Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) Udgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1"

Transkript

1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) Udgave 1

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...5 Trådløs Bluetooth-teknologi... 5 Opladere og batterier... 6 Kortet i pakken Kom godt i gang...7 Oversigt... 7 Opladning af batteriet... 8 Hvis batteriet løber tør for strøm... 9 Udskiftning af batteri... 9 Sådan tænder og slukker du headset'et...11 Sådan tager du headset'et i brug for første gang...11 Justering af headset'et til øret...12 Sådan placerer du headset'et på øret...14 Fejlfinding Brug af headset'et...16 Tilslutning af det tilknyttede headset til telefonen...16 Opkald...17 Taleopkald...17 Genopkald til det seneste opkaldte nummer...17 Besvarelse af et opkald...18 Afslutning på et opkald...18 Afvisning af et opkald...18 Automatisk svar...18 Justering af hovedtelefonens lydstyrke...18 Sådan skifter du opkaldet mellem telefon og headset...19 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 3

4 Afbrydelse af forbindelsen til headset'et fra telefonen...19 Gentilslutning af det tilknyttede headset til telefonen...20 Brug af headset'et med flere telefoner...20 Brug af headset'et med flere tilknyttede telefoner...20 Nulstilling af headset'et Batterioplysninger...22 Vedligeholdelse...24 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 1. Introduktion Det trådløse headset HDW-2 kan tilsluttes uden ledninger til en kompatibel telefon, der understøtter Bluetooth trådløs teknologi. Det giver dig mulighed for at foretage og modtage opkald, når du er på farten eller på kontoret. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger headset'et. Yderligere oplysninger finder du i telefonens brugervejledning. Brug ikke brugervejledningen til det trådløse headset (HDW-2) i stedet for brugervejledningen til telefonen, som giver vigtige sikkerheds- og vedligeholdelsesoplysninger. Trådløs Bluetooth-teknologi Da Bluetooth enheder kommunikerer ved hjælp af radiobølger, behøver Bluetooth-telefonen og headset'et ikke at være tæt på hinanden. De to enheder skal blot være højst 10 meter fra hinanden, selvom der kan forekomme forstyrrelser i forbindelsen, f.eks. i form af en væg eller andre elektroniske enheder. Headset'et er specielt designet til Nokia-telefoner, som understøtter Bluetooth trådløs teknologi. Headset'et kan dog bruges med alle kompatible Bluetoothenheder, som understøtter håndfri- eller headset-profilen. I dette tilfælde betyder "profil" et sæt af Bluetooth-kommandoer, som telefonen bruger til at styre headset'et. Headset'et giver den bedste ydeevne, når det bruges med en kompatibel Nokiatelefon. Hvis du bruger headset'et med en telefon, der er produceret af en anden Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 producent, gælder de funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, muligvis ikke. I nogle lande er brugen af Bluetooth-enheder muligvis underlagt restriktioner. Kontroller dette hos de lokale myndigheder. Opladere og batterier Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Det trådløse headset HDW-1 kan bruges med følgende opladere: ACP-8, ACP-9 og ACP-12. Advarsel! Anvend kun batterier og opladere, der er godkendt af Nokia til brug i forbindelse med dette tilbehør. Det kan være farligt at bruge andre typer, og godkendelse og garanti, der er gældende for tilbehøret, ugyldiggøres. Kontakt den lokale forhandler, hvis du ønsker oplysninger om godkendte batterier og opladere. Når du fjerner netledningen fra evt. tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Kortet i pakken På kortet findes den Bluetooth-adgangsnøgle, der skal bruges til at tilknytte telefonen til headset'et. Opbevar dette kort på et sikkert sted. Se Sådan tager du headset'et i brug for første gang på side 11 for at få yderligere oplysninger om brug af adgangsnøglen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 2. Kom godt i gang Oversigt Headset'et indeholder følgende dele. 1 - Tænd/sluk-tast: Tænder og slukker headset'et. 2 - Svar/afslut-tast: Besvarer eller afslutter opkaldet. Denne tast kan også bruges til taleopkald, genopkald og til skift af et aktivt opkald mellem headset'et og telefonen. 3 Indikator: Viser headset'ets aktuelle status. 4 Lydstyrke op: Øger hovedtelefonens lydstyrke under et opkald. 5 Lydstyrke ned: Sænker hovedtelefonens lydstyrke under et opkald. 6 Hovedtelefon: Overfører stemmen fra den person, der ringer op. 7 Mikrofon: Opfanger din stemme. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 8 Opladerstik 9 - Batteridæksel 10 - Øresnegl Opladning af batteriet Headset'et har et genopladeligt NiMH-batteri. Hvis batteriet skal udskiftes, kan du købe et nyt fra den nærmeste autoriserede forhandler. Sådan oplader du batteriet: 1. Tilslut opladerledningen til headset'et. Se Opladere og batterier på side 6 for at få vist en liste over kompatible opladere. 2. Slut opladeren til en stikkontakt. Den røde indikator lyser under opladning. Det tager mellem 1 og 2 timer at oplade batteriet fuldt, afhængigt af opladeren. 3. Når batteriet er fuldt opladet, lyser den grønne indikator. Tag opladerstikket ud af stikkontakten i væggen og headset'et. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Hvis batteriet løber tør for strøm Et fuldt opladet batteri har strøm til 3 timers taletid og op til 60 timers standbytid. Headset'et er aktiveret i standby-tilstand, men der er ingen opkald i gang. Når batteriet løber tør for strøm, bipper headset'et. Oplad batteriet, som beskrevet nedenfor. Udskiftning af batteri Køb et nyt batteri, når batteriets driftstid er mærkbart reduceret. Sådan skifter du batteriet: 1. Åbn batteridækslet forsigtigt ved at skubbe det tilbage (1). 2. Fjern batteriet ved at trække i remmen(2). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 3. Tag stikket ud af batteriet (3). 4. Sæt stikket i det nye batteri. 5. Placer stikket på det sted, der er beregnet til det, og placer batteriet på dets plads (4). 6. Luk batteridækslet, og kontroller, at det sidder korrekt (5). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 Sådan tænder og slukker du headset'et Sådan tænder du: Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede i to sekunder. Headset'et bipper, og den grønne indikator blinker. Indikatoren blinker, indtil headset'et tilsluttes til telefonen inden for 5 minutter. Hvis headset'et ikke tilsluttes til telefonen inden for dette tidsrum, slukkes headset'et. Sådan slukker du: Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede i to sekunder. Headset'et bipper, og den røde indikator lyser kortvarigt. Sådan tager du headset'et i brug for første gang 1. Kontroller, at telefonen er tændt. 2. Tænd headset'et. 3. Åbn telefonens Bluetooth-menu, og kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret. 4. Åbn den undermenu, hvor du kan indstille telefonen til at søge efter Bluetooth-enheder, og start søgningen. Telefonen søger efter alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter og viser dem på en liste. 5. Vælg headset'et på listen. 6. Indtast adgangsnøglen for at tilknytte og tilslutte headset'et til telefonen. Adgangsnøglen er markeret på det kort, der findes i headset'ets salgspakke. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 Når du har indtastet adgangsnøglen, bliver din telefon standardtelefonen for headset'et, hvis headset'et ikke før har været tilknyttet en anden telefon. Se også Brug af headset'et med flere telefoner på side 20. Headset'et bipper og vises i telefonmenuen, hvor du kan se de Bluetoothenheder, der aktuelt er tilknyttet til telefonen. 7. Start brugen af headset'et (se side 16). Justering af headset'et til øret Du kan selv vælge, hvilket øre headset'et skal bruges på. Der findes øresnegle i to forskellige størrelser i pakken, så du kan vælge den, der passer bedst. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 Hvis du vil ændre ørestykkets retning, skal du fjerne øresneglen fra hoveddelen som vist i nedenstående figur og sætte den tilbage i overensstemmelse med L/Rmarkeringerne på øresneglen. L står for venstre øre, og R står for højre øre. Når R- markeringen f.eks. er synlig, kan du bruge headset'et på dit højre øre. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 Sådan placerer du headset'et på øret Skub øresneglen forsigtigt bag øret, som vist på nedenstående figur: Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Fejlfinding Hvis du ikke kan tilslutte headset'et til telefonen, skal du gøre følgende: Kontroller, at headset'et er tændt og tilknyttet telefonen. Kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen. Kontroller, at headset'et er inden for 10 meters afstand af telefonen, og at der ikke er forhindringer, f.eks. en væg, eller andre elektroniske enheder mellem headset'et og telefonen. Listen over headset'ets tilknytningsoplysninger er muligvis fuld. Headset'et kan gemme oplysninger om helt op til otte telefoner på én gang. Hvis listen fyldes, skal du nulstille headset'ets indstillinger. Se side 21. Hvis headset'et ikke reagerer på dine handlinger, skal du fjerne batteriet kortvarigt. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 3. Brug af headset'et Inden du tager headset'et i brug, skal du sørge for, at headset'et er tilknyttet og tilsluttet til telefonen. Se Sådan tager du headset'et i brug for første gang på side 11 for at få oplysninger om tilknytning af headset'et. Se Tilslutning af det tilknyttede headset til telefonen for at få oplysninger om tilslutning af headset'et. telefonens Bluetooth-funktioner er aktiveret. Se telefonens brugervejledning headset'et er tændt, se Sådan tænder og slukker du headset'et på side 11 headset'et er højst 10 meter fra telefonen der er ingen forhindringer, f.eks. vægge, eller andre elektroniske enheder mellem headset'et og telefonen. Se side 20 for at få oplysninger om brug af headset'et med flere telefoner. Tilslutning af det tilknyttede headset til telefonen Headset'et er f.eks. ikke tilsluttet til telefonen, hvis headset'et er slukket. Hvis du vil tilslutte headset'et til telefonen, skal du tænde headset'et eller oprette forbindelsen i telefonens Bluetooth-menu. Bemærk! Hvis du tænder headset'et, så oprettes der kun forbindelse automatisk, hvis du har indstillet telefonen til at acceptere Bluetooth- Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 forbindelsesanmodninger uden din tilladelse. I Nokia-telefoner kan dette gøres ved at ændre indstillinger for tilknyttede enheder i Bluetooth-menuen. Se side 19 for at få yderligere oplysninger om afbrydelse af forbindelsen mellem headset'et og telefonen. Opkald Når headset'et er tilsluttet til telefonen, kan du foretage opkaldet ved hjælp af telefonen på normal vis. Taleopkald Når der ikke er noget opkald i gang, skal du trykke på og holde svar/afslut-tasten nede, indtil du hører en tone, der angiver, at du kan sige det ønskede navn ("stemmekode"). Sig stemmekoden tydeligt. Telefonen afspiller stemmekoden og ringer op til det tilknyttede telefonnummer. Du kan også aktivere taleopkald med telefonen. Yderligere oplysninger om taleopkald finder du i telefonens brugervejledning. Bemærk, at denne funktion kun er tilgængelig, hvis telefonen understøtter taleopkald. Genopkald til det seneste opkaldte nummer Tryk på svar/afslut-tasten to gange, når der ikke er et opkald i gang. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 Besvarelse af et opkald Tryk på svar/afslut-tasten for at besvare et opkald. Du kan også besvare opkaldet ved at bruge telefonen på normal vis. Når du modtager et opkald, kan du også høre den ringetone, du har valgt i telefonen, i headset'et. Afslutning på et opkald Tryk på svar/afslut-tasten for at afslutte det aktuelle aktive opkald. Du kan også afslutte opkaldet ved at bruge telefonen på normal vis. Afvisning af et opkald Hvis du ikke vil besvare et opkald, skal du trykke på svar/afslut-tasten to gange. Automatisk svar Hvis den automatiske svarfunktion er aktiveret i telefonen, besvarer telefonen indkommende opkald automatisk efter et ring. Justering af hovedtelefonens lydstyrke Tryk på lydstyrke op-tasten for at øge lydstyrken eller lydstyrke ned-tasten for at sænke lydstyrken. Hvis du vil justere lydstyrken hurtigt, skal du trykke på og holde én af disse taster nede. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 Sådan skifter du opkaldet mellem telefon og headset Du kan skifte det aktive opkald mellem headset'et og telefonen. Denne funktion understøttes i alle kompatible Nokia-telefoner. Sådan skifter du opkaldet fra headset'et til telefonen Tryk på og hold svar/afslut-tasten nede. ELLER Brug den respektive funktion i telefonen. Sådan skifter du opkaldet fra telefonen til headset Tryk på og hold svar/afslut-tasten nede. ELLER Brug den respektive funktion i telefonen. Afbrydelse af forbindelsen til headset'et fra telefonen Du kan afbryde forbindelsen til headset'et fra telefonen, hvis du f.eks. vil bruge en anden Bluetooth-enhed med telefonen. Headset'et kan afbrydes på følgende måde: Sluk headset'et. ELLER Afbryd headset'et i telefonens Bluetooth-menu. ELLER Flyt headset'et mere end 10 meter væk fra telefonen. Forbindelsen til headset'et afbrydes også, hvis batteriet er opbrugt. Bemærk, at du ikke behøver at slette tilknytningen til headset'et for at afbryde forbindelsen. Hvis du tilslutter et tilknyttet headset igen, bliver du bedt om adgangsnøglen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Gentilslutning af det tilknyttede headset til telefonen Se Tilslutning af det tilknyttede headset til telefonen på side 16. Brug af headset'et med flere telefoner Inden headset'et kan bruges med telefonen, skal telefonen tilknyttes headset'et. Headset'et kan tilknyttes op til 8 telefoner, men kan kun tilsluttes én telefon ad gangen. Brug af headset'et med flere tilknyttede telefoner Den telefon, der først blev tilknyttet til headset'et, kaldes "standardtelefonen". Den telefon, der sidst blev brugt med headset'et, kaldes "den sidst anvendte telefon". Hvis headset'et tændes inden for 10 meters afstand til flere tilknyttede telefoner, forsøger headset'et at tilslutte til "standardtelefonen" inden for få sekunder. Hvis headset'et ikke kan tilsluttes til "standardtelefonen", fordi den f.eks. er slukket, eller hvis brugeren afviser tilslutningen, forsøger headset'et at få forbindelse til "den sidst anvendte telefon" inden for få sekunder. Hvis headset'et ikke kan tilsluttes til nogen af telefonerne, forbliver det synligt for andre telefoner inden for de næste fem minutter. Dette angives ved, at den grønne indikator blinker. Hvis du ikke opretter forbindelse i denne periode, slukkes headset'et automatisk. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 Hvis du vil bruge headset'et med en tilknyttet telefon, som ikke er en "standardtelefon" eller "den sidst anvendte telefon", skal du oprette forbindelsen i telefonens Bluetooth-menu. Nulstilling af headset'et Du kan nulstille headset'ets indstillinger, f.eks. for at ændre headset'ets standardbruger. Når du nulstiller headset'et, slettes alle dets indstillinger, herunder tilknytningsoplysningerne. Sådan nulstiller du headset'et: Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede sammen med lydstyrke op-tasten i ti sekunder. Når headset'et er nulstillet, bipper headset'et to gange og den røde og den grønne indikator lyser skiftevis i nogle sekunder. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 4. Batterioplysninger Headset'et får strøm fra et genopladeligt batteri. Pas godt på batteriet, og følg nedenstående retningslinjer. Opladning og afladning Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når du har foretaget op- og afladning to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Køb et nyt batteri, når batteriets driftstid er mærkbart reduceret. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med de opladertyper, som er godkendt af Nokia. Tag stikket til opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke anvendes. Lad ikke batteriet være tilsluttet opladeren i mere end højst en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det efterhånden aflade sig selv. Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne. Hvis du vil opnå optimal ydeevne af NiMh-batterier, skal du indimellem aflade batteriet ved at lade telefonen være tændt, indtil den slukker af sig selv. Forsøg ikke at aflade batteriet på anden måde. Brug kun batteriet til dets egentlige formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Hvis du opbevarer headset'et koldt eller varmt, f.eks. i en bil om sommeren eller vinteren, reduceres batteriets kapacitet og levetid. Opbevar altid batteriet mellem 15 C og 25 C Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 (59 F og 77 F). Et headset med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke kortvarigt, selvom batteriet er fuldt opladet. Batteriets ydeevne forringes især ved temperaturer, der ligger væsentligt under frysepunktet. Brænd ikke et batteri! Smid batterier ud i henhold til de lokale regulativer (f.eks. genanvendelse). Afhænd ikke batterierne som almindeligt husholdningsaffald. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 Vedligeholdelse Headset'et er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles varsomt. Nedenstående anbefalinger gør det muligt for dig at opfylde evt. garantiforpligtelser, så du kan få glæde af produktet i mange år. Alt udstyr skal opbevares utilgængeligt for børn. Hold headset'et tørt. Nedbør, fugt og alle typer væsker kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Brug eller opbevar ikke headset'et i støvede, beskidte områder. hvor de bevægelige dele kan tage skade. Opbevar ikke headset'et i varme områder. Høje temperaturer kan forkorte de elektroniske enheders levetid, beskadige batterier og smelte eller gøre nogle plasttyper skæve. Opbevar ikke headset'et i kolde områder. Når telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb Forsøg ikke at åbne headset'et. Den kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling. Undgå at tabe, banke på eller ryste headset'et, da hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb. Rengør aldrig headset'et med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal ikke headset'et. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt anvendelse af headset'et. Hvis headset'et ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet vil hjælpe dig og sørge for service, hvis det er nødvendigt. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning udgave

Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning udgave Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning 9355494 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-2R er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette produkt HS-86W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-100 6 7 9 8 10 9255558/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-78W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-107W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-106 2 1 4 6 3 5 7 8 9 9215216/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-106 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Medallion I udgave

Brugervejledning til Medallion I udgave Brugervejledning til Medallion I 9362377 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RX-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave Nokia J (BH-806) 2.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia J-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Bemærk: Beklædningen på produktets

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-214 6 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 10 13 14 15 9214021/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-214 overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 3.0. udgave 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning 9203867 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-34W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-310 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet LS-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia-minihøjttalere MD /1

Nokia-minihøjttalere MD /1 Nokia-minihøjttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for originalt Nokia-udstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer 9355895 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din sikkerhed bør du altid være opmærksom på dine omgivelser, når du anvender

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset. Manual

Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset. Manual Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset Hvad er Bluetooth? Manual Bluetooth headsettet er en transportabel headsetløsning, der baserer på trådløs Bluetooth teknologi. Trådløs

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING ADVARSEL: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

SLAMMERS TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER BRUGSANVISNING

SLAMMERS TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER BRUGSANVISNING Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Jabra. Talk 5. Brugervejledning

Jabra. Talk 5. Brugervejledning Jabra Talk 5 Brugervejledning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA TALK 5...2 HEADSETFUNKTIONER...2 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED DIN TELEFON...5 BÆR

Læs mere