Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for akut behandling 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for akut behandling 1"

Transkript

1 Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for akut behandling 1 Indledning Behandling af IEM er mulig og ofte succesfuld såfremt den iværksættes tidligt. Ved sen behandling er der risiko for død og neurologisk skade. Det betyder, at iværksættelse af behandling bør ske på mistanken, ofte før en præcis diagnose er kendt. Behandlingen starter sideløbende med udredningen. Der er ingen evidensbaseret behandling: behandlingen baserer sig på empiri og kendskab til den biokemiske defekt. De nedennævnte principper vedrører kun IEM, der medfører intoksikation og/eller energimangel/hypoglykæmi (IEM gruppe 1 og 2 - se instruks for udredning af IEM, For IEM med intoksikation er behandlingens mål at minimere yderligere akkumulering af toksiske metabolitter, korrigere den altid samtidige energimangel, samt korrigere dehydrering, elektrolyt- og syre/base-forstyrrelser: De overordnede principperne for behandlingen er: at begrænse tilførsel af det fødemiddel, som barnet ikke kan omsætte at modvirke katabolisme ved øget energiindtag (glukose) at eliminere toksiske produkter korrigere dehydrering, elektrolyt- og syre/base-forstyrrrelser For nogle sygdomme med hypoglykæmi er eneste behandlingsmål korrektion af hypoglykæmi og metabolisk acidose (fx glykogenoser), for andre er målet også elimination af toksiske metabolitter, fx ved fedtsyreoxidationsdefekter. Sygdomme, hvor leverinsufficiens dominerer det kliniske billede, er ikke specielt gennemgået her, men der skal huskes på galaktosæmi (stop mælkeernæring) og tyrosinæmi (start diæt og Orfadin) IEM med karnitinmangel (se punkt 9); hyperammoniæmi (se punkt 11), tilstande med kramper (se punkt 14), mitokondriesygdomme (se punkt 15), samt ved afhængighed af vitaminer/co-faktorer (se punkt 16), kræver mere specifik behandling. Barnet konfereres så hurtigt som muligt med ekspert i pædiatrisk metabolisme. I dagtid Allan M. Lund / , Christine i Dali ( ) eller Flemming Skovby / ; udenfor dagtid pædiatrisk forvagt ( ) eller bagvagt ( ), som så vil kunne kontakte Allan Meldgaard Lund, Christine i Dali eller Flemming Skovby. 1 Instruksen vedrører børn uden en specifik IEM-diagnose, men for hvem en sådan mistænkes. Instruksen kan imidlertid også anvendes til børn med en kendt IEM-diagnose, hos hvem der ikke foreligger en individuel akut behandlingsplan. En sådan bør dog altid forefindes i journalen/opus, såfremt barnets diagnose er forbundet med risiko for akut metabolisk dekompensation.

2 Behandlingens principper 1. Koma, dehydrering, acidose, hyperammoniæmi, elektrolytforstyrrelser, cerebralt ødem, respiratorisk insufficiens og sepsis er hyppige tilstande ved IEM, hvorfor indlæggelse på pædiatrisk afdeling med mulighed for intensiv terapi, incl. hæmodialyse, kan være nødvendig. Der påbegyndes diagnostisk udredning sideløbende med iværksættelse af behandlingen. Det er vigtigt at foretage udredningen, mens barnet er sygt (se instruks for diagnostisk udredning af IEM, Evaluer barnet klinisk: check for encefalopati/koma, irritabilitet, kramper, klonus, tonusændringer (perifer hypertoni, tonisk elevering af arme, trunkal hypotoni), takypnø/dyb respiration, dehydrering, tegn på sepsis. Af akut prøver tages som minimum: syre-base status, anion-gap, ammonium, laktat, glukose, elektrolytter, kalcium, karbamid, kreatinin, levertal, koagulationstal, kreatinkinase, urat, triglycerider, sepsisprøver, inkl. neutrofile samt urin mhp stix for ketonstoffer og metabolisk screening. Se instruks for diagnostisk udredning af IEM mhp. detaljer ( ). Mange af prøverne kan i tidlige faser være normale, hvorfor tilrettelæggelse af behandlingen baserer sig på en klinisk vurdering. 2. Stop barnets sædvanlige ernæring, herunder amning. 3. Start hurtigst muligt følgende væske: a) Giv en-gangsbolus glukose 200 mg/kg (2ml/kg af glukose 10% eller 1 ml/kg af glukose 20%) over 10 minutter b) Giv en-gangsbolus isoton NaCl 10 ml/kg (eller evt. 20 ml/kg ved dårlig perifer cirkulation) over 10 minutter c) Giv glukose 10% med 0,45% NaCl (blanding: 22,5 ml NaCl-koncentrat (200g/l) i 1000 ml glukose 10%) i de mængder, der er angivet i tabel 1: Kan der ikke anlægges IV adgang, kan glukose i stedet gives via nasal-sonde (NG); her kan bruges IV opløsninger eller perorale opløsninger af glukose polymer (fx Maxijul eller Fantomalt). En fordel ved enteral indgift er, at højere koncentrationer kan gives. Tilstræb samlet kalorietilførsel på 100 kcal/kg/døgn givet som glukose 10% med tillæg af intralipid og PO glucose. Tabel 1. Glukose og bikarbonat behandling. Alder (år) Vægt (kg) Glukose mængde Kcal IV infusion 10% glukose NG infusion (hastighed, med 0,45% NaCl* koncentration) mg/kg/min 58 kcal/kg/dag 150 ml/kg/dag 150 ml/kg/dag, 10% mg/kg/min 58 kcal/kg/dag 150 ml/kg/dag 100 ml/kg/dag, 15% mg/kg/min 46 kcal/kg/dag 120 ml/kg/dag 60 ml/kg/dag, 20% >6 <30 6 mg/kg/min 35 kcal/kg/dag 90 ml/kg/dag 45 ml/kg/dag, 20% > mg/kg/min 26 kcal/kg/dag 67 ml/kg/dag 33 ml/kg/dag, 20% >6 >50 3 mg/kg/min 17 kcal/kg/dag 45 ml/kg/dag 22 ml/kg/dag, 20% Bikarbonat (mmol givet over første 3 timer 1 / 3 x (vægt x Base deficit) 1 / 3 x (vægt x Base deficit) 1 / 4 x (vægt x Base deficit) 1 / 5 x (vægt x Base deficit) 1 / 8 x (vægt x Base deficit) 1 / 10 x(vægt x Base deficit)

3 4. Ved manglende effekt, persisterende hypoglykæmi eller mistanke om cerebralt ødem: anlæg central veneadgang og giv samme volumina af mere koncentrerede glukoseopløsninger (fx 20%). 5. Hvis langkædet fedtsyreoxidationsdefekt er usandsynlig, kan intralipid (0,5-1g/kg/døgn og senere op til 3 g/kg/døgn) introduceres mhp. at øge kalorieindgiften op til minimum 100 kcal/kg/døgn. 6. Hold diurese >4 ml/kg/time; hvis mindre giv furosemid 0,5-1 mg/kg/dosis. 7. Hæmodialyse bør være en tidlig overvejelse ved mistanke om MSUD, urinstofcyklusdefekt og evt. organisk acidæmi; peritonealdialyse er ikke sufficient. 8. Ved acidose (ph<7.2 hos børn < 3 år; ph<7 hos børn >3 år) samt ved lav standardbikarbonat (<10 meq/l) gives bikarbonat som angivet i tabel 1; efter 3 timer tages ny syre/base status; ved fortsat acidose gives yderligere bikarbonat. 9. Ved mistanke om organisk acidæmi, fedtoxidationsdefekt eller karnitin transporter defekt, især ved (kardio)myopati, startes Karnitin, mg/kg/dag (IV eller PO) IV karnitin leveres som Nefrocarnit i 5 ml ampuller i koncentration på 200 mg/ml. Giv dosis langsomt over 15 minutter efter fortynding i glukose 10% til maximum 100 mg/ml, i minimum 4 daglige doser eller kontinuert (fx opblandet i ovenstående glukose/nacl blanding, se tabel 1). Ved mistanke om IEM hos et færøsk barn: giv altid karnitin 200 mg/kg/dag pga. den høje hyppighed af karnitin transporter defekt på Færøerne. 10. En vis hyperglykæmi er hensigtsmæssig (anabolsk ved at stimulere endogen insulinsekretion), men ved værdier >12 mm eller glykosuri: giv insulin efter lokal instruks - reducer ikke i glukose infusionshastigheden. Forsøg at holde B- glukose i intervallet 8-12 mm. 11. Hyperammoniæmi (søg metabolisk assistance øjeblikkeligt): Ammonium bør altid måles ved encefalopati og mistanke om IEM. Der er lineær sammenhæng mellem varigheden af hyperammoniæmi og den cerebrale prognose. Ved hyperammoniæmi sikres urin til metabolisk screening og plasma til aminosyrebestemmelse gennemføres ovenstående punkter 1-10, excl. punkt 9 opstartes øjeblikkeligt medicinsk terapi ved ammonium mellem 200 og 400 mol/l (se tabel 2). Medikamina forefindes i Metabolisk Køleskab på Metabolisk Laboratorium, afsnit opstartes øjeblikkeligt hæmodialyse ved ammonium på >400 mol/l; peritonal dialyse er insufficient opsøges metabolisk assistance snarest

4 Tabel 2. Behandling af hyperammoniæmi. IV natriumbenzoat (Amzoate), Blanding: phenylbutyrat (Ambyturate) og arginin 1. Fjern 5,5 ml/kg fra relevante volumen glukose 10% (iht vægt) gives ved ammonium >200 mol/l, først som bolus over 90 minutter og dernæst som kontinuerlig infusion. Amzoate, Ambyturate og arginin gives i glukose 10% i samme IV-blanding. 2. Tilsæt: Phenylbutyrat=Ambyturate (koncentrat, 200 mg/ml) 250 mg/kg 1,25 ml koncentrat/kg 3. Tilsæt: Natriumbenzoat=Amzoate (koncentrat, 200 mg/ml) a) 250 mg/kg 1,25 ml koncentrat/kg b) Infusionsvolumina afhænger af vægt: Vægt Volumen Hastighed Hastighed 4. Tilsæt Arginin-HCL (koncentrat, 100 mg/ml=10%) [Bolus] {Kont.} 300 mg/kg 3,0 ml koncentrat/kg < 5 kg 50 ml [33 ml/t] {2,1 ml/t} 5. Giv blanding 5-15 kg 100 ml [66 ml/t] {4,2 ml/t} Først bolus med infusionshastighed i [] og dernæst kg 150 ml [100 ml/t] {6,3 ml/t} kontinuerligt over 1 døgn med infusionshastighed i {} kg 250 ml [167 ml/t] {10,4 ml/t} N-Carbamyl Glutamat (Carbaglu), 250 mg/kg som PO bolus efterfulgt af 100 mg/kg PO hver 8.time kan overvejes ved mistanke om NAGS og CPS I defekt Alle medikamina gives også under hæmodialyse Check ammoniak efter 4, 8, 12, 16, 20, 24 timer ect. Der tages daglige plasma aminosyrer ved tidligste blodprøvetagning, som bringes til Metabolisk Laboratium Hold øje med forhøjet intrakranielt tryk; behandling efter standard protokoller Infektioner behandles efter vanlig instruks på vid indikation Obstipation behandles med laktulose Såfremt P-ammonium ikke falder til 75% af udgangsværdi over første 8 timer på ovenstående behandling, indledes dialyse Når ammonium er reduceret til <200 mol/l eller, hvis forløbet har været langt og altid hvis det har været >48 timer, bør tilskud af essentielle og grenede aminosyrer gives. Opstart af almindeligt protein bør også overvejes tidligt: CAVE protein malnutrition med katabolisme. 12. Monitorering af behandling for IEM er primært klinisk; check glukose, elektrolytter, ammonium og syre-base status med intervaller efter situationen (se dog punkt 11 for specielle forhold ved hyperammoniæmi). Registrer neurologiske status, specielt mhp tegn på forhøjet intrakranielt tryk. 13. Protein bør reintroduceres så tidligt som muligt, efter barnet er stabilt og senest efter 48 timer. Herefter startes protein i dosis på 0,3 g/kg/døgn og det øges alt efter barnets tilstand. Protein kan gives IV som Vamin fortyndet i glukose 10% og givet jævnt over hele døgnet eller PO som fx modermælkserstatning. PO er bedst og kan søges gennemført under dække af Zofran. Ved IV dosering er startdosis af Vamin (anvend præparatet: 18 g N pr liter): 0.3 g/kg/døgn = 3,2 ml/kg/døgn. 14. Ved intraktable (neonatale) kramper med normal rutine biokemi: giv 1) Pyridoxin og/eller 2) pyridoxal-5-phosphat (se tabel 3) 15. Ved mistanke om mitokondriesygdom med svær laktatacidose kan en stor glukose-indgift forværre barnets laktatacidose. Om det forværrer barnets prognose er usikkert, da hovedformålet med behandlingen fortsat vil være en øget kalorieindgift. Det kan forsøges at give en mere lipidbaseret diæt, fx 50% af kaloriebehov. Start med intralipid 2-4 g/kg/dag og reducer glukose til 4 mg/kg/min. Derudover kan gives vitamin-cocktail: Tiamin, Biotin, Co-enzym Q10, riboflavin, Vitamin E, men effekten er meget tvivlsom. Tabel 3. Øvrige specielle metaboliske medikamina til mulig akut brug konferer med metabolisk ekspert af både diagnostiske, farmako-toksikologiske og terapeutiske grunde.

5 Medicin Indikation B 12, injektionsvæske 1 mg/ml Mistanke om organisk acidæmi, specielt MMA, samt ved forhøjet homocystein: 1 mg/døgn IM i én dosis Biotin, tabletter a 1 mg Mistanke om holocarboxylase/biotinidase defekt (altid hos færøsk barn) samt efter konference ved propionsyreæmi: 10 mg/døgn, PO i én dosis dagligt * Mistanke om mitokondriesygdom: 20 mg/døgn PO i én dosis dagligt Pyridoxin, tabletter a 100 mg og Kramper: 100 mg IV under EEG monitorering i én daglig dosis gennem 3 dage injektionsvæske 25 mg/ml Forhøjet homocystein: mg/døgn, PO fordelt på 2 doser Pyridoxal-5-phosphat, pulver Kramper: 40 mg/kg/døgn PO fordelt på 3 doser dagligt Folinsyre, tabletter a 5 mg og Forhøjet homocystein: 5 mg/døgn, PO fordelt på 2 doser injektionsvæske 10 mg/ml Tiamin, tabletter a 300 mg og Mistanke om MSUD, propionsyreæmi, PDH-defekt/*mitokondriesygdom: 150 injektionsvæske 100 mg/ml mg/dag ved børn 0-3 år og 300 mg/dag ved > 3år IV fordelt på 3 doser dagligt Riboflavin, tabletter a 50 mg Mistanke om MADD eller PDH-defekt / *mitokondriesygdom: 100 mg/døgn PO fordelt på 3 doser Beta-hydroxy butyrat, pulver Mistanke om MADD Betain, pulver Forhøjet homocystein: 150 mg/kg/døgn, PO fordelt på 2 doser NTBC, tabletter a 2 mg Tyrosinæmi: 1 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser dagligt Coenzym Q10, tabletter a 10, 30 eller Mistanke om *mitokondriesygdom: 5-10 mg/kg/døgn 100 mg Creatin Monohydrat, pulver Mistanke om *mitokondriemyopati og creatinsyntesedeefekt: mg/kg/døgn fordelt på 3-6 doser Vitamin E, injektionsvæske 100 mg/ml Mistanke om *mitokondriesygdom: 10 mg/kg/dag IM i en dosis Laktulose og Metronidazol Gives mhp reduktion af propionsyre-dannende bakterier ved mistanke om propionsyreuri, methylmalonsyreuri samt hyperammoniæmi * Ingen sikker effekt af relevante stof ved indikationen Som nævnt bør børn med IEM konfereres med ekspert i pædiatrisk metabolisme. I dagtid Allan Meldgaard Lund (AML) / , Christine i Dali ( ) eller Flemming Skovby (FS) / og udenfor dagtid pædiatrisk forvagt ( ) eller bagvagt ( ), som så vil kunne kontakte AML, CiD eller FS. De specielle medikamina nævnt i denne instruks opnås primært ved at kontakte AML eller FS på Klinisk Genetisk Afdeling, som råder over nogle af præparaterne. Medicinskabet er placeret på Metabolisk Laboratorium 4061 i køleskabet mærket Metabolisk Køleskab, som står på gangen lige ved det røde skilt: Metabolisk Laboratorium, Prøver stilles her. Udover AML og FS har pædiatrisk forvagt (5-1358) og GN-vagthavende nøgle. Intet må fjernes fra skabet uden at det meddeles AML eller FS, og generelt bør medikaminas anvendelse konfereres. Rekvirerende afdeling skal foranledige og bekoste, at den forbrugte medicin genindkøbes til Klinisk Genetisk Afdeling.

Medfødte stofskiftesygdomme ( IEM) - vejledning for anæstesi

Medfødte stofskiftesygdomme ( IEM) - vejledning for anæstesi Medfødte stofskiftesygdomme ( IEM) - vejledning for anæstesi IEM er arvelige sygdomme i stofskiftet. En IEM er oftest forårsaget af et defekt enzymer, men andre årsager er defekt vitaminomsætning, transportprotein

Læs mere

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol.

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol. Enheder - opgave 1 Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol x 1000 mg ml mmol x 1000 / 1000 / 1000 µg µl µmol 1 1 g x 1000 1000 mg Enheder

Læs mere

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Repetition af formler & opgaveregning 1 Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Agenda Enheder Styrke Dosering Infusionshastighed Fortynding 2 HUSK Vær

Læs mere

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for biokemisk udredning

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for biokemisk udredning Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for biokemisk udredning IEM er arvelige sygdomme i stofskiftet. En IEM er oftest forårsaget af et defekt enzym, men andre årsager er defekt vitaminomsætning,

Læs mere

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8

Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 3.2.1.3. Diabetisk ketoacidose Udgiver Hospitalsenheden Vest > Medicinsk afdeling Fagligt ansvarlig Kjeld Hasselstrøm/KJEHAS/RegionMidtjylland Version 8 Kvalitetsansvarlig Tina Færge Holmgaard/TIHOLM/RegionMidtjylland

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN.

NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN. NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN. En DSBD instruks, udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af DSBD, bestående af: Thomas Hertel, Niels Birkebæk,

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Natriumfolderen En guide til i.v. væskebehandling

Natriumfolderen En guide til i.v. væskebehandling Natriumfolderen En guide til i.v. væskebehandling I.v. væsker er medicin med virkninger og bivirkninger. I.v. væsker kan underdoseres, overdoseres og ændre plasma-natriumkoncentrationen (P-Na). Hyponatriæmi

Læs mere

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 2: Hvor mange mg/ml indeholder en 0,7 % opløsning af adrenalin? Svar: mg/ml Opgave

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: Christina på 30 år indlægges på det psykiatriske hospital. Her observerer psykiatrilægen, at Christina lider af kontaktproblemer

Læs mere

NUTRISAL APTOBALANCE ATTAPECTIN RECONVALESCENT

NUTRISAL APTOBALANCE ATTAPECTIN RECONVALESCENT NUTRISAL APTOBALANCE ATTAPECTIN RECONVALESCENT Ved mave-tarmproblemer hos hunde og katte MAVE OG TARM Ved forebyggelse af mavetarmproblemer skal man huske på, at hunde og katte ikke har det samme behov

Læs mere

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for muskelbiopsi, leverbiopsi, hudbiopsi og CSVprøvetagning

Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for muskelbiopsi, leverbiopsi, hudbiopsi og CSVprøvetagning Medfødte stofskiftesygdomme (IEM) - vejledning for muskelbiopsi, leverbiopsi, hudbiopsi og CSVprøvetagning Muskelbiopsi Muskelbiopsi er indiceret ved udredning af flere neuromuskulære sygdomme og er afgørende

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Oralade kan hjælpe dig og dine patienter. restitution, fordi hundene accepterer smagen. nasalsonde, hvis det er nødvendigt

Oralade kan hjælpe dig og dine patienter. restitution, fordi hundene accepterer smagen. nasalsonde, hvis det er nødvendigt Hvad er Oralade? Oralade er en isotonisk opløsning til oral rehydrering af hund og kat. Oralade er en færdigblandet isotonisk opløsning med kyllingesmag, som kan gives direkte i drikkeskålen eller administreres

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Indholdet i denne vejledning er kun gældende for hospitaler der er overgået til brug af Sundhedsplatformen

Indholdet i denne vejledning er kun gældende for hospitaler der er overgået til brug af Sundhedsplatformen Væskedøgn og væskeskema, inkl. nedetidsvæskeskema Udgiver: Region Hovedstaden og Region Sjælland SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning Version: 1 Forfattere : Faglige eksperter under SFR anæstesiologi,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Dipeptiven, koncentrat til infusionsvæske, opløsning N(2)-L-alanyl-L-glutamin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Dipeptiven, koncentrat til infusionsvæske, opløsning N(2)-L-alanyl-L-glutamin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN, koncentrat til infusionsvæske, opløsning N(2)-L-alanyl-L-glutamin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital.

Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Denne instruks/vejledning/actioncard er udarbejdet af Giftlinjen, Bispebjerg Hospital. Anvendes af læger/personale på Bispebjerg Hospital i forbindelse med behandling af akut forgiftede patienter. Giftlinjens

Læs mere

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma Antidoter Kramper Naloxon (naloxon) Stesolid (diazepam) Injektionsvæske 0,4 mg/ml Overdosering med opiater Injektionsvæske 5 mg/ml, 2 ml Klysma 4 mg/ml 2,5 ml Sedation, abstinens, kramper 1 2 ml, kan evt.

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme BØRNE-TOKS handlingsalgoritme TOKSscore Minimumsobservations interval Handlingsalgoritme Plejeansvar 0 Hver 12. Fortsæt scoring hver 12.. Scoringshyppigheden kan øges efter lægeordination. Øget hyppighed

Læs mere

NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN.

NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN. NATIONAL INSTRUKS FOR BEHANDLING AF MODERAT TIL SVÆR DIABETISK KETOACIDOSE I BARNEALDEREN. En DSBD instruks, udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af DSBD, bestående af: Jesper Johannesen, Thomas Hertel,

Læs mere

Diabetes og nyresygdom. Charlotte Schiøtz Landskursus FSDS 2014

Diabetes og nyresygdom. Charlotte Schiøtz Landskursus FSDS 2014 Diabetes og nyresygdom Charlotte Schiøtz Landskursus FSDS 2014 Diabetes og nyresygdom Progredierende nyresygdom og diabetes Dialyseformer Diabetesbehandling Nyretransplantation og diabetes Generelt for

Læs mere

TILLYKKE! MCADD Årsmøde Ti års jubilæum! MCADD Årsmøde 2018

TILLYKKE! MCADD Årsmøde Ti års jubilæum! MCADD Årsmøde 2018 MCADD Årsmøde 2018 Ti års jubilæum! TILLYKKE! Allan M Lund Center for Medfødte Stofskiftesygdomme Rigshospitalet MCADD Årsmøde 2018 Nyt om MCADD baggrundsviden Danmarks MCADD population Akut regimer Daglig

Læs mere

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Speciallæger i almen medicin Marit Runge & Helle Middelfart Rudersdalklinikken, Holte. 2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Dagens program: Formål: at sikre hurtig og kvalificeret behandling ved hjertestop

Læs mere

Evt Furosemid mg i.v. ved lungestase og BT > 110

Evt Furosemid mg i.v. ved lungestase og BT > 110 Akut koronar syndrom 1. Ring 112 2. NG sublingualt 1-2 pust (0,4 mg/dosis) ved BT > 110, kan gentages efter behov (OBS patienter i behandling for erektil dysfunktion*) 3. IV-adgang: Evt. morfin 5-10 mg

Læs mere

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S

Hold S04S Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00. Hold S04S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2006 kl. 9.00 til 11.00 Hold S04S 1 Case: Type 2 diabetes Anna Nielsen er 68 år gammel, 162 cm høj og vejer 122 kg. Hun har i mange år haft problemer med forhøjet

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Antidoter. Kramper. Lægemiddel. Naloxon (naloxon) Lægemiddel. Stesolid (diazepam) Dispenseringsform Injektionsvæske 0,4 mg/ml

Antidoter. Kramper. Lægemiddel. Naloxon (naloxon) Lægemiddel. Stesolid (diazepam) Dispenseringsform Injektionsvæske 0,4 mg/ml Antidoter Naloxon (naloxon) Dispenseringsform Injektionsvæske 0,4 mg/ml Overdosering med opiater 1 2 ml iv/im, kan evt. gentages Tremor, opkastning, abstinenssymptomer, hypertension, takycardi Flumazenil

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet

Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen. Behandling i hjemmet Generelt akutregime ved metaboliske sygdomme i barnealderen Behandling i hjemmet PATIENTLABEL Når dit barn - har feber (temperatur over 38,5) - har tynd mave - kaster op - eller bare ikke er sig selv Start

Læs mere

STANDARD FOR ERNÆRING Ernæring af ekstremt tidligt fødte eller lavvægtige børn

STANDARD FOR ERNÆRING Ernæring af ekstremt tidligt fødte eller lavvægtige børn STANDARD FOR ERNÆRING Ernæring af ekstremt tidligt fødte eller lavvægtige børn Kvalitetsmål Personalet er opmærksomme på hver enkelt mor-barn par i Neonatalklinikken og yder individuel støtte til en velfungerende

Læs mere

Aquarius CRRT-system med citrat antikoagulation

Aquarius CRRT-system med citrat antikoagulation Aquarius CRRT-system med citrat antikoagulation Aquarius CRRT-maskine med automatisk citratfunktion Væskebalance-funktion Væskebalance-funktionen er en vigtig del af CRRT-behandlingen. Den automatiske

Læs mere

MCADD Årsmøde 2013. Evt. spørgsmål til diætbehandling af MCADD og andet?

MCADD Årsmøde 2013. Evt. spørgsmål til diætbehandling af MCADD og andet? MCADD Årsmøde 2013 Lidt om klinikken Lidt MCADD baggrundsviden Spørgsmål fra jer (udvalgte fra tidligere) og lidt nyt fra den store verden Akut regimer Evt. spørgsmål til diætbehandling af MCADD og andet?

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig mand henvender sig til egen læge på grund af anstrengelsesudløste smerter i brystet samt åndenød. Lægen ordinerer, på mistanke om angina

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger

Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Svær sepsis og septisk shock Undervisning for anæstesilæger Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Kvalitetskonsulent, Staben Program Svær sepsis/sepsis shock har en høj dødelighed! DIAGNOSE HURTIGT

Læs mere

OBSERVATION OG BEHANDLING AF NYFØDTE PRÆNATALT EKSPONEREDE FOR RUSMIDLER OG/ELLER AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDIKAMENTER

OBSERVATION OG BEHANDLING AF NYFØDTE PRÆNATALT EKSPONEREDE FOR RUSMIDLER OG/ELLER AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDIKAMENTER OBSERVATION OG BEHANDLING AF NYFØDTE PRÆNATALT EKSPONEREDE FOR RUSMIDLER OG/ELLER AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDIKAMENTER BAGGRUND...2 FAMILIEAMBULATORIET...2 OBSERVATION OG BEHANDLING...2 OBSERVATIONSPERIODENS

Læs mere

PARENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter

PARENTERAL NUTRITION. Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter PARENTERAL NUTRITION Vejledning i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter December 2007 Dette hæfte indeholder forslag til vejledning i anvendelse af trekammerposer fra Fresenius Kabi. Det

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. StructoKabiven Perifer, infusionsvæske, emulsion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. StructoKabiven Perifer, infusionsvæske, emulsion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN StructoKabiven Perifer, infusionsvæske, emulsion Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Vejledning i neonatal genoplivning

Vejledning i neonatal genoplivning 1 Vejledning i neonatal genoplivning Det er formålet med vedlagte vejledning at erstatte den tidligere udsendte Behandling af asphyksi ved fødslen på baggrund af den nyligt udsendte Guidelines 2000 for

Læs mere

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Dansk Selskab for Infektionsmedicin Målgruppe Disse rekommandationer retter sig mod patienter indlagt med: Systolisk BT 90 mm Hg eller serum-lactat >

Læs mere

Syv risikosituationslægemidler, der kræver din særlige opmærksomhed

Syv risikosituationslægemidler, der kræver din særlige opmærksomhed Syv risikosituationslægemidler, der kræver din særlige opmærksomhed med forslag til sikkerhedsforanstaltninger Maj 2018 Titel på udgivelsen: Syv risikosituationslægemidler, der kræver din særlige opmærksomhed

Læs mere

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Akut diagnostik og terapi & Monitorering af den kritiske patient Del II MK 30006 18. januar 2011 Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Intensiv Care Unit (ICU) Courtesy of Bo

Læs mere

1. SmofKabiven elektrolytfris virkning og hvad du skal bruge det til

1. SmofKabiven elektrolytfris virkning og hvad du skal bruge det til INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN SmofKabiven elektrolytfri, infusionsvæske, emulsion Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for

Læs mere

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet Ampicillin 500 mg (Pentrexyl) 500 mg opløses i 5 ml sterilt Gives langsomt over 5-10 holdbar 1 time i køleskab 500 mg opløses direkte i 100 ml Infusionsopløsningen skal anvendes inden 8 timer ved infusion

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 10 DELPRØVE 1 FARMAKOLOGI Kl

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 10 DELPRØVE 1 FARMAKOLOGI Kl Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 10 DELPRØVE 1 FARMAKOLOGI 22.08.2017 Kl. 09-10 Side 1 af 5 Opgave 1 En patient med akromegali

Læs mere

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 Præeklampsi Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 1 Definitioner Præeklampsi Hypertension BT>140 systolisk og/eller BT>90 diastolisk Proteinuri >0.3g/24

Læs mere

Svær sepsis og septisk shock

Svær sepsis og septisk shock Svær sepsis og septisk shock Præsenteret af Robert Winding Overlæge ITA Charlotte Mouritsen Anna Marie Fink Kvalitetskonsulent, Staben Sepsisdefinition for Kriterier* Påvist eller begrundet mistanke om

Læs mere

APTOBALANCE Stabiliserer tarmfloraen

APTOBALANCE Stabiliserer tarmfloraen APTOBALANCE Stabiliserer tarmfloraen Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN Bromsar Ved lette lös mage mavetarmforstyrrelser NUTRISAL Genopretter væske- og Vätskeersättning elektrolytbalancen MAVE & TARM Ved

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

I skal efterspørge en ordination (fra egen læge eller diabetes amb) på insulin givning ifm ustabil blodsukker.

I skal efterspørge en ordination (fra egen læge eller diabetes amb) på insulin givning ifm ustabil blodsukker. USTABILT BLODSUKKER Vejledning om observation og handlemuligheder ved borgere med ustabilt blodsukker Definition: ustabilt blodsukker er når værdien gentagne gange afviger fra det normale. Konstateres

Læs mere

Uddannelsesmateriale. Atomoxetin Teva

Uddannelsesmateriale. Atomoxetin Teva Uddannelsesmateriale Atomoxetin Teva 2019-05 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION VEDRØRENDE ATOMOXETIN TEVA(ATOMOXETIN) OG RISIKO FOR ØGET BLODTRYK OG PULS Kære sundhedspersonale I overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsen,

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

Litteratur: Naturfag Niveau D og C, H. Andersen og O. B. Pedersen, Munksgaard, 2016 Grundlæggende kemi intro (kap 2)

Litteratur: Naturfag Niveau D og C, H. Andersen og O. B. Pedersen, Munksgaard, 2016 Grundlæggende kemi intro (kap 2) Læringsmål Naturfag C niveau Litteratur: Naturfag Niveau D og C, H. Andersen og O. B. Pedersen, Munksgaard, 2016 Grundlæggende kemi intro (kap 2) Du forklarer, hvad et atoms opbygning er ved hjælp af det

Læs mere

Adrenalin, antihistamin, sprøjter, nåle og oversigt med doser til anafylaksi er på sygeplejekontoret hvor SCIT gives.

Adrenalin, antihistamin, sprøjter, nåle og oversigt med doser til anafylaksi er på sygeplejekontoret hvor SCIT gives. SCIT instruks Udarbejdet April 2018 Revideres næste gang April 2021 Ansvarlig KNS/JHH Formål Behandle høfeber, pollen og insektallergi ved langsomt at øge immunsystemets tolerance overfor pollen, støv

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

Acetylsalicylsyre. Nr.:

Acetylsalicylsyre. Nr.: Nr.: Acetylsalicylsyre Emne Lægemiddel med perifer analgetisk, antipyretisk og inflammationshæmmende effekt. Anvendes ved svage smerter, feber og inflammatoriske tilstande ved led og bindevævssygdomme.

Læs mere

Ernæringsplan Valg af produkter og beregninger. Annette Thurøe Klinisk diætist Geriatrisk afdeling G, OUH

Ernæringsplan Valg af produkter og beregninger. Annette Thurøe Klinisk diætist Geriatrisk afdeling G, OUH Ernæringsplan Valg af produkter og beregninger Annette Thurøe Klinisk diætist Geriatrisk afdeling G, OUH Retningslinjer og instrukser for sondeernæring National guideline ernæring til kritisk syge patienter

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Vibeke Gravers Kristensen Afsnit NHH

Vibeke Gravers Kristensen Afsnit NHH Vibeke Gravers Kristensen Afsnit NHH Agenda: Definition Historisk Kroppens reaktion fysiologisk ved sult / nedsat indtag pr os. Kroppens reaktions fysiologisk, når patienten ernæres igen. Elektrolytforstyrrelser

Læs mere

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme

Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Akut diagnostik og terapi & Monitorering af den kritiske patient Del I MK 30006 18. januar 2011 Jakob Willesen, Dyrlæge, PhD Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme Indledende diagnostik og terapi IV adgang(minimumdatabase

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

MMU Maksimal medicinsk uræmibehandling Nefrologisk afdeling Herlev Hospital

MMU Maksimal medicinsk uræmibehandling Nefrologisk afdeling Herlev Hospital MMU Maksimal medicinsk uræmibehandling Nefrologisk afdeling Herlev Hospital MAKSIMAL MEDICINSK URÆMIBEHANDLING Ikke alle nyresvigtspatienter afslutter livet i dialysebehandling: Nogle patienter vil ikke

Læs mere

PARENTERAL NUTRITION. Vejledning i i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter

PARENTERAL NUTRITION. Vejledning i i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter PARENTERAL NUTRITION Vejledning i i anvendelse af parenteral ernæring til voksne patienter Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvad er parenteral ernæring...3 Indikation for parenteral ernæring...3 Planlægning

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Seks lægemiddelgrupper, der kræver din særlige opmærksomhed. og forslag til sikkerhedsforanstaltninger

Seks lægemiddelgrupper, der kræver din særlige opmærksomhed. og forslag til sikkerhedsforanstaltninger Seks lægemiddelgrupper, der kræver din særlige opmærksomhed og forslag til sikkerhedsforanstaltninger 2015 Alle lægemidler kan indgå i en utilsigtet hændelse, men nogle lægemidler ses hyppigere i utilsigtet

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

Meddelelse til fødestederne mfl. om den biokemiske screening for medfødt sygdom hos nyfødte ( hælblodprøven )

Meddelelse til fødestederne mfl. om den biokemiske screening for medfødt sygdom hos nyfødte ( hælblodprøven ) J.nr. 7-203-02-62/12 Meddelelse til fødestederne mfl. om den biokemiske screening for medfødt sygdom hos nyfødte ( hælblodprøven ) En arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen har udarbejdet rapporten Biokemisk

Læs mere

Fagmål. Naturfag. C niveau

Fagmål. Naturfag. C niveau Fagmål Naturfag C niveau 1. Selvstændigt kan vælge og anvende naturfaglige begreber og modeller på udvalgte naturog erhvervsfaglige problemstillinger 2. selvstændigt kan vælge og anvende matematik til

Læs mere

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer 1 4.1 Medicinsk ekspert Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen

Læs mere

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Indhold Indledning Resume og vurdering Konklusion Oplæg til smertebehandling Dataopgørelse Indledning En sufficient døgndækkende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

GJ_carbamazepin_rev 3[1].docGJ_carbamazepin_rev 3.doc

GJ_carbamazepin_rev 3[1].docGJ_carbamazepin_rev 3.doc Nr.: Emne Carbamazepin Antiepileptikum, som især anvendes til behandling af psykomotoriske og fokale anfald samt grand mal. Bruges desuden til behandling af trigeminusneuralgi, diabetes insipidus, alkoholabstinenssymptomer

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

administration af medicin subkutant, som bolusadministration og subkutan væsketilførsel

administration af medicin subkutant, som bolusadministration og subkutan væsketilførsel Subkutan administration af medicin og væsker i fast liggende kanyle Palliation Udarbejdet af: Kvalitets og udviklingskonsulent Christine Vammen (Instruksen er efter instruks fra region Sjælland 2019) Revideret:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clindamycin Stragen 150 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning samt injektionsvæske, opløsning Clindamycin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt)

Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt) Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt) Dette materiale er ment som oplysning både til CTD-patienter, deres pårørende samt andre interesserede borgere. Vi har i denne information forsøgt at beskrive

Læs mere

Natriumbehandling - Intensiv Terapiklinik 4131

Natriumbehandling - Intensiv Terapiklinik 4131 Natriumbehandling - Intensiv Terapiklinik 4131 Mål: 1. PNa 137-144 mmol/l 2. Udsving på mere end 8 mmol/l på 24 timer bør undgås 3. Undgå hypotone væsker/fald i PNa ved potentielt forhøjet ICP 4. Der vil

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Oliclinomel N7-1000E, infusionsvæske, emulsion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Oliclinomel N7-1000E, infusionsvæske, emulsion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Oliclinomel N7-1000E, infusionsvæske, emulsion Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Når i.v.-adgang er opnået, gives Atropin i.v. og ventilationen overtages. Er der problemer med at opnå i.v.-adgang, kan Atropin forinden gives i.m.

Når i.v.-adgang er opnået, gives Atropin i.v. og ventilationen overtages. Er der problemer med at opnå i.v.-adgang, kan Atropin forinden gives i.m. Anæstesiologisk afdeling R Nr: BØRNEANÆSTESI AN 28 Udarbejdet af: Michael Crawford Godkendt af: Afdelingsledelsen Ansvar: Michael Crawford Målgruppe: Anæstesilæger og sygeplejersker Sidst ajourført den:

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Eksamen den 7. april 2006. Cellulær og Integrativ Fysiologi

Eksamen den 7. april 2006. Cellulær og Integrativ Fysiologi 1 Eksamen den 7. april 2006 Cellulær og Integrativ Fysiologi Sættet indeholder 5 sider. Der må ikke medbringes bøger og noter. Svarene kan være på dansk eller engelsk. Dee er 4 hovedspørgsmål i sættet.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI)

Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Transitorisk cerebral Iskæmi (TCI) Istruksdokument Senest revideret d. 30 12 2014 Forfattere: Paul von Weitzel og Nicole Frandsen Referenter: Boris Modrau Godkender: Claus Z Simonsen, redaktionsgruppe

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter:

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter: ARAVA leflunomid Praktisk vejledning til læger specifik sikkerhedsinformation Arava (leflunomid) er et sygdomsmodificerende antirheumatisk middel ( Disease Modifying Antirheumatic Drug, DMARD), der er

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Cytostatika asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir, stud med

Læs mere

Efter2 til 4 Ugers behandling. * Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion, eren hyppigere monitorering af nyrefunktionen påkrævet.

Efter2 til 4 Ugers behandling. * Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion, eren hyppigere monitorering af nyrefunktionen påkrævet. ANBEFALINGER VEDRØRENDE NYREBEHANDLING OG DOSISJUSTERING FOR SUNDHEDSPERSONALE, DER BEHANDLER PÆDIATRISKE PATIENTER MED HBV, SOM TAGER TENOFOVIRDISOPROXIL [Dette undervisningsmateriale er obligatorisk

Læs mere

Medicinhaandtering OUH september /7/2017. , 1 of 37 Region Syd E-læring. Slide1. Slide3. Slide2 Slide4

Medicinhaandtering OUH september /7/2017. , 1 of 37 Region Syd E-læring. Slide1. Slide3. Slide2 Slide4 Slide1 Slide3 Slide2 Slide4 Ja/Nej -> pop-up box som fortæller at det er en god idé at have øre eller høretelefoner på., 1 of 37 Slide5 Slide7 Slide6 Slide8, 2 of 37 Slide9 Slide11 Læs mere på OUH, Medicingivning

Læs mere