Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere"

Transkript

1 Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere og Vejledere 15. november 2017

2 Indhold 1 Introduktion Rollen som Bedømmer og Vejleder Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser Sådan logger du på Sådan retter du din profil, så du modtager besked om prøvehold og afstemning af endelige karakterer Sådan får du information om eventuelle problemer med driften af Netprøver.dk Når du logger på Netprøver.dk Prøv at gennemløbe en demo bedømmelse Bedømmelse af skriftlige besvarelser i Netprøver.dk Sådan åbner du oversigtssiden for et prøvehold Sådan skriver du en generel kommentar for hele prøveholdet Sådan får du en oversigt over en elevs samlede besvarelse Sådan downloader du elevens samlede besvarelse Sådan åbner du den officielle forside til elevens besvarelse Sådan ser du resultatet af plagiatkontrollen per elev Sådan ser du, om eleven har afleveret en besvarelse Sådan læser du elevens besvarelse online Sådan læser du kommentarer om den enkelte elev Sådan downloader du alle besvarelser på én gang Karaktergivning i Netprøver.dk Sådan afgiver du karakter Sådan indsætter du karakterer Afstemning af endelige karakterer Praksis for bedømmelse ved sommerterminen, hvor der er censormøde Særlige forhold ved SRP og SSO Begreberne bedømmer og vejleder Sådan uploader du som vejleder en opgaveformulering til Netprøver.dk Styrelsen for It og Læring,

3 1 Introduktion Denne vejledning beskriver den generelle brug af Netprøver.dk med udgangspunkt i bedømmelse ved stedprøver. I kapitel 5 er beskrevet de særlige forhold der gør sig gældende for de større skriftlige opgaver SRP/SSO. 1.1 Rollen som Bedømmer og Vejleder Der er en række forskellige brugerroller i Netprøver.dk. Denne vejledning er målrettet bedømmere, herunder vejledere ved SRP/SSO. Rollen som Bedømmer er kort ridset op her: Aktørnavn Opgaver/ansvar Beskrivelse Bedømmer Bedømmeren skal bedømme elevernes besvarelser. Tilgår opgavesæt eller opgaveformuleringer i Netprøver.dk Tilgår elevbesvarelser i Netprøver.dk, og anvender evt. note værktøj til bedømmelsen Gennemgår resultatet af plagiatkontrollen Registrerer karakterer i Netprøver.dk Ved SRP/SSO skelnes mellem Vejleder (elevens vejleder og ansat på elevens institution) og Ekstern bedømmer (ikke ansat på elevens institution). Vejlederen kan uploade opgaveformuleringer til Netprøver.dk. Der kan være mere end én vejleder ved en SRP/SSO. De kan alle uploade opgaveformuleringen, men det er alene vejlederen, som er udpeget som intern bedømmer, der kan registrere elevens karakter i Netprøver.dk. Rollen som Vejleder er ridset op her: Aktørnavn Opgaver/ansvar Beskrivelse Vejleder(e) Vejlederen(e) er ansvarlig for at vejlede en elev i at udarbejde en opgaveformulering ved SRP/SSO. Der er ofte, men ikke altid, én vejleder for hvert fag i SRP/SSO. En af vejlederne skal sammen med den eksterne bedømmer, bedømme elevernes besvarelse (vejlederen som er intern bedømmer). Uploader opgaveformuleringer til Netprøver.dk. Alternativt kan institutionens eksamensansvarlige gøre det. Tilgår elevbesvarelser i Netprøver.dk, og anvender evt. note værktøj i Netprøver.dk til bedømmelsen Gennemgår resultatet af plagiatkontrollen Registrerer karakterer i Netprøver.dk (vejlederen som er intern bedømmer) Styrelsen for It og Læring,

4 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser 2.1 Sådan logger du på På forsiden trykker du på Log på Netprøver. Vælg din institution, eller vælg en af de institutioner, du er bedømmer på. Skriv for eksempel VUC og alle institutioner med VUC i navnet vil blive vist på en liste, som du kan vælge fra, eller skriv din skoles navn i søgefeltet. Tryk på UNI Login eller NemID. Du kan logge på med enten UNI Login eller NemID. Hvis du ikke har et UNI Login: Du kan få vejledning om UNI Login og hvordan det oprettes på Hvis du ikke har et NemID: NemID medarbejdersignaturer kan udstedes af skolens NemID administrator. Det er nødvendigt, at NemID administratoren knytter CPRnummer til medarbejdersignaturen. Du kan også du bruge dit private NemID til at logge på Neprøver.dk. Du kan læse mere om NemID på Hvis din egen skole ikke har fået oprettet dig som bruger i Netprøver.dk, kommer der en fejlmeddelelse ved Login. Så skal du i stedet for fremsøge en af de skoler, du er bedømmer på, og logge ind dér. Når du som bedømmer har fået allokeret de prøvehold, hvis besvarelser du skal bedømme, kan du, hvis din egen skole har oprettet dig som bruger i Netprøver.dk, se en samlet oversigt over alle prøver, du skal bedømme, ved at logge ind på din egen skole. Hvis din egen skole ikke har oprettet dig som bruger, skal du stedet logge ind via de skoler, du skal bedømme på. Styrelsen for It og Læring,

5 2.2 Sådan retter du din profil, så du modtager besked om prøvehold og afstemning af endelige karakterer Du skal tilføje din e mailadresse og dit mobiltelefon nummer til din profil. Det er vigtigt, at du tilføjer begge dele, så du kan modtage e mails fra Netprøver.dk og dine medbedømmere kan se din e mailadresse og mobiltelefonnummer i Netprøver.dk. Du vil modtage mails fra Netprøver.dk, når der er prøvehold klar til bedømmelse, og når du skal foretage en afstemning af endelige karakterer med din medbedømmer pga. karakteruoverensstemmelse. Det er derfor vigtigt, at du ved skift af e mailadresse eller mobiltelefonnummer, opdaterer din profil, så dine kontraktoplysninger altid er korrekte. Du skal være logget på Netprøver.dk for at opdatere din profil. 1. Tryk på den lille trekant ved siden af dit navn. 2. Tryk derefter på Ret profil. Styrelsen for It og Læring,

6 Sådan tilføjer du din e mailadresse 3. På næste skærmbillede vælger du fanen E mail og trykker på + Tilføj e mail. 4. Skriv din e mailadresse i skrivefeltet, der kommer frem. 5. Markér feltet under Modtag notifikation. er. 6. Tryk på Gem rettelser for at gemme. Styrelsen for It og Læring,

7 Sådan tilføjer du mobil telefonnummer For at tilføje dit mobiltelefonnummer vælger du fanen Personlige oplysninger. 1. Tast dit mobiltelefonnummer i skrivefeltet Mobiltlf. 2. Tryk på Gem rettelser for at gemme. 2.3 Sådan får du information om eventuelle problemer med driften af Netprøver.dk Du kan få information om eventuelle problemer med driften af Netprøver.dk på c.dk. Hvis du vil modtage information om eventuelle problemer med driften af Netprøver.dk på e mail eller sms, så anbefaler vi, at du tilmelder dig STIL s driftsinformation om Netprøver.dk og UNI Login. Tilmelding kan foretages på: c.dk med UNI Login. 2.4 Når du logger på Netprøver.dk Når du logger på Netprøver.dk, får du præsenteret en: Styrelsen for It og Læring,

8 1. Oversigt over alle de prøver, du er tilknyttet som bedømmer (når du har fået besked om, hvilke prøvehold du er blevet allokeret). Hvis du er tilknyttet flere prøver, vil disse være listet under hinanden, sorteret efter dato med den først forfaldne øverst. 2. Mulighed for at gennemføre en Demoprøve for Bedømmere 2.5 Prøv at gennemløbe en demo bedømmelse En demo prøve af Netprøver.dk for bedømmere er tilgængelig, når du er logget på Netprøver.dk. Med demo prøven har du mulighed for at blive fortrolig med de forskellige muligheder, du har, når du bedømmer besvarelser i Netprøver.dk. Du kan dog ikke afgive endelige karakterer i demo prøven. Du starter Bedømmer demoen ved at trykke på Gå til prøvehold ud for Bedømmer demo. 3 Bedømmelse af skriftlige besvarelser i Netprøver.dk Først når du har modtaget brevet med oplysning om, hvilke prøvehold du er blevet allokeret til som ekstern bedømmer til, vil du på oversigtssiden i Netprøver.dk kunne se disse prøvehold samt hvilke skoler de hører til. Styrelsen for It og Læring,

9 3.1 Sådan åbner du oversigtssiden for et prøvehold Tryk på Gå til prøvehold ud for et prøvehold, du er knyttet til som bedømmer. Dette åbner en oversigtsside for det pågældende prøvehold. På oversigtssiden for det prøvehold, du har valgt, ser du øverst 1. Navnet på prøveholdet samt faget. I næste blok, under overskriften Navn, ser du oplysninger om 2. Prøvetype, start og sluttidspunkt, prøvens varighed og navn på eksamensansvarlig. Styrelsen for It og Læring,

10 I blokken Elever har du forskellige handlemuligheder: 3. Du kan skrive generelle kommentarer om hele prøveholdet. 4. Få en oversigt over den enkelte elevs besvarelse og ekstramateriale, som eleven har afleveret. 5. Du kan downloade elevens samlede besvarelse. 6. Du kan få vist den officielle forside for elevens besvarelse. 7. Du får præsenteret resultatet af plagiatkontrollen foretaget på elevens besvarelse. 8. Du kan se, om eleven har afleveret. 9. Du kan læse elevens besvarelse online. 10. Du kan læse egne kommentarer om den enkelte elev, skrevet i Annotate 11. Du kan give karakter for elevens besvarelse. 12. Du kan downloade alle besvarelser på én gang. Styrelsen for It og Læring,

11 3.1.1 Sådan skriver du en generel kommentar for hele prøveholdet Du kan skrive generelle kommentarer vedr. hele prøveholdet. Bemærk, at disse er personlige og kun synlige for dig. 3. Tryk på Generelle kommentarer, som du finder lige under overskriften Elever. Skriv din kommentar i skrivefeltet, der åbner sig. Kommentarerne gemmes automatisk, efterhånden som du skriver den. Styrelsen for It og Læring,

12 Du kan efterfølgende læse kommentaren og evt. foretage ændringer ved igen at trykke på Generelle kommentarer Sådan får du en oversigt over en elevs samlede besvarelse 4. Tryk på trekanten yderst til venstre for elevens navn. Dette åbner en oversigt over elevens samlede besvarelse, dvs. selve prøvebesvarelsen samt ekstramateriale, hvis eleven har uploadet ekstramateriale. Når du kører musen hen over elevens uploadede filer, vises et download ikon hver fil. På den måde kan du downloade hver fil for sig. ud for Sådan downloader du elevens samlede besvarelse. 5. Fra prøveholdets oversigtsside kan du også downloade elevens samlede besvarelse, dvs. alle filer, som elevens besvarelse består af. Tryk på download ikonet til venstre for elevens navn. Styrelsen for It og Læring,

13 3.1.4 Sådan åbner du den officielle forside til elevens besvarelse 6. Tryk på forside ikonet til venstre for elevens navn. Dette åbner den officielle forside til elevens besvarelse: Sådan ser du resultatet af plagiatkontrollen per elev 7. Du får præsenteret resultatet af plagiatkontrollen i kolonnen Plagiat. Procentangivelsen ud for hver enkelt elev indikerer, i hvilken udstrækning plagiatkontrollen har fundet tegn på snyd i en elevs prøvebesvarelse Sådan ser du, om eleven har afleveret en besvarelse 8. I kolonnen Afleveret kan du se en status for, om den enkelte elev har afleveret en besvarelse. betyder, at eleven har afleveret betyder, at prøven er afsluttet for eleven uden at eleven har afleveret. Årsagen (f.eks. syg, ikke mødt, bortvist) vises, når du fører musen henover ikonet. Styrelsen for It og Læring,

14 3.1.7 Sådan læser du elevens besvarelse online 9. Du kan også vælge at læse elevens besvarelse online. Tryk på bog ikonet til højre for elevens navn, og besvarelsen vises online Sådan annoterer du en besvarelse Du kan åbne besvarelsen i Annotate og læse og kommentere besvarelsen direkte. Tryk på bog ikonet, og besvarelsen åbnes i Annotate. 1. Øverst på skærmen finder du en menulinje med en række værktøjer til brug for din bedømmelse. Du kan f.eks. skrive kommentarer og noter, over eller understrege ord eller passager, lave tegninger m.m. 2. Når du er færdig med at annotere besvarelsen, kan du eksportere den annoterede besvarelse som pdf fil. Du kan også printe den. Styrelsen for It og Læring,

15 Hvis du har skrevet generelle kommentarer til besvarelsen i den annoterede fil, vil du kunne se disse kommentarer på oversigten (efter du har genopfrisket siden med F5), når du ud for den pågældende elev kører musen henover feltet i kolonnen Kommentarer Sådan læser du kommentarer om den enkelte elev 10. Du kan fra oversigtssiden læse generelle kommentarer til besvarelsen skrevet i Netprøver Annotate ved at holde musen over kommentar ikonet Sådan downloader du alle besvarelser på én gang 12. Endelig kan du fra oversigtssiden vælge at downloade alle elevers besvarelser, dvs. alle filer, på én gang. Tryk på Download alle filer nederst på oversigten. Du får nu denne dialogboks frem: Styrelsen for It og Læring,

16 Tryk på Bestil ny zip fil. Styrelsen for It og Læring,

17 3 4 Karaktergivning i Netprøver.dk 4.1 Sådan afgiver du karakter Du kan på oversigtsiden for prøveholdets elever registrere to karakterer. Din egen vurdering og den endelige bedømmelse Kolonnen Egen vurdering (1) fungerer som et noteværktøj for den enkelte bedømmer. Du kan her angive en karakter, som kun du kan se. I kolonnen Endelig bedømmelse (2) angiver du den endelige karakter, som du er blevet enig med din medbedømmer om. Også her er det kun dig, der kan se hvad der tastes. Når du har afgivet endelig karakter for alle elever på prøveholdet trykker du på knappen Indsend karakterer (3). 4.2 Sådan indsætter du karakterer Du indsætter karakterer fra oversigtsiden. Hold musen over bindestregen ( ) i feltet i kolonnerne Egen vurdering eller Endelig bedømmelse. En dansk 7 trinsskala folder sig ud, og du vælger karakter ved at trykke på den pågældende karakter. Styrelsen for It og Læring,

18 4.3 Afstemning af endelige karakterer Når begge bedømmere har indtastet endelige karakterer og begge har trykket Indsend karakterer, vil der fremkomme et flueben ud for de karakterer, hvor begge bedømmere har tastet den samme karakter. Disse karakterer er nu endelige, og kan ikke redigeres. Netprøver.dk godkender på den måde karaktererne, når der er enighed mellem de to bedømmere. I det følgende kan du læse, hvordan du afstemmer de endelige karakterer med din medbedømmer. Hvis du er den første bedømmer, der har trykket Indsend karakterer, kan du i kolonnen Status se, at en bedømmelse er indsendt, men Netprøver.dk afventer indsendelse fra din medbedømmer for at blive endelig. Hvis din medbedømmer har trykket Indsend karakterer før dig, kan du med det samme se et flueben ved de karakterer, der er endelige. Hvis du var den første bedømmer, som har trykket indsendt karakterer, skal du opdatere din oversigtsside, for at få resultatet. Hvis der er flueben ved alle karakterer, er bedømmelsen af prøveholdet afsluttet. Styrelsen for It og Læring,

19 Hvis der er forskel på de indtastede karakterer, vil Netprøver.dk ikke godkende resultatet. Netprøver.dk understøtter med andre ord ikke uenighed mellem bedømmere. Netprøver.dk vil annullere de indtastede karakterer. Hvis nedenstående besked bliver vist, er du og din medbedømmer ikke enige om karakteren for en eller flere elever. Netprøver.dk sender automatisk en e mail til din medbedømmer. Din medbedømmer modtager en e mail og vil umiddelbart kunne se, at der er karakterer, der ikke er godkendt pga. karakteruoverensstemmelse. Du og din medbedømmer skal herefter indtaste en ny karakter, der godkendes, når de indtastede karakterere er ens. Styrelsen for It og Læring,

20 4.4 Praksis for bedømmelse ved sommerterminen, hvor der er censormøde I det følgende er praksis for bedømmelse beskrevet trin for trin ved henholdsvis (A) sommerterminen (med censormøde) og (B) alle øvrige terminer. A. Sommerterminen, hvor der er censormøde Før censormødet: 1. Hver bedømmer læser og vurderer besvarelserne i Netprøver.dk 2. En midlertidig personlig vurdering kan indtastes i kolonnen Egen vurdering ud for hver elev på prøveholdet. Bemærk: Der kan tastes en karakter i kolonnen endelig bedømmelse men den kan ikke indsendes. Dette skal ske på censormøde, som er beskrevet i de næste trin. På censormødet: 3. Bedømmerne voterer og bliver enige om en karakter for hver elev. 4. Bedømmerne logger på Netprøver.dk og indsætter hver for sig de endelige karakterer i kolonnen Endelig bedømmelse. 5. Bedømmerne trykker på knappen Indsend karakterer. 6. Når begge bedømmere har angivet den samme karakter for alle elever på et prøvehold, bliver karakteren registreret som endelig. Dette er markeret med et flueben ud for hver karakter. B. Alle øvrige terminer 1. Hver bedømmer læser og vurderer besvarelserne i Netprøver.dk 2. En midlertidig personlig vurdering sættes i kolonnen Egen vurdering ud for hver elev på prøveholdet. 3. Bedømmerne voterer og bliver enige om en karakter for hver elev. 4. Bedømmerne logger på Netprøver.dk og indsætter hver for sig de endelige karakterer i kolonnen Endelig bedømmelse. 5. Bedømmerne trykker på knappen Indsend karakterer. 6. Når begge bedømmere har angivet den samme karakter for alle elever på et prøvehold, bliver karakteren registreret som endelig. Dette er markeret med et flueben ud for hver karakter. Styrelsen for It og Læring,

21 5 Særlige forhold ved SRP og SSO Bedømmelse af SRP og SSO i Netprøver.dk svarer i hovedtræk til bedømmelse af stedprøver. Den generelle brug af Netprøver.dk, som er beskrevet i denne brugervejlednings øvrige kapitler, er således også udgangspunktet for afvikling af SRP og SSO. På enkelte områder adskiller SRP og SSO sig fra stedprøver: Ved SRP og SSO udgør hver enkelt elev ét prøvehold (1 elev = 1 prøvehold). For at den eksterne bedømmer kan tilgå en elevs opgaveformulering skal vejleder eller en eksamensansvarlig på elevens institution uploade opgaveformuleringen til Netprøver.dk. 5.1 Begreberne bedømmer og vejleder En bedømmer ved SRP/SSO kan være enten Vejleder (elevens vejleder og ansat på elevens institution) og Ekstern bedømmer (ikke ansat på elevens institution). Når du ved SRP/SSO bliver tildelt brugerrollen bedømmer på et prøvehold i Netprøver.dk vil du derfor være enten Vejleder eller Ekstern bedømmer. De nærmere opgaver i Netprøver.dk for henholdsvis eksterne bedømmere og vejledere er beskrevet i kapitel Sådan uploader du som vejleder en opgaveformulering til Netprøver.dk Den prøveafholdende institution skal uploade opgaveformuleringer til Netprøver.dk, så elever og eksterne bedømmere kan tilgå dem i Netprøver.dk. Opgaveformuleringer kan uploades af vejledere eller eksamensansvarlige på institutionen. Inden du uploader opgaveformuleringen skal du være opmærksom på følgende: Filtyper og ekstramateriale: Opgaveformuleringen skal altid være i formatet pdf. Eventuelt ekstramateriale skal så vidt muligt være i pdf og indarbejdes i opgaveformuleringen. Hvis det ikke er teknisk muligt at indarbejde ekstramaterialet i opgaveformuleringen, kan der undtagelsesvis uploades separat ekstramateriale. Ekstramaterialet kan være i andre formater end pdf. Vær opmærksom på at både elev og censor skal kunne åbne og læse ekstramaterialet på hver deres personlige it udstyr. Filstørrelser: Som udgangspunkt er det muligt at uploade vilkårligt store filer, hvis der er et fagligt begrundet behov for, at filen er stor. Vær opmærksom på at både elev og censor skal kunne downloade materialet på hver deres personlige it udstyr, og at meget store filer kan give lang ventetid i en prøve eller arbejdssituation. Herefter kan du uploade opgaveformuleringen, herunder eventuelt ekstramateriale. Styrelsen for It og Læring,

22 1. Som vejleder åbner du det prøvehold som eleven tilhører. Find prøveholdet og klik på det for at åbne det. 2. Derefter trykker du på Vælg fil under overskriften Hoveddokument (pdf). Du finder opgaveformuleringen, som er gemt i pdf format, og vælger denne. Opgaveformuleringen bliver uploadet til Netprøver.dk, og du kan se titlen på filen under Hoveddokument (pdf). Du uploader eventuelt ekstra materiale ved at trykke på Vælg fil under overskriften Ekstra materiale. Du finder din fil. Filen bliver uploadet til Netprøver.dk og du kan se titlen på filen under Ekstra materiale. Styrelsen for It og Læring,

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 15. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 6. december 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) 11. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal aflevere... 3 1.1 Sådan

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 25. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 8. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan tjekker du dit it-udstyr... 3 2.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 14. maj 2018 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 1.3

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 3. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens it-ansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens it-ansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til skolens it-ansvarlige 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 3 3 Sådan kontrollerer du, at eleverne har afleveret... 5 3.1 Sådan

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret 2016-2017 24. november 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 3 3 Sådan kontrollerer du, at eleverne har afleveret... 5 3.1 Sådan sorterer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 29. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvesansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvesansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvesansvarlige 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 10. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 3 2.1 UNI Login eller NemID... 3 2.2 Midlertidigt login... 4 3 Oversigt over prøvehold og elever... 6

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din profil, så

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 20. februar 2019 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøvevagter Netprøver.dk Brugervejledning til Prøvevagter 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 3 2.1 UNI Login eller NemID... 3 2.2 Midlertidigt login... 4 3 Oversigt over prøvehold og elever... 6

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 1. februar 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 10. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 2. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Prøveansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Prøveansvarlige 14. maj 2018 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold... 5 2.2 Sådan registrerer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 8. november 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 14. maj 2018 Indhold 1 Introduktion... 4 2 Forberedelser før prøvedagen... 5 2.1 Sådan sikrer du dig, at prøvehold og elever på prøvehold er korrekte...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer

Netprøver.dk. Brugervejledning til Brugeradministratorer Netprøver.dk Brugervejledning til Brugeradministratorer 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Login... 4 3 Brugeradministration... 5 3.1 Tilføj bruger... 7 3.2 Tilføj mange brugere... 8 4 På prøvedagen:

Læs mere

Manual til eksaminator / intern medbedømmer

Manual til eksaminator / intern medbedømmer Manual til eksaminator / intern medbedømmer Indhold o Log på Digital Eksamen Side 2 o Oversigten Mine Prøver Side 3 o Funktioner i Digital Eksamen Side 4 10 o Åbn besvarelse i browser Side 11 o Gennemgang

Læs mere

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk Netprøver.dk Oversigt over brugerroller i Netprøver.dk 5. februar 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Elev... 3 3 Eksamensansvarlig... 4 4 Prøveansvarlig... 5 5 Prøvevagt... 6 6 Skolens it ansvarlige...

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Brugervejledning for bedømmere

Brugervejledning for bedømmere Brugervejledning for bedømmere Sidst opdateret: 01. Marts 2019 Indholdsfortegnelse Bedømmer: At bedømme i WISEflow... 3 Flowoversigt... 3 Flowforside... 4 Hvordan downloader jeg besvarelser?... 5 WISEflow:

Læs mere

Informationsmøder om Netprøver.dk Jan Hauerslev, Styrelsen for It og Læring Steffen Møllegaard Iversen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Informationsmøder om Netprøver.dk Jan Hauerslev, Styrelsen for It og Læring Steffen Møllegaard Iversen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Informationsmøder om Netprøver.dk 2017 Jan Hauerslev, Styrelsen for It og Læring Steffen Møllegaard Iversen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Program I. Om Netprøver.dk hvad, hvorfor og hvordan?

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning til udførelse af WISEflow opgaver på instituttet

Vejledning til udførelse af WISEflow opgaver på instituttet Table of Contents Tilknyt bedømmer... 2 Tildel bedømmere... 6 Upload eksamensopgave...16 Opret deltagerrækkefølgen på mundtlige flows...19 FLOWcombine tilknytning af bedømmere, bedømmerfordeling, opret

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Brugervejledning for bedømmere

Brugervejledning for bedømmere Brugervejledning for bedømmere Indholdsfortegnelse Bedømmer: At bedømme i WISEflow... 3 Flowoversigt... 3 Flowforside... 4 Hvordan downloader jeg besvarelser?... 5 WISEflow: Bedømmelsesværktøj... 8 Hvordan

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Brugervejledning til. Vejleder

Brugervejledning til. Vejleder Brugervejledning til Vejleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 KALENDER... 8 KOMPETENCEOVERSIGT... 9 UDDANNELSESLÆGER... 10 KOMPETENCER

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Digital Eksamen Når du er logget ind i Digital Eksamen, bliver du mødt med en oversigt som vist nedenfor:

Digital Eksamen Når du er logget ind i Digital Eksamen, bliver du mødt med en oversigt som vist nedenfor: Bedømmerguide til Digital Eksamen Indhold Bedømmerguide til Digital Eksamen... 1 Oversigten... 1 Prøven... 2 Download og upload af besvarelserne... 4 Annoteringsværktøjet... 6 Noter og feedback... 8 Oversigten

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelse, området Pædagogik Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på Pædagogisk diplomuddannelse Sådan logger du

Læs mere

Plan-B til Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens eksamensansvarlige og it-ansvarlige

Plan-B til Netprøver.dk. Brugervejledning til skolens eksamensansvarlige og it-ansvarlige Plan-B til Netprøver.dk Brugervejledning til skolens eksamensansvarlige og it-ansvarlige 10. maj 2019 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brugere der kan downloade opgavesæt i Plan-B... 4 3 Sådan logger du på

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Login til Digital Eksamen

Login til Digital Eksamen Login til Digital Eksamen Studiet sørger for at der er en PC du kan bruge, og at der er adgang til Internettet. Login til Digital Eksamen 1. Gå til digitaleksamen.aau.dk og vælg Log ind som tilsyn 2. Vælg

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

TrailerService Online elektronisk typetilmelding

TrailerService Online elektronisk typetilmelding TrailerService Online elektronisk typetilmelding Indholdsfortegnelse Forside... 3 Login... 4 Sagsoversigt... 5 Opret typetilmelding... 6 Rediger typetilmelding... 7 Vis sagsoplysninger... 10 Tilmeld til

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

ERPO. Ejendomsregistreringsportalen. Brugervejledning for kommunale sagsbehandlere Version 1.0. IBM DANMARK ApS

ERPO. Ejendomsregistreringsportalen. Brugervejledning for kommunale sagsbehandlere Version 1.0. IBM DANMARK ApS ERPO Ejendomsregistreringsportalen Brugervejledning for kommunale sagsbehandlere Version 1.0 10-12-2018 IBM DANMARK ApS Indhold 1.0 Log på... 3 2.0 Skærmbilledeopbygning... 3 2.1 Forside... 3 2.2 Sagsvisning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling I-bogen Biologi i udvikling er baseret på et system hvor lærerne har en lærerbog og eleverne hver deres personlige elevbog. En interessant konsekvens

Læs mere

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger.

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger. SMVdanmark online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA-Carnet Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af ATA- Carnet. Dokumentet indeholder en

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Introduktion for medarbejdere i somatikken Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Roller i praktikportalen

Læs mere

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Muligheden for at oprette kommentarfiler er nu tilbage i opgaveværktøjet (pr. 8.9. 2017). Nedenfor er muligheden beskrevet. Beskrivelsen erstatter min

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Afgiv bedømmelse. Eksportér studerende. Provisorisk bedømmelse

Afgiv bedømmelse. Eksportér studerende. Provisorisk bedømmelse Afgiv bedømmelse Eksportér studerende Under knappen [Eksportér studerende] har mulighed for at downloade en liste over de studerende på prøven i filformatet.csv, som åbnes i Excel. Dette giver et godt

Læs mere

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Vejledning for medarbejdere i sundhedsplejen

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Vejledning for medarbejdere i sundhedsplejen Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Vejledning for medarbejdere i sundhedsplejen Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Sådan kommer du

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver

Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver Opdateret den 21. februar 2018 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 2.1 Adgang via tender.konnect.dk... 3 2.2 Adgang via link til

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Vejledning for medarbejdere i hjemmesygeplejen Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Roller i praktikportalen

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 2. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

DaluxFM vejledning til leverandører

DaluxFM vejledning til leverandører DaluxFM vejledning til leverandører Indhold Introduktion til DaluxFM... 2 Hvorfor har vi valgt DaluxFM?... 2 Sådan bruger du DaluxFM... 3 Brug af DaluxFM app... 4 Behandling af opgaver... 6 Ansvarlig for

Læs mere

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere