Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor."

Transkript

1 Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse (afsnit default valgt til) 3. Balance (afsnit default valgt til) 4. Egenkapitalforklaring (afsnit default valgt fra) 5. Pengebinding (afsnit default valgt fra) 1. Forkortelser anvendt i definitionen I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der følgende forkortelser: (Oms) Betyder omsætningen på kontoen beregnet som summen af kasseomsætningen, efterposteringer og intern omsætning. (Saldo) Betyder saldoen på kontoen beregnet som ultimo status + kasseomsætning + efterposteringer - primo status. (Pri) (Ult) (Sta.æn) (vf) (neg) (pos) (sp) (Ref.nr.) Betyder at der kun anvendes primo værdi fra de anførte konti. Betyder at der kun anvendes ultimo værdi fra de anførte konti. Betyder statusændringen på kontoen beregnet som ultimo status - primo status. Betyder at der vendes fortegn på oplysningen, når den udskrives. Betyder at kun konti med negativ værdi indgår. Betyder at kun konti med positiv værdi indgår. Betyder at der kun indgår posteringer med disse specifikationsnumre. Betyder at oplysningen er gemt på et referencenr. i dialogen sidste års tal regnskaber. 400xxx 400yyy betyder at det er et interval, der opsamles En tekst i parentes betyder, at tekstlinien ikke udskrives i sammendraget, men at den findes i specifikationen. 2. Resultatopgørelse (afsnit default valgt til) Spec. Kontonummer Ref.nr. S110 Korn (Saldo) (sp 10) 3883 (sp 10-29) S110 Frøafgrøder (Saldo) (sp 30-34) S110 Handelsroer (Saldo) (sp 35-39) S110 Kartofler (Saldo) (sp 40-44) S110 Raps (Saldo) (sp 45-49) 1

2 S110 Ærter mv (Saldo) (sp 50-54) S110 Andre industriafgrøder mv (Saldo) (sp 55-64) S110 Gartneriafgrøder (Saldo) (sp 65-69) S110 Grovfoder (Saldo) S110 Energiafgrøder mv (Saldo) (sp 70-74) S119 Mælk (Saldo) (sp 11) (sp 80-89) S120 Kvæg (Saldo) (sp 12) 3884 (sp 90-99) S121 Svin (Saldo) (sp 13) 3885 (sp 00-09) S122 Fjerkræ (Saldo) (sp 10-19) 3596 (sp 10-19) 3599 (sp 10-19) 3880 (sp 14) 3885 (sp 10-19) S123 Pelsdyr (Saldo) (sp 20-29) 3596 (sp 20-29) 3599 (sp 20-29) 3885 (sp 20-29) S124 Får (Saldo) (sp 30-34) 3596 (sp 30-34) 3598 (sp 10-19) 3599 (sp 30-34) 3880 (sp 15) 3885 (sp 30-39) S125 Husdyr i øvrigt (Saldo) (sp 00-09, 35-99) 2

3 (sp 00-09, 35-99) (sp 00-09, 20-99) 3599 (sp 00-09, 35-99) 3880 (sp 16) 3885 (sp 40-79) S129 Maskinstationsindtægter (Saldo) S129 Andre landbrugsindtægter (Saldo) (sp 00-09) 3880 (sp 17-99) 3883 (sp 00-09) 3883 (sp 75-99) 3884 (sp 00-79) 3885 (sp 80-99) Bruttoudbytte S130 Udsæd (Saldo) S130 Gødning (Saldo) S130 Planteværn (Saldo) S130 Diverse vedrørende markbrug (Saldo) (sp 00-39) S140 Korn 4400 (Saldo) S140 Færdigblanding mv (Saldo) S140 Andet indkøbt foder (Saldo) S140 Eget grovfoder (Saldo) S145 Dyrlæge og medicin (Saldo) S145 Diverse vedrørende husdyrbrug (Saldo) (sp 40-49) S146 Diverse vedrørende andet (Saldo) (sp 50-99) 3

4 Stykomkostninger Dækningsbidrag S150 Energi (Saldo) (sp 40-89) (sp 10-12, 18) 1635 S150 Maskinstation mv (Saldo) S160 Vedligehold (Vedligehold fast ejendom) (Saldo) (sp 10-19) 4899 (sp 03) 1637 (sp 00-19) (Vedligehold grundforbedring) (saldo) (Vedligehold markredskaber) (Saldo) 1637 (sp 40-59) (Vedligehold staldinventar) 4671 (Saldo) 1637 (sp 20-39) (Vedligehold andet inventar) (Saldo) (sp 60-99) S161 Investeringer over driften 4680 (Saldo) (sp 00-57) S166 Lønomkostninger (Saldo) (sp 00-09) S167 Ejendomsskat og forsikringer (Saldo) (sp 10-29) 4899 (sp 14-15) (sp 10-19) S168 Diverse omkostninger 4750 (Saldo) (sp 00-09) 4895 (sp 20-39) 4895 (sp 90-99) 4896 (sp 30-99) (sp 00-02) 4899 (sp 04-09) 4899 (sp 13) 4899 (sp 16-17) 4899 (sp 19-99)

5 (sp 30-99) 4759 S170 Kontante kapacitetsomkostninger Af- og nedskrivninger mv. (ekskl. imat. akt, jord og beboelse) Parentes udskriv ved indhold i S218 (Afskrivning driftsbygninger) (Saldo) (sp 40-99) (sp 10-19) (Afskrivning grundforbedring) (Saldo) (sp 00-19) (sp 20-29) (Afskrivning markredskaber) (Saldo) (sp 20-39) (sp 40-49) (Afskrivning staldinventar) 4965 (Saldo) (sp 00-19) (sp 30-39) (Afskrivning andet inventar 4964 (Saldo) (sp 40-59) 1639 (sp 50-59) (Afskrivninger bl. driftsmidler mv.) (Saldo) 4933 (sp 60-99) 1639 (sp 60-89) (Tab og fortjeneste NB opdeles 4940 (Saldo) (sp 00-19) på emner i analyser) 4941 (sp 40-99) (sp 00-19) 4944 (sp 40-99) 4945 ((kontointerval lukkes fremadrettet driftsmæssigt)) (Ulovlige afskrivningskonti) (Saldo) Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift S175 Anden indtjening (Saldo) (sp 00 79) (sp 00 79) S180 Anden virksomhed fri 5000 (Saldo) (sp 00 69) S180 Anden virksomhed fri 5001 (Saldo) (sp 00 69) 5

6 5080 (sp ) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 71, 81, 91) (sp 71, 81, 91) 5080 (sp 91) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 72, 82, 92) (sp 72, 82, 92) 5080 (sp 92) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 73, 83, 93) (sp 73, 83, 93) 5080 (sp 93) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 74, 84, 94) (sp 74, 84, 94) 5080 (sp 94) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 75, 85, 95) (sp 75, 85, 95) 5080 (sp 95) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 76, 86, 96) (sp 76, 86, 96) 5080 (sp 96) S180 Anden virksomhed (Saldo) (sp 77, 87, 97) (sp 77, 87, 97) 5080 (sp 97) S180 Udlejning 5000 (Saldo) (sp 78, 88, 98) (sp 78, 88, 98) 5080 (sp 98) S195 Afkoblet EU-støtte mv (Saldo) Resultat før finansiering Kun hvis indtjening udover primær virksomhed S201 Finansieringstilskud (Saldo) S201 Forpagtningsafgift mv (Saldo) (sp 00-09) 1638 (sp 20-29) S201 Renteindtægter (Saldo) (sp 90-94) S201 Aktieudbytte (Saldo) S201 Realiseret gevinst/tab finansaktiver (Saldo) (sp 00-29) (sp 31-35) 5277 (sp 37-38) 5277 (sp 45-99) 5278 (sp 00-29) 5278 (sp 31-35) 5278 (sp 37-38) 5278 (sp 45-99) 5279 (sp 00-29) 6

7 5279 (sp 31-35) 5279 (sp 37-38) 5279 (sp 45-99) (sp 00-49) 7799 (sp 00-49) S201 Renteudgifter mv (Saldo) (sp 95-99) S201 Prioritetsomkostninger (Saldo) S201 Realiseret gevinst/tab gæld (Saldo) (sp 00-49) Finansiering i alt. Resultat før ekstraordinære poster Udskrives kun hvis der findes ekstraordinære poster S210 Ekstraordinære poster (Saldo) (sp 80-99) 7395 (sp 80-99) Resultat efter finansiering S215 Private indtægter (Saldo) Resultat før regulering og skat Udskrives kun hvis der findes private indtægter S218 Primær afskrivning immaterielle aktiver ((Goodwil)) 4948 (Saldo) (sp 00-09) ((Mælkekvote)) 4948 (sp 10-19) ((Andre rettigheder)) 4948 (sp 20-29) ((Udvikling mv.)) 4948 (sp 30-49) ((Reserveret)) 4948 (sp 50-99) 1639 (sp 00-09) S218 Primær nedskr. im.akt, jord, beboelse ((Goodwill) 4930 (Saldo) (sp 20-29) ((Mælkekvote)) 4930 (sp 30-34) ((Andre rettigheder)) 4930 (sp 35-49) + ((Reserveret)) 4930 (sp 50-79) ((Udvikling mv.)) 4930 (sp 80-99) ((Jord)) 4932 (sp 00-19) ((Beboelse)) 4932 (sp 20-39) S218 Primær gevinst/tab im.akt, jord, beboelse ((Goodwill) 4940 (Saldo) (sp 20-29) (sp 20-29)

8 ((Mælkekvote)) 4940 (sp 30-34) (sp 30-34) ((Andre rettigheder)) 4940 (sp 35-49) (sp 35-49) ((Reserveret)) 4940 (sp 50-79) 4943 (sp 50-79) ((Udvikling mv.)) 4940 (sp 80-99) 4943 (sp 80-99) ((Jord)) 4941 (sp 00-19) 4944 (sp 00-19) ((Beboelse)) 4941 (sp 20-39) 4944 (sp 20-39) S220 Urealiseret regulering finansaktiver (Saldo) (sp 30) 5277 (sp 36) 5277 (sp 39-44) 5278 (sp 30) 5278 (sp 36) 5278 (sp 39-44) 5279 (sp 30) 5279 (sp 36) 5279 (sp 39-44) 7598 (sp 50-99) 7799 (sp 50-99) S220 Urealiseret regulering gæld 2300 (Saldo) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 00-89) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp ) 7599 (sp 50-99) Regulering i alt. Årets resultat før skat S230 Skat af årets resultat (Saldo) Årets resultat Balance (afsnit default valgt til) Spec. Kontonummer Ref.nr. S501 Fast ejendom 1000 (Ult) ((Hvis Ja offentlig ejd. Vurd.)) 1005 (vf) (vf)

9 ((Hvis N til ejendomsværdi flerårige afgrøder,jord, grundforb. Og 9627 (Ult) (sp 70-79) bygninger)) 9630 (vf) (sp 70-79) 9636 (sp 70-79) 9637 (vf) (sp 70-79) 9640 (vf) (sp 70-79) 9677 (sp 00-59) 9680 (vf)(sp 00-59) 9686 (sp 00-59) 9687 (vf)(sp 00-59) 9690 (vf)(sp 00-59) 9727 (sp 00-89) 9730 (vf) (sp 00-89) 9736 (sp 00-89) 9737 (vf) (sp 00-89) 9740 (vf) (sp 00-89) (påbegyndte investeringer) S502 Betalingsrettigheder EU 9627 (Ult) (sp 15-19) (vf) (sp 15-19) 9636 (sp 15-19) 9637 (vf) (sp 15-19) 9640 (vf) (sp 15-19) 1852 S502 Mælkekvote 9627 (Ult) (sp 10-14) (vf) (sp 10-14) (sp 10-14) 9637 (vf) (sp 10-14) 9640 (vf) (sp 10-14) (påbegyndte investeringer) S502 Andre immaterielle aktiver 9627 (Ult) (sp 00-04) (vf) (sp 00-04) 9636 (sp 00-04) 9637 (vf) (sp 00-04) 9640 (vf) (sp 00-04) 9627 (sp 20-39) 9630 (vf) (sp 20-39) 9636 (sp 20-39) 9637 (vf) (sp 20-39) 9640 (vf) (sp 20-39) 9627 (sp 60-69) 9630 (vf) (sp 60-69) 9636 (sp 60-69) 9637 (vf) (sp 60-69) 9640 (vf) (sp 60-69) (påbegyndte investeringer) S503 Inventar markbrug 9827 (Ult) (sp 40-99) (vf)(sp 40-99) 9836 (sp 40-99) 9837 (vf)(sp 40-99) 9840 (vf)(sp 40-99) 9877 (sp 00-19) 9880 (vf)(sp 00-19) 9886 (sp 00-19) 9887 (vf)(sp 00-19) 9890 (vf)(sp 00-19) (påbegyndte investeringer) 8176 S503 Inventar husdyrbrug 9827 (Ult) (sp 00-39) (vf)(sp 00-39) 9836 (sp 00-39) 9

10 9837 (vf)(sp 00-39) 9840 (vf)(sp 00-39) (påbegyndte investeringer) 8177 S503 Inventar, andet 9877 (Ult) (sp 20-49) (vf)(sp 20-49) 9886 (sp 20-49) 9887 (vf)(sp 20-49) 9890 (vf)(sp 20-49) (påbegyndte investeringer) S504 Kvæg (Ult) S504 Svin (Ult) S504 Fjerkræ (Ult) S504 Pelsdyr (Ult) S504 Får (Ult) S504 Andre husdyr (Ult) S506 Beholdninger egen avl (Ult) S506 Beholdninger indkøbt foder (Ult) S506 Jordbeholdninger (Ult) S506 Andre beholdninger (Ult) S506 Igangværende arbejde Landbrugsaktiver. S507 Biler mv (Ult) (sp 00-49) (vf) (sp 00-49) 9936 (sp 00-49) 9937 (vf) (sp 00-49) 9940 (vf) (sp 00-49) (påbegyndte investeringer) S508 Aktiver udenfor landbrug 1020 (Ult) ((hvis J til ejendomsværdi)) 1025 (vf) ((hvis N til ejendomsværdi)) 9627 (sp 90-99) 9630 (vf) (sp 90-99) 9636 (sp 90-99) 9637 (vf) (sp 90-99) 9640 (vf) (sp 90-99) 9677 (sp 80-99) 9680 (vf) (sp 80-99) 9686 (sp 80-99) 9687 (vf) (sp 80-99) 9690 (vf) (sp 80-99) 9777 (sp 80-99) 9780 (vf) (sp 80-99) 9786 (sp 80-99) 9787 (vf) (sp 80-99) 9790 (vf) (sp 80-99) ((anlægskartotek altidt)) 9627 (sp 80-89) (vf) (sp 80-89) (sp 80-89) 10

11 9637 (vf) (sp 80-89) 9640 (vf) (sp 80-89) 9877 (Ult) (sp 50-99) 9880 (vf)(sp 50-99) 9886 (sp 50-99) 9887 (vf)(sp 50-99) 9890 (vf)(sp 50-99) 9927 (sp 50-99) 9930 (vf) (sp 50-99) 9936 (sp 50-99) 9937 (vf) (sp 50-99) 9940 (vf) (sp 50-99) ((øvrige aktiver uden for landbrug)) (sp ) (pos) (pos) (påbegyndte investeringer) S510 Tilgodehavende (Ult) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (sidst) (moms) (pos) Hvis samlet sum> (sp 00-98) (periodeafgrænsninger) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) 2268 (pos) 2746 Hvis samlet sum>0 (udskudt skatteaktiv) (pos) S510 Mellemregning I/S-interessenter (pos) (Ult) (sp 00-49) S511 Andel i I/S (Ult) (sp 90-99) (sp 90-99) S511 Værdipapirer (Ult) S512 Indlån (Ult) S513 Likvide beholdninger (pos) (Ult) S527 Kassekredit (pos) (Ult) Finansaktiver 11

12 Aktiver i alt S520 Realkreditinstitutter (Ult) (vf) (sp 00-01) (vf) (sp 03-64) S520 Pengeinstitutter (Ult) (vf) (sp 70-74) S520 Pante- og gældsbreve (vf) (sp 75-79) 2774 S520 Anden langfristet gæld /vf)(sp 65-69) 2391 (vf) (sp 80-84) 2391 (vf) (sp 02) S520 Leasingforpligtigelser (Ult) (vf) (sp 90-99) S525 Mellemregning I/S-interessenter (neg) (Ult) (sp 50-99) S525 Anden gæld (Leverandører af vare og (neg) (Ult) tjenesteydelser) (øvrig gæld) (Ult) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) ((kun hvis Ja til offentlig vurdering)) 1080 (vf) (vf) (moms) (neg) Hvis samlet sum <0 (Ult) (sp 00-98) (periodeafgrænsninger) (neg) (Ult) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) 2268 (neg) 2746 (skyldig skat) (neg) 2747 (Ult) (sp 00-89) (neg)

13 (skyldig udbytte) særtilfælde (neg) 2747 (Ult) (sp 90-99) S527 Kassekredit (neg) (Ult) (neg) S530 Gæld uden for landbrug (Ult) (sp 00-89) (vf) (sp 85-89) (neg) (neg) Gæld i alt S540 Hensættelser Hvis samlet sum<0 (hensættelser udskudt skat) (neg) (Ult) (neg) (andre hensatte forpligtigelser) (Ult) Egenkapital 13

14 4. Egenkapitalforklaring (afsnit default valgt fra) Spec. Kontonummer Ref.nr. Resultat efter finansiering Jf. resultatopg. Jf resultat S215 Private indtægter Jf. resultatopg. Jf resultat Resultat før regulering og skat Jf. resultatopg. Jf resultat (drop hvis ingen private indtægter) S603 Privat kontant mv (Saldo) (drop hvis I/S eller selskab) S603 Bolig og transport mv (Saldo) (drop hvis I/S eller selskab) (sp 58-99) S603 Privat ekstraordinært (Saldo) (drop hvis I/S eller selskab) S603 Formueindtægter / udgifter (Saldo) (drop hvis I/S eller selskab) Privat udtræk Sum Sum (drop hvis I/S eller selskab) Indskud fra interessenter (neg) 2270 (Sta.æn) (sp 00-79) (vf) (kun hvis I/S) (neg) 2271 (vf) Udtrukket af interessenter (pos) 2270 (Sta.æn) (sp 00-79) (vf) (kun hvis I/S) (pos) 2271 (vf) Udlodning til interessenterne 7155 (Oms) (kun hvis I/S) Ud- og indbetaling interessenter Sum Udbetalt udbytte 2275 (Sta.æn) (sp 90-99) (vf) (kun hvis selskab) 7185 (Saldo) ( er midlertidig ny laves ) Ændring af virksomhedskapital 2270 (Sta.æn) (sp 00-79) (vf) (kun hvis selskab) 2271 (vf) S230 Betalt skat (Saldo) (drop hvis I/S) ( er midler- ((selskab)) 7260 (sp 00-19) tidig ny 14

15 7260 (sp 90-99) laves ) S230 Ændring i udskudt skat Skat af årets resultat minus betalt skat Do (drop hvis I/S) Skat af årets resultat Jf. resultatopg. Jf resultat (drop hvis I/S) Ændring af egenkapital fra drift, privat og skat Sum Sum (drop hvis I/S og selskab) Ændring af egenkapital fra drift og udtræk I/S Sum Sum (Kun i I/S) Ændring af egenkapital fra drift, udbytter og skat Sum (Kun hvis selskab) Sum Regulering i alt fra resultat Jf. resultatopg. Jf resultat S604 Værdireguleringer 2272 (Sta.æn) (vf) (sp 00-29) (vf) (sp 40-59) (vf) (sp 80-94) (vf) (vf) (Saldo) (sp 00-09) (sp 15-99) S605 Pensionsindbetaling (Saldo) (drop hvis I/S og selskab) (Sta.æn) S606 Øvrige egenkapitalbevægelser 2270 (Sta.æn) (sp 80-99) (vf) (Kun hvis selskab) 2273 (sp 30-39) (vf) ((Hvis specifikation se ekstern 2273 (sp 60-69) (vf) egenkapitalnote)) 2273 (sp 70-79) (vf) (sp 95-99) (vf) ((0-stil posteringer del af overført overskud kun selskaber)) 2275 (sp 80-84) (vf) Ny (Saldo) (sp 10-14) Ændring af egenkapital Sum Sum S601 Egenkapital primo (Pri) (vf) Egenkapital ultimo Sum Sum Fejl: Ultimo egenkapital stemmer (Ult) Ikke dette år + EK ultimo sum skal være 0, +/- 15 kr. Fejl: Ultimo egenkapital stemmer Ikke sidste år (vf) + EK primo sum skal være 0, +/- 499 kr. 15

16 5. Pengebinding (afsnit default valgt fra) Spec. Kontonummer Ref.nr. Årets resultat før skat (Saldo) Jf resultat (sp 90-99) 2305 (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 00-89) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp 90-99) (sp ) (Saldo) (sp 00-57) Af- og nedskrivninger mv (Saldo) (vf) (00-89)(vf) (vf) Afskrivninger andre erhverv 1901 (Eft.post.) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 80-99) 16

17 (sp 80-99) (sp 50-99) (sp 50-99) (sp 50-99) (sp 50-99) (sp 50-99) (sp 50-99) (sp 50-99) (sp 50-99) (Korrektion tilbageførsel ) 9623 (Eft.post.) (sp 80-99) (vf) (- Ikke likvid del af gevinst / tab ved (sp 80-99) (vf) salg, der er ført på skal ikke (sp 80-99) (vf) tilbageføres. Er der ikke noget på (sp 80-99) (vf) , vil korrektionen ikke blive (sp 80-99) (vf) foretaget) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (vf) (vf) (vf) (vf) (vf) (vf) (vf) (vf) Investeringsreguleringer tilbf (Saldo) (vf) (vf) (vf) 7540 (vf)(sp 00-57) (vf) (vf) Gevinst / tab finansaktiver tlbf (Saldo) (vf) (vf) (sp 00-49) (vf) (sp 00-49) (vf) Urealiseret regulering finansaktiver (Saldo) (vf) (sp 30) (vf) (vf) 5277 (sp 36) (vf) 5277 (sp 39-44) (vf) 5278 (sp 30) (vf) 5278 (sp 36) (vf) 5278 (sp 39-44) (vf) 5279 (sp 30) (vf) 5279 (sp 36) (vf) 5279 (sp 39-44) (vf) 7598 (vf)(sp 50-99) 7799 (vf)(sp 50-99) Gevinst / tab gæld tilbf (Saldo) (vf) (vf) (vf) (sp 00-49) (vf) Urealiseret regulering gæld 2300 (Saldo) (vf)(sp 90-99) (vf) (vf) (vf) (sp 90-99) 17

18 (vf) (sp 90-99) (vf) (sp 00-89) 2329 (vf) (vf) (sp 90-99) (vf) (sp 90-99) 2380 (vf) 2390 (vf) (sp 90-99) 2399 (vf) (vf) 2699 (vf) (vf) (sp ) 7599 (vf) (sp 50-99) Tilbageførsel af ikke likvide poster Betalt skat (Saldo) Privat (Saldo) (( blev indført i 2010, og (sp 58-99) 305 fjernes til 2014 regnskabet)) 7249 Afskrivninger privat tlbf (Eft.post.) (sp 58-99)(vf) (landbrug) (Andre erhverv) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 80-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (sp 50-99) (vf) (Modregnet nedskrivning ikke (sp 06) resultatført) (sp 09) (sp 11) 18

19 (sp 22) (sp 26) (sp 31) (sp 41) (sp 46) (sp 91) Formueindtægter/-udgifter (Saldo) Ekstraordinære private poster (Saldo) Pensionsindbetaling (Saldo) Privat udtræk, skat og pension i alt I I/S regnskaber udskrives indskud og fordelt resultat til interessenterne. Betalt skat, privat, formueindtægter/-udgifter, ekstraordinære private indtægter/udgifter, pensionsopsparing indgår ikke i I/Sregnskabet. Indskud / udtræk (Sta.æn) (vf) Udlodning til interessenterne 7155 (Oms) I selskaber udskrives betalt skat, ændring i virksomhedskapital, Udbytte selskab, ændring i kapitalandele, samt Øvrige egenkapitalbevægelser i tilfælde af at der på egenkapitalen laves posteringer mellem konto og egenkapitalkontiene 2273 sp 60, 80 og , 84 jf. selskabsvejledningen. Betalt skat 7260 (Saldo) (sp 00-19) (kun selskaber) 7260 (sp 90-99) Ændring i virksomhedskapital (Sta.æn) (vf) (kun selskaber) Udbetalt udbytte 2275 (Pri) (sp 90-94) (ult) (sp 75) 2747 (ult) (sp 90-99) 2275 (Sta.æn) (sp 95-99)(vf) Ændring i kapitalandele 1651 (Sta.æn) (vf) (kun selskaber) Øvrige egenkapitalbevægelser 2273 (Sta.æn) (vf)(sp 60, 80) (kun selskaber) 2275 (vf)(sp 80-82) 2275 (vf)(sp 84) Skat og udbytter mv. i alt (kun selskaber) Besætning Reduceret hvis > (Sta.æn) (vf) Forøget hvis < (Saldo) Beholdninger Reduceret hvis > (Sta.æn) (vf) Forøget hvis <

20 (Saldo) Flerårige afgrøder (Sta.æn) (vf) ((Kun hvis N til off. ejd.vurd)) Ændring biologiske aktiver i alt Likviditet efter regulering og privat (drop hvis I/S og selskab) Likviditet efter regulering og udtræk I/S (kun I/S) Likviditet efter regulering, skat og udbytter (kun selskaber) Salg (1) + (3) Jord Køb (2) + (4) ((Kun hvis J off.ejd. vurd.)) (1) (pos) 1000 (Oms) (pos) (2) (neg) 1000 (Oms) (neg) ((Både Hvis Ja/Nej off vurd) (3) (pos) 7500 (Oms) (pos) (sp 00-19) (neg) (sp 16) (sp 30-59) (4) (neg) 7500 (Oms) (neg) (sp 00-19) (pos) (sp 16) (sp 30-59) Immaterielle aktiver Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) (Oms) (pos) (pos) 7503 (Oms) (neg) (sp 03-09) (sp 00-69) (2) (neg) (Oms) (neg) (neg) 7503 (Oms) (pos) (sp 03-09) (sp 00-69) (3) (Sta.æn) (vf) Grundforbedring Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7501 (Oms) (sp 20-39) (neg) (sp 10) (sp 00-29) (2) (neg) 7501 (Oms) (sp 20-39) (pos) 7929 (Oms) (sp 10) 9668 (sp 00-29) (3) (Sta.æn) (vf) Driftsbygninger Salg (1) + (3 pos)

21 Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7501 (Oms) (sp 40-99) (neg) (sp 20-30) (bygning) (sp 00-59) (installation) (sp (2) (neg) 7501 (Oms) (sp 40-99) (pos) (sp 20-30) (bygning) (sp 00-59) (installation) (sp 60-89) (3) (Sta.æn) (vf) Inventar markbrug Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7504 (Oms) (sp 30-59) (neg) (sp 42) (sp 40-99) (sp 00-19) (2) (neg) 7504 (Oms) (sp 30-59) (pos) (sp 42) (sp 40-99) (sp 00-19) (3) 8176 (Sta.æn) (vf) Inventar husdyrbrug Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7504 (Oms) (sp 00-29) (neg) (sp 40) (sp 00-39) (2) (neg) 7504 (Oms) (sp 00-29) (pos) (sp (sp 00-39) (3) 8177 (Sta.æn) (vf) Inventar andet Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7504 (Oms) (sp 60-89) (neg) (sp 44) (sp 20-49) (2) (neg) 7504 (Oms) (sp 60-89) (pos) 7929 (sp (sp 20-49) (3) (Sta.æn) (vf) Beboelse Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7502 (Oms) - (neg) (sp 15) (sp 70-79) (2) (neg) 7502 (Oms) - (pos) (sp 15) (sp 70-79)

22 (3) (Sta.æn) (vf) Biler mv. Salg (1) + (3 pos) Køb (2) + (3 neg) (1) (pos) 7504 (Oms) (sp 90-99) (neg) (sp 50) (sp 00-49) (2) (neg) 7504 (Oms) (sp (pos) (sp 50) (sp 00-49) (3) (Sta.æn) (vf) Aktiver udenfor landbrug Salg (1)+(3)+(5) + (7 pos) Køb (2)+(4)+(6) + (7 neg) ((Kun hvis J off.ejd. vurd.)) (1) (pos) 1020 (Oms) (pos) ((Både Hvis Ja/Nej off vurd) (2) (neg) 1020 (Oms) (neg) (3) (pos) 1650 (Oms) (pos) (pos) (sp ) (pos) (sp ) (pos) (Sta.æn) (vf) (pos) (4) (neg) 1650 (Oms) (neg) (neg) (sp ) (neg) (sp ) ((Både Hvis Ja/Nej off vurd) (5) (pos) (Oms) (neg) (sp 90-99) (immaterielle anden virksomhed) (sp 80-89) (beboelse andre erhverv) (sp 90-99) (sp 50-89) (grundforbedring a. virksomhed) (sp 80-89) (jord anden virksomhed) (sp 90-99) (driftsbygninger anden erhverv) (sp 80-89) (installationer anden erhverv) (sp 90-99) (inventar andre erhverv) (sp 50-99) (biler mv.) (sp 90-99) (6) (neg) (Oms) (pos) (sp 90-99) (immaterielle anden virksomhed) (sp 80-89) (beboelse andre erhverv) (sp 90-99) (sp 50-89) (grundforbedring a. virksomhed) (sp 80-89) (jord anden virksomhed) (sp 90-99) (driftsbygninger anden erhverv) (sp 80-89) (installationer anden erhverv) (sp 90-99) (inventar andre erhverv) (sp 50-99) (biler mv.) (sp 90-99) 22

23 (7) (Sta.æn) (vf) Investeringer i alt Likviditetsoverskud Likvidit.overskud. (behov sidste år) Likviditetsbehov Likvidit.behov. (overskud sidste år) Placeres hvor??? I parametre pt. under tilgodeh (Sta.æn) (vf) Ændring finansaktiver og gæld + = Fremskaffelse - = Anvendelse NB betegnelserne forøget, reduceret mv. udskrives ikke Tilgodehavende Reduceret hvis den samlede opsamling > 0 Tilgodehavende Forøget hvis den samlede opsamling < (Sta.æn) (vf) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (moms) (pos) Hvis samlet > (sp 00-98) (periodeafgrænsninger)(pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (pos) (Saldo) 7599 Mellemregning I/S interes. Akt. Reduceret hvis den samlede opsamling > 0 Mellemregning I/S-interes. Akt. Forøget hvis den samlede opsamling < 0 (pos) (Sta.æn) (vf) (vf)(sp 00-49) Andel i I/S Reduceret hvis den samlede opsamling > 0 Andel i I/S Forøget hvis den samlede opsamling < (Sta.æn) (sp 90-99) (vf) (sp 90-99) (vf) (Saldo) (sp.90-99) (sp.90-99) 23

24 Selvstændig linie til kontrakter overvejes?? Værdipapirer Salg hvis den samlede opsamling > 0 Værdipapirer Køb hvis den samlede opsamling < 0 Likvider, indlån og KK pos Udtræk hvis den samlede opsamling > 0 Likvider,indlån og KK pos Indskud hvis den samlede opsamling < (Sta.æn) (vf) (Saldo) (sp 00-49) (pos) (Sta.æn) (vf) (vf) (pos) (vf) Realkreditinstitutter Låneoptagelse hvis oms > (pos) (Oms) (sp 00-89) (pos) (pos) (pos) (neg) (neg) (sp 80-99) (neg) (neg) (sp 50-99) (neg) (sp 50-99) (neg) (sp 50-99) (neg) (sp 80-99) (neg) (Saldo) (sp 00-89) (vf) Realkreditinstitutter Afdrag (Sta.æn) (sp 00-89) (vf) (vf) (vf) (vf) (Saldo) (sp 80-99) (sp 80-99) (sp 00-89) minus låneopt. (se ovenfor) Pengeinstitutter. Låneoptagelse hvis oms > 0 (pos) (Oms) (sp 00-89) (pos) (pos) (pos) (neg) (neg) (sp 00-79) (neg) (sp 00-79) (neg) (sp 30-49) (neg) 7745 (sp 80-99) (neg) (Saldo) (vf) Pengeinstitutter Afdrag (Sta.æn) (sp 00-89) (vf) (vf) (vf) (vf) 7720 (Saldo) (sp 00-79) 24

25 (sp 00-79) minus låneopt. (se ovenfor) Pante- og gældsbreve Låneoptagelse hvis oms > 0 (pos) (Oms) (sp 00-89) (pos) (neg) 77xx??? - Pante- og gældsbreve Afdrag (Sta.æn) (sp 00-89) (vf) (vf) 77xx??? (Saldo) minus låneopt. (se ovenfor) Anden langfristet gæld Låneoptagelse hvis oms > 0 (pos) (Oms) (sp 00-89) (pos) (sp 00-89) (pos) (pos) (neg) Afdrag (Sta.æn) (sp 00-89) (vf) (sp 00-89) (vf) (vf) (vf) (Saldo) minus låneopt. (se ovenfor) Leasingforpligtigelser Forøget hvis den samlede opsamling > 0 Leasingforpligtigelser Reduceret hvis den samlede opsamling < (Sta.æn) (vf) Mellemregning I/S interes. gæld. Forøget hvis den samlede opsamling > 0 Mellemregning I/S-interes. gæld Reduceret hvis den samlede opsamling < (neg) (Sta.æn) (vf) (vf)(sp 50-99) Anden gæld Forøget hvis den samlede opsamling > 0 Anden gæld Reduceret hvis den samlede opsamling < (varegæld) (neg) (Sta.æn) (vf) (øvrig gæld) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (moms) (neg) Hvis samlet > (sp 00-98) (periodeafgrænsninger) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg) (neg)

26 (neg) (skyldig skat) (neg) (sp 00-89) (neg) (skyldig udbytte) sært. (neg) (sp 90-99) (neg) (Saldo) (sp 00-49) Kassekredit, forøget hvis den samlede opsamling > 0 Kassekredit, reduceret hvis den samlede opsamling < 0 (neg) (Sta.æn) (vf) (neg) Gæld uden for landbrug Forøget hvis den samlede opsamling > 0 Gæld uden for landbrug Reduceret hvis den samlede opsamling < (Sta.æn) (00-89)(vf) (vf) (neg) (neg) xx??? (Saldo) Hensættelser Forøget hvis den samlede opsamling > 0 Hensættelser Reduceret hvis den samlede opsamling < 0 Likviditetsanvendelse Likvidit.anvend. (fremsk. sidste år) Likviditetsfremskaffelse Likvidit.fremsk. (anvend. sidste år) (Sta.æn) (vf)

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. S:\7600-Oekonomisystemer\7690 Nyt regnskab\opstilling A Definition parameter\v_fg_drft_landbr_a_def 03.doc Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A,

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N RÅBALANCE Årets resultat sammenlignet med sidste år GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Virksomhedsoplysninger...3 Bemærkninger til råbalancen...4

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N RÅBALANCE Resultat 3. kvartal i forhold til tidligere år GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Virksomhedsoplysninger...3 Bemærkninger til råbalancen...4

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Definition årsrapport B, drift

Definition årsrapport B, drift Definition årsrapport B, drift Dato: 27-11-2009 I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N INTERNT REGNSKAB 2016 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Resultatopgørelse - intern.........................

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Resultatopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET OPFØLGNING

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Antal 124 Antal vejet 242 Landbrugsareal, ha 119 Årskøer 0 Årssøer 689 Antal slagtesvin produceret 612 Dyreenheder 187 Beregnet

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N BUDGETOVERSLAG Intern opstilling 01.01.2017 31.12.2017 GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD BUDGETBEMÆRKNINGER 3 Ledelsespåtegning...3 Revisors

Læs mere

Note Indhold Fortegn Konto Spec Type

Note Indhold Fortegn Konto Spec Type Definition skattebilag selskab 17.11.2017 1. Skattemæssig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 5. Skatteafstemning Fortegn I kolonnen fortegn bruges: pos Kun positive beløb pr.

Læs mere

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser:

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: Definition årsrapport B, landbrug, forretning (Udkast) Dette afsnit indeholder definition af kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N DEMO BUDGET KØB AF EJENDOM Vejledning budget 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD ÅRSBUDGET 3 5-kolonner... 4

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

11. Balance og egenkapital

11. Balance og egenkapital 95 11. Balance og egenkapital Opgave 11.1. Balance (I) På en kvægejendom er der den 31/12 følgende aktiver og gæld: Bank-/sparekasselån 995.643 kr. Tilgodehavender 71.110 kr. Momsgæld 61.840 kr. Kassekredit

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Antal 1.100 1.129 319 289 208 313 Antal_vejet 2.813 2.979 717 710 540 1.012 Landbrugsareal, ha 176 174 70 118 169

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle deltid heltid År 2008 2009 2009 2009 Antal 9.573 7.886 2.072 5.814 Antal vejet 33.822 31.886 18.971 12.914 Landbrugsareal, ha 72

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Antal 10.398 9.910 3.021 6.889 Antal_vejet 37.157 34.890 20.888 14.002 Landbrugsareal, ha 66 70 31 128 Antal årskøer 14 15 1 37 Antal årssøer 30 32 0

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Antal 9.910 9.573 2.969 6.604 Antal_vejet 34.890 33.822 20.827 12.995 Landbrugsareal, ha 70 72 32 136 Antal årskøer 15 16 0 42 Antal årssøer 32 30 0

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Gruppering Gns. Alle Antal 1.129 1.185 293 315 233 344 Antal_vejet 2.979 3.050 588 840 588 1.034 Landbrugsareal,

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital 100-150 ha 150-250 ha Antal 266 54 53 305 61 61 Antal_vejet 764 114 122

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 725 145 145 145 145 145 Antal_vejet 1.296 265 262 269 243 257 Landbrugsareal,

Læs mere

Tabel 4. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med produktion af slagtesvin, opdelt efter antal producerede slagtesvin

Tabel 4. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med produktion af slagtesvin, opdelt efter antal producerede slagtesvin Tabel 4. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med produktion af slagtesvin, opdelt efter antal producerede slagtesvin Under 2.500 2.500-4.000 4.000-6.000 6.000-8.000 Over 8.000 Alle Gruppering sl.svin

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle Deltid Heltid Antal 10.971 10.398 3.247 7.151 Antal_vejet 37.793 37.157 22.804 14.353 Landbrugsareal, ha 62 66 31 122 Antal årskøer

Læs mere

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Tabel 2 Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste og dårligste femtedel målt på afkast til kapital

Tabel 2 Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste og dårligste femtedel målt på afkast til kapital Tabel 2 Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste og dårligste femtedel målt på afkast til kapital 100-150 ha 150-250 ha Gruppering Alle bedst dårligst Alle bedst dårligst Antal

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Likviditetsopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Kontonummer. Produktionsværdi (Saldo) (sp 10) Mælk (Saldo) 3880 (sp 11)

Kontonummer. Produktionsværdi (Saldo) (sp 10) Mælk (Saldo) 3880 (sp 11) Definition til produktionsgrensopgørelse Forkortelser anvendt i definitionen I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: (Saldo) Betyder saldoen på kontoen beregnet

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 17.11.2017 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Årsrapport N Morten Langgaard Morten Langgaard Ejendomsnr : Skejby Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N

Årsrapport N Morten Langgaard Morten Langgaard Ejendomsnr : Skejby Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N Årsrapport N 2008 01.01.2008 31.12.2008 Morten Langgaard Morten Langgaard Ejendomsnr :240-259 Skejby Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N Indhold Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Over 12000 Slagtesvin. Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin

Over 12000 Slagtesvin. Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin 8000 12000 Slagtesvin Slagtesvin Over 12000 Slagtesvin Antal 704 146 270 159 129 Antal vejet 1.121,17 214,54 405,02 261,03 240,57 Landbrugsareal, ha 171 93 138 200 263

Læs mere

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på andel til kapital 50-100 årskøer 100-200 årskøer Alle Højeste Alle Højeste Antal

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Tabel 11 - Slagtekyllinger Gruppering

Tabel 11 - Slagtekyllinger Gruppering Tabel 11 - Slagtekyllinger Slagtekyllinger Antal 50 Antal vejet 173,53 Ejendomsnummer 3.680 Landbrugsareal, ha 126 Årskøer 0 Årssøer 0 Antal slagtesvin produceret 197 Antal minktæver 39 Dyreenheder 235

Læs mere

Kroner frem for kilo

Kroner frem for kilo Kroner frem for kilo SAGRO Kvæg Økonomikonference 2018 Mælkeprisen, standard mælk 2017 375 325 341 377 275 276 263 225 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - 2017 Konv. Øko Resultater Konventionel

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom.

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. Køb af ejendom i budget og -opfølgning Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. I eksemplet kan du se, hvordan konteringen håndteres i budget og budgetopfølgning.

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Internt regnskab. Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring

Internt regnskab. Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring Internt regnskab 27 Intern regnskab Bemærkninger 28 Produktionsgrundlag 29 Virksomhedens nøgletal 30 Resultatopgørelse - intern 31 Balance - intern 33 Egenkapitalforklaring 34 Pengebinding 35 Specifikationer

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller PLANTE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller Resultat oversigt Tal i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel Dækningsbidrag mark 1.075 1.354 279 Dækningsbidrag

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2018 Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 Nøgletal kartoffelavler 2018 2017 Avl vårbyg pr. ha 50 hkg 58 hkg Pris pr. hkg. solgt byg 135 kr. 118 kr. Avl stivelsekartofler pr.

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Driftsresultater 2009

Driftsresultater 2009 Driftsresultater VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK Foreløbige tal pr. 28. maj SMÅGRISEPRODUCENTER PRODUKTIONSGRUNDLAG 2008 Antal regnskaber Landbrugsareal, ha Antal årssøer Antal producerede grise pr. årsso Aktiver

Læs mere

KVÆG-spor. Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen

KVÆG-spor. Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen KVÆG-spor Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen Mælkeprisen, standard mælk 2017 385 365 345 325 305 285 265 245 225 276 341 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - 2017 Konv. 377 263

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N BUDGETOPFØLGNING 2017 Resultatopfølgning og forventet resultat 01.01.2017 30.09.2017 GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Virksomhedsoplysninger...3

Læs mere

Tabel 3. Planateavlsbrug inddelt efter afkastningsgrad

Tabel 3. Planateavlsbrug inddelt efter afkastningsgrad Tabel 3. Planateavlsbrug inddelt efter afkastningsgrad Antal 1.047 349 349 349 Antal vejet 2.679 881 899 898 Landbrugsareal, ha 167 195 164 144 Årskøer 0 1 0 0 Årssøer 1 2 0 1 Antal slagtesvin produceret

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N BUDGET 2017 Specifikationer og analyser 01.01.2017 31.12.2017 GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD SPECIFIKATIONER OG ANALYSER 3 Produktionsbudget...3

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Tabel 11 Øvrige bedrifter, heltid inddelt i slagtekalve, mink, fjerkræ og øvrige

Tabel 11 Øvrige bedrifter, heltid inddelt i slagtekalve, mink, fjerkræ og øvrige Tabel 11 Øvrige bedrifter, heltid inddelt i slagtekalve, mink, fjerkræ og øvrige Gruppering Slagtekalve Mink Fjerkræ Blandet landbrug År 2010 2010 2010 2010 Antal 199 330 101 37 Antal vejet 606 1.010 496

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N BUDGETOPFØLGNING 2017 Resultatopfølgning 01.01.2017 30.09.2017 GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Virksomhedsoplysninger...3 BEMÆRKNINGER TIL

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Planteavl 2019 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Program Planteavl 2018 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder 2 Regnskabstal Produktionsomfang

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N RÅBALANCE Kasseomsætning 3 kvartal i forhold til sidste år GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Virksomhedsoplysninger...3 Bemærkninger til råbalancen...4

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Udviklingsgruppen Sønderborg ApS

Udviklingsgruppen Sønderborg ApS Udviklingsgruppen Sønderborg ApS CVR-nr. 78 33 54 16 Årsrapport 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16.06.2018 Claus Schmidt Dirigent Udviklingsgruppen

Læs mere

Selskaber, intern årsrapport (D5)

Selskaber, intern årsrapport (D5) Selskaber, intern årsrapport (D5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret og indeholder skattemæssige opgørelser,

Læs mere