כהה. המרחק בין עמודי הגדר לא יעלה על 2.50 מ' וגובה הגדר המינימאלי יהיה בהתאם לתקן. העמודים יהיו מפרופיל פלדה מגולוונת בגוון אפור פחם RAL ניתן להתקין את הגדר בתוך אדמת הגן או ע"ג משטחי הריצוף או על גבי קיר שגובהו המקסימלי 40 ס"מ. עמודי הפלדה יוצבו כלפי פנים המגרש הפרטי. גובה הגדר לא יעלה על 1.50 מ' ברגיי עיגון ופלטה סמוי חיפוי אבן פרט עיגון גלוי עם רוזטה ברגיי עיגון ופלטה חיצונית נדרשת מכסה רוזטה פח מגולוון וצבועה מבט טיפוסי גדר מסתור שלבי עץ חיבור גדר בשטחי גינון חיבור גדר עץ על גבי רצוף חיבור גדר בשטחי קיר 4.3 שערים לחצרות וגינות צמודות שערים בגבול המגרש מלבד השער הראשי לשפ"פ, יהיו עשויים מעץ IPEA בשלבים אופקיים עם רווח של 2 ס"מ בין השלבים, כמפורט למעלה. במקרה ששלבי העץ נמצאים מעל קיר תמך, יש לוודא שפני השלבים של השער יתלכדו עם פני שלבי העץ של הגדר. ניתן להפריד בין חומרים שונים ע"י יצירת שקע צל (אנכי או אופקי). שלבי עץ אופקיים מרווח צל קיר בטון חתך חיבור בין גדר עץ ובין קיר בטון רקע בצבע RAL 7016 פילרי תשתית קיר בטון שער דוגמת שילוב של סבכות עץ 32

33 פרט עיגון סמוי עמוד גדר בתפר בין אבני קופינג ברגיי עיגון ופלטה סמוי חיפוי אבן פרט המעקה יהיה לפי התרשים המצורף. גובה המעקה ומיקומו ביחס למדרגות ו/או הרמפות, יהיה לפי ת"י וחוק הנגישות. המעקה יהיה עשוי ממסגרות פלדה מגולוונות מפלאח X40 מ 5 "מ ועמודים של 40X10 מ"מ. גוון המעקה אפור פחם 7016RAL צבוע בצבע אפוקסי בתנור. ברגי עיגון ויסודות בטון יוסתרו מתחת לריצוף. פרט קצה חתך הגדלה של פרט קצה 4.4 מעקה אחיזה מעקה אחיזה יחובר לקיר באחת מהדרכים הבאות : חיבור לצד הקיר חיבור מעל הקיר עומד חופשי על גבי עמוד פלדה כמובן פרט המאחז יעמוד בתקן נגישות העדכני שבתוקף. גוון המעקה יהיה אפור פחם RAL 7016 צבוע אפוקסי בתנור. פלטת עיגון בעמוד בטון פני אדמה חיבור בקרקע זה לא! פלטת עיגון גמר רצוף חיבור ברצוף חתך מבט מעקה אחיזה 4.5 מעקה הגנה לצמחיה מעקה הגנה לצמחיה יהיה בגובה הנדרש על פי תקן נגישות, אך לא יותר גבוה מקיר התמך הסמוך. פרט המעקה יהיה דומה לפרט מעקה אחיזה עומד חופשי. המעקה יהיה עשוי מסגרות פלדה מגולוונת מפלח 40* מ 5 "מ ועמודים של 10*40 מ"מ. גוון המעקה יהיה אפור פחם 7016RAL צבוע אפוקסי בתנור. חתך מבט מעקה אחיזה בצד הקיר 33

34 4.6 כללי תיאור ריהוט הרחוב קובע את עקרונות העיצוב, וניתן להציע אלמנטים אחרים שווי ערך, כל עוד הם נותנים מענה אסתטי ופונקציונלי. ריהוט הרחוב יהיה באיכות גבוהה עשוי מפלדה בציפוי צבע אפוקסי בתנור בגוון 7016RAL על מנת לשמור על שפת עיצוב אחידה לכל המתחם. בחירת ריהוט חוץ במגרשים הפרטיים חייב באישור אדריכל הנוף של המתחם. 4.7 ספסל ספסלים יהיו בהתאם לתרשים A עשוי מפלדה ולוחות עץ טיק או.IPEA דגם Deauvilleשל היצרן Area צרפת. או שווה ערך. גוון בסיס הספסל. 7016RAL מושב הספסל יהיה מעץ טיק בעובי 10 ס"מ או באבן טבעית בגוון אפור בעובי 10 ס"מ. ניתן להרכיב את המושב ישר על גבי קיר בטון עד גובה 40 ס"מ. העמדת הספסלים יהיה לפי תקן נגישות. ספסל עם מושב בלוק עץ IPEA או טיק רגליים מפלדה צבע RAL פרגולה פרגולות יהיו במסגרות פלדה מגולוונת בגמר צבע אפוקסי RAL 7016 עם שלבי הצללה מעץ IPEA בהתאם לתרשימים למטה. דגם BANC DEAUVILLE AREA L-UNION FRANCE דוגמאות פרגולות עץ IPEA עם מסגרות פלדה גוון RAL

35 V. תאורת גן 5.1 עיקרון התאורה במגרשים הפרטים הוא יצירת שפה משותפת של אלמנטים תאורת חוץ מופשטים בצורתם כדי לתת תאורה נמוכה ובלתי ישירה במטרה ליצור אווירה של עיצוב עדין ורגוע. תאורה נמוך תאורה שטח תאורה שקועת קיר תאורת קיר שקועה טיפוס Bega 2120 צבע גרפיט או ש"ע תאורה קיר תאורת עמודונים נמוכה טיפוס Bollards Marokko מק"ט DB 703LE בגוון Hess תוצרת 7016RAL או ש"ע תאורת שטח טיפוס 8983 תוצרת Bega בגוון גרפיט או ש"ע עיגון סמוי יש להסתיר חיבורי תאורה מתחת לפי הרצוף יש להסתיר ברגיי עיגון תאורה אדמת גן תאורה רצוף 35 תאורה שטיפת קיר טיפוס Block w out תוצרת 7016RAL בגוון DAB או צבע גרפיט 3595 BEGA או ש"ע בטון תאורה בקרקע תאורה ברצוף

36 תאורת כניסה תאורה שקועה במדרגות תהיה מטיפוס Step תוצרת Simes או ש"ע. יש להתקין גוף אחד לכל מדרגה. תאורת כניסה למגרש בקצה קיר טוטם. מטיפוס 3283 תוצרת Bega תאורת לד LED שקועה בדופן הקדמי הצר של קיר טוטם או ש"ע. תאורה שקועה ליניארית בריצוף שאינו מיועד למעבר רכב תהייה מטיפוס Cielo תוצרת 7016RAL או ש"ע בגוון Ares. כללי: כל התאורה במפלס הקרקע מותנה באישור האדריכל. תאורה שקועה מרובעת בריצוף שאינו מיועד למעבר רכב יהיה מטיפוס LedsScreen grout תוצרת Dab או מטיפוס 8600 תוצרת 7016 RAL או ש"ע בגוון Bega 36

37 .VI הערה כללית : כל התוכניות והפרטים יותאמו לתיקון מס' 2 משנת 2005 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998 מחייב הסדרי נגישות כדי שאנשים עם מוגבלות יקבלו תנאים ויחס זהה לכל הציבור כולל כל העדכונים שיהיו בתוקף בזמן הוצאת ההיתר. המתכנן יתייחס לתקן 1918 חלק 1 ותקן 1918 חלק 2 (שהרוויזיה שלו אושרה במכון התקנים ותכנס לתוקף בזמן הקרוב). בימים אלה נכתבות תקנות סביבת הרחוב. יתכן ויהיו תוספות או שינויים לכתוב בהנחיות אלה בהתאם לאמור בתקנות סביבת רחוב לאחר אישורם. לכל תכנית בנין תוגש תכנית נגישות לממונה על הנגישות בעירית חולון לצורך קבלת אישור נגישות. 37

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 1 כללי שכונת הנרקיסים בראשון לציון היא חלק מרצף שכונות מגורים שיבוצעו עם פינוי חלקים משטחי צריפין. השכונה מאופיינת בשלוש רצועות בינוי אשר ביניהן רצועות שטחים

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד 1041/OL25775 15/04/2013 מהדורה 41 מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מיוחד 1 תוכן עניינים : 3 3 0 6 14 12 12 16 19 20 22 22 31 32 36 31 31 31 33 03 02 01 03 09 23 23 11 11 תיאור

Læs mere

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills תוכן עניינים הטכנולוגיה מעולם לא הציבה בפנינו כל כך הרבה הזדמנויות ומורכבויות בתהליך יישום של פרויקט חלונות דלתות והצללות אלומיניום. בחירת השותף הנכון מאפשרת לכם למנף הזדמנויות אלה בפשטות וביעילות, אולם

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית מסילה רביעית באיילון, קטע תא מרכז - לוד תכנון זמין מונה הדפסה 62 חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 965 הוראות התכנית תכנית מס' תתל/ 33 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית תל-אביב, מרכז אור יהודה-אזור *ישן*, מצפה אפק, גבעתיים, עמק לוד,

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס:

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בעמ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס: הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: 58-T יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהמוצר

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

למקרר דגם: RT-62 EASW

למקרר דגם: RT-62 EASW הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: RT-62 EASW יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דוח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

דגם SDC

דגם SDC הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסר דגם SDC18809 יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26 www.miniline.com/samsung 2 תוכן

Læs mere

מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות

מיקור-חוץ בתוכנית מעגלי תעסוקה: ניתוח והמלצות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים נייר עבודה מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות רמי אדוט מאי 2017 מבוא שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק

Læs mere

מערכת תנועה MYOLOGY רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים ע"י רקמת חיבור.

מערכת תנועה MYOLOGY רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים עי רקמת חיבור. 1 מערכת תנועה MYOLOGY שרירים MUSCLES רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים ע"י רקמת חיבור. השרירים מתכווצים בעקבות דחף )IMPULSE( עצבי הורמונלי

Læs mere

- הלעפה תוארוה - יטוחלא ןופלט C-450 םגד : 1

- הלעפה תוארוה - יטוחלא ןופלט C-450 םגד : 1 - הוראות הפעלה - טלפון אלחוטי דגם: 450-C 1 תוכן העניינים 3 4 9-5 9 10-9 11-10 13-11 16-14 21-16 23-22 29-23 30-29 32-30 37-33 38-37 39-38 40 41 43-42 44-43 45 תיאור המכשיר הוראות בטיחות התקנת המכשיר כיוון

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארה"ב מרכזים רפורמיים בלבד בת"א התבוללות בקהילות ליברליות

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארהב מרכזים רפורמיים בלבד בתא התבוללות בקהילות ליברליות מהדורת יום ו העיתון של כל הציבור החרדי ו' בתמוז תשע"ז 30/6/17 גיליון מס 157 מחיר: 5.00 ש"ח 5.00 20:33 20:33 20:30 20:31 20:32 20:31 20:34 פרשת חקת 19:31 19:28 19:13 19:19 19:20 19:32 19:25 נוקאאוט חרדי

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן!

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! הגנת הצומח ד ר יאיר ישראלי צילם: ד ר יאיר ישראלי מחלת Fusarium מהגזע האלים Tropical Race 4 שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! יאיר ישראלי / צמח נסיונות קפדה על כללי הסגר נאותים והימנעות מהבאת חומר

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף למחוננים ולמצטיינים יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן חברי המערכת: שלומית רחמל מאירה אבידר אפרת חן ציקי רדיאנו עריכה לשונית: סטודיו שושנה

Læs mere