Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune"

Transkript

1 Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra til Det er det første fald i en periode på over 10 år. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet fra til personer. På trods af, at fattigdommen for første gang i et årti er faldet, har en fjerdedel af kommunerne fortsat en stigende fattigdom. af senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers og stud.scient.oecon Troels Lund Jensen 18. juli 2014 Analysens hovedkonklusioner Siden 2002 er antallet af ét-års fattige danskere steget med 50 pct., og antallet af økonomisk fattige er mere end fordoblet. Der er sket et mindre fald i antallet af fattige fra 2011 til En fjerdedel af kommuner har fortsat stigende økonomisk fattigdom fra 2011 til 2012, det gælder bl.a. Høje-Taastrup, Tønder, Aabenraa, Slagelse, Lemvig som i forvejen har høj økonomisk fattigdom. Men også i kommuner som Furesø, Gribskov, Kerteminde, Assens, Skanderborg, der normalt kun har få fattige. Både ét-års fattigdom og økonomisk fattigdom var i 2002 mest udbredt i Hovedstaden og i Jylland. I løbet af 00 erne er der derimod sket en forskydning, så region Sjælland i 2012 havde en lige så stor andel ét-års fattige og økonomisk fattige som region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Kontakt Senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers Tlf Mobil ses@ae.dk Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil mh@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Fordobling af økonomisk fattige siden 2002 Siden 2002 er antallet af ét-års fattige steget med 50 pct., og antallet af økonomisk fattige, dvs. personer der falder under fattigdomsgrænsen i mindst 3 år i træk, er mere end fordoblet. Figur 1A og figur 1B viser udviklingen i henholdsvis ét-års fattigdom og økonomisk fattigdom i perioden 2002 til Figur 1A. Étårs-fattige i Danmark Figur 1B. Økonomisk fattige i Danmark Personer Personer Personer Personer Ét-års fattige Økonomisk Fattige Anm: Udvikling i antal ét-års fattige. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er opgjort. Anm: Udvikling i økonomisk fattige. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er opgjort. I 2002 var næsten danskere berørt af fattigdom. 10 år senere var tallet oppe på danskere, det viser figur 1A. Det er en stigning på 50 pct., og det betyder at 3 pct. af alle danskere var berørt af fattigdom i I samme periode er antallet af økonomisk fattige steget fra ca personer til personer i 2012, som det fremgår af figur 1B. Det er mere end en fordobling. Det betyder at 0,8 pct. af alle danskere i 2012 var berørt af fattigdom igennem tre år. I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra til , blandt andet fordi S-R-SF regeringen i 2012 afskaffede de såkaldt fattigdomsydelser. Det er det første fald i en periode på over 10 år. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet fra til personer. I 2002 udgjorde økonomisk fattige 18 pct. af det samlede antal fattige. I 2012 var det tal 26 pct. Fattigdommen stiger fortsat i en fjerdedel af Danmark På trods af, at fattigdommen for første gang i et årti er faldet, har en fjerdedel af kommunerne fortsat en stigende økonomisk fattigdom, jf. tabel 1. Stigningen i økonomisk fattigdom har blandt andet ramt kommuner som Høje-Taastrup, Tønder, Aabenraa, Slagelse, Lemvig som i forvejen har høj økonomisk fattigdom. Men også i kommuner som Furesø, Gribskov, Kerteminde, Assens, Skanderborg, der normalt kun har få fattige. 2

3 Tabel 1. Kommuner med stigende økonomisk fattigdom i Antal 2011 Antal 2012 Vækst i andelen (pct.) Langeland ,5 Norddjurs ,9 Gribskov ,7 Hørsholm ,8 Thisted ,2 Odder ,5 Høje-Taastrup ,1 Haderslev ,9 Varde ,5 Guldborgsund ,9 Furesø ,5 Skanderborg ,8 Assens ,6 Tønder ,4 Holstebro ,9 Vallensbæk ,9 Ringkøbing-Skjern ,6 Frederiksberg ,3 Glostrup ,6 Lemvig ,5 Kerteminde ,4 Sønderborg ,1 Nyborg ,3 Tårnby ,8 Rudersdal ,8 Slagelse ,9 Aabenraa ,7 Anm: Andele er gjort op ud fra regionernes indbyggertal ultimo. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er gjort op. Ét-årsfattigdommen var også faldende fra 2011 til 2012, blandt andet på grund af at S-R-SF regeringen afskaffede fattigdomsydelserne, her har hele 15 kommuner fortsat en stigende ét-årsfattigdom, jf. tabel 2. Blandt de kommuner, der fortsat har stigende ét-årsfattigdom i 2012 er kommuner der allerede er hårdt ramt, som eksempelvis Frederiksberg, Vesthimmerland, Varde, Lemvig og Gladsaxe, som alle blandt den fjerdedel af kommunerne med størst andel ét-årsfattige i Danmark. Den stigende fattigdom fra 2011 til 2012 har også ramt en række af de kommuner med kun lille fattigdom, som eksempelvis Hørsholm, Kerteminde, Rudersdal og Favrskov. 3

4 Tabel 2. Kommuner med stigende ét-års fattigdom i Antal 2011 Antal 2012 Vækst i andelen (pct.) Varde ,8 Kerteminde ,7 Glostrup ,4 Gladsaxe ,9 Frederiksberg ,2 Assens ,2 Faxe ,8 Hørsholm ,5 Lemvig ,0 Favrskov ,9 Fredensborg ,6 Rudersdal ,9 Tårnby ,4 Vesthimmerlands ,3 Ikast-Brande ,3 Anm: Andele er gjort op ud fra regionernes indbyggertal ultimo. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er gjort op. Fattigdommen er steget mest på Sjælland og i Hovedstaden de sidste 10 år Fra 2002 til 2012 er antallet af både ét-års fattige og økonomisk fattige steget i hele landet, men nogle områder er blevet ramt hårdere end andre. Fordelt på regioner er antallet af fattige danskere især steget i regionerne Sjælland og Hovedstaden. Både ét-års fattigdom og økonomisk fattigdom var i 2002 mest udbredt i Hovedstaden og i Jylland. I løbet af 00 erne er der derimod sket en forskydning, så region Sjælland i 2012 havde en lige så stor andel ét-års fattige og økonomisk fattige som region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Tabel 3 viser, hvordan andelen af ét-års fattige har udviklet sig fra 2002 til 2012, fordelt på regioner. Tabel 3. Udvikling i ét-års fattige, fordelt på regioner Fattige 2002 Andel Fattige 2012 Andel Tilvækst, faktor Ændring Hovedstaden , ,7 1,60-2,6 Sjælland , ,6 1,65-7,5 Syddanmark , ,8 1,44-4,4 Midtjylland , ,6 1,39-4,3 Nordjylland , ,7 1,33-6,0 Hele landet , ,0 1,50-4,2 Anm: Andele er gjort op ud fra regionernes indbyggertal ultimo. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er gjort op. Ser vi på udviklingen i økonomisk fattigdom, er det det samme billede, der viser sig. Tabel 4 viser udviklingen i økonomisk fattigdom i perioden 2002 til 2012, fordelt på regioner. Som det fremgår, er over dobbelt så mange danskere økonomisk fattige i 2012 som i Den største stigning er sket i Region 4

5 Hovedstaden og Sjælland, hvor andelen af økonomisk fattige er mere end fordoblet. I Hovedstaden med en faktor 2,24 og i Region Sjælland, med en faktor 2,55. I samme periode er andelen af økonomisk fattige lige knap fordoblet i Region Syddanmark og Midtjylland, mens Region Nordjyllands andel økonomisk fattige har haft den mindste stigning, med en faktor 1,67. Tabel 4. Udvikling i økonomisk fattige, fordelt på regioner Fattige 2002 Andel Fattige 2012 Andel Tilvækst faktor Ændring i andele Hovedstaden , ,0 2,24-2,7 Sjælland , ,7 2,55-6,0 Syddanmark , ,7 1,92-1,9 Midtjylland , ,7 1,99-3,1 Nordjylland , ,7 1,67-6,4 Hele landet , ,8 2,09-3,3 Anm: Andele er gjort op ud fra regionernes indbyggertal ultimo. Se boks 1 for, hvordan fattigdom er gjort op. 5

6 Boks 1. Opgørelse af økonomisk fattige De officielle tal for økonomisk fattige opgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I 2012 skønnes tallet at være godt økonomisk fattige i Danmark, jf. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter AE har baseret denne analyse på datamateriale fra Danmarks Statistik. Der er en række forskelle mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets og Danmarks Statistiks metoder til at opgøre indkomster og dermed fattigdom. I analysen er der korrigeret for en række af disse forskelle, dog er der fortsat forskelle. Antallet af økonomisk fattige er i AE s opgørelse af fattigdom godt personer i Generelt er udviklingen i økonomisk fattigdom ens i to opgørelsesmetoder. Økonomi- og Indenrigsministeriet definerer økonomisk fattige som personer, der tre år i træk har: - Disponibel indkomst under halvdelen af medianindkomsten - Nettoformue pr. voksen i familien på under kr. - At ingen over 17 år i familien er studerende. I denne analyse indgår desuden begrebet ét-års fattige. Ét-års fattige defineres som personer, der falder ind under ovenstående fattigdomsdefinition, men blot i det pågældende år. I nedenstående beskrives de korrektioner, der er lavet i Danmarks Statistiks registre for at tilnærme analysen til det officielle lovmodel datagrundlag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der er foretaget følgende korrektioner: Boligstøtte: Danmarks Statistik opgør boligstøtte som et vægtet gennemsnit af boligstøtte i december og boligstøtte i december året før. Dette har betydning for opgørelsen 2012, fordi regeringen i 2012 valgte at afskaffe de såkaldte fattigdomsydelser. Fattigdomsydelserne var netop udmøntet som et loft over boligstøtten. For at indregne denne lovændring fuldt ud i analysen, er det valg at opgøre boligstøtte udelukkende som den boligstøtte, der er udbetalt samme år. Børnefamilieydelse Danmarks Statistik opgør børnefamilieydelsen som et vægtet gennemsnit af børnefamilieydelsen i fjerde kvartal og børnefamilieydelsen i fjerde kvartal året før. Dette har betydning for opgørelsen 2012, fordi regeringen i 2012 valgte at afskaffe loftet over børnefamilieydelsen. For at indregne denne lovændring fuldt ud i analysen er det valg at opgøre børnefamilieydelsen udelukkende som den børnefamilieydelse, der er udbetalt samme år. Lejeværdikorrektion: I Lovmodellen tillægges den disponible indkomst 4pct. af den beregnede lejeværdi af egen bolig beregnet i forhold til den offentlige vurdering. DST benytter en stigende procentsats, som følger lejeværdiopgørelsen i nationalregnskabet, og som i 2012 var 5,2 pct.. Dette er der korrigeret for i beregningerne. Korrektion af private pensionsindbetalinger: Samlede indbetalinger til privattegnede pensioner er fratrukket den disponible indkomst, da dette ligeledes gøres i ekspertudvalgets beregninger af økonomisk fattige. Nettobeløb indsat i virksomhedsordning Beløb indsat i virksomhedsordninger (netto) er ligeledes fratrukket den disponible indkomst. Grøn check Grøn check er et skattefradrag, som gives til personer, som opfylder kriterierne for grøn check, jf. Denne er medregnet som et lump-sum tillæg til den disponible indkomst. Denne korrektion er foretaget, da grøn check ikke indgår i DST s indkomstdata. Familiebegreb Ydermere er der korrigeret for forskelle i familieopgørelsen, da familier i Lovmodellen opgøres ved d-familier og familier i DST opgøres ved e-familier. Derudover er der ligeledes brugt et treårigt glidende gennemsnit for medianindkomsterne fremskrevet med forbrugerprisindekset, hvilket er nærmere beskrevet i ekspertudvalgets rapport, s. 58: Der ses ligeledes bort fra studerende samt personer, der er i familie med studerende. Dette gør sig gældende for begge definitioner. Derudover slettes personer som: Har haft bopæl i Danmark i mindre end 350 dage på et år Personer som i løbet af året er blevet enker eller enkemænd Anbragt barn under 18 år Personer som ikke er skattepligtige eller begrænset skattepligtige Personer med en ækvivaleret indkomst på 0 kr. Personer i familie med personer fra ovennævnte grupper 6

7 Boks 2. Antallet af økonomisk fattige ved forskellige opgørelser Korrektionerne af Danmarks Statistiks datagrundlag i forhold til den officielle grænse betyder, at antallet at økonomisk fattige ligger på et lavere niveau, og således falder antallet af økonomisk fattige fra at udgøre til at udgøre godt , jf. tabel 1.B. Tabel 1.B. Effekter af indkomstkorrektioner Uden korrektioner Effekt D-familier Lejeværdi korrektion Pensionsindbetalinger Virksomhedsindbetalinger Grøn check Boligstøtte og børneydelser* Anm: I datagrundlaget er kun anvendt oplysninger for 4. kvartal/december Effekt er angivet i antal personer. Korrektionerne i forhold til Danmarks Statistik medfører desuden en mere afdæmpet udvikling i antallet af økonomisk fattige. Således vil der med Danmarks Statistiks datagrund fortsat være en stigning i antallet af fattige fra 2011 til 2012, jf. figur 1.B. Ses på antallet af étårsfattige, er der et fald fra 2011 til 2012 både i Danmarks Statistisk datagrundlag og i grundlaget for den officielle fattigdomsgrænse. Det er således primært fra 2009 og frem, at udviklingen afgiver markant, jf. figur 2.B. Figur 1.B. Økonomisk fattige Figur 2.B. Étårs-fattige Antal pers Økonomisk fattige AE 2011 Antal pers Antal pers. Antal pers Étårs-fattige AE 2011 Kilde: AE pba. Danmarks Statistik Kilde: AE pba. Danmarks Statistik Der er fortsat forskelle mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse af økonomisk fattige og AE s opgørelse på baggrund af Danmarks Statistiks datamateriale. Blandt andet er datamaterialet for Boligstøtte og Børnefamilieydelse fortsat mere nuanceret i Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelser. Dette har historisk betydet, at Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer en lidt lavere fattigdom end AE. Dog forventes forskellene at have mindre betydning for udviklingen. 7

8 Bilag 1. Ét-års fattige fordelt på kommuner, rangeret efter højeste andele i Antal 2002 Andel 2002 i % Antal 2012 Andel 2012 i % Vækst i % Vækst i % København , ,7 45,5-2,4 Albertslund 729 2, ,8 88,5-4,4 Ishøj 567 2, ,2 55,8-3,5 Brøndby 652 1, ,9 106,6-1,3 Høje-Taastrup 803 1, ,7 111,6-2,6 Lolland , ,6 61,9-7,3 Tønder , ,6 26,2-0,8 Odense , ,5 48,4-3,8 Frederiksberg , ,4 47,2 3,2 Slagelse , ,4 65,1-6,5 Haderslev , ,3 69,6-1,2 Århus , ,3 40,7-3,3 Aabenraa , ,3 72,2-6,7 Rødovre 612 1, ,2 93,4-1,3 Helsingør , ,2 86,3-2,4 Varde , ,1 41,7 7,8 Vordingborg 918 2, ,1 56,1-8,9 Hvidovre 958 1, ,1 61,2-3,5 Esbjerg , ,1 52,4-1,5 Hjørring , ,1 31,7-4,1 Vesthimmerlands , ,1 11,4 0,3 Thisted , ,0 30,1-9,1 Lemvig 514 2, ,0 37,2 2,0 Fredericia 630 1, ,0 132,3-3,6 Gladsaxe 836 1, ,0 123,6 3,9 Norddjurs 621 1, ,0 66,3-2,3 Morsø 492 2, ,9 34,2-15,7 Randers , ,9 50,2-5,3 Guldborgsund , ,9 65,0-5,7 Langeland 339 2, ,8 19,8-5,5 Sønderborg , ,8 77,6-0,9 Holbæk , ,8 64,1-10,3 Aalborg , ,8 58,6-3,4 Vejen , ,8 14,1-6,6 Struer 490 2, ,8 30,6-4,5 Holstebro , ,8 25,5-6,1 Fredensborg 524 1, ,7 105,2 1,6 8

9 Herning , ,7 44,6-0,4 Ringkøbing-Skjern , ,7 30,1-3,6 Mariagerfjord 961 2, ,7 20,1-1,6 Glostrup 245 1, ,7 124,4 4,4 Faxe 486 1, ,6 84,1 2,8 Svendborg , ,6 18,5-6,0 Gentofte , ,6 59,0-4,6 Horsens , ,6 64,4-2,4 Skive 945 1, ,6 35,5-3,6 Kalundborg 864 1, ,6 45,1-8,2 Vallensbæk 77 0, ,6 316,7-6,9 Tårnby 461 1, ,6 122,2 0,4 Ringsted 503 1, ,6 55,0-3,0 Vejle , ,6 34,7-5,6 Næstved , ,5 65,1-3,4 Brønderslev 707 2, ,5 26,6-7,7 Odsherred 570 1, ,5 43,2-12,3 Herlev 489 1, ,5 37,6-7,8 Frederikshavn , ,5 26,0-9,0 Billund 459 1, ,5 39,2-4,1 Ballerup 607 1, ,5 87,6-5,9 Viborg , ,4 24,8-8,1 Jammerbugt 824 2, ,4 14,1-14,6 Halsnæs 480 1, ,4 49,7-6,5 Bornholm 924 2, ,4 13,0-9,5 Kolding , ,4 29,2-14,7 Ikast-Brande 756 1, ,3 19,4 0,3 Roskilde , ,3 77,9-7,0 Køge 600 1, ,3 102,1-7,2 Assens 727 1, ,2 27,2 3,2 Nyborg 507 1, ,2 33,7-6,9 Silkeborg , ,2 49,4-10,6 Gribskov 569 1, ,2 54,5-4,0 Faaborg-Midtfyn 931 1, ,2 19,0-7,3 Sorø 433 1, ,1 36,1-15,5 Hørsholm 287 1, ,1 76,6 2,5 Kerteminde 312 1, ,1 53,9 4,7 Stevns 234 1, ,1 91,7-6,1 Greve 513 1, ,1 94,6-12,1 Frederikssund 483 1, ,1 85,8-6,9 Rebild 595 2, ,1-2,5-10,5 9

10 Nordfyns 426 1, ,1 37,0-12,5 Rudersdal 701 1, ,0 52,5 0,9 Hillerød 571 1, ,0 49,9-17,7 Furesø 487 1, ,0 49,3-2,4 Syddjurs 637 1, ,9 20,9-5,1 Lyngby-Taarbæk 537 1, ,9 84,9-11,8 Hedensted 518 1, ,9 59,7-16,4 Lejre 271 1, ,8 70,6-4,0 Odder 324 1, ,8 15,0-2,5 Middelfart 489 1, ,7 23,4-18,9 Dragør 144 1, ,7 52,8-10,4 Solrød 216 1, ,6 48,0-20,7 Favrskov 477 1, ,6 32,6 1,9 Skanderborg 585 1, ,5 31,2-3,5 Allerød 158 0, ,2 76,4-13,7 Egedal 290 0, ,1 45,8-13,9 Anm: Andele er gjort op ift. befolkningen i kommunen ultimo 2002 og Se boks 1 for hvordan fattigdom er gjort op. Kommunerne Fanø, Læsø, Ærø, Samsø og Christiansø er udeladt. 10

11 Bilag 2. Økonomisk fattige fordelt på kommuner, rangeret efter højeste andele i Antal 2002 Andel 2002 i % Antal 2012 Andel 2012 i % Vækst i % Vækst i % København , ,6 102,8-2,3 Ishøj 112 0, ,2 127,4-11,6 Albertslund 166 0, ,2 110,4-10,2 Høje-Taastrup 163 0, ,2 234,1 10,1 Brøndby 152 0, ,1 152,1-13,6 Tønder 340 0, ,1 34,1 5,4 Odense 767 0, ,0 144,1-1,1 Slagelse 247 0, ,9 186,9 0,9 Lolland 233 0, ,9 100,1-15,1 Varde 274 0, ,9 70,6 9,5 Lemvig 98 0, ,9 114,1 3,5 Rødovre 106 0, ,9 209,8-0,4 Frederiksberg 379 0, ,9 116,1 4,3 Langeland 73 0, ,9 74,7 23,5 Aabenraa 243 0, ,9 118,2 0,7 Helsingør 196 0, ,9 172,8-4,2 Thisted 244 0, ,9 67,8 11,2 Norddjurs 121 0, ,9 148,7 22,9 Struer 83 0, ,9 139,3-16,1 Hvidovre 188 0, ,9 127,1-6,1 Vordingborg 160 0, ,8 138,9-10,8 Morsø 105 0, ,8 79,4-3,1 Hjørring 402 0, ,8 40,5-8,3 Århus , ,8 126,3-3,3 Esbjerg 421 0, ,8 115,7-7,4 Haderslev 196 0, ,8 116,2 9,9 Randers 314 0, ,8 137,9-3,6 Vallensbæk 19 0, ,8 400,0 4,9 Guldborgsund 151 0, ,8 222,3 8,9 Fredericia 119 0, ,7 202,8-3,7 Jammerbugt 179 0, ,7 59,1-4,0 Odsherred 115 0, ,7 106,1-7,2 Sønderborg 157 0, ,7 245,8 3,1 Ballerup 106 0, ,7 212,6-3,0 Vesthimmerlands 248 0, ,7 12,8-10,3 Mariagerfjord 220 0, ,7 37,8-3,2 Fredensborg 103 0, ,7 168,2-0,5 Holbæk 207 0, ,7 119,3-3,0 Ringkøbing-Skjern 259 0, ,7 55,2 4,6 11

12 Tårnby 82 0, ,7 232,3 1,8 Vejen 247 0, ,7 14,7-4,4 Holstebro 288 0, ,7 34,2 4,9 Gladsaxe 155 0, ,7 170,8-8,8 Brønderslev 129 0, ,7 81,0-4,5 Herning 330 0, ,7 62,5-3,4 Frederikshavn 234 0, ,6 79,7-13,4 Næstved 174 0, ,6 186,4-2,4 Gentofte 193 0, ,6 129,2-3,2 Skive 189 0, ,6 67,0-10,4 Svendborg 219 0, ,6 71,7-2,2 Vejle 387 0, ,6 68,5-5,9 Kalundborg 145 0, ,6 110,3-17,6 Viborg 336 0, ,6 65,5-4,5 Aalborg 510 0, ,6 136,8-7,9 Ikast-Brande 164 0, ,6 49,2-12,7 Glostrup 41 0, ,6 212,2 3,6 Billund 91 0, ,6 75,8-8,4 Ringsted 86 0, ,6 112,9-1,2 Horsens 217 0, ,6 106,0-4,6 Roskilde 154 0, ,6 192,4-7,6 Bornholm 137 0, ,6 84,0-17,6 Halsnæs 104 0, ,6 64,7-6,3 Greve 75 0, ,6 267,2-3,6 Hørsholm 63 0, ,6 119,2 18,8 Odder 81 0, ,6 45,6 10,5 Køge 94 0, ,6 224,3-7,8 Herlev 104 0, ,6 47,1-8,6 Hillerød 104 0, ,6 130,3-5,8 Silkeborg 177 0, ,6 159,6-7,8 Kolding 270 0, ,6 75,0-16,3 Rebild 139 0, ,5 11,1-10,6 Faxe 77 0, ,5 132,7-3,7 Gribskov 130 0, ,5 63,2 22,7 Nyborg 104 0, ,5 54,5 2,3 Faaborg-Midtfyn 198 0, ,5 33,4-4,6 Lejre 38 0, ,5 248,6-4,2 Rudersdal 105 0, ,5 161,5 1,8 Lyngby-Taarbæk 76 0, ,5 243,8-2,2 Furesø 89 0, ,5 108,6 8,5 Hedensted 69 0, ,5 205,4-6,5 12

13 Nordfyns 111 0, ,5 18,3-15,3 Sorø 65 0, ,5 97,6-17,5 Syddjurs 88 0, ,5 103,0-18,3 Middelfart 66 0, ,4 132,8-8,8 Assens 110 0, ,4 61,1 5,6 Frederikssund 84 0, ,4 122,8-23,0 Dragør 19 0,1 57 0,4 180,8-13,7 Solrød 34 0,2 86 0,4 142,8-28,3 Stevns 36 0,2 86 0,4 136,6-1,0 Kerteminde 51 0,2 93 0,4 76,5 3,4 Skanderborg 99 0, ,4 93,6 5,8 Favrskov 49 0, ,3 160,7-2,1 Allerød 11 0,0 56 0,2 394,3-21,2 Egedal 32 0,1 89 0,2 154,6-42,1 Anm: Andele er gjort op ift. befolkningen i kommunen ultimo 2002 og Se boks 1 for hvordan fattigdom er gjort op. Kommunerne Fanø, Læsø, Ærø, Samsø og Christiansø er udeladt. 13

Uligheden er størst på Sjælland

Uligheden er størst på Sjælland Målt ved Gini-koefficienten er uligheden vokset med ca. 22 pct. over de seneste 10 år. Geografisk er uligheden i Danmark dog ikke ligeligt fordelt. Uligheden er markant højere på Sjælland end i Jylland

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410 50.280 59.375 67.354 65.078 93.150 80.945 79.863 70.709 71.628 75.220 82.182 83.015 100.758

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk August 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 Antal downlån 128.507 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 48.119 42.786 58.514 Antal besøg 86.156 86.556 77.353 72.962

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 86.670 183.271 Antal downlån 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 680.956 48.119 42.786 58.514

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk September 2012 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 51.475 58.173 65.438 87.972 74.407 73.550 Antal downlån 183.271 234.746 292.919 358.357 446.329 520.736 594.286 okt12 48.119 42.786 58.514 Antal

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Færre fattige blandt ikkevestlige

Færre fattige blandt ikkevestlige Færre fattige blandt ikkevestlige indvandrere Antallet af økonomisk fattige danskere er fra 211 til 212 faldet med 1.3 personer. I samme periode er antallet af ét-års fattige faldet med 6.7 personer. Det

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367 54.256 65.856 54.212 55.637 57.864 53.842 48.524 57.270 58.219

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.807 41.264 41.216 45.563 44.419 45.301 44.894 51.006 48.516 48.087 44.165 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, juli 2019 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 50.043 70.057 67.771 67.932 74.857 73.458 68.994 90.090 102.780 96.558 97.334 167.432 176.514 167.449 169.539 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, november 2017 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 66.091 60.725 59.585 63.119 62.115 57.893 60.626 59.544 58.175 52.922 53.367

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2013 nov11 dec11 jan12 feb12 mar12 apr12 maj12 jun12 jul12 aug12 dec12 19.010 24.494 Antal downlån 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, marts 2019 34.394 35.023 38.228 37.942 47.728 53.170 50.393 49.616 52.016 58.219 61.254 56.934 57.138 57.242 69.150 60.156 60.652 64.061 60.762 55.247 69.748 68.045 69.852 67.999 67.882 77.878 80.030 79.986 71.999

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, oktober 2017 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 49.346 46.129 41.138 39.988 38.638 44.685 38.170 41.651 43.501 41.653 37.061

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, august 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, august 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 45.380 51103 45541 45.571 42.278 45.240

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2018 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442 49.545 50.142 49.346 60.758 54.523 54.791 56.377 56.612 51.842 53.346 49.346 46.129 41.138 39.988

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019

Statistik for anvendelsen af e-bøger, juli 2019 48.324 51.577 47.469 47.228 44.013 47.100 51.966 48.170 48.553 85.674 87.960 96.566 87.525 89.294 90.414 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560

Læs mere

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs

I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs I flere udkantskommuner er omkring hver femte ung arbejdsløs Ungdomsledigheden er steget markant under krisen, og bruttoledigheden for de unge er i dag på ca. 11½ pct. for landet som helhed. Dykker man

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Oktober 2013 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 680.956 735.210 789.368 109.377

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, januar 2017 jan14 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 31.178 28.202 26.884 26.924 41.138 39.988 38.638 38.170 37.061 46.013 48.560 49.545 53.442 50.142 49.346 54.523 54.791 51.842 49.346 46.129

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen September 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jan14 jul14 sep14 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen Juli 2014 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 aug13 sep13 okt13 nov13 dec13 jul14 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk November 2013 okt12 nov12 dec12 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 jul13 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 174.639 227.252 279.758 333.495

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, januar 2018 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 jul16 sep17 nov17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk December 2013 okt12 nov12 dec12 jan13 feb13 mar13 apr13 maj13 jun13 aug13 nov13 86.670 54.254 54.158 59.665 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 174.639 227.252

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 maj17 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 31.178 26.631 25.703 28.202 26.884 26.924 46.013 48.560 53.442

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, april 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 sep16 mar17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, august 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 jul17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170 50.393

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2017 jan14 mar14 maj14 jul14 sep14 nov14 jan15 mar15 maj15 jul15 sep15 nov15 jan16 mar16 maj16 sep17 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023 38.228 37.942 35.692 46.907 47.728 53.170

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, november 2018

Statistik for anvendelsen af e-bøger, november 2018 Statistik for anvendelsen af ebøger, november 2018 Målingerne af antal lån samt unikke brugere indeholder tal for anvendelsen af apps og websitet. lån /akkumulerede lån fordelt på måneder. 1 1 100.000

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere