Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016"

Transkript

1 Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016

2 Forord Udvikling - og en økonomi i balance 1. januar 2017 havde regionerne og Region Midtjylland 10 års jubilæum. Siden 2007 har vi gjort store fremskridt på sundhedsområdet. Vi har været med til at skabe et bedre sundhedsvæsen til gavn for patienterne. Vi har holdt fokus på vækst og udvikling. Vi har samarbejdet med kommunerne om udvikling af højt specialiserede tilbud til vores svageste medborgere. Borgernes og virksomhedernes krav, input og ideer giver os værdifuld viden, så Region Midtjylland fortsat kan gå forrest og levere ydelser af høj kvalitet. Vi har fokus på at komme fra vision til handling. For at styrke udviklingen har regionsrådet i 2016 udarbejdet målbilleder. Det giver overblik over politiske prioriteringer og styrker udviklingen på sundhed, social og regional udvikling. Ideen er, at fokusering skaber handling og resultater. Regnskabet for 2016 viser en økonomi i balance. Igen i år lever regionen fuldt ud op til forudsætningerne i økonomiaftalen med regeringen. Det er et godt udgangspunkt for regionens bidrag til velfærden og fremme af borgerens mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Sundhed Region Midtjylland bygger og renoverer fremtidens hospitaler i hele regionen. I 2016 er der investeret 2 mia. kr. i nye hospitaler. Det sker for at sikre moderne og effektive hospitaler til gavn for patienterne. I Aarhus er de første medarbejdere flyttet ind i Det Nye Universitetshospital. Hospitalet er officielt indviet, og i 2017 kommer patienterne. Region Midtjylland har leveret sundhedsydelser og resultater til gavn for patienterne. Herudover har vi fortsat fokus på at opfylde alle kræftpakker. Som tidligere år er Region Midtjyllands patienter nogle af de mest tilfredse i landet. Og igen i år har hospitalerne i Region Midtjylland fået stor anerkendelse og flotte priser som nogle af Danmarks bedste hospitaler. Socialområdet I 2016 har der været vigende efterspørgsel efter regionens tilbud. Tilpasninger og effektiviseringer har været i fokus, og Region Midtjylland leverer fortsat tilbud til de borgere, som har brug for specialiseret social indsats. Regional Udvikling På det regionale udviklingsområde er der fokus på vækst og udvikling. I samarbejde med kommunerne, uddannelsesinstitutioner og virksomhederne har regionsrådet iværksat strategier og initiativer, der er til gavn for regionens virksomheder og borgere. Vækstforum og regionsrådet tog i 2016 fat på at få udmøntet aktiviteterne i vækstplanen for inden for de ni indsatsområder, som er defineret i planen. På uddannelsesområdet har regionsrådet styrket samarbejdet ved etablering af et uddannelsesråd med deltagelse af repræsentanter for uddannelserne. Uddannelsesrådet skal bidrage til at styrke sammenhængen i den midtjyske uddannelsesindsats. Aarhus Letbane åbner i 2017 og en ny råstofplan er kommet i mål. Tak til medarbejderne Regionens mange tusinde dygtige og engagerede medarbejdere og ledelser er grundforudsætningen for, at regionen leverer de mange flotte resultater. Jeres store og vedvarende indsats kan mærkes hos patienter, borgere og virksomheder. Stor tak til jer alle fra hele regionsrådet. Årsrapporten giver et godt overblik over regionens mange opgaver og resultater. Jeg vil opfordre dig til at tage et kig i rapporten og se, hvad Region Midtjylland har præsteret i God læselyst Bent Hansen 2 Kort og godt - Årsrapport 2016 I Region Midtjylland

3 Overblik over det omkostningsbaserede resultat Indbyggere 27,8 mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter Fuldtidsstillinger Årets Resultat 218 mio.kr. 0,8 % af driftsomkostningerne + 0,1 % - point Ændring fra Egenkapital mio.kr mio. kr. Ændring fra Likviditet ultimo pr mio.kr. 2,5 % af driftsomkostningerne +1,7% - point Ændring fra Region Midtjylland I Årsrapport Kort og godt 3

4 Overblik over driftsudgifter Sundhed og Regional Udvikling 2016 Budgetlov og Økonomiaftale Sundhed 1,6 mio.kr. Årets resultat 0,01 % af nettodriftsudgifterne Budgetloven og økonomiaftalen overholdt Regional Udvikling 0,2 mio.kr. Årets resultat 0,03 % af nettodriftsudgifterne Budgetloven og økonomiaftalen overholdt Gennemsnitlig likviditet mio.kr. Gennemsnitlig likviditet kr. pr. indbygger +294 kr. Ændring fra ,1 % af driftsomkostningerne +1,4 % - point Ændringer fra Budgetloven og økonomiaftalen overholdt 4 Kort og godt - Årsrapport 2016 I Region Midtjylland

5 Region Midtjyllands resultater 2016 Hospitaler behandlede borgere Ring og ambulance ambulante besøg operationer opkald til vagtcentral Patient tilfredshed samlet indtryk ambulancekørsler 96 % planlagt indlagte 93 % akut indlagte 97 % planlagt ambulante siddende befordringer landsdækkende flyvninger med akutlæge helikoptere heraf i Region Midtjylland Patient tilfredshed Læge og medicin behandlede borgere konsultationer hos alm. praktiserende læge 99 % akut lægehelikoptere 99 % siddende befordring Region Midtjylland I Årsrapport Kort og godt 5

6 Psykiatri behandlede borgere ambulante besøg Patient tilfredshed samlet indtryk Voksne patienter 91 % indlagte 96 % ambulante 78 % indlagte på retspsykiatriske afsnit Børn og unge 75 % indlagte 95 % ambulante Forældre til børn og unge 88 % indlagte 97 % ambulante Social- og specialundervisning 873 pladser i boformer og døgntilbud 599 pladser i dag- og aktivitetstilbud Regional Udvikling Udviklingsaktiviteter Erhvervsudvikling 456 mio. kr. til 32 projekter 139 mio.kr. regionens tilskud 317 mio. kr. medfinansiering fra EU, staten, kommuner og private Uddannelse 21 mio. kr. til 21 projekter Kultur 12 mio. kr. til 21 projekter Borgernære driftsopgaver Kollektiv trafik 88 regionale busruter 17,2 mio. passagerer 2 togstrækninger (Odderbanen lukket for ombygning 2. halvår 2016) 0,7 mio. passagerer (tog) 0,2 mio. passagerer (bus) Miljø Forurening: 192 indledende undersøgelser 77 videregående undersøgelser 25 afværge- og oprensningsprojekter 6 Kort og godt - Årsrapport 2016 I Region Midtjylland

7 Sundhed Det er pengene brugt til Somatik 17,9 mia.kr. Nære Sundhedstilbud 4,9 mia.kr. Psykiatri 1,8 mia.kr. Anlæg 2,2 mia.kr. Fælles og renter 0,6 mia.kr. Bruttoudgifter i alt 27,4 mia.kr. Hvor kommer pengene fra Bloktilskud 19,2 mia.kr. Aktivitet stat 0,3 mia.kr. Aktivitet kommuner 4,2 mia.kr. Andre indtægter 3,3 mia.kr. Finansieringsindtægter i alt 27,0 mia.kr. Kvalitetsmål 76,1 % Udredningsret (30 dage) Mål 90 % 94,0 % Udredning eller udredningsplan (30 dage) Mål 100 % 81,4 % Behandlingsret (30/60 dage) 88,5 % Kræftpakker, samlet forløbstid Mål 90 % 455 pt. Tvang i psykiatrien (patienter der bæltefikseres) Max. 427 patienter Region Midtjylland I Årsrapport Kort og godt 7

8 Hospitaler behandlede borgere ambulante besøg operationer udskrevne 16 mia. kr. samlede udgifter kr. udgifter pr. indbygger fuldtidsstillinger Ring og ambulance opkald til vagtcentral ambulancekørsler siddende befordring udrykning med akutbil udrykning med akutlægebil flyvninger med akutlæge helikoptere, heraf i Region Midtjylland 810 mio.kr. samlede udgifter 626 kr. udgifter pr. indbygger Miljø Læge og medicin behandlede borgere konsultationer hos alm. praktiserende læge 22,5 mio. ydelser hos læger, speciallæger og tandlæger mio. kr. udgifter til læger, speciallæger og tandlæger m.fl kr. udgifter til læger, speciallæger og tandlæger m.fl. pr. indbygger mio. kr. udgifter til medicin kr. medicinudgifter pr. indbygger Psykiatri behandlede borgere sengedage ambulante besøg mio. kr. samlede udgifter kr. udgifter pr. indbygger Fuldtidsstillinger 8 Kort og godt - Årsrapport 2016 I Region Midtjylland

9 Social- og specialundervisning Det er pengene brugt til Specialområder m.v ,2 mio. kr. Øvrigt drift 67,9 mio.kr. Fælles og renter 18,5 mio.kr. Samlede omkostninger i alt 1.241,6 mio.kr mio. kr. samlede omkostninger 960 kr. omkostninger pr. indbygger fuldtidsstillinger Hvor kommer pengene fra Bloktilskud 1,1 mio.kr. Takstindtægter mv ,7 mio.kr. Driftsindtægter 66,5 mio.kr. Finansieringsindtægter i alt 1.231,3 mio.kr. Boformer og døgntilbud borgere har brugt en plads 873 anvendte helårspladser Dag- og aktivitetstilbud 767 borgere har brugt en plads 599 anvendte helårspladser borgere har brugt andre tilbud (psykolog, lægekonsulenter, tale- og hørerådgivning m.v.) Region Midtjylland I Årsrapport Kort og godt 9

10 Regional Udvikling 618 mio. kr. nettodriftsudgifter 478 kr. udgifter pr. indbygger 108 fuldtidsstillinger Erhvervsudvikling Udviklingsaktiviteter Uddannelse 456 mio. kr. til 32 projekter 139 mio. kr. regionens tilskud 317 mio. kr. medfinansiering fra EU, staten, kommuner og private 21 mio. kr. til 21 projekter Kultur 12 mio. kr. til 21 projekter Borgernære driftopgaver Kollektiv trafik Miljø 88 regionale busruter 17,2 mio. passagerer køreplantimer 20 busselskaber 2 togstrækninger (Odderbanen lukket for ombygning 2. halvår 2016) 5 erstatningsbusser 0,7 mio. passagerer (tog) 0,2 mio. passagerer (bus) køreplantimer (tog) Køreplantimer (bus) Forurening: 192 Indledende undersøgelser 77 Videregående undersøgelser 25 Afværge- og oprensningsprojekter Det er pengene brugt til Hvor kommer pengene fra Kollektiv trafik 360,4 mio.kr. Erhverv 125,7 mio.kr. Miljø 44,1 mio.kr. Uddannelse 19,9 mio.kr. Kultur 11,4 mio.kr. Bruttoudgifter i alt 669,8 mio.kr. Adm. mv 94,1 mio.kr. Fælles og renter 14,2 mio.kr. Bloktilskud 457,9 mio.kr. Kommunale udviklingsbidrag 166,3 mio.kr. Andre indtægter 31,3 mio.kr. Finansieringsindtægter i alt 655,5 mio.kr. 10 Kort og godt - Årsrapport 2016 I Region Midtjylland

11 Region Midtjyllands forventninger Sundhed Region Midtjylland ønsker at skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser, hvor der leveres de nødvendige og tilstrækkelige sundhedsydelser af højeste kvalitet med samme eller færre ressourcer. Det skal ske i en forbedringskultur, hvor fagpersonalet tilpasser handlinger og indsatser. I forbindelse med budget 2017 begyndte vi at ændre styringsmodellen for sundhedsområdet, så hospitalerne nu skal styre efter regionens nye målbillede på sundhedsområdet: "Et sundhedsvæsen på patientens præmisser". Målbilledet forbinder regionens overordnede vision på sundhedsområdet med otte nationale mål. Målbilledet forventes at være omdrejningspunkt for styring af Region Midtjyllands sundhedsvæsen. Regionen er i gang med udvikling af værdibaseret styring og en generel kulturforandring, så indsatsen forventes at give den største værdi for patienten inden for de givne økonomiske rammer. Det danske sundhedsvæsen har fået et nyt kvalitetsprogram, hvor der skal arbejdes med en forbedringskultur, som forventes at udvikle forbedringskompetencer blandt medarbejdere og ledere. Kompetencerne skal både bruges til lokale forbedringer og i de nationale Lærings- og Kvalitetsteams. Arbejdet efter de nationale mål, regionens målbillede og det lokale forbedringsarbejde forventes tilsammen at udvikle fremtidens sundhedsvæsen. Med større opmærksomhed på resultaterne for den enkelte patient forventes der også øget tværsektorielt samarbejde i Region Midtjylland. Vi forventer, at flytningen til Det Nye Universitetshospital i Skejby, Det Nye Hospital i Vest og de nye bygninger i Viborg sker, så patienterne mærker det mindst muligt og oplever de behandlingsmæssige fordele og de nye moderne faciliteter mest muligt. Regionsrådet vil også i 2017 holde fokus på at opfylde og fastholde udrednings- og behandlingsretten. Social og Specialundervisning På Socialområdet er udfordringen at fastholde det høje kvalitetsniveau af vore tilbud og løbende udvikle og effektivisere de sociale tilbud, som kommunerne har brug for, at vi løser. Vi skal opretholde en høj faglighed, som sikrer de enkelte borgeres udvikling og som understøtter arbejdet med en høj sikkerhed for borgere og ansatte. Udvikling af målbilledet for det sociale område skal være med til, at holde fokus på få centrale mål og sætte borgeren i centrum. Regional Udvikling Region Midtjylland har en vision om, at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Vækst- og udviklingsstrategien er et solidt afsæt for at udvikle effektive initiativer. Målbilledet for det regionale udviklingsområde forventes at have fokus på effekterne af initiativerne til vækst og udvikling. Oprydning af forureningen af Høfde 42 er en stor udfordring på miljøområdet, og åbning af Letbanen i Aarhus forventes at løfte den kollektive trafik til et moderne og europæisk niveau. Regionens udfordring er at holde den kollektive trafik i økonomisk balance. Vi skal fortsat styrke det nære sundhedsvæsen og samarbejdet mellem region, kommuner og praksisområdet. Vi skal sammen skabe mest mulig sundhed og sammenhæng for den enkelte borger. Perspektivet for regionens investeringsplan er at sikre effektive og patientvenlige hospitaler og samtidigt løse sundhedsvæsnets langsigtede udfordringer. De økonomiske rammer til anlæg er dog også fortsat under pres. Reduktioner af anlægsrammen vil have store konsekvenser for gennemførelse af investeringsplanen og muligheden for at sikre patienterne den bedst mulige behandling. Region Midtjylland I Årsrapport Kort og godt 11

12 Kort og godt - Region Midtjyllands resultater 2016 April 2017 Region Midtjylland Skottenborg Viborg Folderen findes også på:

27,6 3,9. 0,1 mio.kr. Årets resultat ,7 % 0,02 % 0,02 % mio. kr. 0,8 % 4,7 % mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter. mio.kr.

27,6 3,9. 0,1 mio.kr. Årets resultat ,7 % 0,02 % 0,02 % mio. kr. 0,8 % 4,7 % mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter. mio.kr. Overblik over det omkostningsbaserede resultat 2015 Årets Resultat 1.282.750 Indbyggere 196 27,6 mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter 0,7 % + 0,6 % - point 26.680 Fuldtidsstillinger Overblik over driftsudgifter

Læs mere

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2017

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2017 Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2017 Forord Flot resultat i 2017 Region Midtjylland har igen i år leveret en lang række resultater i form af ydelser til borgere og virksomheder, der er med

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Regionsrådvalg 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region Midtjylland 1,3 mio. Region Hovedstaden 1,8 mio. Region Syddanmark 1,2 mio.

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland UDKAST God ledelse og styring i God ledelse og styring i er en politisk ledet orga- tage problemer op med ledelsen, hvis der er Demokratisk udgangspunkt Dygtighed nisation, hvor regionsrådet beslutter

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Kort rundvisning i Regionshuset 1 Regionens hovedopgaver Sundhed

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Notat vedr. målbilleder på Sundhed, Regional Udvikling og Socialområdet - regionsrådets 1. behandling af budget 2017

Notat vedr. målbilleder på Sundhed, Regional Udvikling og Socialområdet - regionsrådets 1. behandling af budget 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. målbilleder på Sundhed, Regional Udvikling og Socialområdet - regionsrådets 1. behandling af budget 2017 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Regionens hovedopgaver Sundhed Socialområdet Regional Udvikling

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

Et budget for 2011 med bred politisk opbakning og ansvarlighed

Et budget for 2011 med bred politisk opbakning og ansvarlighed Budget 2011 Et budget for 2011 med bred politisk opbakning og ansvarlighed Region Midtjyllands mål er et sundhedsvæsen i verdensklasse. Selvom de økonomiske vilkår for Region Midtjylland er vanskelige,

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Om Region Midtjylland

Om Region Midtjylland Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Region Midtjyllands. resultater Årsrapport

Region Midtjyllands. resultater Årsrapport Region Midtjyllands resultater 2016 Årsrapport Indholdsfortegnelse Forord... 1 Ledelsesberetning... 2 Resultater... 2 Forventninger... 6 Resultater til gavn for borgere og virksomheder... 7 Fokusområder...

Læs mere

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd OUH Talks 27. juni 2018 Stephanie Lose Regionsrådsformand Region Syddanmark 1 Udgangspunkt for Region Syddanmark Sundhedsvæsenet

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011

2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

En attraktiv og bæredygtig vækstregion. Region Midtjylland

En attraktiv og bæredygtig vækstregion. Region Midtjylland En attraktiv og bæredygtig vækstregion Indledning er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sådan lyder den ambitiøse vision for vækst, beskæftigelse og udvikling i frem til 2025. Regionsrådets Vækst-

Læs mere

Analyser af psykiatrien

Analyser af psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Analyser af psykiatrien I henhold til konstitueringsaftalen for regionsrådet i Region Midtjylland for

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Indsatsområder på sundhedsområdet for 2019

Indsatsområder på sundhedsområdet for 2019 Indsatsområder på sundhedsområdet for 2019 Sundhedsbrugerrådet 6. september 2018 1 Baggrund regionsrådets udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet September 2017: Regionsrådet vedtager ny sundhedsplan.

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2019

BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland

Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Regionens Hovedopgaver Sundhed Drift og udvikling af regionens sundhedsvæsen (somatiske og psykiatriske sygehuse og det primære sundhedsområde) Det sociale

Læs mere

Dato: 30. januar Brevid:

Dato: 30. januar Brevid: Dato: 30. januar 2018 Brevid: 3484099 Opsamling af hidtidige drøftelser omkring Regionsrådets strategi 2018-2021 1. Strategiens formål Strategiens formål vil omfatte: De områder, hvor der er brug for en

Læs mere

Den midtjyske erhvervsfremmeindsats. Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, MEA basismodul september 2017, Randers

Den midtjyske erhvervsfremmeindsats. Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, MEA basismodul september 2017, Randers Den midtjyske erhvervsfremmeindsats Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, MEA basismodul september 2017, Randers Regionernes opgaver Regional udvikling bl.a. kollektiv trafik, miljø (jordforurening), erhvervsudvikling,

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018.

Region Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018. Nærhedsfinansiering Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018 Jens Buch Nielsen 1 Økonomiaftale 2019 2% Afskaffelse af det årlige produktivitetsstigningskrav på 2% Afskaffelse af

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010

2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010 2. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 29. september 2010 Det budget 2011, som vi i dag har til 2. behandling i Regionsrådet kan bedst karakteriseres som stramt

Læs mere

APPENDIX I: Økonomiske rammevilkår

APPENDIX I: Økonomiske rammevilkår APPENDIX I: Økonomiske rammevilkår De overordnede rammer for Region Sjællands økonomi fastsættes årligt i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner samt de udmeldte drifts- og anlægslofter. FAKTABOKS:

Læs mere

Midtjyske erfaringer med at løse uløselige problemer

Midtjyske erfaringer med at løse uløselige problemer Midtjyske erfaringer med at løse uløselige problemer Poul Erik Christensen Fmd. Rådgivende Udvalg vedr. Regional Udvikling www.regionmidtjylland.dk Hvad er en region? Region Midtjylland Region Syddanmark

Læs mere

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Udvalget for Voksne Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 7 Sundhed, som omfatter medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, samt sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats

Læs mere

Introduktion til Psykiatri og Social

Introduktion til Psykiatri og Social Introduktion til Psykiatri og Social Ved koncerndirektør Anne Jastrup Psykiatri og Social Disposition Organisering Rammebetingelser Psykiatrien Nøgletal, vision, målgrupper og udfordringer Socialområdet

Læs mere

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Koncerndirektion Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Region Hovedstaden Økonomiaftalen for 2019 og konsekvenser for Budgetchef Jette Sylow Rasmussen, Center for Økonomi Forretningsudvalget, 19. juni 2018 Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 314 mio. kr. (1.000

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 20. august 2014 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning Der har kun været plads til en beskeden realvækst på sundhedsområdet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Sundhed Region Hovedstadens sundhedsvæsen

Region Hovedstaden Center for Sundhed Region Hovedstadens sundhedsvæsen Region Hovedstadens sundhedsvæsen Vicedirektør i Else Hjortsø 1 Regionsråd og det politiske formandskab Regionsrådet 2018-2022: Det øverste politiske beslutningsled bestående af 41 folkevalgte politikere

Læs mere

Borger i Region Midtjylland

Borger i Region Midtjylland Borger i Region Midtjylland BORGER I REGION MIDTJYLLAND OG HVAD SÅ? Bor du inden for det røde område på kortet? Skive Anholt Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Favrskov Syddjurs Herning Silkeborg

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2018

BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Afrapportering af udvalgte målbilleder og indikatorer til Regionsrådet i Region Syddanmark

Afrapportering af udvalgte målbilleder og indikatorer til Regionsrådet i Region Syddanmark Område: Sundhedsplanlægning Afdeling: Sundhedsplanlægning Journal nr.: 16/37199 Dato: 3. maj 2017 Udarbejdet af: Ulrich Jensen E-mail: uje@rsyd.dk Telefon: 76631111 Afrapportering af udvalgte målbilleder

Læs mere

Budget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet.

Budget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet. Budget 2013 og overslagsår 2014 2016 på sundhedsområdet www.regionmidtjylland.dk Overordnede præmisser for budget 2013 på sundhedsområdet Balance mellem finansieringsgrundlag og budgetterede udgifter ingen

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN 6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Borger i Region Midtjylland

Borger i Region Midtjylland Borger i Region Midtjylland BORGER I REGION MIDTJYLLAND OG HVAD SÅ? Bor du inden for det røde område på kortet? Skive Anholt Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Favrskov Syddjurs Herning Silkeborg

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 vice 1619 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet april 2016

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 vice 1619 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet april 2016 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 April 2016 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-295-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet 29.4.15

Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 vice 1305 Grafisk Ser Vedtaget i regionsrådet 29.4.15 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Maj 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.rm.dk/om+os/økonomi ISBN 978-87-7788-295-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

En attraktiv og bæredygtig vækstregion. Region Midtjylland

En attraktiv og bæredygtig vækstregion. Region Midtjylland En attraktiv og bæredygtig vækstregion Indledning er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sådan lyder den ambitiøse vision for vækst, beskæftigelse og udvikling i frem til 2025. Regionsrådets Vækst-

Læs mere

Værdibaseret styring Region Midtjylland. RMU april 2017 v. regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen og økonomidirektør Mette Jensen

Værdibaseret styring Region Midtjylland. RMU april 2017 v. regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen og økonomidirektør Mette Jensen Værdibaseret styring i Region Midtjylland RMU april 2017 v. regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen og økonomidirektør Mette Jensen Værdibaseret styring Udvikling i styringen i Region Midtjylland over årene

Læs mere

Forslagsstiller Ændringsforslag Foreslået handling Administrationens bemærkninger 1. Jorun Bech (A) Side 19, 2. punkt om Sociale klausuler, 2.

Forslagsstiller Ændringsforslag Foreslået handling Administrationens bemærkninger 1. Jorun Bech (A) Side 19, 2. punkt om Sociale klausuler, 2. Ændringsforslag til Regionsrådets strategi 2018-2021 (version af 9. april 2018) Forslagsstiller Ændringsforslag Foreslået handling Administrationens bemærkninger 1. Jorun Bech (A) Side 19, 2. punkt om

Læs mere

Region Hovedstaden. VÆRDI FOR PATIENTEN principper og dilemmaer

Region Hovedstaden. VÆRDI FOR PATIENTEN principper og dilemmaer Region Hovedstaden VÆRDI FOR PATIENTEN principper og dilemmaer Princippapir om værdibaseret styring Denne pjece indeholder de foreløbige de politiske visioner for værdibaseret styring. Den beskriver forslag

Læs mere

Årsrapport 16. 04. 2015

Årsrapport 16. 04. 2015 Årsrapport 2014 16. 04. 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Ledelsesberetning... 4 Koncernresultat Overblik...4 Økonomi og aktivitetstal - Overblik...6 Finansieringskredsløb og økonomistyring...7 Resultatopgørelse...8

Læs mere

Regionsoverblik. pr. 30. juni Udvalgte kvalitetsmål. Region Midtjylland

Regionsoverblik. pr. 30. juni Udvalgte kvalitetsmål. Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. juni 2014 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål...3 1.1 Genindlæggelse efter operation...3 1.2 Psykiatriens venteliste

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Borger i Region Midtjylland

Borger i Region Midtjylland Borger i Region Midtjylland BORGER I REGION MIDTJYLLAND OG HVAD SÅ? Bor du inden for det røde område på kortet? Skive Anholt Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Favrskov Syddjurs Herning Silkeborg

Læs mere

Målbillede på socialområdet

Målbillede på socialområdet Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Målbillede på socialområdet

Læs mere

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål.

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål. Opgang A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk Dato: 30. august 2016 Spørgsmål

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Att. Formand Jakob Riis. Region Midtjyllands kommentarer til høringssvar fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Att. Formand Jakob Riis. Region Midtjyllands kommentarer til høringssvar fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Regionshuset Viborg Regional Udvikling Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Att. Formand Jakob Riis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Region Midtjyllands

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland 1. Lidt fakta 2. Værdier og mål 3. Udfordringer 4. Opgaver og styring Hvor er vi Hvordan er vi organiseret Økonomi og personale Økonomi Personale Budget 2019:

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Aftale om budget 2007 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2007 for Region Midtjylland Viborg, 13. september 2006 Aftale om budget 2007 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Budget 2019 Regional Udvikling

Budget 2019 Regional Udvikling Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi Journal nr.: Dato: 08. august 2018 Budget 2019 Regional Udvikling Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august 2018 1. Indledning Regional Udvikling omfatter i henhold

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden

Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden Konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Midtjylland for perioden 2018-2021 Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem alle regionsrådets partier. erne er enige om

Læs mere

Målbillede på sundhedsområdet Et sundhedsvæsen på patientens præmisser

Målbillede på sundhedsområdet Et sundhedsvæsen på patientens præmisser Målbillede på sundhedsområdet Et sundhedsvæsen på patientens præmisser Fra og med 2017 har Region Midtjylland styret aktiviteterne på sundhedsområdet efter det nye målbillede: "Et sundhedsvæsen på patientens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Lov og cirkulære korrektioner budget 2015-2018 Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 LC501 Effektiviseringer på beredskabsområdet -1,173-1,173-1,173 LC502 Effektivisering

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Sparekatalog. Sundhedsstyregruppen 6. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel

Sparekatalog. Sundhedsstyregruppen 6. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel Sparekatalog Sundhedsstyregruppen 6. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

En attraktiv og bæredygtig vækstregion. Region Midtjylland

En attraktiv og bæredygtig vækstregion. Region Midtjylland En attraktiv og bæredygtig vækstregion Region Midtjylland Indledning Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sådan lyder den ambitiøse vision for vækst, beskæftigelse og udvikling

Læs mere

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN 1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,

Læs mere