Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ"

Transkript

1 Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ Der bliver større og større forskel på de rigeste og fattigste postnumre i Danmark. I Klampenborg, der er landets rigeste postnummer, er den gennemsnitlige indkomst kr. om året, mens den i det fattigste postnummer, Odense NØ, er kr. I Klampenborg er indkomsten altså i gennemsnit over 4 gange større end i Odense NØ. For femten år siden var forskellen en faktor 3. Udviklingen har særligt taget fart efter finanskrisen. Siden 2009 er gennemsnitsindkomsten i Klampenborg vokset med en kvart million, mens den er steget kr. i Odense NØ. af analysechef Jonas Schytz Juul 19. november 2017 Analysens hovedkonklusioner Næsten alle de 15 rigeste postnumre i Danmark ligger i Hovedstadsområdet og Nordsjælland. Blot et af de rigeste 15 postnumre ligger i Jylland 7 Vejle Ø. De to rigeste postnumre i Danmark er 2930 Klampenborg og 2960 Rungsted Kyst med gennemsnitlige indkomster efter skat på henholdsvis kr. og kr. De 15 fattigste postnumre er spredt ud over hele Danmark og deler sig i to grupper. Den ene gruppe er placeret omkring de største byer, den anden ligger i yderområderne. Danmarks fattigste postnumre er 5240 Odense NØ og 9220 Aalborg Ø, hvor de gennemsnitlige indkomster efter skat er på henholdsvis kr. og kr. I løbet af de seneste 15 år er forskellen mellem rig og fattig blevet markant større. Særligt siden finanskrisen er udviklingen gået stærkt. De rigeste postnumre har oplevet en markant høj indkomstfremgang, mens de fattigste områder kun har set en meget lille fremgang i indkomsten. Kontakt Analysechef Jonas Schytz Juul Tlf Mobil jsj@ae.dk Kommunikationskonsulent Sarah Steinitz Tlf Mobil ss@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Kun ét af de 15 rigeste postnumre ligger ikke i Nordsjælland I denne analyse undersøger vi, hvor de rigeste og fattigste postnumre i Danmark ligger, og hvordan forskellen mellem dem har udviklet sig fra år 2000 til i dag (seneste data er fra 2015). Indkomsterne er målt på disponibel indkomst, dvs. indkomst efter skat. Se mere om indkomstberegningerne i boks 1. Der er stor forskel på indkomsterne i Danmark. Zoomer man ind på de rigeste og fattigste postnumre i Danmark, så får man billedet i figur 1. Figuren viser de 15 rigeste og de 15 fattigste postnumre i Danmark. De rigeste postnumre er vist med den blå farve, mens de fattigste postnumre er markeret røde på landkortet herunder. Hovedparten af de 15 rigeste postnumre er placeret i hovedstadsområdet og Nordsjælland. Det eneste postnummer i top 15 over rigeste postnumre, som ikke ligger nord for København, er Vejle Ø i Jylland. De allerrigeste postnumre er 2930 Klampenborg, 2960 Rungsted Kyst og 2942 Skodsborg. De 15 fattigste postnumre er spredt ud over hele Danmark. Der ses dog nogle tendenser. Dels er der en række postnumre omkring de største byer. Det er eksempelvis Nørrebro og Nordvest i København, Odense V, Odense NØ, Aarhus V og Aalborg Ø. Dels er der en række postnumre i udkantsområderne i Danmark. Det er eksempelvis postnumre på Lolland, Bornholm, Guldborgsund og Vesthimmerland. Figur 1. Postnumre med højeste og laveste indkomster Anm.: De røde områder er de 15 postnumre med laveste gennemsnitlige indkomster. De blå er de 15 postnumre med højeste gennemsnitlige indkomster. Opgjort på husstandsækvivalerede indkomster. Faste 2017-priser opgjort med forbrugerprisudviklingen. Se boks 1. 2

3 I tabel 1 ses de 15 postnumre, som har de højeste gennemsnitlige årsindkomster i Danmark. Det rigeste postnummer i landet er Klampenborg, hvor den gennemsnitlige indkomst efter skat er kr. Herefter kommer Rungsted Kyst og Skodsborg med gennemsnitlige indkomster efter skat på over kr. Tabel 1. De 15 postnumre med højeste gennemsnitlige indkomster Postnummer Navn Kommunenavn Indkomst (kr.) 2930 Klampenborg Gentofte Kommune Rungsted Kyst Hørsholm Kommune Skodsborg Rudersdal Kommune Vedbæk Rudersdal Kommune Holte Rudersdal Kommune Charlottenlund Gentofte Kommune Hellerup Gentofte Kommune København K Københavns Kommune Hellebæk Helsingør Kommune Gentofte Gentofte Kommune Virum Lyngby-Taarbæk Kommune Birkerød Rudersdal Kommune Værløse Furesø Kommune København V Københavns Kommune Vejle Ø Vejle Kommune I tabel 2 ser man de 15 postnumre, som har de lavest gennemsnitlige indkomster i Danmark. Det fattigste postnummer er Odense NØ, hvor den gennemsnitlige indkomst ligger på kr. I Danmarks rigeste postnummer (Klampenborg) er indkomsten altså i gennemsnit over fire gange så høj som i landets fattigste postnummer opgjort over indkomst efter skat. Herefter kommer Aalborg Ø og Randers C med gennemsnitlige indkomster efter skat på kr. Boks 1. Metode I analysen er der set på indkomstudviklingen opgjort ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Det er indkomsten efter skat pr. husstand korrigeret for stordriftsfordele. På denne måde kan indkomsten sammenlignes mellem husstande uanset størrelsen på husstanden. Postnumre er afgrænset ud fra bopæl. Det er de gældende postnumre i 2016, der er brugt, og ved evt. omlægninger af postnumre tilbage i tid er det geografiske område som postnummeret dækker i 2015 der er ført tilbage i tid, så opgørelsen er konsistent før 2015 uanset evt. sammenlægninger eller opsplitninger af postnumre. Indkomsterne er vist i faste 2017-priser fremskrevet med forbrugerprisudviklingen. 3

4 Tabel 2. De 15 postnumre med laveste gennemsnitlige indkomster Postnummer Navn Kommunenavn Indkomst (kr.) 5240 Odense NØ Odense Aalborg Ø Aalborg Randers C Randers Odense V Odense København N København Sejerø Kalundborg København NV København Gedser Guldborgsund Århus V Århus Esbjerg Ø Esbjerg Østermarie Bornholm Bandholm Lolland Øster Ulslev Guldborgsund Gedsted Vesthimmerland Vesterborg Lolland Forskellen mellem de fattigste og rigeste postnumre er steget markant Gennem de senere år er der sket en stigende geografisk opdeling af Danmark. De rigeste postnumre er blevet markant rigere, mens de fattigste kun har set en meget lille fremgang i indkomsten. Ved at indeksere kan vi sammenligne udviklingen i indkomster for forskellige postnumre. I figur 2 er indkomstudviklingen vist grafisk for perioden for det rigeste og det fattigste postnummer samt for landsgennemsnittet i Danmark. Indkomstniveauet for år 2000 er sat til indeks, og vi kan således se, hvordan indkomsterne har udviklet sig siden. I figuren kan man altså sammenligne udviklingen, men ikke niveauerne af indkomsterne. Af figuren ses det, at det rigeste postnummer (Klampenborg) havde en stor real indkomstfremgang frem til 2007, hvorefter indkomsterne faldt markant frem til Finanskrisen gav et stort realt indkomsttab til Klampenborg i 2008 og Fra 2009 og frem har Klampenborg dog haft en meget kraftig real indkomstfremgang. Indkomstfremgangen siden krisen er faktisk højere, end den var under 00 ernes højkonjunktur. For landets fattigste postnummer (Odense NØ) ser udviklingen anderledes ud. Det ses, at indkomsten i Odense NØ frem til 2010 steg lidt næsten i takt med gennemsnittet for befolkningen. Fra 2010 til 2011 havde Odense NØ et realt fald i indkomsten. Herefter har indkomstudviklingen stort set ligget fladt. Ser man på de to postnumre over hele perioden , er indkomstudviklingen steget med knap 70 pct. for Klampenborg, mens indkomstudviklingen blot er steget lige omkring 15 pct. for Odense NØ. Det giver et klart billede af en stigende geografisk ulighed i Danmark. 4

5 Figur 2. Indkomstudvikling for rigeste og fattigste postnummer siden 2000 År 2000 = indeks År 2000 = indeks Klampenborg Odense NØ Hele DK Forskellen mellem det rigeste og fattigste postnummer er altså vokset gevaldigt i løbet af de seneste 15 år. Det samme er gældende, når man sammenligner indkomstudviklingen i kroner for de to rigeste postnumre og de to fattigste postnumre. Mens Klampenborg og Rungsted Kyst har oplevet reale indkomststigninger på henholdsvis kr. og kr. fra , så har indkomstudviklingen i Aalborg Ø og Odense NØ været mere flad. De to fattigste postnumre har haft en indkomstfremgang på henholdsvis kr. og kr. siden Det er særligt efter finanskrisen, at indkomstfremgangen har taget fart for de to rigeste postnumre. Klampenborg og Rungsted Kyst har fra haft en indkomstfremgang på henholdsvis kr. og kr., mens Aalborg Ø og Odense NØ har oplevet en meget lille indkomstfremgang på blot kr. og kr. Tabel 3. Indkomsten for rigeste og fattige postnumre i udvalgte år Kroner Klampenborg Rungsted Kyst Aalborg Ø Odense NØ I tabel 4 ses det, at indbyggerne i Klampenborg i gennemsnit tjener over 4 gange så meget som indbyggerne i Odense NØ. For 15 år siden var forskellen på en faktor 2,8. Opgjort i kroner havde Klampenborg i 2000 en gennemsnitlig indkomst, som var kr. højere end den gennemsnitlige indkomst i Odense NØ. I 2015 er forskellen mellem de to postnumre vokset til kr. 5

6 Tabel 4. Forskel mellem rigeste og fattigste postnummer (Klampenborg & Odense NØ) Faktorforskel 2,8 3,6 2,7 4,1 Forskel i kr Polariseringen tager fart efter krisen Særligt i årene efter finanskrisen har indkomsterne udviklet sig meget skævt. I figur 3 er indkomsterne indekseret således, at man kan sammenligne udviklingen, men ikke niveauerne af indkomsterne. På figuren ses det, at de to rigeste postnumre har oplevet utrolig stor indkomstfremgang siden 2009, hvorimod indkomstfremgangen har været meget lav for de to fattigste postnumre efter Deres indkomst er kun vokset omkring 2-3 pct. Den store indkomstfremgang fra for de rigeste postnumre skyldes bl.a. at skattereformen Forårspakke 2.0 træder i kraft i 2010 og giver store skattelettelser i 2010 særligt til de rigeste danskere. I perioden har mange af de rigeste postnumre haft større indkomstfremgang end i årene op til krisen. Både i Klampenborg og Rungsted Kyst har indkomststigningen fra 2009 til 2015 overhalet den stigning, som de to postnumre oplevede op gennem højkonjunkturen i 00 erne. Ser man derimod på de fattigste postnumre, så er indkomsten vokset væsentlig mindre efter krisen end før krisen. Faktisk er indkomsten faldet realt i de to fattigste postnumre (Odense NØ og Aalborg Ø) fra 2010 til 2011 og ligger stort set uændret fra Figur 3. Indkomstudvikling for rigeste og fattigste postnumre siden finanskrisen År 2009 = Indeks År 2009 = Indeks Klampenborg Rungsted Kyst Aalborg Ø Odense NØ Hele DK I tabel 5 ses udviklingen i indkomster for de to rigeste og de to fattigste postnumre siden krisen opgjort i både pct. og kr. Her ses det, at mens de to rigeste postnumre har oplevet en markant indkomstfremgang, så har de to fattigste postnumre oplevet en mere flad indkomstudvikling siden krisen. Klampenborg og Rungsted Kyst har haft stigninger på kr. og kr., hvorimod Aalborg Ø og 6

7 Odense NØ har haft stigninger på blot kr. og kr. Den markante forskel kan også spores, når man måler udvikling som stigning i pct. Her viser det sig, at Klampenborg og Rungsted Kyst har haft en stigning på henholdsvis 53,9 pct. og 41,7 pct., hvilket er langt højere end Aalborg Ø og Odense NØ, som har haft en meget lavere stigning på henholdsvis 2,7 pct. og 1,9 pct. siden Tabel 5. Udviklingen i indkomster for rigeste og fattigste postnumre siden finanskrisen Stigning i kr. Stigning i pct. Klampenborg ,9 Rungsted Kyst ,7 Aalborg Ø ,7 Odense NØ ,9 Analysen giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor de rigeste postnumre har oplevet så markant en indkomstfremgang sammenlignet med de fattigste postnumre. Der er flere svar på det spørgsmål. Dels har lønudviklingen for personer i toppen og bunden af indkomstpyramiden udviklet sig forskelligt, dels har priserne på boligmarkedet og aktiemarkedet bidraget til, at dem som har haft de dyreste boliger og flest aktier har tjent godt på det (kapital- og formueindkomst). Endelig har man i løbet af de seneste år gennemført en række skattereformer, som har givet flest penge til dem, som i forvejen tjener mest. Særligt den rigeste procent, som i høj grad er bosat i Klampenborg og Rungsted, har vundet mest på de seneste 15 års skattelettelser. Den stigende geografiske indkomstforskel i Danmark er med til at polarisere det danske samfund. Siden finanskrisen har Danmark været vidne til en ny og kedelig tendens i danskernes indkomst. Mens de rigeste postnumre har oplevet en utrolig stor indkomstfremgang, så har indkomstfremgangen været meget lav for de fattigste postnumre. Vi ser dermed et billede af et polariseret Danmark, hvor de rigeste postnumre stikker af, og de fattigste står i stampe. Uligheden tager til i disse år, og det er et problem for Danmark. Når der bliver længere mellem toppen og bunden af indkomstpyramiden trues sammenhængskraften og den gensidige solidaritet i samfundet. Vores velfærdssamfund bygger på, at alle betaler ind til fællesskabet bl.a. til dem, der bliver syge eller af andre grunde mister deres indkomst. Hvis de økonomiske og mentale kløfter mellem de rigeste og fattigste bliver for store, kan man frygte, at det går ud over følelsen og opbakningen til fællesskabet, altså vores velfærdssamfund. De seneste mange års skattereformer har skubbet bag på den stigende ulighed. Senest har regeringen fremlagt et nyt skatteudspil, hvor man vil fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget. Det er i praksis en topskattelettelse. Regeringen har altså lagt op til at følge de senere års trend med især at forgylde de rigeste. Skal vi have vendt den stigende ulighed og sikret en indkomstfremgang for de fattigste, er nye topskattelettelser en dårlig idé. Investeringer i uddannelse, opkvalificering og aktiv arbejdsmarkedspolitik, der kan hjælpe de svageste grupper på overførsler ud på arbejdsmarkedet, vil være langt mere gavnlig. Ikke kun for de personer, som kommer ud og får et job men for hele samfundet, som vil vinde på øget vækst og velstand. 7

De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder

De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder De rigeste områder slår rekord, mens de fattiges indkomst falder Der er en stigende geografisk indkomstforskel i Danmark. Udviklingen er specielt gået stærkt efter finanskrisen, hvor vi har oplevet en

Læs mere

Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus

Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus Indkomster deler i stigende grad hovedstadsområdet og Århus Hovedstadsområdet er blevet mere opdelt siden krisen. Mens de rigeste områder, Klampenborg, Rungsted og Hellerup har haft en real stigning i

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe

Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe Indkomsterne er fordoblet på Østerbro, mens Tingbjerg står i stampe København bliver i stigende grad en opdelt by, hvor de rigeste områder stikker af fra resten af byen. Mens de tre rigeste områder har

Læs mere

Flyttemønstre i København polariserer hovedstaden

Flyttemønstre i København polariserer hovedstaden Flyttemønstre i København polariserer hovedstaden De rigeste tilflyttere i hovedstadsområdet er flyttet til Klampenborg, hvor markedsindkomsten for tilflyttere i gennemsnit er 923.000 kr. Den laveste indkomst

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig

Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig Dele af København stikker af, andre steder kradser krisen stadig Der er en stigende geografisk indkomstforskel i København. Udviklingen er tydelig efter krisen: De rigeste områder oplever stor indkomstfremgang,

Læs mere

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet For første gang er det muligt at følge indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Det ses, at de personer, der er blandt de rigeste

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

25 års forskel på ældste og yngste postnummer

25 års forskel på ældste og yngste postnummer 25 års forskel på ældste og yngste postnummer Der er store aldersforskelle på tværs af Danmark. Det postnummer med den laveste gennemsnitsalder er 2200 København N (Nørrebro), hvor befolkningen i gennemsnit

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så er middelklassen faldet. Siden 2001 er middelklassen faldet med omkring 100.000 personer. Samtidig er andelen af rige steget fra omkring

Læs mere

Formuer koncentreret blandt de rigeste

Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuer koncentreret blandt de rigeste Formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti pct. af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 mio. kr. Det svarer til

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift

Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift Nordsjælland høster gevinsten på lavere arveafgift Der er stor geografisk forskel på størrelsen af den arv, der efterlades rundt om i landet. Den mindste formue efterlades på Lolland, hvor nettoformuen

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Storbyerne bliver mindre og mindre faglærte

Storbyerne bliver mindre og mindre faglærte Storbyerne bliver mindre og mindre faglærte Selv om knap 40 pct. af arbejdsstyrken er faglært i dag, har de faglærte uddannelser tabt terræn de senere år særligt omkring de større byer. For ti år siden

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

Fattigdom trækker spor ind i voksenlivet

Fattigdom trækker spor ind i voksenlivet Fattigdom trækker spor ind i voksenlivet Tema: Fordeling & Levevilkår 2017 Fattigdom trækker spor ind i voksenlivet Fordeling & Levevilkår 2017 Fordeling & Levevilkår Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne

Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne Én procent af befolkningen har næsten en fjerdedel af formuerne I løbet af de seneste ti år er formuerne i stigende grad blevet koncentreret hos de mest formuende. Den ene procent med de største nettoformuer

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv

De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv I løbet af de seneste år er den sociale arv blevet tungere. Særligt de børn, der vokser op blandt de fattigste og samtidig ikke får en uddannelse,

Læs mere

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner I gennemsnit har en dansk familie en nettoformue på 1,7 mio. kr. Ser man på de enkelte kommuner, så er der en række kommuner i Nordsjælland,

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland De 10 kommuner, hvor indbyggerne lever kortest tid, er alle placeret på Sjælland. Det drejer sig om København og en række kommuner på Vest- og Sydsjælland

Læs mere

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan

Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Yderkantsdanmark betaler VK s spareplan Regeringens Genopretningspakke har en historisk skæv fordelingsprofil, der giver det største tab til yderkantsdanmark. Mens det gennemsnitlige tab på Lolland og

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt

10 års udvikling i formuer: 70 pct. har tabt 1 års udvikling i formuer: 7 pct. har tabt Over de sidste 1 år er de danske formuer blevet mere ulige fordelt. Kun de personer med de 3 pct. største formuer, har oplevet en stigning i deres formuer. Alle

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet

Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Kontanthjælpsloftet øger antallet af fattige børn i hele landet Antallet af børn under fattigdomsgrænsen steg med 10.500 børn alene i 2016. Det er en rekordstor stigning i børnefattigdommen og skyldes

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift

900 mio. kr. til de ti procent rigeste ved at fjerne arveafgift 9 mio. kr. til de ti procent Hvis man helt afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De 9 mio. kr. går alene til arvinger, som ligger helt i toppen af indkomstskalaen,

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Få kvinder betaler topskat

Få kvinder betaler topskat Antallet af kvinder, der betaler topskat, er rekordlavt. Ifølge de nyeste tal er der omkring 137. kvinder, der betaler topskat, og godt 34. mænd. Det er det laveste antal, siden topskatten blev indført.

Læs mere

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes

Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges plan: Nordsjælland forgyldes Nye Borgerliges reform af personskatterne, vil betyde skattelettelser for 21,5 mia. kr. Geografisk vil de største gevinster tilfalder dem, der bor nord for

Læs mere

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København

Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København Skatteforslag fra K er forbeholdt de rige omkring København De Konservatives forslag om en nedsættelse af marginalskatten til 5 pct. har en helt skæv fordelingsprofil, både når man ser på indkomster og

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Den gyldne procent klumper sig sammen

Den gyldne procent klumper sig sammen Den gyldne procent klumper sig sammen En kortlægning af, hvor den rigeste procent bor, viser, at denne gruppe i stigende grad klumper sig sammen i bestemte områder. Først og fremmest i Nordsjælland og

Læs mere

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Med fastfrysningen af grundskylden og fastlåsning af kommunale grundskyldsprovenuer, som er en del af VLAK s forslag til et nyt boligskattesystem,

Læs mere

Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år

Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år Børnefattigdommen i storbyernes ghettoer er eksploderet på få år Børnefattigdommen i København, Århus og Odense koncentreres i stigende grad i bestemte områder. Hårdest ramt er Gellerup i Århus, hvor hvert

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Antallet af personer, der er meget fattige og har en indkomst på under pct. af fattigdomsgrænsen, er steget markant, og der er nu 106.000 personer med

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke

Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Historisk skæv fordelingsprofil af VK s genopretningspakke Regeringens Genopretningspakke giver i 2013 et tab for de ti pct. fattigste på 3,3 pct., mens de ti pct. rigeste får et tab på 0,1 pct. Det relative

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark

Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringens skattelettelser gik forbi udkantsdanmark Regeringen har samlet set givet skattelettelser for mere end 50 milliarder kroner siden 2001. Ser man på, hvordan skattelettelserne er fordelt over

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Find dig selv: Her bor de fattige og de rige

Find dig selv: Her bor de fattige og de rige Find dig selv: Her bor de fattige og de rige Rig og fattig klumper sig sammen sammen - hver for sig. Indkomstforskellene bliver større og større i Danmark, og tendensen er klar. De rige vil gerne bo i

Læs mere

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001

Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 2001 Mænd får størst gevinst af VK s skattelettelser siden 001 VK-regeringen har i flere omgange gennemført skattelettelser. Det betyder, at der i 010 blev givet skattelettelser for over 50 mia. kr. Skattelettelserne

Læs mere

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Danmark deles ikke kun af fattigdom og økonomisk ulighed. På tværs af landet er der ligeledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når

Læs mere

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen

Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen Rekordmange børn er under fattigdomsgrænsen De nyeste tal viser, at der i 216 var 48. etårs-fattige børn. Det er en stigning på. fattige børn på bare ét år, som er en rekordstor stigning. En stor del af

Læs mere

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Fattigdom er væsentligt mere udbredt i ghettoområderne i Danmark end i resten af landet. I ghettoområderne er 3,8 pct. af beboerne økonomisk fattige,

Læs mere

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift

Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Næsten ½ mio. kr. i gevinst til de rigeste af lavere arveafgift Hvis man afskaffer arveafgiften, vil det være en skattelettelse på 3 mia. kr. til arvingerne. De arvinger, der i forvejen tilhører den ene

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste

De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste De rigeste kommuner har dobbelt så høj indkomst som de fattigste Gennem de sidste årtier har der været en stigende ulighed i indkomsterne mellem de danske kommuner. Langt de fleste af de rigeste kommuner

Læs mere

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark

Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Regeringens skattelettelser skævvrider Danmark Med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 vil der i 2010 blive givet store skattelettelser til de rigeste og højest uddannede i Danmark. Ser man skattelettelsen

Læs mere

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen De Konservative foreslår i forlængelse af regeringens udspil om at afskaffe efterlønnen at sætte topskatten ned, så den højeste marginalskat

Læs mere

Regeringens skatteudspil rammer skævt

Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringens skatteudspil rammer skævt Regeringen har fremlagt sit udspil til skattelettelser i jobreform fase. Skattelettelserne herfra vil give den største gevinst til de højestlønnede både opgjort i

Læs mere

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede

Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede Stigning i det maksimale jobfradrag går til de højestlønnede En stigning i beskæftigelsesfradraget har været nævnt flere gange som et muligt element i det kommende skatteudspil. Indføres dette ved at den

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Uligheden er størst på Sjælland

Uligheden er størst på Sjælland Målt ved Gini-koefficienten er uligheden vokset med ca. 22 pct. over de seneste 10 år. Geografisk er uligheden i Danmark dog ikke ligeligt fordelt. Uligheden er markant højere på Sjælland end i Jylland

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Lavere aktieskat går til de rigeste

Lavere aktieskat går til de rigeste Lavere aktieskat går til de rigeste Forslaget om at hæve progressionsgrænsen for aktieindkomstskatten vil udelukkende give en skattelettelse i toppen. Mens den ene procent af befolkningen med de højeste

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Offentligt forsørgede fraflytter de store byer

Offentligt forsørgede fraflytter de store byer Offentligt forsørgede fraflytter de store byer Den største nettofraflytning af offentligt forsørgede er fra de største byer og kommunerne omkring Hovedstaden. Omvendt kommer den største nettotilflytning

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden

Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Arveafgift: Halvdelen går til Hovedstaden Afskaffes arveafgiften, er det særligt arvinger bosat i Nordsjælland, der vil få en stor skattelettelse. For arvinger bosat i Gentofte er den gennemsnitlige gevinst

Læs mere

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste

Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste Regeringens skattelettelser for over 50 mia. kr. er gået til de rigeste I 2010 bliver der givet over 50 mia. kr. i skattelettelser, som følge af de skattepakker regeringen har gennemført i perioden fra

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Lavere aktieskat forgylder de rigeste

Lavere aktieskat forgylder de rigeste Lavere aktieskat forgylder de rigeste Sænkes den øverste aktieskat fra pct. til 7 pct. vil det give en skattelettelse på,6 mia. kr. Heraf vil de,8 mia. kr. gå til den rigeste procent. Den rigeste procent

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom

Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Stor stigning i børnefamilier ramt af langvarig fattigdom Næsten 11.000 børn lever nu i familier, som er ramt af længerevarende fattigdom. Det er en stigning på 65 pct. på fem år. Samlet er der over 43.000

Læs mere

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter

kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter 8. kr. til de rigeste med regeringens nye aktieskatter Regeringens aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer indeholder en række tiltag, der letter skatten på aktier og investeringer. Disse tiltag

Læs mere