Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?"

Transkript

1 Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere? Hvad er vores behov, som skal dækkes? Mobilisering Den vigtige velkomst, løbende forventningsafstemning, opgaveplacering mv. Er vi attraktive? Hvad kan vi tilbyde? Hvorfor vælge os? Rekrutteringsplan Hvor og hvordan skal vi finde de nye frivillige? Hvem har vi brug for? Målgruppeanalyse.

2 Kære frivillige i Hjerteforeningen Vi håber, at I med dette materiale vil få inspiration til at tiltrække og fastholde frivillige. I kan enten bruge materialet side for side, eller som opslagsværk afhængigt af jeres aktuelle behov. I finder her forslag til, hvordan I kommer i gang, og der er angivet vejledende tidsforbrug ved de foreslåede dialog-øvelser. Stil skarpt på: Vores parathed til at modtage nye frivillige God arbejdslyst. Med hjertelige hilsner Hjerteforeningen/Frivilligafdelingen Vores behov for nye frivillige Målrettet rekruttering Hvordan bygger vi bro til nye frivillige Mobiliseringstrategier - fokus på velkomst og fastholdelse Løbende synliggørelse som en del af rekrutteringsstrategien

3 Klar og parat til nye frivillige? Vi taler stort set alle om, at vi gerne vil have nye frivillige. Men, når det kommer til stykket er spørgsmålet, hvor parate vi er til at tage imod og samarbejde med nye frivillig-kollegaer. Foreningskulturer kan have det med at lukke sig om sig selv. Man ved, hvad man plejer at gøre og gør det godt. Og man har en masse viden om, hvordan tingene fungerer, som gøres per automatik. Plejer og uudtalt viden om, hvordan tingene gøres, kan gøre det svært for nye frivillige at komme ind i gruppen. Derfor er det en god ide at tage en indledende snak om jeres kultur, og hvor parate I er til at tage imod nye frivillige, før I begynder at rekruttere, og før nye frivillige banker på jeres dør. Overvej fx: Har vi en velkomst- eller introduktionsplan for nye frivillige? Hvordan husker vi at give al relevant viden videre? Er der plads til, at nye frivillige kommer med nye ideer til aktiviteter eller metoder? Hvordan har vi det med frivillige, som ikke har meget tid til foreningen, men til gengæld er meget engagerede, når de er her? Er der plads til det? Er der en gevinst at hente ved at åbne op for den form for tilknytning? Er der plads til alle hos os nu? Skal der være det, og hvad skal der til? Er vi beredte, hvis frivilligkonsulenten ringer op og siger: Her er en person, som er interesseret i at være frivillig i jeres område. Hvem følger op og hvor hurtigt? Hvordan forventningsafstemmer vi? Slet ikke parat Meget parat Er vi parate til nye frivillige? Tidsforbrug: ca. 45 min. Bed eventuelt jeres frivilligkonsulent om at facilitere denne øvelse. 1. Fælles 40 min.: Tegn på en tavle eller et stykke papir et barometer, hvor 0 = Slet ikke parat, og 10 = Meget parat. Sid hver for sig i 2. min. og overvej følgende: Hvor parat synes jeg, vi er til at tage imod nye frivillige? Skriv det ned på en post-it med dit navn og placer på barometeret. I kan sagtens være i den samme forening og mene forskelligt om dette spørgsmål, så måske placerer i jeres postits forskellige steder, måske er de samme sted. Uanset skal det ses som udgangspunkt for en dialog. 15. min.: Fortæl hinanden efter tur, hvorfor I har tænkt, som I gør. Hvor parat/ ikke parat? Hvad mener I med parat? 20. min.: Drøft, hvad I kan gøre mere af for at være parate til nye frivillige. 1

4 Hvorfor vil vi være flere? I øger sandsynligheden for at finde netop de frivillige, I har brug for ved at drøfte, hvad jeres behov er, og hvilke forventninger I har. Det gøres bedst, hvis I har skabt jer et overblik over, hvilke aktiviteter I har og gerne til have. Afklaringen kan I bruge i forbindelse med rekrutteringsopslag og mobilisering, for at matche og forventningsafstemme i forhold til jeres og nye frivilliges behov, interesser og motivation. Opgavens indhold Hvad består den helt konkret i? Vær så præcis som mulig. Opgavens omfang Hvornår skal opgaven løses, og hvor længe? Ønskelige erfaringer/ kompetencer Er der behov for særlig viden, erfaring, kompetencer i forhold til opgaveløsningen? Vores forventninger til og behov for nye frivillige Tidsforbrug: Afhænger af omfanget af opgaver, der skal beskrives. 1. Fælles drøftelse: Mangler vi nye frivillige til at løse eksisterende opgaver, eller er der nye aktiviteter, vi godt kunne tænke os at sætte i gang? Skriv opgaverne ned uden at beskrive dem nærmere. 2. To og to: Fordel opgaverne ud på tomandsgrupper. Hver gruppe skal nu beskrive opgavernes indhold, omfang og om der er behov for særlig viden/ erfaring/kompetencer i forhold til at løse den givne opgave. 3. Fælles drøftelse: Hvad er vores forventninger til nye frivillige ud fra de beskrevne opgaver? Fx ift. involveringsgrad tidsmæssigt og socialt? Brug gerne frivilligrollerne kernefrivillige, aktivitetsfrivillige og tilkaldefrivillige fra ringbindet: Frivillig koordinering Organisering af mange frivillige. 2 OBS: For hjælp til at skabe overblik over aktiviteter og opgaver, se også ringbindet: Organisering af mange typer frivillige.

5 Rekrutteringsstrategi Det er vigtigt, hvordan og hvor I beslutter at søge efter nye frivillige. Opmærksomhedspunkter i den forbindelse kan være: 1) Tænk i nye baner: Langt de fleste nye frivillige rekrutteres gennem personligt netværk. Men, hvis I vil udvide jeres målgruppe, er det godt at tænke over, hvor I kan møde nye frivillige. Fx unge på uddannelsesinstitutioner eller til karrieredage/messer. Etniske minoriteter i sundhedshuse i boligsociale områder, efterlønnere på aftenskole, familiefædre og mødre til fodboldstævner, med videre. 2) Ved ekstern rekruttering Rekrutter til en bestemt opgave, og helst til en opgave der ikke er bestyrelsesarbejde. Det er ofte mere overkommeligt og håndgribeligt. For udefrakommende er det en måde at lære Hjerteforeningen at kende på. Og for medlemmer er det en måde at lære den frivillige del af foreningens arbejde at kende. Spørg fx deltagerne på hjertecaféen: Vil du være med til at lave kaffe næste gang?. Rekrutteringsmåder og steder Tidsforbrug: 20 min. 1. Fælles drøftelse 10 min.: Brainstorm på nye måder at nå en bestemt målgruppe på, hvis I ikke allerede nu har kontakten. Hvor finder I dem? 2. Fælles drøftelse - 10 min.: Er der frivillige i jeres forening, som I med fordel kan knytte tættere til bestyrelsen med henblik på rekruttering til bestyrelsen? Hvordan kan I gribe det an? 3 Deltagere i aktiviteter/medlemmer Tilkaldefrivillige Aktivitetsfrivillige Kernefrivillige (Bestyrelsesfrivillige) 3) Intern rekruttering Viljen til at engagere sig i en bestyrelse kræver ofte kendskab til foreningen og et ønske om at påvirke foreningen organisatorisk. Derfor kan det være svært at rekruttere udefra. Overvej eventuelt intern rekruttering blandt jeres aktivitetsfrivillige, hvis I har sådanne. Inviter fx til bestyrelsesmøder, så de får en fornemmelse af, hvad det handler om, og så I lærer hinanden at kende. Det er en god ide at tage udgangspunkt i tilknytning og kendskab til foreningen, når I vil rekruttere. Se figuren ovenfor. Dvs. deltagere (fx på Hjertemotion eller et kursus) og medlemmer lettere kan rekrutteres til opgaver, der løses som tilkaldefrivillig. Som tilkaldefrivillig motiveres man lettere til at løse opgaver som fast tilknyttet aktivitetsfrivillig, og som aktivitetsfrivillig kan man lettere motiveres til at løse bestyrelsesopgaver. OBS: Læs mere om frivillig-roller i ringbind: Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige.

6 Målgruppeanalyse Spørgsmålet er, hvilke frivillige der matcher jeres behov, og hvad der kendetegner disse personer. Her kan en målgruppeanalyse hjælpe til at efterspørge bestemte persontyper og kvalifikationer, som øger chancen for succes med rekrutteringen. Nedenstående figur viser, hvordan der er en sammenhæng mellem dem, I vil rekruttere og jeres valg af kontaktpunkter og budskaber. Ved at lave en målgruppeanalyse er det lettere at træffe gode valg i forhold til, hvordan I kan bygge bro til de nye frivillige, som I ønsker at tiltrække. Hvem matcher vores behov? Tidsforbrug: Afhængigt af hvor mange frivilligjobs, I vil rekruttere til. Fælles drøftelse: Hvem kan som udgangspunkt have interesse for hjertesagen? Fx hjertepatienter og pårørende, sygeplejerskestuderende, personer der studerer eller arbejder med ernæring. Kan alle frivillige løse jeres opgaver, eller har I brug for frivillige med særlige kompetencer? Er der en særlig målgruppe, I vil fokusere på at rekruttere? Hvorfor? Fx fordi de spejler en ny slags deltagere, har særlige faglige kvalifikationer, gør at sammensætningen af frivillige kommer til at ligne befolkningssammensætningen, med videre. Hvad kendetegner målgruppen? 3

7 Hvad kan vi tilbyde nye frivillige? Vi kan let komme til at fokusere på, hvad vores behov er for nye frivillige. Men vi skal også tale til et behov hos dem. De skal føle, at det giver mening at engagere sig lige netop i Hjerteforeningen. Derfor er et led i at tiltrække nye frivillige at sætte sig ind i deres behov og motivation. Spørgsmålet er, hvordan vi som forening bliver tiltrækkende for nye frivillige. Det kan være i form af en spændende aktivitet, anerkendelse, få noget på CV et, et socialt fællesskab, gratis kurser, med mere. Her er det vigtigt, at I overvejer, hvad I kan tilbyde, og signalerer det, når I søger efter frivillige og i forbindelse med velkomst og forventningsafstemning. Ved at blive skarpere på, hvad I kan tilbyde, og hvilke motiver I regner med nye frivillige måtte have, kan I bedre lave en rekrutteringsplan, der er fokuseret i forhold til: Hvordan I skal beskrive arbejdsopgaverne. En beskrivelse af hvad den frivillige får ud af at være frivillig netop hos jer. Hvordan I bygger bro til nye frivillige, som måske ikke kender Hjerteforeningen og hjertesagen i forvejen. Hvad får de fx ud af at være frivillige hos jer? Hvordan I skaber konkrete billeder, så andre forstår, hvad det vil sige at være frivillig hos jer. Hvor I kan komme i kontakt med nye frivillige. Hvad kan vi tilbyde? Tidsforbrug: 45 min. 1. To og to 15 min.: Hvilken motivation har nye frivillige for at engagere sig i den frivil lige indsats hos os? Tænk gerne målgruppespecifikt: Fx unge, ældre, berørte af hjertesagen, personer der ikke er berørte, etniske minoriteter, faglige frivillige (dvs. personer som benytter en særlig faglighed i den frivillige indsats). Hvad kan vi tilbyde nye frivillige? Overvej det i forhold til: Sagen: Fx fortællingen om Hjertesagen, dens betydning, og hvad jeres aktiviteter gør af forskel. Opgaven: Er der læring at hente? Udnyttelse af egne faglige erfaringer? Udbyttet: Fx netværk, læring, noget på CV et, et værdifællesskab mv. 2. Fælles drøftelse 30 min.: Hvilke budskaber skal vi slå på i forhold til, hvad vi kan tilbyde? Hvad er vigtigt at fremhæve ved opgaven for at motivere til at blive frivillig hos os? 4 OBS: Se mere om motivation i ringbindet: Frivillig ledelse: Kommunikation, Motivation og Samarbejde.

8 Rekrutteringsplan: Nye frivillige hos os, sådan! Tidsforbrug: Afhænger af omfanget af frivilligjobs, der skal rekrutteres til. På baggrund af de drøftelser I har haft på de foregående sider, kan I nu lave en rekrutteringsplan. Anvend fx et skema som nedenfor. Skemaet er fyldt ud med eksempler til inspiration. OBS: Download dette skema og find flere værktøjer til rekrutteringsindsatsen på Frivillignet.dk Beskrivelse af opgaven Målgruppebeskrivelse (køn, alder, kompetencer, erfaringer mv.) Byg bro målrettet budskab Hvor får vi kontakt? (Rekrutteringssteder) Den gode velkomst Vores plan er Kaffebryggere til Hjertecafé Deltagere på hjertecaféen Hjælp os med at gøre det til en hyggelig dag" Hjertecafé Fast frivillig byder velkommen og er fast kontaktperson Prikke deltagere til at hjælpe med kaffe på lørdag? Kammeratskab og socialt netværk Nyt bestyrelsesmedlem til kasserer-posten Erfaring med økonomi/har tidligere været kasserer Brug din økonomiske sans i meningsfuld sammenhæng Mulighed for mere indflydelse I aktivitetsgrupperne tilknyttet lokalforeningen Læres op af andet bestyrelsesmedlem, som også er obs på det sociale Forventningsafstemning Prikke, og tage personlig snak med vedkommende, hvis bestemt person Invitere tovholdere fra aktivitetsgrupper til bestyrelsesmøde for at få kendskab til det 4 Koordinator til landsindsamlingen Sans for organisering og overblik Gerne unge, der studerer på en sundhedsfaglig uddannelse Få udviklet dine koordineringskompetencer og sæt dem på CV et Personlig udvikling og netværk Social- og sundhedsuddannelse Facebook Frivilligjob.dk Opstartsmøde m. forventnings-afstemning om roller og ansvar og behov for støtte Inviteres også med til sociale arrangementer Annonce på frivilligjob.dk Opslag på Facebook Ansigt til ansigt dialog på uddannelsesstedets næste karrieredag

9 Mobiliseringsstrategier fokus på velkomst og fastholdelse En ting er at rekruttere nye frivillige til foreningen, en anden er at få skabt engagement og lyst til at udføre en frivillig indsats og blive ved med det. Det handler i bund og grund om at skabe det rette match mellem jeres behov og den nye frivilliges interesser og motivation. Det skal give mening for alle parter. Det handler om fastholdelse af motivationen og gejsten for at være frivillig netop hos jer. Opmærksomhedspunkter Forventningsafstemning. Det er ikke nok kun at gøre det ved opstarten. Det skal gøres løbende. God introduktion og hurtigt efter start. Fokus på løbende at fortælle nye frivillige, at de gør en forskel ved at være hos jer. Der er mulighed for medbestemmelse/selvbestemmelse i forhold til opgaveløsningen. Fokus på den sociale dimension, og hvordan nye frivillige kommer til at føle sig som en del af gruppen. Velkomst og fastholdelse hos os Tidsforbrug: ca. 35 min. 1. Personlige tanker 2 min.: Hvad får mig til at føle mig velkommen et nyt sted? 2. To og to 15 min.: Hvad gør vi for, at nye frivillige føler sig velkomne? Hvad virker godt? Hvad kan vi gøre mere af eller gøre nyt? Hvordan sikrer vi, at nye frivillige blive sat ind i opgaven og vores arbejdsgange? Hvordan sikrer vi et fokus på introduktion til det sociale fællesskab? Hvad virker godt? Hvad kan vi gøre mere af eller gøre nyt? Hvem følger op på trivslen hos nye frivillige? Hvordan? 3. Fælles drøftelse 15 min.: Tag en runde, hvor alle grupper fortæller, hvad der virker godt og kan gøres mere af. 5 Konkluder: Det vil vi gøre!

10 Løbende synliggørelse som en del af rekruttering Det er en god ide, at være opmærksom på muligheden for løbende at synliggøre og øge kendskabet til Hjerteforeningen og jer generelt. På den måde gødes jorden for nye frivillige, og det gør rekrutteringsprocessen lettere. Nedenfor er en model, som viser tre indsatsområder i forhold til synliggørelse: 1) Når I bliver inviteret til at holde oplæg eller have en stand: Fx på det kommunale rehabiliterings-hold, en stand på messe eller lignende. Modning af personer, der er interessede i at være frivillige hos os. Hvordan holder vi løbende fokus på rekruttering? Tidsforbrug: en time. 1. Personlige tanker 5 min.: Tænk på de aktiviteter, I selv har holdt for at vise jeres aktiviteter og muligheden for at være frivillig hos jer. Og tænk også på de gange, I har udnyttet lokale muligheder for at synliggøre jeres frivillige aktiviteter og engagement. Hvad fungerede godt? 2. Fælles drøftelse 25 min.: Hvad fungerede godt og kan gentages? Har vi andre ideer til, hvordan vi også kunne gøre det? 3. Fælles drøftelse 30 min.: Skab et fælles overblik over jeres netværk. Skriv alt ned firmaer, foreninger, kontakter i kommunen, hospitaler, forretninger mv. 3) Når I samarbejder med andre: I samarbejde med andre foreninger, kommunen eller lokale virksomheder er der rig mulighed for fællesskab om sagen og aktiviteter, som synliggører Hjerteforeningens vigtige arbejde lokalt. 2) Når I selv tager initiativ: Fx afholdelse af frivilligmøder, info-aften, artikler i lokalavisen om succeshistorier. Overvej: Hvordan kan vi aktivt gøre dem til vores ambassadører? Hvordan kan vi bruge dem til at synliggøre muligheden for at være frivillig hos os? Og hvad kan vi gøre for dem til gengæld? 6

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere?

Læs mere

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Kære frivillige i Hjerteforeningen Vi håber, at dette materiale kan hjælpe jer til at skabe endnu bedre rammer for det lokale frivillige engagement.

Læs mere

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige

Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Frivillig koordinering: Organisering af mange typer frivillige Kære frivillige i Hjerteforeningen Vi håber, at dette materiale kan hjælpe jer til at skabe endnu bedre rammer for det lokale frivillige engagement.

Læs mere

Klædt på til. Hjertecaféer

Klædt på til. Hjertecaféer Klædt på til Hjertecaféer Kort om hjertecaféer En hjertecafé er et mødested for hjertepatienter og/eller pårørende til hjertesyge. Her er I med til at skabe et trygt miljø, hvor man kan få en uforpligtende

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

VÆRKTØJER TIL 7 GODE RÅD

VÆRKTØJER TIL 7 GODE RÅD Rekruttering VÆRKTØJER TIL 7 GODE RÅD 7 GODE RÅD TIL BESTYRELSEN Rekruttering kan være en svær sag, men ofte ligger udfordringen måske i, at vi ikke er så planlagte omkring, hvem vi vil spørge og hvorfor.

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Årskursus hjertemotion 2014. Oplæg om rekruttering v/afdelingschef, Betina Egede Jensen frivilligafdelingen

Årskursus hjertemotion 2014. Oplæg om rekruttering v/afdelingschef, Betina Egede Jensen frivilligafdelingen Årskursus hjertemotion 2014 Oplæg om rekruttering v/afdelingschef, Betina Egede Jensen frivilligafdelingen Frivilligfilm Hvorfor er det frivillige engagement i Hjerteforeningen vigtigt? Udvikling i antal

Læs mere

Frivillig ledelse: Kommunikation, motivation og samarbejde

Frivillig ledelse: Kommunikation, motivation og samarbejde Frivillig ledelse: Kommunikation, motivation og samarbejde Kære frivillige i Hjerteforeningen Vi håber, at dette materiale kan hjælpe jer til at blive endnu bedre til at skabe motiverende, mangfoldige

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere. Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen

Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere. Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen Dialog- og uddannelsesmøde Workshop 2 Rekruttér bredere Tirsdag d. 20. november 2012 Sofiendalskolen, Festsalen Rekruttering for foreninger Jeres forening har set lyset. Men I mangler hænder Det positive:

Læs mere

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen cyj@filadelfia.dk På programmet i aften 1. omgang: Tema 1: Ledelse og samarbejde

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Kursushæfte. ingerfair.dk ingerfair@ingerfair.dk

Kursushæfte. ingerfair.dk ingerfair@ingerfair.dk Kursushæfte ingerfair.dk ingerfair@ingerfair.dk Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION HVORFOR FRIVILLIGE?... 3 2. ORGANISERING... 4 2.1. DESIGN AF FRIVILLIGROLLER... 4 2.2. ROADMAPPING ØVELSE... 6 3. REKRUTTERING

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige.......................................

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

Klædt på til. Blodtryksmåling

Klædt på til. Blodtryksmåling Klædt på til Blodtryksmåling Kort om blodtryksmåling som aktivitet Formålet, med at Hjerteforeningens lokalforeninger tilbyder vejledende blodtryksmålinger, er at øge danskernes kendskab til eget blodtryk.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT

VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT Organisering VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT OPGAVEOVERSIGT Tydelige og veldefinerede roller og opgaver er med til at sikre overblik og gennemsigtighed i foreningen/aftenskolen. Det gør det lettere at være

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Rekruttering af frivillige i foreninger

Rekruttering af frivillige i foreninger Rekruttering af frivillige i foreninger September November 2016 Kursus i rekruttering af frivillige ledere til foreninger Frivillige ledere og trænere er foreningernes vigtigste ressource, og Aabenraa

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Instruktør Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecafeer og

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh Landsseminar 9. maj 2015 v/adm. direktør Kim Høgh Status på politik og strategiproces juni/juli 2014 September Hovedbestyrelsesmøde Oktober Regionsmøder November Frivilligråd December Hovedbestyrelsesmøde

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring.

Foreningsudvikling. Foreningstesten. Et værktøj til dialog og afklaring. Foreningsudvikling Foreningstesten Et værktøj til dialog og afklaring Foreningstesten Indholdsfortegnelse Testen. Ledelse og organisation. Frivillige. Medlemmer og målgrupper. Aktiviteter og tilbud 9.

Læs mere

Hjerteforeningens frivilligpolitik & frivilligstrategi 2015-2020

Hjerteforeningens frivilligpolitik & frivilligstrategi 2015-2020 Hjerteforeningens frivilligpolitik & frivilligstrategi 2015-2020 1 Indhold 1. Hjerteforeningens frivilligpolitik... 3 Baggrund... 3 Velkommen som frivillig i Hjerteforeningen... 4 2. Hjerteforeningens

Læs mere

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe endnu mere Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe Frivilligcenter Hillerød d. 27. april 2011 Velkomst og præsentationsrunde Hvad er tanken med Attraktiv forening? Workshop: Ind

Læs mere

Frivillig ledelse: Kommunikation, motivation og samarbejde

Frivillig ledelse: Kommunikation, motivation og samarbejde Frivillig ledelse: Kommunikation, motivation og samarbejde Kære frivillige i Hjerteforeningen Vi håber, at dette materiale kan hjælpe jer til at blive endnu bedre til at skabe motiverende, mangfoldige

Læs mere

Hjerteforeningens frivilligindsats. v/afdelingschef Betina Egede Jensen

Hjerteforeningens frivilligindsats. v/afdelingschef Betina Egede Jensen Hjerteforeningens frivilligindsats v/afdelingschef Betina Egede Jensen Hjerteforeningens frivillige 88 lokalekomiteer, 7 motionsklubber og 3 patientklubber I alt ca. 1100 frivillige Organisationsdiagram

Læs mere

SAMSKABELSE ELLER SAMARBEJDE? Forskelle, fordele og fremgangsmåder

SAMSKABELSE ELLER SAMARBEJDE? Forskelle, fordele og fremgangsmåder SAMSKABELSE ELLER SAMARBEJDE? Forskelle, fordele og fremgangsmåder Kursus v. EnviNa v. Marie Baad Holdt, NGO Academy Program Hvad er samskabelse? Forskellige former for samarbejder Hvorfor samarbejde og

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

Inddragelse og organisering af frivillige

Inddragelse og organisering af frivillige Inddragelse og organisering af frivillige v. Dorte Kappelgaard d. 21. juni 2011 Hvorfor inddrage frivillige? Faciliterende ledelse En metode til idéudvikling Evt. om at rekruttere frivillige Hvorfor inddrage

Læs mere

Ledelse af frivillige i folkekirken

Ledelse af frivillige i folkekirken Køb bøgerne i dag 239 kr. (grøn) / 180 kr. (hvid) Ledelse af frivillige i folkekirken V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG

Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG Pas godt på de frivillige: FÅ EN FRIVILLIG-ANSVARLIG UDEN FRIVILLIGE INGEN FORENING Så enkelt kan det siges. Som forening har I både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men har I

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Rekruttering, vedligeholdelse og pleje af frivillige ressourcer i alle aldersgrupper. Seminar B1

Rekruttering, vedligeholdelse og pleje af frivillige ressourcer i alle aldersgrupper. Seminar B1 Rekruttering, vedligeholdelse og pleje af frivillige ressourcer i alle aldersgrupper Seminar B1 Velkomst og præsentation Rundspørge om bestyrelsesarbejde og motivation Hvad er vigtigt for dig? Hvad er

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Velkommen til Hjertemotion:

Velkommen til Hjertemotion: Indholdsfortegnelse Velkommen til Hjertemotion:... 2 Kort om Hjertemotion... 3 Kontakten med lokalforeningen:... 4 Aftaleskema Hjertemotion Hvem gør hvad?... 5 Fagligt stof:... 6 Afgang til info til instruktør

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

Formidling i naturparker. Underviser: Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair

Formidling i naturparker. Underviser: Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair Formidling i naturparker Underviser: Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair Program for i dag Formålet med dagen er at forstå hvordan den gode historie kan være med til at engagere frivillige til

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240 kr. Ledelse - nogle overordnede perspektiver Ledelse - to veje Udfører

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING Formål og værdier VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING KERNEFORTÆLLING At have nogenlunde styr på foreningens/aftenskolens formål og værdier er på mange måder helt grundlæggende og en forudsætning for megen anden

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER

SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER SÅDAN FINDER DU DEN HELT RETTE MEDARBEJDER 6 gennemtestede steps, med råd og værktøjer, så du skaber resultater >>Rette mennesker rette resultater

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Landsdelskursus Øst for instruktører og ledere.

Landsdelskursus Øst for instruktører og ledere. Landsdelskursus Øst for instruktører og ledere. 4H Ledelse, Aktiviteter & Rollespil Fra fredag den 22. februar kl. 17.30 til lørdag den 23. februar 2008 kl. 16.45 2008 på Køge Vandrerhjem. Program for

Læs mere

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne

Mangfoldighedsorganisering. - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Mangfoldighedsorganisering - Idekatalog til tillidsvalgte, ansatte og valgte i afdelingerne Organisering handler om at involvere og engagere medlemmerne og gøre fagforeningen til en konkret, nærværende

Læs mere

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs.

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret,

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Hvervning og. motivation

Hvervning og. motivation Hvervning og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde Ulønnet

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige - Friluftsrådet 19. april Rie Skårhøj Foredragsholder og konsulent i I dag: 239 kr. (normalt 279 kr.) Emner: Fx. Mødeledelse, motivation, visionsudvikling, konflikthåndtering, kreativ

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Læringsforløb for frivillige

Læringsforløb for frivillige Læringsforløb for frivillige Indholdsfortegnelse Om læringsforløbet.....s. 3 Om forløbet.......s. 3 Læringsfilosofi..s. 4 Certificering som baba..s. 4 Oversigt over forløbet....s. 5 Detaljeret oversigt

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere