TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER"

Transkript

1 TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER Johanne Andersdatter, Albjerg, , 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) , 281 Karen Andersdatter, Oure, , 259 ~ 1º Jacob Andersen, , 302 ~ 2º Rasmus Hansen Kirsten Andersdatter, Albjerg, , 284 ~ Mogens Jensen Maren Andersdatter, Oure, , 155 ~ lille Hans Jensen Maren Andersdatter, Oure, , 159 ~ Mads Pedersen Maren Andersdatter, Oure, , 164 Enke efter Rasmus.. Maren Andersdatter, Oure, , 189 Enke efter Anders Nielsen af Albjerg Iver Andersen, Vejstrup, , 177 hans Enke Margrethe Jørgensdatter (~ 2º unge Hans Hansen) , 283 Jacob Andersen, Oure, , 229

2 hans Enke Karen Andersdatter (~ 2º Rasmus Hansen) , 259 Kauritz Andersen, Egeberg, Snedker, , 141 ~ 1º Karen Nielsdatter ~ 2º Karen Nielsdatter Mads Andersen, Albjerg, , 190 ~ Birgitte Rasmusdatter Rasmus Andersen, Oure, , 251 ~ Kirsten Andersdatter Rasmus Andersen, Oure, , 300 ~ 1º Maren Rasmusdatter (~ 1º Anders Rasmussen) , 143 ~ 2º Maren Jensdatter, , 54 Jens Rasmussen Brixen, , 175 hans Enke Sophia Henningsdatter i Vejstrup (under Vejstrupgaard)? , 200 Kirstine Christensdatter, Albjerg, , 221 ~ Gregers Sørensen Jesper Christensen, Kokkenborg, , 234 Enkemand efter Anna Dinesdatter (~ 1º Peder.) , 217, 220 Lauritz Christensen, Oure, ~ 1º Karen Andersdatter hans Trolovede Sidsel Ulriksdatter i Oure (Enke efter Anders Rasmussen) , 150

3 Niels Christensen, Albjerg, , 286 ~ Dorthea Jensdatter Peder Chirstensen, Oure, Grovsmed, , 167 ~ Kirsten Madsdatter Mads Christiansen, Albjerg, Skrædder, , 281 ~ 1º Johanne Andersdatter, , 166 ~ 2º Gjertrud Nielsdatter Karen Christophersdatter, Vejstrup, , 162 ~ Rasmus Madsen Hendrich Christophersen, Oure, , 190 ~ Kirsten Johannesdatter Anna Dinnesdatter, Kokkenborg, , 217, 220 ~ 1º Peder ~ 2º ca. 1735, Jesper Christensen, , 263 Sidsel Erichsdatter, Vejstrup, , 263 ~ 1º Peder Hansen, , 142 ~ 2º Peder Jensen Peder Erichsen, Vejstrup, , 273 ~ Karen Rasmusdatter Ulrik Eriksen, Albjerg, , 265 ~ Anne Maria Hansdatter Jørgen Frandsen, Vejstrup hans Hustru Ellen Rasmusdatter, , 165

4 Ingen Livsarvinger Anne Hansdatter, Vejstrup, , 289 ~ 1º Jørgen Jacobsen, ~ 2º Anders Nielsen (unge) Anna Kirstina Hansdatter, Vejstrup, , 258 ~ Mads Sørensen Birte Hansdatter, Vejstrup, , 203 ~ Peder Jacobsen Ellen Hansdatter, Vejstrup, , 170 ~ Hans Rasmussen Hjort, , 187 (~ 2º Karen Pedersdatter, , 172) (~ 3º Karen Hansdatter) Maren Hansdatter, Vejstrup, Pige, , 210 Ingen Livsarvinger Anders Hansen, Vejstrup hans Hustru Anne Rasmusdatter, , 205 unge Hans Hansen, Vejstrup hans Hustru Margrethe Jørgensdatter, , 283 (~ 1º Ivar Andersen, , 177) Hans Hansen, Vejstrup hans Hustru Maren Pedersdatter, , 294 (~ 1º Anders.) Jacob Hansen, Vejstrup og Hustru Maren Rasmusdatter, , 168 Jacob Hansen, Vejstrup hans Hustru Kirsten Olufsdatter, , 207 (~ 1º Henning Iversen, , 198)

5 Jens Hansen, Skaarup, , 292 ~ Karen Hansdatter Morten Hansen, Albjerg, , 216 ~ Anna Maria Pedersdatter (Fader Hans Nielsen) Morten Hansen, Albjerg, , 248 ~ Voldborg Gregersdatter, , 109 Peder Hansen, Vejstrup, , 142 Hans Enke Sidsel Eriksdatter, , 263 (~ 2º Peder Jensen) Peder Hansen, Albjerg, Træskomand hans Hustru Maren Larsdatter, , 251 Rasmus Hansen, Oure hans Hustru Karen Andersdatter, , 259 (~ 1º Jacob Andersen, , 229) Erik Hellesen, Albjerg, , 254 ~ Berte Christensdatter Sophia Henningsdatter, Vejstrup, 1755, 200 Enke efter Jens Rasmussen Brixen, (under Vejstrupgaard) Mads Henningsen, Oure, , 180 ~ 1º. ~ 2º Anna Eriksdatter (Ulriksdatter) ( ~ 2º Hans Hansen) Hans Rasmussen Hjort, Vejstrup, , 187

6 ~ 1º Ellen Hansdatter, , 170 ~ 2º Karen Pedersdatter, , 172 ~ 3º Karen Hansdatter Henning Iversen, Vejstrup, , 198 hans Enke Kirsten Olufsdatter, , 207 (~ 2º Jacob Hansen) Jens Iversen, Vejstrup, , 186 ~ Birgitte Hansdatter Hans Jacobsen, Vejstrup hans hustru Anna Rasmusdatter , 171 Hans Jacobsen, Vejstrup, Smed, , 291 ~ Edel Jensdatter Jørgen Jacobsen, Vejstrup, , 222 hans Enke Anna Hansdatter, , 289 (~ 2º Anders Nielsen) Peder Jacobsen, Vejstrup hans Hustru Berte Hansdatter, , 203 Karen Jensdatter, Oure, , 285 ~ Niels Knudsen Kirsten Jensdatter, Oure, , 219 ~ Peder Johansen Anders Jensen, i Svendborg, , 140 Notits om arven efter ham

7 Lille Hans Jensen, Oure, , 174 Enkemand efter Maren Andersdatter, , 155 Jørgen Jensen, Vejstrup, , 183 ( 1751) ~ Kirsten Olufsdatter Mogens Jensen, Albjerg hans Hustru Kirsten Andersdatter, , 284 Peder Jensen, Vejstrup Hans Hustru Sidsel Eriksdatter, , 263 (~ 1º Peder Hansen, , 142) Peder Jensen, Albjerg, , 274 ~ Anna Maria Hansdatter Rasmus Jensen, Oure, , 166 ~ Maren Nielsdatter Peder Johansen, Oure hans Hustru Kirsten Jensdatter, , 219 Maria Josephs, Vejstrup, , 271 Enke efter Hans. Ellen Jørgensdatter, Oure, , 287 Enke efter Niels. Margrethe Jørgensdatter, Vejstrup, , 283 1º Iver Andersen, , 177 ~ 2º unge Hans Hansen Anders Jørgensen, Vejstrup

8 hans Hustru Maren Rasmusdatter, , 181 Hans Jørgensen, Vejstrup, , 184 ~ Maren Olufsdatter Jacob Jørgensen, Vejstrup, , 176 ~ Ane Marie Christensdatter, , 72 (~ 2º Hans Hansen) Jens Jørgensen, Kirkeby, , 163 ~ Anna Pedersdatter Jens Jørgensen, Lundeborg, , 194 ~ Maren Hansdatter Jens Jørgensen, Oure, , 233 ~ Karen Pedersdatter Søren Jørgensen, Skaarup, , 227 ~ Anna Jeppesdatter + Gaardafstaaelse Niels Knudsen, Oure hans Hustru Karen Jensdatter, , 285 Anne Marie Pedersdatter Lang, Albjerg, , 245 ~ Rasmus Rasmussen Maren Larsdatter, Albjerg, , 251 ~ Træskomand Peder Hansen Rasmus Larsen, Albjerg, , 225 ~ 1º Johanne Pedersdatter, , 140

9 ~ 2º Gjertrud Olsdatter, , 211 ~ 3º Berte Christensdatter Hans Lauridsen, Oure hans Hustru Karen Rasmusdatter, , 179 Gregers Lauritzsen, Albjerg og Hustru, , 140 Hustruen ~ 1º Jens.. Notits om arven efter dem Rasmus Madsen, Vejstrup hans Hustru Karen Christophersdatter, , 162 Rasmus Madsen, Albjerg, , 231 ~ Anna Pedersdatter (Moder Bertha Rasmusdatter) Søfren Madsen, Vejstrup, , 169 ~ Sidsel Jensdatter Anna Mortensdatter, Albjerg, , 200 ~ Hans Nielsen Andreas Mikkelsen, Skaarup, , 209 ~ Johanne Nielsdatter Kirsten Nielsdatter, Vejstrup, , 290 Enke efter Jacob Rasmussen Maren Nielsdatter, Brudager, , 250 ~ Niels Rasmussen

10 Maren Nielsdatter, Oure, , 276 ~ Niels Rasmussen Anders Nielsen, Albjerg hans Enke Maren Andersdatter i Oure, , 189 unge Anders Nielsen, Vejstrup hans Hustru Anna Hansdatter, , 289 (se ogsaa side 20) (~ 1º Jørgen Jacobsen, , 222) Hans Nielsen, Albjerg hans Hustru Anna Mortensdatter, , 200 Morten Nielsen, Oure, , 213 ~ Ellen Jensdatter Gjertrud Olufsdatter, Albjerg, , 211 ~ Rasmus Larsen, , 225 ~ 1º. ~ 2º. Kirsten Olufsdatter, Vejstrup, , 207 ~ 1º Henning Iversen, , 198 ~ 2º Jacob Hansen Envold Ovesen, Oure, Smed, , 287 ~ Johanne Nielsdatter Anne Pedersdatter, Albjerg og Ægtefælle Mathias Pedersen, , 156 Anne Marie Pedersdatter (A:M:P:Lang), Albjerg, , 245 ~ Rasmus Rasmussen

11 Johanne Pedersdatter, Albjerg, , 140 ~ Rasmus Lauritzen Karen Pedersdatter, Vejstrup, , 172 ~ Hans Rasmussen Hjort, , 187 (~ 1º Ellen Hansdatter, , 170, ~ 3º Karen Hansdatter) Maren Pedersdatter, Vejstrup, , 294 ~ 1º Anders.. ~ 2º Hans Hansen Hans Pedersen, Oure, , 256 ~ Anne Rasmusdatter Johan Pedersen, Albjerg, Smed, , 246 ~ Maren Madsdatter Mads Pedersen, Oure, , 268 ~ 1º Maren Andersdatter, , 159 ~ 2º Bodil Hansdatter Mathias Pedersen, Albjerg og Hustru Anna Pedersdatter, , 156 Peder Pedersen, Albjerg, Smed, , 215 ~ Anne Jørgensdatter Hans Poulsen, Vejstrup, , 224 ~ Maren Rasmusdatter

12 Jacob Prael, Vejstrup, Afkald, , 220 ~ 1º.. ~ 2º Anne Jensdatter Anna Rasmusdatter, Vejstrup, , 171 ~ Hans Jacobsen Anne Rasmusdatter, Albjerg, , 205 ~ Anders Hansen Ellen Rasmusdatter, Vejstrup, , 165 ~ Jørgen Frandsen Karen Rasmusdatter, Oure, , 179 ~ Hans Lauridsen Maren Rasmusdatter, Oure, , 143 ~ 1º Anders Rasmussen ~ 2º Rasmus Andersen, , 300 (~ 2º Maren Jensdatter) Maren Rasmusdatter og Ægtefælle Jacob Hansen, , 168 Maren Rasmusdatter, Vejstrup, , 181 ~ Anders Jørgensen Anders Rasmussen, Oure hans Enke Karen Rasmusdatter, , 143 (~ 2º Rasmus Andersen, , 300) Anders Rasmussen, Oure, , 146, 150, 188, 220 ~ 1º Anne Andersdatter

13 hans Enke Sidsel Ulriksdatter, , 150 Christopher Rasmussen, Oure, , 212 ~ Maren Jensdatter, , 58 (~ 2º Hans Hansen) Jacob Rasmussen, Vejstrup hans Enke Kirsten Nielsdatter, , 290 Jens Rasmussen, Vejstrup (J:R:Brixen), , 175 hans Enke Sophie Henningsdatter 1755, 200 Mads Rasmussen, Oure, , 280 ~ Johanne Albrechtsdatter Niels Rasmussen, Brudager hans 1º Hustru.., , 244 hans 2º Hustru Maren Nielsdatter, , 250 Rasmus Rasmussen, Albjerg, , 113 hans Hustru Anna Marie Pedersdatter Lang, , 245 ~ 2º Mette Nielsdatter, , 41 ~ 3º Mette Andersdatter Niels Rasmussen, Oure hans Hustru Maren Nielsdatter, , 276 Anders Skjøtte, Oure, , 161 ~ Kirsten Christensdatter Bierg Johanne Juliane Struch, Oure, Ugift, , 173 Datter af Hans Struch til Marslev og Ida Juul I Oure

14 Gregers Sørensen, Albjerg, , 295 ~ 1º Kirstine Christensdatter, , 221 ~ 2º Karen Nielsdatter, , 130 (~ 2º Hans Madsen) Mads Sørensen, Vejstrup, , 44 ~ Anna Kirstina Hansdatter, , 258 ~ 2º Gertrud Nielsdatter Sidsel Ulrichsdatter, Oure, , 150, 188, 220 Enke efter Anders Rasmussen, , 146 (~ 1º Anne Andersdatter) Trolovet med Lauritz Christensen Willum Willumsen, Vejstrup, Ungkarl, , 244 Ingen Livsarvinger I Godsarkivet findes en pakke: DIVERSE DOKUMENTER. Den indeholder en Fortegnelse paa alle de Skifter som er holdt ved Tidselholt Jurisdiktion i tiden I fortegnelsen staar kun skiftedato og navne fra en forsvunden skifteprotokol med aarene Men den nævner altsaa navnene paa de mennesker der har været holdt skifte efter i dette tidsrum. Peder Andersen, Oure, Husmand, Peder Andersen, Vejstrup hans Enke Sidsel Olesdatter, Indsidder, Hans Eriksen, Vejstrup, Gaardmand hans Hustru.., Hans Eriksen, Vejstrup, Indsidder,

15 Jens Gregersen, Oure, Gaardmand, Hans Rasmussen Greve paa Tidselholt, Niels Hellesen, Brudager hans Hustru., Hans Hansen, Oure, Indsidder hans Hustru Anne Ulriksdatter, Niels Hansen, Albjerg, Gaardmand, Peder Hansen, Albjerg, Husmand, Rasmus Hansen, Oure hans Hustru.., Anders Iversen, Oure, Gaardmand, Hans Iversen, Oure, Husmand, Jørgen Hansen, Oure, Gaardmand, Dorthea Jensdatter, Albjerg, Indsidder, Jørgen Jensen, Oure, Ugift, Peder Johansen, Oure, Husmand, hans Hustru., Peder Jørgensen, Kokkenborg,

16 Mads Knudsen, Oure, Indsidder, Niels Knudsen, Oure, Gaardmand, Lars.., Albjerg, Smed hans Hustru., Anne Larsdatter, Albjerg, Indsidder, Henning Madsen, Oure, Gaardmand, hans Hustru.., Lars Madsen, Vejstrup, Husmand, Maren.., Oure, ~el. Enke efter Poul.. Johanne Nielsdatter, Vejstrup, 1779 Enke efter. Smed Gl. Anders Nielsen, Vejstrup, Indsidder hans Hustru.., unge Anders Nielsen, Vejstrup, Gaardmand hans Hustru., Mads Nielsen, Oure, Husmand, Peder Nielsen, Vejstrup, Husmand, Sidsel Olesdatter, Vejstrup, Indsidder, Enke efter Peder Andersen

17 Christopher Pedersen, Vejstrup, Husmand, hans Hustru.., Peder Pedersen, Vejstrup hans Hustru Poul., Oure hans Hustru el. hans Enke Maren., Indsidder, Rasmus Poulsen, Oure, Ugift, Hans Rasmussen Greve paa Tidselholt, Jacob Rasmussen, Oure, Gaardmand hans Hustru., Lars Rasmussen, Albjerg, Husmand hans Hustru., Smed., Oure hans Enke Johanne Nielsdatter, Indsidder, 1779 Lars Smed, Albjerg hans Hustru.., Hans Sørensen, Skaarup, Gaardmand, Mads Sørensen, Vejstrup, Husmand hans Hustru.., Anne Ulriksdatter, Oure, ~ Hans Hansen, Indsidder

18 Mette Anne Marie Andersdatter, Albjerg, , 157 ~ Gaardmand Mads Hansen Hans Andersen, Oure, Husmand, , 141, 145 ~ Maren Jacobsdatter Jens Andersen, Oure, Ungkarl, , 104 Ingen Livsarvinger Rasmus Andersen, Oure, Indsidder, , 300 ~ 1º Maren Rasmusdatter, , 143 (~ 1º Anders Rasmussen) ~ 2º Maren Jensdatter, , 54, 57 Anne Marie Christensdatter, Vejstrup, , 72 Enke ~ 1º Gaardmand Jacob Jørgensen, , 176 ~ 2º Gaardmand Hans Hansen før 1797 Maren Christensdatter, Oure, , 16 ~ Gaardmand Niels Johansen Lars Christensen, Vejstrup,Husmand hans Hustru Kirsten Hansdatter, , 90 Rasmus Christensen, Bødker, Vejstrup, Husmand, , 116 ~ 1º Gyde Jørgensdatter, , 80 ~ 2º Ellen Olsdatter

19 Maren Frederiksdatter, Albjerg, , 161 ~ Gaardmand Mads Nielsen, , 157 Valdborg Gregersdatter, Albjerg, , 109 ~ Gaardmand Morten Hansen, , 248 Jens Gregersen, Oure, Gaardmand, , 21 ~ Anne Hansdatter Anne Hansdatter, Vejstrup, , 61 ~ Gaardmand Henning Holgersen Anne Hansdatter, Vejstrup, , 110 ~ Gaardmand Niels Henningsen Kirsten Hansdatter, Vejstrup, , 90 ~ Husmand Lars Christensen Maren Hansdatter, Vejstrup, , 167 Ingen Livsarvinger Anders Hansen, Albjerg, Indsidder, , 73 ~ Ellen Olsdatter Ingen Livsarvinger Anders Hansen, Vejstrup, Husmand, , 166 ~ Maren Madsdatter Hans Hansen, Oure, Indsidder, , 39 ~ Kirsten Sørensdatter Ingen Livsarvinger

20 Hans Hansen, Oure, Gaardmand, , 51 ~ Karen Rasmusdatter Hans Hansen, Vejstrup, Gaardmand før 1797 ~ Anne Marie Christensdatter, , 72 (~ 1º Jacob Jørgensen Gaardmand, , 176) Hans Hansen, Vejstrup, Gaardmand, , 79 ~ Lise Rasmusdatter Jesper Hansen, Vejstrup, Gaardmand, , 107 ~ 1º. ~ 2º Karen Hansdatter Lars Hansen, Oure, Ungkarl, , 4, 8 Ingen Livsarvinger Lars Hansen, Oure, Gaardmand ~ Maren Jensdatter, , 58 (~ 1º Gaardmand Christopher Rasmussen, , 212) Mads Hansen, Albjerg, Gaardmand hans Hustru Mette Anne Marie Andersdatter, , 157 Ingen Livsarvinger Mathias Hansen, Vejstrup, Gaardmand hans Hustru Johanne Jacobsdatter, , 31, 35 (~ 1º Jacob.) Morten Hansen, Albjerg, Gaardmand, , 248 ~ Valborg Gregersdatter, , 109 Niels Hansen, Albjerg, Gaardmand, , 10 ~ Birthe Rasmusdatter

21 Peder Hansen, Skaarup hans Hustru Karen Jeppesdatter, , 46 Ingen Livsarvinger Gl. Rasmus Hansen, Oure, , 119, 124, 128 ~ 1º Dorthe Johannesdatter ca ~ 2º Karen Jensdatter Jørgen Henningsen, Oure, Indsidder hans Hustru Margrethe Theodorsdatter, , 56 Jørgen Henningsen, Vejstrup, Husmand og Hustru Karen Sørensdatter, , 146, 148 Niels Henningsen, Vejstrup, Gaardmand hans Hustru Anne Hansdatter, , 110 Jens Henriksen, Vejstrup, Husmand, , 148, 150 ~ Karen Hansdatter Rasmus Henriksen, Vejstrup, Husmand hans Hustru Anne Larsdatter, , 94 Henning Holgersen, Vejstrup, Gaardmand hans Hustru Anne Hansdatter, , 61 Anders Iversen, Oure, Gaardmand, , 13 ~ Ellen Jensdatter Johanne Jacobsdatter, Vejstrup, , 31, 35 ~ 1º Jacob. ~ 2º Gaardmand Mathias Hansen

22 Hans Jacobsen, Vejstrup hans Hustru Margrethe.., , 20, 22 Maren Jensdatter, Oure, , 54, 57 ~ Indsidder Rasmus Andersen, , 300 (~ 1º Maren Rasmusdatter, , 143), (~ 1º Anders Rasmussen)) Maren Jensdatter, Oure, , 58 ~ 1º Gaardmand Christopher Rasmussen, , 212 ~ 2º Gaardmand Lars Hansen Erik Jensen, Albjerg, Husmand, , 101 ~ 1º.. i Hesselager 1798 ~ 2º Kirsten Jacobsdatter (~ 1º Husmand Lars Rasmussen, , 74) Henrik Jensen, Oure, Gaardmand, , 150, 156 ~ 1º Cathrine Larsdatter, , 121 ~ 2º Kirsten Hansdatter Jacob Jensen, Oure, , 84, 91 ~ Anne Pedersdatter Karen Jeppesdatter, Skaarup, , 46 Enke efter Peder Hansen Ingen Livsarvinger Christen Jeppesen, Vejstrup, Gaardmand, , 5, 23 ~ Maren Rasmusdatter, , 1 Niels Johansenm Oure, Gaardmand hans Hustru Maren Christensdatter, , 16

23 Peder Johansen, Albjerg hans Enke Karen Pedersdatter, , 33 (~ 1º Niels. ~3º Husmand Anders Nielsen) Gyde Jørgensdatter, Vejstrup, , 80 ~ Rasmus Christensen Bødker, , 116(~ 2º Ellen Olsdatter) Maren Jørgensdatter, Vejstrup, , 82 ~ Husmand Rasmus Lebarresen Jacob Jørgensen, Vejstrup, Gaardmand, , 176 ~ Anne Marie Christensdatter, , 72 (~ 2º Gaardmand Hans Hansen før 1797) Jacob Jørgensen, Vejstrup, Indsidder, , 142 (Sunds-Gudme Herred II-136, 163) ~ Karen Andersdatter Rasmus Jørgensen, Vejstrup, , 124, 134 Ingen Livsarvinger Anders Rasmussen Krog, Vejstrup, Gaardmand, , 168 ~ Marie Frandsdatter Anne Larsdatter, Vejstrup, , 94 ~ Husmand Rasmus Henriksen Cathrine Larsdatter, Oure, , 121 ~ Gaardmand Henrik Jensen , 150, 156 (~ 2º Kirsten Hansdatter) Mette Larsdatter, Vejstrup, , 104 ~ Gaardmand Peder Pedersen, , 140, 143 (~ 1º Karen Christophersdatter ca. 1785)

24 Christen Larsen, Vejstrup, Husmand og Murer, , 109 ~ Karen Andersdatter Rasmus Lebarresen, Vejstrup, Husmand hans Hustru Maren Jørgensdatter, , 82 Hans Madsen, Albjerg, Gaardmand, , 150, 152 ~ 1º Karen Nielsdatter, , 130 (~ 1º Gaardmand Gregers Sørensen, , 295 ( ~ 1º Kirstine Christensdatter, , 221, )) ~ 2º Johanne Nielsdatter Mogens Madsen, Albjerg, Gaardmand, , 47 ~ Kirsten Nielsdatter Rasmus Madsen, Ristinge Humble hans Enke Bodil Rasmusdatter i Oure, , 30, 38 Maren.., Albjerg, , 108 Enke efter Peder.. Jens Mogensen, Albjerg, Gaardmand, , 64 ~ Anne Marie Nielsdatter Hans Mortensen, Oure, Husmand, , 100 ~ Karen Jørgensdatter Hans Mortensen, Albjerg, Gaardmand, , 136 ~ Karen Larsdatter Karen Nielsdatter, Albjerg, , 130 ~ 1º Gaardmand Gregers Sørensen, , 295 (~ 1º Kirstine Christensdatter, , 221, )

25 ~ 2º Gaardmand Hans Madsen, , 150, 152 (~ 2º Johanne Nielsdatter) Mette Nielsdatter, Akbjerg, , 41 ~ Gaardmand Rasmus Rasmussen , 113 (~ 1º Anne Marie Pedersdatter Lang, , 245, ~ 3º Mette Andersdatter) Anders Nielsen, Vejstrup, Gaardmand, , 26 ~ 1º... ca ~ 2º Dorthe Pedersdatter Anders Nielsen, Albjerg, Husmand Hans Hustru Karen Pedersdatter, , 33 (~ 1º Niels., ~ 2º Peder Johansen) Mads Nielsen, Albjerg, Gaardmand, , 157 ~ Maren Frederiksdatter, , 161 Anne Pedersdatter, Oure, , 134 ~ Gaardmand Jens Pedersen Karen Pedersdatter, Albjerg, , 33 ~ 1º Niels. ~ 2º Peder Johansen ~ 3º Husmand Anders Nielsen Hans Pedersen, Vejstrup, Gaardmand hans Hustru Bodil Cathrine Rasmusdatter, , 106 Jens Pedersen, Oure, Gaardmand hans Hustru Anne Pedersdatter, , 134 Peder Pedersen, Vejstrup, Gaardmand, , 140, 143

26 ~ 1º Karen Christophersdatter ca ~ 2º Mette Larsdatter, , 104 Bodil Rasmusdatter, Ristinge Humble Sogn, i Oure, , 30, 38 Enke efter Rasmus Madsen Bodil Cathrine Rasmusdatter, Vejstrup, , 106 ~ Hans Pedersen Gaardmand Maren Rasmusdatter, Vejstrup, , 1 ~ Christen Jeppesen, , 5, 23 Anders Rasmussen Krog, Vejstrup, , 168 ~ Marie Frandsdatter Christopher Rasmussen, Oure, Gaardmand, , 212 ~ Maren Jensdatter, , 58 (~ 2º Gaardmand Lars Hansen) Hans Rasmussen, Oure, Husmand, , 36 ~ Maren Jacobsdatter Lars Rasmussen, Albjerg, Husmand, , 74 ~ Kirsten Jacobsdatter (~ 2º Husmand Erik Jensen, , 101, (~ 1º. i Hesselager 1798)) Niels Rasmussen, Brudager, Gaardmand, , 69 ~ Maren Pedersdatter Rasmus Rasmussen, Oure, Ungkarl, , 108 Ingen Livsarvinger Rasmus Rasmussen, Albjerg, Gaardmand og Sognefoged, , 113 ~ º Anne Marie Pedersdatter Lang, , 245

27 ~ 2º Mette Nielsdatter, , 41 ~ 3º Mette Andersdatter Karen Sørensdatter, Skaarup, , 126, 129 ~ Gaardmand Jens Thomsen, , 157 Karen Sørensdatter, Vejstrup og Ægtefælle Husmand Jørgen Henningsen, , 146, 148 Gregers Sørensen, Albjerg, Gaardmand, , 295 ~ 1º Kirsten Christensdatter, , 221 ~ 2º Karen Nielsdatter, , 130 (~ 2º Gaardmand Hans Madsen, , 150, 152 (~ 2º Johanne Nielsdatter)) Mads Sørensen, Vejstrup, Husmand, , 44 ~ 1º Anne Kirstine Hansdatter, , 258 ~ 2º Gertrud Nielsdatter Margrethe Teodorsdatter, Oure, , 56 ~ Indsidder Jørgen Henningsen Jens Tomsen, Skaarup, , 157 ~ Karen Sørensdatter, , 126, 129

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

STENSGAARD GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

STENSGAARD GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Peder Nielsen, Gaardmand, Drejø, 16.12.1763, 984 ~ Maren Hansdatter, Laugværge Fæstemand Henning Ibsen Niels Pedersen 6 Aar, Værge Morbroder Christopher Hansen Johanne Margrethe Pedersdatter 9 Aar, Værge

Læs mere

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4 BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1730 1851 BIND 1-4 Hans Christensen, Lakkendrup, 22.12.1730, I-3 ~.. Hans Christophersen, Gudbjerg Mølle, 07.06.1731, I-3 ~.. Inger Andersdatter, Vormark,

Læs mere

Optegnelse på. Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt

Optegnelse på. Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt Optegnelse på Folketallet i Thurø sogn under Nyborg Amt, således som det var den 1. juli 1787, tilligemed forklaring om enhver persons stand, embede og næringsvej m.v. Thurø by Antal fam. Navn Husstandsrelation

Læs mere

36 Aar sammesteds, og hans Fader Husmand Hans Poulsen april 6. april Peder Pedersen Husmand og Bødker Peder Poulsens Søn i 4 Aar 161-1

36 Aar sammesteds, og hans Fader Husmand Hans Poulsen april 6. april Peder Pedersen Husmand og Bødker Peder Poulsens Søn i 4 Aar 161-1 1855 1855 1. 9. januar 1855 15. januar Knud Jensen Husmand og Urmager i Lakkendrup 72 Aar 48-9 2. 24. januar 30. januar Rasmus Christoffersen Boelsmand Christoffer Rasmussens Søn paa 7 Uger 176-19, er

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

FLINTHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

FLINTHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL FLINTHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1733-1738 Karen Rasmusdatter, Hundstrup, 08.10.1733, I-1 ~ Hans Rasmussen Arving er hendes Søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup Maren

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Gislev 1801 Ryslinge , Tjenestepige paa Broholm 4 Mathias Halvorsen, Drammen,

Gislev 1801 Ryslinge , Tjenestepige paa Broholm 4 Mathias Halvorsen, Drammen, JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 M 1 255 1 Matthias Clausen, Tvede, Forvalter paa Tvede 1795 Skaarup 1809 1819, 120-13 2 Mads Jensen Roulund, Marslef, smed paa Marslef 1795 Marslef 1809 1822,

Læs mere

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup.

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup. 1864 1864 1. 4. januar 11. januar Christen Pedersen Tjenestekarl i Præstegaard, født i 33 56-8 Hesselager 2. 24. januar 31. januar Hans Rasmussen Skovfoged Lars Rasmussens Søn i Skov ¾ Aar 90-14 3. 2.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

FOLKETÆLLING 1801 ELLESTED SOGN WINDING HERRED SVENDBORG AMT ALDER CIVIL- STAND STILLING

FOLKETÆLLING 1801 ELLESTED SOGN WINDING HERRED SVENDBORG AMT ALDER CIVIL- STAND STILLING FOLKETÆLLING 0 ELLESTED SOGN WINDING HERRED SVENDBORG AMT NAVN ALDER CIVIL- STAND STILLING Lychesholm Howedgaard ste Familie. Salomon Lindegaard Johanne Marie Colding Otto Lindegaard Elise Lindegaard Laurentze

Læs mere

Folketælling 1801 Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING 1. FAMILIE 1. Lars Steen 69 Gift 1x Skoleholder i Sognet

Folketælling 1801 Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING 1. FAMILIE 1. Lars Steen 69 Gift 1x Skoleholder i Sognet Folketælling 1801 Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING 1. FAMILIE 1. Lars Steen 69 Gift 1x Skoleholder i Sognet 2. Anne Marie Nielsdatter 69 Gift 1x Hans Kone 3. Anne

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Trøllund bye 1. gård. Christen Hansen, 33, G, Gårdmand Karen Jensdatter, 26, G, Hans kone Anne Margrethe Christensen, 3, U, Datter Caroline Marie Christensen, 1, U, Datter Jens Hansen, 31, U, Tjenestekarl

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Lydum sogn begravede 1761 til d. 3. jan. Begravet Johannes Nielsen 67 aar gammel.

Lydum sogn begravede 1761 til d. 3. jan. Begravet Johannes Nielsen 67 aar gammel. [Nørre Nebel og Lydum kirkebog 1761 1814] 1762 d. 3. jan. Begravet Johannes Nielsen 67 aar gammel. 1762 d. 10. jan. Begravet Niels Hekkenfeldts kone 70 ¼ aar gammel. 1762 d. 7. feb. Begravet Svend Lauridsen

Læs mere

Register over viede side 1 Kilde: KB VIEL Kildeindt.nr.: B1613. Amt: Svendborg Sognekode: 49503

Register over viede side 1 Kilde: KB VIEL Kildeindt.nr.: B1613. Amt: Svendborg Sognekode: 49503 side 1 Kilde: KB-1813-1833-VIEL Kildeindt.nr.: B1613 Sogn: Herrested Herred: Vinding Amt: Svendborg Sognekode: 49503 Løbenr. i indt: Navn Vielsesdato ------- --------------------------------------------------------------

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Lydum sogn viede 1761 til d. 11. feb. Copuleret Henrik Eriksen og Johanne Rasmusdatter.

Lydum sogn viede 1761 til d. 11. feb. Copuleret Henrik Eriksen og Johanne Rasmusdatter. [Nørre Nebel og Lydum kirkebog 1761 1814] 1762 d. 11. feb. Copuleret Henrik Eriksen og Johanne Rasmusdatter. 1762 d. 12. sep. Copuleret Christen Madsen og Karen Thomasdatter. 1763 d. 5. jun. Copuleret

Læs mere

Viede i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1835-1851 1

Viede i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1835-1851 1 258-259 1. Gaardmand og Ungkarl, 26 Aar, Rasmus Rasmussen i Vormark. 2. Gaardmand og Ungkarl, Jens Hansen i Skaarup, 37 Aar. 3. Gaardmand og Ungkarl Anders Torpensen i Albjerg, 28 Aar. 4. Gaardmand og

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Klingstrup 1790-1807 Gårdmand Hans Rasmussen, Skårup, 13-12-1790, I-2 (3) ~ Sidsel Pedersdatter, hos Hans Ejlersen, lavværge Knud Pedersen i Øster Åby Lars Hansen 24 år Johanne Hansdatter 20 år Anne

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

, 28. maj. Casper Jensen. Hjemmedøbt strax, i Kirken 2. juli Husmand Jens Caspersen og Hustru Marie Johansdatter i Vormark.

, 28. maj. Casper Jensen. Hjemmedøbt strax, i Kirken 2. juli Husmand Jens Caspersen og Hustru Marie Johansdatter i Vormark. 1825-1847 SIDE 1 8. 1825, 2. juli, Erik Mortensen. Hjemmedøbt strax, i Kirken 31. juli 1825. Gaardmand Morten Hansen og Hustru Kirsten Christensdatter af Faddere: Gaardmand Peder Ib Hansens Hustru i Hesselager,

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Folketælling Grindsted 1834

Folketælling Grindsted 1834 Nollund by, 1. familie, en gård Niels Jensen, 63, g, gårdmand Ane Sørensdatter, 62, g, hans kone Else Nielsdatter, 21, u, deres datter Dorthe Nielsdatter, 19, u, deres datter Nollund by, 2. familie, en

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Folketælling 1801, Nyborg Amt, Winding Herred, Ørbæk Sogn Ørbechlunde Hovedgaard Laurits Lange 66 Gift 1x Cancellieraad Mette Kirstine Lange f.

Folketælling 1801, Nyborg Amt, Winding Herred, Ørbæk Sogn Ørbechlunde Hovedgaard Laurits Lange 66 Gift 1x Cancellieraad Mette Kirstine Lange f. Folketælling 1801, Nyborg Amt, Winding Herred, Ørbæk Sogn Ørbechlunde Hovedgaard Laurits Lange 66 Gift 1x Cancellieraad Mette Kirstine Lange f. Knudsen 57 Gift 1x Rasmus Lange 24 Ugift Valborg Caroline

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Weistrup 1757 Oure 1774 Gudme Gudme 1843, 209-4

Weistrup 1757 Oure 1774 Gudme Gudme 1843, 209-4 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 R 1 277 1 Rheinholt Hansen, Hesselager, Gmd. i. * Gjertrud Larsdatter, 217-4 Hesselager 1789 Hesselager 1808 * 1823, 102-3 *2 Skaarup 1825, 134-8 1814, 115-14

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

Register over konfirmerede side 1 Kilde: KB KONF Kildeindt.nr.: B1612. Amt: Svendborg Sognekode: 49503

Register over konfirmerede side 1 Kilde: KB KONF Kildeindt.nr.: B1612. Amt: Svendborg Sognekode: 49503 side 1 Kilde: KB-1813-1833-KONF Kildeindt.nr.: B1612 Sogn: Herrested Herred: Vinding Amt: Svendborg Sognekode: 49503 Løbenr. i indt: Navn Konfirmationsdato ------- ---------------------------------------

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1855-1863. 1 1. 1855. Ungkarl Rasmus Madsen Skjellerup paa Juulsberg, født i Skjellerup 25. oktober 1908, vacc. 12. juli 1811. Pigen Kirsten Pedersdatter af Brænderup, født

Læs mere

Hesselager Sogns Kirkebog ~ Copulerede ~ Gudme Herred Svendborg Amt 1

Hesselager Sogns Kirkebog ~ Copulerede ~ Gudme Herred Svendborg Amt 1 Hesselager Sogns Kirkebog 1813-1828 ~ Copulerede ~ Gudme Herred Svendborg Amt 1 Kirkeaaret 1814, side 93 1. 1813, 26. december. Hans Nielsen, 65 Aar, Husmand i Hesselager By. ~ Maren Nielsen, 36 Aar, Enke,

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

LØJTVED GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

LØJTVED GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL LØJTVED GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 31.08.1744, 2 ~ Dorthe Jørgensdatter, Laugværge hendes Broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans Moder og

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Register over konfirmerede side 1 Kilde: KB KONF Kildeindt.nr.: B1616

Register over konfirmerede side 1 Kilde: KB KONF Kildeindt.nr.: B1616 23.03.01 Register over konfirmerede side 1 1 Anders Andersen 1842 32 Anders Andersen 1837 5 Anders Carlsen 1848 7 Anders Christiansen 1846 20 Anders Christiansen 1835 12 Anders Henningsen 1.s.e. Påske

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1839-1854 _Fødte Drenge og Piger. 1

Gudbjerg Kirkebog 1839-1854 _Fødte Drenge og Piger. 1 Gudbjerg Kirkebog 1839-1854 _Fødte Drenge og Piger. 1 1. 1839, 21. januar: Peder Rasmussen, (Uægte). Hjemmedøbt 22. marts, Døbt i Kirken 5. maj 1839. Moderen. Husmand Rasmus Nielsens Datter, Anne Marie

Læs mere

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å Side 1 af 31 1769 1b Døbt Thomas Vistisen gårdmand i Grejs - David 1769 1b Begravet Søren Jørgensen i Grejs Præstegård 31 år 1769 1b Begravet Søren Christensen gårdmands hjemmedøbte barn i Holtum 1769

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

, 1824, *8. august 1809, Wadsøe i Norge. ? Finmarken, 26. maj 1809

, 1824, *8. august 1809, Wadsøe i Norge. ? Finmarken, 26. maj 1809 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 H 1 218 1 Hans Kasparsen, Stenstrup Gartner paa Stenstrup 1792 Stenstrup 1806 1820 1818 154-27 Broholm 2 Henrik Christian Hansen, Finmarken, til opdragelse hos

Læs mere

Fødte i Herrested Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1813

Fødte i Herrested Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1813 Fødte i Herrested 1813-1832 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1813 Rasmus Frederich Hansen 12.10.1813 12.10 Hans Mortensen, inds i Herrested Maren Sørensdatter Rasmus Ovesen 11.11.1813 11.11 Ove Rasmussen,

Læs mere

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested 1 Vejlegård 1760-1788 Maren Jeppesdatter, Vejle, 02-03-1760, 4 (3) ~ gårdmand Peder Hansen far Jeppe Jørgensen, Søby enkemanden ~ 1 Kirsten Jensdatter, skifte 13-06-1758 Bolsmand Christen Nielsen Fælling,

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

115. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel f. død

115. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel f. død 24 5. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel (][) Cathrine Pedersdatter barn: Maria Sophia Belkin 29.5.1803 6. Andreas Jørgensen i Lunderskov Skovhus (][) Kirsten Pedersdatter børn:

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG IJ No. Navn Født Confirmeret Copuleret Tilgang Afgang Død Anmærkninger

JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG IJ No. Navn Født Confirmeret Copuleret Tilgang Afgang Død Anmærkninger JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 IJ 1 227 1 Johan Frederik Kjær, Søn af afdøde Hr. Marsleff 1793 Marslef 1808 16. november 1814, 114-9 1823, p146-14 Kjær,? I Marsleff, nu paa 1822, 102-2 2 Jens

Læs mere

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H 1733 2b Trolovet Hans Knudsen og Else Nielsdatter i Remmerslund 1734 2b Trolovet Stephen Jensen og Anne Marie Mortensdatter i Hedensted 1734 2b Trolovet Niels Jørgensen og Anne Sørensdatter i Torup 1734

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet Side 1 af 6 -Store Dalby sogn 1773-1800 Viede 1773 1b Trolovet Mikkel Christensen Ladefoged på Tirsbæk og Jesper Hansens enke Anne Sørensdatter i 1773 1b Trolovet Niels Olesen Snedker og Anne Sørensdatter

Læs mere

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814

Hvirring Hornborg Kirkebog 1766-1814 1 1766 Daab 1 Mikkel Thomsen i Hornborg - Christen 1 1766 Daab 2 Laurids Skrædder i Flemming - Peder 1 1766 Daab 3 Peder Mikkelsen i Hornborg - Otte Christian 1 1766 Begr 1 Jens Pedersen i Kalhave 89 år

Læs mere

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4.

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor Anmærkninger. anført i det almindelige Jevn- førelses-

Læs mere

Optegnelse på Folketallet i Gaarslef Sogn under Weile

Optegnelse på Folketallet i Gaarslef Sogn under Weile Optegnelse på Folketallet i Gaarslef Sogn under Weile Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste Febr. 1801, tillige med Forklaring om enhver Persons Stand, Embede og Næringsvei, m.v. Gaarslef Sogn.

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Klinte sogns befolkning. Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845

Klinte sogns befolkning. Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Klinte sogns befolkning Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 2 Steen Rasmussen Klinte sogns befolkning Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense

Læs mere

Tiselholt I: 1739-1776

Tiselholt I: 1739-1776 1 Tiselholt I: 1739-1776 Johanne Pedersdatter, Albjerg, Oure, 20-08-1739, I-140 (5) ~ Rasmus Larsen gårdmand Peder Rasmussen 14 år værge Hans Nielsen Lars Rasmussen 9 år værge Jens Andersen Kirsten Rasmusdatter

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere