DET ØKOLOGISKE AKADEMI, NIVEAU 2 D. 28. JANUAR PRODUKTIONSØKONOMIEN I ØKOLOGISK LANDBRUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET ØKOLOGISKE AKADEMI, NIVEAU 2 D. 28. JANUAR 2015 - PRODUKTIONSØKONOMIEN I ØKOLOGISK LANDBRUG"

Transkript

1 Hotel Sabro Kro Specialkonsulent William S. Andersen DET ØKOLOGISKE AKADEMI, NIVEAU 2 D. 28. JANUAR PRODUKTIONSØKONOMIEN I ØKOLOGISK LANDBRUG

2 WILLIAM SCHAAR ANDERSEN - SPECIALKONSULENT SEGES Arbejdsområder Produktionsøkonomi inden for Økologi Strategi og forretningsudvikling Fødevarenetværk og Værditilvækst Censor indenfor strategi og ledelse Kontakt info Seges Økonomi & Virksomhedsledelse T M wis@seges.dk

3 TILMELDT CENSORSEKRETARIATET Jordbrugsteknolog: 1. Årsprøve - Jordbrugsøkonomi og driftsledelse Afsluttende eksamensprojekt - Jordbrugsøkonomi og driftsledelse Specialeprojekt - Jordbrugsøkonomi og driftsledelse 3...

4 OVERBLIK OVER PRODUKTIONSØKONOMIEN INDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG Produktionsøkonomi Svineproduktion Planteproduktion Mælkeproduktion 4...

5 OVERBLIK OVER ØKONOMISK RÅDGIVNING - MED FOKUS PÅ SAMMENLIGNINGSTAL OG STRATEGISK AFDÆKNING Hæftet Business Check Hæftet Kend din fremstillingspris og potentialeanalysen Rådgivning Dynamisk Strategi 5...

6 PRODUKTIONSØKONOMI ØKOLOGI - SVINEPRODUKTION

7 Antal økologiske slagtninger 11 % vækst - De sidste fire år har der været 11 % vækst i antal slagtninger pr år Stk / / / / / / / / /2014

8 OMSÆTNING AF DANSKE ØKOLOGISKE GRISE FORDELT PÅ MARKEDER 2013/2014 Australien 2% England 1% Italien 1% Holland 3% Øvrige 4 % England stod for næsten halvdelen af omsætningen af det økologiske svinekød Tyskland 16% Danmark 34% Danmark Frankrig Tyskland England Italien Australien Holland Øvrige Frankrig 39% 8... Fordeling af omsætning af de økologiske grise, der blev slagtet i 2013/2014. Kilde Friland 18. februar 2015

9 STATUS FOR ØKOLOGISK AFSÆTNING PÅ GRISE Omsætning de sidste 3 år +14 % - 6 % + 21 % Antal slagtninger Forventer vækst på 15 % de næste 3 år Vækst i Frankrig + 6 % Vækst i Danmark + 2 % Fald i Tyskland 7 % februar 2015

10 HVORDAN BEREGNES DEN ØKOLOGISKE AFREGNINGSPRIS FOR SVINEKØD Den økologiske svinekødspris - Uge Uge Konventionel pris 8,40 kr. 10,60 kr. Efterbetaling i 2013 (konventionel) 0,90 kr. 0,90 kr. Økotillæg (alle grise) 4,00 kr. 4,00 kr. Kvalitetstillæg (godkendte grise) ca. 70 % 2,00 kr. 2,00 kr. Markedstillæg (alle grise) 8,00 kr. 7,50 kr. Økologisk efterbetaling 0? 0? I alt 23,30 kr. 25,00 kr februar 2015

11 PRIS FOR ØKOLOGISKE GRISE Afregningspris ved 70 % godkendelse 29,00 27,00 25,00 23,00 Afregningspris ved 70 % godkendelse 21,00 19,00 17,00 15,00 Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge februar 2015

12 12,00 10,00 MARKEDSTILLÆG FOR ØKOLOGISK SVINEKØD England stod for næsten halvdelen af omsætningen af det økologiske svinekød Flere slagtninger generelt Fald i Tyskland Ikke ind i Australien Pres på skinkepris i FR 8,00 Markeds tillæg 6,00 4,00 2,00 0,00 Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge Uge februar 2015

13 AFSÆTNINGSKRISEN - FRA SEPTEMBER 2007 TIL DECEMBER 2009 Salget var i slutningen af 2007 baseret på det engelske og det danske marked. Men salget til England er faldet markant og udgør i dag kun 1 % af den samlede omsætning. Hovedårsagen er, at der i England blev kørt en national kampagne Buy British samt at England blev meget hårdt ramt af finanskrisen. Sidenhen er nye markeder opdyrket primært i Frankrig februar 2015

14 FREMSTILLINGSPRISEN FOR ØKOLOGISKE 30 KG GRISE Gns. gruppen SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO Kr. pr. Smågris Pris 810 kr Køb af grise og andre indtægter Foderomkostning Dyrlæge mv. Arbejdsomkostninger Energi, vedl. mv. Renter, leje og afskrivninger 14...

15 FREMSTILLINGSPRISEN FOR ØKOLOGISKE SLAGTESVIN Pris 23,

16 OVERORDNET NØGLETAL FOR ØKOLOGISK OG KONVENTIONEL SVINEPRODUKTION 2013 Gennemsnit Økologisk Konventionel Afkastningsgrad 3,1 2,3 Overskudsgrad 7,0% 12,6% Dækningsbidrag(DB ifht. Bruttoydbytte) 39,2 39,5 Antal fravænnede grise pr. årsso 21,2 30, februar 2015

17 ØKOLOGISK SVINEPRODUKTION - EN MODELBEREGNING FRA 2004 (JUNI) TIL 2012 (MARTS). Konklusioner Det økonomiske resultat er i perioden markant bedre for både søer og slagtesvin Der er større udsving ved økologisk svineproduktion, men der er næsten ikke perioder, hvor resultatet er under konventionelt resultat Der burde være 50 producenter på venteliste for at få lov til økologisk produktion februar 2015

18 MODELBEREGNING Forudsætninger Der er udelukkende regnet på økonomien i svineproduktion. Ingen markbrug indgår i beregningen. Foderpriserne, indkøb af færdigfoder, er de historiske foderpriser på månedsbasis. Beregningerne er baseret på opførelse af et barmarks staldanlæg. Der er taget udgangspunkt i den nuværende produktivitet og de nuværende kapacitetsomkostninger, hvor det så er beregnet, hvordan økonomien ville have været med den historiske udvikling i priser fra 2004 (juni) til 2012 (marts) februar 2015

19 MARKANT BEDRE ØKONOMISK RESULTAT - FOR SØER kr kr februar 2015 Kilde: Seges, Produktionsøkonomipjecen, Svin juni 2012

20 MARKANT BEDRE ØKONOMISK RESULTAT - FOR SLAGTESVIN 100 kr. -5 kr februar 2015 Kilde: Seges, Produktionsøkonomipjecen, Svin juni 2012

21 PRISER SVINEKØD (KONVENTIONEL) 12, , ,5 10 DC notering 9,5 9 Beregnet afregning 8, December 2011 December 2012 December 2013 December 2014 December

22 2010 Januar 2010 Marts 2010 Maj 2010 Juli 2010 September 2010 November 2011 Januar 2011 Marts 2011 Maj 2011 Juli 2011 September 2011 November 2012 Januar 2012 Marts 2012 Maj 2012 Juli 2012 September 2012 November 2013 Januar 2013 Marts 2013 Maj 2013 Juli 2013 September 2013 November 2014 Januar 2014 Marts 2014 Maj 2014 Juli 2014 September 2014 November i dag PRISER SVINEKØD (KONVENTIONEL) DC notering Beregnet afregning 9 8

23 PRISER SVINEKØD (KONVENTIONEL) Der forventes en lavere notering i 2015 end i 2014, hvilket skyldes en forventet stigning i udbuddet af svinekød såvel i EU som uden for EU. I EU tyder de seneste svinetællinger på, at der for 1. halvår 2015 er udsigt til lidt højere slagtninger end året før. Uden for EU har svineproducenterne i USA, Canada, Brasilien og Rusland alle oplevet rekordindtjening i 2014 og har dermed udsigt til stigende svineproduktion i Hertil kommer, at effekten fra svinesygdommen PEDV er aftagende i USA, hvilket også vil medvirke til et øget amerikansk udbud af svinekød i Prognosen er udarbejdet under forudsætning af et fortsat lukket marked i Rusland for fødevarer fra EU. Såfremt det russiske marked igen åbnes, kan der forventes et højere prisniveau end i prognosen.

24 ØVELSE - SVINEPRODUKTION Stort behov for risikominimering Den gennemsnitlige svineproducent 420 søer 20,5 grise pr so Slagtevægt 111,5 * 0,75 = 83,6 kg Økologisk markedstillæg er faldet med 3,50 kr. Fra 9 kr. til 5,50 kr. Hvad betyder det, at markedstillægget falder 3,50 kr. for den gennemsnitlige økologiske svineproducents bundlinje februar 2015

25 ØVELSE - SVINEPRODUKTION Stort behov for risikominimering Den gennemsnitlige svineproducent 420 søer 20,5 grise pr so +/- 10 % foderomkostning Pr so = 635 kr. Pr slagtesvin = 62 kr. Hvad betyder en stigning på 10 % i foderprisen for den gennemsnitlige økologiske svineproducents bundlinje februar 2015

26 RISIKOMINIMER PÅ BEDRIFTEN Modelberegningen er baseret på en selvforsyningsgrad på nul. En passende selvforsyningsgrad er en af måderne at risikominimere på bedriften. Under forudsætning af at økologisk planteavl som gennemsnit må betragtes som et nulresultat over en årrække, påvirkes resultatet i en situation med høj selvforsyning ved at udsvingene bliver minimeret i de perioder, hvor bytteforholdet er lavt. Herved minimeres likviditetskravet markant februar 2015

27 STØRRE UDSVING PÅ FODERUDGIFTER februar 2015 Kilde: Seges, Produktionsøkonomipjecen, Svin juni 2012

28 STØRRE UDSVING PÅ FODERUDGIFTER februar 2015 Kilde: Seges, Produktionsøkonomipjecen, Svin juni 2012

29 FØLSOMHEDSANALYSE ØKOLOGISK SVINEPRODUKTION Udsving på produktivitet, dødelighed, foder og rente februar 2015 Kilde: Seges, Produktionsøkonomipjecen, Svin juni 2012

30 PRODUKTIONSØKONOMI ØKOLOGI - PLANTEPRODUKTION

31 Driftsresultatet for deltid og heltid planteproducenter i perioden Driftsresultat konventionel (tkr.) Driftsresultat Økologisk (tkr.) Kilde: Regnskabsanalyse, Økonomidatabasen, Seges. Data fra konventionelle og 90 økologiske regnskaber i perioden 2008 til 2012

32 Driftsresultat for Planteproducenter i perioden , heltid og deltid kr Konventionel heltid Økologisk heltid Konventionel deltid Økologisk deltid kr Kilde: Regnskabsanalyse, Økonomidatabasen, Seges. Data fra 73 til 125 økologiske bedrifter pr. år samt til konventionelle bedrifter pr. år.

33 DRIFTSRESULTAT FOR DELTID OG HELTID PLANTEPRODUCENTER I PERIODEN Konventionel Antal regnskaber Antal hektar dyrket Antal hektar ejet Bruttoudbytte Dækningsbidrag Resultat af primær drift konventionel Driftsresultat konventionel Gældsprocent Økologisk Antal regnskaber Antal hektar dyrket Antal hektar ejet Bruttoudbytte Dækningsbidrag Resultat af primær drift Økologi Driftsresultat Økologisk Gældsprocent Forskel mellem økologi og konventionel Middel 5 år ( kr.) 2013 ( kr.) Kilde: Regnskabsanalyse, Økonomidatabasen, Seges. Data fra 73 til 125 økologiske bedrifter pr. år samt til konventionelle bedrifter pr. år

34 ØVELSE - PLANTEØKONOMI Med udgangspunkt i omdelte dækningsbidragskalkule Hvor er de største forskelle i omkostningsstrukturer mellem konventionel og økologisk produktion? Hvor stor skal prisspændet være mellem økologisk og konventionel vårbyg for at der opnås samme resultat? Hvilket prisspænd må forventes i fremtiden? Vil der ske udbytteændringer ved nogen af de to grupper, som påvirker konkurrencesituationen? 44...

35 Prisspænd mellem økologisk og konventionel byg Gns. fakt. salgspris ab gård Byg, øre/kg - Konv. Gns. fakt. salgspris ab gård Byg, øre/kg - Øko kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt

36 MULIGHEDER OG UDFORDRINGER I DEN ØKOLOGISKE PLANTEPRODUKTION - GENERELT Driftsresultatet for økologiske planteavlere var i 2012 langt under de konventionelles driftsresultat, hvor det lå ca kr. under. I 2013 var forskellen nede på kr. Der er variationer i både udbytte og i prisspændet mellem de to, men set over de sidste 5 år er spændet ca kr

37 DRIFTSRESULTAT FOR HELTID PLANTEPRODUCENTER I PERIODEN Konventionel Antal regnskaber Antal hektar dyrket Antal hektar ejet Bruttoudbytte Dækningsbidrag Resultat af primær drift konventionel Driftsresultat konventionel Gældsprocent Økologisk Antal regnskaber Antal hektar dyrket Antal hektar ejet Bruttoudbytte Dækningsbidrag Resultat af primær drift Økologi Driftsresultat Økologisk Gældsprocent Forskel mellem økologi og konventionel Middel 5 år ( kr.) 2013 ( kr.) Kilde: Regnskabsanalyse, Økonomidatabasen, Seges. Data fra 73 til 125 økologiske bedrifter pr. år samt til konventionelle bedrifter pr. år

38 DRIFTSRESULTAT FOR DELTID PLANTEPRODUCENTER I PERIODEN Konventionel Antal regnskaber Antal hektar dyrket Antal hektar ejet Bruttoudbytte Dækningsbidrag Resultat af primær drift konventionel Driftsresultat konventionel Gældsprocent Økologisk Antal regnskaber Antal hektar dyrket Antal hektar ejet Bruttoudbytte Dækningsbidrag Resultat af primær drift Økologi Driftsresultat Økologisk Gældsprocent Forskel mellem økologi og konventionel Middel 5 år ( kr.) 2013 ( kr.) Kilde: Regnskabsanalyse, Økonomidatabasen, Seges. Data fra 73 til 125 økologiske bedrifter pr. år samt til konventionelle bedrifter pr. år

39 SPREDNING AF DRIFTSRESULTAT VED PLANTEAVL ,0% 30,0% 25,0% 20,0% Driftsresultat Økologi ,0% Driftsresultat Konventionel ,0% 5,0% 0,0% Kilde: Regnskabsanalyse, Økonomidatabasen, Seges. Data fra konventionelle og 90 økologiske regnskaber i perioden 2008 til

40 SPREDNING AF DRIFTSRESULTAT VED PLANTEAVL ,0% 30,0% 25,0% Driftsresultat Økologi ,0% 15,0% Driftsresultat Konventionel ,0% 5,0% 0,0% Kilde: Regnskabsanalyse, Økonomidatabasen, Seges. Data fra konventionelle og 96 økologiske regnskaber i perioden 2008 til 2012

41 40,00% Spredning af driftsresultat ved Planteavl ,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% Økologi Konventionel 10,00% 5,00% 0,00% Kilde: Regnskabsanalyse, Økonomidatabasen, Seges. Data fra konventionelle og 85 økologiske regnskaber i 2013 (driftsform: 11,12,13,14,15,65) 52...

42 MULIGHEDER OG UDFORDRINGER I DEN ØKOLOGISKE PLANTEPRODUKTION - GENERELT Det er en gængs antagelse, at det er mere usikkert at dyrke økologiske afgrøder end konventionelle. Den antagelse holder imidlertid ikke stik, idet fordelingen af driftsresultatet for økologiske planteproducenter i perioden (graferne viser ) ikke viser en større spredning hos økologerne end hos de konventionelle planteproducenter

43 BUSINESS CHECK ØKOLOGISK SALGSAFGRØDER 2011 = 12 bedrifter 2012 = 13 bedrifter 2013 = 10 bedrifter 2014 = mål bedrifter Potentiale 155 navngivende økologiske bedrifter over 40 ha og under 0,5 DE/Ha 54...

44 BUSINESS CHECK 2013 ØKOLOGISK SALGSAFGRØDER Økologiske salgsafgrøder 65 mælkeproducenter 10 planteproducenter Hovedafgrøder Byg og havre februar 2015

45 REST TIL JORDLEJE EKSKL. EU-STØTTE Rest til jordleje ekskl. EU-støtte Da både jordpriser og forpagtningspriser er særdeles afgørende for det opnåede resultat, er dette nøgletal meget anvendelig til den kortsigtede optimering af bedriften. Det eliminer nemlig jordprisen som er meget bestemt af købstidspunkt og geografiske forhold. Herudover elimineres finansielle forhold som heller ikke ændres på den korte bane. Dette resultat er velegnet til at sammenligne, hvad de enkelte bedrifter opnår i resultat pr. ha til forrentning (eller leje) af jorden, uanset niveauet af EU-støtte på den enkelte ejendom. Det beregnes som alle indtægter og omkostninger på nær EUstøtte, forpagtning og forrentning af jord februar 2015

46 Kr. pr. ha SPREDNING I "REST TIL JORDLEJE EKSKL. EU-STØTTE" 2012 OG 2013 SALGSAFGRØDER VED ØKOLOGISKE MÆLKEPRODUCENTER % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Økologisk Mælkeproducenter Økologisk Mælkeproducenter (Gennemsnit kr.) (2.000) (4.000) (6.000) Andel af bedrifter februar 2015

47 Kr. pr. ha RESULTATER VED KONVENTIONELLE OG ØKOLOGISKE SALGSAFGRØDER % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Konv. Lerjord 2013 (Gennemsnit 628 kr.) Økologisk Mælkeproducenter (Gennemsnit kr.) (2.000) (4.000) (6.000) Andel af bedrifter februar 2015

48 REST TIL JORDLEJE, SET I FORHOLD TIL KORNUDBYTTE OG MASKINOMKOSTNINGER februar 2015

49 ØVELSE - PLANTER Hvilke elementer er de vigtigste og mest betydende ved optimering af Rest til jordleje ekskl. EU-støtte februar 2015

50 PRISER HVEDE (KONVENTIONEL) Hvede, øre/kg December 2011 December 2012 December 2013 December 2014 December

51 2010 Januar 2010 Marts 2010 Maj 2010 Juli 2010 September 2010 November 2011 Januar 2011 Marts 2011 Maj 2011 Juli 2011 September 2011 November 2012 Januar 2012 Marts 2012 Maj 2012 Juli 2012 September 2012 November 2013 Januar 2013 Marts 2013 Maj 2013 Juli 2013 September 2013 November 2014 Januar 2014 Marts 2014 Maj 2014 Juli 2014 September 2014 November PRISER HVEDE (KONVENTIONEL) Hvede, øre/kg Serie

52 PRISER HVEDE (KONVENTIONEL) Kornpriserne er inden for den sidst måned steget ca. 10 kr./hkg. og ligger på omkring kr./hkg. Der forventes en mindre prisstigning primært på foderbyg i 1. og 2. kvartal Den store sojahøst har ikke medført, at sojaprisen i det fysiske marked er blevet justeret ned. Der var en forventning om, at prisen ville være omkring ,- kr., men det viser sig, at prisen igen er over de 300 kr. og nærmer sig de kr./hkg. Der er dog forsat en formodning om, at prisen i marts-maj vil falde, når den sydamerikanske høst begynder at komme til Europa.

53 PRODUKTIONSØKONOMI ØKOLOGI - MÆLKEPRODUKTION

54 Driftsresultat for heltids mælkeproducenter i perioden kr. Økologisk Konventionel Kilde: Regnskabsanalyse, Økonomidatabasen, Seges. Data fra 200 til 299 økologiske bedrifter pr. år samt til konventionelle bedrifter pr. år

55 71... DRIFTSRESULTAT FOR HELTIDS MÆLKEPRODUCENTER I PERIODEN G-type (121) Konventionel Antal regnskaber Antal bedrifter Antal hektar dyrket Antal hektar ejet 97,30 96,50 99,60 100,80 108,50 Antal årskøer Ha. pr. årsko 0,91 0,90 0,88 0,91 0,89 Bruttoudbytte (tkr.) Dækningsbidrag (tkr.) Resultat af primær drift (tkr.) Driftsresultat (tkr.) Gældsprocent Økologisk Antal regnskaber Antal bedrifter Antal hektar dyrket Antal hektar ejet Antal årskøer Ha. pr. årsko 1,18 1,22 1,22 1,28 1,32 Bruttoudbytte (tkr.) Dækningsbidrag (tkr.) Resultat af primær drift (tkr.) Driftsresultat Økologisk (tkr.) Gældsprocent Kilde: Regnskabsanalyse, Økonomidatabasen, Seges. Data fra 200 til 299 økologiske bedrifter pr. år samt til konventionelle bedrifter pr. år. Forskel mellem økologi og konventionel Middel 5 år ( kr.) 2013 ( kr.)

56 MULIGHEDER OG UDFORDRINGER I DEN ØKOLOGISKE MÆLKEPRODUKTION - GENERELT Driftsresultatet for heltidsmælkeproducenter har i en årrække ligget lidt højere for de økologiske producenter i forhold til de konventionelle. Over de seneste fem år har økologernes indtjening i gennemsnit været ca kr. højere en de konventionelle mælkeproducenter, og det er kun det sidste år (2013) at driftsresultatet for økologer har været lavere end de konventionelle med ca kr. Risiko: Den økonomiske risiko er ikke større ved den økologiske mælkeproduktion. Det viser en fordeling af alle økologernes resultater. Der er altså ikke en større spredning i økologernes driftsresultater end i spredningen hos konventionelle mælkeproducenter. Samtidig er økologernes resultater gennemsnitligt set bedre end hos de konventionelle februar 2015

57 25,00% Spredning driftsresultat ved mælkeproducenter 2011 og ,00% 15,00% 10,00% Økologisk 2011 Konventionel 2011 Økologisk 2010 Konventionel ,00% 0,00% Kilde: Regnskabsanalyse, Økonomidatabasen, Seges. Data fra 289 økologiske bedrifter samt konventionelle bedrifter.

58 25,00% Spredning driftsresultat ved mælkeproduktion 2013 og ,00% 15,00% 10,00% Økologisk 2013 Konventionel 2013 Økologisk 2012 Konventionel ,00% 0,00% Kilde: Regnskabsanalyse, Økonomidatabasen, Seges. Data fra 289 økologiske bedrifter samt konventionelle bedrifter.

59 MULIGHEDER OG UDFORDRINGER I DEN ØKOLOGISKE MÆLKEPRODUKTION - GENERELT I løbet af de seneste to år har gennemsnitsydelsen pr. årsko målt i kilo energikorrigeret mælk (kg EKM) steget hos både økologiske og konventionelle mælkeproducenter. Men stigningen har dog været størst hos de konventionelle, med 193 mod 143. Mens de konventionelle mælkeproducenter i 2006 havde en gennemsnitlig ydelse pr. årsko, der var kg EKM højere end økologernes, var det forspring i 2013 faldet til 920 kg EKM pr. årsko. Hvilket er en lille stigning fra

60 Spredning i mælkeydelsen målt på EKM: Økologisk og Konventionel for 2013 og ,00% Økologisk Middel: 2013: EKM 2012: EKM Konventionel Middel: 2013: EKM 2012: EKM 17,00% 12,00% Konventionel 2013 Økologisk 2013 Konventionel 2012 Økologisk ,00% 2,00% Over -3,00% 77...

61 FREMSTILLINGSPRIS - MÆLKEPRODUKTION Fremstillingsprisen beregnes som summen af alle omkostninger og indtægter på nær salg af mælk, divideret med den solgte mælkemængde. Fremstillingsprisen viser, hvad det har kostet at producere 1 kg EK-mælk efter aflønning af alle indsatsfaktorer og dermed den enkelte producents konkurrenceevne. Fremstillingsprisen er det mest robuste nøgletal, hvis mælkeprisen svinger meget og renteniveauet er stabilt, mens det modsatte gælder afkastningsgraden februar 2015

62 kr. pr. kg EK mælk leveret 4,25 Spredning i fremstillingspris mælk for stor race opdelt efter malkesystem og konventionel/økologi ,00 3,75 3,50 3,25 Økologisk, stor race, AMS og karrusel Økologisk, stor race, malkestald Øko. gennemsnitlig mælkepris 3,34kr. Konv. stor race, AMS 3,00 Konv. stor race, malkestald Konv. stor race karrusel 2,75 Konv. gennemsnitlig mælkepris 2,88kr. 2,50 2,25 2,00 1,75 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andel af bedrifter Kilde: Driftsgrensanalyse, Økonomidatabasen, Seges.

63 Øre pr. kg EK mælk leveret Hovedelementerne i fremstillingsprisen på mælk - gennemsnit af grupper Renter, leje og afskrivninger Energi, vedligehold mm. Arbejdsomkostninger Dyrlæge & diverse Foderomkostning Dyreomsætning Malkestald AMS Karrusel Malkestald AMS og karrusel Konv. stor race Økologisk 84...

64 Indtægter og udgifter for økologisk mælkeproducenter i Business Check Stor Race Malkestald Fordeling af omk. på foder Korn Div. Foder Renteomk. Afskrivninger Øvr. kap.omk. Arbejdsomk. Dyrlæger&div. Foder Dyreomsætning Kraftfoder, Tilskudsfoder, Færdigblanding mv. Grovfoder Mælkesalg Indtægter Omkostninger Gns kg EKM (lev) - Økologisk foder Kilde: Driftsgrensanalyse, Økonomidatabasen, Seges.

65 Prognose for mælkeproducenter. Bedriftsstørelse: Årskøer. Opgjort på Drfitsresultat * 2015* 2016* Økologi Konventionel *Prognosetal Sep Kilde: Økonomidatabasen, Seges - Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater December 2014.

66 PRISER - MÆLK kr. 346,50 kr. 353, kr. 323,08 kr. 309, kr. 296,33 291,58 298,00 Konventionel ,17 Økologisk , , December 2011 December 2012 December 2013 December 2014 December

67 2010 Januar 2010 Marts 2010 Maj 2010 Juli Januar 2011 Marts 2011 Maj 2011 Juli Januar 2012 Marts 2012 Maj 2012 Juli Januar 2013 Marts 2013 Maj 2013 Juli Januar 2014 Marts 2014 Maj 2014 Juli i dag PRISER - MÆLK Mælk, øre/kg 4,2% fedt / 3,4% prot Konventionel Mælk, øre/kg 4,2% fedt / 3,4% prot Økologisk

68 PRISER - MÆLK Prisen på mælk i EU følger verdensmarkedet, som domineres af få store udbydere og få store importører. Det gør verdensmarkedet følsomt overfor disse aktørers ageren. Markedet er i øjeblikket præget af ubalance mellem udbud og efterspørgsel. Udbuddet steg kraftigt i slutningen af 2013 og i starten af 2014 som følge af meget høje mælkepriser, der var foranlediget af voldsomme opkøb fra Kina. I august indførte Rusland importforbud for varer fra en række lande. Det ramte EU s mælkesektor hårdt, da 28 pct. af EU s mejerieksport går til Rusland. Samtidig stoppede Kina meget brat sine opkøb. Det er disse forhold, som har bevirket meget store fald i mælkeprisen, og det er også disse forhold, som vil præge markedet i Priserne på mejeriprodukter er faldet kraftigt, og Arla meddelte i forbindelse med den seneste prissænkning med virkning fra december, at man ikke kunne afvise, at der kan komme yderligere prisfald. Markedet ventes således at være negativt i et godt stykke ind i Kvoternes afvikling er en yderligere joker i relation til udviklingen i Nogle lande har forberedt sig på at producere mere mælk fra april, og det vil de sandsynligvis ikke afvige fra, selvom mælkeprisen er lav. Kommer der mere mælk på et marked, som i forvejen er presset, vil priserne blive presset yderligere nedad. Der er derfor en reel risiko for, at mælkeprisen kan blive endog meget lav i Markedet vil vende, men det er usikkert hvornår. Kina ventes at komme tilbage i andet halvår af 2015, mens det er mere usikkert, hvornår Rusland ophæver importforbuddet mod fødevarer fra EU. Hvornår de to lande kommer tilbage, vil have stor betydning for prisudviklingen.

69 ØVELSE - MÆLKEPRODUKTION Hvilke elementer er de vigtigste og mest betydende ved optimering af Fremstillingspris pr. kg EK mælk februar 2015

70 ØVELSE - MÆLKEPRODUKTION Hvordan kan fraktilanalysen bruges inden et faglig besøg ved den økologiske landmand februar 2015

71 Specialkonsulent William S. Andersen DYNAMISK STRATEGI 2,0

72 DYNAMISK STRATEGI 2,0 Dynamisk Strategi kan tilpasses de fleste situationer Vi vil præsentere en måde at gennemføre processen på 96...

73 HVAD ER DET VI KAN MED DYNAMISK STRATEGI Efter en strategiproces kender vi alle fasetterne i landmandens virksomhed, samt hvor landmanden selv har sin fokus Vi kan bruge strategiafklaringen til at udfordre landmanden på hans prioriteringer og blinde vinkler

74 VI HAR EN FÆLLES UDFORDRING 20,2 % har en nedskrevet strategi Sjælland Fyn 20,8 % 19,5 % Sydjylland 18,0 % Midt-vest 19,9 % Midt-øst 17,2 % Nordjylland 26,3 %

75 DRIFTSGRENE MED EN NEDSKREVET STRATEGI 30% 26% 25% 23% 23% 20% 20% 21% 18% 21% 15% 15% 10% 5% 3% 0% Kvæg Planter Søer Slagtesvin Integreret Æg Kyllinger Mink Andet

76 NYE ELEMENTER Mere analyse sæt VR værktøjerne i spil Potentialeanalysen reelle pains skal frem i lyset Overskuelig strategikort Sæt fokus på de svære ting (plenummøderne) Ledelse (f.eks. daglig ledelse kontra virksomhedsleder) Implementering (måske det sværeste) Omverdensanalyse (fælles diskussion, gør det mere handlingsorienteret) Ændre vaner/adfærd (det personlige) februar 2015

77 POTENTIALEANALYSE - EN VIGTIG DEL AF DEN INTERNE VIRKSOMHEDSANALYSE Findes i 4 udgaver 1. Mælkeproduktion Konventionel 2. Mælkeproduktion - Økologisk 3. Svineproduktion 4. Planteproduktion

78 HVAD BESTÅR POTENTIALEANALYSEN AF? 12 siders forberedelse, hvor landmanden skal reflektere over sin strategiske konkurrenceevne Forberedelsen anvendes på møde 2, hvor halvdelen af plenummødet fokuserer på forståelse og anvendelse af nøgletalsbegreberne Analysen består af 3 fokusområder 1. Afkastningsgraden vist som spredningsanalyse 2. Fraktilanalyse 3. Detaljeret opstilling af fremstillingsprisen

79 AFKASTNINGSGRADEN - ET LANGSIGTET NØGLETAL Sidste år Dine Tal Eksempel Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Anden indtjening 0 Forpagtningsafgift mv Aktiver ultimo Afkastningsgrad 2,5 %

80 FRAKTILANALYSEN Tabel 1. Konventionel mælkeproduktion, stor race, alle malkesystemer 467 bedrifter i gruppen Hvor ser du potentialer for den kommende udvikling af din bedrift - mælkeproduktion?

81 FREMSTILLINGSPRISEN - FORSTÅ DEN OG BRUG DEN Eksempel Dyreomsætning og andre indtægter -32 Foderomkostning 158 Dyrlæge, medicin og div. 26 Arbejdsomkostninger 44 Energi, vedligehold mm. 31 Renter, leje og afskrivninger 46 Mine tal Fremstillingspris pr. EKM

82 HVORFOR FOKUS PÅ NØGLETAL I STRATEGIARBEJDET? Udarbejde en strategi, som forholder sig til virksomhedens reelle strategiske forandringsbehov Vi skal forholde os til sagens kerne Behov for gode taktiske mål i strategiprocessen Fremstillingsprisen er god af 2 årsager 1. Den varierer ikke op/ned ved prisudsving på output 2. Størst sammenhæng med bundlinje

83 Kg EKM pr årsko, leveret Sammenhæng mellem ydelse og resultat Resultat for driftsgrenen, kr. pr årsko februar 2015

84 Fremstillingspris pr. kg EKM leveret HVIS FOKUS I STEDET ER PÅ Sammenhæng mellem fremstillingspris og resultat 4 3,5 3 2,5 2 1, Resultat for driftsgrenen pr. årsko februar 2015

85 HVORDAN BENYTTES POTENTIALEANALYSEN I STRATEGIPROCESSEN? Driftsgrensanalyserne skal udarbejdes før strategiprocessen opstartes I skal udfylde potentialeanalysen før første møde, hvor den afleveres som forberedelsesmateriale På møde 2 (plenum) diskuteres forståelsen og anvendelsen af de forskellige nøgletal februar 2015

86 UGENS RESULTATER

87 BRYD MÅLENE HELT NED TIL STALDKONTORNIVEAU Medarbejderne skal også forstå, hvilke nøgletal der er vigtige Som eksempel (smågriseproduktion): Fravænnede smågrise pr. kuld Her er strategiarket Virksomhedens mål en central og vigtig del

88 Møde 1: Individuelt møde som tager 3 timer på bedriften februar 2015

89 Møde 2: Plenummøde bestående af f.eks. 8 landmænd februar 2015

90 Møde 3: Individuelt møde som tager 3 timer på bedriften februar 2015

91 Møde 4: Plenummøde bestående af f.eks. 8 landmænd februar 2015

92 Operationelt Hvordan Taktisk Hvorfor Strategisk Strategi år Virksomhedens mål Vision Opretholde den konstante udvikling og optimering af virksomheden på de områder, hvor der kan udvikles og optimeres. De kommende 3 års hovedfokus er, at bringe virksomheden i en position, hvor vi er blandt de 20 % bedste svineproducenter på virksomhedsniveau. Eksempel Svine produktion Planteavl Ledelse og kompetencer Økonomi Mål Mål Mål Mål At vi indenfor en 3 årig periode er blandt de 10 % bedste beregnet ud fra fremstillingspris pr. smågris At vi indenfor en 3 årig periode for virksomheden blandt 20 % bedste svineproducenter med planteavl med samme bonitet Får skabt rum for strategisk ledelse Skabe et fundament for rekruttering af de bedste medarbejdere Ultimo Q er der udarbejdet råvare- og finansieringsstrategi Håndter afdragsfrihed, der udløber ultimo 2017 Udnytte tilskudspulje til energiforbedringer Handlingsplan 1 Handlingsplan 2 Handlingsplan 3 Handlingsplan 4 Udvælge indsatsområder for den kommende strategiperiode i samråd med svinerådgiver Fokus på rettidighed ift. de allerede udarbejdede handlingsplaner. Udarbejde rekrutteringsplan Skabe rum for strategisk ledelse Udarbejde strategi for råvarer og finansiering Indsæt eget logo

93 ØVELSE - DYNAMISK STRATEGI Hvad er forskellen på en strategiafdækning ved en økologisk landmand f.eks. mælkeproducent, set i forhold til en konventionel mælkeproducent?

William Schaar Andersen - specialkonsulent VFL

William Schaar Andersen - specialkonsulent VFL William Schaar Andersen - specialkonsulent VFL Arbejdsområder Produktionsøkonomi inden for Økologi Strategi og forretningsudvikling Fødevarenetværk og Værditilvækst Censor indenfor strategi og ledelse

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG Nationalmuseets festsal Fredag den 27. februar 2015 Økologichef Kirsten Holst DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG OVERBLIK OVER PRODUKTIONSØKONOMIEN INDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG Jeg vil

Læs mere

Markant bedst økonomi i. i økologisk svineproduktion? Økonomien i økologisk svineproduktion

Markant bedst økonomi i. i økologisk svineproduktion? Økonomien i økologisk svineproduktion Markant bedst økonomi i økologisk svineproduktion svineproduktion giver et markant positivt resultat efter finansiering for både søer og slagtesvin. Tema > > William Schaar Andersen, Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

Sådan styrker du din bundlinje

Sådan styrker du din bundlinje Sådan styrker du din bundlinje Økologimøde 29. sept. Michael Friis Pedersen ErhvervsPhD studerende Videncentret for Landbrug, Copenhagen Business School Hvilken bundlinje er vigtig? Årets resultat? Driftsresultat

Læs mere

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2018 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER

SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVINEPRODUKTION 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Tirsdag d. 6. feb. kl , Hotel Limfjorden

Tirsdag d. 6. feb. kl , Hotel Limfjorden Tirsdag d. 6. feb. kl. 9.30-15.00, Hotel Limfjorden Giv tid! og åndens vinterblund skal fly for herlig sommer, giv tid, og bi på herrens stund, -hans skønhedsrige kommer. Tekst: B. S. Ingemann, 1831

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

DLBR Økonomi. Business Check. Svin med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin DLBR Økonomi Business Check Svin 2012 med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check Svin 2012 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin FORMÅL Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen.

Læs mere

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret.

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fremgangsmåde I tabel 1 vises

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check Slagtekyllinger 2013 med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018

SAGRO Svin. Økonomikonference 2018 SAGRO Svin Økonomikonference 2018 Noteringen 2015-2017 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Opnået Prognose

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019

Økonomi for griseproducenter. 5. Februar 2019 Økonomi for griseproducenter 5. Februar 2019 Økonomi og produktion grise Prisudvikling Udvikling i totaløkonomi og driftsgrene Sohold Slagtesvin DB hvad har betydning Foder med majs Smågrisepris Korrektion

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL

AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL AKTIVERNES SAMMENSÆTNING HAR BETYDNING FOR DE ØKONOMISKE NØGLETAL NOTAT NR. 1813 Aktivernes sammensætning medfører, at slagtesvineproducenterne opnår et lavere afkast end smågriseproducenterne på bedriftsniveau.

Læs mere

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Cost4Milk Økonomikonference 7. februar 2018 v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Indtryk fra USA Alle farmere kendte på stående fod præcist deres Break Even (Nulpunkts-) pris. Alle var helt klar over hvor høj

Læs mere

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019.

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. Af økonomirådgivere Kenneth Jensen og Henry Jespersen. Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. I dette skriv vil vi prøve at estimere tørkens økonomiske betydning

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION JANUAR 2018 NOTAT NR. 1802 Faldende afregningspriser medfører forværret rentabilitet i svineproduktionen i 2018. Tendensen ser ud til at forsætte ind i 2019. INSTITUTION:

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 OG 2013 (SEPTEMBER 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1223 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på -41 kr. pr. slagtesvin, en forbedring på 41 kr. i forhold til. Der forventes

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Kroner frem for kilo

Kroner frem for kilo Kroner frem for kilo SAGRO Kvæg Økonomikonference 2018 Mælkeprisen, standard mælk 2017 375 325 341 377 275 276 263 225 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - 2017 Konv. Øko Resultater Konventionel

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 Optimering af virksomheden Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 1 30. oktober 2015 5 hovedbudskaber hvordan og hvorfor Kend dine fremstillingspriser gerne løbende Fokuser

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

Sådan gik det i Jørgen Cæsar Jensen Henrik Eeg Knuden

Sådan gik det i Jørgen Cæsar Jensen Henrik Eeg Knuden Sådan gik det i 2016 Jørgen Cæsar Jensen Henrik Eeg Knuden Regnskabsanalysen 2016 et samarbejde 118 regnskaber: 51 mælkeproducenter 47 svineproducenter 12 minkavlere 8 planteavlere Overordnede resultater

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD KVÆGKONGRES 2017 PRÆSENTATION Carsten Friis Fagchef Kvæg-økonomi Ansat på LandboSyd siden 2013 Ansat i DLBR siden 2009 Sidder bl.a. i udviklingsgruppe for virksomhedsledelse

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Resultater 2014, 2015 og budget 2016 Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Landstallene generelt Landbrugets indkomst er faldet med 300.000 kr. fra 14 til 2015. Lavere produktpriser

Læs mere

Finansiel robusthed tørkens effekter og et virksomhedsøkonomisk perspektiv. Chefkonsulent Torben Wiborg

Finansiel robusthed tørkens effekter og et virksomhedsøkonomisk perspektiv. Chefkonsulent Torben Wiborg Finansiel robusthed tørkens effekter og et virksomhedsøkonomisk perspektiv Chefkonsulent Torben Wiborg twi@lmo.dk Disposition Kort præsentation Tørkens effekt i landbrugsregnskaberne Forslag til at skabe

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2018 Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 Nøgletal kartoffelavler 2018 2017 Avl vårbyg pr. ha 50 hkg 58 hkg Pris pr. hkg. solgt byg 135 kr. 118 kr. Avl stivelsekartofler pr.

Læs mere

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2010-2011 December 2010 \ 1 / 10 Indhold SAMMENDRAG... 3 RESULTATOPGØRELSE... 4 INVESTERINGER, GÆLD, FINANSIERING OG AKTIVER... 7 FØLSOMHEDSBETRAGTNINGER...

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Find retningen for din bedrift

Find retningen for din bedrift Find retningen for din bedrift Der er flere muligheder at vælge imellem når bedriften skal udvides. Tema > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion 48 Den optimale udvikling af en bedrift

Læs mere

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011

Den gennemsnitlige smågriseproducent havde 532 søer, producerede knap 12.000 smågrise og drev 144 ha. i 2009. Produktion: 2009 2010 2011 NOTAT NR. 1022 Indkomstprognoserne for svinebedrifterne for 2010 og 2011 viser en forbedring af økonomien i forhold til 2009, for såvel smågriseproducenter, slagtesvineproducenter samt producenter med

Læs mere

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B. 120-150 kr/hkg C. over 150 kr/hkg

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

KVÆG-spor. Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen

KVÆG-spor. Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen KVÆG-spor Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen Mælkeprisen, standard mælk 2017 385 365 345 325 305 285 265 245 225 276 341 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - 2017 Konv. 377 263

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 1 / 17 Indhold SAMMENDRAG... 3 Prognoseresultater for gennemsnitsbedrifterne... 4 Konventionelle bedrifter med 80-160 køer... 4 Konventionelle

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

- og kan rådgivningssystemet levere

- og kan rådgivningssystemet levere Er produktivitet løsningen for landbruget? - og kan rådgivningssystemet levere varen? Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 23. november 2016 Efterspørgslen på lokale vare og specialprodukter stiger

Læs mere

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends

Årets regnskabstal. fra årsrapport ved. Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen. Hovedtrends Årets regnskabstal fra årsrapport 2015 ved Driftsøkonomikonsulent Ulrik Simonsen Hovedtrends Resultatmæssig en tilbagegang i indtjeningen på 50% i forhold til 2014 for alle heltidsbrug (på tværs af driftsgrene).

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016 December 2014 Støttet af: 1 / 14 SAMMENDRAG De stærkt faldende svinepriser, sænker driftsresultatet markant for de danske svineproducenter.

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske

Analyserne danner - sammen med forventning til omkostninger og priser - grundlag for en vurdering af de økonomiske Økonomi i kartoffelproduktionen Tema > > Landskonsulent Erik Maegaard, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion De aktuelle priser og omkostninger ved produktion af såvel spise- som fabrikskartofler

Læs mere

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019

SAGRO Svin. Økonomikonference 2019 SAGRO Svin Økonomikonference 2019 Noteringen 2016-2018 12,0 11,5 2016 2017 2018 11,0 10,5 10,49 10,00 10,0 9,69 9,68 9,5 9,0 9,49 9,06 8,67 8,5 8,0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 4 9 14 19 24 29 34 39

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk.

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 og 2017 direkte i www.farmtal.dk. 1 / 14 Sammendrag Der er fortsat pres på de danske svinebedrifter, grundet i en lav notering. Noteringen er blevet nedjusteret med 12 øre i 2015, i forhold til sidste prognose. Desuden er eksportprisen

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere