חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000."

Transkript

1 מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון פרמטר( הוכח כי f(x) m ( f(x)= m x - mx+ ציר ה- x נתונה הפונקציה: הפונקציה x= - m x - m+ x+- m m x - mx+ g( x) נמצא כולו מתחת לציר ה- x? אינה חותכת את g עבור אילו ערכי m, גרף - a סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת, אשר סכומה הוא 5,7 סכומם של שני האיברים הראשונים בסדרה הוא 5,777 והאיבר השישי בה, קטן מ- 7 מצא את האיבר השלישי בסדרה מגדירים סדרה חדשה ע"י הנוסחה: ( סדרת a b = a היא הסדרה הנתונה בסעיף א'( a b חשב את היחס בין סכום הסדרה, לסכום הסדרה עליך לפתור שאלה אחת מתוך השאלות נתון מעגל O קוטר ו- מיתר במעגל הנתון נקודת מפגש ו- היא הנקודה M O M M= O +OM הוכח: O- OM M S OM 6, O O, נתון כי : חשב את סמ"ר M 5 M S M

2 חוברת מבחני מחצית י' 0 יבואן מכוניות ערך סקר בקרב,777 בעלי רכ,077 מהנשאלים בסקר היו נשואים והשאר רווקים,77 מהנשאלים העדיפו מכונית משפחתית והשאר מכונית ספורטיבית לתדהמת עורכי הסקר הסתבר כי לא קיים קשר סטטיסטי בין מצבו המשפחתי של הנשאל לבין העדפותיו בנושא סוג המכונית בנה טבלת פרופורציה דו-ממדית המשקפת את הנתונים סמן מאורעות בטבלה: - קבוצת הנשאלים הנשואים חשב את השכיחויות הבאות והסבר אותן מילולית - קבוצת הנשאלים המעדיפים מכונית משפחתית u w v N P ג יבואן המכוניות ביקש כי יעשו סקר נוסף בין הרווקים בלבד, לראות מי בסופו של דבר קנה מכונית לפי העדפותיו ומי לא קנה את המכונית שהעדיף התבררו הנתונים הבאים : 37% רווקים קנו את המכונית המועדפת עליהם היחס בין פרופורציית הרווקים המעדיפים מכונית משפחתית מתוך הרווקים שקנו המכונית המועדפת עליהם, לבין פרופורציית הרווקים המעדיפים מכונית משפחתית מתוך הרווקים שלא קנו את המכונית המועדפת עליהם הוא מצא את פרופורציית הרווקים שקנו את המכונית המועדפת עליהם מתוך הרווקים שהעדיפו מכונית משפחתית עליך לפתור שתי שאלות מתוך שאלות 0-0 בתיבה ' ' ' ' ΑΑ' = w, Α = v, ΑΒ = u נתון : הווקטור ג v = 8, u = x=u+tv - w 4 x חשב את פרק : שאלון 000 יוצר זוויות שוות עם הווקטורים ו - t הוכח כי אם x אז: חשב את הזווית שבין הווקטור v = w לווקטור x y המשיק לפונקציה 3 x +x - x+ f x = x+ עם ציר, y חותך את ציר ה- x בנקודה הישר אנך לציר ה- x חשב את השטח המוגבל ע"י וחותך את f x בנקודה בנקודת החיתוך שלה f x והישרים ו x

3 5 חוברת מבחני מחצית י' המשוואות של שניים מגבהי משולש הן: המשולש נמצא בנקודה ג x+3y = 6 x+ y = ו- (5, 3) מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש הוכח כי אחד מהגבהים הנתונים הוא גם חוצה זווית חשב את גודל הזווית הנחצית משך המבחן שעה ושלושת רבעי עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות 8-9 פרק 3: שאלון 000 הוכח באינדוקציה )או בכל בדרך אחרת( כי לכל טבעי מתקיים: אחד מקודקודי ( ) (65)5 ( ) 5 3 שלושה ספורטאים יצאו לדרך מאותו המקום ולאותו כיוון הספורטאי הראשון הלך במהירות של 6 קמ"ש רבע שעה אחריו, יצא הספורטאי השני במהירות קמ"ש חמש דקות מאוחר יותר יצא גם הספורטאי השלישי הספורטאי השלישי השיג את הספורטאי השני ולאחר 7 דקות נוספות )מרגע שחלף על פני הספורטאי השני( השיג גם את הראשון מצא את מהירות הספורטאי השלישי עליך לפתור שתי שאלות מתוך שאלות 0- k R O במשולש שווה שוקיים ( זווית הבסיס של המשולש היא נסמן : 7 ג היא נקודת החיתוך בין המעגל ל- O k הבע את רדיוס המעגל באמצעות הבע את ו- k באמצעות ו- k ) חסום מעגל O נתון כי, O k הבע באמצעות k את רדיוס המעגל החוסם את משולש, ניתן גם להסביר את התשובה באופן גיאומטרי הנקודה והרדיוס שלו הוא נמצאת על מעגל שמרכזו בנקודה 0 גודל זווית 30 R 30 R ניצב ל- ו- ניצב ל- ( ראה ציור ( מצא את השטח המקסימלי של המרובע הנוצר באופן זה מצא את השטח המינימלי של המרובע הנוצר באופן זה - 0 -

4 הן נקודות הקיצון של הפונקציה (x )f הנקודות ו- x נתונה הפונקציה x 3 לציר ה- x )נסמן ב- את נקודת הקיצון המקסימלית, וב- את נקודת הקיצון המינימלית( מהנקודה נעביר ישר המקביל לציר ה- y, ומהנקודה נעביר ישר המקביל ו- שני הישרים נחתכים בנקודה מצא את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה והישרים בהצלחה! פתרונות סופיים למחצית י' תשס"ז מועד א' ) 0385 N( ) m הוכחה 0 סמ"ר הוכחה ג 0 ג k t 4 3l5 7) (0,) ( 5, הוכחה הוכחה ג k(cos ) ta ( cos ) 7 או קמ"ש k cos R cos ג 3R 8 R

5 מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד ב' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - פרק : שאלון 000 m + f(x) = mx + x + m - 4 m נתונה הפרבולה :? x m עבור אילו ערכי הפרבולה חיובית לכל x m עבור אילו ערכי לפרבולה שתי נקודות חיתוך עם ציר מימין לראשית הצירים? סדרה מוגדרת על ידי כלל הנסיגה הבא: a מגדירים סדרה על ידי + = a + + b b = a + - נתון כי הסדרה מצא את הנוסחה לאיבר הכללי של הסדרה הינה סדרה הנדסית שמנתה a b מצא את הנוסחה לסכום האיברים הראשונים של הסדרה b, b, a ג מצא את עבורו שלושת האיברים הבאים מהווים סדרה הנדסית : עליך לפתור שאלה אחת מתוך השאלות 3-4 F ו- G הן על צלעות המקבילית מקבילית, E הנקודות 9 הנקודה O היא מפגש הישרים ו- EF E O G F נתון: הוכח: EF, GO ג S OG OE G OF = S OF OG

6 מומחה למתכות מזהה את החומר ממנו עשוי תכשיט ע"י התבוננות בלבד הוצגו לפני המומחה 7 טבעות טבעות עשויות זהב טהור ו- מזויפות מתוך הטבעות שעשויות זהב טהור המומחה אמר על 7 טבעות שהן שעשויות זהב טהור מתוך טבעות מזויפות המומחה אמר על טבעת אחת שהיא עשויה זהב טהור מהי הדיאגנוסטיות של קבוצת הטבעות שהמומחה אמר עליהן שהן עשויות זהב טהור? ידוע שההסתברות כי טבעת שנבחרה באקראי עשויה זהב טהור אם המומחה אמר שהיא כזו היא 67% מהי פרופורציית הטבעות העשויות זהב טהור? )שימו לב דיאגנוסטיות קבוצת הטבעות שהמומחה אמר עליהן שהן עשויות זהב טהור, נשמרת( 0 F עליך לפתור שתי שאלות מתוך שאלות נתונה קובייה פרק : שאלון 000 הנקודות E ו- F הן בהתאמה אמצעי המקצועות ו-' ' EN =tef הנקודה N מקיימת v w u N E נסמן: ג ד ' = w, = v, = u הבע באמצעות הבע באמצעות חשב את ערך חשב את N' ' את t ו- w, v, u N ו- cos N ' את t N' עבורו t המינימלית היא מינימלית ( a 0) g x = b+e, f x = a - e -x -x 6 נתונות הפונקציות: y האסימפטוטה האופקית של f x היא האסימפטוטה האופקית של g x היא ציר ה- x ג ד ה מצא את הפרמטרים a ו- b מצא את נקודת הקיצון של f x מצא את נקודת החיתוך בין שני הגרפים שרטט סקיצה של שני הגרפים באותה במערכת צירים חשב את השטח המוגבל על-ידי שני הגרפים של הפונקציות ועל-ידי ציר ה- y

7 5 חוברת מבחני מחצית י' (, ) קודקודי הבסיס של טרפז שווה שוקיים, נמצאים בנקודות: (6,0) ו- (4,6) הבסיס נמצא על ישר שהמשכו עובר דרך הנקודה מצא את שני הקודקודים האחרים אם נתון ששטחו של הטרפז הוא 77 מצא את משוואת המעגל החוסם את הטרפז (,9) פרק 3: שאלון 000 משך המבחן שעה ושלושת רבעי עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות 8-9 הוכח באמצעות אינדוקציה מתמטית כי לכל טבעי מתקיים: המרחק בין אוניברסיטת בר-אילן לאוניברסיטת חיפה הוא 7 ק"מ בשעה בבוקר יוצא אברהם בהליכה מאוניברסיטת בר-אילן לכיוון אוניברסיטת חיפה בשעה 7 בבוקר יוצא בנימין בהליכה מאוניברסיטת חיפה לכיוון אוניברסיטת בר-אילן בנימין הולך במהירות הגדולה ב- קמ"ש מזו של אברהם באיזה שעה יפגשו שני הסטודנטים אם ידוע כי המפגש מתרחש בדיוק באמצע הדרך? 3 עליך לפתור שתי שאלות מתוך שאלות 0- R O 7 במשולש סכום אורכי הצלעות ו- הוא גודל קבוע k צלע משיקה למעגל O שרדיוסו R בנקודה קודקוד נמצא על המעגל מה צריך להיות היחס כדי ששטח המשולש יהיה מקסימלי?

8 נתונה הפונקציה: 0 x בתחום : f x = cos x - six מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה מצא את תחומי העלייה ותחומי הירידה של הפונקציה מצא את נקודות הפיתול של הפונקציה מצא את התחומים בהם הפונקציה שרטט סקיצה של גרף הפונקציה קעורה כלפי מעלה והתחומים בהם קעורה כלפי מטה ג ד ה ו g( x) x 3 הגרפים של הפונקציות ובנקודה k 0, 5 f ( x) k x ו- ובין הישר O נפגשים בראשית הצירים O, S ואת השטח הכלוא בין ב- )f (x נסמן את השטח הכלוא בין הפונקציה S )ראה שרטוט( הפונקציה x) g( וישר O ב- S : S חשב את יחס השטחים g( x) מסובבים את השטח שכלוא בין הגרפים של ושל סביב ציר ה- x הבע באמצעות k f( x) את נפח גוף הסיבוב הנוצר בדרך זו y S S O x בהצלחה!

9 פתרונות סופיים למחצית י' תשס"ז מועד ב' t 5 t m 4 S b 0 m m0 ג 5 a הוכחות 6 3 ' u v w, N u v tw ג ה ג 5 (,) (,) 8 8 l (l,05) 75 ( x 775) ( y 35) (, 044) mi (, 44) max 8 8 (0,0) mi a, b0 (,7) (4,), הוכחה יפגשו ב- 7:77 (0,) (,0) (,0) ג עליה x x,0x ירידה 8 8 ד 5 5 x,0x ה כלפי מעלה x כלפי מטה k

10 מבחן מחצית י'-תשס"ח-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן: חלק א' - שעתיים הסתברות מותנית: נוסחת בייס ליחסים : ) / ) ) נוסחאות בהסתברות נוסחת בייס: / ) ) / ) ) R P ( ) R ) ) ) R ) ) ) פרק : שאלון 000 אלגברה וסדרות : עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה המשוואה: ג עבור אילו ערכי m( x -) - x(x -3) - 0 m יש למשוואה הנתונה שני שורשים ממשיים שונים? מצא את פתרונות המשוואה והראה שאחד מהם אינו תלוי בערכו של עבור אילו ערכי m m פתרון המשוואה התלוי ב-, m גדול מהפתרון הקבוע שמצאת בסעיף ב'? מספרים סודרו במשולש בצורה הבאה: בשורה הראשונה נמצא איבר אחד, בשנייה נמצאים שני איברים, בשלישית - שלושה וכו' בשורה ה- תי- - איברים השורות מהוות )החל מהשלישית( סדרות חשבוניות שים לב למבנה השורות )לאיבר הראשון, להפרש הסדרה, למספר איבריה( וכתוב נוסחה לאיבר האחרון בשורה ה- -ית חשב את סכום האיברים בשורה ה- -ית גיאומטריה והסתברות : עליך לפתור שאלה אחת מתוך השאלות משולש חסום במעגל חוצה הזווית חותך את המעגל בנקודה ואת הצלע בנקודה F מנקודה הורד אנך על הצלע החותך אותה בנקודה E E F נתון כי: : 3:5

11 ג חוברת מבחני מחצית י' הוכח כי: נתון כי : 7 8 EF ס"מ 6,F ס"מ חשב את אורך הצלע F את חשב שטח משולש F )בתשובתך דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית( 0 שאלה בהסתברות קלאסית בקונדיטוריית "עוגתי" 75 מהעוגות מכילות קמח אם בוחרים באקראי עוגה מבין העוגות המכילות קמח, ההסתברות שהעוגה מכילה סוכר היא 5 7 כמו כן, ידוע של- 730 מהעוגות בקונדיטוריה זו ישנה לפחות אחת משתי התכונות: מכילה קמח, מכילה סוכר ג בוחרים עוגה באופן אקראי, מה ההסתברות שהעוגה מכילה סוכר? מבין העוגות המכילות סוכר בוחרים 7 עוגות מה ההסתברות שלפחות 0 עוגות לא יכילו קמח? ידוע כי אם בוחרים 7 עוגות המכילות סוכר, יש לפחות 0 עוגות שאינן מכילות קמח מה ההסתברות שכל העוגות אינן מכילות קמח? 7 שאלה בהסתברות בחיי היום יום בסקר שנערך בקרב חיילים בדקו את הטענה שיש קשר בין שירות קרבי לבין סוג מקום מגורים: ערים לעומת מושבים וקיבוצים בסקר התברר ש- 07% מבין הנבדקים הם מהמושבים והקיבוצים כמו כן, התברר שמבין החיילים מהמושבים והקיבוצים 57% משרתים בשירות קרבי, ופרופורציית החיילים מהערים שאינם עושים שירות קרבי הוא 70 נסמן: - קבוצת החיילים מהמושבים והקיבוצים - קבוצת החיילים המשרתים בשירות קרבי מהו אחוז החיילים המשרתים בשירות קרבי? הוכח שיש קשר סטטיסטי בין שירות קרבי לבין מקום המגורים ג אחרי פרסום הסקר עלתה הטענה, כי הסיבה לקשר היא שיותר חיילים מהמושבים והקיבוצים שבסקר עברו בתיכון קורס הכנה קרבית התבונן בטבלה שלפניך, השלם את הנתונים, ובדוק האם יש קשר סיבתי בין שירות קרבי לבין מקום המגורים נמק!

12 שירות קרבי מושבים וקיבוצים 77 עברו קורס ערים מושבים וקיבוצים לא עברו קורס ערים שירות שאינו קרבי פרק : שאלון 000 וקטורים, פונ' מעריכיות ולוגריתמיות ואנליטית : עליך לפתור שתי שאלות מתוך שאלות 0-8 בפירמידה משולשת )ראה ציור( הנקודה P נמצאת על הישר שעליו מונחת הצלע 6 u, v נסמן:, w P t 0, נתון: 60, u v w ג עבור איזה ערך של t, הזווית בין מהו מיקומה של הנקודה P ל- P ביחס לנקודות שווה לזווית בין P ל-?, בהסתמך על ה- t שמצאת בסעיף א' ובהינתן כי שטח המשולש P הוא 7 מצא את אורך x y נתונה הפונקציה : x a ( a ) השטח הכלוא בין גרף הפונקציה, הצירים והישר נסמן את נפח הגוף המתקבל בדרך זו ב- V השטח הכלוא בין גרף הפונקציה, הישר x log a, x log והישר a מסתובב סביב ציר ה- X, x log מסתובב סביב ציר 3a V ה- X נסמן את נפח הגוף המתקבל בדרך זו ב- מצא את a אם נתון כי V V פתור את המשוואה: הערה: אין קשר בין הסעיפים x 4 log x 3 x

13 , (,0) הנקודה O היא ראשית הצירים (a,0) שיעורי הנקודות הם: ו -, P נתון שהמקום הגיאומטרי של כל הנקודות, P שעבורן PO הוא חוצה הזווית הוא מעגל שמרכזו (3,0) מצא את a ואת רדיוס המעגל פרק 3: שאלון 000 משך המבחן: שעה ושלושת רבעי אינדוקציה ובעיית תנועה: עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות 9-0 הוכח באינדוקציה או בכל דרך אחרת כי לכל טבעי מתקיים: 3 ( ) ( 3) ( 5) (4 3) a b a הסדרה מוגדרת לכל טבעי לפי: b ( ) ( 3) ( 5) (4 כאשר 3) כמה איברים חיוביים יש בסדרה? a נמק 7 שני אנשים יצאו בו זמנית זה לקראת זה האחד מ- והשני מ- הם נפגשו במרחק 67 מ' מ- והמשיכו בדרכם הראשון הגיע ל-, והשני הגיע ל- מיד עם הגיעם הסתובבו וחזרו לנקודת מוצאם בדרכם חזרה נפגשו שנית במרחק 7 מ' מ- חשב את המרחק מ- ל- אם ידוע כי מהירותם לא השתנתה במהלך הליכתם טריגונומטריה, דיפרנציאלי ואינטגרלי: עליך לפתור שתי שאלות מתוך שאלות -3 P ( PM PN) במשולש שווה שוקיים PMN כך ש: PM את השוק חותך הישרN P P 4 היא נקודה על הגובה, P בנקודה N a MN, נתון כי: N ו- tg : tg חשב את היחס M N M את,, a ג הבע באמצעות חשב את היחס PM : M - 7 -

14 חוברת מבחני מחצית י' si x נתונה הפונקציה y בתחום x cos x מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים, נקודות הקיצון )אם ישנן( ואת האסימפטוטות האנכיות בתחום הנתון חשב את השטח המוגבל על ידי הפונקציה, הצירים והישר x 3 ( b 0) f ( x) b 3x x x 9 נתונה הפונקציה מעבירים משיק לפונקציה בנקודה x 9 הבע באמצעות b )אם יש צורך( את האסימפטוטות המקבילות לצירים ואת משוואת המשיק 4 משיק זה חותך את האסימפטוטה האנכית לציר ה- x בנקודה שבה שיעור ה- y הוא b מצא את ג מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ד הראה שהפונקציה עולה בכל תחום הגדרתה ה שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בהצלחה!!! - 7 -

15 פתרונות סופיים למחצית י' תשס"ח מועד א' לא עברו קורס מושבים ערים וקיבוצים / ) m m, m ג s 3 ג 090 m, a 3 הוכחה )קלאסית( ג )יום יום( 04 הוכחה ג שירות קרבי עברו קורס מושבים וקיבוצים ערים / ) 07 7 שירות שאינו קרבי c מסקנה : יש קשר סיבתי ביניהם מחוץ למשולש מהצד של ג ג 0/0 (0,0), אין נקודות קיצון אסימפטוטות אנכיות הן הגבולות אך לא בתחום x 4,0 b= ג x 4 45b 9 y ( x9) (3b9) b3 5 x=4, a 3 a si si( ), משיק: 0 t= 0 8 תשובה: a=-6 R=3, 9 הוכחה מ' 000 חיתוך עם הצירים y 3, x b ד הוכחה

16 ה) חוברת מבחני מחצית י' מבחן מחצית י'- תשס"ח-מועד ב' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים נוסחאות בהסתברות : / ) / ) ) ) / ) ) ) הסתברות מותנית: נוסחת בייס: R P ( ) R R ) ) ) ) ) ) נוסחת בייס ליחסים : עליך לפתור שאלה אחת מתוך השאלות - פרק : שאלון 000 x m x m m נתונה המשוואה : ) m באמצעות x פתור את המשוואה ( הבע את m עבור איזה ערך של אין פתרון למשוואה? m ג עבור איזה ערך של יש למשוואה אינסוף פתרונות? m ד עבור אילו ערכים של יהיה פתרון המשוואה מספר שגדול מן המספר ההפכי לו? a נתונה סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת שסכומה 0 יוצרים סדרה חדשה ע"י חיבור כל שני איברים סמוכים ) a ( a a ), ( a a ), ( a הוכח כי הסדרה החדשה היא סדרה הנדסית שסכומה מתכנס מצא את האיבר הראשון והמנה של הסדרה החדשה אם נתון שסכומה הוא 9 a b ( ) a מגדירים סדרה חדשה ע"י הנוסחה: סדרה היא הסדרה המקורית הנתונה S - S a b מסעיף א'( מצא את ההפרש בין סכומי הסדרות: עליך לפתור שאלה אחת מתוך השאלות 3-0 O האלכסונים נחתכים בנקודה 9 בטרפז O הנקודה E על הבסיס E O O 3 נתון: EO ו

17 S Δ S Δ S Δ S ΔEO מצא את יחס השטחים מצא את יחס השטחים הסתברות קלאסית 0 במחצית מהדירות בבניין רב קומות, גרות משפחות עם 9 ילדים ב- 97% מהדירות גרות משפחות עם ילדים ובכל הדירות האחרות גרות משפחות עם ילד אחד ל- 67% מהמשפחות עם 9 ילדים יש מכונית ל- 7% מהמשפחות עם ילדים יש מכונית ל- 07% מהמשפחות עם ילד אחד יש מכונית ג בוחרים באקראי משפחה מה ההסתברות שלמשפחה יש מכונית? בוחרים משפחה שיש לה מכונית, מה ההסתברות שלמשפחה זו שני ילדים? בוחרים משפחה שאין לה רכב, מה ההסתברות שלמשפחה זו שני ילדים? הסתברות בחיי היום-יום לאחר מחקר ארוך ומעמיק על הרגלי התזונה של קופי השימפנזים, סיכם החוקר המהולל את מחקרו 7 בסיכום הבא: 57% מהשימפנזים מעדיפים פירות וירקות על פני בשר הזכרים שהעדיפו פירות וירקות היוו 957% מכלל הקבוצה שנחקרה פרופורצית הנקבות בקרב הקופים שהעדיפו בשר הייתה גדולה פי מפרופורצית המעדיפים בשר 9 בקרב הנקבות חבריו הטובים של החוקר הפנו אליך מספר שאלות )שלא היה נעים להם לשאול את החוקר המהולל( מה הייתה פרופורצית הנקבות בקבוצת הקופים? מה הייתה פרופורצית מעדיפי הפירות והירקות בקרב הנקבות? האם קיים קשר סטטיסטי בין מינו של הקוף לבין העדפתו בנושא המזון? מה משמעות הדבר? נמק ג בתשובה לשאלותיך הוסיף החוקר נתונים המתבססים על אוכלוסיית השימפנזים הצעירים בלבד : ד 3 מהזכרים צעירים ורק 3 ה מהנקבות צעירות גם בקרב הצעירים, 57% מעדיפים פירות וירקות פרופורציית הזכרים הצעירים המעדיפים בשר שווה לזו של הנקבות הצעירות החוקר טוען שלמרות הנתון האחרון, כאשר הוא מזהה שקוף צעיר אוכל בשר, קל לו יותר לנחש האם מדובר בזכר או בנקבה הסבר על מה מבסס החוקר את הטענה שלו אתה מתבונן בקוף מבוגר שאוכל בשר, מה ההסתברות שמדובר בנקבה?

18 E v חוברת מבחני מחצית י' w F u עליך לפתור שתי שאלות מתוך שאלות 0-8 בתיבה פרק : שאלון 000 הנקודה F היא אמצע המקצוע ( a פרמטר( ו- t הנקודה E מקיימת E t a, a, a w, v, u w, v, u F E נתון: נסמן: הבע את ו- באמצעות חשב את t עבורו EF מינימלית f (x) 6 5 נתונה פונקציה שנגזרתה היא הפונקציה: Y g x x g( x) 3 3x 3x 5 x ערך הפונקציה (x) f בנקודת הפיתול שלה הוא מצא את הפונקציה (x) f X X g(x) מצא x), g( המשיק בנקודה x מעבירים משיק לפונקציה את השטח המוגבל בין הפונקציה וציר y y x + y = 5 הישר y5x חותך את המעגל x בנקודות ו- את הישר בנקודות אליפסה החסומה בתוך המעגל חותכת ו- )ראה ציור( מצא את משוואת האליפסה אם נתון היחס:

19 פרק 3: שאלון 000 משך המבחן שעה ושלושת רבעי עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות 9-0 נתונה הסדרה ההנדסית הבאה:, 4, 8, 6, 3,,a, 3 הוכח, באינדוקציה או בכל דרך אחרת, כי הביטוי a 3 8, הוא מספר שלם לכל האם הביטוי מתחלק ב- 6 ללא שארית? הסבר תשובתך טבעי על שפת נהר הירקון ממוקמות שתי תחנות להשכרת סירות משוטים, התחנה המזרחית והתחנה המערבית זוג חברים שכר סירת משוטים בתחנה המזרחית וחתר לכיוון התחנה המערבית שעה מאוחר יותר, הבחין מנהל התחנה המזרחית, ששכח לתת קבלה לזוג, קפץ על סירת המנוע שלו ושט לכיוון הזוג מנהל התחנה השיג את הזוג, נתן להם את הקבלה וחזר חזרה לתחנה המזרחית הוא הגיע לתחנה בדיוק ברגע שהזוג הגיע לתחנה המערבית ידוע שמהירות סירת המנוע במים עומדים גדולה פי חמש ממהירות הזרם, ומהירות החותרים בסירת המשוטים במים עומדים שווה למהירות הזרם מצא את משך השיט של הזוג אם נתון שהירקון זורם ממזרח למער 7 עליך לפתור שתי שאלות מתוך שאלות 0- R O M מנקודה נתון כי הנקודה מעגל הוא קוטר המעגל O אורך רדיוס המעגל הוא R נמצאת על המשך מהצד של יוצא משיק למעגל המשיק בנקודה M משיק לישרים: הבע את רדיוס המעגל הבע את שטח המשולש ו- O, M R באמצעות )ראה ציור( ו- OM ו- R באמצעות

20 חוברת מבחני מחצית י' H F G נתון מעגל שאורך הרדיוס שלו R בתוך המעגל משרטטים ריבוע וארבעה משולשים שווי שוקיים החופפים זה לזה )בסיסי המשולשים מונחים על צלעות הריבוע( הבע באמצעות מקסימלי R מצא את גודל הזווית את אורך צלע הריבוע בו סכום שטחי המשולשים H כאשר השטח מסעיף א' מקסימלי E 5 3 x x ( 0, y פרמטר ) ומצא: חקור את הפונקציה 5 x x את תחום ההגדרה של הפונקציה את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים את האסימפטוטות המקבילות לצירים 9 את נקודות הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה 0 שרטט את גרף הפונקציה 7 ) ( ניתן להביע את התשובות באמצעות- 9 בהצלחה! - 7 -

21 פתרונות סופיים למחצית י' תשס"ח מועד ב' m או m 0 ד m ג m 0 m 0,; x m 0 3 q 05,a ג ג לא ד פרופורציית אוכלי הבשר בקרב הצעירים הזכרים גדולה פי מפרופורציית אוכלי הבשר בקרב הנקבות הצעירות ה t 05 f ( x), E V tw F U V 05W 3 x x 3 R Tg (45 ) Tg (45 ), 4 Y, X אין קיצון )יש "חור" בנקודה אין 3 x 6l x 5 6l 0000 x, 3584 x 4 x y מתחלק שעתיים ורבע R Tg (45 ) r Tg (45 ) 90 R x 0,, 3 x a, a x 0 ירידה: x a, החשודה כקיצון( עליה: 0 x a

22 מבחן מחצית י'-תשס"ט-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן: חלק א' )פרקים ו- ( - שעתיים פרק : שאלון 000 אלגברה וסדרות : עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה משפחה של פונקציות : הוכח כי קיימת נקודה על ציר ה- x שיעוריה m - - x m ( y = mx - פרמטר( 4 המשותפת לגרפים של כל הפונקציות במשפחה ורשום את עבור אילו ערכי m חותכים הגרפים את ציר ה- x בשתי נקודות שונות, הנמצאות בקטע 0, c ( a = a = c a +c - + נתונה סדרה המוגדרת על ידי כלל הנסיגה מס' קבוע( הוכח שהסדרה b המוגדרת על ידי b היא סדרה הנדסית = a+ - a הבע באמצעות a ו- c בלבד את,06,880 ושסכום שני האיברים האחרונים בסדרה גדול פי b ג נתון שסכום הסדרה הוא 59,049 מסכום שני האיברים הראשונים b מצא כמה איברים בסדרה 9 גיאומטריה )שאלת חובה( E P שני מעגלים נחתכים בנקודות, הוכח: EF P הוכח: EF PE F S ו- S S a, b, c a,, P ו- b, ג נתון: E c הבע את שטח משולש PEF באמצעות

23 ' 0 פרק : שאלון 000 וקטורים, פונ' מעריכיות ולוגריתמיות מרוכבים ואנליטית : עליך לפתור שתי שאלות מתוך שאלות 4-0 בתיבה '''' נסמן: ' X ' ', = v, = u v = w =, u = 3 נתון: ' = w X שהנקודה,כך X w v, u הבע באמצעות ו- את וקטור נמצאת על האלכסון ' עם הוקטורים ו-, והווקטור X יוצר זוויות שוות ג חשב את הזווית השווה )ללא קשר לסעיפים הקודמים( עבור אילו ערכים של הפרמטר מצא את הפתרון במקרה זה x x 4 4 3m m 0 פתרון יחיד? m יש למשוואה 7 על המעגל נסמן נקודה כלשהי מהנקודה נעביר מקביל לציר x + y = R מנקודה קטע באורך R יחידות בכיוון החיובי של ציר x ונקבל את הנקודה x על המקביל נקצה x, y) הוכח כי המקום הגיאומטרי של כל הנקודות (y x, המתקבלות בדרך זו הוא מעגל רשום את שיעורי מרכז המעגל ואת רדיוסו המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים המשיקים למעגל שקיבלת בסעיף א' ולישר פרבולה קנונית הבע את x = -t R ואת משוואת הפרבולה באמצעות t הוא נתונה המשוואה: ג 0 z = ( z מספר מרוכב( הוכח שפתרונות המשוואה מהווים סדרה הנדסית הוכח כי סכום ריבועי שורשי המשוואה הוא 0 הארגומנט של אחד מפתרונות המשוואה מקיים : o o 0 < θ < 40 פתרון זה במישור של גאוס הינו קודקוד הראש של משולש שווה שוקיים החסום בתוך מעגל שמרכזו בראשית הצירים שזווית הראש שלו היא מצא את שני הקודקודים האחרים o

24 משך המבחן: חלק ב - שעה ושלושת רבעי מבחן מחצית י'-תשס"ט-מועד א' פרק 3: שאלון 000 אינדוקציה ובעיית תנועה: עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות 0-8 נתונה המכפלה: (- )(- )(- ) 5 8 בהנחה שהחוקיות נשמרת, מצא את תוצאת המכפלה עבור באינדוקציה עבור איברים והוכח תשובתך חשב: ) - ( ) - )( - )( - ( המרחק בין אשקלון לבאר שבע הוא 45 ק"מ שני רוכבי אופניים, בני ואבי, יצאו באותו זמן, בני יצא מבאר שבע לאשקלון ואבי מאשקלון לבאר שבע הם נפגשו כעבור שעה ו- 40 דקות למחרת, בני ואבי יצאו שוב מבאר שבע ואשקלון בהתאמה, אך אבי איחר בצאתו, כך שפגישתם אירעה במרחק 5 ק"מ מאשקלון, ולאחריה המשיך כל אחד לדרכו, כך שבני הקדים להגיע לאשקלון הפרש הזמנים שבהם הגיעו ליעדיהם לאחר הפגישה היה גדול ב- מהירותם לא השתנתה במשך שני הימים מצא את מהירויותיהם של הרוכבים כמה זמן נסע ביום השני כל אחד מהרוכבים עד פגישתם? 45 דק' מהפרש הזמנים של היציאה 5 טריגונומטריה, דיפרנציאלי ואינטגרלי: עליך לפתור שתי שאלות מתוך שאלות 9- היא נקודה על הצלע 3, נתון: = במשולש רדיוס המעגל החוסם את המשולש חשב את זוויות המשולש נסמן: שווה לרדיוס המעגל החוסם את המשולש a החסום במשולש נתון כי רדיוס המעגל החוסם את משולש גדול ב- מרדיוס המעגל הבע את רדיוס המעגל החסום במשולש באמצעות a חשב את a ואת אורכי צלעות המשולש )בתשובתך השאר שתי ספרות אחרי הנקודה( 3 Y X (0 < a < ), 4 g(x)= x(x - a) - 6 -, f(x)= 6 7 נתונות הפונקציות: x השטח המוגבל בין שתי הפונקציות מסתובב סביב ציר ה- X נסמן את נפח הגוף המתקבל בצורה זו ב- V השטח המוגבל בין הפונקציה g(x) לציר ה- X עם הציר( מסתובב סביב ציר ה- X )בין נקודות החיתוך שלה

25 נסמן את נפח הגוף המתקבל בצורה זו ב- נתון: V a 5 V מצא את +V = 355 π 9 a,b פרמטרים( ( f(x)= ax -b x נתונה הפונקציה נתון כי הישר המחבר בין הנקודה = 5 x, מקביל למשיק לפונקציה בנקודה ג ד מצא את ערכי מצא את: ), 5 -) שעל הפונקציה לבין נקודה על הפונקציה שבה 5 x = 8 a,b תחום ההגדרה של הפונקציה נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן 9 את האסימפטוטות המקבילות לצירים שרטט סקיצה של גרף הפונקציה נתונה הפונקציה: פונקציה f(x) g(x)= x איזו סקיצה מבין הסקיצות הבאות מתארת את גרף g(x)? נמק בחירתך! ) 9( )( )(

26 פתרונות סופיים למחצית י' תשס"ט מועד א' ) (05,0 m ;m הוכחה a c 3 ג m,4 x s( a b c ) ab הוכחה הוכחה ג ג y 8X, t R or t 3R cis36,cis96,cis336 X u v w ) R,0 ( רדיוס R 0 הוכחה הוכחה ג מאשקלון קמ"ש ומבאר שבע 5 קמ"ש מאשקלון 5 שעות ומבאר שבע שעתיים ( 8, )max,( 8, )max,(,0 )mi,(,0 )mi 4 4 a, 607, 49 ב x או x Y ד 3 ג 45,45,90 a,b 4 y X

27 מבחן מחצית י'-תשס"ט-מועד ב' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן: חלק א' )פרקים ו- ( - שעתיים פרק : שאלון 000 אלגברה וסדרות : עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה המשוואה (k -)x -(k - k +)x+k -=0 עבור אלו ערכים של פרמטר k יהיו למשוואה שני שורשים הקטנים או שווים ל-? נתון כי למשוואה הנ''ל יש שורש יחיד מצא אותו נתון מספר תלת ספרתי, כך שספרותיו הן איברים של סדרה הנדסית אם נחסיר מהמספר הנתון 79, אזי נקבל מספר שרשום באותן הספרות רק בסדר הפוך אם מספרת המאות של המספר שרשום בסדר הפוך נחסיר 4 וכל שאר הספרות נשאיר כמו שהן, אזי נקבל מספר שספרותיו יוצרות סדרה חשבונית מצא את המספר הנתון נתבונן בסדרה הנדסית אינסופית שאיבריה הראשונים הם הספרות של המספר שמצאת בסעיף א' בהנחה שהחוקיות נמשכת, הוכח שהסדרה מתכנסת ומצא את סכומה ( ספרת המאות היא האיבר הראשון, ספרת העשרות האיבר השני וכן הלאה( 9 גיאומטריה )שאלת חובה( הוא קוטר במעגל שמרכזו היא נקודה כלשהי על המעגל R ורדיוסו O המשיק בנקודה חותך את המשיקים למעגל בנקודות ו- בנקודות ו- )א( הוכח כי בהתאמה O = 90 = R )ב( הוכח כי O )ג( חשב את שטח הטרפז כאשר נתון כי 60= O ו- R=

28 פרק : שאלון 000 וקטורים, פונ' מעריכיות ולוגריתמיות מרוכבים ואנליטית : עליך לפתור שתי שאלות מתוך שאלות נתון טטראדר נסמן = u, = v, = w נתון כי wv, w u F F = t המקיימת 3 G = + 8 נקודה על מקצוע G מקיימת F נקודה t,u,v,w הבע את FG באמצעות 0 נתון בנוסף כי = w 60, u = 8, v = 4, G 0 0 FG, FG 45 G ג מצא את האורך של ושל נתון בנוסף לסעיפים הקודמים כי חשב את הערך של t 7 מעגל שמרכזו ברביע הראשון, משיק לציר ה - x בנקודה (3,0) ומשיק לישר 3x - 4y+36 =0 )א( מצא את משוואת המעגל )ב( המעגל הנ''ל חסום במשולש שווה שוקיים בסיס המשולש שווה השוקיים מונח על ציר ה- x ואחת משוקיו מונחת על הישר השוק השנייה של המשולש 0= 36+4y 3x - מצא את משוואת הישר עליו מונחת log a - x - log a x+ log a= z ו- z a 6 נתונה המשוואה : עבור אילו ערכים של יהיו שורשי המשוואה מספרים מרוכבים? נסמן את שורשי המשוואה המרוכבים המתקבלים עבור 6=a טבעי מתקיים ב- הראה כי לכל מספר Z + Z = 8k 8k k בהצלחה!

29 5 חוברת מבחני מחצית י' משך המבחן: חלק ב - שעה ושלושת רבעי מבחן מחצית י'-תשס"ט-מועד ב' פרק 3: שאלון 000 אינדוקציה ובעיית תנועה: עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות 0-8 הוכח באינדוקציה כי לכל מספר שלם )ללא קשר לסעיף א'( הסדרה 0 ולכל מספר ממשי x מתקיים: ( x ) x b מוגדרת על ידי נוסחת הנסיגה: b = 4 b = 3b - + מצא נוסחא b באמצעות בלבד והוכח אותה ל- הולך רגל ראשון יצא מעיר לעיר הולך הרגל הראשון עבר מחצית הדרך, לשני נותרו ללכת מחצית הדרך, להולך הראשון נשארו ללכת באותו הזמן יצא הולך רגל שני מעיר לעיר כאשר 4 ק''מ, וכאשר הולך הרגל השני עבר את 5 ק''מ כמה קילומטרים יישארו להולך הרגל השני כאשר ההולך הראשון יסיים את המסלול? טריגונומטריה, דיפרנציאלי ואינטגרלי: עליך לפתור שתי שאלות מתוך שאלות 9- K b נתון מעוין שצלעו וזוויתו החדה שקודקודה היא 3 K מנקודה K שעל המשך הצלע העבירו ישר החותך את צלע b L בנקודה, L כך ששטח הטרפז שווה ל- L b הבע את אורך הקטע K באמצעות ו- מה התנאי ל- כך שיהיה פתרון לבעיה? ו- b ג הבע את אורך הקטע באמצעות ו- b K ד הבע את יחס שטחי המשולשים ו- באמצעות

30 -x+4 g(x)= x - 3x+ x - 0, f(x)= l x+ 7 )שייך ל- 775 ( נתונות הפונקציות a 4 a 3-8 חשב את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה f(x) שווה בהנחה כי ) בנקודה a b l a+4 x x e e - dx= b l a מקיימת את המשוואה חשב את b ) x= b, x= a, ציר ה- x 9( מצא את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה g(x) והישרים רמז : פירוק לשברים חלקיים, OP )שייך ל- 775 ( חשב את שטחו המקסימלי של מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים ואלכסונו ברביע הראשון, ( O ראשית הצירים( 3-7x 5 y = 343x e + x כאשר P היא נקודה על גרף הפונקציה כמה נקודות פיתול יש לפונקציה המתארת את שטח המלבן? בהצלחה! - 6 -

31 פתרונות סופיים למחצית י' תשס"ט מועד ב' k 0 x k x k 0,k t 05 G 75, הוכחה הוכחה ג ג 3 y x 3 4 si si 3 FG ( t )u ( t )w v 8 8 bsi ( x 3 ) ( y 5 ) 5 הוכחה b 3 6 a הוכחה ג ד 8 ק"מ bsi si

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills תוכן עניינים הטכנולוגיה מעולם לא הציבה בפנינו כל כך הרבה הזדמנויות ומורכבויות בתהליך יישום של פרויקט חלונות דלתות והצללות אלומיניום. בחירת השותף הנכון מאפשרת לכם למנף הזדמנויות אלה בפשטות וביעילות, אולם

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

מערכת תנועה MYOLOGY רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים ע"י רקמת חיבור.

מערכת תנועה MYOLOGY רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים עי רקמת חיבור. 1 מערכת תנועה MYOLOGY שרירים MUSCLES רקמת השריר תופסת כ- 40 % ממשקל גוף האדם. הרקמה מורכבת מסיבי שריר המכילים חלבונים ברי כווץ הנתמכים ע"י רקמת חיבור. השרירים מתכווצים בעקבות דחף )IMPULSE( עצבי הורמונלי

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017

שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 שכונת הנרקיסים-הנחיות מרחביות אוקטובר 2017 1 כללי שכונת הנרקיסים בראשון לציון היא חלק מרצף שכונות מגורים שיבוצעו עם פינוי חלקים משטחי צריפין. השכונה מאופיינת בשלוש רצועות בינוי אשר ביניהן רצועות שטחים

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

"השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי"

השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי החפירות בעיצומן מחוז צפון גיליון מס' / 11 נובמבר 2009 ב 15.10.2009 הטרקטורים עלו לשטח והחלה בניית בית הפרקליט של מחוז הצפון מעקב בדק בית // עמ' 9 "השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי" עו"ד

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה יופי נחמה מאלבום הזיכרונות של נחמה בן ש"ך - בן פורת נחמה בן ש"ך - בן פורת )לבית מישלוב( נחמה יופי מאלבום הזיכרונות בשנים 1950-1928 לזכרם של אמא,

Læs mere

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס:

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בעמ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס: הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: 58-T יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהמוצר

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

- הלעפה תוארוה - יטוחלא ןופלט C-450 םגד : 1

- הלעפה תוארוה - יטוחלא ןופלט C-450 םגד : 1 - הוראות הפעלה - טלפון אלחוטי דגם: 450-C 1 תוכן העניינים 3 4 9-5 9 10-9 11-10 13-11 16-14 21-16 23-22 29-23 30-29 32-30 37-33 38-37 39-38 40 41 43-42 44-43 45 תיאור המכשיר הוראות בטיחות התקנת המכשיר כיוון

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere